Ticket #836: django.po

File django.po, 46.0 KB (added by vlado@…, 13 years ago)
Line 
1# Translation of django.po to.
2# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4# Vladimir Labath <vlado@labath.org>, 2005.
5#
6#, fuzzy
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2005-11-18 11:37-0500\n"
12"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
13"Last-Translator: Vladimir Labath <vlado@labath.org>\n"
14"Language-Team: Slovak <sk@li.org>\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19#: contrib/redirects/models/redirects.py:7
20msgid "redirect from"
21msgstr "presmerovaný z"
22
23#: contrib/redirects/models/redirects.py:8
24msgid ""
25"This should be an absolute path, excluding the domain name. Example: '/"
26"events/search/'."
27msgstr ""
28"Tu by sa mala použiť absolútna cesta, bez domény. Napr.: '/events/search/'."
29
30#: contrib/redirects/models/redirects.py:9
31msgid "redirect to"
32msgstr "presmerovaný na "
33
34#: contrib/redirects/models/redirects.py:10
35msgid ""
36"This can be either an absolute path (as above) or a full URL starting with "
37"'http://'."
38msgstr ""
39"Tu môže byť buď absolútna cesta (ako hore) alebo plné  URL začínajúce s "
40"'http://'."
41
42#: contrib/redirects/models/redirects.py:12
43msgid "redirect"
44msgstr "presmerovanie"
45
46#: contrib/redirects/models/redirects.py:13
47msgid "redirects"
48msgstr "presmerovania"
49
50#: contrib/comments/models/comments.py:8
51#: contrib/comments/models/comments.py:161
52#, fuzzy
53msgid "object ID"
54msgstr "Ukáž objekt id"
55
56#: contrib/comments/models/comments.py:9
57msgid "headline"
58msgstr "titulok"
59
60#: contrib/comments/models/comments.py:10
61#: contrib/comments/models/comments.py:162
62#, fuzzy
63msgid "comment"
64msgstr "obsah"
65
66#: contrib/comments/models/comments.py:11
67msgid "rating #1"
68msgstr "hodnotenie #1"
69
70#: contrib/comments/models/comments.py:12
71msgid "rating #2"
72msgstr "hodnotenie #2"
73
74#: contrib/comments/models/comments.py:13
75msgid "rating #3"
76msgstr "hodnotenie #3"
77
78#: contrib/comments/models/comments.py:14
79msgid "rating #4"
80msgstr "hodnotenie #4"
81
82#: contrib/comments/models/comments.py:15
83msgid "rating #5"
84msgstr "hodnotenie #5"
85
86#: contrib/comments/models/comments.py:16
87msgid "rating #6"
88msgstr "hodnotenie #6"
89
90#: contrib/comments/models/comments.py:17
91msgid "rating #7"
92msgstr "hodnotenie #7"
93
94#: contrib/comments/models/comments.py:18
95msgid "rating #8"
96msgstr "hodnotenie #8"
97
98#: contrib/comments/models/comments.py:23
99msgid "is valid rating"
100msgstr "je platné hodnotenie"
101
102#: contrib/comments/models/comments.py:24
103#: contrib/comments/models/comments.py:164
104msgid "date/time submitted"
105msgstr "dítum/čas odoslania"
106
107#: contrib/comments/models/comments.py:25
108#: contrib/comments/models/comments.py:165
109msgid "is public"
110msgstr "je zverejnený"
111
112#: contrib/comments/models/comments.py:26 contrib/admin/views/doc.py:274
113#, fuzzy
114msgid "IP address"
115msgstr "IP adresa"
116
117#: contrib/comments/models/comments.py:27
118msgid "is removed"
119msgstr "je vymazaný"
120
121#: contrib/comments/models/comments.py:27
122msgid ""
123"Check this box if the comment is inappropriate. A \"This comment has been "
124"removed\" message will be displayed instead."
125msgstr ""
126"Označ túto voľbu ak je komentár nevhodný.  \"Tento komentár bol "
127"vymazaný\" sa zobrazí namiesto neho."
128
129#: contrib/comments/models/comments.py:31
130msgid "Comment"
131msgstr "Komentár"
132
133#: contrib/comments/models/comments.py:32
134#, fuzzy
135msgid "Comments"
136msgstr "Komentáre"
137
138#: contrib/comments/models/comments.py:85
139#: contrib/comments/models/comments.py:204
140#, fuzzy
141msgid "Content object"
142msgstr "Obsah objectu"
143
144#: contrib/comments/models/comments.py:113
145#, python-format
146msgid ""
147"Posted by %(user)s at %(date)s\n"
148"\n"
149"%(comment)s\n"
150"\n"
151"http://%(domain)s%(url)s"
152msgstr ""
153"Poslal %(user)s at %(date)s\n"
154"\n"
155"%(comment)s\n"
156"\n"
157"http://%(domain)s%(url)s"
158
159#: contrib/comments/models/comments.py:163
160#, fuzzy
161msgid "person's name"
162msgstr "meno osoby"
163
164#: contrib/comments/models/comments.py:166
165#, fuzzy
166msgid "ip address"
167msgstr "ip adresa"
168
169#: contrib/comments/models/comments.py:168
170msgid "approved by staff"
171msgstr "schvalený za zamestnanca"
172
173#: contrib/comments/models/comments.py:172
174#, fuzzy
175msgid "Free comment"
176msgstr "Voľný komentár"
177
178#: contrib/comments/models/comments.py:173
179#, fuzzy
180msgid "Free comments"
181msgstr "Voľné komentáre"
182
183#: contrib/comments/models/comments.py:209
184msgid "score"
185msgstr "stav"
186
187#: contrib/comments/models/comments.py:210
188#, fuzzy
189msgid "score date"
190msgstr "dátum konca platnosti"
191
192#: contrib/comments/models/comments.py:213
193msgid "Karma score"
194msgstr "Karma stav"
195
196#: contrib/comments/models/comments.py:214
197msgid "Karma scores"
198msgstr "Karma stavy"
199
200#: contrib/comments/models/comments.py:223
201#, python-format
202msgid "%(score)d rating by %(user)s"
203msgstr "%(score)d hodnotil  %(user)s"
204
205#: contrib/comments/models/comments.py:248
206#, fuzzy
207msgid "flag date"
208msgstr "návestie dátumu"
209
210#: contrib/comments/models/comments.py:251
211#, fuzzy
212msgid "User flag"
213msgstr "Návestie uživateľa"
214
215#: contrib/comments/models/comments.py:252
216#, fuzzy
217msgid "User flags"
218msgstr "Návestia užívateľa"
219
220#: contrib/comments/models/comments.py:256
221#, python-format
222msgid "Flag by %r"
223msgstr "Návestie %r"
224
225#: contrib/comments/models/comments.py:271
226#, fuzzy, python-format
227msgid ""
228"This comment was flagged by %(user)s:\n"
229"\n"
230"%(text)s"
231msgstr ""
232"Tento komentár bol označený %(user)s:\n"
233"\n"
234"%(text)s"
235
236#: contrib/comments/models/comments.py:278
237#, fuzzy
238msgid "deletion date"
239msgstr "vymazaný dátum"
240
241#: contrib/comments/models/comments.py:281
242msgid "Moderator deletion"
243msgstr "Prostredník mazania"
244
245#: contrib/comments/models/comments.py:282
246msgid "Moderator deletions"
247msgstr "Prostredník mazaní"
248
249#: contrib/comments/models/comments.py:286
250#, python-format
251msgid "Moderator deletion by %r"
252msgstr "Prostredník mazania bol %r"
253
254#: contrib/comments/views/karma.py:18
255msgid "Anonymous users cannot vote"
256msgstr "Ak chcete hlasovať, najprv sa musíte prihlásiť"
257
258#: contrib/comments/views/karma.py:22
259#, fuzzy
260msgid "Invalid comment ID"
261msgstr "Neplatný komentár ID"
262
263#: contrib/comments/views/karma.py:24
264msgid "No voting for yourself"
265msgstr "Nemožete voliť vlastný príspevok"
266
267#: contrib/comments/views/comments.py:25
268msgid ""
269"This rating is required because you've entered at least one other rating."
