Ticket #881: django.po

File django.po, 27.0 KB (added by anonymous, 13 years ago)
Line 
1# Translation of django.po to.
2# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4# Vladimir Labath <vlado@labath.org>, 2005.
5#
6#, fuzzy
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2005-11-22 17:33-0500\n"
12"PO-Revision-Date: 2005-11-10 23:22-0500\n"
13"Last-Translator: Vladimir Labath <vlado@labath.org>\n"
14"Language-Team: Slovak <sk@li.org>\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19#: contrib/redirects/models/redirects.py:7
20msgid "redirect from"
21msgstr "presmerovaný z"
22
23#: contrib/redirects/models/redirects.py:8
24msgid ""
25"This should be an absolute path, excluding the domain name. Example: '/"
26"events/search/'."
27msgstr ""
28"Tu by sa mala použiť absolútna cesta, bez domény. Napr.: '/events/search/'."
29
30#: contrib/redirects/models/redirects.py:9
31msgid "redirect to"
32msgstr "presmerovaný na "
33
34#: contrib/redirects/models/redirects.py:10
35msgid ""
36"This can be either an absolute path (as above) or a full URL starting with "
37"'http://'."
38msgstr ""
39"Tu môže byť buď absolútna cesta (ako hore) alebo plné  URL začínajúce s "
40"'http://'."
41
42#: contrib/redirects/models/redirects.py:12
43msgid "redirect"
44msgstr "presmerovanie"
45
46#: contrib/redirects/models/redirects.py:13
47msgid "redirects"
48msgstr "presmerovania"
49
50#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:6
51msgid "URL"
52msgstr "URL"
53
54#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:7
55msgid ""
56"Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
57msgstr ""
58"Príklad: '/about/contact/'. Uistite sa, že máte vložené ako úvodné tak aj "
59"záverečné lomítka."
60
61#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:8
62msgid "title"
63msgstr "názov"
64
65#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:9
66msgid "content"
67msgstr "obsah"
68
69#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:10
70msgid "enable comments"
71msgstr "povolené komentáre"
72
73#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:11
74msgid "template name"
75msgstr "meno predlohy"
76
77#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:12
78msgid ""
79"Example: 'flatpages/contact_page'. If this isn't provided, the system will "
80"use 'flatpages/default'."
81msgstr ""
82"Príklad: 'flatpages/contact_page'. Ak sa toto nevykonalo,  systém použije  "
83"'flatpages/default'."
84
85#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:13
86msgid "registration required"
87msgstr "musíte byť zaregistrovaný"
88
89#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:13
90msgid "If this is checked, only logged-in users will be able to view the page."
91msgstr ""
92"Ak je toto označené, potom len prihlásený užívateľ môže vidieť túto stránku."
93
94#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:17
95msgid "flat page"
96msgstr "plochá stránka"
97
98#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:18
99msgid "flat pages"
100msgstr "ploché stránky"
101
102#: contrib/admin/models/admin.py:6
103msgid "action time"
104msgstr "čas udalosti"
105
106#: contrib/admin/models/admin.py:9
107msgid "object id"
108msgstr "objekt id"
109
110#: contrib/admin/models/admin.py:10
111msgid "object repr"
112msgstr "objekt repr"
113
114#: contrib/admin/models/admin.py:11
115msgid "action flag"
116msgstr "návestie udalosti"
117
118#: contrib/admin/models/admin.py:12
119msgid "change message"
120msgstr "zmena zprávy"
121
122#: contrib/admin/models/admin.py:15
123msgid "log entry"
124msgstr "záznam priebehu"
125
126#: contrib/admin/models/admin.py:16
127msgid "log entries"
128msgstr "záznamy priebehu"
129
130#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
131#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
132#: contrib/admin/templates/admin/base.html:29
133#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
134#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
135#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:4
136#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
137#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
138msgid "Home"
139msgstr "Začiatok"
140
141#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
142msgid "History"
143msgstr "História"
144
145#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:18
146msgid "Date/time"
147msgstr "Dátum/čas"
148
149#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:19 models/auth.py:47
150msgid "User"
151msgstr "Uživateľ"
152
153#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:20
154msgid "Action"
155msgstr "Udalosť"
156
157#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:26
158msgid "DATE_WITH_TIME_FULL"
159msgstr "PLNY_DATUM_AJ_CAS"
160
161#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:36
162msgid ""
163"This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this "
164"admin site."
