Ticket #804: django.po

File django.po, 26.4 KB (added by anonymous, 13 years ago)
Line 
1# Translation of django.po to.
2# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4# Vladimir Labath <vlado@labath.org>, 2005.
5#
6#, fuzzy
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2005-11-15 14:02-0500\n"
12"PO-Revision-Date: 2005-11-10 23:22-0500\n"
13"Last-Translator: Vladimir Labath <vlado@labath.org>\n"
14"Language-Team: Slovak <sk@li.org>\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19#: contrib/admin/models/admin.py:6
20msgid "action time"
21msgstr "čas udalosti"
22
23#: contrib/admin/models/admin.py:9
24msgid "object id"
25msgstr "objekt id"
26
27#: contrib/admin/models/admin.py:10
28msgid "object repr"
29msgstr "objekt repr"
30
31#: contrib/admin/models/admin.py:11
32msgid "action flag"
33msgstr "návestie udalosti"
34
35#: contrib/admin/models/admin.py:12
36msgid "change message"
37msgstr "zmena zprávy"
38
39#: contrib/admin/models/admin.py:15
40msgid "log entry"
41msgstr "záznam priebehu"
42
43#: contrib/admin/models/admin.py:16
44msgid "log entries"
45msgstr "záznamy priebehu"
46
47#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
48#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
49#: contrib/admin/templates/admin/base.html:29
50#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
51#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
52#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:4
53#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
54#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
55msgid "Home"
56msgstr "Začiatok"
57
58#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
59msgid "History"
60msgstr "História"
61
62#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:18
63msgid "Date/time"
64msgstr "Dátum/čas"
65
66#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:19 models/auth.py:47
67msgid "User"
68msgstr "Uživateľ"
69
70#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:20
71msgid "Action"
72msgstr "Udalosť"
73
74#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:26
75msgid "DATE_WITH_TIME_FULL"
76msgstr "PLNY_DATUM_AJ_CAS"
77
78#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:36
79msgid ""
80"This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this "
81"admin site."
82msgstr ""
83"Tento object nemá históriu zmien. Možno nebol pridaný prostredníctvom tohoto "
84"web admina"
85
86#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:4
87msgid "Django site admin"
88msgstr "Django web admin"
89
90#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:7
91msgid "Django administration"
92msgstr "Administrácia Django"
93
94#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
95msgid "Server error"
96msgstr "Chyba servera"
97
98#: contrib/admin/templates/admin/500.html:6
99msgid "Server error (500)"
100msgstr "Chyba servera (500)"
101
102#: contrib/admin/templates/admin/500.html:9
103msgid "Server Error <em>(500)</em>"
104msgstr "Chyba servera <em>(500)</em>"
105
106#: contrib/admin/templates/admin/500.html:10
107msgid ""
108"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
109"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
110msgstr ""
111"Vznikla chyba. Prostredníctvom e-mailu  bol o nej informovaný správca a "
112"chyba by mala byť o chviľu odstránená. Ďakujeme za vašu trpezlivosť."
113
114#: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
115#: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
116msgid "Page not found"
117msgstr "Stránka nebola nájdená"
118
119#: contrib/admin/templates/admin/404.html:10
120msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
121msgstr "Ľutujeme, ale požadovaná stránka nebola nájdená."
122
123#: contrib/admin/templates/admin/index.html:27
124msgid "Add"
125msgstr "Pridaj"
126
127#: contrib/admin/templates/admin/index.html:33
128msgid "Change"
129msgstr "Zmeň"
130
131#: contrib/admin/templates/admin/index.html:43
132msgid "You don't have permission to edit anything."
133msgstr "Nemáte povolenie na zmeny ."
134
135#: contrib/admin/templates/admin/index.html:51
136msgid "Recent Actions"
137msgstr "Posledné udalosti"
138
139#: contrib/admin/templates/admin/index.html:52
140msgid "My Actions"
141msgstr "Moje udalosti"
142
143#: contrib/admin/templates/admin/index.html:56
144msgid "None available"
145msgstr "Nepovolené"
146
147#: contrib/admin/templates/admin/login.html:15
148msgid "Username:"
149msgstr "Meno:"
150
151#: contrib/admin/templates/admin/login.html:18
152msgid "Password:"
153msgstr "Heslo:"
154
155#: contrib/admin/templates/admin/login.html:20
156msgid "Have you <a href=\"/password_reset/\">forgotten your password</a>?"
