Ticket #4132: django.po.diff

File django.po.diff, 91.8 KB (added by Michal Chruszcz <troll@…>, 11 years ago)
 • django.po

   
   1# translation of django.po to Polish
  12# Polish .po file.
  23# Copyright (C) 2006 Krzysztof Kajkowski
  34# This file is distributed under the same license as the django package.
   5#
   6#
  47# Krzysztof Kajkowski <krzysztof.kajkowski@gmail.com>, 2006.
  58# cayco <cayco@cayco.pl>, 2006.
  6 #
  7 #
   9# Michal Chruszcz <troll@pld-linux.org>, 2007.
  810msgid ""
  911msgstr ""
  10 "Project-Id-Version: 0.1\n"
   12"Project-Id-Version: django\n"
  1113"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2006-05-16 10:13+0200\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2006-02-21 11:10+0100\n"
  14 "Last-Translator: Piotr Maliński <admin@rk.edu.pl>\n"
   14"POT-Creation-Date: 2007-05-08 20:19+0200\n"
   15"PO-Revision-Date: 2007-05-08 20:29+0200\n"
   16"Last-Translator: Michal Chruszcz <troll@pld-linux.org>\n"
  1517"Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
  1618"MIME-Version: 1.0\n"
  1719"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  1820"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
   21"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
   22"Plural-Forms:  nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
  1923
   24#: oldforms/__init__.py:357 db/models/fields/__init__.py:117
   25#: db/models/fields/__init__.py:274 db/models/fields/__init__.py:612
   26#: db/models/fields/__init__.py:623 newforms/models.py:178
   27#: newforms/fields.py:80 newforms/fields.py:376 newforms/fields.py:452
   28#: newforms/fields.py:463
   29msgid "This field is required."
   30msgstr "To pole jest wymagane."
   31
   32#: oldforms/__init__.py:392
   33#, python-format
   34msgid "Ensure your text is less than %s character."
   35msgid_plural "Ensure your text is less than %s characters."
   36msgstr[0] "Upewnij się, że tekst ma mniej niż %s znak."
   37msgstr[1] "Upewnij się, że tekst ma mniej niż %s znaków."
   38
   39#: oldforms/__init__.py:397
   40msgid "Line breaks are not allowed here."
   41msgstr "Znaki nowej linii są tutaj niedopuszczalne."
   42
   43#: oldforms/__init__.py:498 oldforms/__init__.py:571 oldforms/__init__.py:610
   44#, python-format
   45msgid "Select a valid choice; '%(data)s' is not in %(choices)s."
   46msgstr "Wybierz poprawną opcję; '%(data)s' nie jest wśród %(choices)s."
   47
   48#: oldforms/__init__.py:577 newforms/widgets.py:180
   49#: contrib/admin/filterspecs.py:150
   50msgid "Unknown"
   51msgstr "Nieznany"
   52
   53#: oldforms/__init__.py:577 newforms/widgets.py:180
   54#: contrib/admin/filterspecs.py:143
   55msgid "Yes"
   56msgstr "Tak"
   57
   58#: oldforms/__init__.py:577 newforms/widgets.py:180
   59#: contrib/admin/filterspecs.py:143
   60msgid "No"
   61msgstr "Nie"
   62
   63#: oldforms/__init__.py:672 core/validators.py:174 core/validators.py:445
   64msgid "No file was submitted. Check the encoding type on the form."
   65msgstr "Nie wysłano żadnego pliku. Sprawdź typ kodowania formularza."
   66
   67#: oldforms/__init__.py:674
   68msgid "The submitted file is empty."
   69msgstr "Wysłany plik jest pusty."
   70
   71#: oldforms/__init__.py:730
   72msgid "Enter a whole number between -32,768 and 32,767."
   73msgstr "Proszę wpisać liczbę całkowitą z zakresu od -32 768 do 32 767"
   74
   75#: oldforms/__init__.py:740
   76msgid "Enter a positive number."
   77msgstr "Proszę wpisać liczbę dodatnią."
   78
   79#: oldforms/__init__.py:750
   80msgid "Enter a whole number between 0 and 32,767."
   81msgstr "Proszę wpisać liczbę całkowitą z zakresu od 0 do 32 767"
   82
   83#: db/models/manipulators.py:307
   84#, fuzzy, python-format
   85msgid "%(object)s with this %(type)s already exists for the given %(field)s."
   86msgstr "%(object)s z %(type)s już istnieje dla %(field)s."
   87
   88#: db/models/manipulators.py:308 contrib/admin/views/main.py:338
   89#: contrib/admin/views/main.py:340 contrib/admin/views/main.py:342
   90msgid "and"
   91msgstr "i"
   92
   93#: db/models/fields/__init__.py:42
   94#, fuzzy, python-format
   95msgid "%(optname)s with this %(fieldname)s already exists."
   96msgstr "Już istnieje %(optname)s z %(fieldname)s."
   97
   98#: db/models/fields/__init__.py:369
   99msgid "This value must be an integer."
   100msgstr "Ta wartość musi być liczbą całkowitą."
   101
   102#: db/models/fields/__init__.py:404
   103msgid "This value must be either True or False."
   104msgstr "Ta wartość musi być logiczna (True, False - prawda lub fałsz)."
   105
   106#: db/models/fields/__init__.py:425
   107msgid "This field cannot be null."
   108msgstr "To pole nie może być puste."
   109
   110#: db/models/fields/__init__.py:459 core/validators.py:148
   111msgid "Enter a valid date in YYYY-MM-DD format."
   112msgstr "Proszę wpisać poprawną datę w formacie RRRR-MM-DD."
   113
   114#: db/models/fields/__init__.py:528 core/validators.py:157
   115msgid "Enter a valid date/time in YYYY-MM-DD HH:MM format."
   116msgstr "Wprowadź poprawną datę i godzinę w formacie RRRR-MM-DD GG:MM."
   117
   118#: db/models/fields/__init__.py:632
   119msgid "Enter a valid filename."
   120msgstr "Wpisz poprawną nazwę pliku."
   121
   122#: db/models/fields/__init__.py:753
   123msgid "This value must be either None, True or False."
   124msgstr "Ta wartość musi być jedną z None (żadne), True (prawda) lub False (fałsz)."
   125
   126#: db/models/fields/related.py:53
   127#, python-format
   128msgid "Please enter a valid %s."
   129msgstr "Proszę wpisać poprawne %s."
   130
   131#: db/models/fields/related.py:642
   132msgid "Separate multiple IDs with commas."
   133msgstr "Oddziel identyfikatory przecinkami."
   134
   135#: db/models/fields/related.py:644
   136msgid "Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
   137msgstr ""
   138"Przytrzymaj wciśnięty klawisz \"Ctrl\" lub \"Command\" na Mac'u aby "
   139"zaznaczyć więcej niż jeden wybór."
   140
   141#: db/models/fields/related.py:691
   142#, python-format
   143msgid "Please enter valid %(self)s IDs. The value %(value)r is invalid."
   144msgid_plural "Please enter valid %(self)s IDs. The values %(value)r are invalid."
   145msgstr[0] ""
   146"Proszę podać poprawne identyfikatory %(self)s. Wartość %(value)r jest "
   147"niepoprawna."
   148msgstr[1] ""
   149"Proszę podać poprawne identyfikatory %(self)s. Wartości %(value)r są "
   150"niepoprawne."
   151
   152#: conf/global_settings.py:39
   153msgid "Arabic"
   154msgstr "Arabski"
   155
   156#: conf/global_settings.py:40
   157msgid "Bengali"
   158msgstr "Bengalski"
   159
   160#: conf/global_settings.py:41
   161msgid "Catalan"
   162msgstr "Kataloński"
   163
   164#: conf/global_settings.py:42
   165msgid "Czech"
   166msgstr "Czeski"
   167
   168#: conf/global_settings.py:43
   169msgid "Welsh"
   170msgstr "Walijski"
   171
   172#: conf/global_settings.py:44
   173msgid "Danish"
   174msgstr "Duński"
   175
   176#: conf/global_settings.py:45
   177msgid "German"
   178msgstr "Niemiecki"
   179
   180#: conf/global_settings.py:46
   181msgid "Greek"
   182msgstr "Grecki"
   183
   184#: conf/global_settings.py:47
   185msgid "English"
   186msgstr "Angielski"
   187
   188#: conf/global_settings.py:48
   189msgid "Spanish"
   190msgstr "Hiszpański"
   191
   192#: conf/global_settings.py:49
   193msgid "Argentinean Spanish"
   194msgstr "Hiszpański argentyński"
   195
   196#: conf/global_settings.py:50
   197msgid "Finnish"
   198msgstr "Fiński"
   199
   200#: conf/global_settings.py:51
   201msgid "French"
   202msgstr "Francuski"
   203
   204#: conf/global_settings.py:52
   205msgid "Galician"
   206msgstr "Galicyjski"
   207
   208#: conf/global_settings.py:53
   209msgid "Hungarian"
   210msgstr "Węgierski"
   211
   212#: conf/global_settings.py:54
   213msgid "Hebrew"
   214msgstr "Hebrajski"
   215
   216#: conf/global_settings.py:55
   217msgid "Icelandic"
   218msgstr "Islandzki"
   219
   220#: conf/global_settings.py:56
   221msgid "Italian"
   222msgstr "Włoski"
   223
   224#: conf/global_settings.py:57
   225msgid "Japanese"
   226msgstr "Japoński"
   227
   228#: conf/global_settings.py:58
   229msgid "Korean"
   230msgstr "Koreański"
   231
   232#: conf/global_settings.py:59
   233msgid "Kannada"
   234msgstr "Kannada"
   235
   236#: conf/global_settings.py:60
   237msgid "Latvian"
   238msgstr "Łotewski"
   239
   240#: conf/global_settings.py:61
   241msgid "Macedonian"
   242msgstr "Macedoński"
   243
   244#: conf/global_settings.py:62
   245msgid "Dutch"
   246msgstr "Holenderski"
   247
   248#: conf/global_settings.py:63
   249msgid "Norwegian"
   250msgstr "Norweski"
   251
   252#: conf/global_settings.py:64
   253msgid "Polish"
   254msgstr "Polski"
   255
   256#: conf/global_settings.py:65
   257msgid "Portugese"
   258msgstr "Portugalski"
   259
   260#: conf/global_settings.py:66
   261msgid "Brazilian"
   262msgstr "Brazylijski"
   263
   264#: conf/global_settings.py:67
   265msgid "Romanian"
   266msgstr "Rumuński"
   267
   268#: conf/global_settings.py:68
   269msgid "Russian"
   270msgstr "Rosyjski"
   271
   272#: conf/global_settings.py:69
   273msgid "Slovak"
   274msgstr "Słowacki"
   275
   276#: conf/global_settings.py:70
   277msgid "Slovenian"
   278msgstr "Słoweński"
   279
   280#: conf/global_settings.py:71
   281msgid "Serbian"
   282msgstr "Serbski"
   283
   284#: conf/global_settings.py:72
   285msgid "Swedish"
   286msgstr "Szwedzki"
   287
   288#: conf/global_settings.py:73
   289msgid "Tamil"
   290msgstr "Tamilski"
   291
   292#: conf/global_settings.py:74
   293msgid "Telugu"
   294msgstr "Telugu"
   295
   296#: conf/global_settings.py:75
   297msgid "Turkish"
   298msgstr "Turecki"
   299
   300#: conf/global_settings.py:76
   301msgid "Ukrainian"
   302msgstr "Ukraiński"
   303
   304#: conf/global_settings.py:77
   305msgid "Simplified Chinese"
   306msgstr "Uproszczony chiński"
   307
   308#: conf/global_settings.py:78
   309msgid "Traditional Chinese"
   310msgstr "Chiński tradycyjny"
   311
   312#: core/validators.py:64
   313msgid "This value must contain only letters, numbers and underscores."
   314msgstr "To pole może zawierać tylko litery, cyfry i podkreślenia."
   315
   316#: core/validators.py:68
   317msgid ""
   318"This value must contain only letters, numbers, underscores, dashes or "
   319"slashes."
   320msgstr ""
   321"To pole może zawierać jedynie litery, cyfry, podkreślenia, myślniki i "
   322"ukośniki."
   323
   324#: core/validators.py:72
   325msgid "This value must contain only letters, numbers, underscores or hyphens."
   326msgstr "To pole może zawierać jedynie litery, cyfry, podkreślenia i pauzy."
   327
   328#: core/validators.py:76
   329msgid "Uppercase letters are not allowed here."
   330msgstr "Wielkie litery nie są tutaj dozwolone."
   331
   332#: core/validators.py:80
   333msgid "Lowercase letters are not allowed here."
   334msgstr "Małe litery nie są tutaj dozwolone."
   335
   336#: core/validators.py:87
   337msgid "Enter only digits separated by commas."
   338msgstr "Wpisz tylko cyfry odddzielone przecinkami."
   339
   340#: core/validators.py:99
   341msgid "Enter valid e-mail addresses separated by commas."
   342msgstr "Wpisz poprawne adresy e-mail oddzielone przecinkami."
   343
   344#: core/validators.py:103
   345msgid "Please enter a valid IP address."
   346msgstr "Proszę wpisać poprawny adres IP."
   347
   348#: core/validators.py:107
   349msgid "Empty values are not allowed here."
   350msgstr "Proszę wypełnić te pola."
   351
   352#: core/validators.py:111
   353msgid "Non-numeric characters aren't allowed here."
   354msgstr "Tu mogą być tylko cyfry."
   355
   356#: core/validators.py:115
   357msgid "This value can't be comprised solely of digits."
   358msgstr "To pole nie może zawierać jedynie cyfr."
   359
   360#: core/validators.py:120 newforms/fields.py:128
   361msgid "Enter a whole number."
   362msgstr "Wpisz liczbę całkowitą."
   363
   364#: core/validators.py:124
   365msgid "Only alphabetical characters are allowed here."
   366msgstr "Tutaj są dozwolone tylko litery."
   367
   368#: core/validators.py:139
   369msgid "Year must be 1900 or later."
   370msgstr "Rok nie może być wcześniejszy niż 1900."
   371
   372#: core/validators.py:143
   373#, python-format
   374msgid "Invalid date: %s"
   375msgstr "Niepoprawna data: %s"
   376
   377#: core/validators.py:153
   378msgid "Enter a valid time in HH:MM format."
   379msgstr "Proszę wpisać poprawną godzinę w formacie GG:MM."
   380
   381#: core/validators.py:162 newforms/fields.py:271
   382msgid "Enter a valid e-mail address."
   383msgstr "Wprowadź poprawny adres e-mail."
   384
   385#: core/validators.py:178
   386msgid ""
   387"Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a "
   388"corrupted image."
   389msgstr ""
   390"Wgraj poprawny plik graficzny. Ten, który został wgrany, nie jest obrazem, "
   391"albo jest uszkodzony."
   392
   393#: core/validators.py:185
   394#, python-format
   395msgid "The URL %s does not point to a valid image."
   396msgstr "Odnośnik %s nie wskazuje na poprawny plik z obrazem."
   397
   398#: core/validators.py:189
   399#, python-format
   400msgid "Phone numbers must be in XXX-XXX-XXXX format. \"%s\" is invalid."
   401msgstr ""
   402"Numery telefoniczne muszą być w formacie XXX-XXX-XXXX. \"%s\" jest "
   403"niepoprawny."
   404
   405#: core/validators.py:197
