Ticket #6917: 6917_person.diff

File 6917_person.diff, 39.6 KB (added by Marc Garcia, 10 years ago)

Catalan translation file mainly correcting person form for messages to user

 • django.po

   
  55msgstr ""
  66"Project-Id-Version: Django\n"
  77"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  8 "POT-Creation-Date: 2007-02-15 01:00+0200\n"
   8"POT-Creation-Date: 2008-04-25 00:18+0200\n"
  99"PO-Revision-Date: 2008-03-29 01:37+0100\n"
  1010"Last-Translator: Django Catalan Group <django-cat@googlegroups.com>\n"
  1111"Language-Team: Catalan <ca@li.org>\n"
   
  6363msgstr "Castellà Argentí"
  6464
  6565#: conf/global_settings.py:51
  66 #, fuzzy
  6766msgid "Basque"
  6867msgstr "Euskera"
  6968
   
  152151msgstr "Portuguès"
  153152
  154153#: conf/global_settings.py:73
  155 msgid "Brazilian"
  156 msgstr "Brasileny"
   154msgid "Brazilian Portuguese"
   155msgstr "Portuguès de Brasil"
  157156
  158157#: conf/global_settings.py:74
  159158msgid "Romanian"
   
  401400"following types of objects:"
  402401msgstr ""
  403402"Eliminar el/la %(object_name)s '%(escaped_object)s' provocaria l'eliminació "
  404 "d'objectes relacionats, però el vostre compte no te permissos per a esborrar els "
  405 "tipus d'objecte següents:"
   403"d'objectes relacionats, però el vostre compte no te permissos per a esborrar "
   404"els tipus d'objecte següents:"
  406405
  407406#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:20
  408407#, python-format
   
  410409"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(escaped_object)s\"? "
  411410"All of the following related items will be deleted:"
  412411msgstr ""
  413 "Està segur de voler esborrar els/les %(object_name)s \"%(escaped_object)s\"? "
   412"Esteu segurs de voler esborrar els/les %(object_name)s \"%(escaped_object)s\"? "
  414413"S'esborraran els següents elements relacionats:"
  415414
  416415#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:25
   
  429428#: contrib/admin/templates/admin/index.html:17
  430429#, python-format
  431430msgid "Models available in the %(name)s application."
  432 msgstr "Models disponibles en l'aplicació %(name)s."
   431msgstr "Models disponibles a l'aplicació %(name)s."
  433432
  434433#: contrib/admin/templates/admin/index.html:18
  435434#, python-format
   
  547546"First, enter a username and password. Then, you'll be able to edit more user "
  548547"options."
  549548msgstr ""
  550 "Primer, entri un usuari i una contrasenya. Després podrà editar més opcions "
   549"Primer, entreu un usuari i una contrasenya. Després podreu editar més opcions "
  551550"de l'usuari."
  552551
  553552#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:12
   
  593592"your computer is \"internal\").</p>\n"
  594593msgstr ""
  595594"\n"
  596 "<p class=\"help\">Per a instal·lar 'bookmarklets', arrosegui l'enllaç a la "
   595"<p class=\"help\">Per a instal·lar 'bookmarklets', arrosegueu l'enllaç a la "
  597596"seva barra de\n"
  598 "marcadors, o faci click amb el botò dret en l'enllaç i afegeixi'l als "
   597"marcadors, o feu click amb el botó dret en l'enllaç i afegeixi'l als "
  599598"marcadors.\n"
  600 "Ara pot escollir el 'bookmarklet' des de qualsevol pàgina del lloc.\n"
  601 "Observi que alguns d'aquests 'bookmarklets' precisen que estigui veient\n"
  602 "el lloc des de un ordinador senyalat com a \"intern\" (parli\n"
  603 "amb el seu administrador de sistemes si no està segur de la condició del "
  604 "seu).</p>\n"
   599"Ara podeu escollir el 'bookmarklet' des de qualsevol pàgina del lloc.\n"
   600"Observeu que alguns d'aquests 'bookmarklets' precisen que estigui veient\n"
   601"el lloc des de un ordinador senyalat com a \"intern\" (parleu\n"
   602"amb el vostre administrador de sistemes si no esteu segurs de la condició del "
   603"vostre).</p>\n"
  605604
  606605#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:18
  607606msgid "Documentation for this page"
   
  612611"Jumps you from any page to the documentation for the view that generates "
  613612"that page."
  614613msgstr ""
  615 "El porta des de qualsevol pàgina de la documentació a la vista que la genera."
   614"Us porta des de qualsevol pàgina de la documentació a la vista que la genera."
  616615
  617616#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:21
  618617msgid "Show object ID"
   
  673672"Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
  674673"password twice so we can verify you typed it in correctly."
  675674msgstr ""
  676 "Si us plau, introdueixi la seva contrasenya antiga, per seguretat, i tot "
  677 "seguit introdueixi la seva contrasenya nova dues vegades per verificar que "
  678 "l'ha escrit correctament."
   675"Si us plau, introduïu la vostra contrasenya antiga, per seguretat, i tot "
   676"seguit introduïu la vostra contrasenya nova dues vegades per verificar que "
   677"l'heu escrit correctament."
  679678
  680679#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:16
  681680msgid "Old password:"
   
  703702#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:6
  704703#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:10
  705704msgid "Password reset successful"
  706 msgstr "Restabliment de contrasenya exitòs"
   705msgstr "Restabliment de contrasenya exitós"
  707706
  708707#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:12
  709708msgid ""
  710709"We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You "
  711710"should be receiving it shortly."
  712711msgstr ""
  713 "Li hem enviat una contrasenya nova a l'adreça de correu electrònic que ens "
  714 "ha indicat. L'hauria de rebre en breu."
   712"Us hem enviat una contrasenya nova a l'adreça de correu electrònic que ens "
   713"heu indicat. L'haurieu de rebre en breu."
  715714
  716715#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:2
  717716msgid "You're receiving this e-mail because you requested a password reset"
  718717msgstr ""
  719 "Està rebent aquest missatge degut a que va solicitar un restabliment de "
   718"Esteu rebent aquest missatge degut a que veu solicitar un restabliment de "
  720719"contrasenya."
  721720
  722721#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:3
  723722#, python-format
  724723msgid "for your user account at %(site_name)s"
  725 msgstr "del seu compte d'usuari a %(site_name)s."
   724msgstr "del vostre compte d'usuari a %(site_name)s."
  726725
  727726#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:5
  728727#, python-format
  729728msgid "Your new password is: %(new_password)s"
  730 msgstr "La seva nova contrasenya és: %(new_password)s"
   729msgstr "La vostra nova contrasenya és: %(new_password)s"
  731730
  732731#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:7
  733732msgid "Feel free to change this password by going to this page:"
  734 msgstr "Sentis lliure de canviar-la en aquesta pàgina:"
   733msgstr "Sentiu-vos lliures de canviar-la en aquesta pàgina:"
  735734
  736735#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:11
  737736msgid "Your username, in case you've forgotten:"
  738 msgstr "El seu nom d'usuari, en cas d'haver-lo oblidat:"
   737msgstr "El vostre nom d'usuari, en cas d'haver-lo oblidat:"
  739738
  740739#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:13
  741740msgid "Thanks for using our site!"
   