157msgstr "Zabudli ste<a href=\"/password_reset/\"> vaše heslo</a>?"
158
159#: contrib/admin/templates/admin/login.html:24
160msgid "Log in"
161msgstr "Prihlásenie"
162
163#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
164msgid "Welcome,"
165msgstr "Vítajte,"
166
167#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
168msgid "Change password"
169msgstr "Zmena hesla"
170
171#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
172msgid "Log out"
173msgstr "Odhlásenie"
174
175#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:7
176#, python-format
177msgid ""
178"Deleting the %(object_name)s '%(object)s' would result in deleting related "
179"objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
180"types of objects:"
181msgstr ""
182"Vymazaním objektu %(object_name)s '%(object)s' môžete spôsobiť vymazanie "
183"súvisiacich objektov, ale váš účet nemá povolenie na mazanie nasledujúcich "
184"typov objektov:"
185
186#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:14
187#, python-format
188msgid ""
189"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of "
190"the following related items will be deleted:"
191msgstr ""
192"Ste si istý, že chcete vymazať %(object_name)s \"%(object)s\"? Všetky "
193"nasledujúce objekty budú tiež vymazané :"
194
195#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:18
196msgid "Yes, I'm sure"
197msgstr "Ano, som si istý"
198
199#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
200#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
201#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:6
202#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:10
203msgid "Password change"
204msgstr "Zmena hesla"
205
206#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:6
207#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:10
208msgid "Password change successful"
209msgstr "Heslo bolo úspešne zmenené"
210
211#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:12
212msgid "Your password was changed."
213msgstr "Vaše heslo bolo zmenené."
214
215#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
216#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:6
217#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
218msgid "Password reset"
219msgstr "Obnova hesla"
220
221#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:12
222msgid ""
223"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset "
224"your password and e-mail the new one to you."
225msgstr ""
226"Zabudli ste vaše heslo? Vložte nižšie vašu e-mail adresu, a nové heslo vám "
227"bude na ňu zaslané ."
228
229#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
230msgid "E-mail address:"
231msgstr "E-mailová adresa"
232
233#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
234msgid "Reset my password"
235msgstr "Obnova môjho hesla"
236
237#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:8
238msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
239msgstr "Ďakujeme vám, za stráveny čas na našej stránke."
240
241#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:10
242msgid "Log in again"
243msgstr "Prihláste sa znovu"
244
245#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:6
246#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:10
247msgid "Password reset successful"
248msgstr "Heslo bolo úspešne obnovené"
249
250#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:12
251msgid ""
252"We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You "
253"should be receiving it shortly."
254msgstr ""
255"Poslali sme vám,  nové heslo na vami uvedenú emailovú adresu.Mali by ste ho "
256"dostať čo najskôr."
257
258#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:12
259msgid ""
260"Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
261"password twice so we can verify you typed it in correctly."
262msgstr ""
263"Kvôli bezpečnosti vložte prosím vaše staré heslo, a potom dvakrát vaše nové "
264"heslo, tým môžeme skontrolovať jeho správnosť."
265
266#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:17
267msgid "Old password:"
268msgstr "Staré heslo:"
269
270#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:19
271msgid "New password:"
272msgstr "Nové heslo:"
273
274#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:21
275msgid "Confirm password:"
276msgstr "Potvrdenie hesla:"
277
278#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:23
279msgid "Change my password"
280msgstr "Zmena môjho hesla"
281
282#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:2
283msgid "You're receiving this e-mail because you requested a password reset"
284msgstr "Dostali ste túto správu preto, lebo ste požadovali obnoviť vaše heslo"
285
286#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:3
287#, python-format
288msgid "for your user account at %(site_name)s"
289msgstr "pre váš užívateľský účet na %(site_name)s"
290
291#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:5
292#, python-format
293msgid "Your new password is: %(new_password)s"
294msgstr "Vaše nové heslo je: %(new_password)s"
295
296#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:7
297msgid "Feel free to change this password by going to this page:"
298msgstr "Môžete zmeniť toto heslo na nasledujúcej stránke:"
299
300#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:11
301msgid "Your username, in case you've forgotten:"
302msgstr "Vaše užívateľské meno, ak ste ho zabudli:"
303
304#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:13
305msgid "Thanks for using our site!"
