Ticket #747: django.po

File django.po, 25.2 KB (added by Esaj <jason@…>, 12 years ago)

Welsh (cy) translation file.

Line 
1# Translation of Django to Welsh.
2# Copyright (C) 2005 Django.
3# This file is distributed under the same license as the Django package.
4# Jason Davies <jason@jasondavies.com>, 2005.
5#
6#, fuzzy
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2005-11-05 23:23+0000\n"
12"PO-Revision-Date: 2005-11-05 HO:MI+ZONE\n"
13"Last-Translator: Jason Davies <jason@jasondavies.com>\n"
14"Language-Team: Cymraeg <cy@li.org>\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
20#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
21#: contrib/admin/templates/admin/base.html:29
22#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
23#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
24#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:4
25#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
26#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
27msgid "Home"
28msgstr "Adref"
29
30#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
31msgid "History"
32msgstr "Hanes"
33
34#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:18
35msgid "Date/time"
36msgstr "Dyddiad/amser"
37
38#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:19 models/auth.py:47
39msgid "User"
40msgstr "Defnyddiwr"
41
42#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:20
43msgid "Action"
44msgstr "Gweithred"
45
46#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:26
47msgid "DATE_WITH_TIME_FULL"
48msgstr "N j, Y, P"
49
50#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:36
51msgid ""
52"This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this "
53"admin site."
54msgstr ""
55"Does dim hanes newid gan y gwrthrych yma. Mae'n debyg ni ychwanegwyd drwy'r "
56"safle gweinydd yma."
57
58#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:4
59msgid "Django site admin"
60msgstr "Gweinyddiad safle Django"
61
62#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:7
63msgid "Django administration"
64msgstr "Gweinyddiad Django"
65
66#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
67msgid "Server error"
68msgstr "Gwall gweinyddwr"
69
70#: contrib/admin/templates/admin/500.html:6
71msgid "Server error (500)"
72msgstr "Gwall gweinyddwr (500)"
73
74#: contrib/admin/templates/admin/500.html:9
75msgid "Server Error <em>(500)</em>"
76msgstr "Gwall Gweinyddwr <em>(500)</em>"
77
78#: contrib/admin/templates/admin/500.html:10
79msgid ""
80"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
81"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
82msgstr ""
83"Mae gwall wedi digwydd. Adroddwyd i weinyddwyr y safle drwy e-bost ac ddylai "
84"cael ei drwsio cyn bo hir."
85
86#: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
87#: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
88msgid "Page not found"
89msgstr "Tudalen heb ei ddarganfod"
90
91#: contrib/admin/templates/admin/404.html:10
92msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
93msgstr "Mae'n ddrwg gennym, ond nid darganfwyd y dudalen a dymunwyd"
94
95#: contrib/admin/templates/admin/index.html:27
96msgid "Add"
97msgstr "Ychwanegu"
98
99#: contrib/admin/templates/admin/index.html:33
100msgid "Change"
101msgstr "Newidio"
102
103#: contrib/admin/templates/admin/index.html:43
104msgid "You don't have permission to edit anything."
105msgstr "Does genych ddim hawl i olygu unrhywbeth."
106
107#: contrib/admin/templates/admin/index.html:51
108msgid "Recent Actions"
109msgstr "Gweithredau Diweddar"
110
111#: contrib/admin/templates/admin/index.html:52
112msgid "My Actions"
113msgstr "Fy Ngweithredau"
114
115#: contrib/admin/templates/admin/index.html:56
116msgid "None available"
117msgstr "Dim ar gael"
118
119#: contrib/admin/templates/admin/login.html:15
120msgid "Username:"
121msgstr "Enw defnyddiwr:"
122
123#: contrib/admin/templates/admin/login.html:18
124msgid "Password:"
125msgstr "Cyfrinair:"
126
127#: contrib/admin/templates/admin/login.html:20
128msgid "Have you <a href=\"/password_reset/\">forgotten your password</a>?"
