Ticket #860: django.po

File django.po, 45.9 KB (added by anonymous, 12 years ago)
Line 
1# Translation of django.po to.
2# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4# Vladimir Labath <vlado@labath.org>, 2005.
5#
6#, fuzzy
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2005-11-20 17:02-0500\n"
12"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
13"Last-Translator: Vladimir Labath <vlado@labath.org>\n"
14"Language-Team: Slovak <sk@li.org>\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19#: contrib/redirects/models/redirects.py:7
20msgid "redirect from"
21msgstr "presmerovaný z"
22
23#: contrib/redirects/models/redirects.py:8
24msgid ""
25"This should be an absolute path, excluding the domain name. Example: '/"
26"events/search/'."
27msgstr ""
28"Tu by sa mala použiť absolútna cesta, bez domény. Napr.: '/events/search/'."
29
30#: contrib/redirects/models/redirects.py:9
31msgid "redirect to"
32msgstr "presmerovaný na "
33
34#: contrib/redirects/models/redirects.py:10
35msgid ""
36"This can be either an absolute path (as above) or a full URL starting with "
37"'http://'."
38msgstr ""
39"Tu môže byť buď absolútna cesta (ako hore) alebo plné  URL začínajúce s "
40"'http://'."
41
42#: contrib/redirects/models/redirects.py:12
43msgid "redirect"
44msgstr "presmerovanie"
45
46#: contrib/redirects/models/redirects.py:13
47msgid "redirects"
48msgstr "presmerovania"
49
50#: contrib/comments/models/comments.py:8
51#: contrib/comments/models/comments.py:161
52#, fuzzy
53msgid "object ID"
54msgstr "Ukáž objekt id"
55
56#: contrib/comments/models/comments.py:9
57msgid "headline"
58msgstr "titulok"
59
60#: contrib/comments/models/comments.py:10
61#: contrib/comments/models/comments.py:162
62#, fuzzy
63msgid "comment"
64msgstr "obsah"
65
66#: contrib/comments/models/comments.py:11
67msgid "rating #1"
68msgstr "hodnotenie #1"
69
70#: contrib/comments/models/comments.py:12
71msgid "rating #2"
72msgstr "hodnotenie #2"
73
74#: contrib/comments/models/comments.py:13
75msgid "rating #3"
76msgstr "hodnotenie #3"
77
78#: contrib/comments/models/comments.py:14
79msgid "rating #4"
80msgstr "hodnotenie #4"
81
82#: contrib/comments/models/comments.py:15
83msgid "rating #5"
84msgstr "hodnotenie #5"
85
86#: contrib/comments/models/comments.py:16
87msgid "rating #6"
88msgstr "hodnotenie #6"
89
90#: contrib/comments/models/comments.py:17
91msgid "rating #7"
92msgstr "hodnotenie #7"
93
94#: contrib/comments/models/comments.py:18
95msgid "rating #8"
96msgstr "hodnotenie #8"
97
98#: contrib/comments/models/comments.py:23
99msgid "is valid rating"
100msgstr "je platné hodnotenie"
101
102#: contrib/comments/models/comments.py:24
103#: contrib/comments/models/comments.py:164
104msgid "date/time submitted"
105msgstr "dítum/čas odoslania"
106
107#: contrib/comments/models/comments.py:25
108#: contrib/comments/models/comments.py:165
109msgid "is public"
110msgstr "je zverejnený"
111
112#: contrib/comments/models/comments.py:26 contrib/admin/views/doc.py:274
113#, fuzzy
114msgid "IP address"
115msgstr "IP adresa"
116
117#: contrib/comments/models/comments.py:27
118msgid "is removed"
119msgstr "je vymazaný"
120
121#: contrib/comments/models/comments.py:27
122msgid ""
123"Check this box if the comment is inappropriate. A \"This comment has been "
124"removed\" message will be displayed instead."
125msgstr ""
126"Označ túto voľbu ak je komentár nevhodný.  \"Tento komentár bol vymazaný\" "
127"sa zobrazí namiesto neho."
128
129#: contrib/comments/models/comments.py:31
130msgid "Comment"
131msgstr "Komentár"
132
133#: contrib/comments/models/comments.py:32
134#, fuzzy
135msgid "Comments"
136msgstr "Komentáre"
137
138#: contrib/comments/models/comments.py:85
139#: contrib/comments/models/comments.py:204
140#, fuzzy
141msgid "Content object"
142msgstr "Obsah objectu"
143
144#: contrib/comments/models/comments.py:113
145#, python-format
146msgid ""
147"Posted by %(user)s at %(date)s\n"
148"\n"
149"%(comment)s\n"
150"\n"
151"http://%(domain)s%(url)s"
152msgstr ""
153"Poslal %(user)s at %(date)s\n"
154"\n"
155"%(comment)s\n"
156"\n"
157"http://%(domain)s%(url)s"
158
159#: contrib/comments/models/comments.py:163
160#, fuzzy
161msgid "person's name"
162msgstr "meno osoby"
163
164#: contrib/comments/models/comments.py:166
165#, fuzzy
166msgid "ip address"
167msgstr "ip adresa"
168
169#: contrib/comments/models/comments.py:168
170msgid "approved by staff"
171msgstr "schvalený za zamestnanca"
172
173#: contrib/comments/models/comments.py:172
174#, fuzzy
175msgid "Free comment"
176msgstr "Voľný komentár"
177
178#: contrib/comments/models/comments.py:173
179#, fuzzy
180msgid "Free comments"
181msgstr "Voľné komentáre"
182
183#: contrib/comments/models/comments.py:209
184msgid "score"
185msgstr "stav"
186
187#: contrib/comments/models/comments.py:210
188#, fuzzy
189msgid "score date"
190msgstr "dátum konca platnosti"
191
192#: contrib/comments/models/comments.py:213
193msgid "Karma score"
194msgstr "Karma stav"
195
196#: contrib/comments/models/comments.py:214
197msgid "Karma scores"
198msgstr "Karma stavy"
199
200#: contrib/comments/models/comments.py:223
201#, python-format
202msgid "%(score)d rating by %(user)s"
203msgstr "%(score)d hodnotil  %(user)s"
204
205#: contrib/comments/models/comments.py:248
206#, fuzzy
207msgid "flag date"
208msgstr "návestie dátumu"
209
210#: contrib/comments/models/comments.py:251
211#, fuzzy
212msgid "User flag"
213msgstr "Návestie uživateľa"
214
215#: contrib/comments/models/comments.py:252
216#, fuzzy
217msgid "User flags"
218msgstr "Návestia užívateľa"
219
220#: contrib/comments/models/comments.py:256
221#, python-format
222msgid "Flag by %r"
223msgstr "Návestie %r"
224
225#: contrib/comments/models/comments.py:271
226#, fuzzy, python-format
227msgid ""
228"This comment was flagged by %(user)s:\n"
229"\n"
230"%(text)s"
231msgstr ""
232"Tento komentár bol označený %(user)s:\n"
233"\n"
234"%(text)s"
235
236#: contrib/comments/models/comments.py:278
237#, fuzzy
238msgid "deletion date"
239msgstr "vymazaný dátum"
240
241#: contrib/comments/models/comments.py:281
242msgid "Moderator deletion"
243msgstr "Prostredník mazania"
244
245#: contrib/comments/models/comments.py:282
246msgid "Moderator deletions"
247msgstr "Prostredník mazaní"
248
249#: contrib/comments/models/comments.py:286
250#, python-format
251msgid "Moderator deletion by %r"
252msgstr "Prostredník mazania bol %r"
253
254#: contrib/comments/views/karma.py:18
255msgid "Anonymous users cannot vote"
256msgstr "Ak chcete hlasovať, najprv sa musíte prihlásiť"
257
258#: contrib/comments/views/karma.py:22
259#, fuzzy
260msgid "Invalid comment ID"
261msgstr "Neplatný komentár ID"
262
263#: contrib/comments/views/karma.py:24
264msgid "No voting for yourself"
265msgstr "Nemožete voliť vlastný príspevok"
266
267#: contrib/comments/views/comments.py:25
268msgid ""
269"This rating is required because you've entered at least one other rating."
