Ticket #3912: django_translation_sk.diff

File django_translation_sk.diff, 103.0 KB (added by Martin Kosír <martin@…>, 11 years ago)

django.po and djangojs.po patch

 • django.po

   
  1 # Translation of django.po to.
  2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
  3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
  4 # Vladimir Labath <vlado@labath.org>, 2005.
  5 #
  6 #, fuzzy
   1#
   2#
   3#
  74msgid ""
  85msgstr ""
  9 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
   6"Project-Id-Version: Django\n"
  107"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  11 "POT-Creation-Date: 2006-05-27 07:31-0400\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2005-11-10 23:22-0500\n"
  13 "Last-Translator: Vladimir Labath <vlado@labath.org>\n"
  14 "Language-Team: Slovak <sk@li.org>\n"
   8"POT-Creation-Date: 2007-03-31 14:02+0200\n"
   9"PO-Revision-Date: 2007-04-03 21:49+0200\n"
   10"Last-Translator:  <>\n"
   11"Language-Team: Slovak\n"
  1512"MIME-Version: 1.0\n"
  16 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
  17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
   13"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
   14"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
  1815
  19 #: contrib/contenttypes/models.py:25
  20 msgid "python model class name"
  21 msgstr "pythonové meno triedy modelu"
   16#: oldforms/__init__.py:357 db/models/fields/__init__.py:117
   17#: db/models/fields/__init__.py:274 db/models/fields/__init__.py:610
   18#: db/models/fields/__init__.py:621 newforms/models.py:178
   19#: newforms/fields.py:78 newforms/fields.py:374 newforms/fields.py:450
   20#: newforms/fields.py:461
   21msgid "This field is required."
   22msgstr "Toto pole je povinné."
  2223
  23 #: contrib/contenttypes/models.py:28
  24 msgid "content type"
  25 msgstr "typ obsahu"
   24#: oldforms/__init__.py:392
   25#, python-format
   26msgid "Ensure your text is less than %s character."
   27msgstr "Uisite sa, že text je kratší ako %s znakov."
  2628
  27 #: contrib/contenttypes/models.py:29
  28 msgid "content types"
  29 msgstr "typy obsahu"
   29#: oldforms/__init__.py:397
   30msgid "Line breaks are not allowed here."
   31msgstr "Zalomenia riadkov nie sú povolené."
  3032
  31 #: contrib/auth/models.py:13 contrib/auth/models.py:26
  32 msgid "name"
  33 msgstr "meno"
   33#: oldforms/__init__.py:498 oldforms/__init__.py:571 oldforms/__init__.py:610
   34#, python-format
   35msgid "Select a valid choice; '%(data)s' is not in %(choices)s."
   36msgstr "Vyberte platnú možnosť; '%(data)s' nie je v %(choices)s."
  3437
  35 #: contrib/auth/models.py:15
  36 msgid "codename"
  37 msgstr "codename"
   38#: oldforms/__init__.py:577 newforms/widgets.py:170
   39#: contrib/admin/filterspecs.py:150
   40msgid "Unknown"
   41msgstr "Neznámy"
  3842
  39 #: contrib/auth/models.py:17
  40 msgid "permission"
  41 msgstr "povolenie"
   43#: oldforms/__init__.py:577 newforms/widgets.py:170
   44#: contrib/admin/filterspecs.py:143
   45msgid "Yes"
   46msgstr "Áno"
  4247
  43 #: contrib/auth/models.py:18 contrib/auth/models.py:27
  44 msgid "permissions"
  45 msgstr "povolenia"
   48#: oldforms/__init__.py:577 newforms/widgets.py:170
   49#: contrib/admin/filterspecs.py:143
   50msgid "No"
   51msgstr "Nie"
  4652
  47 #: contrib/auth/models.py:29
  48 msgid "group"
  49 msgstr "skupina"
   53#: oldforms/__init__.py:672 core/validators.py:174 core/validators.py:445
   54msgid "No file was submitted. Check the encoding type on the form."
   55msgstr "Súbor nebol odoslaný. Skontrolujte atribút 'enctype' encoding vo formulári."
  5056
  51 #: contrib/auth/models.py:30 contrib/auth/models.py:65
  52 msgid "groups"
  53 msgstr "skupiny"
   57#: oldforms/__init__.py:674
   58msgid "The submitted file is empty."
   59msgstr "Odoslaný súbor je prázdný."
  5460
  55 #: contrib/auth/models.py:55
  56 msgid "username"
  57 msgstr "užívateľské meno"
   61#: oldforms/__init__.py:730
   62msgid "Enter a whole number between -32,768 and 32,767."
   63msgstr "Zadajte celé číslo s hodnotou medzi -32768 a 32767."
  5864
  59 #: contrib/auth/models.py:56
  60 msgid "first name"
  61 msgstr "krstné meno"
   65#: oldforms/__init__.py:740
   66msgid "Enter a positive number."
   67msgstr "Zadajte celé kladné číslo."
  6268
  63 #: contrib/auth/models.py:57
  64 msgid "last name"
  65 msgstr "priezvisko"
   69#: oldforms/__init__.py:750
   70msgid "Enter a whole number between 0 and 32,767."
   71msgstr "Zadajte celé číslo s hodnotou medzi 0 a 32767."
  6672
  67 #: contrib/auth/models.py:58
  68 msgid "e-mail address"
  69 msgstr "e-mailová adresa"
   73#: db/models/manipulators.py:307
   74#, python-format
   75msgid "%(object)s with this %(type)s already exists for the given %(field)s."
   76msgstr "%(object)s s %(type)s už existuje pre prvok  %(field)s."
  7077
  71 #: contrib/auth/models.py:59
  72 msgid "password"
  73 msgstr "heslo"
   78#: db/models/manipulators.py:308 contrib/admin/views/main.py:335
   79#: contrib/admin/views/main.py:337 contrib/admin/views/main.py:339
   80msgid "and"
   81msgstr "a"
  7482
  75 #: contrib/auth/models.py:59
  76 msgid "Use '[algo]$[salt]$[hexdigest]'"
  77 msgstr "Použi '[algo]$[salt]$[hexdigest]'"
   83#: db/models/fields/__init__.py:42
   84#, python-format
   85msgid "%(optname)s with this %(fieldname)s already exists."
   86msgstr "%(optname)s s %(fieldname)s už existuje."
  7887
  79 #: contrib/auth/models.py:60
  80 msgid "staff status"
  81 msgstr "štatút zamestnanca"
   88#: db/models/fields/__init__.py:367
   89msgid "This value must be an integer."
   90msgstr "Táto hodnota musí byť celé číslo."
  8291
  83 #: contrib/auth/models.py:60
  84 msgid "Designates whether the user can log into this admin site."
  85 msgstr "Označenie, ak užívateľ má oprávnenie vstúpiť ako administrátor."
   92#: db/models/fields/__init__.py:402
   93msgid "This value must be either True or False."
   94msgstr "Táto hodnota musí byť True alebo False."
  8695
  87 #: contrib/auth/models.py:61
  88 msgid "active"
  89 msgstr "aktívny"
   96#: db/models/fields/__init__.py:423
   97msgid "This field cannot be null."
   98msgstr "Toto pole nemôže obsahovať null."
  9099
  91 #: contrib/auth/models.py:62
  92 msgid "superuser status"
  93 msgstr "štatút superužívateľa"
   100#: db/models/fields/__init__.py:457 core/validators.py:148
   101msgid "Enter a valid date in YYYY-MM-DD format."
   102msgstr "Zadajte platný dátum vo formáte RRRR-MM-DD."
  94103
  95 #: contrib/auth/models.py:63
  96 msgid "last login"
  97 msgstr "posledné prihlásenie"
   104#: db/models/fields/__init__.py:526 core/validators.py:157
   105msgid "Enter a valid date/time in YYYY-MM-DD HH:MM format."
   106msgstr "Zadajte platný dátum a čas vo formáte RRRR-MM-DD HH:MM."
  98107
  99 #: contrib/auth/models.py:64
  100 msgid "date joined"
  101 msgstr "dátum registrácie"
   108#: db/models/fields/__init__.py:630
   109msgid "Enter a valid filename."
   110msgstr "Zadajte platný názov súboru."
  102111
  103 #: contrib/auth/models.py:66
   112#: db/models/fields/__init__.py:751
   113msgid "This value must be either None, True or False."
   114msgstr "Táto hodnota musí byť None, True alebo False."
   115
   116#: db/models/fields/related.py:53
   117#, python-format
   118msgid "Please enter a valid %s."
   119msgstr "Prosím, zadajte platné %s."
   120
   121#: db/models/fields/related.py:642
   122msgid "Separate multiple IDs with commas."
   123msgstr "Oddeľte viacnásobné ID čiarkami."
   124
   125#: db/models/fields/related.py:644
  104126msgid ""
  105 "In addition to the permissions manually assigned, this user will also get "
  106 "all permissions granted to each group he/she is in."
  107 msgstr ""
  108 "Okrem ručne vložených povolení, tento uživateľ dostane všetky povolenia  "
  109 "skupin, v ktorých sa nachádza."
   127"Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
   128msgstr "Ak chcete vybrať viacero možností, podržte \"Control\" alebo \"Command\" na Mac-u."
  110129
  111 #: contrib/auth/models.py:67
  112 msgid "user permissions"
  113 msgstr "pridelené povolenia"
   130#: db/models/fields/related.py:691
   131#, python-format
   132msgid "Please enter valid %(self)s IDs. The value %(value)r is invalid."
   133"Please enter valid %(self)s IDs. The values %(value)r are invalid."
   134msgstr "Prosím, vložte platné %(self)s ID-čka. Hodnota %(value)r je neplatná."
   135"Prosím, vložte platné %(self)s ID-čka. Hodnoty %(value)r sú neplatné."
  114136
  115 #: contrib/auth/models.py:70
  116 msgid "user"
  117 msgstr "uživateľ"
   137#: conf/global_settings.py:39
   138msgid "Arabic"
   139msgstr "Arabsky"
  118140
  119 #: contrib/auth/models.py:71
  120 msgid "users"
  121 msgstr "užívatelia"
   141#: conf/global_settings.py:40
   142msgid "Bengali"
   143msgstr "Bengálsky"
  122144
  123 #: contrib/auth/models.py:76
  124 msgid "Personal info"
  125 msgstr "Osobné údaje"
   145#: conf/global_settings.py:41
   146msgid "Catalan"
   147msgstr "Katalánsky"
  126148
  127 #: contrib/auth/models.py:77
  128 msgid "Permissions"
  129 msgstr "Povolenia"
   149#: conf/global_settings.py:42
   150msgid "Czech"
   151msgstr "Česky"
  130152
  131 #: contrib/auth/models.py:78
  132 msgid "Important dates"
  133 msgstr "Dôležité údaje"
   153#: conf/global_settings.py:43
   154msgid "Welsh"
   155msgstr "Welšsky"
  134156
  135 #: contrib/auth/models.py:79
  136 msgid "Groups"
  137 msgstr "Skupiny"
   157#: conf/global_settings.py:44
   158msgid "Danish"
   159msgstr "Dánsky"
  138160
  139 #: contrib/auth/models.py:219
  140 msgid "message"
  141 msgstr "zpráva"
   161#: conf/global_settings.py:45
   162msgid "German"
   163msgstr "Nemecky"
  142164
  143 #: contrib/auth/forms.py:30
   165#: conf/global_settings.py:46
   166msgid "Greek"
   167msgstr "Grécky"
   168
   169#: conf/global_settings.py:47
   170msgid "English"
   171msgstr "Anglicky"
   172
   173#: conf/global_settings.py:48
   174msgid "Spanish"
   175msgstr "Španielsky"
   176
   177#: conf/global_settings.py:49
   178msgid "Argentinean Spanish"
   179msgstr "Argentínska španielčina"
   180
   181#: conf/global_settings.py:50
   182msgid "Finnish"
   183msgstr "Fínsky"
   184
   185#: conf/global_settings.py:51
   186msgid "French"
   187msgstr "Francúzsky"
   188
   189#: conf/global_settings.py:52
   190msgid "Galician"
   191msgstr "Galicijsky"
   192
   193#: conf/global_settings.py:53
   194msgid "Hungarian"
   195msgstr "Maďarsky"
   196
   197#: conf/global_settings.py:54
   198msgid "Hebrew"
   199msgstr "Hebrejsky"
   200
   201#: conf/global_settings.py:55
   202msgid "Icelandic"
   203msgstr "Islandsky"
   204
   205#: conf/global_settings.py:56
   206msgid "Italian"
   207msgstr "Taliansky"
   208
   209#: conf/global_settings.py:57
   210msgid "Japanese"
   211msgstr "Japonsky"
   212
   213#: conf/global_settings.py:58
   214msgid "Kannada"
   215msgstr "Kannada"
   216
   217#: conf/global_settings.py:59
   218msgid "Latvian"
   219msgstr "Lotyšsky"
   220
   221#: conf/global_settings.py:60
   222msgid "Macedonian"
   223msgstr "Mecedónsky"
   224
   225#: conf/global_settings.py:61
   226msgid "Dutch"
   227msgstr "Holandsky"
   228
   229#: conf/global_settings.py:62
   230msgid "Norwegian"
   231msgstr "Nórsky"
   232
   233#: conf/global_settings.py:63
   234msgid "Polish"
   235msgstr "Poľsky"
   236
   237#: conf/global_settings.py:64
   238msgid "Portugese"
   239msgstr "Portugalsky"
   240
   241#: conf/global_settings.py:65
   242msgid "Brazilian"
   243msgstr "Brazílsky"
   244
   245#: conf/global_settings.py:66
   246msgid "Romanian"
   247msgstr "Rumunsky"
   248
   249#: conf/global_settings.py:67
   250msgid "Russian"
   251msgstr "Rusky"
   252
   253#: conf/global_settings.py:68
   254msgid "Slovak"
   255msgstr "Slovensky"
   256
   257#: conf/global_settings.py:69
   258msgid "Slovenian"
   259msgstr "Slovinsky"
   260
   261#: conf/global_settings.py:70
   262msgid "Serbian"
   263msgstr "Srbsky"
   264
   265#: conf/global_settings.py:71
   266msgid "Swedish"
   267msgstr "Švédsky"
   268
   269#: conf/global_settings.py:72
   270msgid "Tamil"
   271msgstr "Tamilsky"
   272
   273#: conf/global_settings.py:73
   274msgid "Telugu"
   275msgstr "Telugu"
   276
   277#: conf/global_settings.py:74
   278msgid "Turkish"
   279msgstr "Turecky"
   280
   281#: conf/global_settings.py:75
   282msgid "Ukrainian"
   283msgstr "Ukrajinsky"
   284
   285#: conf/global_settings.py:76
   286msgid "Simplified Chinese"
   287msgstr "Čínsky (zjednodušene)"
   288
   289#: conf/global_settings.py:77
   290msgid "Traditional Chinese"
   291msgstr "Čínsky (tradične)"
   292
   293#: core/validators.py:64
   294msgid "This value must contain only letters, numbers and underscores."
   295msgstr "Táto hodnota môže obsahovať len písmená, číslice a podčiarkovníky."
   296
   297#: core/validators.py:68
  144298msgid ""
  145 "Your Web browser doesn't appear to have cookies enabled. Cookies are "
  146 "required for logging in."
  147 msgstr ""
  148 "Vyzerá, že tvoj web prehliadač nedovoľuje prístup ku cookies. Cookies sú  "
  149 "nevýhnutné aby si sa mohol prihlásiť."
   299"This value must contain only letters, numbers, underscores, dashes or "
   300"slashes."
   301msgstr "Táto hodnota môže obsahovať len písmena, číslice, podčiarkovniky, pomlčky a lomítka."
  150302
  151 #: contrib/auth/forms.py:36 contrib/auth/forms.py:41
  152 #: contrib/admin/views/decorators.py:9
   303#: core/validators.py:72
   304msgid "This value must contain only letters, numbers, underscores or hyphens."
   305msgstr "Táto hodnota môže obsahovať len písmená, číslice, počiarkovníky a pomlčky."
   306
   307#: core/validators.py:76
   308msgid "Uppercase letters are not allowed here."
   309msgstr "Veľké písmená nie sú povolené."
   310
   311#: core/validators.py:80
   312msgid "Lowercase letters are not allowed here."
   313msgstr "Malé písmena nie sú povolené."
   314
   315#: core/validators.py:87
   316msgid "Enter only digits separated by commas."
   317msgstr "Zadávajte len číslice oddelené čiarkami."
   318
   319#: core/validators.py:99
   320msgid "Enter valid e-mail addresses separated by commas."
   321msgstr "Zadajte platné e-mailové adresy oddelené čiarkami."
   322
   323#: core/validators.py:103
   324msgid "Please enter a valid IP address."
   325msgstr "Prosím, zadajte platnú IP adresu."
   326
   327#: core/validators.py:107
   328msgid "Empty values are not allowed here."
   329msgstr "Prázdne hodnoty tu nie sú povolené."
   330
   331#: core/validators.py:111
   332msgid "Non-numeric characters aren't allowed here."
   333msgstr "Iné ako numerické znaky tu nie sú povolené."
   334
   335#: core/validators.py:115
   336msgid "This value can't be comprised solely of digits."
   337msgstr "Táto hodnota nemôže byť čisto numerická."
   338
   339#: core/validators.py:120 newforms/fields.py:126
   340msgid "Enter a whole number."
   341msgstr "Zadajte celé číslo."
   342
   343#: core/validators.py:124
   344msgid "Only alphabetical characters are allowed here."
