Code

Ticket #6917: 6917_person.diff

File 6917_person.diff, 39.6 KB (added by garcia_marc, 6 years ago)

Catalan translation file mainly correcting person form for messages to user

Line 
1Index: django.po
2===================================================================
3--- django.po   (revision 7455)
4+++ django.po   (working copy)
5@@ -5,7 +5,7 @@
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: Django\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9-"POT-Creation-Date: 2007-02-15 01:00+0200\n"
10+"POT-Creation-Date: 2008-04-25 00:18+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2008-03-29 01:37+0100\n"
12 "Last-Translator: Django Catalan Group <django-cat@googlegroups.com>\n"
13 "Language-Team: Catalan <ca@li.org>\n"
14@@ -63,7 +63,6 @@
15 msgstr "Castellà Argentí"
16 
17 #: conf/global_settings.py:51
18-#, fuzzy
19 msgid "Basque"
20 msgstr "Euskera"
21 
22@@ -152,8 +151,8 @@
23 msgstr "Portuguès"
24 
25 #: conf/global_settings.py:73
26-msgid "Brazilian"
27-msgstr "Brasileny"
28+msgid "Brazilian Portuguese"
29+msgstr "Portuguès de Brasil"
30 
31 #: conf/global_settings.py:74
32 msgid "Romanian"
33@@ -401,8 +400,8 @@
34 "following types of objects:"
35 msgstr ""
36 "Eliminar el/la %(object_name)s '%(escaped_object)s' provocaria l'eliminació "
37-"d'objectes relacionats, però el vostre compte no te permissos per a esborrar els "
38-"tipus d'objecte següents:"
39+"d'objectes relacionats, però el vostre compte no te permissos per a esborrar "
40+"els tipus d'objecte següents:"
41 
42 #: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:20
43 #, python-format
44@@ -410,7 +409,7 @@
45 "Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(escaped_object)s\"? "
46 "All of the following related items will be deleted:"
47 msgstr ""
48-"Està segur de voler esborrar els/les %(object_name)s \"%(escaped_object)s\"? "
49+"Esteu segurs de voler esborrar els/les %(object_name)s \"%(escaped_object)s\"? "
50 "S'esborraran els següents elements relacionats:"
51 
52 #: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:25
53@@ -429,7 +428,7 @@
54 #: contrib/admin/templates/admin/index.html:17
55 #, python-format
56 msgid "Models available in the %(name)s application."
57-msgstr "Models disponibles en l'aplicació %(name)s."
58+msgstr "Models disponibles a l'aplicació %(name)s."
59 
60 #: contrib/admin/templates/admin/index.html:18
61 #, python-format
62@@ -547,7 +546,7 @@
63 "First, enter a username and password. Then, you'll be able to edit more user "
64 "options."
65 msgstr ""
66-"Primer, entri un usuari i una contrasenya. Després podrà editar més opcions "
67+"Primer, entreu un usuari i una contrasenya. Després podreu editar més opcions "
68 "de l'usuari."
69 
70 #: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:12
71@@ -593,15 +592,15 @@
72 "your computer is \"internal\").</p>\n"
73 msgstr ""
74 "\n"
75-"<p class=\"help\">Per a instal·lar 'bookmarklets', arrosegui l'enllaç a la "
76+"<p class=\"help\">Per a instal·lar 'bookmarklets', arrosegueu l'enllaç a la "
77 "seva barra de\n"
78-"marcadors, o faci click amb el botò dret en l'enllaç i afegeixi'l als "
79+"marcadors, o feu click amb el botó dret en l'enllaç i afegeixi'l als "
80 "marcadors.\n"
81-"Ara pot escollir el 'bookmarklet' des de qualsevol pàgina del lloc.\n"
82-"Observi que alguns d'aquests 'bookmarklets' precisen que estigui veient\n"
83-"el lloc des de un ordinador senyalat com a \"intern\" (parli\n"
84-"amb el seu administrador de sistemes si no està segur de la condició del "
85-"seu).</p>\n"
86+"Ara podeu escollir el 'bookmarklet' des de qualsevol pàgina del lloc.\n"
87+"Observeu que alguns d'aquests 'bookmarklets' precisen que estigui veient\n"
88+"el lloc des de un ordinador senyalat com a \"intern\" (parleu\n"
89+"amb el vostre administrador de sistemes si no esteu segurs de la condició del "
90+"vostre).</p>\n"
91 
92 #: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:18
93 msgid "Documentation for this page"
94@@ -612,7 +611,7 @@
95 "Jumps you from any page to the documentation for the view that generates "
96 "that page."
97 msgstr ""
98-"El porta des de qualsevol pàgina de la documentació a la vista que la genera."
99+"Us porta des de qualsevol pàgina de la documentació a la vista que la genera."
100 
101 #: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:21
102 msgid "Show object ID"
103@@ -673,9 +672,9 @@
104 "Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
105 "password twice so we can verify you typed it in correctly."
106 msgstr ""
107-"Si us plau, introdueixi la seva contrasenya antiga, per seguretat, i tot "
108-"seguit introdueixi la seva contrasenya nova dues vegades per verificar que "
109-"l'ha escrit correctament."
110+"Si us plau, introduïu la vostra contrasenya antiga, per seguretat, i tot "
111+"seguit introduïu la vostra contrasenya nova dues vegades per verificar que "
112+"l'heu escrit correctament."
113 
114 #: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:16
115 msgid "Old password:"
116@@ -703,39 +702,39 @@
117 #: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:6
118 #: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:10
119 msgid "Password reset successful"
120-msgstr "Restabliment de contrasenya exitòs"
121+msgstr "Restabliment de contrasenya exitós"
122 
123 #: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:12
124 msgid ""
125 "We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You "
126 "should be receiving it shortly."
127 msgstr ""
128-"Li hem enviat una contrasenya nova a l'adreça de correu electrònic que ens "
129-"ha indicat. L'hauria de rebre en breu."
130+"Us hem enviat una contrasenya nova a l'adreça de correu electrònic que ens "
131+"heu indicat. L'haurieu de rebre en breu."
132 
133 #: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:2
134 msgid "You're receiving this e-mail because you requested a password reset"
135 msgstr ""
136-"Està rebent aquest missatge degut a que va solicitar un restabliment de "
137+"Esteu rebent aquest missatge degut a que veu solicitar un restabliment de "
138 "contrasenya."
