Ticket #6107: catalan.diff

File catalan.diff, 28.7 KB (added by Marc Fargas, 10 years ago)

Updated translation

 • django/conf/locale/ca/LC_MESSAGES/django.po

  diff --git a/django/conf/locale/ca/LC_MESSAGES/django.po b/django/conf/locale/ca/LC_MESSAGES/django.po
  index 9f561ac..2929ea1 100644
  a b msgid "" 
  55msgstr ""
  66"Project-Id-Version: django\n"
  77"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  8 "POT-Creation-Date: 2007-11-05 17:33+0100\n"
  9 "PO-Revision-Date: 2007-11-05 17:34+0100\n"
  10 "Last-Translator: Marc Garcia <marc.garcia@accopensys.com>\n"
   8"POT-Creation-Date: 2007-12-02 22:26+0100\n"
   9"PO-Revision-Date: 2007-12-02 22:32+0100\n"
   10"Last-Translator: Marc Fargas <telenieko@telenieko.com>\n"
  1111"Language-Team:  <es@li.org>\n"
  1212"MIME-Version: 1.0\n"
  1313"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  msgstr "Xinés simplificat" 
  194194msgid "Traditional Chinese"
  195195msgstr "Xinés tradicional"
  196196
  197 #: contrib/admin/filterspecs.py:42
   197#: contrib/admin/filterspecs.py:44
  198198#, python-format
  199199msgid ""
  200200"<h3>By %s:</h3>\n"
  msgstr "" 
  203203"<h3>Per %s:</h3>\n"
  204204"<ul>\n"
  205205
  206 #: contrib/admin/filterspecs.py:72 contrib/admin/filterspecs.py:90
  207 #: contrib/admin/filterspecs.py:145 contrib/admin/filterspecs.py:171
   206#: contrib/admin/filterspecs.py:74 contrib/admin/filterspecs.py:92
   207#: contrib/admin/filterspecs.py:147 contrib/admin/filterspecs.py:173
  208208msgid "All"
  209209msgstr "Tots"
  210210
  211 #: contrib/admin/filterspecs.py:111
   211#: contrib/admin/filterspecs.py:113
  212212msgid "Any date"
  213213msgstr "Qualsevol data"
  214214
  215 #: contrib/admin/filterspecs.py:112
   215#: contrib/admin/filterspecs.py:114
  216216msgid "Today"
  217217msgstr "Avui"
  218218
  219 #: contrib/admin/filterspecs.py:115
   219#: contrib/admin/filterspecs.py:117
  220220msgid "Past 7 days"
  221221msgstr "Últims 7 dies"
  222222
  223 #: contrib/admin/filterspecs.py:117
   223#: contrib/admin/filterspecs.py:119
  224224msgid "This month"
  225225msgstr "Aquest mes"
  226226
  227 #: contrib/admin/filterspecs.py:119
   227#: contrib/admin/filterspecs.py:121
  228228msgid "This year"
  229229msgstr "Aquest any"
  230230
  231 #: contrib/admin/filterspecs.py:145 newforms/widgets.py:221
  232 #: oldforms/__init__.py:591
   231#: contrib/admin/filterspecs.py:147 newforms/widgets.py:231
   232#: oldforms/__init__.py:592
  233233msgid "Yes"
  234234msgstr "Si"
  235235
  236 #: contrib/admin/filterspecs.py:145 newforms/widgets.py:221
  237 #: oldforms/__init__.py:591
   236#: contrib/admin/filterspecs.py:147 newforms/widgets.py:231
   237#: oldforms/__init__.py:592
  238238msgid "No"
  239239msgstr "No"
  240240
  241 #: contrib/admin/filterspecs.py:152 newforms/widgets.py:221
  242 #: oldforms/__init__.py:591
   241#: contrib/admin/filterspecs.py:154 newforms/widgets.py:231
   242#: oldforms/__init__.py:592
  243243msgid "Unknown"
  244244msgstr "Desconegut"
  245245
  246 #: contrib/admin/models.py:17
   246#: contrib/admin/models.py:18
  247247msgid "action time"
  248248msgstr "moment de l'acció"
  249249
  250 #: contrib/admin/models.py:20
   250#: contrib/admin/models.py:21
  251251msgid "object id"
  252252msgstr "id del objecte"
  253253
  254 #: contrib/admin/models.py:21
   254#: contrib/admin/models.py:22
  255255msgid "object repr"
  256256msgstr "'repr' de l'objecte"
  257257
  258 #: contrib/admin/models.py:22
   258#: contrib/admin/models.py:23
  259259msgid "action flag"
  260260msgstr "marca de l'acció"
  261261
  262 #: contrib/admin/models.py:23
   262#: contrib/admin/models.py:24
  263263msgid "change message"
  264264msgstr "missatge del canvi"
  265265
  266 #: contrib/admin/models.py:26
   266#: contrib/admin/models.py:27
  267267msgid "log entry"
  268268msgstr "entrada del registre"
  269269
  270 #: contrib/admin/models.py:27
   270#: contrib/admin/models.py:28
  271271msgid "log entries"
  272272msgstr "entrades del registre"
  273273
  msgid "Password:" 
  469469msgstr "Contrasenya:"
  470470
  471471#: contrib/admin/templates/admin/login.html:25
  472 #: contrib/admin/views/decorators.py:24
   472#: contrib/admin/views/decorators.py:25
  473473msgid "Log in"
  474474msgstr "Iniciar sessió"
  475475
  msgstr "Actualment:" 
  769769msgid "Change:"
  770770msgstr "Modificar:"
  771771
  772 #: contrib/admin/templatetags/admin_list.py:254
   772#: contrib/admin/templatetags/admin_list.py:257
  773773msgid "All dates"
  774774msgstr "Totes les dates"
  775775
  776 #: contrib/admin/views/auth.py:20 contrib/admin/views/main.py:264
   776#: contrib/admin/views/auth.py:20 contrib/admin/views/main.py:267
  777777#, python-format
  778778msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully."