   345msgstr "Tu sú povolené len alfanumerické znaky."
   346
   347#: core/validators.py:139
   348msgid "Year must be 1900 or later."
   349msgstr "Rok musí byť 1900 alebo neskôr."
   350
   351#: core/validators.py:143
   352#, python-format
   353msgid "Invalid date: %s"
   354msgstr "Neplatný dátum: %s"
   355
   356#: core/validators.py:153
   357msgid "Enter a valid time in HH:MM format."
   358msgstr "Zadajte platný čas vo formáte HH:MM."
   359
   360#: core/validators.py:162 newforms/fields.py:269
   361msgid "Enter a valid e-mail address."
   362msgstr "Zadajte platnú e-mailovú adresu."
   363
   364#: core/validators.py:178
  153365msgid ""
  154 "Please enter a correct username and password. Note that both fields are case-"
  155 "sensitive."
  156 msgstr ""
  157 "Prosím, vlož spávne meno užvateľa ako aj heslo. Pripomínam, že obe polia "
  158 "rozlišujú malé a veľké písmena"
   366"Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a "
   367"corrupted image."
   368msgstr "Nahrajte platný obrázok. Súbor, ktorý ste odoslali nebol obrázkový formát alebo bol poškodený."
  159369
   370#: core/validators.py:185
   371#, python-format
   372msgid "The URL %s does not point to a valid image."
   373msgstr "URL %s neodkazuje na platný obrázok."
   374
   375#: core/validators.py:189
   376#, python-format
   377msgid "Phone numbers must be in XXX-XXX-XXXX format. \"%s\" is invalid."
   378msgstr "Telefónne číslo musí mať formát XXX-XXX-XXXX. Číslo \"%s\" je neplatné."
   379
   380#: core/validators.py:197
   381#, python-format
   382msgid "The URL %s does not point to a valid QuickTime video."
   383msgstr "URL %s neodkazuje na platné QuickTime video."
   384
   385#: core/validators.py:201
   386msgid "A valid URL is required."
   387msgstr "Je požadovaná platná adresa URL."
   388
   389#: core/validators.py:215
   390#, python-format
   391msgid ""
   392"Valid HTML is required. Specific errors are:\n"
   393"%s"
   394msgstr "HTML kód musí zodpovedať špecifikácii. Zistené chyby sú:\n"
   395"%s"
   396
   397#: core/validators.py:222
   398#, python-format
   399msgid "Badly formed XML: %s"
   400msgstr "Chybné XML nezodpovedajúce definícii: %s"
   401
   402#: core/validators.py:239
   403#, python-format
   404msgid "Invalid URL: %s"
   405msgstr "Neplatná adresa URL: %s"
   406
   407#: core/validators.py:244 core/validators.py:246
   408#, python-format
   409msgid "The URL %s is a broken link."
   410msgstr "Odkaz na URL %s je neplatný."
   411
   412#: core/validators.py:252
   413msgid "Enter a valid U.S. state abbreviation."
   414msgstr "Zadajte platnú skratku štátu USA."
   415
   416#: core/validators.py:266
   417#, python-format
   418msgid "Watch your mouth! The word %s is not allowed here."
   419msgstr "Vyjadrujte sa slušne! Slovo %s tu nie je dovolené použivať."
   420
   421#: core/validators.py:273
   422#, python-format
   423msgid "This field must match the '%s' field."
   424msgstr "Toto pole sa musí zhodovať s poľom '%s'. "
   425
   426#: core/validators.py:292
   427msgid "Please enter something for at least one field."
   428msgstr "Prosím, vyplňte aspoň jedno pole."
   429
   430#: core/validators.py:301 core/validators.py:312
   431msgid "Please enter both fields or leave them both empty."
   432msgstr "Prosím, vyplňte buď obidve polia, alebo ich nechajte prázdne."
   433
   434#: core/validators.py:320
   435#, python-format
   436msgid "This field must be given if %(field)s is %(value)s"
   437msgstr "Toto pole musí byť vyplnené ak, %(field)s je %(value)s"
   438
   439#: core/validators.py:333
   440#, python-format
   441msgid "This field must be given if %(field)s is not %(value)s"
   442msgstr "Toto pole musí byť vyplnené, ak %(field)s nie je %(value)s"
   443
   444#: core/validators.py:352
   445msgid "Duplicate values are not allowed."
   446msgstr "Duplicitné hodnoty nie sú povolené."
   447
   448#: core/validators.py:367
   449#, python-format
   450msgid "This value must be between %(lower)s and %(upper)s."
   451msgstr "Táto hodnota musí byť medzi %(lower)s a %(upper)s."
   452
   453#: core/validators.py:369
   454#, python-format
   455msgid "This value must be at least %s."
   456msgstr "Táto hodnota musí byť prinajmenšom %s."
   457
   458#: core/validators.py:371
   459#, python-format
   460msgid "This value must be no more than %s."
   461msgstr "Táto hodnota musí byť väčšia ako %s."
   462
   463#: core/validators.py:407
   464#, python-format
   465msgid "This value must be a power of %s."
   466msgstr "Táto hodnota musí byť mocninou  %s."
   467
   468#: core/validators.py:418
   469msgid "Please enter a valid decimal number."
   470msgstr "Prosím, vložte platné desatinné číslo. "
   471
   472#: core/validators.py:422
   473#, python-format
   474msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s total digit."
   475"Please enter a valid decimal number with at most %s total digits."
   476msgstr "Prosím vlož platné desatinné číslo s najviac %s číslicou."
   477"Prosím vlož platné desatinné číslo s najviac %s číslicami."
   478
   479#: core/validators.py:425
   480#, python-format
   481msgid ""
   482"Please enter a valid decimal number with a whole part of at most %s digit."
   483"Please enter a valid decimal number with a whole part of at most %s digits."
   484msgstr "Prosím, zadajte platné desatinné číslo s najviac %s číslicou pred desatinnou čiarkou."
   485"Prosím, zadajte platné desatinné číslo s najviac %s číslicami pred desatinnou čiarkou."
   486
   487#: core/validators.py:428
   488#, python-format
   489msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal place."
   490"Please enter a valid decimal number with at most %s decimal places."
   491msgstr "Prosím, zadajte platné desatinné číslo s najviac %s desatinným miestom."
   492"Prosím, zadajte platné desatinné číslo s najviac %s desatinnými miestami."
   493
   494#: core/validators.py:438
   495#, python-format
   496msgid "Make sure your uploaded file is at least %s bytes big."
   497msgstr "Uistite sa, že posielaný súbor nemá menej ako %s bajtov."
   498
   499#: core/validators.py:439
   500#, python-format
   501msgid "Make sure your uploaded file is at most %s bytes big."
   502msgstr "Uistite sa, že posielaný súbor nemá viac ako %s bajtov."
   503
   504#: core/validators.py:456
   505msgid "The format for this field is wrong."
   506msgstr "Formát pre toto pole je chybný."
   507
   508#: core/validators.py:471
   509msgid "This field is invalid."
   510msgstr "Toto pole nie je platné."
   511
   512#: core/validators.py:507
   513#, python-format
   514msgid "Could not retrieve anything from %s."
   515msgstr "Z %s nič neprišlo."
   516
   517#: core/validators.py:510
   518#, python-format
   519msgid ""
   520"The URL %(url)s returned the invalid Content-Type header '%(contenttype)s'."
   521msgstr "Adresa URL %(url)s vrátila v hlavičke neplatný Content-Type '%(contenttype)s'."
   522
   523#: core/validators.py:543
   524#, python-format
   525msgid ""
   526"Please close the unclosed %(tag)s tag from line %(line)s. (Line starts with "
   527"\"%(start)s\".)"
   528msgstr "Prosím, uzatvorte tag %(tag)s na riadku %(line)s. (Riadok začína "
   529"s \"%(start)s\".)"
   530
   531#: core/validators.py:547
   532#, python-format
   533msgid ""
   534"Some text starting on line %(line)s is not allowed in that context. (Line "
   535"starts with \"%(start)s\".)"
   536msgstr "Text začínajúci na riadku %(line)s nie je povolený v tomto kontexte. (Riadok začína s \"%(start)s\".)"
   537
   538#: core/validators.py:552
   539#, python-format
   540msgid ""
   541"\"%(attr)s\" on line %(line)s is an invalid attribute. (Line starts with \"%"
   542"(start)s\".)"
   543msgstr "\"%(attr)s\" na riadku %(line)s je neplatný atribút. (Riadok začína s \"%"
   544"(start)s\".)"
   545
   546#: core/validators.py:557
   547#, python-format
   548msgid ""
   549"\"<%(tag)s>\" on line %(line)s is an invalid tag. (Line starts with \"%"
   550"(start)s\".)"
   551msgstr "\"<%(tag)s>\" na riadku %(line)s je neplatný tag. (Riadok začína s \"%"
   552"(start)s\".)"
   553
   554#: core/validators.py:561
   555#, python-format
   556msgid ""
   557"A tag on line %(line)s is missing one or more required attributes. (Line "
   558"starts with \"%(start)s\".)"
   559msgstr "V tagu na riadku %(line)s chýba jeden alebo viac atribútov. (Riadok "
   560"začína s \"%(start)s\".)"
   561
   562#: core/validators.py:566
   563#, python-format
   564msgid ""
   565"The \"%(attr)s\" attribute on line %(line)s has an invalid value. (Line "
   566"starts with \"%(start)s\".)"
   567msgstr "Atribút \"%(attr)s\" na riadku %(line)s má neplatnú hodnotu. (Riadok začína "
   568"s \"%(start)s\".)"
   569
   570#: views/generic/create_update.py:43
   571#, python-format
   572msgid "The %(verbose_name)s was created successfully."
   573msgstr "Objekt %(verbose_name)s bol úspešne vytvorený."
   574
   575#: views/generic/create_update.py:117
   576#, python-format
   577msgid "The %(verbose_name)s was updated successfully."
   578msgstr "Objekt %(verbose_name)s bol úspešne zmenený."
   579
   580#: views/generic/create_update.py:184
   581#, python-format
   582msgid "The %(verbose_name)s was deleted."
   583msgstr "Objekt %(verbose_name)s bol zmazaný."
   584
   585#: newforms/models.py:165 newforms/fields.py:360
   586msgid "Select a valid choice. That choice is not one of the available choices."
   587msgstr "Vyberte platnú možnosť. Vybraná položka nepatrí medzi platné možnosti."
   588
   589#: newforms/models.py:182 newforms/fields.py:378 newforms/fields.py:454
   590msgid "Enter a list of values."
   591msgstr "Vložte zoznam hodnôt."
   592
   593#: newforms/models.py:188 newforms/fields.py:387
   594#, python-format
   595msgid "Select a valid choice. %s is not one of the available choices."
   596msgstr "Vyberte platnú možnost. %s nepatrí medzi dostupné možnosti."
   597
   598#: newforms/fields.py:101 newforms/fields.py:254
   599#, python-format
   600msgid "Ensure this value has at most %d characters."
   601msgstr "Uistite sa, že hodnota má najviac %d znakov."
   602
   603#: newforms/fields.py:103 newforms/fields.py:256
   604#, python-format
   605msgid "Ensure this value has at least %d characters."
   606msgstr "Uistite sa, že zadaná hodnota má menej ako %d znakov."
   607
   608#: newforms/fields.py:128
   609#, python-format
   610msgid "Ensure this value is less than or equal to %s."
   611msgstr "Uistite sa, že táto hodnota je menšia alebo rovná %s."
   612
   613#: newforms/fields.py:130
   614#, python-format
   615msgid "Ensure this value is greater than or equal to %s."
   616msgstr "Uistite sa, že hodnota je väčšia alebo rovná %s."
   617
   618#: newforms/fields.py:163
   619msgid "Enter a valid date."
   620msgstr "Zadajte platný dátum."
   621
   622#: newforms/fields.py:190
   623msgid "Enter a valid time."
   624msgstr "Zadajte platný čas."
   625
   626#: newforms/fields.py:226
   627msgid "Enter a valid date/time."
   628msgstr "Zadajte platný dátum a čas."
   629
   630#: newforms/fields.py:240
   631msgid "Enter a valid value."
   632msgstr "Zadajte platnú hodnotu."
   633
   634#: newforms/fields.py:287 newforms/fields.py:309
   635msgid "Enter a valid URL."
   636msgstr "Zadajte platnú adresu URL."
   637
   638#: newforms/fields.py:311
   639msgid "This URL appears to be a broken link."
   640msgstr "Odkaz na URL neexistuje."
   641
   642#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:17
   643msgid "th"
   644msgstr "th"
   645
   646#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:17
   647msgid "st"
   648msgstr "st"
   649
   650#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:17
   651msgid "nd"
   652msgstr "nd"
   653
   654#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:17
   655msgid "rd"
   656msgstr "rd"
   657
   658#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:47
   659#, python-format
   660msgid "%(value).1f million"
   661msgstr "%(value).1f milión"
   662
   663#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:50
   664#, python-format
   665msgid "%(value).1f billion"
   666msgstr "%(value).1f miliarda"
   667
   668#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:53
   669#, python-format
   670msgid "%(value).1f trillion"
   671msgstr "%(value).1f bilión"
   672
   673#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:68
   674msgid "one"
   675msgstr "jeden"
   676
   677#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:68
   678msgid "two"
   679msgstr "dva"
   680
   681#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:68
   682msgid "three"
   683msgstr "tri"
   684
   685#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:68
   686msgid "four"
   687msgstr "štyri"
   688
   689#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:68
   690msgid "five"
   691msgstr "päť"
   692
   693#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:68
   694msgid "six"
   695msgstr "šesť"
   696
   697#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:68
   698msgid "seven"
   699msgstr "sedem"
   700
   701#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:68
   702msgid "eight"
   703msgstr "osem"
   704
   705#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:68
   706msgid "nine"
   707msgstr "deväť"
   708
  160709#: contrib/redirects/models.py:7
  161710msgid "redirect from"
  162 msgstr "presmerova z"
   711msgstr "presmerovať z"
  163712
  164713#: contrib/redirects/models.py:8
  165714msgid ""
  166715"This should be an absolute path, excluding the domain name. Example: '/"
  167716"events/search/'."
  168 msgstr ""
  169 "Tu by sa mala použiť absolútna cesta, bez domény. Napr.: '/events/search/'."
   717msgstr "Tu by sa mala použiť absolútna cesta bez názvu domény. Napríklad: '/events/search/'."
  170718
  171719#: contrib/redirects/models.py:9
  172720msgid "redirect to"
  173 msgstr "presmerova na "
   721msgstr "presmerovať na "
  174722
  175723#: contrib/redirects/models.py:10
  176724msgid ""
  177725"This can be either an absolute path (as above) or a full URL starting with "
  178726"'http://'."
  179 msgstr ""
  180 "Tu môže byť buď absolútna cesta (ako hore) alebo plné  URL začínajúce s "
  181 "'http://'."
   727msgstr "Tu môže byť buď absolútna cesta (ako je uvedené vyššie) alebo úplná adresa URL začínajúca s 'http://'."
  182728
  183 #: contrib/redirects/models.py:12
   729#: contrib/redirects/models.py:13
  184730msgid "redirect"
  185731msgstr "presmerovanie"
  186732
  187 #: contrib/redirects/models.py:13
   733#: contrib/redirects/models.py:14
  188734msgid "redirects"
  189735msgstr "presmerovania"
  190736
  191737#: contrib/comments/models.py:67 contrib/comments/models.py:166
  192738msgid "object ID"
  193 msgstr "objekt ID"
   739msgstr "ID objektu"
  194740
  195741#: contrib/comments/models.py:68
  196742msgid "headline"
  197 msgstr "titulok"
   743msgstr "nadpis"
  198744
  199745#: contrib/comments/models.py:69 contrib/comments/models.py:90
  200746#: contrib/comments/models.py:167
   