   406#, python-format
   407msgid "The URL %s does not point to a valid QuickTime video."
   408msgstr "Odnośnik %s nie wskazuje na poprawne nagranie QuickTime video."
   409
   410#: core/validators.py:201
   411msgid "A valid URL is required."
   412msgstr "Wymagany jest poprawny URL."
   413
   414#: core/validators.py:215
   415#, python-format
   416msgid ""
   417"Valid HTML is required. Specific errors are:\n"
   418"%s"
   419msgstr ""
   420"Wymagany jest poprawny HTML. Błędy, które wystąpiły:\n"
   421"%s"
   422
   423#: core/validators.py:222
   424#, python-format
   425msgid "Badly formed XML: %s"
   426msgstr "Nieprawidłowy format XML: %s"
   427
   428#: core/validators.py:239
   429#, python-format
   430msgid "Invalid URL: %s"
   431msgstr "Niepoprawny odnośnik: %s"
   432
   433#: core/validators.py:244 core/validators.py:246
   434#, python-format
   435msgid "The URL %s is a broken link."
   436msgstr "Odnośnik %s jest nieprawidłowy."
   437
   438#: core/validators.py:252
   439msgid "Enter a valid U.S. state abbreviation."
   440msgstr "Wpisz poprawny kod stanu U.S.A."
   441
   442#: core/validators.py:266
   443#, python-format
   444msgid "Watch your mouth! The word %s is not allowed here."
   445msgid_plural "Watch your mouth! The words %s are not allowed here."
   446msgstr[0] "Nie wolno przeklinać! Słowo %s nie jest dozwolone."
   447msgstr[1] "Nie wolno przeklinać! Słowa %s nie są dozwolone."
   448
   449#: core/validators.py:273
   450#, python-format
   451msgid "This field must match the '%s' field."
   452msgstr "To pole musi pasować do pola '%s'."
   453
   454#: core/validators.py:292
   455msgid "Please enter something for at least one field."
   456msgstr "Proszę uzupełnić przynajmniej jedno pole."
   457
   458#: core/validators.py:301 core/validators.py:312
   459msgid "Please enter both fields or leave them both empty."
   460msgstr "Proszę uzupełnić oba pola lub zostawić je puste."
   461
   462#: core/validators.py:320
   463#, python-format
   464msgid "This field must be given if %(field)s is %(value)s"
   465msgstr "To pole musi być uzupełnione, jeśli %(field)s ma wartość %(value)s"
   466
   467#: core/validators.py:333
   468#, python-format
   469msgid "This field must be given if %(field)s is not %(value)s"
   470msgstr "To pole musi być uzupełnione, jeśli %(field)s ma wartość inną niż %(value)s"
   471
   472#: core/validators.py:352
   473msgid "Duplicate values are not allowed."
   474msgstr "Duplikaty nie są dozwolone."
   475
   476#: core/validators.py:367
   477#, python-format
   478msgid "This value must be between %(lower)s and %(upper)s."
   479msgstr "Ta wartość musi być pomiędzy %(lower)s a %(upper)s."
   480
   481#: core/validators.py:369
   482#, python-format
   483msgid "This value must be at least %s."
   484msgstr "Ta wartość nie może być mniejsza od %s."
   485
   486#: core/validators.py:371
   487#, python-format
   488msgid "This value must be no more than %s."
   489msgstr "Ta wartość nie może być większa od %s."
   490
   491#: core/validators.py:407
   492#, python-format
   493msgid "This value must be a power of %s."
   494msgstr "Ta wartość musi być potęgą %s."
   495
   496#: core/validators.py:418
   497msgid "Please enter a valid decimal number."
   498msgstr "Proszę wpisać poprawną liczbę dziesiętną."
   499
   500#: core/validators.py:422
   501#, python-format
   502msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s total digit."
   503msgid_plural "Please enter a valid decimal number with at most %s total digits."
   504msgstr[0] "Proszę wpisać poprawną liczbę dziesiętną o nie więcej niż %s cyfrze."
   505msgstr[1] "Proszę wpisać poprawną liczbę dziesiętną o nie więcej niż %s cyfrach."
   506
   507#: core/validators.py:425
   508#, python-format
   509msgid "Please enter a valid decimal number with a whole part of at most %s digit."
   510msgid_plural "Please enter a valid decimal number with a whole part of at most %s digits."
   511msgstr[0] "Proszę wpisać poprawną liczbę dziesiętną zawierającą nie więcej niż %s cyfry."
   512msgstr[1] "Proszę wpisać poprawną liczbę dziesiętną zawierającą nie więcej niż  %s cyfr."
   513
   514#: core/validators.py:428
   515#, python-format
   516msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal place."
   517msgid_plural "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal places."
   518msgstr[0] ""
   519"Proszę wpisać poprawną liczbę dziesiętną z dokładnością do %s miejsca po "
   520"przecinku."
   521msgstr[1] ""
   522"Proszę wpisać poprawną liczbę dziesiętną z dokładnością do %s miejsc po "
   523"przecinku."
   524
   525#: core/validators.py:438
   526#, python-format
   527msgid "Make sure your uploaded file is at least %s bytes big."
   528msgstr "Upewnij się, że wgrany plik ma conajmniej %s bajtów."
   529
   530#: core/validators.py:439
   531#, python-format
   532msgid "Make sure your uploaded file is at most %s bytes big."
   533msgstr "Upewnij się, że wgrany plik ma co najwyżej %s bajtów."
   534
   535#: core/validators.py:456
   536msgid "The format for this field is wrong."
   537msgstr "Format tego pola jest nieprawidłowy."
   538
   539#: core/validators.py:471
   540msgid "This field is invalid."
   541msgstr "To pole jest nieprawidłowe."
   542
   543#: core/validators.py:507
   544#, python-format
   545msgid "Could not retrieve anything from %s."
   546msgstr "Nie można nic pobrać z %s."
   547
   548#: core/validators.py:510
   549#, python-format
   550msgid "The URL %(url)s returned the invalid Content-Type header '%(contenttype)s'."
   551msgstr "URL %(url)s zwrócił niepoprawny nagłówek Content-Type '%(contenttype)s'."
   552
   553#: core/validators.py:543
   554#, python-format
   555msgid ""
   556"Please close the unclosed %(tag)s tag from line %(line)s. (Line starts with "
   557"\"%(start)s\".)"
   558msgstr ""
   559"Proszę zamknąć tag %(tag)s z linii %(line)s. (Linia zaczyna się od \"%(start)"
   560"s\".)"
   561
   562#: core/validators.py:547
   563#, python-format
   564msgid ""
   565"Some text starting on line %(line)s is not allowed in that context. (Line "
   566"starts with \"%(start)s\".)"
   567msgstr ""
   568"Część tekstu od linii %(line)s nie jest dozwolony w tym kontekście. (Linia "
   569"zaczyna się od \"%(start)s\".)"
   570
   571#: core/validators.py:552
   572#, python-format
   573msgid ""
   574"\"%(attr)s\" on line %(line)s is an invalid attribute. (Line starts with \"%"
   575"(start)s\".)"
   576msgstr ""
   577"\"%(attr)s\" w linii %(line)s jest niepoprawnym atrybutem. (Linia zaczyna "
   578"się od \"%(start)s\".)"
   579
   580#: core/validators.py:557
   581#, python-format
   582msgid ""
   583"\"<%(tag)s>\" on line %(line)s is an invalid tag. (Line starts with \"%"
   584"(start)s\".)"
   585msgstr ""
   586"\"<%(tag)s>\" w linii %(line)s nie jest poprawnym tagiem. (Linia zaczyna się "
   587"od \"%(start)s\".)"
   588
   589#: core/validators.py:561
   590#, python-format
   591msgid ""
   592"A tag on line %(line)s is missing one or more required attributes. (Line "
   593"starts with \"%(start)s\".)"
   594msgstr ""
   595"Tag w linii %(line)s nie posiada jednego lub więcej wymaganych atrybutów. "
   596"(Linia zaczyna się od \"%(start)s\".)"
   597
   598#: core/validators.py:566
   599#, python-format
   600msgid ""
   601"The \"%(attr)s\" attribute on line %(line)s has an invalid value. (Line "
   602"starts with \"%(start)s\".)"
   603msgstr ""
   604"Atrybut \"%(attr)s\" w linii %(line)s ma niepoprawną wartość. (Linia zaczyna "
   605"się od \"%(start)s\".)"
   606
   607#: views/generic/create_update.py:43
   608#, python-format
   609msgid "The %(verbose_name)s was created successfully."
   610msgstr "%(verbose_name)s zostało pomyślnie utworzone."
   611
   612#: views/generic/create_update.py:117
   613#, python-format
   614msgid "The %(verbose_name)s was updated successfully."
   615msgstr "%(verbose_name)s zostało pomyślnie zmienione."
   616
   617#: views/generic/create_update.py:184
   618#, python-format
   619msgid "The %(verbose_name)s was deleted."
   620msgstr "%(verbose_name)s zostało usunięte."
   621
   622#: newforms/models.py:165 newforms/fields.py:364
   623msgid "Select a valid choice. That choice is not one of the available choices."
   624msgstr "Wybierz poprawną wartość. Podana nie jest jednym z dostępnych wyborów."
   625
   626#: newforms/models.py:182 newforms/fields.py:380 newforms/fields.py:456
   627msgid "Enter a list of values."
   628msgstr "Podaj listę wartości."
   629
   630#: newforms/models.py:188 newforms/fields.py:389
   631#, python-format
   632msgid "Select a valid choice. %s is not one of the available choices."
   633msgstr "Wybierz poprawną wartość. %s nie jest jednym z dostępnych wyborów."
   634
   635#: newforms/fields.py:103 newforms/fields.py:256
   636#, python-format
   637msgid "Ensure this value has at most %d characters."
   638msgstr "Upewnij się, że tekst ma co najwyżej %d znaków."
   639
   640#: newforms/fields.py:105 newforms/fields.py:258
   641#, python-format
   642msgid "Ensure this value has at least %d characters."
   643msgstr "Upewnij się, że tekst ma co najmniej %d znaków."
   644
   645#: newforms/fields.py:130
   646#, python-format
   647msgid "Ensure this value is less than or equal to %s."
   648msgstr "Upewnij się, że ta wartość jest mniejsza lub równa %s."
   649
   650#: newforms/fields.py:132
   651#, python-format
   652msgid "Ensure this value is greater than or equal to %s."
   653msgstr "Upewnij się, że ta wartość jest większa lub równa %s."
   654
   655#: newforms/fields.py:165
   656msgid "Enter a valid date."
   657msgstr "Wpisz poprawną datę."
   658
   659#: newforms/fields.py:192
   660msgid "Enter a valid time."
   661msgstr "Wpisz poprawną godzinę."
   662
   663#: newforms/fields.py:228
   664msgid "Enter a valid date/time."
   665msgstr "Wpisz poprawną datę/godzinę."
   666
   667#: newforms/fields.py:242
   668msgid "Enter a valid value."
   669msgstr "Wpisz poprawną wartość."
   670
   671#: newforms/fields.py:289 newforms/fields.py:311
   672msgid "Enter a valid URL."
   673msgstr "Wpisz poprawny URL."
   674
   675#: newforms/fields.py:313
   676msgid "This URL appears to be a broken link."
   677msgstr "Odnośnik %s jest nieprawidłowy."
   678
   679#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:17
   680msgid "th"
   681msgstr "-y"
   682
   683#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:17
   684msgid "st"
   685msgstr "-szy"
   686
   687#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:17
   688msgid "nd"
   689msgstr "-gi"
   690
   691#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:17
   692msgid "rd"
   693msgstr "-ci"
   694
   695#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:47
   696#, python-format
   697msgid "%(value).1f million"
   698msgid_plural "%(value).1f million"
   699msgstr[0] "%(value).1f milion"
   700msgstr[1] "%(value).1f milionów"
   701
   702#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:50
   703#, python-format
   704msgid "%(value).1f billion"
   705msgid_plural "%(value).1f billion"
   706msgstr[0] "%(value).1f miliard"
   707msgstr[1] "%(value).1f miliardów"
   708
   709#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:53
   710#, python-format
   711msgid "%(value).1f trillion"
   712msgid_plural "%(value).1f trillion"
   713msgstr[0] "%(value).1f bilion"
   714msgstr[1] "%(value).1f bilionów"
   715
   716#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:68
   717msgid "one"
   718msgstr "jeden"
   719
   720#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:68
   721msgid "two"
   722msgstr "dwa"
   723
   724#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:68
   725msgid "three"
   726msgstr "trzy"
   727
   728#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:68
   729msgid "four"
   730msgstr "cztery"
   731
   732#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:68
   733msgid "five"
   734msgstr "pięć"
   735
   736#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:68
   737msgid "six"
   738msgstr "sześć"
   739
   740#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:68
   741msgid "seven"
   742msgstr "siedem"
   743
   744#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:68
   745msgid "eight"
   746msgstr "osiem"
   747
   748#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:68
   749msgid "nine"
   750msgstr "dziewięć"
   751
   752#: contrib/redirects/models.py:7
   753msgid "redirect from"
   754msgstr "przekieruj z"
   755
   756#: contrib/redirects/models.py:8
   757msgid ""
   758"This should be an absolute path, excluding the domain name. Example: '/"
   759"events/search/'."
   760msgstr "Podaj pełną ścieżkę bez nazwy domeny. Przykład: '/events/search/'."
   761
   762#: contrib/redirects/models.py:9
   763msgid "redirect to"
   764msgstr "przekierowanie do"
   765
   766#: contrib/redirects/models.py:10
   767msgid ""
   768"This can be either an absolute path (as above) or a full URL starting with "
   769"'http://'."
   770msgstr "Ścieżka jak wyżej lub pełny URL z http://"
   771
   772#: contrib/redirects/models.py:13
   773msgid "redirect"
   774msgstr "przekieruj"
   775
   776#: contrib/redirects/models.py:14
   777msgid "redirects"
   778msgstr "przekierowania"
   779
  20780#: contrib/comments/models.py:67 contrib/comments/models.py:166
  21781msgid "object ID"
  22782msgstr "ID obiektu"
   
