Ticket #4132: django.po

File django.po, 72.9 KB (added by Michal Chruszcz <troll@…>, 11 years ago)

Polish translation

Line 
1# translation of django.po to Polish
2# Polish .po file.
3# Copyright (C) 2006 Krzysztof Kajkowski
4# This file is distributed under the same license as the django package.
5#
6#
7# Krzysztof Kajkowski <krzysztof.kajkowski@gmail.com>, 2006.
8# cayco <cayco@cayco.pl>, 2006.
9# Michal Chruszcz <troll@pld-linux.org>, 2007.
10msgid ""
11msgstr ""
12"Project-Id-Version: django\n"
13"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
14"POT-Creation-Date: 2007-04-23 17:47+0200\n"
15"PO-Revision-Date: 2007-04-23 17:50+0200\n"
16"Last-Translator: Michal Chruszcz <troll@pld-linux.org>\n"
17"Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
18"MIME-Version: 1.0\n"
19"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
22"Plural-Forms:  nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
23
24#: oldforms/__init__.py:357 db/models/fields/__init__.py:117
25#: db/models/fields/__init__.py:274 db/models/fields/__init__.py:610
26#: db/models/fields/__init__.py:621 newforms/models.py:178
27#: newforms/fields.py:80 newforms/fields.py:376 newforms/fields.py:452
28#: newforms/fields.py:463
29msgid "This field is required."
30msgstr "To pole jest wymagane."
31
32#: oldforms/__init__.py:392
33#, python-format
34msgid "Ensure your text is less than %s character."
35msgid_plural "Ensure your text is less than %s characters."
36msgstr[0] "Upewnij się, że tekst ma mniej niż %s znak."
37msgstr[1] "Upewnij się, że tekst ma mniej niż %s znaków."
38
39#: oldforms/__init__.py:397
40msgid "Line breaks are not allowed here."
41msgstr "Znaki nowej linii są tutaj niedopuszczalne."
42
43#: oldforms/__init__.py:498 oldforms/__init__.py:571 oldforms/__init__.py:610
44#, python-format
45msgid "Select a valid choice; '%(data)s' is not in %(choices)s."
46msgstr "Wybierz poprawną opcję; '%(data)s' nie jest wśród %(choices)s."
47
48#: oldforms/__init__.py:577 newforms/widgets.py:180
49#: contrib/admin/filterspecs.py:150
50msgid "Unknown"
51msgstr "Nieznany"
52
53#: oldforms/__init__.py:577 newforms/widgets.py:180
54#: contrib/admin/filterspecs.py:143
55msgid "Yes"
56msgstr "Tak"
57
58#: oldforms/__init__.py:577 newforms/widgets.py:180
59#: contrib/admin/filterspecs.py:143
60msgid "No"
61msgstr "Nie"
62
63#: oldforms/__init__.py:672 core/validators.py:174 core/validators.py:445
64msgid "No file was submitted. Check the encoding type on the form."
65msgstr "Nie wysłano żadnego pliku. Sprawdź typ kodowania formularza."
66
67#: oldforms/__init__.py:674
68msgid "The submitted file is empty."
69msgstr "Wysłany plik jest pusty."
70
71#: oldforms/__init__.py:730
72msgid "Enter a whole number between -32,768 and 32,767."
73msgstr "Proszę wpisać liczbę całkowitą z zakresu od -32 768 do 32 767"
74
75#: oldforms/__init__.py:740
76msgid "Enter a positive number."
77msgstr "Proszę wpisać liczbę dodatnią."
78
79#: oldforms/__init__.py:750
80msgid "Enter a whole number between 0 and 32,767."
81msgstr "Proszę wpisać liczbę całkowitą z zakresu od 0 do 32 767"
82
83#: db/models/manipulators.py:307
84#, fuzzy, python-format
85msgid "%(object)s with this %(type)s already exists for the given %(field)s."
86msgstr "%(object)s z %(type)s już istnieje dla %(field)s."
87
88#: db/models/manipulators.py:308 contrib/admin/views/main.py:338
89#: contrib/admin/views/main.py:340 contrib/admin/views/main.py:342
90msgid "and"
91msgstr "i"
92
93#: db/models/fields/__init__.py:42
94#, fuzzy, python-format
95msgid "%(optname)s with this %(fieldname)s already exists."
96msgstr "Już istnieje %(optname)s z %(fieldname)s."
97
98#: db/models/fields/__init__.py:367
99msgid "This value must be an integer."
100msgstr "Ta wartość musi być liczbą całkowitą."
101
102#: db/models/fields/__init__.py:402
103msgid "This value must be either True or False."
104msgstr "Ta wartość musi być logiczna (True, False - prawda lub fałsz)."
105
106#: db/models/fields/__init__.py:423
107msgid "This field cannot be null."
108msgstr "To pole nie może być puste."
109
110#: db/models/fields/__init__.py:457 core/validators.py:148
111msgid "Enter a valid date in YYYY-MM-DD format."
112msgstr "Proszę wpisać poprawną datę w formacie RRRR-MM-DD."
113
114#: db/models/fields/__init__.py:526 core/validators.py:157
115msgid "Enter a valid date/time in YYYY-MM-DD HH:MM format."
116msgstr "Wprowadź poprawną datę i godzinę w formacie RRRR-MM-DD GG:MM."
117
118#: db/models/fields/__init__.py:630
119msgid "Enter a valid filename."
120msgstr "Wpisz poprawną nazwę pliku."
121
122#: db/models/fields/__init__.py:751
123msgid "This value must be either None, True or False."
124msgstr "Ta wartość musi być jedną z None (żadne), True (prawda) lub False (fałsz)."
125
126#: db/models/fields/related.py:53
127#, python-format
128msgid "Please enter a valid %s."
129msgstr "Proszę wpisać poprawne %s."
130
131#: db/models/fields/related.py:642
132msgid "Separate multiple IDs with commas."
133msgstr "Oddziel identyfikatory przecinkami."
134
135#: db/models/fields/related.py:644
136msgid "Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
137msgstr ""
138"Przytrzymaj wciśnięty klawisz \"Ctrl\" lub \"Command\" na Mac'u aby "
139"zaznaczyć więcej niż jeden wybór."
140
141#: db/models/fields/related.py:691
142#, python-format
143msgid "Please enter valid %(self)s IDs. The value %(value)r is invalid."
144msgid_plural "Please enter valid %(self)s IDs. The values %(value)r are invalid."
145msgstr[0] ""
146"Proszę podać poprawne identyfikatory %(self)s. Wartość %(value)r jest "
147"niepoprawna."
148msgstr[1] ""
149"Proszę podać poprawne identyfikatory %(self)s. Wartości %(value)r są "
150"niepoprawne."
151
152#: conf/global_settings.py:39
153msgid "Arabic"
154msgstr "Arabski"
155
156#: conf/global_settings.py:40
157msgid "Bengali"
158msgstr "Bengalski"
159
160#: conf/global_settings.py:41
161msgid "Catalan"
162msgstr "Kataloński"
163
164#: conf/global_settings.py:42
165msgid "Czech"
166msgstr "Czeski"
167
168#: conf/global_settings.py:43
169msgid "Welsh"
170msgstr "Walijski"
171
172#: conf/global_settings.py:44
173msgid "Danish"
174msgstr "Duński"
175
176#: conf/global_settings.py:45
177msgid "German"
178msgstr "Niemiecki"
179
180#: conf/global_settings.py:46
181msgid "Greek"
182msgstr "Grecki"
183
184#: conf/global_settings.py:47
185msgid "English"
186msgstr "Angielski"
187
188#: conf/global_settings.py:48
189msgid "Spanish"
190msgstr "Hiszpański"
191
192#: conf/global_settings.py:49
193msgid "Argentinean Spanish"
194msgstr "Hiszpański argentyński"
195
196#: conf/global_settings.py:50
197msgid "Finnish"
198msgstr "Fiński"
199
200#: conf/global_settings.py:51
201msgid "French"
202msgstr "Francuski"
203
204#: conf/global_settings.py:52
205msgid "Galician"
206msgstr "Galicyjski"
207
208#: conf/global_settings.py:53
209msgid "Hungarian"
210msgstr "Węgierski"
211
212#: conf/global_settings.py:54
213msgid "Hebrew"
214msgstr "Hebrajski"
215
216#: conf/global_settings.py:55
217msgid "Icelandic"
218msgstr "Islandzki"
219
220#: conf/global_settings.py:56
221msgid "Italian"
222msgstr "Włoski"
223
224#: conf/global_settings.py:57
225msgid "Japanese"
226msgstr "Japoński"
227
228#: conf/global_settings.py:58
229msgid "Korean"
230msgstr "Koreański"
231
232#: conf/global_settings.py:59
233msgid "Kannada"
234msgstr "Kannada"
235
236#: conf/global_settings.py:60
237msgid "Latvian"
238msgstr "Łotewski"
239
240#: conf/global_settings.py:61
241msgid "Macedonian"
242msgstr "Macedoński"
243
244#: conf/global_settings.py:62
245msgid "Dutch"
246msgstr "Holenderski"
247
248#: conf/global_settings.py:63
249msgid "Norwegian"
250msgstr "Norweski"
251
252#: conf/global_settings.py:64
253msgid "Polish"
254msgstr "Polski"
255
256#: conf/global_settings.py:65
257msgid "Portugese"
258msgstr "Portugalski"
259
260#: conf/global_settings.py:66
261msgid "Brazilian"
262msgstr "Brazylijski"
263
264#: conf/global_settings.py:67
265msgid "Romanian"
266msgstr "Rumuński"
267
268#: conf/global_settings.py:68
269msgid "Russian"
270msgstr "Rosyjski"
271
272#: conf/global_settings.py:69
273msgid "Slovak"
274msgstr "Słowacki"
275
276#: conf/global_settings.py:70
277msgid "Slovenian"
278msgstr "Słoweński"
279
280#: conf/global_settings.py:71
281msgid "Serbian"
282msgstr "Serbski"
283
284#: conf/global_settings.py:72
285msgid "Swedish"
286msgstr "Szwedzki"
287
288#: conf/global_settings.py:73
289msgid "Tamil"
290msgstr "Tamilski"
291
292#: conf/global_settings.py:74
293msgid "Telugu"
294msgstr "Telugu"
295
296#: conf/global_settings.py:75
297msgid "Turkish"
298msgstr "Turecki"
299
300#: conf/global_settings.py:76
301msgid "Ukrainian"
302msgstr "Ukraiński"
303
304#: conf/global_settings.py:77
305msgid "Simplified Chinese"
306msgstr "Uproszczony chiński"
307
308#: conf/global_settings.py:78
309msgid "Traditional Chinese"
310msgstr "Chiński tradycyjny"
311
312#: core/validators.py:64
313msgid "This value must contain only letters, numbers and underscores."
314msgstr "To pole może zawierać tylko litery, cyfry i podkreślenia."
315
316#: core/validators.py:68
317msgid ""
318"This value must contain only letters, numbers, underscores, dashes or "
319"slashes."
320msgstr ""
321"To pole może zawierać jedynie litery, cyfry, podkreślenia, myślniki i "
322"ukośniki."
323
324#: core/validators.py:72
325msgid "This value must contain only letters, numbers, underscores or hyphens."
326msgstr "To pole może zawierać jedynie litery, cyfry, podkreślenia i pauzy."
327
328#: core/validators.py:76
329msgid "Uppercase letters are not allowed here."