270msgstr ""
271"Táto voľba je nevyhnutná nakoľko je pokračovaním vašej predchádzajúcej."
272
273#: contrib/comments/views/comments.py:109
274#, fuzzy, python-format
275msgid ""
276"This comment was posted by a user who has posted fewer than %(count)s "
277"comment:\n"
278"\n"
279"%(text)s"
280msgid_plural ""
281"This comment was posted by a user who has posted fewer than %(count)s "
282"comments:\n"
283"\n"
284"%(text)s"
285msgstr[0] ""
286"Tento komentár bol poslaný užívateľom, ktorý ma menej než %(count)s "
287"komentár:\n"
288"\n"
289"%(text)s"
290msgstr[1] ""
291"Tento komentár bol poslaný užívateľom, ktorý ma menej než %(count)s "
292"komentárov:\n"
293"\n"
294"%(text)s"
295
296#: contrib/comments/views/comments.py:114
297#, python-format
298msgid ""
299"This comment was posted by a sketchy user:\n"
300"\n"
301"%(text)s"
302msgstr ""
303"Tento komentár bol poslaný prchkým uzívateľom:\n"
304"\n"
305"%(text)s"
306
307#: contrib/comments/views/comments.py:186
308#: contrib/comments/views/comments.py:277
309msgid "Only POSTs are allowed"
310msgstr "Sú povolené len POST metódy"
311
312#: contrib/comments/views/comments.py:190
313#: contrib/comments/views/comments.py:281
314msgid "One or more of the required fields wasn't submitted"
315msgstr "Jedno alebo viac požadovaných polí nebolo postúpených"
316
317#: contrib/comments/views/comments.py:194
318#: contrib/comments/views/comments.py:283
319msgid "Somebody tampered with the comment form (security violation)"
320msgstr "Bola zistena neoprávnená manipulácia s formulárom komentára "
321
322#: contrib/comments/views/comments.py:204
323#: contrib/comments/views/comments.py:289
324msgid ""
325"The comment form had an invalid 'target' parameter -- the object ID was "
326"invalid"
327msgstr "Formulár kometára má chybný výstupný parameter -- objectID bol chybný"
328
329#: contrib/comments/views/comments.py:254
330#: contrib/comments/views/comments.py:318
331msgid "The comment form didn't provide either 'preview' or 'post'"
332msgstr "Neprišla ani jedna z možných volieb 'preview' alebo 'post'"
333
334#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:6 contrib/admin/views/doc.py:284
335msgid "URL"
336msgstr "URL"
337
338#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:7
339msgid ""
340"Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
341msgstr ""
342"Príklad: '/about/contact/'. Uistite sa, že máte vložené ako úvodné tak aj "
343"záverečné lomítka."
344
345#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:8
346msgid "title"
347msgstr "názov"
348
349#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:9
350msgid "content"
351msgstr "obsah"
352
353#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:10
354msgid "enable comments"
355msgstr "povolené komentáre"
356
357#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:11
358msgid "template name"
359msgstr "meno predlohy"
360
361#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:12
362#, fuzzy
363msgid ""
364"Example: 'flatpages/contact_page'. If this isn't provided, the system will "
365"use 'flatpages/default'."
366msgstr ""
367"Príklad: 'flatfiles/contact_page'. Ak sa toto nevykonalo,  systém použije  "
368"'flatfiles/default'."
369
370#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:13
371msgid "registration required"
372msgstr "musíte byť zaregistrovaný"
373
374#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:13
375msgid "If this is checked, only logged-in users will be able to view the page."
376msgstr ""
377"Ak je toto označené, potom len prihlásený užívateľ môže vidieť túto stránku."
378
379#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:17
380msgid "flat page"
381msgstr "plochá stránka"
382
383#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:18
384msgid "flat pages"
385msgstr "ploché stránky"
386
387#: contrib/admin/models/admin.py:6
388msgid "action time"
389msgstr "čas udalosti"
390
391#: contrib/admin/models/admin.py:9
392msgid "object id"
393msgstr "objekt id"
394
395#: contrib/admin/models/admin.py:10
396msgid "object repr"
397msgstr "objekt repr"
398
399#: contrib/admin/models/admin.py:11
400msgid "action flag"
401msgstr "návestie udalosti"
402
403#: contrib/admin/models/admin.py:12
404msgid "change message"
405msgstr "zmena zprávy"
406
407#: contrib/admin/models/admin.py:15
408msgid "log entry"
409msgstr "záznam priebehu"
410
411#: contrib/admin/models/admin.py:16
412msgid "log entries"
413msgstr "záznamy priebehu"
414
415#: contrib/admin/templatetags/admin_list.py:283
416msgid "All dates"
417msgstr "Všetky dátumy"
418
419#: contrib/admin/views/decorators.py:22
420#: contrib/admin/templates/admin/login.html:24
421msgid "Log in"
422msgstr "Prihlásenie"
423
424#: contrib/admin/views/decorators.py:56
425msgid ""
426"Please log in again, because your session has expired. Don't worry: Your "
427"submission has been saved."
428msgstr ""
429"Prosím prihláste sa znova, vaše sedenie stratilo platnosť. Žiadne obavy: "
430"Všetko čo ste vložili bolo uchované."
431
432#: contrib/admin/views/decorators.py:63
433msgid ""
434"Looks like your browser isn't configured to accept cookies. Please enable "
435"cookies, reload this page, and try again."
436msgstr ""
437"Vyzera, že váš prehliadač neakceptuje  cookies. Prosím povoľte "
438"cookies, znovu natiahnite túto stránku, a skúste znova."
439
440#: contrib/admin/views/decorators.py:77
441msgid "Usernames cannot contain the '@' character."
442msgstr "Meno užívateľa nemôže obsahovať znak '@'."