165msgstr ""
166"Tento object nemá históriu zmien. Možno nebol pridaný prostredníctvom tohoto "
167"web admina"
168
169#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:4
170msgid "Django site admin"
171msgstr "Django web admin"
172
173#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:7
174msgid "Django administration"
175msgstr "Administrácia Django"
176
177#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
178msgid "Server error"
179msgstr "Chyba servera"
180
181#: contrib/admin/templates/admin/500.html:6
182msgid "Server error (500)"
183msgstr "Chyba servera (500)"
184
185#: contrib/admin/templates/admin/500.html:9
186msgid "Server Error <em>(500)</em>"
187msgstr "Chyba servera <em>(500)</em>"
188
189#: contrib/admin/templates/admin/500.html:10
190msgid ""
191"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
192"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
193msgstr ""
194"Vznikla chyba. Prostredníctvom e-mailu  bol o nej informovaný správca a "
195"chyba by mala byť o chviľu odstránená. Ďakujeme za vašu trpezlivosť."
196
197#: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
198#: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
199msgid "Page not found"
200msgstr "Stránka nebola nájdená"
201
202#: contrib/admin/templates/admin/404.html:10
203msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
204msgstr "Ľutujeme, ale požadovaná stránka nebola nájdená."
205
206#: contrib/admin/templates/admin/index.html:27
207msgid "Add"
208msgstr "Pridaj"
209
210#: contrib/admin/templates/admin/index.html:33
211msgid "Change"
212msgstr "Zmeň"
213
214#: contrib/admin/templates/admin/index.html:43
215msgid "You don't have permission to edit anything."
216msgstr "Nemáte povolenie na zmeny ."
217
218#: contrib/admin/templates/admin/index.html:51
219msgid "Recent Actions"
220msgstr "Posledné udalosti"
221
222#: contrib/admin/templates/admin/index.html:52
223msgid "My Actions"
224msgstr "Moje udalosti"
225
226#: contrib/admin/templates/admin/index.html:56
227msgid "None available"
228msgstr "Nepovolené"
229
230#: contrib/admin/templates/admin/login.html:15
231msgid "Username:"
232msgstr "Meno:"
233
234#: contrib/admin/templates/admin/login.html:18
235msgid "Password:"
236msgstr "Heslo:"
237
238#: contrib/admin/templates/admin/login.html:20
239msgid "Have you <a href=\"/password_reset/\">forgotten your password</a>?"
240msgstr "Zabudli ste<a href=\"/password_reset/\"> vaše heslo</a>?"
241
242#: contrib/admin/templates/admin/login.html:24
243msgid "Log in"
244msgstr "Prihlásenie"
245
246#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
247msgid "Welcome,"
248msgstr "Vítajte,"
249
250#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
251msgid "Change password"
252msgstr "Zmena hesla"
253
254#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
255msgid "Log out"
256msgstr "Odhlásenie"
257
258#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:7
259#, python-format
260msgid ""
261"Deleting the %(object_name)s '%(object)s' would result in deleting related "
262"objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
263"types of objects:"
264msgstr ""
265"Vymazaním objektu %(object_name)s '%(object)s' môžete spôsobiť vymazanie "
266"súvisiacich objektov, ale váš účet nemá povolenie na mazanie nasledujúcich "
267"typov objektov:"
268
269#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:14
270#, python-format
271msgid ""
272"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of "
273"the following related items will be deleted:"
274msgstr ""
275"Ste si istý, že chcete vymazať %(object_name)s \"%(object)s\"? Všetky "
276"nasledujúce objekty budú tiež vymazané :"
277
278#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:18
279msgid "Yes, I'm sure"
280msgstr "Ano, som si istý"
281
282#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
283#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
284#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:6
285#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:10
286msgid "Password change"
287msgstr "Zmena hesla"
288
289#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:6
290#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:10
291msgid "Password change successful"
292msgstr "Heslo bolo úspešne zmenené"
293
294#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:12
295msgid "Your password was changed."