  779779msgstr "El/la %(name)s \"%(obj)s\".ha estat agregat/da amb èxit."
  780780
  781 #: contrib/admin/views/auth.py:25 contrib/admin/views/main.py:268
  782 #: contrib/admin/views/main.py:354
   781#: contrib/admin/views/auth.py:25 contrib/admin/views/main.py:271
   782#: contrib/admin/views/main.py:356
  783783msgid "You may edit it again below."
  784784msgstr "Pot editar-lo de nou abaix."
  785785
  msgstr "Canvi de clau exitós" 
  796796msgid "Change password: %s"
  797797msgstr "Canviar clau: %s"
  798798
  799 #: contrib/admin/views/decorators.py:10 contrib/auth/forms.py:60
   799#: contrib/admin/views/decorators.py:11 contrib/auth/forms.py:60
  800800msgid ""
  801801"Please enter a correct username and password. Note that both fields are case-"
  802802"sensitive."
  msgstr "" 
  804804"Si us plau, introdueixi un nom d'usuari i contrasenya vàlids. Tingui en "
  805805"compte que tots dos camps son sensibles a majúscules i minúscules."
  806806
  807 #: contrib/admin/views/decorators.py:62
   807#: contrib/admin/views/decorators.py:63
  808808msgid ""
  809809"Please log in again, because your session has expired. Don't worry: Your "
  810810"submission has been saved."
  msgstr "" 
  812812"Si us plau, identifiquis de nou doncs la seva sessió ha expirat. No es "
  813813"preocupi, el seu enviament està emmagatzemat."
  814814
  815 #: contrib/admin/views/decorators.py:69
   815#: contrib/admin/views/decorators.py:70
  816816msgid ""
  817817"Looks like your browser isn't configured to accept cookies. Please enable "
  818818"cookies, reload this page, and try again."
  msgstr "" 
  821821"'cookies' (galetes). Si us plau, habiliti les 'cookies', recarregui aquesta "
  822822"pàgina i provi-ho de nou. "
  823823
  824 #: contrib/admin/views/decorators.py:83
   824#: contrib/admin/views/decorators.py:84
  825825msgid "Usernames cannot contain the '@' character."
  826826msgstr "Els noms d'usuari no poden contenir el caracter '@'."
  827827
  828 #: contrib/admin/views/decorators.py:85
   828#: contrib/admin/views/decorators.py:86
  829829#, python-format
  830830msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
  831831msgstr ""
  832832"La seva adreça de correu no és el seu nom d'usuari. Provi '%s' en tot cas."
  833833
  834 #: contrib/admin/views/doc.py:47 contrib/admin/views/doc.py:49
  835 #: contrib/admin/views/doc.py:51
   834#: contrib/admin/views/doc.py:48 contrib/admin/views/doc.py:50
   835#: contrib/admin/views/doc.py:52
  836836msgid "tag:"
  837837msgstr "etiqueta:"
  838838
  839 #: contrib/admin/views/doc.py:78 contrib/admin/views/doc.py:80
  840 #: contrib/admin/views/doc.py:82
   839#: contrib/admin/views/doc.py:79 contrib/admin/views/doc.py:81
   840#: contrib/admin/views/doc.py:83
  841841msgid "filter:"
  842842msgstr "filtre:"
  843843
  844 #: contrib/admin/views/doc.py:136 contrib/admin/views/doc.py:138
  845 #: contrib/admin/views/doc.py:140
   844#: contrib/admin/views/doc.py:137 contrib/admin/views/doc.py:139
   845#: contrib/admin/views/doc.py:141
  846846msgid "view:"
  847847msgstr "vista:"
  848848
  849 #: contrib/admin/views/doc.py:165
   849#: contrib/admin/views/doc.py:166
  850850#, python-format
  851851msgid "App %r not found"
  852852msgstr "La aplicació %r no s'ha pogut trobar"
  853853
  854 #: contrib/admin/views/doc.py:172
   854#: contrib/admin/views/doc.py:173
  855855#, python-format
  856856msgid "Model %(name)r not found in app %(label)r"
  857857msgstr "El model %(name)r no s'ha trobat en la aplicació %(label)r"
  858858
  859 #: contrib/admin/views/doc.py:184
   859#: contrib/admin/views/doc.py:185
  860860#, python-format
  861861msgid "the related `%(label)s.%(type)s` object"
  862862msgstr "el objecte relacionat `%(label)s.%(type)s`"
  863863
  864 #: contrib/admin/views/doc.py:184 contrib/admin/views/doc.py:206
  865 #: contrib/admin/views/doc.py:220 contrib/admin/views/doc.py:225
   864#: contrib/admin/views/doc.py:185 contrib/admin/views/doc.py:207
   865#: contrib/admin/views/doc.py:221 contrib/admin/views/doc.py:226