443
444#: contrib/admin/views/decorators.py:79
445#, python-format
446msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
447msgstr "Vaša emailová adresa nie je vaším užívateľským menon. Skuste toto '%s' namiesto nej"
448
449#: contrib/admin/views/main.py:50
450#, fuzzy
451msgid "Site administration"
452msgstr "Spáva webu"
453
454#: contrib/admin/views/main.py:84
455#, python-format
456msgid ""
457"<h3>By %s:</h3>\n"
458"<ul>\n"
459msgstr ""
460"<h3>Od %s:</h3>\n"
461"<ul>\n"
462
463#: contrib/admin/views/main.py:114 contrib/admin/views/main.py:131
464#: contrib/admin/views/main.py:186
465msgid "All"
466msgstr "Všetko"
467
468#: contrib/admin/views/main.py:152
469#, fuzzy
470msgid "Any date"
471msgstr "Ľubovoľný dátum"
472
473#: contrib/admin/views/main.py:153
474#, fuzzy
475msgid "Today"
476msgstr "Dnes"
477
478#: contrib/admin/views/main.py:156
479msgid "Past 7 days"
480msgstr "Poslených 7 dní"
481
482#: contrib/admin/views/main.py:158
483msgid "This month"
484msgstr "Tento mesiac"
485
486#: contrib/admin/views/main.py:160
487msgid "This year"
488msgstr "Tento rok"
489
490#: contrib/admin/views/main.py:186
491msgid "Yes"
492msgstr "Áno"
493
494#: contrib/admin/views/main.py:186
495#, fuzzy
496msgid "No"
497msgstr "Nov."
498
499#: contrib/admin/views/main.py:194
500msgid "Unknown"
501msgstr "Neznámy"
502
503#: contrib/admin/views/main.py:208
504#, python-format
505msgid "Select %s"
506msgstr "Vyber %s"
507
508#: contrib/admin/views/main.py:209
509#, python-format
510msgid "Select %s to change"
511msgstr "Vyber %s na zmenu"
512
513#: contrib/admin/views/main.py:572
514#, python-format
515msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully."
516msgstr " %(name)s \"%(obj)s\" bol úspešne pridaný."
517
518#: contrib/admin/views/main.py:577 contrib/admin/views/main.py:653
519msgid "You may edit it again below."
520msgstr "Môžete to zmeniť znovu nižšie."
521
522#: contrib/admin/views/main.py:585 contrib/admin/views/main.py:662
523#, python-format
524msgid "You may add another %s below."
525msgstr "Môžete pridať ďalší %s nižšie."
526
527#: contrib/admin/views/main.py:602
528#, fuzzy, python-format
529msgid "Add %s"
530msgstr "Pridaj"
531
532#: contrib/admin/views/main.py:618
533#, python-format
534msgid "Added %s."
535msgstr "Pridal %s"
536
537#: contrib/admin/views/main.py:618 contrib/admin/views/main.py:620
538#: contrib/admin/views/main.py:622
539msgid "and"
540msgstr "a"
541
542#: contrib/admin/views/main.py:620
543#, fuzzy, python-format
544msgid "Changed %s."
545msgstr "Zmenený"
546
547#: contrib/admin/views/main.py:622
548#, python-format
549msgid "Deleted %s."
550msgstr "Vymazaný"
551
552#: contrib/admin/views/main.py:625
553msgid "No fields changed."
554msgstr "Polia neboli zmenené."
555
556#: contrib/admin/views/main.py:650
557#, python-format
558msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was changed successfully."
559msgstr " %(name)s \"%(obj)s\" bol úspešne zmenený."
560
561#: contrib/admin/views/main.py:659
562#, python-format
563msgid ""
564"The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
565msgstr ""
566" %(name)s \"%(obj)s\" bol úspešne pridaný. Môžete ho zmeniť zase nižšie."
567
568#: contrib/admin/views/main.py:697
569#, fuzzy, python-format
570msgid "Change %s"
571msgstr "Zmeň"
572
573#: contrib/admin/views/main.py:777
574#, python-format
575msgid "One or more %(fieldname)s in %(name)s: %(obj)s"
576msgstr "Jeden alebo viac %(fieldname)s v %(name)s: %(obj)s"
577
578#: contrib/admin/views/main.py:782
579#, python-format
580msgid "One or more %(fieldname)s in %(name)s:"
581msgstr "jeden alebo viac %(fieldname)s v %(name)s:"
582
583#: contrib/admin/views/main.py:811
584#, python-format
585msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was deleted successfully."
586msgstr " %(name)s \"%(obj)s\" bol úspešne vymazaný."
587
588#: contrib/admin/views/main.py:814
589msgid "Are you sure?"
590msgstr "Ste si istý/á?"
591
592#: contrib/admin/views/main.py:829
593#, fuzzy, python-format
594msgid "Change history: %s"
595msgstr "Zmena histórie:"
596
597#: contrib/admin/views/doc.py:262 contrib/admin/views/doc.py:271
598#: contrib/admin/views/doc.py:273 contrib/admin/views/doc.py:278
599#: contrib/admin/views/doc.py:279 contrib/admin/views/doc.py:281
600msgid "Integer"
601msgstr "Integer"
602
603#: contrib/admin/views/doc.py:263
604msgid "Boolean (Either True or False)"
605msgstr "Boolean (Buď True alebo False)"
606
607#: contrib/admin/views/doc.py:264
608#, python-format
609msgid "String (up to %(maxlength)s)"
610msgstr "Reťazec (maximálne do  %(maxlength)s)"
611
612#: contrib/admin/views/doc.py:265
613msgid "Comma-separated integers"
614msgstr "Celé čísla oddelené čiarkami"
615
616#: contrib/admin/views/doc.py:266
617#, fuzzy
618msgid "Date (without time)"
619msgstr "Dátum (bez času)"
620
621#: contrib/admin/views/doc.py:267
622#, fuzzy
623msgid "Date (with time)"
624msgstr "Dátum (a čas)"
625
626#: contrib/admin/views/doc.py:268
627#, fuzzy
628msgid "E-mail address"
629msgstr "E-mailová adresa"
630
631#: contrib/admin/views/doc.py:269 contrib/admin/views/doc.py:272
632msgid "File path"
633msgstr "Cesta k súboru"
634
635#: contrib/admin/views/doc.py:270
636#, fuzzy
637msgid "Decimal number"
638msgstr "Desiatkové číslo"
639
640#: contrib/admin/views/doc.py:276
641msgid "Boolean (Either True, False or None)"
642msgstr "Boolean (Možné hodnoty sú True, False alebo None)"
643
644#: contrib/admin/views/doc.py:277
645#, fuzzy
646msgid "Phone number"
647msgstr "Číslo telefónu"
648
649#: contrib/admin/views/doc.py:280
650msgid "String (up to 50)"
651msgstr "Reťazec (maximálne do 50 znakov)"
652
653#: contrib/admin/views/doc.py:282
654msgid "Text"
655msgstr "Text"
656
657#: contrib/admin/views/doc.py:283
658msgid "Time"
659msgstr "Čas"
660
661#: contrib/admin/views/doc.py:285
662msgid "U.S. state (two uppercase letters)"
663msgstr "U.S. štát (dve veľké písmená)"
664
665#: contrib/admin/views/doc.py:286
666msgid "XML text"
667msgstr "XML text"
668
669#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
670#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
671#: contrib/admin/templates/admin/base.html:29
672#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:5
673#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:12
674#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
675#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
676#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:4
677#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
678#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
679#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
680msgid "Home"
681msgstr "Začiatok"
682
683#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
684#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:19
685msgid "History"
686msgstr "História"
687
688#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:18
689msgid "Date/time"
690msgstr "Dátum/čas"
691
692#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:19 models/auth.py:47
693msgid "User"
694msgstr "Uživateľ"
695
696#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:20
697msgid "Action"
698msgstr "Udalosť"
699
700#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:26
701msgid "DATE_WITH_TIME_FULL"
702msgstr "PLNY_DATUM_AJ_CAS"
703
704#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:36
705msgid ""
706"This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this "
707"admin site."