139 
140 #: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:3
141 #, python-format
142 msgid "for your user account at %(site_name)s"
143-msgstr "del seu compte d'usuari a %(site_name)s."
144+msgstr "del vostre compte d'usuari a %(site_name)s."
145 
146 #: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:5
147 #, python-format
148 msgid "Your new password is: %(new_password)s"
149-msgstr "La seva nova contrasenya és: %(new_password)s"
150+msgstr "La vostra nova contrasenya és: %(new_password)s"
151 
152 #: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:7
153 msgid "Feel free to change this password by going to this page:"
154-msgstr "Sentis lliure de canviar-la en aquesta pàgina:"
155+msgstr "Sentiu-vos lliures de canviar-la en aquesta pàgina:"
156 
157 #: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:11
158 msgid "Your username, in case you've forgotten:"
159-msgstr "El seu nom d'usuari, en cas d'haver-lo oblidat:"
160+msgstr "El vostre nom d'usuari, en cas d'haver-lo oblidat:"
161 
162 #: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:13
163 msgid "Thanks for using our site!"
164@@ -751,8 +750,8 @@
165 "Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset "
166 "your password and e-mail the new one to you."
167 msgstr ""
168-"Ha oblidat la seva contrasenya? Introdueixi la seva adreça de correu "
169-"electrònic i en crearem una de nova que li enviarem per correu."
170+"Heu oblidat la vostra contrasenya? Introduïu la vostra adreça de correu "
171+"electrònic i en crearem una de nova que us enviarem per correu."
172 
173 #: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
174 msgid "E-mail address:"
175@@ -785,12 +784,12 @@
176 #: contrib/admin/views/auth.py:20 contrib/admin/views/main.py:267
177 #, python-format
178 msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully."
179-msgstr "El/la %(name)s \"%(obj)s\".ha estat agregat/da amb èxit."
180+msgstr "El/la %(name)s \"%(obj)s\".ha estat afegit/da amb èxit."
181 
182 #: contrib/admin/views/auth.py:25 contrib/admin/views/main.py:271
183 #: contrib/admin/views/main.py:356
184 msgid "You may edit it again below."
185-msgstr "Pot editar-lo de nou a baix."
186+msgstr "Podeu editar-lo de nou a baix."
187 
188 #: contrib/admin/views/auth.py:31
189 msgid "Add user"
190@@ -810,7 +809,7 @@
191 "Please enter a correct username and password. Note that both fields are case-"
192 "sensitive."
193 msgstr ""
194-"Si us plau, introdueixi un nom d'usuari i contrasenya vàlids. Tingui en "
195+"Si us plau, introduïu un nom d'usuari i contrasenya vàlids. Tingueu en "
196 "compte que tots dos camps son sensibles a majúscules i minúscules."
197 
198 #: contrib/admin/views/decorators.py:69
199@@ -818,17 +817,17 @@
200 "Please log in again, because your session has expired. Don't worry: Your "
201 "submission has been saved."
202 msgstr ""
203-"Si us plau, identifiquis de nou doncs la seva sessió ha expirat. No es "
204-"preocupi, el seu enviament està emmagatzemat."
205+"Si us plau, identifiqueu-vos de nou doncs la vostra sessió ha expirat. No us "
206+"preocupeu, el seu enviament està emmagatzemat."
207 
208 #: contrib/admin/views/decorators.py:76
209 msgid ""
210 "Looks like your browser isn't configured to accept cookies. Please enable "
211 "cookies, reload this page, and try again."
212 msgstr ""
213-"Sembla ser que el seu navegador no està configurat per acceptar "
214-"'cookies' (galetes). Si us plau, habiliti les 'cookies', recarregui aquesta "
215-"pàgina i provi-ho de nou. "
216+"Sembla ser que el vostre navegador no està configurat per acceptar "
217+"'cookies' (galetes). Si us plau, habiliteu les 'cookies', recarregueu aquesta "
218+"pàgina i proveu-ho de nou. "
219 
220 #: contrib/admin/views/decorators.py:90
221 msgid "Usernames cannot contain the '@' character."
222@@ -838,7 +837,7 @@
223 #, python-format
224 msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
225 msgstr ""
226-"La seva adreça de correu no és el seu nom d'usuari. Provi '%s' en tot cas."
227+"La vostra adreça de correu no és el vostre nom d'usuari. Provi '%s' en tot cas."
228 
229 #: contrib/admin/views/doc.py:48 contrib/admin/views/doc.py:50
230 #: contrib/admin/views/doc.py:52
231@@ -963,13 +962,13 @@
232 msgid "Time"
233 msgstr "Hora"
234 
235-#: contrib/admin/views/doc.py:318 contrib/flatpages/models.py:7
236+#: contrib/admin/views/doc.py:318 contrib/flatpages/models.py:8
237 msgid "URL"
238 msgstr "URL"
239 
240 #: contrib/admin/views/doc.py:319
241 msgid "U.S. state (two uppercase letters)"
242-msgstr "Estat dels E.U.A. (dos lletres majúscules)"
243+msgstr "Estat dels E.U.A. (dues lletres majúscules)"
244 
245 #: contrib/admin/views/doc.py:320
246 msgid "XML text"
247@@ -987,7 +986,7 @@
248 #: contrib/admin/views/main.py:280 contrib/admin/views/main.py:365
249 #, python-format
250 msgid "You may add another %s below."
251-msgstr "Pot afegir un altre %s a baix."
252+msgstr "Podeu afegir un altre %s a baix."
253 
254 #: contrib/admin/views/main.py:298
255 #, python-format
256@@ -1029,7 +1028,8 @@
257 msgid ""
258 "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
259 msgstr ""
260-"S'ha agregat exitosament el/la %(name)s \"%(obj)s\". Pot editar-lo de nou abaix."
261+"S'ha afegit exitosament el/la %(name)s \"%(obj)s\". Pot editar-lo de nou "
262+"abaix."
263 
264 #: contrib/admin/views/main.py:400
265 #, python-format
266@@ -1063,12 +1063,12 @@
267 #: contrib/admin/views/main.py:583
268 #, python-format
269 msgid "Select %s"
270-msgstr "Seleccioni %s"
271+msgstr "Seleccioneu %s"
272 
273 #: contrib/admin/views/main.py:583
274 #, python-format
275 msgid "Select %s to change"
276-msgstr "Seleccioni %s per modificar"
277+msgstr "Seleccioneu %s per modificar"
278 
279 #: contrib/admin/views/main.py:784
280 msgid "Database error"
281@@ -1099,7 +1099,7 @@
282 "That e-mail address doesn't have an associated user account. Are you sure "
283 "you've registered?"
