Ticket #790: django.po

File django.po, 26.7 KB (added by radek, 12 years ago)

this one is based on newer rev 1217

Line 
1# Translation of django.po to Czech
2# Copyright (C) 2005 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the DJANGO package.
4# Radek Svarz <translate@svarz.cz>, 2005.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: Django Czech translation\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10"POT-Creation-Date: 2005-11-13 13:40-0600\n"
11"PO-Revision-Date: 2005-11-14 15:34+0100\n"
12"Last-Translator: Radek Svarz <translate@svarz.cz>\n"
13"Language-Team: Czech\n"
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
18"X-Poedit-Language: Czech\n"
19"X-Poedit-Country: CZECH REPUBLIC\n"
20
21#: contrib/admin/models/admin.py:6
22msgid "action time"
23msgstr "čas akce"
24
25#: contrib/admin/models/admin.py:9
26msgid "object id"
27msgstr "object id"
28
29#: contrib/admin/models/admin.py:10
30msgid "object repr"
31msgstr "object repr"
32
33#: contrib/admin/models/admin.py:11
34msgid "action flag"
35msgstr "příznak akce"
36
37#: contrib/admin/models/admin.py:12
38msgid "change message"
39msgstr "zpráva změny"
40
41#: contrib/admin/models/admin.py:15
42msgid "log entry"
43msgstr "log záznam"
44
45#: contrib/admin/models/admin.py:16
46msgid "log entries"
47msgstr "log záznamy"
48
49#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
50#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
51#: contrib/admin/templates/admin/base.html:29
52#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
53#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
54#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:4
55#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
56#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
57msgid "Home"
58msgstr "Domů"
59
60#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
61msgid "History"
62msgstr "Historie"
63
64#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:18
65msgid "Date/time"
66msgstr "Datum/čas"
67
68#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:19
69#: models/auth.py:47
70msgid "User"
71msgstr "Uživatel"
72
73#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:20
74msgid "Action"
75msgstr "Akce"
76
77#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:26
78msgid "DATE_WITH_TIME_FULL"
79msgstr "Plné datum s časem"
80
81#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:36
82msgid "This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this admin site."
83msgstr "Tento objekt nemá historii změn. Pravděpodobně nebyl přidán přes administrátorské rozhraní."
84
85#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:4
86msgid "Django site admin"
87msgstr "Django správa webu"
88
89#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:7
90msgid "Django administration"
91msgstr "Django správa"
92
93#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
94msgid "Server error"
95msgstr "Chyba serveru"
96
97#: contrib/admin/templates/admin/500.html:6
98msgid "Server error (500)"
99msgstr "Chyba serveru (500)"
100
101#: contrib/admin/templates/admin/500.html:9
102msgid "Server Error <em>(500)</em>"
103msgstr "Chyba serveru <em>(500)</em>"
104
105#: contrib/admin/templates/admin/500.html:10
106msgid "There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
107msgstr "Nastala chyba. Ta byla oznámena administrátorovi serveru pomocí e-mailu a měla by být brzy odstraněna. Děkujeme za trpělivost."
108
109#: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
110#: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
111msgid "Page not found"
112msgstr "Stránka nenalezena"
113
114#: contrib/admin/templates/admin/404.html:10
115msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
116msgstr "Je nám líto, ale vyžádaná stránka nebyla nalezena."
117
118#: contrib/admin/templates/admin/index.html:27
119msgid "Add"
120msgstr "Přidat"
121
122#: contrib/admin/templates/admin/index.html:33
123msgid "Change"
124msgstr "Změnit"
125
126#: contrib/admin/templates/admin/index.html:43
127msgid "You don't have permission to edit anything."
128msgstr "Nemáte oprávnění nic měnit."
129
130#: contrib/admin/templates/admin/index.html:51
131msgid "Recent Actions"
132msgstr "Poslední akce"
133
134#: contrib/admin/templates/admin/index.html:52
135msgid "My Actions"
136msgstr "Mé akce"
137
138#: contrib/admin/templates/admin/index.html:56
139msgid "None available"
140msgstr "Nic"
141
142#: contrib/admin/templates/admin/login.html:15
143msgid "Username:"
144msgstr "Uživatelské jméno:"
145
146#: contrib/admin/templates/admin/login.html:18
147msgid "Password:"
148msgstr "Heslo:"
149
150#: contrib/admin/templates/admin/login.html:20
151msgid "Have you <a href=\"/password_reset/\">forgotten your password</a>?"
