Code

Ticket #6441: 6441.diff

File 6441.diff, 64.7 KB (added by garcia_marc, 6 years ago)

Changes in django.po and djangojs.po (and .mo files)

Line 
1Index: django/conf/locale/ca/LC_MESSAGES/django.po
2===================================================================
3--- django/conf/locale/ca/LC_MESSAGES/django.po (revision 7028)
4+++ django/conf/locale/ca/LC_MESSAGES/django.po (working copy)
5@@ -6,8 +6,8 @@
6 "Project-Id-Version: django\n"
7 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
8 "POT-Creation-Date: 2007-12-29 21:28+0100\n"
9-"PO-Revision-Date: 2007-12-30 11:38+0100\n"
10-"Last-Translator: Marc Fargas <telenieko@telenieko.com>\n"
11+"PO-Revision-Date: 2008-01-22 19:49+0100\n"
12+"Last-Translator: Marc Garcia <marc.garcia@accopensys.com>\n"
13 "Language-Team:  <es@li.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16@@ -203,8 +203,10 @@
17 "<h3>Per %s:</h3>\n"
18 "<ul>\n"
19 
20-#: contrib/admin/filterspecs.py:74 contrib/admin/filterspecs.py:92
21-#: contrib/admin/filterspecs.py:147 contrib/admin/filterspecs.py:173
22+#: contrib/admin/filterspecs.py:74
23+#: contrib/admin/filterspecs.py:92
24+#: contrib/admin/filterspecs.py:147
25+#: contrib/admin/filterspecs.py:173
26 msgid "All"
27 msgstr "Tots"
28 
29@@ -228,17 +230,20 @@
30 msgid "This year"
31 msgstr "Aquest any"
32 
33-#: contrib/admin/filterspecs.py:147 newforms/widgets.py:231
34+#: contrib/admin/filterspecs.py:147
35+#: newforms/widgets.py:231
36 #: oldforms/__init__.py:592
37 msgid "Yes"
38 msgstr "Si"
39 
40-#: contrib/admin/filterspecs.py:147 newforms/widgets.py:231
41+#: contrib/admin/filterspecs.py:147
42+#: newforms/widgets.py:231
43 #: oldforms/__init__.py:592
44 msgid "No"
45 msgstr "No"
46 
47-#: contrib/admin/filterspecs.py:154 newforms/widgets.py:231
48+#: contrib/admin/filterspecs.py:154
49+#: newforms/widgets.py:231
50 #: oldforms/__init__.py:592
51 msgid "Unknown"
52 msgstr "Desconegut"
53@@ -310,12 +315,8 @@
54 msgstr "Error del servidor <em>(500)</em>"
55 
56 #: contrib/admin/templates/admin/500.html:10
57-msgid ""
58-"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
59-"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
60-msgstr ""
61-"Hi ha hagut un error. S'ha informat als administradors del lloc per correu "
62-"electrònic y hauria d'arreglar-se en breu. Gràcies per la seva paciència."
63+msgid "There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
64+msgstr "Hi ha hagut un error. S'ha informat als administradors del lloc per correu electrònic y hauria d'arreglar-se en breu. Gràcies per la seva paciència."
65 
66 #: contrib/admin/templates/admin/base.html:26
67 msgid "Welcome,"
68@@ -343,7 +344,7 @@
69 
70 #: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:7
71 msgid "Django administration"
72-msgstr "Adminsitració de Django"
73+msgstr "Adminisitració de Django"
74 
75 #: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:14
76 #: contrib/admin/templates/admin/index.html:28
77@@ -386,23 +387,13 @@
78 
79 #: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:13
80 #, python-format
81-msgid ""
82-"Deleting the %(object_name)s '%(escaped_object)s' would result in deleting "
83-"related objects, but your account doesn't have permission to delete the "
84-"following types of objects:"
85-msgstr ""
86-"Eliminar el/la %(object_name)s '%(escaped_object)s' provocaria l'eliminació "
87-"d'objectes relacionats, però el seu compte no te permisos per a esborrar els "
88-"tipus d'objecte següents:"
89+msgid "Deleting the %(object_name)s '%(escaped_object)s' would result in deleting related objects, but your account doesn't have permission to delete the following types of objects:"
90+msgstr "Eliminar el/la %(object_name)s '%(escaped_object)s' provocaria l'eliminació d'objectes relacionats, però el seu compte no te permisos per a esborrar els tipus d'objecte següents:"
91 
92 #: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:20
93 #, python-format
94-msgid ""
95-"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(escaped_object)s\"? "
96-"All of the following related items will be deleted:"
97-msgstr ""
98-"Està segur de voler esborrar els/les %(object_name)s \"%(escaped_object)s\"? "
99-"S'esborraran els següents elements relacionats:"
100+msgid "Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(escaped_object)s\"? All of the following related items will be deleted:"
101+msgstr "Està segur de voler esborrar els/les %(object_name)s \"%(escaped_object)s\"? S'esborraran els següents elements relacionats:"
102 
103 #: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:25
104 msgid "Yes, I'm sure"
105@@ -448,14 +439,8 @@
106 msgstr "Cap disponible"
107 
108 #: contrib/admin/templates/admin/invalid_setup.html:8
109-msgid ""
110-"Something's wrong with your database installation. Make sure the appropriate "
111-"database tables have been created, and make sure the database is readable by "
112-"the appropriate user."
113-msgstr ""
114-"Alguna cosa està malament en la instal·lació de la teva base de dades. "
115-"Assegurat de que s'han creat les taules, i de que la base de dades és "
116-"llegible per l'usuari apropiat."
117+msgid "Something's wrong with your database installation. Make sure the appropriate database tables have been created, and make sure the database is readable by the appropriate user."
118+msgstr "Alguna cosa està malament en la instal·lació de la teva base de dades. Assegurat de que s'han creat les taules, i de que la base de dades és llegible per l'usuari apropiat."
119 
120 #: contrib/admin/templates/admin/login.html:17
121 #: contrib/comments/templates/comments/form.html:6
122@@ -490,12 +475,8 @@
123 msgstr "F j, Y, H:i "
124 
125 #: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:35
126-msgid ""
127-"This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this "
128-"admin site."
129-msgstr ""
130-"Aquest objecte no te historial de canvis. Probablement no va ser afegit "
131-"utilitzant aquest lloc administratiu."
132+msgid "This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this admin site."
133+msgstr "Aquest objecte no te historial de canvis. Probablement no va ser afegit utilitzant aquest lloc administratiu."
134 
135 #: contrib/admin/templates/admin/pagination.html:10
136 msgid "Show all"
137@@ -534,12 +515,8 @@
138 msgstr "Desar"
139 
140 #: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:6
141-msgid ""
142-"First, enter a username and password. Then, you'll be able to edit more user "
143-"options."
144-msgstr ""
145-"Primer, entri un usuari i una contrasenya. Després podrà editar més opcions "
146-"del usuari."
147+msgid "First, enter a username and password. Then, you'll be able to edit more user options."
148+msgstr "Primer, entri un usuari i una contrasenya. Després podrà editar més opcions del usuari."
149 
150 #: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:12
151 msgid "Username"
152@@ -584,38 +561,28 @@
153 "your computer is \"internal\").</p>\n"
154 msgstr ""
155 "\n"
156-"<p class=\"help\">Per a instalar 'bookmarklets', arrosegui l'enllaç a la "
157-"seva barra de\n"
158-"marcadors, o faci click amb el botò dret en l'enllaç i afegeixi'l als "
159-"marcadors.\n"
160+"<p class=\"help\">Per a instalar 'bookmarklets', arrosegui l'enllaç a la seva barra de\n"
161+"marcadors, o faci click amb el botò dret en l'enllaç i afegeixi'l als marcadors.\n"
162 "Ara pot escollir el 'bookmarklet' des de qualsevol pàgina del lloc.\n"
163 "Observi que alguns d'aquests 'bookmarklets' precisen que estigui veient\n"
164 "el lloc des de un ordinador senyalat com a \"intern\" (parli\n"
165-"amb el seu administrador de sistemes si no està segur de la condició del "
166-"seu).</p>\n"
167+"amb el seu administrador de sistemes si no està segur de la condició del seu).</p>\n"
168 
169 #: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:18
170 msgid "Documentation for this page"
171 msgstr "Documentació d'aquesta pàgina"
172 
173 #: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:19
174-msgid ""
175-"Jumps you from any page to the documentation for the view that generates "
176-"that page."
177-msgstr ""
178-"El porta des de qualsevol pàgina de la documentació a la vista que la genera."
179+msgid "Jumps you from any page to the documentation for the view that generates that page."
180+msgstr "El porta des de qualsevol pàgina de la documentació a la vista que la genera."
181 
182 #: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:21
183 msgid "Show object ID"
184 msgstr "Mostra el ID de l'objecte"
185 
186 #: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:22
187-msgid ""
188-"Shows the content-type and unique ID for pages that represent a single "
189-"object."
190-msgstr ""
191-"Mostra el 'content-type' (tipus de contingut) i el ID inequívoc de les "
192-"pàgines que representen un únic objecte."
193+msgid "Shows the content-type and unique ID for pages that represent a single object."
194+msgstr "Mostra el 'content-type' (tipus de contingut) i el ID inequívoc de les pàgines que representen un únic objecte."
195 
196 #: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:24
197 msgid "Edit this object (current window)"
198@@ -623,9 +590,7 @@
199 
200 #: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:25
201 msgid "Jumps to the admin page for pages that represent a single object."
202-msgstr ""
203-"El porta a la pàgina d'administració de pàgines que representen un únic "
204-"objecte."
205+msgstr "El porta a la pàgina d'administració de pàgines que representen un únic objecte."
206 
207 #: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:27
208 msgid "Edit this object (new window)"
209@@ -660,13 +625,8 @@
210 msgstr "La seva clau ha estat canviada."
211 
212 #: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:11
213-msgid ""
214-"Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
215-"password twice so we can verify you typed it in correctly."
216-msgstr ""
217-"Si us plau, introdueixi la seva contrasenya antiga, per seguretat, i tot "
218-"seguit introdueixi la seva nova contrasenya dues vegades per verificar que "
219-"l'ha escrit correctament."