708msgstr ""
709"Tento object nemá históriu zmien. Možno nebol pridaný prostredníctvom tohoto "
710"web admina"
711
712#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:4
713msgid "Django site admin"
714msgstr "Django web admin"
715
716#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:7
717msgid "Django administration"
718msgstr "Administrácia Django"
719
720#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
721msgid "Server error"
722msgstr "Chyba servera"
723
724#: contrib/admin/templates/admin/500.html:6
725msgid "Server error (500)"
726msgstr "Chyba servera (500)"
727
728#: contrib/admin/templates/admin/500.html:9
729msgid "Server Error <em>(500)</em>"
730msgstr "Chyba servera <em>(500)</em>"
731
732#: contrib/admin/templates/admin/500.html:10
733msgid ""
734"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
735"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
736msgstr ""
737"Vznikla chyba. Prostredníctvom e-mailu  bol o nej informovaný správca a "
738"chyba by mala byť o chviľu odstránená. Ďakujeme za vašu trpezlivosť."
739
740#: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
741#: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
742#, fuzzy
743msgid "Page not found"
744msgstr ""
745"#-#-#-#-#  django.po (PACKAGE VERSION)  #-#-#-#-#\n"
746"Stránka nebola nájdená\n"
747"#-#-#-#-#  django.po (PACKAGE VERSION)  #-#-#-#-#\n"
748"Stránka sa nenašla"
749
750#: contrib/admin/templates/admin/404.html:10
751msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
752msgstr "Ľutujeme, ale požadovaná stránka nebola nájdená."
753
754#: contrib/admin/templates/admin/index.html:27
755#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:14
756msgid "Add"
757msgstr "Pridaj"
758
759#: contrib/admin/templates/admin/index.html:33
760msgid "Change"
761msgstr "Zmeň"
762
763#: contrib/admin/templates/admin/index.html:43
764msgid "You don't have permission to edit anything."
765msgstr "Nemáte povolenie na zmeny ."
766
767#: contrib/admin/templates/admin/index.html:51
768msgid "Recent Actions"
769msgstr "Posledné udalosti"
770
771#: contrib/admin/templates/admin/index.html:52
772msgid "My Actions"
773msgstr "Moje udalosti"
774
775#: contrib/admin/templates/admin/index.html:56
776msgid "None available"
777msgstr "Nepovolené"
778
779#: contrib/admin/templates/admin/login.html:15
780msgid "Username:"
781msgstr "Meno užívateľa:"
782
783#: contrib/admin/templates/admin/login.html:18
784msgid "Password:"
785msgstr "Heslo:"
786
787#: contrib/admin/templates/admin/login.html:20
788msgid "Have you <a href=\"/password_reset/\">forgotten your password</a>?"
789msgstr "Zabudli ste<a href=\"/password_reset/\"> vaše heslo</a>?"
790
791#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
792msgid "Welcome,"
793msgstr "Vítajte,"
794
795#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
796msgid "Change password"
797msgstr "Zmena hesla"
798
799#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
800msgid "Log out"
801msgstr "Odhlásenie"
802
803#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:7
804#, python-format
805msgid ""
806"Deleting the %(object_name)s '%(object)s' would result in deleting related "
807"objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
808"types of objects:"
809msgstr ""
810"Vymazaním objektu %(object_name)s '%(object)s' môžete spôsobiť vymazanie "
811"súvisiacich objektov, ale váš účet nemá povolenie na mazanie nasledujúcich "
812"typov objektov:"
813
814#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:14
815#, python-format
816msgid ""
817"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of "
818"the following related items will be deleted:"
819msgstr ""
820"Ste si istý, že chcete vymazať %(object_name)s \"%(object)s\"? Všetky "
821"nasledujúce objekty budú tiež vymazané :"
822
823#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:18
824msgid "Yes, I'm sure"
825msgstr "Ano, som si istý"
826
827#: contrib/admin/templates/admin/template_debug.html:6
828msgid "Error in Template"
829msgstr "Chyba v predlohe"
830
831#: contrib/admin/templates/admin/template_debug.html:8
832#, python-format
833msgid ""
834"\n"
835"In template %(name)s, error at line %(line)s:\n"
836msgstr ""
837"\n"
838"V predlohe %(name)s, chyba na riadku %(line)s:\n"
839
840#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:10
841#, fuzzy, python-format
842msgid "Add %(name)s"
843msgstr "Pridaj %(name)s"
844
845#: contrib/admin/templates/admin/filter.html:1
846#, python-format
847msgid " By %(title)s "
848msgstr "Podľa %(title)s "
849
850#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:20
851msgid "View on site"
852msgstr "Pozri tu"
853
854#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:28
855msgid "Please correct the error below."
856msgid_plural "Please correct the errors below."
857msgstr[0] "Prosím opravte chybu, je nižšie"
858msgstr[1] "Prosím opravte chyby, sú nižšie"
859
860#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:45
861msgid "Ordering"
862msgstr "Objednávanie"
863
864#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:48
865msgid "Order:"
866msgstr "Objednávka:"
867
868#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:3
869msgid "Delete"
870msgstr "Vymazať"
871
872#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:4
873msgid "Save as new"
874msgstr "Uložiť ako nový"
875
876#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:5
877msgid "Save and add another"
878msgstr "Uložiť a pridať ďalší"
879
880#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:6
881msgid "Save and continue editing"
882msgstr "Uložiť a pokračovať editovať"
883
884#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:7
885#, fuzzy
886msgid "Save"
887msgstr "Uložiť"
888
889#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
890#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
891#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:6
892#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:10
893msgid "Password change"
894msgstr "Zmena hesla"
895
896#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:6
897#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:10
898msgid "Password change successful"
899msgstr "Heslo bolo úspešne zmenené"
900
901#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:12
902msgid "Your password was changed."
903msgstr "Vaše heslo bolo zmenené."
904
905#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
906#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:6
907#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
908msgid "Password reset"
909msgstr "Obnova hesla"
910
911#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:12
912msgid ""
913"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset "
914"your password and e-mail the new one to you."
915msgstr ""
916"Zabudli ste vaše heslo? Vložte nižšie vašu e-mail adresu, a nové heslo vám "
917"bude na ňu zaslané ."
