Ticket #728: django.2.po

File django.2.po, 25.2 KB (added by espen ÆT grindhaug PRIKK org, 12 years ago)

updated .po file

Line 
1# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2# Copyright (C) 2005 and beyond
3# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4# Espen Grindhaug <espen@grindhaug.org>, Nov 2005.
5#
6#
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2005-11-04 10:08-0600\n"
12"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
13"Last-Translator: Espen Grndhaug <espen@grindhaug.org>\n"
14"Language-Team: Norwegian\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
20msgid "Welcome,"
21msgstr "Velkommen"
22
23#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
24msgid "Change password"
25msgstr "Endre passord"
26
27#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
28msgid "Log out"
29msgstr "Log ut"
30
31#: contrib/admin/templates/admin/base.html:29
32#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
33#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
34#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:4
35#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
36#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
37#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
38#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
39msgid "Home"
40msgstr "Hjem"
41
42#: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
43#: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
44msgid "Page not found"
45msgstr "Fant ikke siden"
46
47#: contrib/admin/templates/admin/404.html:10
48msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
49msgstr "Beklager, men siden du spør etter finnest ikke."
50
51#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
52msgid "Server error"
53msgstr "Tjener feil"
54
55#: contrib/admin/templates/admin/500.html:6
56msgid "Server error (500)"
57msgstr "Tjener feil (500)"
58
59#: contrib/admin/templates/admin/500.html:9
60msgid "Server Error <em>(500)</em>"
61msgstr "Tjener feil <em>(500)</em>"
62
63#: contrib/admin/templates/admin/500.html:10
64msgid ""
65"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
66"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
67msgstr ""
68"Det har vært en feil. Feilen er blitt rapportert til administrator via e-"
69"mail, og vill bli fikset snart. Takk for din tålmodighet."
70
71#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
72msgid "History"
73msgstr "Historie"
74
75#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:18
76msgid "Date/time"
77msgstr "Dato/tid"
78
79#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:19 models/auth.py:47
80msgid "User"
81msgstr "Bruker"
82
83#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:20
84msgid "Action"
85msgstr "Funksjon"
86
87#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:26
88msgid "DATE_WITH_TIME_FULL"
89msgstr "N j, Y, P"
90
91#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:36
92msgid ""
93"This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this "
94"admin site."
95msgstr ""
96"Dette objektet har ingen endrings historie. Den var sannsynligvis ikke laget "
97"via denne siden"
98
99#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:4
100msgid "Django site admin"
101msgstr "Django administrasjonsside"
102
103#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:7
104msgid "Django administration"
105msgstr "Django administrasjon"
106
107#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:7
108#, python-format
109msgid ""
110"Deleting the %(object_name)s '%(object)s' would result in deleting related "
111"objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
112"types of objects:"
113msgstr ""
114"Vist du sletter %(object_name)s '%(object)s' vill du også slette relaterte "
115"objekter, men du har ikke tillatelse til å slette de følgende objektene:"
116
117#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:14
118#, python-format
119msgid ""
120"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of "
121"the following related items will be deleted:"
122msgstr ""
123"Er du sikker på at du vill slette %(object_name) \"%(object)s\"? Alle de "
124"følgende relaterte objektene vill bli slettet:"
125
126#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:18
127msgid "Yes, I'm sure"
128msgstr "Ja, jeg er sikker"
129
130#: contrib/admin/templates/admin/index.html:27
131msgid "Add"
132msgstr "Legg til"
133
134#: contrib/admin/templates/admin/index.html:33
135msgid "Change"
136msgstr "Endre"
137
138#: contrib/admin/templates/admin/index.html:43
139msgid "You don't have permission to edit anything."
140msgstr "Du har ikke rettigheter til å endre."
141
142#: contrib/admin/templates/admin/index.html:51
143msgid "Recent Actions"
144msgstr "Siste handlinger"
145
146#: contrib/admin/templates/admin/index.html:52
147msgid "My Actions"
148msgstr "Mine handlinger"
149
150#: contrib/admin/templates/admin/index.html:56
151msgid "None available"
152msgstr "Ingen tilgjengelige"
153
154#: contrib/admin/templates/admin/login.html:15
155msgid "Username:"
156msgstr "Brukernavn:"
157
158#: contrib/admin/templates/admin/login.html:18
159msgid "Password:"
160msgstr "Passord:"
161
162#: contrib/admin/templates/admin/login.html:20
163msgid "Have you <a href=\"/password_reset/\">forgotten your password</a>?"