220+msgid "Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new password twice so we can verify you typed it in correctly."
221+msgstr "Si us plau, introdueixi la seva contrasenya antiga, per seguretat, i tot seguit introdueixi la seva nova contrasenya dues vegades per verificar que l'ha escrit correctament."
222 
223 #: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:16
224 msgid "Old password:"
225@@ -697,18 +657,12 @@
226 msgstr "Contrasenya restaber-ta amb èxit"
227 
228 #: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:12
229-msgid ""
230-"We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You "
231-"should be receiving it shortly."
232-msgstr ""
233-"Li hem enviat una contrasenya nova a l'adreça de correu electrònic que ens "
234-"ha indicat. L'hauria de rebre en breu."
235+msgid "We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You should be receiving it shortly."
236+msgstr "Li hem enviat una contrasenya nova a l'adreça de correu electrònic que ens ha indicat. L'hauria de rebre en breu."
237 
238 #: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:2
239 msgid "You're receiving this e-mail because you requested a password reset"
240-msgstr ""
241-"Està rebent aquest missatge degut a que va solicitar un restabliment de "
242-"contrasenya."
243+msgstr "Està rebent aquest missatge degut a que va solicitar un restabliment de contrasenya."
244 
245 #: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:3
246 #, python-format
247@@ -738,12 +692,8 @@
248 msgstr "L'equip de %(site_name)s"
249 
250 #: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:12
251-msgid ""
252-"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset "
253-"your password and e-mail the new one to you."
254-msgstr ""
255-"Ha oblidat la seva contrasenya? Introdueixi la seva adreça de correu "
256-"electrònic i crearem una nova que li enviarem per correu."
257+msgid "Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset your password and e-mail the new one to you."
258+msgstr "Ha oblidat la seva contrasenya? Introdueixi la seva adreça de correu electrònic i crearem una nova que li enviarem per correu."
259 
260 #: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
261 msgid "E-mail address:"
262@@ -773,12 +723,14 @@
263 msgid "All dates"
264 msgstr "Totes les dates"
265 
266-#: contrib/admin/views/auth.py:20 contrib/admin/views/main.py:267
267+#: contrib/admin/views/auth.py:20
268+#: contrib/admin/views/main.py:267
269 #, python-format
270 msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully."
271 msgstr "El/la %(name)s \"%(obj)s\".ha estat agregat/da amb èxit."
272 
273-#: contrib/admin/views/auth.py:25 contrib/admin/views/main.py:271
274+#: contrib/admin/views/auth.py:25
275+#: contrib/admin/views/main.py:271
276 #: contrib/admin/views/main.py:356
277 msgid "You may edit it again below."
278 msgstr "Pot editar-lo de nou abaix."
279@@ -796,30 +748,18 @@
280 msgid "Change password: %s"
281 msgstr "Canviar clau: %s"
282 
283-#: contrib/admin/views/decorators.py:11 contrib/auth/forms.py:60
284-msgid ""
285-"Please enter a correct username and password. Note that both fields are case-"
286-"sensitive."
287-msgstr ""
288-"Si us plau, introdueixi un nom d'usuari i contrasenya vàlids. Tingui en "
289-"compte que tots dos camps son sensibles a majúscules i minúscules."
290+#: contrib/admin/views/decorators.py:11
291+#: contrib/auth/forms.py:60
292+msgid "Please enter a correct username and password. Note that both fields are case-sensitive."
293+msgstr "Si us plau, introdueixi un nom d'usuari i contrasenya vàlids. Tingui en compte que tots dos camps son sensibles a majúscules i minúscules."
294 
295 #: contrib/admin/views/decorators.py:63
296-msgid ""
297-"Please log in again, because your session has expired. Don't worry: Your "
298-"submission has been saved."
299-msgstr ""
300-"Si us plau, identifiquis de nou doncs la seva sessió ha expirat. No es "
301-"preocupi, el seu enviament està emmagatzemat."
302+msgid "Please log in again, because your session has expired. Don't worry: Your submission has been saved."
303+msgstr "Si us plau, identifiquis de nou doncs la seva sessió ha expirat. No es preocupi, el seu enviament està emmagatzemat."
304 
305 #: contrib/admin/views/decorators.py:70
306-msgid ""
307-"Looks like your browser isn't configured to accept cookies. Please enable "
308-"cookies, reload this page, and try again."
309-msgstr ""
310-"Sembla ser que el seu navegador no està configurat per acceptar "
311-"'cookies' (galetes). Si us plau, habiliti les 'cookies', recarregui aquesta "
312-"pàgina i provi-ho de nou. "
313+msgid "Looks like your browser isn't configured to accept cookies. Please enable cookies, reload this page, and try again."
314+msgstr "Sembla ser que el seu navegador no està configurat per acceptar 'cookies' (galetes). Si us plau, habiliti les 'cookies', recarregui aquesta pàgina i provi-ho de nou. "
315 
316 #: contrib/admin/views/decorators.py:84
317 msgid "Usernames cannot contain the '@' character."
318@@ -828,20 +768,22 @@
319 #: contrib/admin/views/decorators.py:86
320 #, python-format
321 msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
322-msgstr ""
323-"La seva adreça de correu no és el seu nom d'usuari. Provi '%s' en tot cas."
324+msgstr "La seva adreça de correu no és el seu nom d'usuari. Provi '%s' en tot cas."
325 
326-#: contrib/admin/views/doc.py:48 contrib/admin/views/doc.py:50
327+#: contrib/admin/views/doc.py:48
328+#: contrib/admin/views/doc.py:50
329 #: contrib/admin/views/doc.py:52
330 msgid "tag:"
331 msgstr "etiqueta:"
332 
333-#: contrib/admin/views/doc.py:79 contrib/admin/views/doc.py:81
334+#: contrib/admin/views/doc.py:79
335+#: contrib/admin/views/doc.py:81
336 #: contrib/admin/views/doc.py:83
337 msgid "filter:"
338 msgstr "filtre:"
339 
340-#: contrib/admin/views/doc.py:137 contrib/admin/views/doc.py:139
341+#: contrib/admin/views/doc.py:137
342+#: contrib/admin/views/doc.py:139
343 #: contrib/admin/views/doc.py:141
344 msgid "view:"
345 msgstr "vista:"
346@@ -861,8 +803,10 @@
347 msgid "the related `%(label)s.%(type)s` object"
348 msgstr "el objecte relacionat `%(label)s.%(type)s`"
349 
350-#: contrib/admin/views/doc.py:185 contrib/admin/views/doc.py:207
351-#: contrib/admin/views/doc.py:221 contrib/admin/views/doc.py:226
352+#: contrib/admin/views/doc.py:185
353+#: contrib/admin/views/doc.py:207
354+#: contrib/admin/views/doc.py:221
355+#: contrib/admin/views/doc.py:226
356 msgid "model:"
357 msgstr "model:"
358 
359@@ -886,9 +830,12 @@
360 msgid "Fields on %s objects"
361 msgstr "Camps en objectes %s"
362 
363-#: contrib/admin/views/doc.py:293 contrib/admin/views/doc.py:304
364-#: contrib/admin/views/doc.py:306 contrib/admin/views/doc.py:312
365-#: contrib/admin/views/doc.py:313 contrib/admin/views/doc.py:315
366+#: contrib/admin/views/doc.py:293
367+#: contrib/admin/views/doc.py:304
368+#: contrib/admin/views/doc.py:306
369+#: contrib/admin/views/doc.py:312
370+#: contrib/admin/views/doc.py:313
371+#: contrib/admin/views/doc.py:315
372 msgid "Integer"
373 msgstr "Enter"
374 
375@@ -896,7 +843,8 @@
376 msgid "Boolean (Either True or False)"
377 msgstr "Booleà (Verdader o Fals)"
378 
379-#: contrib/admin/views/doc.py:295 contrib/admin/views/doc.py:314
380+#: contrib/admin/views/doc.py:295
381+#: contrib/admin/views/doc.py:314
382 #, python-format
383 msgid "String (up to %(max_length)s)"
384 msgstr "Cadena (de fins a %(max_length)s)"
385@@ -921,7 +869,8 @@
386 msgid "E-mail address"
387 msgstr "Adreça de correu electrònic"
388 
389-#: contrib/admin/views/doc.py:301 contrib/admin/views/doc.py:302
390+#: contrib/admin/views/doc.py:301
391+#: contrib/admin/views/doc.py:302
392 #: contrib/admin/views/doc.py:305
393 msgid "File path"
394 msgstr "Ruta del fitxer"
395@@ -930,7 +879,8 @@
396 msgid "Floating point number"
397 msgstr "Número amb punt de coma flotant"
398 
399-#: contrib/admin/views/doc.py:307 contrib/comments/models.py:85
400+#: contrib/admin/views/doc.py:307
401+#: contrib/comments/models.py:85
402 msgid "IP address"
403 msgstr "Adreça IP"
404 
405@@ -954,7 +904,8 @@
406 msgid "Time"
407 msgstr "Hora"
408 
409-#: contrib/admin/views/doc.py:318 contrib/flatpages/models.py:7
410+#: contrib/admin/views/doc.py:318
411+#: contrib/flatpages/models.py:7
412 msgid "URL"
413 msgstr "URL"
414 
415@@ -975,7 +926,8 @@
416 msgid "Site administration"
417 msgstr "Lloc administratiu"
418 
419-#: contrib/admin/views/main.py:280 contrib/admin/views/main.py:365
420+#: contrib/admin/views/main.py:280
421+#: contrib/admin/views/main.py:365
422 #, python-format
423 msgid "You may add another %s below."
424 msgstr "Pot afegir un altre %s a baix."
425@@ -990,8 +942,10 @@
426 msgid "Added %s."
427 msgstr "Agregat %s."
428 
429-#: contrib/admin/views/main.py:344 contrib/admin/views/main.py:346
430-#: contrib/admin/views/main.py:348 core/validators.py:283
431+#: contrib/admin/views/main.py:344
432+#: contrib/admin/views/main.py:346
433+#: contrib/admin/views/main.py:348
434+#: core/validators.py:283
435 #: db/models/manipulators.py:309
436 msgid "and"
437 msgstr "i"
438@@ -1017,10 +971,8 @@
439 
440 #: contrib/admin/views/main.py:362
441 #, python-format
442-msgid ""
443-"The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
444-msgstr ""
445-"S'ha agregat amb èxit el/la %(name)s \"%(obj)s\". Pot editar-lo de nou abaix."