296msgstr "Vaše heslo bolo zmenené."
297
298#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
299#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:6
300#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
301msgid "Password reset"
302msgstr "Obnova hesla"
303
304#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:12
305msgid ""
306"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset "
307"your password and e-mail the new one to you."
308msgstr ""
309"Zabudli ste vaše heslo? Vložte nižšie vašu e-mail adresu, a nové heslo vám "
310"bude na ňu zaslané ."
311
312#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
313msgid "E-mail address:"
314msgstr "E-mailová adresa"
315
316#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
317msgid "Reset my password"
318msgstr "Obnova môjho hesla"
319
320#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:8
321msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
322msgstr "Ďakujeme vám, za stráveny čas na našej stránke."
323
324#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:10
325msgid "Log in again"
326msgstr "Prihláste sa znovu"
327
328#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:6
329#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:10
330msgid "Password reset successful"
331msgstr "Heslo bolo úspešne obnovené"
332
333#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:12
334msgid ""
335"We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You "
336"should be receiving it shortly."
337msgstr ""
338"Poslali sme vám,  nové heslo na vami uvedenú emailovú adresu.Mali by ste ho "
339"dostať čo najskôr."
340
341#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:12
342msgid ""
343"Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
344"password twice so we can verify you typed it in correctly."
345msgstr ""
346"Kvôli bezpečnosti vložte prosím vaše staré heslo, a potom dvakrát vaše nové "
347"heslo, tým môžeme skontrolovať jeho správnosť."
348
349#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:17
350msgid "Old password:"
351msgstr "Staré heslo:"
352
353#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:19
354msgid "New password:"
355msgstr "Nové heslo:"
356
357#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:21
358msgid "Confirm password:"
359msgstr "Potvrdenie hesla:"
360
361#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:23
362msgid "Change my password"
363msgstr "Zmena môjho hesla"
364
365#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:2
366msgid "You're receiving this e-mail because you requested a password reset"
367msgstr "Dostali ste túto správu preto, lebo ste požadovali obnoviť vaše heslo"
368
369#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:3
370#, python-format
371msgid "for your user account at %(site_name)s"
372msgstr "pre váš užívateľský účet na %(site_name)s"
373
374#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:5
375#, python-format
376msgid "Your new password is: %(new_password)s"
377msgstr "Vaše nové heslo je: %(new_password)s"
378
379#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:7
380msgid "Feel free to change this password by going to this page:"
381msgstr "Môžete zmeniť toto heslo na nasledujúcej stránke:"
382
383#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:11
384msgid "Your username, in case you've forgotten:"
385msgstr "Vaše užívateľské meno, ak ste ho zabudli:"
386
387#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:13
388msgid "Thanks for using our site!"
389msgstr "Ďakujeme, že používate naše stránky!"