284 msgstr ""
285-"Aquesta adreça de correu no té associada cap compte d'usuari. Està segur de "
286+"Aquesta adreça de correu no té associada cap compte d'usuari. Esteu segurs de "
287 "que s'ha registrat?"
288 
289 #: contrib/auth/forms.py:107
290@@ -1114,7 +1114,7 @@
291 #: contrib/auth/forms.py:124
292 msgid "Your old password was entered incorrectly. Please enter it again."
293 msgstr ""
294-"La seva antiga contrasenya no és correcte. Si el plau, introdueixi-la de nou."
295+"La seva antiga contrasenya no és correcte. Si el plau, introduïu-la de nou."
296 
297 #: contrib/auth/models.py:73 contrib/auth/models.py:93
298 msgid "name"
299@@ -1173,7 +1173,7 @@
300 "Use '[algo]$[salt]$[hexdigest]' or use the <a href=\"password/\">change "
301 "password form</a>."
302 msgstr ""
303-"Utilitzi '[algo]$[salt]$[hexdigest]' o el <a href=\"password/\">formulari de "
304+"Utilitzeu '[algo]$[salt]$[hexdigest]' o el <a href=\"password/\">formulari de "
305 "canvi de contrasenya</a>."
306 
307 #: contrib/auth/models.py:136
308@@ -1189,12 +1189,13 @@
309 msgstr "actiu"
310 
311 #: contrib/auth/models.py:137
312+#, fuzzy
313 msgid ""
314-"Designates whether this user can log into the Django admin. Unselect this "
315+"Designates whether this user should be treated as active. Unselect this "
316 "instead of deleting accounts."
317 msgstr ""
318-"Designa si aquest usuari pot iniciar sessió a la interfície administrativa "
319-"Django. Deseleccioni-ho enlloc d'esborrar comptes d'usuari."
320+"Designa si aquest usuari ha de ser tractat com a actiu. Desekeccioneu-ho "
321+"enlloc d'esborrar comptes d'usuari."
322 
323 #: contrib/auth/models.py:138
324 msgid "superuser status"
325@@ -1242,7 +1243,7 @@
326 
327 #: contrib/auth/models.py:155
328 msgid "Permissions"
329-msgstr "permissos"
330+msgstr "permisos"
331 
332 #: contrib/auth/models.py:156
333 msgid "Important dates"
334@@ -1326,7 +1327,7 @@
335 "Check this box if the comment is inappropriate. A \"This comment has been "
336 "removed\" message will be displayed instead."
337 msgstr ""
338-"Marqui aquesta caixa si el comentari no és apropiat. En lloc seu es mostrarà "
339+"Marqueu aquesta caixa si el comentari no és apropiat. En lloc seu es mostrarà "
340 "\"Aquest comentari ha estat eliminat\" "
341 
342 #: contrib/comments/models.py:96
343@@ -1477,7 +1478,7 @@
344 #: contrib/comments/views/comments.py:28
345 msgid ""
346 "This rating is required because you've entered at least one other rating."
347-msgstr "Es precisa aquesta puntuació perquè has introduït almenys un altre."
348+msgstr "Es precisa aquesta puntuació perquè n'heu introduït almenys una altra."
349 
350 #: contrib/comments/views/comments.py:112
351 #, python-format
352@@ -1492,13 +1493,13 @@
353 "\n"
354 "%(text)s"
355 msgstr[0] ""
356-"Aquest comentari va ser enviat per un usuari que ha enviat menys de %"
357-"(count)s comentari:\n"
358+"Aquest comentari va ser enviat per un usuari que ha enviat menys de %(count)"
359+"s comentari:\n"
360 "\n"
361 "%(text)s"
362 msgstr[1] ""
363-"Aquest comentari va ser enviat per un usuari que ha enviat menys de %"
364-"(count)s comentaris:\n"
365+"Aquest comentari va ser enviat per un usuari que ha enviat menys de %(count)"
366+"s comentaris:\n"
367 "\n"
368 "%(text)s"
369 
370@@ -1553,7 +1554,7 @@
371 
372 #: contrib/comments/views/karma.py:27
373 msgid "No voting for yourself"
374-msgstr "No pots votar-te a tu mateix"
375+msgstr "No podeu votar-vos a vosaltres mateixos"
376 
377 #: contrib/contenttypes/models.py:67
378 msgid "python model class name"
379@@ -1567,30 +1568,30 @@
380 msgid "content types"
381 msgstr "tipus de continguts"
382 
383-#: contrib/flatpages/models.py:8
384+#: contrib/flatpages/models.py:9
385 msgid ""
386 "Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
387 msgstr ""
388-"Exemple: '/about/contact/'. Asseguri's de posar les barres al principi i al "
389+"Exemple: '/about/contact/'. Assegureu-vos de posar les barres al principi i al "
390 "final."
391 
392-#: contrib/flatpages/models.py:9
393+#: contrib/flatpages/models.py:10
394 msgid "title"
395 msgstr "títol"
396 
397-#: contrib/flatpages/models.py:10
398+#: contrib/flatpages/models.py:11
399 msgid "content"
400 msgstr "contingut"
401 
402-#: contrib/flatpages/models.py:11
403+#: contrib/flatpages/models.py:12
404 msgid "enable comments"
405 msgstr "habilitar comentaris"
406 
407-#: contrib/flatpages/models.py:12
408+#: contrib/flatpages/models.py:13
409 msgid "template name"
410 msgstr "nom de la plantilla"
411 
412-#: contrib/flatpages/models.py:13
413+#: contrib/flatpages/models.py:14
414 msgid ""
415 "Example: 'flatpages/contact_page.html'. If this isn't provided, the system "
416 "will use 'flatpages/default.html'."
417@@ -1598,22 +1599,26 @@
418 "Exemple: 'flatpages/contact_page.html'. Si no es proporciona, el sistema "
419 "utilitzarà 'flatpages/default.htmlt'."
420 
421-#: contrib/flatpages/models.py:14
422+#: contrib/flatpages/models.py:15
423 msgid "registration required"
424 msgstr "cal estar registrat"
425 
426-#: contrib/flatpages/models.py:14
427+#: contrib/flatpages/models.py:15
428 msgid "If this is checked, only logged-in users will be able to view the page."