446+msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
447+msgstr "S'ha agregat amb èxit el/la %(name)s \"%(obj)s\". Pot editar-lo de nou abaix."
448 
449 #: contrib/admin/views/main.py:400
450 #, python-format
451@@ -1065,7 +1017,8 @@
452 msgid "Database error"
453 msgstr "Error de/en la base de dades"
454 
455-#: contrib/auth/forms.py:17 contrib/auth/forms.py:138
456+#: contrib/auth/forms.py:17
457+#: contrib/auth/forms.py:138
458 msgid "The two password fields didn't match."
459 msgstr "Els dos camps de contrasenya no coincideixen."
460 
461@@ -1074,24 +1027,16 @@
462 msgstr "Ja existeix un usuari amb aquest nom."
463 
464 #: contrib/auth/forms.py:53
465-msgid ""
466-"Your Web browser doesn't appear to have cookies enabled. Cookies are "
467-"required for logging in."
468-msgstr ""
469-"El seu navegador no sembla tenir les 'cookies' (galetes) activades. Aquestes "
470-"són necessàries per iniciar la sessió."
471+msgid "Your Web browser doesn't appear to have cookies enabled. Cookies are required for logging in."
472+msgstr "El seu navegador no sembla tenir les 'cookies' (galetes) activades. Aquestes són necessàries per iniciar la sessió."
473 
474 #: contrib/auth/forms.py:62
475 msgid "This account is inactive."
476 msgstr "Aquest compte està inactiu"
477 
478 #: contrib/auth/forms.py:84
479-msgid ""
480-"That e-mail address doesn't have an associated user account. Are you sure "
481-"you've registered?"
482-msgstr ""
483-"Aquesta adreça de correu no té associada cap compte d'usuari. Està segur de "
484-"que s'ha registrat?"
485+msgid "That e-mail address doesn't have an associated user account. Are you sure you've registered?"
486+msgstr "Aquesta adreça de correu no té associada cap compte d'usuari. Està segur de que s'ha registrat?"
487 
488 #: contrib/auth/forms.py:107
489 #, python-format
490@@ -1104,10 +1049,10 @@
491 
492 #: contrib/auth/forms.py:124
493 msgid "Your old password was entered incorrectly. Please enter it again."
494-msgstr ""
495-"La seva antiga contrasenya no és correcte. Si el plau, introdueixi-la de nou."
496+msgstr "La seva antiga contrasenya no és correcte. Si el plau, introdueixi-la de nou."
497 
498-#: contrib/auth/models.py:73 contrib/auth/models.py:93
499+#: contrib/auth/models.py:73
500+#: contrib/auth/models.py:93
501 msgid "name"
502 msgstr "nom"
503 
504@@ -1119,7 +1064,8 @@
505 msgid "permission"
506 msgstr "permís"
507 
508-#: contrib/auth/models.py:79 contrib/auth/models.py:94
509+#: contrib/auth/models.py:79
510+#: contrib/auth/models.py:94
511 msgid "permissions"
512 msgstr "permissos"
513 
514@@ -1127,7 +1073,8 @@
515 msgid "group"
516 msgstr "grup"
517 
518-#: contrib/auth/models.py:98 contrib/auth/models.py:141
519+#: contrib/auth/models.py:98
520+#: contrib/auth/models.py:141
521 msgid "groups"
522 msgstr "grups"
523 
524@@ -1136,12 +1083,8 @@
525 msgstr "nom d'usuari"
526 
527 #: contrib/auth/models.py:131
528-msgid ""
529-"Required. 30 characters or fewer. Alphanumeric characters only (letters, "
530-"digits and underscores)."
531-msgstr ""
532-"Requerit. 30 o menys caracters. Només caracters alfanumèrics (lletres, "
533-"dígits i guions baixos)."
534+msgid "Required. 30 characters or fewer. Alphanumeric characters only (letters, digits and underscores)."
535+msgstr "Requerit. 30 o menys caracters. Només caracters alfanumèrics (lletres, dígits i guions baixos)."
536 
537 #: contrib/auth/models.py:132
538 msgid "first name"
539@@ -1160,12 +1103,8 @@
540 msgstr "contrasenya"
541 
542 #: contrib/auth/models.py:135
543-msgid ""
544-"Use '[algo]$[salt]$[hexdigest]' or use the <a href=\"password/\">change "
545-"password form</a>."
546-msgstr ""
547-"Utilitzi '[algo]$[salt]$[hexdigest]' o el <a href=\"password/\">formulari de "
548-"canvi de contrasenya</a>."
549+msgid "Use '[algo]$[salt]$[hexdigest]' or use the <a href=\"password/\">change password form</a>."
550+msgstr "Utilitzi '[algo]$[salt]$[hexdigest]' o el <a href=\"password/\">formulari de canvi de contrasenya</a>."
551 
552 #: contrib/auth/models.py:136
553 msgid "staff status"
554@@ -1180,24 +1119,16 @@
555 msgstr "actiu"
556 
557 #: contrib/auth/models.py:137
558-msgid ""
559-"Designates whether this user can log into the Django admin. Unselect this "
560-"instead of deleting accounts."
561-msgstr ""
562-"Designa si aquest usuari pot iniciar sessió a la interfície administrativa "
563-"Djano. Deselecciona-ho enlloc de esborrar comptes d'usuari."
564+msgid "Designates whether this user can log into the Django admin. Unselect this instead of deleting accounts."
565+msgstr "Designa si aquest usuari pot iniciar sessió a la interfície administrativa Djano. Deselecciona-ho enlloc de esborrar comptes d'usuari."
566 
567 #: contrib/auth/models.py:138
568 msgid "superuser status"
569 msgstr "estat de superusuari"
570 
571 #: contrib/auth/models.py:138
572-msgid ""
573-"Designates that this user has all permissions without explicitly assigning "
574-"them."
575-msgstr ""
576-"Designa que aquest usuari té tots els permisos sense assignar-los "
577-"explícitament."
578+msgid "Designates that this user has all permissions without explicitly assigning them."
579+msgstr "Designa que aquest usuari té tots els permisos sense assignar-los explícitament."
580 
581 #: contrib/auth/models.py:139
582 msgid "last login"
583@@ -1208,12 +1139,8 @@
584 msgstr "data de creació"
585 
586 #: contrib/auth/models.py:142
587-msgid ""
588-"In addition to the permissions manually assigned, this user will also get "
589-"all permissions granted to each group he/she is in."
590-msgstr ""
591-"Junt amb els permissos asignats manualment, aquest usuari tindrà, també, els "
592-"permissos dels grups dels que sigui membre."
593+msgid "In addition to the permissions manually assigned, this user will also get all permissions granted to each group he/she is in."
594+msgstr "Junt amb els permissos asignats manualment, aquest usuari tindrà, també, els permissos dels grups dels que sigui membre."
595 
596 #: contrib/auth/models.py:143
597 msgid "user permissions"
598@@ -1251,7 +1178,8 @@
599 msgid "Logged out"
600 msgstr "Sessió finalitzada"
601 
602-#: contrib/comments/models.py:67 contrib/comments/models.py:169
603+#: contrib/comments/models.py:67
604+#: contrib/comments/models.py:169
605 msgid "object ID"
606 msgstr "ID de l'objecte"
607 
608@@ -1259,7 +1187,8 @@
609 msgid "headline"
610 msgstr "encapçalament"
611 
612-#: contrib/comments/models.py:69 contrib/comments/models.py:90
613+#: contrib/comments/models.py:69
614+#: contrib/comments/models.py:90
615 #: contrib/comments/models.py:170
616 msgid "comment"
617 msgstr "comentari"
618@@ -1300,11 +1229,13 @@
619 msgid "is valid rating"
620 msgstr "és qualificació vàlida"
621 
622-#: contrib/comments/models.py:83 contrib/comments/models.py:172
623+#: contrib/comments/models.py:83
624+#: contrib/comments/models.py:172
625 msgid "date/time submitted"
626 msgstr "data/hora d'enviament"
627 
628-#: contrib/comments/models.py:84 contrib/comments/models.py:173
629+#: contrib/comments/models.py:84
630+#: contrib/comments/models.py:173
631 msgid "is public"
632 msgstr "és públic"
633 
634@@ -1313,18 +1244,15 @@
635 msgstr "està eliminat"
636 
637 #: contrib/comments/models.py:86
638-msgid ""
639-"Check this box if the comment is inappropriate. A \"This comment has been "
640-"removed\" message will be displayed instead."
641-msgstr ""
642-"Marqui aquesta caixa si el comentari no és apropiat. En lloc seu es mostrarà "
643-"\"Aquest comentari ha estat eliminat\" "
644+msgid "Check this box if the comment is inappropriate. A \"This comment has been removed\" message will be displayed instead."
645+msgstr "Marqui aquesta caixa si el comentari no és apropiat. En lloc seu es mostrarà \"Aquest comentari ha estat eliminat\" "
646 
647 #: contrib/comments/models.py:91
648 msgid "comments"
649 msgstr "comentaris"
650 
651-#: contrib/comments/models.py:134 contrib/comments/models.py:213
652+#: contrib/comments/models.py:134
653+#: contrib/comments/models.py:213
654 msgid "Content object"
655 msgstr "Objecte Contingut"
656 
657@@ -1466,30 +1394,25 @@
658 msgstr "El seu nom:"
659 
660 #: contrib/comments/views/comments.py:28
661-msgid ""
662-"This rating is required because you've entered at least one other rating."
663+msgid "This rating is required because you've entered at least one other rating."
664 msgstr "Es precisa aquesta puntuació perquè has introduït almenys un altre."
