Ticket #8779: cs.diff

File cs.diff, 12.7 KB (added by Petr Marhoun <petr.marhoun@…>, 10 years ago)
 • django/conf/locale/cs/LC_MESSAGES/django.po

  === modified file 'django/conf/locale/cs/LC_MESSAGES/django.mo'
  Binary files django/conf/locale/cs/LC_MESSAGES/django.mo	2008-09-01 13:28:14 +0000 and django/conf/locale/cs/LC_MESSAGES/django.mo	2008-09-01 22:03:17 +0000 differ
  === modified file 'django/conf/locale/cs/LC_MESSAGES/django.po'
   
  77msgstr ""
  88"Project-Id-Version: Django\n"
  99"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  10 "POT-Creation-Date: 2008-09-01 07:43+0200\n"
   10"POT-Creation-Date: 2008-09-02 00:01+0200\n"
  1111"Language-Team: Czech\n"
  1212"MIME-Version: 1.0\n"
  1313"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
   
  244244msgid "This year"
  245245msgstr "Tento rok"
  246246
  247 #: contrib/admin/filterspecs.py:147 forms/widgets.py:390
   247#: contrib/admin/filterspecs.py:147 forms/widgets.py:391
  248248msgid "Yes"
  249249msgstr "Ano"
  250250
  251 #: contrib/admin/filterspecs.py:147 forms/widgets.py:390
   251#: contrib/admin/filterspecs.py:147 forms/widgets.py:391
  252252msgid "No"
  253253msgstr "Ne"
  254254
  255 #: contrib/admin/filterspecs.py:154 forms/widgets.py:390
   255#: contrib/admin/filterspecs.py:154 forms/widgets.py:391
  256256msgid "Unknown"
  257257msgstr "Neznámé"
  258258
   
  294294msgstr "Záznam %s změněn."
  295295
  296296#: contrib/admin/options.py:332 contrib/admin/options.py:342
   297#: forms/models.py:264
  297298msgid "and"
  298299msgstr "a"
  299300
   
  10291030msgid "Floating point number"
  10301031msgstr "Desetinné číslo"
  10311032
  1032 #: contrib/admindocs/views.py:328 contrib/comments/models.py:57
   1033#: contrib/admindocs/views.py:328 contrib/comments/models.py:58
  10331034msgid "IP address"
  10341035msgstr "IP adresa"
  10351036
   
  10531054msgid "Time"
  10541055msgstr "Čas"
  10551056
  1056 #: contrib/admindocs/views.py:339 contrib/comments/forms.py:20
   1057#: contrib/admindocs/views.py:339 contrib/comments/forms.py:21
  10571058#: contrib/flatpages/admin.py:8 contrib/flatpages/models.py:7
  10581059msgid "URL"
  10591060msgstr "URL"
   
  13601361msgid "Logged out"
  13611362msgstr "Odhlášeno"
  13621363
  1363 #: contrib/auth/management/commands/createsuperuser.py:23 forms/fields.py:425
   1364#: contrib/auth/management/commands/createsuperuser.py:23 forms/fields.py:428
  13641365msgid "Enter a valid e-mail address."
  13651366msgstr "Vložte platnou e-mailovou adresu."
  13661367
   
  13721373msgid "Metadata"
  13731374msgstr "Metadata"
  13741375
  1375 #: contrib/comments/forms.py:18
   1376#: contrib/comments/forms.py:19
  13761377msgid "Name"
  13771378msgstr "Jméno"
  13781379
  1379 #: contrib/comments/forms.py:19
   1380#: contrib/comments/forms.py:20
  13801381msgid "Email address"
  13811382msgstr "E-mailová adresa"
  13821383
  1383 #: contrib/comments/forms.py:21
   1384#: contrib/comments/forms.py:22
  13841385msgid "Comment"
  13851386msgstr "Komentář"
  13861387
  1387 #: contrib/comments/forms.py:24
   1388#: contrib/comments/forms.py:25
  13881389msgid ""
  13891390"If you enter anything in this field your comment will be treated as spam"
  13901391msgstr ""
  13911392"Jestliže do tohoto pole něco vyplníte, Váš komentář bude považován za spam"
  13921393
  1393 #: contrib/comments/forms.py:124
   1394#: contrib/comments/forms.py:125
  13941395#, python-format
  13951396msgid "Watch your mouth! The word %s is not allowed here."
  13961397msgid_plural "Watch your mouth! The words %s are not allowed here."
   