152msgstr "<a href=\"/password_reset/\">Zapomněl(a) jste své heslo?</a>"
153
154#: contrib/admin/templates/admin/login.html:24
155msgid "Log in"
156msgstr "Přihlášení"
157
158#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
159msgid "Welcome,"
160msgstr "Vítejte,"
161
162#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
163msgid "Change password"
164msgstr "Změnit heslo"
165
166#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
167msgid "Log out"
168msgstr "Odhlásit se"
169
170#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:7
171#, fuzzy, python-format
172msgid "Deleting the %(object_name)s '%(object)s' would result in deleting related objects, but your account doesn't have permission to delete the following types of objects:"
173msgstr "Mazání %(object_name)s  '%(object)s' by vyústilo ve vymazání souvisejících objektů, ale Váš účet nemá oprávnění pro mazání následujících typů objektů:"
174
175#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:14
176#, python-format
177msgid "Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of the following related items will be deleted:"
178msgstr "Jste si jist(á), že chcete smazat %(object_name)s \"%(object)s\"? Všechny následující související položky budou smazány:"
179
180#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:18
181msgid "Yes, I'm sure"
182msgstr "Ano, jsem si jist"
183
184#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
185#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
186#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:6
187#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:10
188msgid "Password change"
189msgstr "Změna hesla"
190
191#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:6
192#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:10
193msgid "Password change successful"
194msgstr "Změna hesla byla úspěšná"
195
196#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:12
197msgid "Your password was changed."
198msgstr "Vaše heslo bylo změněno."
199
200#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
201#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:6
202#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
203msgid "Password reset"
204msgstr "Obnovení hesla"
205
206#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:12
207msgid "Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset your password and e-mail the new one to you."
208msgstr "Zapomněl(a) jste heslo? Vložte níže Vaši e-mailovou adresu a my Vaše heslo obnovíme a zašleme Vám e-mailem nové."
209
210#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
211msgid "E-mail address:"
212msgstr "E-mailová adresa:"
213
214#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
215msgid "Reset my password"
216msgstr "Obnovit mé heslo"
217
218#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:8
219msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
220msgstr "Děkujeme Vám za Váš strávený čas na našich webových stránkách."
221
222#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:10
223msgid "Log in again"
224msgstr "Přihlašte se znova"
225
226#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:6
227#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:10
228msgid "Password reset successful"
229msgstr "Obnovení hesla bylo úspěšné"
230
231#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:12
232msgid "We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You should be receiving it shortly."
233msgstr "Poslali jsme Vám e-mailem nové heslo na adresu, kterou jste zadal(a). Měl(a) byste ji dostat během okamžiku."
234
235#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:12
236msgid "Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new password twice so we can verify you typed it in correctly."
237msgstr "Prosíme, pro zabezpečení vložte svoje staré heslo a poté vložte dvakrát nové heslo, takže můžeme ověřit, že jste ho napsal(a) správně."
238
239#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:17
240msgid "Old password:"
241msgstr "Staré heslo:"
242
243#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:19
244msgid "New password:"
245msgstr "Nové heslo:"
246
247#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:21
248msgid "Confirm password:"
249msgstr "Potvrdit heslo:"
250
251#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:23
252msgid "Change my password"
253msgstr "Změnit mé heslo:"
254
255#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:2
256msgid "You're receiving this e-mail because you requested a password reset"
257msgstr "Dostal(a) jste tento e-mail, protože jste požádal(a) o obnovení hesla"
258
259#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:3
260#, python-format
261msgid "for your user account at %(site_name)s"
262msgstr "pro Váš uživatelský účet na %(site_name)s"
263
264#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:5
265#, python-format
266msgid "Your new password is: %(new_password)s"
267msgstr "Vaše nové heslo je: %(new_password)s"
268
269#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:7
270msgid "Feel free to change this password by going to this page:"
271msgstr "Můžete změnit toto heslo na následující stránce: "
272
273#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:11
274msgid "Your username, in case you've forgotten:"
275msgstr "Vaše uživatelské jméno, pro případ, že jste zapomněl(a):"
276
277#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:13
278msgid "Thanks for using our site!"