  74834msgid "is public"
  75835msgstr "publicznie dostepny"
  76836
  77 #: contrib/comments/models.py:85 contrib/admin/views/doc.py:289
   837#: contrib/comments/models.py:85 contrib/admin/views/doc.py:304
  78838msgid "IP address"
  79839msgstr "Adres IP"
  80840
   
  87847"Check this box if the comment is inappropriate. A \"This comment has been "
  88848"removed\" message will be displayed instead."
  89849msgstr ""
  90 "Zaznacz to pole jeżeli komentarz jest nieodpowiedni. Wyświetlony zostanie tekst \"Ten "
  91 "komentarz został usunięty\". "
   850"Zaznacz to pole jeżeli komentarz jest nieodpowiedni. Wyświetlony zostanie "
   851"tekst \"Ten komentarz został usunięty\". "
  92852
  93853#: contrib/comments/models.py:91
  94854msgid "comments"
   
  96856
  97857#: contrib/comments/models.py:131 contrib/comments/models.py:207
  98858msgid "Content object"
  99 msgstr "Obiekt Treści"
   859msgstr "Obiekt treści"
  100860
  101861#: contrib/comments/models.py:159
  102862#, python-format
   
  109869msgstr ""
  110870"Dodane przez %(user)s dnia %(date)s\n"
  111871"\n"
  112 "%(comment)y\n"
   872"%(comment)s\n"
  113873"\n"
  114874"http://%(domain)s%(url)s"
  115875
   
  211971msgid "No voting for yourself"
  212972msgstr "Nie można głosować na siebie"
  213973
  214 #: contrib/comments/views/comments.py:28
  215 msgid ""
  216 "This rating is required because you've entered at least one other rating."
  217 msgstr ""
  218 "Ta ocena jest wymagana gdyż podałeś przynajmniej jedną inną ocenę."
   974#: contrib/comments/views/comments.py:27
   975msgid "This rating is required because you've entered at least one other rating."
   976msgstr "Ta ocena jest wymagana gdyż podałeś przynajmniej jedną inną ocenę."
  219977
  220 
  221 #: contrib/comments/views/comments.py:112
   978#: contrib/comments/views/comments.py:111
  222979#, python-format
  223980msgid ""
  224981"This comment was posted by a user who has posted fewer than %(count)s "
   
  231988"\n"
  232989"%(text)s"
  233990msgstr[0] ""
   991"Ten komentarz został wysłany przez użytkownika, który wysłał mniej niż %"
   992"(count)s komentarz:\n"
   993"\n"
   994"%(text)s"
  234995msgstr[1] ""
  235996
  236 #: contrib/comments/views/comments.py:117
   997#: contrib/comments/views/comments.py:116
  237998#, python-format
  238999msgid ""
  2391000"This comment was posted by a sketchy user:\n"
   
  2441005"\n"
  2451006"%(text)s"
  2461007
  247 #: contrib/comments/views/comments.py:189
   1008#: contrib/comments/views/comments.py:188
  2481009#: contrib/comments/views/comments.py:280
  2491010msgid "Only POSTs are allowed"
  2501011msgstr "Dozwolone tylko POSTy"
  2511012
  252 #: contrib/comments/views/comments.py:193
   1013#: contrib/comments/views/comments.py:192
  2531014#: contrib/comments/views/comments.py:284
  2541015msgid "One or more of the required fields wasn't submitted"
  2551016msgstr "Jedno lub więcej wymaganych pól nie zostało wypełnionych"
  2561017
  257 #: contrib/comments/views/comments.py:197
   1018#: contrib/comments/views/comments.py:196
  2581019#: contrib/comments/views/comments.py:286
  2591020msgid "Somebody tampered with the comment form (security violation)"
  2601021msgstr "Ktoś próbował obejść zabezpieczenia formularza komentarzy"
  2611022
  262 #: contrib/comments/views/comments.py:207
   1023#: contrib/comments/views/comments.py:206
  2631024#: contrib/comments/views/comments.py:292
  2641025msgid ""
  2651026"The comment form had an invalid 'target' parameter -- the object ID was "
  2661027"invalid"
  267 msgstr "Formularz komentarza miał niepoprawny parametr 'target' -- ID obiektu było "
   1028msgstr ""
   1029"Formularz komentarza miał niepoprawny parametr 'target' -- ID obiektu było "
  2681030"niepoprawne"
  2691031
  2701032#: contrib/comments/views/comments.py:257
   
  2791041msgstr "Nazwa użytkownika:"
  2801042
  2811043#: contrib/comments/templates/comments/form.html:6
  282 #: contrib/admin/templates/admin/login.html:20
  283 msgid "Password:"
  284 msgstr "Hasło:"
  285 
  286 #: contrib/comments/templates/comments/form.html:6
  287 msgid "Forgotten your password?"
  288 msgstr "Zapomniałeś hasło?"
  289 
  290 #: contrib/comments/templates/comments/form.html:8
   1044#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:5
  2911045#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:3
  292 #: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:5
  293 #: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
   1046#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:10
  2941047#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:3
  295 #: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:10
   1048#: contrib/admin/templates/admin/base.html:25
   1049#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:9
  2961050#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:3
  2971051#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
   1052#: contrib/admin/templates/admin_doc/view_detail.html:4
  2981053#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:4
  299 #: contrib/admin/templates/admin_doc/view_detail.html:4
   1054#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_detail.html:4
  3001055#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_tag_index.html:5
  301 #: contrib/admin/templates/admin_doc/template_detail.html:4
  302 #: contrib/admin/templates/admin_doc/template_filter_index.html:5
  3031056#: contrib/admin/templates/admin_doc/missing_docutils.html:4
  3041057#: contrib/admin/templates/admin_doc/view_index.html:5
  3051058#: contrib/admin/templates/admin_doc/model_detail.html:3
  3061059#: contrib/admin/templates/admin_doc/index.html:4
  3071060#: contrib/admin/templates/admin_doc/model_index.html:5
   1061#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_filter_index.html:5
  3081062msgid "Log out"
  3091063msgstr "Wyloguj się"
  3101064
   1065#: contrib/comments/templates/comments/form.html:8
   1066#: contrib/admin/templates/admin/login.html:20
   1067msgid "Password:"
   1068msgstr "Hasło:"
   1069
   1070#: contrib/comments/templates/comments/form.html:8
   1071msgid "Forgotten your password?"
   1072msgstr "Zapomniałeś hasło?"
   1073
  3111074#: contrib/comments/templates/comments/form.html:12
  3121075msgid "Ratings"
  3131076msgstr "Oceny"
   
  3261089msgid "Post a photo"
  3271090msgstr "Wyślij zdjęcie"
  3281091
  329 #: contrib/comments/templates/comments/form.html:27
   1092#: contrib/comments/templates/comments/form.html:28
  3301093#: contrib/comments/templates/comments/freeform.html:5
  3311094msgid "Comment:"
  3321095msgstr "Komentarz:"
  3331096
  334 #: contrib/comments/templates/comments/form.html:32
  335 #: contrib/comments/templates/comments/freeform.html:9
   1097#: contrib/comments/templates/comments/form.html:35
   1098#: contrib/comments/templates/comments/freeform.html:10
  3361099msgid "Preview comment"
  3371100msgstr "Podgląd"
  3381101
   
  3401103msgid "Your name:"
  3411104msgstr "Twoje imię:"
  3421105
   1106#: contrib/sites/models.py:10
   1107msgid "domain name"
   1108msgstr "nazwa domeny"
   1109
   1110#: contrib/sites/models.py:11
   1111msgid "display name"
   1112msgstr "wyświetlana nazwa"
   1113
   1114#: contrib/sites/models.py:15
   1115msgid "site"
   1116msgstr "strona"
   1117
   1118#: contrib/sites/models.py:16
   1119msgid "sites"
   1120msgstr "strony"
   1121
  3431122#: contrib/admin/filterspecs.py:40
  3441123#, python-format
  3451124msgid ""
   
  3501129"</ul>\n"
  3511130
  3521131#: contrib/admin/filterspecs.py:70 contrib/admin/filterspecs.py:88
  353 #: contrib/admin/filterspecs.py:143
   1132#: contrib/admin/filterspecs.py:143 contrib/admin/filterspecs.py:169
  3541133msgid "All"
  3551134msgstr "Wszystko"
  3561135
  3571136#: contrib/admin/filterspecs.py:109
  3581137msgid "Any date"
  359 msgstr "Jakolwiek data"
   1138msgstr "Dowolna data"
  3601139
  3611140#: contrib/admin/filterspecs.py:110
  3621141msgid "Today"
   
  3741153msgid "This year"
  3751154msgstr "Ten rok"
  3761155
  377 #: contrib/admin/filterspecs.py:143
  378 msgid "Yes"
  379 msgstr "Tak"
  380 
  381 #: contrib/admin/filterspecs.py:143
  382 msgid "No"
  383 msgstr "Nie"
  384 
  385 #: contrib/admin/filterspecs.py:150
  386 msgid "Unknown"
  387 msgstr "Nieznany"
  388 
  3891156#: contrib/admin/models.py:16
  3901157msgid "action time"
  3911158msgstr "czas akcji"
   
  4141181msgid "log entries"
  4151182msgstr "logi"
  4161183
  417 #: contrib/admin/templatetags/admin_list.py:228
   1184#: contrib/admin/templatetags/admin_list.py:247
  4181185msgid "All dates"
  4191186msgstr "Wszystkie daty"
  4201187
  421 #: contrib/admin/views/decorators.py:9 contrib/auth/forms.py:36
  422 #: contrib/auth/forms.py:41
   1188#: contrib/admin/views/auth.py:19 contrib/admin/views/main.py:260
   1189#, python-format
   1190msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully."
   1191msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" dodany pomyślnie."
   1192
   1193#: contrib/admin/views/auth.py:24 contrib/admin/views/main.py:264
   1194#: contrib/admin/views/main.py:350
   1195msgid "You may edit it again below."
   1196msgstr "Możesz ponownie edytować wpis poniżej."
   1197
   1198#: contrib/admin/views/auth.py:30
   1199msgid "Add user"
   1200msgstr "Dodaj użytkownika"
   1201
   1202#: contrib/admin/views/auth.py:57
   1203msgid "Password changed successfully."
   1204msgstr "Hasło zostało zmienione pomyślnie."
   1205
   1206#: contrib/admin/views/auth.py:64
   1207#, python-format
   1208msgid "Change password: %s"
   1209msgstr "Zmień hasło: %s"
   1210
   1211#: contrib/admin/views/decorators.py:10 contrib/auth/forms.py:60
  4231212msgid ""
  4241213"Please enter a correct username and password. Note that both fields are case-"
  4251214"sensitive."
   