129msgstr "Ydych wedi <a href=\"/password_reset/\">anghofio eich cyfrinair</a>?"
130
131#: contrib/admin/templates/admin/login.html:24
132msgid "Log in"
133msgstr "Mewngofnodi"
134
135#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
136msgid "Welcome,"
137msgstr "Croeso,"
138
139#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
140msgid "Change password"
141msgstr "Newid cyfrinair"
142
143#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
144msgid "Log out"
145msgstr "Allgofnodi"
146
147#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:7
148#, python-format
149msgid ""
150"Deleting the %(object_name)s '%(object)s' would result in deleting related "
151"objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
152"types of objects:"
153msgstr ""
154"Bydda dileu'r %(object_name)s '%(object)s' yn ddilyn i dileu'r wrthrychau "
155"perthynol, ond ni chaniateir eich cyfrif ddileu'r mathau o wrthrych canlynol:"
156
157#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:14
158#, python-format
159msgid ""
160"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of "
161"the following related items will be deleted:"
162msgstr ""
163"Ydych yn sicr chi eiso ddileu'r %(object_name)s \"%(object)s\"? Bydd y cwbl "
164"o'r eitemau perthynol canlynol yn cae eu ddileu:"
165
166#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:18
167msgid "Yes, I'm sure"
168msgstr "Yndw, rwy'n sicr"
169
170#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
171#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
172#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:6
173#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:10
174msgid "Password change"
175msgstr "Newid cyfrinair"
176
177#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:6
178#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:10
179msgid "Password change successful"
180msgstr "Newid cyfrinair yn lwyddianus"
181
182#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:12
183msgid "Your password was changed."
184msgstr "Newidwyd eich cyfrinair."
185
186#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
187#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:6
188#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
189msgid "Password reset"
190msgstr "Ailosod cyfrinair"
191
192#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:12
193msgid ""
194"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset "
195"your password and e-mail the new one to you."
196msgstr ""
197"Wedi anghofio eich cyfrinair? Rhowch eich cyfeiriad e-bost isod, ac "
198"ailosodan eich cyfrinair ac e-bostio'r un newydd i chi."
199
200#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
201msgid "E-mail address:"
202msgstr "Cyfeiriad e-bost:"
203
204#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
205msgid "Reset my password"
206msgstr "Ailosodi fy nghyfrinair"
207
208#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:8
209msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
210msgstr "Diolch am dreulio amser ansawdd gyda'r safle we heddiw 'ma."
211
212#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:10
213msgid "Log in again"
214msgstr "Ailmewngofnodi"
215
216#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:6
217#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:10
218msgid "Password reset successful"
219msgstr "Ailosod cyfrinair yn lwyddianus"
220
221#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:12
222msgid ""
223"We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You "
224"should be receiving it shortly."
225msgstr "Wedi e-bostio cyfrinair newydd i'r gyfeiriad e-bost "
226
227#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:12
228msgid ""
229"Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
230"password twice so we can verify you typed it in correctly."
231msgstr ""
232"Rhowch eich cyfrinair hen, er mwyn gwarchodaeth, yna rhowch eich cyfrinair "
233"newydd dwywaith er mwyn i ni wirio y teipiwyd yn gywir."