  239785
  240786#: contrib/comments/models.py:83 contrib/comments/models.py:169
  241787msgid "date/time submitted"
  242 msgstr "dátum/čas poslania"
   788msgstr "dátum a čas odoslania"
  243789
  244790#: contrib/comments/models.py:84 contrib/comments/models.py:170
  245791msgid "is public"
  246 msgstr "je zveréjnený"
   792msgstr "je verejný"
  247793
  248 #: contrib/comments/models.py:85 contrib/admin/views/doc.py:292
   794#: contrib/comments/models.py:85 contrib/admin/views/doc.py:304
  249795msgid "IP address"
  250796msgstr "IP adresa"
  251797
   
  257803msgid ""
  258804"Check this box if the comment is inappropriate. A \"This comment has been "
  259805"removed\" message will be displayed instead."
  260 msgstr ""
  261 "Ak je tento komentár nevhodný, tu ho poznač.  \"Tento komentár bol vymazaný"
  262 "\" táto správa sa objaví namiesto neho."
   806msgstr "Zaškrtnite toto pole, ak je komentár nevhodný. Správa \"Tento komenár bol zmazaný\" sa bude zobrazovať namiesto neho."
  263807
  264808#: contrib/comments/models.py:91
  265809msgid "comments"
   
  278822"\n"
  279823"http://%(domain)s%(url)s"
  280824msgstr ""
  281 "Od %(user)s dňa %(date)s\n"
   825"Pridaný užívateľom %(user)s dňa %(date)s\n"
  282826"\n"
  283827"%(comment)s\n"
  284828"\n"
   
  286830
  287831#: contrib/comments/models.py:168
  288832msgid "person's name"
  289 msgstr "osobné meno"
   833msgstr "meno osoby"
  290834
  291835#: contrib/comments/models.py:171
  292836msgid "ip address"
   
  306850
  307851#: contrib/comments/models.py:233
  308852msgid "score"
  309 msgstr "stav"
   853msgstr "stav skóre"
  310854
  311855#: contrib/comments/models.py:234
  312856msgid "score date"
  313 msgstr "údaje stavu"
   857msgstr "dátum stavu skóre"
  314858
  315859#: contrib/comments/models.py:237
  316860msgid "karma score"
  317 msgstr "karma údaj"
   861msgstr "karma"
  318862
  319863#: contrib/comments/models.py:238
  320864msgid "karma scores"
  321 msgstr "karma údaje"
   865msgstr "karma"
  322866
  323867#: contrib/comments/models.py:242
  324868#, python-format
  325869msgid "%(score)d rating by %(user)s"
  326 msgstr "%(score)d hodnotiteľ %(user)s"
   870msgstr "%(score)d od hodnotiteľa %(user)s"
  327871
  328872#: contrib/comments/models.py:258
  329873#, python-format
   
  331875"This comment was flagged by %(user)s:\n"
  332876"\n"
  333877"%(text)s"
  334 msgstr ""
  335 "Tento komentár bol označený užívateľom  %(user)s:\n"
   878msgstr "Tento komentár bol označený užívateľom  %(user)s:\n"
  336879"\n"
  337880"%(text)s"
  338881
  339882#: contrib/comments/models.py:265
  340883msgid "flag date"
  341 msgstr "dátumové návestie"
   884msgstr "dátumové príznak"
  342885
  343886#: contrib/comments/models.py:268
  344887msgid "user flag"
  345 msgstr "návestie uživateľa"
   888msgstr "uživateľský príznak"
  346889
  347890#: contrib/comments/models.py:269
  348891msgid "user flags"
  349 msgstr "návestia užívateľa"
   892msgstr "užívateľské príznaky"
  350893
  351894#: contrib/comments/models.py:273
  352895#, python-format
   
  355898
  356899#: contrib/comments/models.py:278
  357900msgid "deletion date"
  358 msgstr "odstránené dátumy"
   901msgstr "dátum zmazania"
  359902
  360903#: contrib/comments/models.py:280
  361904msgid "moderator deletion"
  362 msgstr "moderátor odstránenia"
   905msgstr "zmazania moderátorom"
  363906
  364907#: contrib/comments/models.py:281
  365908msgid "moderator deletions"
  366 msgstr "moderátor odstránení"
   909msgstr "Zmazané moderátorom"
  367910
  368911#: contrib/comments/models.py:285
  369912#, python-format
  370913msgid "Moderator deletion by %r"
  371 msgstr "Moderátor odstránenia %r"
   914msgstr "Zmazanané moderátorom %r"
  372915
  373916#: contrib/comments/views/karma.py:19
  374917msgid "Anonymous users cannot vote"
   