279msgstr "Děkujeme za používání našeho webu!"
280
281#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:15
282#, python-format
283msgid "The %(site_name)s team"
284msgstr "Tým %(site_name)s"
285
286#: contrib/redirects/models/redirects.py:7
287msgid "redirect from"
288msgstr "přesměrovat z"
289
290#: contrib/redirects/models/redirects.py:8
291msgid "This should be an absolute path, excluding the domain name. Example: '/events/search/'."
292msgstr "Toto by měla být absolutní cesta, bez domény. Např.  '/udalosti/hledat/'."
293
294#: contrib/redirects/models/redirects.py:9
295msgid "redirect to"
296msgstr "přesměrovat na"
297
298#: contrib/redirects/models/redirects.py:10
299msgid "This can be either an absolute path (as above) or a full URL starting with 'http://'."
300msgstr "Toto může být buď absolutní cesta (jako nahoře) nebo plné URL začínající na 'http://'."
301
302#: contrib/redirects/models/redirects.py:12
303msgid "redirect"
304msgstr "přesměrovat"
305
306#: contrib/redirects/models/redirects.py:13
307msgid "redirects"
308msgstr "přesměrování"
309
310#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:6
311msgid "URL"
312msgstr "URL"
313
314#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:7
315msgid "Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
316msgstr "Příklad: '/o/kontakt/'. Ujistěte se, že máte počáteční a konečná lomítka."
317
318#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:8
319msgid "title"
320msgstr "titulek"
321
322#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:9
323msgid "content"
324msgstr "obsah"
325
326#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:10
327msgid "enable comments"
328msgstr "povolit komentáře"
329
330#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:11
331msgid "template name"
332msgstr "jméno šablony"
333
334#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:12
335#, fuzzy
336msgid "Example: 'flatpages/contact_page'. If this isn't provided, the system will use 'flatpages/default'."
337msgstr "Například: 'flatfiles/kontaktni_stranka'. Pokud toto není zadáno, systém použije 'flatfiles/default'."
338
339#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:13
340msgid "registration required"
341msgstr "nutná registrace"
342
343#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:13
344msgid "If this is checked, only logged-in users will be able to view the page."
345msgstr "Pokud je zaškrtnuto, pouze přihlášení uživatelé budou moci prohlížet tuto stránku."
346
347#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:17
348msgid "flat page"
349msgstr "statická stránka"
350
351#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:18
352msgid "flat pages"
353msgstr "statické stránky"
354
355#: utils/translation.py:335
356msgid "DATE_FORMAT"
357msgstr "Formát data"
358
359#: utils/translation.py:336
360msgid "DATETIME_FORMAT"
361msgstr "Formát data a času"
362
363#: utils/translation.py:337
364msgid "TIME_FORMAT"
365msgstr "Formát času"
366
367#: utils/dates.py:6
368msgid "Monday"
369msgstr "Pondělí"
370
371#: utils/dates.py:6
372msgid "Tuesday"
373msgstr "Úterý"
374
375#: utils/dates.py:6
376msgid "Wednesday"
377msgstr "Středa"
378
379#: utils/dates.py:6
380msgid "Thursday"
381msgstr "Čtvrtek"
382
383#: utils/dates.py:6
384msgid "Friday"
385msgstr "Pátek"
386
387#: utils/dates.py:7
388msgid "Saturday"
389msgstr "Sobota"
390
391#: utils/dates.py:7
392msgid "Sunday"
393msgstr "Neděle"
394
395#: utils/dates.py:14
396msgid "January"
397msgstr "Leden"
398
399#: utils/dates.py:14
400msgid "February"
401msgstr "Únor"
402
403#: utils/dates.py:14
404#: utils/dates.py:27
405msgid "March"
406msgstr "Březen"
407
408#: utils/dates.py:14
409#: utils/dates.py:27
410msgid "April"
411msgstr "Duben"
412
413#: utils/dates.py:14
414#: utils/dates.py:27
415msgid "May"
416msgstr "Květen"
417
418#: utils/dates.py:14
419#: utils/dates.py:27
420msgid "June"
421msgstr "Červen"
422
423#: utils/dates.py:15
424#: utils/dates.py:27
425msgid "July"
426msgstr "Červenec"
427
428#: utils/dates.py:15
429msgid "August"
430msgstr "Srpen"
431
432#: utils/dates.py:15
433msgid "September"
434msgstr "Září"
435
436#: utils/dates.py:15
437msgid "October"
438msgstr "Říjen"
439
440#: utils/dates.py:15
441msgid "November"
442msgstr "Listopad"
443
444#: utils/dates.py:16
445msgid "December"
446msgstr "Prosinec"
447
448#: utils/dates.py:27
449msgid "Jan."