234
235#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:17
236msgid "Old password:"
237msgstr "Cyfrinair hen:"
238
239#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:19
240msgid "New password:"
241msgstr "Cyfrinair newydd:"
242
243#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:21
244msgid "Confirm password:"
245msgstr "Cadarnhewch cyfrinair:"
246
247#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:23
248msgid "Change my password"
249msgstr "Newidio fy nghyfrinair"
250
251#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:2
252msgid "You're receiving this e-mail because you requested a password reset"
253msgstr "Chi'n derbyn yr e-bost yma achos ddymunwyd ailosod cyfrinair"
254
255#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:3
256#, python-format
257msgid "for your user account at %(site_name)s"
258msgstr "er mwyn eich cyfrif defnyddiwr ar %(site_name)s"
259
260#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:5
261#, python-format
262msgid "Your new password is: %(new_password)s"
263msgstr "Eich cyfrinair newydd yw: %(new_password)s"
264
265#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:7
266msgid "Feel free to change this password by going to this page:"
267msgstr "Mae croeso i chi newid y gyfrinair hon wrth fynd i'r dudalen yma:"
268
269#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:11
270msgid "Your username, in case you've forgotten:"
271msgstr "Eich enw defnyddiwr, rhag ofn chi wedi anghofio:"
272
273#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:13
274msgid "Thanks for using our site!"
275msgstr "Diolch am ddefnyddio ein safle!"
276
277#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:15
278#, python-format
279msgid "The %(site_name)s team"
280msgstr "Y tîm %(site_name)s"
281
282#: contrib/admin/models/admin.py:6
283msgid "action time"
284msgstr "amser gweithred"
285
286#: contrib/admin/models/admin.py:9
287msgid "object id"
288msgstr "id gwrthrych"
289
290#: contrib/admin/models/admin.py:10
291msgid "object repr"
292msgstr "repr gwrthrych"
293
294#: contrib/admin/models/admin.py:11
295msgid "action flag"
296msgstr "fflag gweithred"
297
298#: contrib/admin/models/admin.py:12
299msgid "change message"
300msgstr "neges newid"
301
302#: contrib/admin/models/admin.py:15
303msgid "log entry"
304msgstr "cofnod"
305
306#: contrib/admin/models/admin.py:16
307msgid "log entries"
308msgstr "cofnodion"
309
310#: utils/dates.py:6
311msgid "Monday"
312msgstr "Dydd Llun"
313
314#: utils/dates.py:6
315msgid "Tuesday"
316msgstr "Dydd Mawrth"
317
318#: utils/dates.py:6
319msgid "Wednesday"
320msgstr "Dydd Mercher"
321
322#: utils/dates.py:6
323msgid "Thursday"
324msgstr "Dydd Iau"
325
326#: utils/dates.py:6
327msgid "Friday"
328msgstr "Dydd Gwener"
329
330#: utils/dates.py:7
331msgid "Saturday"
332msgstr "Dydd Sadwrn"
333
334#: utils/dates.py:7
335msgid "Sunday"
336msgstr "Dydd Sul"
337
338#: utils/dates.py:14
339msgid "January"
340msgstr "Ionawr"
341
342#: utils/dates.py:14
343msgid "February"
344msgstr "Chwefror"
345
346#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
347msgid "March"
348msgstr "Mawrth"
349
350#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
351msgid "April"
352msgstr "Ebrill"
353
354#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
355msgid "May"
356msgstr "Mai"
357
358#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
359msgid "June"
360msgstr "Mehefin"
361
362#: utils/dates.py:15 utils/dates.py:27
363msgid "July"
364msgstr "Gorffenaf"
365
366#: utils/dates.py:15
367msgid "August"
368msgstr "Awst"
369
370#: utils/dates.py:15
371msgid "September"
372msgstr "Medi"
373
374#: utils/dates.py:15
375msgid "October"
376msgstr "Hydref"
377
378#: utils/dates.py:15
379msgid "November"
380msgstr "Tachwedd"
381
382#: utils/dates.py:16
383msgid "December"
384msgstr "Rhagfyr"
385
386#: utils/dates.py:27
387msgid "Jan."
388msgstr "Ion."
389
390#: utils/dates.py:27
391msgid "Feb."
392msgstr "Chwe."
393
394#: utils/dates.py:28
395msgid "Aug."
396msgstr "Awst"
397
398#: utils/dates.py:28
399msgid "Sept."
400msgstr "Medi"
401
402#: utils/dates.py:28
403msgid "Oct."
404msgstr "Hyd."
405
406#: utils/dates.py:28
407msgid "Nov."
