Ticket #831: django.po

File django.po, 39.7 KB (added by vlado@…, 12 years ago)
Line 
1# Translation of django.po to.
2# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4# Vladimir Labath <vlado@labath.org>, 2005.
5#
6#, fuzzy
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2005-11-15 17:40+0100\n"
12"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
13"Last-Translator: Vladimir Labath <vlado@labath.org>\n"
14"Language-Team: Slovak <sk@li.org>\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19#: contrib/comments/views/karma.py:18
20msgid "Anonymous users cannot vote"
21msgstr "Ak chcete hlasovať, najprv sa musíte prihlásiť"
22
23#: contrib/comments/views/karma.py:22
24#, fuzzy
25msgid "Invalid comment ID"
26msgstr "povolené komentáre"
27
28#: contrib/comments/views/karma.py:24
29msgid "No voting for yourself"
30msgstr "Nemožete voliť vlastný príspevok"
31
32#: contrib/comments/views/comments.py:24
33msgid ""
34"This rating is required because you've entered at least one other rating."
35msgstr "Táto voľba je nevyhnutná nakoľko je pokračovaním vašej predchádzajúcej."
36
37#: contrib/comments/views/comments.py:108
38#, python-format
39msgid ""
40"This comment was posted by a user who has posted fewer than %(count)s "
41"comments:\n"
42"\n"
43"%(text)s"
44msgstr ""
45"Tento komentár bol poslaný užívateľom, ktorý ma menej než %(count)s "
46"komentárov:\n"
47"\n"
48"%(text)s"
49
50#: contrib/comments/views/comments.py:112
51#, python-format
52msgid ""
53"This comment was posted by a sketchy user:\n"
54"\n"
55"%(text)s"
56msgstr ""
57"Tento komentár bol poslaný rámcovým uzívateľom:\n"
58"\n"
59"%(text)s"
60
61#: contrib/comments/views/comments.py:184
62#: contrib/comments/views/comments.py:275
63msgid "Only POSTs are allowed"
64msgstr "Sú povolené len POST metódy"
65
66#: contrib/comments/views/comments.py:188
67#: contrib/comments/views/comments.py:279
68msgid "One or more of the required fields wasn't submitted"
69msgstr "Jedno alebo viac požadovaných polí nebolo postúpených"
70
71#: contrib/comments/views/comments.py:192
72#: contrib/comments/views/comments.py:281
73msgid "Somebody tampered with the comment form (security violation)"
74msgstr "Bola zistena neoprávnená manipulácia s formulárom komentára "
75
76#: contrib/comments/views/comments.py:202
77#: contrib/comments/views/comments.py:287
78msgid ""
79"The comment form had an invalid 'target' parameter -- the object ID was "
80"invalid"
81msgstr ""
82"Formulár kometára má chybný výstupný parameter -- object"
83"ID bol chybný"
84
85#: contrib/comments/views/comments.py:252
86#: contrib/comments/views/comments.py:316
87msgid "The comment form didn't provide either 'preview' or 'post'"
88msgstr "Neprišla ani jedna z možných volieb 'preview' alebo 'post'"
89
90#: contrib/admin/models/admin.py:6
91msgid "action time"
92msgstr "čas udalosti"
93
94#: contrib/admin/models/admin.py:9
95msgid "object id"
96msgstr "objekt id"
97
98#: contrib/admin/models/admin.py:10
99msgid "object repr"
100msgstr "objekt repr"
101
102#: contrib/admin/models/admin.py:11
103msgid "action flag"
104msgstr "návestie udalosti"
105
106#: contrib/admin/models/admin.py:12
107msgid "change message"
108msgstr "zmena zprávy"
109
110#: contrib/admin/models/admin.py:15
111msgid "log entry"
112msgstr "záznam priebehu"
113
114#: contrib/admin/models/admin.py:16
115msgid "log entries"
116msgstr "záznamy priebehu"
117
118#: contrib/admin/templatetags/admin_list.py:283
119msgid "All dates"
120msgstr "Všetky dátumy"
121
122#: contrib/admin/views/decorators.py:22
123#: contrib/admin/templates/admin/login.html:24
124msgid "Log in"
125msgstr "Prihlásenie"
126
127#: contrib/admin/views/decorators.py:56
128msgid ""
129"Please log in again, because your session has expired. Don't worry: Your "
130"submission has been saved."
131msgstr ""
132"Prosím prihláste sa znova, vaše sedenie stratilo platnosť. Žiadne obavy: Všetko "
133"čo ste vložili bolo uchované."
134
135#: contrib/admin/views/decorators.py:63
136msgid ""
137"Looks like your browser isn't configured to accept cookies. Please enable "
138"cookies, reload this page, and try again."
139msgstr ""
140
141#: contrib/admin/views/decorators.py:77
142msgid "Usernames cannot contain the '@' character."
143msgstr ""
144
145#: contrib/admin/views/decorators.py:79
146#, python-format
147msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
148msgstr ""
149
150#: contrib/admin/views/main.py:84
151#, python-format
152msgid ""
153"<h3>By %s:</h3>\n"
154"<ul>\n"
155msgstr ""
156
157#: contrib/admin/views/main.py:114 contrib/admin/views/main.py:131
158msgid "All"
159msgstr ""
160
161#: contrib/admin/views/main.py:194
162msgid "Unknown"
163msgstr ""
164
165#: contrib/admin/views/main.py:208
166#, python-format
167msgid "Select %s"
168msgstr ""
169
170#: contrib/admin/views/main.py:209
171#, python-format
172msgid "Select %s to change"
173msgstr ""
174
175#: contrib/admin/views/main.py:572
176#, python-format
177msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully."
178msgstr ""
179
180#: contrib/admin/views/main.py:577 contrib/admin/views/main.py:653
181msgid "You may edit it again below."
182msgstr ""
183
184#: contrib/admin/views/main.py:585 contrib/admin/views/main.py:662
185#, python-format
186msgid "You may add another %s below."
