Ticket #835: django.po

File django.po, 39.3 KB (added by Espen Grindhaug, 12 years ago)

new norwegian .po file for the new-admin branch

Line 
1# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2# Copyright (C) 2005 and beyond
3# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4# Espen Grindhaug <espen@grindhaug.org>, Nov 2005.
5#
6#
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2005-11-15 17:40+0100\n"
12"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
13"Last-Translator: Espen Grndhaug <espen@grindhaug.org>\n"
14"Language-Team: Norwegian\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19#: contrib/comments/views/karma.py:18
20msgid "Anonymous users cannot vote"
21msgstr "Anonyme brukere kan ikke stemme"
22
23#: contrib/comments/views/karma.py:22
24msgid "Invalid comment ID"
25msgstr "Ikke gyldig kommentar ID"
26
27#: contrib/comments/views/karma.py:24
28msgid "No voting for yourself"
29msgstr "Du kan ikke stemme selv"
30
31#: contrib/comments/views/comments.py:24
32#, fuzzy
33msgid ""
34"This rating is required because you've entered at least one other rating."
35msgstr ""
36"Denne bla bla.."
37
38#: contrib/comments/views/comments.py:108
39#, python-format
40msgid ""
41"This comment was posted by a user who has posted fewer than %(count)s "
42"comments:\n"
43"\n"
44"%(text)s"
45msgstr ""
46"Denne kommentaren var skrevet av en bruker som har fra før skrevet under %(count)s "
47"kommentarer:\n\n%(text)s"
48
49#: contrib/comments/views/comments.py:112
50#, python-format
51#, fuzzy
52msgid ""
53"This comment was posted by a sketchy user:\n"
54"\n"
55"%(text)s"
56msgstr "Denne kommentaren er skrevet med lite omtanke:\n\n%(text)s"
57
58#: contrib/comments/views/comments.py:184
59#: contrib/comments/views/comments.py:275
60msgid "Only POSTs are allowed"
61msgstr "Bare POST er tillatt"
62
63#: contrib/comments/views/comments.py:188
64#: contrib/comments/views/comments.py:279
65msgid "One or more of the required fields wasn't submitted"
66msgstr "En eller flere av feltene som er krevd ble ikke sendt."
67
68#: contrib/comments/views/comments.py:192
69#: contrib/comments/views/comments.py:281
70msgid "Somebody tampered with the comment form (security violation)"
71msgstr "Noen har endret på komentar feltene (sikkerhets advarsel)"
72
73#: contrib/comments/views/comments.py:202
74#: contrib/comments/views/comments.py:287
75msgid ""
76"The comment form had an invalid 'target' parameter -- the object ID was "
77"invalid"
78msgstr "Skjemaet hadde en ugyldig verdi - objekt IDen var ugyldig"
79
80#: contrib/comments/views/comments.py:252
81#: contrib/comments/views/comments.py:316
82msgid "The comment form didn't provide either 'preview' or 'post'"
83msgstr "Kommentar skjemaet returnerte ikke et 'forhåndsvisning' eller 'post' objekt"
84
85#: contrib/admin/models/admin.py:6
86msgid "action time"
87msgstr "tid for handling"
88
89#: contrib/admin/models/admin.py:9
90msgid "object id"
91msgstr "objekt id"
92
93#: contrib/admin/models/admin.py:10
94msgid "object repr"
95msgstr "objekt repr"
96
97#: contrib/admin/models/admin.py:11
98msgid "action flag"
99msgstr "handlings flagg"
100
101#: contrib/admin/models/admin.py:12
102msgid "change message"
103msgstr "endre melding"
104
105#: contrib/admin/models/admin.py:15
106msgid "log entry"
107msgstr "logg notis"
108
109#: contrib/admin/models/admin.py:16
110msgid "log entries"
111msgstr "logg innlegg"
112
113#: contrib/admin/templatetags/admin_list.py:283
114msgid "All dates"
115msgstr "Alle datoer"
116
117#: contrib/admin/views/decorators.py:22
118#: contrib/admin/templates/admin/login.html:24
119msgid "Log in"
120msgstr "Log inn"
121
122#: contrib/admin/views/decorators.py:56
123msgid ""
124"Please log in again, because your session has expired. Don't worry: Your "
125"submission has been saved."
126msgstr ""
127"Du må logge inn igjen, fordi sesjonen din har gått ut på dato, men ikke ikke bekjymr deg "
128"informasjonen du sendte ble lagret."
129
130#: contrib/admin/views/decorators.py:63
131msgid ""
132"Looks like your browser isn't configured to accept cookies. Please enable "
133"cookies, reload this page, and try again."
134msgstr ""
135"Det ser ut som om nettleseren din ikke vill ta i mot informasjonskapsler ('cookies'). "
136"Vennligst omkonfigurer nettleseren din, last siden på ny og prøv igjen."
137
138#: contrib/admin/views/decorators.py:77
139msgid "Usernames cannot contain the '@' character."
140msgstr "Brukernavnet kan ikke inneholde '@'"
141
142#: contrib/admin/views/decorators.py:79
143#, python-format
144msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
145msgstr "Epost adressen din er ikke brukernavnet ditt, prøv '%s' i stede."
146
147#: contrib/admin/views/main.py:84
148#, python-format
149msgid ""
150"<h3>By %s:</h3>\n"
151"<ul>\n"
152msgstr ""
153"<h3>Av %s:</h3>\n"
154"<ul>\n"
155
156#: contrib/admin/views/main.py:114 contrib/admin/views/main.py:131
157msgid "All"
158msgstr "Alle"
159
160#: contrib/admin/views/main.py:194
161msgid "Unknown"
162msgstr "Ukjent"
163
164#: contrib/admin/views/main.py:208
165#, python-format
166msgid "Select %s"
167msgstr "Velg %s"
168
169#: contrib/admin/views/main.py:209
170#, python-format
171msgid "Select %s to change"
172msgstr "Velg %s for å endre"
173
174#: contrib/admin/views/main.py:572
175#, python-format
176msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully."
177msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" ble lagt inn i databasen."
178
179#: contrib/admin/views/main.py:577 contrib/admin/views/main.py:653
180msgid "You may edit it again below."
181msgstr "Du kan endre under"
182
183#: contrib/admin/views/main.py:585 contrib/admin/views/main.py:662
184#, python-format
185msgid "You may add another %s below."
186msgstr "Du kan legge til en ny %s under."
187
188#: contrib/admin/views/main.py:602
189#, python-format
190msgid "Add %s"
191msgstr "Ny %s"
192
193#: contrib/admin/views/main.py:618
194#, python-format
195msgid "Added %s."
196msgstr "La til %s"
197
198#: contrib/admin/views/main.py:618 contrib/admin/views/main.py:620
199#: contrib/admin/views/main.py:622
200msgid "and"
201msgstr "og"
202
203#: contrib/admin/views/main.py:620
204#, python-format
205msgid "Changed %s."
206msgstr "Endret %s."
207
208#: contrib/admin/views/main.py:622
209#, python-format
210msgid "Deleted %s."
211msgstr "Slettet %s."
212
213#: contrib/admin/views/main.py:625
214msgid "No fields changed."
215msgstr "Ingen felt endret."
216
217#: contrib/admin/views/main.py:650
218#, python-format
219msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was changed successfully."
220msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" ble endret."
221
222#: contrib/admin/views/main.py:659
223#, python-format
224msgid ""
225"The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
226msgstr ""
227"%(name)s \"%(obj)s\" ble endret. Du kan endre det igjen under."
228
229#: contrib/admin/views/main.py:697
230#, python-format
231msgid "Change %s"
232msgstr "Endre %s"
233
234#: contrib/admin/views/main.py:777
235#, python-format
236msgid "One or more %(fieldname)s in %(name)s: %(obj)s"
237msgstr "En eller flere %(fieldname)s i %(name)s: %(obj)s"
238
239#: contrib/admin/views/main.py:782
240#, python-format
241msgid "One or more %(fieldname)s in %(name)s:"
242msgstr "En eller flere %(fieldname)s i %(name)s:"
243
244#: contrib/admin/views/main.py:811
245#, python-format
246msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was deleted successfully."
247msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" ble slettet."
248
249#: contrib/admin/views/main.py:814
250msgid "Are you sure?"
251msgstr "Er du sikker?"
252
253#: contrib/admin/views/main.py:829
254#, fuzzy, python-format
255msgid "Change history: %s"
256msgstr "Endre historien: %s"
257
258#: contrib/admin/views/doc.py:262 contrib/admin/views/doc.py:271
259#: contrib/admin/views/doc.py:273 contrib/admin/views/doc.py:278
260#: contrib/admin/views/doc.py:279 contrib/admin/views/doc.py:281
261msgid "Integer"
262msgstr "Heltall"
263
264#: contrib/admin/views/doc.py:263
265#, fuzzy
266msgid "Boolean (Either True or False)"
267msgstr "Boolean (Enten \"True\" eller \"False\")"
268
269#: contrib/admin/views/doc.py:264
270#, python-format
271msgid "String (up to %(maxlength)s)"
272msgstr "Tekst (opp til %(maxlength)s tegn)"
273
274#: contrib/admin/views/doc.py:265
275msgid "Comma-separated integers"
276msgstr "Heltall skilt med kommaer"
277
278#: contrib/admin/views/doc.py:266
279msgid "Date (without time)"
280msgstr "Dato (uten tid)"
281
282#: contrib/admin/views/doc.py:267
283msgid "Date (with time)"
284msgstr "Dato/tid"
285
286#: contrib/admin/views/doc.py:268
287msgid "E-mail address"
288msgstr "Epost adresse"
289
290#: contrib/admin/views/doc.py:269 contrib/admin/views/doc.py:272
291msgid "File path"
292msgstr "Sti til fil"
293
294#: contrib/admin/views/doc.py:270
295msgid "Decimal number"
296msgstr "Desimal tall"
297
298#: contrib/admin/views/doc.py:274
299msgid "IP address"
300msgstr "IP adresse"
301
302#: contrib/admin/views/doc.py:276
303#, fuzzy
304msgid "Boolean (Either True, False or None)"
305msgstr "Boolean (enten \"True\", \"False\" eller \"None\")"
306
307#: contrib/admin/views/doc.py:277
308msgid "Phone number"
309msgstr "Telefonnummer"
310
311#: contrib/admin/views/doc.py:280
312msgid "String (up to 50)"
313msgstr "Tekst (opp til 50 tegn)"
314
315#: contrib/admin/views/doc.py:282
316msgid "Text"
317msgstr "Tekst"
318
319#: contrib/admin/views/doc.py:283
320msgid "Time"
321msgstr "Tid"
322
323#: contrib/admin/views/doc.py:284 contrib/flatpages/models/flatpages.py:6
324msgid "URL"
325msgstr "Internettadresse"
326
327#: contrib/admin/views/doc.py:285
328msgid "U.S. state (two uppercase letters)"
329msgstr "Stat (i USA, to store bokstaver)"
330
331#: contrib/admin/views/doc.py:286
332msgid "XML text"
333msgstr "XML tekst"
334
335#: contrib/admin/templates/admin/template_debug.html:6
336msgid "Error in Template"
337msgstr "Feil i mal"
338
339#: contrib/admin/templates/admin/template_debug.html:8
340#, python-format
341msgid ""
342"\n"
343"In template %(name)s, error at line %(line)s:\n"
344msgstr ""
345"I mal %(name)s, var det en feil på linje %(line)s:\n"
346
347#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:5
348#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
349#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
350#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:12
351#: contrib/admin/templates/admin/base.html:29
352#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
353#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
354#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:4
355#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
356#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
357#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
358msgid "Home"
359msgstr "Hjem"
360
361#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:10
362#, python-format
363msgid "Add %(name)s"
364msgstr "Legg til %(name)s"
365
366#: contrib/admin/templates/admin/index.html:27
367#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:14
368msgid "Add"
369msgstr "Legg til"
370
371#: contrib/admin/templates/admin/index.html:33
372msgid "Change"
373msgstr "Endre"
374
375#: contrib/admin/templates/admin/index.html:43
376msgid "You don't have permission to edit anything."
