Ticket #6441: 6441.diff

File 6441.diff, 64.7 KB (added by Marc Garcia, 10 years ago)

Changes in django.po and djangojs.po (and .mo files)

 • django/conf/locale/ca/LC_MESSAGES/django.po

   
  66"Project-Id-Version: django\n"
  77"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  88"POT-Creation-Date: 2007-12-29 21:28+0100\n"
  9 "PO-Revision-Date: 2007-12-30 11:38+0100\n"
  10 "Last-Translator: Marc Fargas <telenieko@telenieko.com>\n"
   9"PO-Revision-Date: 2008-01-22 19:49+0100\n"
   10"Last-Translator: Marc Garcia <marc.garcia@accopensys.com>\n"
  1111"Language-Team:  <es@li.org>\n"
  1212"MIME-Version: 1.0\n"
  1313"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
   
  203203"<h3>Per %s:</h3>\n"
  204204"<ul>\n"
  205205
  206 #: contrib/admin/filterspecs.py:74 contrib/admin/filterspecs.py:92
  207 #: contrib/admin/filterspecs.py:147 contrib/admin/filterspecs.py:173
   206#: contrib/admin/filterspecs.py:74
   207#: contrib/admin/filterspecs.py:92
   208#: contrib/admin/filterspecs.py:147
   209#: contrib/admin/filterspecs.py:173
  208210msgid "All"
  209211msgstr "Tots"
  210212
   
  228230msgid "This year"
  229231msgstr "Aquest any"
  230232
  231 #: contrib/admin/filterspecs.py:147 newforms/widgets.py:231
   233#: contrib/admin/filterspecs.py:147
   234#: newforms/widgets.py:231
  232235#: oldforms/__init__.py:592
  233236msgid "Yes"
  234237msgstr "Si"
  235238
  236 #: contrib/admin/filterspecs.py:147 newforms/widgets.py:231
   239#: contrib/admin/filterspecs.py:147
   240#: newforms/widgets.py:231
  237241#: oldforms/__init__.py:592
  238242msgid "No"
  239243msgstr "No"
  240244
  241 #: contrib/admin/filterspecs.py:154 newforms/widgets.py:231
   245#: contrib/admin/filterspecs.py:154
   246#: newforms/widgets.py:231
  242247#: oldforms/__init__.py:592
  243248msgid "Unknown"
  244249msgstr "Desconegut"
   
  310315msgstr "Error del servidor <em>(500)</em>"
  311316
  312317#: contrib/admin/templates/admin/500.html:10
  313 msgid ""
  314 "There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
  315 "mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
  316 msgstr ""
  317 "Hi ha hagut un error. S'ha informat als administradors del lloc per correu "
  318 "electrònic y hauria d'arreglar-se en breu. Gràcies per la seva paciència."
   318msgid "There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
   319msgstr "Hi ha hagut un error. S'ha informat als administradors del lloc per correu electrònic y hauria d'arreglar-se en breu. Gràcies per la seva paciència."
  319320
  320321#: contrib/admin/templates/admin/base.html:26
  321322msgid "Welcome,"
   
  343344
  344345#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:7
  345346msgid "Django administration"
  346 msgstr "Adminsitració de Django"
   347msgstr "Adminisitració de Django"
  347348
  348349#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:14
  349350#: contrib/admin/templates/admin/index.html:28
   
  386387
  387388#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:13
  388389#, python-format
  389 msgid ""
  390 "Deleting the %(object_name)s '%(escaped_object)s' would result in deleting "
  391 "related objects, but your account doesn't have permission to delete the "
  392 "following types of objects:"
  393 msgstr ""
  394 "Eliminar el/la %(object_name)s '%(escaped_object)s' provocaria l'eliminació "
  395 "d'objectes relacionats, però el seu compte no te permisos per a esborrar els "
  396 "tipus d'objecte següents:"
   390msgid "Deleting the %(object_name)s '%(escaped_object)s' would result in deleting related objects, but your account doesn't have permission to delete the following types of objects:"
   391msgstr "Eliminar el/la %(object_name)s '%(escaped_object)s' provocaria l'eliminació d'objectes relacionats, però el seu compte no te permisos per a esborrar els tipus d'objecte següents:"
  397392
  398393#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:20
  399394#, python-format
  400 msgid ""
  401 "Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(escaped_object)s\"? "
  402 "All of the following related items will be deleted:"
  403 msgstr ""
  404 "Està segur de voler esborrar els/les %(object_name)s \"%(escaped_object)s\"? "
  405 "S'esborraran els següents elements relacionats:"
   395msgid "Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(escaped_object)s\"? All of the following related items will be deleted:"
   396msgstr "Està segur de voler esborrar els/les %(object_name)s \"%(escaped_object)s\"? S'esborraran els següents elements relacionats:"
  406397
  407398#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:25
  408399msgid "Yes, I'm sure"
   
  448439msgstr "Cap disponible"
  449440
  450441#: contrib/admin/templates/admin/invalid_setup.html:8
  451 msgid ""
  452 "Something's wrong with your database installation. Make sure the appropriate "
  453 "database tables have been created, and make sure the database is readable by "
  454 "the appropriate user."
  455 msgstr ""
  456 "Alguna cosa està malament en la instal·lació de la teva base de dades. "
  457 "Assegurat de que s'han creat les taules, i de que la base de dades és "
  458 "llegible per l'usuari apropiat."
   442msgid "Something's wrong with your database installation. Make sure the appropriate database tables have been created, and make sure the database is readable by the appropriate user."
   443msgstr "Alguna cosa està malament en la instal·lació de la teva base de dades. Assegurat de que s'han creat les taules, i de que la base de dades és llegible per l'usuari apropiat."
  459444
  460445#: contrib/admin/templates/admin/login.html:17
  461446#: contrib/comments/templates/comments/form.html:6
   
  490475msgstr "F j, Y, H:i "
  491476
  492477#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:35
  493 msgid ""
  494 "This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this "
  495 "admin site."
  496 msgstr ""
  497 "Aquest objecte no te historial de canvis. Probablement no va ser afegit "
  498 "utilitzant aquest lloc administratiu."
   478msgid "This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this admin site."
   479msgstr "Aquest objecte no te historial de canvis. Probablement no va ser afegit utilitzant aquest lloc administratiu."
  499480
  500481#: contrib/admin/templates/admin/pagination.html:10
  501482msgid "Show all"
   
  534515msgstr "Desar"
  535516
  536517#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:6
  537 msgid ""
  538 "First, enter a username and password. Then, you'll be able to edit more user "
  539 "options."
  540 msgstr ""
  541 "Primer, entri un usuari i una contrasenya. Després podrà editar més opcions "
  542 "del usuari."
   518msgid "First, enter a username and password. Then, you'll be able to edit more user options."
   519msgstr "Primer, entri un usuari i una contrasenya. Després podrà editar més opcions del usuari."
  543520
  544521#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:12
  545522msgid "Username"
   
  584561"your computer is \"internal\").</p>\n"
  585562msgstr ""
  586563"\n"
  587 "<p class=\"help\">Per a instalar 'bookmarklets', arrosegui l'enllaç a la "
  588 "seva barra de\n"
  589 "marcadors, o faci click amb el botò dret en l'enllaç i afegeixi'l als "
  590 "marcadors.\n"
   564"<p class=\"help\">Per a instalar 'bookmarklets', arrosegui l'enllaç a la seva barra de\n"
   565"marcadors, o faci click amb el botò dret en l'enllaç i afegeixi'l als marcadors.\n"
  591566"Ara pot escollir el 'bookmarklet' des de qualsevol pàgina del lloc.\n"
  592567"Observi que alguns d'aquests 'bookmarklets' precisen que estigui veient\n"
  593568"el lloc des de un ordinador senyalat com a \"intern\" (parli\n"
  594 "amb el seu administrador de sistemes si no està segur de la condició del "
  595 "seu).</p>\n"
   569"amb el seu administrador de sistemes si no està segur de la condició del seu).</p>\n"
  596570
  597571#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:18
  598572msgid "Documentation for this page"
  599573msgstr "Documentació d'aquesta pàgina"
  600574
  601575#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:19
  602 msgid ""
  603 "Jumps you from any page to the documentation for the view that generates "
  604 "that page."
  605 msgstr ""
  606 "El porta des de qualsevol pàgina de la documentació a la vista que la genera."
   576msgid "Jumps you from any page to the documentation for the view that generates that page."
   577msgstr "El porta des de qualsevol pàgina de la documentació a la vista que la genera."
  607578
  608579#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:21
  609580msgid "Show object ID"
  610581msgstr "Mostra el ID de l'objecte"
  611582
  612583#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:22
  613 msgid ""
  614 "Shows the content-type and unique ID for pages that represent a single "
  615 "object."
  616 msgstr ""
  617 "Mostra el 'content-type' (tipus de contingut) i el ID inequívoc de les "
  618 "pàgines que representen un únic objecte."
   584msgid "Shows the content-type and unique ID for pages that represent a single object."
   585msgstr "Mostra el 'content-type' (tipus de contingut) i el ID inequívoc de les pàgines que representen un únic objecte."
  619586
  620587#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:24
  621588msgid "Edit this object (current window)"
   
  623590
  624591#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:25
  625592msgid "Jumps to the admin page for pages that represent a single object."
  626 msgstr ""
  627 "El porta a la pàgina d'administració de pàgines que representen un únic "
  628 "objecte."
   593msgstr "El porta a la pàgina d'administració de pàgines que representen un únic objecte."
  629594
  630595#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:27
  631596msgid "Edit this object (new window)"
   
  660625msgstr "La seva clau ha estat canviada."
  661626
  662627#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:11
  663 msgid ""
  664 "Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
  665 "password twice so we can verify you typed it in correctly."
  666 msgstr ""
  667 "Si us plau, introdueixi la seva contrasenya antiga, per seguretat, i tot "
  668 "seguit introdueixi la seva nova contrasenya dues vegades per verificar que "
  669 "l'ha escrit correctament."
   628msgid "Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new password twice so we can verify you typed it in correctly."
   629msgstr "Si us plau, introdueixi la seva contrasenya antiga, per seguretat, i tot seguit introdueixi la seva nova contrasenya dues vegades per verificar que l'ha escrit correctament."
  670630
  671631#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:16
  672632msgid "Old password:"
   