  866866msgid "model:"
  867867msgstr "model:"
  868868
  869 #: contrib/admin/views/doc.py:215
   869#: contrib/admin/views/doc.py:216
  870870#, python-format
  871871msgid "related `%(label)s.%(name)s` objects"
  872872msgstr "objectes relacionats `%(label)s.%(name)s`"
  873873
  874 #: contrib/admin/views/doc.py:220
   874#: contrib/admin/views/doc.py:221
  875875#, python-format
  876876msgid "all %s"
  877877msgstr "tots %s"
  878878
  879 #: contrib/admin/views/doc.py:225
   879#: contrib/admin/views/doc.py:226
  880880#, python-format
  881881msgid "number of %s"
  882882msgstr "nombre de %s"
  883883
  884 #: contrib/admin/views/doc.py:230
   884#: contrib/admin/views/doc.py:231
  885885#, python-format
  886886msgid "Fields on %s objects"
  887887msgstr "Camps en objectes %s"
  888888
  889 #: contrib/admin/views/doc.py:292 contrib/admin/views/doc.py:303
  890 #: contrib/admin/views/doc.py:305 contrib/admin/views/doc.py:311
  891 #: contrib/admin/views/doc.py:312 contrib/admin/views/doc.py:314
   889#: contrib/admin/views/doc.py:293 contrib/admin/views/doc.py:304
   890#: contrib/admin/views/doc.py:306 contrib/admin/views/doc.py:312
   891#: contrib/admin/views/doc.py:313 contrib/admin/views/doc.py:315
  892892msgid "Integer"
  893893msgstr "Enter"
  894894
  895 #: contrib/admin/views/doc.py:293
   895#: contrib/admin/views/doc.py:294
  896896msgid "Boolean (Either True or False)"
  897897msgstr "Booleà (Verdader o Fals)"
  898898
  899 #: contrib/admin/views/doc.py:294 contrib/admin/views/doc.py:313
   899#: contrib/admin/views/doc.py:295 contrib/admin/views/doc.py:314
  900900#, python-format
  901901msgid "String (up to %(max_length)s)"
  902902msgstr "Cadena (de fins a %(max_length)s)"
  903903
  904 #: contrib/admin/views/doc.py:295
   904#: contrib/admin/views/doc.py:296
  905905msgid "Comma-separated integers"
  906906msgstr "Enters separats per comes"
  907907
  908 #: contrib/admin/views/doc.py:296
   908#: contrib/admin/views/doc.py:297
  909909msgid "Date (without time)"
  910910msgstr "Data (sense hora)"
  911911
  912 #: contrib/admin/views/doc.py:297
   912#: contrib/admin/views/doc.py:298
  913913msgid "Date (with time)"
  914914msgstr "Data (amb hora)"
  915915
  916 #: contrib/admin/views/doc.py:298
   916#: contrib/admin/views/doc.py:299
  917917msgid "Decimal number"
  918918msgstr "Número decimal"
  919919
  920 #: contrib/admin/views/doc.py:299
   920#: contrib/admin/views/doc.py:300
  921921msgid "E-mail address"
  922922msgstr "Adreça de correu electrònic"
  923923
  924 #: contrib/admin/views/doc.py:300 contrib/admin/views/doc.py:301
  925 #: contrib/admin/views/doc.py:304
   924#: contrib/admin/views/doc.py:301 contrib/admin/views/doc.py:302
   925#: contrib/admin/views/doc.py:305
  926926msgid "File path"
  927927msgstr "Ruta del fitxer"
  928928
  929 #: contrib/admin/views/doc.py:302
   929#: contrib/admin/views/doc.py:303
  930930msgid "Floating point number"
  931931msgstr "Número amb punt de coma flotant"
  932932
  933 #: contrib/admin/views/doc.py:306 contrib/comments/models.py:85
   933#: contrib/admin/views/doc.py:307 contrib/comments/models.py:85
  934934msgid "IP address"
  935935msgstr "Adreça IP"
  936936
  937 #: contrib/admin/views/doc.py:308
   937#: contrib/admin/views/doc.py:309
  938938msgid "Boolean (Either True, False or None)"
  939939msgstr "Booleà (Verdader, Fals o 'None' (cap))"
  940940
  941 #: contrib/admin/views/doc.py:309
   941#: contrib/admin/views/doc.py:310
  942942msgid "Relation to parent model"
  943943msgstr "Relació amb el model pare"
  944944
  945 #: contrib/admin/views/doc.py:310
   945#: contrib/admin/views/doc.py:311
  946946msgid "Phone number"
  947947msgstr "Número de telèfon"
  948948
  949 #: contrib/admin/views/doc.py:315
   949#: contrib/admin/views/doc.py:316
  950950msgid "Text"
  951951msgstr "Texte"
  952952
  953 #: contrib/admin/views/doc.py:316
   953#: contrib/admin/views/doc.py:317
  954954msgid "Time"
  955955msgstr "Hora"
  956956
  957 #: contrib/admin/views/doc.py:317 contrib/flatpages/models.py:7
