Ticket #9289: django_localflavor_se.diff

File django_localflavor_se.diff, 51.4 KB (added by Andreas Pelme, 15 years ago)

Swedish localflavor patch against current trunk

 • AUTHORS

  diff --git a/AUTHORS b/AUTHORS
  index 7bbec38..558f0ff 100644
  a b answer newbie questions, and generally made Django that much better:  
  297297    Carlos Eduardo de Paula <carlosedp@gmail.com>
  298298    pavithran s <pavithran.s@gmail.com>
  299299    Barry Pederson <bp@barryp.org>
   300    Andreas Pelme <andreas@pelme.se>
  300301    permonik@mesias.brnonet.cz
  301302    peter@mymart.com
  302303    pgross@thoughtworks.com
 • django/conf/locale/sv/LC_MESSAGES/django.po

  diff --git a/django/conf/locale/sv/LC_MESSAGES/django.mo b/django/conf/locale/sv/LC_MESSAGES/django.mo
  index f2ae006..ea2dc58 100644
  Binary files a/django/conf/locale/sv/LC_MESSAGES/django.mo and b/django/conf/locale/sv/LC_MESSAGES/django.mo differ
  diff --git a/django/conf/locale/sv/LC_MESSAGES/django.po b/django/conf/locale/sv/LC_MESSAGES/django.po
  index d279647..5a75119 100644
  a b msgid ""  
  66msgstr ""
  77"Project-Id-Version: Django\n"
  88"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  9 "POT-Creation-Date: 2008-09-03 04:36+0200\n"
   9"POT-Creation-Date: 2008-10-03 11:01-0500\n"
  1010"PO-Revision-Date: 2008-05-26 11:15+0200\n"
  1111"Last-Translator: Ludvig Ericson <ludvig.ericson@gmail.com>\n"
  1212"Language-Team: Django I18N <Django-I18N@googlegroups.com>\n"
  msgid ""  
  347347msgstr ""
  348348"%(name)s \"%(obj)s\" lades till. Du kan redigera objektet igen nedanför."
  349349
  350 #: contrib/admin/options.py:536
   350#: contrib/admin/options.py:528
  351351#, python-format
  352352msgid "Add %s"
  353353msgstr "Lägg till %s"
  354354
  355 #: contrib/admin/options.py:614
   355#: contrib/admin/options.py:605
  356356#, python-format
  357357msgid "Change %s"
  358358msgstr "Ändra %s"
  359359
  360 #: contrib/admin/options.py:646
   360#: contrib/admin/options.py:637
  361361msgid "Database error"
  362362msgstr "Databasfel"
  363363
  364 #: contrib/admin/options.py:696
   364#: contrib/admin/options.py:687
  365365#, python-format
  366366msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was deleted successfully."
  367367msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" togs bort."
  368368
  369 #: contrib/admin/options.py:703
   369#: contrib/admin/options.py:694
  370370msgid "Are you sure?"
  371371msgstr "Är du säker?"
  372372
  373 #: contrib/admin/options.py:732
   373#: contrib/admin/options.py:723
  374374#, python-format
  375375msgid "Change history: %s"
  376376msgstr "Ändringshistorik: %s"
  msgstr ""  
  384384"Var god ange ett korrekt användarnamn och lösenord. Tänk på att skilja "
  385385"mellan gemener och versaler."
  386386
  387 #: contrib/admin/sites.py:227 contrib/admin/views/decorators.py:40
   387#: contrib/admin/sites.py:226 contrib/admin/views/decorators.py:40
  388388msgid "Please log in again, because your session has expired."
  389389msgstr "Var god logga in igen, eftersom din session har förfallit."
  390390
  391 #: contrib/admin/sites.py:234 contrib/admin/views/decorators.py:47
   391#: contrib/admin/sites.py:233 contrib/admin/views/decorators.py:47
  392392msgid ""
  393393"Looks like your browser isn't configured to accept cookies. Please enable "
  394394"cookies, reload this page, and try again."
  msgstr ""  
  396396"Det verkar som att din webläsare inte är konfigurerad att acceptera cookies. "
  397397"Aktivera cookies, ladda om denna sida och försök igen."
  398398
  399 #: contrib/admin/sites.py:250 contrib/admin/sites.py:256
   399#: contrib/admin/sites.py:249 contrib/admin/sites.py:255
  400400#: contrib/admin/views/decorators.py:66
  401401msgid "Usernames cannot contain the '@' character."
  402402msgstr "Användarnamn får inte innehålla '@'-tecknet."
  403403
  404 #: contrib/admin/sites.py:253 contrib/admin/views/decorators.py:62
   404#: contrib/admin/sites.py:252 contrib/admin/views/decorators.py:62
  405405#, python-format
  406406msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
  407407msgstr "Din e-postadress är inte ditt användarnamn. Försök med '%s' istället."
  408408
  409 #: contrib/admin/sites.py:313
   409#: contrib/admin/sites.py:312
  410410msgid "Site administration"
  411411msgstr "Webbplatsadministration"
  412412
  413 #: contrib/admin/sites.py:326 contrib/admin/templates/admin/login.html:26
   413#: contrib/admin/sites.py:325 contrib/admin/templates/admin/login.html:26
  414414#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_complete.html:14
  415415#: contrib/admin/views/decorators.py:20
  416416msgid "Log in"
  417417msgstr "Logga in"
  418418
  419 #: contrib/admin/sites.py:373
   419#: contrib/admin/sites.py:372
  420420#, python-format
  421421msgid "%s administration"
  422422msgstr "Administration av %s"
  msgstr "Aktuell:"  
  447447msgid "Change:"
  448448msgstr "Ändra:"
  449449
  450 #: contrib/admin/widgets.py:121
   450#: contrib/admin/widgets.py:123
  451451msgid "Lookup"
  452452msgstr "Uppslag"
  453453
  454 #: contrib/admin/widgets.py:228
   454#: contrib/admin/widgets.py:230
  455455msgid "Add Another"
  456456msgstr "Lägg till ytterligare"
  457457
  msgstr "E-postadress:"  
  904904msgid "Reset my password"
  905905msgstr "Nollställ mitt lösenord"
  906906
  907 #: contrib/admin/templatetags/admin_list.py:288
   907#: contrib/admin/templatetags/admin_list.py:284
  908908msgid "All dates"
  909909msgstr "Alla datum"
  910910
  msgstr "Telefonnummer måste vara i formatet XXXX-XXXXXX."  
  28022802msgid "Enter a valid postal code in the format XXXXXX"
  28032803msgstr "Fyll i ett postnummer med formatet XXX XXX."
  28042804
   2805#: contrib/localflavor/se/forms.py:35
   2806msgid "Enter a valid Swedish organisation number."
   2807msgstr "Fyll i ett giltigt svenskt organisationsnummer."
   2808
   2809#: contrib/localflavor/se/forms.py:69
   2810msgid "Enter a valid Swedish personal identity number."
   2811msgstr "Fyll i ett giltigt svenskt personnummer."
   2812
   2813#: contrib/localflavor/se/forms.py:70
   2814msgid "Enter a Swedish personal identity number with 10 digits (YYMMDD-NNNN)."
   2815msgstr "Fyll i ett svenskt personnummer med 10 siffror (YYMMDD-NNNN)."
   2816
   2817#: contrib/localflavor/se/forms.py:71
   2818msgid "Co-ordination numbers are not allowed."
   2819msgstr "Samordningsnummer är inte tillåtna."
   2820
   2821#: contrib/localflavor/se/forms.py:110
   2822msgid "Enter a Swedish postal code in the format XXXXX."
   2823msgstr "Fyll i ett svenskt postnummer med formatet XXXXX."