429 msgstr "Si està marcat, només els usuaris registrats podran veure la pàgina."
430 
431-#: contrib/flatpages/models.py:18
432+#: contrib/flatpages/models.py:20
433 msgid "flat page"
434 msgstr "pàgina estàtica"
435 
436-#: contrib/flatpages/models.py:19
437+#: contrib/flatpages/models.py:21
438 msgid "flat pages"
439 msgstr "pàgines estàtiques"
440 
441+#: contrib/flatpages/models.py:27
442+msgid "Advanced options"
443+msgstr ""
444+
445 #: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:19
446 msgid "th"
447 msgstr "rt"
448@@ -1701,7 +1706,7 @@
449 
450 #: contrib/localflavor/ar/forms.py:27
451 msgid "Enter a postal code in the format NNNN or ANNNNAAA."
452-msgstr "Introdueixi un codi postal en el format NNNN o ANNNNAAA."
453+msgstr "Introduïu un codi postal en el format NNNN o ANNNNAAA."
454 
455 #: contrib/localflavor/ar/forms.py:49 contrib/localflavor/br/forms.py:96
456 #: contrib/localflavor/br/forms.py:135 contrib/localflavor/pe/forms.py:23
457@@ -1716,7 +1721,7 @@
458 #: contrib/localflavor/ar/forms.py:79
459 msgid "Enter a valid CUIT in XX-XXXXXXXX-X or XXXXXXXXXXXX format."
460 msgstr ""
461-"Introdueixi un número CUIT vàlid en el format XX-XXXXXXXX-X o XXXXXXXXXXXX."
462+"Introduïu un número CUIT vàlid en el format XX-XXXXXXXX-X o XXXXXXXXXXXX."
463 
464 #: contrib/localflavor/ar/forms.py:80
465 msgid "Invalid CUIT."
466@@ -1724,11 +1729,11 @@
467 
468 #: contrib/localflavor/au/forms.py:16
469 msgid "Enter a 4 digit post code."
470-msgstr "Introdueixi un codi postal de 4 dígits."
471+msgstr "Introduïu un codi postal de 4 dígits."
472 
473 #: contrib/localflavor/br/forms.py:21
474 msgid "Enter a zip code in the format XXXXX-XXX."
475-msgstr "Introdueixi un codi zip en el format XXXXX-XXX."
476+msgstr "Introduïu un codi zip en el format XXXXX-XXX."
477 
478 #: contrib/localflavor/br/forms.py:30
479 msgid "Phone numbers must be in XX-XXXX-XXXX format."
480@@ -1739,7 +1744,7 @@
481 "Select a valid brazilian state. That state is not one of the available "
482 "states."
483 msgstr ""
484-"Seleccioni un estat brasiler vàlid. Aquest estat no és un dels estats "
485+"Seleccioneu un estat brasiler vàlid. Aquest estat no és un dels estats "
486 "disponibles."
487 
488 #: contrib/localflavor/br/forms.py:94
489@@ -1760,12 +1765,12 @@
490 
491 #: contrib/localflavor/ca/forms.py:17
492 msgid "Enter a postal code in the format XXX XXX."
493-msgstr "Introdueixi un codi postal en el format XXX XXX."
494+msgstr "Introduïu un codi postal en el format XXX XXX."
495 
496 #: contrib/localflavor/ca/forms.py:88
497 msgid "Enter a valid Canadian Social Insurance number in XXX-XXX-XXX format."
498 msgstr ""
499-"Introdueixi un número vàlid de la Assegurança Social de Canadà en el format "
500+"Introduïu un número vàlid de la Assegurança Social de Canadà en el format "
501 "XXX-XXX-XXX."
502 
503 #: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:5
504@@ -1874,23 +1879,23 @@
505 
506 #: contrib/localflavor/ch/forms.py:16 contrib/localflavor/no/forms.py:12
507 msgid "Enter a zip code in the format XXXX."
508-msgstr "Introdueixi un codi zip en el format XXXX."
509+msgstr "Introduïu un codi zip en el format XXXX."
510 
511 #: contrib/localflavor/ch/forms.py:64
512 msgid ""
513 "Enter a valid Swiss identity or passport card number in X1234567<0 or "
514 "1234567890 format."
515 msgstr ""
516-"Introdueixi un número d'identificació o de passaport Suïssos en els formats "
517+"Introduïu un número d'identificació o de passaport Suïssos en els formats "
518 "1234567890 o X1234567<0."
519 
520 #: contrib/localflavor/cl/forms.py:29
521 msgid "Enter a valid Chilean RUT."
522-msgstr "Introdueixi un RUT Xilè vàlid."
523+msgstr "Introduïu un RUT Xilè vàlid."
524 
525 #: contrib/localflavor/cl/forms.py:30
526 msgid "Enter a valid Chilean RUT. The format is XX.XXX.XXX-X."
527-msgstr "Introdueixi un RUT Xilè vàlid. El format és XX.XXX.XXX-X"
528+msgstr "Introduïu un RUT Xilè vàlid. El format és XX.XXX.XXX-X"
529 
530 #: contrib/localflavor/cl/forms.py:31
531 msgid "The Chilean RUT is not valid."
532@@ -1963,14 +1968,14 @@
533 #: contrib/localflavor/de/forms.py:14 contrib/localflavor/fi/forms.py:12
534 #: contrib/localflavor/fr/forms.py:15
535 msgid "Enter a zip code in the format XXXXX."
536-msgstr "Introdueixi un codi zip en el format XXXXX."
537+msgstr "Introduïu un codi zip en el format XXXXX."
538 
539 #: contrib/localflavor/de/forms.py:41
540 msgid ""
541 "Enter a valid German identity card number in XXXXXXXXXXX-XXXXXXX-XXXXXXX-X "
542 "format."
543 msgstr ""
544-"Introdueixi un número de tarjeta d'identificació alemany vàlid en el format "
545+"Introduïu un número de tarjeta d'identificació alemany vàlid en el format "
546 "XXXXXXXXXXX-XXXXXXX-XXXXXXX-X."
547 
548 #: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:5
549@@ -2242,23 +2247,23 @@
550 
551 #: contrib/localflavor/es/forms.py:19
552 msgid "Enter a valid postal code in the range and format 01XXX - 52XXX."