  13981399msgstr[1] "Mluvte slušně! Slova %s zde nejsou přípustná."
  13991400msgstr[2] "Mluvte slušně! Slova %s zde nejsou přípustná."
  14001401
  1401 #: contrib/comments/models.py:22
   1402#: contrib/comments/models.py:23
  14021403msgid "object ID"
  14031404msgstr "ID objektu"
  14041405
  1405 #: contrib/comments/models.py:49
   1406#: contrib/comments/models.py:50
  14061407msgid "user's name"
  14071408msgstr "jméno uživatele"
  14081409
  1409 #: contrib/comments/models.py:50
   1410#: contrib/comments/models.py:51
  14101411msgid "user's email address"
  14111412msgstr "e-mailová adresa uživatele"
  14121413
  1413 #: contrib/comments/models.py:51
   1414#: contrib/comments/models.py:52
  14141415msgid "user's URL"
  14151416msgstr "URL uživatele"
  14161417
  1417 #: contrib/comments/models.py:53
   1418#: contrib/comments/models.py:54
  14181419msgid "comment"
  14191420msgstr "komentář"
  14201421
  1421 #: contrib/comments/models.py:56
   1422#: contrib/comments/models.py:57
  14221423msgid "date/time submitted"
  14231424msgstr "datum/čas byl zaslán"
  14241425
  1425 #: contrib/comments/models.py:58
   1426#: contrib/comments/models.py:59
  14261427msgid "is public"
  14271428msgstr "je veřejné"
  14281429
  1429 #: contrib/comments/models.py:59
   1430#: contrib/comments/models.py:60
  14301431msgid ""
  14311432"Uncheck this box to make the comment effectively disappear from the site."
  14321433msgstr ""
  14331434"Pokud zrušíte zaškrtnutí tohoto boxu, komentář se na stránce nezobrazí."
  14341435
  1435 #: contrib/comments/models.py:61
   1436#: contrib/comments/models.py:62
  14361437msgid "is removed"
  14371438msgstr "je odstraněno"
  14381439
  1439 #: contrib/comments/models.py:62
   1440#: contrib/comments/models.py:63
  14401441msgid ""
  14411442"Check this box if the comment is inappropriate. A \"This comment has been "
  14421443"removed\" message will be displayed instead."
   
  14441445"Zaškrtněte tento box, pokud komentář není vhodný. Místo něj bude zobrazena "
  14451446"zpráva \"Tento komentář byl smazán\"."
  14461447
  1447 #: contrib/comments/models.py:114
   1448#: contrib/comments/models.py:115
  14481449msgid ""
  14491450"This comment was posted by an authenticated user and thus the name is read-"
  14501451"only."
  14511452msgstr ""
  14521453"Tento komentář zaslal přihlášený uživatel, a tak jméno není možné změnit."
  14531454
  1454 #: contrib/comments/models.py:123
   1455#: contrib/comments/models.py:124
  14551456msgid ""
  14561457"This comment was posted by an authenticated user and thus the email is read-"
  14571458"only."
  14581459msgstr ""
  14591460"Tento komentář zaslal přihlášený uživatel, a tak e-mail není možné změnit."
  14601461
  1461 #: contrib/comments/models.py:148
   1462#: contrib/comments/models.py:149
  14621463#, python-format
  14631464msgid ""
  14641465"Posted by %(user)s at %(date)s\n"
   