377msgstr "Du har ikke rettigheter til å endre."
378
379#: contrib/admin/templates/admin/index.html:51
380msgid "Recent Actions"
381msgstr "Siste handlinger"
382
383#: contrib/admin/templates/admin/index.html:52
384msgid "My Actions"
385msgstr "Mine handlinger"
386
387#: contrib/admin/templates/admin/index.html:56
388msgid "None available"
389msgstr "Ingen tilgjengelige"
390
391#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
392msgid "Server error"
393msgstr "Tjener feil"
394
395#: contrib/admin/templates/admin/500.html:6
396msgid "Server error (500)"
397msgstr "Tjener feil (500)"
398
399#: contrib/admin/templates/admin/500.html:9
400msgid "Server Error <em>(500)</em>"
401msgstr "Tjener feil <em>(500)</em>"
402
403#: contrib/admin/templates/admin/500.html:10
404msgid ""
405"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
406"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
407msgstr ""
408"Det har vært en feil. Feilen er blitt rapportert til administrator via e-"
409"mail, og vill bli fikset snart. Takk for din tålmodighet."
410
411#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
412#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:19
413msgid "History"
414msgstr "Historie"
415
416#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:18
417msgid "Date/time"
418msgstr "Dato/tid"
419
420#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:19 models/auth.py:47
421msgid "User"
422msgstr "Bruker"
423
424#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:20
425msgid "Action"
426msgstr "Funksjon"
427
428#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:26
429msgid "DATE_WITH_TIME_FULL"
430msgstr "j. M U - h:i"
431
432#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:36
433msgid ""
434"This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this "
435"admin site."
436msgstr ""
437"Dette objektet har ingen endrings historie. Den var sannsynligvis ikke laget "
438"via denne siden"
439
440#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:4
441msgid "Django site admin"
442msgstr "Django administrasjonsside"
443
444#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:7
445msgid "Django administration"
446msgstr "Django administrasjon"
447
448#: contrib/admin/templates/admin/login.html:15
449msgid "Username:"
450msgstr "Brukernavn:"
451
452#: contrib/admin/templates/admin/login.html:18
453msgid "Password:"
454msgstr "Passord:"
455
456#: contrib/admin/templates/admin/login.html:20
457msgid "Have you <a href=\"/password_reset/\">forgotten your password</a>?"
458msgstr "Har du <a href=\"/password_reset/\">glemt passordet ditt</a>?"
459
460#: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
461#: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
462msgid "Page not found"
463msgstr "Fant ikke siden"
464
465#: contrib/admin/templates/admin/404.html:10
466msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
467msgstr "Beklager, men siden du spør etter finnest ikke."
468
469#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:20
470msgid "View on site"
471msgstr "Vis på siden"
472
473#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:28
474msgid "Please correct the error below."
475msgid_plural "Please correct the errors below."
476msgstr[0] "Vennligst fiks feilen under."
477msgstr[1] "Vennligst fiks feilene under."
478
479#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:45
480msgid "Ordering"
481msgstr "Rekkefølge"
482
483#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:48
484msgid "Order:"
485msgstr "Rekkefølge:"
486
487#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:7
488#, python-format
489msgid ""
490"Deleting the %(object_name)s '%(object)s' would result in deleting related "
491"objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
492"types of objects:"
493msgstr ""
494"Vist du sletter %(object_name)s '%(object)s' vill du også slette relaterte "
495"objekter, men du har ikke tillatelse til å slette de følgende objektene:"
496
497#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:14
498#, python-format
499msgid ""
500"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of "
501"the following related items will be deleted:"
502msgstr ""
503"Er du sikker på at du vill slette %(object_name) \"%(object)s\"? Alle de "
504"følgende relaterte objektene vill bli slettet:"
505
506#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:18
507msgid "Yes, I'm sure"
508msgstr "Ja, jeg er sikker"
509
510#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
511msgid "Welcome,"
512msgstr "Velkommen"
513
514#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
515msgid "Change password"
516msgstr "Endre passord"
517
518#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
519msgid "Log out"
520msgstr "Log ut"
521
522#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:3
523msgid "Delete"
524msgstr "Slett"
525
526#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:4
527msgid "Save as new"
528msgstr "Lagre som ny"
529
530#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:5
531msgid "Save and add another"
532msgstr "Lagre og legg til en ny"
533
534#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:6
535msgid "Save and continue editing"
536msgstr "Lagre og fortsett å endre"
537
538#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:7
539msgid "Save"
540msgstr "Lagre"
541
542#: contrib/admin/templates/admin/filter.html:1
543#, python-format
544msgid " By %(title)s "
545msgstr "Av %(title)s "
546
547#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
548#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
549#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:6
550#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:10
551msgid "Password change"
552msgstr "Endre passord"
553
554#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:6
555#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:10
556msgid "Password change successful"
557msgstr "Passordet er endret"
558
559#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:12
560msgid "Your password was changed."
561msgstr "Ditt passord er endret."
562
563#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
564#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:6
565#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
566msgid "Password reset"
567msgstr "Tilbakestill passord"
568
569#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:12
570msgid ""
571"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset "
572"your password and e-mail the new one to you."
