Ticket #728: django.po

File django.po, 25.0 KB (added by espen ÆT grindhaug PRIKK org, 12 years ago)

Norwegian .po file

Line 
1# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2# Copyright (C) 2005 and beyond
3# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4# Espen Grindhaug <espen@grindhaug.org>, Nov 2005.
5#
6#
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2005-11-03 12:26+0100\n"
12"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
13"Last-Translator: Espen Grndhaug <espen@grindhaug.org>\n"
14"Language-Team: Norwegian\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
20#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
21#: contrib/admin/templates/admin/base.html:29
22#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
23#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
24#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:4
25#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
26#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
27msgid "Home"
28msgstr "Hjem"
29
30#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
31msgid "History"
32msgstr "Historie"
33
34#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:18
35msgid "Date/time"
36msgstr "Dato/tid"
37
38#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:19 models/auth.py:47
39msgid "User"
40msgstr "Bruker"
41
42#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:20
43msgid "Action"
44msgstr "Funksjon"
45
46#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:26
47msgid "DATE_WITH_TIME_FULL"
48msgstr "N j, Y, P"
49
50#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:36
51msgid ""
52"This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this "
53"admin site."
54msgstr "Dette objektet har ingen endrings historie. Den var sannsynligvis ikke laget via "
55"denne siden"
56
57#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:4
58msgid "Django site admin"
59msgstr "Django administrasjonsside"
60
61#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:7
62msgid "Django administration"
63msgstr "Django administrasjon"
64
65#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
66msgid "Server error"
67msgstr "Tjener feil"
68
69#: contrib/admin/templates/admin/500.html:6
70msgid "Server error (500)"
71msgstr "Tjener feil (500)"
72
73#: contrib/admin/templates/admin/500.html:9
74msgid "Server Error <em>(500)</em>"
75msgstr "Tjener feil <em>(500)</em>"
76
77#: contrib/admin/templates/admin/500.html:10
78msgid ""
79"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
80"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
81msgstr "Det har vært en feil. Feilen er blitt rapportert til administrator via e-mail, "
82"og vill bli fikset snart. Takk for din tålmodighet."
83
84#: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
85#: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
86msgid "Page not found"
87msgstr "Fant ikke siden"
88
89#: contrib/admin/templates/admin/404.html:10
90msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
91msgstr "Beklager, men siden du spør etter finnest ikke."
92
93#: contrib/admin/templates/admin/index.html:27
94msgid "Add"
95msgstr "Legg til"
96
97#: contrib/admin/templates/admin/index.html:33
98msgid "Change"
99msgstr "Endre"
100
101#: contrib/admin/templates/admin/index.html:43
102msgid "You don't have permission to edit anything."
103msgstr "Du har ikke rettigheter til å endre."
104
105#: contrib/admin/templates/admin/index.html:51
106msgid "Recent Actions"
107msgstr "Siste handlinger"
108
109#: contrib/admin/templates/admin/index.html:52
110msgid "My Actions"
111msgstr "Mine handlinger"
112
113#: contrib/admin/templates/admin/index.html:56
114msgid "None available"
115msgstr "Ingen tilgjengelige"
116
117#: contrib/admin/templates/admin/login.html:15
118msgid "Username:"
119msgstr "Brukernavn:"
120
121#: contrib/admin/templates/admin/login.html:18
122msgid "Password:"
123msgstr "Passord:"
124
125#: contrib/admin/templates/admin/login.html:20
126msgid "Have you <a href=\"/password_reset/\">forgotten your password</a>?"
127msgstr "Har du <a href=\"/password_reset/\">glemt passordet ditt</a>?"