164msgstr "Har du <a href=\"/password_reset/\">glemt passordet ditt</a>?"
165
166#: contrib/admin/templates/admin/login.html:24
167msgid "Log in"
168msgstr "Log inn"
169
170#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:8
171msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
172msgstr "Takk for å bruke tid på internett siden i dag."
173
174#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:10
175msgid "Log in again"
176msgstr "Log inn igjen"
177
178#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
179#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
180#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:6
181#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:10
182msgid "Password change"
183msgstr "Endre passord"
184
185#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:6
186#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:10
187msgid "Password change successful"
188msgstr "Passordet er endret"
189
190#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:12
191msgid "Your password was changed."
192msgstr "Ditt passord er endret."
193
194#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:12
195msgid ""
196"Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
197"password twice so we can verify you typed it in correctly."
198msgstr ""
199"Venligst skriv inn ditt gamle passord, for sikkerthets grunner, så skriv inn "
200"ditt nye passord to ganger slik at vi kan kontrollere at det er rett."
201
202#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:17
203msgid "Old password:"
204msgstr "Gammelt passord:"
205
206#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:19
207msgid "New password:"
208msgstr "Nytt passord:"
209
210#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:21
211msgid "Confirm password:"
212msgstr "Gjenta nytt passord:"
213
214#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:23
215msgid "Change my password"
216msgstr "Endre passord"
217
218#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
219#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
220#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:6
221msgid "Password reset"
222msgstr "Tilbakestill passord"
223
224#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:6
225#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:10
226msgid "Password reset successful"
227msgstr "Passordet ble tilbakestilt"
228
229#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:12
230msgid ""
231"We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You "
232"should be receiving it shortly."
233msgstr ""
234"Vi sender deg et nytt passord til epost adressen du oppgav. Du villmotta det "
235"snart."
236
237#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:2
238msgid "You're receiving this e-mail because you requested a password reset"
239msgstr ""
240"Du har mottatt denne epost-en fordi du ba om å tilbakestille passordet ditt"
241
242#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:3
243#, python-format
244msgid "for your user account at %(site_name)s"
245msgstr "for din konto hos %(site_name)s"
246
247#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:5
248#, python-format
249msgid "Your new password is: %(new_password)s"
250msgstr "Ditt nye passord er: %(new_password)s"
251
252#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:7
253msgid "Feel free to change this password by going to this page:"
254msgstr "Du kan endre dette passordet ved å gå til denne siden:"
255
256#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:11
257msgid "Your username, in case you've forgotten:"
258msgstr "I tilfellet du har glemt brukernavnet ditt, så er det:"
259
260#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:13
261msgid "Thanks for using our site!"
262msgstr "Takk for at du bruker vår side!"
263
264#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:15
265#, python-format
266msgid "The %(site_name)s team"
267msgstr "Hilsen %(site_name)s"
268
269#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:12
270msgid ""
271"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset "
272"your password and e-mail the new one to you."
273msgstr ""
274"Har du glemt passordet ditt? Skriv inn epost adressen din under, så sender "
275"vi deg et nytt passord via epost."
