Ticket #8834: mk_django_po.diff

File mk_django_po.diff, 11.7 KB (added by Georgi Stanojevski, 10 years ago)
 • django/conf/locale/mk/LC_MESSAGES/django.po

   
  44msgstr ""
  55"Project-Id-Version: django\n"
  66"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  7 "POT-Creation-Date: 2008-09-02 00:43+0200\n"
  8 "PO-Revision-Date: 2008-09-02 00:47+0200\n"
   7"POT-Creation-Date: 2008-09-03 11:19+0200\n"
   8"PO-Revision-Date: 2008-09-03 11:20+0200\n"
  99"Last-Translator: Georgi Stanojevski <glisha@gmail.com>\n"
  1010"Language-Team: Macedonian <ossm-members@hedona.on.net.mk>\n"
  1111"MIME-Version: 1.0\n"
   
  284284msgid "log entries"
  285285msgstr "ставки во записникот"
  286286
  287 #: contrib/admin/options.py:59 contrib/admin/options.py:120
   287#: contrib/admin/options.py:60 contrib/admin/options.py:121
  288288msgid "None"
  289289msgstr "Ништо"
  290290
  291 #: contrib/admin/options.py:332
   291#: contrib/admin/options.py:338
  292292#, python-format
  293293msgid "Changed %s."
  294294msgstr "Изменета %s."
  295295
  296 #: contrib/admin/options.py:332 contrib/admin/options.py:342
  297 #: forms/models.py:265
   296#: contrib/admin/options.py:338 contrib/admin/options.py:348
   297#: forms/models.py:275
  298298msgid "and"
  299299msgstr "и"
  300300
  301 #: contrib/admin/options.py:337
   301#: contrib/admin/options.py:343
  302302#, python-format
  303303msgid "Added %(name)s \"%(object)s\"."
  304304msgstr "Додадено %(name)s „%(object)s“."
  305305
  306 #: contrib/admin/options.py:341
   306#: contrib/admin/options.py:347
  307307#, python-format
  308308msgid "Changed %(list)s for %(name)s \"%(object)s\"."
  309309msgstr " Изменето %(list)s за %(name)s „%(object)s“."
  310310
  311 #: contrib/admin/options.py:346
   311#: contrib/admin/options.py:352
  312312#, python-format
  313313msgid "Deleted %(name)s \"%(object)s\"."
  314314msgstr "Избришан  %(name)s „%(object)s“."
  315315
  316 #: contrib/admin/options.py:350
   316#: contrib/admin/options.py:356
  317317msgid "No fields changed."
  318318msgstr "Не беше изменето ниедно поле."
  319319
  320 #: contrib/admin/options.py:411 contrib/auth/admin.py:51
   320#: contrib/admin/options.py:417 contrib/auth/admin.py:51
  321321#, python-format
  322322msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully."
  323323msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" беше успешно додаден."
  324324
  325 #: contrib/admin/options.py:415 contrib/admin/options.py:448
   325#: contrib/admin/options.py:421 contrib/admin/options.py:454
  326326#: contrib/auth/admin.py:59
  327327msgid "You may edit it again below."
  328328msgstr "Подолу можете повторно да го уредите."
  329329
  330 #: contrib/admin/options.py:425 contrib/admin/options.py:458
   330#: contrib/admin/options.py:431 contrib/admin/options.py:464
  331331#, python-format
  332332msgid "You may add another %s below."
  333333msgstr "Подолу можете да додате уште еден %s."
  334334
  335 #: contrib/admin/options.py:446
   335#: contrib/admin/options.py:452
  336336#, python-format
  337337msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was changed successfully."
  338338msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" беше успешно изменета."
  339339
  340 #: contrib/admin/options.py:454
   340#: contrib/admin/options.py:460
  341341#, python-format
  342342msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
  343343msgstr ""
  344344"%(name)s \"%(obj)s\" беше успешно додадена.Подолу можете повторно да ја "
  345345"уредите."
  346346
  347 #: contrib/admin/options.py:530
   347#: contrib/admin/options.py:536
  348348#, python-format
  349349msgid "Add %s"
  350350msgstr "Додади %s"
  351351
  352 #: contrib/admin/options.py:608
   352#: contrib/admin/options.py:614
  353353#, python-format
  354354msgid "Change %s"
  355355msgstr "Измени %s"
  356356
  357 #: contrib/admin/options.py:640
   357#: contrib/admin/options.py:646
  358358msgid "Database error"
  359359msgstr "Грешка во базата со податоци"
  360360
  361 #: contrib/admin/options.py:690
   361#: contrib/admin/options.py:696
  362362#, python-format
  363363msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was deleted successfully."
  364364msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" беше избришана успешно."
  365365
  366 #: contrib/admin/options.py:697
   366#: contrib/admin/options.py:703
  367367msgid "Are you sure?"
  368368msgstr "Сигурни сте?"
  369369
  370 #: contrib/admin/options.py:726
   370#: contrib/admin/options.py:732
  371371#, python-format
  372372msgid "Change history: %s"
  373373msgstr "Историја на измени: %s"
  374374
  375 #: contrib/admin/sites.py:18 contrib/admin/views/decorators.py:16
   375#: contrib/admin/sites.py:16 contrib/admin/views/decorators.py:14
  376376#: contrib/auth/forms.py:80
  377377msgid ""
  378378"Please enter a correct username and password. Note that both fields are case-"
   