270msgstr ""
271"Táto voľba je nevyhnutná nakoľko je pokračovaním vašej predchádzajúcej."
272
273#: contrib/comments/views/comments.py:109
274#, fuzzy, python-format
275msgid ""
276"This comment was posted by a user who has posted fewer than %(count)s "
277"comment:\n"
278"\n"
279"%(text)s"
280msgid_plural ""
281"This comment was posted by a user who has posted fewer than %(count)s "
282"comments:\n"
283"\n"
284"%(text)s"
285msgstr[0] ""
286"Tento komentár bol poslaný užívateľom, ktorý ma menej než %(count)s "
287"komentár:\n"
288"\n"
289"%(text)s"
290msgstr[1] ""
291"Tento komentár bol poslaný užívateľom, ktorý ma menej než %(count)s "
292"komentárov:\n"
293"\n"
294"%(text)s"
295
296#: contrib/comments/views/comments.py:114
297#, python-format
298msgid ""
299"This comment was posted by a sketchy user:\n"
300"\n"
301"%(text)s"
302msgstr ""
303"Tento komentár bol poslaný prchkým uzívateľom:\n"
304"\n"
305"%(text)s"
306
307#: contrib/comments/views/comments.py:186
308#: contrib/comments/views/comments.py:277
309msgid "Only POSTs are allowed"
310msgstr "Sú povolené len POST metódy"
311
312#: contrib/comments/views/comments.py:190
313#: contrib/comments/views/comments.py:281
314msgid "One or more of the required fields wasn't submitted"
315msgstr "Jedno alebo viac požadovaných polí nebolo postúpených"
316
317#: contrib/comments/views/comments.py:194
318#: contrib/comments/views/comments.py:283
319msgid "Somebody tampered with the comment form (security violation)"
320msgstr "Bola zistena neoprávnená manipulácia s formulárom komentára "
321
322#: contrib/comments/views/comments.py:204
323#: contrib/comments/views/comments.py:289
324msgid ""
325"The comment form had an invalid 'target' parameter -- the object ID was "
326"invalid"
327msgstr "Formulár kometára má chybný výstupný parameter -- objectID bol chybný"
328
329#: contrib/comments/views/comments.py:254
330#: contrib/comments/views/comments.py:318
331msgid "The comment form didn't provide either 'preview' or 'post'"
332msgstr "Neprišla ani jedna z možných volieb 'preview' alebo 'post'"
333
334#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:6 contrib/admin/views/doc.py:284
335msgid "URL"
336msgstr "URL"
337
338#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:7
339msgid ""
340"Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
341msgstr ""
342"Príklad: '/about/contact/'. Uistite sa, že máte vložené ako úvodné tak aj "
343"záverečné lomítka."
344
345#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:8
346msgid "title"
347msgstr "názov"
348
349#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:9
350msgid "content"
351msgstr "obsah"
352
353#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:10
354msgid "enable comments"
355msgstr "povolené komentáre"
356
357#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:11
358msgid "template name"
359msgstr "meno predlohy"
360
361#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:12
362#, fuzzy
363msgid ""
364"Example: 'flatpages/contact_page'. If this isn't provided, the system will "
365"use 'flatpages/default'."
366msgstr ""
367"Príklad: 'flatfiles/contact_page'. Ak sa toto nevykonalo,  systém použije  "
368"'flatfiles/default'."
369
370#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:13
371msgid "registration required"
372msgstr "musíte byť zaregistrovaný"
373
374#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:13
375msgid "If this is checked, only logged-in users will be able to view the page."
376msgstr ""
377"Ak je toto označené, potom len prihlásený užívateľ môže vidieť túto stránku."
378
379#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:17
380msgid "flat page"
381msgstr "plochá stránka"
382
383#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:18
384msgid "flat pages"
385msgstr "ploché stránky"
386
387#: contrib/admin/filterspecs.py:32
388#, python-format
389msgid ""
390"<h3>By %s:</h3>\n"
391"<ul>\n"
392msgstr ""
393"<h3>Od %s:</h3>\n"
394"<ul>\n"
395
396#: contrib/admin/filterspecs.py:62 contrib/admin/filterspecs.py:79
397#: contrib/admin/filterspecs.py:134
398msgid "All"
399msgstr "Všetko"
400
401#: contrib/admin/filterspecs.py:100
402#, fuzzy
403msgid "Any date"
404msgstr "Ľubovoľný dátum"
405
406#: contrib/admin/filterspecs.py:101
407#, fuzzy
408msgid "Today"
409msgstr "Dnes"
410
411#: contrib/admin/filterspecs.py:104
412msgid "Past 7 days"
413msgstr "Posledných 7 dní"
414
415#: contrib/admin/filterspecs.py:106
416msgid "This month"
417msgstr "Tento mesiac"
418
419#: contrib/admin/filterspecs.py:108
420msgid "This year"
421msgstr "Tento rok"
422
423#: contrib/admin/filterspecs.py:134
424msgid "Yes"
425msgstr "Áno"
426
427#: contrib/admin/filterspecs.py:134
428#, fuzzy
429msgid "No"
430msgstr "Nie"
431
432#: contrib/admin/filterspecs.py:142
433msgid "Unknown"
434msgstr "Neznámy"
435
436#: contrib/admin/models/admin.py:6
437msgid "action time"
438msgstr "čas udalosti"
439
440#: contrib/admin/models/admin.py:9
441msgid "object id"
442msgstr "objekt id"
443
444#: contrib/admin/models/admin.py:10
445msgid "object repr"
446msgstr "objekt repr"
447
448#: contrib/admin/models/admin.py:11
449msgid "action flag"
450msgstr "návestie udalosti"
451
452#: contrib/admin/models/admin.py:12
453msgid "change message"
454msgstr "zmena zprávy"
455
456#: contrib/admin/models/admin.py:15
457msgid "log entry"
458msgstr "záznam priebehu"
459
460#: contrib/admin/models/admin.py:16
461msgid "log entries"
462msgstr "záznamy priebehu"
463
464#: contrib/admin/templatetags/admin_list.py:244
465msgid "All dates"
466msgstr "Všetky dátumy"
467
468#: contrib/admin/views/decorators.py:22
469#: contrib/admin/templates/admin/login.html:24
470msgid "Log in"
471msgstr "Prihlásenie"
472
473#: contrib/admin/views/decorators.py:56
474msgid ""
475"Please log in again, because your session has expired. Don't worry: Your "
476"submission has been saved."