918
919#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
920msgid "E-mail address:"
921msgstr "E-mailová adresa:"
922
923#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
924msgid "Reset my password"
925msgstr "Obnova môjho hesla"
926
927#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:8
928msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
929msgstr "Ďakujeme vám, za stráveny čas na našej stránke."
930
931#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:10
932msgid "Log in again"
933msgstr "Prihláste sa znovu"
934
935#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:6
936#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:10
937msgid "Password reset successful"
938msgstr "Heslo bolo úspešne obnovené"
939
940#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:12
941msgid ""
942"We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You "
943"should be receiving it shortly."
944msgstr ""
945"Poslali sme vám,  nové heslo na vami uvedenú emailovú adresu.Mali by ste ho "
946"dostať čo najskôr."
947
948#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:12
949msgid ""
950"Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
951"password twice so we can verify you typed it in correctly."
952msgstr ""
953"Kvôli bezpečnosti vložte prosím vaše staré heslo, a potom dvakrát vaše nové "
954"heslo, tým môžeme skontrolovať jeho správnosť."
955
956#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:17
957msgid "Old password:"
958msgstr "Staré heslo:"
959
960#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:19
961msgid "New password:"
962msgstr "Nové heslo:"
963
964#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:21
965msgid "Confirm password:"
966msgstr "Potvrdenie hesla:"
967
968#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:23
969msgid "Change my password"
970msgstr "Zmena môjho hesla"
971
972#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:2
973msgid "You're receiving this e-mail because you requested a password reset"
974msgstr "Dostali ste túto správu preto, lebo ste požadovali obnoviť vaše heslo"
975
976#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:3
977#, python-format
978msgid "for your user account at %(site_name)s"
979msgstr "pre váš užívateľský účet na %(site_name)s"
980
981#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:5
982#, python-format
983msgid "Your new password is: %(new_password)s"
984msgstr "Vaše nové heslo je: %(new_password)s"
985
986#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:7
987msgid "Feel free to change this password by going to this page:"
988msgstr "Môžete zmeniť toto heslo na nasledujúcej stránke:"
989
990#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:11
991msgid "Your username, in case you've forgotten:"
992msgstr "Vaše užívateľské meno, ak ste ho zabudli:"
993
994#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:13
995msgid "Thanks for using our site!"
996msgstr "Ďakujeme, že používate naše stránky!"
997
998#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:15
999#, python-format
1000msgid "The %(site_name)s team"
1001msgstr "Skupina %(site_name)s"
1002
1003#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
1004msgid "Documentation"
1005msgstr "Dokumentácia"
1006
1007#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
1008msgid "Bookmarklets"
1009msgstr "Záložky"
1010
1011#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:5
1012msgid "Documentation bookmarklets"
1013msgstr "Záložky dokumentácie"
1014
1015#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:9
1016msgid ""
1017"\n"
1018"<p class=\"help\">To install bookmarklets, drag the link to your bookmarks\n"
1019"toolbar, or right-click the link and add it to your bookmarks. Now you can\n"
1020"select the bookmarklet from any page in the site.  Note that some of these\n"
1021"bookmarklets require you to be viewing the site from a computer designated\n"
1022"as \"internal\" (talk to your system administrator if you aren't sure if\n"
1023"your computer is \"internal\").</p>\n"
1024msgstr ""
1025"\n"
1026"<p class=\"help\">Na inštaláciu zarážok, ťahajte linku do vášho bookmarks\n"
1027"toolbar, alebo klik pravou myšou na linku a pridať do vášho  bookmarks.\n "
1028"Teraz si môžete vyberať zarážky z ľubovoľnej stránky webu.\n"
1029"Poznámka: pri tvorbe niektorých zarážok, sa vyžaduje aby ste sa pohybovali\n"
1030"po stránke z počítača označeného ako \"internal\" (obrátte sa na vášho \n"
1031"systémového administrátora, ak nie ste si istý či váš počítač je \"internal\").</p>\n"
1032
1033#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:19
1034msgid "Documentation for this page"
1035msgstr "Dokumentácia  tejto stránky"
1036
1037#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:20
1038msgid ""
1039"Jumps you from any page to the documentation for the view that generates "
1040"that page."
1041msgstr "Skoč na ľubovoľnú stránku dokumentácie, z ponuky na tejto stránke."
1042
1043#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:22
1044#, fuzzy
1045msgid "Show object ID"
1046msgstr "Ukáž objekt id"
1047
1048#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:23
1049msgid ""
1050"Shows the content-type and unique ID for pages that represent a single "
1051"object."
1052msgstr ""
1053"Ukáž  content-type a jedinečné  ID pre stránky reprezentované jednoduchými "
1054"objektami."
1055
1056#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:25
1057msgid "Edit this object (current window)"
1058msgstr "Edituj tento objekt (aktuálne okno)"
1059
1060#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:26
1061msgid "Jumps to the admin page for pages that represent a single object."
1062msgstr "Skoč na admin stránku z jednoduchých objektov zastupujúcich stránku."
1063
1064#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:28
1065msgid "Edit this object (new window)"
1066msgstr "Edituj tento objekt (nové okno)"
1067
1068#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:29
1069msgid "As above, but opens the admin page in a new window."
1070msgstr "Ako hore, ale otvorí admin stránku v novom okne"
1071
1072#: utils/translation.py:335
1073msgid "DATE_FORMAT"
1074msgstr "DATUM_FORMAT"
1075
1076#: utils/translation.py:336
1077msgid "DATETIME_FORMAT"
1078msgstr "DATUMCAS_FORMAT"
1079
1080#: utils/translation.py:337
1081msgid "TIME_FORMAT"
1082msgstr "CAS_FORMAT"
1083
1084#: utils/dates.py:6
1085msgid "Monday"
1086msgstr "Pondelok"
1087
1088#: utils/dates.py:6
1089msgid "Tuesday"
1090msgstr "Utorok"
1091
1092#: utils/dates.py:6
1093msgid "Wednesday"
1094msgstr "Streda"
1095
1096#: utils/dates.py:6
1097msgid "Thursday"
1098msgstr "Štvrtok"
1099
1100#: utils/dates.py:6
1101msgid "Friday"
1102msgstr "Piatok"
1103
1104#: utils/dates.py:7
1105msgid "Saturday"
1106msgstr "Sobota"
1107
1108#: utils/dates.py:7
1109msgid "Sunday"
1110msgstr "Nedeľa"
1111
1112#: utils/dates.py:14
1113msgid "January"
1114msgstr "Január"
1115
1116#: utils/dates.py:14
1117msgid "February"
1118msgstr "Február"
1119
1120#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
1121msgid "March"
1122msgstr "Marec"
1123
1124#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
1125msgid "April"
1126msgstr "Apríl"
1127
1128#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
1129msgid "May"
1130msgstr "Máj"
1131
1132#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
1133msgid "June"
1134msgstr "Jún"
1135
1136#: utils/dates.py:15 utils/dates.py:27
1137msgid "July"
1138msgstr "Júl"
1139
1140#: utils/dates.py:15
1141msgid "August"
1142msgstr "August"
1143
1144#: utils/dates.py:15
1145msgid "September"
1146msgstr "September"
1147
1148#: utils/dates.py:15
1149msgid "October"
1150msgstr "Octóber"
1151
1152#: utils/dates.py:15
1153msgid "November"
1154msgstr "November"
1155
1156#: utils/dates.py:16
1157msgid "December"
1158msgstr "December"
1159
1160#: utils/dates.py:27
1161msgid "Jan."
