Ticket #4962: django.po

File django.po, 84.8 KB (added by vlado@…, 11 years ago)
Line 
1# translation of django.po to Slovak
2#
3#
4#
5msgid ""
6msgstr ""
7"Project-Id-Version: django\n"
8"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9"POT-Creation-Date: 2007-07-24 09:56-0400\n"
10"PO-Revision-Date: 2007-06-22 20:54-0400\n"
11"Last-Translator: Vlado <vlado@labath.org>\n"
12"Language-Team: Slovak <sk@li.org>\n"
13"MIME-Version: 1.0\n"
14"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
17
18#: oldforms/__init__.py:369 db/models/fields/__init__.py:152
19#: db/models/fields/__init__.py:309 db/models/fields/__init__.py:706
20#: db/models/fields/__init__.py:717 newforms/models.py:187
21#: newforms/fields.py:92 newforms/fields.py:440 newforms/fields.py:516
22#: newforms/fields.py:527
23msgid "This field is required."
24msgstr "Toto pole je povinné."
25
26#: oldforms/__init__.py:404
27#, python-format
28msgid "Ensure your text is less than %s character."
29msgid_plural "Ensure your text is less than %s characters."
30msgstr[0] "Uisite sa, že text je kratší ako %s znak."
31msgstr[1] "Uisite sa, že text je kratší ako %s znakov."
32
33#: oldforms/__init__.py:409
34msgid "Line breaks are not allowed here."
35msgstr "Zalomenia riadkov nie sú povolené."
36
37#: oldforms/__init__.py:507 oldforms/__init__.py:581 oldforms/__init__.py:620
38#, python-format
39msgid "Select a valid choice; '%(data)s' is not in %(choices)s."
40msgstr "Vyberte platnú možnosť; '%(data)s' nie je v %(choices)s."
41
42#: oldforms/__init__.py:587 newforms/widgets.py:181
43#: contrib/admin/filterspecs.py:152
44msgid "Unknown"
45msgstr "Neznámy"
46
47#: oldforms/__init__.py:587 newforms/widgets.py:181
48#: contrib/admin/filterspecs.py:145
49msgid "Yes"
50msgstr "Áno"
51
52#: oldforms/__init__.py:587 newforms/widgets.py:181
53#: contrib/admin/filterspecs.py:145
54msgid "No"
55msgstr "Nie"
56
57#: oldforms/__init__.py:682 core/validators.py:181 core/validators.py:461
58msgid "No file was submitted. Check the encoding type on the form."
59msgstr ""
60"Súbor nebol odoslaný. Skontrolujte atribút 'enctype' encoding vo formulári."
61
62#: oldforms/__init__.py:684
63msgid "The submitted file is empty."
64msgstr "Odoslaný súbor je prázdný."
65
66#: oldforms/__init__.py:740
67msgid "Enter a whole number between -32,768 and 32,767."
68msgstr "Zadajte celé číslo s hodnotou medzi -32768 a 32767."
69
70#: oldforms/__init__.py:750
71msgid "Enter a positive number."
72msgstr "Zadajte celé kladné číslo."
73
74#: oldforms/__init__.py:760
75msgid "Enter a whole number between 0 and 32,767."
76msgstr "Zadajte celé číslo s hodnotou medzi 0 a 32767."
77
78#: db/models/manipulators.py:309
79#, python-format
80msgid "%(object)s with this %(type)s already exists for the given %(field)s."
81msgstr "%(object)s s %(type)s už existuje pre prvok  %(field)s."
82
83#: db/models/manipulators.py:310 contrib/admin/views/main.py:342
84#: contrib/admin/views/main.py:344 contrib/admin/views/main.py:346
85msgid "and"
86msgstr "a"
87
88#: db/models/fields/__init__.py:48
89#, python-format
90msgid "%(optname)s with this %(fieldname)s already exists."
91msgstr "%(optname)s s %(fieldname)s už existuje."
92
93#: db/models/fields/__init__.py:404
94msgid "This value must be an integer."
95msgstr "Táto hodnota musí byť celé číslo."
96
97#: db/models/fields/__init__.py:439
98msgid "This value must be either True or False."
99msgstr "Táto hodnota musí byť True alebo False."
100
101#: db/models/fields/__init__.py:460
102msgid "This field cannot be null."
103msgstr "Toto pole nemôže obsahovať null."
104
105#: db/models/fields/__init__.py:494 core/validators.py:155
106msgid "Enter a valid date in YYYY-MM-DD format."
107msgstr "Zadajte platný dátum vo formáte RRRR-MM-DD."
108
109#: db/models/fields/__init__.py:563 core/validators.py:164
110msgid "Enter a valid date/time in YYYY-MM-DD HH:MM format."
111msgstr "Zadajte platný dátum a čas vo formáte RRRR-MM-DD HH:MM."
112
113#: db/models/fields/__init__.py:623
114msgid "This value must be a decimal number."
115msgstr "Táto hodnota musí byť desiatkove číslo."
116
117#: db/models/fields/__init__.py:726
118msgid "Enter a valid filename."
119msgstr "Zadajte platný názov súboru."
120
121#: db/models/fields/__init__.py:851
122msgid "This value must be either None, True or False."
123msgstr "Táto hodnota musí byť buď None, True alebo False."
124
125#: db/models/fields/related.py:55
126#, python-format
127msgid "Please enter a valid %s."
128msgstr "Prosím, zadajte platné %s."
129
130#: db/models/fields/related.py:661
131msgid "Separate multiple IDs with commas."
132msgstr "Oddeľte viacnásobné ID čiarkami."
133
134#: db/models/fields/related.py:663
135msgid ""
136"Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
137msgstr ""
138"Ak chcete vybrať viacero možností, podržte \"Control\" alebo \"Command\" na "
139"Mac-u."
140
141#: db/models/fields/related.py:710
142#, python-format
143msgid "Please enter valid %(self)s IDs. The value %(value)r is invalid."
144msgid_plural ""
145"Please enter valid %(self)s IDs. The values %(value)r are invalid."
146msgstr[0] "Prosím, vložte platné %(self)s ID. Hodnota %(value)r je neplatná."
147msgstr[1] ""
148"Prosím, vložte platné %(self)s ID-čka. Hodnoty %(value)r sú neplatné."
149
150#: conf/global_settings.py:38
151msgid "Arabic"
152msgstr "Arabsky"
153
154#: conf/global_settings.py:39
155msgid "Bengali"
156msgstr "Bengálsky"
157
158#: conf/global_settings.py:40
159msgid "Bulgarian"
160msgstr "Bulharský"
161
162#: conf/global_settings.py:41
163msgid "Catalan"
164msgstr "Katalánsky"
165
166#: conf/global_settings.py:42
167msgid "Czech"
168msgstr "Česky"
169
170#: conf/global_settings.py:43
171msgid "Welsh"
172msgstr "Welšsky"
173
174#: conf/global_settings.py:44
175msgid "Danish"
176msgstr "Dánsky"
177
178#: conf/global_settings.py:45
179msgid "German"
180msgstr "Nemecky"
181
182#: conf/global_settings.py:46
183msgid "Greek"
184msgstr "Grécky"
185
186#: conf/global_settings.py:47
187msgid "English"
188msgstr "Anglicky"
189
190#: conf/global_settings.py:48
191msgid "Spanish"
192msgstr "Španielsky"
193
194#: conf/global_settings.py:49
195msgid "Argentinean Spanish"
196msgstr "Argentínska španielčina"
197
198#: conf/global_settings.py:50
199msgid "Persian"
200msgstr "Perzský"
201
202#: conf/global_settings.py:51
203msgid "Finnish"
204msgstr "Fínsky"
205
206#: conf/global_settings.py:52
207msgid "French"
208msgstr "Francúzsky"
209
210#: conf/global_settings.py:53
211msgid "Galician"
212msgstr "Galicijsky"
213
214#: conf/global_settings.py:54
215msgid "Hungarian"
216msgstr "Maďarsky"
217
218#: conf/global_settings.py:55
219msgid "Hebrew"
220msgstr "Hebrejsky"
221
222#: conf/global_settings.py:56
223msgid "Icelandic"
224msgstr "Islandsky"
225
226#: conf/global_settings.py:57
227msgid "Italian"
228msgstr "Taliansky"
229
230#: conf/global_settings.py:58
231msgid "Japanese"
232msgstr "Japonsky"
233
234#: conf/global_settings.py:59
235msgid "Korean"
236msgstr "Korejský"
237
238#: conf/global_settings.py:60
239msgid "Kannada"
240msgstr "Kannada"
241
242#: conf/global_settings.py:61
243msgid "Latvian"
244msgstr "Lotyšsky"
245
246#: conf/global_settings.py:62
247msgid "Macedonian"
248msgstr "Mecedónsky"
249
250#: conf/global_settings.py:63
251msgid "Dutch"
252msgstr "Holandsky"
253
254#: conf/global_settings.py:64
255msgid "Norwegian"
256msgstr "Nórsky"
257
258#: conf/global_settings.py:65
259msgid "Polish"
260msgstr "Poľsky"
261
262#: conf/global_settings.py:66
263msgid "Portugese"
264msgstr "Portugalsky"
265
266#: conf/global_settings.py:67
267msgid "Brazilian"
268msgstr "Brazílsky"
269
270#: conf/global_settings.py:68
271msgid "Romanian"
272msgstr "Rumunsky"
273
274#: conf/global_settings.py:69
275msgid "Russian"
276msgstr "Rusky"
277
278#: conf/global_settings.py:70
279msgid "Slovak"
280msgstr "Slovensky"
281
282#: conf/global_settings.py:71
283msgid "Slovenian"
284msgstr "Slovinsky"
285
286#: conf/global_settings.py:72
287msgid "Serbian"
288msgstr "Srbsky"
289
290#: conf/global_settings.py:73
291msgid "Swedish"
292msgstr "Švédsky"
293
294#: conf/global_settings.py:74
295msgid "Tamil"
296msgstr "Tamilsky"
297
298#: conf/global_settings.py:75
299msgid "Telugu"
300msgstr "Telugu"
301
302#: conf/global_settings.py:76
303msgid "Turkish"
304msgstr "Turecky"
305
306#: conf/global_settings.py:77
307msgid "Ukrainian"
308msgstr "Ukrajinsky"
309
310#: conf/global_settings.py:78
311msgid "Simplified Chinese"
312msgstr "Čínsky (zjednodušene)"
313
314#: conf/global_settings.py:79
315msgid "Traditional Chinese"
316msgstr "Čínsky (tradične)"
317
318#: core/validators.py:71
319msgid "This value must contain only letters, numbers and underscores."
320msgstr "Táto hodnota môže obsahovať len písmená, číslice a podčiarkovníky."
321
322#: core/validators.py:75
323msgid ""
324"This value must contain only letters, numbers, underscores, dashes or "
325"slashes."
326msgstr ""
327"Táto hodnota môže obsahovať len písmena, číslice, podčiarkovniky, pomlčky a "
328"lomítka."
329
330#: core/validators.py:79
331msgid "This value must contain only letters, numbers, underscores or hyphens."
332msgstr ""
333"Táto hodnota môže obsahovať len písmená, číslice, počiarkovníky a pomlčky."
334
335#: core/validators.py:83
336msgid "Uppercase letters are not allowed here."
337msgstr "Veľké písmená nie sú povolené."
338
339#: core/validators.py:87
340msgid "Lowercase letters are not allowed here."
341msgstr "Malé písmena nie sú povolené."
342
343#: core/validators.py:94
344msgid "Enter only digits separated by commas."
345msgstr "Zadávajte len číslice oddelené čiarkami."
346
347#: core/validators.py:106
348msgid "Enter valid e-mail addresses separated by commas."
349msgstr "Zadajte platné e-mailové adresy oddelené čiarkami."
350
351#: core/validators.py:110
352msgid "Please enter a valid IP address."
353msgstr "Prosím, zadajte platnú IP adresu."
354
355#: core/validators.py:114
356msgid "Empty values are not allowed here."
357msgstr "Prázdne hodnoty tu nie sú povolené."
358
359#: core/validators.py:118
360msgid "Non-numeric characters aren't allowed here."
361msgstr "Iné ako numerické znaky tu nie sú povolené."
362
363#: core/validators.py:122
364msgid "This value can't be comprised solely of digits."
365msgstr "Táto hodnota nemôže byť čisto numerická."
366
367#: core/validators.py:127 newforms/fields.py:141
368msgid "Enter a whole number."
369msgstr "Zadajte celé číslo."
370
371#: core/validators.py:131
372msgid "Only alphabetical characters are allowed here."
373msgstr "Tu sú povolené len alfanumerické znaky."
374
375#: core/validators.py:146
376msgid "Year must be 1900 or later."
377msgstr "Rok musí byť 1900 alebo neskôr."
378
379#: core/validators.py:150
380#, python-format
381msgid "Invalid date: %s"
382msgstr "Neplatný dátum: %s"
383
384#: core/validators.py:160
385msgid "Enter a valid time in HH:MM format."
386msgstr "Zadajte platný čas vo formáte HH:MM."
387
388#: core/validators.py:169 newforms/fields.py:335
389msgid "Enter a valid e-mail address."
390msgstr "Zadajte platnú e-mailovú adresu."