477msgstr ""
478"Prosím prihláste sa znova, vaše sedenie stratilo platnosť. Žiadne obavy: "
479"Všetko čo ste vložili bolo uchované."
480
481#: contrib/admin/views/decorators.py:63
482msgid ""
483"Looks like your browser isn't configured to accept cookies. Please enable "
484"cookies, reload this page, and try again."
485msgstr ""
486"Vyzera, že váš prehliadač neakceptuje  cookies. Prosím povoľte cookies, "
487"znovu natiahnite túto stránku, a skúste znova."
488
489#: contrib/admin/views/decorators.py:77
490msgid "Usernames cannot contain the '@' character."
491msgstr "Meno užívateľa nemôže obsahovať znak '@'."
492
493#: contrib/admin/views/decorators.py:79
494#, python-format
495msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
496msgstr ""
497"Vaša emailová adresa nie je vaším užívateľským menon. Skuste toto '%s' "
498"namiesto nej"
499
500#: contrib/admin/views/main.py:50
501#, fuzzy
502msgid "Site administration"
503msgstr "Spáva webu"
504
505#: contrib/admin/views/main.py:65
506#, python-format
507msgid "Select %s"
508msgstr "Vyber %s"
509
510#: contrib/admin/views/main.py:66
511#, python-format
512msgid "Select %s to change"
513msgstr "Vyber %s na zmenu"
514
515#: contrib/admin/views/main.py:428
516#, python-format
517msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully."
518msgstr " %(name)s \"%(obj)s\" bol úspešne pridaný."
519
520#: contrib/admin/views/main.py:433 contrib/admin/views/main.py:509
521msgid "You may edit it again below."
522msgstr "Môžete to zmeniť znovu nižšie."
523
524#: contrib/admin/views/main.py:441 contrib/admin/views/main.py:518
525#, python-format
526msgid "You may add another %s below."
527msgstr "Môžete pridať ďalší %s nižšie."
528
529#: contrib/admin/views/main.py:458
530#, fuzzy, python-format
531msgid "Add %s"
532msgstr "Pridaj"
533
534#: contrib/admin/views/main.py:474
535#, python-format
536msgid "Added %s."
537msgstr "Pridal %s"
538
539#: contrib/admin/views/main.py:474 contrib/admin/views/main.py:476
540#: contrib/admin/views/main.py:478
541msgid "and"
542msgstr "a"
543
544#: contrib/admin/views/main.py:476
545#, fuzzy, python-format
546msgid "Changed %s."
547msgstr "Zmenený"
548
549#: contrib/admin/views/main.py:478
550#, python-format
551msgid "Deleted %s."
552msgstr "Vymazaný"
553
554#: contrib/admin/views/main.py:481
555msgid "No fields changed."
556msgstr "Polia neboli zmenené."
557
558#: contrib/admin/views/main.py:506
559#, python-format
560msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was changed successfully."
561msgstr " %(name)s \"%(obj)s\" bol úspešne zmenený."
562
563#: contrib/admin/views/main.py:515
564#, python-format
565msgid ""
566"The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
567msgstr ""
568" %(name)s \"%(obj)s\" bol úspešne pridaný. Môžete ho zmeniť zase nižšie."
569
570#: contrib/admin/views/main.py:553
571#, fuzzy, python-format
572msgid "Change %s"
573msgstr "Zmeň"
574
575#: contrib/admin/views/main.py:633
576#, python-format
577msgid "One or more %(fieldname)s in %(name)s: %(obj)s"
578msgstr "Jeden alebo viac %(fieldname)s v %(name)s: %(obj)s"
579
580#: contrib/admin/views/main.py:638
581#, python-format
582msgid "One or more %(fieldname)s in %(name)s:"
583msgstr "jeden alebo viac %(fieldname)s v %(name)s:"
584
585#: contrib/admin/views/main.py:667
586#, python-format
587msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was deleted successfully."
588msgstr " %(name)s \"%(obj)s\" bol úspešne vymazaný."
589
590#: contrib/admin/views/main.py:670
591msgid "Are you sure?"
592msgstr "Ste si istý/á?"
593
594#: contrib/admin/views/main.py:685
595#, fuzzy, python-format
596msgid "Change history: %s"
597msgstr "Zmena histórie:"
598
599#: contrib/admin/views/doc.py:262 contrib/admin/views/doc.py:271
600#: contrib/admin/views/doc.py:273 contrib/admin/views/doc.py:278
601#: contrib/admin/views/doc.py:279 contrib/admin/views/doc.py:281
602msgid "Integer"
603msgstr "Integer"
604
605#: contrib/admin/views/doc.py:263
606msgid "Boolean (Either True or False)"
607msgstr "Boolean (Buď True alebo False)"
608
609#: contrib/admin/views/doc.py:264
610#, python-format
611msgid "String (up to %(maxlength)s)"
612msgstr "Reťazec (maximálne do  %(maxlength)s)"
613
614#: contrib/admin/views/doc.py:265
615msgid "Comma-separated integers"
616msgstr "Celé čísla oddelené čiarkami"
617
618#: contrib/admin/views/doc.py:266
619#, fuzzy
620msgid "Date (without time)"
621msgstr "Dátum (bez času)"
622
623#: contrib/admin/views/doc.py:267
624#, fuzzy
625msgid "Date (with time)"
626msgstr "Dátum (a čas)"
627
628#: contrib/admin/views/doc.py:268
629#, fuzzy
630msgid "E-mail address"
631msgstr "E-mailová adresa"
632
633#: contrib/admin/views/doc.py:269 contrib/admin/views/doc.py:272
634msgid "File path"
635msgstr "Cesta k súboru"
636
637#: contrib/admin/views/doc.py:270
638#, fuzzy
639msgid "Decimal number"
640msgstr "Desiatkové číslo"
641
642#: contrib/admin/views/doc.py:276
643msgid "Boolean (Either True, False or None)"
644msgstr "Boolean (Možné hodnoty sú True, False alebo None)"
645
646#: contrib/admin/views/doc.py:277
647#, fuzzy
648msgid "Phone number"
649msgstr "Číslo telefónu"
650
651#: contrib/admin/views/doc.py:280
652msgid "String (up to 50)"
653msgstr "Reťazec (maximálne do 50 znakov)"
654
655#: contrib/admin/views/doc.py:282
656msgid "Text"
657msgstr "Text"
658
659#: contrib/admin/views/doc.py:283
660msgid "Time"
661msgstr "Čas"
662
663#: contrib/admin/views/doc.py:285
664msgid "U.S. state (two uppercase letters)"
665msgstr "U.S. štát (dve veľké písmená)"
666
667#: contrib/admin/views/doc.py:286
668msgid "XML text"
669msgstr "XML text"
670
671#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
672#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
673#: contrib/admin/templates/admin/base.html:29
674#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:5
675#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:12
676#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
677#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
678#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:4
679#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
680#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
681#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
682msgid "Home"
683msgstr "Začiatok"
684
685#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
686#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:19
687msgid "History"
688msgstr "História"
689
690#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:18
691msgid "Date/time"
692msgstr "Dátum/čas"
693
694#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:19 models/auth.py:47
695msgid "User"
696msgstr "Uživateľ"
697
698#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:20
699msgid "Action"
700msgstr "Udalosť"
701
702#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:26
703msgid "DATE_WITH_TIME_FULL"
704msgstr "PLNY_DATUM_AJ_CAS"
705
706#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:36
707msgid ""
708"This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this "
709"admin site."