1162msgstr "Jan."
1163
1164#: utils/dates.py:27
1165msgid "Feb."
1166msgstr "Feb."
1167
1168#: utils/dates.py:28
1169msgid "Aug."
1170msgstr "Aug."
1171
1172#: utils/dates.py:28
1173msgid "Sept."
1174msgstr "Sept."
1175
1176#: utils/dates.py:28
1177msgid "Oct."
1178msgstr "Oct."
1179
1180#: utils/dates.py:28
1181msgid "Nov."
1182msgstr "Nov."
1183
1184#: utils/dates.py:28
1185msgid "Dec."
1186msgstr "Dec."
1187
1188#: models/core.py:7
1189msgid "domain name"
1190msgstr "meno domény"
1191
1192#: models/core.py:8
1193msgid "display name"
1194msgstr "zobrazené meno"
1195
1196#: models/core.py:10
1197msgid "site"
1198msgstr "web"
1199
1200#: models/core.py:11
1201msgid "sites"
1202msgstr "weby"
1203
1204#: models/core.py:28
1205msgid "label"
1206msgstr "popis"
1207
1208#: models/core.py:29 models/core.py:40 models/auth.py:6 models/auth.py:19
1209msgid "name"
1210msgstr "meno"
1211
1212#: models/core.py:31
1213msgid "package"
1214msgstr "balík"
1215
1216#: models/core.py:32
1217msgid "packages"
1218msgstr "balíky"
1219
1220#: models/core.py:42
1221msgid "python module name"
1222msgstr "meno python modulu"
1223
1224#: models/core.py:44
1225msgid "content type"
1226msgstr "typ obsahu"
1227
1228#: models/core.py:45
1229msgid "content types"
1230msgstr "typy obsahu"
1231
1232#: models/core.py:67
1233msgid "session key"
1234msgstr "kľúč sedenia"
1235
1236#: models/core.py:68
1237msgid "session data"
1238msgstr "údaje sedenia"
1239
1240#: models/core.py:69
1241msgid "expire date"
1242msgstr "dátum konca platnosti"
1243
1244#: models/core.py:71
1245msgid "session"
1246msgstr "sedenie"
1247
1248#: models/core.py:72
1249msgid "sessions"
1250msgstr "sedenia"
1251
1252#: models/auth.py:8
1253msgid "codename"
1254msgstr "codename"
1255
1256#: models/auth.py:10
1257msgid "Permission"
1258msgstr "Povolenie"
1259
1260#: models/auth.py:11 models/auth.py:58
1261msgid "Permissions"
1262msgstr "Povolenia"
1263
1264#: models/auth.py:22
1265msgid "Group"
1266msgstr "Skupina"
1267
1268#: models/auth.py:23 models/auth.py:60
1269msgid "Groups"
1270msgstr "Skupiny"
1271
1272#: models/auth.py:33
1273msgid "username"
1274msgstr "užívateľské meno"
1275
1276#: models/auth.py:34
1277msgid "first name"
1278msgstr "meno"
1279
1280#: models/auth.py:35
1281msgid "last name"
1282msgstr "priezvisko"
1283
1284#: models/auth.py:36
1285msgid "e-mail address"
1286msgstr "emailová adresa"
1287
1288#: models/auth.py:37
1289msgid "password"
1290msgstr "heslo"
1291
1292#: models/auth.py:37
1293msgid "Use an MD5 hash -- not the raw password."
1294msgstr ""
1295"Vložte takú hodnotu hesla , ako vám ju vráti MD5, nevkladajte ho priamo. "
1296
1297#: models/auth.py:38
1298msgid "staff status"
1299msgstr "zamestnanecká príslušnosť"
1300
1301#: models/auth.py:38
1302msgid "Designates whether the user can log into this admin site."
1303msgstr "Označenie, ak užívateľ má oprávnenie vstúpiť ako administrátor."
1304
1305#: models/auth.py:39
1306msgid "active"
1307msgstr "aktívny"
1308
1309#: models/auth.py:40
1310msgid "superuser status"
1311msgstr "superuživateľská príslušnosť"
1312
1313#: models/auth.py:41
1314msgid "last login"
1315msgstr "posledné prihlásenie"
1316
1317#: models/auth.py:42
1318msgid "date joined"
1319msgstr "dátum registrácie"
1320
1321#: models/auth.py:44
1322msgid ""
1323"In addition to the permissions manually assigned, this user will also get "
1324"all permissions granted to each group he/she is in."
1325msgstr ""
1326"Okrem ručne vložených povolení, tento uživateľ dostane všetky povolenia  "
1327"skupin, v ktorých sa nachádza."
1328
1329#: models/auth.py:48
1330msgid "Users"
1331msgstr "Užívatelia"
1332
1333#: models/auth.py:57
1334msgid "Personal info"
1335msgstr "Osobné údaje"
1336
1337#: models/auth.py:59
1338msgid "Important dates"
1339msgstr "Dôležité údaje"
1340
1341#: models/auth.py:195
1342msgid "Message"
1343msgstr "Zpráva"
1344
1345#: conf/global_settings.py:37
1346msgid "Bengali"
1347msgstr "Bengálsky"
1348
1349#: conf/global_settings.py:38
1350msgid "Czech"
1351msgstr "Český"
1352
1353#: conf/global_settings.py:39
1354msgid "Welsh"
1355msgstr "Waleský"
1356
1357#: conf/global_settings.py:40
1358#, fuzzy
1359msgid "Danish"
1360msgstr "Španielsky"
1361
1362#: conf/global_settings.py:41
1363msgid "German"
1364msgstr "Nemecký"
1365
1366#: conf/global_settings.py:42
1367msgid "English"
1368msgstr "Anglický"
1369
1370#: conf/global_settings.py:43
1371msgid "Spanish"
1372msgstr "Španielsky"
1373
1374#: conf/global_settings.py:44
1375msgid "French"
1376msgstr "Francúzsky"
1377
1378#: conf/global_settings.py:45
1379msgid "Galician"
1380msgstr "Galicijský"
1381
1382#: conf/global_settings.py:46
1383msgid "Icelandic"
1384msgstr "Islandský"
1385
1386#: conf/global_settings.py:47
1387msgid "Italian"
1388msgstr "Taliansky"
1389
1390#: conf/global_settings.py:48
1391msgid "Norwegian"
1392msgstr "Nórsky"
1393
1394#: conf/global_settings.py:49
1395msgid "Brazilian"
1396msgstr "Brazílsky"
1397
1398#: conf/global_settings.py:50
1399msgid "Romanian"
1400msgstr "Rumúnsky"
1401
1402#: conf/global_settings.py:51
1403msgid "Russian"
1404msgstr "Ruský"
1405
1406#: conf/global_settings.py:52
1407msgid "Slovak"
1408msgstr "Slovenský"
1409
1410#: conf/global_settings.py:53
1411msgid "Serbian"
1412msgstr "Srbský"
1413
1414#: conf/global_settings.py:54
1415msgid "Swedish"
1416msgstr "Švédsky"
1417
1418#: conf/global_settings.py:55
1419msgid "Simplified Chinese"
1420msgstr "Zjednodušená činština "
1421
1422#: core/formfields.py:59 core/meta/fields.py:287 core/meta/fields.py:484
1423#: core/meta/fields.py:495
1424#, fuzzy
1425msgid "This field is required."