408msgstr "Tach."
409
410#: utils/dates.py:28
411msgid "Dec."
412msgstr "Rhag."
413
414#: models/core.py:5
415msgid "domain name"
416msgstr "parth-enw"
417
418#: models/core.py:6
419msgid "display name"
420msgstr "enw arddangos"
421
422#: models/core.py:8
423msgid "site"
424msgstr "safle"
425
426#: models/core.py:9
427msgid "sites"
428msgstr "safleoedd"
429
430#: models/core.py:22
431msgid "label"
432msgstr "label"
433
434#: models/core.py:23 models/core.py:34 models/auth.py:6 models/auth.py:19
435msgid "name"
436msgstr "enw"
437
438#: models/core.py:25
439msgid "package"
440msgstr "pecyn"
441
442#: models/core.py:26
443msgid "packages"
444msgstr "pecynau"
445
446#: models/core.py:36
447msgid "python module name"
448msgstr "enw modwl python"
449
450#: models/core.py:38
451msgid "content type"
452msgstr "math cynnwys"
453
454#: models/core.py:39
455msgid "content types"
456msgstr "mathau cynnwys"
457
458#: models/core.py:62
459msgid "redirect from"
460msgstr "ailgyfeirio o"
461
462#: models/core.py:63
463msgid ""
464"This should be an absolute path, excluding the domain name. Example: '/"
465"events/search/'."
466msgstr ""
467"Ddylai hon bod yn lwybr hollol, heb y parth-enw. Er enghraifft: '/"
468"digwyddiadau/chwilio/'."
469
470#: models/core.py:64
471msgid "redirect to"
472msgstr "ailgyfeirio i"
473
474#: models/core.py:65
475msgid ""
476"This can be either an absolute path (as above) or a full URL starting with "
477"'http://'."
478msgstr ""
479"Gellir fod naill ai llwybr hollol (fel uwch) neu URL hollol yn ddechrau â "
480"'http://'."
481
482#: models/core.py:67
483msgid "redirect"
484msgstr "ailgyfeiriad"
485
486#: models/core.py:68
487msgid "redirects"
488msgstr "ailgyfeiriadau"
489
490#: models/core.py:81
491msgid "URL"
492msgstr "URL"
493
494#: models/core.py:82
495msgid ""
496"Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
497msgstr ""
498"Er enghraifft: '/amdan/cyswllt/'. Sicrhewch gennych slaesau arweiniol ac "
499"trywyddiol."
500
501#: models/core.py:83
502msgid "title"
503msgstr "teitl"
504
505#: models/core.py:84
506msgid "content"
507msgstr "cynnwys"
508
509#: models/core.py:85
510msgid "enable comments"
511msgstr "galluogi sylwadau"
512
513#: models/core.py:86
514msgid "template name"
515msgstr "enw'r templed"
516
517#: models/core.py:87
518msgid ""
519"Example: 'flatfiles/contact_page'. If this isn't provided, the system will "
520"use 'flatfiles/default'."
521msgstr ""
522"Er enghraifft: 'flatfiles/tudalen_cyswllt'. Os nid darparwyd, ddefnyddia'r "
523"system 'flatfiles/default'."
524
525#: models/core.py:88
526msgid "registration required"
527msgstr "cofrestriad gofynnol"
528
529#: models/core.py:88
530msgid "If this is checked, only logged-in users will be able to view the page."
531msgstr ""
532"Os wedi dewis, dim ond defnyddwyr a mewngofnodwyd bydd yn gallu gweld y "
533"tudalen."