306msgstr "Ďakujeme, že používate naše stránky!"
307
308#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:15
309#, python-format
310msgid "The %(site_name)s team"
311msgstr "Skupina %(site_name)s"
312
313#: contrib/redirects/models/redirects.py:7
314msgid "redirect from"
315msgstr "presmerovaný z"
316
317#: contrib/redirects/models/redirects.py:8
318msgid ""
319"This should be an absolute path, excluding the domain name. Example: '/"
320"events/search/'."
321msgstr ""
322"Tu by sa mala použiť absolútna cesta, bez domény. Napr.: '/events/search/'."
323
324#: contrib/redirects/models/redirects.py:9
325msgid "redirect to"
326msgstr "presmerovaný na "
327
328#: contrib/redirects/models/redirects.py:10
329msgid ""
330"This can be either an absolute path (as above) or a full URL starting with "
331"'http://'."
332msgstr ""
333"Tu môže byť buď absolútna cesta (ako hore) alebo plné  URL začínajúce s "
334"'http://'."
335
336#: contrib/redirects/models/redirects.py:12
337msgid "redirect"
338msgstr "presmerovanie"
339
340#: contrib/redirects/models/redirects.py:13
341msgid "redirects"
342msgstr "presmerovania"
343
344#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:6
345msgid "URL"
346msgstr "URL"
347
348#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:7
349msgid ""
350"Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
351msgstr ""
352"Príklad: '/about/contact/'. Uistite sa, že máte vložené ako úvodné tak aj "
353"záverečné lomítka."
354
355#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:8
356msgid "title"
357msgstr "názov"
358
359#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:9
360msgid "content"
361msgstr "obsah"
362
363#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:10
364msgid "enable comments"
365msgstr "povolené komentáre"
366
367#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:11
368msgid "template name"
369msgstr "meno predlohy"
370
371#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:12
372msgid ""
373"Example: 'flatpages/contact_page'. If this isn't provided, the system will "
374"use 'flatpages/default'."
375msgstr ""
376"Príklad: 'flatpages/contact_page'. Ak sa toto nevykonalo,  systém použije  "
377"'flatpages/default'."
378
379#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:13
380msgid "registration required"
381msgstr "musíte byť zaregistrovaný"
382
383#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:13
384msgid "If this is checked, only logged-in users will be able to view the page."
385msgstr ""
386"Ak je toto označené, potom len prihlásený užívateľ môže vidieť túto stránku."
387
388#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:17
389msgid "flat page"
390msgstr "plochá stránka"
391
392#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:18
393msgid "flat pages"
394msgstr "ploché stránky"
395
396#: utils/dates.py:6
397msgid "Monday"
398msgstr "Pondelok"
399
400#: utils/dates.py:6
401msgid "Tuesday"
402msgstr "Utorok"
403
404#: utils/dates.py:6
405msgid "Wednesday"
406msgstr "Streda"
407
408#: utils/dates.py:6
409msgid "Thursday"
410msgstr "Štvrtok"
411
412#: utils/dates.py:6
413msgid "Friday"
414msgstr "Piatok"
415
416#: utils/dates.py:7
417msgid "Saturday"
418msgstr "Sobota"
419
420#: utils/dates.py:7
421msgid "Sunday"
422msgstr "Nedeľa"
423
424#: utils/dates.py:14
425msgid "January"
426msgstr "Január"
427
428#: utils/dates.py:14
429msgid "February"
430msgstr "Február"
431
432#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
433msgid "March"
434msgstr "Marec"
435
436#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
437msgid "April"
438msgstr "Apríl"
439
440#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
441msgid "May"
442msgstr "Máj"
443
444#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
445msgid "June"
446msgstr "Jún"
447
448#: utils/dates.py:15 utils/dates.py:27
449msgid "July"
450msgstr "Júl"
451
452#: utils/dates.py:15
453msgid "August"
454msgstr "August"
455
456#: utils/dates.py:15
457msgid "September"
458msgstr "September"
459
460#: utils/dates.py:15
461msgid "October"
462msgstr "Octóber"
463
464#: utils/dates.py:15
465msgid "November"
466msgstr "November"
467
468#: utils/dates.py:16
469msgid "December"
470msgstr "December"
471
472#: utils/dates.py:27
473msgid "Jan."
474msgstr ""
475
476#: utils/dates.py:27
477msgid "Feb."