   2824
   2825#: contrib/localflavor/se/se_counties.py:16
   2826msgid "Stockholm County"
   2827msgstr "Stockholms län"
   2828
   2829#: contrib/localflavor/se/se_counties.py:17
   2830msgid "Västerbotten County"
   2831msgstr "Västerbottens län"
   2832
   2833#: contrib/localflavor/se/se_counties.py:18
   2834msgid "Norrbotten County"
   2835msgstr "Norrbottens län"
   2836
   2837#: contrib/localflavor/se/se_counties.py:19
   2838msgid "Uppsala County"
   2839msgstr "Uppsala län"
   2840
   2841#: contrib/localflavor/se/se_counties.py:20
   2842msgid "Södermanland County"
   2843msgstr "Södermanlands län"
   2844
   2845#: contrib/localflavor/se/se_counties.py:21
   2846msgid "Östergötland County"
   2847msgstr "Östergötlands län"
   2848
   2849#: contrib/localflavor/se/se_counties.py:22
   2850msgid "Jönköping County"
   2851msgstr "Jönköpings län"
   2852
   2853#: contrib/localflavor/se/se_counties.py:23
   2854msgid "Kronoberg County"
   2855msgstr "Kronobergs län"
   2856
   2857#: contrib/localflavor/se/se_counties.py:24
   2858msgid "Kalmar County"
   2859msgstr "Kalmar län"
   2860
   2861#: contrib/localflavor/se/se_counties.py:25
   2862msgid "Gotland County"
   2863msgstr "Gotlands län"
   2864
   2865#: contrib/localflavor/se/se_counties.py:26
   2866msgid "Blekinge County"
   2867msgstr "Blekinge län"
   2868
   2869#: contrib/localflavor/se/se_counties.py:27
   2870msgid "Skåne County"
   2871msgstr "Skåne län"
   2872
   2873#: contrib/localflavor/se/se_counties.py:28
   2874msgid "Halland County"
   2875msgstr "Hallands län"
   2876
   2877#: contrib/localflavor/se/se_counties.py:29
   2878msgid "Västra Götaland County"
   2879msgstr "Västa Götalands län"
   2880
   2881#: contrib/localflavor/se/se_counties.py:30
   2882msgid "Värmland County"
   2883msgstr "Värmlands län"
   2884
   2885#: contrib/localflavor/se/se_counties.py:31
   2886msgid "Örebro County"
   2887msgstr "Örebro län"
   2888
   2889#: contrib/localflavor/se/se_counties.py:32
   2890msgid "Västmanland County"
   2891msgstr "Västmanlands län"
   2892
   2893#: contrib/localflavor/se/se_counties.py:33
   2894msgid "Dalarna County"
   2895msgstr "Dalarnas län"
   2896
   2897#: contrib/localflavor/se/se_counties.py:34
   2898msgid "Gävleborg County"
   2899msgstr "Gävleborgs län"
   2900
   2901#: contrib/localflavor/se/se_counties.py:35
   2902msgid "Västernorrland County"
   2903msgstr "Västernorrlands län"
   2904
   2905#: contrib/localflavor/se/se_counties.py:36
   2906msgid "Jämtland County"
   2907msgstr "Jämtlands län"
   2908
  28052909#: contrib/localflavor/sk/forms.py:30
  28062910msgid "Enter a postal code in the format XXXXX or XXX XX."
  28072911msgstr "Fyll i ett postnummer med formatet XXXXX eller XXX XX."
  msgstr ""  
  37113815"Välj ett giltigt alternativ. %(value)s finns inte bland tillgängliga "
  37123816"alternativ."
  37133817
  3714 #: forms/fields.py:697 forms/fields.py:758 forms/models.py:654
   3818#: forms/fields.py:697 forms/fields.py:758 forms/models.py:661
  37153819msgid "Enter a list of values."
  37163820msgstr "Fyll i en lista med värden."
  37173821
  msgstr "Sortering"  
  37353839msgid "%(model_name)s with this %(field_label)s already exists."
  37363840msgstr "%(model_name)s med detta %(field_label)s finns redan."
  37373841
  3738 #: forms/models.py:584
   3842#: forms/models.py:591
  37393843msgid "Select a valid choice. That choice is not one of the available choices."
  37403844msgstr ""
  37413845"Välj ett giltigt alternativ. Det valet finns inte bland tillgängliga "
  37423846"alternativ."
  37433847
  3744 #: forms/models.py:655
   3848#: forms/models.py:662
  37453849#, python-format
  37463850msgid "Select a valid choice. %s is not one of the available choices."
  37473851msgstr ""
  msgstr "%(verbose_name)s togs bort."  
  43174421#~ msgid "This field must be given if %(field)s is not %(value)s"
  43184422#~ msgstr "Detta fält måste anges om %(field)s inte är %(value)s"
  43194423
  4320 #~ msgid "Duplicate values are not allowed."
  4321 #~ msgstr "Dubbletter är inte tillåtna."
  4322 
  43234424#~ msgid "This value must be between %(lower)s and %(upper)s."
  43244425#~ msgstr "Detta värde måste vara mellan %(lower)s och %(upper)s."
  43254426
 • new file django/contrib/localflavor/se/forms.py

  diff --git a/django/contrib/localflavor/se/__init__.py b/django/contrib/localflavor/se/__init__.py
  new file mode 100644
  index 0000000..e69de29
  diff --git a/django/contrib/localflavor/se/forms.py b/django/contrib/localflavor/se/forms.py
  new file mode 100644
  index 0000000..4f26cc8
  - +  
   1"""
   2Swedish specific Form helpers
   3"""
   4
   5from django import forms
   6from django.utils.translation import ugettext_lazy as _
   7from django.forms.fields import EMPTY_VALUES
   8
   9from utils import *
   10
   11__all__ = ('SECountySelect', 'SEMunicipalitySelect', 'SEOrganisationNumberField', 'SEPersonalIdentityNumberField', 'SEPostalCodeField')
   12
   13
   14class SECountySelect(forms.Select):
   15    """
   16    A Select form widget that uses a list of the Swedish counties (län)
   17    as its choices.
   18
   19    The cleaned value is the official county code -- see
   20    http://en.wikipedia.org/wiki/Counties_of_Sweden for a list.
   21    """
   22
   23    def __init__(self, attrs=None):
   24        from se_counties import COUNTY_CHOICES
   25        super(SECountySelect, self).__init__(attrs=attrs, choices=COUNTY_CHOICES)
   26
   27
   28class SEMunicipalitySelect(forms.Select):
   29    """
   30    A Select form widget that uses a list of the Swedish municipalities
   31    (kommuner) as its choices.
   32
   33    Returns the official municipality code.
   34    """
   35
   36    def __init__(self, attrs=None):
   37        from se_municipalities import MUNICIPALITY_CHOICES
   38        super(SEMunicipalitySelect, self).__init__(attrs, choices=MUNICIPALITY_CHOICES)
   39
   40
   41class SEOrganisationNumberField(forms.CharField):
   42    """
   43    A form field that validates input as a Swedish organisation number
   44    (organisationsnummer).
   45
   46    This fields accepts the same data as SEPersonalIdentityField (for
   47    sole proprietorships (enskild firma)), with the exception of
   48    co-ordination numbers.
   49   
   50    It also accepts ordinary Swedish organisation numbers.
   51
   52    The correct formats are YYMMDD-XXXX and YYMMDDXXXX. YYMMDDXXXX will be
   53    corrected to YYMMDD-XXXX.
   54   
   55    The YYMMDD+XXXX format has the same meaning as for SEPersonalIdentifyNumber
   56    and can only be used if the organisation is a sole proprietorship
   57    (enskildfirma).
   58    """
   59
   60    default_error_messages = {
   61        'invalid': _('Enter a valid Swedish organisation number.'),
   62    }
   63
   64    def clean(self, value):
   65        value = super(SEOrganisationNumberField, self).clean(value)
   66       
   67        if value in EMPTY_VALUES:
   68            return u''
   69       
   70        match = SWEDISH_ID_NUMBER.match(value)
   71        if not match:
   72            raise forms.ValidationError(self.error_messages['invalid'])
   73
   74        gd = match.groupdict()
   75       
   76        # compare the calculated value with the checksum
   77        if id_number_checksum(gd) != int(gd['checksum']):
   78            raise forms.ValidationError(self.error_messages['invalid'])
   79
   80        if not (valid_organisation(gd) or valid_id_birthday(gd, False)):
   81            raise forms.ValidationError(self.error_messages['invalid'])
   82
   83        return format_id_number(gd)
   84
   85
   86class SEPersonalIdentityNumberField(forms.CharField):
   87    """
   88    A form field that validates input as a Swedish personal identity number
   89    (personnummer).
   90
   91    The correct formats are YYMMDD-XXXX, YYMMDD+XXXX and YYMMDDXXXX.
   92    YYMMDDXXXX will be corrected to YYMMDD-XXXX.
   93
   94    \+ indicates that the person is more than 100 years old, which will be
   95    taken into consideration when the date is validated.