187msgstr ""
188
189#: contrib/admin/views/main.py:602
190#, fuzzy, python-format
191msgid "Add %s"
192msgstr "Pridaj"
193
194#: contrib/admin/views/main.py:618
195#, python-format
196msgid "Added %s."
197msgstr ""
198
199#: contrib/admin/views/main.py:618 contrib/admin/views/main.py:620
200#: contrib/admin/views/main.py:622
201msgid "and"
202msgstr ""
203
204#: contrib/admin/views/main.py:620
205#, fuzzy, python-format
206msgid "Changed %s."
207msgstr "Zmeň"
208
209#: contrib/admin/views/main.py:622
210#, python-format
211msgid "Deleted %s."
212msgstr ""
213
214#: contrib/admin/views/main.py:625
215msgid "No fields changed."
216msgstr ""
217
218#: contrib/admin/views/main.py:650
219#, python-format
220msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was changed successfully."
221msgstr ""
222
223#: contrib/admin/views/main.py:659
224#, python-format
225msgid ""
226"The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
227msgstr ""
228
229#: contrib/admin/views/main.py:697
230#, fuzzy, python-format
231msgid "Change %s"
232msgstr "Zmeň"
233
234#: contrib/admin/views/main.py:777
235#, python-format
236msgid "One or more %(fieldname)s in %(name)s: %(obj)s"
237msgstr ""
238
239#: contrib/admin/views/main.py:782
240#, python-format
241msgid "One or more %(fieldname)s in %(name)s:"
242msgstr ""
243
244#: contrib/admin/views/main.py:811
245#, python-format
246msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was deleted successfully."
247msgstr ""
248
249#: contrib/admin/views/main.py:814
250msgid "Are you sure?"
251msgstr ""
252
253#: contrib/admin/views/main.py:829
254#, fuzzy, python-format
255msgid "Change history: %s"
256msgstr "Zmena hesla"
257
258#: contrib/admin/views/doc.py:262 contrib/admin/views/doc.py:271
259#: contrib/admin/views/doc.py:273 contrib/admin/views/doc.py:278
260#: contrib/admin/views/doc.py:279 contrib/admin/views/doc.py:281
261msgid "Integer"
262msgstr ""
263
264#: contrib/admin/views/doc.py:263
265msgid "Boolean (Either True or False)"
266msgstr ""
267
268#: contrib/admin/views/doc.py:264
269#, python-format
270msgid "String (up to %(maxlength)s)"
271msgstr ""
272
273#: contrib/admin/views/doc.py:265
274msgid "Comma-separated integers"
275msgstr ""
276
277#: contrib/admin/views/doc.py:266
278#, fuzzy
279msgid "Date (without time)"
280msgstr "čas udalosti"
281
282#: contrib/admin/views/doc.py:267
283#, fuzzy
284msgid "Date (with time)"
285msgstr "Dátum/čas"
286
287#: contrib/admin/views/doc.py:268
288#, fuzzy
289msgid "E-mail address"
290msgstr "E-mailová adresa"
291
292#: contrib/admin/views/doc.py:269 contrib/admin/views/doc.py:272
293msgid "File path"
294msgstr ""
295
296#: contrib/admin/views/doc.py:270
297#, fuzzy
298msgid "Decimal number"
299msgstr "December"
300
301#: contrib/admin/views/doc.py:274
302#, fuzzy
303msgid "IP address"
304msgstr "emailová adresa"
305
306#: contrib/admin/views/doc.py:276
307msgid "Boolean (Either True, False or None)"
308msgstr ""
309
310#: contrib/admin/views/doc.py:277
311#, fuzzy
312msgid "Phone number"
313msgstr "Vložte celé číslo."
314
315#: contrib/admin/views/doc.py:280
316msgid "String (up to 50)"
317msgstr ""
318
319#: contrib/admin/views/doc.py:282
320msgid "Text"
321msgstr ""
322
323#: contrib/admin/views/doc.py:283
324msgid "Time"
325msgstr ""
326
327#: contrib/admin/views/doc.py:284 contrib/flatpages/models/flatpages.py:6
328msgid "URL"
329msgstr "URL"
330
331#: contrib/admin/views/doc.py:285
332msgid "U.S. state (two uppercase letters)"
333msgstr "U.S. štát (dve veľké písmená)"
334
335#: contrib/admin/views/doc.py:286
336msgid "XML text"
337msgstr "XML text"
338
339#: contrib/admin/templates/admin/template_debug.html:6
340msgid "Error in Template"
341msgstr "Chyba v predlohe"
342
343#: contrib/admin/templates/admin/template_debug.html:8
344#, python-format
345msgid ""
346"\n"
347"In template %(name)s, error at line %(line)s:\n"
348msgstr ""
349"\n"
350"V predlohe %(name)s, chyba na riadku %(line)s:\n"
351
352#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:5
353#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
354#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
355#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:12
356#: contrib/admin/templates/admin/base.html:29
357#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
358#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
359#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:4
360#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
361#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
362#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
363msgid "Home"
364msgstr "Začiatok"
365
366#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:10
367#, fuzzy, python-format
368msgid "Add %(name)s"
369msgstr "Pridaj"
370
371#: contrib/admin/templates/admin/index.html:27
372#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:14
373msgid "Add"
374msgstr "Pridaj"
375
376#: contrib/admin/templates/admin/index.html:33
377msgid "Change"
378msgstr "Zmeň"
379
380#: contrib/admin/templates/admin/index.html:43
381msgid "You don't have permission to edit anything."
382msgstr "Nemáte povolenie na zmeny ."