478msgstr ""
479
480#: utils/dates.py:28
481msgid "Aug."
482msgstr ""
483
484#: utils/dates.py:28
485msgid "Sept."
486msgstr ""
487
488#: utils/dates.py:28
489msgid "Oct."
490msgstr ""
491
492#: utils/dates.py:28
493msgid "Nov."
494msgstr ""
495
496#: utils/dates.py:28
497msgid "Dec."
498msgstr ""
499
500#: utils/translation.py:335
501msgid "DATE_FORMAT"
502msgstr "DATUM_FORMAT"
503
504#: utils/translation.py:336
505msgid "DATETIME_FORMAT"
506msgstr "DATUMCAS_FORMAT"
507
508#: utils/translation.py:337
509msgid "TIME_FORMAT"
510msgstr "CAS_FORMAT"
511
512#: models/core.py:7
513msgid "domain name"
514msgstr "meno domény"
515
516#: models/core.py:8
517msgid "display name"
518msgstr "zobrazené meno"
519
520#: models/core.py:10
521msgid "site"
522msgstr "web"
523
524#: models/core.py:11
525msgid "sites"
526msgstr "weby"
527
528#: models/core.py:28
529msgid "label"
530msgstr "popis"
531
532#: models/core.py:29 models/core.py:40 models/auth.py:6 models/auth.py:19
533msgid "name"
534msgstr "meno"
535
536#: models/core.py:31
537msgid "package"
538msgstr "balík"
539
540#: models/core.py:32
541msgid "packages"
542msgstr "balíky"
543
544#: models/core.py:42
545msgid "python module name"
546msgstr "meno python modulu"
547
548#: models/core.py:44
549msgid "content type"
550msgstr "typ obsahu"
551
552#: models/core.py:45
553msgid "content types"
554msgstr "typy obsahu"
555
556#: models/core.py:67
557msgid "session key"
558msgstr "kľúč sedenia"
559
560#: models/core.py:68
561msgid "session data"
562msgstr "údaje sedenia"
563
564#: models/core.py:69
565msgid "expire date"
566msgstr "dátum konca platnosti"
567
568#: models/core.py:71
569msgid "session"
570msgstr "sedenie"
571
572#: models/core.py:72
573msgid "sessions"
574msgstr "sedenia"
575
576#: models/auth.py:8
577msgid "codename"
578msgstr "codename"
579
580#: models/auth.py:10
581msgid "Permission"
582msgstr "Povolenie"
583
584#: models/auth.py:11 models/auth.py:58
585msgid "Permissions"
586msgstr "Povolenia"
587
588#: models/auth.py:22
589msgid "Group"
590msgstr "Skupina"
591
592#: models/auth.py:23 models/auth.py:60
593msgid "Groups"
594msgstr "Skupiny"
595
596#: models/auth.py:33
597msgid "username"
598msgstr "užívateľské meno"
599
600#: models/auth.py:34
601msgid "first name"
602msgstr "meno"
603
604#: models/auth.py:35
605msgid "last name"
606msgstr "priezvisko"
607
608#: models/auth.py:36
609msgid "e-mail address"
610msgstr "emailová adresa"
611
612#: models/auth.py:37
613msgid "password"
614msgstr "heslo"
615
616#: models/auth.py:37
617msgid "Use an MD5 hash -- not the raw password."
618msgstr ""
619"Vložte takú hodnotu hesla , ako vám ju vráti MD5, nevkladajte ho priamo. "
620
621#: models/auth.py:38
622msgid "staff status"
623msgstr "zamestnanecká príslušnosť"
624
625#: models/auth.py:38
626msgid "Designates whether the user can log into this admin site."
627msgstr "Označenie, ak užívateľ má oprávnenie vstúpiť ako administrátor."
628
629#: models/auth.py:39
630msgid "active"
631msgstr "aktívny"
632
633#: models/auth.py:40
634msgid "superuser status"
635msgstr "superuživateľská príslušnosť"
636
637#: models/auth.py:41
638msgid "last login"
639msgstr "posledné prihlásenie"
640
641#: models/auth.py:42
642msgid "date joined"
643msgstr "dátum registrácie"
644
645#: models/auth.py:44
646msgid ""
647"In addition to the permissions manually assigned, this user will also get "
648"all permissions granted to each group he/she is in."