   96   
   97    The checksum will be calculated and checked. The birth date is checked
   98    to be a valid date.
   99
   100    By default, co-ordination numbers (samordningsnummer) will be accepted.
   101    To only allow real personal identity numbers, pass the keyword argument
   102    coordination_number=False to the constructor.
   103    """
   104
   105    def __init__(self, *args, **kwargs):
   106        self.coordination_number = kwargs.pop('coordination_number', True)
   107        super(SEPersonalIdentityNumberField, self).__init__(*args, **kwargs)
   108
   109    default_error_messages = {
   110        'invalid': _('Enter a valid Swedish personal identity number.'),
   111        'invalid_length': _('Enter a Swedish personal identity number with 10 digits (YYMMDD-NNNN).'),
   112        'coordination_number': _('Co-ordination numbers are not allowed.'),
   113    }
   114
   115    def clean(self, value):
   116        value = super(SEPersonalIdentityNumberField, self).clean(value)
   117       
   118        if value in EMPTY_VALUES:
   119            return u''
   120       
   121        if LONG_SWEDISH_ID_NUMBER.match(value):
   122            raise forms.ValidationError(self.error_messages['invalid_length'])
   123       
   124        match = SWEDISH_ID_NUMBER.match(value)
   125        if not match:
   126            raise forms.ValidationError(self.error_messages['invalid'])
   127
   128        gd = match.groupdict()
   129       
   130        # compare the calculated value with the checksum
   131        if id_number_checksum(gd) != int(gd['checksum']):
   132            raise forms.ValidationError(self.error_messages['invalid'])
   133
   134        # check for valid birthday   
   135        if not valid_id_birthday(gd):
   136            raise forms.ValidationError(self.error_messages['invalid'])
   137
   138        # make sure that co-ordination numbers do not pass if not allowed
   139        if not self.coordination_number and int(gd['day']) > 60:
   140            raise forms.ValidationError(self.error_messages['coordination_number'])
   141 
   142        return format_id_number(gd)
   143
   144
   145class SEPostalCodeField(forms.RegexField):
   146    """
   147    A form field that validates input as a Swedish postal code (postnummer).
   148    Valid codes consist of five digits (XXXXX). The number can optionally be
   149    formatted with a space after the third digit (XXX XX).
   150
   151    The cleaned value will never contain the space.
   152    """
   153
   154    default_error_messages = {
   155        'invalid': _('Enter a Swedish postal code in the format XXXXX.'),
   156    }
   157
   158    def __init__(self, *args, **kwargs):
   159        super(SEPostalCodeField, self).__init__(SE_POSTAL_CODE, *args, **kwargs)
   160
   161    def clean(self, value):
   162        return super(SEPostalCodeField, self).clean(value).replace(' ', '')
   163
   164
 • new file django/contrib/localflavor/se/se_counties.py

  diff --git a/django/contrib/localflavor/se/se_counties.py b/django/contrib/localflavor/se/se_counties.py
  new file mode 100644
  index 0000000..0944064
  - +  
   1# -*- coding: utf-8 -*-
   2"""
   3A alphabetical list of Swedish counties, sorted by county codes.
   4
   5
   6http://en.wikipedia.org/wiki/Counties_of_Sweden
   7
   8This exists in this standalone file so that it's only imported into memory
   9when explicitly needed.
   10
   11"""
   12
   13from django.utils.translation import ugettext_lazy as _
   14
   15COUNTY_CHOICES = (
   16    ('AB', _(u'Stockholm County')),
   17    ('AC', _(u'Västerbotten County')),
   18    ('BD', _(u'Norrbotten County')),
   19    ('C', _(u'Uppsala County')),
   20    ('D', _(u'Södermanland County')),
   21    ('E', _(u'Östergötland County')),
   22    ('F', _(u'Jönköping County')),
   23    ('G', _(u'Kronoberg County')),
   24    ('H', _(u'Kalmar County')),
   25    ('I', _(u'Gotland County')),
   26    ('K', _(u'Blekinge County')),
   27    ('M', _(u'Skåne County')),
   28    ('N', _(u'Halland County')),
   29    ('O', _(u'Västra Götaland County')),
   30    ('S', _(u'Värmland County')),
   31    ('T', _(u'Örebro County')),
   32    ('U', _(u'Västmanland County')),
   33    ('W', _(u'Dalarna County')),
   34    ('X', _(u'Gävleborg County')),
   35    ('Y', _(u'Västernorrland County')),
   36    ('Z', _(u'Jämtland County')),
   37)
 • new file django/contrib/localflavor/se/se_municipalities.py

  diff --git a/django/contrib/localflavor/se/se_municipalities.py b/django/contrib/localflavor/se/se_municipalities.py
  new file mode 100644
  index 0000000..2035dda
  - +  
   1# -*- coding: utf-8 -*-
   2"""
   3An alphabetical list of Swedish municipalities for use as `choices` in a
   4formfield.
   5
   6This exists in this standalone file so that it's only imported into memory
   7when explicitly needed.
   8
   9This list was fetched 2008-10-03 from:
   10http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/visavar.asp?yp=duwird&xu=c5587001&lang=2&langdb=2&Fromwhere=S&omradekod=BE&huvudtabell=BefArealTathetKon&innehall=Areal&prodid=BE0101&deltabell=K1&fromSok=&preskat=O
   11
   12"""
   13
   14MUNICIPALITY_CHOICES = (
   15    ('1440', u'Ale'),
   16    ('1489', u'Alingsås'),
   17    ('0764', u'Alvesta'),
   18    ('0604', u'Aneby'),
   19    ('1984', u'Arboga'),
   20    ('2506', u'Arjeplog'),
   21    ('2505', u'Arvidsjaur'),
   22    ('1784', u'Arvika'),
   23    ('1882', u'Askersund'),
   24    ('2084', u'Avesta'),
   25    ('1460', u'Bengtsfors'),
   26    ('2326', u'Berg'),
   27    ('2403', u'Bjurholm'),
   28    ('1260', u'Bjuv'),
   29    ('2582', u'Boden'),
   30    ('1443', u'Bollebygd'),
   31    ('2183', u'Bollnäs'),
   32    ('0885', u'Borgholm'),
   33    ('2081', u'Borlänge'),
   34    ('1490', u'Borås'),
   35    ('0127', u'Botkyrka'),
   36    ('0560', u'Boxholm'),
   37    ('1272', u'Bromölla'),
   38    ('2305', u'Bräcke'),
   39    ('1231', u'Burlöv'),
   40    ('1278', u'Båstad'),
   41    ('1438', u'Dals-Ed'),
   42    ('0162', u'Danderyd'),
   43    ('1862', u'Degerfors'),
   44    ('2425', u'Dorotea'),
   45    ('1730', u'Eda'),
   46    ('0125', u'Ekerö'),
   47    ('0686', u'Eksjö'),
   48    ('0862', u'Emmaboda'),
   49    ('0381', u'Enköping'),
   50    ('0484', u'Eskilstuna'),
   51    ('1285', u'Eslöv'),
   52    ('1445', u'Essunga'),
   53    ('1982', u'Fagersta'),
   54    ('1382', u'Falkenberg'),
   55    ('1499', u'Falköping'),
   56    ('2080', u'Falun'),
   57    ('1782', u'Filipstad'),
   58    ('0562', u'Finspång'),
   59    ('0482', u'Flen'),
   60    ('1763', u'Forshaga'),
   61    ('1439', u'Färgelanda'),
   62    ('2026', u'Gagnef'),
   63    ('0662', u'Gislaved'),
   64    ('0461', u'Gnesta'),