330msgstr "Wielkie litery nie są tutaj dozwolone."
331
332#: core/validators.py:80
333msgid "Lowercase letters are not allowed here."
334msgstr "Małe litery nie są tutaj dozwolone."
335
336#: core/validators.py:87
337msgid "Enter only digits separated by commas."
338msgstr "Wpisz tylko cyfry odddzielone przecinkami."
339
340#: core/validators.py:99
341msgid "Enter valid e-mail addresses separated by commas."
342msgstr "Wpisz poprawne adresy e-mail oddzielone przecinkami."
343
344#: core/validators.py:103
345msgid "Please enter a valid IP address."
346msgstr "Proszę wpisać poprawny adres IP."
347
348#: core/validators.py:107
349msgid "Empty values are not allowed here."
350msgstr "Proszę wypełnić te pola."
351
352#: core/validators.py:111
353msgid "Non-numeric characters aren't allowed here."
354msgstr "Tu mogą być tylko cyfry."
355
356#: core/validators.py:115
357msgid "This value can't be comprised solely of digits."
358msgstr "To pole nie może zawierać jedynie cyfr."
359
360#: core/validators.py:120 newforms/fields.py:128
361msgid "Enter a whole number."
362msgstr "Wpisz liczbę całkowitą."
363
364#: core/validators.py:124
365msgid "Only alphabetical characters are allowed here."
366msgstr "Tutaj są dozwolone tylko litery."
367
368#: core/validators.py:139
369msgid "Year must be 1900 or later."
370msgstr "Rok nie może być wcześniejszy niż 1900."
371
372#: core/validators.py:143
373#, python-format
374msgid "Invalid date: %s"
375msgstr "Niepoprawna data: %s"
376
377#: core/validators.py:153
378msgid "Enter a valid time in HH:MM format."
379msgstr "Proszę wpisać poprawną godzinę w formacie GG:MM."
380
381#: core/validators.py:162 newforms/fields.py:271
382msgid "Enter a valid e-mail address."
383msgstr "Wprowadź poprawny adres e-mail."
384
385#: core/validators.py:178
386msgid ""
387"Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a "
388"corrupted image."
389msgstr ""
390"Wgraj poprawny plik graficzny. Ten, który został wgrany, nie jest obrazem, "
391"albo jest uszkodzony."
392
393#: core/validators.py:185
394#, python-format
395msgid "The URL %s does not point to a valid image."
396msgstr "Odnośnik %s nie wskazuje na poprawny plik z obrazem."
397
398#: core/validators.py:189
399#, python-format
400msgid "Phone numbers must be in XXX-XXX-XXXX format. \"%s\" is invalid."
401msgstr ""
402"Numery telefoniczne muszą być w formacie XXX-XXX-XXXX. \"%s\" jest "
403"niepoprawny."
404
405#: core/validators.py:197
406#, python-format
407msgid "The URL %s does not point to a valid QuickTime video."
408msgstr "Odnośnik %s nie wskazuje na poprawne nagranie QuickTime video."
409
410#: core/validators.py:201
411msgid "A valid URL is required."
412msgstr "Wymagany jest poprawny URL."
413
414#: core/validators.py:215
415#, python-format
416msgid ""
417"Valid HTML is required. Specific errors are:\n"
418"%s"
419msgstr ""
420"Wymagany jest poprawny HTML. Błędy, które wystąpiły:\n"
421"%s"
422
423#: core/validators.py:222
424#, python-format
425msgid "Badly formed XML: %s"
426msgstr "Nieprawidłowy format XML: %s"
427
428#: core/validators.py:239
429#, python-format
430msgid "Invalid URL: %s"
431msgstr "Niepoprawny odnośnik: %s"
432
433#: core/validators.py:244 core/validators.py:246
434#, python-format
435msgid "The URL %s is a broken link."
436msgstr "Odnośnik %s jest nieprawidłowy."
437
438#: core/validators.py:252
439msgid "Enter a valid U.S. state abbreviation."
440msgstr "Wpisz poprawny kod stanu U.S.A."
441
442#: core/validators.py:266
443#, python-format
444msgid "Watch your mouth! The word %s is not allowed here."
445msgid_plural "Watch your mouth! The words %s are not allowed here."
446msgstr[0] "Nie wolno przeklinać! Słowo %s nie jest dozwolone."
447msgstr[1] "Nie wolno przeklinać! Słowa %s nie są dozwolone."
448
449#: core/validators.py:273
450#, python-format
451msgid "This field must match the '%s' field."
452msgstr "To pole musi pasować do pola '%s'."
453
454#: core/validators.py:292
455msgid "Please enter something for at least one field."
456msgstr "Proszę uzupełnić przynajmniej jedno pole."
457
458#: core/validators.py:301 core/validators.py:312
459msgid "Please enter both fields or leave them both empty."
460msgstr "Proszę uzupełnić oba pola lub zostawić je puste."
461
462#: core/validators.py:320
463#, python-format
464msgid "This field must be given if %(field)s is %(value)s"
465msgstr "To pole musi być uzupełnione, jeśli %(field)s ma wartość %(value)s"
466
467#: core/validators.py:333
468#, python-format
469msgid "This field must be given if %(field)s is not %(value)s"
470msgstr "To pole musi być uzupełnione, jeśli %(field)s ma wartość inną niż %(value)s"
471
472#: core/validators.py:352
473msgid "Duplicate values are not allowed."
474msgstr "Duplikaty nie są dozwolone."
475
476#: core/validators.py:367
477#, python-format
478msgid "This value must be between %(lower)s and %(upper)s."
479msgstr "Ta wartość musi być pomiędzy %(lower) a %(upper)s."
480
481#: core/validators.py:369
482#, python-format
483msgid "This value must be at least %s."
484msgstr "Ta wartość nie może być mniejsza od %s."
485
486#: core/validators.py:371
487#, python-format
488msgid "This value must be no more than %s."
489msgstr "Ta wartość nie może być większa od %s."
490
491#: core/validators.py:407
492#, python-format
493msgid "This value must be a power of %s."
494msgstr "Ta wartość musi być potęgą %s."
495
496#: core/validators.py:418
497msgid "Please enter a valid decimal number."
498msgstr "Proszę wpisać poprawną liczbę dziesiętną."
499
500#: core/validators.py:422
501#, python-format
502msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s total digit."
503msgid_plural "Please enter a valid decimal number with at most %s total digits."
504msgstr[0] "Proszę wpisać poprawną liczbę dziesiętną o nie więcej niż %s cyfrze."
505msgstr[1] "Proszę wpisać poprawną liczbę dziesiętną o nie więcej niż %s cyfrach."
506
507#: core/validators.py:425
508#, python-format
509msgid "Please enter a valid decimal number with a whole part of at most %s digit."
510msgid_plural "Please enter a valid decimal number with a whole part of at most %s digits."
511msgstr[0] "Proszę wpisać poprawną liczbę dziesiętną zawierającą nie więcej niż %s cyfry."
512msgstr[1] "Proszę wpisać poprawną liczbę dziesiętną zawierającą nie więcej niż  %s cyfr."
513
514#: core/validators.py:428
515#, python-format
516msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal place."
517msgid_plural "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal places."
518msgstr[0] ""
519"Proszę wpisać poprawną liczbę dziesiętną z dokładnością do %s miejsca po "
520"przecinku."
521msgstr[1] ""
522"Proszę wpisać poprawną liczbę dziesiętną z dokładnością do %s miejsc po "
523"przecinku."
524
525#: core/validators.py:438
526#, python-format
527msgid "Make sure your uploaded file is at least %s bytes big."
528msgstr "Upewnij się, że wgrany plik ma conajmniej %s bajtów."
529
530#: core/validators.py:439
531#, python-format
532msgid "Make sure your uploaded file is at most %s bytes big."
533msgstr "Upewnij się, że wgrany plik ma co najwyżej %s bajtów."
534
535#: core/validators.py:456
536msgid "The format for this field is wrong."
537msgstr "Format tego pola jest nieprawidłowy."
538
539#: core/validators.py:471
540msgid "This field is invalid."
541msgstr "To pole jest nieprawidłowe."
542
543#: core/validators.py:507
544#, python-format
545msgid "Could not retrieve anything from %s."
546msgstr "Nie można nic pobrać z %s."
547
548#: core/validators.py:510
549#, python-format
550msgid "The URL %(url)s returned the invalid Content-Type header '%(contenttype)s'."
551msgstr "URL %(url)s zwrócił niepoprawny nagłówek Content-Type '%(contenttype)s'."
552
553#: core/validators.py:543
554#, python-format
555msgid ""
556"Please close the unclosed %(tag)s tag from line %(line)s. (Line starts with "
557"\"%(start)s\".)"
558msgstr ""
559"Proszę zamknąć tag %(tag)s z linii %(line)s. (Linia zaczyna się od \"%(start)"
560"s\".)"
561
562#: core/validators.py:547
563#, python-format
564msgid ""
565"Some text starting on line %(line)s is not allowed in that context. (Line "
566"starts with \"%(start)s\".)"
567msgstr ""
568"Część tekstu od linii %(line)s nie jest dozwolony w tym kontekście. (Linia "
569"zaczyna się od \"%(start)s\".)"
570
571#: core/validators.py:552
572#, python-format
573msgid ""
574"\"%(attr)s\" on line %(line)s is an invalid attribute. (Line starts with \"%"
575"(start)s\".)"
576msgstr ""
577"\"%(attr)s\" w linii %(line)s jest niepoprawnym atrybutem. (Linia zaczyna "
578"się od \"%(start)s\".)"
579
580#: core/validators.py:557
581#, python-format
582msgid ""
583"\"<%(tag)s>\" on line %(line)s is an invalid tag. (Line starts with \"%"
584"(start)s\".)"
585msgstr ""
586"\"<%(tag)s>\" w linii %(line)s nie jest poprawnym tagiem. (Linia zaczyna się "
587"od \"%(start)s\".)"
588
589#: core/validators.py:561
590#, python-format
591msgid ""
592"A tag on line %(line)s is missing one or more required attributes. (Line "
593"starts with \"%(start)s\".)"
594msgstr ""
595"Tag w linii %(line)s nie posiada jednego lub więcej wymaganych atrybutów. "
596"(Linia zaczyna się od \"%(start)s\".)"
597
598#: core/validators.py:566
599#, python-format
600msgid ""
601"The \"%(attr)s\" attribute on line %(line)s has an invalid value. (Line "
602"starts with \"%(start)s\".)"
603msgstr ""
604"Atrybut \"%(attr)s\" w linii %(line)s ma niepoprawną wartość. (Linia zaczyna "
605"się od \"%(start)s\".)"
606
607#: views/generic/create_update.py:43
608#, python-format
609msgid "The %(verbose_name)s was created successfully."
610msgstr "%(verbose_name)s zostało pomyślnie utworzone."
611
612#: views/generic/create_update.py:117
613#, python-format
614msgid "The %(verbose_name)s was updated successfully."
615msgstr "%(verbose_name)s zostało pomyślnie zmienione."
616
617#: views/generic/create_update.py:184
618#, python-format
619msgid "The %(verbose_name)s was deleted."
620msgstr "%(verbose_name)s zostało usunięte."
621
622#: newforms/models.py:165 newforms/fields.py:364
623msgid "Select a valid choice. That choice is not one of the available choices."
624msgstr "Wybierz poprawną wartość. Podana nie jest jednym z dostępnych wyborów."
