Version 2 (modified by Antti Kaihola, 10 years ago) (diff)

added mention about 1.0 release party in Helsinki

#django.fi -kanava FreeNodessa

(This page is about the Finnish-speaking Django IRC channel on FreeNode)

FreeNode-IRC-verkossa on englanninkielisen #django-kanavan (ja sen -dev- ja -sprint-sisarkanavien) lisäksi suomenkielinen #django.fi-kanava.

Osallistumista koskevat samat ohjeet kuin #django-kanavaa.

Tapaaminen syyskuussa 2008

Suomalaiset Django-käyttäjät suunnittelevat Djangon 1.0-version julkistukseen liittyvää tapaamista Helsingissä.

Back to Top