   65    ('0617', u'Gnosjö'),
   66    ('0980', u'Gotland'),
   67    ('1764', u'Grums'),
   68    ('1444', u'Grästorp'),
   69    ('1447', u'Gullspång'),
   70    ('2523', u'Gällivare'),
   71    ('2180', u'Gävle'),
   72    ('1480', u'Göteborg'),
   73    ('1471', u'Götene'),
   74    ('0643', u'Habo'),
   75    ('1783', u'Hagfors'),
   76    ('1861', u'Hallsberg'),
   77    ('1961', u'Hallstahammar'),
   78    ('1380', u'Halmstad'),
   79    ('1761', u'Hammarö'),
   80    ('0136', u'Haninge'),
   81    ('2583', u'Haparanda'),
   82    ('0331', u'Heby'),
   83    ('2083', u'Hedemora'),
   84    ('1283', u'Helsingborg'),
   85    ('1466', u'Herrljunga'),
   86    ('1497', u'Hjo'),
   87    ('2104', u'Hofors'),
   88    ('0126', u'Huddinge'),
   89    ('2184', u'Hudiksvall'),
   90    ('0860', u'Hultsfred'),
   91    ('1315', u'Hylte'),
   92    ('1863', u'Hällefors'),
   93    ('2361', u'Härjedalen'),
   94    ('2280', u'Härnösand'),
   95    ('1401', u'Härryda'),
   96    ('1293', u'Hässleholm'),
   97    ('0305', u'Håbo'),
   98    ('1284', u'Höganäs'),
   99    ('0821', u'Högsby'),
   100    ('1266', u'Hörby'),
   101    ('1267', u'Höör'),
   102    ('2510', u'Jokkmokk'),
   103    ('0123', u'Järfälla'),
   104    ('0680', u'Jönköping'),
   105    ('2514', u'Kalix'),
   106    ('0880', u'Kalmar'),
   107    ('1446', u'Karlsborg'),
   108    ('1082', u'Karlshamn'),
   109    ('1883', u'Karlskoga'),
   110    ('1080', u'Karlskrona'),
   111    ('1780', u'Karlstad'),
   112    ('0483', u'Katrineholm'),
   113    ('1715', u'Kil'),
   114    ('0513', u'Kinda'),
   115    ('2584', u'Kiruna'),
   116    ('1276', u'Klippan'),
   117    ('0330', u'Knivsta'),
   118    ('2282', u'Kramfors'),
   119    ('1290', u'Kristianstad'),
   120    ('1781', u'Kristinehamn'),
   121    ('2309', u'Krokom'),
   122    ('1881', u'Kumla'),
   123    ('1384', u'Kungsbacka'),
   124    ('1960', u'Kungsör'),
   125    ('1482', u'Kungälv'),
   126    ('1261', u'Kävlinge'),
   127    ('1983', u'Köping'),
   128    ('1381', u'Laholm'),
   129    ('1282', u'Landskrona'),
   130    ('1860', u'Laxå'),
   131    ('1814', u'Lekeberg'),
   132    ('2029', u'Leksand'),
   133    ('1441', u'Lerum'),
   134    ('0761', u'Lessebo'),
   135    ('0186', u'Lidingö'),
   136    ('1494', u'Lidköping'),
   137    ('1462', u'Lilla Edet'),
   138    ('1885', u'Lindesberg'),
   139    ('0580', u'Linköping'),
   140    ('0781', u'Ljungby'),
   141    ('2161', u'Ljusdal'),
   142    ('1864', u'Ljusnarsberg'),
   143    ('1262', u'Lomma'),
   144    ('2085', u'Ludvika'),
   145    ('2580', u'Luleå'),
   146    ('1281', u'Lund'),
   147    ('2481', u'Lycksele'),
   148    ('1484', u'Lysekil'),
   149    ('1280', u'Malmö'),
   150    ('2023', u'Malung-Sälen'),
   151    ('2418', u'Malå'),
   152    ('1493', u'Mariestad'),
   153    ('1463', u'Mark'),
   154    ('0767', u'Markaryd'),
   155    ('1461', u'Mellerud'),
   156    ('0586', u'Mjölby'),
   157    ('2062', u'Mora'),
   158    ('0583', u'Motala'),
   159    ('0642', u'Mullsjö'),
   160    ('1430', u'Munkedal'),
   161    ('1762', u'Munkfors'),
   162    ('1481', u'Mölndal'),
   163    ('0861', u'Mönsterås'),
   164    ('0840', u'Mörbylånga'),
   165    ('0182', u'Nacka'),
   166    ('1884', u'Nora'),
   167    ('1962', u'Norberg'),
   168    ('2132', u'Nordanstig'),
   169    ('2401', u'Nordmaling'),
   170    ('0581', u'Norrköping'),
   171    ('0188', u'Norrtälje'),
   172    ('2417', u'Norsjö'),
   173    ('0881', u'Nybro'),
   174    ('0140', u'Nykvarn'),
   175    ('0480', u'Nyköping'),
   176    ('0192', u'Nynäshamn'),
   177    ('0682', u'Nässjö'),
   178    ('2101', u'Ockelbo'),
   179    ('1060', u'Olofström'),
   180    ('2034', u'Orsa'),
   181    ('1421', u'Orust'),
   182    ('1273', u'Osby'),
   183    ('0882', u'Oskarshamn'),
   184    ('2121', u'Ovanåker'),
   185    ('0481', u'Oxelösund'),
   186    ('2521', u'Pajala'),
   187    ('1402', u'Partille'),
   188    ('1275', u'Perstorp'),
   189    ('2581', u'Piteå'),
   190    ('2303', u'Ragunda'),
   191    ('2409', u'Robertsfors'),
   192    ('1081', u'Ronneby'),
   193    ('2031', u'Rättvik'),
   194    ('1981', u'Sala'),
   195    ('0128', u'Salem'),
   196    ('2181', u'Sandviken'),
   197    ('0191', u'Sigtuna'),
   198    ('1291', u'Simrishamn'),
   199    ('1265', u'Sjöbo'),
   200    ('1495', u'Skara'),
   201    ('2482', u'Skellefteå'),
   202    ('1904', u'Skinnskatteberg'),
   203    ('1264', u'Skurup'),
   204    ('1496', u'Skövde'),
   205    ('2061', u'Smedjebacken'),
   206    ('2283', u'Sollefteå'),
   207    ('0163', u'Sollentuna'),
   208    ('0184', u'Solna'),
   209    ('2422', u'Sorsele'),
   210    ('1427', u'Sotenäs'),
   211    ('1230', u'Staffanstorp'),
   212    ('1415', u'Stenungsund'),
   213    ('0180', u'Stockholm'),
   214    ('1760', u'Storfors'),
   215    ('2421', u'Storuman'),
   216    ('0486', u'Strängnäs'),
   217    ('1486', u'Strömstad'),
   218    ('2313', u'Strömsund'),
   219    ('0183', u'Sundbyberg'),
   220    ('2281', u'Sundsvall'),
   221    ('1766', u'Sunne'),
   222    ('1907', u'Surahammar'),
   223    ('1214', u'Svalöv'),
   224    ('1263', u'Svedala'),
   225    ('1465', u'Svenljunga'),
   226    ('1785', u'Säffle'),
   227    ('2082', u'Säter'),
   228    ('0684', u'Sävsjö'),
   229    ('2182', u'Söderhamn'),
   230    ('0582', u'Söderköping'),
   231    ('0181', u'Södertälje'),
   232    ('1083', u'Sölvesborg'),
   233    ('1435', u'Tanum'),
   234    ('1472', u'Tibro'),
   235    ('1498', u'Tidaholm'),
   236    ('0360', u'Tierp'),
   237    ('2262', u'Timrå'),
   238    ('0763', u'Tingsryd'),
   239    ('1419', u'Tjörn'),
   240    ('1270', u'Tomelilla'),
   241    ('1737', u'Torsby'),
   242    ('0834', u'Torsås'),
   243    ('1452', u'Tranemo'),
   244    ('0687', u'Tranås'),
   245    ('1287', u'Trelleborg'),
   246    ('1488', u'Trollhättan'),
   247    ('0488', u'Trosa'),
   248    ('0138', u'Tyresö'),
   249    ('0160', u'Täby'),
   250    ('1473', u'Töreboda'),
   251    ('1485', u'Uddevalla'),
   252    ('1491', u'Ulricehamn'),
   253    ('2480', u'Umeå'),
   254    ('0114', u'Upplands Väsby'),
   255    ('0139', u'Upplands-Bro'),
   256    ('0380', u'Uppsala'),
   257    ('0760', u'Uppvidinge'),
   258    ('0584', u'Vadstena'),
   259    ('0665', u'Vaggeryd'),
   260    ('0563', u'Valdemarsvik'),
   261    ('0115', u'Vallentuna'),
   262    ('2021', u'Vansbro'),
   263    ('1470', u'Vara'),
   264    ('1383', u'Varberg'),
   265    ('0187', u'Vaxholm'),
   266    ('1233', u'Vellinge'),
   267    ('0685', u'Vetlanda'),
   268    ('2462', u'Vilhelmina'),
   269    ('0884', u'Vimmerby'),
   270    ('2404', u'Vindeln'),
   271    ('0428', u'Vingåker'),
   272    ('1487', u'Vänersborg'),
   273    ('2460', u'Vännäs'),
   274    ('0120', u'Värmdö'),