625
626#: newforms/models.py:182 newforms/fields.py:380 newforms/fields.py:456
627msgid "Enter a list of values."
628msgstr "Podaj listę wartości."
629
630#: newforms/models.py:188 newforms/fields.py:389
631#, python-format
632msgid "Select a valid choice. %s is not one of the available choices."
633msgstr "Wybierz poprawną wartość. %s nie jest jednym z dostępnych wyborów."
634
635#: newforms/fields.py:103 newforms/fields.py:256
636#, python-format
637msgid "Ensure this value has at most %d characters."
638msgstr "Upewnij się, że tekst ma co najwyżej %d znaków."
639
640#: newforms/fields.py:105 newforms/fields.py:258
641#, python-format
642msgid "Ensure this value has at least %d characters."
643msgstr "Upewnij się, że tekst ma co najmniej %d znaków."
644
645#: newforms/fields.py:130
646#, python-format
647msgid "Ensure this value is less than or equal to %s."
648msgstr "Upewnij się, że ta wartość jest mniejsza lub równa %s."
649
650#: newforms/fields.py:132
651#, python-format
652msgid "Ensure this value is greater than or equal to %s."
653msgstr "Upewnij się, że ta wartość jest większa lub równa %s."
654
655#: newforms/fields.py:165
656msgid "Enter a valid date."
657msgstr "Wpisz poprawną datę."
658
659#: newforms/fields.py:192
660msgid "Enter a valid time."
661msgstr "Wpisz poprawną godzinę."
662
663#: newforms/fields.py:228
664msgid "Enter a valid date/time."
665msgstr "Wpisz poprawną datę/godzinę."
666
667#: newforms/fields.py:242
668msgid "Enter a valid value."
669msgstr "Wpisz poprawną wartość."
670
671#: newforms/fields.py:289 newforms/fields.py:311
672msgid "Enter a valid URL."
673msgstr "Wpisz poprawny URL."
674
675#: newforms/fields.py:313
676msgid "This URL appears to be a broken link."
677msgstr "Odnośnik %s jest nieprawidłowy."
678
679#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:17
680msgid "th"
681msgstr "-y"
682
683#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:17
684msgid "st"
685msgstr "-szy"
686
687#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:17
688msgid "nd"
689msgstr "-gi"
690
691#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:17
692msgid "rd"
693msgstr "-ci"
694
695#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:47
696#, python-format
697msgid "%(value).1f million"
698msgid_plural "%(value).1f million"
699msgstr[0] "%(value).1f milion"
700msgstr[1] "%(value).1f milionów"
701
702#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:50
703#, python-format
704msgid "%(value).1f billion"
705msgid_plural "%(value).1f billion"
706msgstr[0] "%(value).1f miliard"
707msgstr[1] "%(value).1f miliardów"
708
709#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:53
710#, python-format
711msgid "%(value).1f trillion"
712msgid_plural "%(value).1f trillion"
713msgstr[0] "%(value).1f bilion"
714msgstr[1] "%(value).1f bilionów"
715
716#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:68
717msgid "one"
718msgstr "jeden"
719
720#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:68
721msgid "two"
722msgstr "dwa"
723
724#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:68
725msgid "three"
726msgstr "trzy"
727
728#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:68
729msgid "four"
730msgstr "cztery"
731
732#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:68
733msgid "five"
734msgstr "pięć"
735
736#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:68
737msgid "six"
738msgstr "sześć"
739
740#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:68
741msgid "seven"
742msgstr "siedem"
743
744#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:68
745msgid "eight"
746msgstr "osiem"
747
748#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:68
749msgid "nine"
750msgstr "dziewięć"
751
752#: contrib/redirects/models.py:7
753msgid "redirect from"
754msgstr "przekieruj z"
755
756#: contrib/redirects/models.py:8
757msgid ""
758"This should be an absolute path, excluding the domain name. Example: '/"
759"events/search/'."
760msgstr "Podaj pełną ścieżkę bez nazwy domeny. Przykład: '/events/search/'."
761
762#: contrib/redirects/models.py:9
763msgid "redirect to"
764msgstr "przekierowanie do"
765
766#: contrib/redirects/models.py:10
767msgid ""
768"This can be either an absolute path (as above) or a full URL starting with "
769"'http://'."
770msgstr "Ścieżka jak wyżej lub pełny URL z http://"
771
772#: contrib/redirects/models.py:13
773msgid "redirect"
774msgstr "przekieruj"
775
776#: contrib/redirects/models.py:14
777msgid "redirects"
778msgstr "przekierowania"
779
780#: contrib/comments/models.py:67 contrib/comments/models.py:166
781msgid "object ID"
782msgstr "ID obiektu"
783
784#: contrib/comments/models.py:68
785msgid "headline"
786msgstr "nagłówek"
787
788#: contrib/comments/models.py:69 contrib/comments/models.py:90
789#: contrib/comments/models.py:167
790msgid "comment"
791msgstr "komentarz"
792
793#: contrib/comments/models.py:70
794msgid "rating #1"
795msgstr "ocena #1"
796
797#: contrib/comments/models.py:71
798msgid "rating #2"
799msgstr "ocena #2"
800
801#: contrib/comments/models.py:72
802msgid "rating #3"
803msgstr "ocena #3"
804
805#: contrib/comments/models.py:73
806msgid "rating #4"
807msgstr "ocena #4"
808
809#: contrib/comments/models.py:74
810msgid "rating #5"
811msgstr "ocena #5"
812
813#: contrib/comments/models.py:75
814msgid "rating #6"
815msgstr "ocena #6"
816
817#: contrib/comments/models.py:76
818msgid "rating #7"
819msgstr "ocena #7"
820
821#: contrib/comments/models.py:77
822msgid "rating #8"
823msgstr "ocena #8"
824
825#: contrib/comments/models.py:82
826msgid "is valid rating"
827msgstr "jest poprawną oceną"
828
829#: contrib/comments/models.py:83 contrib/comments/models.py:169
830msgid "date/time submitted"
831msgstr "data/czas dodania"
832
833#: contrib/comments/models.py:84 contrib/comments/models.py:170
834msgid "is public"
835msgstr "publicznie dostepny"
836
837#: contrib/comments/models.py:85 contrib/admin/views/doc.py:304
838msgid "IP address"
839msgstr "Adres IP"
840
841#: contrib/comments/models.py:86
842msgid "is removed"
843msgstr "usunięty"
844
845#: contrib/comments/models.py:86
846msgid ""
847"Check this box if the comment is inappropriate. A \"This comment has been "
848"removed\" message will be displayed instead."
849msgstr ""
850"Zaznacz to pole jeżeli komentarz jest nieodpowiedni. Wyświetlony zostanie "
851"tekst \"Ten komentarz został usunięty\". "
852
853#: contrib/comments/models.py:91
854msgid "comments"
855msgstr "komentarze"
856
857#: contrib/comments/models.py:131 contrib/comments/models.py:207
858msgid "Content object"
859msgstr "Obiekt treści"
860
861#: contrib/comments/models.py:159
862#, python-format
863msgid ""
864"Posted by %(user)s at %(date)s\n"
865"\n"
866"%(comment)s\n"
867"\n"
868"http://%(domain)s%(url)s"
869msgstr ""
870"Dodane przez %(user)s dnia %(date)s\n"
871"\n"
872"%(comment)y\n"
873"\n"
874"http://%(domain)s%(url)s"
875
876#: contrib/comments/models.py:168
877msgid "person's name"
878msgstr "Nazwa osoby"
879
880#: contrib/comments/models.py:171
881msgid "ip address"
882msgstr "adres ip"
883
884#: contrib/comments/models.py:173
885msgid "approved by staff"
886msgstr "zaakceptowano"
887
888#: contrib/comments/models.py:176
889msgid "free comment"
890msgstr "wolny komentarz"
891
892#: contrib/comments/models.py:177
893msgid "free comments"
894msgstr "wolne komentarze"
895
896#: contrib/comments/models.py:233
897msgid "score"
898msgstr "ilość punktów"
899
900#: contrib/comments/models.py:234
901msgid "score date"
902msgstr "data przyznania punktów"
903
904#: contrib/comments/models.py:237
905msgid "karma score"
906msgstr "ilość punktów"
907
908#: contrib/comments/models.py:238
909msgid "karma scores"
910msgstr "wyniki"
911
912#: contrib/comments/models.py:242
913#, python-format
914msgid "%(score)d rating by %(user)s"
915msgstr "%(score)d ocenę przez %(user)s"
916
917#: contrib/comments/models.py:258
918#, python-format
919msgid ""
920"This comment was flagged by %(user)s:\n"
921"\n"
922"%(text)s"
923msgstr ""
924"Komentarz oflagowany przez %(user)s:\n"
925"\n"
926"%(text)s"
927
928#: contrib/comments/models.py:265
929msgid "flag date"
930msgstr "data flagi"
931
932#: contrib/comments/models.py:268
933msgid "user flag"
934msgstr "flaga użytkownika"
935
936#: contrib/comments/models.py:269
937msgid "user flags"
938msgstr "flagi użytkownika"
939
940#: contrib/comments/models.py:273
941#, python-format
942msgid "Flag by %r"
943msgstr "Flaga %r"
944
945#: contrib/comments/models.py:278
946msgid "deletion date"
947msgstr "data skasowania"
948
949#: contrib/comments/models.py:280
950msgid "moderator deletion"
951msgstr "usunięcie moderatora"
952
953#: contrib/comments/models.py:281
954msgid "moderator deletions"
955msgstr "usunięcia moderatorów"
956
957#: contrib/comments/models.py:285
958#, python-format
959msgid "Moderator deletion by %r"
960msgstr "Usunięcie moderatora przez %r"
961
962#: contrib/comments/views/karma.py:19
963msgid "Anonymous users cannot vote"
964msgstr "Anonimowi użytkownicy nie mogą głosować"
965
966#: contrib/comments/views/karma.py:23
967msgid "Invalid comment ID"
968msgstr "Błędny ID komentarza"
969
970#: contrib/comments/views/karma.py:25
971msgid "No voting for yourself"
972msgstr "Nie można głosować na siebie"
973
974#: contrib/comments/views/comments.py:27
975msgid "This rating is required because you've entered at least one other rating."
976msgstr "Ta ocena jest wymagana gdyż podałeś przynajmniej jedną inną ocenę."