390
391#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:15
392#, python-format
393msgid "The %(site_name)s team"
394msgstr "Skupina %(site_name)s"
395
396#: utils/translation.py:335
397msgid "DATE_FORMAT"
398msgstr "DATUM_FORMAT"
399
400#: utils/translation.py:336
401msgid "DATETIME_FORMAT"
402msgstr "DATUMCAS_FORMAT"
403
404#: utils/translation.py:337
405msgid "TIME_FORMAT"
406msgstr "CAS_FORMAT"
407
408#: utils/dates.py:6
409msgid "Monday"
410msgstr "Pondelok"
411
412#: utils/dates.py:6
413msgid "Tuesday"
414msgstr "Utorok"
415
416#: utils/dates.py:6
417msgid "Wednesday"
418msgstr "Streda"
419
420#: utils/dates.py:6
421msgid "Thursday"
422msgstr "Štvrtok"
423
424#: utils/dates.py:6
425msgid "Friday"
426msgstr "Piatok"
427
428#: utils/dates.py:7
429msgid "Saturday"
430msgstr "Sobota"
431
432#: utils/dates.py:7
433msgid "Sunday"
434msgstr "Nedeľa"
435
436#: utils/dates.py:14
437msgid "January"
438msgstr "Január"
439
440#: utils/dates.py:14
441msgid "February"
442msgstr "Február"
443
444#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
445msgid "March"
446msgstr "Marec"
447
448#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
449msgid "April"
450msgstr "Apríl"
451
452#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
453msgid "May"
454msgstr "Máj"
455
456#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
457msgid "June"
458msgstr "Jún"
459
460#: utils/dates.py:15 utils/dates.py:27
461msgid "July"
462msgstr "Júl"
463
464#: utils/dates.py:15
465msgid "August"
466msgstr "August"
467
468#: utils/dates.py:15
469msgid "September"
470msgstr "September"
471
472#: utils/dates.py:15
473msgid "October"
474msgstr "Octóber"
475
476#: utils/dates.py:15
477msgid "November"
478msgstr "November"
479
480#: utils/dates.py:16
481msgid "December"
482msgstr "December"
483
484#: utils/dates.py:27
485msgid "Jan."
486msgstr "Jan."
487
488#: utils/dates.py:27
489msgid "Feb."
490msgstr "Feb."
491
492#: utils/dates.py:28
493msgid "Aug."
494msgstr "Aug."
495
496#: utils/dates.py:28
497msgid "Sept."
498msgstr "Sept."
499
500#: utils/dates.py:28
501msgid "Oct."
502msgstr "Oct."
503
504#: utils/dates.py:28
505msgid "Nov."
506msgstr "Nov."
507
508#: utils/dates.py:28
509msgid "Dec."
510msgstr "Dec."
511
512#: utils/timesince.py:12
513msgid "year"
514msgid_plural "years"
515msgstr[0] "rok"
516msgstr[1] "rokov"
517
518#: utils/timesince.py:13
519msgid "month"
520msgid_plural "months"
521msgstr[0] "mesiac"
522msgstr[1] "mesiacov"
523
524#: utils/timesince.py:14
525msgid "day"
526msgid_plural "days"
527msgstr[0] "ďeň"
528msgstr[1] "dní"
529
530#: utils/timesince.py:15
531msgid "hour"
532msgid_plural "hours"
533msgstr[0] "hodina"
534msgstr[1] "hodín"
535
536#: utils/timesince.py:16
537msgid "minute"
538msgid_plural "minutes"
539msgstr[0] "minúta"
540msgstr[1] "minút"
541
542#: models/core.py:7
543msgid "domain name"
544msgstr "meno domény"
545
546#: models/core.py:8
547msgid "display name"
548msgstr "zobrazené meno"
549
550#: models/core.py:10
551msgid "site"
552msgstr "web"
553
554#: models/core.py:11
555msgid "sites"
556msgstr "weby"
557
558#: models/core.py:28
559msgid "label"
560msgstr "popis"
561
562#: models/core.py:29 models/core.py:40 models/auth.py:6 models/auth.py:19
563msgid "name"
564msgstr "meno"
565
566#: models/core.py:31
567msgid "package"
568msgstr "balík"
569
570#: models/core.py:32
571msgid "packages"
572msgstr "balíky"
573
574#: models/core.py:42
575msgid "python module name"
576msgstr "meno python modulu"
577
578#: models/core.py:44
579msgid "content type"
580msgstr "typ obsahu"
581
582#: models/core.py:45
583msgid "content types"
584msgstr "typy obsahu"
585
586#: models/core.py:67
587msgid "session key"
588msgstr "kľúč sedenia"
589
590#: models/core.py:68
591msgid "session data"
592msgstr "údaje sedenia"
593
594#: models/core.py:69
595msgid "expire date"