450msgstr "Led."
451
452#: utils/dates.py:27
453msgid "Feb."
454msgstr "Ún."
455
456#: utils/dates.py:28
457msgid "Aug."
458msgstr "Srp."
459
460#: utils/dates.py:28
461msgid "Sept."
462msgstr "Zář."
463
464#: utils/dates.py:28
465msgid "Oct."
466msgstr "Říj."
467
468#: utils/dates.py:28
469msgid "Nov."
470msgstr "List."
471
472#: utils/dates.py:28
473msgid "Dec."
474msgstr "Pros."
475
476#: models/core.py:7
477msgid "domain name"
478msgstr "jméno domény"
479
480#: models/core.py:8
481msgid "display name"
482msgstr "zobrazené jméno"
483
484#: models/core.py:10
485msgid "site"
486msgstr "web"
487
488#: models/core.py:11
489msgid "sites"
490msgstr "weby"
491
492#: models/core.py:28
493msgid "label"
494msgstr "nadpis"
495
496#: models/core.py:29
497#: models/core.py:40
498#: models/auth.py:6
499#: models/auth.py:19
500msgid "name"
501msgstr "jméno"
502
503#: models/core.py:31
504msgid "package"
505msgstr "balík"
506
507#: models/core.py:32
508msgid "packages"
509msgstr "balíky"
510
511#: models/core.py:42
512msgid "python module name"
513msgstr "jméno modulu Pythonu"
514
515#: models/core.py:44
516msgid "content type"
517msgstr "typ obsahu"
518
519#: models/core.py:45
520msgid "content types"
521msgstr "typy obsahu"
522
523#: models/core.py:67
524msgid "session key"
525msgstr "klíč sezení"
526
527#: models/core.py:68
528msgid "session data"
529msgstr "data sezení"
530
531#: models/core.py:69
532msgid "expire date"
533msgstr "datum expirace"
534
535#: models/core.py:71
536msgid "session"
537msgstr "sezení"
538
539#: models/core.py:72
540msgid "sessions"
541msgstr "sezení"
542
543#: models/auth.py:8
544msgid "codename"
545msgstr "codename"
546
547#: models/auth.py:10
548msgid "Permission"
549msgstr "Oprávnění"
550
551#: models/auth.py:11
552#: models/auth.py:58
553msgid "Permissions"
554msgstr "Oprávnění"
555
556#: models/auth.py:22
557msgid "Group"
558msgstr "Skupina"
559
560#: models/auth.py:23
561#: models/auth.py:60
562msgid "Groups"
563msgstr "Skupiny"
564
565#: models/auth.py:33
566msgid "username"
567msgstr "uživatelské jméno"
568
569#: models/auth.py:34
570msgid "first name"
571msgstr "křestní jméno"
572
573#: models/auth.py:35
574msgid "last name"
575msgstr "příjmení"
576
577#: models/auth.py:36
578msgid "e-mail address"
579msgstr "e-mailová adresa"
580
581#: models/auth.py:37
582msgid "password"
583msgstr "heslo"
584
585#: models/auth.py:37
586msgid "Use an MD5 hash -- not the raw password."
587msgstr "Použije se MD5 hash -- ne čisté heslo."
588
589#: models/auth.py:38
590#, fuzzy
591msgid "staff status"
592msgstr "povolí přístup do administrativní aplikace"
593
594#: models/auth.py:38
595msgid "Designates whether the user can log into this admin site."
596msgstr "Rozhodne, zda se může uživatel přihlásit do správy webu."
597
598#: models/auth.py:39
599msgid "active"
600msgstr "aktivní"
601
602#: models/auth.py:40
603msgid "superuser status"
604msgstr "stav superuživatel"
605
606#: models/auth.py:41
607msgid "last login"
608msgstr "poslední přihlášení"
609
610#: models/auth.py:42
611msgid "date joined"
612msgstr "datum zaregistrování"
613
614#: models/auth.py:44
615msgid "In addition to the permissions manually assigned, this user will also get all permissions granted to each group he/she is in."