  4271216"Proszę wpisać poprawną nazwę użytkownika i hasło. Uwaga: wielkość liter ma "
  4281217"znaczenie."
  4291218
  430 #: contrib/admin/views/decorators.py:23
   1219#: contrib/admin/views/decorators.py:24
  4311220#: contrib/admin/templates/admin/login.html:25
  4321221msgid "Log in"
  4331222msgstr "Zaloguj się"
  4341223
  435 #: contrib/admin/views/decorators.py:61
   1224#: contrib/admin/views/decorators.py:62
  4361225msgid ""
  4371226"Please log in again, because your session has expired. Don't worry: Your "
  4381227"submission has been saved."
  4391228msgstr ""
  440 "Zaloguj się ponownie. Twoja sesja wygasła lecz twoje zgłoszenie "
  441 "zostało zapisane."
   1229"Zaloguj się ponownie. Twoja sesja wygasła lecz twoje zgłoszenie zostało "
   1230"zapisane."
  4421231
  443 #: contrib/admin/views/decorators.py:68
   1232#: contrib/admin/views/decorators.py:69
  4441233msgid ""
  4451234"Looks like your browser isn't configured to accept cookies. Please enable "
  4461235"cookies, reload this page, and try again."
  4471236msgstr ""
  448 "Twoja przeglądarka nie chce akceptować ciasteczek. Zmień "
  449 "jej ustawienia i spróbuj ponownie."
   1237"Twoja przeglądarka nie chce akceptować ciasteczek. Zmień jej ustawienia i "
   1238"spróbuj ponownie."
  4501239
  451 #: contrib/admin/views/decorators.py:82
   1240#: contrib/admin/views/decorators.py:83
  4521241msgid "Usernames cannot contain the '@' character."
  4531242msgstr "Nazwy użytkowników nie mogą zawierać znaków '@'."
  4541243
  455 #: contrib/admin/views/decorators.py:84
   1244#: contrib/admin/views/decorators.py:85
  4561245#, python-format
  4571246msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
  4581247msgstr "Twój adres e-mail to nie jest twój login. Spróbuj '%s'."
  4591248
   1249#: contrib/admin/views/doc.py:46 contrib/admin/views/doc.py:48
   1250#: contrib/admin/views/doc.py:50
   1251msgid "tag:"
   1252msgstr "tag:"
   1253
   1254#: contrib/admin/views/doc.py:77 contrib/admin/views/doc.py:79
   1255#: contrib/admin/views/doc.py:81
   1256msgid "filter:"
   1257msgstr "filtr:"
   1258
   1259#: contrib/admin/views/doc.py:135 contrib/admin/views/doc.py:137
   1260#: contrib/admin/views/doc.py:139
   1261msgid "view:"
   1262msgstr "widok:"
   1263
   1264#: contrib/admin/views/doc.py:164
   1265#, python-format
   1266msgid "App %r not found"
   1267msgstr "Aplikacja %r nie została znaleziona"
   1268
   1269#: contrib/admin/views/doc.py:171
   1270#, python-format
   1271msgid "Model %(name)r not found in app %(label)r"
   1272msgstr "Model %(name)r nie został znaleziony w aplikacji %(label)r"
   1273
   1274#: contrib/admin/views/doc.py:183
   1275#, python-format
   1276msgid "the related `%(label)s.%(type)s` object"
   1277msgstr "powiązany obiekt `%(label)s.%(type)s`"
   1278
   1279#: contrib/admin/views/doc.py:183 contrib/admin/views/doc.py:205
   1280#: contrib/admin/views/doc.py:219 contrib/admin/views/doc.py:224
   1281msgid "model:"
   1282msgstr "model:"
   1283
   1284#: contrib/admin/views/doc.py:214
   1285#, python-format
   1286msgid "related `%(label)s.%(name)s` objects"
   1287msgstr "powiązane obiekty `%(label)s.%(name)s`"
   1288
   1289#: contrib/admin/views/doc.py:219
   1290#, python-format
   1291msgid "all %s"
   1292msgstr "wszystkie %s"
   1293
   1294#: contrib/admin/views/doc.py:224
   1295#, python-format
   1296msgid "number of %s"
   1297msgstr "liczba %s"
   1298
   1299#: contrib/admin/views/doc.py:229
   1300#, python-format
   1301msgid "Fields on %s objects"
   1302msgstr "Pola obiektów %s"
   1303
   1304#: contrib/admin/views/doc.py:291 contrib/admin/views/doc.py:301
   1305#: contrib/admin/views/doc.py:303 contrib/admin/views/doc.py:309
   1306#: contrib/admin/views/doc.py:310 contrib/admin/views/doc.py:312
   1307msgid "Integer"
   1308msgstr "Liczba całkowita"
   1309
   1310#: contrib/admin/views/doc.py:292
   1311msgid "Boolean (Either True or False)"
   1312msgstr "Wartość logiczna (True, False - prawda lub fałsz)"
   1313
   1314#: contrib/admin/views/doc.py:293 contrib/admin/views/doc.py:311
   1315#, python-format
   1316msgid "String (up to %(maxlength)s)"
   1317msgstr "Łańcuch (do %(maxlength)s znaków)"
   1318
   1319#: contrib/admin/views/doc.py:294
   1320msgid "Comma-separated integers"
   1321msgstr "Liczby całkowite rozdzielone przecinkami"
   1322
   1323#: contrib/admin/views/doc.py:295
   1324msgid "Date (without time)"
   1325msgstr "Data (bez godziny)"
   1326
   1327#: contrib/admin/views/doc.py:296
   1328msgid "Date (with time)"
   1329msgstr "Data (z godziną)"
   1330
   1331#: contrib/admin/views/doc.py:297
   1332msgid "E-mail address"
   1333msgstr "Adres e-mail"
   1334
   1335#: contrib/admin/views/doc.py:298 contrib/admin/views/doc.py:299
   1336#: contrib/admin/views/doc.py:302
   1337msgid "File path"
   1338msgstr "Ścieżka do pliku"
   1339
   1340#: contrib/admin/views/doc.py:300
   1341msgid "Decimal number"
   1342msgstr "Numer dziesiętny"
   1343
   1344#: contrib/admin/views/doc.py:306
   1345msgid "Boolean (Either True, False or None)"
   1346msgstr "Wartość logiczna (True, False, None - prawda, fałsz lub nic)"
   1347
   1348#: contrib/admin/views/doc.py:307
   1349msgid "Relation to parent model"
   1350msgstr "Relacja do modelu rodzica"
   1351
   1352#: contrib/admin/views/doc.py:308
   1353msgid "Phone number"
   1354msgstr "Numer telefonu"
   1355
   1356#: contrib/admin/views/doc.py:313
   1357msgid "Text"
   1358msgstr "Tekst"
   1359
   1360#: contrib/admin/views/doc.py:314
   1361msgid "Time"
   1362msgstr "Czas"
   1363
   1364#: contrib/admin/views/doc.py:315 contrib/flatpages/models.py:7
   1365msgid "URL"
   1366msgstr "URL"
   1367
   1368#: contrib/admin/views/doc.py:316
   1369msgid "U.S. state (two uppercase letters)"
   1370msgstr "Stan USA (dwie duże litery)"
   1371
   1372#: contrib/admin/views/doc.py:317
   1373msgid "XML text"
   1374msgstr "Tekst XML"
   1375
   1376#: contrib/admin/views/doc.py:343
   1377#, python-format
   1378msgid "%s does not appear to be a urlpattern object"
   1379msgstr "%s nie jest obiektem urlpattern"
   1380
  4601381#: contrib/admin/views/main.py:226
  4611382msgid "Site administration"
  4621383msgstr "Administracja stroną"
  4631384
  464 #: contrib/admin/views/main.py:260
   1385#: contrib/admin/views/main.py:274 contrib/admin/views/main.py:359
  4651386#, python-format
  466 msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully."
  467 msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" dodany pomyślnie."
  468 
  469 #: contrib/admin/views/main.py:264 contrib/admin/views/main.py:348
  470 msgid "You may edit it again below."
  471 msgstr "Możesz ponownie edytować wpis poniżej."
  472 
  473 #: contrib/admin/views/main.py:272 contrib/admin/views/main.py:357
  474 #, python-format
  4751387msgid "You may add another %s below."
  4761388msgstr "Możesz dodać nowy wpis %s poniżej."
  4771389
  478 #: contrib/admin/views/main.py:290
   1390#: contrib/admin/views/main.py:292
  4791391#, python-format
  4801392msgid "Add %s"
  4811393msgstr "Dodaj %s"
  4821394
  483 #: contrib/admin/views/main.py:336
   1395#: contrib/admin/views/main.py:338
  4841396#, python-format
  4851397msgid "Added %s."
  4861398msgstr "Dodano %s"
  4871399
  488 #: contrib/admin/views/main.py:336 contrib/admin/views/main.py:338
  4891400#: contrib/admin/views/main.py:340
  490 msgid "and"
  491 msgstr "i"
  492 
  493 #: contrib/admin/views/main.py:338
  4941401#, python-format
  4951402msgid "Changed %s."
  4961403msgstr "Zmieniono %s"
  4971404
  498 #: contrib/admin/views/main.py:340
   1405#: contrib/admin/views/main.py:342
  4991406#, python-format
  5001407msgid "Deleted %s."
  5011408msgstr "Skasowano %s"
  5021409
  503 #: contrib/admin/views/main.py:343
   1410#: contrib/admin/views/main.py:345
  5041411msgid "No fields changed."
  5051412msgstr "Żadne pole nie zmienione."
  5061413
  507 #: contrib/admin/views/main.py:346
   1414#: contrib/admin/views/main.py:348
  5081415#, python-format
  5091416msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was changed successfully."
  5101417msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" zostało pomyślnie zmienione."
  5111418
  512 #: contrib/admin/views/main.py:354
   1419#: contrib/admin/views/main.py:356
  5131420#, python-format
  514 msgid ""
  515 "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
  516 msgstr ""
  517 "%(name)s \"%(obj)s\" dodane pomyślnie. Możesz edytować ponownie wpis poniżej."
   1421msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
   1422msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" dodane pomyślnie. Możesz edytować ponownie wpis poniżej."
  5181423
  519 
  520 #: contrib/admin/views/main.py:392
   1424#: contrib/admin/views/main.py:394
  5211425#, python-format
  5221426msgid "Change %s"
  5231427msgstr "Zmień %s"
  5241428
  525 #: contrib/admin/views/main.py:470
   1429#: contrib/admin/views/main.py:479
  5261430#, python-format
  5271431msgid "One or more %(fieldname)s in %(name)s: %(obj)s"
  5281432msgstr "Jedno lub więcej %(fieldname)s w %(name)s: %(obj)s"
  5291433
  530 #: contrib/admin/views/main.py:475
   1434#: contrib/admin/views/main.py:484
  5311435#, python-format
  5321436msgid "One or more %(fieldname)s in %(name)s:"
  5331437msgstr "Jedno lub więcej %(fieldname)s w %(name)s:"
  5341438
  535 #: contrib/admin/views/main.py:508
   1439#: contrib/admin/views/main.py:517
  5361440#, python-format
  5371441msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was deleted successfully."
  5381442msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" usunięty pomyślnie."
  5391443
  540 #: contrib/admin/views/main.py:511
   1444#: contrib/admin/views/main.py:520
  5411445msgid "Are you sure?"
  5421446msgstr "Jesteś pewien?"
  5431447
  544 #: contrib/admin/views/main.py:533
   1448#: contrib/admin/views/main.py:542
  5451449#, python-format
  5461450msgid "Change history: %s"
  5471451msgstr "Historia zmian: %s"
  5481452
  549 #: contrib/admin/views/main.py:565
   1453#: contrib/admin/views/main.py:576
  5501454#, python-format
  5511455msgid "Select %s"
  5521456msgstr "Zaznacz %s"
  5531457
  554 #: contrib/admin/views/main.py:565
   1458#: contrib/admin/views/main.py:576
  5551459#, python-format
  5561460msgid "Select %s to change"
  5571461msgstr "Zaznacz %s aby zmienić"
  5581462
  559 #: contrib/admin/views/doc.py:277 contrib/admin/views/doc.py:286
  560 #: contrib/admin/views/doc.py:288 contrib/admin/views/doc.py:294
  561 #: contrib/admin/views/doc.py:295 contrib/admin/views/doc.py:297
  562 msgid "Integer"
  563 msgstr "Liczba całkowita"
   1463#: contrib/admin/views/main.py:771
   1464msgid "Database error"
   1465msgstr "Błąd bazy danych"
  5641466
  565 #: contrib/admin/views/doc.py:278
  566 msgid "Boolean (Either True or False)"
  567 msgstr "Wartość logiczna (True, False - prawda lub fałsz)"
   1467#: contrib/admin/templates/widget/file.html:2
   1468msgid "Currently:"
   1469msgstr "Teraz:"
  5681470
  569 #: contrib/admin/views/doc.py:279 contrib/admin/views/doc.py:296
  570 #, python-format
  571 msgid "String (up to %(maxlength)s)"
  572 msgstr "Łańcuch (do %(maxlength)s znaków)"
   1471#: contrib/admin/templates/widget/file.html:3
   1472msgid "Change:"
   1473msgstr "Zmień:"
  5731474
  574 #: contrib/admin/views/doc.py:280
  575 msgid "Comma-separated integers"
  576 msgstr "Liczby całkowite rozdzielone przecinkami"
   1475#: contrib/admin/templates/widget/date_time.html:3
   1476msgid "Date:"
   1477msgstr "Data:"
  5771478
  578 #: contrib/admin/views/doc.py:281
  579 msgid "Date (without time)"
  580 msgstr "Data (bez godziny)"
   1479#: contrib/admin/templates/widget/date_time.html:4
   1480msgid "Time:"
   1481msgstr "Czas:"
  5811482
  582 #: contrib/admin/views/doc.py:282
  583 msgid "Date (with time)"
  584 msgstr "Data (z godziną)"
  585 
  586 #: contrib/admin/views/doc.py:283
  587 msgid "E-mail address"
  588 msgstr "Adres e-mail"
  589 
  590 #: contrib/admin/views/doc.py:284 contrib/admin/views/doc.py:287
  591 msgid "File path"
  592 msgstr "Ścieżka do pliku"
  593 
  594 #: contrib/admin/views/doc.py:285
  595 msgid "Decimal number"
  596 msgstr "Numer dziesiętny"
  597 
  598 #: contrib/admin/views/doc.py:291
  599 msgid "Boolean (Either True, False or None)"
  600 msgstr "Wartość logiczna (True, False, None - prawda, fałsz lub nic)"
  601 
  602 #: contrib/admin/views/doc.py:292
  603 msgid "Relation to parent model"
  604 msgstr "Relacja do modelu rodzica"
  605 
  606 #: contrib/admin/views/doc.py:293
  607 msgid "Phone number"
  608 msgstr "Numer telefonu"
  609 
  610 #: contrib/admin/views/doc.py:298
  611 msgid "Text"
  612 msgstr "Tekst"
  613 
  614 #: contrib/admin/views/doc.py:299
  615 msgid "Time"
  616 msgstr "Czas"
  617 
  618 #: contrib/admin/views/doc.py:300 contrib/flatpages/models.py:7
  619 msgid "URL"
  620 msgstr "URL"
  621 
  622 #: contrib/admin/views/doc.py:301
  623 msgid "U.S. state (two uppercase letters)"
  624 msgstr "Stan USA (dwie duże litery)"
  625 
  626 #: contrib/admin/views/doc.py:302
  627 msgid "XML text"
  628 msgstr "Tekst XML"
  629 
   1483#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:5
  6301484#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:3
  631 #: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:5
  632 #: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
   1485#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:10
  6331486#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:3
  634 #: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:10
   1487#: contrib/admin/templates/admin/base.html:25
   1488#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:9
  6351489#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:3
  6361490#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
  6371491#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
  6381492msgid "Documentation"
  6391493msgstr "Dokumentacja"
  6401494
   1495#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:5
  6411496#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:3
  642 #: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:5
  643 #: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
   1497#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:10
  6441498#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:3
  645 #: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:10
   1499#: contrib/admin/templates/admin/base.html:25
   1500#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:9
   1501#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:15
   1502#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:46
  6461503#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:3
  6471504#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
   1505#: contrib/admin/templates/admin_doc/view_detail.html:4
  6481506#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:4
  649 #: contrib/admin/templates/admin_doc/view_detail.html:4
   1507#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_detail.html:4
  6501508#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_tag_index.html:5
  651 #: contrib/admin/templates/admin_doc/template_detail.html:4
  652 #: contrib/admin/templates/admin_doc/template_filter_index.html:5
  6531509#: contrib/admin/templates/admin_doc/missing_docutils.html:4
  6541510#: contrib/admin/templates/admin_doc/view_index.html:5
  6551511#: contrib/admin/templates/admin_doc/model_detail.html:3
  6561512#: contrib/admin/templates/admin_doc/index.html:4
  6571513#: contrib/admin/templates/admin_doc/model_index.html:5
   1514#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_filter_index.html:5
  6581515msgid "Change password"
  6591516msgstr "Zmiana hasła"
  6601517
   1518#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:6
  6611519#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
  6621520#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
  663 #: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:6
  664 #: contrib/admin/templates/admin/base.html:28
   1521#: contrib/admin/templates/admin/invalid_setup.html:4
   1522#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:13
  6651523#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:6
  666 #: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:13
   1524#: contrib/admin/templates/admin/base.html:30
   1525#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:12
  6671526#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
  6681527#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
  6691528#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:4
   
  6731532msgid "Home"
  6741533msgstr "Początek"
  6751534
   1535#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:12
   1536#, python-format
   1537msgid "Add %(name)s"
   1538msgstr "Dodaj %(name)s"
   1539
   1540#: contrib/admin/templates/admin/filter.html:2
   1541#, python-format
   1542msgid " By %(filter_title)s "
   1543msgstr " Używając %(filter_title)s "
   1544
  6761545#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
  677 #: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:20
   1546#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:21
  6781547msgid "History"
  6791548msgstr "Historia"
  6801549
   
  6991568"This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this "
  7001569"admin site."
  7011570msgstr ""
  702 "Ten obiekt nie ma historii zmian. Najprawdopodobniej wpis te nie "
  703 "został dodany poprzez panel admina"
   1571"Ten obiekt nie ma historii zmian. Najprawdopodobniej wpis ten nie został "
   1572"dodany poprzez panel administracyjny."
  7041573
   1574#: contrib/admin/templates/admin/search_form.html:8
   1575msgid "Go"
   1576msgstr "Szukaj"
   1577
   1578#: contrib/admin/templates/admin/search_form.html:10
   1579#, python-format
   1580msgid "1 result"
   1581msgid_plural "%(counter)s results"
   1582msgstr[0] "1 wynik"
   1583msgstr[1] "%(counter)s wyników"
   1584
   1585#: contrib/admin/templates/admin/search_form.html:10
   1586#, python-format
   1587msgid "%(full_result_count)s total"
   1588msgstr "%(full_result_count)s trafień"
   1589
   1590#: contrib/admin/templates/admin/pagination.html:10
   1591msgid "Show all"
   1592msgstr "Pokaż wszystko"
   1593
  7051594#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:4
  7061595msgid "Django site admin"
  7071596msgstr "Administracja stroną Django"
   
  7271616"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
  7281617"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
  7291618msgstr ""
  730 "Wystąpił niespodziewany błąd. Raport został wysłany emailem "
  731 "administratorowi strony."
   1619"Wystąpił niespodziewany błąd. Raport został wysłany emailem administratorowi "
   1620"strony."
  7321621
  733 #: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
  734 #: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
  735 msgid "Page not found"
  736 msgstr "Strona nie znaleziona"
   1622#: contrib/admin/templates/admin/invalid_setup.html:8
   1623msgid ""
   1624"Something's wrong with your database installation. Make sure the appropriate "
   1625"database tables have been created, and make sure the database is readable by "
   1626"the appropriate user."
   1627msgstr ""
   1628"Instalacja Twojej bazy danych jest niepoprawna. Upewnij się, że odpowiednie "
   1629"tabele zostały utworzone i odpowiedni użytkownik jest uprawniony do ich "
   1630"odczytu."
  7371631
  738 #: contrib/admin/templates/admin/404.html:10
  739 msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
  740 msgstr "Niestety nie można znaleźć rządanej strony."
  741 
  7421632#: contrib/admin/templates/admin/index.html:17
  7431633#, python-format
  7441634msgid "Models available in the %(name)s application."
  7451635msgstr "Modele dostępne w aplikacji %(name)s."
  7461636
   1637#: contrib/admin/templates/admin/index.html:18
   1638#, python-format
   1639msgid "%(name)s"
   1640msgstr "%(name)s"
   1641
  7471642#: contrib/admin/templates/admin/index.html:28
  7481643#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:15
  7491644msgid "Add"
   