  697657msgstr "Contrasenya restaber-ta amb èxit"
  698658
  699659#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:12
  700 msgid ""
  701 "We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You "
  702 "should be receiving it shortly."
  703 msgstr ""
  704 "Li hem enviat una contrasenya nova a l'adreça de correu electrònic que ens "
  705 "ha indicat. L'hauria de rebre en breu."
   660msgid "We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You should be receiving it shortly."
   661msgstr "Li hem enviat una contrasenya nova a l'adreça de correu electrònic que ens ha indicat. L'hauria de rebre en breu."
  706662
  707663#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:2
  708664msgid "You're receiving this e-mail because you requested a password reset"
  709 msgstr ""
  710 "Està rebent aquest missatge degut a que va solicitar un restabliment de "
  711 "contrasenya."
   665msgstr "Està rebent aquest missatge degut a que va solicitar un restabliment de contrasenya."
  712666
  713667#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:3
  714668#, python-format
   
  738692msgstr "L'equip de %(site_name)s"
  739693
  740694#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:12
  741 msgid ""
  742 "Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset "
  743 "your password and e-mail the new one to you."
  744 msgstr ""
  745 "Ha oblidat la seva contrasenya? Introdueixi la seva adreça de correu "
  746 "electrònic i crearem una nova que li enviarem per correu."
   695msgid "Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset your password and e-mail the new one to you."
   696msgstr "Ha oblidat la seva contrasenya? Introdueixi la seva adreça de correu electrònic i crearem una nova que li enviarem per correu."
  747697
  748698#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
  749699msgid "E-mail address:"
   
  773723msgid "All dates"
  774724msgstr "Totes les dates"
  775725
  776 #: contrib/admin/views/auth.py:20 contrib/admin/views/main.py:267
   726#: contrib/admin/views/auth.py:20
   727#: contrib/admin/views/main.py:267
  777728#, python-format
  778729msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully."
  779730msgstr "El/la %(name)s \"%(obj)s\".ha estat agregat/da amb èxit."
  780731
  781 #: contrib/admin/views/auth.py:25 contrib/admin/views/main.py:271
   732#: contrib/admin/views/auth.py:25
   733#: contrib/admin/views/main.py:271
  782734#: contrib/admin/views/main.py:356
  783735msgid "You may edit it again below."
  784736msgstr "Pot editar-lo de nou abaix."
   
  796748msgid "Change password: %s"
  797749msgstr "Canviar clau: %s"
  798750
  799 #: contrib/admin/views/decorators.py:11 contrib/auth/forms.py:60
  800 msgid ""
  801 "Please enter a correct username and password. Note that both fields are case-"
  802 "sensitive."
  803 msgstr ""
  804 "Si us plau, introdueixi un nom d'usuari i contrasenya vàlids. Tingui en "
  805 "compte que tots dos camps son sensibles a majúscules i minúscules."
   751#: contrib/admin/views/decorators.py:11
   752#: contrib/auth/forms.py:60
   753msgid "Please enter a correct username and password. Note that both fields are case-sensitive."
   754msgstr "Si us plau, introdueixi un nom d'usuari i contrasenya vàlids. Tingui en compte que tots dos camps son sensibles a majúscules i minúscules."
  806755
  807756#: contrib/admin/views/decorators.py:63
  808 msgid ""
  809 "Please log in again, because your session has expired. Don't worry: Your "
  810 "submission has been saved."
  811 msgstr ""
  812 "Si us plau, identifiquis de nou doncs la seva sessió ha expirat. No es "
  813 "preocupi, el seu enviament està emmagatzemat."
   757msgid "Please log in again, because your session has expired. Don't worry: Your submission has been saved."
   758msgstr "Si us plau, identifiquis de nou doncs la seva sessió ha expirat. No es preocupi, el seu enviament està emmagatzemat."
  814759
  815760#: contrib/admin/views/decorators.py:70
  816 msgid ""
  817 "Looks like your browser isn't configured to accept cookies. Please enable "
  818 "cookies, reload this page, and try again."
  819 msgstr ""
  820 "Sembla ser que el seu navegador no està configurat per acceptar "
  821 "'cookies' (galetes). Si us plau, habiliti les 'cookies', recarregui aquesta "
  822 "pàgina i provi-ho de nou. "
   761msgid "Looks like your browser isn't configured to accept cookies. Please enable cookies, reload this page, and try again."
   762msgstr "Sembla ser que el seu navegador no està configurat per acceptar 'cookies' (galetes). Si us plau, habiliti les 'cookies', recarregui aquesta pàgina i provi-ho de nou. "
  823763
  824764#: contrib/admin/views/decorators.py:84
  825765msgid "Usernames cannot contain the '@' character."
   
  828768#: contrib/admin/views/decorators.py:86
  829769#, python-format
  830770msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
  831 msgstr ""
  832 "La seva adreça de correu no és el seu nom d'usuari. Provi '%s' en tot cas."
   771msgstr "La seva adreça de correu no és el seu nom d'usuari. Provi '%s' en tot cas."
  833772
  834 #: contrib/admin/views/doc.py:48 contrib/admin/views/doc.py:50
   773#: contrib/admin/views/doc.py:48
   774#: contrib/admin/views/doc.py:50
  835775#: contrib/admin/views/doc.py:52
  836776msgid "tag:"
  837777msgstr "etiqueta:"
  838778
  839 #: contrib/admin/views/doc.py:79 contrib/admin/views/doc.py:81
   779#: contrib/admin/views/doc.py:79
   780#: contrib/admin/views/doc.py:81
  840781#: contrib/admin/views/doc.py:83
  841782msgid "filter:"
  842783msgstr "filtre:"
  843784
  844 #: contrib/admin/views/doc.py:137 contrib/admin/views/doc.py:139
   785#: contrib/admin/views/doc.py:137
   786#: contrib/admin/views/doc.py:139
  845787#: contrib/admin/views/doc.py:141
  846788msgid "view:"
  847789msgstr "vista:"
   
  861803msgid "the related `%(label)s.%(type)s` object"
  862804msgstr "el objecte relacionat `%(label)s.%(type)s`"
  863805
  864 #: contrib/admin/views/doc.py:185 contrib/admin/views/doc.py:207
  865 #: contrib/admin/views/doc.py:221 contrib/admin/views/doc.py:226
   806#: contrib/admin/views/doc.py:185
   807#: contrib/admin/views/doc.py:207
   808#: contrib/admin/views/doc.py:221
   809#: contrib/admin/views/doc.py:226
  866810msgid "model:"
  867811msgstr "model:"
  868812
   
  886830msgid "Fields on %s objects"
  887831msgstr "Camps en objectes %s"
  888832
  889 #: contrib/admin/views/doc.py:293 contrib/admin/views/doc.py:304
  890 #: contrib/admin/views/doc.py:306 contrib/admin/views/doc.py:312
  891 #: contrib/admin/views/doc.py:313 contrib/admin/views/doc.py:315
   833#: contrib/admin/views/doc.py:293
   834#: contrib/admin/views/doc.py:304
   835#: contrib/admin/views/doc.py:306
   836#: contrib/admin/views/doc.py:312
   837#: contrib/admin/views/doc.py:313
   838#: contrib/admin/views/doc.py:315
  892839msgid "Integer"
  893840msgstr "Enter"
  894841
   
  896843msgid "Boolean (Either True or False)"
  897844msgstr "Booleà (Verdader o Fals)"
  898845
  899 #: contrib/admin/views/doc.py:295 contrib/admin/views/doc.py:314
   846#: contrib/admin/views/doc.py:295
   847#: contrib/admin/views/doc.py:314
  900848#, python-format
  901849msgid "String (up to %(max_length)s)"
  902850msgstr "Cadena (de fins a %(max_length)s)"
   
  921869msgid "E-mail address"
  922870msgstr "Adreça de correu electrònic"
  923871
  924 #: contrib/admin/views/doc.py:301 contrib/admin/views/doc.py:302
   872#: contrib/admin/views/doc.py:301
   873#: contrib/admin/views/doc.py:302
  925874#: contrib/admin/views/doc.py:305
  926875msgid "File path"
  927876msgstr "Ruta del fitxer"
   
  930879msgid "Floating point number"
  931880msgstr "Número amb punt de coma flotant"
  932881
  933 #: contrib/admin/views/doc.py:307 contrib/comments/models.py:85
   882#: contrib/admin/views/doc.py:307
   883#: contrib/comments/models.py:85
  934884msgid "IP address"
  935885msgstr "Adreça IP"
  936886
   
  954904msgid "Time"
  955905msgstr "Hora"
  956906
  957 #: contrib/admin/views/doc.py:318 contrib/flatpages/models.py:7
   907#: contrib/admin/views/doc.py:318
   908#: contrib/flatpages/models.py:7
  958909msgid "URL"
  959910msgstr "URL"
  960911
   
  975926msgid "Site administration"
  976927msgstr "Lloc administratiu"
  977928
  978 #: contrib/admin/views/main.py:280 contrib/admin/views/main.py:365
   929#: contrib/admin/views/main.py:280
   930#: contrib/admin/views/main.py:365
  979931#, python-format
  980932msgid "You may add another %s below."
  981933msgstr "Pot afegir un altre %s a baix."
   