   957#: contrib/admin/views/doc.py:318 contrib/flatpages/models.py:7
  958958msgid "URL"
  959959msgstr "URL"
  960960
  961 #: contrib/admin/views/doc.py:318
   961#: contrib/admin/views/doc.py:319
  962962msgid "U.S. state (two uppercase letters)"
  963963msgstr "Estat dels E.U.A. (dos lletres majúscules)"
  964964
  965 #: contrib/admin/views/doc.py:319
   965#: contrib/admin/views/doc.py:320
  966966msgid "XML text"
  967967msgstr "Texte XML"
  968968
  969 #: contrib/admin/views/doc.py:345
   969#: contrib/admin/views/doc.py:346
  970970#, python-format
  971971msgid "%s does not appear to be a urlpattern object"
  972972msgstr "%s no sembla ser un objecte 'urlpattern'"
  973973
  974 #: contrib/admin/views/main.py:230
   974#: contrib/admin/views/main.py:233
  975975msgid "Site administration"
  976976msgstr "Lloc administratiu"
  977977
  978 #: contrib/admin/views/main.py:278 contrib/admin/views/main.py:363
   978#: contrib/admin/views/main.py:280 contrib/admin/views/main.py:365
  979979#, python-format
  980980msgid "You may add another %s below."
  981981msgstr "Pot afegir un altre %s a baix."
  982982
  983 #: contrib/admin/views/main.py:296
   983#: contrib/admin/views/main.py:298
  984984#, python-format
  985985msgid "Add %s"
  986986msgstr "Afegir %s"
  987987
  988 #: contrib/admin/views/main.py:342
   988#: contrib/admin/views/main.py:344
  989989#, python-format
  990990msgid "Added %s."
  991991msgstr "Agregat %s."
  992992
  993 #: contrib/admin/views/main.py:342 contrib/admin/views/main.py:344
  994 #: contrib/admin/views/main.py:346 core/validators.py:283
   993#: contrib/admin/views/main.py:344 contrib/admin/views/main.py:346
   994#: contrib/admin/views/main.py:348 core/validators.py:283
  995995#: db/models/manipulators.py:309
  996996msgid "and"
  997997msgstr "i"
  998998
  999 #: contrib/admin/views/main.py:344
   999#: contrib/admin/views/main.py:346
  10001000#, python-format
  10011001msgid "Changed %s."
  10021002msgstr "Modificat %s."
  10031003
  1004 #: contrib/admin/views/main.py:346
   1004#: contrib/admin/views/main.py:348
  10051005#, python-format
  10061006msgid "Deleted %s."
  10071007msgstr "Eliminat %s."
  10081008
  1009 #: contrib/admin/views/main.py:349
   1009#: contrib/admin/views/main.py:351
  10101010msgid "No fields changed."
  10111011msgstr "Cap camp canviat."
  10121012
  1013 #: contrib/admin/views/main.py:352
   1013#: contrib/admin/views/main.py:354
  10141014#, python-format
  10151015msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was changed successfully."
  10161016msgstr "S'ha modificat amb èxist el/la %(name)s \"%(obj)s."
  10171017
  1018 #: contrib/admin/views/main.py:360
   1018#: contrib/admin/views/main.py:362
  10191019#, python-format
  10201020msgid ""
  10211021"The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
  10221022msgstr ""
  10231023"S'ha agregat amb èxit el/la %(name)s \"%(obj)s\". Pot editar-lo de nou abaix."
  10241024
  1025 #: contrib/admin/views/main.py:398
   1025#: contrib/admin/views/main.py:400
  10261026#, python-format
  10271027msgid "Change %s"
  10281028msgstr "Modificar %s"
  10291029
  1030 #: contrib/admin/views/main.py:483
   1030#: contrib/admin/views/main.py:487
  10311031#, python-format
  10321032msgid "One or more %(fieldname)s in %(name)s: %(obj)s"
  10331033msgstr "Un o més %(fieldname)s en %(name)s: %(obj)s"
  10341034
  1035 #: contrib/admin/views/main.py:488
   1035#: contrib/admin/views/main.py:492
  10361036#, python-format
  10371037msgid "One or more %(fieldname)s in %(name)s:"
  10381038msgstr "Un o més %(fieldname)s en %(name)s:"
  10391039
  1040 #: contrib/admin/views/main.py:520
   1040#: contrib/admin/views/main.py:524
  10411041#, python-format
  10421042msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was deleted successfully."
  10431043msgstr "El/la %(name)s \"%(obj)s\".ha estat eliminat amb èxit."
  10441044
  1045 #: contrib/admin/views/main.py:523
   1045#: contrib/admin/views/main.py:527
  10461046msgid "Are you sure?"
  10471047msgstr "Està segur?"