391
392#: core/validators.py:185
393msgid ""
394"Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a "
395"corrupted image."
396msgstr ""
397"Nahrajte platný obrázok. Súbor, ktorý ste odoslali nebol obrázkový formát "
398"alebo bol poškodený."
399
400#: core/validators.py:192
401#, python-format
402msgid "The URL %s does not point to a valid image."
403msgstr "URL %s neodkazuje na platný obrázok."
404
405#: core/validators.py:196
406#, python-format
407msgid "Phone numbers must be in XXX-XXX-XXXX format. \"%s\" is invalid."
408msgstr ""
409"Telefónne číslo musí mať formát XXX-XXX-XXXX. Číslo \"%s\" je neplatné."
410
411#: core/validators.py:204
412#, python-format
413msgid "The URL %s does not point to a valid QuickTime video."
414msgstr "URL %s neodkazuje na platné QuickTime video."
415
416#: core/validators.py:208
417msgid "A valid URL is required."
418msgstr "Je požadovaná platná adresa URL."
419
420#: core/validators.py:222
421#, python-format
422msgid ""
423"Valid HTML is required. Specific errors are:\n"
424"%s"
425msgstr ""
426"HTML kód musí zodpovedať špecifikácii. Zistené chyby sú:\n"
427"%s"
428
429#: core/validators.py:229
430#, python-format
431msgid "Badly formed XML: %s"
432msgstr "Chybné XML nezodpovedajúce definícii: %s"
433
434#: core/validators.py:246
435#, python-format
436msgid "Invalid URL: %s"
437msgstr "Neplatná adresa URL: %s"
438
439#: core/validators.py:251 core/validators.py:253
440#, python-format
441msgid "The URL %s is a broken link."
442msgstr "Odkaz na URL %s je neplatný."
443
444#: core/validators.py:259
445msgid "Enter a valid U.S. state abbreviation."
446msgstr "Zadajte platnú skratku štátu USA."
447
448#: core/validators.py:273
449#, python-format
450msgid "Watch your mouth! The word %s is not allowed here."
451msgid_plural "Watch your mouth! The words %s are not allowed here."
452msgstr[0] "Vyjadrujte sa slušne! Slovo %s tu nie je dovolené použivať."
453msgstr[1] "Vyjadrujte sa slušne! Slová %s tu nie je dovolené použivať."
454
455#: core/validators.py:280
456#, python-format
457msgid "This field must match the '%s' field."
458msgstr "Toto pole sa musí zhodovať s poľom '%s'. "
459
460#: core/validators.py:299
461msgid "Please enter something for at least one field."
462msgstr "Prosím, vyplňte aspoň jedno pole."
463
464#: core/validators.py:308 core/validators.py:319
465msgid "Please enter both fields or leave them both empty."
466msgstr "Prosím, vyplňte buď obidve polia, alebo ich nechajte prázdne."
467
468#: core/validators.py:327
469#, python-format
470msgid "This field must be given if %(field)s is %(value)s"
471msgstr "Toto pole musí byť vyplnené ak, %(field)s je %(value)s"
472
473#: core/validators.py:340
474#, python-format
475msgid "This field must be given if %(field)s is not %(value)s"
476msgstr "Toto pole musí byť vyplnené, ak %(field)s nie je %(value)s"
477
478#: core/validators.py:359
479msgid "Duplicate values are not allowed."
480msgstr "Duplicitné hodnoty nie sú povolené."
481
482#: core/validators.py:374
483#, python-format
484msgid "This value must be between %(lower)s and %(upper)s."
485msgstr "Táto hodnota musí byť medzi %(lower)s a %(upper)s."
486
487#: core/validators.py:376
488#, python-format
489msgid "This value must be at least %s."
490msgstr "Táto hodnota musí byť prinajmenšom %s."
491
492#: core/validators.py:378
493#, python-format
494msgid "This value must be no more than %s."
495msgstr "Táto hodnota musí byť väčšia ako %s."
496
497#: core/validators.py:414
498#, python-format
499msgid "This value must be a power of %s."
500msgstr "Táto hodnota musí byť mocninou  %s."
501
502#: core/validators.py:424
503msgid "Please enter a valid decimal number."
504msgstr "Prosím, vložte platné desatinné číslo. "
505
506#: core/validators.py:431
507#, python-format
508msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s total digit."
509msgid_plural ""
510"Please enter a valid decimal number with at most %s total digits."
511msgstr[0] "Prosím, vložte platné desatinné číslo. "
512msgstr[1] "Prosím, vložte platné desatinné čísla. "
513
514#: core/validators.py:434
515#, python-format
516msgid ""
517"Please enter a valid decimal number with a whole part of at most %s digit."
518msgid_plural ""
519"Please enter a valid decimal number with a whole part of at most %s digits."
520msgstr[0] "Prosím vlož platné desatinné číslo s najviac %s číslicou. "
521msgstr[1] "Prosím vlož platné desatinné číslo s najviac %s číslicami."
522
523#: core/validators.py:437
524#, python-format
525msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal place."
526msgid_plural ""
527"Please enter a valid decimal number with at most %s decimal places."
528msgstr[0] ""
529"Prosím, vložte platné desatinné číslo s najviac %s desatinným miestom. "
530msgstr[1] ""
531"Prosím, vložte platné desatinné číslo s najviac %s desatinnými miestamy. "
532
533#: core/validators.py:445
534msgid "Please enter a valid floating point number."
535msgstr "Prosím, vložte platné  číslo s pohyblivou desatinnou čiarkou. "
536
537#: core/validators.py:454
538#, python-format
539msgid "Make sure your uploaded file is at least %s bytes big."
540msgstr "Uistite sa, že posielaný súbor nemá menej ako %s bajtov."
541
542#: core/validators.py:455
543#, python-format
544msgid "Make sure your uploaded file is at most %s bytes big."
545msgstr "Uistite sa, že posielaný súbor nemá viac ako %s bajtov."
546
547#: core/validators.py:472
548msgid "The format for this field is wrong."
549msgstr "Formát pre toto pole je chybný."
550
551#: core/validators.py:487
552msgid "This field is invalid."
553msgstr "Toto pole nie je platné."
554
555#: core/validators.py:523
556#, python-format
557msgid "Could not retrieve anything from %s."
558msgstr "Z %s nič neprišlo."
559
560#: core/validators.py:526
561#, python-format
562msgid ""
563"The URL %(url)s returned the invalid Content-Type header '%(contenttype)s'."
564msgstr ""
565"Adresa URL %(url)s vrátila v hlavičke neplatný Content-Type '%(contenttype)"
566"s'."
567
568#: core/validators.py:559
569#, python-format
570msgid ""
571"Please close the unclosed %(tag)s tag from line %(line)s. (Line starts with "
572"\"%(start)s\".)"
573msgstr ""
574"Prosím, uzatvorte tag %(tag)s na riadku %(line)s. (Riadok začína s \"%(start)"
575"s\".)"
576
577#: core/validators.py:563
578#, python-format
579msgid ""
580"Some text starting on line %(line)s is not allowed in that context. (Line "
581"starts with \"%(start)s\".)"
582msgstr ""
583"Text začínajúci na riadku %(line)s nie je povolený v tomto kontexte. (Riadok "
584"začína s \"%(start)s\".)"
585
586#: core/validators.py:568
587#, python-format
588msgid ""
589"\"%(attr)s\" on line %(line)s is an invalid attribute. (Line starts with \"%"
590"(start)s\".)"
591msgstr ""
592"\"%(attr)s\" na riadku %(line)s je neplatný atribút. (Riadok začína s \"%"
593"(start)s\".)"
594
595#: core/validators.py:573
596#, python-format
597msgid ""
598"\"<%(tag)s>\" on line %(line)s is an invalid tag. (Line starts with \"%"
599"(start)s\".)"
600msgstr ""
601"\"<%(tag)s>\" na riadku %(line)s je neplatný tag. (Riadok začína s \"%(start)"
602"s\".)"
603
604#: core/validators.py:577
605#, python-format
606msgid ""
607"A tag on line %(line)s is missing one or more required attributes. (Line "
608"starts with \"%(start)s\".)"
609msgstr ""
610"V tagu na riadku %(line)s chýba jeden alebo viac atribútov. (Riadok začína s "
611"\"%(start)s\".)"
612
613#: core/validators.py:582
614#, python-format
615msgid ""
616"The \"%(attr)s\" attribute on line %(line)s has an invalid value. (Line "
617"starts with \"%(start)s\".)"
618msgstr ""
619"Atribút \"%(attr)s\" na riadku %(line)s má neplatnú hodnotu. (Riadok začína "
620"s \"%(start)s\".)"
621
622#: views/generic/create_update.py:43
623#, python-format
624msgid "The %(verbose_name)s was created successfully."
625msgstr "Objekt %(verbose_name)s bol úspešne vytvorený."
626
627#: views/generic/create_update.py:117
628#, python-format
629msgid "The %(verbose_name)s was updated successfully."
630msgstr "Objekt %(verbose_name)s bol úspešne zmenený."
631
632#: views/generic/create_update.py:184
633#, python-format
634msgid "The %(verbose_name)s was deleted."
635msgstr "Objekt %(verbose_name)s bol zmazaný."
636
637#: newforms/models.py:174 newforms/fields.py:428
638msgid "Select a valid choice. That choice is not one of the available choices."
639msgstr "Vyberte platnú možnosť. Vybraná položka nepatrí medzi platné možnosti."
640
641#: newforms/models.py:191 newforms/fields.py:444 newforms/fields.py:520
642msgid "Enter a list of values."
643msgstr "Vložte zoznam hodnôt."
644
645#: newforms/models.py:197 newforms/fields.py:450
646#, python-format
647msgid "Select a valid choice. %s is not one of the available choices."
648msgstr "Vyberte platnú možnost. %s nepatrí medzi dostupné možnosti."
649
650#: newforms/fields.py:116
651msgid "Ensure this value has at most %(max)d characters (it has %(length)d)."
652msgstr "Uistite sa, že hodnota má najviac %d znakov( teraz má %(length)d)."
653
654#: newforms/fields.py:118
655msgid "Ensure this value has at least %(min)d characters (it has %(length)d)."
656msgstr "Uistite sa, že zadaná hodnota nemá menej ako %d znakov ( teraz má %(length)d)."
657
658#: newforms/fields.py:143 newforms/fields.py:166 newforms/fields.py:196
659#, python-format
660msgid "Ensure this value is less than or equal to %s."
661msgstr "Uistite sa, že táto hodnota je menšia alebo rovná %s."
662
663#: newforms/fields.py:145 newforms/fields.py:168 newforms/fields.py:198
664#, python-format
665msgid "Ensure this value is greater than or equal to %s."
666msgstr "Uistite sa, že hodnota je väčšia alebo rovná %s."
667
668#: newforms/fields.py:164 newforms/fields.py:191
669msgid "Enter a number."
670msgstr "Zadajte číslo."
671
672#: newforms/fields.py:200
673#, python-format
674msgid "Ensure that there are no more than %s digits in total."
675msgstr "Zabezpečte aby výraz nemal  celkom viac ako %s číslic ."
676
677#: newforms/fields.py:202
678#, python-format
679msgid "Ensure that there are no more than %s decimal places."
680msgstr "Zabezpečte aby nebolo viac ako %s desatinných miest."
681
682#: newforms/fields.py:204
683#, python-format
684msgid "Ensure that there are no more than %s digits before the decimal point."
685msgstr "Zabezpečte aby nebolo viac ako %s číslic pred desatinnou bodkou."
686
687#: newforms/fields.py:237 newforms/fields.py:560
688msgid "Enter a valid date."
689msgstr "Zadajte platný dátum."
690
691#: newforms/fields.py:264 newforms/fields.py:562
692msgid "Enter a valid time."
693msgstr "Zadajte platný čas."
694
695#: newforms/fields.py:300
696msgid "Enter a valid date/time."
697msgstr "Zadajte platný dátum a čas."
698
699#: newforms/fields.py:313
700msgid "Enter a valid value."
701msgstr "Zadajte platnú hodnotu."
702
703#: newforms/fields.py:353 newforms/fields.py:375
704msgid "Enter a valid URL."
705msgstr "Zadajte platnú adresu URL."
706
707#: newforms/fields.py:377
708msgid "This URL appears to be a broken link."
709msgstr "Odkaz na URL neexistuje."