  751750"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset "
  752751"your password and e-mail the new one to you."
  753752msgstr ""
  754 "Ha oblidat la seva contrasenya? Introdueixi la seva adreça de correu "
  755 "electrònic i en crearem una de nova que li enviarem per correu."
   753"Heu oblidat la vostra contrasenya? Introduïu la vostra adreça de correu "
   754"electrònic i en crearem una de nova que us enviarem per correu."
  756755
  757756#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
  758757msgid "E-mail address:"
   
  785784#: contrib/admin/views/auth.py:20 contrib/admin/views/main.py:267
  786785#, python-format
  787786msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully."
  788 msgstr "El/la %(name)s \"%(obj)s\".ha estat agregat/da amb èxit."
   787msgstr "El/la %(name)s \"%(obj)s\".ha estat afegit/da amb èxit."
  789788
  790789#: contrib/admin/views/auth.py:25 contrib/admin/views/main.py:271
  791790#: contrib/admin/views/main.py:356
  792791msgid "You may edit it again below."
  793 msgstr "Pot editar-lo de nou a baix."
   792msgstr "Podeu editar-lo de nou a baix."
  794793
  795794#: contrib/admin/views/auth.py:31
  796795msgid "Add user"
   
  810809"Please enter a correct username and password. Note that both fields are case-"
  811810"sensitive."
  812811msgstr ""
  813 "Si us plau, introdueixi un nom d'usuari i contrasenya vàlids. Tingui en "
   812"Si us plau, introduïu un nom d'usuari i contrasenya vàlids. Tingueu en "
  814813"compte que tots dos camps son sensibles a majúscules i minúscules."
  815814
  816815#: contrib/admin/views/decorators.py:69
   
  818817"Please log in again, because your session has expired. Don't worry: Your "
  819818"submission has been saved."
  820819msgstr ""
  821 "Si us plau, identifiquis de nou doncs la seva sessió ha expirat. No es "
  822 "preocupi, el seu enviament està emmagatzemat."
   820"Si us plau, identifiqueu-vos de nou doncs la vostra sessió ha expirat. No us "
   821"preocupeu, el seu enviament està emmagatzemat."
  823822
  824823#: contrib/admin/views/decorators.py:76
  825824msgid ""
  826825"Looks like your browser isn't configured to accept cookies. Please enable "
  827826"cookies, reload this page, and try again."
  828827msgstr ""
  829 "Sembla ser que el seu navegador no està configurat per acceptar "
  830 "'cookies' (galetes). Si us plau, habiliti les 'cookies', recarregui aquesta "
  831 "pàgina i provi-ho de nou. "
   828"Sembla ser que el vostre navegador no està configurat per acceptar "
   829"'cookies' (galetes). Si us plau, habiliteu les 'cookies', recarregueu aquesta "
   830"pàgina i proveu-ho de nou. "
  832831
  833832#: contrib/admin/views/decorators.py:90
  834833msgid "Usernames cannot contain the '@' character."
   
  838837#, python-format
  839838msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
  840839msgstr ""
  841 "La seva adreça de correu no és el seu nom d'usuari. Provi '%s' en tot cas."
   840"La vostra adreça de correu no és el vostre nom d'usuari. Provi '%s' en tot cas."
  842841
  843842#: contrib/admin/views/doc.py:48 contrib/admin/views/doc.py:50
  844843#: contrib/admin/views/doc.py:52
   
  963962msgid "Time"
  964963msgstr "Hora"
  965964
  966 #: contrib/admin/views/doc.py:318 contrib/flatpages/models.py:7
   965#: contrib/admin/views/doc.py:318 contrib/flatpages/models.py:8
  967966msgid "URL"
  968967msgstr "URL"
  969968
  970969#: contrib/admin/views/doc.py:319
  971970msgid "U.S. state (two uppercase letters)"
  972 msgstr "Estat dels E.U.A. (dos lletres majúscules)"
   971msgstr "Estat dels E.U.A. (dues lletres majúscules)"
  973972
  974973#: contrib/admin/views/doc.py:320
  975974msgid "XML text"
   
  987986#: contrib/admin/views/main.py:280 contrib/admin/views/main.py:365
  988987#, python-format
  989988msgid "You may add another %s below."
  990 msgstr "Pot afegir un altre %s a baix."
   989msgstr "Podeu afegir un altre %s a baix."
  991990
  992991#: contrib/admin/views/main.py:298
  993992#, python-format
   
  10291028msgid ""
  10301029"The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
  10311030msgstr ""
  1032 "S'ha agregat exitosament el/la %(name)s \"%(obj)s\". Pot editar-lo de nou abaix."
   1031"S'ha afegit exitosament el/la %(name)s \"%(obj)s\". Pot editar-lo de nou "
   1032"abaix."
  10331033
  10341034#: contrib/admin/views/main.py:400
  10351035#, python-format
   
  10631063#: contrib/admin/views/main.py:583
  10641064#, python-format
  10651065msgid "Select %s"
  1066 msgstr "Seleccioni %s"
   1066msgstr "Seleccioneu %s"
  10671067
  10681068#: contrib/admin/views/main.py:583
  10691069#, python-format
  10701070msgid "Select %s to change"
  1071 msgstr "Seleccioni %s per modificar"
   1071msgstr "Seleccioneu %s per modificar"
  10721072
  10731073#: contrib/admin/views/main.py:784
  10741074msgid "Database error"
   
  10991099"That e-mail address doesn't have an associated user account. Are you sure "
  11001100"you've registered?"
  11011101msgstr ""
  1102 "Aquesta adreça de correu no té associada cap compte d'usuari. Està segur de "
   1102"Aquesta adreça de correu no té associada cap compte d'usuari. Esteu segurs de "
  11031103"que s'ha registrat?"
  11041104
  11051105#: contrib/auth/forms.py:107
   