710msgstr ""
711"Tento object nemá históriu zmien. Možno nebol pridaný prostredníctvom tohoto "
712"web admina"
713
714#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:4
715msgid "Django site admin"
716msgstr "Django web admin"
717
718#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:7
719msgid "Django administration"
720msgstr "Spravované Djangom"
721
722#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
723msgid "Server error"
724msgstr "Chyba servera"
725
726#: contrib/admin/templates/admin/500.html:6
727msgid "Server error (500)"
728msgstr "Chyba servera (500)"
729
730#: contrib/admin/templates/admin/500.html:9
731msgid "Server Error <em>(500)</em>"
732msgstr "Chyba servera <em>(500)</em>"
733
734#: contrib/admin/templates/admin/500.html:10
735msgid ""
736"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
737"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
738msgstr ""
739"Vznikla chyba. Prostredníctvom e-mailu  bol o nej informovaný správca a "
740"chyba by mala byť o chviľu odstránená. Ďakujeme za vašu trpezlivosť."
741
742#: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
743#: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
744#, fuzzy
745msgid "Page not found"
746msgstr ""
747"#-#-#-#-#  django.po (PACKAGE VERSION)  #-#-#-#-#\n"
748"Stránka nebola nájdená\n"
749"#-#-#-#-#  django.po (PACKAGE VERSION)  #-#-#-#-#\n"
750"Stránka sa nenašla"
751
752#: contrib/admin/templates/admin/404.html:10
753msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
754msgstr "Ľutujeme, ale požadovaná stránka nebola nájdená."
755
756#: contrib/admin/templates/admin/index.html:27
757#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:14
758msgid "Add"
759msgstr "Pridaj"
760
761#: contrib/admin/templates/admin/index.html:33
762msgid "Change"
763msgstr "Zmeň"
764
765#: contrib/admin/templates/admin/index.html:43
766msgid "You don't have permission to edit anything."
767msgstr "Nemáte povolenie na zmeny ."
768
769#: contrib/admin/templates/admin/index.html:51
770msgid "Recent Actions"
771msgstr "Posledné udalosti"
772
773#: contrib/admin/templates/admin/index.html:52
774msgid "My Actions"
775msgstr "Moje udalosti"
776
777#: contrib/admin/templates/admin/index.html:56
778msgid "None available"
779msgstr "Nepovolené"
780
781#: contrib/admin/templates/admin/login.html:15
782msgid "Username:"
783msgstr "Meno užívateľa:"
784
785#: contrib/admin/templates/admin/login.html:18
786msgid "Password:"
787msgstr "Heslo:"
788
789#: contrib/admin/templates/admin/login.html:20
790msgid "Have you <a href=\"/password_reset/\">forgotten your password</a>?"
791msgstr "Zabudli ste<a href=\"/password_reset/\"> vaše heslo</a>?"
792
793#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
794msgid "Welcome,"
795msgstr "Vítajte,"
796
797#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
798msgid "Change password"
799msgstr "Zmena hesla"
800
801#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
802msgid "Log out"
803msgstr "Odhlásenie"
804
805#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:7
806#, python-format
807msgid ""
808"Deleting the %(object_name)s '%(object)s' would result in deleting related "
809"objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
810"types of objects:"
811msgstr ""
812"Vymazaním objektu %(object_name)s '%(object)s' môžete spôsobiť vymazanie "
813"súvisiacich objektov, ale váš účet nemá povolenie na mazanie nasledujúcich "
814"typov objektov:"
815
816#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:14
817#, python-format
818msgid ""
819"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of "
820"the following related items will be deleted:"
821msgstr ""
822"Ste si istý, že chcete vymazať %(object_name)s \"%(object)s\"? Všetky "
823"nasledujúce objekty budú tiež vymazané :"
824
825#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:18
826msgid "Yes, I'm sure"
827msgstr "Ano, som si istý"
828
829#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:10
830#, fuzzy, python-format
831msgid "Add %(name)s"
832msgstr "Pridaj %(name)s"
833
834#: contrib/admin/templates/admin/filter.html:1
835#, python-format
836msgid " By %(title)s "
837msgstr "Podľa %(title)s "
838
839#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:20
840msgid "View on site"
841msgstr "Pozri tu"
842
843#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:28
844msgid "Please correct the error below."
845msgid_plural "Please correct the errors below."
846msgstr[0] "Prosím opravte chybu, je nižšie"
847msgstr[1] "Prosím opravte chyby, sú nižšie"
848
849#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:45
850msgid "Ordering"
851msgstr "Objednávanie"
852
853#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:48
854msgid "Order:"
855msgstr "Objednávka:"
856
857#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:3
858msgid "Delete"
859msgstr "Vymazať"
860
861#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:4
862msgid "Save as new"
863msgstr "Uložiť ako nový"
864
865#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:5
866msgid "Save and add another"
867msgstr "Uložiť a pridať ďalší"
868
869#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:6
870msgid "Save and continue editing"
871msgstr "Uložiť a pokračovať editovať"
872
873#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:7
874#, fuzzy
875msgid "Save"
876msgstr "Uložiť"
877
878#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
879#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
880#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:6
881#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:10
882msgid "Password change"
883msgstr "Zmena hesla"
884
885#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:6
886#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:10
887msgid "Password change successful"
888msgstr "Heslo bolo úspešne zmenené"
889
890#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:12
891msgid "Your password was changed."
892msgstr "Vaše heslo bolo zmenené."
893
894#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
895#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:6
896#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
897msgid "Password reset"
898msgstr "Obnova hesla"
899
900#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:12
901msgid ""
902"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset "
903"your password and e-mail the new one to you."
904msgstr ""
905"Zabudli ste vaše heslo? Vložte nižšie vašu e-mail adresu, a nové heslo vám "
906"bude na ňu zaslané ."
907
908#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
909msgid "E-mail address:"
910msgstr "E-mailová adresa:"
911
912#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
913msgid "Reset my password"
914msgstr "Obnova môjho hesla"
915
916#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:8
917msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
918msgstr "Ďakujeme vám, za stráveny čas na našej stránke."