383
384#: contrib/admin/templates/admin/index.html:51
385msgid "Recent Actions"
386msgstr "Posledné udalosti"
387
388#: contrib/admin/templates/admin/index.html:52
389msgid "My Actions"
390msgstr "Moje udalosti"
391
392#: contrib/admin/templates/admin/index.html:56
393msgid "None available"
394msgstr "Nepovolené"
395
396#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
397msgid "Server error"
398msgstr "Chyba servera"
399
400#: contrib/admin/templates/admin/500.html:6
401msgid "Server error (500)"
402msgstr "Chyba servera (500)"
403
404#: contrib/admin/templates/admin/500.html:9
405msgid "Server Error <em>(500)</em>"
406msgstr "Chyba servera <em>(500)</em>"
407
408#: contrib/admin/templates/admin/500.html:10
409msgid ""
410"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
411"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
412msgstr ""
413"Vznikla chyba. Prostredníctvom e-mailu  bol o nej informovaný správca a "
414"chyba by mala byť o chviľu odstránená. Ďakujeme za vašu trpezlivosť."
415
416#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
417#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:19
418msgid "History"
419msgstr "História"
420
421#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:18
422msgid "Date/time"
423msgstr "Dátum/čas"
424
425#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:19 models/auth.py:47
426msgid "User"
427msgstr "Uživateľ"
428
429#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:20
430msgid "Action"
431msgstr "Udalosť"
432
433#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:26
434msgid "DATE_WITH_TIME_FULL"
435msgstr "PLNY_DATUM_AJ_CAS"
436
437#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:36
438msgid ""
439"This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this "
440"admin site."
441msgstr ""
442"Tento object nemá históriu zmien. Možno nebol pridaný prostredníctvom tohoto "
443"web admina"
444
445#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:4
446msgid "Django site admin"
447msgstr "Django web admin"
448
449#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:7
450msgid "Django administration"
451msgstr "Administrácia Django"
452
453#: contrib/admin/templates/admin/login.html:15
454msgid "Username:"
455msgstr "Meno:"
456
457#: contrib/admin/templates/admin/login.html:18
458msgid "Password:"
459msgstr "Heslo:"
460
461#: contrib/admin/templates/admin/login.html:20
462msgid "Have you <a href=\"/password_reset/\">forgotten your password</a>?"
463msgstr "Zabudli ste<a href=\"/password_reset/\"> vaše heslo</a>?"
464
465#: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
466#: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
467#, fuzzy
468msgid "Page not found"
469msgstr ""
470"#-#-#-#-#  django.po (PACKAGE VERSION)  #-#-#-#-#\n"
471"Stránka nebola nájdená\n"
472"#-#-#-#-#  django.po (PACKAGE VERSION)  #-#-#-#-#\n"
473"Stránka sa nenašla"
474
475#: contrib/admin/templates/admin/404.html:10
476msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
477msgstr "Ľutujeme, ale požadovaná stránka nebola nájdená."
478
479#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:20
480msgid "View on site"
481msgstr "Pozri tu"
482
483#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:28
484msgid "Please correct the error below."
485msgid_plural "Please correct the errors below."
486msgstr[0] "Prosím opravte chybu, je nižšie"
487msgstr[1] "Prosím opravte chyby, sú nižšie"
488
489#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:45
490msgid "Ordering"
491msgstr "Objednávanie"
492
493#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:48
494msgid "Order:"
495msgstr "Objednávka:"
496
497#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:7
498#, python-format
499msgid ""
500"Deleting the %(object_name)s '%(object)s' would result in deleting related "
501"objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
502"types of objects:"
503msgstr ""
504"Vymazaním objektu %(object_name)s '%(object)s' môžete spôsobiť vymazanie "
505"súvisiacich objektov, ale váš účet nemá povolenie na mazanie nasledujúcich "
506"typov objektov:"
507
508#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:14
509#, python-format
510msgid ""
511"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of "
512"the following related items will be deleted:"
513msgstr ""
514"Ste si istý, že chcete vymazať %(object_name)s \"%(object)s\"? Všetky "
515"nasledujúce objekty budú tiež vymazané :"
516
517#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:18
518msgid "Yes, I'm sure"
519msgstr "Ano, som si istý"
520
521#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
522msgid "Welcome,"
523msgstr "Vítajte,"
524
525#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
526msgid "Change password"
527msgstr "Zmena hesla"
528
529#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
530msgid "Log out"
531msgstr "Odhlásenie"
532
533#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:3
534msgid "Delete"
535msgstr "Vymazať"
536
537#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:4
538msgid "Save as new"
539msgstr "Uložiť ako nový"
540
541#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:5
542msgid "Save and add another"
543msgstr "Uložiť a pridať ďalší"
544
545#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:6
546msgid "Save and continue editing"
547msgstr "Uložiť a pokračovať editovať"
548
549#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:7
550#, fuzzy
551msgid "Save"
552msgstr "aktívny"
553
554#: contrib/admin/templates/admin/filter.html:1
555#, python-format
556msgid " By %(title)s "
557msgstr "Podľa %(title)s "
558
559#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
560#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
561#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:6
562#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:10
563msgid "Password change"
564msgstr "Zmena hesla"
565
566#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:6
567#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:10
568msgid "Password change successful"
569msgstr "Heslo bolo úspešne zmenené"
570
571#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:12
572msgid "Your password was changed."
573msgstr "Vaše heslo bolo zmenené."
574
575#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
576#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:6
577#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
578msgid "Password reset"
579msgstr "Obnova hesla"
580
581#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:12
582msgid ""
583"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset "
584"your password and e-mail the new one to you."
585msgstr ""
586"Zabudli ste vaše heslo? Vložte nižšie vašu e-mail adresu, a nové heslo vám "
587"bude na ňu zaslané ."
588
589#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
590msgid "E-mail address:"
591msgstr "E-mailová adresa"
592
593#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
594msgid "Reset my password"
595msgstr "Obnova môjho hesla"
596
597#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:8
598msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
599msgstr "Ďakujeme vám, za stráveny čas na našej stránke."
600
601#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:10
602msgid "Log in again"
603msgstr "Prihláste sa znovu"
604
605#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:6
606#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:10
607msgid "Password reset successful"
608msgstr "Heslo bolo úspešne obnovené"
609
610#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:12
611msgid ""
612"We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You "
613"should be receiving it shortly."