596msgstr "dátum konca platnosti"
597
598#: models/core.py:71
599msgid "session"
600msgstr "sedenie"
601
602#: models/core.py:72
603msgid "sessions"
604msgstr "sedenia"
605
606#: models/auth.py:8
607msgid "codename"
608msgstr "codename"
609
610#: models/auth.py:10
611msgid "Permission"
612msgstr "Povolenie"
613
614#: models/auth.py:11 models/auth.py:58
615msgid "Permissions"
616msgstr "Povolenia"
617
618#: models/auth.py:22
619msgid "Group"
620msgstr "Skupina"
621
622#: models/auth.py:23 models/auth.py:60
623msgid "Groups"
624msgstr "Skupiny"
625
626#: models/auth.py:33
627msgid "username"
628msgstr "užívateľské meno"
629
630#: models/auth.py:34
631msgid "first name"
632msgstr "krstné meno"
633
634#: models/auth.py:35
635msgid "last name"
636msgstr "priezvisko"
637
638#: models/auth.py:36
639msgid "e-mail address"
640msgstr "emailová adresa"
641
642#: models/auth.py:37
643msgid "password"
644msgstr "heslo"
645
646#: models/auth.py:37
647msgid "Use '[algo]$[salt]$[hexdigest]"
648msgstr "Použi '[algo]$[salt]$[hexdigest]"
649
650#: models/auth.py:38
651msgid "staff status"
652msgstr "zamestnanecká príslušnosť"
653
654#: models/auth.py:38
655msgid "Designates whether the user can log into this admin site."
656msgstr "Označenie, ak užívateľ má oprávnenie vstúpiť ako administrátor."
657
658#: models/auth.py:39
659msgid "active"
660msgstr "aktívny"
661
662#: models/auth.py:40
663msgid "superuser status"
664msgstr "superuživateľská príslušnosť"
665
666#: models/auth.py:41
667msgid "last login"
668msgstr "posledné prihlásenie"
669
670#: models/auth.py:42
671msgid "date joined"
672msgstr "dátum registrácie"
673
674#: models/auth.py:44
675msgid ""
676"In addition to the permissions manually assigned, this user will also get "
677"all permissions granted to each group he/she is in."
678msgstr ""
679"Okrem ručne vložených povolení, tento uživateľ dostane všetky povolenia  "
680"skupin, v ktorých sa nachádza."
681
682#: models/auth.py:48
683msgid "Users"
684msgstr "Užívatelia"
685
686#: models/auth.py:57
687msgid "Personal info"
688msgstr "Osobné údaje"
689
690#: models/auth.py:59
691msgid "Important dates"
692msgstr "Dôležité údaje"
693
694#: models/auth.py:216
695msgid "Message"
696msgstr "Zpráva"
697
698#: conf/global_settings.py:36
699msgid "Bengali"
700msgstr "Bengálsky"
701
702#: conf/global_settings.py:37
703msgid "Czech"
704msgstr "Český"
705
706#: conf/global_settings.py:38
707msgid "Welsh"
708msgstr "Waleský"
709
710#: conf/global_settings.py:39
711msgid "Danish"
712msgstr "Dánsky"
713
714#: conf/global_settings.py:40
715msgid "German"
716msgstr "Nemecký"
717
718#: conf/global_settings.py:41
719msgid "English"
720msgstr "Anglický"
721
722#: conf/global_settings.py:42
723msgid "Spanish"
724msgstr "Španielsky"
725
726#: conf/global_settings.py:43
727msgid "French"
728msgstr "Francúzsky"
729
730#: conf/global_settings.py:44
731msgid "Galician"
732msgstr "Galicijský"
733
734#: conf/global_settings.py:45
735msgid "Icelandic"
736msgstr "Islandský"
737
738#: conf/global_settings.py:46
739msgid "Italian"
740msgstr "Taliansky"
741
742#: conf/global_settings.py:47
743msgid "Norwegian"
744msgstr "Nórsky"
745
746#: conf/global_settings.py:48
747msgid "Brazilian"
748msgstr "Brazílsky"
749
750#: conf/global_settings.py:49
751msgid "Romanian"
752msgstr "Rumúnsky"
753
754#: conf/global_settings.py:50
755msgid "Russian"
756msgstr "Ruský"
757
758#: conf/global_settings.py:51
759msgid "Slovak"
760msgstr "Slovenský"
761
762#: conf/global_settings.py:52
763msgid "Serbian"
764msgstr "Srbský"
765
766#: conf/global_settings.py:53
767msgid "Swedish"
768msgstr "Švédsky"
769
770#: conf/global_settings.py:54
771msgid "Simplified Chinese"
772msgstr "Zjednodušená činština "
773
774#: core/validators.py:62
775msgid "This value must contain only letters, numbers and underscores."