573msgstr ""
574"Har du glemt passordet ditt? Skriv inn epost adressen din under, så sender "
575"vi deg et nytt passord via epost."
576
577#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
578msgid "E-mail address:"
579msgstr "Epost adresse:"
580
581#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
582msgid "Reset my password"
583msgstr "Tilbakestill mitt passord"
584
585#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:8
586msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
587msgstr "Takk for å bruke tid på internett siden i dag."
588
589#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:10
590msgid "Log in again"
591msgstr "Log inn igjen"
592
593#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:6
594#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:10
595msgid "Password reset successful"
596msgstr "Passordet ble tilbakestilt"
597
598#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:12
599msgid ""
600"We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You "
601"should be receiving it shortly."
602msgstr ""
603"Vi sender deg et nytt passord til epost adressen du oppgav. Du villmotta det "
604"snart."
605
606#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:12
607msgid ""
608"Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
609"password twice so we can verify you typed it in correctly."
610msgstr ""
611"Venligst skriv inn ditt gamle passord, for sikkerthets grunner, så skriv inn "
612"ditt nye passord to ganger slik at vi kan kontrollere at det er rett."
613
614#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:17
615msgid "Old password:"
616msgstr "Gammelt passord:"
617
618#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:19
619msgid "New password:"
620msgstr "Nytt passord:"
621
622#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:21
623msgid "Confirm password:"
624msgstr "Gjenta nytt passord:"
625
626#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:23
627msgid "Change my password"
628msgstr "Endre passord"
629
630#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:2
631msgid "You're receiving this e-mail because you requested a password reset"
632msgstr ""
633"Du har mottatt denne epost-en fordi du ba om å tilbakestille passordet ditt"
634
635#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:3
636#, python-format
637msgid "for your user account at %(site_name)s"
638msgstr "for din konto hos %(site_name)s"
639
640#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:5
641#, python-format
642msgid "Your new password is: %(new_password)s"
643msgstr "Ditt nye passord er: %(new_password)s"
644
645#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:7
646msgid "Feel free to change this password by going to this page:"
647msgstr "Du kan endre dette passordet ved å gå til denne siden:"
648
649#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:11
650msgid "Your username, in case you've forgotten:"
651msgstr "I tilfellet du har glemt brukernavnet ditt, så er det:"
652
653#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:13
654msgid "Thanks for using our site!"
655msgstr "Takk for at du bruker vår side!"
656
657#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:15
658#, python-format
659msgid "The %(site_name)s team"
660msgstr "Hilsen %(site_name)s"
661
662#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
663msgid "Documentation"
664msgstr "Dokumentasjon"
665
666#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
667msgid "Bookmarklets"
668msgstr "Bokmerker"
669
670#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:5
671msgid "Documentation bookmarklets"
672msgstr "Dokumentasjon bokmerker"
673
674#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:9
675#, fuzzy
676msgid ""
677"\n"
678"<p class=\"help\">To install bookmarklets, drag the link to your bookmarks\n"
679"toolbar, or right-click the link and add it to your bookmarks. Now you can\n"
680"select the bookmarklet from any page in the site.  Note that some of these\n"
681"bookmarklets require you to be viewing the site from a computer designated\n"
682"as \"internal\" (talk to your system administrator if you aren't sure if\n"
683"your computer is \"internal\").</p>\n"
684msgstr ""
685
686#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:19
687msgid "Documentation for this page"
688msgstr "Dokumentasjon for denne siden"
689
690#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:20
691msgid ""
692"Jumps you from any page to the documentation for the view that generates "
693"that page."
694msgstr ""
695"Hopp fra hvilken som helst side til dokumentasjonen for visnings funksjonen "
696"som laget siden."
697
698#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:22
699msgid "Show object ID"
700msgstr "Vis objekt ID"
701
702#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:23
703msgid ""
704"Shows the content-type and unique ID for pages that represent a single "
705"object."
706msgstr "Viser \"content-type\" og en unik ID for sider som representerer et "
707"enkelt objekt."
708
709#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:25
710msgid "Edit this object (current window)"
711msgstr "Endre dette objektet (åpnes i dette vinduet)"
712
713#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:26
714#, fuzzy
715msgid "Jumps to the admin page for pages that represent a single object."
716msgstr "Hopp til administrasjonsiden for siden som representerer et enkelt objekt."
717
718#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:28
719msgid "Edit this object (new window)"
720msgstr "Endre dette objektet (åpnes i et nytt vindu)"
721
722#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:29
723msgid "As above, but opens the admin page in a new window."
724msgstr "Samme som over, men åpner administrasjonsiden i et nytt vindu."
725
726#: contrib/redirects/models/redirects.py:7
727msgid "redirect from"
728msgstr "omadresser fra"
729
730#: contrib/redirects/models/redirects.py:8
731msgid ""
732"This should be an absolute path, excluding the domain name. Example: '/"
733"events/search/'."
734msgstr ""
735"Denne burde vær en fullstendig sti, uten domene navnet. Foreksempel: '/"
736"nyheter/les/"
737
738#: contrib/redirects/models/redirects.py:9
739msgid "redirect to"
740msgstr "omadresser til"
741
742#: contrib/redirects/models/redirects.py:10
743msgid ""
744"This can be either an absolute path (as above) or a full URL starting with "
745"'http://'."
746msgstr ""
747"Denne kan enten være en fullstendig sti (som over), eller en hel "
748"internettadresse som starter med 'http://'"
749
750#: contrib/redirects/models/redirects.py:12
751msgid "redirect"
752msgstr "omadressering"
753
754#: contrib/redirects/models/redirects.py:13
755msgid "redirects"
756msgstr "omadresserelser"
757
758#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:7
759msgid ""
760"Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
761msgstr ""
762"Eksempel: '/om/kontakt/'. Vær sikker på at du har en skråstrek forran og bak."