553-msgstr "Introdueixi un codi postal en rang i format 01XXX - 52XXX."
554+msgstr "Introduïu un codi postal en rang i format 01XXX - 52XXX."
555 
556 #: contrib/localflavor/es/forms.py:39
557 msgid ""
558 "Enter a valid phone number in one of the formats 6XXXXXXXX, 8XXXXXXXX or "
559 "9XXXXXXXX."
560 msgstr ""
561-"Introdueixi un número de telèfon vàlid en un dels formats 6XXXXXXXX, "
562+"Introduïu un número de telèfon vàlid en un dels formats 6XXXXXXXX, "
563 "8XXXXXXXX o 9XXXXXXXX."
564 
565 #: contrib/localflavor/es/forms.py:66
566 msgid "Please enter a valid NIF, NIE, or CIF."
567-msgstr "Si us plau, introdueixi un NIF, NIE o CIF vàlid."
568+msgstr "Si us plau, introduïu un NIF, NIE o CIF vàlid."
569 
570 #: contrib/localflavor/es/forms.py:67
571 msgid "Please enter a valid NIF or NIE."
572-msgstr "Si us plau, introdueixi un NIF o NIE vàlid."
573+msgstr "Si us plau, introduïu un NIF o NIE vàlid."
574 
575 #: contrib/localflavor/es/forms.py:68
576 msgid "Invalid checksum for NIF."
577@@ -2276,7 +2281,7 @@
578 msgid ""
579 "Please enter a valid bank account number in format XXXX-XXXX-XX-XXXXXXXXXX."
580 msgstr ""
581-"Introdueixi un número de compte bancari vàlid en el format XXXX-XXXX-XX-"
582+"Introduïu un número de compte bancari vàlid en el format XXXX-XXXX-XX-"
583 "XXXXXXXXXX."
584 
585 #: contrib/localflavor/es/forms.py:143
586@@ -2285,17 +2290,17 @@
587 
588 #: contrib/localflavor/fi/forms.py:28
589 msgid "Enter a valid Finnish social security number."
590-msgstr "Introdueixi un número vàlid de la seguretat social finlandesa."
591+msgstr "Introduïu un número vàlid de la seguretat social finlandesa."
592 
593 #: contrib/localflavor/in_/forms.py:14
594 msgid "Enter a zip code in the format XXXXXXX."
595-msgstr "Introdueixi un codi zip en el format XXXXXXX."
596+msgstr "Introduïu un codi zip en el format XXXXXXX."
597 
598 #: contrib/localflavor/is_/forms.py:17
599 msgid ""
600 "Enter a valid Icelandic identification number. The format is XXXXXX-XXXX."
601 msgstr ""
602-"Introdueixi un número de identificació d'Islàndia. El format és XXXXXX-XXXX."
603+"Introduïu un número de identificació d'Islàndia. El format és XXXXXX-XXXX."
604 
605 #: contrib/localflavor/is_/forms.py:18
606 msgid "The Icelandic identification number is not valid."
607@@ -2303,19 +2308,19 @@
608 
609 #: contrib/localflavor/it/forms.py:14
610 msgid "Enter a valid zip code."
611-msgstr "Introdueixi un codi zip vàlid."
612+msgstr "Introduïu un codi zip vàlid."
613 
614 #: contrib/localflavor/it/forms.py:43
615 msgid "Enter a valid Social Security number."
616-msgstr "Introdueixi un número valid de la Seguretat Social."
617+msgstr "Introduïu un número valid de la Seguretat Social."
618 
619 #: contrib/localflavor/it/forms.py:68
620 msgid "Enter a valid VAT number."
621-msgstr "Introdueixi un número de IVA (VAT) vàlid."
622+msgstr "Introduïu un número de IVA (VAT) vàlid."
623 
624 #: contrib/localflavor/jp/forms.py:17
625 msgid "Enter a postal code in the format XXXXXXX or XXX-XXXX."
626-msgstr "Introdueixi un codi postal en el format XXXXXXX o XX-XXXX."
627+msgstr "Introduïu un codi postal en el format XXXXXXX o XX-XXXX."
628 
629 #: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:4
630 msgid "Hokkaido"
631@@ -2716,7 +2721,7 @@
632 #: contrib/localflavor/pl/forms.py:72
633 msgid ""
634 "Enter a tax number field (NIP) in the format XXX-XXX-XX-XX or XX-XX-XXX-XXX."
635-msgstr "Introdueixi un número NIP en el format XXX-XXX-XX-XX o XX-XX-XXX-XXX."
636+msgstr "Introduïu un número NIP en el format XXX-XXX-XX-XX o XX-XX-XXX-XXX."
637 
638 #: contrib/localflavor/pl/forms.py:73
639 msgid "Wrong checksum for the Tax Number (NIP)."
640@@ -3437,21 +3442,21 @@
641 
642 #: contrib/localflavor/us/forms.py:16
643 msgid "Enter a zip code in the format XXXXX or XXXXX-XXXX."
644-msgstr "Introdueixi un codi zip en el format XXXXX o XXXXX-XXXX."
645+msgstr "Introduïu un codi zip en el format XXXXX o XXXXX-XXXX."
646 
647 #: contrib/localflavor/us/forms.py:54
648 msgid "Enter a valid U.S. Social Security number in XXX-XX-XXXX format."
649 msgstr ""
650-"Introdueixi un número vàlid de la Seguretat Social dels E.U.A. en el format "
651+"Introduïu un número vàlid de la Seguretat Social dels E.U.A. en el format "
652 "XXX-XX-XXXX."
653 
654 #: contrib/localflavor/za/forms.py:20
655 msgid "Enter a valid South African ID number"
656-msgstr "Introdueixi un número d'Identitat Sud Africà valid"
657+msgstr "Introduïu un número d'Identitat Sud Africà valid"
658 
659 #: contrib/localflavor/za/forms.py:54
660 msgid "Enter a valid South African postal code"
661-msgstr "Introdueixi un codi postal Sud Africà vàlid."
662+msgstr "Introduïu un codi postal Sud Africà vàlid."
663 
664 #: contrib/localflavor/za/za_provinces.py:4
665 msgid "Eastern Cape"
666@@ -3510,8 +3515,8 @@
667 "This can be either an absolute path (as above) or a full URL starting with "
668 "'http://'."
669 msgstr ""
670-"Això pot ser bé una ruta absoluta (com a dalt) o una URL completa que comenci "
671-"per http:// ."