  7691664msgid "None available"
  7701665msgstr "Brak"
  7711666
  772 #: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:11
  773 #, python-format
  774 msgid "Add %(name)s"
  775 msgstr "Dodaj %(name)s"
   1667#: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
   1668#: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
   1669msgid "Page not found"
   1670msgstr "Strona nie znaleziona"
  7761671
  777 #: contrib/admin/templates/admin/login.html:22
  778 msgid "Have you <a href=\"/password_reset/\">forgotten your password</a>?"
  779 msgstr ""
  780 "Czy <a href=\"/password_reset/\">zapomniałeś/łaś</a> hasła?"
   1672#: contrib/admin/templates/admin/404.html:10
   1673msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
   1674msgstr "Niestety nie można znaleźć rządanej strony."
  7811675
  782 #: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
  783 msgid "Welcome,"
  784 msgstr "Witaj,"
   1676#: contrib/admin/templates/admin/filters.html:4
   1677msgid "Filter"
   1678msgstr "Filtr"
  7851679
   1680#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:22
   1681msgid "View on site"
   1682msgstr "Pokaż na stronie"
   1683
   1684#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:32
   1685#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:24
   1686msgid "Please correct the error below."
   1687msgid_plural "Please correct the errors below."
   1688msgstr[0] "Proszę popraw poniższy błąd"
   1689msgstr[1] "Proszę popraw poniższe błędy"
   1690
   1691#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:50
   1692msgid "Ordering"
   1693msgstr "Sortowanie"
   1694
   1695#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:53
   1696msgid "Order:"
   1697msgstr "Porządek:"
   1698
  7861699#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:9
  7871700#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:3
  7881701msgid "Delete"
  789 msgstr "Skasuj"
   1702msgstr "Usuń"
  7901703
  7911704#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:14
  7921705#, python-format
  7931706msgid ""
  794 "Deleting the %(object_name)s '%(object)s' would result in deleting related "
  795 "objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
  796 "types of objects:"
   1707"Deleting the %(object_name)s '%(escaped_object)s' would result in deleting "
   1708"related objects, but your account doesn't have permission to delete the "
   1709"following types of objects:"
  7971710msgstr ""
  798 "Skasowanie %(object_name)s '%(object)s' spowoduje kasację zależnych "
  799 "obiektów, lecz twoje uprawnienia nie pozwalają na usunięcie następujących "
   1711"Skasowanie %(object_name)s '%(escaped_object)s' spowoduje usunięcie "
   1712"zależnych obiektów, lecz nie posiadasz uprawnień do usunięcia następujących "
  8001713"typów obiektów:"
  8011714
  8021715#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:21
  8031716#, python-format
  8041717msgid ""
  805 "Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of "
  806 "the following related items will be deleted:"
   1718"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(escaped_object)s\"? "
   1719"All of the following related items will be deleted:"
  8071720msgstr ""
  808 "Czy chcesz skasować %(object_name)s \"%(object)s\"? Wszystkie "
   1721"Czy chcesz skasować %(object_name)s \"%(escaped_object)s\"? Następujące "
  8091722"zależne obiekty zostaną skasowane:"
  8101723
  8111724#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:26
  8121725msgid "Yes, I'm sure"
  8131726msgstr "Tak, usuń"
  8141727
  815 #: contrib/admin/templates/admin/filter.html:2
  816 #, python-format
  817 msgid " By %(title)s "
  818 msgstr "Używając %(title)s"
   1728#: contrib/admin/templates/admin/base.html:25
   1729msgid "Welcome,"
   1730msgstr "Witaj,"
  8191731
  820 #: contrib/admin/templates/admin/search_form.html:8
  821 msgid "Go"
  822 msgstr "Szukaj"
  823 
  824 #: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:21
  825 msgid "View on site"
  826 msgstr "Pokaż na stronie"
  827 
  828 #: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:30
  829 msgid "Please correct the error below."
  830 msgid_plural "Please correct the errors below."
  831 msgstr[0] "Proszę popraw poniższy błąd"
  832 msgstr[1] "Proszę popraw poniższe błędy"
  833 
  834 #: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:48
  835 msgid "Ordering"
  836 msgstr "Sortowanie"
  837 
  838 #: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:51
  839 msgid "Order:"
  840 msgstr "Porządek:"
  841 
  8421732#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:4
  8431733msgid "Save as new"
  8441734msgstr "Zapisz jako nowe"
   
  8551745msgid "Save"
  8561746msgstr "Zapisz"
  8571747
   1748#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:28
   1749#, python-format
   1750msgid "Enter a new password for the user <strong>%(username)s</strong>."
   1751msgstr "Podaj nowe hasło dla użytkownika <strong>%(username)s</strong>."
   1752
   1753#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:34
   1754#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:18
   1755msgid "Password"
   1756msgstr "Hasło"
   1757
   1758#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:39
   1759#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:23
   1760msgid "Password (again)"
   1761msgstr "Hasło (powtórz)"
   1762
   1763#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:40
   1764#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:24
   1765msgid "Enter the same password as above, for verification."
   1766msgstr "Podaj powyższe hasło w celu weryfikacji."
   1767
   1768#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:6
   1769msgid ""
   1770"First, enter a username and password. Then, you'll be able to edit more user "
   1771"options."
   1772msgstr ""
   1773"Najpierw podaj nazwę użytkownika i hasło. Następnie będziesz mógł edytować "
   1774"więcej opcji użytkownika."
   1775
   1776#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:12
   1777msgid "Username"
   1778msgstr "Nazwa użytkownika"
   1779
  8581780#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
  8591781#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
  8601782#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:6
   
  8831805"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset "
  8841806"your password and e-mail the new one to you."
  8851807msgstr ""
  886 "Podaj swój adres email. Hasło zostanie zresetowane i wysłane na twój "
  887 "adres email."
   1808"Podaj swój adres email. Hasło zostanie zresetowane i wysłane na twój adres "
   1809"email."
  8881810
  8891811#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
  8901812msgid "E-mail address:"
   
  9121834"We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You "
  9131835"should be receiving it shortly."
  9141836msgstr ""
  915 "Nowe hasło zostało wysłane na podany adres email. Powinieneś "
  916 "otrzymać je niebawem."
   1837"Nowe hasło zostało wysłane na podany adres email. Powinieneś otrzymać je "
   1838"niebawem."
  9171839
  9181840#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:12
  9191841msgid ""
   
  9861908"as \"internal\" (talk to your system administrator if you aren't sure if\n"
  9871909"your computer is \"internal\").</p>\n"
  9881910msgstr ""
   1911"\n"
   1912"<p class=\"help\">Aby zainstalować skryptozakładki, przeciągnij łącze do "
   1913"paska zakładek\n"
   1914"lub kliknij prawym klawiszem na łączu i dodaj je do zakładek. Teraz możesz\n"
   1915"wybrać skryptozakładkę na dowolnej stronie serwisu.  Uwaga: niektóre z tych "
   1916"skryptozakładek wymagają przeglądania serwisu z komputera\n"
   1917"\"wewnętrznego\" (skontaktuj się z administratorem systemu, jeśli nie jesteś "
   1918"pewien, czy ten komputer jest \"wewnętrznym\").</p>\n"
  9891919
  9901920#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:19
  9911921msgid "Documentation for this page"
   
  9961926"Jumps you from any page to the documentation for the view that generates "
  9971927"that page."
  9981928msgstr ""
   1929"Przekierowuje z dowolnej strony do dokumentacji dla widoku, który ją "
   1930"generuje."
  9991931
  10001932#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:22
  10011933msgid "Show object ID"
   
  10051937msgid ""
  10061938"Shows the content-type and unique ID for pages that represent a single "
  10071939"object."
  1008 msgstr ""
  1009 "Pokazuje typ i unikalne ID dla stron, które reprezentują "
  1010 "pojedynczy obiekt."
   1940msgstr "Pokazuje typ i unikalne ID dla stron, które reprezentują pojedynczy obiekt."
  10111941
  10121942#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:25
  10131943msgid "Edit this object (current window)"
  1014 msgstr "Edytuj ten obiekt (bierzące okno)"
   1944msgstr "Edytuj ten obiekt (bieżące okno)"
  10151945
  10161946#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:26
  10171947msgid "Jumps to the admin page for pages that represent a single object."
   
  10251955msgid "As above, but opens the admin page in a new window."
  10261956msgstr "Jak wyżej, tyle że otwiera nowe okno."
  10271957
  1028 #: contrib/admin/templates/widget/date_time.html:3
  1029 msgid "Date:"
  1030 msgstr "Data:"
   1958#: contrib/contenttypes/models.py:36
   1959msgid "python model class name"
   1960msgstr "nazwa pythonowa modelu klasy"
  10311961
  1032 #: contrib/admin/templates/widget/date_time.html:4
  1033 msgid "Time:"
  1034 msgstr "Czas:"
   1962#: contrib/contenttypes/models.py:39
   1963msgid "content type"
   1964msgstr "typ zawartości"
  10351965
  1036 #: contrib/admin/templates/widget/file.html:2
  1037 msgid "Currently:"
  1038 msgstr "Teraz:"
   1966#: contrib/contenttypes/models.py:40
   1967msgid "content types"
   1968msgstr "typy zawartości"
  10391969
  1040 #: contrib/admin/templates/widget/file.html:3
  1041 msgid "Change:"
  1042 msgstr "Zmień:"
   1970#: contrib/auth/views.py:40
   1971msgid "Logged out"
   1972msgstr "Wylogowany"
  10431973
  1044 #: contrib/redirects/models.py:7
  1045 msgid "redirect from"
  1046 msgstr "przekieruj z"
  1047 
  1048 #: contrib/redirects/models.py:8
  1049 msgid ""
  1050 "This should be an absolute path, excluding the domain name. Example: '/"
  1051 "events/search/'."
  1052 msgstr ""
  1053 "Podaj pełną ścieżkę bez nazwy domeny. Przykład: '/"
  1054 "events/search/'."
  1055 
  1056 #: contrib/redirects/models.py:9
  1057 msgid "redirect to"
  1058 msgstr "przekierowanie do"
  1059 
  1060 #: contrib/redirects/models.py:10
  1061 msgid ""
  1062 "This can be either an absolute path (as above) or a full URL starting with "
  1063 "'http://'."
  1064 msgstr "Ścieżka jak wyżej lub pełny URL z http://"
  1065 
  1066 #: contrib/redirects/models.py:12
  1067 msgid "redirect"
  1068 msgstr "przekieruj"
  1069 
  1070 #: contrib/redirects/models.py:13
  1071 msgid "redirects"
  1072 msgstr "przekierowania"
  1073 
  1074 #: contrib/flatpages/models.py:8
  1075 msgid ""
  1076 "Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
  1077 msgstr ""
  1078 "Przykład: '/about/contact/'. Upewnij się że wpisałeś otwierający i zamykający slash."
  1079 
  1080 
  1081 #: contrib/flatpages/models.py:9
  1082 msgid "title"
  1083 msgstr "tytuł"
  1084 
  1085 #: contrib/flatpages/models.py:10
  1086 msgid "content"
  1087 msgstr "zawartość"
  1088 
  1089 #: contrib/flatpages/models.py:11
  1090 msgid "enable comments"
  1091 msgstr "włącz komentarze"
  1092 
  1093 #: contrib/flatpages/models.py:12
  1094 msgid "template name"
  1095 msgstr "nazwa szablonu"
  1096 
  1097 #: contrib/flatpages/models.py:13
  1098 msgid ""
  1099 "Example: 'flatpages/contact_page'. If this isn't provided, the system will "
  1100 "use 'flatpages/default'."
  1101 msgstr ""
  1102 "Przykład: 'flatpages/contact_page'. Jeżeli nie podane system użyje "
  1103 "'flatpages/default'."
  1104 
  1105 #: contrib/flatpages/models.py:14
  1106 msgid "registration required"
  1107 msgstr "wymagana rejestracja"
  1108 
  1109 #: contrib/flatpages/models.py:14
  1110 msgid "If this is checked, only logged-in users will be able to view the page."
  1111 msgstr "Jeżeli zaznaczone - tylko zalogowani użytkownicy będą mogli zobaczyć stronę."
  1112 
  1113 #: contrib/flatpages/models.py:18
  1114 msgid "flat page"
  1115 msgstr "strona statyczna"
  1116 
  1117 #: contrib/flatpages/models.py:19
  1118 msgid "flat pages"
  1119 msgstr "strony statyczne"
  1120 
  1121 #: contrib/auth/models.py:13 contrib/auth/models.py:26
   1974#: contrib/auth/models.py:44 contrib/auth/models.py:64
  11221975msgid "name"
  11231976msgstr "nazwa"
  11241977
  1125 #: contrib/auth/models.py:15
   1978#: contrib/auth/models.py:46
  11261979msgid "codename"
  11271980msgstr "nazwa kodowa"
  11281981
  1129 #: contrib/auth/models.py:17
   1982#: contrib/auth/models.py:49
  11301983msgid "permission"
  11311984msgstr "uprawnienie"
  11321985
  1133 #: contrib/auth/models.py:18 contrib/auth/models.py:27
   1986#: contrib/auth/models.py:50 contrib/auth/models.py:65
  11341987msgid "permissions"
  11351988msgstr "uprawnienia"
  11361989
  1137 #: contrib/auth/models.py:29
   1990#: contrib/auth/models.py:68
  11381991msgid "group"
  11391992msgstr "grupa"
  11401993
  1141 #: contrib/auth/models.py:30 contrib/auth/models.py:65
   1994#: contrib/auth/models.py:69 contrib/auth/models.py:109
  11421995msgid "groups"
  11431996msgstr "grupy"
  11441997
  1145 #: contrib/auth/models.py:55
   1998#: contrib/auth/models.py:99
  11461999msgid "username"
  11472000msgstr "użytkownik"
  11482001
  1149 #: contrib/auth/models.py:56
   2002#: contrib/auth/models.py:99
   2003msgid ""
   2004"Required. 30 characters or fewer. Alphanumeric characters only (letters, "
   2005"digits and underscores)."
   2006msgstr ""
   2007"Wymagane. 30 znaków lub mniej. Tylko znaki alfanumeryczne (litery, cyfry i "
   2008"podkreślenia)."
   2009
   2010#: contrib/auth/models.py:100
  11502011msgid "first name"
  11512012msgstr "Imię"
  11522013
  1153 #: contrib/auth/models.py:57
   2014#: contrib/auth/models.py:101
  11542015msgid "last name"
  11552016msgstr "Nazwisko"
  11562017
  1157 #: contrib/auth/models.py:58
   2018#: contrib/auth/models.py:102
  11582019msgid "e-mail address"
  11592020msgstr "adres e-mail"
  11602021
  1161 #: contrib/auth/models.py:59
   2022#: contrib/auth/models.py:103
  11622023msgid "password"
  11632024msgstr "hasło"
  11642025
  1165 #: contrib/auth/models.py:59
  1166 msgid "Use '[algo]$[salt]$[hexdigest]'"
  1167 msgstr "Użyj '[algo]$[salt]$[hexdigest]'"
   2026#: contrib/auth/models.py:103
   2027msgid ""
   2028"Use '[algo]$[salt]$[hexdigest]' or use the <a href=\"password/\">change "
   2029"password form</a>."
   2030msgstr ""
   2031"Użyj '[algo]$[salt]$[hexdigest]' lub <a href=\"password/\">formularza zmiany "
   2032"hasła</a>."
  11682033
  1169 #: contrib/auth/models.py:60
   2034#: contrib/auth/models.py:104
  11702035msgid "staff status"
  11712036msgstr "w zespole"
  11722037
  1173 #: contrib/auth/models.py:60
   2038#: contrib/auth/models.py:104
  11742039msgid "Designates whether the user can log into this admin site."
  11752040msgstr "Oznacza czy użytkownik może zalogować się do panelu admina."
  11762041
  1177 #: contrib/auth/models.py:61
   2042#: contrib/auth/models.py:105
  11782043msgid "active"
  11792044msgstr "aktywny"
  11802045
  1181 #: contrib/auth/models.py:62
   2046#: contrib/auth/models.py:105
   2047msgid ""
   2048"Designates whether this user can log into the Django admin. Unselect this "
   2049"instead of deleting accounts."
   2050msgstr ""
   2051"Oznacza czy użytkownik może zalogować się do panelu administratora. Odznacz "
   2052"to zamiast usuwać konta."
   2053
   2054#: contrib/auth/models.py:106
  11822055msgid "superuser status"
  11832056msgstr "Główny Administrator"
  11842057
  1185 #: contrib/auth/models.py:63
   2058#: contrib/auth/models.py:106
   2059msgid ""
   2060"Designates that this user has all permissions without explicitly assigning "
   2061"them."
   2062msgstr ""
   2063"Oznacza, że ten użytkownik ma wszystkie uprawnienia bez jawnego "
   2064"przypisywania ich."
   2065
   2066#: contrib/auth/models.py:107
  11862067msgid "last login"
  11872068msgstr "ostatnio zalogowany"
  11882069
  1189 #: contrib/auth/models.py:64
   2070#: contrib/auth/models.py:108
  11902071msgid "date joined"
  11912072msgstr "data przyłączenia"
  11922073
  1193 #: contrib/auth/models.py:66
   2074#: contrib/auth/models.py:110
  11942075msgid ""
  11952076"In addition to the permissions manually assigned, this user will also get "
  11962077"all permissions granted to each group he/she is in."
   