128
129#: contrib/admin/templates/admin/login.html:24
130msgid "Log in"
131msgstr "Log inn"
132
133#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
134msgid "Welcome,"
135msgstr "Velkommen"
136
137#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
138msgid "Change password"
139msgstr "Endre passord"
140
141#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
142msgid "Log out"
143msgstr "Log ut"
144
145#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:7
146#, python-format
147msgid ""
148"Deleting the %(object_name)s '%(object)s' would result in deleting related "
149"objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
150"types of objects:"
151msgstr "Vist du sletter %(object_name)s '%(object)s' vill du også slette "
152"relaterte objekter, men du har ikke tillatelse til å slette de følgende objektene:"
153
154#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:14
155#, python-format
156msgid ""
157"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of "
158"the following related items will be deleted:"
159msgstr "Er du sikker på at du vill slette %(object_name) \"%(object)s\"? Alle "
160"de følgende relaterte objektene vill bli slettet:"
161
162#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:18
163msgid "Yes, I'm sure"
164msgstr "Ja, jeg er sikker"
165
166#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
167#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
168#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:6
169#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:10
170msgid "Password change"
171msgstr "Endre passord"
172
173#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:6
174#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:10
175msgid "Password change successful"
176msgstr "Passordet er endret"
177
178#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:12
179msgid "Your password was changed."
180msgstr "Ditt passord er endret."
181
182#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
183#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:6
184#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
185msgid "Password reset"
186msgstr "Tilbakestill passord"
187
188#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:12
189msgid ""
190"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset "
191"your password and e-mail the new one to you."
192msgstr "Har du glemt passordet ditt? Skriv inn epost adressen din under, så "
193"sender vi deg et nytt passord via epost."
194
195#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
196msgid "E-mail address:"
197msgstr "Epost adresse:"
198
199#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
200msgid "Reset my password"
201msgstr "Tilbakestill mitt passord"
202
203#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:8
204msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
205msgstr "Takk for å bruke tid på internett siden i dag."
206
207#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:10
208msgid "Log in again"
209msgstr "Log inn igjen"
210
211#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:6
212#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:10
213msgid "Password reset successful"
214msgstr "Passordet ble tilbakestilt"
215
216#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:12
217msgid ""
218"We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You "
219"should be receiving it shortly."
220msgstr "Vi sender deg et nytt passord til epost adressen du oppgav. Du vill"
221"motta det snart."
222
223#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:12
224msgid ""
225"Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
226"password twice so we can verify you typed it in correctly."
227msgstr "Venligst skriv inn ditt gamle passord, for sikkerthets grunner, så skriv "
228"inn ditt nye passord to ganger slik at vi kan kontrollere at det er rett."
229
230#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:17
231msgid "Old password:"
232msgstr "Gammelt passord:"
233
234#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:19
235msgid "New password:"
236msgstr "Nytt passord:"
237
238#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:21
239msgid "Confirm password:"
240msgstr "Gjenta nytt passord:"
241
242#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:23
243msgid "Change my password"
244msgstr "Endre passord"
245
246#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:2
247msgid "You're receiving this e-mail because you requested a password reset"
248msgstr "Du har mottatt denne epost-en fordi du ba om å tilbakestille passordet ditt"
249
250#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:3
251#, python-format
252msgid "for your user account at %(site_name)s"
253msgstr "for din konto hos %(site_name)s"
254
255#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:5
256#, python-format
257msgid "Your new password is: %(new_password)s"
258msgstr "Ditt nye passord er: %(new_password)s"
259
260#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:7
261msgid "Feel free to change this password by going to this page:"
262msgstr "Du kan endre dette passordet ved å gå til denne siden:"
263
264#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:11
265msgid "Your username, in case you've forgotten:"
266msgstr "I tilfellet du har glemt brukernavnet ditt, så er det:"
267
268#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:13
269msgid "Thanks for using our site!"
270msgstr "Takk for at du bruker vår side!"