  381381"Ве молам внесете точно корисничко име и лозинка. Имајте на ум дека и во "
  382382"двете полиња се битни големите и малите букви."
  383383
  384 #: contrib/admin/sites.py:242 contrib/admin/views/decorators.py:68
  385 msgid ""
  386 "Please log in again, because your session has expired. Don't worry: Your "
  387 "submission has been saved."
  388 msgstr ""
  389 "Ве молам најавете се повторно бидејќи вашата сесија е истечена. Не се "
  390 "грижете. Вашите внесови беа зачувани."
   384#: contrib/admin/sites.py:227 contrib/admin/views/decorators.py:40
   385msgid "Please log in again, because your session has expired."
   386msgstr "Ве молам најавете се повторно бидејќи вашата сесија е истечена."
  391387
  392 #: contrib/admin/sites.py:249 contrib/admin/views/decorators.py:75
   388#: contrib/admin/sites.py:234 contrib/admin/views/decorators.py:47
  393389msgid ""
  394390"Looks like your browser isn't configured to accept cookies. Please enable "
  395391"cookies, reload this page, and try again."
   
  397393"Изгледа дека вашиот прелистувач не е конфигуриран да прифаќа колачиња. Ве "
  398394"молам овозможете ги колачињата, превчитајте ја страта и пробајте повторно."
  399395
  400 #: contrib/admin/sites.py:265 contrib/admin/sites.py:271
  401 #: contrib/admin/views/decorators.py:94
   396#: contrib/admin/sites.py:250 contrib/admin/sites.py:256
   397#: contrib/admin/views/decorators.py:66
  402398msgid "Usernames cannot contain the '@' character."
  403399msgstr "Корисничките имиња неможе да го содржат „@“ знакот."
  404400
  405 #: contrib/admin/sites.py:268 contrib/admin/views/decorators.py:90
   401#: contrib/admin/sites.py:253 contrib/admin/views/decorators.py:62
  406402#, python-format
  407403msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
  408404msgstr "Вашата е-пошта не е вашето корисничко име. Пробајте со „%s“."
  409405
  410 #: contrib/admin/sites.py:336
   406#: contrib/admin/sites.py:313
  411407msgid "Site administration"
  412408msgstr "Администрација на сајт"
  413409
  414 #: contrib/admin/sites.py:358 contrib/admin/templates/admin/login.html:27
   410#: contrib/admin/sites.py:326 contrib/admin/templates/admin/login.html:26
  415411#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_complete.html:14
  416 #: contrib/admin/views/decorators.py:30
   412#: contrib/admin/views/decorators.py:20
  417413msgid "Log in"
  418414msgstr "Најава"
  419415
  420 #: contrib/admin/sites.py:406
   416#: contrib/admin/sites.py:373
  421417#, python-format
  422418msgid "%s administration"
  423419msgstr "%s администрација"
   
  448444msgid "Change:"
  449445msgstr "Измена:"
  450446
  451 #: contrib/admin/widgets.py:120
   447#: contrib/admin/widgets.py:121
  452448msgid "Lookup"
  453449msgstr "Побарај"
  454450
  455 #: contrib/admin/widgets.py:204
   451#: contrib/admin/widgets.py:228
  456452msgid "Add Another"
  457453msgstr "Додади друго"
  458454
   
  905901msgid "Reset my password"
  906902msgstr "Ресетирај ја мојата лозинка"
  907903
  908 #: contrib/admin/templatetags/admin_list.py:284
   904#: contrib/admin/templatetags/admin_list.py:288
  909905msgid "All dates"
  910906msgstr "Сите датуми"
  911907
  912 #: contrib/admin/views/main.py:65
   908#: contrib/admin/views/main.py:69
  913909#, python-format
  914910msgid "Select %s"
  915911msgstr "Изберет %s"
  916912
  917 #: contrib/admin/views/main.py:65
   913#: contrib/admin/views/main.py:69
  918914#, python-format
  919915msgid "Select %s to change"
  920916msgstr "Изберете %s за измена"
   