  11141114#: contrib/auth/forms.py:124
  11151115msgid "Your old password was entered incorrectly. Please enter it again."
  11161116msgstr ""
  1117 "La seva antiga contrasenya no és correcte. Si el plau, introdueixi-la de nou."
   1117"La seva antiga contrasenya no és correcte. Si el plau, introduïu-la de nou."
  11181118
  11191119#: contrib/auth/models.py:73 contrib/auth/models.py:93
  11201120msgid "name"
   
  11731173"Use '[algo]$[salt]$[hexdigest]' or use the <a href=\"password/\">change "
  11741174"password form</a>."
  11751175msgstr ""
  1176 "Utilitzi '[algo]$[salt]$[hexdigest]' o el <a href=\"password/\">formulari de "
   1176"Utilitzeu '[algo]$[salt]$[hexdigest]' o el <a href=\"password/\">formulari de "
  11771177"canvi de contrasenya</a>."
  11781178
  11791179#: contrib/auth/models.py:136
   
  11891189msgstr "actiu"
  11901190
  11911191#: contrib/auth/models.py:137
   1192#, fuzzy
  11921193msgid ""
  1193 "Designates whether this user can log into the Django admin. Unselect this "
   1194"Designates whether this user should be treated as active. Unselect this "
  11941195"instead of deleting accounts."
  11951196msgstr ""
  1196 "Designa si aquest usuari pot iniciar sessió a la interfície administrativa "
  1197 "Django. Deseleccioni-ho enlloc d'esborrar comptes d'usuari."
   1197"Designa si aquest usuari ha de ser tractat com a actiu. Desekeccioneu-ho "
   1198"enlloc d'esborrar comptes d'usuari."
  11981199
  11991200#: contrib/auth/models.py:138
  12001201msgid "superuser status"
   
  12421243
  12431244#: contrib/auth/models.py:155
  12441245msgid "Permissions"
  1245 msgstr "permissos"
   1246msgstr "permisos"
  12461247
  12471248#: contrib/auth/models.py:156
  12481249msgid "Important dates"
   
  13261327"Check this box if the comment is inappropriate. A \"This comment has been "
  13271328"removed\" message will be displayed instead."
  13281329msgstr ""
  1329 "Marqui aquesta caixa si el comentari no és apropiat. En lloc seu es mostrarà "
   1330"Marqueu aquesta caixa si el comentari no és apropiat. En lloc seu es mostrarà "
  13301331"\"Aquest comentari ha estat eliminat\" "
  13311332
  13321333#: contrib/comments/models.py:96
   
  14771478#: contrib/comments/views/comments.py:28
  14781479msgid ""
  14791480"This rating is required because you've entered at least one other rating."
  1480 msgstr "Es precisa aquesta puntuació perquè has introduït almenys un altre."
   1481msgstr "Es precisa aquesta puntuació perquè n'heu introduït almenys una altra."
  14811482
  14821483#: contrib/comments/views/comments.py:112
  14831484#, python-format
   
  14921493"\n"
  14931494"%(text)s"
  14941495msgstr[0] ""
  1495 "Aquest comentari va ser enviat per un usuari que ha enviat menys de %"
  1496 "(count)s comentari:\n"
   1496"Aquest comentari va ser enviat per un usuari que ha enviat menys de %(count)"
   1497"s comentari:\n"
  14971498"\n"
  14981499"%(text)s"
  14991500msgstr[1] ""
  1500 "Aquest comentari va ser enviat per un usuari que ha enviat menys de %"
  1501 "(count)s comentaris:\n"
   1501"Aquest comentari va ser enviat per un usuari que ha enviat menys de %(count)"
   1502"s comentaris:\n"
  15021503"\n"
  15031504"%(text)s"
  15041505
   
  15531554
  15541555#: contrib/comments/views/karma.py:27
  15551556msgid "No voting for yourself"
  1556 msgstr "No pots votar-te a tu mateix"
   1557msgstr "No podeu votar-vos a vosaltres mateixos"
  15571558
  15581559#: contrib/contenttypes/models.py:67
  15591560msgid "python model class name"
   
  15671568msgid "content types"
  15681569msgstr "tipus de continguts"
  15691570
  1570 #: contrib/flatpages/models.py:8
   1571#: contrib/flatpages/models.py:9
  15711572msgid ""
  15721573"Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
  15731574msgstr ""
  1574 "Exemple: '/about/contact/'. Asseguri's de posar les barres al principi i al "
   1575"Exemple: '/about/contact/'. Assegureu-vos de posar les barres al principi i al "
  15751576"final."
  15761577
  1577 #: contrib/flatpages/models.py:9
   1578#: contrib/flatpages/models.py:10
  15781579msgid "title"
  15791580msgstr "títol"
  15801581
  1581 #: contrib/flatpages/models.py:10
   1582#: contrib/flatpages/models.py:11
  15821583msgid "content"
  15831584msgstr "contingut"
  15841585
  1585 #: contrib/flatpages/models.py:11
   1586#: contrib/flatpages/models.py:12
  15861587msgid "enable comments"
  15871588msgstr "habilitar comentaris"
  15881589
  1589 #: contrib/flatpages/models.py:12
   1590#: contrib/flatpages/models.py:13
  15901591msgid "template name"
  15911592msgstr "nom de la plantilla"
  15921593
  1593 #: contrib/flatpages/models.py:13
   1594#: contrib/flatpages/models.py:14
  15941595msgid ""
  15951596"Example: 'flatpages/contact_page.html'. If this isn't provided, the system "
  15961597"will use 'flatpages/default.html'."
   
