Version 5 (modified by Antti Kaihola, 9 years ago) (diff)

Added note about PyCon Finland 2009

#django.fi -kanava FreeNodessa

(This page is about the Finnish-speaking Django IRC channel on FreeNode)

FreeNode-IRC-verkossa on englanninkielisen #django-kanavan (ja sen -dev- ja -sprint-sisarkanavien) lisäksi suomenkielinen #django.fi-kanava.

Osallistumista koskevat samat ohjeet kuin #django-kanavaa.

Syyskuun 2008 tapaamisessa tuli esille, että ainakin yhdellä osallistujalla on vaikeuksia päästä IRCiin työnantajansa palomuurin takaa. Ainakin mibbit tarjoaa palomuurin takaa tuleville sopivan tavan päästä Freenodeen ja eräisiin muihin IRC-verkkoihin.

Tapaamiset

Suomalaiset Django-käyttäjät tapasivat Djangon 1.0-version julkistuksen merkeissä Helsingissä.

Huom! PyCon Finland 9. lokakuuta 2009 Turussa. Paikalla varmasti myös Djangonautteja.

Back to Top