534
535#: models/core.py:92
536msgid "flat page"
537msgstr "tudalen fflat"
538
539#: models/core.py:93
540msgid "flat pages"
541msgstr "tudalennau fflat"
542
543#: models/core.py:114
544msgid "session key"
545msgstr "goriad sesiwn"
546
547#: models/core.py:115
548msgid "session data"
549msgstr "data sesiwn"
550
551#: models/core.py:116
552msgid "expire date"
553msgstr "dyddiad darfod"
554
555#: models/core.py:118
556msgid "session"
557msgstr "sesiwn"
558
559#: models/core.py:119
560msgid "sessions"
561msgstr "sesiynau"
562
563#: models/auth.py:8
564msgid "codename"
565msgstr "enw arwyddol"
566
567#: models/auth.py:10
568msgid "Permission"
569msgstr "Hawl"
570
571#: models/auth.py:11 models/auth.py:58
572msgid "Permissions"
573msgstr "Hawliau"
574
575#: models/auth.py:22
576msgid "Group"
577msgstr "Grŵp"
578
579#: models/auth.py:23 models/auth.py:60
580msgid "Groups"
581msgstr "Grwpiau"
582
583#: models/auth.py:33
584msgid "username"
585msgstr "enw defnyddiwr"
586
587#: models/auth.py:34
588msgid "first name"
589msgstr "enw cyntaf"
590
591#: models/auth.py:35
592msgid "last name"
593msgstr "enw olaf"
594
595#: models/auth.py:36
596msgid "e-mail address"
597msgstr "cyfeiriad e-bost"
598
599#: models/auth.py:37
600msgid "password"
601msgstr "cyfrinair"
602
603#: models/auth.py:37
604msgid "Use an MD5 hash -- not the raw password."
605msgstr "Defnyddiwch stwnsh MD5 -- nid y gyfrinair crai."
606
607#: models/auth.py:38
608msgid "staff status"
609msgstr "statws staff"
610
611#: models/auth.py:38
612msgid "Designates whether the user can log into this admin site."
613msgstr "Dylunio ai'r defnyddiwr yn gally mewngofnodi i'r safle weinyddiad yma."
614
615#: models/auth.py:39
616msgid "active"
617msgstr "gweithredol"
618
619#: models/auth.py:40
620msgid "superuser status"
621msgstr "statws defnyddiwr swper"
622
623#: models/auth.py:41
624msgid "last login"
625msgstr "mewngofnod olaf"
626
627#: models/auth.py:42
628msgid "date joined"
629msgstr "Dyddiad"
630
631#: models/auth.py:44
632msgid ""
633"In addition to the permissions manually assigned, this user will also get "
634"all permissions granted to each group he/she is in."
635msgstr ""
636"Yn ogystal â'r hawliau trosglwyddwyd dros law, byddai'r defnyddiwr yma "
637"hefyd yn cael y cwbl hawliau a addefwyd i pob grŵp mae o/hi mewn."
638
639#: models/auth.py:48
640msgid "Users"
641msgstr "Defnyddwyr"
642
643#: models/auth.py:57
644msgid "Personal info"
645msgstr "Gwybodaeth personol"
646
647#: models/auth.py:59
648msgid "Important dates"
649msgstr "Dyddiadau pwysig"
650
651#: models/auth.py:182
652msgid "Message"
653msgstr "Neges"
654
655#: conf/global_settings.py:36
656msgid "Welsh"
657msgstr "Cymraeg"
658
659#: conf/global_settings.py:37
660msgid "Czech"
661msgstr "Tsieceg"
662
663#: conf/global_settings.py:38
664msgid "German"
665msgstr "Almaeneg"
666
667#: conf/global_settings.py:39
668msgid "English"
669msgstr "Saesneg"
670
671#: conf/global_settings.py:40
672msgid "Spanish"
673msgstr "Spaeneg"
674
675#: conf/global_settings.py:41
676msgid "French"
677msgstr "Ffrangeg"
678
679#: conf/global_settings.py:42
680msgid "Galician"
681msgstr "Galisieg"
682
683#: conf/global_settings.py:43
684msgid "Italian"
685msgstr "Eidaleg"
686
687#: conf/global_settings.py:44
688msgid "Norwegian"
689msgstr "Norwyeg"
690
691#: conf/global_settings.py:45
692msgid "Brazilian"
693msgstr "Brasileg"
694
695#: conf/global_settings.py:46
696msgid "Russian"
697msgstr "Rwsieg"
698
699#: conf/global_settings.py:47
700msgid "Serbian"
701msgstr "Serbeg"
702
703#: conf/global_settings.py:48
704msgid "Simplified Chinese"
705msgstr "Tsieinëeg Symledig"
706
707#: core/validators.py:58
708msgid "This value must contain only letters, numbers and underscores."