  10501046msgid "Time"
  10511047msgstr "Час"
  10521048
  1053 #: contrib/admindocs/views.py:339 contrib/comments/forms.py:21
   1049#: contrib/admindocs/views.py:339 contrib/comments/forms.py:22
  10541050#: contrib/flatpages/admin.py:8 contrib/flatpages/models.py:7
  10551051msgid "URL"
  10561052msgstr "URL"
   
  13691365msgid "Metadata"
  13701366msgstr "Метаподатоци"
  13711367
  1372 #: contrib/comments/forms.py:19
   1368#: contrib/comments/forms.py:20
  13731369msgid "Name"
  13741370msgstr "Име"
  13751371
  1376 #: contrib/comments/forms.py:20
   1372#: contrib/comments/forms.py:21
  13771373msgid "Email address"
  13781374msgstr "Е-пошта"
  13791375
  1380 #: contrib/comments/forms.py:22
   1376#: contrib/comments/forms.py:23
  13811377msgid "Comment"
  13821378msgstr "Коментар"
  13831379
  1384 #: contrib/comments/forms.py:25
   1380#: contrib/comments/forms.py:26
  13851381msgid "If you enter anything in this field your comment will be treated as spam"
  13861382msgstr "Ако внесете нешто во ова поле вашиот коментар ќе биде означен како спам"
  13871383
  1388 #: contrib/comments/forms.py:125
   1384#: contrib/comments/forms.py:126
  13891385#, python-format
  13901386msgid "Watch your mouth! The word %s is not allowed here."
  13911387msgid_plural "Watch your mouth! The words %s are not allowed here."
   
  34893485msgid ""
  34903486"This should be an absolute path, excluding the domain name. Example: '/"
  34913487"events/search/'."
  3492 msgstr "Ова треба да биде апсолутна патека без името на домејнот. На пр. „/nastani/prebaraj/“."
   3488msgstr ""
   3489"Ова треба да биде апсолутна патека без името на домејнот. На пр. „/nastani/"
   3490"prebaraj/“."
  34933491
  34943492#: contrib/redirects/models.py:9
  34953493msgid "redirect to"
   
  35843582msgid "Enter a valid time in HH:MM[:ss[.uuuuuu]] format."
  35853583msgstr "Внесете правилно време во HH:MM[:ss[.uuuuuu]] формат."
  35863584
  3587 #: db/models/fields/related.py:758
   3585#: db/models/fields/related.py:761
  35883586msgid "Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
  3589 msgstr "Држете го „Control“, или „Command“ на Мекинтош, за да изберете повеќе од едно."
   3587msgstr ""
   3588"Држете го „Control“, или „Command“ на Мекинтош, за да изберете повеќе од "
   3589"едно."
  35903590
  3591 #: db/models/fields/related.py:835
   3591#: db/models/fields/related.py:838
  35923592#, python-format
  35933593msgid "Please enter valid %(self)s IDs. The value %(value)r is invalid."
  35943594msgid_plural "Please enter valid %(self)s IDs. The values %(value)r are invalid."
   
  36953695msgid "Select a valid choice. %(value)s is not one of the available choices."
  36963696msgstr "Внесете валиден избор. %(value)s не е еден од можните избори."
  36973697
  3698 #: forms/fields.py:697 forms/fields.py:758 forms/models.py:635
   3698#: forms/fields.py:697 forms/fields.py:758 forms/models.py:654
  36993699msgid "Enter a list of values."
  37003700msgstr "Внесете листа на вредности."
  37013701
   
  37133713msgid "Order"
  37143714msgstr "Редослед"
  37153715
  3716 #: forms/models.py:258 forms/models.py:267
   3716#: forms/models.py:268 forms/models.py:277
  37173717#, python-format
  37183718msgid "%(model_name)s with this %(field_label)s already exists."
  37193719msgstr "%(model_name)s со %(field_label)s веќе постои."
  37203720
  3721 #: forms/models.py:567
   3721#: forms/models.py:584
  37223722msgid "Select a valid choice. That choice is not one of the available choices."
  37233723msgstr "Изберете правилно. Тоа не е едно од можните избори."
  37243724
  3725 #: forms/models.py:636
   3725#: forms/models.py:655
  37263726#, python-format
  37273727msgid "Select a valid choice. %s is not one of the available choices."
  37283728msgstr "Внесете правилно. %s не е еден од достапните вредности."
Back to Top