  990942msgid "Added %s."
  991943msgstr "Agregat %s."
  992944
  993 #: contrib/admin/views/main.py:344 contrib/admin/views/main.py:346
  994 #: contrib/admin/views/main.py:348 core/validators.py:283
   945#: contrib/admin/views/main.py:344
   946#: contrib/admin/views/main.py:346
   947#: contrib/admin/views/main.py:348
   948#: core/validators.py:283
  995949#: db/models/manipulators.py:309
  996950msgid "and"
  997951msgstr "i"
   
  1017971
  1018972#: contrib/admin/views/main.py:362
  1019973#, python-format
  1020 msgid ""
  1021 "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
  1022 msgstr ""
  1023 "S'ha agregat amb èxit el/la %(name)s \"%(obj)s\". Pot editar-lo de nou abaix."
   974msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
   975msgstr "S'ha agregat amb èxit el/la %(name)s \"%(obj)s\". Pot editar-lo de nou abaix."
  1024976
  1025977#: contrib/admin/views/main.py:400
  1026978#, python-format
   
  10651017msgid "Database error"
  10661018msgstr "Error de/en la base de dades"
  10671019
  1068 #: contrib/auth/forms.py:17 contrib/auth/forms.py:138
   1020#: contrib/auth/forms.py:17
   1021#: contrib/auth/forms.py:138
  10691022msgid "The two password fields didn't match."
  10701023msgstr "Els dos camps de contrasenya no coincideixen."
  10711024
   
  10741027msgstr "Ja existeix un usuari amb aquest nom."
  10751028
  10761029#: contrib/auth/forms.py:53
  1077 msgid ""
  1078 "Your Web browser doesn't appear to have cookies enabled. Cookies are "
  1079 "required for logging in."
  1080 msgstr ""
  1081 "El seu navegador no sembla tenir les 'cookies' (galetes) activades. Aquestes "
  1082 "són necessàries per iniciar la sessió."
   1030msgid "Your Web browser doesn't appear to have cookies enabled. Cookies are required for logging in."
   1031msgstr "El seu navegador no sembla tenir les 'cookies' (galetes) activades. Aquestes són necessàries per iniciar la sessió."
  10831032
  10841033#: contrib/auth/forms.py:62
  10851034msgid "This account is inactive."
  10861035msgstr "Aquest compte està inactiu"
  10871036
  10881037#: contrib/auth/forms.py:84
  1089 msgid ""
  1090 "That e-mail address doesn't have an associated user account. Are you sure "
  1091 "you've registered?"
  1092 msgstr ""
  1093 "Aquesta adreça de correu no té associada cap compte d'usuari. Està segur de "
  1094 "que s'ha registrat?"
   1038msgid "That e-mail address doesn't have an associated user account. Are you sure you've registered?"
   1039msgstr "Aquesta adreça de correu no té associada cap compte d'usuari. Està segur de que s'ha registrat?"
  10951040
  10961041#: contrib/auth/forms.py:107
  10971042#, python-format
   
  11041049
  11051050#: contrib/auth/forms.py:124
  11061051msgid "Your old password was entered incorrectly. Please enter it again."
  1107 msgstr ""
  1108 "La seva antiga contrasenya no és correcte. Si el plau, introdueixi-la de nou."
   1052msgstr "La seva antiga contrasenya no és correcte. Si el plau, introdueixi-la de nou."
  11091053
  1110 #: contrib/auth/models.py:73 contrib/auth/models.py:93
   1054#: contrib/auth/models.py:73
   1055#: contrib/auth/models.py:93
  11111056msgid "name"
  11121057msgstr "nom"
  11131058
   
  11191064msgid "permission"
  11201065msgstr "permís"
  11211066
  1122 #: contrib/auth/models.py:79 contrib/auth/models.py:94
   1067#: contrib/auth/models.py:79
   1068#: contrib/auth/models.py:94
  11231069msgid "permissions"
  11241070msgstr "permissos"
  11251071
   
  11271073msgid "group"
  11281074msgstr "grup"
  11291075
  1130 #: contrib/auth/models.py:98 contrib/auth/models.py:141
   1076#: contrib/auth/models.py:98
   1077#: contrib/auth/models.py:141
  11311078msgid "groups"
  11321079msgstr "grups"
  11331080
   
  11361083msgstr "nom d'usuari"
  11371084
  11381085#: contrib/auth/models.py:131
  1139 msgid ""
  1140 "Required. 30 characters or fewer. Alphanumeric characters only (letters, "
  1141 "digits and underscores)."
  1142 msgstr ""
  1143 "Requerit. 30 o menys caracters. Només caracters alfanumèrics (lletres, "
  1144 "dígits i guions baixos)."
   1086msgid "Required. 30 characters or fewer. Alphanumeric characters only (letters, digits and underscores)."
   1087msgstr "Requerit. 30 o menys caracters. Només caracters alfanumèrics (lletres, dígits i guions baixos)."
  11451088
  11461089#: contrib/auth/models.py:132
  11471090msgid "first name"
   
  11601103msgstr "contrasenya"
  11611104
  11621105#: contrib/auth/models.py:135
  1163 msgid ""
  1164 "Use '[algo]$[salt]$[hexdigest]' or use the <a href=\"password/\">change "
  1165 "password form</a>."
  1166 msgstr ""
  1167 "Utilitzi '[algo]$[salt]$[hexdigest]' o el <a href=\"password/\">formulari de "
  1168 "canvi de contrasenya</a>."
   1106msgid "Use '[algo]$[salt]$[hexdigest]' or use the <a href=\"password/\">change password form</a>."
   1107msgstr "Utilitzi '[algo]$[salt]$[hexdigest]' o el <a href=\"password/\">formulari de canvi de contrasenya</a>."
  11691108
  11701109#: contrib/auth/models.py:136
  11711110msgid "staff status"
   
  11801119msgstr "actiu"
  11811120
  11821121#: contrib/auth/models.py:137
  1183 msgid ""
  1184 "Designates whether this user can log into the Django admin. Unselect this "
  1185 "instead of deleting accounts."
  1186 msgstr ""
  1187 "Designa si aquest usuari pot iniciar sessió a la interfície administrativa "
  1188 "Djano. Deselecciona-ho enlloc de esborrar comptes d'usuari."
   1122msgid "Designates whether this user can log into the Django admin. Unselect this instead of deleting accounts."
   1123msgstr "Designa si aquest usuari pot iniciar sessió a la interfície administrativa Djano. Deselecciona-ho enlloc de esborrar comptes d'usuari."
  11891124
  11901125#: contrib/auth/models.py:138
  11911126msgid "superuser status"
  11921127msgstr "estat de superusuari"
  11931128
  11941129#: contrib/auth/models.py:138
  1195 msgid ""
  1196 "Designates that this user has all permissions without explicitly assigning "
  1197 "them."
  1198 msgstr ""
  1199 "Designa que aquest usuari té tots els permisos sense assignar-los "
  1200 "explícitament."
   1130msgid "Designates that this user has all permissions without explicitly assigning them."
   1131msgstr "Designa que aquest usuari té tots els permisos sense assignar-los explícitament."
  12011132
  12021133#: contrib/auth/models.py:139
  12031134msgid "last login"
   
  12081139msgstr "data de creació"
  12091140
  12101141#: contrib/auth/models.py:142
  1211 msgid ""
  1212 "In addition to the permissions manually assigned, this user will also get "
  1213 "all permissions granted to each group he/she is in."
  1214 msgstr ""
  1215 "Junt amb els permissos asignats manualment, aquest usuari tindrà, també, els "
  1216 "permissos dels grups dels que sigui membre."
   1142msgid "In addition to the permissions manually assigned, this user will also get all permissions granted to each group he/she is in."
   1143msgstr "Junt amb els permissos asignats manualment, aquest usuari tindrà, també, els permissos dels grups dels que sigui membre."
  12171144
  12181145#: contrib/auth/models.py:143
  12191146msgid "user permissions"
   
  12511178msgid "Logged out"
  12521179msgstr "Sessió finalitzada"
  12531180
  1254 #: contrib/comments/models.py:67 contrib/comments/models.py:169
   1181#: contrib/comments/models.py:67
   1182#: contrib/comments/models.py:169
  12551183msgid "object ID"
  12561184msgstr "ID de l'objecte"
  12571185
   
  12591187msgid "headline"
  12601188msgstr "encapçalament"
  12611189
  1262 #: contrib/comments/models.py:69 contrib/comments/models.py:90
   1190#: contrib/comments/models.py:69
   1191#: contrib/comments/models.py:90
  12631192#: contrib/comments/models.py:170
  12641193msgid "comment"
  12651194msgstr "comentari"
   
  13001229msgid "is valid rating"
  13011230msgstr "és qualificació vàlida"
  13021231
  1303 #: contrib/comments/models.py:83 contrib/comments/models.py:172
   1232#: contrib/comments/models.py:83
   1233#: contrib/comments/models.py:172
  13041234msgid "date/time submitted"
  13051235msgstr "data/hora d'enviament"
  13061236
  1307 #: contrib/comments/models.py:84 contrib/comments/models.py:173
   1237#: contrib/comments/models.py:84
   1238#: contrib/comments/models.py:173
  13081239msgid "is public"
  13091240msgstr "és públic"
  13101241
   
  13131244msgstr "està eliminat"
  13141245
  13151246#: contrib/comments/models.py:86
  1316 msgid ""
  1317 "Check this box if the comment is inappropriate. A \"This comment has been "
  1318 "removed\" message will be displayed instead."
  1319 msgstr ""
  1320 "Marqui aquesta caixa si el comentari no és apropiat. En lloc seu es mostrarà "
  1321 "\"Aquest comentari ha estat eliminat\" "
   1247msgid "Check this box if the comment is inappropriate. A \"This comment has been removed\" message will be displayed instead."
   1248msgstr "Marqui aquesta caixa si el comentari no és apropiat. En lloc seu es mostrarà \"Aquest comentari ha estat eliminat\" "
  13221249
  13231250#: contrib/comments/models.py:91
  13241251msgid "comments"
  13251252msgstr "comentaris"
  13261253
  1327 #: contrib/comments/models.py:134 contrib/comments/models.py:213
   1254#: contrib/comments/models.py:134
   1255#: contrib/comments/models.py:213
  13281256msgid "Content object"
  13291257msgstr "Objecte Contingut"
  13301258
   
  14661394msgstr "El seu nom:"
  14671395
  14681396#: contrib/comments/views/comments.py:28
  1469 msgid ""
  1470 "This rating is required because you've entered at least one other rating."
   1397msgid "This rating is required because you've entered at least one other rating."
  14711398msgstr "Es precisa aquesta puntuació perquè has introduït almenys un altre."
  14721399
  14731400#: contrib/comments/views/comments.py:112
  14741401#, python-format
  14751402msgid ""
  1476 "This comment was posted by a user who has posted fewer than %(count)s "
  1477 "comment:\n"
   1403"This comment was posted by a user who has posted fewer than %(count)s comment:\n"
  14781404"\n"
  14791405"%(text)s"
  14801406msgid_plural ""
  1481 "This comment was posted by a user who has posted fewer than %(count)s "
  1482 "comments:\n"
   1407"This comment was posted by a user who has posted fewer than %(count)s comments:\n"
  14831408"\n"
  14841409"%(text)s"
  14851410msgstr[0] ""
  1486 "Aquest comentari ha estat publicat per un usuari que ha publicat menys de %"
  1487 "(count)s comentari:\n"
   1411"Aquest comentari ha estat publicat per un usuari que ha publicat menys de %(count)s comentari:\n"
  14881412"\n"
  14891413"%(text)s"
  14901414msgstr[1] ""
  1491 "Aquest comentari ha estat publicat per un usuari que ha publicat menys de %"
  1492 "(count)s comentaris:\n"
   1415"Aquest comentari ha estat publicat per un usuari que ha publicat menys de %(count)s comentaris:\n"
  14931416"\n"
  14941417"%(text)s"
  14951418
   
