Version 1 (modified by Antti Kaihola, 10 years ago) (diff)

Created the page about the #django.fi IRC channel.

#django.fi -kanava FreeNodessa

(This page is about the Finnish-speaking Django IRC channel on FreeNode)

FreeNode-IRC-verkossa on englanninkielisen #django-kanavan (ja sen -dev- ja -sprint-sisarkanavien) lisäksi suomenkielinen #django.fi-kanava.

Osallistumista koskevat samat ohjeet kuin #django-kanavaa.

Back to Top