  10481048
  1049 #: contrib/admin/views/main.py:545
   1049#: contrib/admin/views/main.py:549
  10501050#, python-format
  10511051msgid "Change history: %s"
  10521052msgstr "Modificar històric: %s"
  10531053
  1054 #: contrib/admin/views/main.py:579
   1054#: contrib/admin/views/main.py:583
  10551055#, python-format
  10561056msgid "Select %s"
  10571057msgstr "Seleccioni %s"
  10581058
  1059 #: contrib/admin/views/main.py:579
   1059#: contrib/admin/views/main.py:583
  10601060#, python-format
  10611061msgid "Select %s to change"
  10621062msgstr "Seleccioni %s per modificar"
  10631063
  1064 #: contrib/admin/views/main.py:780
   1064#: contrib/admin/views/main.py:784
  10651065msgid "Database error"
  10661066msgstr "Error de/en la base de dades"
  10671067
  msgstr "n" 
  16221622msgid "rd"
  16231623msgstr "r"
  16241624
  1625 #: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:50
   1625#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:52
  16261626#, python-format
  16271627msgid "%(value).1f million"
  16281628msgid_plural "%(value).1f million"
  16291629msgstr[0] "%(value).1f milió"
  16301630msgstr[1] "%(value).1f  milions"
  16311631
  1632 #: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:53
   1632#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:55
  16331633#, python-format
  16341634msgid "%(value).1f billion"
  16351635msgid_plural "%(value).1f billion"
  16361636msgstr[0] "%(value).1f bilió"
  16371637msgstr[1] "%(value).1f bilions"
  16381638
  1639 #: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:56
   1639#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:58
  16401640#, python-format
  16411641msgid "%(value).1f trillion"
  16421642msgid_plural "%(value).1f trillion"
  16431643msgstr[0] "%(value).1f trilió"
  16441644msgstr[1] "%(value).1f trilions"
  16451645
  1646 #: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:71
   1646#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:74
  16471647msgid "one"
  16481648msgstr "un"
  16491649
  1650 #: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:71
   1650#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:74
  16511651msgid "two"
  16521652msgstr "dos"
  16531653
  1654 #: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:71
   1654#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:74
  16551655msgid "three"
  16561656msgstr "tres"
  16571657
  1658 #: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:71
   1658#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:74
  16591659msgid "four"
  16601660msgstr "cuatre"
  16611661
  1662 #: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:71
   1662#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:74
  16631663msgid "five"
  16641664msgstr "cinc"
  16651665
  1666 #: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:71
   1666#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:74
  16671667msgid "six"
  16681668msgstr "sis"
  16691669
  1670 #: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:71
   1670#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:74
  16711671msgid "seven"
  16721672msgstr "set"
  16731673
  1674 #: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:71
   1674#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:74
  16751675msgid "eight"
  16761676msgstr "vuit"
  16771677
  1678 #: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:71
   1678#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:74
  16791679msgid "nine"
  16801680msgstr "nou"
  16811681
  1682 #: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:90
   1682#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:94
  16831683msgid "today"
  16841684msgstr "avui"
  16851685
  1686 #: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:92
   1686#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:96
  16871687msgid "tomorrow"
  16881688msgstr "demà"
  16891689
  1690 #: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:94
   1690#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:98
  16911691msgid "yesterday"
  16921692msgstr "ahir"
  16931693
  msgstr "" 
  30243024"Introdueixi un número vàlid de la Seguretat Social dels E.U.A. en el format "
  30253025"XXX-XX-XXXX."
  30263026
   3027#: contrib/localflavor/za/forms.py:22
   3028msgid "Enter a valid South African ID number"
   3029msgstr "Introdueixi un número d'Identitat Sud Africà valid"
   3030
   3031#: contrib/localflavor/za/forms.py:57
   3032msgid "Enter a valid South African postal code"
   3033msgstr "Introdueixi un codi postal Sud Africà vàlid."
   3034
   3035#: contrib/localflavor/za/za_provinces.py:4
   3036msgid "Eastern Cape"
   3037msgstr "Eastern Cape"
   3038
   3039#: contrib/localflavor/za/za_provinces.py:5
   3040msgid "Free State"
   3041msgstr "Free State"
   3042
   3043#: contrib/localflavor/za/za_provinces.py:6
   3044msgid "Gauteng"
   3045msgstr "Gauteng"
   3046
   3047#: contrib/localflavor/za/za_provinces.py:7
   3048msgid "KwaZulu-Natal"
   3049msgstr "KwaZulu-Natal"
   3050
   3051#: contrib/localflavor/za/za_provinces.py:8
   3052msgid "Limpopo"
   3053msgstr "Limpopo"
   3054
   3055#: contrib/localflavor/za/za_provinces.py:9
   3056msgid "Mpumalanga"
   3057msgstr "Mpumalanga"
   3058
   3059#: contrib/localflavor/za/za_provinces.py:10
   3060msgid "Northern Cape"
   3061msgstr "Northern Cape"
   3062
   3063#: contrib/localflavor/za/za_provinces.py:11
   3064msgid "North West"
   3065msgstr "North West"
   3066
   3067#: contrib/localflavor/za/za_provinces.py:12
   3068msgid "Western Cape"
   3069msgstr "Western Cape"
   3070
  30273071#: contrib/redirects/models.py:7
  30283072msgid "redirect from"
  30293073msgstr "redreçar des de"
  msgstr "redreçament" 
  30563100msgid "redirects"
  30573101msgstr "redreçaments"
  30583102
  3059 #: contrib/sessions/models.py:80
   3103#: contrib/sessions/models.py:46
  30603104msgid "session key"
  30613105msgstr "clau de la sessió"
  30623106
  3063 #: contrib/sessions/models.py:81
   3107#: contrib/sessions/models.py:47
  30643108msgid "session data"
  30653109msgstr "dades de la sessió"
  30663110
  3067 #: contrib/sessions/models.py:82
   3111#: contrib/sessions/models.py:48
  30683112msgid "expire date"
  30693113msgstr "data de caducitat"
  30703114
  3071 #: contrib/sessions/models.py:87
   3115#: contrib/sessions/models.py:53
  30723116msgid "session"
  30733117msgstr "sessió"
  30743118
  3075 #: contrib/sessions/models.py:88
   3119#: contrib/sessions/models.py:54
  30763120msgid "sessions"
  30773121msgstr "sessions"
  30783122
  msgstr "No s'admeten caracters no numèrics." 