709msgstr "Rhaid i'r werth yma cynnwys lythrennau, rhifau ac tanlinellau yn unig."
710
711#: core/validators.py:62
712msgid ""
713"This value must contain only letters, numbers, underscores, dashes and "
714"slashes."
715msgstr ""
716"Rhaid i'r werth yma cynnwys lythrennau, rhifau, tanlinellau ac slaesau yn "
717"unig."
718
719#: core/validators.py:70
720msgid "Uppercase letters are not allowed here."
721msgstr "Ni chaniateir priflythrennau yma."
722
723#: core/validators.py:74
724msgid "Lowercase letters are not allowed here."
725msgstr "Ni chaniateir lythrennau bach yma."
726
727#: core/validators.py:81
728msgid "Enter only digits separated by commas."
729msgstr "Rhowch digidau gwahanu gyda atalnodau yn unig."
730
731#: core/validators.py:93
732msgid "Enter valid e-mail addresses separated by commas."
733msgstr "Rhowch cyfeiriad e-bost dilys gwahanu gyda atalnodau."
734
735#: core/validators.py:100
736msgid "Please enter a valid IP address."
737msgstr "Rhowch cyfeiriad IP dilys, os gwelwch yn dda."
738
739#: core/validators.py:104
740msgid "Empty values are not allowed here."
741msgstr "Ni chaniateir gwerthau gwag yma."
742
743#: core/validators.py:108
744msgid "Non-numeric characters aren't allowed here."
745msgstr "Ni chaniateir nodau anrhifol yma."
746
747#: core/validators.py:112
748msgid "This value can't be comprised solely of digits."
749msgstr "Ni gellir y werth yma"
750
751#: core/validators.py:117
752msgid "Enter a whole number."
753msgstr "Rhowch rhif cyfan."
754
755#: core/validators.py:121
756msgid "Only alphabetical characters are allowed here."
757msgstr "Caniateir nodau gwyddorol un unig yma."
758
759#: core/validators.py:125
760msgid "Enter a valid date in YYYY-MM-DD format."
761msgstr "Rhowch dyddiad dilys mewn fformat YYYY-MM-DD."
762
763#: core/validators.py:129
764msgid "Enter a valid time in HH:MM format."
765msgstr "Rhowch amser ddilys mewn fformat HH:MM."
766
767#: core/validators.py:133
768msgid "Enter a valid date/time in YYYY-MM-DD HH:MM format."
769msgstr "Rhowch dyddiad/amser ddilys mewn fformat YYYY-MM-DD HH:MM."
770
771#: core/validators.py:137
772msgid "Enter a valid e-mail address."
773msgstr "Rhowch cyfeiriad e-bost ddilys."
774
775#: core/validators.py:149
776msgid ""
777"Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a "
778"corrupted image."
779msgstr ""
780"Llwythwch delwedd dilys. Doedd y delwedd a llwythwyd dim yn ddelwedd dilys, "
781"neu roedd o'n ddelwedd llwgr."
782
783#: core/validators.py:156
784#, python-format
785msgid "The URL %s does not point to a valid image."
786msgstr "Dydy'r URL %s dim yn pwyntio at delwedd dilys."
787
788#: core/validators.py:160
789#, python-format
790msgid "Phone numbers must be in XXX-XXX-XXXX format. \"%s\" is invalid."