271
272#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:15
273#, python-format
274msgid "The %(site_name)s team"
275msgstr "Hilsen %(site_name)s"
276
277#: contrib/admin/models/admin.py:6
278msgid "action time"
279msgstr "handlings tid"
280
281#: contrib/admin/models/admin.py:9
282msgid "object id"
283msgstr "objekt id"
284
285#: contrib/admin/models/admin.py:10
286msgid "object repr"
287msgstr "objekt repr"
288
289#: contrib/admin/models/admin.py:11
290msgid "action flag"
291msgstr "handlings flagg"
292
293#: contrib/admin/models/admin.py:12
294msgid "change message"
295msgstr "endre melding"
296
297#: contrib/admin/models/admin.py:15
298msgid "log entry"
299msgstr "logg notis"
300
301#: contrib/admin/models/admin.py:16
302msgid "log entries"
303msgstr "logg innlegg"
304
305#: utils/dates.py:6
306msgid "Monday"
307msgstr "Mondag"
308
309#: utils/dates.py:6
310msgid "Tuesday"
311msgstr "Tirsdag"
312
313#: utils/dates.py:6
314msgid "Wednesday"
315msgstr "Onsdag"
316
317#: utils/dates.py:6
318msgid "Thursday"
319msgstr "Torsdag"
320
321#: utils/dates.py:6
322msgid "Friday"
323msgstr "Fredag"
324
325#: utils/dates.py:7
326msgid "Saturday"
327msgstr "Lørdag"
328
329#: utils/dates.py:7
330msgid "Sunday"
331msgstr "Søndag"
332
333#: utils/dates.py:14
334msgid "January"
335msgstr "Januar"
336
337#: utils/dates.py:14
338msgid "February"
339msgstr "Februar"
340
341#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
342msgid "March"
343msgstr "Mars"
344
345#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
346msgid "April"
347msgstr "April"
348
349#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
350msgid "May"
351msgstr "Mai"
352
353#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
354msgid "June"
355msgstr "Juni"
356
357#: utils/dates.py:15 utils/dates.py:27
358msgid "July"
359msgstr "Juli"
360
361#: utils/dates.py:15
362msgid "August"
363msgstr "August"
364
365#: utils/dates.py:15
366msgid "September"
367msgstr "September"
368
369#: utils/dates.py:15
370msgid "October"
371msgstr "Oktober"
372
373#: utils/dates.py:15
374msgid "November"
375msgstr "November"
376
377#: utils/dates.py:16
378msgid "December"
379msgstr "Desember"
380
381#: utils/dates.py:27
382msgid "Jan."
383msgstr "Jan."
384
385#: utils/dates.py:27
386msgid "Feb."
387msgstr "Fef."
388
389#: utils/dates.py:28
390msgid "Aug."
391msgstr "Aug."
392
393#: utils/dates.py:28
394msgid "Sept."
395msgstr "Sept."
396
397#: utils/dates.py:28
398msgid "Oct."
399msgstr "Okt."
400
401#: utils/dates.py:28
402msgid "Nov."
403msgstr "Nov."
404
405#: utils/dates.py:28
406msgid "Dec."
407msgstr "Des."
408
409#: models/core.py:5
410msgid "domain name"
411msgstr "domene navn"
412
413#: models/core.py:6
414msgid "display name"
415msgstr "vist navn"
416
417#: models/core.py:8
418msgid "site"
419msgstr "side"
420
421#: models/core.py:9
422msgid "sites"
423msgstr "sider"
424
425#: models/core.py:22
426msgid "label"
427msgstr "merkelapp"
428
429#: models/core.py:23 models/core.py:34 models/auth.py:6 models/auth.py:19
430msgid "name"
431msgstr "navn"
432
433#: models/core.py:25
434msgid "package"
435msgstr "pakke"
436
437#: models/core.py:26
438msgid "packages"
439msgstr "pakker"
440
441#: models/core.py:36
442msgid "python module name"
443msgstr "python modul navn"
444
445#: models/core.py:38
446msgid "content type"
447msgstr "innholds type"
448
449#: models/core.py:39
450msgid "content types"
451msgstr "innholds typer"
452
453#: models/core.py:62
454msgid "redirect from"
455msgstr "videresend fra"
456
457#: models/core.py:63
458msgid ""
459"This should be an absolute path, excluding the domain name. Example: '/"
460"events/search/'."
461msgstr "Denne burde vær en fullstendig sti, uten domene navnet. Foreksempel: '/"
462"nyheter/les/"
463
464#: models/core.py:64
465msgid "redirect to"
466msgstr "videresend til"
467
468#: models/core.py:65
469msgid ""
470"This can be either an absolute path (as above) or a full URL starting with "
471"'http://'."