276
277#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
278msgid "E-mail address:"
279msgstr "Epost adresse:"
280
281#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
282msgid "Reset my password"
283msgstr "Tilbakestill mitt passord"
284
285#: contrib/admin/models/admin.py:6
286msgid "action time"
287msgstr "handlings tid"
288
289#: contrib/admin/models/admin.py:9
290msgid "object id"
291msgstr "objekt id"
292
293#: contrib/admin/models/admin.py:10
294msgid "object repr"
295msgstr "objekt repr"
296
297#: contrib/admin/models/admin.py:11
298msgid "action flag"
299msgstr "handlings flagg"
300
301#: contrib/admin/models/admin.py:12
302msgid "change message"
303msgstr "endre melding"
304
305#: contrib/admin/models/admin.py:15
306msgid "log entry"
307msgstr "logg notis"
308
309#: contrib/admin/models/admin.py:16
310msgid "log entries"
311msgstr "logg innlegg"
312
313#: utils/dates.py:6
314msgid "Monday"
315msgstr "Mondag"
316
317#: utils/dates.py:6
318msgid "Tuesday"
319msgstr "Tirsdag"
320
321#: utils/dates.py:6
322msgid "Wednesday"
323msgstr "Onsdag"
324
325#: utils/dates.py:6
326msgid "Thursday"
327msgstr "Torsdag"
328
329#: utils/dates.py:6
330msgid "Friday"
331msgstr "Fredag"
332
333#: utils/dates.py:7
334msgid "Saturday"
335msgstr "Lørdag"
336
337#: utils/dates.py:7
338msgid "Sunday"
339msgstr "Søndag"
340
341#: utils/dates.py:14
342msgid "January"
343msgstr "Januar"
344
345#: utils/dates.py:14
346msgid "February"
347msgstr "Februar"
348
349#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
350msgid "March"
351msgstr "Mars"
352
353#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
354msgid "April"
355msgstr "April"
356
357#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
358msgid "May"
359msgstr "Mai"
360
361#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
362msgid "June"
363msgstr "Juni"
364
365#: utils/dates.py:15 utils/dates.py:27
366msgid "July"
367msgstr "Juli"
368
369#: utils/dates.py:15
370msgid "August"
371msgstr "August"
372
373#: utils/dates.py:15
374msgid "September"
375msgstr "September"
376
377#: utils/dates.py:15
378msgid "October"
379msgstr "Oktober"
380
381#: utils/dates.py:15
382msgid "November"
383msgstr "November"
384
385#: utils/dates.py:16
386msgid "December"
387msgstr "Desember"
388
389#: utils/dates.py:27
390msgid "Jan."
391msgstr "Jan."
392
393#: utils/dates.py:27
394msgid "Feb."
395msgstr "Fef."
396
397#: utils/dates.py:28
398msgid "Aug."
399msgstr "Aug."
400
401#: utils/dates.py:28
402msgid "Sept."
403msgstr "Sept."
404
405#: utils/dates.py:28
406msgid "Oct."
407msgstr "Okt."
408
409#: utils/dates.py:28
410msgid "Nov."
411msgstr "Nov."
412
413#: utils/dates.py:28
414msgid "Dec."
415msgstr "Des."
416
417#: models/core.py:5
418msgid "domain name"
419msgstr "domene navn"
420
421#: models/core.py:6
422msgid "display name"
423msgstr "vist navn"
424
425#: models/core.py:8
426msgid "site"
427msgstr "side"
428
429#: models/core.py:9
430msgid "sites"
431msgstr "sider"
432
433#: models/core.py:22
434msgid "label"
435msgstr "merkelapp"
436
437#: models/core.py:23 models/core.py:34 models/auth.py:6 models/auth.py:19
438msgid "name"
439msgstr "navn"
440
441#: models/core.py:25
442msgid "package"
443msgstr "pakke"
444
445#: models/core.py:26
446msgid "packages"
447msgstr "pakker"
448
449#: models/core.py:36
450msgid "python module name"
451msgstr "python modul navn"
452
453#: models/core.py:38
454msgid "content type"
455msgstr "innholds type"
456
457#: models/core.py:39
458msgid "content types"
459msgstr "innholds typer"
460
461#: models/core.py:62
462msgid "redirect from"
463msgstr "omadresser fra"
464
465#: models/core.py:63
466msgid ""
467"This should be an absolute path, excluding the domain name. Example: '/"
468"events/search/'."
469msgstr ""
470"Denne burde vær en fullstendig sti, uten domene navnet. Foreksempel: '/"
471"nyheter/les/"
472
473#: models/core.py:64
474msgid "redirect to"
475msgstr "omadresser til"
476
477#: models/core.py:65
478msgid ""
479"This can be either an absolute path (as above) or a full URL starting with "
480"'http://'."