  15981599"Exemple: 'flatpages/contact_page.html'. Si no es proporciona, el sistema "
  15991600"utilitzarà 'flatpages/default.htmlt'."
  16001601
  1601 #: contrib/flatpages/models.py:14
   1602#: contrib/flatpages/models.py:15
  16021603msgid "registration required"
  16031604msgstr "cal estar registrat"
  16041605
  1605 #: contrib/flatpages/models.py:14
   1606#: contrib/flatpages/models.py:15
  16061607msgid "If this is checked, only logged-in users will be able to view the page."
  16071608msgstr "Si està marcat, només els usuaris registrats podran veure la pàgina."
  16081609
  1609 #: contrib/flatpages/models.py:18
   1610#: contrib/flatpages/models.py:20
  16101611msgid "flat page"
  16111612msgstr "pàgina estàtica"
  16121613
  1613 #: contrib/flatpages/models.py:19
   1614#: contrib/flatpages/models.py:21
  16141615msgid "flat pages"
  16151616msgstr "pàgines estàtiques"
  16161617
   1618#: contrib/flatpages/models.py:27
   1619msgid "Advanced options"
   1620msgstr ""
   1621
  16171622#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:19
  16181623msgid "th"
  16191624msgstr "rt"
   
  17011706
  17021707#: contrib/localflavor/ar/forms.py:27
  17031708msgid "Enter a postal code in the format NNNN or ANNNNAAA."
  1704 msgstr "Introdueixi un codi postal en el format NNNN o ANNNNAAA."
   1709msgstr "Introduïu un codi postal en el format NNNN o ANNNNAAA."
  17051710
  17061711#: contrib/localflavor/ar/forms.py:49 contrib/localflavor/br/forms.py:96
  17071712#: contrib/localflavor/br/forms.py:135 contrib/localflavor/pe/forms.py:23
   
  17161721#: contrib/localflavor/ar/forms.py:79
  17171722msgid "Enter a valid CUIT in XX-XXXXXXXX-X or XXXXXXXXXXXX format."
  17181723msgstr ""
  1719 "Introdueixi un número CUIT vàlid en el format XX-XXXXXXXX-X o XXXXXXXXXXXX."
   1724"Introduïu un número CUIT vàlid en el format XX-XXXXXXXX-X o XXXXXXXXXXXX."
  17201725
  17211726#: contrib/localflavor/ar/forms.py:80
  17221727msgid "Invalid CUIT."
   
  17241729
  17251730#: contrib/localflavor/au/forms.py:16
  17261731msgid "Enter a 4 digit post code."
  1727 msgstr "Introdueixi un codi postal de 4 dígits."
   1732msgstr "Introduïu un codi postal de 4 dígits."
  17281733
  17291734#: contrib/localflavor/br/forms.py:21
  17301735msgid "Enter a zip code in the format XXXXX-XXX."
  1731 msgstr "Introdueixi un codi zip en el format XXXXX-XXX."
   1736msgstr "Introduïu un codi zip en el format XXXXX-XXX."
  17321737
  17331738#: contrib/localflavor/br/forms.py:30
  17341739msgid "Phone numbers must be in XX-XXXX-XXXX format."
   
  17391744"Select a valid brazilian state. That state is not one of the available "
  17401745"states."
  17411746msgstr ""
  1742 "Seleccioni un estat brasiler vàlid. Aquest estat no és un dels estats "
   1747"Seleccioneu un estat brasiler vàlid. Aquest estat no és un dels estats "
  17431748"disponibles."
  17441749
  17451750#: contrib/localflavor/br/forms.py:94
   
  17601765
  17611766#: contrib/localflavor/ca/forms.py:17
  17621767msgid "Enter a postal code in the format XXX XXX."
  1763 msgstr "Introdueixi un codi postal en el format XXX XXX."
   1768msgstr "Introduïu un codi postal en el format XXX XXX."
  17641769
  17651770#: contrib/localflavor/ca/forms.py:88
  17661771msgid "Enter a valid Canadian Social Insurance number in XXX-XXX-XXX format."
  17671772msgstr ""
  1768 "Introdueixi un número vàlid de la Assegurança Social de Canadà en el format "
   1773"Introduïu un número vàlid de la Assegurança Social de Canadà en el format "
  17691774"XXX-XXX-XXX."
  17701775
  17711776#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:5
   
  18741879
  18751880#: contrib/localflavor/ch/forms.py:16 contrib/localflavor/no/forms.py:12
  18761881msgid "Enter a zip code in the format XXXX."
  1877 msgstr "Introdueixi un codi zip en el format XXXX."
   1882msgstr "Introduïu un codi zip en el format XXXX."
  18781883
  18791884#: contrib/localflavor/ch/forms.py:64
  18801885msgid ""
  18811886"Enter a valid Swiss identity or passport card number in X1234567<0 or "
  18821887"1234567890 format."
  18831888msgstr ""
  1884 "Introdueixi un número d'identificació o de passaport Suïssos en els formats "
   1889"Introduïu un número d'identificació o de passaport Suïssos en els formats "
  18851890"1234567890 o X1234567<0."
  18861891
  18871892#: contrib/localflavor/cl/forms.py:29
  18881893msgid "Enter a valid Chilean RUT."
  1889 msgstr "Introdueixi un RUT Xilè vàlid."
   1894msgstr "Introduïu un RUT Xilè vàlid."
  18901895
  18911896#: contrib/localflavor/cl/forms.py:30
  18921897msgid "Enter a valid Chilean RUT. The format is XX.XXX.XXX-X."
  1893 msgstr "Introdueixi un RUT Xilè vàlid. El format és XX.XXX.XXX-X"
   1898msgstr "Introduïu un RUT Xilè vàlid. El format és XX.XXX.XXX-X"
  18941899
  18951900#: contrib/localflavor/cl/forms.py:31
  18961901msgid "The Chilean RUT is not valid."
   
  19631968#: contrib/localflavor/de/forms.py:14 contrib/localflavor/fi/forms.py:12
  19641969#: contrib/localflavor/fr/forms.py:15
  19651970msgid "Enter a zip code in the format XXXXX."
  1966 msgstr "Introdueixi un codi zip en el format XXXXX."
   1971msgstr "Introduïu un codi zip en el format XXXXX."
  19671972
  19681973#: contrib/localflavor/de/forms.py:41
  19691974msgid ""
  19701975"Enter a valid German identity card number in XXXXXXXXXXX-XXXXXXX-XXXXXXX-X "
  19711976"format."
  19721977msgstr ""
  1973 "Introdueixi un número de tarjeta d'identificació alemany vàlid en el format "
   1978"Introduïu un número de tarjeta d'identificació alemany vàlid en el format "
  19741979"XXXXXXXXXXX-XXXXXXX-XXXXXXX-X."
  19751980
  19761981#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:5
   