614msgstr ""
615"Poslali sme vám,  nové heslo na vami uvedenú emailovú adresu.Mali by ste ho "
616"dostať čo najskôr."
617
618#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:12
619msgid ""
620"Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
621"password twice so we can verify you typed it in correctly."
622msgstr ""
623"Kvôli bezpečnosti vložte prosím vaše staré heslo, a potom dvakrát vaše nové "
624"heslo, tým môžeme skontrolovať jeho správnosť."
625
626#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:17
627msgid "Old password:"
628msgstr "Staré heslo:"
629
630#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:19
631msgid "New password:"
632msgstr "Nové heslo:"
633
634#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:21
635msgid "Confirm password:"
636msgstr "Potvrdenie hesla:"
637
638#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:23
639msgid "Change my password"
640msgstr "Zmena môjho hesla"
641
642#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:2
643msgid "You're receiving this e-mail because you requested a password reset"
644msgstr "Dostali ste túto správu preto, lebo ste požadovali obnoviť vaše heslo"
645
646#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:3
647#, python-format
648msgid "for your user account at %(site_name)s"
649msgstr "pre váš užívateľský účet na %(site_name)s"
650
651#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:5
652#, python-format
653msgid "Your new password is: %(new_password)s"
654msgstr "Vaše nové heslo je: %(new_password)s"
655
656#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:7
657msgid "Feel free to change this password by going to this page:"
658msgstr "Môžete zmeniť toto heslo na nasledujúcej stránke:"
659
660#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:11
661msgid "Your username, in case you've forgotten:"
662msgstr "Vaše užívateľské meno, ak ste ho zabudli:"
663
664#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:13
665msgid "Thanks for using our site!"
666msgstr "Ďakujeme, že používate naše stránky!"
667
668#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:15
669#, python-format
670msgid "The %(site_name)s team"
671msgstr "Skupina %(site_name)s"
672
673#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
674msgid "Documentation"
675msgstr "Dokumentácia"
676
677#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
678msgid "Bookmarklets"
679msgstr "Záložky"
680
681#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:5
682msgid "Documentation bookmarklets"
683msgstr "Záložky dokumentácie"
684
685#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:9
686msgid ""
687"\n"
688"<p class=\"help\">To install bookmarklets, drag the link to your bookmarks\n"
689"toolbar, or right-click the link and add it to your bookmarks. Now you can\n"
690"select the bookmarklet from any page in the site.  Note that some of these\n"
691"bookmarklets require you to be viewing the site from a computer designated\n"
692"as \"internal\" (talk to your system administrator if you aren't sure if\n"
693"your computer is \"internal\").</p>\n"
694msgstr ""
695"\n"
696"<p class=\"help\">Na inštaláciu zarážok, ťahajte linku do vášho bookmarks\n"
697"toolbar, alebo klik pravou myšou na linku a pridať do vášho  bookmarks. Teraz si môžete\n"
698"vyberať zarážky z ľubovoľnej stránky webu.  Poznámka: pri tvorbe niektorých\n"
699"zarážok z ních, sa vyžaduje aby ste sa pohybovali po stránke z počítača označeného\n"
700"ako \"internal\" (obrátte sa na vášho systémového administrátora, ak nie ste si istý a ak\n"
701"ak váš počítač je \"internal\").</p>\n"
702
703#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:19
704msgid "Documentation for this page"
705msgstr "Dokumentácia  tejto stránky"
706
707#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:20
708msgid ""
709"Jumps you from any page to the documentation for the view that generates "
710"that page."
711msgstr ""
712"Skoč na ľubovoľnú stránku dokumentácie, z ponuky "
713"na tejto stránke."
714
715#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:22
716#, fuzzy
717msgid "Show object ID"
718msgstr "Ukáž objekt id"
719
720#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:23
721msgid ""
722"Shows the content-type and unique ID for pages that represent a single "
723"object."
724msgstr ""
725"Ukáž  content-type a jedinečné  ID pre stránky reprezentované jednoduchými "
726"objektami."
727
728#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:25
729msgid "Edit this object (current window)"
730msgstr "Edituj tento objekt (aktuálne okno)"
731
732#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:26
733msgid "Jumps to the admin page for pages that represent a single object."
734msgstr "Skoč na admin stránku z jednoduchých objektov zastupujúcich stránku."
735
736#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:28
737msgid "Edit this object (new window)"
738msgstr "Edituj tento objekt (nové okno)"
739
740#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:29
741msgid "As above, but opens the admin page in a new window."
742msgstr "Ako hore, ale otvorí admin stránku v novom okne"
743
744#: contrib/redirects/models/redirects.py:7
745msgid "redirect from"
746msgstr "presmerovaný z"
747
748#: contrib/redirects/models/redirects.py:8
749msgid ""
750"This should be an absolute path, excluding the domain name. Example: '/"
751"events/search/'."
752msgstr ""
753"Tu by sa mala použiť absolútna cesta, bez domény. Napr.: '/events/search/'."
754
755#: contrib/redirects/models/redirects.py:9
756msgid "redirect to"
757msgstr "presmerovaný na "
758
759#: contrib/redirects/models/redirects.py:10
760msgid ""
761"This can be either an absolute path (as above) or a full URL starting with "
762"'http://'."
763msgstr ""
764"Tu môže byť buď absolútna cesta (ako hore) alebo plné  URL začínajúce s "
765"'http://'."
766
767#: contrib/redirects/models/redirects.py:12
768msgid "redirect"
769msgstr "presmerovanie"
770
771#: contrib/redirects/models/redirects.py:13
772msgid "redirects"
773msgstr "presmerovania"
774
775#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:7
776msgid ""
777"Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
778msgstr ""
779"Príklad: '/about/contact/'. Uistite sa, že máte vložené ako úvodné tak aj "
780"záverečné lomítka."