791msgstr "Rhaid rifau ffon bod mewn fformat XXX-XXX-XXXX. Mae \"%s\" yn annilys."
792
793#: core/validators.py:168
794#, python-format
795msgid "The URL %s does not point to a valid QuickTime video."
796msgstr "Dydy'r URL %s dim yn pwyntio at fideo Quicktime dilys."
797
798#: core/validators.py:172
799msgid "A valid URL is required."
800msgstr "Mae URL dilys yn ofynnol."
801
802#: core/validators.py:186
803#, python-format
804msgid ""
805"Valid HTML is required. Specific errors are:\n"
806"%s"
807msgstr ""
808"Mae HTML dilys yn ofynnol. Gwallau penodol yw:\n"
809"%s"
810
811#: core/validators.py:193
812#, python-format
813msgid "Badly formed XML: %s"
814msgstr "XML wedi ffurfio'n wael: %s"
815
816#: core/validators.py:203
817#, python-format
818msgid "Invalid URL: %s"
819msgstr "URL annilys: %s"
820
821#: core/validators.py:205
822#, python-format
823msgid "The URL %s is a broken link."
824msgstr "Mae'r URL %s yn gyswllt toredig."
825
826#: core/validators.py:211
827msgid "Enter a valid U.S. state abbreviation."
828msgstr "Rhowch talfyriad dalaith U.S. dilys."
829
830#: core/validators.py:226
831#, python-format
832msgid "Watch your mouth! The word %s is not allowed here."
833msgid_plural "Watch your mouth! The words %s are not allowed here."
834msgstr[0] "Gwyliwch eich ceg! Ni chaniateir y gair %s yma."
835msgstr[1] "Gwyliwch eich ceg! Ni chaniateir y geiriau %s yma."
836
837#: core/validators.py:233
838#, python-format
839msgid "This field must match the '%s' field."
840msgstr "Rhaid i'r faes yma cydweddu'r faes '%s'."
841
842#: core/validators.py:252
843msgid "Please enter something for at least one field."
844msgstr "Rhowch rhywbeth am un maes o leiaf, os gwelwch yn dda."
845
846#: core/validators.py:261 core/validators.py:272
847msgid "Please enter both fields or leave them both empty."
848msgstr "Llenwch y ddwy faes, neu gadewch nhw'n wag, os gwelwch yn dda."
849
850#: core/validators.py:279
851#, python-format
852msgid "This field must be given if %(field)s is %(value)s"
853msgstr "Rhaid roi'r faes yma os mae %(field)s yn %(value)s"
854
855#: core/validators.py:291
856#, python-format
857msgid "This field must be given if %(field)s is not %(value)s"
858msgstr "Rhaid roi'r faes yma os mae %(field)s dim yn %(value)s"
859
860#: core/validators.py:310
861msgid "Duplicate values are not allowed."
862msgstr "Ni chaniateir gwerthau ddyblyg."
863
864#: core/validators.py:333
865#, python-format
866msgid "This value must be a power of %s."
867msgstr "Rhaid i'r gwerth yma fod yn bŵer o %s."
868
869#: core/validators.py:344
870msgid "Please enter a valid decimal number."
871msgstr "Rhowch rhif degol dilys, os gwelwch yn dda."
872
873#: core/validators.py:346
874#, python-format
875msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s total digit."
876msgid_plural ""
877"Please enter a valid decimal number with at most %s total digits."
878msgstr[0] "Rhowch rhif degol dilys gyda cyfanswm %s digidau o fwyaf."
879msgstr[1] "Rhowch rhif degol dilys gyda cyfanswm %s digid o fwyaf."
880
881#: core/validators.py:349
882#, python-format
883msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal place."
884msgid_plural ""
885"Please enter a valid decimal number with at most %s decimal places."
886msgstr[0] ""
887"Rhowch rif degol dilydd gyda o fwyaf %s lle degol, os gwelwch yn dda."