  22422247
  22432248#: contrib/localflavor/es/forms.py:19
  22442249msgid "Enter a valid postal code in the range and format 01XXX - 52XXX."
  2245 msgstr "Introdueixi un codi postal en rang i format 01XXX - 52XXX."
   2250msgstr "Introduïu un codi postal en rang i format 01XXX - 52XXX."
  22462251
  22472252#: contrib/localflavor/es/forms.py:39
  22482253msgid ""
  22492254"Enter a valid phone number in one of the formats 6XXXXXXXX, 8XXXXXXXX or "
  22502255"9XXXXXXXX."
  22512256msgstr ""
  2252 "Introdueixi un número de telèfon vàlid en un dels formats 6XXXXXXXX, "
   2257"Introduïu un número de telèfon vàlid en un dels formats 6XXXXXXXX, "
  22532258"8XXXXXXXX o 9XXXXXXXX."
  22542259
  22552260#: contrib/localflavor/es/forms.py:66
  22562261msgid "Please enter a valid NIF, NIE, or CIF."
  2257 msgstr "Si us plau, introdueixi un NIF, NIE o CIF vàlid."
   2262msgstr "Si us plau, introduïu un NIF, NIE o CIF vàlid."
  22582263
  22592264#: contrib/localflavor/es/forms.py:67
  22602265msgid "Please enter a valid NIF or NIE."
  2261 msgstr "Si us plau, introdueixi un NIF o NIE vàlid."
   2266msgstr "Si us plau, introduïu un NIF o NIE vàlid."
  22622267
  22632268#: contrib/localflavor/es/forms.py:68
  22642269msgid "Invalid checksum for NIF."
   
  22762281msgid ""
  22772282"Please enter a valid bank account number in format XXXX-XXXX-XX-XXXXXXXXXX."
  22782283msgstr ""
  2279 "Introdueixi un número de compte bancari vàlid en el format XXXX-XXXX-XX-"
   2284"Introduïu un número de compte bancari vàlid en el format XXXX-XXXX-XX-"
  22802285"XXXXXXXXXX."
  22812286
  22822287#: contrib/localflavor/es/forms.py:143
   
  22852290
  22862291#: contrib/localflavor/fi/forms.py:28
  22872292msgid "Enter a valid Finnish social security number."
  2288 msgstr "Introdueixi un número vàlid de la seguretat social finlandesa."
   2293msgstr "Introduïu un número vàlid de la seguretat social finlandesa."
  22892294
  22902295#: contrib/localflavor/in_/forms.py:14
  22912296msgid "Enter a zip code in the format XXXXXXX."
  2292 msgstr "Introdueixi un codi zip en el format XXXXXXX."
   2297msgstr "Introduïu un codi zip en el format XXXXXXX."
  22932298
  22942299#: contrib/localflavor/is_/forms.py:17
  22952300msgid ""
  22962301"Enter a valid Icelandic identification number. The format is XXXXXX-XXXX."
  22972302msgstr ""
  2298 "Introdueixi un número de identificació d'Islàndia. El format és XXXXXX-XXXX."
   2303"Introduïu un número de identificació d'Islàndia. El format és XXXXXX-XXXX."
  22992304
  23002305#: contrib/localflavor/is_/forms.py:18
  23012306msgid "The Icelandic identification number is not valid."
   
  23032308
  23042309#: contrib/localflavor/it/forms.py:14
  23052310msgid "Enter a valid zip code."
  2306 msgstr "Introdueixi un codi zip vàlid."
   2311msgstr "Introduïu un codi zip vàlid."
  23072312
  23082313#: contrib/localflavor/it/forms.py:43
  23092314msgid "Enter a valid Social Security number."
  2310 msgstr "Introdueixi un número valid de la Seguretat Social."
   2315msgstr "Introduïu un número valid de la Seguretat Social."
  23112316
  23122317#: contrib/localflavor/it/forms.py:68
  23132318msgid "Enter a valid VAT number."
  2314 msgstr "Introdueixi un número de IVA (VAT) vàlid."
   2319msgstr "Introduïu un número de IVA (VAT) vàlid."
  23152320
  23162321#: contrib/localflavor/jp/forms.py:17
  23172322msgid "Enter a postal code in the format XXXXXXX or XXX-XXXX."
  2318 msgstr "Introdueixi un codi postal en el format XXXXXXX o XX-XXXX."
   2323msgstr "Introduïu un codi postal en el format XXXXXXX o XX-XXXX."
  23192324
  23202325#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:4
  23212326msgid "Hokkaido"
   
  27162721#: contrib/localflavor/pl/forms.py:72
  27172722msgid ""
  27182723"Enter a tax number field (NIP) in the format XXX-XXX-XX-XX or XX-XX-XXX-XXX."
  2719 msgstr "Introdueixi un número NIP en el format XXX-XXX-XX-XX o XX-XX-XXX-XXX."
   2724msgstr "Introduïu un número NIP en el format XXX-XXX-XX-XX o XX-XX-XXX-XXX."
  27202725
  27212726#: contrib/localflavor/pl/forms.py:73
  27222727msgid "Wrong checksum for the Tax Number (NIP)."
   
  34373442
  34383443#: contrib/localflavor/us/forms.py:16
  34393444msgid "Enter a zip code in the format XXXXX or XXXXX-XXXX."
  3440 msgstr "Introdueixi un codi zip en el format XXXXX o XXXXX-XXXX."
   3445msgstr "Introduïu un codi zip en el format XXXXX o XXXXX-XXXX."
  34413446
  34423447#: contrib/localflavor/us/forms.py:54
  34433448msgid "Enter a valid U.S. Social Security number in XXX-XX-XXXX format."
  34443449msgstr ""
  3445 "Introdueixi un número vàlid de la Seguretat Social dels E.U.A. en el format "
   3450"Introduïu un número vàlid de la Seguretat Social dels E.U.A. en el format "
  34463451"XXX-XX-XXXX."
  34473452
  34483453#: contrib/localflavor/za/forms.py:20
  34493454msgid "Enter a valid South African ID number"
  3450 msgstr "Introdueixi un número d'Identitat Sud Africà valid"
   3455msgstr "Introduïu un número d'Identitat Sud Africà valid"
  34513456
  34523457#: contrib/localflavor/za/forms.py:54
  34533458msgid "Enter a valid South African postal code"
  3454 msgstr "Introdueixi un codi postal Sud Africà vàlid."
   3459msgstr "Introduïu un codi postal Sud Africà vàlid."
  34553460
  34563461#: contrib/localflavor/za/za_provinces.py:4
  34573462msgid "Eastern Cape"
   
  35103515"This can be either an absolute path (as above) or a full URL starting with "
  35113516"'http://'."
  35123517msgstr ""
  3513 "Això pot ser bé una ruta absoluta (com a dalt) o una URL completa que comenci "
  3514 "per http:// ."
   3518"Això pot ser bé una ruta absoluta (com a dalt) o una URL completa que "
   3519"comenci per http:// ."
  35153520
  35163521#: contrib/redirects/models.py:13
  35173522msgid "redirect"
   
  35843589
  35853590#: core/validators.py:95
  35863591msgid "Enter only digits separated by commas."
  3587 msgstr "Introdueixi només dígits separats per comes."
   3592msgstr "Introduïu només dígits separats per comes."
  35883593
  35893594#: core/validators.py:107
  35903595msgid "Enter valid e-mail addresses separated by commas."
  3591 msgstr "Introdueixi adreces de correu electrònic vàlides separades per comes."
   3596msgstr "Introduïu adreces de correu electrònic vàlides separades per comes."
  35923597
  35933598#: core/validators.py:111
  35943599msgid "Please enter a valid IP address."
  3595 msgstr "Si el plau, introdueixi una adreça IP vàlida."
   3600msgstr "Si el plau, introduïu una adreça IP vàlida."
  35963601
  35973602#: core/validators.py:115
  35983603msgid "Empty values are not allowed here."
   