665 
666 #: contrib/comments/views/comments.py:112
667 #, python-format
668 msgid ""
669-"This comment was posted by a user who has posted fewer than %(count)s "
670-"comment:\n"
671+"This comment was posted by a user who has posted fewer than %(count)s comment:\n"
672 "\n"
673 "%(text)s"
674 msgid_plural ""
675-"This comment was posted by a user who has posted fewer than %(count)s "
676-"comments:\n"
677+"This comment was posted by a user who has posted fewer than %(count)s comments:\n"
678 "\n"
679 "%(text)s"
680 msgstr[0] ""
681-"Aquest comentari ha estat publicat per un usuari que ha publicat menys de %"
682-"(count)s comentari:\n"
683+"Aquest comentari ha estat publicat per un usuari que ha publicat menys de %(count)s comentari:\n"
684 "\n"
685 "%(text)s"
686 msgstr[1] ""
687-"Aquest comentari ha estat publicat per un usuari que ha publicat menys de %"
688-"(count)s comentaris:\n"
689+"Aquest comentari ha estat publicat per un usuari que ha publicat menys de %(count)s comentaris:\n"
690 "\n"
691 "%(text)s"
692 
693@@ -1517,23 +1440,17 @@
694 #: contrib/comments/views/comments.py:198
695 #: contrib/comments/views/comments.py:289
696 msgid "Somebody tampered with the comment form (security violation)"
697-msgstr ""
698-"Algú està jugant amb el formulari de comentaris (violació de seguretat)"
699+msgstr "Algú està jugant amb el formulari de comentaris (violació de seguretat)"
700 
701 #: contrib/comments/views/comments.py:208
702 #: contrib/comments/views/comments.py:295
703-msgid ""
704-"The comment form had an invalid 'target' parameter -- the object ID was "
705-"invalid"
706-msgstr ""
707-"El formulari de comentaris tenia un paràmetre 'target' invàlid -- el ID del "
708-"objecte era invàlid"
709+msgid "The comment form had an invalid 'target' parameter -- the object ID was invalid"
710+msgstr "El formulari de comentaris tenia un paràmetre 'target' invàlid -- el ID del objecte era invàlid"
711 
712 #: contrib/comments/views/comments.py:259
713 #: contrib/comments/views/comments.py:324
714 msgid "The comment form didn't provide either 'preview' or 'post'"
715-msgstr ""
716-"El formulari del comentari no ha proveït ni 'previsualitzar' ni 'enviar'"
717+msgstr "El formulari del comentari no ha proveït ni 'previsualitzar' ni 'enviar'"
718 
719 #: contrib/comments/views/karma.py:21
720 msgid "Anonymous users cannot vote"
721@@ -1560,11 +1477,8 @@
722 msgstr "tipus de continguts"
723 
724 #: contrib/flatpages/models.py:8
725-msgid ""
726-"Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
727-msgstr ""
728-"Exemple: '/about/contact/'. Asseguri's de posar les barres al principi i al "
729-"final."
730+msgid "Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
731+msgstr "Exemple: '/about/contact/'. Asseguri's de posar les barres al principi i al final."
732 
733 #: contrib/flatpages/models.py:9
734 msgid "title"
735@@ -1583,12 +1497,8 @@
736 msgstr "nom de la plantilla"
737 
738 #: contrib/flatpages/models.py:13
739-msgid ""
740-"Example: 'flatpages/contact_page.html'. If this isn't provided, the system "
741-"will use 'flatpages/default.html'."
742-msgstr ""
743-"Exemple: 'flatpages/contact_page.html'. Si no el proporciona, el sistema "
744-"utilitzarà 'flatpages/defaula.htmlt'."
745+msgid "Example: 'flatpages/contact_page.html'. If this isn't provided, the system will use 'flatpages/default.html'."
746+msgstr "Exemple: 'flatpages/contact_page.html'. Si no el proporciona, el sistema utilitzarà 'flatpages/defaula.htmlt'."
747 
748 #: contrib/flatpages/models.py:14
749 msgid "registration required"
750@@ -1695,8 +1605,10 @@
751 msgid "Enter a postal code in the format NNNN or ANNNNAAA."
752 msgstr "Introdueixi un codi postal en el format NNNN o ANNNNAAA."
753 
754-#: contrib/localflavor/ar/forms.py:50 contrib/localflavor/br/forms.py:96
755-#: contrib/localflavor/br/forms.py:135 contrib/localflavor/pe/forms.py:23
756+#: contrib/localflavor/ar/forms.py:50
757+#: contrib/localflavor/br/forms.py:96
758+#: contrib/localflavor/br/forms.py:135
759+#: contrib/localflavor/pe/forms.py:23
760 #: contrib/localflavor/pe/forms.py:51
761 msgid "This field requires only numbers."
762 msgstr "Aquest camps requereix només números."
763@@ -1707,8 +1619,7 @@
764 
765 #: contrib/localflavor/ar/forms.py:80
766 msgid "Enter a valid CUIT in XX-XXXXXXXX-X or XXXXXXXXXXXX format."
767-msgstr ""
768-"Introdueixi un número CUIT vàlid en el format XX-XXXXXXXX-X o XXXXXXXXXXXX."
769+msgstr "Introdueixi un número CUIT vàlid en el format XX-XXXXXXXX-X o XXXXXXXXXXXX."
770 
771 #: contrib/localflavor/ar/forms.py:81
772 msgid "Invalid CUIT."
773@@ -1727,12 +1638,8 @@
774 msgstr "El número de telèfon ha de ser en el format XX-XXXX-XXXX."
775 
776 #: contrib/localflavor/br/forms.py:58
777-msgid ""
778-"Select a valid brazilian state. That state is not one of the available "
779-"states."
780-msgstr ""
781-"Seleccioni un estat brasiler vàlid. Aquest estat no és un dels estats "
782-"disponibles."
783+msgid "Select a valid brazilian state. That state is not one of the available states."
784+msgstr "Seleccioni un estat brasiler vàlid. Aquest estat no és un dels estats disponibles."
785 
786 #: contrib/localflavor/br/forms.py:94
787 msgid "Invalid CPF number."
788@@ -1756,9 +1663,7 @@
789 
790 #: contrib/localflavor/ca/forms.py:88
791 msgid "Enter a valid Canadian Social Insurance number in XXX-XXX-XXXX format."
792-msgstr ""
793-"Introdueixi un número vàlid de la Seguretat Social de Canadà en el format "
794-"XXX-XXX-XXXX."
795+msgstr "Introdueixi un número vàlid de la Seguretat Social de Canadà en el format XXX-XXX-XXXX."
796 
797 #: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:5
798 msgid "Aargau"
799@@ -1864,17 +1769,14 @@
800 msgid "Zurich"
801 msgstr "Zurich"
802 
803-#: contrib/localflavor/ch/forms.py:16 contrib/localflavor/no/forms.py:12
804+#: contrib/localflavor/ch/forms.py:16
805+#: contrib/localflavor/no/forms.py:12
806 msgid "Enter a zip code in the format XXXX."
807 msgstr "Introdueixi un codi zip en el format XXXX."
808 
809 #: contrib/localflavor/ch/forms.py:64
810-msgid ""
811-"Enter a valid Swiss identity or passport card number in X1234567<0 or "
812-"1234567890 format."
813-msgstr ""
814-"Introdueixi un número de identificació o de passaport Suïssos en els formats "
815-"1234567890 o X1234567<0."
816+msgid "Enter a valid Swiss identity or passport card number in X1234567<0 or 1234567890 format."
817+msgstr "Introdueixi un número de identificació o de passaport Suïssos en els formats 1234567890 o X1234567<0."
818 
819 #: contrib/localflavor/cl/forms.py:29
820 msgid "Enter a valid Chilean RUT."
821@@ -1952,18 +1854,15 @@
822 msgid "Thuringia"
823 msgstr "Thuringia"
824 
825-#: contrib/localflavor/de/forms.py:14 contrib/localflavor/fi/forms.py:12
826+#: contrib/localflavor/de/forms.py:14
827+#: contrib/localflavor/fi/forms.py:12
828 #: contrib/localflavor/fr/forms.py:15
829 msgid "Enter a zip code in the format XXXXX."
830 msgstr "Introdueixi un codi zip en el format XXXXX."
831 
832 #: contrib/localflavor/de/forms.py:41
833-msgid ""
834-"Enter a valid German identity card number in XXXXXXXXXXX-XXXXXXX-XXXXXXX-X "
835-"format."
836-msgstr ""
837-"Introdueixi un número de tarjeta d'identificació alemany vàlid en el format "
838-"XXXXXXXXXXX-XXXXXXX-XXXXXXX-X."
839+msgid "Enter a valid German identity card number in XXXXXXXXXXX-XXXXXXX-XXXXXXX-X format."
840+msgstr "Introdueixi un número de tarjeta d'identificació alemany vàlid en el format XXXXXXXXXXX-XXXXXXX-XXXXXXX-X."
841 
842 #: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:5
843 msgid "Arava"
844@@ -2237,12 +2136,8 @@
845 msgstr "Introdueixi un codi postal en rang i format 01XXX - 52XXX."
846 
847 #: contrib/localflavor/es/forms.py:39
848-msgid ""
849-"Enter a valid phone number in one of the formats 6XXXXXXXX, 8XXXXXXXX or "
850-"9XXXXXXXX."
851-msgstr ""
852-"Introdueixi un número de telèfon vàlid en un dels formats 6XXXXXXXX, "
853-"8XXXXXXXX o 9XXXXXXXX."
854+msgid "Enter a valid phone number in one of the formats 6XXXXXXXX, 8XXXXXXXX or 9XXXXXXXX."
855+msgstr "Introdueixi un número de telèfon vàlid en un dels formats 6XXXXXXXX, 8XXXXXXXX o 9XXXXXXXX."
856 
857 #: contrib/localflavor/es/forms.py:66
858 msgid "Please enter a valid NIF, NIE, or CIF."
859@@ -2265,11 +2160,8 @@
860 msgstr "Validació invàlida del CIF."
861 
862 #: contrib/localflavor/es/forms.py:142
863-msgid ""
864-"Please enter a valid bank account number in format XXXX-XXXX-XX-XXXXXXXXXX."
865-msgstr ""
866-"Introdueixi un número de compte bancari vàlid en el format XXXX-XXXX-XX-"
867-"XXXXXXXXXX."
868+msgid "Please enter a valid bank account number in format XXXX-XXXX-XX-XXXXXXXXXX."