472msgstr "Denne kan enten være en fullstendig sti (som over), eller en hel "
473"internettadresse som starter med 'http://'"
474
475#: models/core.py:67
476msgid "redirect"
477msgstr "videresend"
478
479#: models/core.py:68
480msgid "redirects"
481msgstr "vidersesendelser"
482
483#: models/core.py:81
484msgid "URL"
485msgstr "Internettadresse"
486
487#: models/core.py:82
488msgid ""
489"Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
490msgstr "Eksempel: '/om/kontakt/'. Vær sikker på at du har en skråstrek forran og bak."
491
492#: models/core.py:83
493msgid "title"
494msgstr "tittel"
495
496#: models/core.py:84
497msgid "content"
498msgstr "innhold"
499
500#: models/core.py:85
501msgid "enable comments"
502msgstr "tillat kommentarer"
503
504#: models/core.py:86
505msgid "template name"
506msgstr "mal navn"
507
508#: models/core.py:87
509msgid ""
510"Example: 'flatfiles/contact_page'. If this isn't provided, the system will "
511"use 'flatfiles/default'."
512msgstr "Eksempel: 'flatfiler/kontakt_side'. Vist denne ikke denne er gitt, vill "
513"'flatfiles/default' bli brukt."
514
515#: models/core.py:88
516msgid "registration required"
517msgstr "registrering kreves"
518
519#: models/core.py:88
520msgid "If this is checked, only logged-in users will be able to view the page."
521msgstr "Vist denne er krysset av er det bare brukere som er logget inn som kan se siden."
522
523#: models/core.py:92
524msgid "flat page"
525msgstr "flatside"
526
527#: models/core.py:93
528msgid "flat pages"
529msgstr "flatsider"
530
531#: models/core.py:114
532msgid "session key"
533msgstr "sesjon nøkkel"
534
535#: models/core.py:115
536msgid "session data"
537msgstr "sesjon data"
538
539#: models/core.py:116
540msgid "expire date"
541msgstr "utløpsdato"
542
543#: models/core.py:118
544msgid "session"
545msgstr "sesjon"
546
547#: models/core.py:119
548msgid "sessions"
549msgstr "sesjoner"
550
551#: models/auth.py:8
552msgid "codename"
553msgstr "kodenavn"
554
555#: models/auth.py:10
556msgid "Permission"
557msgstr "Rettighet"
558
559#: models/auth.py:11 models/auth.py:58
560msgid "Permissions"
561msgstr "Rettigheter"
562
563#: models/auth.py:22
564msgid "Group"
565msgstr "Gruppe"
566
567#: models/auth.py:23 models/auth.py:60
568msgid "Groups"
569msgstr "Grupper"
570
571#: models/auth.py:33
572msgid "username"
573msgstr "brukernavn"
574
575#: models/auth.py:34
576msgid "first name"
577msgstr "fornavn"
578
579#: models/auth.py:35
580msgid "last name"
581msgstr "etternavn"
582
583#: models/auth.py:36
584msgid "e-mail address"
585msgstr "e-post adresse"
586
587#: models/auth.py:37
588msgid "password"
589msgstr "passord"
590
591#: models/auth.py:37
592msgid "Use an MD5 hash -- not the raw password."
593msgstr "Bruk en MD5 nøkkel -- ikke passordet i ren tekst"
594
595#: models/auth.py:38
596msgid "staff status"
597msgstr "administrasjons status"
598
599#: models/auth.py:38
600msgid "Designates whether the user can log into this admin site."
601msgstr "Bestemmer om brukeren kan logge inn på denne administrasjons siden."
602
603#: models/auth.py:39
604msgid "active"
605msgstr "aktiv"
606
607#: models/auth.py:40
608msgid "superuser status"
609msgstr "super bruker"
610
611#: models/auth.py:41
612msgid "last login"
613msgstr "liste logg inn"
614
615#: models/auth.py:42
616msgid "date joined"
617msgstr "registrerings dato"
618
619#: models/auth.py:44
620msgid ""
621"In addition to the permissions manually assigned, this user will also get "
622"all permissions granted to each group he/she is in."