977
978#: contrib/comments/views/comments.py:111
979#, python-format
980msgid ""
981"This comment was posted by a user who has posted fewer than %(count)s "
982"comment:\n"
983"\n"
984"%(text)s"
985msgid_plural ""
986"This comment was posted by a user who has posted fewer than %(count)s "
987"comments:\n"
988"\n"
989"%(text)s"
990msgstr[0] ""
991"Ten komentarz został wysłany przez użytkownika, który wysłał mniej niż %"
992"(count)s komentarz:\n"
993"\n"
994"%(text)s"
995msgstr[1] ""
996
997#: contrib/comments/views/comments.py:116
998#, python-format
999msgid ""
1000"This comment was posted by a sketchy user:\n"
1001"\n"
1002"%(text)s"
1003msgstr ""
1004"Ten komentarze został dodany przez użytkownika::\n"
1005"\n"
1006"%(text)s"
1007
1008#: contrib/comments/views/comments.py:188
1009#: contrib/comments/views/comments.py:280
1010msgid "Only POSTs are allowed"
1011msgstr "Dozwolone tylko POSTy"
1012
1013#: contrib/comments/views/comments.py:192
1014#: contrib/comments/views/comments.py:284
1015msgid "One or more of the required fields wasn't submitted"
1016msgstr "Jedno lub więcej wymaganych pól nie zostało wypełnionych"
1017
1018#: contrib/comments/views/comments.py:196
1019#: contrib/comments/views/comments.py:286
1020msgid "Somebody tampered with the comment form (security violation)"
1021msgstr "Ktoś próbował obejść zabezpieczenia formularza komentarzy"
1022
1023#: contrib/comments/views/comments.py:206
1024#: contrib/comments/views/comments.py:292
1025msgid ""
1026"The comment form had an invalid 'target' parameter -- the object ID was "
1027"invalid"
1028msgstr ""
1029"Formularz komentarza miał niepoprawny parametr 'target' -- ID obiektu było "
1030"niepoprawne"
1031
1032#: contrib/comments/views/comments.py:257
1033#: contrib/comments/views/comments.py:321
1034msgid "The comment form didn't provide either 'preview' or 'post'"
1035msgstr "Formularz komentarza nie zapewnił obiektów 'preview' ani 'post'"
1036
1037#: contrib/comments/templates/comments/form.html:6
1038#: contrib/comments/templates/comments/form.html:8
1039#: contrib/admin/templates/admin/login.html:17
1040msgid "Username:"
1041msgstr "Nazwa użytkownika:"
1042
1043#: contrib/comments/templates/comments/form.html:6
1044#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:5
1045#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:3
1046#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:10
1047#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:3
1048#: contrib/admin/templates/admin/base.html:25
1049#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:9
1050#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:3
1051#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
1052#: contrib/admin/templates/admin_doc/view_detail.html:4
1053#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:4
1054#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_detail.html:4
1055#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_tag_index.html:5
1056#: contrib/admin/templates/admin_doc/missing_docutils.html:4
1057#: contrib/admin/templates/admin_doc/view_index.html:5
1058#: contrib/admin/templates/admin_doc/model_detail.html:3
1059#: contrib/admin/templates/admin_doc/index.html:4
1060#: contrib/admin/templates/admin_doc/model_index.html:5
1061#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_filter_index.html:5
1062msgid "Log out"
1063msgstr "Wyloguj się"
1064
1065#: contrib/comments/templates/comments/form.html:8
1066#: contrib/admin/templates/admin/login.html:20
1067msgid "Password:"
1068msgstr "Hasło:"
1069
1070#: contrib/comments/templates/comments/form.html:8
1071msgid "Forgotten your password?"
1072msgstr "Zapomniałeś hasło?"
1073
1074#: contrib/comments/templates/comments/form.html:12
1075msgid "Ratings"
1076msgstr "Oceny"
1077
1078#: contrib/comments/templates/comments/form.html:12
1079#: contrib/comments/templates/comments/form.html:23
1080msgid "Required"
1081msgstr "Wymagane"
1082
1083#: contrib/comments/templates/comments/form.html:12
1084#: contrib/comments/templates/comments/form.html:23
1085msgid "Optional"
1086msgstr "Opcjonalne"
1087
1088#: contrib/comments/templates/comments/form.html:23
1089msgid "Post a photo"
1090msgstr "Wyślij zdjęcie"
1091
1092#: contrib/comments/templates/comments/form.html:28
1093#: contrib/comments/templates/comments/freeform.html:5
1094msgid "Comment:"
1095msgstr "Komentarz:"
1096
1097#: contrib/comments/templates/comments/form.html:35
1098#: contrib/comments/templates/comments/freeform.html:10
1099msgid "Preview comment"
1100msgstr "Podgląd"
1101
1102#: contrib/comments/templates/comments/freeform.html:4
1103msgid "Your name:"
1104msgstr "Twoje imię:"
1105
1106#: contrib/sites/models.py:10
1107msgid "domain name"
1108msgstr "nazwa domeny"
1109
1110#: contrib/sites/models.py:11
1111msgid "display name"
1112msgstr "wyświetlana nazwa"
1113
1114#: contrib/sites/models.py:15
1115msgid "site"
1116msgstr "strona"
1117
1118#: contrib/sites/models.py:16
1119msgid "sites"
1120msgstr "strony"
1121
1122#: contrib/admin/filterspecs.py:40
1123#, python-format
1124msgid ""
1125"<h3>By %s:</h3>\n"
1126"<ul>\n"
1127msgstr ""
1128"<h3>Przez %s:</h3>\n"
1129"</ul>\n"
1130
1131#: contrib/admin/filterspecs.py:70 contrib/admin/filterspecs.py:88
1132#: contrib/admin/filterspecs.py:143 contrib/admin/filterspecs.py:169
1133msgid "All"
1134msgstr "Wszystko"
1135
1136#: contrib/admin/filterspecs.py:109
1137msgid "Any date"
1138msgstr "Jakolwiek data"
1139
1140#: contrib/admin/filterspecs.py:110
1141msgid "Today"
1142msgstr "Dzisiaj"
1143
1144#: contrib/admin/filterspecs.py:113
1145msgid "Past 7 days"
1146msgstr "Ostatnie 7 dni"
1147
1148#: contrib/admin/filterspecs.py:115
1149msgid "This month"
1150msgstr "Ten miesiąc"
1151
1152#: contrib/admin/filterspecs.py:117
1153msgid "This year"
1154msgstr "Ten rok"
1155
1156#: contrib/admin/models.py:16
1157msgid "action time"
1158msgstr "czas akcji"
1159
1160#: contrib/admin/models.py:19
1161msgid "object id"
1162msgstr "id obiektu"
1163
1164#: contrib/admin/models.py:20
1165msgid "object repr"
1166msgstr "reprezentacj obiektu"
1167
1168#: contrib/admin/models.py:21
1169msgid "action flag"
1170msgstr "flaga akcji"
1171
1172#: contrib/admin/models.py:22
1173msgid "change message"
1174msgstr "zmień wiadomość"
1175
1176#: contrib/admin/models.py:25
1177msgid "log entry"
1178msgstr "log"
1179
1180#: contrib/admin/models.py:26
1181msgid "log entries"
1182msgstr "logi"
1183
1184#: contrib/admin/templatetags/admin_list.py:247
1185msgid "All dates"
1186msgstr "Wszystkie daty"
1187
1188#: contrib/admin/views/auth.py:19 contrib/admin/views/main.py:260
1189#, python-format
1190msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully."
1191msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" dodany pomyślnie."
1192
1193#: contrib/admin/views/auth.py:24 contrib/admin/views/main.py:264
1194#: contrib/admin/views/main.py:350
1195msgid "You may edit it again below."
1196msgstr "Możesz ponownie edytować wpis poniżej."
1197
1198#: contrib/admin/views/auth.py:30
1199msgid "Add user"
1200msgstr "Dodaj użytkownika"
1201
1202#: contrib/admin/views/auth.py:57
1203msgid "Password changed successfully."
1204msgstr "Hasło zostało zmienione pomyślnie."
1205
1206#: contrib/admin/views/auth.py:64
1207#, python-format
1208msgid "Change password: %s"
1209msgstr "Zmień hasło: %s"
1210
1211#: contrib/admin/views/decorators.py:10 contrib/auth/forms.py:60
1212msgid ""
1213"Please enter a correct username and password. Note that both fields are case-"
1214"sensitive."
1215msgstr ""
1216"Proszę wpisać poprawną nazwę użytkownika i hasło. Uwaga: wielkość liter ma "
1217"znaczenie."
1218
1219#: contrib/admin/views/decorators.py:24
1220#: contrib/admin/templates/admin/login.html:25
1221msgid "Log in"
1222msgstr "Zaloguj się"
1223
1224#: contrib/admin/views/decorators.py:62
1225msgid ""
1226"Please log in again, because your session has expired. Don't worry: Your "
1227"submission has been saved."
1228msgstr ""
1229"Zaloguj się ponownie. Twoja sesja wygasła lecz twoje zgłoszenie zostało "
1230"zapisane."
1231
1232#: contrib/admin/views/decorators.py:69
1233msgid ""
1234"Looks like your browser isn't configured to accept cookies. Please enable "
1235"cookies, reload this page, and try again."
1236msgstr ""
1237"Twoja przeglądarka nie chce akceptować ciasteczek. Zmień jej ustawienia i "
1238"spróbuj ponownie."
1239
1240#: contrib/admin/views/decorators.py:83
1241msgid "Usernames cannot contain the '@' character."
1242msgstr "Nazwy użytkowników nie mogą zawierać znaków '@'."
1243
1244#: contrib/admin/views/decorators.py:85
1245#, python-format
1246msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
1247msgstr "Twój adres e-mail to nie jest twój login. Spróbuj '%s'."
1248
1249#: contrib/admin/views/doc.py:46 contrib/admin/views/doc.py:48
1250#: contrib/admin/views/doc.py:50
1251msgid "tag:"
1252msgstr "tag:"
1253
1254#: contrib/admin/views/doc.py:77 contrib/admin/views/doc.py:79
1255#: contrib/admin/views/doc.py:81
1256msgid "filter:"
1257msgstr "filtr:"
1258
1259#: contrib/admin/views/doc.py:135 contrib/admin/views/doc.py:137
1260#: contrib/admin/views/doc.py:139
1261msgid "view:"
1262msgstr "widok:"
1263
1264#: contrib/admin/views/doc.py:164
1265#, python-format
1266msgid "App %r not found"
1267msgstr "Aplikacja %r nie została znaleziona"
1268
1269#: contrib/admin/views/doc.py:171
1270#, python-format
1271msgid "Model %(name)r not found in app %(label)r"
1272msgstr "Model %(name)r nie został znaleziony w aplikacji %(label)r"
1273
1274#: contrib/admin/views/doc.py:183
1275#, python-format
1276msgid "the related `%(label)s.%(type)s` object"
1277msgstr "powiązany obiekt `%(label)s.%(type)s`"
1278
1279#: contrib/admin/views/doc.py:183 contrib/admin/views/doc.py:205
1280#: contrib/admin/views/doc.py:219 contrib/admin/views/doc.py:224
1281msgid "model:"
1282msgstr "model:"
1283
1284#: contrib/admin/views/doc.py:214
1285#, python-format
1286msgid "related `%(label)s.%(name)s` objects"
1287msgstr "powiązane obiekty `%(label)s.%(name)s`"
1288
1289#: contrib/admin/views/doc.py:219
1290#, python-format
1291msgid "all %s"
1292msgstr "wszystkie %s"
1293
1294#: contrib/admin/views/doc.py:224
1295#, python-format
1296msgid "number of %s"
1297msgstr "liczba %s"
1298
1299#: contrib/admin/views/doc.py:229
1300#, python-format
1301msgid "Fields on %s objects"
1302msgstr "Pola obiektów %s"
1303
1304#: contrib/admin/views/doc.py:291 contrib/admin/views/doc.py:301
1305#: contrib/admin/views/doc.py:303 contrib/admin/views/doc.py:309
1306#: contrib/admin/views/doc.py:310 contrib/admin/views/doc.py:312
1307msgid "Integer"
1308msgstr "Liczba całkowita"
1309
1310#: contrib/admin/views/doc.py:292
1311msgid "Boolean (Either True or False)"
1312msgstr "Wartość logiczna (True, False - prawda lub fałsz)"
1313
1314#: contrib/admin/views/doc.py:293 contrib/admin/views/doc.py:311
1315#, python-format
1316msgid "String (up to %(maxlength)s)"
1317msgstr "Łańcuch (do %(maxlength)s znaków)"
1318
1319#: contrib/admin/views/doc.py:294
1320msgid "Comma-separated integers"
1321msgstr "Liczby całkowite rozdzielone przecinkami"
1322
1323#: contrib/admin/views/doc.py:295
1324msgid "Date (without time)"
1325msgstr "Data (bez godziny)"
1326
1327#: contrib/admin/views/doc.py:296
1328msgid "Date (with time)"
1329msgstr "Data (z godziną)"
1330
1331#: contrib/admin/views/doc.py:297
1332msgid "E-mail address"
1333msgstr "Adres e-mail"
1334
1335#: contrib/admin/views/doc.py:298 contrib/admin/views/doc.py:299
1336#: contrib/admin/views/doc.py:302
1337msgid "File path"
1338msgstr "Ścieżka do pliku"
1339
1340#: contrib/admin/views/doc.py:300
1341msgid "Decimal number"
1342msgstr "Numer dziesiętny"
1343
1344#: contrib/admin/views/doc.py:306
1345msgid "Boolean (Either True, False or None)"
1346msgstr "Wartość logiczna (True, False, None - prawda, fałsz lub nic)"
1347
1348#: contrib/admin/views/doc.py:307
1349msgid "Relation to parent model"
1350msgstr "Relacja do modelu rodzica"
1351
1352#: contrib/admin/views/doc.py:308
1353msgid "Phone number"
1354msgstr "Numer telefonu"
1355
1356#: contrib/admin/views/doc.py:313
1357msgid "Text"
1358msgstr "Tekst"
1359
1360#: contrib/admin/views/doc.py:314
1361msgid "Time"
1362msgstr "Czas"
1363
1364#: contrib/admin/views/doc.py:315 contrib/flatpages/models.py:7
1365msgid "URL"
1366msgstr "URL"
1367
1368#: contrib/admin/views/doc.py:316
1369msgid "U.S. state (two uppercase letters)"
1370msgstr "Stan USA (dwie duże litery)"
1371
1372#: contrib/admin/views/doc.py:317
1373msgid "XML text"
1374msgstr "Tekst XML"
1375
1376#: contrib/admin/views/doc.py:343
1377#, python-format
1378msgid "%s does not appear to be a urlpattern object"
1379msgstr "%s nie jest obiektem urlpattern"
1380
1381#: contrib/admin/views/main.py:226
1382msgid "Site administration"
1383msgstr "Administracja stroną"
1384
1385#: contrib/admin/views/main.py:274 contrib/admin/views/main.py:359
1386#, python-format
1387msgid "You may add another %s below."