   275    ('0683', u'Värnamo'),
   276    ('0883', u'Västervik'),
   277    ('1980', u'Västerås'),
   278    ('0780', u'Växjö'),
   279    ('1442', u'Vårgårda'),
   280    ('0512', u'Ydre'),
   281    ('1286', u'Ystad'),
   282    ('0765', u'Älmhult'),
   283    ('2039', u'Älvdalen'),
   284    ('0319', u'Älvkarleby'),
   285    ('2560', u'Älvsbyn'),
   286    ('1292', u'Ängelholm'),
   287    ('1492', u'Åmål'),
   288    ('2260', u'Ånge'),
   289    ('2321', u'Åre'),
   290    ('1765', u'Årjäng'),
   291    ('2463', u'Åsele'),
   292    ('1277', u'Åstorp'),
   293    ('0561', u'Åtvidaberg'),
   294    ('1407', u'Öckerö'),
   295    ('0509', u'Ödeshög'),
   296    ('1880', u'Örebro'),
   297    ('1257', u'Örkelljunga'),
   298    ('2284', u'Örnsköldsvik'),
   299    ('2380', u'Östersund'),
   300    ('0117', u'Österåker'),
   301    ('0382', u'Östhammar'),
   302    ('1256', u'Östra Göinge'),
   303    ('2513', u'Överkalix'),
   304    ('2518', u'Övertorneå'),
   305)
 • new file django/contrib/localflavor/se/utils.py

  diff --git a/django/contrib/localflavor/se/utils.py b/django/contrib/localflavor/se/utils.py
  new file mode 100644
  index 0000000..f9b3cc6
  - +  
   1import re
   2import time
   3import datetime
   4
   5SWEDISH_ID_NUMBER = re.compile(r'^(?P<year>\d{2})(?P<month>\d{2})(?P<day>\d{2})(?P<sign>[\-+]?)(?P<serial>\d{3})(?P<checksum>\d)$')
   6LONG_SWEDISH_ID_NUMBER = re.compile(r'^\d{8}[\-+]?\d{4}$')
   7SE_POSTAL_CODE = re.compile(r'^[1-9]\d{2} ?\d{2}$')
   8
   9def id_number_checksum(gd):
   10    """
   11    Calculates a Swedish id number checksum 
   12    """
   13
   14    n = s = 0
   15    for c in (gd['year'] + gd['month'] + gd['day'] + gd['serial']):
   16        tmp = ((n % 2) and 1 or 2) * int(c)
   17        if tmp > 9:
   18            tmp = sum([int(i) for i in str(tmp)])
   19 
   20        s += tmp
   21        n += 1
   22 
   23    return (((s / 10) + 1) * 10) - s
   24
   25def valid_id_birthday(gd, fix_coordination_number_day=True):
   26
   27    day = int(gd['day'])
   28    if fix_coordination_number_day and day > 60:
   29        day -= 60
   30
   31    current_year = datetime.date.today().year
   32    year = int(time.strftime('%Y')) - int(time.strftime('%y')) + int(gd['year'])
   33   
   34    if ('%s%s%02d' % (gd['year'], gd['month'], day)) > time.strftime('%y%m%d'):
   35        year -= 100
   36
   37    # if the person is older than 100 years
   38    if gd['sign'] == '+':
   39        year -= 100
   40
   41    # Make sure it is a valid date
   42    try:
   43        datetime.date(year, int(gd['month']), day)
   44        return True
   45    except ValueError:
   46        return False
   47
   48def format_id_number(gd):
   49    if not gd['sign']:
   50        gd['sign'] = '-'
   51
   52    return unicode(gd['year'] + gd['month'] + gd['day'] + gd['sign'] + gd['serial'] + gd['checksum'])
   53
   54def valid_organisation(gd):
   55    return int(gd['month']) >= 20 and gd['sign'] in ('-', '')
   56
 • docs/ref/contrib/localflavor.txt

  diff --git a/docs/ref/contrib/localflavor.txt b/docs/ref/contrib/localflavor.txt
  index 6771efc..a6b6525 100644
  a b Countries currently supported by :mod:`~django.contrib.localflavor` are:  
  6060    * Slovakia_
  6161    * `South Africa`_
  6262    * Spain_
   63    * Sweden_
  6364    * Switzerland_
  6465    * `United Kingdom`_
  6566    * `United States of America`_
  Here's an example of how to use them::  
  99100.. _Slovakia: `Slovakia (sk)`_
  100101.. _South Africa: `South Africa (za)`_
  101102.. _Spain: `Spain (es)`_
   103.. _Sweden: `Sweden (se)`_
  102104.. _Switzerland: `Switzerland (ch)`_
  103105.. _United Kingdom: `United Kingdom (uk)`_
  104106.. _United States of America: `United States of America (us)`_
  Spain (``es``)  
  573575
  574576    A ``Select`` widget that uses a list of Spanish regions as its choices.
  575577
   578Sweden (``se``)
   579===============
   580
   581.. class:: se.forms.SECountySelect
   582
   583    A Select form widget that uses a list of the Swedish counties (län)
   584    as its choices.
   585
   586    The cleaned value is the official county code -- see
   587    http://en.wikipedia.org/wiki/Counties_of_Sweden for a list.
   588
   589.. class:: se.forms.SEMunicipalitySelect
   590
   591    A Select form widget that uses a list of the Swedish municipalities
   592    (kommuner) as its choices.
   593
   594    Returns the official municipality code.
   595
   596.. class:: se.forms.SEOrganisationNumber
   597
   598    A form field that validates input as a Swedish organisation number
   599    (organisationsnummer).
   600
   601    This fields accepts the same data as SEPersonalIdentityField (for
   602    sole proprietorships (enskild firma)), with the exception of
   603    co-ordination numbers.
   604   
   605    It also accepts ordinary Swedish organisation numbers.
   606
   607    The correct formats are YYMMDD-XXXX and YYMMDDXXXX. YYMMDDXXXX will be
   608    corrected to YYMMDD-XXXX.
   609   
   610    The YYMMDD+XXXX format has the same meaning as for SEPersonalIdentifyNumber
   611    and can only be used if the organisation is a sole proprietorship
   612    (enskildfirma).
   613
   614.. class:: se.forms.SEPersonalIdentityNumber
   615
   616    A form field that validates input as a Swedish personal identity number
   617    (personnummer).
   618
   619    The correct formats are YYMMDD-XXXX, YYMMDD+XXXX and YYMMDDXXXX.
   620    YYMMDDXXXX will be corrected to YYMMDD-XXXX.
   621
   622    \+ indicates that the person is more than 100 years old, which will be
   623    taken into consideration when the date is validated.
   624   
   625    The checksum will be calculated and checked. The birth date is checked
   626    to be a valid date.
   627
   628    By default, co-ordination numbers (samordningsnummer) will be accepted.
   629    To only allow real personal identity numbers, pass the keyword argument
   630    coordination_number=False to the constructor.
   631
   632.. class:: se.forms.SEPostalCodeField
   633
   634    A form field that validates input as a Swedish postal code (postnummer).
   635    Valid codes consist of five digits (XXXXX). The number can optionally be
   636    formatted with a space after the third digit (XXX XX).
   637
   638    The cleaned value will never contain the space.
   639
  576640Switzerland (``ch``)
  577641====================
  578642
 • new file tests/regressiontests/forms/localflavor/se.py

  diff --git a/tests/regressiontests/forms/localflavor/se.py b/tests/regressiontests/forms/localflavor/se.py
  new file mode 100644
  index 0000000..99553c7
  - +  
   1# -*- coding: utf-8 -*-
   2# Tests for the contrib/localflavor/se form fields.