616msgstr "Kromě manuálně přidělených oprávnění uživatel dostane všechna oprávnění pro každou skupinu, ve které je."
617
618#: models/auth.py:48
619msgid "Users"
620msgstr "Uživatelé"
621
622#: models/auth.py:57
623msgid "Personal info"
624msgstr "Osobní informace"
625
626#: models/auth.py:59
627msgid "Important dates"
628msgstr "Důležitá data"
629
630#: models/auth.py:182
631msgid "Message"
632msgstr "Zpráva"
633
634#: conf/global_settings.py:36
635msgid "Bengali"
636msgstr "Bengálsky"
637
638#: conf/global_settings.py:37
639msgid "Czech"
640msgstr "Česky"
641
642#: conf/global_settings.py:38
643msgid "Welsh"
644msgstr "Welšsky"
645
646#: conf/global_settings.py:39
647msgid "German"
648msgstr "Německy"
649
650#: conf/global_settings.py:40
651msgid "English"
652msgstr "Anglicky"
653
654#: conf/global_settings.py:41
655msgid "Spanish"
656msgstr "Španělsky"
657
658#: conf/global_settings.py:42
659msgid "French"
660msgstr "Francouzsky"
661
662#: conf/global_settings.py:43
663msgid "Galician"
664msgstr "Galicijsky"
665
666#: conf/global_settings.py:44
667msgid "Icelandic"
668msgstr "Islandština"
669
670#: conf/global_settings.py:45
671msgid "Italian"
672msgstr "Italsky"
673
674#: conf/global_settings.py:46
675msgid "Norwegian"
676msgstr "Norsky"
677
678#: conf/global_settings.py:47
679msgid "Brazilian"
680msgstr "Brazilsky"
681
682#: conf/global_settings.py:48
683msgid "Romanian"
684msgstr "Rumunsky"
685
686#: conf/global_settings.py:49
687msgid "Russian"
688msgstr "Rusky"
689
690#: conf/global_settings.py:50
691msgid "Slovak"
692msgstr "Slovensky"
693
694#: conf/global_settings.py:51
695msgid "Serbian"
696msgstr "Srbsky"
697
698#: conf/global_settings.py:52
699msgid "Swedish"
700msgstr "Švédsky"
701
702#: conf/global_settings.py:53
703msgid "Simplified Chinese"
704msgstr "Jednoduchá čínština"
705
706#: core/validators.py:59
707msgid "This value must contain only letters, numbers and underscores."
708msgstr "Tato hodnota musí obsahovat pouze znaky, čísla nebo podtržítka."
709
710#: core/validators.py:63
711msgid "This value must contain only letters, numbers, underscores and slashes."
712msgstr "Tato hodnota musí obsahovat pouze znaky, čísla, podtržítka nebo lomítka."
713
714#: core/validators.py:71
715msgid "Uppercase letters are not allowed here."
716msgstr "Velká písmena zde nejsou povolená."
717
718#: core/validators.py:75
719msgid "Lowercase letters are not allowed here."
720msgstr "Malá písmena zde nejsou povolená."
721
722#: core/validators.py:82
723msgid "Enter only digits separated by commas."
724msgstr "Vložte pouze cifry oddělené čárkami."
725
726#: core/validators.py:94
727msgid "Enter valid e-mail addresses separated by commas."
728msgstr "Vložte platné e-mailové adresy oddělené čárkami."
729
730#: core/validators.py:98
731msgid "Please enter a valid IP address."
732msgstr "Prosíme, zadejte platnou IP adresu."
733
734#: core/validators.py:102
735msgid "Empty values are not allowed here."
736msgstr "Zde nejsou povolené prázdné hodnoty."
737
738#: core/validators.py:106
739msgid "Non-numeric characters aren't allowed here."
740msgstr "Znaky, které nejsou čísla, nejsou zde povoleny."
741
742#: core/validators.py:110
743msgid "This value can't be comprised solely of digits."
744msgstr "Tato hodnota nemůže být složená pouze z cifer."
745
746#: core/validators.py:115
747msgid "Enter a whole number."