672+"Això pot ser bé una ruta absoluta (com a dalt) o una URL completa que "
673+"comenci per http:// ."
674 
675 #: contrib/redirects/models.py:13
676 msgid "redirect"
677@@ -3584,15 +3589,15 @@
678 
679 #: core/validators.py:95
680 msgid "Enter only digits separated by commas."
681-msgstr "Introdueixi només dígits separats per comes."
682+msgstr "Introduïu només dígits separats per comes."
683 
684 #: core/validators.py:107
685 msgid "Enter valid e-mail addresses separated by commas."
686-msgstr "Introdueixi adreces de correu electrònic vàlides separades per comes."
687+msgstr "Introduïu adreces de correu electrònic vàlides separades per comes."
688 
689 #: core/validators.py:111
690 msgid "Please enter a valid IP address."
691-msgstr "Si el plau, introdueixi una adreça IP vàlida."
692+msgstr "Si el plau, introduïu una adreça IP vàlida."
693 
694 #: core/validators.py:115
695 msgid "Empty values are not allowed here."
696@@ -3608,7 +3613,7 @@
697 
698 #: core/validators.py:128 newforms/fields.py:152
699 msgid "Enter a whole number."
700-msgstr "Introdueixi un número sencer."
701+msgstr "Introduïu un número sencer."
702 
703 #: core/validators.py:132
704 msgid "Only alphabetical characters are allowed here."
705@@ -3625,19 +3630,19 @@
706 
707 #: core/validators.py:156 db/models/fields/__init__.py:527
708 msgid "Enter a valid date in YYYY-MM-DD format."
709-msgstr "Introdueixi una data vàlida en el forma AAAA-MM-DD."
710+msgstr "Introduïu una data vàlida en el forma AAAA-MM-DD."
711 
712 #: core/validators.py:161
713 msgid "Enter a valid time in HH:MM format."
714-msgstr "Introdueixi una hora vàlida en el format HH:MM."
715+msgstr "Introduïu una hora vàlida en el format HH:MM."
716 
717 #: core/validators.py:165 db/models/fields/__init__.py:604
718 msgid "Enter a valid date/time in YYYY-MM-DD HH:MM format."
719-msgstr "Introdueixi un data/hora vàlida en format YYYY-MM-DD HH:MM."
720+msgstr "Introduïu un data/hora vàlida en format YYYY-MM-DD HH:MM."
721 
722 #: core/validators.py:170 newforms/fields.py:403
723 msgid "Enter a valid e-mail address."
724-msgstr "Introdueixi una adreça de correu vàlida."
725+msgstr "Introduïu una adreça de correu vàlida."
726 
727 #: core/validators.py:182 core/validators.py:474 newforms/fields.py:433
728 #: oldforms/__init__.py:687
729@@ -3650,20 +3655,20 @@
730 "Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a "
731 "corrupted image."
732 msgstr ""
733-"Envii una imatge vàlida. El fitxer que ha enviat no era una imatge o estaba "
734+"Envieu una imatge vàlida. El fitxer que heu enviat no era una imatge o estava "
735 "corrupte."
736 
737 #: core/validators.py:200
738 #, python-format
739 msgid "The URL %s does not point to a valid image."
740-msgstr "La URL %s no apunta una imatge vàlida."
741+msgstr "La URL %s no apunta a una imatge vàlida."
742 
743 #: core/validators.py:204
744 #, python-format
745 msgid "Phone numbers must be in XXX-XXX-XXXX format. \"%s\" is invalid."
746 msgstr ""
747-"Els números de telèfon han de guardar-se en el format XXX-XXX-XXXX. \"%s\" no "
748-"és vàlid."
749+"Els números de telèfon han de guardar-se en el format XXX-XXX-XXXX. \"%s\" "
750+"no és vàlid."
751 
752 #: core/validators.py:212
753 #, python-format
754@@ -3696,7 +3701,7 @@
755 #: core/validators.py:259 core/validators.py:261
756 #, python-format
757 msgid "The URL %s is a broken link."
758-msgstr "La URL %sés un enllaç trencat."
759+msgstr "La URL %s és un enllaç trencat."
760 
761 #: core/validators.py:267
762 msgid "Enter a valid U.S. state abbreviation."
763@@ -3706,8 +3711,8 @@
764 #, python-format
765 msgid "Watch your mouth! The word %s is not allowed here."
766 msgid_plural "Watch your mouth! The words %s are not allowed here."
767-msgstr[0] "Vigili amb el llenguatge! Aquí no s'admet la paraula: %s."
768-msgstr[1] "Vigili amb el llenguatge! Aquí no s'admeten les paraules: %s."
769+msgstr[0] "Vigileu amb el vostre llenguatge! Aquí no s'admet la paraula: %s."
770+msgstr[1] "Vigileu amb el vostre llenguatge! Aquí no s'admeten les paraules: %s."
771 
772 #: core/validators.py:288
773 #, python-format
774@@ -3716,11 +3721,11 @@
775 
776 #: core/validators.py:307
777 msgid "Please enter something for at least one field."
778-msgstr "Si us plau, introdueixi alguna cosa almenys en un camp."
779+msgstr "Si us plau, introduïu alguna cosa almenys en un camp."
780 
781 #: core/validators.py:316 core/validators.py:327
782 msgid "Please enter both fields or leave them both empty."
783-msgstr "Si us plau, ompli els dos camps o deixi'ls tots dos en blanc."
784+msgstr "Si us plau, ompliu els dos camps o deixeu-los tots dos en blanc."
785 
786 #: core/validators.py:335
787 #, python-format
788@@ -3758,7 +3763,7 @@
789 
790 #: core/validators.py:437
791 msgid "Please enter a valid decimal number."
792-msgstr "Si us plau, introdueixi un número decimal vàlid."
793+msgstr "Si us plau, introduïu un número decimal vàlid."
794 
795 #: core/validators.py:444
796 #, python-format
797@@ -3766,9 +3771,9 @@
798 msgid_plural ""
799 "Please enter a valid decimal number with at most %s total digits."
800 msgstr[0] ""
801-"Si us plau, introdueixi un número decimal vàlid de com a màxim %s digit."
802+"Si us plau, introduïu un número decimal vàlid de com a màxim %s digit."
803 msgstr[1] ""
804-"Si us plau, introdueixi un número decimal vàlid de com a màxim %s digits."