649msgstr ""
650"Okrem ručne vložených povolení, tento uživateľ dostane všetky povolenia  "
651"skupin, v ktorých sa nachádza."
652
653#: models/auth.py:48
654msgid "Users"
655msgstr "Užívatelia"
656
657#: models/auth.py:57
658msgid "Personal info"
659msgstr "Osobné údaje"
660
661#: models/auth.py:59
662msgid "Important dates"
663msgstr "Dôležité údaje"
664
665#: models/auth.py:195
666msgid "Message"
667msgstr "Zpráva"
668
669#: conf/global_settings.py:36
670msgid "Bengali"
671msgstr "Bengálsky"
672
673#: conf/global_settings.py:37
674msgid "Czech"
675msgstr "Český"
676
677#: conf/global_settings.py:38
678msgid "Welsh"
679msgstr "Waleský"
680
681#: conf/global_settings.py:39
682msgid "German"
683msgstr "Nemecký"
684
685#: conf/global_settings.py:40
686msgid "English"
687msgstr "Anglický"
688
689#: conf/global_settings.py:41
690msgid "Spanish"
691msgstr "Španielsky"
692
693#: conf/global_settings.py:42
694msgid "French"
695msgstr "Francúzsky"
696
697#: conf/global_settings.py:43
698msgid "Galician"
699msgstr "Galicijský"
700
701#: conf/global_settings.py:44
702msgid "Icelandic"
703msgstr "Islandský"
704
705#: conf/global_settings.py:45
706msgid "Italian"
707msgstr "Taliansky"
708
709#: conf/global_settings.py:46
710msgid "Norwegian"
711msgstr "Nórsky"
712
713#: conf/global_settings.py:47
714msgid "Brazilian"
715msgstr "Brazílsky"
716
717#: conf/global_settings.py:48
718msgid "Romanian"
719msgstr "Rumúnsky"
720
721#: conf/global_settings.py:49
722msgid "Russian"
723msgstr "Ruský"
724
725#: conf/global_settings.py:50
726msgid "Slovak"
727msgstr "Slovenský"
728
729#: conf/global_settings.py:51
730msgid "Serbian"
731msgstr "Srbský"
732
733#: conf/global_settings.py:52
734msgid "Swedish"
735msgstr "Švédsky"
736
737#: conf/global_settings.py:53
738msgid "Simplified Chinese"
739msgstr "Zjednodušená činština "
740
741#: core/validators.py:59
742msgid "This value must contain only letters, numbers and underscores."
743msgstr "Toto môže obsahovať len písmená, číslice a podčiarkovníky."
744
745#: core/validators.py:63
746msgid "This value must contain only letters, numbers, underscores and slashes."
747msgstr "Toto môže obsahovať len písmena, číslice, podčiarkovniky a lomítka."
748
749#: core/validators.py:71
750msgid "Uppercase letters are not allowed here."
751msgstr "Veľké písmená tu nie sú povolené."
752
753#: core/validators.py:75
754msgid "Lowercase letters are not allowed here."
755msgstr "Malé písmena tu nie sú povolené."
756
757#: core/validators.py:82
758msgid "Enter only digits separated by commas."
759msgstr "Vložte len číslice, oddelené čiarkami."
760
761#: core/validators.py:94
762msgid "Enter valid e-mail addresses separated by commas."
763msgstr "Vložte platné e-mail adresy oddelené čiarkami."
764
765#: core/validators.py:98
766msgid "Please enter a valid IP address."
767msgstr "Prosím vložte platnú IP adresu."
768
769#: core/validators.py:102
770msgid "Empty values are not allowed here."
771msgstr "Prázdne hodnoty tu nie sú povolené."
772
773#: core/validators.py:106
774msgid "Non-numeric characters aren't allowed here."
775msgstr "Znaky, ktoré nie sú číslicami, tu nie sú povolené."
776
777#: core/validators.py:110
778msgid "This value can't be comprised solely of digits."
779msgstr "Tento údaj nemôže byť vytvorený len z číslic."
780
781#: core/validators.py:115
782msgid "Enter a whole number."
783msgstr "Vložte celé číslo."
784
785#: core/validators.py:119
786msgid "Only alphabetical characters are allowed here."
787msgstr "Tu sú povolené len alfanumerické znaky."
788
789#: core/validators.py:123
790msgid "Enter a valid date in YYYY-MM-DD format."