  15171440#: contrib/comments/views/comments.py:198
  15181441#: contrib/comments/views/comments.py:289
  15191442msgid "Somebody tampered with the comment form (security violation)"
  1520 msgstr ""
  1521 "Algú està jugant amb el formulari de comentaris (violació de seguretat)"
   1443msgstr "Algú està jugant amb el formulari de comentaris (violació de seguretat)"
  15221444
  15231445#: contrib/comments/views/comments.py:208
  15241446#: contrib/comments/views/comments.py:295
  1525 msgid ""
  1526 "The comment form had an invalid 'target' parameter -- the object ID was "
  1527 "invalid"
  1528 msgstr ""
  1529 "El formulari de comentaris tenia un paràmetre 'target' invàlid -- el ID del "
  1530 "objecte era invàlid"
   1447msgid "The comment form had an invalid 'target' parameter -- the object ID was invalid"
   1448msgstr "El formulari de comentaris tenia un paràmetre 'target' invàlid -- el ID del objecte era invàlid"
  15311449
  15321450#: contrib/comments/views/comments.py:259
  15331451#: contrib/comments/views/comments.py:324
  15341452msgid "The comment form didn't provide either 'preview' or 'post'"
  1535 msgstr ""
  1536 "El formulari del comentari no ha proveït ni 'previsualitzar' ni 'enviar'"
   1453msgstr "El formulari del comentari no ha proveït ni 'previsualitzar' ni 'enviar'"
  15371454
  15381455#: contrib/comments/views/karma.py:21
  15391456msgid "Anonymous users cannot vote"
   
  15601477msgstr "tipus de continguts"
  15611478
  15621479#: contrib/flatpages/models.py:8
  1563 msgid ""
  1564 "Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
  1565 msgstr ""
  1566 "Exemple: '/about/contact/'. Asseguri's de posar les barres al principi i al "
  1567 "final."
   1480msgid "Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
   1481msgstr "Exemple: '/about/contact/'. Asseguri's de posar les barres al principi i al final."
  15681482
  15691483#: contrib/flatpages/models.py:9
  15701484msgid "title"
   
  15831497msgstr "nom de la plantilla"
  15841498
  15851499#: contrib/flatpages/models.py:13
  1586 msgid ""
  1587 "Example: 'flatpages/contact_page.html'. If this isn't provided, the system "
  1588 "will use 'flatpages/default.html'."
  1589 msgstr ""
  1590 "Exemple: 'flatpages/contact_page.html'. Si no el proporciona, el sistema "
  1591 "utilitzarà 'flatpages/defaula.htmlt'."
   1500msgid "Example: 'flatpages/contact_page.html'. If this isn't provided, the system will use 'flatpages/default.html'."
   1501msgstr "Exemple: 'flatpages/contact_page.html'. Si no el proporciona, el sistema utilitzarà 'flatpages/defaula.htmlt'."
  15921502
  15931503#: contrib/flatpages/models.py:14
  15941504msgid "registration required"
   
  16951605msgid "Enter a postal code in the format NNNN or ANNNNAAA."
  16961606msgstr "Introdueixi un codi postal en el format NNNN o ANNNNAAA."
  16971607
  1698 #: contrib/localflavor/ar/forms.py:50 contrib/localflavor/br/forms.py:96
  1699 #: contrib/localflavor/br/forms.py:135 contrib/localflavor/pe/forms.py:23
   1608#: contrib/localflavor/ar/forms.py:50
   1609#: contrib/localflavor/br/forms.py:96
   1610#: contrib/localflavor/br/forms.py:135
   1611#: contrib/localflavor/pe/forms.py:23
  17001612#: contrib/localflavor/pe/forms.py:51
  17011613msgid "This field requires only numbers."
  17021614msgstr "Aquest camps requereix només números."
   
  17071619
  17081620#: contrib/localflavor/ar/forms.py:80
  17091621msgid "Enter a valid CUIT in XX-XXXXXXXX-X or XXXXXXXXXXXX format."
  1710 msgstr ""
  1711 "Introdueixi un número CUIT vàlid en el format XX-XXXXXXXX-X o XXXXXXXXXXXX."
   1622msgstr "Introdueixi un número CUIT vàlid en el format XX-XXXXXXXX-X o XXXXXXXXXXXX."
  17121623
  17131624#: contrib/localflavor/ar/forms.py:81
  17141625msgid "Invalid CUIT."
   
  17271638msgstr "El número de telèfon ha de ser en el format XX-XXXX-XXXX."
  17281639
  17291640#: contrib/localflavor/br/forms.py:58
  1730 msgid ""
  1731 "Select a valid brazilian state. That state is not one of the available "
  1732 "states."
  1733 msgstr ""
  1734 "Seleccioni un estat brasiler vàlid. Aquest estat no és un dels estats "
  1735 "disponibles."
   1641msgid "Select a valid brazilian state. That state is not one of the available states."
   1642msgstr "Seleccioni un estat brasiler vàlid. Aquest estat no és un dels estats disponibles."
  17361643
  17371644#: contrib/localflavor/br/forms.py:94
  17381645msgid "Invalid CPF number."
   
  17561663
  17571664#: contrib/localflavor/ca/forms.py:88
  17581665msgid "Enter a valid Canadian Social Insurance number in XXX-XXX-XXXX format."
  1759 msgstr ""
  1760 "Introdueixi un número vàlid de la Seguretat Social de Canadà en el format "
  1761 "XXX-XXX-XXXX."
   1666msgstr "Introdueixi un número vàlid de la Seguretat Social de Canadà en el format XXX-XXX-XXXX."
  17621667
  17631668#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:5
  17641669msgid "Aargau"
   
  18641769msgid "Zurich"
  18651770msgstr "Zurich"
  18661771
  1867 #: contrib/localflavor/ch/forms.py:16 contrib/localflavor/no/forms.py:12
   1772#: contrib/localflavor/ch/forms.py:16
   1773#: contrib/localflavor/no/forms.py:12
  18681774msgid "Enter a zip code in the format XXXX."
  18691775msgstr "Introdueixi un codi zip en el format XXXX."
  18701776
  18711777#: contrib/localflavor/ch/forms.py:64
  1872 msgid ""
  1873 "Enter a valid Swiss identity or passport card number in X1234567<0 or "
  1874 "1234567890 format."
  1875 msgstr ""
  1876 "Introdueixi un número de identificació o de passaport Suïssos en els formats "
  1877 "1234567890 o X1234567<0."
   1778msgid "Enter a valid Swiss identity or passport card number in X1234567<0 or 1234567890 format."
   1779msgstr "Introdueixi un número de identificació o de passaport Suïssos en els formats 1234567890 o X1234567<0."
  18781780
  18791781#: contrib/localflavor/cl/forms.py:29
  18801782msgid "Enter a valid Chilean RUT."
   
  19521854msgid "Thuringia"
  19531855msgstr "Thuringia"
  19541856
  1955 #: contrib/localflavor/de/forms.py:14 contrib/localflavor/fi/forms.py:12
   1857#: contrib/localflavor/de/forms.py:14
   1858#: contrib/localflavor/fi/forms.py:12
  19561859#: contrib/localflavor/fr/forms.py:15
  19571860msgid "Enter a zip code in the format XXXXX."
  19581861msgstr "Introdueixi un codi zip en el format XXXXX."
  19591862
  19601863#: contrib/localflavor/de/forms.py:41
  1961 msgid ""
  1962 "Enter a valid German identity card number in XXXXXXXXXXX-XXXXXXX-XXXXXXX-X "
  1963 "format."
  1964 msgstr ""
  1965 "Introdueixi un número de tarjeta d'identificació alemany vàlid en el format "
  1966 "XXXXXXXXXXX-XXXXXXX-XXXXXXX-X."
   1864msgid "Enter a valid German identity card number in XXXXXXXXXXX-XXXXXXX-XXXXXXX-X format."
   1865msgstr "Introdueixi un número de tarjeta d'identificació alemany vàlid en el format XXXXXXXXXXX-XXXXXXX-XXXXXXX-X."
  19671866
  19681867#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:5
  19691868msgid "Arava"
   
  22372136msgstr "Introdueixi un codi postal en rang i format 01XXX - 52XXX."
  22382137
  22392138#: contrib/localflavor/es/forms.py:39
  2240 msgid ""
  2241 "Enter a valid phone number in one of the formats 6XXXXXXXX, 8XXXXXXXX or "
  2242 "9XXXXXXXX."
  2243 msgstr ""
  2244 "Introdueixi un número de telèfon vàlid en un dels formats 6XXXXXXXX, "
  2245 "8XXXXXXXX o 9XXXXXXXX."
   2139msgid "Enter a valid phone number in one of the formats 6XXXXXXXX, 8XXXXXXXX or 9XXXXXXXX."
   2140msgstr "Introdueixi un número de telèfon vàlid en un dels formats 6XXXXXXXX, 8XXXXXXXX o 9XXXXXXXX."
  22462141
  22472142#: contrib/localflavor/es/forms.py:66
  22482143msgid "Please enter a valid NIF, NIE, or CIF."
   
  22652160msgstr "Validació invàlida del CIF."
  22662161
  22672162#: contrib/localflavor/es/forms.py:142
  2268 msgid ""
  2269 "Please enter a valid bank account number in format XXXX-XXXX-XX-XXXXXXXXXX."
  2270 msgstr ""
  2271 "Introdueixi un número de compte bancari vàlid en el format XXXX-XXXX-XX-"
  2272 "XXXXXXXXXX."
   2163msgid "Please enter a valid bank account number in format XXXX-XXXX-XX-XXXXXXXXXX."
   2164msgstr "Introdueixi un número de compte bancari vàlid en el format XXXX-XXXX-XX-XXXXXXXXXX."
  22732165
  22742166#: contrib/localflavor/es/forms.py:143
  22752167msgid "Invalid checksum for bank account number."
   