623msgstr "I tillegg til rettighetene som blir gitt manuelt, får også brukeren "
624"full tilgang til gruppene han/hun er i."
625
626#: models/auth.py:48
627msgid "Users"
628msgstr "Brukere"
629
630#: models/auth.py:57
631msgid "Personal info"
632msgstr "Personlig informasjon"
633
634#: models/auth.py:59
635msgid "Important dates"
636msgstr "Viktige datoer"
637
638#: models/auth.py:182
639msgid "Message"
640msgstr "Meldinger"
641
642#: conf/global_settings.py:37
643msgid "Czech"
644msgstr "Tsjekkisk"
645
646#: conf/global_settings.py:38
647msgid "German"
648msgstr "Tysk"
649
650#: conf/global_settings.py:39
651msgid "English"
652msgstr "Engelsk"
653
654#: conf/global_settings.py:40
655msgid "Spanish"
656msgstr "Spansk"
657
658#: conf/global_settings.py:41
659msgid "French"
660msgstr "Fransk"
661
662#: conf/global_settings.py:42
663msgid "Galician"
664msgstr "Galisisk"
665
666#: conf/global_settings.py:43
667msgid "Italian"
668msgstr "Italiensk"
669
670#: conf/global_settings.py:44
671msgid "Brazilian"
672msgstr "Brasiliansk"
673
674#: conf/global_settings.py:45
675msgid "Russian"
676msgstr "Russisk"
677
678#: conf/global_settings.py:46
679msgid "Serbian"
680msgstr "Serbisk"
681
682#: conf/global_settings.py:47
683msgid "Traditional Chinese"
684msgstr "Tradisjonell Kinesisk"
685
686#: core/validators.py:58
687msgid "This value must contain only letters, numbers and underscores."
688msgstr "Dette feltet må bare inneholde bokstaver, nummer og understreker."
689
690#: core/validators.py:62
691msgid "This value must contain only letters, numbers, underscores and slashes."
692msgstr "Dette feltet må bare inneholde bokstaver, nummer, understreker og skråstreker."
693
694#: core/validators.py:70
695msgid "Uppercase letters are not allowed here."
696msgstr "Tor skrift er ikke tillatt her."
697
698#: core/validators.py:74
699msgid "Lowercase letters are not allowed here."
700msgstr "Små bokstaver er ikke tillatt her."
701
702#: core/validators.py:81
703msgid "Enter only digits separated by commas."
704msgstr "Skriv inn bare tall, skilt med kommaer."
705
706#: core/validators.py:93
707msgid "Enter valid e-mail addresses separated by commas."
708msgstr "Skriv inn e-post adresser skilt med kommaer."
709
710#: core/validators.py:100
711msgid "Please enter a valid IP address."
712msgstr "Vennligst skriv inn en godkjent IP adresse."
713
714#: core/validators.py:104
715msgid "Empty values are not allowed here."
716msgstr "Dette felte kan ikke være tomt."
717
718#: core/validators.py:108
719msgid "Non-numeric characters aren't allowed here."
720msgstr "Det er bare tall som kan stå i dette feltet."
721
722#: core/validators.py:112
723msgid "This value can't be comprised solely of digits."
724msgstr "Dette feltet kan ikke bare bestå av nummer."
725
726#: core/validators.py:117
727msgid "Enter a whole number."
728msgstr "Skriv inn et helt nummer."
729
730#: core/validators.py:121
731msgid "Only alphabetical characters are allowed here."
732msgstr "Bare alfabetiske bokstaber er tillatt her."
733
734#: core/validators.py:125
735msgid "Enter a valid date in YYYY-MM-DD format."
736msgstr "Skriv inn en dato i ÅÅÅÅ-MM-DD formatet."
737
738#: core/validators.py:129
739msgid "Enter a valid time in HH:MM format."
740msgstr "Skriv inn tiden i TT:MM formatet."