763
764#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:8
765msgid "title"
766msgstr "tittel"
767
768#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:9
769msgid "content"
770msgstr "innhold"
771
772#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:10
773msgid "enable comments"
774msgstr "tillat kommentarer"
775
776#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:11
777msgid "template name"
778msgstr "mal navn"
779
780#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:12
781msgid ""
782"Example: 'flatpages/contact_page'. If this isn't provided, the system will "
783"use 'flatpages/default'."
784msgstr ""
785"Eksempel: 'flatfiler/kontakt_side'. Vist denne ikke denne er gitt, vill "
786"'flatfiles/default' bli brukt."
787
788#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:13
789msgid "registration required"
790msgstr "registrering kreves"
791
792#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:13
793msgid "If this is checked, only logged-in users will be able to view the page."
794msgstr ""
795"Vist denne er krysset av er det bare brukere som er logget inn som kan se "
796"siden."
797
798#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:17
799msgid "flat page"
800msgstr "flatside"
801
802#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:18
803msgid "flat pages"
804msgstr "flatsider"
805
806#: utils/translation.py:335
807msgid "DATE_FORMAT"
808msgstr "j. M U"
809
810#: utils/translation.py:336
811msgid "DATETIME_FORMAT"
812msgstr "j. M U - h:i"
813
814#: utils/translation.py:337
815msgid "TIME_FORMAT"
816msgstr "h:i"
817
818#: utils/dates.py:6
819msgid "Monday"
820msgstr "Mondag"
821
822#: utils/dates.py:6
823msgid "Tuesday"
824msgstr "Tirsdag"
825
826#: utils/dates.py:6
827msgid "Wednesday"
828msgstr "Onsdag"
829
830#: utils/dates.py:6
831msgid "Thursday"
832msgstr "Torsdag"
833
834#: utils/dates.py:6
835msgid "Friday"
836msgstr "Fredag"
837
838#: utils/dates.py:7
839msgid "Saturday"
840msgstr "Lørdag"
841
842#: utils/dates.py:7
843msgid "Sunday"
844msgstr "Søndag"
845
846#: utils/dates.py:14
847msgid "January"
848msgstr "Januar"
849
850#: utils/dates.py:14
851msgid "February"
852msgstr "Februar"
853
854#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
855msgid "March"
856msgstr "Mars"
857
858#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
859msgid "April"
860msgstr "April"
861
862#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
863msgid "May"
864msgstr "Mai"
865
866#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
867msgid "June"
868msgstr "Juni"
869
870#: utils/dates.py:15 utils/dates.py:27
871msgid "July"
872msgstr "Juli"
873
874#: utils/dates.py:15
875msgid "August"
876msgstr "August"
877
878#: utils/dates.py:15
879msgid "September"
880msgstr "September"
881
882#: utils/dates.py:15
883msgid "October"
884msgstr "Oktober"
885
886#: utils/dates.py:15
887msgid "November"
888msgstr "November"
889
890#: utils/dates.py:16
891msgid "December"
892msgstr "Desember"
893
894#: utils/dates.py:27
895msgid "Jan."
896msgstr "Jan."
897
898#: utils/dates.py:27
899msgid "Feb."
900msgstr "Fef."
901
902#: utils/dates.py:28
903msgid "Aug."
904msgstr "Aug."
905
906#: utils/dates.py:28
907msgid "Sept."
908msgstr "Sept."
909
910#: utils/dates.py:28
911msgid "Oct."
912msgstr "Okt."
913
914#: utils/dates.py:28
915msgid "Nov."
916msgstr "Nov."
917
918#: utils/dates.py:28
919msgid "Dec."
920msgstr "Des."
921
922#: models/core.py:7
923msgid "domain name"
924msgstr "domene navn"
925
926#: models/core.py:8
927msgid "display name"
928msgstr "vist navn"
929
930#: models/core.py:10
931msgid "site"
932msgstr "side"
933
934#: models/core.py:11
935msgid "sites"
936msgstr "sider"
937
938#: models/core.py:28
939msgid "label"
940msgstr "merkelapp"
941
942#: models/core.py:29 models/core.py:40 models/auth.py:6 models/auth.py:19
943msgid "name"
944msgstr "navn"
945
946#: models/core.py:31
947msgid "package"
948msgstr "pakke"
949
950#: models/core.py:32
951msgid "packages"
952msgstr "pakker"
953
954#: models/core.py:42
955msgid "python module name"
956msgstr "python modul navn"
957
958#: models/core.py:44
959msgid "content type"
960msgstr "innholds type"
961
962#: models/core.py:45
963msgid "content types"
964msgstr "innholds typer"
965
966#: models/core.py:67
967msgid "session key"
968msgstr "sesjon nøkkel"
969
970#: models/core.py:68
971msgid "session data"
972msgstr "sesjon data"
973
974#: models/core.py:69
975msgid "expire date"
976msgstr "utløpsdato"
977
978#: models/core.py:71
979msgid "session"
980msgstr "sesjon"
981
982#: models/core.py:72
983msgid "sessions"
984msgstr "sesjoner"
985
986#: models/auth.py:8
987msgid "codename"
988msgstr "kodenavn"
989
990#: models/auth.py:10
991msgid "Permission"
992msgstr "Rettighet"
993
994#: models/auth.py:11 models/auth.py:58
995msgid "Permissions"
996msgstr "Rettigheter"
997
998#: models/auth.py:22
999msgid "Group"
1000msgstr "Gruppe"
1001
1002#: models/auth.py:23 models/auth.py:60
1003msgid "Groups"
1004msgstr "Grupper"
1005
1006#: models/auth.py:33
1007msgid "username"
1008msgstr "brukernavn"
1009
1010#: models/auth.py:34
1011msgid "first name"
1012msgstr "fornavn"
1013
1014#: models/auth.py:35
1015msgid "last name"
1016msgstr "etternavn"
1017
1018#: models/auth.py:36
1019msgid "e-mail address"
1020msgstr "e-post adresse"
1021
1022#: models/auth.py:37
1023msgid "password"
1024msgstr "passord"
1025
1026#: models/auth.py:37
1027msgid "Use an MD5 hash -- not the raw password."