481msgstr ""
482"Denne kan enten være en fullstendig sti (som over), eller en hel "
483"internettadresse som starter med 'http://'"
484
485#: models/core.py:67
486msgid "redirect"
487msgstr "omadressering"
488
489#: models/core.py:68
490msgid "redirects"
491msgstr "omadresserelser"
492
493#: models/core.py:81
494msgid "URL"
495msgstr "Internettadresse"
496
497#: models/core.py:82
498msgid ""
499"Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
500msgstr ""
501"Eksempel: '/om/kontakt/'. Vær sikker på at du har en skråstrek forran og bak."
502
503#: models/core.py:83
504msgid "title"
505msgstr "tittel"
506
507#: models/core.py:84
508msgid "content"
509msgstr "innhold"
510
511#: models/core.py:85
512msgid "enable comments"
513msgstr "tillat kommentarer"
514
515#: models/core.py:86
516msgid "template name"
517msgstr "mal navn"
518
519#: models/core.py:87
520msgid ""
521"Example: 'flatfiles/contact_page'. If this isn't provided, the system will "
522"use 'flatfiles/default'."
523msgstr ""
524"Eksempel: 'flatfiler/kontakt_side'. Vist denne ikke denne er gitt, vill "
525"'flatfiles/default' bli brukt."
526
527#: models/core.py:88
528msgid "registration required"
529msgstr "registrering kreves"
530
531#: models/core.py:88
532msgid "If this is checked, only logged-in users will be able to view the page."
533msgstr ""
534"Vist denne er krysset av er det bare brukere som er logget inn som kan se "
535"siden."
536
537#: models/core.py:92
538msgid "flat page"
539msgstr "flatside"
540
541#: models/core.py:93
542msgid "flat pages"
543msgstr "flatsider"
544
545#: models/core.py:114
546msgid "session key"
547msgstr "sesjon nøkkel"
548
549#: models/core.py:115
550msgid "session data"
551msgstr "sesjon data"
552
553#: models/core.py:116
554msgid "expire date"
555msgstr "utløpsdato"
556
557#: models/core.py:118
558msgid "session"
559msgstr "sesjon"
560
561#: models/core.py:119
562msgid "sessions"
563msgstr "sesjoner"
564
565#: models/auth.py:8
566msgid "codename"
567msgstr "kodenavn"
568
569#: models/auth.py:10
570msgid "Permission"
571msgstr "Rettighet"
572
573#: models/auth.py:11 models/auth.py:58
574msgid "Permissions"
575msgstr "Rettigheter"
576
577#: models/auth.py:22
578msgid "Group"
579msgstr "Gruppe"
580
581#: models/auth.py:23 models/auth.py:60
582msgid "Groups"
583msgstr "Grupper"
584
585#: models/auth.py:33
586msgid "username"
587msgstr "brukernavn"
588
589#: models/auth.py:34
590msgid "first name"
591msgstr "fornavn"
592
593#: models/auth.py:35
594msgid "last name"
595msgstr "etternavn"
596
597#: models/auth.py:36
598msgid "e-mail address"
599msgstr "e-post adresse"
600
601#: models/auth.py:37
602msgid "password"
603msgstr "passord"
604
605#: models/auth.py:37
606msgid "Use an MD5 hash -- not the raw password."
607msgstr "Bruk en MD5 nøkkel -- ikke passordet i ren tekst"
608
609#: models/auth.py:38
610msgid "staff status"
611msgstr "administrasjons status"
612
613#: models/auth.py:38
614msgid "Designates whether the user can log into this admin site."
615msgstr "Bestemmer om brukeren kan logge inn på denne administrasjons siden."
616
617#: models/auth.py:39
618msgid "active"
619msgstr "aktiv"
620
621#: models/auth.py:40
622msgid "superuser status"
623msgstr "super bruker"
624
625#: models/auth.py:41
626msgid "last login"
627msgstr "liste logg inn"
628
629#: models/auth.py:42
630msgid "date joined"
631msgstr "registrerings dato"
632
633#: models/auth.py:44
634msgid ""
635"In addition to the permissions manually assigned, this user will also get "
636"all permissions granted to each group he/she is in."