1388msgstr "Możesz dodać nowy wpis %s poniżej."
1389
1390#: contrib/admin/views/main.py:292
1391#, python-format
1392msgid "Add %s"
1393msgstr "Dodaj %s"
1394
1395#: contrib/admin/views/main.py:338
1396#, python-format
1397msgid "Added %s."
1398msgstr "Dodano %s"
1399
1400#: contrib/admin/views/main.py:340
1401#, python-format
1402msgid "Changed %s."
1403msgstr "Zmieniono %s"
1404
1405#: contrib/admin/views/main.py:342
1406#, python-format
1407msgid "Deleted %s."
1408msgstr "Skasowano %s"
1409
1410#: contrib/admin/views/main.py:345
1411msgid "No fields changed."
1412msgstr "Żadne pole nie zmienione."
1413
1414#: contrib/admin/views/main.py:348
1415#, python-format
1416msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was changed successfully."
1417msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" zostało pomyślnie zmienione."
1418
1419#: contrib/admin/views/main.py:356
1420#, python-format
1421msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
1422msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" dodane pomyślnie. Możesz edytować ponownie wpis poniżej."
1423
1424#: contrib/admin/views/main.py:394
1425#, python-format
1426msgid "Change %s"
1427msgstr "Zmień %s"
1428
1429#: contrib/admin/views/main.py:479
1430#, python-format
1431msgid "One or more %(fieldname)s in %(name)s: %(obj)s"
1432msgstr "Jedno lub więcej %(fieldname)s w %(name)s: %(obj)s"
1433
1434#: contrib/admin/views/main.py:484
1435#, python-format
1436msgid "One or more %(fieldname)s in %(name)s:"
1437msgstr "Jedno lub więcej %(fieldname)s w %(name)s:"
1438
1439#: contrib/admin/views/main.py:517
1440#, python-format
1441msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was deleted successfully."
1442msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" usunięty pomyślnie."
1443
1444#: contrib/admin/views/main.py:520
1445msgid "Are you sure?"
1446msgstr "Jesteś pewien?"
1447
1448#: contrib/admin/views/main.py:542
1449#, python-format
1450msgid "Change history: %s"
1451msgstr "Historia zmian: %s"
1452
1453#: contrib/admin/views/main.py:576
1454#, python-format
1455msgid "Select %s"
1456msgstr "Zaznacz %s"
1457
1458#: contrib/admin/views/main.py:576
1459#, python-format
1460msgid "Select %s to change"
1461msgstr "Zaznacz %s aby zmienić"
1462
1463#: contrib/admin/views/main.py:771
1464msgid "Database error"
1465msgstr "Błąd bazy danych"
1466
1467#: contrib/admin/templates/widget/file.html:2
1468msgid "Currently:"
1469msgstr "Teraz:"
1470
1471#: contrib/admin/templates/widget/file.html:3
1472msgid "Change:"
1473msgstr "Zmień:"
1474
1475#: contrib/admin/templates/widget/date_time.html:3
1476msgid "Date:"
1477msgstr "Data:"
1478
1479#: contrib/admin/templates/widget/date_time.html:4
1480msgid "Time:"
1481msgstr "Czas:"
1482
1483#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:5
1484#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:3
1485#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:10
1486#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:3
1487#: contrib/admin/templates/admin/base.html:25
1488#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:9
1489#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:3
1490#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
1491#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
1492msgid "Documentation"
1493msgstr "Dokumentacja"
1494
1495#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:5
1496#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:3
1497#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:10
1498#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:3
1499#: contrib/admin/templates/admin/base.html:25
1500#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:9
1501#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:15
1502#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:46
1503#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:3
1504#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
1505#: contrib/admin/templates/admin_doc/view_detail.html:4
1506#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:4
1507#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_detail.html:4
1508#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_tag_index.html:5
1509#: contrib/admin/templates/admin_doc/missing_docutils.html:4
1510#: contrib/admin/templates/admin_doc/view_index.html:5
1511#: contrib/admin/templates/admin_doc/model_detail.html:3
1512#: contrib/admin/templates/admin_doc/index.html:4
1513#: contrib/admin/templates/admin_doc/model_index.html:5
1514#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_filter_index.html:5
1515msgid "Change password"
1516msgstr "Zmiana hasła"
1517
1518#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:6
1519#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
1520#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
1521#: contrib/admin/templates/admin/invalid_setup.html:4
1522#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:13
1523#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:6
1524#: contrib/admin/templates/admin/base.html:30
1525#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:12
1526#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
1527#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
1528#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:4
1529#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
1530#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
1531#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
1532msgid "Home"
1533msgstr "Początek"
1534
1535#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:12
1536#, python-format
1537msgid "Add %(name)s"
1538msgstr "Dodaj %(name)s"
1539
1540#: contrib/admin/templates/admin/filter.html:2
1541#, python-format
1542msgid " By %(filter_title)s "
1543msgstr " Używając %(filter_title)s "
1544
1545#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
1546#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:21
1547msgid "History"
1548msgstr "Historia"
1549
1550#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:18
1551msgid "Date/time"
1552msgstr "Data/czas"
1553
1554#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:19
1555msgid "User"
1556msgstr "Użytkownik"
1557
1558#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:20
1559msgid "Action"
1560msgstr "Akcja"
1561
1562#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:26
1563msgid "DATE_WITH_TIME_FULL"
1564msgstr ""
1565
1566#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:36
1567msgid ""
1568"This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this "
1569"admin site."
1570msgstr ""
1571"Ten obiekt nie ma historii zmian. Najprawdopodobniej wpis ten nie został "
1572"dodany poprzez panel administracyjny."
1573
1574#: contrib/admin/templates/admin/search_form.html:8
1575msgid "Go"
1576msgstr "Szukaj"
1577
1578#: contrib/admin/templates/admin/search_form.html:10
1579#, python-format
1580msgid "1 result"
1581msgid_plural "%(counter)s results"
1582msgstr[0] "1 wynik"
1583msgstr[1] "%(counter)s wyników"
1584
1585#: contrib/admin/templates/admin/search_form.html:10
1586#, python-format
1587msgid "%(full_result_count)s total"
1588msgstr "%(full_result_count)s trafień"
1589
1590#: contrib/admin/templates/admin/pagination.html:10
1591msgid "Show all"
1592msgstr "Pokaż wszystko"
1593
1594#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:4
1595msgid "Django site admin"
1596msgstr "Administracja stroną Django"
1597
1598#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:7
1599msgid "Django administration"
1600msgstr "Administracja Django"
1601
1602#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
1603msgid "Server error"
1604msgstr "Błąd serwera"
1605
1606#: contrib/admin/templates/admin/500.html:6
1607msgid "Server error (500)"
1608msgstr "Bład serwera (500)"
1609
1610#: contrib/admin/templates/admin/500.html:9
1611msgid "Server Error <em>(500)</em>"
1612msgstr "Błąd Serwera <em>(500)</em>"
1613
1614#: contrib/admin/templates/admin/500.html:10
1615msgid ""
1616"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
1617"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
1618msgstr ""
1619"Wystąpił niespodziewany błąd. Raport został wysłany emailem administratorowi "
1620"strony."
1621
1622#: contrib/admin/templates/admin/invalid_setup.html:8
1623msgid ""
1624"Something's wrong with your database installation. Make sure the appropriate "
1625"database tables have been created, and make sure the database is readable by "
1626"the appropriate user."
1627msgstr ""
1628"Instalacja Twojej bazy danych jest niepoprawna. Upewnij się, że odpowiednie "
1629"tabele zostały utworzone i odpowiedni użytkownik jest uprawniony do ich "
1630"odczytu."
1631
1632#: contrib/admin/templates/admin/index.html:17
1633#, python-format
1634msgid "Models available in the %(name)s application."
1635msgstr "Modele dostępne w aplikacji %(name)s."
1636
1637#: contrib/admin/templates/admin/index.html:18
1638#, python-format
1639msgid "%(name)s"
1640msgstr "%(name)s"
1641
1642#: contrib/admin/templates/admin/index.html:28
1643#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:15
1644msgid "Add"
1645msgstr "Dodaj"
1646
1647#: contrib/admin/templates/admin/index.html:34
1648msgid "Change"
1649msgstr "Zmień"
1650
1651#: contrib/admin/templates/admin/index.html:44
1652msgid "You don't have permission to edit anything."
1653msgstr "Nie masz uprawnień by edytować cokolwiek"
1654
1655#: contrib/admin/templates/admin/index.html:52
1656msgid "Recent Actions"
1657msgstr "Ostatnie akcje"
1658
1659#: contrib/admin/templates/admin/index.html:53
1660msgid "My Actions"
1661msgstr "Moje akcje"
1662
1663#: contrib/admin/templates/admin/index.html:57
1664msgid "None available"
1665msgstr "Brak"
1666
1667#: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
1668#: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
1669msgid "Page not found"
1670msgstr "Strona nie znaleziona"
1671
1672#: contrib/admin/templates/admin/404.html:10
1673msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
1674msgstr "Niestety nie można znaleźć rządanej strony."