869+msgstr "Introdueixi un número de compte bancari vàlid en el format XXXX-XXXX-XX-XXXXXXXXXX."
870 
871 #: contrib/localflavor/es/forms.py:143
872 msgid "Invalid checksum for bank account number."
873@@ -2284,10 +2176,8 @@
874 msgstr "Introdueixi un codi zip en el format XXXXXXX."
875 
876 #: contrib/localflavor/is_/forms.py:17
877-msgid ""
878-"Enter a valid Icelandic identification number. The format is XXXXXX-XXXX."
879-msgstr ""
880-"Introdueixi un número de identificació d'Islàndia. El format és XXXXXX-XXXX."
881+msgid "Enter a valid Icelandic identification number. The format is XXXXXX-XXXX."
882+msgstr "Introdueixi un número de identificació d'Islàndia. El format és XXXXXX-XXXX."
883 
884 #: contrib/localflavor/is_/forms.py:18
885 msgid "The Icelandic identification number is not valid."
886@@ -2499,131 +2389,131 @@
887 
888 #: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:12
889 msgid "Aguascalientes"
890-msgstr ""
891+msgstr "Aguascalientes"
892 
893 #: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:13
894 msgid "Baja California"
895-msgstr ""
896+msgstr "Baja California"
897 
898 #: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:14
899 msgid "Baja California Sur"
900-msgstr ""
901+msgstr "Baja California Sur"
902 
903 #: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:15
904 msgid "Campeche"
905-msgstr ""
906+msgstr "Campeche"
907 
908 #: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:16
909 msgid "Chihuahua"
910-msgstr ""
911+msgstr "Chihuahua"
912 
913 #: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:17
914 msgid "Chiapas"
915-msgstr ""
916+msgstr "Chiapas"
917 
918 #: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:18
919 msgid "Coahuila"
920-msgstr ""
921+msgstr "Coahuila"
922 
923 #: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:19
924 msgid "Colima"
925-msgstr ""
926+msgstr "Colima"
927 
928 #: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:20
929 msgid "Distrito Federal"
930-msgstr ""
931+msgstr "Distrito Federal"
932 
933 #: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:21
934 msgid "Durango"
935-msgstr ""
936+msgstr "Durango"
937 
938 #: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:22
939 msgid "Guerrero"
940-msgstr ""
941+msgstr "Guerrero"
942 
943 #: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:23
944 msgid "Guanajuato"
945-msgstr ""
946+msgstr "Guanajuato"
947 
948 #: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:24
949 msgid "Hidalgo"
950-msgstr ""
951+msgstr "Hidalgo"
952 
953 #: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:25
954 msgid "Jalisco"
955-msgstr ""
956+msgstr "Jalisco"
957 
958 #: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:26
959 msgid "Estado de México"
960-msgstr ""
961+msgstr "Estado de México"
962 
963 #: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:27
964 msgid "Michoacán"
965-msgstr ""
966+msgstr "Michoacán"
967 
968 #: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:28
969 msgid "Morelos"
970-msgstr ""
971+msgstr "Morelos"
972 
973 #: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:29
974 msgid "Nayarit"
975-msgstr ""
976+msgstr "Nayarit"
977 
978 #: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:30
979 msgid "Nuevo León"
980-msgstr ""
981+msgstr "Nuevo León"
982 
983 #: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:31
984 msgid "Oaxaca"
985-msgstr ""
986+msgstr "Oaxaca"
987 
988 #: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:32
989 msgid "Puebla"
990-msgstr ""
991+msgstr "Puebla"
992 
993 #: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:33
994 msgid "Querétaro"
995-msgstr ""
996+msgstr "Querétaro"
997 
998 #: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:34
999 msgid "Quintana Roo"
1000-msgstr ""
1001+msgstr "Quintana Roo"
1002 
1003 #: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:35
1004 msgid "Sinaloa"
1005-msgstr ""
1006+msgstr "Sinaloa"
1007 
1008 #: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:36
1009 msgid "San Luis Potosí"
1010-msgstr ""
1011+msgstr "San Luis Potosí"
1012 
1013 #: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:37
1014 msgid "Sonora"
1015-msgstr ""
1016+msgstr "Sonora"
1017 
1018 #: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:38
1019 msgid "Tabasco"
1020-msgstr ""
1021+msgstr "Tabasco"
1022 
1023 #: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:39
1024 msgid "Tamaulipas"
1025-msgstr ""
1026+msgstr "Tamaulipas"
1027 
1028 #: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:40
1029 msgid "Tlaxcala"
1030-msgstr ""
1031+msgstr "Tlaxcala"
1032 
1033 #: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:41
1034 msgid "Veracruz"
1035-msgstr ""
1036+msgstr "Veracruz"
1037 
1038 #: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:42
1039 msgid "Yucatán"
1040-msgstr ""
1041+msgstr "Yucatán"
1042 
1043 #: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:43
1044 msgid "Zacatecas"
1045-msgstr ""
1046+msgstr "Zacatecas"
1047 
1048 #: contrib/localflavor/nl/forms.py:21
1049 msgid "Enter a valid postal code"
1050@@ -2706,8 +2596,7 @@
1051 msgstr "Validació invàlida del número d'identificació nacional."
1052 
1053 #: contrib/localflavor/pl/forms.py:72
1054-msgid ""
1055-"Enter a tax number field (NIP) in the format XXX-XXX-XX-XX or XX-XX-XXX-XXX."
1056+msgid "Enter a tax number field (NIP) in the format XXX-XXX-XX-XX or XX-XX-XXX-XXX."
1057 msgstr "Introdueixi un número NIP en el format XXX-XXX-XX-XX o XX-XX-XXX-XXX."
1058 
1059 #: contrib/localflavor/pl/forms.py:73
1060@@ -2716,8 +2605,7 @@
1061 
1062 #: contrib/localflavor/pl/forms.py:112
1063 msgid "National Business Register Number (REGON) consists of 7 or 9 digits."
1064-msgstr ""
1065-"El número nacional de registre de negocis (REGON) consisteix en 7 o 9 dígits."
1066+msgstr "El número nacional de registre de negocis (REGON) consisteix en 7 o 9 dígits."
1067 
1068 #: contrib/localflavor/pl/forms.py:113
1069 msgid "Wrong checksum for the National Business Register Number (REGON)."
1070@@ -3149,280 +3037,280 @@
1071 
1072 #: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:11
1073 msgid "Bedfordshire"
1074-msgstr ""
1075+msgstr "Bedfordshire"
1076 
1077 #: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:12
1078 msgid "Buckinghamshire"
1079-msgstr ""
1080+msgstr "Buckinghamshire"
1081 
1082 #: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:14
1083 msgid "Cheshire"
1084-msgstr ""
1085+msgstr "Cheshire"
1086 
1087 #: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:15
1088 msgid "Cornwall and Isles of Scilly"
1089-msgstr ""
1090+msgstr "Cornwall and Isles of Scilly"
1091 
1092 #: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:16
1093 msgid "Cumbria"
1094-msgstr ""
1095+msgstr "Cumbria"
1096 
1097 #: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:17
1098 msgid "Derbyshire"
1099-msgstr ""
1100+msgstr "Derbyshire"
1101 
1102 #: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:18
1103 msgid "Devon"
1104-msgstr ""
1105+msgstr "Devon"
1106 
1107 #: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:19
1108 msgid "Dorset"
1109-msgstr ""
1110+msgstr "Dorset"
1111 
1112 #: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:20
1113 msgid "Durham"
1114-msgstr ""
1115+msgstr "Durham"
1116 
1117 #: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:21
1118 msgid "East Sussex"
1119-msgstr ""
1120+msgstr "East Sussex"
1121 
1122 #: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:22
1123 msgid "Essex"
1124-msgstr ""
1125+msgstr "Essex"
1126 
1127 #: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:23
1128 msgid "Gloucestershire"
1129-msgstr ""
1130+msgstr "Gloucestershire"
1131 
1132 #: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:24
1133 msgid "Greater London"
1134-msgstr ""
1135+msgstr "Greater London"
1136 
1137 #: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:25
1138 msgid "Greater Manchester"
1139-msgstr ""
1140+msgstr "Greater Manchester"
1141 
1142 #: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:26
1143 msgid "Hampshire"
1144-msgstr ""
1145+msgstr "Hampshire"
1146 
1147 #: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:27
1148 msgid "Hertfordshire"
1149-msgstr ""
1150+msgstr "Hertfordshire"
1151 
1152 #: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:28
1153 msgid "Kent"
1154-msgstr ""
1155+msgstr "Kent"
1156 
1157 #: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:29
1158 msgid "Lancashire"
1159-msgstr ""
1160+msgstr "Lancashire"
1161 
1162 #: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:30
1163 msgid "Leicestershire"
1164-msgstr ""
1165+msgstr "Leicestershire"
1166 
1167 #: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:31
1168 msgid "Lincolnshire"
1169-msgstr ""
1170+msgstr "Lincolnshire"
1171 
1172 #: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:32
1173 msgid "Merseyside"
1174-msgstr ""
1175+msgstr "Merseyside"
1176 
1177 #: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:33
1178 msgid "Norfolk"
1179-msgstr ""
1180+msgstr "Norfolk"
1181 
1182 #: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:34
1183 msgid "North Yorkshire"
1184-msgstr ""
1185+msgstr "North Yorkshire"
1186 
1187 #: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:35
1188 msgid "Northamptonshire"
1189-msgstr ""
1190+msgstr "Northamptonshire"
1191 
1192 #: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:36
1193 msgid "Northumberland"
1194-msgstr ""
1195+msgstr "Northumberland"
1196 
1197 #: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:37
1198 msgid "Nottinghamshire"
1199-msgstr ""
1200+msgstr "Nottinghamshire"
1201 
1202 #: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:38
1203 msgid "Oxfordshire"
1204-msgstr ""
1205+msgstr "Oxfordshire"
1206 
1207 #: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:39