   3
   4tests = r"""
   5
   6# SECountySelect #####################################################
   7>>> from django.contrib.localflavor.se.forms import SECountySelect
   8
   9>>> w = SECountySelect()
   10>>> w.render('swedish_county', 'E')
   11u'<select name="swedish_county">\n<option value="AB">Stockholm County</option>\n<option value="AC">V\xe4sterbotten County</option>\n<option value="BD">Norrbotten County</option>\n<option value="C">Uppsala County</option>\n<option value="D">S\xf6dermanland County</option>\n<option value="E" selected="selected">\xd6sterg\xf6tland County</option>\n<option value="F">J\xf6nk\xf6ping County</option>\n<option value="G">Kronoberg County</option>\n<option value="H">Kalmar County</option>\n<option value="I">Gotland County</option>\n<option value="K">Blekinge County</option>\n<option value="M">Sk\xe5ne County</option>\n<option value="N">Halland County</option>\n<option value="O">V\xe4stra G\xf6taland County</option>\n<option value="S">V\xe4rmland County</option>\n<option value="T">\xd6rebro County</option>\n<option value="U">V\xe4stmanland County</option>\n<option value="W">Dalarna County</option>\n<option value="X">G\xe4vleborg County</option>\n<option value="Y">V\xe4sternorrland County</option>\n<option value="Z">J\xe4mtland County</option>\n</select>'
   12
   13>>> from django.contrib.localflavor.se.forms import SEMunicipalitySelect
   14>>> w = SEMunicipalitySelect()
   15>>> w.render('swedish_municipalities', '0580')
   16u'<select name="swedish_municipalities">\n<option value="1440">Ale</option>\n<option value="1489">Alings\xe5s</option>\n<option value="0764">Alvesta</option>\n<option value="0604">Aneby</option>\n<option value="1984">Arboga</option>\n<option value="2506">Arjeplog</option>\n<option value="2505">Arvidsjaur</option>\n<option value="1784">Arvika</option>\n<option value="1882">Askersund</option>\n<option value="2084">Avesta</option>\n<option value="1460">Bengtsfors</option>\n<option value="2326">Berg</option>\n<option value="2403">Bjurholm</option>\n<option value="1260">Bjuv</option>\n<option value="2582">Boden</option>\n<option value="1443">Bollebygd</option>\n<option value="2183">Bolln\xe4s</option>\n<option value="0885">Borgholm</option>\n<option value="2081">Borl\xe4nge</option>\n<option value="1490">Bor\xe5s</option>\n<option value="0127">Botkyrka</option>\n<option value="0560">Boxholm</option>\n<option value="1272">Brom\xf6lla</option>\n<option value="2305">Br\xe4cke</option>\n<option value="1231">Burl\xf6v</option>\n<option value="1278">B\xe5stad</option>\n<option value="1438">Dals-Ed</option>\n<option value="0162">Danderyd</option>\n<option value="1862">Degerfors</option>\n<option value="2425">Dorotea</option>\n<option value="1730">Eda</option>\n<option value="0125">Eker\xf6</option>\n<option value="0686">Eksj\xf6</option>\n<option value="0862">Emmaboda</option>\n<option value="0381">Enk\xf6ping</option>\n<option value="0484">Eskilstuna</option>\n<option value="1285">Esl\xf6v</option>\n<option value="1445">Essunga</option>\n<option value="1982">Fagersta</option>\n<option value="1382">Falkenberg</option>\n<option value="1499">Falk\xf6ping</option>\n<option value="2080">Falun</option>\n<option value="1782">Filipstad</option>\n<option value="0562">Finsp\xe5ng</option>\n<option value="0482">Flen</option>\n<option value="1763">Forshaga</option>\n<option value="1439">F\xe4rgelanda</option>\n<option value="2026">Gagnef</option>\n<option value="0662">Gislaved</option>\n<option value="0461">Gnesta</option>\n<option value="0617">Gnosj\xf6</option>\n<option value="0980">Gotland</option>\n<option value="1764">Grums</option>\n<option value="1444">Gr\xe4storp</option>\n<option value="1447">Gullsp\xe5ng</option>\n<option value="2523">G\xe4llivare</option>\n<option value="2180">G\xe4vle</option>\n<option value="1480">G\xf6teborg</option>\n<option value="1471">G\xf6tene</option>\n<option value="0643">Habo</option>\n<option value="1783">Hagfors</option>\n<option value="1861">Hallsberg</option>\n<option value="1961">Hallstahammar</option>\n<option value="1380">Halmstad</option>\n<option value="1761">Hammar\xf6</option>\n<option value="0136">Haninge</option>\n<option value="2583">Haparanda</option>\n<option value="0331">Heby</option>\n<option value="2083">Hedemora</option>\n<option value="1283">Helsingborg</option>\n<option value="1466">Herrljunga</option>\n<option value="1497">Hjo</option>\n<option value="2104">Hofors</option>\n<option value="0126">Huddinge</option>\n<option value="2184">Hudiksvall</option>\n<option value="0860">Hultsfred</option>\n<option value="1315">Hylte</option>\n<option value="1863">H\xe4llefors</option>\n<option value="2361">H\xe4rjedalen</option>\n<option value="2280">H\xe4rn\xf6sand</option>\n<option value="1401">H\xe4rryda</option>\n<option value="1293">H\xe4ssleholm</option>\n<option value="0305">H\xe5bo</option>\n<option value="1284">H\xf6gan\xe4s</option>\n<option value="0821">H\xf6gsby</option>\n<option value="1266">H\xf6rby</option>\n<option value="1267">H\xf6\xf6r</option>\n<option value="2510">Jokkmokk</option>\n<option value="0123">J\xe4rf\xe4lla</option>\n<option value="0680">J\xf6nk\xf6ping</option>\n<option value="2514">Kalix</option>\n<option value="0880">Kalmar</option>\n<option value="1446">Karlsborg</option>\n<option value="1082">Karlshamn</option>\n<option value="1883">Karlskoga</option>\n<option value="1080">Karlskrona</option>\n<option value="1780">Karlstad</option>\n<option value="0483">Katrineholm</option>\n<option value="1715">Kil</option>\n<option value="0513">Kinda</option>\n<option value="2584">Kiruna</option>\n<option value="1276">Klippan</option>\n<option value="0330">Knivsta</option>\n<option value="2282">Kramfors</option>\n<option value="1290">Kristianstad</option>\n<option value="1781">Kristinehamn</option>\n<option value="2309">Krokom</option>\n<option value="1881">Kumla</option>\n<option value="1384">Kungsbacka</option>\n<option value="1960">Kungs\xf6r</option>\n<option value="1482">Kung\xe4lv</option>\n<option value="1261">K\xe4vlinge</option>\n<option value="1983">K\xf6ping</option>\n<option value="1381">Laholm</option>\n<option value="1282">Landskrona</option>\n<option value="1860">Lax\xe5</option>\n<option value="1814">Lekeberg</option>\n<option value="2029">Leksand</option>\n<option value="1441">Lerum</option>\n<option value="0761">Lessebo</option>\n<option value="0186">Liding\xf6</option>\n<option value="1494">Lidk\xf6ping</option>\n<option value="1462">Lilla Edet</option>\n<option value="1885">Lindesberg</option>\n<option value="0580" selected="selected">Link\xf6ping</option>\n<option value="0781">Ljungby</option>\n<option value="2161">Ljusdal</option>\n<option value="1864">Ljusnarsberg</option>\n<option value="1262">Lomma</option>\n<option value="2085">Ludvika</option>\n<option value="2580">Lule\xe5</option>\n<option value="1281">Lund</option>\n<option value="2481">Lycksele</option>\n<option value="1484">Lysekil</option>\n<option value="1280">Malm\xf6</option>\n<option value="2023">Malung-S\xe4len</option>\n<option value="2418">Mal\xe5</option>\n<option value="1493">Mariestad</option>\n<option value="1463">Mark</option>\n<option value="0767">Markaryd</option>\n<option value="1461">Mellerud</option>\n<option value="0586">Mj\xf6lby</option>\n<option value="2062">Mora</option>\n<option value="0583">Motala</option>\n<option value="0642">Mullsj\xf6</option>\n<option value="1430">Munkedal</option>\n<option value="1762">Munkfors</option>\n<option value="1481">M\xf6lndal</option>\n<option