1028msgstr "Bruk en MD5 nøkkel -- ikke passordet i ren tekst"
1029
1030#: models/auth.py:38
1031msgid "staff status"
1032msgstr "administrasjons status"
1033
1034#: models/auth.py:38
1035msgid "Designates whether the user can log into this admin site."
1036msgstr "Bestemmer om brukeren kan logge inn på denne administrasjons siden."
1037
1038#: models/auth.py:39
1039msgid "active"
1040msgstr "aktiv"
1041
1042#: models/auth.py:40
1043msgid "superuser status"
1044msgstr "super bruker"
1045
1046#: models/auth.py:41
1047msgid "last login"
1048msgstr "liste logg inn"
1049
1050#: models/auth.py:42
1051msgid "date joined"
1052msgstr "registrerings dato"
1053
1054#: models/auth.py:44
1055msgid ""
1056"In addition to the permissions manually assigned, this user will also get "
1057"all permissions granted to each group he/she is in."
1058msgstr ""
1059"I tillegg til rettighetene som blir gitt manuelt, får også brukeren full "
1060"tilgang til gruppene han/hun er i."
1061
1062#: models/auth.py:48
1063msgid "Users"
1064msgstr "Brukere"
1065
1066#: models/auth.py:57
1067msgid "Personal info"
1068msgstr "Personlig informasjon"
1069
1070#: models/auth.py:59
1071msgid "Important dates"
1072msgstr "Viktige datoer"
1073
1074#: models/auth.py:195
1075msgid "Message"
1076msgstr "Meldinger"
1077
1078#: conf/global_settings.py:37
1079msgid "Bengali"
1080msgstr "Bengalsk"
1081
1082#: conf/global_settings.py:38
1083msgid "Czech"
1084msgstr "Tsjekkisk"
1085
1086#: conf/global_settings.py:39
1087msgid "Welsh"
1088msgstr "Walisisk"
1089
1090#: conf/global_settings.py:40
1091msgid "Danish"
1092msgstr "Dansk"
1093
1094#: conf/global_settings.py:40
1095msgid "German"
1096msgstr "Tysk"
1097
1098#: conf/global_settings.py:41
1099msgid "English"
1100msgstr "Engelsk"
1101
1102#: conf/global_settings.py:42
1103msgid "Spanish"
1104msgstr "Spansk"
1105
1106#: conf/global_settings.py:43
1107msgid "French"
1108msgstr "Fransk"
1109
1110#: conf/global_settings.py:44
1111msgid "Galician"
1112msgstr "Galisisk"
1113
1114#: conf/global_settings.py:45
1115msgid "Icelandic"
1116msgstr "Islandsk"
1117
1118#: conf/global_settings.py:46
1119msgid "Italian"
1120msgstr "Italiensk"
1121
1122#: conf/global_settings.py:47
1123msgid "Norwegian"
1124msgstr "Norsk"
1125
1126#: conf/global_settings.py:48
1127msgid "Brazilian"
1128msgstr "Brasiliansk"
1129
1130#: conf/global_settings.py:49
1131msgid "Romanian"
1132msgstr "Romansk"
1133
1134#: conf/global_settings.py:50
1135msgid "Russian"
1136msgstr "Russisk"
1137
1138#: conf/global_settings.py:51
1139msgid "Slovak"
1140msgstr "Slovakisk"
1141
1142#: conf/global_settings.py:52
1143msgid "Serbian"
1144msgstr "Serbisk"
1145
1146#: conf/global_settings.py:53
1147msgid "Swedish"
1148msgstr "Svensk"
1149
1150#: conf/global_settings.py:54
1151msgid "Simplified Chinese"
1152msgstr "Simplifisert Kinesisk"
1153
1154#: core/formfields.py:59 core/meta/fields.py:287 core/meta/fields.py:482
1155#: core/meta/fields.py:493
1156msgid "This field is required."
1157msgstr "Dette feltet er påkrevd."
1158
1159#: core/formfields.py:329
1160#, python-format
1161msgid "Ensure your text is less than %s characters."
1162msgstr "Sjekk at teksten er kortere enn %s bokstaver"
1163
1164#: core/formfields.py:333
1165msgid "Line breaks are not allowed here."
1166msgstr "Det er ikke tillatt med flere linjer her."
1167
1168#: core/formfields.py:429 core/formfields.py:500 core/formfields.py:538
1169#, python-format
1170msgid "Select a valid choice; '%(data)s' is not in %(choices)s."
1171msgstr "Velg et av valga; '%(data)s' er ikke i %(choices)s."
1172
1173#: core/formfields.py:594
1174msgid "The submitted file is empty."
1175msgstr "Filen er tom."
1176
1177#: core/formfields.py:648
1178msgid "Enter a whole number between -32,768 and 32,767."
1179msgstr "Skriv inn et heltall mellom -31768 og 32767."
1180
1181#: core/formfields.py:657
1182msgid "Enter a positive number."
1183msgstr "Skriv inn et positivt heltall."
1184
1185#: core/formfields.py:666
1186msgid "Enter a whole number between 0 and 32,767."
1187msgstr "Skriv inn et heltall mellom 0 og 32767."
1188
1189#: core/validators.py:59
1190msgid "This value must contain only letters, numbers and underscores."
1191msgstr "Dette feltet må bare inneholde bokstaver, nummer og understreker."
1192
1193#: core/validators.py:63
1194msgid "This value must contain only letters, numbers, underscores and slashes."
1195msgstr ""
1196"Dette feltet må bare inneholde bokstaver, nummer, understreker og "
1197"skråstreker."