  11982079"Oprócz uprawnień przypisanych bezpośrednio użytkownikowi otrzyma on "
  11992080"uprawnienia grup, do których należy."
  12002081
  1201 #: contrib/auth/models.py:67
   2082#: contrib/auth/models.py:111
  12022083msgid "user permissions"
  12032084msgstr "uprawnienia użytkownika"
  12042085
  1205 #kurwa
  1206 #: contrib/auth/models.py:70
   2086# kurwa
   2087#: contrib/auth/models.py:115
  12072088msgid "user"
  12082089msgstr "użytkownik"
  12092090
  1210 #: contrib/auth/models.py:71
   2091#: contrib/auth/models.py:116
  12112092msgid "users"
  12122093msgstr "użytkownicy"
  12132094
  1214 #: contrib/auth/models.py:76
   2095#: contrib/auth/models.py:122
  12152096msgid "Personal info"
  12162097msgstr "Dane osobowe"
  12172098
  1218 #: contrib/auth/models.py:77
   2099#: contrib/auth/models.py:123
  12192100msgid "Permissions"
  12202101msgstr "Uprawnienia"
  12212102
  1222 #: contrib/auth/models.py:78
   2103#: contrib/auth/models.py:124
  12232104msgid "Important dates"
  12242105msgstr "Ważne daty"
  12252106
  1226 #: contrib/auth/models.py:79
   2107#: contrib/auth/models.py:125
  12272108msgid "Groups"
  12282109msgstr "Grupy"
  12292110
  1230 #: contrib/auth/models.py:219
   2111#: contrib/auth/models.py:269
  12312112msgid "message"
  12322113msgstr "wiadomość"
  12332114
  1234 #: contrib/auth/forms.py:30
   2115#: contrib/auth/models.py:282
   2116msgid "AnonymousUser"
   2117msgstr "UżytkownikAnonimowy"
   2118
   2119#: contrib/auth/forms.py:17 contrib/auth/forms.py:138
   2120msgid "The two password fields didn't match."
   2121msgstr "Hasła się nie zgadzają."
   2122
   2123#: contrib/auth/forms.py:25
   2124msgid "A user with that username already exists."
   2125msgstr "Użytkownik o tej nazwie już istnieje."
   2126
   2127#: contrib/auth/forms.py:53
  12352128msgid ""
  12362129"Your Web browser doesn't appear to have cookies enabled. Cookies are "
  12372130"required for logging in."
  12382131msgstr ""
  1239 "Twoja przeglądarka nie chce akceptować ciasteczek. Są one "
  1240 "wymagane do zalogowania się."
   2132"Twoja przeglądarka nie chce akceptować ciasteczek. Są one wymagane do "
   2133"zalogowania się."
  12412134
  1242 #: contrib/contenttypes/models.py:25
  1243 msgid "python model class name"
  1244 msgstr "nazwa pythonowa modelu klasy"
   2135#: contrib/auth/forms.py:62
   2136msgid "This account is inactive."
   2137msgstr "To konto jest nieaktywne."
  12452138
  1246 #: contrib/contenttypes/models.py:28
  1247 msgid "content type"
  1248 msgstr "typ zawartości"
   2139#: contrib/auth/forms.py:85
   2140msgid ""
   2141"That e-mail address doesn't have an associated user account. Are you sure "
   2142"you've registered?"
   2143msgstr ""
   2144"Ten adres e-mail nie ma przypisanego konta. Jesteś pewien, że "
   2145"zarejestrowałeś się?"
  12492146
  1250 #: contrib/contenttypes/models.py:29
  1251 msgid "content types"
  1252 msgstr "typy zawartości"
   2147#: contrib/auth/forms.py:117
   2148msgid "The two 'new password' fields didn't match."
   2149msgstr "Pola 'nowe hasło' nie zgadzają się."
  12532150
  1254 #: contrib/sessions/models.py:35
   2151#: contrib/auth/forms.py:124
   2152msgid "Your old password was entered incorrectly. Please enter it again."
   2153msgstr "Podane stare hasło jest niepoprawne. Proszę podać je jeszcze raz."
   2154
   2155#: contrib/localflavor/uk/forms.py:18
   2156msgid "Enter a postcode. A space is required between the two postcode parts."
   2157msgstr "Wpisz kod pocztowy. Biały znak pomiędzy dwiema częściami kodu jest wymagany."
   2158
   2159#: contrib/localflavor/br/forms.py:18
   2160msgid "Enter a zip code in the format XXXXX-XXX."
   2161msgstr "Wpisz kod pocztowy w formacie XXXXX-XXX."
   2162
   2163#: contrib/localflavor/br/forms.py:30
   2164msgid "Phone numbers must be in XX-XXXX-XXXX format."
   2165msgstr "Numery telefoniczne muszą być w formacie XX-XXXX-XXXX."
   2166
   2167#: contrib/localflavor/br/forms.py:72
   2168msgid "This field requires only numbers."
   2169msgstr "To pole może zawierać jedynie liczby."
   2170
   2171#: contrib/localflavor/br/forms.py:74
   2172msgid "This field requires at most 11 digits or 14 characters."
   2173msgstr "To pole nie może zawierać więcej niż 11 cyfr lub 14 znaków."
   2174
   2175#: contrib/localflavor/br/forms.py:84
   2176msgid "Invalid CPF number."
   2177msgstr "Błędny numer CPF."
   2178
   2179#: contrib/localflavor/br/forms.py:106
   2180msgid "This field requires at least 14 digits"
   2181msgstr "To pole musi zawierać co najmniej 14 cyfr."
   2182
   2183#: contrib/localflavor/br/forms.py:116
   2184msgid "Invalid CNPJ number."
   2185msgstr "Błędny numer CNPJ."
   2186
   2187#: contrib/localflavor/au/forms.py:18
   2188msgid "Enter a 4 digit post code."
   2189msgstr "Wpisz czterocyfrowy kod pocztowy."
   2190
   2191#: contrib/localflavor/fr/forms.py:17 contrib/localflavor/de/forms.py:16
   2192#: contrib/localflavor/fi/forms.py:14
   2193msgid "Enter a zip code in the format XXXXX."
   2194msgstr "Wpisz kod pocztowy w formacie XXXXX."
   2195
   2196#: contrib/localflavor/us/forms.py:18
   2197msgid "Enter a zip code in the format XXXXX or XXXXX-XXXX."
   2198msgstr "Wpisz kod pocztowy w formacie XXXXX. lub XXXXX-XXXX."
   2199
   2200#: contrib/localflavor/us/forms.py:51
   2201msgid "Enter a valid U.S. Social Security number in XXX-XX-XXXX format."
   2202msgstr "Wpisz poprawny numer U.S. Social Security w formacie XXX-XX-XXXX."
   2203
   2204#: contrib/localflavor/de/de_states.py:5
   2205msgid "Baden-Wuerttemberg"
   2206msgstr ""
   2207
   2208#: contrib/localflavor/de/de_states.py:6
   2209msgid "Bavaria"
   2210msgstr ""
   2211
   2212#: contrib/localflavor/de/de_states.py:7
   2213msgid "Berlin"
   2214msgstr ""
   2215
   2216#: contrib/localflavor/de/de_states.py:8
   2217msgid "Brandenburg"
   2218msgstr ""
   2219
   2220#: contrib/localflavor/de/de_states.py:9
   2221msgid "Bremen"
   2222msgstr ""
   2223
   2224#: contrib/localflavor/de/de_states.py:10
   2225msgid "Hamburg"
   2226msgstr ""
   2227
   2228#: contrib/localflavor/de/de_states.py:11
   2229msgid "Hessen"
   2230msgstr ""
   2231
   2232#: contrib/localflavor/de/de_states.py:12
   2233msgid "Mecklenburg-Western Pomerania"
   2234msgstr ""
   2235
   2236#: contrib/localflavor/de/de_states.py:13
   2237msgid "Lower Saxony"
   2238msgstr ""
   2239
   2240#: contrib/localflavor/de/de_states.py:14
   2241msgid "North Rhine-Westphalia"
   2242msgstr ""
   2243
   2244#: contrib/localflavor/de/de_states.py:15
   2245msgid "Rhineland-Palatinate"
   2246msgstr ""
   2247
   2248#: contrib/localflavor/de/de_states.py:16
   2249msgid "Saarland"
   2250msgstr ""
   2251
   2252#: contrib/localflavor/de/de_states.py:17
   2253msgid "Saxony"
   2254msgstr ""
   2255
   2256#: contrib/localflavor/de/de_states.py:18
   2257msgid "Saxony-Anhalt"
   2258msgstr ""
   2259
   2260#: contrib/localflavor/de/de_states.py:19
   2261msgid "Schleswig-Holstein"
   2262msgstr ""
   2263
   2264#: contrib/localflavor/de/de_states.py:20
   2265msgid "Thuringia"
   2266msgstr ""
   2267
   2268#: contrib/localflavor/de/forms.py:60
   2269msgid ""
   2270"Enter a valid German identity card number in XXXXXXXXXXX-XXXXXXX-XXXXXXX-X "
   2271"format."
   2272msgstr ""
   2273"Podaj poprawny niemiecki numer dowodu osobistego w formacie XXXXXXXXXXX-"
   2274"XXXXXXX-XXXXXXX-X."
   2275
   2276#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:4
   2277msgid "Hokkaido"
   2278msgstr ""
   2279
   2280#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:5
   2281msgid "Aomori"
   2282msgstr ""
   2283
   2284#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:6
   2285msgid "Iwate"
   2286msgstr ""
   2287
   2288#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:7
   2289msgid "Miyagi"
   2290msgstr ""
   2291
   2292#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:8
   2293msgid "Akita"
   2294msgstr ""
   2295
   2296#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:9
   2297msgid "Yamagata"
   2298msgstr ""
   2299
   2300#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:10
   2301msgid "Fukushima"
   2302msgstr ""
   2303
   2304#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:11
   2305msgid "Ibaraki"
   2306msgstr ""
   2307
   2308#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:12
   2309msgid "Tochigi"
   2310msgstr ""
   2311
   2312#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:13
   2313msgid "Gunma"
   2314msgstr ""
   2315
   2316#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:14
   2317msgid "Saitama"
   2318msgstr ""
   2319
   2320#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:15
   2321msgid "Chiba"
   2322msgstr ""
   2323
   2324#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:16
   2325msgid "Tokyo"
   2326msgstr ""
   2327
   2328#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:17
   2329msgid "Kanagawa"
   2330msgstr ""
   2331
   2332#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:18
   2333msgid "Yamanashi"
   2334msgstr ""
   2335
   2336#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:19
   2337msgid "Nagano"
   2338msgstr ""
   2339
   2340#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:20
   2341msgid "Niigata"
   2342msgstr ""
   2343
   2344#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:21
   2345msgid "Toyama"
   2346msgstr ""
   2347
   2348#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:22
   2349msgid "Ishikawa"
   2350msgstr ""
   2351
   2352#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:23
   2353msgid "Fukui"
   2354msgstr ""
   2355
   2356#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:24
   2357msgid "Gifu"
   2358msgstr ""
   2359
   2360#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:25
   2361msgid "Shizuoka"
   2362msgstr ""
   2363
   2364#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:26
   2365msgid "Aichi"
   2366msgstr ""
   2367
   2368#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:27
   2369msgid "Mie"
   2370msgstr ""
   2371
   2372#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:28
   2373msgid "Shiga"
   2374msgstr ""
   2375
   2376#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:29
   2377msgid "Kyoto"
   2378msgstr ""
   2379
   2380#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:30
   2381msgid "Osaka"
   2382msgstr ""
   2383