  31413185msgid "This value can't be comprised solely of digits."
  31423186msgstr "Aquest valor no pot contenir només dígits."
  31433187
  3144 #: core/validators.py:128 newforms/fields.py:157
   3188#: core/validators.py:128 newforms/fields.py:151
  31453189msgid "Enter a whole number."
  31463190msgstr "Introdueixi un número sencer."
  31473191
  msgstr "Introdueixi una hora vàlida en el format HH:MM." 
  31703214msgid "Enter a valid date/time in YYYY-MM-DD HH:MM format."
  31713215msgstr "Introdueixi un data/hora vàlida en format YYYY-MM-DD HH:MM."
  31723216
  3173 #: core/validators.py:170 newforms/fields.py:408
   3217#: core/validators.py:170 newforms/fields.py:402
  31743218msgid "Enter a valid e-mail address."
  31753219msgstr "Introdueixi una adreça de correu vàlida."
  31763220
  3177 #: core/validators.py:182 core/validators.py:474 newforms/fields.py:438
  3178 #: oldforms/__init__.py:686
   3221#: core/validators.py:182 core/validators.py:474 newforms/fields.py:432
   3222#: oldforms/__init__.py:687
  31793223msgid "No file was submitted. Check the encoding type on the form."
  31803224msgstr ""
  31813225"No s'ha enviat cap fitxer. Comprovi el tipus de codificació del formulari."
  31823226
  3183 #: core/validators.py:193 newforms/fields.py:462
   3227#: core/validators.py:193 newforms/fields.py:456
  31843228msgid ""
  31853229"Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a "
  31863230"corrupted image."
  msgstr "Ja existeix %(optname)s amb auqest %(fieldname)s." 
  34313475
  34323476#: db/models/fields/__init__.py:161 db/models/fields/__init__.py:318
  34333477#: db/models/fields/__init__.py:735 db/models/fields/__init__.py:746
  3434 #: newforms/fields.py:45 newforms/models.py:211 oldforms/__init__.py:373
   3478#: newforms/fields.py:45 oldforms/__init__.py:374
  34353479msgid "This field is required."
  34363480msgstr "Aquest camp és obligatori."
  34373481
  msgstr[1] "" 
  34843528msgid "Enter a valid value."
  34853529msgstr "Introdueixi un valor vàlid."
  34863530
  3487 #: newforms/fields.py:129
   3531#: newforms/fields.py:123
  34883532#, python-format
  34893533msgid "Ensure this value has at most %(max)d characters (it has %(length)d)."
  34903534msgstr ""
  34913535"Asseguris de que el valor té com a màxim %(max)d caràcters (en té %(length)"
  34923536"d)."
  34933537
  3494 #: newforms/fields.py:130
   3538#: newforms/fields.py:124
  34953539#, python-format
  34963540msgid "Ensure this value has at least %(min)d characters (it has %(length)d)."
  34973541msgstr ""
  34983542"Asseguris de que el valor té com a mínim %(min)d caràcters (en té %(length)"
  34993543"d)."
  35003544
  3501 #: newforms/fields.py:158 newforms/fields.py:187 newforms/fields.py:216
   3545#: newforms/fields.py:152 newforms/fields.py:181 newforms/fields.py:210
  35023546#, python-format
  35033547msgid "Ensure this value is less than or equal to %s."
  35043548msgstr "Aquest valor ha de ser menor o igual a %s."
  35053549
  3506 #: newforms/fields.py:159 newforms/fields.py:188 newforms/fields.py:217
   3550#: newforms/fields.py:153 newforms/fields.py:182 newforms/fields.py:211
  35073551#, python-format
  35083552msgid "Ensure this value is greater than or equal to %s."
  35093553msgstr "Asseguris de que aquest valor sigui superior o igual a %s."
  35103554
  3511 #: newforms/fields.py:186 newforms/fields.py:215
   3555#: newforms/fields.py:180 newforms/fields.py:209
  35123556msgid "Enter a number."
  35133557msgstr "Introdueixi un número."