781
782#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:8
783msgid "title"
784msgstr "názov"
785
786#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:9
787msgid "content"
788msgstr "obsah"
789
790#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:10
791msgid "enable comments"
792msgstr "povolené komentáre"
793
794#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:11
795msgid "template name"
796msgstr "meno predlohy"
797
798#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:12
799#, fuzzy
800msgid ""
801"Example: 'flatpages/contact_page'. If this isn't provided, the system will "
802"use 'flatpages/default'."
803msgstr ""
804"Príklad: 'flatfiles/contact_page'. Ak sa toto nevykonalo,  systém použije  "
805"'flatfiles/default'."
806
807#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:13
808msgid "registration required"
809msgstr "musíte byť zaregistrovaný"
810
811#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:13
812msgid "If this is checked, only logged-in users will be able to view the page."
813msgstr ""
814"Ak je toto označené, potom len prihlásený užívateľ môže vidieť túto stránku."
815
816#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:17
817msgid "flat page"
818msgstr "plochá stránka"
819
820#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:18
821msgid "flat pages"
822msgstr "ploché stránky"
823
824#: utils/translation.py:335
825msgid "DATE_FORMAT"
826msgstr "DATUM_FORMAT"
827
828#: utils/translation.py:336
829msgid "DATETIME_FORMAT"
830msgstr "DATUMCAS_FORMAT"
831
832#: utils/translation.py:337
833msgid "TIME_FORMAT"
834msgstr "CAS_FORMAT"
835
836#: utils/dates.py:6
837msgid "Monday"
838msgstr "Pondelok"
839
840#: utils/dates.py:6
841msgid "Tuesday"
842msgstr "Utorok"
843
844#: utils/dates.py:6
845msgid "Wednesday"
846msgstr "Streda"
847
848#: utils/dates.py:6
849msgid "Thursday"
850msgstr "Štvrtok"
851
852#: utils/dates.py:6
853msgid "Friday"
854msgstr "Piatok"
855
856#: utils/dates.py:7
857msgid "Saturday"
858msgstr "Sobota"
859
860#: utils/dates.py:7
861msgid "Sunday"
862msgstr "Nedeľa"
863
864#: utils/dates.py:14
865msgid "January"
866msgstr "Január"
867
868#: utils/dates.py:14
869msgid "February"
870msgstr "Február"
871
872#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
873msgid "March"
874msgstr "Marec"
875
876#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
877msgid "April"
878msgstr "Apríl"
879
880#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
881msgid "May"
882msgstr "Máj"
883
884#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
885msgid "June"
886msgstr "Jún"
887
888#: utils/dates.py:15 utils/dates.py:27
889msgid "July"
890msgstr "Júl"
891
892#: utils/dates.py:15
893msgid "August"
894msgstr "August"
895
896#: utils/dates.py:15
897msgid "September"
898msgstr "September"
899
900#: utils/dates.py:15
901msgid "October"
902msgstr "Octóber"
903
904#: utils/dates.py:15
905msgid "November"
906msgstr "November"
907
908#: utils/dates.py:16
909msgid "December"
910msgstr "December"
911
912#: utils/dates.py:27
913msgid "Jan."
914msgstr "Jan."
915
916#: utils/dates.py:27
917msgid "Feb."
918msgstr "Feb."
919
920#: utils/dates.py:28
921msgid "Aug."
922msgstr "Aug."
923
924#: utils/dates.py:28
925msgid "Sept."
926msgstr "Sept."
927
928#: utils/dates.py:28
929msgid "Oct."
930msgstr "Oct."
931
932#: utils/dates.py:28
933msgid "Nov."
934msgstr "Nov."
935
936#: utils/dates.py:28
937msgid "Dec."
938msgstr "Dec."
939
940#: models/core.py:7
941msgid "domain name"
942msgstr "meno domény"
943
944#: models/core.py:8
945msgid "display name"
946msgstr "zobrazené meno"
947
948#: models/core.py:10
949msgid "site"
950msgstr "web"
951
952#: models/core.py:11
953msgid "sites"
954msgstr "weby"
955
956#: models/core.py:28
957msgid "label"
958msgstr "popis"
959
960#: models/core.py:29 models/core.py:40 models/auth.py:6 models/auth.py:19
961msgid "name"
962msgstr "meno"
963
964#: models/core.py:31
965msgid "package"
966msgstr "balík"
967
968#: models/core.py:32
969msgid "packages"
970msgstr "balíky"
971
972#: models/core.py:42
973msgid "python module name"
974msgstr "meno python modulu"
975
976#: models/core.py:44
977msgid "content type"
978msgstr "typ obsahu"
979
980#: models/core.py:45
981msgid "content types"
982msgstr "typy obsahu"
983
984#: models/core.py:67
985msgid "session key"
986msgstr "kľúč sedenia"
987
988#: models/core.py:68
989msgid "session data"
990msgstr "údaje sedenia"
991
992#: models/core.py:69
993msgid "expire date"
994msgstr "dátum konca platnosti"
995
996#: models/core.py:71
997msgid "session"
998msgstr "sedenie"
999
1000#: models/core.py:72
1001msgid "sessions"
1002msgstr "sedenia"
1003
1004#: models/auth.py:8
1005msgid "codename"
1006msgstr "codename"
1007
1008#: models/auth.py:10
1009msgid "Permission"
1010msgstr "Povolenie"
1011
1012#: models/auth.py:11 models/auth.py:58
1013msgid "Permissions"
1014msgstr "Povolenia"
1015
1016#: models/auth.py:22
1017msgid "Group"
1018msgstr "Skupina"
1019
1020#: models/auth.py:23 models/auth.py:60
1021msgid "Groups"
1022msgstr "Skupiny"
1023
1024#: models/auth.py:33
1025msgid "username"
1026msgstr "užívateľské meno"
1027
1028#: models/auth.py:34
1029msgid "first name"
1030msgstr "meno"
1031
1032#: models/auth.py:35
1033msgid "last name"
1034msgstr "priezvisko"
1035
1036#: models/auth.py:36
1037msgid "e-mail address"
1038msgstr "emailová adresa"
1039
1040#: models/auth.py:37
1041msgid "password"
1042msgstr "heslo"
1043
1044#: models/auth.py:37
1045msgid "Use an MD5 hash -- not the raw password."
