Code

Changes between Version 20 and Version 21 of SprintEuroPython2008


Ignore:
Timestamp:
07/08/08 03:40:23 (6 years ago)
Author:
Ivan Sagalaev <Maniac@…>
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • SprintEuroPython2008

  v20 v21  
  5454  * Gregory Sitnin 
  5555  * Mikhail Lukyanchenko 
   56  * Stanislav Vitkovsky 
   57  * Kirill Grishin 
   58  * Evgeny Klemin 
   59  * Andrey Lukyanov 
   60  * Vladimir Epifanov 
   61  * Andrey Kozhevnikov 
   62  * Viktor Kotseruba 
   63  * Alex Koshelev 
   64  * Grigory Kuznetsov 
   65  * Nikolay Leschev 
   66  * Viktor Makarov 
   67  * Denis Orlihin 
   68  * Oleg Plesser 
   69  * Nikita Sergievsky 
   70  * Andrey Tatarinov 
   71  * Sergey Timoshin 
   72  * Taras Halturin 
  5673 
  5774=== Online ===