805+"Si us plau, introduïu un número decimal vàlid de com a màxim %s digits."
806 
807 #: core/validators.py:447
808 #, python-format
809@@ -3777,10 +3782,10 @@
810 msgid_plural ""
811 "Please enter a valid decimal number with a whole part of at most %s digits."
812 msgstr[0] ""
813-"Si us plau, introdueixi un número decimal vàlid que la seva part sencera "
814+"Si us plau, introduïu un número decimal vàlid que la seva part sencera "
815 "sigui de com a màxim %s digit."
816 msgstr[1] ""
817-"Si us plau, introdueixi un número decimal vàlid que la seva part sencera "
818+"Si us plau, introduïu un número decimal vàlid que la seva part sencera "
819 "sigui de com a màxim %s digits."
820 
821 #: core/validators.py:450
822@@ -3789,25 +3794,25 @@
823 msgid_plural ""
824 "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal places."
825 msgstr[0] ""
826-"Si us plau, introdueixi un número decimal vàlid de com a màxim %s posició "
827+"Si us plau, introduïu un número decimal vàlid de com a màxim %s posició "
828 "decimal."
829 msgstr[1] ""
830-"Si us plau, introdueixi un número decimal vàlid de com a màxim %s posicions "
831+"Si us plau, introduïu un número decimal vàlid de com a màxim %s posicions "
832 "decimals."
833 
834 #: core/validators.py:458
835 msgid "Please enter a valid floating point number."
836-msgstr "Si us plau, introdueixi un número amb punt de coma flotant vàlid."
837+msgstr "Si us plau, introduïu un número amb punt de coma flotant vàlid."
838 
839 #: core/validators.py:467
840 #, python-format
841 msgid "Make sure your uploaded file is at least %s bytes big."
842-msgstr "Asseguris de que el fitxer que ha enviat té, com a mínim, %s bytes."
843+msgstr "Assegureu-vos de que el fitxer que heu enviat té, com a mínim, %s bytes."
844 
845 #: core/validators.py:468
846 #, python-format
847 msgid "Make sure your uploaded file is at most %s bytes big."
848-msgstr "Asseguris de que el fitxer que ha enviat té, com a màxim %s bytes."
849+msgstr "Assegureu-vos de que el fitxer que heu enviat té, com a màxim %s bytes."
850 
851 #: core/validators.py:485
852 msgid "The format for this field is wrong."
853@@ -3836,7 +3841,7 @@
854 "Please close the unclosed %(tag)s tag from line %(line)s. (Line starts with "
855 "\"%(start)s\".)"
856 msgstr ""
857-"Si us plau, tanqui l'etiqueta %(tag)s des de la línia %(line)s. (La línia "
858+"Si us plau, tanqueu l'etiqueta %(tag)s des de la línia %(line)s. (La línia "
859 "comença amb \"%(start)s\".)"
860 
861 #: core/validators.py:576
862@@ -3918,7 +3923,7 @@
863 
864 #: db/models/fields/__init__.py:779
865 msgid "Enter a valid filename."
866-msgstr "Introdueixi un nom de fitxer vàlid."
867+msgstr "Introduïu un nom de fitxer vàlid."
868 
869 #: db/models/fields/__init__.py:960
870 msgid "This value must be either None, True or False."
871@@ -3927,7 +3932,7 @@
872 #: db/models/fields/related.py:93
873 #, python-format
874 msgid "Please enter a valid %s."
875-msgstr "Si us plau, introdueixi un %s vàlid."
876+msgstr "Si us plau, introduïu un %s vàlid."
877 
878 #: db/models/fields/related.py:701
879 msgid "Separate multiple IDs with commas."
880@@ -3936,7 +3941,9 @@
881 #: db/models/fields/related.py:703
882 msgid ""
883 "Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
884-msgstr "Premeu la tecla \"Control\" -o \"Command\" en un Mac- per seleccionar més d'un valor."
885+msgstr ""
886+"Premeu la tecla \"Control\" -o \"Command\" en un Mac- per seleccionar més "
887+"d'un valor."
888 
889 #: db/models/fields/related.py:750
890 #, python-format
891@@ -3944,28 +3951,28 @@
892 msgid_plural ""
893 "Please enter valid %(self)s IDs. The values %(value)r are invalid."
894 msgstr[0] ""
895-"Si us plau, introdueixi els IDs de %(self)s vàlids. El valor %(value)r és "
896+"Si us plau, introduïu els IDs de %(self)s vàlids. El valor %(value)r és "
897 "invàlid."
898 msgstr[1] ""
899-"Si us plau, introdueixi IDs de %(self)s vàlids. Els valors %(value)r són "
900+"Si us plau, introduïu IDs de %(self)s vàlids. Els valors %(value)r són "
901 "invàlids."
902 
903 #: newforms/fields.py:47
904 msgid "Enter a valid value."
905-msgstr "Introdueixi un valor vàlid."
906+msgstr "Introduïu un valor vàlid."
907 
908 #: newforms/fields.py:124
909 #, python-format
910 msgid "Ensure this value has at most %(max)d characters (it has %(length)d)."
911 msgstr ""
912-"Asseguris de que el valor té com a màxim %(max)d caràcters (en té %(length)"
913+"Assegureu-vos de que el valor té com a màxim %(max)d caràcters (en té %(length)"
914 "d)."
915 
916 #: newforms/fields.py:125
917 #, python-format
918 msgid "Ensure this value has at least %(min)d characters (it has %(length)d)."
919 msgstr ""
920-"Asseguris de que el valor té com a mínim %(min)d caràcters (en té %(length)"
921+"Assegureu-vos de que el valor té com a mínim %(min)d caràcters (en té %(length)"
922 "d)."
923 
924 #: newforms/fields.py:153 newforms/fields.py:182 newforms/fields.py:211
925@@ -3976,38 +3983,38 @@
926 #: newforms/fields.py:154 newforms/fields.py:183 newforms/fields.py:212
927 #, python-format
928 msgid "Ensure this value is greater than or equal to %s."
929-msgstr "Asseguris de que aquest valor sigui superior o igual a %s."
930+msgstr "Assegureu-vos de que aquest valor sigui superior o igual a %s."
931 
932 #: newforms/fields.py:181 newforms/fields.py:210
933 msgid "Enter a number."
934-msgstr "Introdueixi un número."
935+msgstr "Introduïu un número."