  380923
  381924#: contrib/comments/views/karma.py:25
  382925msgid "No voting for yourself"
  383 msgstr "Nemôžeš hlasovať za seba"
   926msgstr "Nemôžete hlasovať za samého seba"
  384927
  385 #: contrib/comments/views/comments.py:28
   928#: contrib/comments/views/comments.py:27
  386929msgid ""
  387930"This rating is required because you've entered at least one other rating."
  388931msgstr "Toto hlasovanie je nevyhnutné, lebo súvisí s predchádzjúcou voľbou."
  389932
  390 #: contrib/comments/views/comments.py:112
   933#: contrib/comments/views/comments.py:111
  391934#, python-format
  392935msgid ""
  393936"This comment was posted by a user who has posted fewer than %(count)s "
  394937"comment:\n"
  395938"\n"
  396939"%(text)s"
  397 msgid_plural ""
  398940"This comment was posted by a user who has posted fewer than %(count)s "
  399941"comments:\n"
  400942"\n"
  401943"%(text)s"
  402 msgstr[0] ""
  403 "Tento komentár je od užívateľa, ktorý doteraz poslal minimálne %(count)s "
   944msgstr ""
   945"Tento komentár je od užívateľa, ktorý doteraz poslal menej ako %(count)s "
  404946"komentár:\n"
  405947"\n"
  406948"%(text)s"
  407 msgstr[1] ""
  408 "Tento komentár je od užívateľa, ktorý doteraz poslal najmenej %(count)s "
   949"Tento komentár je od užívateľa, ktorý doteraz poslal menej ako %(count)s "
  409950"komentárov:\n"
  410951"\n"
  411952"%(text)s"
  412953
  413 #: contrib/comments/views/comments.py:117
   954#: contrib/comments/views/comments.py:116
  414955#, python-format
  415956msgid ""
  416957"This comment was posted by a sketchy user:\n"
  417958"\n"
  418959"%(text)s"
  419 msgstr ""
  420 "Tento komentár je od veľmi náznakového užívateľa:\n"
   960msgstr "Tento komentár je od užívateľa, ktorý sa rád vyjadruje v náznakoch:\n"
  421961"\n"
  422962"%(text)s"
  423963
  424 #: contrib/comments/views/comments.py:189
   964#: contrib/comments/views/comments.py:188
  425965#: contrib/comments/views/comments.py:280
  426966msgid "Only POSTs are allowed"
  427967msgstr "Dovolené sú len POST"
  428968
  429 #: contrib/comments/views/comments.py:193
   969#: contrib/comments/views/comments.py:192
  430970#: contrib/comments/views/comments.py:284
  431971msgid "One or more of the required fields wasn't submitted"
  432972msgstr "Jedno alebo viac povinných polí nebolo vložených"
  433973
  434 #: contrib/comments/views/comments.py:197
   974#: contrib/comments/views/comments.py:196
  435975#: contrib/comments/views/comments.py:286
  436976msgid "Somebody tampered with the comment form (security violation)"
  437 msgstr "Niekto skúšal manipulovať s formulárom komentára (porušená bezpečnosť)"
   977msgstr "Niekto sa pokúšal manipulovať s formulárom komentára (porušenie bezpečnosti)"
  438978
  439 #: contrib/comments/views/comments.py:207
   979#: contrib/comments/views/comments.py:206
  440980#: contrib/comments/views/comments.py:292
  441981msgid ""
  442982"The comment form had an invalid 'target' parameter -- the object ID was "
  443983"invalid"
  444984msgstr ""
  445 "Formulár komentára ma chybný 'cieľový' parameter  -- the objekt ID bol "
  446 "poškodený"
   985"Formulár komentára ma chybný 'target' parameter  -- ID objektu je neplatné"
  447986
  448987#: contrib/comments/views/comments.py:257
  449988#: contrib/comments/views/comments.py:321
  450989msgid "The comment form didn't provide either 'preview' or 'post'"
  451 msgstr "Formulár komentára neposkytuje odpoveď buď 'prezri' alebo 'pošli'"
   990msgstr "Formulár komentára neobsahuje ani jednu z možností 'náhľad' alebo 'odoslať'."
  452991
  453 #: contrib/comments/templates/comments/freeform.html:4
  454 msgid "Your name:"
  455 msgstr "Tvoje meno:"
  456 
  457 #: contrib/comments/templates/comments/freeform.html:5
  458 #: contrib/comments/templates/comments/form.html:27
  459 msgid "Comment:"
  460 msgstr "Komentár:"
  461 
  462 #: contrib/comments/templates/comments/freeform.html:9
  463 #: contrib/comments/templates/comments/form.html:32
  464 msgid "Preview comment"
  465 msgstr "Pozri komentár"
  466 
  467992#: contrib/comments/templates/comments/form.html:6
  468993#: contrib/comments/templates/comments/form.html:8
  469994#: contrib/admin/templates/admin/login.html:17
   
  471996msgstr "Meno:"
  472997
  473998#: contrib/comments/templates/comments/form.html:6
  474 #: contrib/admin/templates/admin/login.html:20
  475 msgid "Password:"
  476 msgstr "Heslo:"
  477 
  478 #: contrib/comments/templates/comments/form.html:6
  479 msgid "Forgotten your password?"
  480 msgstr "Zabudol si svoje heslo?"
  481 
  482 #: contrib/comments/templates/comments/form.html:8
   999#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:5
  4831000#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:3
  484 #: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:5
  4851001#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:10
  486 #: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
  4871002#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:3
   1003#: contrib/admin/templates/admin/base.html:25
   1004#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:9
  4881005#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:3
  4891006#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
   1007#: contrib/admin/templates/admin_doc/view_detail.html:4
  4901008#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:4
  491 #: contrib/admin/templates/admin_doc/view_detail.html:4
   1009#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_detail.html:4
  4921010#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_tag_index.html:5
  493 #: contrib/admin/templates/admin_doc/template_detail.html:4
  494 #: contrib/admin/templates/admin_doc/template_filter_index.html:5
  4951011#: contrib/admin/templates/admin_doc/missing_docutils.html:4
  4961012#: contrib/admin/templates/admin_doc/view_index.html:5
  4971013#: contrib/admin/templates/admin_doc/model_detail.html:3
  4981014#: contrib/admin/templates/admin_doc/index.html:4
  4991015#: contrib/admin/templates/admin_doc/model_index.html:5
   1016#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_filter_index.html:5
  5001017msgid "Log out"
  5011018msgstr "Odhlásenie"
  5021019
   1020#: contrib/comments/templates/comments/form.html:8
   1021#: contrib/admin/templates/admin/login.html:20
   1022msgid "Password:"
   1023msgstr "Heslo:"
   1024
   1025#: contrib/comments/templates/comments/form.html:8
   1026msgid "Forgotten your password?"
   1027msgstr "Zabudli ste heslo?"
   1028
  5031029#: contrib/comments/templates/comments/form.html:12
  5041030msgid "Ratings"
  5051031msgstr "Hodnotenia"
   
  5121038#: contrib/comments/templates/comments/form.html:12
  5131039#: contrib/comments/templates/comments/form.html:23
  5141040msgid "Optional"
  515 msgstr "Voliteľné"
   1041msgstr "Nepovinné"
  5161042
  5171043#: contrib/comments/templates/comments/form.html:23
  5181044msgid "Post a photo"
  5191045msgstr "Pošli foto"
  5201046
  521 #: contrib/flatpages/models.py:7 contrib/admin/views/doc.py:303
  522 msgid "URL"
  523 msgstr "URL"
   1047#: contrib/comments/templates/comments/form.html:28
   1048#: contrib/comments/templates/comments/freeform.html:5
   1049msgid "Comment:"
   1050msgstr "Komentár:"
  5241051
  525 #: contrib/flatpages/models.py:8
  526 msgid ""
  527 "Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
  528 msgstr ""
  529 "Príklad: '/about/contact/'. Uisti sa, že máš vložené ako úvodné tak aj "
  530 "záverečné lomítka."
   1052#: contrib/comments/templates/comments/form.html:35
   1053#: contrib/comments/templates/comments/freeform.html:10
   1054msgid "Preview comment"
   1055msgstr "Náhľad komentára"
  5311056
  532 #: contrib/flatpages/models.py:9
  533 msgid "title"
  534 msgstr "názov"
   1057#: contrib/comments/templates/comments/freeform.html:4
   1058msgid "Your name:"
   1059msgstr "Tvoje meno:"
  5351060
  536 #: contrib/flatpages/models.py:10
  537 msgid "content"
  538 msgstr "obsah"
  539 
  540 #: contrib/flatpages/models.py:11
  541 msgid "enable comments"
  542 msgstr "povolené komentáre"
  543 
  544 #: contrib/flatpages/models.py:12
  545 msgid "template name"
  546 msgstr "meno predlohy"
  547 
  548 #: contrib/flatpages/models.py:13
  549 msgid ""
  550 "Example: 'flatpages/contact_page'. If this isn't provided, the system will "
  551 "use 'flatpages/default'."
  552 msgstr ""
  553 "Príklad: 'flatpages/contact_page'. Ak sa toto nevykonalo,  systém použije  "
  554 "'flatpages/default'."
  555 
  556 #: contrib/flatpages/models.py:14
  557 msgid "registration required"
  558 msgstr "musíte byť zaregistrovaný"
  559 
  560 #: contrib/flatpages/models.py:14
  561 msgid "If this is checked, only logged-in users will be able to view the page."
  562 msgstr ""
  563 "Ak je toto označené, potom len prihlásený užívateľ môže vidieť túto stránku."
  564 
  565 #: contrib/flatpages/models.py:18
  566 msgid "flat page"
  567 msgstr "plochá stránka"
  568 
  569 #: contrib/flatpages/models.py:19
  570 msgid "flat pages"
  571 msgstr "ploché stránky"
  572 
  573 #: contrib/sessions/models.py:35
  574 msgid "session key"
  575 msgstr "kľúč sedenia"
  576 
  577 #: contrib/sessions/models.py:36
  578 msgid "session data"
  579 msgstr "údaje sedenia"
  580 
  581 #: contrib/sessions/models.py:37
  582 msgid "expire date"
  583 msgstr "dátum konca platnosti"
  584 
  585 #: contrib/sessions/models.py:41
  586 msgid "session"
  587 msgstr "sedenie"
  588 
  589 #: contrib/sessions/models.py:42
  590 msgid "sessions"
  591 msgstr "sedenia"
  592 
  5931061#: contrib/sites/models.py:10
  5941062msgid "domain name"
  595 msgstr "meno domény"
   1063msgstr "názov domény"
  5961064
  5971065#: contrib/sites/models.py:11
  5981066msgid "display name"
   
  6161084"<ul>\n"
  6171085
  6181086#: contrib/admin/filterspecs.py:70 contrib/admin/filterspecs.py:88
  619 #: contrib/admin/filterspecs.py:143
   1087#: contrib/admin/filterspecs.py:143 contrib/admin/filterspecs.py:169
  6201088msgid "All"
  6211089msgstr "Všetko"
  6221090
   
  6401108msgid "This year"
  6411109msgstr "Tento rok"
  6421110
  643 #: contrib/admin/filterspecs.py:143
  644 msgid "Yes"
  645 msgstr "Áno"
  646 
  647 #: contrib/admin/filterspecs.py:143
  648 msgid "No"
  649 msgstr "Nie"
  650 
  651 #: contrib/admin/filterspecs.py:150
  652 msgid "Unknown"
  653 msgstr "Neznámy"
  654 
  6551111#: contrib/admin/models.py:16
  6561112msgid "action time"
  6571113msgstr "čas udalosti"
  6581114
  6591115#: contrib/admin/models.py:19
  6601116msgid "object id"
  661 msgstr "objekt id"
   1117msgstr "id objektu"
  6621118
  6631119#: contrib/admin/models.py:20
  6641120msgid "object repr"
   
  6661122
  6671123#: contrib/admin/models.py:21
  6681124msgid "action flag"
  669 msgstr "návestie udalosti"
   1125msgstr "príznak udalosti"
  6701126
  6711127#: contrib/admin/models.py:22
  6721128msgid "change message"
  673 msgstr "zmeň zprávu"
   1129msgstr "zmeniť zprávu"
  6741130
  6751131#: contrib/admin/models.py:25
  6761132msgid "log entry"
   
  6801136msgid "log entries"
  6811137msgstr "záznamy priebehu"
  6821138
  683 #: contrib/admin/templatetags/admin_list.py:228
   1139#: contrib/admin/templatetags/admin_list.py:247
  6841140msgid "All dates"
  6851141msgstr "Všetky dátumy"
  6861142
  687 #: contrib/admin/views/decorators.py:23
  688 #: contrib/admin/templates/admin/login.html:25
  689 msgid "Log in"
  690 msgstr "Prihlásenie"
   1143#: contrib/admin/views/auth.py:19 contrib/admin/views/main.py:257
   1144#, python-format
   1145msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully."
   1146msgstr "Objekt  %(name)s \"%(obj)s\" bol úspešne pridaný."
  6911147
  692 #: contrib/admin/views/decorators.py:61
  693 msgid ""
  694 "Please log in again, because your session has expired. Don't worry: Your "
  695 "submission has been saved."
  696 msgstr ""
  697 "Prosím prihlas sa znovu, lebo čas tvojho sedenia vypršal. Nemaj obavy: tvoje "
  698 "údaje su uchované."
   1148#: contrib/admin/views/auth.py:24 contrib/admin/views/main.py:261
   1149#: contrib/admin/views/main.py:347
   1150msgid "You may edit it again below."
   1151msgstr "Môžete pokračovať v zmenách."
  6991152
  700 #: contrib/admin/views/decorators.py:68
  701 msgid ""
  702 "Looks like your browser isn't configured to accept cookies. Please enable "
  703 "cookies, reload this page, and try again."
  704 msgstr ""
  705 "Vyzerá, že tvoj prehliadač nemá povolené cookies. Prosím, povoľ cookies, "
  706 "znovu načítaj túto stránku a skús činnosť znovu."
   1153#: contrib/admin/views/auth.py:30
   1154msgid "Add user"
   1155msgstr "Pridať užívateľa"
  7071156
  708 #: contrib/admin/views/decorators.py:82
  709 msgid "Usernames cannot contain the '@' character."
  710 msgstr "Meno užívateľa nemože obsahovať  znak '@' ."
   1157#: contrib/admin/views/auth.py:57
   1158msgid "Password changed successfully."
   1159msgstr "Heslo bolo úspešne zmenené."
  7111160
  712 #: contrib/admin/views/decorators.py:84
   1161#: contrib/admin/views/auth.py:64
  7131162#, python-format
  714 msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
  715 msgstr "Tvoja e-mailova adresa nie je tvoje užívateľské meno. Skús '%s'."
   1163msgid "Change password: %s"
   1164msgstr "Zmeniť heslo: %s"
  7161165
  717 #: contrib/admin/views/main.py:226
   1166#: contrib/admin/views/main.py:223
  7181167msgid "Site administration"
  719 msgstr "Administrácia webu"
   1168msgstr "Administrácia"
  7201169
  721 #: contrib/admin/views/main.py:260
   1170#: contrib/admin/views/main.py:271 contrib/admin/views/main.py:356
  7221171#, python-format
  723 msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully."
  724 msgstr "Objekt  %(name)s \"%(obj)s\" bol úspešne pridaný."
  725 
  726 #: contrib/admin/views/main.py:264 contrib/admin/views/main.py:348
  727 msgid "You may edit it again below."
  728 msgstr "Môžeš urobiť zmeny zase nižšie."
  729 
  730 #: contrib/admin/views/main.py:272 contrib/admin/views/main.py:357
  731 #, python-format
  7321172msgid "You may add another %s below."
  733 msgstr "Môžeš pridať ďalší %s nižšie."
   1173msgstr "Môžete pokračovať v pridávaní ďaľších %s."
  7341174
  735 #: contrib/admin/views/main.py:290
   1175#: contrib/admin/views/main.py:289
  7361176#, python-format
  7371177msgid "Add %s"
  7381178msgstr "Pridaj %s"
  7391179
  740 #: contrib/admin/views/main.py:336
   1180#: contrib/admin/views/main.py:335
  7411181#, python-format
  7421182msgid "Added %s."
  7431183msgstr "Bol pridaný %s."
  7441184
  745 #: contrib/admin/views/main.py:336 contrib/admin/views/main.py:338
  746 #: contrib/admin/views/main.py:340
  747 msgid "and"
  748 msgstr "a"
  749 
  750 #: contrib/admin/views/main.py:338
   1185#: contrib/admin/views/main.py:337
  7511186#, python-format
  7521187msgid "Changed %s."
  7531188msgstr "Bol zmenený %s"
  7541189
  755 #: contrib/admin/views/main.py:340
   1190#: contrib/admin/views/main.py:339
  7561191#, python-format
  7571192msgid "Deleted %s."
  7581193msgstr "Bol vymazaný %s."
  7591194
  760 #: contrib/admin/views/main.py:343
   1195#: contrib/admin/views/main.py:342
  7611196msgid "No fields changed."
  7621197msgstr "Polia neboli zmenené."
  7631198
  764 #: contrib/admin/views/main.py:346
   1199#: contrib/admin/views/main.py:345
  7651200#, python-format
  7661201msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was changed successfully."
  7671202msgstr "Objekt %(name)s \"%(obj)s\" boli úspešne zmenený."
  7681203
  769 #: contrib/admin/views/main.py:354
   1204#: contrib/admin/views/main.py:353
  7701205#, python-format
  7711206msgid ""
  7721207"The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
   