710
711#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:17
712msgid "th"
713msgstr "th"
714
715#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:17
716msgid "st"
717msgstr "st"
718
719#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:17
720msgid "nd"
721msgstr "nd"
722
723#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:17
724msgid "rd"
725msgstr "rd"
726
727#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:47
728#, python-format
729msgid "%(value).1f million"
730msgid_plural "%(value).1f million"
731msgstr[0] "%(value).1f milión"
732msgstr[1] "%(value).1f milión"
733
734#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:50
735#, python-format
736msgid "%(value).1f billion"
737msgid_plural "%(value).1f billion"
738msgstr[0] "%(value).1f miliarda"
739msgstr[1] "%(value).1f miliarda"
740
741#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:53
742#, python-format
743msgid "%(value).1f trillion"
744msgid_plural "%(value).1f trillion"
745msgstr[0] "%(value).1f bilión"
746msgstr[1] "%(value).1f bilión"
747
748#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:68
749msgid "one"
750msgstr "jeden"
751
752#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:68
753msgid "two"
754msgstr "dva"
755
756#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:68
757msgid "three"
758msgstr "tri"
759
760#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:68
761msgid "four"
762msgstr "štyri"
763
764#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:68
765msgid "five"
766msgstr "päť"
767
768#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:68
769msgid "six"
770msgstr "šesť"
771
772#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:68
773msgid "seven"
774msgstr "sedem"
775
776#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:68
777msgid "eight"
778msgstr "osem"
779
780#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:68
781msgid "nine"
782msgstr "deväť"
783
784#: contrib/redirects/models.py:7
785msgid "redirect from"
786msgstr "presmerovať z"
787
788#: contrib/redirects/models.py:8
789msgid ""
790"This should be an absolute path, excluding the domain name. Example: '/"
791"events/search/'."
792msgstr ""
793"Tu by sa mala použiť absolútna cesta bez názvu domény. Napríklad: '/events/"
794"search/'."
795
796#: contrib/redirects/models.py:9
797msgid "redirect to"
798msgstr "presmerovať na "
799
800#: contrib/redirects/models.py:10
801msgid ""
802"This can be either an absolute path (as above) or a full URL starting with "
803"'http://'."
804msgstr ""
805"Tu môže byť buď absolútna cesta (ako je uvedené vyššie) alebo úplná adresa "
806"URL začínajúca s 'http://'."
807
808#: contrib/redirects/models.py:13
809msgid "redirect"
810msgstr "presmerovanie"
811
812#: contrib/redirects/models.py:14
813msgid "redirects"
814msgstr "presmerovania"
815
816#: contrib/comments/models.py:67 contrib/comments/models.py:166
817msgid "object ID"
818msgstr "ID objektu"
819
820#: contrib/comments/models.py:68
821msgid "headline"
822msgstr "nadpis"
823
824#: contrib/comments/models.py:69 contrib/comments/models.py:90
825#: contrib/comments/models.py:167
826msgid "comment"
827msgstr "komentár"
828
829#: contrib/comments/models.py:70
830msgid "rating #1"
831msgstr "hodnotenie #1"
832
833#: contrib/comments/models.py:71
834msgid "rating #2"
835msgstr "hodnotenie #2"
836
837#: contrib/comments/models.py:72
838msgid "rating #3"
839msgstr "hodnotenie #3"
840
841#: contrib/comments/models.py:73
842msgid "rating #4"
843msgstr "hodnotenie #4"
844
845#: contrib/comments/models.py:74
846msgid "rating #5"
847msgstr "hodnotenie #5"
848
849#: contrib/comments/models.py:75
850msgid "rating #6"
851msgstr "hodnotenie #6"
852
853#: contrib/comments/models.py:76
854msgid "rating #7"
855msgstr "hodnotenie #7"
856
857#: contrib/comments/models.py:77
858msgid "rating #8"
859msgstr "hodnotenie #8"
860
861#: contrib/comments/models.py:82
862msgid "is valid rating"
863msgstr "je platné hodnotenie"
864
865#: contrib/comments/models.py:83 contrib/comments/models.py:169
866msgid "date/time submitted"
867msgstr "dátum a čas odoslania"
868
869#: contrib/comments/models.py:84 contrib/comments/models.py:170
870msgid "is public"
871msgstr "je verejný"
872
873#: contrib/comments/models.py:85 contrib/admin/views/doc.py:306
874msgid "IP address"
875msgstr "IP adresa"
876
877#: contrib/comments/models.py:86
878msgid "is removed"
879msgstr "je vymazaný"
880
881#: contrib/comments/models.py:86
882msgid ""
883"Check this box if the comment is inappropriate. A \"This comment has been "
884"removed\" message will be displayed instead."
885msgstr ""
886"Zaškrtnite toto pole, ak je komentár nevhodný. Správa \"Tento komenár bol "
887"zmazaný\" sa bude zobrazovať namiesto neho."
888
889#: contrib/comments/models.py:91
890msgid "comments"
891msgstr "komentáre"
892
893#: contrib/comments/models.py:131 contrib/comments/models.py:207
894msgid "Content object"
895msgstr "Obsah objektu"
896
897#: contrib/comments/models.py:159
898#, python-format
899msgid ""
900"Posted by %(user)s at %(date)s\n"
901"\n"
902"%(comment)s\n"
903"\n"
904"http://%(domain)s%(url)s"
905msgstr ""
906"Pridaný užívateľom %(user)s dňa %(date)s\n"
907"\n"
908"%(comment)s\n"
909"\n"
910"http://%(domain)s%(url)s"
911
912#: contrib/comments/models.py:168
913msgid "person's name"
914msgstr "meno osoby"
915
916#: contrib/comments/models.py:171
917msgid "ip address"
918msgstr "ip adresa"
919
920#: contrib/comments/models.py:173
921msgid "approved by staff"
922msgstr "schválený  zamestnancom"
923
924#: contrib/comments/models.py:176
925msgid "free comment"
926msgstr "voľný komentár"
927
928#: contrib/comments/models.py:177
929msgid "free comments"
930msgstr "voľné komentáre"
931
932#: contrib/comments/models.py:233
933msgid "score"
934msgstr "stav skóre"
935
936#: contrib/comments/models.py:234
937msgid "score date"
938msgstr "dátum stavu skóre"
939
940#: contrib/comments/models.py:237
941msgid "karma score"
942msgstr "karma"
943
944#: contrib/comments/models.py:238
945msgid "karma scores"
946msgstr "karma"
947
948#: contrib/comments/models.py:242
949#, python-format
950msgid "%(score)d rating by %(user)s"
951msgstr "%(score)d od hodnotiteľa %(user)s"
952
953#: contrib/comments/models.py:258
954#, python-format
955msgid ""
956"This comment was flagged by %(user)s:\n"
957"\n"
958"%(text)s"
959msgstr ""
960"Tento komentár bol označený užívateľom  %(user)s:\n"
961"\n"
962"%(text)s"
963
964#: contrib/comments/models.py:265
965msgid "flag date"
966msgstr "označený dátum"
967
968#: contrib/comments/models.py:268
969msgid "user flag"
970msgstr "uživateľský príznak"
971
972#: contrib/comments/models.py:269
973msgid "user flags"
974msgstr "užívateľské príznaky"
975
976#: contrib/comments/models.py:273
977#, python-format
978msgid "Flag by %r"
979msgstr " %r návestie"
980
981#: contrib/comments/models.py:278
982msgid "deletion date"
983msgstr "dátum zmazania"
984
985#: contrib/comments/models.py:280
986msgid "moderator deletion"
987msgstr "zmazania moderátorom"
988
989#: contrib/comments/models.py:281
990msgid "moderator deletions"
991msgstr "Zmazané moderátorom"
992
993#: contrib/comments/models.py:285
994#, python-format
995msgid "Moderator deletion by %r"
996msgstr "Zmazanané moderátorom %r"
997
998#: contrib/comments/views/karma.py:20
999msgid "Anonymous users cannot vote"
1000msgstr "Hlasovať môžu len prihlásení užívatelia"
1001
1002#: contrib/comments/views/karma.py:24
1003msgid "Invalid comment ID"
1004msgstr "Chybné ID komentára"
1005
1006#: contrib/comments/views/karma.py:26
1007msgid "No voting for yourself"
1008msgstr "Nemôžete hlasovať za samého seba"
1009
1010#: contrib/comments/views/comments.py:28
1011msgid ""
1012"This rating is required because you've entered at least one other rating."
1013msgstr "Toto hlasovanie je nevyhnutné, lebo súvisí s predchádzjúcou voľbou."
1014
1015#: contrib/comments/views/comments.py:112
1016#, python-format
1017msgid ""
1018"This comment was posted by a user who has posted fewer than %(count)s "
1019"comment:\n"
1020"\n"
1021"%(text)s"
1022msgid_plural ""
1023"This comment was posted by a user who has posted fewer than %(count)s "
1024"comments:\n"
1025"\n"
1026"%(text)s"
1027msgstr[0] ""
1028"Tento komentár je od užívateľa, ktorý  poslal menej ako  %(count)s "
1029"príspevok\n"
1030"%(text)s"
1031msgstr[1] ""
1032"Tento komentár je od užívateľa, ktorý poslal menej ako  %(count)s "
1033"príspevkov .\n"
1034"%(text)s"
1035
1036#: contrib/comments/views/comments.py:117
1037#, python-format
1038msgid ""
1039"This comment was posted by a sketchy user:\n"
1040"\n"
1041"%(text)s"
1042msgstr ""
1043"Tento komentár je od užívateľa, ktorý sa rád vyjadruje v náznakoch:\n"
1044"\n"
1045"%(text)s"
1046
1047#: contrib/comments/views/comments.py:189
1048#: contrib/comments/views/comments.py:281
1049msgid "Only POSTs are allowed"
1050msgstr "Dovolené sú len POST"
1051
1052#: contrib/comments/views/comments.py:193
1053#: contrib/comments/views/comments.py:285
1054msgid "One or more of the required fields wasn't submitted"
1055msgstr "Jedno alebo viac povinných polí nebolo vložených"
1056
1057#: contrib/comments/views/comments.py:197
1058#: contrib/comments/views/comments.py:287
1059msgid "Somebody tampered with the comment form (security violation)"
1060msgstr ""
1061"Niekto sa pokúšal manipulovať s formulárom komentára (porušenie bezpečnosti)"
1062
1063#: contrib/comments/views/comments.py:207
1064#: contrib/comments/views/comments.py:293
1065msgid ""
1066"The comment form had an invalid 'target' parameter -- the object ID was "
1067"invalid"
1068msgstr ""
1069"Formulár komentára ma chybný 'target' parameter  -- ID objektu je neplatné"
1070
1071#: contrib/comments/views/comments.py:258
1072#: contrib/comments/views/comments.py:322
1073msgid "The comment form didn't provide either 'preview' or 'post'"
1074msgstr ""
1075"Formulár komentára neobsahuje ani jednu z možností 'náhľad' alebo 'odoslať'."
1076
1077#: contrib/comments/templates/comments/freeform.html:4
1078msgid "Your name:"
1079msgstr "Tvoje meno:"
1080
1081#: contrib/comments/templates/comments/freeform.html:5
1082#: contrib/comments/templates/comments/form.html:28
1083msgid "Comment:"
1084msgstr "Komentár:"
1085
1086#: contrib/comments/templates/comments/freeform.html:10
1087#: contrib/comments/templates/comments/form.html:35
1088msgid "Preview comment"
1089msgstr "Náhľad komentára"
1090
1091#: contrib/comments/templates/comments/form.html:6
1092#: contrib/comments/templates/comments/form.html:8
1093#: contrib/admin/templates/admin/login.html:17
1094msgid "Username:"
1095msgstr "Meno:"
1096
1097#: contrib/comments/templates/comments/form.html:6
1098#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:3
1099#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:5
1100#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:10
1101#: contrib/admin/templates/admin/base.html:25
1102#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:3
1103#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:9
1104#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:3
1105#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
1106#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:4
1107#: contrib/admin/templates/admin_doc/view_detail.html:4
1108#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_tag_index.html:5
1109#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_detail.html:4
1110#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_filter_index.html:5
1111#: contrib/admin/templates/admin_doc/missing_docutils.html:4
1112#: contrib/admin/templates/admin_doc/view_index.html:5
1113#: contrib/admin/templates/admin_doc/model_detail.html:3
1114#: contrib/admin/templates/admin_doc/index.html:4
1115#: contrib/admin/templates/admin_doc/model_index.html:5
1116msgid "Log out"
1117msgstr "Odhlásenie"
1118
1119#: contrib/comments/templates/comments/form.html:8
1120#: contrib/admin/templates/admin/login.html:20
1121msgid "Password:"
1122msgstr "Heslo:"
1123
1124#: contrib/comments/templates/comments/form.html:8
1125msgid "Forgotten your password?"
1126msgstr "Zabudli ste heslo?"