919
920#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:10
921msgid "Log in again"
922msgstr "Prihláste sa znovu"
923
924#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:6
925#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:10
926msgid "Password reset successful"
927msgstr "Heslo bolo úspešne obnovené"
928
929#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:12
930msgid ""
931"We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You "
932"should be receiving it shortly."
933msgstr ""
934"Poslali sme vám,  nové heslo na vami uvedenú emailovú adresu.Mali by ste ho "
935"dostať čo najskôr."
936
937#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:12
938msgid ""
939"Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
940"password twice so we can verify you typed it in correctly."
941msgstr ""
942"Kvôli bezpečnosti vložte prosím vaše staré heslo, a potom dvakrát vaše nové "
943"heslo, tým môžeme skontrolovať jeho správnosť."
944
945#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:17
946msgid "Old password:"
947msgstr "Staré heslo:"
948
949#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:19
950msgid "New password:"
951msgstr "Nové heslo:"
952
953#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:21
954msgid "Confirm password:"
955msgstr "Potvrdenie hesla:"
956
957#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:23
958msgid "Change my password"
959msgstr "Zmena môjho hesla"
960
961#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:2
962msgid "You're receiving this e-mail because you requested a password reset"
963msgstr "Dostali ste túto správu preto, lebo ste požadovali obnoviť vaše heslo"
964
965#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:3
966#, python-format
967msgid "for your user account at %(site_name)s"
968msgstr "pre váš užívateľský účet na %(site_name)s"
969
970#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:5
971#, python-format
972msgid "Your new password is: %(new_password)s"
973msgstr "Vaše nové heslo je: %(new_password)s"
974
975#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:7
976msgid "Feel free to change this password by going to this page:"
977msgstr "Môžete zmeniť toto heslo na nasledujúcej stránke:"
978
979#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:11
980msgid "Your username, in case you've forgotten:"
981msgstr "Vaše užívateľské meno, ak ste ho zabudli:"
982
983#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:13
984msgid "Thanks for using our site!"
985msgstr "Ďakujeme, že používate naše stránky!"
986
987#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:15
988#, python-format
989msgid "The %(site_name)s team"
990msgstr "Skupina %(site_name)s"
991
992#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
993msgid "Documentation"
994msgstr "Dokumentácia"
995
996#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
997msgid "Bookmarklets"
998msgstr "Záložky"
999
1000#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:5
1001msgid "Documentation bookmarklets"
1002msgstr "Záložky dokumentácie"
1003
1004#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:9
1005msgid ""
1006"\n"
1007"<p class=\"help\">To install bookmarklets, drag the link to your bookmarks\n"
1008"toolbar, or right-click the link and add it to your bookmarks. Now you can\n"
1009"select the bookmarklet from any page in the site.  Note that some of these\n"
1010"bookmarklets require you to be viewing the site from a computer designated\n"
1011"as \"internal\" (talk to your system administrator if you aren't sure if\n"
1012"your computer is \"internal\").</p>\n"
1013msgstr ""
1014"\n"
1015"<p class=\"help\">Na inštaláciu zarážok, chyťte a potiahnite linku do vášho "
1016"bookmarks\n"
1017"toolbar, alebo klik pravou myšou na linku a pridať do vášho  bookmarks.\n"
1018" Teraz si môžete vyberať zarážky z ľubovoľnej stránky webu.\n"
1019"Poznámka: pri tvorbe niektorých zarážok, sa vyžaduje aby ste sa pohybovali\n"
1020"po stránke z počítača označeného ako \"internal\" (obrátte sa na vášho \n"
1021"systémového administrátora, ak nie ste si istý či váš počítač je \"internal"
1022"\").</p>\n"
1023
1024#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:19
1025msgid "Documentation for this page"
1026msgstr "Dokumentácia  tejto stránky"
1027
1028#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:20
1029msgid ""
1030"Jumps you from any page to the documentation for the view that generates "
1031"that page."
1032msgstr "Skoč na ľubovoľnú stránku dokumentácie, z ponuky na tejto stránke."
1033
1034#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:22
1035#, fuzzy
1036msgid "Show object ID"
1037msgstr "Ukáž objekt id"
1038
1039#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:23
1040msgid ""
1041"Shows the content-type and unique ID for pages that represent a single "
1042"object."
1043msgstr ""
1044"Ukáž  content-type a jedinečné  ID pre stránky reprezentované jednoduchými "
1045"objektami."
1046
1047#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:25
1048msgid "Edit this object (current window)"
1049msgstr "Edituj tento objekt (aktuálne okno)"
1050
1051#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:26
1052msgid "Jumps to the admin page for pages that represent a single object."
1053msgstr "Skoč na admin stránku z jednoduchých objektov zastupujúcich stránku."
1054
1055#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:28
1056msgid "Edit this object (new window)"
1057msgstr "Edituj tento objekt (nové okno)"
1058
1059#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:29
1060msgid "As above, but opens the admin page in a new window."
1061msgstr "Ako hore, ale otvorí admin stránku v novom okne"
1062
1063#: utils/translation.py:335
1064msgid "DATE_FORMAT"
1065msgstr "DATUM_FORMAT"
1066
1067#: utils/translation.py:336
1068msgid "DATETIME_FORMAT"
1069msgstr "DATUMCAS_FORMAT"
1070
1071#: utils/translation.py:337
1072msgid "TIME_FORMAT"
1073msgstr "CAS_FORMAT"
1074
1075#: utils/dates.py:6
1076msgid "Monday"
1077msgstr "Pondelok"
1078
1079#: utils/dates.py:6
1080msgid "Tuesday"
1081msgstr "Utorok"
1082
1083#: utils/dates.py:6
1084msgid "Wednesday"
1085msgstr "Streda"
1086
1087#: utils/dates.py:6
1088msgid "Thursday"
1089msgstr "Štvrtok"
1090
1091#: utils/dates.py:6
1092msgid "Friday"
1093msgstr "Piatok"
1094
1095#: utils/dates.py:7
1096msgid "Saturday"
1097msgstr "Sobota"
1098
1099#: utils/dates.py:7
1100msgid "Sunday"
1101msgstr "Nedeľa"
1102
1103#: utils/dates.py:14
1104msgid "January"
1105msgstr "Január"
1106
1107#: utils/dates.py:14
1108msgid "February"
1109msgstr "Február"
1110
1111#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
1112msgid "March"
1113msgstr "Marec"
1114
1115#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
1116msgid "April"
1117msgstr "Apríl"
1118
1119#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
1120msgid "May"
1121msgstr "Máj"
1122
1123#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
1124msgid "June"
1125msgstr "Jún"
1126
1127#: utils/dates.py:15 utils/dates.py:27
1128msgid "July"
1129msgstr "Júl"
1130
1131#: utils/dates.py:15
1132msgid "August"
1133msgstr "August"
1134
1135#: utils/dates.py:15
1136msgid "September"
1137msgstr "September"
1138
1139#: utils/dates.py:15
1140msgid "October"
1141msgstr "Octóber"
1142
1143#: utils/dates.py:15
1144msgid "November"
1145msgstr "November"
1146
1147#: utils/dates.py:16
1148msgid "December"
1149msgstr "December"
1150
1151#: utils/dates.py:27
1152msgid "Jan."