value="0861">M\xf6nster\xe5s</option>\n<option value="0840">M\xf6rbyl\xe5nga</option>\n<option value="0182">Nacka</option>\n<option value="1884">Nora</option>\n<option value="1962">Norberg</option>\n<option value="2132">Nordanstig</option>\n<option value="2401">Nordmaling</option>\n<option value="0581">Norrk\xf6ping</option>\n<option value="0188">Norrt\xe4lje</option>\n<option value="2417">Norsj\xf6</option>\n<option value="0881">Nybro</option>\n<option value="0140">Nykvarn</option>\n<option value="0480">Nyk\xf6ping</option>\n<option value="0192">Nyn\xe4shamn</option>\n<option value="0682">N\xe4ssj\xf6</option>\n<option value="2101">Ockelbo</option>\n<option value="1060">Olofstr\xf6m</option>\n<option value="2034">Orsa</option>\n<option value="1421">Orust</option>\n<option value="1273">Osby</option>\n<option value="0882">Oskarshamn</option>\n<option value="2121">Ovan\xe5ker</option>\n<option value="0481">Oxel\xf6sund</option>\n<option value="2521">Pajala</option>\n<option value="1402">Partille</option>\n<option value="1275">Perstorp</option>\n<option value="2581">Pite\xe5</option>\n<option value="2303">Ragunda</option>\n<option value="2409">Robertsfors</option>\n<option value="1081">Ronneby</option>\n<option value="2031">R\xe4ttvik</option>\n<option value="1981">Sala</option>\n<option value="0128">Salem</option>\n<option value="2181">Sandviken</option>\n<option value="0191">Sigtuna</option>\n<option value="1291">Simrishamn</option>\n<option value="1265">Sj\xf6bo</option>\n<option value="1495">Skara</option>\n<option value="2482">Skellefte\xe5</option>\n<option value="1904">Skinnskatteberg</option>\n<option value="1264">Skurup</option>\n<option value="1496">Sk\xf6vde</option>\n<option value="2061">Smedjebacken</option>\n<option value="2283">Sollefte\xe5</option>\n<option value="0163">Sollentuna</option>\n<option value="0184">Solna</option>\n<option value="2422">Sorsele</option>\n<option value="1427">Soten\xe4s</option>\n<option value="1230">Staffanstorp</option>\n<option value="1415">Stenungsund</option>\n<option value="0180">Stockholm</option>\n<option value="1760">Storfors</option>\n<option value="2421">Storuman</option>\n<option value="0486">Str\xe4ngn\xe4s</option>\n<option value="1486">Str\xf6mstad</option>\n<option value="2313">Str\xf6msund</option>\n<option value="0183">Sundbyberg</option>\n<option value="2281">Sundsvall</option>\n<option value="1766">Sunne</option>\n<option value="1907">Surahammar</option>\n<option value="1214">Sval\xf6v</option>\n<option value="1263">Svedala</option>\n<option value="1465">Svenljunga</option>\n<option value="1785">S\xe4ffle</option>\n<option value="2082">S\xe4ter</option>\n<option value="0684">S\xe4vsj\xf6</option>\n<option value="2182">S\xf6derhamn</option>\n<option value="0582">S\xf6derk\xf6ping</option>\n<option value="0181">S\xf6dert\xe4lje</option>\n<option value="1083">S\xf6lvesborg</option>\n<option value="1435">Tanum</option>\n<option value="1472">Tibro</option>\n<option value="1498">Tidaholm</option>\n<option value="0360">Tierp</option>\n<option value="2262">Timr\xe5</option>\n<option value="0763">Tingsryd</option>\n<option value="1419">Tj\xf6rn</option>\n<option value="1270">Tomelilla</option>\n<option value="1737">Torsby</option>\n<option value="0834">Tors\xe5s</option>\n<option value="1452">Tranemo</option>\n<option value="0687">Tran\xe5s</option>\n<option value="1287">Trelleborg</option>\n<option value="1488">Trollh\xe4ttan</option>\n<option value="0488">Trosa</option>\n<option value="0138">Tyres\xf6</option>\n<option value="0160">T\xe4by</option>\n<option value="1473">T\xf6reboda</option>\n<option value="1485">Uddevalla</option>\n<option value="1491">Ulricehamn</option>\n<option value="2480">Ume\xe5</option>\n<option value="0114">Upplands V\xe4sby</option>\n<option value="0139">Upplands-Bro</option>\n<option value="0380">Uppsala</option>\n<option value="0760">Uppvidinge</option>\n<option value="0584">Vadstena</option>\n<option value="0665">Vaggeryd</option>\n<option value="0563">Valdemarsvik</option>\n<option value="0115">Vallentuna</option>\n<option value="2021">Vansbro</option>\n<option value="1470">Vara</option>\n<option value="1383">Varberg</option>\n<option value="0187">Vaxholm</option>\n<option value="1233">Vellinge</option>\n<option value="0685">Vetlanda</option>\n<option value="2462">Vilhelmina</option>\n<option value="0884">Vimmerby</option>\n<option value="2404">Vindeln</option>\n<option value="0428">Ving\xe5ker</option>\n<option value="1487">V\xe4nersborg</option>\n<option value="2460">V\xe4nn\xe4s</option>\n<option value="0120">V\xe4rmd\xf6</option>\n<option value="0683">V\xe4rnamo</option>\n<option value="0883">V\xe4stervik</option>\n<option value="1980">V\xe4ster\xe5s</option>\n<option value="0780">V\xe4xj\xf6</option>\n<option value="1442">V\xe5rg\xe5rda</option>\n<option value="0512">Ydre</option>\n<option value="1286">Ystad</option>\n<option value="0765">\xc4lmhult</option>\n<option value="2039">\xc4lvdalen</option>\n<option value="0319">\xc4lvkarleby</option>\n<option value="2560">\xc4lvsbyn</option>\n<option value="1292">\xc4ngelholm</option>\n<option value="1492">\xc5m\xe5l</option>\n<option value="2260">\xc5nge</option>\n<option value="2321">\xc5re</option>\n<option value="1765">\xc5rj\xe4ng</option>\n<option value="2463">\xc5sele</option>\n<option value="1277">\xc5storp</option>\n<option value="0561">\xc5tvidaberg</option>\n<option value="1407">\xd6cker\xf6</option>\n<option value="0509">\xd6desh\xf6g</option>\n<option value="1880">\xd6rebro</option>\n<option value="1257">\xd6rkelljunga</option>\n<option value="2284">\xd6rnsk\xf6ldsvik</option>\n<option value="2380">\xd6stersund</option>\n<option value="0117">\xd6ster\xe5ker</option>\n<option value="0382">\xd6sthammar</option>\n<option value="1256">\xd6stra G\xf6inge</option>\n<option value="2513">\xd6verkalix</option>\n<option value="2518">\xd6vertorne\xe5</option>\n</select>'
   17
   18
   19
   20
   21# SEOrganisationNumberField #######################################
   22
   23>>> from django.contrib.localflavor.se.forms import SEOrganisationNumberField
   24
   25>>> f = SEOrganisationNumberField()
   26
   27# Check ordinary personal identity numbers first
   28>>> f.clean('870512-1989')
   29u'870512-1989'
   30>>> f.clean('870512-2128')
   31u'870512-2128'
   32>>> f.clean('081015-6315')
   33u'081015-6315'
   34>>> f.clean('081015+6315')
   35u'081015+6315'
   36>>> f.clean('0810156315')
   37u'081015-6315'
   38>>> f.clean('081015 6315')
   39Traceback (most recent call last):
   40...
   41ValidationError: [u'Enter a valid Swedish organisation number.']
   42
   43>>> f.clean('950231-4496')
   44Traceback (most recent call last):
   45...
   46ValidationError: [u'Enter a valid Swedish organisation number.']
   47
   48Invalid date - month 14
   49>>> f.clean('6914104499')
   50Traceback (most recent call last):
   51...
   52ValidationError: [u'Enter a valid Swedish organisation number.']
   53
   54No special treatment for 12 (four year digits) digits
   55>>> f.clean('19870512-1989')
   56Traceback (most recent call last):
   57...
   58ValidationError: [u'Enter a valid Swedish organisation number.']
   59
   60# Invalid value
   61>>> f.clean('950d314496')
   62Traceback (most recent call last):
   63...
   64ValidationError: [u'Enter a valid Swedish organisation number.']
   65
   66>>> f.clean('invalid!!!')
   67Traceback (most recent call last):
   68...
   69ValidationError: [u'Enter a valid Swedish organisation number.']