1127
1128#: contrib/comments/templates/comments/form.html:12
1129msgid "Ratings"
1130msgstr "Hodnotenia"
1131
1132#: contrib/comments/templates/comments/form.html:12
1133#: contrib/comments/templates/comments/form.html:23
1134msgid "Required"
1135msgstr "Požadované"
1136
1137#: contrib/comments/templates/comments/form.html:12
1138#: contrib/comments/templates/comments/form.html:23
1139msgid "Optional"
1140msgstr "Nepovinné"
1141
1142#: contrib/comments/templates/comments/form.html:23
1143msgid "Post a photo"
1144msgstr "Pošli foto"
1145
1146#: contrib/sites/models.py:15
1147msgid "domain name"
1148msgstr "názov domény"
1149
1150#: contrib/sites/models.py:16
1151msgid "display name"
1152msgstr "zobrazené meno"
1153
1154#: contrib/sites/models.py:20
1155msgid "site"
1156msgstr "web"
1157
1158#: contrib/sites/models.py:21
1159msgid "sites"
1160msgstr "weby"
1161
1162#: contrib/admin/filterspecs.py:42
1163#, python-format
1164msgid ""
1165"<h3>By %s:</h3>\n"
1166"<ul>\n"
1167msgstr ""
1168"<h3>Od %s:</h3>\n"
1169"<ul>\n"
1170
1171#: contrib/admin/filterspecs.py:72 contrib/admin/filterspecs.py:90
1172#: contrib/admin/filterspecs.py:145 contrib/admin/filterspecs.py:171
1173msgid "All"
1174msgstr "Všetko"
1175
1176#: contrib/admin/filterspecs.py:111
1177msgid "Any date"
1178msgstr "Lubovoľný  dátum"
1179
1180#: contrib/admin/filterspecs.py:112
1181msgid "Today"
1182msgstr "Dnes"
1183
1184#: contrib/admin/filterspecs.py:115
1185msgid "Past 7 days"
1186msgstr "Posledných 7 dní"
1187
1188#: contrib/admin/filterspecs.py:117
1189msgid "This month"
1190msgstr "Tento mesiac"
1191
1192#: contrib/admin/filterspecs.py:119
1193msgid "This year"
1194msgstr "Tento rok"
1195
1196#: contrib/admin/models.py:17
1197msgid "action time"
1198msgstr "čas udalosti"
1199
1200#: contrib/admin/models.py:20
1201msgid "object id"
1202msgstr "id objektu"
1203
1204#: contrib/admin/models.py:21
1205msgid "object repr"
1206msgstr "objekt repr"
1207
1208#: contrib/admin/models.py:22
1209msgid "action flag"
1210msgstr "príznak udalosti"
1211
1212#: contrib/admin/models.py:23
1213msgid "change message"
1214msgstr "zmeniť zprávu"
1215
1216#: contrib/admin/models.py:26
1217msgid "log entry"
1218msgstr "záznam priebehu"
1219
1220#: contrib/admin/models.py:27
1221msgid "log entries"
1222msgstr "záznamy priebehu"
1223
1224#: contrib/admin/templatetags/admin_list.py:254
1225msgid "All dates"
1226msgstr "Všetky dátumy"
1227
1228#: contrib/admin/views/decorators.py:10 contrib/auth/forms.py:60
1229msgid ""
1230"Please enter a correct username and password. Note that both fields are case-"
1231"sensitive."
1232msgstr ""
1233"Prosím, zadajte užívateľské meno a heslo. Rešpektujte  malé a veľké písmená."
1234
1235#: contrib/admin/views/decorators.py:24
1236#: contrib/admin/templates/admin/login.html:25
1237msgid "Log in"
1238msgstr "Prihlásenie"
1239
1240#: contrib/admin/views/decorators.py:62
1241msgid ""
1242"Please log in again, because your session has expired. Don't worry: Your "
1243"submission has been saved."
1244msgstr ""
1245"Vaša session vypršala. Prosím, príhlaste sa znovu. Nemusíte sa obávať, vaše "
1246"údaje boli uchované."
1247
1248#: contrib/admin/views/decorators.py:69
1249msgid ""
1250"Looks like your browser isn't configured to accept cookies. Please enable "
1251"cookies, reload this page, and try again."
1252msgstr ""
1253"Vyzerá to tak, že váš prehliadač nemá povolené cookies. Prosím, povoľte si "
1254"cookies a skúste znova načítať stránku."
1255
1256#: contrib/admin/views/decorators.py:83
1257msgid "Usernames cannot contain the '@' character."
1258msgstr "Užívateľské meno nemože obsahovať znak '@'."
1259
1260#: contrib/admin/views/decorators.py:85
1261#, python-format
1262msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
1263msgstr ""
1264"Vaša e-mailová adresa nie je užívateľským menom. Skúste použiť meno '%s'."
1265
1266#: contrib/admin/views/auth.py:20 contrib/admin/views/main.py:264
1267#, python-format
1268msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully."
1269msgstr "Objekt  %(name)s \"%(obj)s\" bol úspešne pridaný."
1270
1271#: contrib/admin/views/auth.py:25 contrib/admin/views/main.py:268
1272#: contrib/admin/views/main.py:354
1273msgid "You may edit it again below."
1274msgstr "Môžete pokračovať v zmenách."
1275
1276#: contrib/admin/views/auth.py:31
1277msgid "Add user"
1278msgstr "Pridať užívateľa"
1279
1280#: contrib/admin/views/auth.py:58
1281msgid "Password changed successfully."
1282msgstr "Heslo bolo úspešne zmenené."
1283
1284#: contrib/admin/views/auth.py:65
1285#, python-format
1286msgid "Change password: %s"
1287msgstr "Zmeniť heslo: %s"
1288
1289#: contrib/admin/views/main.py:230
1290msgid "Site administration"
1291msgstr "Administrácia"
1292
1293#: contrib/admin/views/main.py:278 contrib/admin/views/main.py:363
1294#, python-format
1295msgid "You may add another %s below."
1296msgstr "Môžete pokračovať v pridávaní ďaľších %s."
1297
1298#: contrib/admin/views/main.py:296
1299#, python-format
1300msgid "Add %s"
1301msgstr "Pridaj %s"
1302
1303#: contrib/admin/views/main.py:342
1304#, python-format
1305msgid "Added %s."
1306msgstr "Bol pridaný %s."
1307
1308#: contrib/admin/views/main.py:344
1309#, python-format
1310msgid "Changed %s."
1311msgstr "Bol zmenený %s"
1312
1313#: contrib/admin/views/main.py:346
1314#, python-format
1315msgid "Deleted %s."
1316msgstr "Bol vymazaný %s."
1317
1318#: contrib/admin/views/main.py:349
1319msgid "No fields changed."
1320msgstr "Polia neboli zmenené."
1321
1322#: contrib/admin/views/main.py:352
1323#, python-format
1324msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was changed successfully."
1325msgstr "Objekt %(name)s \"%(obj)s\" boli úspešne zmenený."
1326
1327#: contrib/admin/views/main.py:360
1328#, python-format
1329msgid ""
1330"The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
1331msgstr ""
1332"Objekt %(name)s \"%(obj)s\" bol úspešne zmenený. Ďalšie zmeny môžeš urobiť "
1333"zase nižšie."
1334
1335#: contrib/admin/views/main.py:398
1336#, python-format
1337msgid "Change %s"
1338msgstr "Zmeniť %s"
1339
1340#: contrib/admin/views/main.py:483
1341#, python-format
1342msgid "One or more %(fieldname)s in %(name)s: %(obj)s"
1343msgstr "Jeden alebo viac %(fieldname)s v %(name)s: %(obj)s"
1344
1345#: contrib/admin/views/main.py:488
1346#, python-format
1347msgid "One or more %(fieldname)s in %(name)s:"
1348msgstr "Jeden alebo viac %(fieldname)s v %(name)s:"
1349
1350#: contrib/admin/views/main.py:520
1351#, python-format
1352msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was deleted successfully."
1353msgstr "Objekt %(name)s \"%(obj)s\" bol úspešne vymazaný."
1354
1355#: contrib/admin/views/main.py:523
1356msgid "Are you sure?"
1357msgstr "Ste si istý?"
1358
1359#: contrib/admin/views/main.py:545
1360#, python-format
1361msgid "Change history: %s"
1362msgstr "Zmeniť históriu: %s"
1363
1364#: contrib/admin/views/main.py:579
1365#, python-format
1366msgid "Select %s"
1367msgstr "Výber %s"
1368
1369#: contrib/admin/views/main.py:579
1370#, python-format
1371msgid "Select %s to change"
1372msgstr "Ktorý %s sa má zmeniť?"
1373
1374#: contrib/admin/views/main.py:780
1375msgid "Database error"
1376msgstr "Chyba databázy"
1377
1378#: contrib/admin/views/doc.py:47 contrib/admin/views/doc.py:49
1379#: contrib/admin/views/doc.py:51
1380msgid "tag:"
1381msgstr "označovač:"
1382
1383#: contrib/admin/views/doc.py:78 contrib/admin/views/doc.py:80
1384#: contrib/admin/views/doc.py:82
1385msgid "filter:"
1386msgstr ""
1387
1388#: contrib/admin/views/doc.py:136 contrib/admin/views/doc.py:138
1389#: contrib/admin/views/doc.py:140
1390msgid "view:"
1391msgstr "prehľad:"
1392
1393#: contrib/admin/views/doc.py:165
1394#, python-format
1395msgid "App %r not found"
1396msgstr "Aplikáciu %r sa nepodarilo nájsť."
1397
1398#: contrib/admin/views/doc.py:172
1399#, python-format
1400msgid "Model %(name)r not found in app %(label)r"
1401msgstr "Model %(name)r sa nenachádza v aplikácii %(label)r"
1402
1403#: contrib/admin/views/doc.py:184
1404#, python-format
1405msgid "the related `%(label)s.%(type)s` object"
1406msgstr "Prepojenie na objekt `%(label)s.%(type)s`"
1407
1408#: contrib/admin/views/doc.py:184 contrib/admin/views/doc.py:206
1409#: contrib/admin/views/doc.py:220 contrib/admin/views/doc.py:225
1410msgid "model:"
1411msgstr ""
1412
1413#: contrib/admin/views/doc.py:215
1414#, python-format
1415msgid "related `%(label)s.%(name)s` objects"
1416msgstr "súvisiace objekty `%(label)s.%(name)s`"
1417
1418#: contrib/admin/views/doc.py:220
1419#, python-format
1420msgid "all %s"
1421msgstr "všetky %s"
1422
1423#: contrib/admin/views/doc.py:225
1424#, python-format
1425msgid "number of %s"
1426msgstr "počet %s"
1427
1428#: contrib/admin/views/doc.py:230
1429#, python-format
1430msgid "Fields on %s objects"
1431msgstr "Polia objektu %s"
1432
1433#: contrib/admin/views/doc.py:292 contrib/admin/views/doc.py:303
1434#: contrib/admin/views/doc.py:305 contrib/admin/views/doc.py:311
1435#: contrib/admin/views/doc.py:312 contrib/admin/views/doc.py:314
1436msgid "Integer"
1437msgstr "Celé číslo"
1438
1439#: contrib/admin/views/doc.py:293
1440msgid "Boolean (Either True or False)"
1441msgstr "Logická hodnota (True alebo False)"
1442
1443#: contrib/admin/views/doc.py:294 contrib/admin/views/doc.py:313
1444#, python-format
1445msgid "String (up to %(maxlength)s)"
1446msgstr "Dĺžka reťazca (maximálne do %(maxlength)s znakov)"
1447
1448#: contrib/admin/views/doc.py:295
1449msgid "Comma-separated integers"
1450msgstr "Celé čísla oddelené čiarkou"
1451
1452#: contrib/admin/views/doc.py:296
1453msgid "Date (without time)"
1454msgstr "Dátum (bez času)"
1455
1456#: contrib/admin/views/doc.py:297
1457msgid "Date (with time)"
1458msgstr "Dátum (a čas)"
1459
1460#: contrib/admin/views/doc.py:298
1461msgid "Decimal number"
1462msgstr "Desatinné číslo"
1463
1464#: contrib/admin/views/doc.py:299
1465msgid "E-mail address"
1466msgstr "E-mailová adresa"
1467
1468#: contrib/admin/views/doc.py:300 contrib/admin/views/doc.py:301
1469#: contrib/admin/views/doc.py:304
1470msgid "File path"
1471msgstr "Cesta k súboru"
1472
1473#: contrib/admin/views/doc.py:302
1474msgid "Floating point number"
1475msgstr "Císlo s pohyblivou čiarkou"
1476
1477#: contrib/admin/views/doc.py:308
1478msgid "Boolean (Either True, False or None)"
1479msgstr "Logická hodnota (True, False alebo None)"
1480
1481#: contrib/admin/views/doc.py:309
1482msgid "Relation to parent model"
1483msgstr "Má vzťah k nadradenému modelu"
1484
1485#: contrib/admin/views/doc.py:310
1486msgid "Phone number"
1487msgstr "Číslo telefónu"
1488
1489#: contrib/admin/views/doc.py:315
1490msgid "Text"
1491msgstr "Text"
1492
1493#: contrib/admin/views/doc.py:316
1494msgid "Time"
1495msgstr "Čas"
1496
1497#: contrib/admin/views/doc.py:317 contrib/flatpages/models.py:7
1498msgid "URL"
1499msgstr "URL"
1500
1501#: contrib/admin/views/doc.py:318
1502msgid "U.S. state (two uppercase letters)"
1503msgstr "Štát USA (dve veľké písmena)"
1504
1505#: contrib/admin/views/doc.py:319
1506msgid "XML text"
1507msgstr "XML text"
1508
1509#: contrib/admin/views/doc.py:345
1510#, python-format
1511msgid "%s does not appear to be a urlpattern object"
1512msgstr "%s nie je urlpattern objekt"
1513
1514#: contrib/admin/templates/widget/file.html:2
1515msgid "Currently:"
1516msgstr "Aktuálne:"
1517
1518#: contrib/admin/templates/widget/file.html:3
1519msgid "Change:"
1520msgstr "Zmeniť:"
1521
1522#: contrib/admin/templates/widget/date_time.html:3
1523msgid "Date:"
1524msgstr "Dátum:"
1525
1526#: contrib/admin/templates/widget/date_time.html:4
1527msgid "Time:"
1528msgstr "Čas:"
1529
1530#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:3
1531#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:5
1532#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:10
1533#: contrib/admin/templates/admin/base.html:25
1534#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:3
1535#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:9
1536#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:3
1537#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
1538#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
1539msgid "Documentation"
1540msgstr "Dokumentácia"
1541
1542#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:3
1543#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:5
1544#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:10
1545#: contrib/admin/templates/admin/base.html:25
1546#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:3
1547#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:9
1548#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:15
1549#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:46
1550#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:3
1551#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
1552#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:4
1553#: contrib/admin/templates/admin_doc/view_detail.html:4
1554#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_tag_index.html:5
1555#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_detail.html:4
1556#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_filter_index.html:5
1557#: contrib/admin/templates/admin_doc/missing_docutils.html:4
1558#: contrib/admin/templates/admin_doc/view_index.html:5
1559#: contrib/admin/templates/admin_doc/model_detail.html:3
1560#: contrib/admin/templates/admin_doc/index.html:4
1561#: contrib/admin/templates/admin_doc/model_index.html:5
1562msgid "Change password"
1563msgstr "Zmeniť heslo"
1564
1565#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
1566#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:6
1567#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
1568#: contrib/admin/templates/admin/invalid_setup.html:4
1569#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:13
1570#: contrib/admin/templates/admin/base.html:30
1571#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:6
1572#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:12
1573#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
1574#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
1575#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:4
1576#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
1577#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
1578#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
1579msgid "Home"
1580msgstr "Začiatok"
1581
1582#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
1583#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:21
1584msgid "History"
1585msgstr "História"
1586
1587#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:18
1588msgid "Date/time"
1589msgstr "Dátum a čas"
1590
1591#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:19
1592msgid "User"
1593msgstr "Uživateľ"
1594
1595#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:20
1596msgid "Action"
1597msgstr "Udalosť"
1598
1599#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:26
1600msgid "DATE_WITH_TIME_FULL"
1601msgstr "DATE_WITH_TIME_FULL"
1602
1603#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:36
1604msgid ""
1605"This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this "
1606"admin site."