  7741209"Objekt %(name)s \"%(obj)s\" bol úspešne zmenený. Ďalšie zmeny môžeš urobiť "
  7751210"zase nižšie."
  7761211
  777 #: contrib/admin/views/main.py:392
   1212#: contrib/admin/views/main.py:391
  7781213#, python-format
  7791214msgid "Change %s"
  780 msgstr "Zmeň %s"
   1215msgstr "Zmeniť %s"
  7811216
  782 #: contrib/admin/views/main.py:470
   1217#: contrib/admin/views/main.py:476
  7831218#, python-format
  7841219msgid "One or more %(fieldname)s in %(name)s: %(obj)s"
  7851220msgstr "Jeden alebo viac %(fieldname)s v %(name)s: %(obj)s"
  7861221
  787 #: contrib/admin/views/main.py:475
   1222#: contrib/admin/views/main.py:481
  7881223#, python-format
  7891224msgid "One or more %(fieldname)s in %(name)s:"
  7901225msgstr "Jeden alebo viac %(fieldname)s v %(name)s:"
  7911226
  792 #: contrib/admin/views/main.py:508
   1227#: contrib/admin/views/main.py:514
  7931228#, python-format
  7941229msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was deleted successfully."
  7951230msgstr "Objekt %(name)s \"%(obj)s\" bol úspešne vymazaný."
  7961231
  797 #: contrib/admin/views/main.py:511
   1232#: contrib/admin/views/main.py:517
  7981233msgid "Are you sure?"
  799 msgstr "Si si istý?"
   1234msgstr "Ste si istý?"
  8001235
  801 #: contrib/admin/views/main.py:533
   1236#: contrib/admin/views/main.py:539
  8021237#, python-format
  8031238msgid "Change history: %s"
  804 msgstr "Zmeň históriu: %s"
   1239msgstr "Zmeniť históriu: %s"
  8051240
  806 #: contrib/admin/views/main.py:565
   1241#: contrib/admin/views/main.py:573
  8071242#, python-format
  8081243msgid "Select %s"
  8091244msgstr "Výber %s"
  8101245
  811 #: contrib/admin/views/main.py:565
   1246#: contrib/admin/views/main.py:573
  8121247#, python-format
  8131248msgid "Select %s to change"
  8141249msgstr "Ktorý %s sa má zmeniť?"
  8151250
  816 #: contrib/admin/views/doc.py:279 contrib/admin/views/doc.py:289
  817 #: contrib/admin/views/doc.py:291 contrib/admin/views/doc.py:297
  818 #: contrib/admin/views/doc.py:298 contrib/admin/views/doc.py:300
   1251#: contrib/admin/views/main.py:768
   1252msgid "Database error"
   1253msgstr "Chyba databázy"
   1254
   1255#: contrib/admin/views/decorators.py:10 contrib/auth/forms.py:60
   1256msgid ""
   1257"Please enter a correct username and password. Note that both fields are case-"
   1258"sensitive."
   1259msgstr ""
   1260"Prosím, zadajte užívateľské meno a heslo. Pozor na malé a veľké písmená."
   1261
   1262#: contrib/admin/views/decorators.py:24
   1263#: contrib/admin/templates/admin/login.html:25
   1264msgid "Log in"
   1265msgstr "Prihlásenie"
   1266
   1267#: contrib/admin/views/decorators.py:62
   1268msgid ""
   1269"Please log in again, because your session has expired. Don't worry: Your "
   1270"submission has been saved."
   1271msgstr "Vaša session vypršala. Prosím, príhlaste sa znovu. Nemusíte sa obávať, vaše údaje boli uchované."
   1272
   1273#: contrib/admin/views/decorators.py:69
   1274msgid ""
   1275"Looks like your browser isn't configured to accept cookies. Please enable "
   1276"cookies, reload this page, and try again."
   1277msgstr "Vyzerá to tak, že váš prehliadač nemá povolené cookies. Prosím, povoľte si cookies a skúste znova načítať stránku."
   1278
   1279#: contrib/admin/views/decorators.py:83
   1280msgid "Usernames cannot contain the '@' character."
   1281msgstr "Užívateľské meno nemože obsahovať znak '@'."
   1282
   1283#: contrib/admin/views/decorators.py:85
   1284#, python-format
   1285msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
   1286msgstr "Vaša e-mailová adresa nie je užívateľským menom. Skúste použiť meno '%s'."
   1287
   1288#: contrib/admin/views/doc.py:46 contrib/admin/views/doc.py:48
   1289#: contrib/admin/views/doc.py:50
   1290msgid "tag:"
   1291msgstr ""
   1292
   1293#: contrib/admin/views/doc.py:77 contrib/admin/views/doc.py:79
   1294#: contrib/admin/views/doc.py:81
   1295msgid "filter:"
   1296msgstr ""
   1297
   1298#: contrib/admin/views/doc.py:135 contrib/admin/views/doc.py:137
   1299#: contrib/admin/views/doc.py:139
   1300msgid "view:"
   1301msgstr ""
   1302
   1303#: contrib/admin/views/doc.py:164
   1304#, python-format
   1305msgid "App %r not found"
   1306msgstr "Aplikáciu %r sa nepodarilo nájsť."
   1307
   1308#: contrib/admin/views/doc.py:171
   1309#, python-format
   1310msgid "Model %(name)r not found in app %(label)r"
   1311msgstr "Model %(name)r sa nenachádza v aplikácii %(label)r"
   1312
   1313#: contrib/admin/views/doc.py:183
   1314#, python-format
   1315msgid "the related `%(label)s.%(type)s` object"
   1316msgstr "Prepojenie na objekt `%(label)s.%(type)s`"
   1317
   1318#: contrib/admin/views/doc.py:183 contrib/admin/views/doc.py:205
   1319#: contrib/admin/views/doc.py:219 contrib/admin/views/doc.py:224
   1320msgid "model:"
   1321msgstr ""
   1322
   1323#: contrib/admin/views/doc.py:214
   1324#, python-format
   1325msgid "related `%(label)s.%(name)s` objects"
   1326msgstr "súvisiace objekty `%(label)s.%(name)s`"
   1327
   1328#: contrib/admin/views/doc.py:219
   1329#, python-format
   1330msgid "all %s"
   1331msgstr "všetky %s"
   1332
   1333#: contrib/admin/views/doc.py:224
   1334#, python-format
   1335msgid "number of %s"
   1336msgstr "počet %s"
   1337
   1338#: contrib/admin/views/doc.py:229
   1339#, python-format
   1340msgid "Fields on %s objects"
   1341msgstr "Polia objektu %s"
   1342
   1343#: contrib/admin/views/doc.py:291 contrib/admin/views/doc.py:301
   1344#: contrib/admin/views/doc.py:303 contrib/admin/views/doc.py:309
   1345#: contrib/admin/views/doc.py:310 contrib/admin/views/doc.py:312
  8191346msgid "Integer"
  820 msgstr "Celočíselná hodnota"
   1347msgstr "Celé číslo"
  8211348
  822 #: contrib/admin/views/doc.py:280
   1349#: contrib/admin/views/doc.py:292
  8231350msgid "Boolean (Either True or False)"
  824 msgstr "Logická hodnota (buď True alebo False)"
   1351msgstr "Logická hodnota (True alebo False)"
  8251352
  826 #: contrib/admin/views/doc.py:281 contrib/admin/views/doc.py:299
   1353#: contrib/admin/views/doc.py:293 contrib/admin/views/doc.py:311
  8271354#, python-format
  8281355msgid "String (up to %(maxlength)s)"
  829 msgstr "Dĺžka reťazca (maximálne do %(maxlength)s)"
   1356msgstr "Dĺžka reťazca (maximálne do %(maxlength)s znakov)"
  8301357
  831 #: contrib/admin/views/doc.py:282
   1358#: contrib/admin/views/doc.py:294
  8321359msgid "Comma-separated integers"
  833 msgstr "Čiarka oddeľuje celé čísla"
   1360msgstr "Celé čísla oddelené čiarkou"
  8341361
  835 #: contrib/admin/views/doc.py:283
   1362#: contrib/admin/views/doc.py:295
  8361363msgid "Date (without time)"
  8371364msgstr "Dátum (bez času)"
  8381365
  839 #: contrib/admin/views/doc.py:284
   1366#: contrib/admin/views/doc.py:296
  8401367msgid "Date (with time)"
  841 msgstr "Dátum ( a čas)"
   1368msgstr "Dátum (a čas)"
  8421369
  843 #: contrib/admin/views/doc.py:285
   1370#: contrib/admin/views/doc.py:297
  8441371msgid "E-mail address"
  8451372msgstr "E-mailová adresa"
  8461373
  847 #: contrib/admin/views/doc.py:286 contrib/admin/views/doc.py:287
  848 #: contrib/admin/views/doc.py:290
   1374#: contrib/admin/views/doc.py:298 contrib/admin/views/doc.py:299
   1375#: contrib/admin/views/doc.py:302
  8491376msgid "File path"
  8501377msgstr "Cesta k súboru"
  8511378
  852 #: contrib/admin/views/doc.py:288
   1379#: contrib/admin/views/doc.py:300
  8531380msgid "Decimal number"
  854 msgstr "Desiatkové číslo"
   1381msgstr "Desatinné číslo"
  8551382
  856 #: contrib/admin/views/doc.py:294
   1383#: contrib/admin/views/doc.py:306
  8571384msgid "Boolean (Either True, False or None)"
  858 msgstr "Logická hodnota (buď True, False alebo None)"
   1385msgstr "Logická hodnota (True, False alebo None)"
  8591386
  860 #: contrib/admin/views/doc.py:295
   1387#: contrib/admin/views/doc.py:307
  8611388msgid "Relation to parent model"
  862 msgstr "Má vzťah na rodičovský model"
   1389msgstr "Má vzťah k nadradenému modelu"
  8631390
  864 #: contrib/admin/views/doc.py:296
   1391#: contrib/admin/views/doc.py:308
  8651392msgid "Phone number"
  8661393msgstr "Číslo telefónu"
  8671394
  868 #: contrib/admin/views/doc.py:301
   1395#: contrib/admin/views/doc.py:313
  8691396msgid "Text"
  8701397msgstr "Text"
  8711398
  872 #: contrib/admin/views/doc.py:302
   1399#: contrib/admin/views/doc.py:314
  8731400msgid "Time"
  8741401msgstr "Čas"
  8751402
  876 #: contrib/admin/views/doc.py:304
   1403#: contrib/admin/views/doc.py:315 contrib/flatpages/models.py:7
   1404msgid "URL"
   1405msgstr "URL"
   1406
   1407#: contrib/admin/views/doc.py:316
  8771408msgid "U.S. state (two uppercase letters)"
  878 msgstr "U.S. štát (dve veľké písmena)"
   1409msgstr "Štát USA (dve veľké písmena)"
  8791410
  880 #: contrib/admin/views/doc.py:305
   1411#: contrib/admin/views/doc.py:317
  8811412msgid "XML text"
  8821413msgstr "XML text"
  8831414
   1415#: contrib/admin/views/doc.py:343
   1416#, python-format
   1417msgid "%s does not appear to be a urlpattern object"
   1418msgstr "%s nie je urlpattern objekt"
   1419
  8841420#: contrib/admin/templates/widget/file.html:2
  8851421msgid "Currently:"
  886 msgstr "Aktuálny:"
   1422msgstr "Aktuálne:"
  8871423
  8881424#: contrib/admin/templates/widget/file.html:3
  8891425msgid "Change:"
  890 msgstr "Zmeň:"
   1426msgstr "Zmeniť:"
  8911427
  8921428#: contrib/admin/templates/widget/date_time.html:3
  8931429msgid "Date:"
   