  36083613
  36093614#: core/validators.py:128 newforms/fields.py:152
  36103615msgid "Enter a whole number."
  3611 msgstr "Introdueixi un número sencer."
   3616msgstr "Introduïu un número sencer."
  36123617
  36133618#: core/validators.py:132
  36143619msgid "Only alphabetical characters are allowed here."
   
  36253630
  36263631#: core/validators.py:156 db/models/fields/__init__.py:527
  36273632msgid "Enter a valid date in YYYY-MM-DD format."
  3628 msgstr "Introdueixi una data vàlida en el forma AAAA-MM-DD."
   3633msgstr "Introduïu una data vàlida en el forma AAAA-MM-DD."
  36293634
  36303635#: core/validators.py:161
  36313636msgid "Enter a valid time in HH:MM format."
  3632 msgstr "Introdueixi una hora vàlida en el format HH:MM."
   3637msgstr "Introduïu una hora vàlida en el format HH:MM."
  36333638
  36343639#: core/validators.py:165 db/models/fields/__init__.py:604
  36353640msgid "Enter a valid date/time in YYYY-MM-DD HH:MM format."
  3636 msgstr "Introdueixi un data/hora vàlida en format YYYY-MM-DD HH:MM."
   3641msgstr "Introduïu un data/hora vàlida en format YYYY-MM-DD HH:MM."
  36373642
  36383643#: core/validators.py:170 newforms/fields.py:403
  36393644msgid "Enter a valid e-mail address."
  3640 msgstr "Introdueixi una adreça de correu vàlida."
   3645msgstr "Introduïu una adreça de correu vàlida."
  36413646
  36423647#: core/validators.py:182 core/validators.py:474 newforms/fields.py:433
  36433648#: oldforms/__init__.py:687
   
  36503655"Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a "
  36513656"corrupted image."
  36523657msgstr ""
  3653 "Envii una imatge vàlida. El fitxer que ha enviat no era una imatge o estaba "
   3658"Envieu una imatge vàlida. El fitxer que heu enviat no era una imatge o estava "
  36543659"corrupte."
  36553660
  36563661#: core/validators.py:200
  36573662#, python-format
  36583663msgid "The URL %s does not point to a valid image."
  3659 msgstr "La URL %s no apunta una imatge vàlida."
   3664msgstr "La URL %s no apunta a una imatge vàlida."
  36603665
  36613666#: core/validators.py:204
  36623667#, python-format
  36633668msgid "Phone numbers must be in XXX-XXX-XXXX format. \"%s\" is invalid."
  36643669msgstr ""
  3665 "Els números de telèfon han de guardar-se en el format XXX-XXX-XXXX. \"%s\" no "
  3666 "és vàlid."
   3670"Els números de telèfon han de guardar-se en el format XXX-XXX-XXXX. \"%s\" "
   3671"no és vàlid."
  36673672
  36683673#: core/validators.py:212
  36693674#, python-format
   
  36963701#: core/validators.py:259 core/validators.py:261
  36973702#, python-format
  36983703msgid "The URL %s is a broken link."
  3699 msgstr "La URL %sés un enllaç trencat."
   3704msgstr "La URL %s és un enllaç trencat."
  37003705
  37013706#: core/validators.py:267
  37023707msgid "Enter a valid U.S. state abbreviation."
   
  37063711#, python-format
  37073712msgid "Watch your mouth! The word %s is not allowed here."
  37083713msgid_plural "Watch your mouth! The words %s are not allowed here."
  3709 msgstr[0] "Vigili amb el llenguatge! Aquí no s'admet la paraula: %s."
  3710 msgstr[1] "Vigili amb el llenguatge! Aquí no s'admeten les paraules: %s."
   3714msgstr[0] "Vigileu amb el vostre llenguatge! Aquí no s'admet la paraula: %s."
   3715msgstr[1] "Vigileu amb el vostre llenguatge! Aquí no s'admeten les paraules: %s."
  37113716
  37123717#: core/validators.py:288
  37133718#, python-format
   
  37163721
  37173722#: core/validators.py:307
  37183723msgid "Please enter something for at least one field."
  3719 msgstr "Si us plau, introdueixi alguna cosa almenys en un camp."
   3724msgstr "Si us plau, introduïu alguna cosa almenys en un camp."
  37203725
  37213726#: core/validators.py:316 core/validators.py:327
  37223727msgid "Please enter both fields or leave them both empty."
  3723 msgstr "Si us plau, ompli els dos camps o deixi'ls tots dos en blanc."
   3728msgstr "Si us plau, ompliu els dos camps o deixeu-los tots dos en blanc."
  37243729
  37253730#: core/validators.py:335
  37263731#, python-format
   
  37583763
  37593764#: core/validators.py:437
  37603765msgid "Please enter a valid decimal number."
  3761 msgstr "Si us plau, introdueixi un número decimal vàlid."
   3766msgstr "Si us plau, introduïu un número decimal vàlid."
  37623767
  37633768#: core/validators.py:444
  37643769#, python-format
   
  37663771msgid_plural ""
  37673772"Please enter a valid decimal number with at most %s total digits."
  37683773msgstr[0] ""
  3769 "Si us plau, introdueixi un número decimal vàlid de com a màxim %s digit."
   3774"Si us plau, introduïu un número decimal vàlid de com a màxim %s digit."
  37703775msgstr[1] ""
  3771 "Si us plau, introdueixi un número decimal vàlid de com a màxim %s digits."
   3776"Si us plau, introduïu un número decimal vàlid de com a màxim %s digits."
  37723777
  37733778#: core/validators.py:447
  37743779#, python-format
   