  22842176msgstr "Introdueixi un codi zip en el format XXXXXXX."
  22852177
  22862178#: contrib/localflavor/is_/forms.py:17
  2287 msgid ""
  2288 "Enter a valid Icelandic identification number. The format is XXXXXX-XXXX."
  2289 msgstr ""
  2290 "Introdueixi un número de identificació d'Islàndia. El format és XXXXXX-XXXX."
   2179msgid "Enter a valid Icelandic identification number. The format is XXXXXX-XXXX."
   2180msgstr "Introdueixi un número de identificació d'Islàndia. El format és XXXXXX-XXXX."
  22912181
  22922182#: contrib/localflavor/is_/forms.py:18
  22932183msgid "The Icelandic identification number is not valid."
   
  24992389
  25002390#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:12
  25012391msgid "Aguascalientes"
  2502 msgstr ""
   2392msgstr "Aguascalientes"
  25032393
  25042394#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:13
  25052395msgid "Baja California"
  2506 msgstr ""
   2396msgstr "Baja California"
  25072397
  25082398#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:14
  25092399msgid "Baja California Sur"
  2510 msgstr ""
   2400msgstr "Baja California Sur"
  25112401
  25122402#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:15
  25132403msgid "Campeche"
  2514 msgstr ""
   2404msgstr "Campeche"
  25152405
  25162406#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:16
  25172407msgid "Chihuahua"
  2518 msgstr ""
   2408msgstr "Chihuahua"
  25192409
  25202410#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:17
  25212411msgid "Chiapas"
  2522 msgstr ""
   2412msgstr "Chiapas"
  25232413
  25242414#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:18
  25252415msgid "Coahuila"
  2526 msgstr ""
   2416msgstr "Coahuila"
  25272417
  25282418#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:19
  25292419msgid "Colima"
  2530 msgstr ""
   2420msgstr "Colima"
  25312421
  25322422#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:20
  25332423msgid "Distrito Federal"
  2534 msgstr ""
   2424msgstr "Distrito Federal"
  25352425
  25362426#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:21
  25372427msgid "Durango"
  2538 msgstr ""
   2428msgstr "Durango"
  25392429
  25402430#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:22
  25412431msgid "Guerrero"
  2542 msgstr ""
   2432msgstr "Guerrero"
  25432433
  25442434#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:23
  25452435msgid "Guanajuato"
  2546 msgstr ""
   2436msgstr "Guanajuato"
  25472437
  25482438#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:24
  25492439msgid "Hidalgo"
  2550 msgstr ""
   2440msgstr "Hidalgo"
  25512441
  25522442#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:25
  25532443msgid "Jalisco"
  2554 msgstr ""
   2444msgstr "Jalisco"
  25552445
  25562446#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:26
  25572447msgid "Estado de México"
  2558 msgstr ""
   2448msgstr "Estado de México"
  25592449
  25602450#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:27
  25612451msgid "Michoacán"
  2562 msgstr ""
   2452msgstr "Michoacán"
  25632453
  25642454#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:28
  25652455msgid "Morelos"
  2566 msgstr ""
   2456msgstr "Morelos"
  25672457
  25682458#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:29
  25692459msgid "Nayarit"
  2570 msgstr ""
   2460msgstr "Nayarit"
  25712461
  25722462#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:30
  25732463msgid "Nuevo León"
  2574 msgstr ""
   2464msgstr "Nuevo León"
  25752465
  25762466#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:31
  25772467msgid "Oaxaca"
  2578 msgstr ""
   2468msgstr "Oaxaca"
  25792469
  25802470#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:32
  25812471msgid "Puebla"
  2582 msgstr ""
   2472msgstr "Puebla"
  25832473
  25842474#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:33
  25852475msgid "Querétaro"
  2586 msgstr ""
   2476msgstr "Querétaro"
  25872477
  25882478#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:34
  25892479msgid "Quintana Roo"
  2590 msgstr ""
   2480msgstr "Quintana Roo"
  25912481
  25922482#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:35
  25932483msgid "Sinaloa"
  2594 msgstr ""
   2484msgstr "Sinaloa"
  25952485
  25962486#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:36
  25972487msgid "San Luis Potosí"
  2598 msgstr ""
   2488msgstr "San Luis Potosí"
  25992489
  26002490#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:37
  26012491msgid "Sonora"
  2602 msgstr ""
   2492msgstr "Sonora"
  26032493
  26042494#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:38
  26052495msgid "Tabasco"
  2606 msgstr ""
   2496msgstr "Tabasco"
  26072497
  26082498#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:39
  26092499msgid "Tamaulipas"
  2610 msgstr ""
   2500msgstr "Tamaulipas"
  26112501
  26122502#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:40
  26132503msgid "Tlaxcala"
  2614 msgstr ""
   2504msgstr "Tlaxcala"
  26152505
  26162506#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:41
  26172507msgid "Veracruz"
  2618 msgstr ""
   2508msgstr "Veracruz"
  26192509
  26202510#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:42
  26212511msgid "Yucatán"
  2622 msgstr ""
   2512msgstr "Yucatán"
  26232513
  26242514#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:43
  26252515msgid "Zacatecas"
  2626 msgstr ""
   2516msgstr "Zacatecas"
  26272517
  26282518#: contrib/localflavor/nl/forms.py:21
  26292519msgid "Enter a valid postal code"
   
  27062596msgstr "Validació invàlida del número d'identificació nacional."
  27072597
  27082598#: contrib/localflavor/pl/forms.py:72
  2709 msgid ""
  2710 "Enter a tax number field (NIP) in the format XXX-XXX-XX-XX or XX-XX-XXX-XXX."
   2599msgid "Enter a tax number field (NIP) in the format XXX-XXX-XX-XX or XX-XX-XXX-XXX."
  27112600msgstr "Introdueixi un número NIP en el format XXX-XXX-XX-XX o XX-XX-XXX-XXX."
  27122601
  27132602#: contrib/localflavor/pl/forms.py:73
   
  27162605
  27172606#: contrib/localflavor/pl/forms.py:112
  27182607msgid "National Business Register Number (REGON) consists of 7 or 9 digits."
  2719 msgstr ""
  2720 "El número nacional de registre de negocis (REGON) consisteix en 7 o 9 dígits."
   2608msgstr "El número nacional de registre de negocis (REGON) consisteix en 7 o 9 dígits."
  27212609
  27222610#: contrib/localflavor/pl/forms.py:113
  27232611msgid "Wrong checksum for the National Business Register Number (REGON)."
   