  8971433msgid "Time:"
  8981434msgstr "Čas:"
  8991435
   1436#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:5
  9001437#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:3
  901 #: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:5
  9021438#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:10
  903 #: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
  9041439#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:3
   1440#: contrib/admin/templates/admin/base.html:25
   1441#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:9
  9051442#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:3
  9061443#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
  9071444#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
  9081445msgid "Documentation"
  9091446msgstr "Dokumentácia"
  9101447
   1448#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:5
  9111449#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:3
  912 #: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:5
  9131450#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:10
  914 #: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
  9151451#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:3
   1452#: contrib/admin/templates/admin/base.html:25
   1453#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:9
   1454#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:15
   1455#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:46
  9161456#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:3
  9171457#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
   1458#: contrib/admin/templates/admin_doc/view_detail.html:4
  9181459#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:4
  919 #: contrib/admin/templates/admin_doc/view_detail.html:4
   1460#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_detail.html:4
  9201461#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_tag_index.html:5
  921 #: contrib/admin/templates/admin_doc/template_detail.html:4
  922 #: contrib/admin/templates/admin_doc/template_filter_index.html:5
  9231462#: contrib/admin/templates/admin_doc/missing_docutils.html:4
  9241463#: contrib/admin/templates/admin_doc/view_index.html:5
  9251464#: contrib/admin/templates/admin_doc/model_detail.html:3
  9261465#: contrib/admin/templates/admin_doc/index.html:4
  9271466#: contrib/admin/templates/admin_doc/model_index.html:5
   1467#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_filter_index.html:5
  9281468msgid "Change password"
  929 msgstr "Zmeň heslo"
   1469msgstr "Zmeniť heslo"
  9301470
   1471#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:6
  9311472#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
  932 #: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:6
  9331473#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
   1474#: contrib/admin/templates/admin/invalid_setup.html:4
  9341475#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:13
  935 #: contrib/admin/templates/admin/base.html:28
  9361476#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:6
   1477#: contrib/admin/templates/admin/base.html:30
   1478#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:12
  9371479#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
  9381480#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
  9391481#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:4
   
  9431485msgid "Home"
  9441486msgstr "Začiatok"
  9451487
   1488#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:12
   1489#, python-format
   1490msgid "Add %(name)s"
   1491msgstr "Pridať %(name)s"
   1492
   1493#: contrib/admin/templates/admin/filter.html:2
   1494#, python-format
   1495msgid " By %(filter_title)s "
   1496msgstr "Podľa %(filter_title)s "
   1497
  9461498#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
  947 #: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:20
   1499#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:21
  9481500msgid "History"
  9491501msgstr "História"
  9501502
  9511503#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:18
  9521504msgid "Date/time"
  953 msgstr "Dátum/čas"
   1505msgstr "Dátum a čas"
  9541506
  9551507#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:19
  9561508msgid "User"
   
  9621514
  9631515#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:26
  9641516msgid "DATE_WITH_TIME_FULL"
  965 msgstr "PLNY_DATUM_AJ_CAS"
   1517msgstr "DATE_WITH_TIME_FULL"
  9661518
  9671519#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:36
  9681520msgid ""
  9691521"This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this "
  9701522"admin site."
  9711523msgstr ""
  972 "Tento object nemá históriu zmien. Možno nebol pridaný prostredníctvom tohoto "
  973 "web admina"
   1524"Tento object nemá históriu vykonaných zmien. Možno nebol pridaný prostredníctvom tohoto administračného rozhrania."
  9741525
  975 #: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:11
   1526#: contrib/admin/templates/admin/search_form.html:8
   1527msgid "Go"
   1528msgstr "Choď"
   1529
   1530#: contrib/admin/templates/admin/search_form.html:10
  9761531#, python-format
  977 msgid "Add %(name)s"
  978 msgstr "Pridaj %(name)s"
   1532msgid "1 result"
   1533msgstr "1 výsledok"
  9791534
  980 #: contrib/admin/templates/admin/filter.html:2
   1535#: contrib/admin/templates/admin/search_form.html:10
  9811536#, python-format
  982 msgid " By %(title)s "
  983 msgstr " Od %(title)s "
   1537msgid "%(full_result_count)s total"
   1538msgstr "%(full_result_count)s spolu"
  9841539
   1540#: contrib/admin/templates/admin/pagination.html:10
   1541msgid "Show all"
   1542msgstr "Zobraziť všetky"
   1543
   1544#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:4
   1545msgid "Django site admin"
   1546msgstr "Django administrácia"
   1547
   1548#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:7
   1549msgid "Django administration"
   1550msgstr "Administrácia Django"
   1551
  9851552#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
  9861553msgid "Server error"
  9871554msgstr "Chyba servera"
   
  9981565msgid ""
  9991566"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
  10001567"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
  1001 msgstr ""
  1002 "Vznikla chyba. Prostredníctvom e-mailu  bol o nej informovaný správca a táto "
  1003 "by mala byť o chviľu odstránená. Ďakujeme za tvoju trpezlivosť."
   1568msgstr "Vznikla neočakávaná chyba. Prostredníctvom e-mailu bol o nej informovaný správca a dá sa predpokladať, že bude v krátkej dobe odstránená. Ďakujeme za pochopenie."
  10041569
  1005 #: contrib/admin/templates/admin/search_form.html:8
  1006 msgid "Go"
  1007 msgstr "Choď"
   1570#: contrib/admin/templates/admin/invalid_setup.html:8
   1571msgid ""
   1572"Something's wrong with your database installation. Make sure the appropriate "
   1573"database tables have been created, and make sure the database is readable by "
   1574"the appropriate user."
   1575msgstr "S inštaláciou alebo nastavením vašej databázy nie je niečo v poriadku. Uistite sa, že ste vytvorili potrebné databázové tabuľky. Taktiež skontrolujte, či má systémový užívateľ, pod ktorým beží aplikácia, právo na prístup k databáze a čítanie súborov databázy."
  10081576
  1009 #: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:4
  1010 msgid "Django site admin"
  1011 msgstr "Django web admin"
  1012 
  1013 #: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:7
  1014 msgid "Django administration"
  1015 msgstr "Administrácia Django"
  1016 
  10171577#: contrib/admin/templates/admin/index.html:17
  10181578#, python-format
  10191579msgid "Models available in the %(name)s application."
  1020 msgstr "Model je prístupný v %(name)s aplikácií."
   1580msgstr "Modely dostupné v aplikácii %(name)s."
  10211581
   1582#: contrib/admin/templates/admin/index.html:18
   1583#, python-format
   1584msgid "%(name)s"
   1585msgstr "%(name)s"
   1586
  10221587#: contrib/admin/templates/admin/index.html:28
  10231588#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:15
  10241589msgid "Add"
  1025 msgstr "Pridaj"
   1590msgstr "Pridať"
  10261591
  10271592#: contrib/admin/templates/admin/index.html:34
  10281593msgid "Change"
  1029 msgstr "Zmeň"
   1594msgstr "Zmeniť"
  10301595
  10311596#: contrib/admin/templates/admin/index.html:44
  10321597msgid "You don't have permission to edit anything."
  1033 msgstr "Nemáš povolenie na zmeny ."
   1598msgstr "Nemáte právo na vykonávanie zmien."
  10341599
  10351600#: contrib/admin/templates/admin/index.html:52
  10361601msgid "Recent Actions"
   
  10421607
  10431608#: contrib/admin/templates/admin/index.html:57
  10441609msgid "None available"
  1045 msgstr "Nepovolené"
   1610msgstr "Nedostupné"
  10461611
  10471612#: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
  10481613#: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
   
  10531618msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
  10541619msgstr "Ľutujeme, ale požadovaná stránka nebola nájdená."
  10551620
  1056 #: contrib/admin/templates/admin/login.html:22
  1057 msgid "Have you <a href=\"/password_reset/\">forgotten your password</a>?"
  1058 msgstr "Zabudol si<a href=\"/password_reset/\"> svoje heslo</a>?"
   1621#: contrib/admin/templates/admin/filters.html:4
   1622msgid "Filter"
   1623msgstr "Filter"
  10591624
  1060 #: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:21
   1625#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:22
  10611626msgid "View on site"
  1062 msgstr "Pozri na webe"
   1627msgstr "Pozrieť na stránke"
  10631628
  1064 #: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:30
   1629#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:32
   1630#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:24
  10651631msgid "Please correct the error below."
  1066 msgid_plural "Please correct the errors below."
  1067 msgstr[0] "Oprav chybu, čo je nižšie, prosím."
  1068 msgstr[1] "Oprav chyby, čo sú nižšie, prosím."
   1632msgstr "Prosím, opravte chyby uvedené nižšie."
  10691633
  1070 #: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:48
   1634#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:50
  10711635msgid "Ordering"
  1072 msgstr "Určenie"
   1636msgstr "Radenie"
  10731637
  1074 #: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:51
   1638#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:53
  10751639msgid "Order:"
  10761640msgstr "Poradie:"
  10771641
  1078 #: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
  1079 msgid "Welcome,"
  1080 msgstr "Vítajte,"
  1081 
  10821642#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:9
  10831643#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:3
  10841644msgid "Delete"
   
  10871647#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:14
  10881648#, python-format
  10891649msgid ""
  1090 "Deleting the %(object_name)s '%(object)s' would result in deleting related "
  1091 "objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
  1092 "types of objects:"
  1093 msgstr ""
  1094 "Vymazaním objektu %(object_name)s '%(object)s' môžeš spôsobiť vymazanie "
  1095 "súvisiacich objektov, ale tvoj účet nemá povolenie na mazanie nasledujúcich "
  1096 "typov objektov:"
   1650"Deleting the %(object_name)s '%(escaped_object)s' would result in deleting "
   1651"related objects, but your account doesn't have permission to delete the "
   1652"following types of objects:"
   1653msgstr "Zmazanie objektu %(object_name)s '%(escaped_object)s' by spôsobilo zmazanie súvisiacich objektov, avšak vaše užívateľské práva vám neumožňujú zmazať nasledujúce typy objektov:"
  10971654
  10981655#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:21
  10991656#, python-format
  11001657msgid ""
  1101 "Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of "
  1102 "the following related items will be deleted:"
  1103 msgstr ""
  1104 "Si si istý, že chceš vymazať %(object_name)s \"%(object)s\"? Všetky "
  1105 "nasledujúce objekty budú tiež vymazané :"
   1658"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(escaped_object)s\"? "
   1659"All of the following related items will be deleted:"
   1660msgstr "Ste si istý, že chcete zmazať objekt %(object_name)s \"%(escaped_object)s\"? "
   1661"Zmazané budú aj všetky tieto súvisiace objekty:"
  11061662
  11071663#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:26
  11081664msgid "Yes, I'm sure"
  1109 msgstr "Ano, som si istý"
   1665msgstr "Áno, som si istý"
  11101666
   1667#: contrib/admin/templates/admin/base.html:25
   1668msgid "Welcome,"
   1669msgstr "Vitajte,"
   1670
  11111671#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:4
  11121672msgid "Save as new"
  1113 msgstr "Zapísať ako nový"
   1673msgstr "Uložiť ako nový"
  11141674
  11151675#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:5
  11161676msgid "Save and add another"
  1117 msgstr "Zapísať a pridať ďaší"
   1677msgstr "Uložiť a pridať ďaľší"
  11181678
  11191679#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:6
  11201680msgid "Save and continue editing"
  1121 msgstr "Zapísať a pokračovať v zmenách"
   1681msgstr "Uložiť a pokračovať v zmenách"
  11221682
  11231683#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:7
  11241684msgid "Save"
  1125 msgstr "Zápis"
   1685msgstr "Uložiť"
  11261686
   1687#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:28
   1688#, python-format
   1689msgid "Enter a new password for the user <strong>%(username)s</strong>."
   1690msgstr "Zadajte nové heslo pre užívateľa <strong>%(username)s</strong>."
   1691
   1692#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:34
   1693#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:18
   1694msgid "Password"
   1695msgstr "Heslo"
   1696
   1697#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:39
   1698#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:23
   1699msgid "Password (again)"
   1700msgstr "Heslo (potvrdiť)"
   1701
   1702#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:40
   1703#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:24
   1704msgid "Enter the same password as above, for verification."
   1705msgstr "Znova zadajte heslo kvôli overeniu."
   1706
   1707#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:6
   1708msgid ""
   1709"First, enter a username and password. Then, you'll be able to edit more user "
   1710"options."
   1711msgstr "Najskôr zadajte užívateľské meno a heslo. Neskôr budete môcť upraviť ostatné užívateľské nastavnia."
   1712
   1713#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:12
   1714msgid "Username"
   1715msgstr "Užívateľské meno"
   1716
  11271717#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
  11281718#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
  11291719#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:6
  11301720#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:10
  11311721msgid "Password change"
  1132 msgstr "Zmeň heslo"
   1722msgstr "Zmena heslo"
  11331723
  11341724#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:6
  11351725#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:10
   
  11381728
  11391729#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:12
  11401730msgid "Your password was changed."
  1141 msgstr "Tvoje heslo bolo zmenené."
   1731msgstr "Vaše heslo bolo zmenené."
  11421732
  11431733#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
  11441734#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:6
  11451735#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:10
  11461736#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
  11471737msgid "Password reset"
  1148 msgstr "Generácia nového hesla"
   1738msgstr "Obnovenie hesla"
  11491739
  11501740#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:12
  11511741msgid ""
  11521742"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset "
  11531743"your password and e-mail the new one to you."
  1154 msgstr ""
  1155 "Zabudol si svoje heslo? Vlož nižšie tvoju e-mail adresu, a nové heslo ti "
  1156 "bude na ňu zaslané ."
   1744msgstr "Zabudli ste svoje heslo? Zadajte svoju e-mailovú adresu, na ktorú vám bude zaslané nové heslo."
  11571745
  11581746#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
  11591747msgid "E-mail address:"
   