776msgstr "Toto môže obsahovať len písmená, číslice a podčiarkovníky."
777
778#: core/validators.py:66
779msgid "This value must contain only letters, numbers, underscores and slashes."
780msgstr "Toto môže obsahovať len písmena, číslice, podčiarkovniky a lomítka."
781
782#: core/validators.py:74
783msgid "Uppercase letters are not allowed here."
784msgstr "Veľké písmená tu nie sú povolené."
785
786#: core/validators.py:78
787msgid "Lowercase letters are not allowed here."
788msgstr "Malé písmena tu nie sú povolené."
789
790#: core/validators.py:85
791msgid "Enter only digits separated by commas."
792msgstr "Vložte len číslice, oddelené čiarkami."
793
794#: core/validators.py:97
795msgid "Enter valid e-mail addresses separated by commas."
796msgstr "Vložte platné e-mail adresy oddelené čiarkami."
797
798#: core/validators.py:101
799msgid "Please enter a valid IP address."
800msgstr "Prosím vložte platnú IP adresu."
801
802#: core/validators.py:105
803msgid "Empty values are not allowed here."
804msgstr "Prázdne hodnoty tu nie sú povolené."
805
806#: core/validators.py:109
807msgid "Non-numeric characters aren't allowed here."
808msgstr "Znaky, ktoré nie sú číslicami, tu nie sú povolené."
809
810#: core/validators.py:113
811msgid "This value can't be comprised solely of digits."
812msgstr "Tento údaj nemôže byť vytvorený len z číslic."
813
814#: core/validators.py:118
815msgid "Enter a whole number."
816msgstr "Vložte celé číslo."
817
818#: core/validators.py:122
819msgid "Only alphabetical characters are allowed here."
820msgstr "Tu sú povolené len alfanumerické znaky."
821
822#: core/validators.py:126
823msgid "Enter a valid date in YYYY-MM-DD format."
824msgstr "Vložte platný dátum vo formáte RRRR-MM-DD."
825
826#: core/validators.py:130
827msgid "Enter a valid time in HH:MM format."
828msgstr "Vložte platný čas vo formáte HH:MM."
829
830#: core/validators.py:134
831msgid "Enter a valid date/time in YYYY-MM-DD HH:MM format."
832msgstr "Vlož platný dátum/čas vo formáte RRRR-MM-DD HH:MM"
833
834#: core/validators.py:138
835msgid "Enter a valid e-mail address."
836msgstr "Vložte platnú e-mail adresu."
837
838#: core/validators.py:150
839msgid ""
840"Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a "
841"corrupted image."
842msgstr ""
843"Nahrajte platný obrázok. Súbor, ktorý ste nahrali buď nebol obrázok alebo je "
844"nahratý poškodený obrázok."
845
846#: core/validators.py:157
847#, python-format
848msgid "The URL %s does not point to a valid image."