1198
1199#: core/validators.py:71
1200msgid "Uppercase letters are not allowed here."
1201msgstr "Tor skrift er ikke tillatt her."
1202
1203#: core/validators.py:75
1204msgid "Lowercase letters are not allowed here."
1205msgstr "Små bokstaver er ikke tillatt her."
1206
1207#: core/validators.py:82
1208msgid "Enter only digits separated by commas."
1209msgstr "Skriv inn bare tall, skilt med kommaer."
1210
1211#: core/validators.py:94
1212msgid "Enter valid e-mail addresses separated by commas."
1213msgstr "Skriv inn e-post adresser skilt med kommaer."
1214
1215#: core/validators.py:98
1216msgid "Please enter a valid IP address."
1217msgstr "Vennligst skriv inn en godkjent IP adresse."
1218
1219#: core/validators.py:102
1220msgid "Empty values are not allowed here."
1221msgstr "Dette felte kan ikke være tomt."
1222
1223#: core/validators.py:106
1224msgid "Non-numeric characters aren't allowed here."
1225msgstr "Det er bare tall som kan stå i dette feltet."
1226
1227#: core/validators.py:110
1228msgid "This value can't be comprised solely of digits."
1229msgstr "Dette feltet kan ikke bare bestå av nummer."
1230
1231#: core/validators.py:115
1232msgid "Enter a whole number."
1233msgstr "Skriv inn et helt nummer."
1234
1235#: core/validators.py:119
1236msgid "Only alphabetical characters are allowed here."
1237msgstr "Bare alfabetiske bokstaber er tillatt her."
1238
1239#: core/validators.py:123
1240msgid "Enter a valid date in YYYY-MM-DD format."
1241msgstr "Skriv inn en dato i ÅÅÅÅ-MM-DD formatet."
1242
1243#: core/validators.py:127
1244msgid "Enter a valid time in HH:MM format."
1245msgstr "Skriv inn tiden i TT:MM formatet."
1246
1247#: core/validators.py:131
1248msgid "Enter a valid date/time in YYYY-MM-DD HH:MM format."
1249msgstr "Skriv inn dato og tid i ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM formatet."
1250
1251#: core/validators.py:135
1252msgid "Enter a valid e-mail address."
1253msgstr "Skriv inn en godkjent e-post adresse."
1254
1255#: core/validators.py:147
1256msgid ""
1257"Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a "
1258"corrupted image."
1259msgstr ""
1260"Lastopp et bilde. Filen du lastet opp var ikke et bilde, eller så var det et "
1261"ødelagt bilde"
1262
1263#: core/validators.py:154
1264#, python-format
1265msgid "The URL %s does not point to a valid image."
1266msgstr "Internettadressen %s peker ikke til et godkjent bilde."
1267
1268#: core/validators.py:158
1269#, python-format
1270msgid "Phone numbers must be in XXX-XXX-XXXX format. \"%s\" is invalid."
1271msgstr ""
1272"Telefon nummeret må være i XXX-XXX-XXXX formatet. \"%s\" er ikke godkjent."
1273
1274#: core/validators.py:166
1275#, python-format
1276msgid "The URL %s does not point to a valid QuickTime video."
1277msgstr "Internettadressen %s peker ikke til en godkjent QuickTime film."
1278
1279#: core/validators.py:170
1280msgid "A valid URL is required."
1281msgstr "En godkjent internettadresse er påbudt."
1282
1283#: core/validators.py:184
1284#, python-format
1285msgid ""
1286"Valid HTML is required. Specific errors are:\n"
1287"%s"
1288msgstr ""
1289"Godkjent HTML er påbudt. Feilene var:\n"
1290"%s"
1291
1292#: core/validators.py:191
1293#, python-format
1294msgid "Badly formed XML: %s"
1295msgstr "Ikke godkjent XML: %s"
1296
1297#: core/validators.py:201
1298#, python-format
1299msgid "Invalid URL: %s"
1300msgstr "Ikke godkjent internettadresse: %s"
1301
1302#: core/validators.py:205 core/validators.py:207
1303#, python-format
1304msgid "The URL %s is a broken link."
1305msgstr "Internettadresse fører til en side som ikke virker."
1306
1307#: core/validators.py:213
1308msgid "Enter a valid U.S. state abbreviation."
1309msgstr "Skriv inn en godkjent amerikansk stats forkortelse."
1310
1311#: core/validators.py:228
1312#, python-format
1313msgid "Watch your mouth! The word %s is not allowed here."
1314msgid_plural "Watch your mouth! The words %s are not allowed here."
1315msgstr[0] "Pass munnen din! Ordet %s er ikke tillatt her."
1316msgstr[1] "Pass munnen din! Ordene %s er ikke tillatt her."
1317
1318#: core/validators.py:235
1319#, python-format
1320msgid "This field must match the '%s' field."
1321msgstr "Dette felte må være det samme som i '%s' feltet."
1322
1323#: core/validators.py:254
1324msgid "Please enter something for at least one field."
1325msgstr "Vennligst skriv inn noe i minst et felt."
1326
1327#: core/validators.py:263 core/validators.py:274
1328msgid "Please enter both fields or leave them both empty."
1329msgstr "Vennligst skriv inn noe i begge felta, eller la dem stå blanke."
1330
1331#: core/validators.py:281
1332#, python-format
1333msgid "This field must be given if %(field)s is %(value)s"
1334msgstr "Dette feltet må bare brukes vist %(field)s er lik %(value)s"
1335
1336#: core/validators.py:293
1337#, python-format
1338msgid "This field must be given if %(field)s is not %(value)s"
1339msgstr "Dette feltet må bare brukes vist %(field)s ikke er lik %(value)s"
1340
1341#: core/validators.py:312
1342msgid "Duplicate values are not allowed."