1153msgstr "Jan."
1154
1155#: utils/dates.py:27
1156msgid "Feb."
1157msgstr "Feb."
1158
1159#: utils/dates.py:28
1160msgid "Aug."
1161msgstr "Aug."
1162
1163#: utils/dates.py:28
1164msgid "Sept."
1165msgstr "Sept."
1166
1167#: utils/dates.py:28
1168msgid "Oct."
1169msgstr "Oct."
1170
1171#: utils/dates.py:28
1172msgid "Nov."
1173msgstr "Nov."
1174
1175#: utils/dates.py:28
1176msgid "Dec."
1177msgstr "Dec."
1178
1179#: models/core.py:7
1180msgid "domain name"
1181msgstr "meno domény"
1182
1183#: models/core.py:8
1184msgid "display name"
1185msgstr "zobrazené meno"
1186
1187#: models/core.py:10
1188msgid "site"
1189msgstr "web"
1190
1191#: models/core.py:11
1192msgid "sites"
1193msgstr "weby"
1194
1195#: models/core.py:28
1196msgid "label"
1197msgstr "popis"
1198
1199#: models/core.py:29 models/core.py:40 models/auth.py:6 models/auth.py:19
1200msgid "name"
1201msgstr "meno"
1202
1203#: models/core.py:31
1204msgid "package"
1205msgstr "balík"
1206
1207#: models/core.py:32
1208msgid "packages"
1209msgstr "balíky"
1210
1211#: models/core.py:42
1212msgid "python module name"
1213msgstr "meno python modulu"
1214
1215#: models/core.py:44
1216msgid "content type"
1217msgstr "typ obsahu"
1218
1219#: models/core.py:45
1220msgid "content types"
1221msgstr "typy obsahu"
1222
1223#: models/core.py:67
1224msgid "session key"
1225msgstr "kľúč sedenia"
1226
1227#: models/core.py:68
1228msgid "session data"
1229msgstr "údaje sedenia"
1230
1231#: models/core.py:69
1232msgid "expire date"
1233msgstr "dátum konca platnosti"
1234
1235#: models/core.py:71
1236msgid "session"
1237msgstr "sedenie"
1238
1239#: models/core.py:72
1240msgid "sessions"
1241msgstr "sedenia"
1242
1243#: models/auth.py:8
1244msgid "codename"
1245msgstr "codename"
1246
1247#: models/auth.py:10
1248msgid "Permission"
1249msgstr "Povolenie"
1250
1251#: models/auth.py:11 models/auth.py:58
1252msgid "Permissions"
1253msgstr "Povolenia"
1254
1255#: models/auth.py:22
1256msgid "Group"
1257msgstr "Skupina"
1258
1259#: models/auth.py:23 models/auth.py:60
1260msgid "Groups"
1261msgstr "Skupiny"
1262
1263#: models/auth.py:33
1264msgid "username"
1265msgstr "užívateľské meno"
1266
1267#: models/auth.py:34
1268msgid "first name"
1269msgstr "krstné meno"
1270
1271#: models/auth.py:35
1272msgid "last name"
1273msgstr "priezvisko"
1274
1275#: models/auth.py:36
1276msgid "e-mail address"
1277msgstr "emailová adresa"
1278
1279#: models/auth.py:37
1280msgid "password"
1281msgstr "heslo"
1282
1283#: models/auth.py:37
1284msgid "Use an MD5 hash -- not the raw password."
1285msgstr ""
1286"Vložte takú hodnotu hesla , ako vám ju vráti MD5, nevkladajte ho priamo. "
1287
1288#: models/auth.py:38
1289msgid "staff status"
1290msgstr "zamestnanecká príslušnosť"
1291
1292#: models/auth.py:38
1293msgid "Designates whether the user can log into this admin site."
1294msgstr "Označenie, ak užívateľ má oprávnenie vstúpiť ako administrátor."
1295
1296#: models/auth.py:39
1297msgid "active"
1298msgstr "aktívny"
1299
1300#: models/auth.py:40
1301msgid "superuser status"
1302msgstr "superuživateľská príslušnosť"
1303
1304#: models/auth.py:41
1305msgid "last login"
1306msgstr "posledné prihlásenie"
1307
1308#: models/auth.py:42
1309msgid "date joined"
1310msgstr "dátum registrácie"
1311
1312#: models/auth.py:44
1313msgid ""
1314"In addition to the permissions manually assigned, this user will also get "
1315"all permissions granted to each group he/she is in."
1316msgstr ""
1317"Okrem ručne vložených povolení, tento uživateľ dostane všetky povolenia  "
1318"skupin, v ktorých sa nachádza."
1319
1320#: models/auth.py:48
1321msgid "Users"
1322msgstr "Užívatelia"
1323
1324#: models/auth.py:57
1325msgid "Personal info"
1326msgstr "Osobné údaje"
1327
1328#: models/auth.py:59
1329msgid "Important dates"
1330msgstr "Dôležité údaje"
1331
1332#: models/auth.py:195
1333msgid "Message"
1334msgstr "Zpráva"
1335
1336#: conf/global_settings.py:37
1337msgid "Bengali"
1338msgstr "Bengálsky"
1339
1340#: conf/global_settings.py:38
1341msgid "Czech"
1342msgstr "Český"
1343
1344#: conf/global_settings.py:39
1345msgid "Welsh"
1346msgstr "Waleský"
1347
1348#: conf/global_settings.py:40
1349#, fuzzy
1350msgid "Danish"
1351msgstr "Španielsky"
1352
1353#: conf/global_settings.py:41
1354msgid "German"
1355msgstr "Nemecký"
1356
1357#: conf/global_settings.py:42
1358msgid "English"
1359msgstr "Anglický"
1360
1361#: conf/global_settings.py:43
1362msgid "Spanish"
1363msgstr "Španielsky"
1364
1365#: conf/global_settings.py:44
1366msgid "French"
1367msgstr "Francúzsky"
1368
1369#: conf/global_settings.py:45
1370msgid "Galician"
1371msgstr "Galicijský"
1372
1373#: conf/global_settings.py:46
1374msgid "Icelandic"
1375msgstr "Islandský"
1376
1377#: conf/global_settings.py:47
1378msgid "Italian"
1379msgstr "Taliansky"
1380
1381#: conf/global_settings.py:48
1382msgid "Norwegian"
1383msgstr "Nórsky"
1384
1385#: conf/global_settings.py:49
1386msgid "Brazilian"
1387msgstr "Brazílsky"
1388
1389#: conf/global_settings.py:50
1390msgid "Romanian"
1391msgstr "Rumúnsky"
1392
1393#: conf/global_settings.py:51
1394msgid "Russian"
1395msgstr "Ruský"
1396
1397#: conf/global_settings.py:52
1398msgid "Slovak"
1399msgstr "Slovenský"
1400
1401#: conf/global_settings.py:53
1402msgid "Serbian"
1403msgstr "Srbský"
1404
1405#: conf/global_settings.py:54
1406msgid "Swedish"
1407msgstr "Švédsky"
1408
1409#: conf/global_settings.py:55
1410msgid "Simplified Chinese"
1411msgstr "Zjednodušená činština "
1412
1413#: core/formfields.py:59 core/meta/fields.py:287 core/meta/fields.py:484
1414#: core/meta/fields.py:495
1415#, fuzzy
1416msgid "This field is required."