  11651753
  11661754#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:8
  11671755msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
  1168 msgstr "Ďakujeme ti, za stráveny čas na našej stránke."
   1756msgstr "Ďakujeme vám, za čas strávený na našich stránkach."
  11691757
  11701758#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:10
  11711759msgid "Log in again"
  1172 msgstr "Prihlás sa znovu"
   1760msgstr "Prihlás sa znovu"
  11731761
  11741762#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:6
  11751763#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:10
  11761764msgid "Password reset successful"
  1177 msgstr "Heslo bolo úspešne vygenerované"
   1765msgstr "Heslo bolo úspešne obnovené"
  11781766
  11791767#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:12
  11801768msgid ""
  11811769"We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You "
  11821770"should be receiving it shortly."
  1183 msgstr ""
  1184 "Poslali sme ti,  nové heslo na tebou uvedenú emailovú adresu. Mal by si ho "
  1185 "dostať čo najskôr."
   1771msgstr "Bolo vám zaslané nové heslo na uvedenú adresu. Mali by ste ho obdržať v najbližšej dobe."
  11861772
  11871773#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:12
  11881774msgid ""
  11891775"Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
  11901776"password twice so we can verify you typed it in correctly."
  1191 msgstr ""
  1192 "Kvôli bezpečnosti vlož prosím tvoje staré heslo, a potom dvakrát tvoje nové "
  1193 "heslo, tým môžeme skontrolovať jeho správnosť."
   1777msgstr "Z bezpečnostných dôvodov zadajte najskôr staré heslo a potom dva krát nové heslo, tak aby sa mohlo overiť, či nevznikol preklep."
  11941778
  11951779#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:17
  11961780msgid "Old password:"
   
  12101794
  12111795#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:2
  12121796msgid "You're receiving this e-mail because you requested a password reset"
  1213 msgstr "Dostal si túto správu preto, lebo si požadoval vygenerovať tvoje heslo"
   1797msgstr "Dostali ste túto správu, lebo ste si vyžiadali obnovu hesla."
  12141798
  12151799#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:3
  12161800#, python-format
  12171801msgid "for your user account at %(site_name)s"
  1218 msgstr "pre tvoj užívateľský účet na %(site_name)s"
   1802msgstr "pre váš užívateľský účet na %(site_name)s"
  12191803
  12201804#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:5
  12211805#, python-format
  12221806msgid "Your new password is: %(new_password)s"
  1223 msgstr "Tvoje nové heslo je: %(new_password)s"
   1807msgstr "Vaše nové heslo je: %(new_password)s"
  12241808
  12251809#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:7
  12261810msgid "Feel free to change this password by going to this page:"
  1227 msgstr "Môžeš zmeniť toto heslo na nasledujúcej stránke:"
   1811msgstr "Heslo si kľudne môžete zmeniť na tejto stránke:"
  12281812
  12291813#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:11
  12301814msgid "Your username, in case you've forgotten:"
  1231 msgstr "Tvoje užívateľské meno, ak si ho zabudol:"
   1815msgstr "Vaše užívateľské meno, pre prípad, že ste zabudli:"
  12321816
  12331817#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:13
  12341818msgid "Thanks for using our site!"
  1235 msgstr "Ďakujeme, že používaš naše stránky!"
   1819msgstr "Ďakujeme vám, že využívate služby našej stránky!"
  12361820
  12371821#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:15
  12381822#, python-format
  12391823msgid "The %(site_name)s team"
  1240 msgstr "Skupina %(site_name)s"
   1824msgstr "Tím %(site_name)s"
  12411825
  12421826#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
  12431827msgid "Bookmarklets"
   