1046msgstr ""
1047"Vložte takú hodnotu hesla , ako vám ju vráti MD5, nevkladajte ho priamo. "
1048
1049#: models/auth.py:38
1050msgid "staff status"
1051msgstr "zamestnanecká príslušnosť"
1052
1053#: models/auth.py:38
1054msgid "Designates whether the user can log into this admin site."
1055msgstr "Označenie, ak užívateľ má oprávnenie vstúpiť ako administrátor."
1056
1057#: models/auth.py:39
1058msgid "active"
1059msgstr "aktívny"
1060
1061#: models/auth.py:40
1062msgid "superuser status"
1063msgstr "superuživateľská príslušnosť"
1064
1065#: models/auth.py:41
1066msgid "last login"
1067msgstr "posledné prihlásenie"
1068
1069#: models/auth.py:42
1070msgid "date joined"
1071msgstr "dátum registrácie"
1072
1073#: models/auth.py:44
1074msgid ""
1075"In addition to the permissions manually assigned, this user will also get "
1076"all permissions granted to each group he/she is in."
1077msgstr ""
1078"Okrem ručne vložených povolení, tento uživateľ dostane všetky povolenia  "
1079"skupin, v ktorých sa nachádza."
1080
1081#: models/auth.py:48
1082msgid "Users"
1083msgstr "Užívatelia"
1084
1085#: models/auth.py:57
1086msgid "Personal info"
1087msgstr "Osobné údaje"
1088
1089#: models/auth.py:59
1090msgid "Important dates"
1091msgstr "Dôležité údaje"
1092
1093#: models/auth.py:195
1094msgid "Message"
1095msgstr "Zpráva"
1096
1097#: conf/global_settings.py:37
1098msgid "Bengali"
1099msgstr "Bengálsky"
1100
1101#: conf/global_settings.py:38
1102msgid "Czech"
1103msgstr "Český"
1104
1105#: conf/global_settings.py:39
1106msgid "Welsh"
1107msgstr "Waleský"
1108
1109#: conf/global_settings.py:40
1110msgid "German"
1111msgstr "Nemecký"
1112
1113#: conf/global_settings.py:41
1114msgid "English"
1115msgstr "Anglický"
1116
1117#: conf/global_settings.py:42
1118msgid "Spanish"
1119msgstr "Španielsky"
1120
1121#: conf/global_settings.py:43
1122msgid "French"
1123msgstr "Francúzsky"
1124
1125#: conf/global_settings.py:44
1126msgid "Galician"
1127msgstr "Galicijský"
1128
1129#: conf/global_settings.py:45
1130msgid "Icelandic"
1131msgstr "Islandský"
1132
1133#: conf/global_settings.py:46
1134msgid "Italian"
1135msgstr "Taliansky"
1136
1137#: conf/global_settings.py:47
1138msgid "Norwegian"
1139msgstr "Nórsky"
1140
1141#: conf/global_settings.py:48
1142msgid "Brazilian"
1143msgstr "Brazílsky"
1144
1145#: conf/global_settings.py:49
1146msgid "Romanian"
1147msgstr "Rumúnsky"
1148
1149#: conf/global_settings.py:50
1150msgid "Russian"
1151msgstr "Ruský"
1152
1153#: conf/global_settings.py:51
1154msgid "Slovak"
1155msgstr "Slovenský"
1156
1157#: conf/global_settings.py:52
1158msgid "Serbian"
1159msgstr "Srbský"
1160
1161#: conf/global_settings.py:53
1162msgid "Swedish"
1163msgstr "Švédsky"
1164
1165#: conf/global_settings.py:54
1166msgid "Simplified Chinese"
1167msgstr "Zjednodušená činština "
1168
1169#: core/formfields.py:59 core/meta/fields.py:287 core/meta/fields.py:482
1170#: core/meta/fields.py:493
1171#, fuzzy
1172msgid "This field is required."
1173msgstr "Toto pole nie je platné."
1174
1175#: core/formfields.py:329
1176#, python-format
1177msgid "Ensure your text is less than %s characters."
1178msgstr "Uistite sa, že text je kratší ako %s znakov."
1179
1180#: core/formfields.py:333
1181#, fuzzy
1182msgid "Line breaks are not allowed here."
1183msgstr "Malé písmena tu nie sú povolené."
1184
1185#: core/formfields.py:429 core/formfields.py:500 core/formfields.py:538
1186#, python-format
1187msgid "Select a valid choice; '%(data)s' is not in %(choices)s."
1188msgstr "Určená platná voľba; '%(data)s' sa nenachádza v %(choices)s."
1189
1190#: core/formfields.py:594
1191msgid "The submitted file is empty."
1192msgstr "Poslaný súbor je prázdny."
1193
1194#: core/formfields.py:648
1195#, fuzzy
1196msgid "Enter a whole number between -32,768 and 32,767."
1197msgstr "Vložte celé číslo."
1198
1199#: core/formfields.py:657
1200#, fuzzy
1201msgid "Enter a positive number."
1202msgstr "Vložte celé číslo."
1203
1204#: core/formfields.py:666
1205#, fuzzy
1206msgid "Enter a whole number between 0 and 32,767."
1207msgstr "Vložte celé číslo."
1208
1209#: core/validators.py:59
1210msgid "This value must contain only letters, numbers and underscores."
1211msgstr "Toto môže obsahovať len písmená, číslice a podčiarkovníky."
1212
1213#: core/validators.py:63
1214msgid "This value must contain only letters, numbers, underscores and slashes."
1215msgstr "Toto môže obsahovať len písmena, číslice, podčiarkovniky a lomítka."