1426msgstr "Toto pole nie je platné."
1427
1428#: core/formfields.py:338
1429#, python-format
1430msgid "Ensure your text is less than %s characters."
1431msgstr "Uistite sa, že text je kratší ako %s znakov."
1432
1433#: core/formfields.py:342
1434#, fuzzy
1435msgid "Line breaks are not allowed here."
1436msgstr "Malé písmena tu nie sú povolené."
1437
1438#: core/formfields.py:438 core/formfields.py:509 core/formfields.py:547
1439#, python-format
1440msgid "Select a valid choice; '%(data)s' is not in %(choices)s."
1441msgstr "Určená platná voľba; '%(data)s' sa nenachádza v %(choices)s."
1442
1443#: core/formfields.py:603
1444msgid "The submitted file is empty."
1445msgstr "Poslaný súbor je prázdny."
1446
1447#: core/formfields.py:657
1448#, fuzzy
1449msgid "Enter a whole number between -32,768 and 32,767."
1450msgstr "Vložte celé číslo."
1451
1452#: core/formfields.py:666
1453#, fuzzy
1454msgid "Enter a positive number."
1455msgstr "Vložte celé číslo."
1456
1457#: core/formfields.py:675
1458#, fuzzy
1459msgid "Enter a whole number between 0 and 32,767."
1460msgstr "Vložte celé číslo."
1461
1462#: core/validators.py:59
1463msgid "This value must contain only letters, numbers and underscores."
1464msgstr "Toto môže obsahovať len písmená, číslice a podčiarkovníky."
1465
1466#: core/validators.py:63
1467msgid "This value must contain only letters, numbers, underscores and slashes."
1468msgstr "Toto môže obsahovať len písmena, číslice, podčiarkovniky a lomítka."
1469
1470#: core/validators.py:71
1471msgid "Uppercase letters are not allowed here."
1472msgstr "Veľké písmená tu nie sú povolené."
1473
1474#: core/validators.py:75
1475msgid "Lowercase letters are not allowed here."
1476msgstr "Malé písmena tu nie sú povolené."
1477
1478#: core/validators.py:82
1479msgid "Enter only digits separated by commas."
1480msgstr "Vložte len číslice, oddelené čiarkami."
1481
1482#: core/validators.py:94
1483msgid "Enter valid e-mail addresses separated by commas."
1484msgstr "Vložte platné e-mail adresy oddelené čiarkami."
1485
1486#: core/validators.py:98
1487msgid "Please enter a valid IP address."
1488msgstr "Prosím vložte platnú IP adresu."
1489
1490#: core/validators.py:102
1491msgid "Empty values are not allowed here."
1492msgstr "Prázdne hodnoty tu nie sú povolené."
1493
1494#: core/validators.py:106
1495msgid "Non-numeric characters aren't allowed here."
1496msgstr "Znaky, ktoré nie sú číslicami, tu nie sú povolené."
1497
1498#: core/validators.py:110
1499msgid "This value can't be comprised solely of digits."
1500msgstr "Tento údaj nemôže byť vytvorený len z číslic."
1501
1502#: core/validators.py:115
1503msgid "Enter a whole number."
1504msgstr "Vložte celé číslo."
1505
1506#: core/validators.py:119
1507msgid "Only alphabetical characters are allowed here."
1508msgstr "Tu sú povolené len alfanumerické znaky."
1509
1510#: core/validators.py:123
1511msgid "Enter a valid date in YYYY-MM-DD format."
1512msgstr "Vložte platný dátum vo formáte RRRR-MM-DD."
1513
1514#: core/validators.py:127
1515msgid "Enter a valid time in HH:MM format."
1516msgstr "Vložte platný čas vo formáte HH:MM."
1517
1518#: core/validators.py:131
1519msgid "Enter a valid date/time in YYYY-MM-DD HH:MM format."
1520msgstr "Vlož platný dátum/čas vo formáte RRRR-MM-DD HH:MM"
1521
1522#: core/validators.py:135
1523msgid "Enter a valid e-mail address."
1524msgstr "Vložte platnú e-mail adresu."
1525
1526#: core/validators.py:147
1527msgid ""
1528"Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a "
1529"corrupted image."
1530msgstr ""
1531"Nahrajte platný obrázok. Súbor, ktorý ste nahrali buď nebol obrázok alebo je "
1532"nahratý poškodený obrázok."
1533
1534#: core/validators.py:154
1535#, python-format
1536msgid "The URL %s does not point to a valid image."
1537msgstr "URL %s neodkazuje na platný obrázok."
1538
1539#: core/validators.py:158
1540#, python-format
1541msgid "Phone numbers must be in XXX-XXX-XXXX format. \"%s\" is invalid."
1542msgstr "Telefónne číslo musí mať formát XXX-XXX-XXXX. \"%s\" je neplatné."
1543
1544#: core/validators.py:166
1545#, python-format
1546msgid "The URL %s does not point to a valid QuickTime video."
1547msgstr "URL %s neodkazuje na platné QuickTime video."
1548
1549#: core/validators.py:170
1550msgid "A valid URL is required."
1551msgstr "Platné URL je požadované."
1552
1553#: core/validators.py:184
1554#, python-format
1555msgid ""
1556"Valid HTML is required. Specific errors are:\n"
1557"%s"
1558msgstr ""
1559"Platná HTML je požadovaná. Konkrétne chyby sú:\n"
1560"%s"
1561
1562#: core/validators.py:191
1563#, python-format
1564msgid "Badly formed XML: %s"
1565msgstr "Zle formované XML: %s"
1566
1567#: core/validators.py:201
1568#, python-format
1569msgid "Invalid URL: %s"
1570msgstr "Neplatný URL %s"
1571
1572#: core/validators.py:205 core/validators.py:207
1573#, python-format
1574msgid "The URL %s is a broken link."
1575msgstr "Odkaz na URL %s je neplatný."
1576
1577#: core/validators.py:213
1578msgid "Enter a valid U.S. state abbreviation."
1579msgstr "Vložte platnú skratku U.S. štátu."
1580
1581#: core/validators.py:228
1582#, python-format
1583msgid "Watch your mouth! The word %s is not allowed here."
1584msgid_plural "Watch your mouth! The words %s are not allowed here."
1585msgstr[0] "Vyjadrujte sa slušne! Slovo %s tu nie je dovolené použivať."
1586msgstr[1] "Vyjadrujte sa slušne! Slová %s tu nie je dovolené použivať."
1587
1588#: core/validators.py:235
1589#, python-format
1590msgid "This field must match the '%s' field."
