Changes between Version 20 and Version 21 of SprintEuroPython2008


Ignore:
Timestamp:
07/08/2008 05:40:23 AM (10 years ago)
Author:
Ivan Sagalaev <Maniac@…>
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • SprintEuroPython2008

  v20 v21  
  5454  * Gregory Sitnin
  5555  * Mikhail Lukyanchenko
   56  * Stanislav Vitkovsky
   57  * Kirill Grishin
   58  * Evgeny Klemin
   59  * Andrey Lukyanov
   60  * Vladimir Epifanov
   61  * Andrey Kozhevnikov
   62  * Viktor Kotseruba
   63  * Alex Koshelev
   64  * Grigory Kuznetsov
   65  * Nikolay Leschev
   66  * Viktor Makarov
   67  * Denis Orlihin
   68  * Oleg Plesser
   69  * Nikita Sergievsky
   70  * Andrey Tatarinov
   71  * Sergey Timoshin
   72  * Taras Halturin
  5673
  5774=== Online ===
Back to Top