1417msgstr "Toto pole nie je platné."
1418
1419#: core/formfields.py:338
1420#, fuzzy, python-format
1421msgid "Ensure your text is less than %s character"
1422msgid_plural "Ensure your text is less than %s characters."
1423msgstr[0] "Uistite sa, že text je kratší ako %s znakov."
1424msgstr[1] "Uistite sa, že text je kratší ako %s znakov."
1425
1426#: core/formfields.py:343
1427#, fuzzy
1428msgid "Line breaks are not allowed here."
1429msgstr "Malé písmena tu nie sú povolené."
1430
1431#: core/formfields.py:439 core/formfields.py:510 core/formfields.py:548
1432#, python-format
1433msgid "Select a valid choice; '%(data)s' is not in %(choices)s."
1434msgstr "Určená platná voľba; '%(data)s' sa nenachádza v %(choices)s."
1435
1436#: core/formfields.py:604
1437msgid "The submitted file is empty."
1438msgstr "Poslaný súbor je prázdny."
1439
1440#: core/formfields.py:658
1441#, fuzzy
1442msgid "Enter a whole number between -32,768 and 32,767."
1443msgstr "Vložte celé číslo s hodnotou medzi -32,768 a 32,767."
1444
1445#: core/formfields.py:667
1446#, fuzzy
1447msgid "Enter a positive number."
1448msgstr "Vložte celé kladné číslo."
1449
1450#: core/formfields.py:676
1451#, fuzzy
1452msgid "Enter a whole number between 0 and 32,767."
1453msgstr "Vložte celé číslo s hodnotou medzi 0 a 32,767."
1454
1455#: core/validators.py:59
1456msgid "This value must contain only letters, numbers and underscores."
1457msgstr "Toto môže obsahovať len písmená, číslice a podčiarkovníky."
1458
1459#: core/validators.py:63
1460msgid "This value must contain only letters, numbers, underscores and slashes."
1461msgstr "Toto môže obsahovať len písmena, číslice, podčiarkovniky a lomítka."
1462
1463#: core/validators.py:71
1464msgid "Uppercase letters are not allowed here."
1465msgstr "Veľké písmená tu nie sú povolené."
1466
1467#: core/validators.py:75
1468msgid "Lowercase letters are not allowed here."
1469msgstr "Malé písmena tu nie sú povolené."
1470
1471#: core/validators.py:82
1472msgid "Enter only digits separated by commas."
1473msgstr "Vložte len číslice, oddelené čiarkami."
1474
1475#: core/validators.py:94
1476msgid "Enter valid e-mail addresses separated by commas."
1477msgstr "Vložte platné e-mail adresy oddelené čiarkami."
1478
1479#: core/validators.py:98
1480msgid "Please enter a valid IP address."
1481msgstr "Prosím vložte platnú IP adresu."
1482
1483#: core/validators.py:102
1484msgid "Empty values are not allowed here."
1485msgstr "Prázdne hodnoty tu nie sú povolené."
1486
1487#: core/validators.py:106
1488msgid "Non-numeric characters aren't allowed here."
1489msgstr "Znaky, ktoré nie sú číslicami, tu nie sú povolené."
1490
1491#: core/validators.py:110
1492msgid "This value can't be comprised solely of digits."
1493msgstr "Tento údaj nemôže byť vytvorený len z číslic."
1494
1495#: core/validators.py:115
1496msgid "Enter a whole number."
1497msgstr "Vložte celé číslo."
1498
1499#: core/validators.py:119
1500msgid "Only alphabetical characters are allowed here."
1501msgstr "Tu sú povolené len alfanumerické znaky."
1502
1503#: core/validators.py:123
1504msgid "Enter a valid date in YYYY-MM-DD format."
1505msgstr "Vložte platný dátum vo formáte RRRR-MM-DD."
1506
1507#: core/validators.py:127
1508msgid "Enter a valid time in HH:MM format."
1509msgstr "Vložte platný čas vo formáte HH:MM."
1510
1511#: core/validators.py:131
1512msgid "Enter a valid date/time in YYYY-MM-DD HH:MM format."
1513msgstr "Vlož platný dátum/čas vo formáte RRRR-MM-DD HH:MM"
1514
1515#: core/validators.py:135
1516msgid "Enter a valid e-mail address."
1517msgstr "Vložte platnú e-mail adresu."
1518
1519#: core/validators.py:147
1520msgid ""
1521"Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a "
1522"corrupted image."
1523msgstr ""
1524"Nahrajte platný obrázok. Súbor, ktorý ste nahrali buď nebol obrázok alebo je "
1525"nahratý poškodený obrázok."
1526
1527#: core/validators.py:154
1528#, python-format
1529msgid "The URL %s does not point to a valid image."
1530msgstr "URL %s neodkazuje na platný obrázok."
1531
1532#: core/validators.py:158
1533#, python-format
1534msgid "Phone numbers must be in XXX-XXX-XXXX format. \"%s\" is invalid."
1535msgstr "Telefónne číslo musí mať formát XXX-XXX-XXXX. \"%s\" je neplatné."
1536
1537#: core/validators.py:166
1538#, python-format
1539msgid "The URL %s does not point to a valid QuickTime video."
1540msgstr "URL %s neodkazuje na platné QuickTime video."
1541
1542#: core/validators.py:170
1543msgid "A valid URL is required."
1544msgstr "Platné URL je požadované."
1545
1546#: core/validators.py:184
1547#, python-format
1548msgid ""
1549"Valid HTML is required. Specific errors are:\n"
1550"%s"
1551msgstr ""
1552"Platná HTML je požadovaná. Konkrétne chyby sú:\n"
1553"%s"
1554
1555#: core/validators.py:191
1556#, python-format
1557msgid "Badly formed XML: %s"
1558msgstr "Zle formované XML: %s"
1559
1560#: core/validators.py:201
1561#, python-format
1562msgid "Invalid URL: %s"
1563msgstr "Neplatný URL %s"
1564
1565#: core/validators.py:205 core/validators.py:207
1566#, python-format
1567msgid "The URL %s is a broken link."
1568msgstr "Odkaz na URL %s je neplatný."
1569
1570#: core/validators.py:213
1571msgid "Enter a valid U.S. state abbreviation."
1572msgstr "Vložte platnú skratku U.S. štátu."
1573
1574#: core/validators.py:228
1575#, python-format
1576msgid "Watch your mouth! The word %s is not allowed here."
1577msgid_plural "Watch your mouth! The words %s are not allowed here."
1578msgstr[0] "Vyjadrujte sa slušne! Slovo %s tu nie je dovolené použivať."
1579msgstr[1] "Vyjadrujte sa slušne! Slová %s tu nie je dovolené použivať."
1580
1581#: core/validators.py:235
1582#, python-format
1583msgid "This field must match the '%s' field."