637msgstr ""
638"I tillegg til rettighetene som blir gitt manuelt, får også brukeren full "
639"tilgang til gruppene han/hun er i."
640
641#: models/auth.py:48
642msgid "Users"
643msgstr "Brukere"
644
645#: models/auth.py:57
646msgid "Personal info"
647msgstr "Personlig informasjon"
648
649#: models/auth.py:59
650msgid "Important dates"
651msgstr "Viktige datoer"
652
653#: models/auth.py:182
654msgid "Message"
655msgstr "Meldinger"
656
657#: conf/global_settings.py:36
658msgid "Czech"
659msgstr "Tsjekkisk"
660
661#: conf/global_settings.py:37
662msgid "German"
663msgstr "Tysk"
664
665#: conf/global_settings.py:38
666msgid "English"
667msgstr "Engelsk"
668
669#: conf/global_settings.py:39
670msgid "Spanish"
671msgstr "Spansk"
672
673#: conf/global_settings.py:40
674msgid "French"
675msgstr "Fransk"
676
677#: conf/global_settings.py:41
678msgid "Galician"
679msgstr "Galisisk"
680
681#: conf/global_settings.py:42
682msgid "Italian"
683msgstr "Italiensk"
684
685#: conf/global_settings.py:43
686msgid "Norwegian"
687msgstr "Norsk"
688
689#: conf/global_settings.py:44
690msgid "Brazilian"
691msgstr "Brasiliansk"
692
693#: conf/global_settings.py:45
694msgid "Russian"
695msgstr "Russisk"
696
697#: conf/global_settings.py:46
698msgid "Serbian"
699msgstr "Serbisk"
700
701#: conf/global_settings.py:47
702msgid "Simplified Chinese"
703msgstr "Simpel Kinesisk"
704
705#: core/validators.py:58
706msgid "This value must contain only letters, numbers and underscores."
707msgstr "Dette feltet må bare inneholde bokstaver, nummer og understreker."
708
709#: core/validators.py:62
710msgid "This value must contain only letters, numbers, underscores and slashes."
711msgstr ""
712"Dette feltet må bare inneholde bokstaver, nummer, understreker og "
713"skråstreker."
714
715#: core/validators.py:70
716msgid "Uppercase letters are not allowed here."
717msgstr "Tor skrift er ikke tillatt her."
718
719#: core/validators.py:74
720msgid "Lowercase letters are not allowed here."
721msgstr "Små bokstaver er ikke tillatt her."
722
723#: core/validators.py:81
724msgid "Enter only digits separated by commas."
725msgstr "Skriv inn bare tall, skilt med kommaer."
726
727#: core/validators.py:93
728msgid "Enter valid e-mail addresses separated by commas."
729msgstr "Skriv inn e-post adresser skilt med kommaer."
730
731#: core/validators.py:100
732msgid "Please enter a valid IP address."
733msgstr "Vennligst skriv inn en godkjent IP adresse."
734
735#: core/validators.py:104
736msgid "Empty values are not allowed here."
737msgstr "Dette felte kan ikke være tomt."
738
739#: core/validators.py:108
740msgid "Non-numeric characters aren't allowed here."
741msgstr "Det er bare tall som kan stå i dette feltet."
742
743#: core/validators.py:112
744msgid "This value can't be comprised solely of digits."
745msgstr "Dette feltet kan ikke bare bestå av nummer."
746
747#: core/validators.py:117
748msgid "Enter a whole number."
749msgstr "Skriv inn et helt nummer."
750
751#: core/validators.py:121
752msgid "Only alphabetical characters are allowed here."
753msgstr "Bare alfabetiske bokstaber er tillatt her."
754
755#: core/validators.py:125
756msgid "Enter a valid date in YYYY-MM-DD format."
757msgstr "Skriv inn en dato i ÅÅÅÅ-MM-DD formatet."
758
759#: core/validators.py:129
760msgid "Enter a valid time in HH:MM format."
761msgstr "Skriv inn tiden i TT:MM formatet."
762
763#: core/validators.py:133
764msgid "Enter a valid date/time in YYYY-MM-DD HH:MM format."