  35503551msgid "sites"
  35513552msgstr "weby"
  35523553
  3553 #: db/models/fields/__init__.py:338 db/models/fields/__init__.py:673
   3554#: db/models/fields/__init__.py:348 db/models/fields/__init__.py:683
  35543555msgid "This value must be an integer."
  35553556msgstr "Tato hodnota musí být celé číslo."
  35563557
  3557 #: db/models/fields/__init__.py:369
   3558#: db/models/fields/__init__.py:379
  35583559msgid "This value must be either True or False."
  35593560msgstr "Tato hodnota musí být buď Ano (True), nebo Ne (False)."
  35603561
  3561 #: db/models/fields/__init__.py:402
   3562#: db/models/fields/__init__.py:412
  35623563msgid "This field cannot be null."
  35633564msgstr "Toto pole nemůže být prázdné (null)."
  35643565
  3565 #: db/models/fields/__init__.py:418
   3566#: db/models/fields/__init__.py:428
  35663567msgid "Enter only digits separated by commas."
  35673568msgstr "Vložte pouze cifry oddělené čárkami."
  35683569
  3569 #: db/models/fields/__init__.py:449
   3570#: db/models/fields/__init__.py:459
  35703571msgid "Enter a valid date in YYYY-MM-DD format."
  35713572msgstr "Vložte platné datum ve formátu RRRR-MM-DD."
  35723573
  3573 #: db/models/fields/__init__.py:458
   3574#: db/models/fields/__init__.py:468
  35743575#, python-format
  35753576msgid "Invalid date: %s"
  35763577msgstr "Neplatné datum: %s"
  35773578
  3578 #: db/models/fields/__init__.py:522 db/models/fields/__init__.py:540
   3579#: db/models/fields/__init__.py:532 db/models/fields/__init__.py:550
  35793580msgid "Enter a valid date/time in YYYY-MM-DD HH:MM[:ss[.uuuuuu]] format."
  35803581msgstr "Vložte platné datum a čas ve formátu RRRR-MM-DD HH:MM[:ss[.uuuuuu]]."
  35813582
  3582 #: db/models/fields/__init__.py:576
   3583#: db/models/fields/__init__.py:586
  35833584msgid "This value must be a decimal number."
  35843585msgstr "Tato hodnota musí být celé číslo."
  35853586
  3586 #: db/models/fields/__init__.py:709
   3587#: db/models/fields/__init__.py:719
  35873588msgid "This value must be either None, True or False."
  35883589msgstr "Tato hodnota musí být buď Nic (None), Ano (True) nebo Ne (False)."
  35893590
  3590 #: db/models/fields/__init__.py:817 db/models/fields/__init__.py:831
   3591#: db/models/fields/__init__.py:827 db/models/fields/__init__.py:841
  35913592msgid "Enter a valid time in HH:MM[:ss[.uuuuuu]] format."
  35923593msgstr "Vložte platný čas ve formátu HH:MM[:ss[.uuuuuu]]"
  35933594
  3594 #: db/models/fields/related.py:753
   3595#: db/models/fields/related.py:758
  35953596msgid ""
  35963597"Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
  35973598msgstr ""
  35983599"Podržte  \"Control\" (nebo \"Command\" na Macu) pro vybrání více jak jedné "
  35993600"položky."
  36003601
  3601 #: db/models/fields/related.py:830
   3602#: db/models/fields/related.py:835
  36023603#, python-format
  36033604msgid "Please enter valid %(self)s IDs. The value %(value)r is invalid."
  36043605msgid_plural ""
   
  36173618msgid "Enter a valid value."
  36183619msgstr "Vložte platnou hodnotu."
  36193620
  3620 #: forms/fields.py:135
   3621#: forms/fields.py:138
  36213622#, python-format
  36223623msgid "Ensure this value has at most %(max)d characters (it has %(length)d)."
  36233624msgstr "Tato hodnota musí mít nejvíce %(max)d znaků (nyní jich má %(length)d)."
  36243625
  3625 #: forms/fields.py:136
   3626#: forms/fields.py:139
  36263627#, python-format
  36273628msgid "Ensure this value has at least %(min)d characters (it has %(length)d)."
  36283629msgstr "Tato hodnota musí mít nejméně %(min)d znaků (nyní jich má %(length)d)."
  36293630
  3630 #: forms/fields.py:163
   3631#: forms/fields.py:166
  36313632msgid "Enter a whole number."
  36323633msgstr "Vložte celé číslo."
  36333634
  3634 #: forms/fields.py:164 forms/fields.py:193 forms/fields.py:222
   3635#: forms/fields.py:167 forms/fields.py:196 forms/fields.py:225
  36353636#, python-format
  36363637msgid "Ensure this value is less than or equal to %s."
  36373638msgstr "Tato hodnota musí být menší nebo rovná %s."
  36383639
  3639 #: forms/fields.py:165 forms/fields.py:194 forms/fields.py:223
   3640#: forms/fields.py:168 forms/fields.py:197 forms/fields.py:226
  36403641#, python-format
  36413642msgid "Ensure this value is greater than or equal to %s."
  36423643msgstr "Tato hodnota musí být větší nebo rovná %s."
  36433644
  3644 #: forms/fields.py:192 forms/fields.py:221
   3645#: forms/fields.py:195 forms/fields.py:224
  36453646msgid "Enter a number."
  36463647msgstr "Vložte číslo."
  36473648
  3648 #: forms/fields.py:224
   3649#: forms/fields.py:227
  36493650#, python-format
  36503651msgid "Ensure that there are no more than %s digits in total."
  36513652msgstr "Tato hodnota nesmí mít celkem více než %s cifer."
  36523653
  3653 #: forms/fields.py:225
   3654#: forms/fields.py:228
  36543655#, python-format
  36553656msgid "Ensure that there are no more than %s decimal places."
  36563657msgstr "Tato hodnota nesmí mít za desetinou čárkou více než %s cifer."
  36573658
  3658 #: forms/fields.py:226
   3659#: forms/fields.py:229
  36593660#, python-format
  36603661msgid "Ensure that there are no more than %s digits before the decimal point."
  36613662msgstr "Tato hodnota nesmí mít před desetinnou čárkou více než %s cifer."
  36623663
  3663 #: forms/fields.py:284 forms/fields.py:844
   3664#: forms/fields.py:287 forms/fields.py:848
  36643665msgid "Enter a valid date."
  36653666msgstr "Vložte platné datum."
  36663667
  3667 #: forms/fields.py:318 forms/fields.py:845
   3668#: forms/fields.py:321 forms/fields.py:849
  36683669msgid "Enter a valid time."
  36693670msgstr "Vložte platný čas."
  36703671
  3671 #: forms/fields.py:357
   3672#: forms/fields.py:360
  36723673msgid "Enter a valid date/time."
  36733674msgstr "Vložte platný datum a čas."
  36743675
  3675 #: forms/fields.py:443
   3676#: forms/fields.py:446
  36763677msgid "No file was submitted. Check the encoding type on the form."
  36773678msgstr "Soubor nebyl odeslán. Zkontrolujte \"encoding type\" formuláře."
  36783679
  3679 #: forms/fields.py:444
   3680#: forms/fields.py:447
  36803681msgid "No file was submitted."
  36813682msgstr "Žádný soubor nebyl poslán."
  36823683
  3683 #: forms/fields.py:445
   3684#: forms/fields.py:448
  36843685msgid "The submitted file is empty."
  36853686msgstr "Poslaný soubor je prázdný."
  36863687
  3687 #: forms/fields.py:474
   3688#: forms/fields.py:477
  36883689msgid ""
  36893690"Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a "
  36903691"corrupted image."
   