  31493037
  31503038#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:11
  31513039msgid "Bedfordshire"
  3152 msgstr ""
   3040msgstr "Bedfordshire"
  31533041
  31543042#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:12
  31553043msgid "Buckinghamshire"
  3156 msgstr ""
   3044msgstr "Buckinghamshire"
  31573045
  31583046#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:14
  31593047msgid "Cheshire"
  3160 msgstr ""
   3048msgstr "Cheshire"
  31613049
  31623050#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:15
  31633051msgid "Cornwall and Isles of Scilly"
  3164 msgstr ""
   3052msgstr "Cornwall and Isles of Scilly"
  31653053
  31663054#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:16
  31673055msgid "Cumbria"
  3168 msgstr ""
   3056msgstr "Cumbria"
  31693057
  31703058#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:17
  31713059msgid "Derbyshire"
  3172 msgstr ""
   3060msgstr "Derbyshire"
  31733061
  31743062#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:18
  31753063msgid "Devon"
  3176 msgstr ""
   3064msgstr "Devon"
  31773065
  31783066#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:19
  31793067msgid "Dorset"
  3180 msgstr ""
   3068msgstr "Dorset"
  31813069
  31823070#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:20
  31833071msgid "Durham"
  3184 msgstr ""
   3072msgstr "Durham"
  31853073
  31863074#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:21
  31873075msgid "East Sussex"
  3188 msgstr ""
   3076msgstr "East Sussex"
  31893077
  31903078#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:22
  31913079msgid "Essex"
  3192 msgstr ""
   3080msgstr "Essex"
  31933081
  31943082#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:23
  31953083msgid "Gloucestershire"
  3196 msgstr ""
   3084msgstr "Gloucestershire"
  31973085
  31983086#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:24
  31993087msgid "Greater London"
  3200 msgstr ""
   3088msgstr "Greater London"
  32013089
  32023090#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:25
  32033091msgid "Greater Manchester"
  3204 msgstr ""
   3092msgstr "Greater Manchester"
  32053093
  32063094#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:26
  32073095msgid "Hampshire"
  3208 msgstr ""
   3096msgstr "Hampshire"
  32093097
  32103098#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:27
  32113099msgid "Hertfordshire"
  3212 msgstr ""
   3100msgstr "Hertfordshire"
  32133101
  32143102#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:28
  32153103msgid "Kent"
  3216 msgstr ""
   3104msgstr "Kent"
  32173105
  32183106#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:29
  32193107msgid "Lancashire"
  3220 msgstr ""
   3108msgstr "Lancashire"
  32213109
  32223110#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:30
  32233111msgid "Leicestershire"
  3224 msgstr ""
   3112msgstr "Leicestershire"
  32253113
  32263114#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:31
  32273115msgid "Lincolnshire"
  3228 msgstr ""
   3116msgstr "Lincolnshire"
  32293117
  32303118#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:32
  32313119msgid "Merseyside"
  3232 msgstr ""
   3120msgstr "Merseyside"
  32333121
  32343122#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:33
  32353123msgid "Norfolk"
  3236 msgstr ""
   3124msgstr "Norfolk"
  32373125
  32383126#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:34
  32393127msgid "North Yorkshire"
  3240 msgstr ""
   3128msgstr "North Yorkshire"
  32413129
  32423130#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:35
  32433131msgid "Northamptonshire"
  3244 msgstr ""
   3132msgstr "Northamptonshire"
  32453133
  32463134#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:36
  32473135msgid "Northumberland"
  3248 msgstr ""
   3136msgstr "Northumberland"
  32493137
  32503138#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:37
  32513139msgid "Nottinghamshire"
  3252 msgstr ""
   3140msgstr "Nottinghamshire"
  32533141
  32543142#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:38
  32553143msgid "Oxfordshire"
  3256 msgstr ""
   3144msgstr "Oxfordshire"
  32573145
  32583146#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:39
  32593147msgid "Shropshire"
  3260 msgstr ""
   3148msgstr "Shropshire"
  32613149
  32623150#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:40
  32633151msgid "Somerset"
  3264 msgstr ""
   3152msgstr "Somerset"
  32653153
  32663154#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:41
  32673155msgid "South Yorkshire"
  3268 msgstr ""
   3156msgstr "South Yorkshire"
  32693157
  32703158#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:42
  32713159msgid "Staffordshire"
  3272 msgstr ""
   3160msgstr "Staffordshire"
  32733161
  32743162#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:43
  32753163msgid "Suffolk"
  3276 msgstr ""
   3164msgstr "Suffolk"
  32773165
  32783166#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:44
  32793167msgid "Surrey"
  3280 msgstr ""
   3168msgstr "Surrey"
  32813169
  32823170#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:45
  32833171msgid "Tyne and Wear"
  3284 msgstr ""
   3172msgstr "Tyne and Wear"
  32853173
  32863174#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:46
  32873175msgid "Warwickshire"
  3288 msgstr ""
   3176msgstr "Warwickshire"
  32893177
  32903178#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:47
  32913179msgid "West Midlands"
  3292 msgstr ""
   3180msgstr "West Midlands"
  32933181
  32943182#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:48
  32953183msgid "West Sussex"
  3296 msgstr ""
   3184msgstr "West Sussex"
  32973185
  32983186#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:49
  32993187msgid "West Yorkshire"
  3300 msgstr ""
   3188msgstr "West Yorkshire"
  33013189
  33023190#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:50
  33033191msgid "Wiltshire"
  3304 msgstr ""
   3192msgstr "Wiltshire"
  33053193
  33063194#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:51
  33073195msgid "Worcestershire"
  3308 msgstr ""
   3196msgstr "Worcestershire"
  33093197
  33103198#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:55
  33113199msgid "County Antrim"
  3312 msgstr ""
   3200msgstr "County Antrim"
  33133201
  33143202#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:56
  33153203msgid "County Armagh"
  3316 msgstr ""
   3204msgstr "County Armagh"
  33173205
  33183206#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:57
  33193207#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:58
  33203208msgid "County Down"
  3321 msgstr ""
   3209msgstr "County Down"
  33223210
  33233211#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:59
  33243212msgid "County Londonderry"
  3325 msgstr ""
   3213msgstr "County Londonderry"
  33263214
  33273215#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:60
  33283216msgid "County Tyrone"
  3329 msgstr ""
   3217msgstr "County Tyrone"
  33303218
  33313219#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:64
  33323220msgid "Clwyd"
  3333 msgstr ""
   3221msgstr "Clwyd"
  33343222
  33353223#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:65
  33363224msgid "Dyfed"
  3337 msgstr ""
   3225msgstr "Dyfed"
  33383226
  33393227#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:66
  33403228msgid "Gwent"
  3341 msgstr ""
   3229msgstr "Gwent"
  33423230
  33433231#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:67
  33443232msgid "Gwynedd"
  3345 msgstr ""
   3233msgstr "Gwynedd"
  33463234
  33473235#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:68
  33483236msgid "Mid Glamorgan"
  3349 msgstr ""
   3237msgstr "Mid Glamorgan"
  33503238
  33513239#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:69
  33523240msgid "Powys"
  3353 msgstr ""
   3241msgstr "Powys"
  33543242
  33553243#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:70
  33563244msgid "South Glamorgan"
  3357 msgstr ""
   3245msgstr "South Glamorgan"
  33583246
  33593247#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:71
  33603248msgid "West Glamorgan"
  3361 msgstr ""
   3249msgstr "West Glamorgan"
  33623250
  33633251#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:75
  33643252msgid "Borders"
  3365 msgstr ""
   3253msgstr "Borders"
  33663254
  33673255#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:76
  33683256msgid "Central Scotland"
  3369 msgstr ""
   3257msgstr "Central Scotland"
  33703258
  33713259#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:77
  33723260msgid "Dumfries and Galloway"
  3373 msgstr ""
   3261msgstr "Dumfries and Galloway"
  33743262
  33753263#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:78
  33763264msgid "Fife"
  3377 msgstr ""
   3265msgstr "Fife"
  33783266
  33793267#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:79
  33803268msgid "Grampian"
  3381 msgstr ""
   3269msgstr "Grampian"
  33823270
  33833271#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:80
  33843272msgid "Highland"
  3385 msgstr ""
   3273msgstr "Highland"
  33863274
  33873275#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:81
  33883276msgid "Lothian"
  3389 msgstr ""
   3277msgstr "Lothian"
  33903278
  33913279#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:82
  33923280msgid "Orkney Islands"
  3393 msgstr ""
   3281msgstr "Orkney Islands"
  33943282
  33953283#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:83
  33963284msgid "Shetland Islands"
  3397 msgstr ""
   3285msgstr "Shetland Islands"
  33983286
  33993287#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:84
  34003288msgid "Strathclyde"
  3401 msgstr ""
   3289msgstr "Strathclyde"
  34023290
  34033291#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:85
  34043292msgid "Tayside"
  3405 msgstr ""
   3293msgstr "Tayside"
  34063294
  34073295#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:86
  34083296msgid "Western Isles"
  3409 msgstr ""
   3297msgstr "Western Isles"
  34103298
  34113299#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:90
  34123300msgid "England"
  3413 msgstr ""
   3301msgstr "England"
  34143302
  34153303#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:91
  34163304msgid "Northern Ireland"
  3417 msgstr ""
   3305msgstr "Northern Ireland"
  34183306
  34193307#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:92
  34203308msgid "Scotland"
  3421 msgstr ""
   3309msgstr "Scotland"
  34223310
  34233311#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:93
  34243312msgid "Wales"
  3425 msgstr ""
   3313msgstr "Wales"
  34263314
  34273315#: contrib/localflavor/us/forms.py:16
  34283316msgid "Enter a zip code in the format XXXXX or XXXXX-XXXX."
   
  34303318
  34313319#: contrib/localflavor/us/forms.py:54
  34323320msgid "Enter a valid U.S. Social Security number in XXX-XX-XXXX format."
  3433 msgstr ""
  3434 "Introdueixi un número vàlid de la Seguretat Social dels E.U.A. en el format "
  3435 "XXX-XX-XXXX."
   3321msgstr "Introdueixi un número vàlid de la Seguretat Social dels E.U.A. en el format XXX-XX-XXXX."
  34363322
  34373323#: contrib/localflavor/za/forms.py:20
  34383324msgid "Enter a valid South African ID number"
   
  34833369msgstr "redreçar des de"
  34843370
  34853371#: contrib/redirects/models.py:8
  3486 msgid ""
  3487 "This should be an absolute path, excluding the domain name. Example: '/"
  3488 "events/search/'."
  3489 msgstr ""
  3490 "Aquesta ruta hauria de ser el camí absolut, excloent-ne el nom del domini. "
  3491 "Exemple '/events/search/'."
   3372msgid "This should be an absolute path, excluding the domain name. Example: '/events/search/'."
   3373msgstr "Aquesta ruta hauria de ser el camí absolut, excloent-ne el nom del domini. Exemple '/events/search/'."
  34923374
  34933375#: contrib/redirects/models.py:9
  34943376msgid "redirect to"
  34953377msgstr "redreçar a"
  34963378
  34973379#: contrib/redirects/models.py:10
  3498 msgid ""
  3499 "This can be either an absolute path (as above) or a full URL starting with "
  3500 "'http://'."
  3501 msgstr ""
  3502 "Això pot ser bé una ruta absoluta (com abans) o una URL completa que comenci "
  3503 "per http:// ."
   3380msgid "This can be either an absolute path (as above) or a full URL starting with 'http://'."
   3381msgstr "Això pot ser bé una ruta absoluta (com abans) o una URL completa que comenci per http:// ."
  35043382
  35053383#: contrib/redirects/models.py:13
  35063384msgid "redirect"
   
  35513429msgstr "Aquest valor ha de contenir només números, guions, i guions baixos."
  35523430
  35533431#: core/validators.py:76
  3554 msgid ""
  3555 "This value must contain only letters, numbers, underscores, dashes or "
  3556 "slashes."
  3557 msgstr ""
  3558 "Aquest valor ha de contenir només lletres, números, guions, guions baixos, i "
  3559 "barres (/)."
   3432msgid "This value must contain only letters, numbers, underscores, dashes or slashes."
   3433msgstr "Aquest valor ha de contenir només lletres, números, guions, guions baixos, i barres (/)."
  35603434
  35613435#: core/validators.py:80
  35623436msgid "This value must contain only letters, numbers, underscores or hyphens."
  3563 msgstr ""
  3564 "Aquest valor ha de contenir només lletres, números, guions o guions baixos"
   3437msgstr "Aquest valor ha de contenir només lletres, números, guions o guions baixos"
  35653438
  35663439#: core/validators.py:84
  35673440msgid "Uppercase letters are not allowed here."
   