   2384#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:31
   2385msgid "Hyogo"
   2386msgstr ""
   2387
   2388#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:32
   2389msgid "Nara"
   2390msgstr ""
   2391
   2392#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:33
   2393msgid "Wakayama"
   2394msgstr ""
   2395
   2396#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:34
   2397msgid "Tottori"
   2398msgstr ""
   2399
   2400#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:35
   2401msgid "Shimane"
   2402msgstr ""
   2403
   2404#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:36
   2405msgid "Okayama"
   2406msgstr ""
   2407
   2408#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:37
   2409msgid "Hiroshima"
   2410msgstr ""
   2411
   2412#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:38
   2413msgid "Yamaguchi"
   2414msgstr ""
   2415
   2416#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:39
   2417msgid "Tokushima"
   2418msgstr ""
   2419
   2420#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:40
   2421msgid "Kagawa"
   2422msgstr ""
   2423
   2424#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:41
   2425msgid "Ehime"
   2426msgstr ""
   2427
   2428#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:42
   2429msgid "Kochi"
   2430msgstr ""
   2431
   2432#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:43
   2433msgid "Fukuoka"
   2434msgstr ""
   2435
   2436#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:44
   2437msgid "Saga"
   2438msgstr ""
   2439
   2440#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:45
   2441msgid "Nagasaki"
   2442msgstr ""
   2443
   2444#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:46
   2445msgid "Kumamoto"
   2446msgstr ""
   2447
   2448#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:47
   2449msgid "Oita"
   2450msgstr ""
   2451
   2452#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:48
   2453msgid "Miyazaki"
   2454msgstr ""
   2455
   2456#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:49
   2457msgid "Kagoshima"
   2458msgstr ""
   2459
   2460#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:50
   2461msgid "Okinawa"
   2462msgstr ""
   2463
   2464#: contrib/localflavor/jp/forms.py:21
   2465msgid "Enter a postal code in the format XXXXXXX or XXX-XXXX."
   2466msgstr "Wpisz kod pocztowy w formacie XXXXXXX lub XXX-XXXX."
   2467
   2468#: contrib/localflavor/it/forms.py:16
   2469msgid "Enter a valid zip code."
   2470msgstr "Wpisz poprawny kod pocztowy."
   2471
   2472#: contrib/localflavor/it/forms.py:41
   2473msgid "Enter a valid Social Security number."
   2474msgstr "Wpisz poprawny numer ubezpieczenia socjalnego."
   2475
   2476#: contrib/localflavor/it/forms.py:68
   2477msgid "Enter a valid VAT number."
   2478msgstr "Wpisz poprawny numer VAT."
   2479
   2480#: contrib/localflavor/no/forms.py:15 contrib/localflavor/ch/forms.py:18
   2481msgid "Enter a zip code in the format XXXX."
   2482msgstr "Wpisz kod pocztowy w formacie XXXX."
   2483
   2484#: contrib/localflavor/no/forms.py:36
   2485msgid "Enter a valid Norwegian social security number."
   2486msgstr "Wpis poprawny numer norweskiego ubezpieczenia socjalnego."
   2487
   2488#: contrib/localflavor/fi/forms.py:40 contrib/localflavor/fi/forms.py:45
   2489msgid "Enter a valid Finnish social security number."
   2490msgstr "Wpis poprawny numer fińskiego ubezpieczenia socjalnego."
   2491
   2492#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:5
   2493msgid "Aargau"
   2494msgstr ""
   2495
   2496#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:6
   2497msgid "Appenzell Innerrhoden"
   2498msgstr ""
   2499
   2500#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:7
   2501msgid "Appenzell Ausserrhoden"
   2502msgstr ""
   2503
   2504#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:8
   2505msgid "Basel-Stadt"
   2506msgstr ""
   2507
   2508#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:9
   2509msgid "Basel-Land"
   2510msgstr ""
   2511
   2512#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:10
   2513msgid "Berne"
   2514msgstr ""
   2515
   2516#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:11
   2517msgid "Fribourg"
   2518msgstr ""
   2519
   2520#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:12
   2521msgid "Geneva"
   2522msgstr ""
   2523
   2524#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:13
   2525msgid "Glarus"
   2526msgstr ""
   2527
   2528#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:14
   2529msgid "Graubuenden"
   2530msgstr ""
   2531
   2532#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:15
   2533msgid "Jura"
   2534msgstr ""
   2535
   2536#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:16
   2537msgid "Lucerne"
   2538msgstr ""
   2539
   2540#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:17
   2541msgid "Neuchatel"
   2542msgstr ""
   2543
   2544#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:18
   2545msgid "Nidwalden"
   2546msgstr ""
   2547
   2548#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:19
   2549msgid "Obwalden"
   2550msgstr ""
   2551
   2552#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:20
   2553msgid "Schaffhausen"
   2554msgstr ""
   2555
   2556#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:21
   2557msgid "Schwyz"
   2558msgstr ""
   2559
   2560#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:22
   2561msgid "Solothurn"
   2562msgstr ""
   2563
   2564#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:23
   2565msgid "St. Gallen"
   2566msgstr ""
   2567
   2568#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:24
   2569msgid "Thurgau"
   2570msgstr ""
   2571
   2572#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:25
   2573msgid "Ticino"
   2574msgstr ""
   2575
   2576#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:26
   2577msgid "Uri"
   2578msgstr ""
   2579
   2580#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:27
   2581msgid "Valais"
   2582msgstr ""
   2583
   2584#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:28
   2585msgid "Vaud"
   2586msgstr ""
   2587
   2588#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:29
   2589msgid "Zug"
   2590msgstr ""
   2591
   2592#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:30
   2593msgid "Zurich"
   2594msgstr ""
   2595
   2596#: contrib/localflavor/ch/forms.py:90
   2597msgid ""
   2598"Enter a valid Swiss identity or passport card number in X1234567<0 or "
   2599"1234567890 format."
   2600msgstr "Podaj poprawny numer szwajarskiego dowodu osobistego lub paszportu w formacie X1234567<0 lub 1234567890."
   2601
   2602#: contrib/localflavor/is_/forms.py:16
   2603msgid "Enter a valid Icelandic identification number. The format is XXXXXX-XXXX."
   2604msgstr "Podaj poprawny numer islandzkiego dowodu osobistego w formacie XXXXXX-XXXX."
   2605
   2606#: contrib/localflavor/is_/forms.py:30
   2607msgid "The Icelandic identification number is not valid."
   2608msgstr "Numer islandzkiego dowodu osobistego jest błędny."
   2609
   2610#: contrib/localflavor/cl/forms.py:21
   2611msgid "Enter valid a Chilean RUT. The format is XX.XXX.XXX-X."
   2612msgstr "Podaj poprawny czilijski RUT w formacie XX.XXX.XXX-X."
   2613
   2614#: contrib/localflavor/cl/forms.py:26
   2615msgid "Enter valid a Chilean RUT"
   2616msgstr "Wpisz poprawny czilijski RUT"
   2617
   2618#: contrib/sessions/models.py:68
  12552619msgid "session key"
  12562620msgstr "klucz sesji"
  12572621
  1258 #: contrib/sessions/models.py:36
   2622#: contrib/sessions/models.py:69
  12592623msgid "session data"
  12602624msgstr "data sesji"
  12612625
  1262 #: contrib/sessions/models.py:37
   2626#: contrib/sessions/models.py:70
  12632627msgid "expire date"
  12642628msgstr "data wygaśnięcia sesji"
  12652629
  1266 #: contrib/sessions/models.py:41
   2630#: contrib/sessions/models.py:74
  12672631msgid "session"
  12682632msgstr "sesja"
  12692633
  1270 #: contrib/sessions/models.py:42
   2634#: contrib/sessions/models.py:75
  12712635msgid "sessions"
  12722636msgstr "sesje"
  12732637
  1274 #: contrib/sites/models.py:10
  1275 msgid "domain name"
  1276 msgstr "nazwa domeny"
   2638#: contrib/flatpages/models.py:8
   2639msgid "Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
   2640msgstr ""
   2641"Przykład: '/about/contact/'. Upewnij się że wpisałeś otwierający i "
   2642"zamykający ukośnik."
  12772643
  1278 #: contrib/sites/models.py:11
  1279 msgid "display name"
  1280 msgstr "wyświetlana nazwa"
   2644#: contrib/flatpages/models.py:9
   2645msgid "title"
   2646msgstr "tytuł"
  12812647
  1282 #: contrib/sites/models.py:15
  1283 msgid "site"
  1284 msgstr "strona"
   2648#: contrib/flatpages/models.py:10
   2649msgid "content"
   2650msgstr "zawartość"
  12852651
  1286 #: contrib/sites/models.py:16
  1287 msgid "sites"
  1288 msgstr "strony"
   2652#: contrib/flatpages/models.py:11
   2653msgid "enable comments"
   2654msgstr "włącz komentarze"
  12892655
  1290 #: utils/translation.py:360
  1291 msgid "DATE_FORMAT"
  1292 msgstr "Y-m-d"
   2656#: contrib/flatpages/models.py:12
   2657msgid "template name"
   2658msgstr "nazwa szablonu"
  12932659
  1294 #: utils/translation.py:361
  1295 msgid "DATETIME_FORMAT"
  1296 msgstr "Y-m-d H:i:s"
   2660#: contrib/flatpages/models.py:13
   2661msgid ""
   2662"Example: 'flatpages/contact_page.html'. If this isn't provided, the system "
   2663"will use 'flatpages/default.html'."
   2664msgstr ""
   2665"Przykład: 'flatpages/contact_page.html'. Jeżeli nie zostanie podane, system "
   2666"użyje 'flatpages/default.html'."
  12972667
  1298 #: utils/translation.py:362
  1299 msgid "TIME_FORMAT"
  1300 msgstr "H:i:s"
   2668#: contrib/flatpages/models.py:14
   2669msgid "registration required"
   2670msgstr "wymagana rejestracja"
  13012671
   2672#: contrib/flatpages/models.py:14
   2673msgid "If this is checked, only logged-in users will be able to view the page."
   2674msgstr "Jeżeli zaznaczone - tylko zalogowani użytkownicy będą mogli zobaczyć stronę."
   2675
   2676#: contrib/flatpages/models.py:18
   2677msgid "flat page"
   2678msgstr "strona statyczna"
   2679
   2680#: contrib/flatpages/models.py:19
   2681msgid "flat pages"
   2682msgstr "strony statyczne"
   2683
  13022684#: utils/dates.py:6
  13032685msgid "Monday"
  13042686msgstr "Poniedziałek"
   