  35143558
  3515 #: newforms/fields.py:218
   3559#: newforms/fields.py:212
  35163560#, python-format
  35173561msgid "Ensure that there are no more than %s digits in total."
  35183562msgstr "Asseguris de que no hi ha més de %s dígits en total."
  35193563
  3520 #: newforms/fields.py:219
   3564#: newforms/fields.py:213
  35213565#, python-format
  35223566msgid "Ensure that there are no more than %s decimal places."
  35233567msgstr "Asseguris de que no hi ha més de %s decimals."
  35243568
  3525 #: newforms/fields.py:220
   3569#: newforms/fields.py:214
  35263570#, python-format
  35273571msgid "Ensure that there are no more than %s digits before the decimal point."
  35283572msgstr "Asseguris de que no hia ha més de %s dígits decimals."
  35293573
  3530 #: newforms/fields.py:268 newforms/fields.py:724
   3574#: newforms/fields.py:262 newforms/fields.py:719
  35313575msgid "Enter a valid date."
  35323576msgstr "Introdueixi una data vàlida."
  35333577
  3534 #: newforms/fields.py:301 newforms/fields.py:725
   3578#: newforms/fields.py:295 newforms/fields.py:720
  35353579msgid "Enter a valid time."
  35363580msgstr "Introdueixi una hora vàlida."
  35373581
  3538 #: newforms/fields.py:340
   3582#: newforms/fields.py:334
  35393583msgid "Enter a valid date/time."
  35403584msgstr "Introdueixi una data/hora vàlides."
  35413585
  3542 #: newforms/fields.py:439
   3586#: newforms/fields.py:433
  35433587msgid "No file was submitted."
  35443588msgstr "No s'ha enviat cap fitxer."
  35453589
  3546 #: newforms/fields.py:440 oldforms/__init__.py:688
   3590#: newforms/fields.py:434 oldforms/__init__.py:689
  35473591msgid "The submitted file is empty."
  35483592msgstr "El fitxer enviat està buit."
  35493593
  3550 #: newforms/fields.py:498
   3594#: newforms/fields.py:492
  35513595msgid "Enter a valid URL."
  35523596msgstr "Introdueixi una URL vàlida."
  35533597
  3554 #: newforms/fields.py:499
   3598#: newforms/fields.py:493
  35553599msgid "This URL appears to be a broken link."
  35563600msgstr "Aquesta URL sembla ser un enllaç trencat."
  35573601
  3558 #: newforms/fields.py:560 newforms/models.py:194
   3602#: newforms/fields.py:555 newforms/models.py:155
  35593603msgid "Select a valid choice. That choice is not one of the available choices."
  35603604msgstr ""
  35613605"Esculli una opció vàlida; Aquesta opció no és una de les opcions disponibles."
  35623606
  3563 #: newforms/fields.py:599
   3607#: newforms/fields.py:594
  35643608#, python-format
  35653609msgid "Select a valid choice. %(value)s is not one of the available choices."
  35663610msgstr "Esculli una opció vàlida. %(value)s no és una de les opcions vàlides."
  35673611
  3568 #: newforms/fields.py:600 newforms/fields.py:662 newforms/models.py:215
   3612#: newforms/fields.py:595 newforms/fields.py:657 newforms/models.py:215
  35693613msgid "Enter a list of values."
  35703614msgstr "Introdueixi una llista de valors."
  35713615
  3572 #: newforms/fields.py:753
   3616#: newforms/fields.py:748
  35733617msgid "Enter a valid IPv4 address."
  35743618msgstr "Introdueixi una adreça IPv4 vàlida."
  35753619
  3576 #: newforms/models.py:221
   3620#: newforms/models.py:216
  35773621#, python-format
  35783622msgid "Select a valid choice. %s is not one of the available choices."
  35793623msgstr "Esculli una opció vàlida; %s' no és una de les opcions vàlides."
  35803624
  3581 #: oldforms/__init__.py:408
   3625#: oldforms/__init__.py:409
  35823626#, python-format
  35833627msgid "Ensure your text is less than %s character."
  35843628msgid_plural "Ensure your text is less than %s characters."
  35853629msgstr[0] "Asseguris de que el seu texte té menys de %s caracter."
  35863630msgstr[1] "Asseguris de que el seu texte té menys de %s caracters."
  35873631
  3588 #: oldforms/__init__.py:413
   3632#: oldforms/__init__.py:414
  35893633msgid "Line breaks are not allowed here."
  35903634msgstr "No es permeten salts de línia."
  35913635
  3592 #: oldforms/__init__.py:511 oldforms/__init__.py:585 oldforms/__init__.py:624
   3636#: oldforms/__init__.py:512 oldforms/__init__.py:586 oldforms/__init__.py:625
  35933637#, python-format
  35943638msgid "Select a valid choice; '%(data)s' is not in %(choices)s."
  35953639msgstr "Esculli una opció vàlida; %(data)s' no està dintre de %(choices)s."
  35963640
  3597 #: oldforms/__init__.py:744
   3641#: oldforms/__init__.py:745
  35983642msgid "Enter a whole number between -32,768 and 32,767."
  35993643msgstr "Introdueixi un número enter entre -32,768 i 32,767."