1607msgstr ""
1608"Tento object nemá históriu vykonaných zmien. Možno nebol pridaný "
1609"prostredníctvom tohoto administračného rozhrania."
1610
1611#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:12
1612#, python-format
1613msgid "Add %(name)s"
1614msgstr "Pridať %(name)s"
1615
1616#: contrib/admin/templates/admin/filter.html:2
1617#, python-format
1618msgid " By %(filter_title)s "
1619msgstr "Podľa %(filter_title)s "
1620
1621#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
1622msgid "Server error"
1623msgstr "Chyba servera"
1624
1625#: contrib/admin/templates/admin/500.html:6
1626msgid "Server error (500)"
1627msgstr "Chyba servera (500)"
1628
1629#: contrib/admin/templates/admin/500.html:9
1630msgid "Server Error <em>(500)</em>"
1631msgstr "Chyba servera <em>(500)</em>"
1632
1633#: contrib/admin/templates/admin/500.html:10
1634msgid ""
1635"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
1636"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
1637msgstr ""
1638"Vznikla neočakávaná chyba. Prostredníctvom e-mailu bol o nej informovaný "
1639"správca a dá sa predpokladať, že bude v krátkej dobe odstránená. Ďakujeme za "
1640"pochopenie."
1641
1642#: contrib/admin/templates/admin/invalid_setup.html:8
1643msgid ""
1644"Something's wrong with your database installation. Make sure the appropriate "
1645"database tables have been created, and make sure the database is readable by "
1646"the appropriate user."
1647msgstr ""
1648"S inštaláciou alebo nastavením vašej databázy nie je niečo v poriadku. "
1649"Uistite sa, že ste vytvorili potrebné databázové tabuľky. Taktiež "
1650"skontrolujte, či má systémový užívateľ, pod ktorým beží aplikácia, právo na "
1651"prístup k databáze a čítanie súborov databázy."
1652
1653#: contrib/admin/templates/admin/search_form.html:8
1654msgid "Go"
1655msgstr "Choď"
1656
1657#: contrib/admin/templates/admin/search_form.html:10
1658#, python-format
1659msgid "1 result"
1660msgid_plural "%(counter)s results"
1661msgstr[0] "1 výsledok"
1662msgstr[1] "%(counter)s výsledkov"
1663
1664#: contrib/admin/templates/admin/search_form.html:10
1665#, python-format
1666msgid "%(full_result_count)s total"
1667msgstr "%(full_result_count)s spolu"
1668
1669#: contrib/admin/templates/admin/pagination.html:10
1670msgid "Show all"
1671msgstr "Zobraziť všetky"
1672
1673#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:4
1674msgid "Django site admin"
1675msgstr "Django administrácia"
1676
1677#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:7
1678msgid "Django administration"
1679msgstr "Administrácia Django"
1680
1681#: contrib/admin/templates/admin/filters.html:4
1682msgid "Filter"
1683msgstr "Filter"
1684
1685#: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
1686#: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
1687msgid "Page not found"
1688msgstr "Stránka nebola nájdená"
1689
1690#: contrib/admin/templates/admin/404.html:10
1691msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
1692msgstr "Ľutujeme, ale požadovaná stránka nebola nájdená."
1693
1694#: contrib/admin/templates/admin/index.html:17
1695#, python-format
1696msgid "Models available in the %(name)s application."
1697msgstr "Modely dostupné v aplikácii %(name)s."
1698
1699#: contrib/admin/templates/admin/index.html:18
1700#, python-format
1701msgid "%(name)s"
1702msgstr "%(name)s"
1703
1704#: contrib/admin/templates/admin/index.html:28
1705#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:15
1706msgid "Add"
1707msgstr "Pridať"
1708
1709#: contrib/admin/templates/admin/index.html:34
1710msgid "Change"
1711msgstr "Zmeniť"
1712
1713#: contrib/admin/templates/admin/index.html:44
1714msgid "You don't have permission to edit anything."
1715msgstr "Nemáte právo na vykonávanie zmien."
1716
1717#: contrib/admin/templates/admin/index.html:52
1718msgid "Recent Actions"
1719msgstr "Posledné udalosti"
1720
1721#: contrib/admin/templates/admin/index.html:53
1722msgid "My Actions"
1723msgstr "Moje udalosti"
1724
1725#: contrib/admin/templates/admin/index.html:57
1726msgid "None available"
1727msgstr "Nedostupné"
1728
1729#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:22
1730msgid "View on site"
1731msgstr "Pozrieť na stránke"
1732
1733#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:32
1734#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:24
1735msgid "Please correct the error below."
1736msgid_plural "Please correct the errors below."
1737msgstr[0] "Prosím, opravte chybu uvedenú nižšie."
1738msgstr[1] "Prosím, opravte chyby uvedené nižšie."
1739
1740#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:50
1741msgid "Ordering"
1742msgstr "Radenie"
1743
1744#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:53
1745msgid "Order:"
1746msgstr "Poradie:"
1747
1748#: contrib/admin/templates/admin/base.html:25
1749msgid "Welcome,"
1750msgstr "Vitajte,"
1751
1752#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:9
1753#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:3
1754msgid "Delete"
1755msgstr "Vymazať"
1756
1757#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:14
1758#, python-format
1759msgid ""
1760"Deleting the %(object_name)s '%(escaped_object)s' would result in deleting "
1761"related objects, but your account doesn't have permission to delete the "
1762"following types of objects:"
1763msgstr ""
1764"Zmazanie objektu %(object_name)s '%(escaped_object)s' by spôsobilo zmazanie "
1765"súvisiacich objektov, avšak vaše užívateľské práva vám neumožňujú zmazať "
1766"nasledujúce typy objektov:"
1767
1768#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:21
1769#, python-format
1770msgid ""
1771"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(escaped_object)s\"? "
1772"All of the following related items will be deleted:"
1773msgstr ""
1774"Ste si istý, že chcete zmazať objekt %(object_name)s \"%(escaped_object)s\"? "
1775"Zmazané budú aj všetky tieto súvisiace objekty:"
1776
1777#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:26
1778msgid "Yes, I'm sure"
1779msgstr "Áno, som si istý"
1780
1781#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:4
1782msgid "Save as new"
1783msgstr "Uložiť ako nový"
1784
1785#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:5
1786msgid "Save and add another"
1787msgstr "Uložiť a pridať ďaľší"
1788
1789#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:6
1790msgid "Save and continue editing"
1791msgstr "Uložiť a pokračovať v zmenách"
1792
1793#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:7
1794msgid "Save"
1795msgstr "Uložiť"
1796
1797#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:28
1798#, python-format
1799msgid "Enter a new password for the user <strong>%(username)s</strong>."
1800msgstr "Zadajte nové heslo pre užívateľa <strong>%(username)s</strong>."
1801
1802#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:34
1803#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:18
1804msgid "Password"
1805msgstr "Heslo"
1806
1807#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:39
1808#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:23
1809msgid "Password (again)"
1810msgstr "Heslo (potvrdiť)"
1811
1812#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:40
1813#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:24
1814msgid "Enter the same password as above, for verification."
1815msgstr "Znova zadajte heslo kvôli overeniu."
1816
1817#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:6
1818msgid ""
1819"First, enter a username and password. Then, you'll be able to edit more user "
1820"options."
1821msgstr ""
1822"Najskôr zadajte užívateľské meno a heslo. Neskôr budete môcť upraviť ostatné "
1823"užívateľské nastavnia."
1824
1825#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:12
1826msgid "Username"
1827msgstr "Užívateľské meno"
1828
1829#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
1830#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
1831#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:6
1832#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:10
1833msgid "Password change"
1834msgstr "Zmena heslo"
1835
1836#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:6
1837#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:10
1838msgid "Password change successful"
1839msgstr "Heslo bolo úspešne zmenené"
1840
1841#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:12
1842msgid "Your password was changed."
1843msgstr "Vaše heslo bolo zmenené."
1844
1845#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
1846#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:6
1847#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:10
1848#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
1849msgid "Password reset"
1850msgstr "Obnovenie hesla"
1851
1852#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:12
1853msgid ""
1854"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset "
1855"your password and e-mail the new one to you."
1856msgstr ""
1857"Zabudli ste svoje heslo? Zadajte svoju e-mailovú adresu, na ktorú vám bude "
1858"zaslané nové heslo."
1859
1860#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
1861msgid "E-mail address:"
1862msgstr "E-mailová adresa:"
1863
1864#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
1865msgid "Reset my password"
1866msgstr "Obnova môjho hesla"
1867
1868#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:8
1869msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
1870msgstr "Ďakujeme vám, za čas strávený na našich stránkach."
1871
1872#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:10
1873msgid "Log in again"
1874msgstr "Prihlásiť sa znovu"
1875
1876#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:6
1877#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:10
1878msgid "Password reset successful"
1879msgstr "Heslo bolo úspešne obnovené"
1880
1881#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:12
1882msgid ""
1883"We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You "
1884"should be receiving it shortly."
1885msgstr ""
1886"Bolo vám zaslané nové heslo na uvedenú adresu. Mali by ste ho obdržať v "
1887"najbližšej dobe."
1888
1889#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:12
1890msgid ""
1891"Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
1892"password twice so we can verify you typed it in correctly."
1893msgstr ""
1894"Z bezpečnostných dôvodov zadajte najskôr staré heslo a potom dva krát nové "
1895"heslo, tak aby sa mohlo overiť, či nevznikol preklep."
1896
1897#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:17
1898msgid "Old password:"
1899msgstr "Staré heslo:"
1900
1901#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:19
1902msgid "New password:"
1903msgstr "Nové heslo:"
1904
1905#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:21
1906msgid "Confirm password:"
1907msgstr "Potvrdenie hesla:"
1908
1909#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:23
1910msgid "Change my password"
1911msgstr "Zmeň svoje heslo"
1912
1913#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:2
1914msgid "You're receiving this e-mail because you requested a password reset"
1915msgstr "Dostali ste túto správu, lebo ste si vyžiadali obnovu hesla."
1916
1917#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:3
1918#, python-format
1919msgid "for your user account at %(site_name)s"
1920msgstr "pre váš užívateľský účet na %(site_name)s"
1921
1922#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:5
1923#, python-format
1924msgid "Your new password is: %(new_password)s"
1925msgstr "Vaše nové heslo je: %(new_password)s"
1926
1927#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:7
1928msgid "Feel free to change this password by going to this page:"
1929msgstr "Heslo si kľudne môžete zmeniť na tejto stránke:"
1930
1931#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:11
1932msgid "Your username, in case you've forgotten:"
1933msgstr "Vaše užívateľské meno, pre prípad, že ste zabudli:"
1934
1935#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:13
1936msgid "Thanks for using our site!"
1937msgstr "Ďakujeme vám, že využívate služby našej stránky!"