  37773782msgid_plural ""
  37783783"Please enter a valid decimal number with a whole part of at most %s digits."
  37793784msgstr[0] ""
  3780 "Si us plau, introdueixi un número decimal vàlid que la seva part sencera "
   3785"Si us plau, introduïu un número decimal vàlid que la seva part sencera "
  37813786"sigui de com a màxim %s digit."
  37823787msgstr[1] ""
  3783 "Si us plau, introdueixi un número decimal vàlid que la seva part sencera "
   3788"Si us plau, introduïu un número decimal vàlid que la seva part sencera "
  37843789"sigui de com a màxim %s digits."
  37853790
  37863791#: core/validators.py:450
   
  37893794msgid_plural ""
  37903795"Please enter a valid decimal number with at most %s decimal places."
  37913796msgstr[0] ""
  3792 "Si us plau, introdueixi un número decimal vàlid de com a màxim %s posició "
   3797"Si us plau, introduïu un número decimal vàlid de com a màxim %s posició "
  37933798"decimal."
  37943799msgstr[1] ""
  3795 "Si us plau, introdueixi un número decimal vàlid de com a màxim %s posicions "
   3800"Si us plau, introduïu un número decimal vàlid de com a màxim %s posicions "
  37963801"decimals."
  37973802
  37983803#: core/validators.py:458
  37993804msgid "Please enter a valid floating point number."
  3800 msgstr "Si us plau, introdueixi un número amb punt de coma flotant vàlid."
   3805msgstr "Si us plau, introduïu un número amb punt de coma flotant vàlid."
  38013806
  38023807#: core/validators.py:467
  38033808#, python-format
  38043809msgid "Make sure your uploaded file is at least %s bytes big."
  3805 msgstr "Asseguris de que el fitxer que ha enviat té, com a mínim, %s bytes."
   3810msgstr "Assegureu-vos de que el fitxer que heu enviat té, com a mínim, %s bytes."
  38063811
  38073812#: core/validators.py:468
  38083813#, python-format
  38093814msgid "Make sure your uploaded file is at most %s bytes big."
  3810 msgstr "Asseguris de que el fitxer que ha enviat té, com a màxim %s bytes."
   3815msgstr "Assegureu-vos de que el fitxer que heu enviat té, com a màxim %s bytes."
  38113816
  38123817#: core/validators.py:485
  38133818msgid "The format for this field is wrong."
   
  38363841"Please close the unclosed %(tag)s tag from line %(line)s. (Line starts with "
  38373842"\"%(start)s\".)"
  38383843msgstr ""
  3839 "Si us plau, tanqui l'etiqueta %(tag)s des de la línia %(line)s. (La línia "
   3844"Si us plau, tanqueu l'etiqueta %(tag)s des de la línia %(line)s. (La línia "
  38403845"comença amb \"%(start)s\".)"
  38413846
  38423847#: core/validators.py:576
   
  39183923
  39193924#: db/models/fields/__init__.py:779
  39203925msgid "Enter a valid filename."
  3921 msgstr "Introdueixi un nom de fitxer vàlid."
   3926msgstr "Introduïu un nom de fitxer vàlid."
  39223927
  39233928#: db/models/fields/__init__.py:960
  39243929msgid "This value must be either None, True or False."
   
  39273932#: db/models/fields/related.py:93
  39283933#, python-format
  39293934msgid "Please enter a valid %s."
  3930 msgstr "Si us plau, introdueixi un %s vàlid."
   3935msgstr "Si us plau, introduïu un %s vàlid."
  39313936
  39323937#: db/models/fields/related.py:701
  39333938msgid "Separate multiple IDs with commas."
   
  39363941#: db/models/fields/related.py:703
  39373942msgid ""
  39383943"Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
  3939 msgstr "Premeu la tecla \"Control\" -o \"Command\" en un Mac- per seleccionar més d'un valor."
   3944msgstr ""
   3945"Premeu la tecla \"Control\" -o \"Command\" en un Mac- per seleccionar més "
   3946"d'un valor."
  39403947
  39413948#: db/models/fields/related.py:750
  39423949#, python-format
   
  39443951msgid_plural ""
  39453952"Please enter valid %(self)s IDs. The values %(value)r are invalid."
  39463953msgstr[0] ""
  3947 "Si us plau, introdueixi els IDs de %(self)s vàlids. El valor %(value)r és "
   3954"Si us plau, introduïu els IDs de %(self)s vàlids. El valor %(value)r és "
  39483955"invàlid."
  39493956msgstr[1] ""
  3950 "Si us plau, introdueixi IDs de %(self)s vàlids. Els valors %(value)r són "
   3957"Si us plau, introduïu IDs de %(self)s vàlids. Els valors %(value)r són "
  39513958"invàlids."
  39523959
  39533960#: newforms/fields.py:47
  39543961msgid "Enter a valid value."
  3955 msgstr "Introdueixi un valor vàlid."
   3962msgstr "Introduïu un valor vàlid."
  39563963
  39573964#: newforms/fields.py:124
  39583965#, python-format
  39593966msgid "Ensure this value has at most %(max)d characters (it has %(length)d)."
  39603967msgstr ""
  3961 "Asseguris de que el valor té com a màxim %(max)d caràcters (en té %(length)"
   3968"Assegureu-vos de que el valor té com a màxim %(max)d caràcters (en té %(length)"
  39623969"d)."
  39633970
  39643971#: newforms/fields.py:125
  39653972#, python-format
  39663973msgid "Ensure this value has at least %(min)d characters (it has %(length)d)."
  39673974msgstr ""
  3968 "Asseguris de que el valor té com a mínim %(min)d caràcters (en té %(length)"
   3975"Assegureu-vos de que el valor té com a mínim %(min)d caràcters (en té %(length)"
  39693976"d)."
  39703977
  39713978#: newforms/fields.py:153 newforms/fields.py:182 newforms/fields.py:211
   