748msgstr "Vložte celé číslo."
749
750#: core/validators.py:119
751msgid "Only alphabetical characters are allowed here."
752msgstr "Zde jsou povoleny pouze alfanumerické znaky."
753
754#: core/validators.py:123
755msgid "Enter a valid date in YYYY-MM-DD format."
756msgstr "Vložte platné datum ve formátu RRRR-MM-DD."
757
758#: core/validators.py:127
759msgid "Enter a valid time in HH:MM format."
760msgstr "Vložte platný čas ve formátu HH:MM."
761
762#: core/validators.py:131
763msgid "Enter a valid date/time in YYYY-MM-DD HH:MM format."
764msgstr "Vložte platné datum a čas ve formátu RRRR-MM-DD HH:MM."
765
766#: core/validators.py:135
767msgid "Enter a valid e-mail address."
768msgstr "Vložte platnou e-mailovou adresu."
769
770#: core/validators.py:147
771msgid "Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a corrupted image."
772msgstr "Nahrajte na server platný obrázek. Soubor, který jste nahrál(a) nebyl obrázek, nebo byl porušen."
773
774#: core/validators.py:154
775#, python-format
776msgid "The URL %s does not point to a valid image."
777msgstr "URL %s neukazuje na platný obrázek."
778
779#: core/validators.py:158
780#, python-format
781msgid "Phone numbers must be in XXX-XXX-XXXX format. \"%s\" is invalid."
782msgstr "Telefonní čísla musí být ve formátu XXX-XXX-XXXX. \"%s\" není platné."
783
784#: core/validators.py:166
785#, python-format
786msgid "The URL %s does not point to a valid QuickTime video."
787msgstr "URL %s neodkazuje na platné video ve formátu QuickTime."
788
789#: core/validators.py:170
790msgid "A valid URL is required."
791msgstr "Je vyžadováno platné URL."
792
793#: core/validators.py:184
794#, python-format
795msgid ""
796"Valid HTML is required. Specific errors are:\n"
797"%s"
798msgstr ""
799"Je vyžadováno platné HTML. Konkrétní chyby jsou:\n"
800"%s"
801
802#: core/validators.py:191
803#, python-format
804msgid "Badly formed XML: %s"
805msgstr "Špatně formované XML: %s"
806
807#: core/validators.py:201
808#, python-format
809msgid "Invalid URL: %s"
810msgstr "Neplatné URL: %s"
811
812#: core/validators.py:205
813#: core/validators.py:207
814#, python-format
815msgid "The URL %s is a broken link."
816msgstr "Odkaz na URL %s je rozbitý."
817
818#: core/validators.py:213
819msgid "Enter a valid U.S. state abbreviation."
820msgstr "Vložte platnou zkraku U.S. státu."
821
822#: core/validators.py:228
823#, python-format
824msgid "Watch your mouth! The word %s is not allowed here."
825msgid_plural "Watch your mouth! The words %s are not allowed here."
826msgstr[0] "Mluvte slušně! Slovo %s zde není přípustné."
827msgstr[1] "Mluvte slušně! Slova %s zde nejsou přípustná."
828msgstr[2] "Mluvte slušně! Slova %s zde nejsou přípustná."
829
830#: core/validators.py:235
831#, python-format
832msgid "This field must match the '%s' field."
833msgstr "Toto pole se musí shodovat s polem '%s'."
834
835#: core/validators.py:254
836msgid "Please enter something for at least one field."
837msgstr "Prosíme, vložte něco alespoň pro jedno pole."
838
839#: core/validators.py:263
840#: core/validators.py:274
841msgid "Please enter both fields or leave them both empty."
842msgstr "Prosíme, vložte obě pole, nebo je nechte obě prázdná."
843
844#: core/validators.py:281
845#, python-format
846msgid "This field must be given if %(field)s is %(value)s"
847msgstr "Toto pole musí být vyplněno, když %(field)s má %(value)s"
848
849#: core/validators.py:293
850#, python-format
851msgid "This field must be given if %(field)s is not %(value)s"
852msgstr "Toto pole musí být vyplněno, když %(field)s nemá %(value)s"
853
854#: core/validators.py:312
855msgid "Duplicate values are not allowed."
856msgstr "Duplikátní hodnoty nejsou povolené."