1938
1939#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:15
1940#, python-format
1941msgid "The %(site_name)s team"
1942msgstr "Tím %(site_name)s"
1943
1944#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
1945msgid "Bookmarklets"
1946msgstr "Záložky"
1947
1948#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:5
1949msgid "Documentation bookmarklets"
1950msgstr "Dokumentácia záložiek"
1951
1952#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:9
1953msgid ""
1954"\n"
1955"<p class=\"help\">To install bookmarklets, drag the link to your bookmarks\n"
1956"toolbar, or right-click the link and add it to your bookmarks. Now you can\n"
1957"select the bookmarklet from any page in the site.  Note that some of these\n"
1958"bookmarklets require you to be viewing the site from a computer designated\n"
1959"as \"internal\" (talk to your system administrator if you aren't sure if\n"
1960"your computer is \"internal\").</p>\n"
1961msgstr ""
1962"\n"
1963"<p class=\"help\">Ak chete nainštalovať záložky, pretiahnite linku do vášho "
1964"panela so záložkami\n"
1965"alebo kliknite pravým tlačidlom myši na linku a pridajte ju do svojich "
1966"záložiek.\n"
1967"Následne môžete záložky použiť na stránkach. Všimnite si, že použitie "
1968"niektorých záložiek vyžaduje, aby bol váš počítač pridaný do zoznamu "
1969"INTERNAL_IPS. Ak nie ste si istý, že ste v tomto zozname, oslovte vášho "
1970"administrátora.</p>\n"
1971
1972#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:19
1973msgid "Documentation for this page"
1974msgstr "Dokumentácia k tejto stránke"
1975
1976#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:20
1977msgid ""
1978"Jumps you from any page to the documentation for the view that generates "
1979"that page."
1980msgstr ""
1981"Skočte z ľubovoľnej stránky do dokumentácie, kde je popísané, ako sa táto "
1982"stránka generuje."
1983
1984#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:22
1985msgid "Show object ID"
1986msgstr "Zobraziť ID objektu."
1987
1988#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:23
1989msgid ""
1990"Shows the content-type and unique ID for pages that represent a single "
1991"object."
1992msgstr "Zobrazuje content-type a ID stránok, ktoré reprezentujú jediný objekt."
1993
1994#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:25
1995msgid "Edit this object (current window)"
1996msgstr "Editácia tohoto objektu (v aktuálnom okne)"
1997
1998#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:26
1999msgid "Jumps to the admin page for pages that represent a single object."
2000msgstr "Skočiť na stránku admina, ktorá reprezentuje tento jeden objekt."
2001
2002#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:28
2003msgid "Edit this object (new window)"
2004msgstr "Editácia tohoto objektu (v novom okne)"
2005
2006#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:29
2007msgid "As above, but opens the admin page in a new window."
2008msgstr "To isté ako predtým, akurát otvorí administračnú stránku v novom okne."
2009
2010#: contrib/contenttypes/models.py:37
2011msgid "python model class name"
2012msgstr "pythonové meno triedy modelu"
2013
2014#: contrib/contenttypes/models.py:40
2015msgid "content type"
2016msgstr "typ obsahu"
2017
2018#: contrib/contenttypes/models.py:41
2019msgid "content types"
2020msgstr "typy obsahu"
2021
2022#: contrib/auth/views.py:41
2023msgid "Logged out"
2024msgstr "Odhlásený"
2025
2026#: contrib/auth/models.py:51 contrib/auth/models.py:71
2027msgid "name"
2028msgstr "meno"
2029
2030#: contrib/auth/models.py:53
2031msgid "codename"
2032msgstr "codename"
2033
2034#: contrib/auth/models.py:56
2035msgid "permission"
2036msgstr "povolenie"
2037
2038#: contrib/auth/models.py:57 contrib/auth/models.py:72
2039msgid "permissions"
2040msgstr "práva"
2041
2042#: contrib/auth/models.py:75
2043msgid "group"
2044msgstr "skupina"
2045
2046#: contrib/auth/models.py:76 contrib/auth/models.py:116
2047msgid "groups"
2048msgstr "skupiny"
2049
2050#: contrib/auth/models.py:106
2051msgid "username"
2052msgstr "užívateľské meno"
2053
2054#: contrib/auth/models.py:106
2055msgid ""
2056"Required. 30 characters or fewer. Alphanumeric characters only (letters, "
2057"digits and underscores)."
2058msgstr ""
2059"Povinná položka s dĺžkou 30 znakov alebo menej. Povolené sú len "
2060"alfanumerické znaky (písmená, čísla a podtržník)."
2061
2062#: contrib/auth/models.py:107
2063msgid "first name"
2064msgstr "krstné meno"
2065
2066#: contrib/auth/models.py:108
2067msgid "last name"
2068msgstr "priezvisko"
2069
2070#: contrib/auth/models.py:109
2071msgid "e-mail address"
2072msgstr "e-mailová adresa"
2073
2074#: contrib/auth/models.py:110
2075msgid "password"
2076msgstr "heslo"
2077
2078#: contrib/auth/models.py:110
2079msgid ""
2080"Use '[algo]$[salt]$[hexdigest]' or use the <a href=\"password/\">change "
2081"password form</a>."
2082msgstr ""
2083"Použite '[algo]$[salt]$[hexdigest]' alebo <a href=\"password/\">formulár na "
2084"zmenu hesla</a>."
2085
2086#: contrib/auth/models.py:111
2087msgid "staff status"
2088msgstr "zamestnanec"
2089
2090#: contrib/auth/models.py:111
2091msgid "Designates whether the user can log into this admin site."
2092msgstr ""
2093"Určuje, či má užívateľ oprávnenie prihlásiť sa do administračnej časti."
2094
2095#: contrib/auth/models.py:112
2096msgid "active"
2097msgstr "aktívny"
2098
2099#: contrib/auth/models.py:112
2100msgid ""
2101"Designates whether this user can log into the Django admin. Unselect this "
2102"instead of deleting accounts."
2103msgstr ""
2104"Určuje, či je účet aktívny. Odškrtnite, ak chcete deaktivovať užívateľský "
2105"účet."
2106
2107#: contrib/auth/models.py:113
2108msgid "superuser status"
2109msgstr "superužívateľ"
2110
2111#: contrib/auth/models.py:113
2112msgid ""
2113"Designates that this user has all permissions without explicitly assigning "
2114"them."
2115msgstr ""
2116"Určuje, či užívateľ získava automaticky všetky práva aj bez priameho "
2117"priradenia."
2118
2119#: contrib/auth/models.py:114
2120msgid "last login"
2121msgstr "naposledy prihlásený"
2122
2123#: contrib/auth/models.py:115
2124msgid "date joined"
2125msgstr "dátum registrácie"
2126
2127#: contrib/auth/models.py:117
2128msgid ""
2129"In addition to the permissions manually assigned, this user will also get "
2130"all permissions granted to each group he/she is in."
2131msgstr ""
2132"Okrem ručne zadaných práv bude mať užívateľ aj všetky práva prislúchajúce "
2133"skupinám, v ktorých sa nachádza."
2134
2135#: contrib/auth/models.py:118
2136msgid "user permissions"
2137msgstr "užívateľské práva"
2138
2139#: contrib/auth/models.py:122
2140msgid "user"
2141msgstr "uživateľ"
2142
2143#: contrib/auth/models.py:123
2144msgid "users"
2145msgstr "užívatelia"
2146
2147#: contrib/auth/models.py:129
2148msgid "Personal info"
2149msgstr "Osobné údaje"
2150
2151#: contrib/auth/models.py:130
2152msgid "Permissions"
2153msgstr "Práva"
2154
2155#: contrib/auth/models.py:131
2156msgid "Important dates"
2157msgstr "Dôležité dátumy"
2158
2159#: contrib/auth/models.py:132
2160msgid "Groups"
2161msgstr "Skupiny"
2162
2163#: contrib/auth/models.py:274
2164msgid "message"
2165msgstr "správa"
2166
2167#: contrib/auth/forms.py:17 contrib/auth/forms.py:138
2168msgid "The two password fields didn't match."
2169msgstr "Pole hesla a jeho potvrdenie sa nezhodujú."
2170
2171#: contrib/auth/forms.py:25
2172msgid "A user with that username already exists."
2173msgstr "Užívateľ s týmto užívateľským menom už existuje."
2174
2175#: contrib/auth/forms.py:53
2176msgid ""
2177"Your Web browser doesn't appear to have cookies enabled. Cookies are "
2178"required for logging in."
2179msgstr ""
2180"Váš prehliadač nemá povolené cookies. Cookies sú potrebné pre úspešné "
2181"prihlásenie."
2182
2183#: contrib/auth/forms.py:62
2184msgid "This account is inactive."
2185msgstr "Účet je deaktivovaný."
2186
2187#: contrib/auth/forms.py:84
2188msgid ""
2189"That e-mail address doesn't have an associated user account. Are you sure "
2190"you've registered?"
2191msgstr ""
2192"K danej e-mailovej adrese neexistuje užívateľský účet. Ste si istý, že ste "
2193"sa zaregistrovali?"
2194
2195#: contrib/auth/forms.py:117
2196msgid "The two 'new password' fields didn't match."
2197msgstr "Pole nového hesla a jeho potvrdenie sa nezhodujú."
2198
2199#: contrib/auth/forms.py:124
2200msgid "Your old password was entered incorrectly. Please enter it again."
2201msgstr "Vaše staré heslo nebolo zadané správne. Prosím, zadajte heslo znova."
2202
2203#: contrib/localflavor/uk/forms.py:18
2204msgid "Enter a postcode. A space is required between the two postcode parts."
2205msgstr ""
2206"Zadajte britský poštový kód (PSČ). Medzera medzi dvomi časťami kódu je "
2207"povinná."
2208
2209#: contrib/localflavor/br/forms.py:18
2210msgid "Enter a zip code in the format XXXXX-XXX."
2211msgstr "Vložte poštové smerovacie číslo v tvare XXXXX-XXX."
2212
2213#: contrib/localflavor/br/forms.py:30
2214msgid "Phone numbers must be in XX-XXXX-XXXX format."
2215msgstr "Telefónne číslo musí mať formát XX-XXXX-XXXX. "
2216
2217#: contrib/localflavor/br/forms.py:72
2218msgid "This field requires only numbers."
2219msgstr "Toto pole je môže obsahovať len čísla."
2220
2221#: contrib/localflavor/br/forms.py:74
2222msgid "This field requires at most 11 digits or 14 characters."
2223msgstr "Toto pole môže mať najviac 11 čisiel  alebo 14 písmen."
2224
2225#: contrib/localflavor/br/forms.py:84
2226msgid "Invalid CPF number."
2227msgstr "Chybné CPF číslo."
2228
2229#: contrib/localflavor/br/forms.py:106
2230msgid "This field requires at least 14 digits"
2231msgstr "Toto pole vyžaduje minimale 14 číslic."
2232
2233#: contrib/localflavor/br/forms.py:116
2234msgid "Invalid CNPJ number."
2235msgstr "Chybné CNJP číslo."
2236
2237#: contrib/localflavor/au/forms.py:18
2238msgid "Enter a 4 digit post code."
2239msgstr "Vložte 4 čísla poštového smerovacieho čísla."
2240
2241#: contrib/localflavor/fr/forms.py:17 contrib/localflavor/de/forms.py:16
2242#: contrib/localflavor/fi/forms.py:14
2243msgid "Enter a zip code in the format XXXXX."
2244msgstr "Vložte poštové smerovacie číslo v tvare XXXXX."
2245
2246#: contrib/localflavor/us/forms.py:18
2247msgid "Enter a zip code in the format XXXXX or XXXXX-XXXX."
2248msgstr "Zadajte americký poštový kód (ZIP) vo formáte XXXXX alebo XXXXX-XXXX."
2249
2250#: contrib/localflavor/us/forms.py:51
2251msgid "Enter a valid U.S. Social Security number in XXX-XX-XXXX format."
2252msgstr "Vložte platné U.S. číslo sociálneho poistenia vo formáte XXX-XX-XXXX."
2253
2254#: contrib/localflavor/de/de_states.py:5
2255msgid "Baden-Wuerttemberg"
2256msgstr ""
2257
2258#: contrib/localflavor/de/de_states.py:6
2259msgid "Bavaria"
2260msgstr "Bavórsko"
2261
2262#: contrib/localflavor/de/de_states.py:7
2263msgid "Berlin"
2264msgstr "Berlín"
2265
2266#: contrib/localflavor/de/de_states.py:8
2267msgid "Brandenburg"
2268msgstr ""
2269
2270#: contrib/localflavor/de/de_states.py:9
2271msgid "Bremen"
2272msgstr ""
2273
2274#: contrib/localflavor/de/de_states.py:10
2275msgid "Hamburg"
2276msgstr ""
2277
2278#: contrib/localflavor/de/de_states.py:11
2279msgid "Hessen"
2280msgstr ""
2281
2282#: contrib/localflavor/de/de_states.py:12
2283msgid "Mecklenburg-Western Pomerania"
2284msgstr ""
2285
2286#: contrib/localflavor/de/de_states.py:13
2287msgid "Lower Saxony"
2288msgstr ""
2289
2290#: contrib/localflavor/de/de_states.py:14
2291msgid "North Rhine-Westphalia"
2292msgstr ""
2293
2294#: contrib/localflavor/de/de_states.py:15
2295msgid "Rhineland-Palatinate"
2296msgstr ""
2297
2298#: contrib/localflavor/de/de_states.py:16
2299msgid "Saarland"
2300msgstr ""
2301
2302#: contrib/localflavor/de/de_states.py:17
2303msgid "Saxony"
2304msgstr ""
2305
2306#: contrib/localflavor/de/de_states.py:18
2307msgid "Saxony-Anhalt"
2308msgstr ""
2309
2310#: contrib/localflavor/de/de_states.py:19
2311msgid "Schleswig-Holstein"
2312msgstr ""
2313
2314#: contrib/localflavor/de/de_states.py:20
2315msgid "Thuringia"
2316msgstr ""
2317
2318#: contrib/localflavor/de/forms.py:60
2319msgid ""
2320"Enter a valid German identity card number in XXXXXXXXXXX-XXXXXXX-XXXXXXX-X "
2321"format."