791msgstr "Vložte platný dátum vo formáte RRRR-MM-DD."
792
793#: core/validators.py:127
794msgid "Enter a valid time in HH:MM format."
795msgstr "Vložte platný čas vo formáte HH:MM."
796
797#: core/validators.py:131
798msgid "Enter a valid date/time in YYYY-MM-DD HH:MM format."
799msgstr "Vlož platný dátum/čas vo formáte RRRR-MM-DD HH:MM"
800
801#: core/validators.py:135
802msgid "Enter a valid e-mail address."
803msgstr "Vložte platnú e-mail adresu."
804
805#: core/validators.py:147
806msgid ""
807"Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a "
808"corrupted image."
809msgstr ""
810"Nahrajte platný obrázok. Súbor, ktorý ste nahrali buď nebol obrázok alebo je "
811"nahratý poškodený obrázok."
812
813#: core/validators.py:154
814#, python-format
815msgid "The URL %s does not point to a valid image."
816msgstr "URL %s neodkazuje na platný obrázok."
817
818#: core/validators.py:158
819#, python-format
820msgid "Phone numbers must be in XXX-XXX-XXXX format. \"%s\" is invalid."
821msgstr "Telefónne číslo musí mať formát XXX-XXX-XXXX. \"%s\" je neplatné."
822
823#: core/validators.py:166
824#, python-format
825msgid "The URL %s does not point to a valid QuickTime video."
826msgstr "URL %s neodkazuje na platné QuickTime video."
827
828#: core/validators.py:170
829msgid "A valid URL is required."
830msgstr "Platné URL je požadované."
831
832#: core/validators.py:184
833#, python-format
834msgid ""
835"Valid HTML is required. Specific errors are:\n"
836"%s"
837msgstr ""
838"Platná HTML je požadovaná. Konkrétne chyby sú:\n"
839"%s"
840
841#: core/validators.py:191
842#, python-format
843msgid "Badly formed XML: %s"
844msgstr "Zle formované XML: %s"
845
846#: core/validators.py:201
847#, python-format
848msgid "Invalid URL: %s"
849msgstr "Neplatný URL %s"
850
851#: core/validators.py:205 core/validators.py:207
852#, python-format
853msgid "The URL %s is a broken link."
854msgstr "Odkaz na URL %s je neplatný."
855
856#: core/validators.py:213
857msgid "Enter a valid U.S. state abbreviation."
858msgstr "Vložte platnú skratku U.S. štátu."
859
860#: core/validators.py:228
861#, python-format
862msgid "Watch your mouth! The word %s is not allowed here."
863msgid_plural "Watch your mouth! The words %s are not allowed here."
864msgstr[0] "Vyjadrujte sa slušne! Slovo %s tu nie je dovolené použivať."
865msgstr[1] "Vyjadrujte sa slušne! Slová %s tu nie je dovolené použivať."
866
867#: core/validators.py:235
868#, python-format
869msgid "This field must match the '%s' field."
870msgstr "Toto pole sa musí zhodovať s poľom '%s'. "
871
872#: core/validators.py:254
873msgid "Please enter something for at least one field."
874msgstr "Prosím vložte niečo aspoň pre jedno pole."
875
876#: core/validators.py:263 core/validators.py:274
877msgid "Please enter both fields or leave them both empty."
878msgstr "Prosím vložte obidve polia, alebo nechajte ich obe prázdne. "
879
880#: core/validators.py:281
881#, python-format
882msgid "This field must be given if %(field)s is %(value)s"
883msgstr "Toto pole musí byť vyplnené tak, že %(field)s obsahuje %(value)s"
884
885#: core/validators.py:293
886#, python-format
887msgid "This field must be given if %(field)s is not %(value)s"
888msgstr ""
889"Toto pole musí byť vyplnené tak, že %(field)s nesmie obsahovať %(value)s"
890
891#: core/validators.py:312
892msgid "Duplicate values are not allowed."
893msgstr "Duplicitné hodnoty nie sú povolené."
894
895#: core/validators.py:335
896#, python-format
897msgid "This value must be a power of %s."
898msgstr "Táto hodnota musí byť mocninou  %s."
899
900#: core/validators.py:346
901msgid "Please enter a valid decimal number."
902msgstr "Prosím vložte platné desiatkové číslo. "
903
904#: core/validators.py:348
905#, python-format
906msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s total digit."