765msgstr "Skriv inn dato og tid i ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM formatet."
766
767#: core/validators.py:137
768msgid "Enter a valid e-mail address."
769msgstr "Skriv inn en godkjent e-post adresse."
770
771#: core/validators.py:149
772msgid ""
773"Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a "
774"corrupted image."
775msgstr ""
776"Lastopp et bilde. Filen du lastet opp var ikke et bilde, eller så var det et "
777"ødelagt bilde"
778
779#: core/validators.py:156
780#, python-format
781msgid "The URL %s does not point to a valid image."
782msgstr "Internettadressen %s peker ikke til et godkjent bilde."
783
784#: core/validators.py:160
785#, python-format
786msgid "Phone numbers must be in XXX-XXX-XXXX format. \"%s\" is invalid."
787msgstr ""
788"Telefon nummeret må være i XXX-XXX-XXXX formatet. \"%s\" er ikke godkjent."
789
790#: core/validators.py:168
791#, python-format
792msgid "The URL %s does not point to a valid QuickTime video."
793msgstr "Internettadressen %s peker ikke til en godkjent QuickTime film."
794
795#: core/validators.py:172
796msgid "A valid URL is required."
797msgstr "En godkjent internettadresse er påbudt."
798
799#: core/validators.py:186
800#, python-format
801msgid ""
802"Valid HTML is required. Specific errors are:\n"
803"%s"
804msgstr ""
805"Godkjent HTML er påbudt. Feilene var:\n"
806"%s"
807
808#: core/validators.py:193
809#, python-format
810msgid "Badly formed XML: %s"
811msgstr "Ikke godkjent XML: %s"
812
813#: core/validators.py:203
814#, python-format
815msgid "Invalid URL: %s"
816msgstr "Ikke godkjent internettadresse: %s"
817
818#: core/validators.py:205
819#, python-format
820msgid "The URL %s is a broken link."
821msgstr "Internettadresse fører til en side som ikke virker."
822
823#: core/validators.py:211
824msgid "Enter a valid U.S. state abbreviation."
825msgstr "Skriv inn en godkjent amerikansk stats forkortelse."
826
827#: core/validators.py:226
828#, python-format
829msgid "Watch your mouth! The word %s is not allowed here."
830msgid_plural "Watch your mouth! The words %s are not allowed here."
831msgstr[0] "Pass munnen din! Ordet %s er ikke tillatt her."
832msgstr[1] "Pass munnen din! Ordene %s er ikke tillatt her."
833
834#: core/validators.py:233
835#, python-format
836msgid "This field must match the '%s' field."
837msgstr "Dette felte må være det samme som i '%s' feltet."
838
839#: core/validators.py:252
840msgid "Please enter something for at least one field."
841msgstr "Vennligst skriv inn noe i minst et felt."
842
843#: core/validators.py:261 core/validators.py:272
844msgid "Please enter both fields or leave them both empty."
845msgstr "Vennligst skriv inn noe i begge felta, eller la dem stå blanke."
846
847#: core/validators.py:279
848#, python-format
849msgid "This field must be given if %(field)s is %(value)s"
850msgstr "Dette feltet må bare brukes vist %(field)s er lik %(value)s"
851
852#: core/validators.py:291
853#, python-format
854msgid "This field must be given if %(field)s is not %(value)s"
855msgstr "Dette feltet må bare brukes vist %(field)s ikke er lik %(value)s"
856
857#: core/validators.py:310
858msgid "Duplicate values are not allowed."
859msgstr "Like verdier er ikke tillatt."
860
861#: core/validators.py:333
862#, python-format
863msgid "This value must be a power of %s."
864msgstr "Denne verdien må være 'power' av %s."
865
866#: core/validators.py:344
867msgid "Please enter a valid decimal number."
868msgstr "Vennligst skriv inn et godkjent desimal tall."
869
870#: core/validators.py:346
871#, python-format
872msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s total digit."
873msgid_plural ""
874"Please enter a valid decimal number with at most %s total digits."
875msgstr[0] "Skriv inn et desimal tall med maksimum %s total antall tall."