2322msgstr ""
2323
2324#: contrib/localflavor/jp/forms.py:21
2325msgid "Enter a postal code in the format XXXXXXX or XXX-XXXX."
2326msgstr "Zadajte poštové smerovacie číslo v tvare XXXXXXX alebo XXX-XXXX."
2327
2328#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:4
2329msgid "Hokkaido"
2330msgstr ""
2331
2332#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:5
2333msgid "Aomori"
2334msgstr ""
2335
2336#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:6
2337msgid "Iwate"
2338msgstr ""
2339
2340#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:7
2341msgid "Miyagi"
2342msgstr ""
2343
2344#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:8
2345msgid "Akita"
2346msgstr ""
2347
2348#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:9
2349msgid "Yamagata"
2350msgstr ""
2351
2352#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:10
2353msgid "Fukushima"
2354msgstr ""
2355
2356#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:11
2357msgid "Ibaraki"
2358msgstr ""
2359
2360#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:12
2361msgid "Tochigi"
2362msgstr ""
2363
2364#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:13
2365msgid "Gunma"
2366msgstr ""
2367
2368#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:14
2369msgid "Saitama"
2370msgstr ""
2371
2372#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:15
2373msgid "Chiba"
2374msgstr ""
2375
2376#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:16
2377msgid "Tokyo"
2378msgstr ""
2379
2380#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:17
2381msgid "Kanagawa"
2382msgstr ""
2383
2384#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:18
2385msgid "Yamanashi"
2386msgstr ""
2387
2388#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:19
2389msgid "Nagano"
2390msgstr ""
2391
2392#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:20
2393msgid "Niigata"
2394msgstr ""
2395
2396#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:21
2397msgid "Toyama"
2398msgstr ""
2399
2400#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:22
2401msgid "Ishikawa"
2402msgstr ""
2403
2404#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:23
2405msgid "Fukui"
2406msgstr ""
2407
2408#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:24
2409msgid "Gifu"
2410msgstr ""
2411
2412#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:25
2413msgid "Shizuoka"
2414msgstr ""
2415
2416#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:26
2417msgid "Aichi"
2418msgstr ""
2419
2420#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:27
2421msgid "Mie"
2422msgstr ""
2423
2424#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:28
2425msgid "Shiga"
2426msgstr ""
2427
2428#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:29
2429msgid "Kyoto"
2430msgstr ""
2431
2432#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:30
2433msgid "Osaka"
2434msgstr ""
2435
2436#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:31
2437msgid "Hyogo"
2438msgstr ""
2439
2440#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:32
2441msgid "Nara"
2442msgstr ""
2443
2444#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:33
2445msgid "Wakayama"
2446msgstr ""
2447
2448#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:34
2449msgid "Tottori"
2450msgstr ""
2451
2452#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:35
2453msgid "Shimane"
2454msgstr ""
2455
2456#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:36
2457msgid "Okayama"
2458msgstr ""
2459
2460#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:37
2461msgid "Hiroshima"
2462msgstr ""
2463
2464#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:38
2465msgid "Yamaguchi"
2466msgstr ""
2467
2468#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:39
2469msgid "Tokushima"
2470msgstr ""
2471
2472#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:40
2473msgid "Kagawa"
2474msgstr ""
2475
2476#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:41
2477msgid "Ehime"
2478msgstr ""
2479
2480#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:42
2481msgid "Kochi"
2482msgstr ""
2483
2484#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:43
2485msgid "Fukuoka"
2486msgstr ""
2487
2488#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:44
2489msgid "Saga"
2490msgstr ""
2491
2492#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:45
2493msgid "Nagasaki"
2494msgstr ""
2495
2496#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:46
2497msgid "Kumamoto"
2498msgstr ""
2499
2500#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:47
2501msgid "Oita"
2502msgstr ""
2503
2504#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:48
2505msgid "Miyazaki"
2506msgstr ""
2507
2508#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:49
2509msgid "Kagoshima"
2510msgstr ""
2511
2512#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:50
2513msgid "Okinawa"
2514msgstr ""
2515
2516#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:5
2517msgid "Aargau"
2518msgstr ""
2519
2520#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:6
2521msgid "Appenzell Innerrhoden"
2522msgstr ""
2523
2524#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:7
2525msgid "Appenzell Ausserrhoden"
2526msgstr ""
2527
2528#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:8
2529msgid "Basel-Stadt"
2530msgstr ""
2531
2532#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:9
2533msgid "Basel-Land"
2534msgstr ""
2535
2536#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:10
2537msgid "Berne"
2538msgstr ""
2539
2540#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:11
2541msgid "Fribourg"
2542msgstr ""
2543
2544#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:12
2545msgid "Geneva"
2546msgstr ""
2547
2548#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:13
2549msgid "Glarus"
2550msgstr ""
2551
2552#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:14
2553msgid "Graubuenden"
2554msgstr ""
2555
2556#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:15
2557msgid "Jura"
2558msgstr ""
2559
2560#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:16
2561msgid "Lucerne"
2562msgstr ""
2563
2564#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:17
2565msgid "Neuchatel"
2566msgstr ""
2567
2568#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:18
2569msgid "Nidwalden"
2570msgstr ""
2571
2572#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:19
2573msgid "Obwalden"
2574msgstr ""
2575
2576#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:20
2577msgid "Schaffhausen"
2578msgstr ""
2579
2580#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:21
2581msgid "Schwyz"
2582msgstr ""
2583
2584#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:22
2585msgid "Solothurn"
2586msgstr ""
2587
2588#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:23
2589msgid "St. Gallen"
2590msgstr ""
2591
2592#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:24
2593msgid "Thurgau"
2594msgstr ""
2595
2596#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:25
2597msgid "Ticino"
2598msgstr ""
2599
2600#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:26
2601msgid "Uri"
2602msgstr ""
2603
2604#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:27
2605msgid "Valais"
2606msgstr ""
2607
2608#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:28
2609msgid "Vaud"
2610msgstr ""
2611
2612#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:29
2613msgid "Zug"
2614msgstr ""
2615
2616#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:30
2617msgid "Zurich"
2618msgstr ""
2619
2620#: contrib/localflavor/ch/forms.py:18 contrib/localflavor/no/forms.py:14
2621msgid "Enter a zip code in the format XXXX."
2622msgstr "Vložte poštové smerovacie číslo v tvare XXXX."
2623
2624#: contrib/localflavor/ch/forms.py:90
2625msgid ""
2626"Enter a valid Swiss identity or passport card number in X1234567<0 or "
2627"1234567890 format."
2628msgstr ""
2629
2630#: contrib/localflavor/is_/forms.py:17
2631msgid ""
2632"Enter a valid Icelandic identification number. The format is XXXXXX-XXXX."
2633msgstr "Zadajte platné Islanské číslo v tvare XXXXXX-XXXX."
2634
2635#: contrib/localflavor/is_/forms.py:31
2636msgid "The Icelandic identification number is not valid."
2637msgstr ""
2638
2639#: contrib/localflavor/it/forms.py:16
2640msgid "Enter a valid zip code."
2641msgstr "Zadajte platné poštové smerovacie číslo."
2642
2643#: contrib/localflavor/it/forms.py:41
2644msgid "Enter a valid Social Security number."
2645msgstr "Vložte platné číslo sociálneho poistenia ."
2646
2647#: contrib/localflavor/it/forms.py:68
2648msgid "Enter a valid VAT number."
2649msgstr "Zadajte platné VAT číslo."
2650
2651#: contrib/localflavor/no/forms.py:35
2652msgid "Enter a valid Norwegian social security number."
2653msgstr ""
2654"Vložte platné nórske číslo sociálneho poistenia (social security number)."
2655
2656#: contrib/localflavor/sk/sk_regions.py:8
2657msgid "Banska Bystrica region"
2658msgstr ""
2659
2660#: contrib/localflavor/sk/sk_regions.py:9
2661msgid "Bratislava region"
2662msgstr ""
2663
2664#: contrib/localflavor/sk/sk_regions.py:10
2665msgid "Kosice region"
2666msgstr ""
2667
2668#: contrib/localflavor/sk/sk_regions.py:11
2669msgid "Nitra region"
2670msgstr ""
2671
2672#: contrib/localflavor/sk/sk_regions.py:12
2673msgid "Presov region"
2674msgstr ""
2675
2676#: contrib/localflavor/sk/sk_regions.py:13
2677msgid "Trencin region"
2678msgstr ""
2679
2680#: contrib/localflavor/sk/sk_regions.py:14
2681msgid "Trnava region"
2682msgstr ""
2683
2684#: contrib/localflavor/sk/sk_regions.py:15
2685msgid "Zilina region"
2686msgstr ""
2687
2688#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:8
2689msgid "Banska Bystrica"
2690msgstr ""
2691
2692#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:9
2693msgid "Banska Stiavnica"
2694msgstr ""
2695
2696#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:10
2697msgid "Bardejov"
2698msgstr ""
2699
2700#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:11
2701msgid "Banovce nad Bebravou"
2702msgstr ""
2703
2704#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:12
2705msgid "Brezno"
2706msgstr ""
2707
2708#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:13
2709msgid "Bratislava I"
2710msgstr ""
2711
2712#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:14
2713msgid "Bratislava II"
2714msgstr ""
2715
2716#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:15
2717msgid "Bratislava III"
2718msgstr ""
2719
2720#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:16
2721msgid "Bratislava IV"
2722msgstr ""
2723
2724#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:17
2725msgid "Bratislava V"
2726msgstr ""
2727
2728#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:18
2729msgid "Bytca"
2730msgstr ""
2731
2732#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:19
2733msgid "Cadca"
2734msgstr ""
2735
2736#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:20
2737msgid "Detva"
2738msgstr ""
2739
2740#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:21
2741msgid "Dolny Kubin"
2742msgstr ""
2743
2744#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:22
2745msgid "Dunajska Streda"
2746msgstr ""
2747
2748#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:23
2749msgid "Galanta"
2750msgstr ""
2751
2752#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:24
2753msgid "Gelnica"
2754msgstr ""
2755
2756#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:25
2757msgid "Hlohovec"
2758msgstr ""
2759
2760#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:26
2761msgid "Humenne"
2762msgstr ""
2763
2764#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:27
2765msgid "Ilava"
2766msgstr ""
2767
2768#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:28
2769msgid "Kezmarok"
2770msgstr ""
2771
2772#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:29
2773msgid "Komarno"
2774msgstr ""
2775
2776#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:30
2777msgid "Kosice I"
2778msgstr ""
2779
2780#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:31
2781msgid "Kosice II"
2782msgstr ""
2783
2784#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:32
2785msgid "Kosice III"
2786msgstr ""
2787
2788#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:33
2789msgid "Kosice IV"
2790msgstr ""
2791
2792#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:34
2793msgid "Kosice - okolie"
2794msgstr ""
2795
2796#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:35
2797msgid "Krupina"
2798msgstr ""
2799
2800#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:36
2801msgid "Kysucke Nove Mesto"
2802msgstr ""
2803
2804#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:37
2805msgid "Levice"
2806msgstr ""
2807
2808#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:38
2809msgid "Levoca"
2810msgstr ""
2811
2812#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:39
2813msgid "Liptovsky Mikulas"
2814msgstr ""
2815
2816#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:40
2817msgid "Lucenec"
2818msgstr ""
2819
2820#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:41
2821msgid "Malacky"
2822msgstr ""
2823
2824#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:42
2825msgid "Martin"
2826msgstr ""
2827
2828#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:43
2829msgid "Medzilaborce"
2830msgstr ""
2831
2832#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:44
2833msgid "Michalovce"
2834msgstr ""
2835
2836#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:45
2837msgid "Myjava"
2838msgstr ""
2839
2840#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:46
2841msgid "Namestovo"
2842msgstr ""
2843
2844#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:47
2845msgid "Nitra"
2846msgstr ""
2847
2848#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:48
2849msgid "Nove Mesto nad Vahom"
2850msgstr ""
2851
2852#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:49
2853msgid "Nove Zamky"
2854msgstr ""
2855
2856#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:50
2857msgid "Partizanske"
2858msgstr ""
2859
2860#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:51
2861msgid "Pezinok"
2862msgstr ""
2863
2864#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:52
2865msgid "Piestany"
2866msgstr ""
2867
2868#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:53
2869msgid "Poltar"
2870msgstr ""
2871
2872#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:54
2873msgid "Poprad"
2874msgstr ""
2875
2876#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:55
2877msgid "Povazska Bystrica"
2878msgstr ""
2879
2880#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:56
2881msgid "Presov"
2882msgstr ""
2883
2884#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:57
2885msgid "Prievidza"
2886msgstr ""
2887
2888#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:58
2889msgid "Puchov"
2890msgstr ""
2891
2892#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:59
2893msgid "Revuca"
2894msgstr ""
2895
2896#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:60
2897msgid "Rimavska Sobota"
2898msgstr ""
2899
2900#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:61
2901msgid "Roznava"
2902msgstr ""
2903
2904#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:62
2905msgid "Ruzomberok"
2906msgstr ""
2907
2908#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:63
2909msgid "Sabinov"
2910msgstr ""
2911
2912#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:64
2913msgid "Senec"
2914msgstr ""
2915
2916#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:65
2917msgid "Senica"
2918msgstr ""
2919
2920#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:66
2921msgid "Skalica"
2922msgstr ""
2923
2924#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:67
2925msgid "Snina"
2926msgstr ""
2927
2928#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:68
2929msgid "Sobrance"
2930msgstr ""
2931
2932#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:69
2933msgid "Spisska Nova Ves"
2934msgstr ""
2935
2936#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:70
2937msgid "Stara Lubovna"
2938msgstr ""
2939
2940#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:71
2941msgid "Stropkov"
2942msgstr ""
2943
2944#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:72
2945msgid "Svidnik"
2946msgstr ""
2947
2948#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:73
2949msgid "Sala"
2950msgstr ""
2951
2952#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:74
2953msgid "Topolcany"
2954msgstr ""
2955
2956#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:75
2957msgid "Trebisov"
2958msgstr ""
2959
2960#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:76
2961msgid "Trencin"
2962msgstr ""
2963
2964#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:77
2965msgid "Trnava"
2966msgstr ""
2967
2968#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:78
2969msgid "Turcianske Teplice"
2970msgstr ""
2971
2972#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:79
2973msgid "Tvrdosin"
2974msgstr ""
2975
2976#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:80
2977msgid "Velky Krtis"
2978msgstr ""
2979
2980#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:81
2981msgid "Vranov nad Toplou"
2982msgstr ""
2983
2984#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:82
2985msgid "Zlate Moravce"
2986msgstr ""
2987
2988#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:83
2989msgid "Zvolen"
2990msgstr ""
2991
2992#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:84
2993msgid "Zarnovica"
2994msgstr ""
2995
2996#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:85
2997msgid "Ziar nad Hronom"
2998msgstr ""
2999
3000#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:86
3001msgid "Zilina"
3002msgstr ""
3003
3004#: contrib/localflavor/sk/forms.py:32
3005msgid "Enter a postal code in the format XXXXX or XXX XX."