741
742#: core/validators.py:133
743msgid "Enter a valid date/time in YYYY-MM-DD HH:MM format."
744msgstr "Skriv inn dato og tid i ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM formatet."
745
746#: core/validators.py:137
747msgid "Enter a valid e-mail address."
748msgstr "Skriv inn en godkjent e-post adresse."
749
750#: core/validators.py:149
751msgid ""
752"Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a "
753"corrupted image."
754msgstr "Lastopp et bilde. Filen du lastet opp var ikke et bilde, eller så var det et "
755"ødelagt bilde"
756
757#: core/validators.py:156
758#, python-format
759msgid "The URL %s does not point to a valid image."
760msgstr "Internettadressen %s peker ikke til et godkjent bilde."
761
762#: core/validators.py:160
763#, python-format
764msgid "Phone numbers must be in XXX-XXX-XXXX format. \"%s\" is invalid."
765msgstr "Telefon nummeret må være i XXX-XXX-XXXX formatet. \"%s\" er ikke godkjent."
766
767#: core/validators.py:168
768#, python-format
769msgid "The URL %s does not point to a valid QuickTime video."
770msgstr "Internettadressen %s peker ikke til en godkjent QuickTime film."
771
772#: core/validators.py:172
773msgid "A valid URL is required."
774msgstr "En godkjent internettadresse er påbudt."
775
776#: core/validators.py:186
777#, python-format
778msgid ""
779"Valid HTML is required. Specific errors are:\n"
780"%s"
781msgstr "Godkjent HTML er påbudt. Feilene var:\n"
782"%s"
783
784#: core/validators.py:193
785#, python-format
786msgid "Badly formed XML: %s"
787msgstr "Ikke godkjent XML: %s"
788
789#: core/validators.py:203
790#, python-format
791msgid "Invalid URL: %s"
792msgstr "Ikke godkjent internettadresse: %s"
793
794#: core/validators.py:205
795#, python-format
796msgid "The URL %s is a broken link."
797msgstr "Internettadresse fører til en side som ikke virker."
798
799#: core/validators.py:211
800msgid "Enter a valid U.S. state abbreviation."
801msgstr "Skriv inn en godkjent amerikansk stats forkortelse."
802
803#: core/validators.py:226
804#, python-format
805msgid "Watch your mouth! The word %s is not allowed here."
806msgid_plural "Watch your mouth! The words %s are not allowed here."
807msgstr[0] "Pass munnen din! Ordet %s er ikke tillatt her."
808msgstr[1] "Pass munnen din! Ordene %s er ikke tillatt her."
809
810#: core/validators.py:233
811#, python-format
812msgid "This field must match the '%s' field."
813msgstr "Dette felte må være det samme som i '%s' feltet."
814
815#: core/validators.py:252
816msgid "Please enter something for at least one field."
817msgstr "Vennligst skriv inn noe i minst et felt."
818
819#: core/validators.py:261 core/validators.py:272
820msgid "Please enter both fields or leave them both empty."
821msgstr "Vennligst skriv inn noe i begge felta, eller la dem stå blanke."
822
823#: core/validators.py:279
824#, python-format
825msgid "This field must be given if %(field)s is %(value)s"
826msgstr "Dette feltet må bare brukes vist %(field)s er lik %(value)s"
827
828#: core/validators.py:291
829#, python-format
830msgid "This field must be given if %(field)s is not %(value)s"
831msgstr "Dette feltet må bare brukes vist %(field)s ikke er lik %(value)s"
832
833#: core/validators.py:310
834msgid "Duplicate values are not allowed."
835msgstr "Like verdier er ikke tillatt."
836
837#: core/validators.py:333
838#, python-format
839msgid "This value must be a power of %s."
840msgstr "Denne verdien må være 'power' av %s."
841
842#: core/validators.py:344
843msgid "Please enter a valid decimal number."
844msgstr "Vennligst skriv inn et godkjent desimal tall."
845
846#: core/validators.py:346
847#, python-format
848msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s total digit."