   70
   71# Invalid checksum
   72>>> f.clean('870514-1111')
   73Traceback (most recent call last):
   74...
   75ValidationError: [u'Enter a valid Swedish organisation number.']
   76
   77# Empty values
   78>>> f.clean('')
   79Traceback (most recent call last):
   80...
   81ValidationError: [u'This field is required.']
   82
   83>>> f.clean(None)
   84Traceback (most recent call last):
   85...
   86ValidationError: [u'This field is required.']
   87
   88# Co-ordination number checking
   89# Co-ordination numbers are not valid organisation numbers
   90
   91>>> f.clean('870574-1315')
   92Traceback (most recent call last):
   93...
   94ValidationError: [u'Enter a valid Swedish organisation number.']
   95
   96>>> f.clean('870573-1311')
   97Traceback (most recent call last):
   98...
   99ValidationError: [u'Enter a valid Swedish organisation number.']
   100
   101# Test some different organisation numbers
   102>>> f.clean('556074-7569') # IKEA Linköping
   103u'556074-7569'
   104
   105>>> f.clean('556074-3089') # Volvo Personvagnar
   106u'556074-3089'
   107
   108>>> f.clean('822001-5476') # LJS (organisation)
   109u'822001-5476'
   110
   111>>> f.clean('8220015476') # LJS (organisation)
   112u'822001-5476'
   113
   114>>> f.clean('212000-0449') # Katedralskolan Linköping (school)
   115u'212000-0449'
   116
   117>>> f.clean('556074+3089') # Volvo Personvagnar, bad formatting
   118Traceback (most recent call last):
   119...
   120ValidationError: [u'Enter a valid Swedish organisation number.']
   121
   122
   123# Empty values with required=False
   124>>> f = SEOrganisationNumberField(required=False)
   125
   126>>> f.clean(None)
   127u''
   128
   129>>> f.clean('')
   130u''
   131
   132
   133
   134# SEPersonalIdentityNumberField #######################################
   135
   136>>> from django.contrib.localflavor.se.forms import SEPersonalIdentityNumberField
   137
   138>>> f = SEPersonalIdentityNumberField()
   139>>> f.clean('870512-1989')
   140u'870512-1989'
   141
   142>>> f.clean('870512-2128')
   143u'870512-2128'
   144
   145The date and the extra numbers can be separated by - or +
   146>>> f.clean('081015-6315')
   147u'081015-6315'
   148
   149>>> f.clean('081015+6315')
   150u'081015+6315'
   151
   152>>> f.clean('0810156315')
   153u'081015-6315'
   154
   155Separation by space are not allowed
   156>>> f.clean('081015 6315')
   157Traceback (most recent call last):
   158...
   159ValidationError: [u'Enter a valid Swedish personal identity number.']
   160
   161February 31st does not exist
   162>>> f.clean('950231-4496')
   163Traceback (most recent call last):
   164...
   165ValidationError: [u'Enter a valid Swedish personal identity number.']
   166
   167Invalid date - month 14
   168>>> f.clean('6914104499')
   169Traceback (most recent call last):
   170...
   171ValidationError: [u'Enter a valid Swedish personal identity number.']
   172
   17312 (four year digits) digit numbers are not allowed
   174>>> f.clean('19870512-1989')
   175Traceback (most recent call last):
   176...
   177ValidationError: [u'Enter a Swedish personal identity number with 10 digits (YYMMDD-NNNN).']
   178
   179# Invalid value
   180>>> f.clean('950d314496')
   181Traceback (most recent call last):
   182...
   183ValidationError: [u'Enter a valid Swedish personal identity number.']
   184
   185>>> f.clean('invalid!!!')
   186Traceback (most recent call last):
   187...
   188ValidationError: [u'Enter a valid Swedish personal identity number.']
   189
   190# Invalid checksum
   191>>> f.clean('870514-1111')
   192Traceback (most recent call last):
   193...
   194ValidationError: [u'Enter a valid Swedish personal identity number.']
   195
   196# Empty values
   197>>> f.clean('')
   198Traceback (most recent call last):
   199...
   200ValidationError: [u'This field is required.']
   201
   202>>> f.clean(None)
   203Traceback (most recent call last):
   204...
   205ValidationError: [u'This field is required.']
   206
   207# Co-ordination number checking
   208>>> f.clean('870574-1315')
   209u'870574-1315'
   210
   211>>> f.clean('870574+1315')
   212u'870574+1315'
   213
   214>>> f.clean('870573-1311')
   215Traceback (most recent call last):
   216...
   217ValidationError: [u'Enter a valid Swedish personal identity number.']
   218
   219# Check valid co-ordination numbers, that should not be accepted
   220# because of coordination_number=False
   221>>> f = SEPersonalIdentityNumberField(coordination_number=False)
   222
   223>>> f.clean('870574-1315')
   224Traceback (most recent call last):
   225...
   226ValidationError: [u'Co-ordination numbers are not allowed.']
   227
   228>>> f.clean('870574+1315')
   229Traceback (most recent call last):
   230...
   231ValidationError: [u'Co-ordination numbers are not allowed.']
   232
   233>>> f.clean('8705741315')
   234Traceback (most recent call last):
   235...
   236ValidationError: [u'Co-ordination numbers are not allowed.']
   237
   238# Invalid co-ordination numbers should be treated as invalid, and not
   239# as co-ordination numbers
   240>>> f.clean('870573-1311')
   241Traceback (most recent call last):
   242...
   243ValidationError: [u'Enter a valid Swedish personal identity number.']
   244
   245# Empty values with required=False
   246>>> f = SEPersonalIdentityNumberField(required=False)
   247
   248>>> f.clean(None)
   249u''
   250
   251>>> f.clean('')
   252u''
   253
   254# SEPostalCodeField ###############################################
   255>>> from django.contrib.localflavor.se.forms import SEPostalCodeField
   256>>> f = SEPostalCodeField()
   257>>>
   258Postal codes can have spaces
   259>>> f.clean('589 37')
   260u'58937'
   261
   262... but the dont have to
   263>>> f.clean('58937')
   264u'58937'
   265>>> f.clean('abcasfassadf')
   266Traceback (most recent call last):
   267...
   268ValidationError: [u'Enter a Swedish postal code in the format XXXXX.']
   269
   270# Only one space is allowed for separation
   271>>> f.clean('589  37')
   272Traceback (most recent call last):
   273...
   274ValidationError: [u'Enter a Swedish postal code in the format XXXXX.']
   275
   276# The postal code must not start with 0
   277>>> f.clean('01234')
   278Traceback (most recent call last):
   279...
   280ValidationError: [u'Enter a Swedish postal code in the format XXXXX.']
   281
   282# Empty values
   283>>> f.clean('')
   284Traceback (most recent call last):
   285...
   286ValidationError: [u'This field is required.']
   287
   288>>> f.clean(None)
   289Traceback (most recent call last):
   290...
   291ValidationError: [u'This field is required.']
   292
   293# Empty values, required=False
   294>>> f = SEPostalCodeField(required=False)
   295>>> f.clean('')
   296u''
   297>>> f.clean(None)
   298u''
   299
   300"""
 • tests/regressiontests/forms/tests.py

  diff --git a/tests/regressiontests/forms/tests.py b/tests/regressiontests/forms/tests.py
  index 6a8b017..f930003 100644
  a b from localflavor.jp import tests as localflavor_jp_tests  
  2121from localflavor.nl import tests as localflavor_nl_tests
  2222from localflavor.pl import tests as localflavor_pl_tests
  2323from localflavor.ro import tests as localflavor_ro_tests
   24from localflavor.se import tests as localflavor_se_tests
  2425from localflavor.sk import tests as localflavor_sk_tests
  2526from localflavor.uk import tests as localflavor_uk_tests
  2627from localflavor.us import tests as localflavor_us_tests
  __test__ = {  
  5455    'localflavor_nl_tests': localflavor_nl_tests,
  5556    'localflavor_pl_tests': localflavor_pl_tests,
  5657    'localflavor_ro_tests': localflavor_ro_tests,
   58    'localflavor_se_tests': localflavor_se_tests,
  5759    'localflavor_sk_tests': localflavor_sk_tests,
  5860    'localflavor_uk_tests': localflavor_uk_tests,
  5961    'localflavor_us_tests': localflavor_us_tests,
Back to Top