3006msgstr "Zadajte poštové smerovacie číslo v tvare XXXXX alebo XXX-XX."
3007
3008#: contrib/localflavor/cl/forms.py:32
3009msgid "Enter valid a Chilean RUT. The format is XX.XXX.XXX-X."
3010msgstr ""
3011
3012#: contrib/localflavor/cl/forms.py:37
3013msgid "Enter valid a Chilean RUT"
3014msgstr ""
3015
3016#: contrib/localflavor/fi/forms.py:40 contrib/localflavor/fi/forms.py:45
3017msgid "Enter a valid Finnish social security number."
3018msgstr ""
3019"Vložte platné fínske číslo sociálneho poistenia (social security number)."
3020
3021#: contrib/sessions/models.py:68
3022msgid "session key"
3023msgstr "kľúč session"
3024
3025#: contrib/sessions/models.py:69
3026msgid "session data"
3027msgstr "údaje session"
3028
3029#: contrib/sessions/models.py:70
3030msgid "expire date"
3031msgstr "dátum vypršania platnosti"
3032
3033#: contrib/sessions/models.py:74
3034msgid "session"
3035msgstr "session"
3036
3037#: contrib/sessions/models.py:75
3038msgid "sessions"
3039msgstr "sessions"
3040
3041#: contrib/flatpages/models.py:8
3042msgid ""
3043"Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
3044msgstr ""
3045"Príklad: '/about/contact/'. Uistite sa, že adresa obsahuje na začiatku a na "
3046"konci.lomítka."
3047
3048#: contrib/flatpages/models.py:9
3049msgid "title"
3050msgstr "názov"
3051
3052#: contrib/flatpages/models.py:10
3053msgid "content"
3054msgstr "obsah"
3055
3056#: contrib/flatpages/models.py:11
3057msgid "enable comments"
3058msgstr "povoliť komentáre"
3059
3060#: contrib/flatpages/models.py:12
3061msgid "template name"
3062msgstr "názov šablóny"
3063
3064#: contrib/flatpages/models.py:13
3065msgid ""
3066"Example: 'flatpages/contact_page.html'. If this isn't provided, the system "
3067"will use 'flatpages/default.html'."
3068msgstr ""
3069"Príklad: 'flatpages/contact_page'. Ak táto šablóna neexistuje, systém "
3070"použije  'flatpages/default'."
3071
3072#: contrib/flatpages/models.py:14
3073msgid "registration required"
3074msgstr "je vyžadovaná registrácia"
3075
3076#: contrib/flatpages/models.py:14
3077msgid "If this is checked, only logged-in users will be able to view the page."
3078msgstr "Ak je zaškrtnuté, tak sa stránka zobrazí len prihlásenému užívateľovi."
3079
3080#: contrib/flatpages/models.py:18
3081msgid "flat page"
3082msgstr "statická stránka"
3083
3084#: contrib/flatpages/models.py:19
3085msgid "flat pages"
3086msgstr "statické stránky"
3087
3088#: utils/dates.py:6
3089msgid "Monday"
3090msgstr "Pondelok"
3091
3092#: utils/dates.py:6
3093msgid "Tuesday"
3094msgstr "Utorok"
3095
3096#: utils/dates.py:6
3097msgid "Wednesday"
3098msgstr "Streda"
3099
3100#: utils/dates.py:6
3101msgid "Thursday"
3102msgstr "Štvrtok"
3103
3104#: utils/dates.py:6
3105msgid "Friday"
3106msgstr "Piatok"
3107
3108#: utils/dates.py:7
3109msgid "Saturday"
3110msgstr "Sobota"
3111
3112#: utils/dates.py:7
3113msgid "Sunday"
3114msgstr "Nedeľa"
3115
3116#: utils/dates.py:10
3117msgid "Mon"
3118msgstr ""
3119
3120#: utils/dates.py:10
3121msgid "Tue"
3122msgstr ""
3123
3124#: utils/dates.py:10
3125msgid "Wed"
3126msgstr ""
3127
3128#: utils/dates.py:10
3129msgid "Thu"
3130msgstr ""
3131
3132#: utils/dates.py:10
3133msgid "Fri"
3134msgstr ""
3135
3136#: utils/dates.py:11
3137msgid "Sat"
3138msgstr ""
3139
3140#: utils/dates.py:11
3141msgid "Sun"
3142msgstr ""
3143
3144#: utils/dates.py:18
3145msgid "January"
3146msgstr "Január"
3147
3148#: utils/dates.py:18
3149msgid "February"
3150msgstr "Február"
3151
3152#: utils/dates.py:18 utils/dates.py:31
3153msgid "March"
3154msgstr "Marec"
3155
3156#: utils/dates.py:18 utils/dates.py:31
3157msgid "April"
3158msgstr "Apríl"
3159
3160#: utils/dates.py:18 utils/dates.py:31
3161msgid "May"
3162msgstr "Máj"
3163
3164#: utils/dates.py:18 utils/dates.py:31
3165msgid "June"
3166msgstr "Jún"
3167
3168#: utils/dates.py:19 utils/dates.py:31
3169msgid "July"
3170msgstr "Júl"
3171
3172#: utils/dates.py:19
3173msgid "August"
3174msgstr "August"
3175
3176#: utils/dates.py:19
3177msgid "September"
3178msgstr "September"
3179
3180#: utils/dates.py:19
3181msgid "October"
3182msgstr "Október"
3183
3184#: utils/dates.py:19
3185msgid "November"
3186msgstr "November"
3187
3188#: utils/dates.py:20
3189msgid "December"
3190msgstr "December"
3191
3192#: utils/dates.py:23
3193msgid "jan"
3194msgstr "jan"
3195
3196#: utils/dates.py:23
3197msgid "feb"
3198msgstr "feb"
3199
3200#: utils/dates.py:23
3201msgid "mar"
3202msgstr "mar"
3203
3204#: utils/dates.py:23
3205msgid "apr"
3206msgstr "apr"
3207
3208#: utils/dates.py:23
3209msgid "may"
3210msgstr "máj"
3211
3212#: utils/dates.py:23
3213msgid "jun"
3214msgstr "jún"
3215
3216#: utils/dates.py:24
3217msgid "jul"
3218msgstr "júl"
3219
3220#: utils/dates.py:24
3221msgid "aug"
3222msgstr "aug"
3223
3224#: utils/dates.py:24
3225msgid "sep"
3226msgstr "sep"
3227
3228#: utils/dates.py:24
3229msgid "oct"
3230msgstr "okt"
3231
3232#: utils/dates.py:24
3233msgid "nov"
3234msgstr "nov"
3235
3236#: utils/dates.py:24
3237msgid "dec"
3238msgstr "dec"
3239
3240#: utils/dates.py:31
3241msgid "Jan."
3242msgstr "Jan."
3243
3244#: utils/dates.py:31
3245msgid "Feb."
3246msgstr "Feb."
3247
3248#: utils/dates.py:32
3249msgid "Aug."
3250msgstr "Aug."
3251
3252#: utils/dates.py:32
3253msgid "Sept."
3254msgstr "Sept."
3255
3256#: utils/dates.py:32
3257msgid "Oct."
3258msgstr "Okt."
3259
3260#: utils/dates.py:32
3261msgid "Nov."
3262msgstr "Nov."
3263
3264#: utils/dates.py:32
3265msgid "Dec."
3266msgstr "Dec."
3267
3268#: utils/timesince.py:12
3269msgid "year"
3270msgid_plural "years"
3271msgstr[0] "rok"
3272msgstr[1] "roky"
3273
3274#: utils/timesince.py:13
3275msgid "month"
3276msgid_plural "months"
3277msgstr[0] "mesiac"
3278msgstr[1] "mesiacov"
3279
3280#: utils/timesince.py:14
3281msgid "week"
3282msgid_plural "weeks"
3283msgstr[0] "týždeň"
3284msgstr[1] "týždňov"
3285
3286#: utils/timesince.py:15
3287msgid "day"
3288msgid_plural "days"
3289msgstr[0] "deň"
3290msgstr[1] "dni"
3291
3292#: utils/timesince.py:16
3293msgid "hour"
3294msgid_plural "hours"
3295msgstr[0] "hodina"
3296msgstr[1] "hodín"
3297
3298#: utils/timesince.py:17
3299msgid "minute"
3300msgid_plural "minutes"
3301msgstr[0] "minúta"
3302msgstr[1] "minúty"
3303
3304#: utils/timesince.py:39
3305#, python-format
3306msgid "%(number)d %(type)s"
3307msgstr ""
3308
3309#: utils/timesince.py:45
3310#, python-format
3311msgid ", %(number)d %(type)s"
3312msgstr ""
3313
3314#: utils/dateformat.py:41
3315msgid "p.m."
3316msgstr "p.m."
3317
3318#: utils/dateformat.py:42
3319msgid "a.m."
3320msgstr "a.m."
3321
3322#: utils/dateformat.py:47
3323msgid "PM"
3324msgstr ""
3325
3326#: utils/dateformat.py:48
3327msgid "AM"
3328msgstr ""
3329
3330#: utils/dateformat.py:97
3331msgid "midnight"
3332msgstr "polnoc"
3333
3334#: utils/dateformat.py:99
3335msgid "noon"
3336msgstr "poludnie"
3337
3338#: utils/translation/trans_real.py:391
3339msgid "DATE_FORMAT"
3340msgstr ""
3341
3342#: utils/translation/trans_real.py:392
3343msgid "DATETIME_FORMAT"
3344msgstr ""
3345
3346#: utils/translation/trans_real.py:393
3347msgid "TIME_FORMAT"
3348msgstr ""
3349
3350#: utils/translation/trans_real.py:409
3351msgid "YEAR_MONTH_FORMAT"
3352msgstr ""
3353
3354#: utils/translation/trans_real.py:410
3355msgid "MONTH_DAY_FORMAT"
3356msgstr ""
3357
3358#: template/defaultfilters.py:485
3359msgid "yes,no,maybe"
3360msgstr "áno,nie,možno"
3361
3362#: template/defaultfilters.py:514
3363#, python-format
3364msgid "%(size)d byte"
3365msgid_plural "%(size)d bytes"
3366msgstr[0] ""
3367msgstr[1] ""
3368
3369#: template/defaultfilters.py:516
3370#, python-format
3371msgid "%.1f KB"
3372msgstr ""
3373
3374#: template/defaultfilters.py:518
3375#, python-format
3376msgid "%.1f MB"
3377msgstr ""
3378
3379#: template/defaultfilters.py:519
3380#, python-format
3381msgid "%.1f GB"
3382msgstr ""
3383
3384#~ msgid "AnonymousUser"
3385#~ msgstr "Neregistrovaný užívateľ"
Back to Top