  36923693"Nahrajte na server platný obrázek. Poslaný soubor nebyl obrázkem nebo byl "
  36933694"poškozen."
  36943695
  3695 #: forms/fields.py:535
   3696#: forms/fields.py:538
  36963697msgid "Enter a valid URL."
  36973698msgstr "Vložte platnou URL."
  36983699
  3699 #: forms/fields.py:536
   3700#: forms/fields.py:539
  37003701msgid "This URL appears to be a broken link."
  37013702msgstr "Tento odkaz nefunguje."
  37023703
  3703 #: forms/fields.py:615 forms/fields.py:693
   3704#: forms/fields.py:618 forms/fields.py:696
  37043705#, python-format
  37053706msgid "Select a valid choice. %(value)s is not one of the available choices."
  37063707msgstr "Vyberte platnou možnost. Volba %(value)s není dostupná."
  37073708
  3708 #: forms/fields.py:694 forms/fields.py:755 forms/models.py:545
   3709#: forms/fields.py:697 forms/fields.py:758 forms/models.py:633
  37093710msgid "Enter a list of values."
  37103711msgstr "Vložte seznam hodnot."
  37113712
  3712 #: forms/fields.py:873
   3713#: forms/fields.py:877
  37133714msgid "Enter a valid IPv4 address."
  37143715msgstr "Vložte platnou IPv4 adresu."
  37153716
  3716 #: forms/fields.py:883
   3717#: forms/fields.py:887
  37173718msgid ""
  37183719"Enter a valid 'slug' consisting of letters, numbers, underscores or hyphens."
  37193720msgstr ""
   
  37233724msgid "Order"
  37243725msgstr "Pořadí"
  37253726
  3726 #: forms/models.py:477
   3727#: forms/models.py:258
   3728#, python-format
   3729msgid "%(model_name)s with this %(field_label)s already exists."
   3730msgstr ""
   3731"%(model_name)s s touto hodnotou v poli \"%(field_label)s\" již existuje."
   3732
   3733#: forms/models.py:266
   3734#, python-format
   3735msgid "%(model_name)s with this %(field_labels)s already exists."
   3736msgstr ""
   3737"%(model_name)s s těmito hodnotami v polích \"%(field_labels)s\" již existuje."
   3738
   3739#: forms/models.py:565
  37273740msgid "Select a valid choice. That choice is not one of the available choices."
  37283741msgstr "Vyberte platnou možnost. Tato není dostupná."
  37293742
  3730 #: forms/models.py:546
   3743#: forms/models.py:634
  37313744#, python-format
  37323745msgid "Select a valid choice. %s is not one of the available choices."
  37333746msgstr "Vyberte platnou možnost. Volba %s není dostupná."
Back to Top