1216
1217#: core/validators.py:71
1218msgid "Uppercase letters are not allowed here."
1219msgstr "Veľké písmená tu nie sú povolené."
1220
1221#: core/validators.py:75
1222msgid "Lowercase letters are not allowed here."
1223msgstr "Malé písmena tu nie sú povolené."
1224
1225#: core/validators.py:82
1226msgid "Enter only digits separated by commas."
1227msgstr "Vložte len číslice, oddelené čiarkami."
1228
1229#: core/validators.py:94
1230msgid "Enter valid e-mail addresses separated by commas."
1231msgstr "Vložte platné e-mail adresy oddelené čiarkami."
1232
1233#: core/validators.py:98
1234msgid "Please enter a valid IP address."
1235msgstr "Prosím vložte platnú IP adresu."
1236
1237#: core/validators.py:102
1238msgid "Empty values are not allowed here."
1239msgstr "Prázdne hodnoty tu nie sú povolené."
1240
1241#: core/validators.py:106
1242msgid "Non-numeric characters aren't allowed here."
1243msgstr "Znaky, ktoré nie sú číslicami, tu nie sú povolené."
1244
1245#: core/validators.py:110
1246msgid "This value can't be comprised solely of digits."
1247msgstr "Tento údaj nemôže byť vytvorený len z číslic."
1248
1249#: core/validators.py:115
1250msgid "Enter a whole number."
1251msgstr "Vložte celé číslo."
1252
1253#: core/validators.py:119
1254msgid "Only alphabetical characters are allowed here."
1255msgstr "Tu sú povolené len alfanumerické znaky."
1256
1257#: core/validators.py:123
1258msgid "Enter a valid date in YYYY-MM-DD format."
1259msgstr "Vložte platný dátum vo formáte RRRR-MM-DD."
1260
1261#: core/validators.py:127
1262msgid "Enter a valid time in HH:MM format."
1263msgstr "Vložte platný čas vo formáte HH:MM."
1264
1265#: core/validators.py:131
1266msgid "Enter a valid date/time in YYYY-MM-DD HH:MM format."
1267msgstr "Vlož platný dátum/čas vo formáte RRRR-MM-DD HH:MM"
1268
1269#: core/validators.py:135
1270msgid "Enter a valid e-mail address."
1271msgstr "Vložte platnú e-mail adresu."
1272
1273#: core/validators.py:147
1274msgid ""
1275"Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a "
1276"corrupted image."
1277msgstr ""
1278"Nahrajte platný obrázok. Súbor, ktorý ste nahrali buď nebol obrázok alebo je "
1279"nahratý poškodený obrázok."
1280
1281#: core/validators.py:154
1282#, python-format
1283msgid "The URL %s does not point to a valid image."
1284msgstr "URL %s neodkazuje na platný obrázok."
1285
1286#: core/validators.py:158
1287#, python-format
1288msgid "Phone numbers must be in XXX-XXX-XXXX format. \"%s\" is invalid."
1289msgstr "Telefónne číslo musí mať formát XXX-XXX-XXXX. \"%s\" je neplatné."
1290
1291#: core/validators.py:166
1292#, python-format
1293msgid "The URL %s does not point to a valid QuickTime video."
1294msgstr "URL %s neodkazuje na platné QuickTime video."
1295
1296#: core/validators.py:170
1297msgid "A valid URL is required."
1298msgstr "Platné URL je požadované."
1299
1300#: core/validators.py:184
1301#, python-format
1302msgid ""
1303"Valid HTML is required. Specific errors are:\n"
1304"%s"
1305msgstr ""
1306"Platná HTML je požadovaná. Konkrétne chyby sú:\n"
1307"%s"
1308
1309#: core/validators.py:191
1310#, python-format
1311msgid "Badly formed XML: %s"
1312msgstr "Zle formované XML: %s"
1313
1314#: core/validators.py:201
1315#, python-format
1316msgid "Invalid URL: %s"
1317msgstr "Neplatný URL %s"
1318
1319#: core/validators.py:205 core/validators.py:207
1320#, python-format
1321msgid "The URL %s is a broken link."
1322msgstr "Odkaz na URL %s je neplatný."
1323
1324#: core/validators.py:213
1325msgid "Enter a valid U.S. state abbreviation."
1326msgstr "Vložte platnú skratku U.S. štátu."
1327
1328#: core/validators.py:228
1329#, python-format
1330msgid "Watch your mouth! The word %s is not allowed here."
1331msgid_plural "Watch your mouth! The words %s are not allowed here."
1332msgstr[0] "Vyjadrujte sa slušne! Slovo %s tu nie je dovolené použivať."
1333msgstr[1] "Vyjadrujte sa slušne! Slová %s tu nie je dovolené použivať."
1334
1335#: core/validators.py:235
1336#, python-format
1337msgid "This field must match the '%s' field."
1338msgstr "Toto pole sa musí zhodovať s poľom '%s'. "
1339
1340#: core/validators.py:254
1341msgid "Please enter something for at least one field."
1342msgstr "Prosím vložte niečo aspoň pre jedno pole."
1343
1344#: core/validators.py:263 core/validators.py:274
1345msgid "Please enter both fields or leave them both empty."
1346msgstr "Prosím vložte obidve polia, alebo nechajte ich obe prázdne. "
1347
1348#: core/validators.py:281
1349#, python-format
1350msgid "This field must be given if %(field)s is %(value)s"
1351msgstr "Toto pole musí byť vyplnené tak, že %(field)s obsahuje %(value)s"
1352
1353#: core/validators.py:293
1354#, python-format
1355msgid "This field must be given if %(field)s is not %(value)s"
1356msgstr ""
1357"Toto pole musí byť vyplnené tak, že %(field)s nesmie obsahovať %(value)s"
1358
1359#: core/validators.py:312
1360msgid "Duplicate values are not allowed."
1361msgstr "Duplicitné hodnoty nie sú povolené."
1362
1363#: core/validators.py:335
1364#, python-format
1365msgid "This value must be a power of %s."