1675
1676#: contrib/admin/templates/admin/filters.html:4
1677msgid "Filter"
1678msgstr "Filtr"
1679
1680#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:22
1681msgid "View on site"
1682msgstr "Pokaż na stronie"
1683
1684#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:32
1685#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:24
1686msgid "Please correct the error below."
1687msgid_plural "Please correct the errors below."
1688msgstr[0] "Proszę popraw poniższy błąd"
1689msgstr[1] "Proszę popraw poniższe błędy"
1690
1691#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:50
1692msgid "Ordering"
1693msgstr "Sortowanie"
1694
1695#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:53
1696msgid "Order:"
1697msgstr "Porządek:"
1698
1699#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:9
1700#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:3
1701msgid "Delete"
1702msgstr "Usuń"
1703
1704#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:14
1705#, python-format
1706msgid ""
1707"Deleting the %(object_name)s '%(escaped_object)s' would result in deleting "
1708"related objects, but your account doesn't have permission to delete the "
1709"following types of objects:"
1710msgstr ""
1711"Skasowanie %(object_name)s '%(object)s' spowoduje usunięcie zależnych "
1712"obiektów, lecz nie posiadasz uprawnień do usunięcia następujących typów "
1713"obiektów:"
1714
1715#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:21
1716#, python-format
1717msgid ""
1718"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(escaped_object)s\"? "
1719"All of the following related items will be deleted:"
1720msgstr ""
1721"Czy chcesz skasować %(object_name)s \"%(object)s\"? Następujące zależne "
1722"obiekty zostaną skasowane:"
1723
1724#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:26
1725msgid "Yes, I'm sure"
1726msgstr "Tak, usuń"
1727
1728#: contrib/admin/templates/admin/base.html:25
1729msgid "Welcome,"
1730msgstr "Witaj,"
1731
1732#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:4
1733msgid "Save as new"
1734msgstr "Zapisz jako nowe"
1735
1736#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:5
1737msgid "Save and add another"
1738msgstr "Zapisz i dodaj nowe"
1739
1740#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:6
1741msgid "Save and continue editing"
1742msgstr "Zapisz i kontynuuj edycję"
1743
1744#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:7
1745msgid "Save"
1746msgstr "Zapisz"
1747
1748#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:28
1749#, python-format
1750msgid "Enter a new password for the user <strong>%(username)s</strong>."
1751msgstr "Podaj nowe hasło dla użytkownika <strong>%(username)s</strong>."
1752
1753#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:34
1754#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:18
1755msgid "Password"
1756msgstr "Hasło"
1757
1758#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:39
1759#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:23
1760msgid "Password (again)"
1761msgstr "Hasło (powtórz)"
1762
1763#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:40
1764#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:24
1765msgid "Enter the same password as above, for verification."
1766msgstr "Podaj powyższe hasło w celu weryfikacji."
1767
1768#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:6
1769msgid ""
1770"First, enter a username and password. Then, you'll be able to edit more user "
1771"options."
1772msgstr ""
1773"Najpierw podaj nazwę użytkownika i hasło. Następnie będziesz mógł edytować "
1774"więcej opcji użytkownika."
1775
1776#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:12
1777msgid "Username"
1778msgstr "Nazwa użytkownika"
1779
1780#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
1781#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
1782#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:6
1783#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:10
1784msgid "Password change"
1785msgstr "Zmiana hasła"
1786
1787#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:6
1788#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:10
1789msgid "Password change successful"
1790msgstr "Hasło zmienione"
1791
1792#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:12
1793msgid "Your password was changed."
1794msgstr "Twoje hasło zostało zmienione"
1795
1796#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
1797#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:6
1798#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:10
1799#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
1800msgid "Password reset"
1801msgstr "Zresetuj hasło"
1802
1803#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:12
1804msgid ""
1805"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset "
1806"your password and e-mail the new one to you."
1807msgstr ""
1808"Podaj swój adres email. Hasło zostanie zresetowane i wysłane na twój adres "
1809"email."
1810
1811#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
1812msgid "E-mail address:"
1813msgstr "Adres e-mail:"
1814
1815#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
1816msgid "Reset my password"
1817msgstr "Zresetuj moje hasło"
1818
1819#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:8
1820msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
1821msgstr "Dziękujemy za odwiedzenie serwisu."
1822
1823#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:10
1824msgid "Log in again"
1825msgstr "Zaloguj ponownie"
1826
1827#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:6
1828#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:10
1829msgid "Password reset successful"
1830msgstr "Udane resetowanie hasła"
1831
1832#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:12
1833msgid ""
1834"We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You "
1835"should be receiving it shortly."
1836msgstr ""
1837"Nowe hasło zostało wysłane na podany adres email. Powinieneś otrzymać je "
1838"niebawem."
1839
1840#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:12
1841msgid ""
1842"Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
1843"password twice so we can verify you typed it in correctly."
1844msgstr "Podaj swoje stare hasło i dwa razy nowe."
1845
1846#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:17
1847msgid "Old password:"
1848msgstr "Stare hasło:"
1849
1850#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:19
1851msgid "New password:"
1852msgstr "Nowe hasło:"
1853
1854#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:21
1855msgid "Confirm password:"
1856msgstr "Potwierdź hasło:"
1857
1858#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:23
1859msgid "Change my password"
1860msgstr "Zmień hasło"
1861
1862#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:2
1863msgid "You're receiving this e-mail because you requested a password reset"
1864msgstr "Otrzymałeś email gdyż zarządałeś zresetowania hasła"
1865
1866#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:3
1867#, python-format
1868msgid "for your user account at %(site_name)s"
1869msgstr "dla twojego konta użytkownika na stronie %(site_name)s"
1870
1871#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:5
1872#, python-format
1873msgid "Your new password is: %(new_password)s"
1874msgstr "Twoje nowe hasło to: %(new_password)s"
1875
1876#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:7
1877msgid "Feel free to change this password by going to this page:"
1878msgstr "Możesz zmienić je na stronie:"
1879
1880#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:11
1881msgid "Your username, in case you've forgotten:"
1882msgstr "Twój login:"
1883
1884#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:13
1885msgid "Thanks for using our site!"
1886msgstr "Dziękujemy za używanie strony!"
1887
1888#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:15
1889#, python-format
1890msgid "The %(site_name)s team"
1891msgstr "Zespół %(site_name)s"
1892
1893#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
1894msgid "Bookmarklets"
1895msgstr "Zakładki"
1896
1897#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:5
1898msgid "Documentation bookmarklets"
1899msgstr "Zakładki Dokumentacji"
1900
1901#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:9
1902msgid ""
1903"\n"
1904"<p class=\"help\">To install bookmarklets, drag the link to your bookmarks\n"
1905"toolbar, or right-click the link and add it to your bookmarks. Now you can\n"
1906"select the bookmarklet from any page in the site.  Note that some of these\n"
1907"bookmarklets require you to be viewing the site from a computer designated\n"
1908"as \"internal\" (talk to your system administrator if you aren't sure if\n"
1909"your computer is \"internal\").</p>\n"
1910msgstr ""
1911"\n"
1912"<p class=\"help\">Aby zainstalować skryptozakładki, przeciągnij łącze do "
1913"paska zakładek\n"
1914"lub kliknij prawym klawiszem na łączu i dodaj je do zakładek. Teraz możesz\n"
1915"wybrać skryptozakładkę na dowolnej stronie serwisu.  Uwaga: niektóre z tych "
1916"skryptozakładek wymagają przeglądania serwisu z komputera\n"
1917"\"wewnętrznego\" (skontaktuj się z administratorem systemu, jeśli nie jesteś "
1918"pewien, czy ten komputer jest \"wewnętrznym\").</p>\n"
1919
1920#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:19
1921msgid "Documentation for this page"
1922msgstr "Dokumentacja dla tej strony"
1923
1924#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:20
1925msgid ""
1926"Jumps you from any page to the documentation for the view that generates "
1927"that page."
1928msgstr ""
1929"Przekierowuje z dowolnej strony do dokumentacji dla widoku, który ją "
1930"generuje."
1931
1932#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:22
1933msgid "Show object ID"
1934msgstr "Pokaż ID obiektu"
1935
1936#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:23
1937msgid ""
1938"Shows the content-type and unique ID for pages that represent a single "
1939"object."
1940msgstr "Pokazuje typ i unikalne ID dla stron, które reprezentują pojedynczy obiekt."
1941
1942#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:25
1943msgid "Edit this object (current window)"
1944msgstr "Edytuj ten obiekt (bierzące okno)"
1945
1946#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:26
1947msgid "Jumps to the admin page for pages that represent a single object."
1948msgstr "Przeskok do panelu admina dla stron reprezentujących pojedynczy obiekt"
1949
1950#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:28
1951msgid "Edit this object (new window)"
1952msgstr "Edytuj ten obiekt (nowe onko)"
1953
1954#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:29
1955msgid "As above, but opens the admin page in a new window."
1956msgstr "Jak wyżej, tyle że otwiera nowe okno."
1957
1958#: contrib/contenttypes/models.py:36
1959msgid "python model class name"
1960msgstr "nazwa pythonowa modelu klasy"
1961
1962#: contrib/contenttypes/models.py:39
1963msgid "content type"
1964msgstr "typ zawartości"
1965
1966#: contrib/contenttypes/models.py:40
1967msgid "content types"
1968msgstr "typy zawartości"
1969
1970#: contrib/auth/views.py:39
1971msgid "Logged out"
1972msgstr "Wylogowany"
1973
1974#: contrib/auth/models.py:38 contrib/auth/models.py:58
1975msgid "name"
1976msgstr "nazwa"
1977
1978#: contrib/auth/models.py:40
1979msgid "codename"
1980msgstr "nazwa kodowa"
1981
1982#: contrib/auth/models.py:43
1983msgid "permission"
1984msgstr "uprawnienie"
1985
1986#: contrib/auth/models.py:44 contrib/auth/models.py:59
1987msgid "permissions"
1988msgstr "uprawnienia"
1989
1990#: contrib/auth/models.py:62
1991msgid "group"
1992msgstr "grupa"
1993
1994#: contrib/auth/models.py:63 contrib/auth/models.py:103
1995msgid "groups"
1996msgstr "grupy"
1997
1998#: contrib/auth/models.py:93
1999msgid "username"
2000msgstr "użytkownik"
2001
2002#: contrib/auth/models.py:93
2003msgid ""
2004"Required. 30 characters or fewer. Alphanumeric characters only (letters, "
2005"digits and underscores)."
2006msgstr ""
2007"Wymagane. 30 znaków lub mniej. Tylko znaki alfanumeryczne (litery, cyfry i "
2008"podkreślenia)."
2009
2010#: contrib/auth/models.py:94
2011msgid "first name"
2012msgstr "Imię"
2013
2014#: contrib/auth/models.py:95
2015msgid "last name"
2016msgstr "Nazwisko"
2017
2018#: contrib/auth/models.py:96
2019msgid "e-mail address"
2020msgstr "adres e-mail"
2021
2022#: contrib/auth/models.py:97
2023msgid "password"
2024msgstr "hasło"
2025
2026#: contrib/auth/models.py:97
2027msgid ""
2028"Use '[algo]$[salt]$[hexdigest]' or use the <a href=\"password/\">change "
2029"password form</a>."