849msgstr "URL %s neodkazuje na platný obrázok."
850
851#: core/validators.py:161
852#, python-format
853msgid "Phone numbers must be in XXX-XXX-XXXX format. \"%s\" is invalid."
854msgstr "Telefónne číslo musí mať formát XXX-XXX-XXXX. \"%s\" je neplatné."
855
856#: core/validators.py:169
857#, python-format
858msgid "The URL %s does not point to a valid QuickTime video."
859msgstr "URL %s neodkazuje na platné QuickTime video."
860
861#: core/validators.py:173
862msgid "A valid URL is required."
863msgstr "Platné URL je požadované."
864
865#: core/validators.py:187
866#, python-format
867msgid ""
868"Valid HTML is required. Specific errors are:\n"
869"%s"
870msgstr ""
871"Platná HTML je požadovaná. Konkrétne chyby sú:\n"
872"%s"
873
874#: core/validators.py:194
875#, python-format
876msgid "Badly formed XML: %s"
877msgstr "Zle formované XML: %s"
878
879#: core/validators.py:204
880#, python-format
881msgid "Invalid URL: %s"
882msgstr "Neplatný URL %s"
883
884#: core/validators.py:208 core/validators.py:210
885#, python-format
886msgid "The URL %s is a broken link."
887msgstr "Odkaz na URL %s je neplatný."
888
889#: core/validators.py:216
890msgid "Enter a valid U.S. state abbreviation."
891msgstr "Vložte platnú skratku U.S. štátu."
892
893#: core/validators.py:231
894#, python-format
895msgid "Watch your mouth! The word %s is not allowed here."
896msgid_plural "Watch your mouth! The words %s are not allowed here."
897msgstr[0] "Vyjadrujte sa slušne! Slovo %s tu nie je dovolené použivať."
898msgstr[1] "Vyjadrujte sa slušne! Slová %s tu nie je dovolené použivať."
899
900#: core/validators.py:238
901#, python-format
902msgid "This field must match the '%s' field."
903msgstr "Toto pole sa musí zhodovať s poľom '%s'. "
904
905#: core/validators.py:257
906msgid "Please enter something for at least one field."
907msgstr "Prosím vložte niečo aspoň pre jedno pole."
908
909#: core/validators.py:266 core/validators.py:277
910msgid "Please enter both fields or leave them both empty."
911msgstr "Prosím vložte obidve polia, alebo nechajte ich obe prázdne. "
912
913#: core/validators.py:284
914#, python-format
915msgid "This field must be given if %(field)s is %(value)s"
916msgstr "Toto pole musí byť vyplnené tak, že %(field)s obsahuje %(value)s"
917
918#: core/validators.py:296
919#, python-format
920msgid "This field must be given if %(field)s is not %(value)s"
921msgstr ""
922"Toto pole musí byť vyplnené tak, že %(field)s nesmie obsahovať %(value)s"
923
924#: core/validators.py:315
925msgid "Duplicate values are not allowed."
926msgstr "Duplicitné hodnoty nie sú povolené."
927
928#: core/validators.py:338
929#, python-format
930msgid "This value must be a power of %s."
931msgstr "Táto hodnota musí byť mocninou  %s."
932
933#: core/validators.py:349
934msgid "Please enter a valid decimal number."
935msgstr "Prosím vložte platné desiatkové číslo. "
936
937#: core/validators.py:351
938#, python-format
939msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s total digit."
940msgid_plural ""
941"Please enter a valid decimal number with at most %s total digits."
942msgstr[0] "Prosím vložte platné desiatkové číslo s najviac %s číslicou."
943msgstr[1] "Prosím vložte platné desiatkové číslo s najviac %s číslicami."
944
945#: core/validators.py:354
946#, python-format
947msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal place."
948msgid_plural ""
949"Please enter a valid decimal number with at most %s decimal places."
950msgstr[0] ""
951"Prosím vložte platné desatinné číslo s najviac %s desatinným miestom."