  35953468msgid "This value can't be comprised solely of digits."
  35963469msgstr "Aquest valor no pot contenir només dígits."
  35973470
  3598 #: core/validators.py:128 newforms/fields.py:151
   3471#: core/validators.py:128
   3472#: newforms/fields.py:151
  35993473msgid "Enter a whole number."
  36003474msgstr "Introdueixi un número sencer."
  36013475
   
  36123486msgid "Invalid date: %s"
  36133487msgstr "Data invàlida: %s"
  36143488
  3615 #: core/validators.py:156 db/models/fields/__init__.py:509
   3489#: core/validators.py:156
   3490#: db/models/fields/__init__.py:509
  36163491msgid "Enter a valid date in YYYY-MM-DD format."
  36173492msgstr "Introdueixi una data vàlida en el forma AAAA-MM-DD."
  36183493
   
  36203495msgid "Enter a valid time in HH:MM format."
  36213496msgstr "Introdueixi una hora vàlida en el format HH:MM."
  36223497
  3623 #: core/validators.py:165 db/models/fields/__init__.py:583
   3498#: core/validators.py:165
   3499#: db/models/fields/__init__.py:583
  36243500msgid "Enter a valid date/time in YYYY-MM-DD HH:MM format."
  36253501msgstr "Introdueixi un data/hora vàlida en format YYYY-MM-DD HH:MM."
  36263502
  3627 #: core/validators.py:170 newforms/fields.py:402
   3503#: core/validators.py:170
   3504#: newforms/fields.py:402
  36283505msgid "Enter a valid e-mail address."
  36293506msgstr "Introdueixi una adreça de correu vàlida."
  36303507
  3631 #: core/validators.py:182 core/validators.py:474 newforms/fields.py:432
   3508#: core/validators.py:182
   3509#: core/validators.py:474
   3510#: newforms/fields.py:432
  36323511#: oldforms/__init__.py:687
  36333512msgid "No file was submitted. Check the encoding type on the form."
  3634 msgstr ""
  3635 "No s'ha enviat cap fitxer. Comprovi el tipus de codificació del formulari."
   3513msgstr "No s'ha enviat cap fitxer. Comprovi el tipus de codificació del formulari."
  36363514
  3637 #: core/validators.py:193 newforms/fields.py:456
  3638 msgid ""
  3639 "Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a "
  3640 "corrupted image."
  3641 msgstr ""
  3642 "Envii una imatge vàilda. El fitxer que ha enviat no era una imatge o estaba "
  3643 "corrupte."
   3515#: core/validators.py:193
   3516#: newforms/fields.py:456
   3517msgid "Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a corrupted image."
   3518msgstr "Envii una imatge vàilda. El fitxer que ha enviat no era una imatge o estaba corrupte."
  36443519
  36453520#: core/validators.py:200
  36463521#, python-format
   
  36503525#: core/validators.py:204
  36513526#, python-format
  36523527msgid "Phone numbers must be in XXX-XXX-XXXX format. \"%s\" is invalid."
  3653 msgstr ""
  3654 "El números de telèfon han de guardar-se en el format XXX-XXX-XXXX. \"%s\" no "
  3655 "és vàlid."
   3528msgstr "El números de telèfon han de guardar-se en el format XXX-XXX-XXXX. \"%s\" no és vàlid."
  36563529
  36573530#: core/validators.py:212
  36583531#, python-format
   
  36823555msgid "Invalid URL: %s"
  36833556msgstr "URL invalida: %s"
  36843557
  3685 #: core/validators.py:259 core/validators.py:261
   3558#: core/validators.py:259
   3559#: core/validators.py:261
  36863560#, python-format
  36873561msgid "The URL %s is a broken link."
  36883562msgstr "La URL %sés un enllaç trencat."
   
  37073581msgid "Please enter something for at least one field."
  37083582msgstr "Si us plau, introdueixi alguna cosa alemnys en un camp."
  37093583
  3710 #: core/validators.py:316 core/validators.py:327
   3584#: core/validators.py:316
   3585#: core/validators.py:327
  37113586msgid "Please enter both fields or leave them both empty."
  37123587msgstr "Si us plau, ompli els dos camps o deixi'ls tots dos en blanc."
  37133588
   
  37523627#: core/validators.py:444
  37533628#, python-format
  37543629msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s total digit."
  3755 msgid_plural ""
  3756 "Please enter a valid decimal number with at most %s total digits."
  3757 msgstr[0] ""
  3758 "Si us plau, introdueixi un número decimal vàlid de com a màxim %s digit."
  3759 msgstr[1] ""
  3760 "Si us plau, introdueixi un número decimal vàlid de com a màxim %s digits."
   3630msgid_plural "Please enter a valid decimal number with at most %s total digits."
   3631msgstr[0] "Si us plau, introdueixi un número decimal vàlid de com a màxim %s digit."
   3632msgstr[1] "Si us plau, introdueixi un número decimal vàlid de com a màxim %s digits."
  37613633
  37623634#: core/validators.py:447
  37633635#, python-format
  3764 msgid ""
  3765 "Please enter a valid decimal number with a whole part of at most %s digit."
  3766 msgid_plural ""
  3767 "Please enter a valid decimal number with a whole part of at most %s digits."
  3768 msgstr[0] ""
  3769 "Si us plau, introdueixi un número decimal vàlid que la seva part sencera "
  3770 "sigui de com a màxim %s digit."
  3771 msgstr[1] ""
  3772 "Si us plau, introdueixi un número decimal vàlid que la seva part sencera "
  3773 "sigui de com a màxim %s digits."
   3636msgid "Please enter a valid decimal number with a whole part of at most %s digit."
   3637msgid_plural "Please enter a valid decimal number with a whole part of at most %s digits."
   3638msgstr[0] "Si us plau, introdueixi un número decimal vàlid que la seva part sencera sigui de com a màxim %s digit."
   3639msgstr[1] "Si us plau, introdueixi un número decimal vàlid que la seva part sencera sigui de com a màxim %s digits."
  37743640
  37753641#: core/validators.py:450
  37763642#, python-format
  37773643msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal place."
  3778 msgid_plural ""
  3779 "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal places."
  3780 msgstr[0] ""
  3781 "Si us plau, introdueixi un número decimal vàlid de com a màxim %s posició "
  3782 "decimal."
  3783 msgstr[1] ""
  3784 "Si us plau, introdueixi un número decimal vàlid de com a màxim %s posicions "
  3785 "decimals."
   3644msgid_plural "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal places."
   3645msgstr[0] "Si us plau, introdueixi un número decimal vàlid de com a màxim %s posició decimal."
   3646msgstr[1] "Si us plau, introdueixi un número decimal vàlid de com a màxim %s posicions decimals."
  37863647
  37873648#: core/validators.py:458
  37883649msgid "Please enter a valid floating point number."
   
  38133674
  38143675#: core/validators.py:539
  38153676#, python-format
  3816 msgid ""
  3817 "The URL %(url)s returned the invalid Content-Type header '%(contenttype)s'."
  3818 msgstr ""
  3819 "La URL %(url)s ha va tornar la capcelera Content-Type '%(contenttype)s', que "
  3820 "no és vàlida."
   3677msgid "The URL %(url)s returned the invalid Content-Type header '%(contenttype)s'."
   3678msgstr "La URL %(url)s ha va tornar la capcelera Content-Type '%(contenttype)s', que no és vàlida."
  38213679
  38223680#: core/validators.py:572
  38233681#, python-format
  3824 msgid ""
  3825 "Please close the unclosed %(tag)s tag from line %(line)s. (Line starts with "
  3826 "\"%(start)s\".)"
  3827 msgstr ""
  3828 "Si us plau, tanqui l'etiqueta %(tag)s des de la línia %(line)s. (La línia "
  3829 "comença amb \"%(start)s\".)"
   3682msgid "Please close the unclosed %(tag)s tag from line %(line)s. (Line starts with \"%(start)s\".)"
   3683msgstr "Si us plau, tanqui l'etiqueta %(tag)s des de la línia %(line)s. (La línia comença amb \"%(start)s\".)"
  38303684
  38313685#: core/validators.py:576
  38323686#, python-format
  3833 msgid ""
  3834 "Some text starting on line %(line)s is not allowed in that context. (Line "
  3835 "starts with \"%(start)s\".)"
  3836 msgstr ""
  3837 "Part del text que comença en la línia %(line)s no està permès en aquest "
  3838 "context. (La línia comença per \"%(start)s\".)"
   3687msgid "Some text starting on line %(line)s is not allowed in that context. (Line starts with \"%(start)s\".)"
   3688msgstr "Part del text que comença en la línia %(line)s no està permès en aquest context. (La línia comença per \"%(start)s\".)"
  38393689
  38403690#: core/validators.py:581
  38413691#, python-format
  3842 msgid ""
  3843 "\"%(attr)s\" on line %(line)s is an invalid attribute. (Line starts with \"%"
  3844 "(start)s\".)"
  3845 msgstr ""
  3846 "El \"%(attr)s\" de la línia %(line)s no és un atribut vàlid. (La línia "
  3847 "comença per \"%(start)s\".)"
   3692msgid "\"%(attr)s\" on line %(line)s is an invalid attribute. (Line starts with \"%(start)s\".)"
   3693msgstr "El \"%(attr)s\" de la línia %(line)s no és un atribut vàlid. (La línia comença per \"%(start)s\".)"
  38483694
  38493695#: core/validators.py:586
  38503696#, python-format
  3851 msgid ""
  3852 "\"<%(tag)s>\" on line %(line)s is an invalid tag. (Line starts with \"%"
  3853 "(start)s\".)"
  3854 msgstr ""
  3855 "La \"<%(tag)s>\" de la línia %(line)s no és una etiqueta vàlida. (La línia "
  3856 "comença per \"%(start)s\".)"
   3697msgid "\"<%(tag)s>\" on line %(line)s is an invalid tag. (Line starts with \"%(start)s\".)"
   3698msgstr "La \"<%(tag)s>\" de la línia %(line)s no és una etiqueta vàlida. (La línia comença per \"%(start)s\".)"
  38573699
  38583700#: core/validators.py:590
  38593701#, python-format
  3860 msgid ""
  3861 "A tag on line %(line)s is missing one or more required attributes. (Line "
  3862 "starts with \"%(start)s\".)"
  3863 msgstr ""
  3864 "Una etiqueta de la línia %(line)s li falta un o més atributs requerits.(La "
  3865 "línia comença per \"%(start)s\".)"
   3702msgid "A tag on line %(line)s is missing one or more required attributes. (Line starts with \"%(start)s\".)"
   3703msgstr "Una etiqueta de la línia %(line)s li falta un o més atributs requerits.(La línia comença per \"%(start)s\".)"
  38663704
  38673705#: core/validators.py:595
  38683706#, python-format
  3869 msgid ""
  3870 "The \"%(attr)s\" attribute on line %(line)s has an invalid value. (Line "
  3871 "starts with \"%(start)s\".)"
  3872 msgstr ""
  3873 "L'atribut \"%(attr)s\" de la línia %(line)s té un valor que no és vàlid. (La "
  3874 "línia comença per \"%(start)s\".)"
   3707msgid "The \"%(attr)s\" attribute on line %(line)s has an invalid value. (Line starts with \"%(start)s\".)"
   3708msgstr "L'atribut \"%(attr)s\" de la línia %(line)s té un valor que no és vàlid. (La línia comença per \"%(start)s\".)"
  38753709
  38763710#: db/models/manipulators.py:308
  38773711#, python-format
   