2030msgstr ""
2031"Użyj '[algo]$[salt]$[hexdigest]' lub <a href=\"password/\">formularza zmiany "
2032"hasła</a>."
2033
2034#: contrib/auth/models.py:98
2035msgid "staff status"
2036msgstr "w zespole"
2037
2038#: contrib/auth/models.py:98
2039msgid "Designates whether the user can log into this admin site."
2040msgstr "Oznacza czy użytkownik może zalogować się do panelu admina."
2041
2042#: contrib/auth/models.py:99
2043msgid "active"
2044msgstr "aktywny"
2045
2046#: contrib/auth/models.py:99
2047msgid ""
2048"Designates whether this user can log into the Django admin. Unselect this "
2049"instead of deleting accounts."
2050msgstr ""
2051"Oznacza czy użytkownik może zalogować się do panelu administratora. Odznacz "
2052"to zamiast usuwać konta."
2053
2054#: contrib/auth/models.py:100
2055msgid "superuser status"
2056msgstr "Główny Administrator"
2057
2058#: contrib/auth/models.py:100
2059msgid ""
2060"Designates that this user has all permissions without explicitly assigning "
2061"them."
2062msgstr ""
2063"Oznacza, że ten użytkownik ma wszystkie uprawnienia bez jawnego "
2064"przypisywania ich."
2065
2066#: contrib/auth/models.py:101
2067msgid "last login"
2068msgstr "ostatnio zalogowany"
2069
2070#: contrib/auth/models.py:102
2071msgid "date joined"
2072msgstr "data przyłączenia"
2073
2074#: contrib/auth/models.py:104
2075msgid ""
2076"In addition to the permissions manually assigned, this user will also get "
2077"all permissions granted to each group he/she is in."
2078msgstr ""
2079"Oprócz uprawnień przypisanych bezpośrednio użytkownikowi otrzyma on "
2080"uprawnienia grup, do których należy."
2081
2082#: contrib/auth/models.py:105
2083msgid "user permissions"
2084msgstr "uprawnienia użytkownika"
2085
2086# kurwa
2087#: contrib/auth/models.py:109
2088msgid "user"
2089msgstr "użytkownik"
2090
2091#: contrib/auth/models.py:110
2092msgid "users"
2093msgstr "użytkownicy"
2094
2095#: contrib/auth/models.py:116
2096msgid "Personal info"
2097msgstr "Dane osobowe"
2098
2099#: contrib/auth/models.py:117
2100msgid "Permissions"
2101msgstr "Uprawnienia"
2102
2103#: contrib/auth/models.py:118
2104msgid "Important dates"
2105msgstr "Ważne daty"
2106
2107#: contrib/auth/models.py:119
2108msgid "Groups"
2109msgstr "Grupy"
2110
2111#: contrib/auth/models.py:263
2112msgid "message"
2113msgstr "wiadomość"
2114
2115#: contrib/auth/models.py:276
2116msgid "AnonymousUser"
2117msgstr "UżytkownikAnonimowy"
2118
2119#: contrib/auth/forms.py:17 contrib/auth/forms.py:138
2120msgid "The two password fields didn't match."
2121msgstr "Hasła się nie zgadzają."
2122
2123#: contrib/auth/forms.py:25
2124msgid "A user with that username already exists."
2125msgstr "Użytkownik o tej nazwie już istnieje."
2126
2127#: contrib/auth/forms.py:53
2128msgid ""
2129"Your Web browser doesn't appear to have cookies enabled. Cookies are "
2130"required for logging in."
2131msgstr ""
2132"Twoja przeglądarka nie chce akceptować ciasteczek. Są one wymagane do "
2133"zalogowania się."
2134
2135#: contrib/auth/forms.py:62
2136msgid "This account is inactive."
2137msgstr "To konto jest nieaktywne."
2138
2139#: contrib/auth/forms.py:85
2140msgid ""
2141"That e-mail address doesn't have an associated user account. Are you sure "
2142"you've registered?"
2143msgstr ""
2144"Ten adres e-mail nie ma przypisanego konta. Jesteś pewien, że "
2145"zarejestrowałeś się?"
2146
2147#: contrib/auth/forms.py:117
2148msgid "The two 'new password' fields didn't match."
2149msgstr "Pola 'nowe hasło' nie zgadzają się."
2150
2151#: contrib/auth/forms.py:124
2152msgid "Your old password was entered incorrectly. Please enter it again."
2153msgstr "Podane stare hasło jest niepoprawne. Proszę podać je jeszcze raz."
2154
2155#: contrib/localflavor/uk/forms.py:18
2156msgid "Enter a postcode. A space is required between the two postcode parts."
2157msgstr "Wpisz kod pocztowy. Biały znak pomiędzy dwiema częściami kodu jest wymagany."
2158
2159#: contrib/localflavor/br/forms.py:18
2160msgid "Enter a zip code in the format XXXXX-XXX."
2161msgstr "Wpisz kod pocztowy w formacie XXXXX-XXX."
2162
2163#: contrib/localflavor/br/forms.py:30
2164msgid "Phone numbers must be in XX-XXXX-XXXX format."
2165msgstr "Numery telefoniczne muszą być w formacie XX-XXXX-XXXX."
2166
2167#: contrib/localflavor/au/forms.py:18
2168msgid "Enter a 4 digit post code."
2169msgstr "Wpisz czterocyfrowy kod pocztowy."
2170
2171#: contrib/localflavor/fr/forms.py:17 contrib/localflavor/de/forms.py:16
2172#: contrib/localflavor/fi/forms.py:14
2173msgid "Enter a zip code in the format XXXXX."
2174msgstr "Wpisz kod pocztowy w formacie XXXXX."
2175
2176#: contrib/localflavor/us/forms.py:18
2177msgid "Enter a zip code in the format XXXXX or XXXXX-XXXX."
2178msgstr "Wpisz kod pocztowy w formacie XXXXX. lub XXXXX-XXXX."
2179
2180#: contrib/localflavor/us/forms.py:51
2181msgid "Enter a valid U.S. Social Security number in XXX-XX-XXXX format."
2182msgstr "Wpisz poprawny numer U.S. Social Security w formacie XXX-XX-XXXX."
2183
2184#: contrib/localflavor/de/de_states.py:5
2185msgid "Baden-Wuerttemberg"
2186msgstr ""
2187
2188#: contrib/localflavor/de/de_states.py:6
2189msgid "Bavaria"
2190msgstr ""
2191
2192#: contrib/localflavor/de/de_states.py:7
2193msgid "Berlin"
2194msgstr ""
2195
2196#: contrib/localflavor/de/de_states.py:8
2197msgid "Brandenburg"
2198msgstr ""
2199
2200#: contrib/localflavor/de/de_states.py:9
2201msgid "Bremen"
2202msgstr ""
2203
2204#: contrib/localflavor/de/de_states.py:10
2205msgid "Hamburg"
2206msgstr ""
2207
2208#: contrib/localflavor/de/de_states.py:11
2209msgid "Hessen"
2210msgstr ""
2211
2212#: contrib/localflavor/de/de_states.py:12
2213msgid "Mecklenburg-Western Pomerania"
2214msgstr ""
2215
2216#: contrib/localflavor/de/de_states.py:13
2217msgid "Lower Saxony"
2218msgstr ""
2219
2220#: contrib/localflavor/de/de_states.py:14
2221msgid "North Rhine-Westphalia"
2222msgstr ""
2223
2224#: contrib/localflavor/de/de_states.py:15
2225msgid "Rhineland-Palatinate"
2226msgstr ""
2227
2228#: contrib/localflavor/de/de_states.py:16
2229msgid "Saarland"
2230msgstr ""
2231
2232#: contrib/localflavor/de/de_states.py:17
2233msgid "Saxony"
2234msgstr ""
2235
2236#: contrib/localflavor/de/de_states.py:18
2237msgid "Saxony-Anhalt"
2238msgstr ""
2239
2240#: contrib/localflavor/de/de_states.py:19
2241msgid "Schleswig-Holstein"
2242msgstr ""
2243
2244#: contrib/localflavor/de/de_states.py:20
2245msgid "Thuringia"
2246msgstr ""
2247
2248#: contrib/localflavor/de/forms.py:60
2249msgid ""
2250"Enter a valid German identity card number in XXXXXXXXXXX-XXXXXXX-XXXXXXX-X "
2251"format."
2252msgstr ""
2253"Podaj poprawny niemiecki numer dowodu osobistego w formacie XXXXXXXXXXX-"
2254"XXXXXXX-XXXXXXX-X."
2255
2256#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:4
2257msgid "Hokkaido"
2258msgstr ""
2259
2260#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:5
2261msgid "Aomori"
2262msgstr ""
2263
2264#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:6
2265msgid "Iwate"
2266msgstr ""
2267
2268#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:7
2269msgid "Miyagi"
2270msgstr ""
2271
2272#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:8
2273msgid "Akita"
2274msgstr ""
2275
2276#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:9
2277msgid "Yamagata"
2278msgstr ""
2279
2280#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:10
2281msgid "Fukushima"
2282msgstr ""
2283
2284#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:11
2285msgid "Ibaraki"
2286msgstr ""
2287
2288#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:12
2289msgid "Tochigi"
2290msgstr ""
2291
2292#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:13
2293msgid "Gunma"
2294msgstr ""
2295
2296#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:14
2297msgid "Saitama"
2298msgstr ""
2299
2300#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:15
2301msgid "Chiba"
2302msgstr ""
2303
2304#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:16
2305msgid "Tokyo"
2306msgstr ""
2307
2308#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:17
2309msgid "Kanagawa"
2310msgstr ""
2311
2312#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:18
2313msgid "Yamanashi"
2314msgstr ""
2315
2316#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:19
2317msgid "Nagano"
2318msgstr ""
2319
2320#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:20
2321msgid "Niigata"
2322msgstr ""
2323
2324#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:21
2325msgid "Toyama"
2326msgstr ""
2327
2328#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:22
2329msgid "Ishikawa"
2330msgstr ""
2331
2332#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:23
2333msgid "Fukui"
2334msgstr ""
2335
2336#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:24
2337msgid "Gifu"
2338msgstr ""
2339
2340#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:25
2341msgid "Shizuoka"
2342msgstr ""
2343
2344#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:26
2345msgid "Aichi"
2346msgstr ""
2347
2348#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:27
2349msgid "Mie"
2350msgstr ""
2351
2352#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:28
2353msgid "Shiga"
2354msgstr ""
2355
2356#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:29
2357msgid "Kyoto"
2358msgstr ""
2359
2360#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:30
2361msgid "Osaka"
2362msgstr ""
2363
2364#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:31
2365msgid "Hyogo"
2366msgstr ""
2367
2368#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:32
2369msgid "Nara"
2370msgstr ""
2371
2372#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:33
2373msgid "Wakayama"
2374msgstr ""
2375
2376#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:34
2377msgid "Tottori"
2378msgstr ""
2379
2380#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:35
2381msgid "Shimane"
2382msgstr ""
2383
2384#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:36
2385msgid "Okayama"
2386msgstr ""
2387
2388#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:37
2389msgid "Hiroshima"
2390msgstr ""
2391
2392#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:38
2393msgid "Yamaguchi"
2394msgstr ""
2395
2396#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:39
2397msgid "Tokushima"
2398msgstr ""
2399
2400#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:40
2401msgid "Kagawa"
2402msgstr ""
2403
2404#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:41
2405msgid "Ehime"
2406msgstr ""
2407
2408#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:42
2409msgid "Kochi"
2410msgstr ""
2411
2412#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:43
2413msgid "Fukuoka"
2414msgstr ""
2415
2416#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:44
2417msgid "Saga"
2418msgstr ""
2419
2420#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:45
2421msgid "Nagasaki"
2422msgstr ""
2423
2424#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:46
2425msgid "Kumamoto"
2426msgstr ""
2427
2428#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:47
2429msgid "Oita"
2430msgstr ""
2431
2432#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:48
2433msgid "Miyazaki"
2434msgstr ""
2435
2436#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:49
2437msgid "Kagoshima"
2438msgstr ""
2439
2440#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:50
2441msgid "Okinawa"
2442msgstr ""
2443
2444#: contrib/localflavor/jp/forms.py:21
2445msgid "Enter a postal code in the format XXXXXXX or XXX-XXXX."