1591msgstr "Toto pole sa musí zhodovať s poľom '%s'. "
1592
1593#: core/validators.py:254
1594msgid "Please enter something for at least one field."
1595msgstr "Prosím vložte niečo aspoň pre jedno pole."
1596
1597#: core/validators.py:263 core/validators.py:274
1598msgid "Please enter both fields or leave them both empty."
1599msgstr "Prosím vložte obidve polia, alebo nechajte ich obe prázdne. "
1600
1601#: core/validators.py:281
1602#, python-format
1603msgid "This field must be given if %(field)s is %(value)s"
1604msgstr "Toto pole musí byť vyplnené tak, že %(field)s obsahuje %(value)s"
1605
1606#: core/validators.py:293
1607#, python-format
1608msgid "This field must be given if %(field)s is not %(value)s"
1609msgstr ""
1610"Toto pole musí byť vyplnené tak, že %(field)s nesmie obsahovať %(value)s"
1611
1612#: core/validators.py:312
1613msgid "Duplicate values are not allowed."
1614msgstr "Duplicitné hodnoty nie sú povolené."
1615
1616#: core/validators.py:335
1617#, python-format
1618msgid "This value must be a power of %s."
1619msgstr "Táto hodnota musí byť mocninou  %s."
1620
1621#: core/validators.py:346
1622msgid "Please enter a valid decimal number."
1623msgstr "Prosím vložte platné desiatkové číslo. "
1624
1625#: core/validators.py:348
1626#, python-format
1627msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s total digit."
1628msgid_plural ""
1629"Please enter a valid decimal number with at most %s total digits."
1630msgstr[0] "Prosím vložte platné desiatkové číslo s najviac %s číslicou."
1631msgstr[1] "Prosím vložte platné desiatkové číslo s najviac %s číslicami."
1632
1633#: core/validators.py:351
1634#, python-format
1635msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal place."
1636msgid_plural ""
1637"Please enter a valid decimal number with at most %s decimal places."
1638msgstr[0] ""
1639"Prosím vložte platné desatinné číslo s najviac %s desatinným miestom."
1640msgstr[1] ""
1641"Prosím vložte platné desatinné číslo s najviac %s desatinnými miestami."
1642
1643#: core/validators.py:361
1644#, python-format
1645msgid "Make sure your uploaded file is at least %s bytes big."
1646msgstr "Presvedčte sa, že posielaný súbor nemá menej ako %s bytov."
1647
1648#: core/validators.py:362
1649#, python-format
1650msgid "Make sure your uploaded file is at most %s bytes big."
1651msgstr "Presvedčte sa, že posielaný súbor nemá viac ako %s bytov."
1652
1653#: core/validators.py:375
1654msgid "The format for this field is wrong."
1655msgstr "Formát pre toto pole je chybný."
1656
1657#: core/validators.py:390
1658msgid "This field is invalid."
1659msgstr "Toto pole nie je platné."
1660
1661#: core/validators.py:425a
1662#, python-format
1663msgid "Could not retrieve anything from %s."
1664msgstr "Nič som nemohol získať z %s."
1665
1666#: core/validators.py:428
1667#, python-format
1668msgid ""
1669"The URL %(url)s returned the invalid Content-Type header '%(contenttype)s'."
1670msgstr ""
1671" URL %(url)s vrátilo neplatnú hlavičku  Content-Type  '%(contenttype)s'."
1672
1673#: core/validators.py:461
1674#, python-format
1675msgid ""
1676"Please close the unclosed %(tag)s tag from line %(line)s. (Line starts with "
1677"\"%(start)s\".)"
1678msgstr ""
1679"Prosím zavrite nezavretý  %(tag)s popisovač v riadku %(line)s. (Riadok "
1680"začína s  \"%(start)s\".)"
1681
1682#: core/validators.py:465
1683#, python-format
1684msgid ""
1685"Some text starting on line %(line)s is not allowed in that context. (Line "
1686"starts with \"%(start)s\".)"
1687msgstr ""
1688"Nejaký text začínajúci na riadku %(line)s nie je povolený v tomto kontexte. "
1689"(Riadok začína s \"%(start)s\".)"
1690
1691#: core/validators.py:470
1692#, python-format
1693msgid ""
1694"\"%(attr)s\" on line %(line)s is an invalid attribute. (Line starts with \"%"
1695"(start)s\".)"
1696msgstr ""
1697"\"%(attr)s\" na riadku %(line)s je neplatný atribút. (Riadok začína s \"%"
1698"(start)s\".)"
1699
1700#: core/validators.py:475
1701#, python-format
1702msgid ""
1703"\"<%(tag)s>\" on line %(line)s is an invalid tag. (Line starts with \"%"
1704"(start)s\".)"
1705msgstr ""
1706"\"<%(tag)s>\" na riadku %(line)s je neplatný popisovač. (Riadok začína s \"%"
1707"(start)s\".)"
1708
1709#: core/validators.py:479
1710#, python-format
1711msgid ""
1712"A tag on line %(line)s is missing one or more required attributes. (Line "
1713"starts with \"%(start)s\".)"
1714msgstr ""
1715"Popisovaču na riadku %(line)s chýba jeden alebo viac atribútov. (Riadok "
1716"začína s \"%(start)s\".)"
1717
1718#: core/validators.py:484
1719#, python-format
1720msgid ""
1721"The \"%(attr)s\" attribute on line %(line)s has an invalid value. (Line "
1722"starts with \"%(start)s\".)"
1723msgstr ""
1724"Atribút \"%(attr)s\" na riadku %(line)s má neplatnú hodnotu. (Riadok začína "
1725"s \"%(start)s\".)"
1726
1727#: core/meta/fields.py:46
1728#, fuzzy, python-format
1729msgid "Please enter a valid %s."
1730msgstr "Prosím vložte platné %s."
1731
1732#: core/meta/fields.py:60
1733#, python-format
1734msgid "%(optname)s with this %(fieldname)s already exists."
1735msgstr "%(optname)s s týmto %(fieldname)s už existuje."
1736
1737#: core/meta/fields.py:131
1738msgid " Separate multiple IDs with commas."
1739msgstr "Identifikátory oddeľte  čiarkami."
1740
1741#: core/meta/fields.py:134
1742msgid ""
1743" Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
1744msgstr ""
1745" Podržte \"Control\", alebo \"Command\" na  Mac_u, na výber viac ako jednej "
1746"položky."
1747
1748#: core/meta/fields.py:504
1749#, fuzzy
1750msgid "Enter a valid filename."
1751msgstr "Vložte platné meno súboru."
1752
1753#: core/meta/fields.py:773
1754#, python-format
1755msgid "Please enter valid %(self)s IDs. The value %(value)r is invalid."
1756msgid_plural ""
1757"Please enter valid %(self)s IDs. The values %(value)r are invalid"
1758msgstr[0] "Prosím vložte platné %(self)s IDs. Hodnota %(value)r je chybná"
1759msgstr[1] "Prosím vložte platné %(self)s IDs. Hodnoty %(value)r sú chybné"
Back to Top