1366msgstr "Táto hodnota musí byť mocninou  %s."
1367
1368#: core/validators.py:346
1369msgid "Please enter a valid decimal number."
1370msgstr "Prosím vložte platné desiatkové číslo. "
1371
1372#: core/validators.py:348
1373#, python-format
1374msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s total digit."
1375msgid_plural ""
1376"Please enter a valid decimal number with at most %s total digits."
1377msgstr[0] "Prosím vložte platné desiatkové číslo s najviac %s číslicou."
1378msgstr[1] "Prosím vložte platné desiatkové číslo s najviac %s číslicami."
1379
1380#: core/validators.py:351
1381#, python-format
1382msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal place."
1383msgid_plural ""
1384"Please enter a valid decimal number with at most %s decimal places."
1385msgstr[0] ""
1386"Prosím vložte platné desatinné číslo s najviac %s desatinným miestom."
1387msgstr[1] ""
1388"Prosím vložte platné desatinné číslo s najviac %s desatinnými miestami."
1389
1390#: core/validators.py:361
1391#, python-format
1392msgid "Make sure your uploaded file is at least %s bytes big."
1393msgstr "Presvedčte sa, že posielaný súbor nemá menej ako %s bytov."
1394
1395#: core/validators.py:362
1396#, python-format
1397msgid "Make sure your uploaded file is at most %s bytes big."
1398msgstr "Presvedčte sa, že posielaný súbor nemá viac ako %s bytov."
1399
1400#: core/validators.py:375
1401msgid "The format for this field is wrong."
1402msgstr "Formát pre toto pole je chybný."
1403
1404#: core/validators.py:390
1405msgid "This field is invalid."
1406msgstr "Toto pole nie je platné."
1407
1408#: core/validators.py:425
1409#, python-format
1410msgid "Could not retrieve anything from %s."
1411msgstr "Nič som nemohol získať z %s."
1412
1413#: core/validators.py:428
1414#, python-format
1415msgid ""
1416"The URL %(url)s returned the invalid Content-Type header '%(contenttype)s'."
1417msgstr ""
1418" URL %(url)s vrátilo neplatnú hlavičku  Content-Type  '%(contenttype)s'."
1419
1420#: core/validators.py:461
1421#, python-format
1422msgid ""
1423"Please close the unclosed %(tag)s tag from line %(line)s. (Line starts with "
1424"\"%(start)s\".)"
1425msgstr ""
1426"Prosím zavrite nezavretý  %(tag)s popisovač v riadku %(line)s. (Riadok "
1427"začína s  \"%(start)s\".)"
1428
1429#: core/validators.py:465
1430#, python-format
1431msgid ""
1432"Some text starting on line %(line)s is not allowed in that context. (Line "
1433"starts with \"%(start)s\".)"
1434msgstr ""
1435"Nejaký text začínajúci na riadku %(line)s nie je povolený v tomto kontexte. "
1436"(Riadok začína s \"%(start)s\".)"
1437
1438#: core/validators.py:470
1439#, python-format
1440msgid ""
1441"\"%(attr)s\" on line %(line)s is an invalid attribute. (Line starts with \"%"
1442"(start)s\".)"
1443msgstr ""
1444"\"%(attr)s\" na riadku %(line)s je neplatný atribút. (Riadok začína s \"%"
1445"(start)s\".)"
1446
1447#: core/validators.py:475
1448#, python-format
1449msgid ""
1450"\"<%(tag)s>\" on line %(line)s is an invalid tag. (Line starts with \"%"
1451"(start)s\".)"
1452msgstr ""
1453"\"<%(tag)s>\" na riadku %(line)s je neplatný popisovač. (Riadok začína s \"%"
1454"(start)s\".)"
1455
1456#: core/validators.py:479
1457#, python-format
1458msgid ""
1459"A tag on line %(line)s is missing one or more required attributes. (Line "
1460"starts with \"%(start)s\".)"
1461msgstr ""
1462"Popisovaču na riadku %(line)s chýba jeden alebo viac atribútov. (Riadok "
1463"začína s \"%(start)s\".)"
1464
1465#: core/validators.py:484
1466#, python-format
1467msgid ""
1468"The \"%(attr)s\" attribute on line %(line)s has an invalid value. (Line "
1469"starts with \"%(start)s\".)"
1470msgstr ""
1471"Atribút \"%(attr)s\" na riadku %(line)s má neplatnú hodnotu. (Riadok začína "
1472"s \"%(start)s\".)"
1473
1474#: core/meta/fields.py:46
1475#, fuzzy, python-format
1476msgid "Please enter a valid %s."
1477msgstr "Prosím vložte platnú IP adresu."
1478
1479#: core/meta/fields.py:60
1480#, python-format
1481msgid "%(optname)s with this %(fieldname)s already exists."
1482msgstr "%(optname)s s týmto %(fieldname)s už existuje."
1483
1484#: core/meta/fields.py:131
1485msgid " Separate multiple IDs with commas."
1486msgstr "Identifikátory oddeľte  čiarkami."
1487
1488#: core/meta/fields.py:134
1489msgid ""
1490" Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
1491msgstr ""
1492" Podržte \"Control\", alebo \"Command\" na  Mac_u, na výber viac ako jednej "
1493"položky."
1494
1495#: core/meta/fields.py:502
1496#, fuzzy
1497msgid "Enter a valid filename."
1498msgstr "Vložte platnú e-mail adresu."
1499
1500#: core/meta/fields.py:771
1501#, python-format
1502msgid "Please enter valid %(self)s IDs. The value %(value)r is invalid."
1503msgid_plural ""
1504"Please enter valid %(self)s IDs. The values %(value)r are invalid"
1505msgstr[0] "Prosím vložte platné %(self)s IDs. Hodnota %(value)r je chybná"
1506msgstr[1] "Prosím vložte platné %(self)s IDs. Hodnoty %(value)r sú chybné"
1507
Back to Top