1208 msgid "Shropshire"
1209-msgstr ""
1210+msgstr "Shropshire"
1211 
1212 #: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:40
1213 msgid "Somerset"
1214-msgstr ""
1215+msgstr "Somerset"
1216 
1217 #: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:41
1218 msgid "South Yorkshire"
1219-msgstr ""
1220+msgstr "South Yorkshire"
1221 
1222 #: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:42
1223 msgid "Staffordshire"
1224-msgstr ""
1225+msgstr "Staffordshire"
1226 
1227 #: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:43
1228 msgid "Suffolk"
1229-msgstr ""
1230+msgstr "Suffolk"
1231 
1232 #: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:44
1233 msgid "Surrey"
1234-msgstr ""
1235+msgstr "Surrey"
1236 
1237 #: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:45
1238 msgid "Tyne and Wear"
1239-msgstr ""
1240+msgstr "Tyne and Wear"
1241 
1242 #: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:46
1243 msgid "Warwickshire"
1244-msgstr ""
1245+msgstr "Warwickshire"
1246 
1247 #: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:47
1248 msgid "West Midlands"
1249-msgstr ""
1250+msgstr "West Midlands"
1251 
1252 #: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:48
1253 msgid "West Sussex"
1254-msgstr ""
1255+msgstr "West Sussex"
1256 
1257 #: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:49
1258 msgid "West Yorkshire"
1259-msgstr ""
1260+msgstr "West Yorkshire"
1261 
1262 #: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:50
1263 msgid "Wiltshire"
1264-msgstr ""
1265+msgstr "Wiltshire"
1266 
1267 #: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:51
1268 msgid "Worcestershire"
1269-msgstr ""
1270+msgstr "Worcestershire"
1271 
1272 #: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:55
1273 msgid "County Antrim"
1274-msgstr ""
1275+msgstr "County Antrim"
1276 
1277 #: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:56
1278 msgid "County Armagh"
1279-msgstr ""
1280+msgstr "County Armagh"
1281 
1282 #: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:57
1283 #: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:58
1284 msgid "County Down"
1285-msgstr ""
1286+msgstr "County Down"
1287 
1288 #: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:59
1289 msgid "County Londonderry"
1290-msgstr ""
1291+msgstr "County Londonderry"
1292 
1293 #: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:60
1294 msgid "County Tyrone"
1295-msgstr ""
1296+msgstr "County Tyrone"
1297 
1298 #: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:64
1299 msgid "Clwyd"
1300-msgstr ""
1301+msgstr "Clwyd"
1302 
1303 #: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:65
1304 msgid "Dyfed"
1305-msgstr ""
1306+msgstr "Dyfed"
1307 
1308 #: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:66
1309 msgid "Gwent"
1310-msgstr ""
1311+msgstr "Gwent"
1312 
1313 #: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:67
1314 msgid "Gwynedd"
1315-msgstr ""
1316+msgstr "Gwynedd"
1317 
1318 #: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:68
1319 msgid "Mid Glamorgan"
1320-msgstr ""
1321+msgstr "Mid Glamorgan"
1322 
1323 #: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:69
1324 msgid "Powys"
1325-msgstr ""
1326+msgstr "Powys"
1327 
1328 #: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:70
1329 msgid "South Glamorgan"
1330-msgstr ""
1331+msgstr "South Glamorgan"
1332 
1333 #: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:71
1334 msgid "West Glamorgan"
1335-msgstr ""
1336+msgstr "West Glamorgan"
1337 
1338 #: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:75
1339 msgid "Borders"
1340-msgstr ""
1341+msgstr "Borders"
1342 
1343 #: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:76
1344 msgid "Central Scotland"
1345-msgstr ""
1346+msgstr "Central Scotland"
1347 
1348 #: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:77
1349 msgid "Dumfries and Galloway"
1350-msgstr ""
1351+msgstr "Dumfries and Galloway"
1352 
1353 #: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:78
1354 msgid "Fife"
1355-msgstr ""
1356+msgstr "Fife"
1357 
1358 #: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:79
1359 msgid "Grampian"
1360-msgstr ""
1361+msgstr "Grampian"
1362 
1363 #: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:80
1364 msgid "Highland"
1365-msgstr ""
1366+msgstr "Highland"
1367 
1368 #: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:81
1369 msgid "Lothian"
1370-msgstr ""
1371+msgstr "Lothian"
1372 
1373 #: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:82
1374 msgid "Orkney Islands"
1375-msgstr ""
1376+msgstr "Orkney Islands"
1377 
1378 #: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:83
1379 msgid "Shetland Islands"
1380-msgstr ""
1381+msgstr "Shetland Islands"
1382 
1383 #: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:84
1384 msgid "Strathclyde"
1385-msgstr ""
1386+msgstr "Strathclyde"
1387 
1388 #: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:85
1389 msgid "Tayside"
1390-msgstr ""
1391+msgstr "Tayside"
1392 
1393 #: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:86
1394 msgid "Western Isles"
1395-msgstr ""
1396+msgstr "Western Isles"
1397 
1398 #: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:90
1399 msgid "England"
1400-msgstr ""
1401+msgstr "England"
1402 
1403 #: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:91
1404 msgid "Northern Ireland"
1405-msgstr ""
1406+msgstr "Northern Ireland"
1407 
1408 #: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:92
1409 msgid "Scotland"
1410-msgstr ""
1411+msgstr "Scotland"
1412 
1413 #: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:93
1414 msgid "Wales"
1415-msgstr ""
1416+msgstr "Wales"
1417 
1418 #: contrib/localflavor/us/forms.py:16
1419 msgid "Enter a zip code in the format XXXXX or XXXXX-XXXX."
1420@@ -3430,9 +3318,7 @@
1421 
1422 #: contrib/localflavor/us/forms.py:54
1423 msgid "Enter a valid U.S. Social Security number in XXX-XX-XXXX format."
1424-msgstr ""
1425-"Introdueixi un número vàlid de la Seguretat Social dels E.U.A. en el format "
1426-"XXX-XX-XXXX."
1427+msgstr "Introdueixi un número vàlid de la Seguretat Social dels E.U.A. en el format XXX-XX-XXXX."
1428 
1429 #: contrib/localflavor/za/forms.py:20
1430 msgid "Enter a valid South African ID number"
1431@@ -3483,24 +3369,16 @@
1432 msgstr "redreçar des de"
1433 
1434 #: contrib/redirects/models.py:8
1435-msgid ""
1436-"This should be an absolute path, excluding the domain name. Example: '/"
1437-"events/search/'."
1438-msgstr ""
1439-"Aquesta ruta hauria de ser el camí absolut, excloent-ne el nom del domini. "
1440-"Exemple '/events/search/'."
1441+msgid "This should be an absolute path, excluding the domain name. Example: '/events/search/'."
1442+msgstr "Aquesta ruta hauria de ser el camí absolut, excloent-ne el nom del domini. Exemple '/events/search/'."
1443 
1444 #: contrib/redirects/models.py:9
1445 msgid "redirect to"
1446 msgstr "redreçar a"
1447 
1448 #: contrib/redirects/models.py:10
1449-msgid ""
1450-"This can be either an absolute path (as above) or a full URL starting with "
1451-"'http://'."
1452-msgstr ""
1453-"Això pot ser bé una ruta absoluta (com abans) o una URL completa que comenci "
1454-"per http:// ."
1455+msgid "This can be either an absolute path (as above) or a full URL starting with 'http://'."
1456+msgstr "Això pot ser bé una ruta absoluta (com abans) o una URL completa que comenci per http:// ."
1457 
1458 #: contrib/redirects/models.py:13
1459 msgid "redirect"
1460@@ -3551,17 +3429,12 @@
1461 msgstr "Aquest valor ha de contenir només números, guions, i guions baixos."
1462 
1463 #: core/validators.py:76
1464-msgid ""
1465-"This value must contain only letters, numbers, underscores, dashes or "
1466-"slashes."
1467-msgstr ""
1468-"Aquest valor ha de contenir només lletres, números, guions, guions baixos, i "
1469-"barres (/)."
1470+msgid "This value must contain only letters, numbers, underscores, dashes or slashes."
1471+msgstr "Aquest valor ha de contenir només lletres, números, guions, guions baixos, i barres (/)."
1472 
1473 #: core/validators.py:80
1474 msgid "This value must contain only letters, numbers, underscores or hyphens."
1475-msgstr ""
1476-"Aquest valor ha de contenir només lletres, números, guions o guions baixos"
1477+msgstr "Aquest valor ha de contenir només lletres, números, guions o guions baixos"
1478 
1479 #: core/validators.py:84
1480 msgid "Uppercase letters are not allowed here."
1481@@ -3595,7 +3468,8 @@
1482 msgid "This value can't be comprised solely of digits."
1483 msgstr "Aquest valor no pot contenir només dígits."
1484 
1485-#: core/validators.py:128 newforms/fields.py:151
1486+#: core/validators.py:128
1487+#: newforms/fields.py:151
1488 msgid "Enter a whole number."
1489 msgstr "Introdueixi un número sencer."
1490 
1491@@ -3612,7 +3486,8 @@
1492 msgid "Invalid date: %s"
1493 msgstr "Data invàlida: %s"
1494 
1495-#: core/validators.py:156 db/models/fields/__init__.py:509
1496+#: core/validators.py:156
1497+#: db/models/fields/__init__.py:509
1498 msgid "Enter a valid date in YYYY-MM-DD format."
1499 msgstr "Introdueixi una data vàlida en el forma AAAA-MM-DD."
1500 
1501@@ -3620,27 +3495,27 @@
1502 msgid "Enter a valid time in HH:MM format."
1503 msgstr "Introdueixi una hora vàlida en el format HH:MM."
1504 
1505-#: core/validators.py:165 db/models/fields/__init__.py:583
1506+#: core/validators.py:165
1507+#: db/models/fields/__init__.py:583
1508 msgid "Enter a valid date/time in YYYY-MM-DD HH:MM format."
1509 msgstr "Introdueixi un data/hora vàlida en format YYYY-MM-DD HH:MM."
1510 
1511-#: core/validators.py:170 newforms/fields.py:402
1512+#: core/validators.py:170
1513+#: newforms/fields.py:402
1514 msgid "Enter a valid e-mail address."
1515 msgstr "Introdueixi una adreça de correu vàlida."