  36003644
  3601 #: oldforms/__init__.py:754
   3645#: oldforms/__init__.py:755
  36023646msgid "Enter a positive number."
  36033647msgstr "Introdueixi un número positiu."
  36043648
  3605 #: oldforms/__init__.py:764
   3649#: oldforms/__init__.py:765
  36063650msgid "Enter a whole number between 0 and 32,767."
  36073651msgstr "Introdueixi un número entre 0 i 32,767."
  36083652
  3609 #: template/defaultfilters.py:555
   3653#: template/defaultfilters.py:658
  36103654msgid "yes,no,maybe"
  36113655msgstr "si,no,potser"
  36123656
  3613 #: template/defaultfilters.py:585
   3657#: template/defaultfilters.py:689
  36143658#, python-format
  36153659msgid "%(size)d byte"
  36163660msgid_plural "%(size)d bytes"
  36173661msgstr[0] "%(size)d byte"
  36183662msgstr[1] "%(size)d bytes"
  36193663
  3620 #: template/defaultfilters.py:587
   3664#: template/defaultfilters.py:691
  36213665#, python-format
  36223666msgid "%.1f KB"
  36233667msgstr "%.1f KB"
  36243668
  3625 #: template/defaultfilters.py:589
   3669#: template/defaultfilters.py:693
  36263670#, python-format
  36273671msgid "%.1f MB"
  36283672msgstr "%.1f MB"
  36293673
  3630 #: template/defaultfilters.py:590
   3674#: template/defaultfilters.py:694
  36313675#, python-format
  36323676msgid "%.1f GB"
  36333677msgstr "%.1f GB"
  msgstr "%(number)d %(type)s" 
  38903934msgid ", %(number)d %(type)s"
  38913935msgstr ", %(number)d %(type)s"
  38923936
  3893 #: utils/translation/trans_real.py:395
   3937#: utils/translation/trans_real.py:399
  38943938msgid "DATE_FORMAT"
  38953939msgstr "F j, Y"
  38963940
  3897 #: utils/translation/trans_real.py:396
   3941#: utils/translation/trans_real.py:400
  38983942msgid "DATETIME_FORMAT"
  38993943msgstr "F j, Y, H:i"
  39003944
  3901 #: utils/translation/trans_real.py:397
   3945#: utils/translation/trans_real.py:401
  39023946msgid "TIME_FORMAT"
  39033947msgstr "H:i"
  39043948
  3905 #: utils/translation/trans_real.py:413
   3949#: utils/translation/trans_real.py:417
  39063950msgid "YEAR_MONTH_FORMAT"
  39073951msgstr "j de/d' F del Y"
  39083952
  3909 #: utils/translation/trans_real.py:414
   3953#: utils/translation/trans_real.py:418
  39103954msgid "MONTH_DAY_FORMAT"
  39113955msgstr "j de/d' F del Y"
  39123956
  msgstr "El/La %(verbose_name)s s'ha actualtzat amb èxit." 
  39243968#, python-format
  39253969msgid "The %(verbose_name)s was deleted."
  39263970msgstr "El %(verbose_name)s s'ha eliminat."
  3927 
  3928 #~ msgid ""
  3929 #~ "This comment was posted by a user who has posted fewer than %(count)s "
  3930 #~ "comment:\n"
  3931 #~ "\n"
  3932 #~ "%(text)sThis comment was posted by a user who has posted fewer than %"
  3933 #~ "(count)s comments:\n"
  3934 #~ "\n"
  3935 #~ "%(text)s"
  3936 #~ msgstr ""
  3937 #~ "Aquest comentari el va enviar un usuari que ha enviat menys de %(count)s "
  3938 #~ "comentari:\n"
  3939 #~ "\n"
  3940 #~ "%(text)sAquest comentari el va enviar un usuari que ha enviat menys de %"
  3941 #~ "(count)s comentaris:\n"
  3942 #~ "\n"
  3943 #~ "%(text)s"
  3944 
  3945 #~ msgid "AnonymousUser"
  3946 #~ msgstr "AnonymousUser"
  3947 
  3948 #~ msgid ""
  3949 #~ "Please enter a valid decimal number with a whole part of at most %s digit."
  3950 #~ "Please enter a valid decimal number with a whole part of at most %s "
  3951 #~ "digits."
  3952 #~ msgstr ""
  3953 #~ "Si us plau, introdueixi un número decimal vàlid amb la part entera amb "
  3954 #~ "com a màxim %s dígit.Si us plau, introdueixi un número decimal vàlid amb "
  3955 #~ "la part entera amb com a màxim %s dígits."
  3956 
  3957 #~ msgid ""
  3958 #~ "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal place.Please "
  3959 #~ "enter a valid decimal number with at most %s decimal places."
  3960 #~ msgstr ""
  3961 #~ "Si us plau, introdueixi un número decimal vàlid amb no més de %s dígit en "
  3962 #~ "la part decimal.Si us plau, introdueixi un número decimal vàlid amb no "
  3963 #~ "més de %s dígits en la part decimal."
  3964 
  3965 #~ msgid "%d milliseconds"
  3966 #~ msgstr "%d milisegons"
Back to Top