  14872869msgstr[0] "minuta"
  14882870msgstr[1] "minut"
  14892871
  1490 #: conf/global_settings.py:37
  1491 msgid "Bengali"
  1492 msgstr "Bengalski"
  1493 
  1494 #: conf/global_settings.py:38
  1495 msgid "Czech"
  1496 msgstr "Czeski"
  1497 
  1498 #: conf/global_settings.py:39
  1499 msgid "Welsh"
  1500 msgstr "Walijski"
  1501 
  1502 #: conf/global_settings.py:40
  1503 msgid "Danish"
  1504 msgstr "Duński"
  1505 
  1506 #: conf/global_settings.py:41
  1507 msgid "German"
  1508 msgstr "Niemiecki"
  1509 
  1510 #: conf/global_settings.py:42
  1511 msgid "Greek"
  1512 msgstr "Grecki"
  1513 
  1514 #: conf/global_settings.py:43
  1515 msgid "English"
  1516 msgstr "Angielski"
  1517 
  1518 #: conf/global_settings.py:44
  1519 msgid "Spanish"
  1520 msgstr "Hiszpański"
  1521 
  1522 #: conf/global_settings.py:45
  1523 msgid "French"
  1524 msgstr "Francuski"
  1525 
  1526 #: conf/global_settings.py:46
  1527 msgid "Galician"
  1528 msgstr "Galicyjnski"
  1529 
  1530 #: conf/global_settings.py:47
  1531 msgid "Hungarian"
  1532 msgstr ""
  1533 
  1534 #: conf/global_settings.py:48
  1535 msgid "Hebrew"
  1536 msgstr "Hebrajski"
  1537 
  1538 #: conf/global_settings.py:49
  1539 msgid "Icelandic"
  1540 msgstr "Islandzki"
  1541 
  1542 #: conf/global_settings.py:50
  1543 msgid "Italian"
  1544 msgstr "Włoski"
  1545 
  1546 #: conf/global_settings.py:51
  1547 msgid "Japanese"
  1548 msgstr "Japoński"
  1549 
  1550 #: conf/global_settings.py:52
  1551 msgid "Dutch"
  1552 msgstr "Holenderski"
  1553 
  1554 #: conf/global_settings.py:53
  1555 msgid "Norwegian"
  1556 msgstr "Norweski"
  1557 
  1558 #: conf/global_settings.py:54
  1559 msgid "Brazilian"
  1560 msgstr "Brazylijski"
  1561 
  1562 #: conf/global_settings.py:55
  1563 msgid "Romanian"
  1564 msgstr "Rumuński"
  1565 
  1566 #: conf/global_settings.py:56
  1567 msgid "Russian"
  1568 msgstr "Rosyjski"
  1569 
  1570 #: conf/global_settings.py:57
  1571 msgid "Slovak"
  1572 msgstr "Słowacki"
  1573 
  1574 #: conf/global_settings.py:58
  1575 msgid "Slovenian"
  1576 msgstr "Słowacki"
  1577 
  1578 #: conf/global_settings.py:59
  1579 msgid "Serbian"
  1580 msgstr "Serbski"
  1581 
  1582 #: conf/global_settings.py:60
  1583 msgid "Swedish"
  1584 msgstr "Szwedzki"
  1585 
  1586 #: conf/global_settings.py:61
  1587 msgid "Ukrainian"
  1588 msgstr "Ukraiński"
  1589 
  1590 #: conf/global_settings.py:62
  1591 msgid "Simplified Chinese"
  1592 msgstr "Uproszczony Chiński"
  1593 
  1594 #: conf/global_settings.py:63
  1595 msgid "Traditional Chinese"
  1596 msgstr "Chiński tradycyjny"
  1597 
  1598 #: core/validators.py:60
  1599 msgid "This value must contain only letters, numbers and underscores."
  1600 msgstr "To pole możei zawierać tylko litery, cyfry i podkreślenia"
  1601 
  1602 #: core/validators.py:64
  1603 msgid ""
  1604 "This value must contain only letters, numbers, underscores, dashes or "
  1605 "slashes."
  1606 msgstr "To pole może zawierać jedynie litery, cyfry, podkreślenia i slasze."
  1607 
  1608 #: core/validators.py:72
  1609 msgid "Uppercase letters are not allowed here."
  1610 msgstr "Wielkie litery nie są tutaj dozwolone"
  1611 
  1612 #: core/validators.py:76
  1613 msgid "Lowercase letters are not allowed here."
  1614 msgstr "Małe litery nie są tutaj dozwolone"
  1615 
  1616 #: core/validators.py:83
  1617 msgid "Enter only digits separated by commas."
  1618 msgstr "Wpisz tylko cyfry odddzielone przecinkami"
  1619 
  1620 #: core/validators.py:95
  1621 msgid "Enter valid e-mail addresses separated by commas."
  1622 msgstr "Wpisz poprawne adresy e-mai oddzielone przecinkamil"
  1623 
  1624 #: core/validators.py:99
  1625 msgid "Please enter a valid IP address."
  1626 msgstr "Proszę wpisać poprawny adres IP"
  1627 
  1628 #: core/validators.py:103
  1629 msgid "Empty values are not allowed here."
  1630 msgstr "Proszę wypełnić te pola"
  1631 
  1632 #: core/validators.py:107
  1633 msgid "Non-numeric characters aren't allowed here."
  1634 msgstr "Tu mogą być tylko cyfry"
  1635 
  1636 #: core/validators.py:111
  1637 msgid "This value can't be comprised solely of digits."
  1638 msgstr "To pole nie może zawierać jedynie cyfr."
  1639 
  1640 #: core/validators.py:116
  1641 msgid "Enter a whole number."
  1642 msgstr "Wpisz całą liczbę"
  1643 
  1644 #: core/validators.py:120
  1645 msgid "Only alphabetical characters are allowed here."
  1646 msgstr "Tutaj są dozwolone tylko litery"
  1647 
  1648 #: core/validators.py:124
  1649 msgid "Enter a valid date in YYYY-MM-DD format."
  1650 msgstr "Proszę wpisać poprawną datę w formacie RRRR-MM-DD."
  1651 
  1652 #: core/validators.py:128
  1653 msgid "Enter a valid time in HH:MM format."
  1654 msgstr "Proszę wpisać poprawny czas w formacie GG:MM"
  1655 
  1656 #: core/validators.py:132 db/models/fields/__init__.py:468
  1657 msgid "Enter a valid date/time in YYYY-MM-DD HH:MM format."
  1658 msgstr "Wprowadź poprawną datę i czas w formacie RRRR-MM-DD GG:MM"
  1659 
  1660 #: core/validators.py:136
  1661 msgid "Enter a valid e-mail address."
  1662 msgstr "Wprowadź poprawny adres e-mail"
  1663 
  1664 #: core/validators.py:148
  1665 msgid ""
  1666 "Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a "
  1667 "corrupted image."
  1668 msgstr ""
  1669 "Wgraj poprawny plik graficzny. Ten, który został wgrany jest niepoprawny "
  1670 "albo uszkodzony."
  1671 
  1672 #: core/validators.py:155
   2872#: utils/timesince.py:40
  16732873#, python-format
  1674 msgid "The URL %s does not point to a valid image."
  1675 msgstr "Odnośnik %s nie wskazuje na poprawny plik z obrazem."
   2874msgid "%d milliseconds"
   2875msgstr "%d milisekund"
  16762876
  1677 #: core/validators.py:159
   2877#: utils/timesince.py:41
  16782878#, python-format
  1679 msgid "Phone numbers must be in XXX-XXX-XXXX format. \"%s\" is invalid."
  1680 msgstr ""
  1681 "Numery telefoniczne muszą być w formacie XXX-XXX-XXXX. \"%s\" jest "
  1682 "niepoprawny."
   2879msgid "%(number)d %(type)s"
   2880msgstr "%(number)d %(type)s"
  16832881
  1684 #: core/validators.py:167
   2882#: utils/timesince.py:47
  16852883#, python-format
  1686 msgid "The URL %s does not point to a valid QuickTime video."
  1687 msgstr "Odnośnik %s nie wskazuje na poprawne plik QuickTime video."
   2884msgid ", %(number)d %(type)s"
   2885msgstr ", %(number)d %(type)s"
  16882886
  1689 #: core/validators.py:171
  1690 msgid "A valid URL is required."
  1691 msgstr "Wymagany jest poprawny URL."
   2887#: utils/dateformat.py:40
   2888msgid "p.m."
   2889msgstr "popołudniu"
  16922890
  1693 #: core/validators.py:185
  1694 #, python-format
  1695 msgid ""
  1696 "Valid HTML is required. Specific errors are:\n"
  1697 "%s"
  1698 msgstr ""
  1699 "Wymagany jest poprawny odnośnik. Błędy to:\n"
  1700 "%s"
   2891#: utils/dateformat.py:41
   2892msgid "a.m."
   2893msgstr "rano"
  17012894
  1702 #: core/validators.py:192
  1703 #, python-format
  1704 msgid "Badly formed XML: %s"
  1705 msgstr "Nieprawidłowy format XML: %s"
   2895#: utils/dateformat.py:46
   2896msgid "PM"
   2897msgstr "popołudniu"
  17062898
  1707 #: core/validators.py:202
  1708 #, python-format
  1709 msgid "Invalid URL: %s"
  1710 msgstr "Niepoprawny odnośnik: %s"
   2899#: utils/dateformat.py:47
   2900msgid "AM"
   2901msgstr "rano"
  17112902
  1712 #: core/validators.py:206 core/validators.py:208
  1713 #, python-format
  1714 msgid "The URL %s is a broken link."
  1715 msgstr "Odnośnik %s jest nieprawidłowy."
   2903#: utils/dateformat.py:95
   2904msgid "midnight"
   2905msgstr "północ"
  17162906
  1717 #: core/validators.py:214
  1718 msgid "Enter a valid U.S. state abbreviation."
  1719 msgstr "Wpisz poprawny kod stanu U.S.A."
   2907#: utils/dateformat.py:97
   2908msgid "noon"
   2909msgstr "południe"
  17202910
  1721 #: core/validators.py:229
  1722 #, python-format
  1723 msgid "Watch your mouth! The word %s is not allowed here."
  1724 msgid_plural "Watch your mouth! The words %s are not allowed here."
  1725 msgstr[0] "Nie wolno przeklinać! Słowo %s jest niedozwolone."
  1726 msgstr[1] "Nie wolno przeklinać! Słowa %s są niedozwolone."
   2911#: utils/translation/trans_real.py:358
   2912msgid "DATE_FORMAT"
   2913msgstr "Y-m-d"
  17272914
  1728 #: core/validators.py:236
  1729 #, python-format
  1730 msgid "This field must match the '%s' field."
  1731 msgstr "To pole musi pasować do pola '%s'."
   2915#: utils/translation/trans_real.py:359
   2916msgid "DATETIME_FORMAT"
   2917msgstr "Y-m-d H:i:s"
  17322918
  1733 #: core/validators.py:255
  1734 msgid "Please enter something for at least one field."
  1735 msgstr "Proszę wpisać cokolwiek do chociaż jednego pola."
   2919#: utils/translation/trans_real.py:360
   2920msgid "TIME_FORMAT"
   2921msgstr "H:i:s"
  17362922
  1737 #: core/validators.py:264 core/validators.py:275
  1738 msgid "Please enter both fields or leave them both empty."
  1739 msgstr "Proszę uzupełnić oba pola lub zostawić je puste."
   2923#: utils/translation/trans_real.py:376
   2924msgid "YEAR_MONTH_FORMAT"
   2925msgstr "Y-m"
  17402926
  1741 #: core/validators.py:282
  1742 #, python-format
  1743 msgid "This field must be given if %(field)s is %(value)s"
  1744 msgstr "To pole musi być uzupełnione jeśli %(field)s jest %(value)s"
   2927#: utils/translation/trans_real.py:377
   2928msgid "MONTH_DAY_FORMAT"
   2929msgstr "m-d"
  17452930
  1746 #: core/validators.py:294
  1747 #, python-format
  1748 msgid "This field must be given if %(field)s is not %(value)s"
  1749 msgstr "To pole musi być wypełnione jeżeli %(field)s nie jest %(value)s"
   2931#: template/defaultfilters.py:491
   2932msgid "yes,no,maybe"
   2933msgstr "tak,nie,może"
  17502934
  1751 #: core/validators.py:313
  1752 msgid "Duplicate values are not allowed."
  1753 msgstr "Duplikaty są niedozwolone."
  1754 
  1755 #: core/validators.py:336
   2935#: template/defaultfilters.py:520
  17562936#, python-format
  1757 msgid "This value must be a power of %s."
  1758 msgstr ""
   2937msgid "%(size)d byte"
   2938msgid_plural "%(size)d bytes"
   2939msgstr[0] "%(size)d bajt"
   2940msgstr[1] "%(size)d bajtów"
   2941msgstr[2] ""
  17592942
  1760 #: core/validators.py:347
  1761 msgid "Please enter a valid decimal number."
  1762 msgstr "Proszę wpisać poprawną liczbę dziesiętną."
  1763 
  1764 #: core/validators.py:349
   2943#: template/defaultfilters.py:522
  17652944#, python-format
  1766 msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s total digit."
  1767 msgid_plural ""
  1768 "Please enter a valid decimal number with at most %s total digits."
  1769 msgstr[0] "Proszę wpisać poprawną liczbę dziesiętną zawierającą nie więcej niż  %s cyfry."
  1770 msgstr[1] "Proszę wpisać poprawną liczbę dziesiętną zawierającą nie więcej niż  %s cyfr."
   2945msgid "%.1f KB"
   2946msgstr "%.1f kB"
  17712947
  1772 #: core/validators.py:352
   2948#: template/defaultfilters.py:524
  17732949#, python-format
  1774 msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal place."
  1775 msgid_plural ""
  1776 "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal places."
  1777 msgstr[0] "Proszę wpisać poprawną liczbę dziesiętną z dokładnością do %s miejsca po przecinku."
  1778 msgstr[1] "Proszę wpisać poprawną liczbę dziesiętną z dokładnością do %s miejsc po przecinku."
   2950msgid "%.1f MB"
   2951msgstr "%.1f MB"
  17792952
  1780 #: core/validators.py:362
   2953#: template/defaultfilters.py:525
  17812954#, python-format
  1782 msgid "Make sure your uploaded file is at least %s bytes big."
  1783 msgstr "Upewnij się, że wgrany plik ma conajmniej %s bajtów."
   2955msgid "%.1f GB"
   2956msgstr "%.1f GB"
  17842957
  1785 #: core/validators.py:363
  1786 #, python-format
  1787 msgid "Make sure your uploaded file is at most %s bytes big."
  1788 msgstr "Upewnij się, że wgrany plik nie zawiera więcej niż %s bajtów."
  1789 
  1790 #: core/validators.py:376
  1791 msgid "The format for this field is wrong."
  1792 msgstr "Format tego pola jest nieprawidłowy."
  1793 
  1794 #: core/validators.py:391
  1795 msgid "This field is invalid."
  1796 msgstr "To pole jest nieprawidłowe."
  1797 
  1798 #: core/validators.py:426
  1799 #, python-format
  1800 msgid "Could not retrieve anything from %s."
  1801 msgstr "Nie można nic pobrać z %s."
  1802 
  1803 #: core/validators.py:429
  1804 #, python-format
  1805 msgid ""
  1806 "The URL %(url)s returned the invalid Content-Type header '%(contenttype)s'."
  1807 msgstr ""
  1808 "URL %(url)s zwrócił niepoprawny Content-Type header '%(contenttype)s'."
  1809 
  1810 
  1811 #: core/validators.py:462
  1812 #, python-format
  1813 msgid ""
  1814 "Please close the unclosed %(tag)s tag from line %(line)s. (Line starts with "
  1815 "\"%(start)s\".)"
  1816 msgstr ""
  1817 
  1818 #: core/validators.py:466
  1819 #, python-format
  1820 msgid ""
  1821 "Some text starting on line %(line)s is not allowed in that context. (Line "
  1822 "starts with \"%(start)s\".)"
  1823 msgstr ""
  1824 
  1825 #: core/validators.py:471
  1826 #, python-format
  1827 msgid ""
  1828 "\"%(attr)s\" on line %(line)s is an invalid attribute. (Line starts with \"%"
  1829 "(start)s\".)"
  1830 msgstr ""
  1831 
  1832 #: core/validators.py:476
  1833 #, python-format
  1834 msgid ""
  1835 "\"<%(tag)s>\" on line %(line)s is an invalid tag. (Line starts with \"%"
  1836 "(start)s\".)"
  1837 msgstr ""
  1838 
  1839 #: core/validators.py:480
  1840 #, python-format
  1841 msgid ""
  1842 "A tag on line %(line)s is missing one or more required attributes. (Line "
  1843 "starts with \"%(start)s\".)"
  1844 msgstr ""
  1845 
  1846 #: core/validators.py:485
  1847 #, python-format
  1848 msgid ""
  1849 "The \"%(attr)s\" attribute on line %(line)s has an invalid value. (Line "
  1850 "starts with \"%(start)s\".)"
  1851 msgstr ""
  1852 
  1853 #: db/models/manipulators.py:302
  1854 #, python-format
  1855 msgid "%(object)s with this %(type)s already exists for the given %(field)s."
  1856 msgstr ""
  1857 
  1858 #: db/models/fields/__init__.py:40
  1859 #, python-format
  1860 msgid "%(optname)s with this %(fieldname)s already exists."
  1861 msgstr ""
  1862 
  1863 #: db/models/fields/__init__.py:114 db/models/fields/__init__.py:265
  1864 #: db/models/fields/__init__.py:542 db/models/fields/__init__.py:553
  1865 #: forms/__init__.py:346
  1866 msgid "This field is required."
  1867 msgstr "To pole jest wymagane"
  1868 
  1869 #: db/models/fields/__init__.py:337
  1870 msgid "This value must be an integer."
  1871 msgstr "Ta wartość musi być liczbą całkowitą"
  1872 
  1873 #: db/models/fields/__init__.py:369
  1874 msgid "This value must be either True or False."
  1875 msgstr "Ta wartość musi być logiczna (True, False - prawda lub fałsz)."
  1876 
  1877 #: db/models/fields/__init__.py:385
  1878 msgid "This field cannot be null."
  1879 msgstr "To pole nie może być puste."
  1880 
  1881 #: db/models/fields/__init__.py:562
  1882 msgid "Enter a valid filename."
  1883 msgstr "Wpisz poprawną nazwę pliku."
  1884 
  1885 #: db/models/fields/related.py:43
  1886 #, python-format
  1887 msgid "Please enter a valid %s."
  1888 msgstr "Proszę wpisać poprawne %s."
  1889 
  1890 #: db/models/fields/related.py:579
  1891 msgid "Separate multiple IDs with commas."
  1892 msgstr "Oddziel kilka pól ID przecinkami."
  1893 
  1894 #: db/models/fields/related.py:581
  1895 msgid ""
  1896 "Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
  1897 msgstr ""
  1898 " Trzymaj przyciśnięty klawisz \"Ctrl\", lub \"Command\" na Macu aby "
  1899 "zaznaczyć więcej niż jeden wybór."
  1900 
  1901 #: db/models/fields/related.py:625
  1902 #, python-format
  1903 msgid "Please enter valid %(self)s IDs. The value %(value)r is invalid."
  1904 msgid_plural ""
  1905 "Please enter valid %(self)s IDs. The values %(value)r are invalid."
  1906 msgstr[0] ""
  1907 msgstr[1] ""
  1908 
  1909 #: forms/__init__.py:380
  1910 #, python-format
  1911 msgid "Ensure your text is less than %s character."
  1912 msgid_plural "Ensure your text is less than %s characters."
  1913 msgstr[0] "Upewnij się, że tekst ma mniej niż %s znak."
  1914 msgstr[1] "Upewnij się, że tekst ma mniej niż %s znaków."
  1915 
  1916 #: forms/__init__.py:385
  1917 msgid "Line breaks are not allowed here."
  1918 msgstr "Znaki nowego wiersza są tutaj niedopuszczalne."
  1919 
  1920 #: forms/__init__.py:480 forms/__init__.py:551 forms/__init__.py:589
  1921 #, python-format
  1922 msgid "Select a valid choice; '%(data)s' is not in %(choices)s."
  1923 msgstr ""
  1924 
  1925 #: forms/__init__.py:645
  1926 msgid "The submitted file is empty."
  1927 msgstr "Wgrany plik jest pusty."
  1928 
  1929 #: forms/__init__.py:699
  1930 msgid "Enter a whole number between -32,768 and 32,767."
  1931 msgstr "Proszę wpisać liczbę z zakresu od -32 768 do 32 767"
  1932 
  1933 #: forms/__init__.py:708
  1934 msgid "Enter a positive number."
  1935 msgstr "Proszę wpisać liczbę dodatnią."
  1936 
  1937 #: forms/__init__.py:717
  1938 msgid "Enter a whole number between 0 and 32,767."
  1939 msgstr "Proszę wpisać liczbę z zakresu od 0 do 32 767"
  1940 
  1941 #: template/defaultfilters.py:379
  1942 msgid "yes,no,maybe"
  1943 msgstr "tak,nie, może"
  1944 
  1945 #~ msgid "String (up to 50)"
  1946 #~ msgstr "Ciąg znaków (do ilości 50 znaków)"
  1947 
  1948 #~ msgid "Comment"
  1949 #~ msgstr "Komentarz"
  1950 
  1951 #~ msgid "Comments"
  1952 #~ msgstr "Komentarze"
  1953 
  1954 #~ msgid "label"
  1955 #~ msgstr "etykieta"
  1956 
  1957 #~ msgid "package"
  1958 #~ msgstr "pakiet"
  1959 
  1960 #~ msgid "packages"
  1961 #~ msgstr "pakiety"
Back to Top