1516 
1517-#: core/validators.py:182 core/validators.py:474 newforms/fields.py:432
1518+#: core/validators.py:182
1519+#: core/validators.py:474
1520+#: newforms/fields.py:432
1521 #: oldforms/__init__.py:687
1522 msgid "No file was submitted. Check the encoding type on the form."
1523-msgstr ""
1524-"No s'ha enviat cap fitxer. Comprovi el tipus de codificació del formulari."
1525+msgstr "No s'ha enviat cap fitxer. Comprovi el tipus de codificació del formulari."
1526 
1527-#: core/validators.py:193 newforms/fields.py:456
1528-msgid ""
1529-"Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a "
1530-"corrupted image."
1531-msgstr ""
1532-"Envii una imatge vàilda. El fitxer que ha enviat no era una imatge o estaba "
1533-"corrupte."
1534+#: core/validators.py:193
1535+#: newforms/fields.py:456
1536+msgid "Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a corrupted image."
1537+msgstr "Envii una imatge vàilda. El fitxer que ha enviat no era una imatge o estaba corrupte."
1538 
1539 #: core/validators.py:200
1540 #, python-format
1541@@ -3650,9 +3525,7 @@
1542 #: core/validators.py:204
1543 #, python-format
1544 msgid "Phone numbers must be in XXX-XXX-XXXX format. \"%s\" is invalid."
1545-msgstr ""
1546-"El números de telèfon han de guardar-se en el format XXX-XXX-XXXX. \"%s\" no "
1547-"és vàlid."
1548+msgstr "El números de telèfon han de guardar-se en el format XXX-XXX-XXXX. \"%s\" no és vàlid."
1549 
1550 #: core/validators.py:212
1551 #, python-format
1552@@ -3682,7 +3555,8 @@
1553 msgid "Invalid URL: %s"
1554 msgstr "URL invalida: %s"
1555 
1556-#: core/validators.py:259 core/validators.py:261
1557+#: core/validators.py:259
1558+#: core/validators.py:261
1559 #, python-format
1560 msgid "The URL %s is a broken link."
1561 msgstr "La URL %sés un enllaç trencat."
1562@@ -3707,7 +3581,8 @@
1563 msgid "Please enter something for at least one field."
1564 msgstr "Si us plau, introdueixi alguna cosa alemnys en un camp."
1565 
1566-#: core/validators.py:316 core/validators.py:327
1567+#: core/validators.py:316
1568+#: core/validators.py:327
1569 msgid "Please enter both fields or leave them both empty."
1570 msgstr "Si us plau, ompli els dos camps o deixi'ls tots dos en blanc."
1571 
1572@@ -3752,37 +3627,23 @@
1573 #: core/validators.py:444
1574 #, python-format
1575 msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s total digit."
1576-msgid_plural ""
1577-"Please enter a valid decimal number with at most %s total digits."
1578-msgstr[0] ""
1579-"Si us plau, introdueixi un número decimal vàlid de com a màxim %s digit."
1580-msgstr[1] ""
1581-"Si us plau, introdueixi un número decimal vàlid de com a màxim %s digits."
1582+msgid_plural "Please enter a valid decimal number with at most %s total digits."
1583+msgstr[0] "Si us plau, introdueixi un número decimal vàlid de com a màxim %s digit."
1584+msgstr[1] "Si us plau, introdueixi un número decimal vàlid de com a màxim %s digits."
1585 
1586 #: core/validators.py:447
1587 #, python-format
1588-msgid ""
1589-"Please enter a valid decimal number with a whole part of at most %s digit."
1590-msgid_plural ""
1591-"Please enter a valid decimal number with a whole part of at most %s digits."
1592-msgstr[0] ""
1593-"Si us plau, introdueixi un número decimal vàlid que la seva part sencera "
1594-"sigui de com a màxim %s digit."
1595-msgstr[1] ""
1596-"Si us plau, introdueixi un número decimal vàlid que la seva part sencera "
1597-"sigui de com a màxim %s digits."
1598+msgid "Please enter a valid decimal number with a whole part of at most %s digit."
1599+msgid_plural "Please enter a valid decimal number with a whole part of at most %s digits."
1600+msgstr[0] "Si us plau, introdueixi un número decimal vàlid que la seva part sencera sigui de com a màxim %s digit."
1601+msgstr[1] "Si us plau, introdueixi un número decimal vàlid que la seva part sencera sigui de com a màxim %s digits."
1602 
1603 #: core/validators.py:450
1604 #, python-format
1605 msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal place."
1606-msgid_plural ""
1607-"Please enter a valid decimal number with at most %s decimal places."
1608-msgstr[0] ""
1609-"Si us plau, introdueixi un número decimal vàlid de com a màxim %s posició "
1610-"decimal."
1611-msgstr[1] ""
1612-"Si us plau, introdueixi un número decimal vàlid de com a màxim %s posicions "
1613-"decimals."
1614+msgid_plural "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal places."
1615+msgstr[0] "Si us plau, introdueixi un número decimal vàlid de com a màxim %s posició decimal."
1616+msgstr[1] "Si us plau, introdueixi un número decimal vàlid de com a màxim %s posicions decimals."
1617 
1618 #: core/validators.py:458
1619 msgid "Please enter a valid floating point number."
1620@@ -3813,65 +3674,38 @@
1621 
1622 #: core/validators.py:539
1623 #, python-format
1624-msgid ""
1625-"The URL %(url)s returned the invalid Content-Type header '%(contenttype)s'."
1626-msgstr ""
1627-"La URL %(url)s ha va tornar la capcelera Content-Type '%(contenttype)s', que "
1628-"no és vàlida."
1629+msgid "The URL %(url)s returned the invalid Content-Type header '%(contenttype)s'."
1630+msgstr "La URL %(url)s ha va tornar la capcelera Content-Type '%(contenttype)s', que no és vàlida."
1631 
1632 #: core/validators.py:572
1633 #, python-format
1634-msgid ""
1635-"Please close the unclosed %(tag)s tag from line %(line)s. (Line starts with "
1636-"\"%(start)s\".)"
1637-msgstr ""
1638-"Si us plau, tanqui l'etiqueta %(tag)s des de la línia %(line)s. (La línia "
1639-"comença amb \"%(start)s\".)"
1640+msgid "Please close the unclosed %(tag)s tag from line %(line)s. (Line starts with \"%(start)s\".)"
1641+msgstr "Si us plau, tanqui l'etiqueta %(tag)s des de la línia %(line)s. (La línia comença amb \"%(start)s\".)"
1642 
1643 #: core/validators.py:576
1644 #, python-format
1645-msgid ""
1646-"Some text starting on line %(line)s is not allowed in that context. (Line "
1647-"starts with \"%(start)s\".)"
1648-msgstr ""
1649-"Part del text que comença en la línia %(line)s no està permès en aquest "
1650-"context. (La línia comença per \"%(start)s\".)"
1651+msgid "Some text starting on line %(line)s is not allowed in that context. (Line starts with \"%(start)s\".)"
1652+msgstr "Part del text que comença en la línia %(line)s no està permès en aquest context. (La línia comença per \"%(start)s\".)"
1653 
1654 #: core/validators.py:581
1655 #, python-format
1656-msgid ""
1657-"\"%(attr)s\" on line %(line)s is an invalid attribute. (Line starts with \"%"
1658-"(start)s\".)"
1659-msgstr ""
1660-"El \"%(attr)s\" de la línia %(line)s no és un atribut vàlid. (La línia "
1661-"comença per \"%(start)s\".)"
1662+msgid "\"%(attr)s\" on line %(line)s is an invalid attribute. (Line starts with \"%(start)s\".)"
1663+msgstr "El \"%(attr)s\" de la línia %(line)s no és un atribut vàlid. (La línia comença per \"%(start)s\".)"
1664 
1665 #: core/validators.py:586
1666 #, python-format
1667-msgid ""
1668-"\"<%(tag)s>\" on line %(line)s is an invalid tag. (Line starts with \"%"
1669-"(start)s\".)"
1670-msgstr ""
1671-"La \"<%(tag)s>\" de la línia %(line)s no és una etiqueta vàlida. (La línia "
1672-"comença per \"%(start)s\".)"
1673+msgid "\"<%(tag)s>\" on line %(line)s is an invalid tag. (Line starts with \"%(start)s\".)"
1674+msgstr "La \"<%(tag)s>\" de la línia %(line)s no és una etiqueta vàlida. (La línia comença per \"%(start)s\".)"
1675 
1676 #: core/validators.py:590
1677 #, python-format
1678-msgid ""
1679-"A tag on line %(line)s is missing one or more required attributes. (Line "
1680-"starts with \"%(start)s\".)"
1681-msgstr ""
1682-"Una etiqueta de la línia %(line)s li falta un o més atributs requerits.(La "
1683-"línia comença per \"%(start)s\".)"
1684+msgid "A tag on line %(line)s is missing one or more required attributes. (Line starts with \"%(start)s\".)"
1685+msgstr "Una etiqueta de la línia %(line)s li falta un o més atributs requerits.(La línia comença per \"%(start)s\".)"
1686 
1687 #: core/validators.py:595
1688 #, python-format
1689-msgid ""
1690-"The \"%(attr)s\" attribute on line %(line)s has an invalid value. (Line "
1691-"starts with \"%(start)s\".)"
1692-msgstr ""
1693-"L'atribut \"%(attr)s\" de la línia %(line)s té un valor que no és vàlid. (La "
1694-"línia comença per \"%(start)s\".)"
1695+msgid "The \"%(attr)s\" attribute on line %(line)s has an invalid value. (Line starts with \"%(start)s\".)"
1696+msgstr "L'atribut \"%(attr)s\" de la línia %(line)s té un valor que no és vàlid. (La línia comença per \"%(start)s\".)"
1697 
1698 #: db/models/manipulators.py:308
1699 #, python-format
1700@@ -3883,9 +3717,12 @@
1701 msgid "%(optname)s with this %(fieldname)s already exists."
1702 msgstr "Ja existeix  %(optname)s amb auqest %(fieldname)s."