  39763983#: newforms/fields.py:154 newforms/fields.py:183 newforms/fields.py:212
  39773984#, python-format
  39783985msgid "Ensure this value is greater than or equal to %s."
  3979 msgstr "Asseguris de que aquest valor sigui superior o igual a %s."
   3986msgstr "Assegureu-vos de que aquest valor sigui superior o igual a %s."
  39803987
  39813988#: newforms/fields.py:181 newforms/fields.py:210
  39823989msgid "Enter a number."
  3983 msgstr "Introdueixi un número."
   3990msgstr "Introduïu un número."
  39843991
  39853992#: newforms/fields.py:213
  39863993#, python-format
  39873994msgid "Ensure that there are no more than %s digits in total."
  3988 msgstr "Asseguris de que no hi ha més de %s dígits en total."
   3995msgstr "Assegureu-vos de que no hi ha més de %s dígits en total."
  39893996
  39903997#: newforms/fields.py:214
  39913998#, python-format
  39923999msgid "Ensure that there are no more than %s decimal places."
  3993 msgstr "Asseguris de que no hi ha més de %s decimals."
   4000msgstr "Assegureu-vos de que no hi ha més de %s decimals."
  39944001
  39954002#: newforms/fields.py:215
  39964003#, python-format
  39974004msgid "Ensure that there are no more than %s digits before the decimal point."
  3998 msgstr "Asseguris de que no hi ha més de %s dígits decimals."
   4005msgstr "Assegureu-vos de que no hi ha més de %s dígits decimals."
  39994006
  40004007#: newforms/fields.py:263 newforms/fields.py:751
  40014008msgid "Enter a valid date."
  4002 msgstr "Introdueixi una data vàlida."
   4009msgstr "Introduïu una data vàlida."
  40034010
  40044011#: newforms/fields.py:296 newforms/fields.py:752
  40054012msgid "Enter a valid time."
  4006 msgstr "Introdueixi una hora vàlida."
   4013msgstr "Introduïu una hora vàlida."
  40074014
  40084015#: newforms/fields.py:335
  40094016msgid "Enter a valid date/time."
  4010 msgstr "Introdueixi una data/hora vàlides."
   4017msgstr "Introduïu una data/hora vàlides."
  40114018
  40124019#: newforms/fields.py:434
  40134020msgid "No file was submitted."
   
  40194026
  40204027#: newforms/fields.py:497
  40214028msgid "Enter a valid URL."
  4022 msgstr "Introdueixi una URL vàlida."
   4029msgstr "Introduïu una URL vàlida."
  40234030
  40244031#: newforms/fields.py:498
  40254032msgid "This URL appears to be a broken link."
   
  40284035#: newforms/fields.py:560 newforms/models.py:299
  40294036msgid "Select a valid choice. That choice is not one of the available choices."
  40304037msgstr ""
  4031 "Esculli una opció vàlida; Aquesta opció no és una de les opcions disponibles."
   4038"Escolliy una opció vàlida; Aquesta opció no és una de les opcions disponibles."
  40324039
  40334040#: newforms/fields.py:599
  40344041#, python-format
  40354042msgid "Select a valid choice. %(value)s is not one of the available choices."
  4036 msgstr "Esculli una opció vàlida. %(value)s no és una de les opcions vàlides."
   4043msgstr "Esculliu una opció vàlida. %(value)s no és una de les opcions vàlides."
  40374044
  40384045#: newforms/fields.py:600 newforms/fields.py:662 newforms/models.py:371
  40394046msgid "Enter a list of values."
  4040 msgstr "Introdueixi una llista de valors."
   4047msgstr "Introduïu una llista de valors."
  40414048
  40424049#: newforms/fields.py:780
  40434050msgid "Enter a valid IPv4 address."
  4044 msgstr "Introdueixi una adreça IPv4 vàlida."
   4051msgstr "Introduïu una adreça IPv4 vàlida."
  40454052
  40464053#: newforms/models.py:372
  40474054#, python-format
  40484055msgid "Select a valid choice. %s is not one of the available choices."
  4049 msgstr "Esculli una opció vàlida; %s' no és una de les opcions vàlides."
   4056msgstr "Escolliu una opció vàlida; %s' no és una de les opcions vàlides."
  40504057
  40514058#: oldforms/__init__.py:409
  40524059#, python-format
  40534060msgid "Ensure your text is less than %s character."
  40544061msgid_plural "Ensure your text is less than %s characters."
  4055 msgstr[0] "Asseguris de que el seu text té menys de %s caràcter."
  4056 msgstr[1] "Asseguris de que el seu text té menys de %s caràcters."
   4062msgstr[0] "Assegureu-vos de que el seu text té menys de %s caràcter."
   4063msgstr[1] "Assegureu-vos de que el seu text té menys de %s caràcters."
  40574064
  40584065#: oldforms/__init__.py:414
  40594066msgid "Line breaks are not allowed here."
   
  40624069#: oldforms/__init__.py:512 oldforms/__init__.py:586 oldforms/__init__.py:625
  40634070#, python-format
  40644071msgid "Select a valid choice; '%(data)s' is not in %(choices)s."
  4065 msgstr "Esculli una opció vàlida; %(data)s' no està dintre de %(choices)s."
   4072msgstr "Escolliu una opció vàlida; %(data)s' no està dintre de %(choices)s."
  40664073
  40674074#: oldforms/__init__.py:745
  40684075msgid "Enter a whole number between -32,768 and 32,767."
  4069 msgstr "Introdueixi un enter entre -32,768 i 32,767."
   4076msgstr "Introduïu un enter entre -32,768 i 32,767."
  40704077
  40714078#: oldforms/__init__.py:755
  40724079msgid "Enter a positive number."
  4073 msgstr "Introdueixi un número positiu."
   4080msgstr "Introduïu un número positiu."
  40744081
  40754082#: oldforms/__init__.py:765
  40764083msgid "Enter a whole number between 0 and 32,767."
  4077 msgstr "Introdueixi un número entre 0 i 32,767."
   4084msgstr "Introduïu un número entre 0 i 32,767."
  40784085
  40794086#: template/defaultfilters.py:698
  40804087msgid "yes,no,maybe"
   
  43834390#: views/generic/create_update.py:43
  43844391#, python-format
  43854392msgid "The %(verbose_name)s was created successfully."
  4386 msgstr "El/La %(verbose_name)s s'ha creat amb èxit."
   4393msgstr "El/la %(verbose_name)s s'ha creat amb èxit."
  43874394
  43884395#: views/generic/create_update.py:117
  43894396#, python-format
  43904397msgid "The %(verbose_name)s was updated successfully."
  4391 msgstr "El/La %(verbose_name)s s'ha actualtzat amb èxit."
   4398msgstr "El/la %(verbose_name)s s'ha actualtzat amb èxit."
  43924399
  43934400#: views/generic/create_update.py:184
  43944401#, python-format
  43954402msgid "The %(verbose_name)s was deleted."
  43964403msgstr "El %(verbose_name)s s'ha eliminat."
  43974404
   4405#~ msgid "Brazilian"
   4406#~ msgstr "Brasileny"
   4407
  43984408#~ msgid "Gaeilge"
  43994409#~ msgstr "Gaeilge"
  44004410
Back to Top