1584msgstr "Toto pole sa musí zhodovať s poľom '%s'. "
1585
1586#: core/validators.py:254
1587msgid "Please enter something for at least one field."
1588msgstr "Prosím vložte niečo aspoň pre jedno pole."
1589
1590#: core/validators.py:263 core/validators.py:274
1591msgid "Please enter both fields or leave them both empty."
1592msgstr "Prosím vložte obidve polia, alebo nechajte ich obe prázdne. "
1593
1594#: core/validators.py:281
1595#, python-format
1596msgid "This field must be given if %(field)s is %(value)s"
1597msgstr "Toto pole musí byť vyplnené tak, že %(field)s obsahuje %(value)s"
1598
1599#: core/validators.py:293
1600#, python-format
1601msgid "This field must be given if %(field)s is not %(value)s"
1602msgstr ""
1603"Toto pole musí byť vyplnené tak, že %(field)s nesmie obsahovať %(value)s"
1604
1605#: core/validators.py:312
1606msgid "Duplicate values are not allowed."
1607msgstr "Duplicitné hodnoty nie sú povolené."
1608
1609#: core/validators.py:335
1610#, python-format
1611msgid "This value must be a power of %s."
1612msgstr "Táto hodnota musí byť mocninou  %s."
1613
1614#: core/validators.py:346
1615msgid "Please enter a valid decimal number."
1616msgstr "Prosím vložte platné desiatkové číslo. "
1617
1618#: core/validators.py:348
1619#, python-format
1620msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s total digit."
1621msgid_plural ""
1622"Please enter a valid decimal number with at most %s total digits."
1623msgstr[0] "Prosím vložte platné desiatkové číslo s najviac %s číslicou."
1624msgstr[1] "Prosím vložte platné desiatkové číslo s najviac %s číslicami."
1625
1626#: core/validators.py:351
1627#, python-format
1628msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal place."
1629msgid_plural ""
1630"Please enter a valid decimal number with at most %s decimal places."
1631msgstr[0] ""
1632"Prosím vložte platné desatinné číslo s najviac %s desatinným miestom."
1633msgstr[1] ""
1634"Prosím vložte platné desatinné číslo s najviac %s desatinnými miestami."
1635
1636#: core/validators.py:361
1637#, python-format
1638msgid "Make sure your uploaded file is at least %s bytes big."
1639msgstr "Presvedčte sa, že posielaný súbor nemá menej ako %s bytov."
1640
1641#: core/validators.py:362
1642#, python-format
1643msgid "Make sure your uploaded file is at most %s bytes big."
1644msgstr "Presvedčte sa, že posielaný súbor nemá viac ako %s bytov."
1645
1646#: core/validators.py:375
1647msgid "The format for this field is wrong."
1648msgstr "Formát pre toto pole je chybný."
1649
1650#: core/validators.py:390
1651msgid "This field is invalid."
1652msgstr "Toto pole nie je platné."
1653
1654#: core/validators.py:425
1655#, python-format
1656msgid "Could not retrieve anything from %s."
1657msgstr "Nič som nemohol získať z %s."
1658
1659#: core/validators.py:428
1660#, python-format
1661msgid ""
1662"The URL %(url)s returned the invalid Content-Type header '%(contenttype)s'."
1663msgstr ""
1664" URL %(url)s vrátilo neplatnú hlavičku  Content-Type  '%(contenttype)s'."
1665
1666#: core/validators.py:461
1667#, python-format
1668msgid ""
1669"Please close the unclosed %(tag)s tag from line %(line)s. (Line starts with "
1670"\"%(start)s\".)"
1671msgstr ""
1672"Prosím zavrite nezavretý  %(tag)s popisovač v riadku %(line)s. (Riadok "
1673"začína s  \"%(start)s\".)"
1674
1675#: core/validators.py:465
1676#, python-format
1677msgid ""
1678"Some text starting on line %(line)s is not allowed in that context. (Line "
1679"starts with \"%(start)s\".)"
1680msgstr ""
1681"Nejaký text začínajúci na riadku %(line)s nie je povolený v tomto kontexte. "
1682"(Riadok začína s \"%(start)s\".)"
1683
1684#: core/validators.py:470
1685#, python-format
1686msgid ""
1687"\"%(attr)s\" on line %(line)s is an invalid attribute. (Line starts with \"%"
1688"(start)s\".)"
1689msgstr ""
1690"\"%(attr)s\" na riadku %(line)s je neplatný atribút. (Riadok začína s \"%"
1691"(start)s\".)"
1692
1693#: core/validators.py:475
1694#, python-format
1695msgid ""
1696"\"<%(tag)s>\" on line %(line)s is an invalid tag. (Line starts with \"%"
1697"(start)s\".)"
1698msgstr ""
1699"\"<%(tag)s>\" na riadku %(line)s je neplatný popisovač. (Riadok začína s \"%"
1700"(start)s\".)"
1701
1702#: core/validators.py:479
1703#, python-format
1704msgid ""
1705"A tag on line %(line)s is missing one or more required attributes. (Line "
1706"starts with \"%(start)s\".)"
1707msgstr ""
1708"Popisovaču na riadku %(line)s chýba jeden alebo viac atribútov. (Riadok "
1709"začína s \"%(start)s\".)"
1710
1711#: core/validators.py:484
1712#, python-format
1713msgid ""
1714"The \"%(attr)s\" attribute on line %(line)s has an invalid value. (Line "
1715"starts with \"%(start)s\".)"
1716msgstr ""
1717"Atribút \"%(attr)s\" na riadku %(line)s má neplatnú hodnotu. (Riadok začína "
1718"s \"%(start)s\".)"
1719
1720#: core/meta/fields.py:46
1721#, fuzzy, python-format
1722msgid "Please enter a valid %s."
1723msgstr "Prosím vložte platné %s."
1724
1725#: core/meta/fields.py:60
1726#, python-format
1727msgid "%(optname)s with this %(fieldname)s already exists."
1728msgstr "%(optname)s s týmto %(fieldname)s už existuje."
1729
1730#: core/meta/fields.py:131
1731msgid " Separate multiple IDs with commas."
1732msgstr "Identifikátory oddeľte  čiarkami."
1733
1734#: core/meta/fields.py:134
1735msgid ""
1736" Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
1737msgstr ""
1738" Podržte \"Control\", alebo \"Command\" na  Mac_u, na výber viac ako jednej "
1739"položky."
1740
1741#: core/meta/fields.py:504
1742#, fuzzy
1743msgid "Enter a valid filename."
1744msgstr "Vložte platné meno súboru."
1745
1746#: core/meta/fields.py:773
1747#, python-format
1748msgid "Please enter valid %(self)s IDs. The value %(value)r is invalid."
1749msgid_plural ""
1750"Please enter valid %(self)s IDs. The values %(value)r are invalid"
1751msgstr[0] "Prosím vložte platné %(self)s IDs. Hodnota %(value)r je chybná"
1752msgstr[1] "Prosím vložte platné %(self)s IDs. Hodnoty %(value)r sú chybné"
Back to Top