1703 
1704-#: db/models/fields/__init__.py:161 db/models/fields/__init__.py:318
1705-#: db/models/fields/__init__.py:735 db/models/fields/__init__.py:746
1706-#: newforms/fields.py:45 oldforms/__init__.py:374
1707+#: db/models/fields/__init__.py:161
1708+#: db/models/fields/__init__.py:318
1709+#: db/models/fields/__init__.py:735
1710+#: db/models/fields/__init__.py:746
1711+#: newforms/fields.py:45
1712+#: oldforms/__init__.py:374
1713 msgid "This field is required."
1714 msgstr "Aquest camp és obligatori."
1715 
1716@@ -3923,21 +3760,15 @@
1717 msgstr "Separi múltiples IDs amb comes."
1718 
1719 #: db/models/fields/related.py:660
1720-msgid ""
1721-"Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
1722+msgid "Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
1723 msgstr "Premi \"Control\" o \"Command\" en un Mac per escollir més d'un."
1724 
1725 #: db/models/fields/related.py:707
1726 #, python-format
1727 msgid "Please enter valid %(self)s IDs. The value %(value)r is invalid."
1728-msgid_plural ""
1729-"Please enter valid %(self)s IDs. The values %(value)r are invalid."
1730-msgstr[0] ""
1731-"Si us plau, introdueixi els IDs de %(self)s vàlids. El valor %(value)r és "
1732-"invàlid."
1733-msgstr[1] ""
1734-"Si us plau, introdueixi IDs de %(self)s vàlids. Els valors %(value)r són "
1735-"invàlids."
1736+msgid_plural "Please enter valid %(self)s IDs. The values %(value)r are invalid."
1737+msgstr[0] "Si us plau, introdueixi els IDs de %(self)s vàlids. El valor %(value)r és invàlid."
1738+msgstr[1] "Si us plau, introdueixi IDs de %(self)s vàlids. Els valors %(value)r són invàlids."
1739 
1740 #: newforms/fields.py:46
1741 msgid "Enter a valid value."
1742@@ -3946,28 +3777,29 @@
1743 #: newforms/fields.py:123
1744 #, python-format
1745 msgid "Ensure this value has at most %(max)d characters (it has %(length)d)."
1746-msgstr ""
1747-"Asseguris de que el valor té com a màxim %(max)d caràcters (en té %(length)"
1748-"d)."
1749+msgstr "Asseguris de que el valor té com a màxim %(max)d caràcters (en té %(length)d)."
1750 
1751 #: newforms/fields.py:124
1752 #, python-format
1753 msgid "Ensure this value has at least %(min)d characters (it has %(length)d)."
1754-msgstr ""
1755-"Asseguris de que el valor té com a mínim %(min)d caràcters (en té %(length)"
1756-"d)."
1757+msgstr "Asseguris de que el valor té com a mínim %(min)d caràcters (en té %(length)d)."
1758 
1759-#: newforms/fields.py:152 newforms/fields.py:181 newforms/fields.py:210
1760+#: newforms/fields.py:152
1761+#: newforms/fields.py:181
1762+#: newforms/fields.py:210
1763 #, python-format
1764 msgid "Ensure this value is less than or equal to %s."
1765 msgstr "Aquest valor ha de ser menor o igual a %s."
1766 
1767-#: newforms/fields.py:153 newforms/fields.py:182 newforms/fields.py:211
1768+#: newforms/fields.py:153
1769+#: newforms/fields.py:182
1770+#: newforms/fields.py:211
1771 #, python-format
1772 msgid "Ensure this value is greater than or equal to %s."
1773 msgstr "Asseguris de que aquest valor sigui superior o igual a %s."
1774 
1775-#: newforms/fields.py:180 newforms/fields.py:209
1776+#: newforms/fields.py:180
1777+#: newforms/fields.py:209
1778 msgid "Enter a number."
1779 msgstr "Introdueixi un número."
1780 
1781@@ -3986,11 +3818,13 @@
1782 msgid "Ensure that there are no more than %s digits before the decimal point."
1783 msgstr "Asseguris de que no hia ha més de %s dígits decimals."
1784 
1785-#: newforms/fields.py:262 newforms/fields.py:719
1786+#: newforms/fields.py:262
1787+#: newforms/fields.py:719
1788 msgid "Enter a valid date."
1789 msgstr "Introdueixi una data vàlida."
1790 
1791-#: newforms/fields.py:295 newforms/fields.py:720
1792+#: newforms/fields.py:295
1793+#: newforms/fields.py:720
1794 msgid "Enter a valid time."
1795 msgstr "Introdueixi una hora vàlida."
1796 
1797@@ -4002,7 +3836,8 @@
1798 msgid "No file was submitted."
1799 msgstr "No s'ha enviat cap fitxer."
1800 
1801-#: newforms/fields.py:434 oldforms/__init__.py:689
1802+#: newforms/fields.py:434
1803+#: oldforms/__init__.py:689
1804 msgid "The submitted file is empty."
1805 msgstr "El fitxer enviat està buit."
1806 
1807@@ -4014,17 +3849,19 @@
1808 msgid "This URL appears to be a broken link."
1809 msgstr "Aquesta URL sembla ser un enllaç trencat."
1810 
1811-#: newforms/fields.py:555 newforms/models.py:317
1812+#: newforms/fields.py:555
1813+#: newforms/models.py:317
1814 msgid "Select a valid choice. That choice is not one of the available choices."
1815-msgstr ""
1816-"Esculli una opció vàlida; Aquesta opció no és una de les opcions disponibles."
1817+msgstr "Esculli una opció vàlida; Aquesta opció no és una de les opcions disponibles."
1818 
1819 #: newforms/fields.py:594
1820 #, python-format
1821 msgid "Select a valid choice. %(value)s is not one of the available choices."
1822 msgstr "Esculli una opció vàlida. %(value)s no és una de les opcions vàlides."
1823 
1824-#: newforms/fields.py:595 newforms/fields.py:657 newforms/models.py:377
1825+#: newforms/fields.py:595
1826+#: newforms/fields.py:657
1827+#: newforms/models.py:377
1828 msgid "Enter a list of values."
1829 msgstr "Introdueixi una llista de valors."
1830 
1831@@ -4048,7 +3885,9 @@
1832 msgid "Line breaks are not allowed here."
1833 msgstr "No es permeten salts de línia."
1834 
1835-#: oldforms/__init__.py:512 oldforms/__init__.py:586 oldforms/__init__.py:625
1836+#: oldforms/__init__.py:512
1837+#: oldforms/__init__.py:586
1838+#: oldforms/__init__.py:625
1839 #, python-format
1840 msgid "Select a valid choice; '%(data)s' is not in %(choices)s."
1841 msgstr "Esculli una opció vàlida; %(data)s' no està dintre de %(choices)s."
1842@@ -4179,23 +4018,28 @@
1843 msgid "February"
1844 msgstr "Febrer"
1845 
1846-#: utils/dates.py:18 utils/dates.py:31
1847+#: utils/dates.py:18
1848+#: utils/dates.py:31
1849 msgid "March"
1850 msgstr "Març"
1851 
1852-#: utils/dates.py:18 utils/dates.py:31
1853+#: utils/dates.py:18
1854+#: utils/dates.py:31
1855 msgid "April"
1856 msgstr "Abril"
1857 
1858-#: utils/dates.py:18 utils/dates.py:31
1859+#: utils/dates.py:18
1860+#: utils/dates.py:31
1861 msgid "May"
1862 msgstr "Maig"
1863 
1864-#: utils/dates.py:18 utils/dates.py:31
1865+#: utils/dates.py:18
1866+#: utils/dates.py:31
1867 msgid "June"
1868 msgstr "Juny"
1869 
1870-#: utils/dates.py:19 utils/dates.py:31
1871+#: utils/dates.py:19
1872+#: utils/dates.py:31
1873 msgid "July"
1874 msgstr "Juliol"
1875 
1876@@ -4389,3 +4233,4 @@
1877 #~ msgstr ""
1878 #~ "Introdueixi un codi postal. És necessari un espai entre les dues parts "
1879 #~ "del codi postal."
1880+
1881Index: django/conf/locale/ca/LC_MESSAGES/djangojs.mo
1882===================================================================
1883Cannot display: file marked as a binary type.
1884svn:mime-type = application/octet-stream
1885Index: django/conf/locale/ca/LC_MESSAGES/django.mo
1886===================================================================
1887Cannot display: file marked as a binary type.
1888svn:mime-type = application/octet-stream
1889Index: django/conf/locale/ca/LC_MESSAGES/djangojs.po
1890===================================================================
1891--- django/conf/locale/ca/LC_MESSAGES/djangojs.po       (revision 7028)
1892+++ django/conf/locale/ca/LC_MESSAGES/djangojs.po       (working copy)
1893@@ -9,14 +9,14 @@
1894 "Project-Id-Version: djangojs\n"
1895 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
1896 "POT-Creation-Date: 2007-05-20 18:25+0200\n"
1897-"PO-Revision-Date: 2007-12-01 12:06+0100\n"
1898-"Last-Translator: Antoni Aloy <antoni.aloy@trespams.com>\n"
1899+"PO-Revision-Date: 2008-01-22 19:39+0100\n"
1900+"Last-Translator: Marc Garcia <marc.garcia@accopensys.com>\n"
1901 "Language-Team: español <ca@li.org>\n"
1902 "MIME-Version: 1.0\n"
1903 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
1904 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
1905 "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
1906-"Plural-Forms:  nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
1907+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
1908 
1909 #: contrib/admin/media/js/SelectFilter2.js:33
1910 #, perl-format
1911@@ -50,9 +50,7 @@
1912 
1913 #: contrib/admin/media/js/dateparse.js:32
1914 #: contrib/admin/media/js/calendar.js:24
1915-msgid ""
1916-"January February March April May June July August September October November "
1917-"December"
1918+msgid "January February March April May June July August September October November December"
1919 msgstr "Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre"
1920 
1921 #: contrib/admin/media/js/dateparse.js:33
1922@@ -61,7 +59,7 @@
1923 
1924 #: contrib/admin/media/js/calendar.js:25
1925 msgid "S M T W T F S"
1926-msgstr "D L M X J V S"
1927+msgstr "Dg Dl Dt Dc Dj Dv Ds"
1928 
1929 #: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:47
1930 #: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:81