952msgstr[1] ""
953"Prosím vložte platné desatinné číslo s najviac %s desatinnými miestami."
954
955#: core/validators.py:364
956#, python-format
957msgid "Make sure your uploaded file is at least %s bytes big."
958msgstr "Presvedčte sa, že posielaný súbor nemá menej ako %s bytov."
959
960#: core/validators.py:365
961#, python-format
962msgid "Make sure your uploaded file is at most %s bytes big."
963msgstr "Presvedčte sa, že posielaný súbor nemá viac ako %s bytov."
964
965#: core/validators.py:378
966msgid "The format for this field is wrong."
967msgstr "Formát pre toto pole je chybný."
968
969#: core/validators.py:393
970msgid "This field is invalid."
971msgstr "Toto pole nie je platné."
972
973#: core/validators.py:428
974#, python-format
975msgid "Could not retrieve anything from %s."
976msgstr "Nič som nemohol získať z %s."
977
978#: core/validators.py:431
979#, python-format
980msgid ""
981"The URL %(url)s returned the invalid Content-Type header '%(contenttype)s'."
982msgstr ""
983" URL %(url)s vrátilo neplatnú hlavičku  Content-Type  '%(contenttype)s'."
984
985#: core/validators.py:464
986#, python-format
987msgid ""
988"Please close the unclosed %(tag)s tag from line %(line)s. (Line starts with "
989"\"%(start)s\".)"
990msgstr ""
991"Prosím zavrite nezavretý  %(tag)s popisovač v riadku %(line)s. (Riadok "
992"začína s  \"%(start)s\".)"
993
994#: core/validators.py:468
995#, python-format
996msgid ""
997"Some text starting on line %(line)s is not allowed in that context. (Line "
998"starts with \"%(start)s\".)"
999msgstr ""
1000"Nejaký text začínajúci na riadku %(line)s nie je povolený v tomto kontexte. "
1001"(Riadok začína s \"%(start)s\".)"
1002
1003#: core/validators.py:473
1004#, python-format
1005msgid ""
1006"\"%(attr)s\" on line %(line)s is an invalid attribute. (Line starts with \"%"
1007"(start)s\".)"
1008msgstr ""
1009"\"%(attr)s\" na riadku %(line)s je neplatný atribút. (Riadok začína s \"%"
1010"(start)s\".)"
1011
1012#: core/validators.py:478
1013#, python-format
1014msgid ""
1015"\"<%(tag)s>\" on line %(line)s is an invalid tag. (Line starts with \"%"
1016"(start)s\".)"
1017msgstr ""
1018"\"<%(tag)s>\" na riadku %(line)s je neplatný popisovač. (Riadok začína s \"%"
1019"(start)s\".)"
1020
1021#: core/validators.py:482
1022#, python-format
1023msgid ""
1024"A tag on line %(line)s is missing one or more required attributes. (Line "
1025"starts with \"%(start)s\".)"
1026msgstr ""
1027"Popisovaču na riadku %(line)s chýba jeden alebo viac atribútov. (Riadok "
1028"začína s \"%(start)s\".)"
1029
1030#: core/validators.py:487
1031#, python-format
1032msgid ""
1033"The \"%(attr)s\" attribute on line %(line)s has an invalid value. (Line "
1034"starts with \"%(start)s\".)"
1035msgstr ""
1036"Atribút \"%(attr)s\" na riadku %(line)s má neplatnú hodnotu. (Riadok začína "
1037"s \"%(start)s\".)"
1038
1039#: core/meta/fields.py:111
1040msgid " Separate multiple IDs with commas."
1041msgstr "Identifikátory oddeľte  čiarkami."
1042
1043#: core/meta/fields.py:114
1044msgid ""
1045" Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
1046msgstr ""
1047" Podržte \"Control\", alebo \"Command\" na  Mac_u, na výber viac ako jednej "
1048"položky."
Back to Top