849msgid_plural ""
850"Please enter a valid decimal number with at most %s total digits."
851msgstr[0] "Skriv inn et desimal tall med maksimum %s total antall tall."
852msgstr[1] "Skriv inn et desimal tall med maksimum %s total antall tall."
853
854#: core/validators.py:349
855#, python-format
856msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal place."
857msgid_plural ""
858"Please enter a valid decimal number with at most %s decimal places."
859msgstr[0] "Skriv inn et desimal tall med maksimum %s tall bak komma. "
860msgstr[1] "Skriv inn et desimal tall med maksimum %s tall bak komma. "
861
862#: core/validators.py:359
863#, python-format
864msgid "Make sure your uploaded file is at least %s bytes big."
865msgstr "Er du sikker på at fila du prøver å laste opp er minimum %s bytes stor?"
866
867#: core/validators.py:360
868#, python-format
869msgid "Make sure your uploaded file is at most %s bytes big."
870msgstr "Er du sikker på at fila du prøver å laste opp er maksimum %s bytes stor?"
871
872#: core/validators.py:373
873msgid "The format for this field is wrong."
874msgstr "Formatet i dette feltet er feil."
875
876#: core/validators.py:388
877msgid "This field is invalid."
878msgstr "Dette feltet er feil."
879
880#: core/validators.py:423
881#, python-format
882msgid "Could not retrieve anything from %s."
883msgstr "Klarte ikke å motta noe fra %s."
884
885#: core/validators.py:426
886#, python-format
887msgid ""
888"The URL %(url)s returned the invalid Content-Type header '%(contenttype)s'."
889msgstr "Tnternettadressen %(url)s returnerte en ikke godkjent Content-Type '%(contenttype)s'."
890
891#: core/validators.py:459
892#, python-format
893msgid ""
894"Please close the unclosed %(tag)s tag from line %(line)s. (Line starts with "
895"\"%(start)s\".)"
896msgstr "Vennligst lukk taggen %(tag)s på linje %(line)s. (Linja starer med "
897"\"%(start)s\".)"
898
899#: core/validators.py:463
900#, python-format
901msgid ""
902"Some text starting on line %(line)s is not allowed in that context. (Line "
903"starts with \"%(start)s\".)"
904msgstr "Noe av teksten som starter på linje %(line)s er ikke tillatt. (Linja "
905"starter med \"%(start)s\".)"
906
907#: core/validators.py:468
908#, python-format
909msgid ""
910"\"%(attr)s\" on line %(line)s is an invalid attribute. (Line starts with \"%"
911"(start)s\".)"
912msgstr "\"%(attr)s\" på linje %(line)s er ikke en godkjent tillegg. (Linja "
913"starter med \"%(start)s\".)"
914
915#: core/validators.py:473
916#, python-format
917msgid ""
918"\"<%(tag)s>\" on line %(line)s is an invalid tag. (Line starts with \"%"
919"(start)s\".)"
920msgstr "\"<%(tag)s>\" på linje %(line)s er ikke en godkjent tag. (linja starter med \"%"
921"(start)s\".)"
922
923#: core/validators.py:477
924#, python-format
925msgid ""
926"A tag on line %(line)s is missing one or more required attributes. (Line "
927"starts with \"%(start)s\".)"
928msgstr "En tag på linje %(line)s mangler en av de påbydte tillegga. (linja "
929"starter med \"%(start)s\".)"
930
931#: core/validators.py:482
932#, python-format
933msgid ""
934"The \"%(attr)s\" attribute on line %(line)s has an invalid value. (Line "
935"starts with \"%(start)s\".)"
936msgstr "\"%(attr)s\" tillegg på linje $(line)s har en ikke godkjent verdi. (Linja "
937"starter med \"%(start)s\".)"
938
939#: core/meta/fields.py:95
940msgid " Separate multiple IDs with commas."
941msgstr "Separer Id-ene med kommaer."
942
943#: core/meta/fields.py:98
944msgid ""
945" Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
946msgstr "Hold nede \"Control\", eller \"Command\ på en Mac, for å velge mere enn en.""
Back to Top