2446msgstr "Wpisz kod pocztowy w formacie XXXXXXX lub XXX-XXXX."
2447
2448#: contrib/localflavor/it/forms.py:16
2449msgid "Enter a valid zip code."
2450msgstr "Wpisz poprawny kod pocztowy."
2451
2452#: contrib/localflavor/it/forms.py:41
2453msgid "Enter a valid Social Security number."
2454msgstr "Wpisz poprawny numer ubezpieczenia socjalnego."
2455
2456#: contrib/localflavor/it/forms.py:68
2457msgid "Enter a valid VAT number."
2458msgstr "Wpisz poprawny numer VAT."
2459
2460#: contrib/localflavor/no/forms.py:15
2461msgid "Enter a zip code in the format XXXX."
2462msgstr "Wpisz kod pocztowy w formacie XXXX."
2463
2464#: contrib/localflavor/no/forms.py:36
2465msgid "Enter a valid Norwegian social security number."
2466msgstr "Wpis poprawny numer norweskiego ubezpieczenia socjalnego."
2467
2468#: contrib/localflavor/fi/forms.py:40 contrib/localflavor/fi/forms.py:45
2469msgid "Enter a valid Finnish social security number."
2470msgstr "Wpis poprawny numer fińskiego ubezpieczenia socjalnego."
2471
2472#: contrib/sessions/models.py:68
2473msgid "session key"
2474msgstr "klucz sesji"
2475
2476#: contrib/sessions/models.py:69
2477msgid "session data"
2478msgstr "data sesji"
2479
2480#: contrib/sessions/models.py:70
2481msgid "expire date"
2482msgstr "data wygaśnięcia sesji"
2483
2484#: contrib/sessions/models.py:74
2485msgid "session"
2486msgstr "sesja"
2487
2488#: contrib/sessions/models.py:75
2489msgid "sessions"
2490msgstr "sesje"
2491
2492#: contrib/flatpages/models.py:8
2493msgid "Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
2494msgstr ""
2495"Przykład: '/about/contact/'. Upewnij się że wpisałeś otwierający i "
2496"zamykający ukośnik."
2497
2498#: contrib/flatpages/models.py:9
2499msgid "title"
2500msgstr "tytuł"
2501
2502#: contrib/flatpages/models.py:10
2503msgid "content"
2504msgstr "zawartość"
2505
2506#: contrib/flatpages/models.py:11
2507msgid "enable comments"
2508msgstr "włącz komentarze"
2509
2510#: contrib/flatpages/models.py:12
2511msgid "template name"
2512msgstr "nazwa szablonu"
2513
2514#: contrib/flatpages/models.py:13
2515msgid ""
2516"Example: 'flatpages/contact_page.html'. If this isn't provided, the system "
2517"will use 'flatpages/default.html'."
2518msgstr ""
2519"Przykład: 'flatpages/contact_page.html'. Jeżeli nie zostanie podane, system "
2520"użyje 'flatpages/default.html'."
2521
2522#: contrib/flatpages/models.py:14
2523msgid "registration required"
2524msgstr "wymagana rejestracja"
2525
2526#: contrib/flatpages/models.py:14
2527msgid "If this is checked, only logged-in users will be able to view the page."
2528msgstr "Jeżeli zaznaczone - tylko zalogowani użytkownicy będą mogli zobaczyć stronę."
2529
2530#: contrib/flatpages/models.py:18
2531msgid "flat page"
2532msgstr "strona statyczna"
2533
2534#: contrib/flatpages/models.py:19
2535msgid "flat pages"
2536msgstr "strony statyczne"
2537
2538#: utils/dates.py:6
2539msgid "Monday"
2540msgstr "Poniedziałek"
2541
2542#: utils/dates.py:6
2543msgid "Tuesday"
2544msgstr "Wtorek"
2545
2546#: utils/dates.py:6
2547msgid "Wednesday"
2548msgstr "Środa"
2549
2550#: utils/dates.py:6
2551msgid "Thursday"
2552msgstr "Czwartek"
2553
2554#: utils/dates.py:6
2555msgid "Friday"
2556msgstr "Piątek"
2557
2558#: utils/dates.py:7
2559msgid "Saturday"
2560msgstr "Sobota"
2561
2562#: utils/dates.py:7
2563msgid "Sunday"
2564msgstr "Niedziela"
2565
2566#: utils/dates.py:14
2567msgid "January"
2568msgstr "Styczeń"
2569
2570#: utils/dates.py:14
2571msgid "February"
2572msgstr "Luty"
2573
2574#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
2575msgid "March"
2576msgstr "Marzec"
2577
2578#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
2579msgid "April"
2580msgstr "Kwiecień"
2581
2582#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
2583msgid "May"
2584msgstr "Maj"
2585
2586#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
2587msgid "June"
2588msgstr "Czerwiec"
2589
2590#: utils/dates.py:15 utils/dates.py:27
2591msgid "July"
2592msgstr "Lipiec"
2593
2594#: utils/dates.py:15
2595msgid "August"
2596msgstr "Sierpień"
2597
2598#: utils/dates.py:15
2599msgid "September"
2600msgstr "Wrzesień"
2601
2602#: utils/dates.py:15
2603msgid "October"
2604msgstr "Pażdziernik"
2605
2606#: utils/dates.py:15
2607msgid "November"
2608msgstr "Listopad"
2609
2610#: utils/dates.py:16
2611msgid "December"
2612msgstr "Grudzień"
2613
2614#: utils/dates.py:19
2615msgid "jan"
2616msgstr "sty"
2617
2618#: utils/dates.py:19
2619msgid "feb"
2620msgstr "luty"
2621
2622#: utils/dates.py:19
2623msgid "mar"
2624msgstr "marz"
2625
2626#: utils/dates.py:19
2627msgid "apr"
2628msgstr "kwie"
2629
2630#: utils/dates.py:19
2631msgid "may"
2632msgstr "maj"
2633
2634#: utils/dates.py:19
2635msgid "jun"
2636msgstr "czerw"
2637
2638#: utils/dates.py:20
2639msgid "jul"
2640msgstr "lip"
2641
2642#: utils/dates.py:20
2643msgid "aug"
2644msgstr "sier"
2645
2646#: utils/dates.py:20
2647msgid "sep"
2648msgstr "wrze"
2649
2650#: utils/dates.py:20
2651msgid "oct"
2652msgstr "paź"
2653
2654#: utils/dates.py:20
2655msgid "nov"
2656msgstr "list"
2657
2658#: utils/dates.py:20
2659msgid "dec"
2660msgstr "gru"
2661
2662#: utils/dates.py:27
2663msgid "Jan."
2664msgstr "Sty."
2665
2666#: utils/dates.py:27
2667msgid "Feb."
2668msgstr "Lut."
2669
2670#: utils/dates.py:28
2671msgid "Aug."
2672msgstr "Sier."
2673
2674#: utils/dates.py:28
2675msgid "Sept."
2676msgstr "Wrz."
2677
2678#: utils/dates.py:28
2679msgid "Oct."
2680msgstr "Paź."
2681
2682#: utils/dates.py:28
2683msgid "Nov."
2684msgstr "Lis."
2685
2686#: utils/dates.py:28
2687msgid "Dec."
2688msgstr "Gru."
2689
2690#: utils/timesince.py:12
2691msgid "year"
2692msgid_plural "years"
2693msgstr[0] "rok"
2694msgstr[1] "lat"
2695
2696#: utils/timesince.py:13
2697msgid "month"
2698msgid_plural "months"
2699msgstr[0] "miesiąc"
2700msgstr[1] "miesięcy"
2701
2702#: utils/timesince.py:14
2703msgid "week"
2704msgid_plural "weeks"
2705msgstr[0] "tydzień"
2706msgstr[1] "tygodni"
2707
2708#: utils/timesince.py:15
2709msgid "day"
2710msgid_plural "days"
2711msgstr[0] "dzień"
2712msgstr[1] "dni"
2713
2714#: utils/timesince.py:16
2715msgid "hour"
2716msgid_plural "hours"
2717msgstr[0] "godzina"
2718msgstr[1] "godzin"
2719
2720#: utils/timesince.py:17
2721msgid "minute"
2722msgid_plural "minutes"
2723msgstr[0] "minuta"
2724msgstr[1] "minut"
2725
2726#: utils/dateformat.py:40
2727msgid "p.m."
2728msgstr "popołudniu"
2729
2730#: utils/dateformat.py:41
2731msgid "a.m."
2732msgstr "rano"
2733
2734#: utils/dateformat.py:46
2735msgid "PM"
2736msgstr "popołudniu"
2737
2738#: utils/dateformat.py:47
2739msgid "AM"
2740msgstr "rano"
2741
2742#: utils/dateformat.py:95
2743msgid "midnight"
2744msgstr "północ"
2745
2746#: utils/dateformat.py:97
2747msgid "noon"
2748msgstr "południe"
2749
2750#: utils/translation/trans_real.py:358
2751msgid "DATE_FORMAT"
2752msgstr "Y-m-d"
2753
2754#: utils/translation/trans_real.py:359
2755msgid "DATETIME_FORMAT"
2756msgstr "Y-m-d H:i:s"
2757
2758#: utils/translation/trans_real.py:360
2759msgid "TIME_FORMAT"
2760msgstr "H:i:s"
2761
2762#: utils/translation/trans_real.py:376
2763msgid "YEAR_MONTH_FORMAT"
2764msgstr "Y-m"
2765
2766#: utils/translation/trans_real.py:377
2767msgid "MONTH_DAY_FORMAT"
2768msgstr "m-d"
2769
2770#: template/defaultfilters.py:491
2771msgid "yes,no,maybe"
2772msgstr "tak,nie,może"
2773
2774#: template/defaultfilters.py:520
2775#, python-format
2776msgid "%(size)d byte"
2777msgid_plural "%(size)d bytes"
2778msgstr[0] "%(size)d bajt"
2779msgstr[1] "%(size)d bajtów"
2780msgstr[2] ""
2781
2782#: template/defaultfilters.py:522
2783#, python-format
2784msgid "%.1f KB"
2785msgstr "%.1f kB"
2786
2787#: template/defaultfilters.py:524
2788#, python-format
2789msgid "%.1f MB"
2790msgstr "%.1f MB"
2791
2792#: template/defaultfilters.py:525
2793#, python-format
2794msgid "%.1f GB"
2795msgstr "%.1f GB"
2796
Back to Top