857
858#: core/validators.py:335
859#, python-format
860msgid "This value must be a power of %s."
861msgstr "Tato hodnota musí být mocninou %s."
862
863#: core/validators.py:346
864msgid "Please enter a valid decimal number."
865msgstr "Prosíme, vložte platné číslo."
866
867#: core/validators.py:348
868#, python-format
869msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s total digit."
870msgid_plural "Please enter a valid decimal number with at most %s total digits."
871msgstr[0] "Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s cifrou celkem."
872msgstr[1] "Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s ciframi celkem."
873msgstr[2] "Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s ciframi celkem."
874
875#: core/validators.py:351
876#, python-format
877msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal place."
878msgid_plural "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal places."
879msgstr[0] "Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s cifrou za desetinnou čárkou celkem."
880msgstr[1] "Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s ciframi za desetinnou čárkou celkem."
881msgstr[2] "Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s ciframi za desetinnou čárkou celkem."
882
883#: core/validators.py:361
884#, python-format
885msgid "Make sure your uploaded file is at least %s bytes big."
886msgstr "Ujistěte se, že posílaný soubor je velký nejméně %s bytů."
887
888#: core/validators.py:362
889#, python-format
890msgid "Make sure your uploaded file is at most %s bytes big."
891msgstr "Ujistěte se, že posílaný soubor je velký nejvíce %s bytů."
892
893#: core/validators.py:375
894msgid "The format for this field is wrong."
895msgstr "Formát pro toto pole je špatný."
896
897#: core/validators.py:390
898msgid "This field is invalid."
899msgstr "Toto pole není platné."
900
901#: core/validators.py:425
902#, python-format
903msgid "Could not retrieve anything from %s."
904msgstr "Nemohl jsem získat nic z %s."
905
906#: core/validators.py:428
907#, python-format
908msgid "The URL %(url)s returned the invalid Content-Type header '%(contenttype)s'."
909msgstr "URL %(url)s vrátilo neplatnou hlavičku Content-Type '%(contenttype)s'."
910
911#: core/validators.py:461
912#, python-format
913msgid "Please close the unclosed %(tag)s tag from line %(line)s. (Line starts with \"%(start)s\".)"
914msgstr "Prosíme, zavřete nezavřenou značku %(tag)s z řádky %(line)s. (Řádka začíná s \"%(start)s\".)"
915
916#: core/validators.py:465
917#, python-format
918msgid "Some text starting on line %(line)s is not allowed in that context. (Line starts with \"%(start)s\".)"
919msgstr "Nějaký text začínající na řádce %(line)s není povolen v tomto kontextu. (Řádka začíná s \"%(start)s\".)"
920
921#: core/validators.py:470
922#, python-format
923msgid "\"%(attr)s\" on line %(line)s is an invalid attribute. (Line starts with \"%(start)s\".)"
924msgstr "\"%(attr)s\" na řádce %(line)s je neplatný atribut. (Řádka začíná s \"%(start)s\".)"
925
926#: core/validators.py:475
927#, python-format
928msgid "\"<%(tag)s>\" on line %(line)s is an invalid tag. (Line starts with \"%(start)s\".)"
929msgstr "\"<%(tag)s>\" na řádce %(line)s je neplatná značka. (Řádka začíná s \"%(start)s\".)"
930
931#: core/validators.py:479
932#, python-format
933msgid "A tag on line %(line)s is missing one or more required attributes. (Line starts with \"%(start)s\".)"
934msgstr "Značce na řádce %(line)s schází jeden nebo více požadovaných atributů. (Řádka začíná s \"%(start)s\".)"
935
936#: core/validators.py:484
937#, python-format
938msgid "The \"%(attr)s\" attribute on line %(line)s has an invalid value. (Line starts with \"%(start)s\".)"
939msgstr "Atribut \"%(attr)s\" na řádce %(line)s má neplatnou hodnotu. (Řádka začína s \"%(start)s\".)"
940
941#: core/meta/fields.py:111
942msgid " Separate multiple IDs with commas."
943msgstr "Oddělte více identifikátorů čárkami."
944
945#: core/meta/fields.py:114
946msgid " Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
947msgstr "Podržte  \"Control\", nebo \"Command\" na Macu pro vybrání více jak jedné položky."
948
Back to Top