876msgstr[1] "Skriv inn et desimal tall med maksimum %s total antall tall."
877
878#: core/validators.py:349
879#, python-format
880msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal place."
881msgid_plural ""
882"Please enter a valid decimal number with at most %s decimal places."
883msgstr[0] "Skriv inn et desimal tall med maksimum %s tall bak komma. "
884msgstr[1] "Skriv inn et desimal tall med maksimum %s tall bak komma. "
885
886#: core/validators.py:359
887#, python-format
888msgid "Make sure your uploaded file is at least %s bytes big."
889msgstr ""
890"Er du sikker på at fila du prøver å laste opp er minimum %s bytes stor?"
891
892#: core/validators.py:360
893#, python-format
894msgid "Make sure your uploaded file is at most %s bytes big."
895msgstr ""
896"Er du sikker på at fila du prøver å laste opp er maksimum %s bytes stor?"
897
898#: core/validators.py:373
899msgid "The format for this field is wrong."
900msgstr "Formatet i dette feltet er feil."
901
902#: core/validators.py:388
903msgid "This field is invalid."
904msgstr "Dette feltet er feil."
905
906#: core/validators.py:423
907#, python-format
908msgid "Could not retrieve anything from %s."
909msgstr "Klarte ikke å motta noe fra %s."
910
911#: core/validators.py:426
912#, python-format
913msgid ""
914"The URL %(url)s returned the invalid Content-Type header '%(contenttype)s'."
915msgstr ""
916"Tnternettadressen %(url)s returnerte en ikke godkjent Content-Type '%"
917"(contenttype)s'."
918
919#: core/validators.py:459
920#, python-format
921msgid ""
922"Please close the unclosed %(tag)s tag from line %(line)s. (Line starts with "
923"\"%(start)s\".)"
924msgstr ""
925"Vennligst lukk taggen %(tag)s på linje %(line)s. (Linja starer med \"%(start)"
926"s\".)"
927
928#: core/validators.py:463
929#, python-format
930msgid ""
931"Some text starting on line %(line)s is not allowed in that context. (Line "
932"starts with \"%(start)s\".)"
933msgstr ""
934"Noe av teksten som starter på linje %(line)s er ikke tillatt. (Linja starter "
935"med \"%(start)s\".)"
936
937#: core/validators.py:468
938#, python-format
939msgid ""
940"\"%(attr)s\" on line %(line)s is an invalid attribute. (Line starts with \"%"
941"(start)s\".)"
942msgstr ""
943"\"%(attr)s\" på linje %(line)s er ikke en godkjent tillegg. (Linja starter "
944"med \"%(start)s\".)"
945
946#: core/validators.py:473
947#, python-format
948msgid ""
949"\"<%(tag)s>\" on line %(line)s is an invalid tag. (Line starts with \"%"
950"(start)s\".)"
951msgstr ""
952"\"<%(tag)s>\" på linje %(line)s er ikke en godkjent tag. (linja starter med "
953"\"%(start)s\".)"
954
955#: core/validators.py:477
956#, python-format
957msgid ""
958"A tag on line %(line)s is missing one or more required attributes. (Line "
959"starts with \"%(start)s\".)"
960msgstr ""
961"En tag på linje %(line)s mangler en av de påbydte tillegga. (linja starter "
962"med \"%(start)s\".)"
963
964#: core/validators.py:482
965#, python-format
966msgid ""
967"The \"%(attr)s\" attribute on line %(line)s has an invalid value. (Line "
968"starts with \"%(start)s\".)"
969msgstr ""
970"\"%(attr)s\" tillegg på linje $(line)s har en ikke godkjent verdi. (Linja "
971"starter med \"%(start)s\".)"
972
973#: core/meta/fields.py:95
974msgid " Separate multiple IDs with commas."
975msgstr "Separer Id-ene med kommaer."
976
977#: core/meta/fields.py:98
978msgid ""
979" Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
980msgstr ""
981"Hold nede \"Control\", eller \"Command\" på en Mac, for å velge mere enn en."
982
983#~ msgid "Traditional Chinese"
984#~ msgstr "Tradisjonell Kinesisk"
Back to Top