936 
937 #: newforms/fields.py:213
938 #, python-format
939 msgid "Ensure that there are no more than %s digits in total."
940-msgstr "Asseguris de que no hi ha més de %s dígits en total."
941+msgstr "Assegureu-vos de que no hi ha més de %s dígits en total."
942 
943 #: newforms/fields.py:214
944 #, python-format
945 msgid "Ensure that there are no more than %s decimal places."
946-msgstr "Asseguris de que no hi ha més de %s decimals."
947+msgstr "Assegureu-vos de que no hi ha més de %s decimals."
948 
949 #: newforms/fields.py:215
950 #, python-format
951 msgid "Ensure that there are no more than %s digits before the decimal point."
952-msgstr "Asseguris de que no hi ha més de %s dígits decimals."
953+msgstr "Assegureu-vos de que no hi ha més de %s dígits decimals."
954 
955 #: newforms/fields.py:263 newforms/fields.py:751
956 msgid "Enter a valid date."
957-msgstr "Introdueixi una data vàlida."
958+msgstr "Introduïu una data vàlida."
959 
960 #: newforms/fields.py:296 newforms/fields.py:752
961 msgid "Enter a valid time."
962-msgstr "Introdueixi una hora vàlida."
963+msgstr "Introduïu una hora vàlida."
964 
965 #: newforms/fields.py:335
966 msgid "Enter a valid date/time."
967-msgstr "Introdueixi una data/hora vàlides."
968+msgstr "Introduïu una data/hora vàlides."
969 
970 #: newforms/fields.py:434
971 msgid "No file was submitted."
972@@ -4019,7 +4026,7 @@
973 
974 #: newforms/fields.py:497
975 msgid "Enter a valid URL."
976-msgstr "Introdueixi una URL vàlida."
977+msgstr "Introduïu una URL vàlida."
978 
979 #: newforms/fields.py:498
980 msgid "This URL appears to be a broken link."
981@@ -4028,32 +4035,32 @@
982 #: newforms/fields.py:560 newforms/models.py:299
983 msgid "Select a valid choice. That choice is not one of the available choices."
984 msgstr ""
985-"Esculli una opció vàlida; Aquesta opció no és una de les opcions disponibles."
986+"Escolliy una opció vàlida; Aquesta opció no és una de les opcions disponibles."
987 
988 #: newforms/fields.py:599
989 #, python-format
990 msgid "Select a valid choice. %(value)s is not one of the available choices."
991-msgstr "Esculli una opció vàlida. %(value)s no és una de les opcions vàlides."
992+msgstr "Esculliu una opció vàlida. %(value)s no és una de les opcions vàlides."
993 
994 #: newforms/fields.py:600 newforms/fields.py:662 newforms/models.py:371
995 msgid "Enter a list of values."
996-msgstr "Introdueixi una llista de valors."
997+msgstr "Introduïu una llista de valors."
998 
999 #: newforms/fields.py:780
1000 msgid "Enter a valid IPv4 address."
1001-msgstr "Introdueixi una adreça IPv4 vàlida."
1002+msgstr "Introduïu una adreça IPv4 vàlida."
1003 
1004 #: newforms/models.py:372
1005 #, python-format
1006 msgid "Select a valid choice. %s is not one of the available choices."
1007-msgstr "Esculli una opció vàlida; %s' no és una de les opcions vàlides."
1008+msgstr "Escolliu una opció vàlida; %s' no és una de les opcions vàlides."
1009 
1010 #: oldforms/__init__.py:409
1011 #, python-format
1012 msgid "Ensure your text is less than %s character."
1013 msgid_plural "Ensure your text is less than %s characters."
1014-msgstr[0] "Asseguris de que el seu text té menys de %s caràcter."
1015-msgstr[1] "Asseguris de que el seu text té menys de %s caràcters."
1016+msgstr[0] "Assegureu-vos de que el seu text té menys de %s caràcter."
1017+msgstr[1] "Assegureu-vos de que el seu text té menys de %s caràcters."
1018 
1019 #: oldforms/__init__.py:414
1020 msgid "Line breaks are not allowed here."
1021@@ -4062,19 +4069,19 @@
1022 #: oldforms/__init__.py:512 oldforms/__init__.py:586 oldforms/__init__.py:625
1023 #, python-format
1024 msgid "Select a valid choice; '%(data)s' is not in %(choices)s."
1025-msgstr "Esculli una opció vàlida; %(data)s' no està dintre de %(choices)s."
1026+msgstr "Escolliu una opció vàlida; %(data)s' no està dintre de %(choices)s."
1027 
1028 #: oldforms/__init__.py:745
1029 msgid "Enter a whole number between -32,768 and 32,767."
1030-msgstr "Introdueixi un enter entre -32,768 i 32,767."
1031+msgstr "Introduïu un enter entre -32,768 i 32,767."
1032 
1033 #: oldforms/__init__.py:755
1034 msgid "Enter a positive number."
1035-msgstr "Introdueixi un número positiu."
1036+msgstr "Introduïu un número positiu."
1037 
1038 #: oldforms/__init__.py:765
1039 msgid "Enter a whole number between 0 and 32,767."
1040-msgstr "Introdueixi un número entre 0 i 32,767."
1041+msgstr "Introduïu un número entre 0 i 32,767."
1042 
1043 #: template/defaultfilters.py:698
1044 msgid "yes,no,maybe"
1045@@ -4383,18 +4390,21 @@
1046 #: views/generic/create_update.py:43
1047 #, python-format
1048 msgid "The %(verbose_name)s was created successfully."
1049-msgstr "El/La %(verbose_name)s s'ha creat amb èxit."
1050+msgstr "El/la %(verbose_name)s s'ha creat amb èxit."
1051 
1052 #: views/generic/create_update.py:117
1053 #, python-format
1054 msgid "The %(verbose_name)s was updated successfully."
1055-msgstr "El/La %(verbose_name)s s'ha actualtzat amb èxit."
1056+msgstr "El/la %(verbose_name)s s'ha actualtzat amb èxit."
1057 
1058 #: views/generic/create_update.py:184
1059 #, python-format
1060 msgid "The %(verbose_name)s was deleted."
1061 msgstr "El %(verbose_name)s s'ha eliminat."
1062 
1063+#~ msgid "Brazilian"
1064+#~ msgstr "Brasileny"
1065+
1066 #~ msgid "Gaeilge"
1067 #~ msgstr "Gaeilge"
1068