  38833717msgid "%(optname)s with this %(fieldname)s already exists."
  38843718msgstr "Ja existeix  %(optname)s amb auqest %(fieldname)s."
  38853719
  3886 #: db/models/fields/__init__.py:161 db/models/fields/__init__.py:318
  3887 #: db/models/fields/__init__.py:735 db/models/fields/__init__.py:746
  3888 #: newforms/fields.py:45 oldforms/__init__.py:374
   3720#: db/models/fields/__init__.py:161
   3721#: db/models/fields/__init__.py:318
   3722#: db/models/fields/__init__.py:735
   3723#: db/models/fields/__init__.py:746
   3724#: newforms/fields.py:45
   3725#: oldforms/__init__.py:374
  38893726msgid "This field is required."
  38903727msgstr "Aquest camp és obligatori."
  38913728
   
  39233760msgstr "Separi múltiples IDs amb comes."
  39243761
  39253762#: db/models/fields/related.py:660
  3926 msgid ""
  3927 "Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
   3763msgid "Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
  39283764msgstr "Premi \"Control\" o \"Command\" en un Mac per escollir més d'un."
  39293765
  39303766#: db/models/fields/related.py:707
  39313767#, python-format
  39323768msgid "Please enter valid %(self)s IDs. The value %(value)r is invalid."
  3933 msgid_plural ""
  3934 "Please enter valid %(self)s IDs. The values %(value)r are invalid."
  3935 msgstr[0] ""
  3936 "Si us plau, introdueixi els IDs de %(self)s vàlids. El valor %(value)r és "
  3937 "invàlid."
  3938 msgstr[1] ""
  3939 "Si us plau, introdueixi IDs de %(self)s vàlids. Els valors %(value)r són "
  3940 "invàlids."
   3769msgid_plural "Please enter valid %(self)s IDs. The values %(value)r are invalid."
   3770msgstr[0] "Si us plau, introdueixi els IDs de %(self)s vàlids. El valor %(value)r és invàlid."
   3771msgstr[1] "Si us plau, introdueixi IDs de %(self)s vàlids. Els valors %(value)r són invàlids."
  39413772
  39423773#: newforms/fields.py:46
  39433774msgid "Enter a valid value."
   
  39463777#: newforms/fields.py:123
  39473778#, python-format
  39483779msgid "Ensure this value has at most %(max)d characters (it has %(length)d)."
  3949 msgstr ""
  3950 "Asseguris de que el valor té com a màxim %(max)d caràcters (en té %(length)"
  3951 "d)."
   3780msgstr "Asseguris de que el valor té com a màxim %(max)d caràcters (en té %(length)d)."
  39523781
  39533782#: newforms/fields.py:124
  39543783#, python-format
  39553784msgid "Ensure this value has at least %(min)d characters (it has %(length)d)."
  3956 msgstr ""
  3957 "Asseguris de que el valor té com a mínim %(min)d caràcters (en té %(length)"
  3958 "d)."
   3785msgstr "Asseguris de que el valor té com a mínim %(min)d caràcters (en té %(length)d)."
  39593786
  3960 #: newforms/fields.py:152 newforms/fields.py:181 newforms/fields.py:210
   3787#: newforms/fields.py:152
   3788#: newforms/fields.py:181
   3789#: newforms/fields.py:210
  39613790#, python-format
  39623791msgid "Ensure this value is less than or equal to %s."
  39633792msgstr "Aquest valor ha de ser menor o igual a %s."
  39643793
  3965 #: newforms/fields.py:153 newforms/fields.py:182 newforms/fields.py:211
   3794#: newforms/fields.py:153
   3795#: newforms/fields.py:182
   3796#: newforms/fields.py:211
  39663797#, python-format
  39673798msgid "Ensure this value is greater than or equal to %s."
  39683799msgstr "Asseguris de que aquest valor sigui superior o igual a %s."
  39693800
  3970 #: newforms/fields.py:180 newforms/fields.py:209
   3801#: newforms/fields.py:180
   3802#: newforms/fields.py:209
  39713803msgid "Enter a number."
  39723804msgstr "Introdueixi un número."
  39733805
   
  39863818msgid "Ensure that there are no more than %s digits before the decimal point."
  39873819msgstr "Asseguris de que no hia ha més de %s dígits decimals."
  39883820
  3989 #: newforms/fields.py:262 newforms/fields.py:719
   3821#: newforms/fields.py:262
   3822#: newforms/fields.py:719
  39903823msgid "Enter a valid date."
  39913824msgstr "Introdueixi una data vàlida."
  39923825
  3993 #: newforms/fields.py:295 newforms/fields.py:720
   3826#: newforms/fields.py:295
   3827#: newforms/fields.py:720
  39943828msgid "Enter a valid time."
  39953829msgstr "Introdueixi una hora vàlida."
  39963830
   
  40023836msgid "No file was submitted."
  40033837msgstr "No s'ha enviat cap fitxer."
  40043838
  4005 #: newforms/fields.py:434 oldforms/__init__.py:689
   3839#: newforms/fields.py:434
   3840#: oldforms/__init__.py:689
  40063841msgid "The submitted file is empty."
  40073842msgstr "El fitxer enviat està buit."
  40083843
   
  40143849msgid "This URL appears to be a broken link."
  40153850msgstr "Aquesta URL sembla ser un enllaç trencat."
  40163851
  4017 #: newforms/fields.py:555 newforms/models.py:317
   3852#: newforms/fields.py:555
   3853#: newforms/models.py:317
  40183854msgid "Select a valid choice. That choice is not one of the available choices."
  4019 msgstr ""
  4020 "Esculli una opció vàlida; Aquesta opció no és una de les opcions disponibles."
   3855msgstr "Esculli una opció vàlida; Aquesta opció no és una de les opcions disponibles."
  40213856
  40223857#: newforms/fields.py:594
  40233858#, python-format
  40243859msgid "Select a valid choice. %(value)s is not one of the available choices."
  40253860msgstr "Esculli una opció vàlida. %(value)s no és una de les opcions vàlides."
  40263861
  4027 #: newforms/fields.py:595 newforms/fields.py:657 newforms/models.py:377
   3862#: newforms/fields.py:595
   3863#: newforms/fields.py:657
   3864#: newforms/models.py:377
  40283865msgid "Enter a list of values."
  40293866msgstr "Introdueixi una llista de valors."
  40303867
   
  40483885msgid "Line breaks are not allowed here."
  40493886msgstr "No es permeten salts de línia."
  40503887
  4051 #: oldforms/__init__.py:512 oldforms/__init__.py:586 oldforms/__init__.py:625
   3888#: oldforms/__init__.py:512
   3889#: oldforms/__init__.py:586
   3890#: oldforms/__init__.py:625
  40523891#, python-format
  40533892msgid "Select a valid choice; '%(data)s' is not in %(choices)s."
  40543893msgstr "Esculli una opció vàlida; %(data)s' no està dintre de %(choices)s."
   
  41794018msgid "February"
  41804019msgstr "Febrer"
  41814020
  4182 #: utils/dates.py:18 utils/dates.py:31
   4021#: utils/dates.py:18
   4022#: utils/dates.py:31
  41834023msgid "March"
  41844024msgstr "Març"
  41854025
  4186 #: utils/dates.py:18 utils/dates.py:31
   4026#: utils/dates.py:18
   4027#: utils/dates.py:31
  41874028msgid "April"
  41884029msgstr "Abril"
  41894030
  4190 #: utils/dates.py:18 utils/dates.py:31
   4031#: utils/dates.py:18
   4032#: utils/dates.py:31
  41914033msgid "May"
  41924034msgstr "Maig"
  41934035
  4194 #: utils/dates.py:18 utils/dates.py:31
   4036#: utils/dates.py:18
   4037#: utils/dates.py:31
  41954038msgid "June"
  41964039msgstr "Juny"
  41974040
  4198 #: utils/dates.py:19 utils/dates.py:31
   4041#: utils/dates.py:19
   4042#: utils/dates.py:31
  41994043msgid "July"
  42004044msgstr "Juliol"
  42014045
   
  43894233#~ msgstr ""
  43904234#~ "Introdueixi un codi postal. És necessari un espai entre les dues parts "
  43914235#~ "del codi postal."
   4236
 • django/conf/locale/ca/LC_MESSAGES/djangojs.po

  Cannot display: file marked as a binary type.
  svn:mime-type = application/octet-stream
  Cannot display: file marked as a binary type.
  svn:mime-type = application/octet-stream
   
  99"Project-Id-Version: djangojs\n"
  1010"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  1111"POT-Creation-Date: 2007-05-20 18:25+0200\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2007-12-01 12:06+0100\n"
  13 "Last-Translator: Antoni Aloy <antoni.aloy@trespams.com>\n"
   12"PO-Revision-Date: 2008-01-22 19:39+0100\n"
   13"Last-Translator: Marc Garcia <marc.garcia@accopensys.com>\n"
  1414"Language-Team: español <ca@li.org>\n"
  1515"MIME-Version: 1.0\n"
  1616"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  1717"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  1818"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
  19 "Plural-Forms:  nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
   19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
  2020
  2121#: contrib/admin/media/js/SelectFilter2.js:33
  2222#, perl-format
   
  5050
  5151#: contrib/admin/media/js/dateparse.js:32
  5252#: contrib/admin/media/js/calendar.js:24
  53 msgid ""
  54 "January February March April May June July August September October November "
  55 "December"
   53msgid "January February March April May June July August September October November December"
  5654msgstr "Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre"
  5755
  5856#: contrib/admin/media/js/dateparse.js:33
   
  6159
  6260#: contrib/admin/media/js/calendar.js:25
  6361msgid "S M T W T F S"
  64 msgstr "D L M X J V S"
   62msgstr "Dg Dl Dt Dc Dj Dv Ds"
  6563
  6664#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:47
  6765#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:81
Back to Top