888msgstr[1] ""
889"Rhowch rif degol dilydd gyda o fwyaf %s lleoedd degol, os gwelwch yn dda."
890
891#: core/validators.py:359
892#, python-format
893msgid "Make sure your uploaded file is at least %s bytes big."
894msgstr "Sicrhewch bod yr ffeil a llwythwyd yn o leiaf %s beit."
895
896#: core/validators.py:360
897#, python-format
898msgid "Make sure your uploaded file is at most %s bytes big."
899msgstr "Sicrhewch bod yr ffeil a llwythwyd yn %s beit o fwyaf."
900
901#: core/validators.py:373
902msgid "The format for this field is wrong."
903msgstr "Mae'r fformat i'r faes yma yn anghywir."
904
905#: core/validators.py:388
906msgid "This field is invalid."
907msgstr "Mae'r faes yma yn annilydd."
908
909#: core/validators.py:423
910#, python-format
911msgid "Could not retrieve anything from %s."
912msgstr "Ni gellir adalw unrhywbeth o %s."
913
914#: core/validators.py:426
915#, python-format
916msgid ""
917"The URL %(url)s returned the invalid Content-Type header '%(contenttype)s'."
918msgstr ""
919"Dychwelodd yr URL %(url)s y pennawd Content-Type annilys '%(contenttype)s'."
920
921#: core/validators.py:459
922#, python-format
923msgid ""
924"Please close the unclosed %(tag)s tag from line %(line)s. (Line starts with "
925"\"%(start)s\".)"
926msgstr ""
927"Caewch y tag anghaedig %(tag)s o linell %(line)s. (Linell yn ddechrau â "
928"\"%(start)s\".)"
929
930#: core/validators.py:463
931#, python-format
932msgid ""
933"Some text starting on line %(line)s is not allowed in that context. (Line "
934"starts with \"%(start)s\".)"
935msgstr ""
936"Ni chaniateir rhai o'r destun ar linell %(line)s yn y gyd-destun yna. (Linell "
937"yn ddechrau â \"%(start)s\".)"
938
939#: core/validators.py:468
940#, python-format
941msgid ""
942"\"%(attr)s\" on line %(line)s is an invalid attribute. (Line starts with \"%"
943"(start)s\".)"
944msgstr ""
945"Mae \"%(attr)s\" ar lein %(line)s yn priodoledd annilydd. (Linell yn ddechrau "
946"â \"%(start)s\".)"
947
948#: core/validators.py:473
949#, python-format
950msgid ""
951"\"<%(tag)s>\" on line %(line)s is an invalid tag. (Line starts with \"%"
952"(start)s\".)"
953msgstr ""
954"Mae \"<%(tag)s>\" ar lein %(line)s yn tag annilydd. (Linell yn ddechrau â \"%"
955"(start)s\".)"
956
957#: core/validators.py:477
958#, python-format
959msgid ""
960"A tag on line %(line)s is missing one or more required attributes. (Line "
961"starts with \"%(start)s\".)"
962msgstr ""
963"Mae tag ar lein %(line)s yn eisiau un new fwy priodoleddau gofynnol. (Linell "
964"yn ddechrau â \"%(start)s\".)"
965
966#: core/validators.py:482
967#, python-format
968msgid ""
969"The \"%(attr)s\" attribute on line %(line)s has an invalid value. (Line "
970"starts with \"%(start)s\".)"
971msgstr ""
972"Mae gan y priodoledd \"%(attr)s\" ar lein %(line)s gwerth annilydd. (Linell yn "
973"ddechrau â \"%(start)s\".)"
974
975#: core/meta/fields.py:95
976msgid " Separate multiple IDs with commas."
977msgstr " Gwahanwch mwy nag un ID gyda atalnodau."
978
979#: core/meta/fields.py:98
980msgid ""
981" Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
982msgstr ""
983"Gafaelwch lawr \"Control\", neu \"Command\" ar Fac, i ddewis mwy nag un."
Back to Top