907msgid_plural ""
908"Please enter a valid decimal number with at most %s total digits."
909msgstr[0] "Prosím vložte platné desiatkové číslo s najviac %s číslicou."
910msgstr[1] "Prosím vložte platné desiatkové číslo s najviac %s číslicami."
911
912#: core/validators.py:351
913#, python-format
914msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal place."
915msgid_plural ""
916"Please enter a valid decimal number with at most %s decimal places."
917msgstr[0] ""
918"Prosím vložte platné desatinné číslo s najviac %s desatinným miestom."
919msgstr[1] ""
920"Prosím vložte platné desatinné číslo s najviac %s desatinnými miestami."
921
922#: core/validators.py:361
923#, python-format
924msgid "Make sure your uploaded file is at least %s bytes big."
925msgstr "Presvedčte sa, že posielaný súbor nemá menej ako %s bytov."
926
927#: core/validators.py:362
928#, python-format
929msgid "Make sure your uploaded file is at most %s bytes big."
930msgstr "Presvedčte sa, že posielaný súbor nemá viac ako %s bytov."
931
932#: core/validators.py:375
933msgid "The format for this field is wrong."
934msgstr "Formát pre toto pole je chybný."
935
936#: core/validators.py:390
937msgid "This field is invalid."
938msgstr "Toto pole nie je platné."
939
940#: core/validators.py:425
941#, python-format
942msgid "Could not retrieve anything from %s."
943msgstr "Nič som nemohol získať z %s."
944
945#: core/validators.py:428
946#, python-format
947msgid ""
948"The URL %(url)s returned the invalid Content-Type header '%(contenttype)s'."
949msgstr ""
950" URL %(url)s vrátilo neplatnú hlavičku  Content-Type  '%(contenttype)s'."
951
952#: core/validators.py:461
953#, python-format
954msgid ""
955"Please close the unclosed %(tag)s tag from line %(line)s. (Line starts with "
956"\"%(start)s\".)"
957msgstr ""
958"Prosím zavrite nezavretý  %(tag)s popisovač v riadku %(line)s. (Riadok "
959"začína s  \"%(start)s\".)"
960
961#: core/validators.py:465
962#, python-format
963msgid ""
964"Some text starting on line %(line)s is not allowed in that context. (Line "
965"starts with \"%(start)s\".)"
966msgstr ""
967"Nejaký text začínajúci na riadku %(line)s nie je povolený v tomto kontexte. "
968"(Riadok začína s \"%(start)s\".)"
969
970#: core/validators.py:470
971#, python-format
972msgid ""
973"\"%(attr)s\" on line %(line)s is an invalid attribute. (Line starts with \"%"
974"(start)s\".)"
975msgstr ""
976"\"%(attr)s\" na riadku %(line)s je neplatný atribút. (Riadok začína s \"%"
977"(start)s\".)"
978
979#: core/validators.py:475
980#, python-format
981msgid ""
982"\"<%(tag)s>\" on line %(line)s is an invalid tag. (Line starts with \"%"
983"(start)s\".)"
984msgstr ""
985"\"<%(tag)s>\" na riadku %(line)s je neplatný popisovač. (Riadok začína s \"%"
986"(start)s\".)"
987
988#: core/validators.py:479
989#, python-format
990msgid ""
991"A tag on line %(line)s is missing one or more required attributes. (Line "
992"starts with \"%(start)s\".)"
993msgstr ""
994"Popisovaču na riadku %(line)s chýba jeden alebo viac atribútov. (Riadok "
995"začína s \"%(start)s\".)"
996
997#: core/validators.py:484
998#, python-format
999msgid ""
1000"The \"%(attr)s\" attribute on line %(line)s has an invalid value. (Line "
1001"starts with \"%(start)s\".)"
1002msgstr ""
1003"Atribút \"%(attr)s\" na riadku %(line)s má neplatnú hodnotu. (Riadok začína "
1004"s \"%(start)s\".)"
1005
1006#: core/meta/fields.py:111
1007msgid " Separate multiple IDs with commas."
1008msgstr "Identifikátory oddeľte  čiarkami."
1009
1010#: core/meta/fields.py:114
1011msgid ""
1012" Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
1013msgstr ""
1014" Podržte \"Control\", alebo \"Command\" na  Mac_u, na výber viac ako jednej "
1015"položky."
Back to Top