1343msgstr "Like verdier er ikke tillatt."
1344
1345#: core/validators.py:335
1346#, python-format
1347msgid "This value must be a power of %s."
1348msgstr "Denne verdien må være 'power' av %s."
1349
1350#: core/validators.py:346
1351msgid "Please enter a valid decimal number."
1352msgstr "Vennligst skriv inn et godkjent desimal tall."
1353
1354#: core/validators.py:348
1355#, python-format
1356msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s total digit."
1357msgid_plural ""
1358"Please enter a valid decimal number with at most %s total digits."
1359msgstr[0] "Skriv inn et desimal tall med maksimum %s total antall tall."
1360msgstr[1] "Skriv inn et desimal tall med maksimum %s total antall tall."
1361
1362#: core/validators.py:351
1363#, python-format
1364msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal place."
1365msgid_plural ""
1366"Please enter a valid decimal number with at most %s decimal places."
1367msgstr[0] "Skriv inn et desimal tall med maksimum %s tall bak komma. "
1368msgstr[1] "Skriv inn et desimal tall med maksimum %s tall bak komma. "
1369
1370#: core/validators.py:361
1371#, python-format
1372msgid "Make sure your uploaded file is at least %s bytes big."
1373msgstr ""
1374"Er du sikker på at fila du prøver å laste opp er minimum %s bytes stor?"
1375
1376#: core/validators.py:362
1377#, python-format
1378msgid "Make sure your uploaded file is at most %s bytes big."
1379msgstr ""
1380"Er du sikker på at fila du prøver å laste opp er maksimum %s bytes stor?"
1381
1382#: core/validators.py:375
1383msgid "The format for this field is wrong."
1384msgstr "Formatet i dette feltet er feil."
1385
1386#: core/validators.py:390
1387msgid "This field is invalid."
1388msgstr "Dette feltet er feil."
1389
1390#: core/validators.py:425
1391#, python-format
1392msgid "Could not retrieve anything from %s."
1393msgstr "Klarte ikke å motta noe fra %s."
1394
1395#: core/validators.py:428
1396#, python-format
1397msgid ""
1398"The URL %(url)s returned the invalid Content-Type header '%(contenttype)s'."
1399msgstr ""
1400"Tnternettadressen %(url)s returnerte en ikke godkjent Content-Type '%"
1401"(contenttype)s'."
1402
1403#: core/validators.py:461
1404#, python-format
1405msgid ""
1406"Please close the unclosed %(tag)s tag from line %(line)s. (Line starts with "
1407"\"%(start)s\".)"
1408msgstr ""
1409"Vennligst lukk taggen %(tag)s på linje %(line)s. (Linja starer med \"%(start)"
1410"s\".)"
1411
1412#: core/validators.py:465
1413#, python-format
1414msgid ""
1415"Some text starting on line %(line)s is not allowed in that context. (Line "
1416"starts with \"%(start)s\".)"
1417msgstr ""
1418"Noe av teksten som starter på linje %(line)s er ikke tillatt. (Linja starter "
1419"med \"%(start)s\".)"
1420
1421#: core/validators.py:470
1422#, python-format
1423msgid ""
1424"\"%(attr)s\" on line %(line)s is an invalid attribute. (Line starts with \"%"
1425"(start)s\".)"
1426msgstr ""
1427"\"%(attr)s\" på linje %(line)s er ikke en godkjent tillegg. (Linja starter "
1428"med \"%(start)s\".)"
1429
1430#: core/validators.py:475
1431#, python-format
1432msgid ""
1433"\"<%(tag)s>\" on line %(line)s is an invalid tag. (Line starts with \"%"
1434"(start)s\".)"
1435msgstr ""
1436"\"<%(tag)s>\" på linje %(line)s er ikke en godkjent tag. (linja starter med "
1437"\"%(start)s\".)"
1438
1439#: core/validators.py:479
1440#, python-format
1441msgid ""
1442"A tag on line %(line)s is missing one or more required attributes. (Line "
1443"starts with \"%(start)s\".)"
1444msgstr ""
1445"En tag på linje %(line)s mangler en av de påbydte tillegga. (linja starter "
1446"med \"%(start)s\".)"
1447
1448#: core/validators.py:484
1449#, python-format
1450msgid ""
1451"The \"%(attr)s\" attribute on line %(line)s has an invalid value. (Line "
1452"starts with \"%(start)s\".)"
1453msgstr ""
1454"\"%(attr)s\" tillegg på linje $(line)s har en ikke godkjent verdi. (Linja "
1455"starter med \"%(start)s\".)"
1456
1457#: core/meta/fields.py:46
1458#, fuzzy, python-format
1459msgid "Please enter a valid %s."
1460msgstr "Vennligst skriv inn en godkjent IP adresse."
1461
1462#: core/meta/fields.py:60
1463#, python-format
1464msgid "%(optname)s with this %(fieldname)s already exists."
1465msgstr "$(optname)s med %(fieldname)s finnes allerede."
1466
1467#: core/meta/fields.py:131
1468msgid " Separate multiple IDs with commas."
1469msgstr "Separer Id-ene med kommaer."
1470
1471#: core/meta/fields.py:134
1472msgid ""
1473" Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
1474msgstr ""
1475"Hold nede \"Control\", eller \"Command\" på en Mac, for å velge mere enn en."
1476
1477#: core/meta/fields.py:502
1478#, fuzzy
1479msgid "Enter a valid filename."
1480msgstr "Skriv inn en godkjent e-post adresse."
1481
1482#: core/meta/fields.py:771
1483#, fuzzy, python-format
1484msgid "Please enter valid %(self)s IDs. The value %(value)r is invalid."
1485msgid_plural ""
1486"Please enter valid %(self)s IDs. The values %(value)r are invalid"
1487msgstr[0] ""
1488msgstr[1] ""
Back to Top