  12561840"bookmarklets require you to be viewing the site from a computer designated\n"
  12571841"as \"internal\" (talk to your system administrator if you aren't sure if\n"
  12581842"your computer is \"internal\").</p>\n"
  1259 msgstr ""
  1260 "\n"
  1261 "<p class=\"help\">Na inštaláciu záložiek, potiahni linku do tvojho  "
  1262 "bookmarks\n"
  1263 "toolbar, alebo klikni pravou myšou na linku a pridaj ju do tvojho "
  1264 "bookmarks.\n"
  1265 "Teraz si môžeš vybrať záložku pre ľubovoľnú stránku na webe.  Poznámka:\n"
  1266 "niektoré záložky vyžadujú aby si prezeral web z počítača označeného \n"
  1267 "ako \"internal\" (opýtaj sa vášho systémového administrátora ak si si nie  "
  1268 "istý/á, \n"
  1269 "že tvoj počítač je označený ako \"internal\").</p>\n"
   1843msgstr "\n"
   1844"<p class=\"help\">Ak chete nainštalovať záložky, pretiahnite linku do vášho panela so záložkami\n"
   1845"alebo kliknite pravým tlačidlom myši na linku a pridajte ju do svojich záložiek.\n"
   1846"Následne môžete záložky použiť na stránkach. Všimnite si, že použitie niektorých záložiek vyžaduje, aby bol váš počítač pridaný do zoznamu INTERNAL_IPS. Ak nie ste si istý, že ste v tomto zozname, oslovte vášho administrátora.</p>\n"
  12701847
  12711848#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:19
  12721849msgid "Documentation for this page"
  1273 msgstr "Dokumnentácia tejto stránky"
   1850msgstr "Dokumentácia k tejto stránke"
  12741851
  12751852#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:20
  12761853msgid ""
  12771854"Jumps you from any page to the documentation for the view that generates "
  12781855"that page."
  12791856msgstr ""
  1280 "Skoč z ľubovoľnej stránky do dokumentácie, kde je popísaná generácia tejto "
  1281 "stránky."
   1857"Skočte z ľubovoľnej stránky do dokumentácie, kde je popísané, ako sa táto stránka generuje."
  12821858
  12831859#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:22
  12841860msgid "Show object ID"
  1285 msgstr "Ukáž objekt ID"
   1861msgstr "Zobraziť ID objektu."
  12861862
  12871863#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:23
  12881864msgid ""
  12891865"Shows the content-type and unique ID for pages that represent a single "
  12901866"object."
  1291 msgstr ""
  1292 "Ukáž typ obsahu a jednoznačné ID pre stránky, ktoré zatupujú jednoduché "
  1293 "objekty."
   1867msgstr "Zobrazuje content-type a ID stránok, ktoré reprezentujú jediný objekt."
  12941868
  12951869#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:25
  12961870msgid "Edit this object (current window)"
  1297 msgstr "Edituj tento object (aktuálne okno)"
   1871msgstr "Editácia tohoto objektu (v aktuálnom okne)"
  12981872
  12991873#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:26
  13001874msgid "Jumps to the admin page for pages that represent a single object."
  1301 msgstr "Skoč na stránku admina, ktorá zastupuje jednoduchý objekt"
   1875msgstr "Skočiť na stránku admina, ktorá reprezentuje tento jeden objekt."
  13021876
  13031877#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:28
  13041878msgid "Edit this object (new window)"
  1305 msgstr "Edituj tento objekt (nové okno)"
   1879msgstr "Editácia tohoto objektu (v novom okne)"
  13061880
  13071881#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:29
  13081882msgid "As above, but opens the admin page in a new window."
  1309 msgstr "Ako vyššie, ale stranka admina sa otvorí v novom okne."
   1883msgstr "To isté ako predtým, akurát otvorí administračnú stránku v novom okne."
  13101884
  1311 #: utils/translation.py:363
  1312 msgid "DATE_FORMAT"
   1885#: contrib/contenttypes/models.py:36
   1886msgid "python model class name"
   1887msgstr "pythonové meno triedy modelu"
   1888
   1889#: contrib/contenttypes/models.py:39
   1890msgid "content type"
   1891msgstr "typ obsahu"
   1892
   1893#: contrib/contenttypes/models.py:40
   1894msgid "content types"
   1895msgstr "typy obsahu"
   1896
   1897#: contrib/auth/views.py:39
   1898msgid "Logged out"
   1899msgstr "Odhlásený"
   1900
   1901#: contrib/auth/models.py:38 contrib/auth/models.py:57
   1902msgid "name"
   1903msgstr "meno"
   1904
   1905#: contrib/auth/models.py:40
   1906msgid "codename"
   1907msgstr "codename"
   1908
   1909#: contrib/auth/models.py:42
   1910msgid "permission"
   1911msgstr "povolenie"
   1912
   1913#: contrib/auth/models.py:43 contrib/auth/models.py:58
   1914msgid "permissions"
   1915msgstr "práva"
   1916
   1917#: contrib/auth/models.py:60
   1918msgid "group"
   1919msgstr "skupina"
   1920
   1921#: contrib/auth/models.py:61 contrib/auth/models.py:100
   1922msgid "groups"
   1923msgstr "skupiny"
   1924
   1925#: contrib/auth/models.py:90
   1926msgid "username"
   1927msgstr "užívateľské meno"
   1928
   1929#: contrib/auth/models.py:90
   1930msgid ""
   1931"Required. 30 characters or fewer. Alphanumeric characters only (letters, "
   1932"digits and underscores)."
   1933msgstr "Povinná položka s dĺžkou 30 znakov alebo menej. Povolené sú len alfanumerické znaky (písmená, čísla a podtržník)."
   1934
   1935#: contrib/auth/models.py:91
   1936msgid "first name"
   1937msgstr "krstné meno"
   1938
   1939#: contrib/auth/models.py:92
   1940msgid "last name"
   1941msgstr "priezvisko"
   1942
   1943#: contrib/auth/models.py:93
   1944msgid "e-mail address"
   1945msgstr "e-mailová adresa"
   1946
   1947#: contrib/auth/models.py:94
   1948msgid "password"
   1949msgstr "heslo"
   1950
   1951#: contrib/auth/models.py:94
   1952msgid ""
   1953"Use '[algo]$[salt]$[hexdigest]' or use the <a href=\"password/\">change "
   1954"password form</a>."
   1955msgstr "Použite '[algo]$[salt]$[hexdigest]' alebo <a href=\"password/\">formulár na zmenu hesla</a>."
   1956
   1957#: contrib/auth/models.py:95
   1958msgid "staff status"
   1959msgstr "zamestnanec"
   1960
   1961#: contrib/auth/models.py:95
   1962msgid "Designates whether the user can log into this admin site."
   1963msgstr "Určuje, či má užívateľ oprávnenie prihlásiť sa do administračnej časti."
   1964
   1965#: contrib/auth/models.py:96
   1966msgid "active"
   1967msgstr "aktívny"
   1968
   1969#: contrib/auth/models.py:96
   1970msgid ""
   1971"Designates whether this user can log into the Django admin. Unselect this "
   1972"instead of deleting accounts."
   1973msgstr "Určuje, či je účet aktívny. Odškrtnite, ak chcete deaktivovať užívateľský účet."
   1974
   1975#: contrib/auth/models.py:97
   1976msgid "superuser status"
   1977msgstr "superužívateľ"
   1978
   1979#: contrib/auth/models.py:97
   1980msgid ""
   1981"Designates that this user has all permissions without explicitly assigning "
   1982"them."
   1983msgstr "Určuje, či užívateľ získava automaticky všetky práva aj bez priameho priradenia."
   1984
   1985#: contrib/auth/models.py:98
   1986msgid "last login"
   1987msgstr "naposledy prihlásený"
   1988
   1989#: contrib/auth/models.py:99
   1990msgid "date joined"
   1991msgstr "dátum registrácie"
   1992
   1993#: contrib/auth/models.py:101
   1994msgid ""
   1995"In addition to the permissions manually assigned, this user will also get "
   1996"all permissions granted to each group he/she is in."
   1997msgstr "Okrem ručne zadaných práv bude mať užívateľ aj všetky práva prislúchajúce skupinám, v ktorých sa nachádza."
   1998
   1999#: contrib/auth/models.py:102
   2000msgid "user permissions"
   2001msgstr "užívateľské práva"
   2002
   2003#: contrib/auth/models.py:105
   2004msgid "user"
   2005msgstr "uživateľ"
   2006
   2007#: contrib/auth/models.py:106
   2008msgid "users"
   2009msgstr "užívatelia"
   2010
   2011#: contrib/auth/models.py:111
   2012msgid "Personal info"
   2013msgstr "Osobné údaje"
   2014
   2015#: contrib/auth/models.py:112
   2016msgid "Permissions"
   2017msgstr "Práva"
   2018
   2019#: contrib/auth/models.py:113
   2020msgid "Important dates"
   2021msgstr "Dôležité dátumy"
   2022
   2023#: contrib/auth/models.py:114
   2024msgid "Groups"
   2025msgstr "Skupiny"
   2026
   2027#: contrib/auth/models.py:258
   2028msgid "message"
   2029msgstr "správa"
   2030
   2031#: contrib/auth/forms.py:17 contrib/auth/forms.py:138
   2032msgid "The two password fields didn't match."
   2033msgstr "Pole hesla a jeho potvrdenie sa nezhodujú."
   2034
   2035#: contrib/auth/forms.py:25
   2036msgid "A user with that username already exists."
   2037msgstr "Užívateľ s týmto užívateľským menom už existuje."
   2038
   2039#: contrib/auth/forms.py:53
   2040msgid ""
   2041"Your Web browser doesn't appear to have cookies enabled. Cookies are "
   2042"required for logging in."
   2043msgstr "Váš prehliadač nemá povolené cookies. Cookies sú potrebné pre úspešné prihlásenie."
   2044
   2045#: contrib/auth/forms.py:62
   2046msgid "This account is inactive."
   2047msgstr "Účet je deaktivovaný."
   2048
   2049#: contrib/auth/forms.py:85
   2050msgid ""
   2051"That e-mail address doesn't have an associated user account. Are you sure "
   2052"you've registered?"
   2053msgstr "K danej e-mailovej adrese neexistuje užívateľský účet. Ste si istý, že ste sa zaregistrovali?"
   2054
   2055#: contrib/auth/forms.py:117
   2056msgid "The two 'new password' fields didn't match."
   2057msgstr "Pole nového hesla a jeho potvrdenie sa nezhodujú."
   2058
   2059#: contrib/auth/forms.py:124
   2060msgid "Your old password was entered incorrectly. Please enter it again."
   2061msgstr "Vaše staré heslo nebolo zadané správne. Prosím, zadajte heslo znova."
   2062
   2063#: contrib/localflavor/uk/forms.py:18
   2064msgid "Enter a postcode. A space is required between the two postcode parts."
   2065msgstr "Zadajte britský poštový kód (PSČ). Medzera medzi dvomi časťami kódu je povinná."
   2066
   2067#: contrib/localflavor/fr/forms.py:17 contrib/localflavor/it/forms.py:15
   2068#: contrib/localflavor/fi/forms.py:14
   2069msgid "Enter a zip code in the format XXXXX."
   2070msgstr "Vložte poštové smerovacie číslo v tvare XXXXX."
   2071
   2072#: contrib/localflavor/usa/forms.py:17
   2073msgid "Enter a zip code in the format XXXXX or XXXXX-XXXX."
   2074msgstr "Zadajte americký poštový kód (ZIP) vo formáte XXXXX alebo XXXXX-XXXX."
   2075
   2076#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:4
   2077msgid "Hokkaido"
  13132078msgstr ""
  13142079
  1315 #: utils/translation.py:364
  1316 msgid "DATETIME_FORMAT"
   2080#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:5
   2081msgid "Aomori"
  13172082msgstr ""
  13182083
  1319 #: utils/translation.py:365
  1320 msgid "TIME_FORMAT"
   2084#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:6
   2085msgid "Iwate"
  13212086msgstr ""
  13222087
   2088#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:7
   2089msgid "Miyagi"
   2090msgstr ""
   2091
   2092#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:8
   2093msgid "Akita"
   2094msgstr ""
   2095
   2096#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:9
   2097msgid "Yamagata"
   2098msgstr ""
   2099
   2100#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:10
   2101msgid "Fukushima"
   2102msgstr ""
   2103
   2104#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:11
   2105msgid "Ibaraki"
   2106msgstr ""
   2107
   2108#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:12
   2109msgid "Tochigi"
   2110msgstr ""
   2111
   2112#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:13
   2113msgid "Gunma"
   2114msgstr ""
   2115
   2116#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:14
   2117msgid "Saitama"
   2118msgstr ""
   2119
   2120#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:15
   2121msgid "Chiba"
   2122msgstr ""
   2123
   2124#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:16
   2125msgid "Tokyo"
   2126msgstr ""
   2127
   2128#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:17
   2129msgid "Kanagawa"
   2130msgstr ""
   2131
   2132#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:18
   2133msgid "Yamanashi"
   2134msgstr ""
   2135
   2136#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:19
   2137msgid "Nagano"
   2138msgstr ""
   2139
   2140#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:20
   2141msgid "Niigata"
   2142msgstr ""
   2143
   2144#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:21
   2145msgid "Toyama"
   2146msgstr ""
   2147
   2148#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:22
   2149msgid "Ishikawa"
   2150msgstr ""
   2151
   2152#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:23
   2153msgid "Fukui"
   2154msgstr ""
   2155
   2156#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:24
   2157msgid "Gifu"
   2158msgstr ""
   2159
   2160#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:25
   2161msgid "Shizuoka"
   2162msgstr ""
   2163
   2164#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:26
   2165msgid "Aichi"
   2166msgstr ""
   2167
   2168#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:27
   2169msgid "Mie"
   2170msgstr ""
   2171
   2172#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:28
   2173msgid "Shiga"
   2174msgstr ""
   2175
   2176#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:29
   2177msgid "Kyoto"
   2178msgstr ""
   2179
   2180#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:30
   2181msgid "Osaka"
   2182msgstr ""
   2183
   2184#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:31
   2185msgid "Hyogo"
   2186msgstr ""
   2187
   2188#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:32
   2189msgid "Nara"
   2190msgstr ""
   2191
   2192#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:33
   2193msgid "Wakayama"
   2194msgstr ""
   2195
   2196#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:34
   2197msgid "Tottori"
   2198msgstr ""
   2199
   2200#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:35
   2201msgid "Shimane"
   2202msgstr ""
   2203
   2204#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:36
   2205msgid "Okayama"
   2206msgstr ""
   2207
   2208#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:37
   2209msgid "Hiroshima"
   2210msgstr ""
   2211
   2212#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:38
   2213msgid "Yamaguchi"
   2214msgstr ""
   2215
   2216#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:39
   2217msgid "Tokushima"
   2218msgstr ""
   2219
   2220#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:40
   2221msgid "Kagawa"
   2222msgstr ""
   2223
   2224#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:41
   2225msgid "Ehime"
   2226msgstr ""
   2227
   2228#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:42
   2229msgid "Kochi"
   2230msgstr ""
   2231
   2232#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:43
   2233msgid "Fukuoka"
   2234msgstr ""
   2235
   2236#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:44
   2237msgid "Saga"
   2238msgstr ""
   2239
   2240#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:45
   2241msgid "Nagasaki"
   2242msgstr ""
   2243
   2244#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:46
   2245msgid "Kumamoto"
   2246msgstr ""
   2247
   2248#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:47
   2249msgid "Oita"
   2250msgstr ""
   2251
   2252#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:48
   2253msgid "Miyazaki"
   2254msgstr ""
   2255
   2256#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:49
   2257msgid "Kagoshima"
   2258msgstr ""
   2259
   2260#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:50
   2261msgid "Okinawa"
   2262msgstr ""
   2263
   2264#: contrib/localflavor/jp/forms.py:21
   2265msgid "Enter a postal code in the format XXXXXXX or XXX-XXXX."
   2266msgstr "Zadajte poštové smerovacie číslo v tvare XXXXXXX alebo XXX-XXXX."
   2267
   2268#: contrib/localflavor/no/forms.py:15
   2269msgid "Enter a zip code in the format XXXX."
   2270msgstr "Vložte poštové smerovacie číslo v tvare XXXX."
   2271
   2272#: contrib/localflavor/no/forms.py:36
   2273msgid "Enter a valid Norwegian social security number."
   2274msgstr "Vložte platné nórske číslo sociálneho poistenia (social security number)."
   2275
   2276#: contrib/localflavor/fi/forms.py:40 contrib/localflavor/fi/forms.py:46
   2277msgid "Enter a valid Finnish social security number."
   2278msgstr "Vložte platné fínske číslo sociálneho poistenia (social security number)."
   2279
   2280#: contrib/sessions/models.py:68
   2281msgid "session key"
   2282msgstr "kľúč session"
   2283
   2284#: contrib/sessions/models.py:69
   2285msgid "session data"
   2286msgstr "údaje session"
   2287
   2288#: contrib/sessions/models.py:70
   2289msgid "expire date"
   2290msgstr "dátum vypršania platnosti"
   2291
   2292#: contrib/sessions/models.py:74
   2293msgid "session"
   2294msgstr "session"
   2295
   2296#: contrib/sessions/models.py:75
   2297msgid "sessions"
   2298msgstr "sessions"
   2299
   2300#: contrib/flatpages/models.py:8
   2301msgid ""
   2302"Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
   2303msgstr ""
   2304"Príklad: '/about/contact/'. Uistite sa, že adresa obsahuje na začiatku a na konci.lomítka."
   2305
   2306#: contrib/flatpages/models.py:9
   2307msgid "title"
   2308msgstr "názov"
   2309
   2310#: contrib/flatpages/models.py:10
   2311msgid "content"
   2312msgstr "obsah"
   2313
   2314#: contrib/flatpages/models.py:11
   2315msgid "enable comments"
   2316msgstr "povoliť komentáre"
   2317
   2318#: contrib/flatpages/models.py:12
   2319msgid "template name"
   2320msgstr "názov šablóny"
   2321
   2322#: contrib/flatpages/models.py:13
   2323msgid ""
   2324"Example: 'flatpages/contact_page.html'. If this isn't provided, the system "
   2325"will use 'flatpages/default.html'."
   2326msgstr ""
   2327"Príklad: 'flatpages/contact_page'. Ak táto šablóna neexistuje, systém použije  "
   2328"'flatpages/default'."
   2329
   2330#: contrib/flatpages/models.py:14
   2331msgid "registration required"
   2332msgstr "je vyžadovaná registrácia"
   2333
   2334#: contrib/flatpages/models.py:14
   2335msgid "If this is checked, only logged-in users will be able to view the page."
   2336msgstr "Ak je zaškrtnuté, tak sa stránka zobrazí len prihlásenému užívateľovi."
   2337
   2338#: contrib/flatpages/models.py:18
   2339msgid "flat page"
   2340msgstr "statická stránka"
   2341
   2342#: contrib/flatpages/models.py:19
   2343msgid "flat pages"
   2344msgstr "statické stránky"
   2345
  13232346#: utils/dates.py:6
  13242347msgid "Monday"
  13252348msgstr "Pondelok"
   
  13982421
  13992422#: utils/dates.py:19
  14002423msgid "jan"
  1401 msgstr ""
   2424msgstr "jan"
  14022425
  14032426#: utils/dates.py:19
  14042427msgid "feb"
  1405 msgstr ""
   2428msgstr "feb"
  14062429
  14072430#: utils/dates.py:19
  14082431msgid "mar"
  1409 msgstr ""
   2432msgstr "mar"
  14102433
  14112434#: utils/dates.py:19
  14122435msgid "apr"
  1413 msgstr ""
   2436msgstr "apr"
  14142437
  14152438#: utils/dates.py:19
  14162439msgid "may"
   
  14262449
  14272450#: utils/dates.py:20
  14282451msgid "aug"
  1429 msgstr ""
   2452msgstr "aug"
  14302453
  14312454#: utils/dates.py:20
  14322455msgid "sep"
  1433 msgstr ""
   2456msgstr "sep"
  14342457
  14352458#: utils/dates.py:20
  14362459msgid "oct"
   
  14382461
  14392462#: utils/dates.py:20
  14402463msgid "nov"
  1441 msgstr ""
   2464msgstr "nov"
  14422465
  14432466#: utils/dates.py:20
  14442467msgid "dec"
  1445 msgstr ""
   2468msgstr "dec"
  14462469
  14472470#: utils/dates.py:27
  14482471msgid "Jan."
   
  14742497
  14752498#: utils/timesince.py:12
  14762499msgid "year"
  1477 msgid_plural "years"
  1478 msgstr[0] "rok"
  1479 msgstr[1] "rokov"
   2500msgstr "rok"
  14802501
  14812502#: utils/timesince.py:13
  14822503msgid "month"
  1483 msgid_plural "months"
  1484 msgstr[0] "mesiac"
  1485 msgstr[1] "mesiacov"
   2504msgstr "mesiac"
  14862505
  14872506#: utils/timesince.py:14
  14882507msgid "week"
  1489 msgid_plural "weeks"
  1490 msgstr[0] ""
  1491 msgstr[1] ""
   2508msgstr "týždeň"
  14922509
  14932510#: utils/timesince.py:15
  14942511msgid "day"
  1495 msgid_plural "days"
  1496 msgstr[0] "ďeň"
  1497 msgstr[1] "dní"
   2512msgstr "deň"
  14982513
  14992514#: utils/timesince.py:16
  15002515msgid "hour"
  1501 msgid_plural "hours"
  1502 msgstr[0] "hodina"
  1503 msgstr[1] "hodín"
   2516msgstr "hodina"
  15042517
  15052518#: utils/timesince.py:17
  15062519msgid "minute"
  1507 msgid_plural "minutes"
  1508 msgstr[0] "minúta"
  1509 msgstr[1] "minút"
   2520msgstr "minúta"
  15102521
  1511 #: conf/global_settings.py:37
  1512 msgid "Bengali"
  1513 msgstr "Bengálsky"
   2522#: utils/dateformat.py:40
   2523msgid "p.m."
   2524msgstr "p.m."
  15142525
  1515 #: conf/global_settings.py:38
  1516 msgid "Czech"
  1517 msgstr "Český"
   2526#: utils/dateformat.py:41
   2527msgid "a.m."
   2528msgstr "a.m."
  15182529
  1519 #: conf/global_settings.py:39
  1520 msgid "Welsh"
  1521 msgstr "Waleský"
  1522 
  1523 #: conf/global_settings.py:40
  1524 msgid "Danish"
  1525 msgstr "Dánsky"
  1526 
  1527 #: conf/global_settings.py:41
  1528 msgid "German"
  1529 msgstr "Nemecký"
  1530 
  1531 #: conf/global_settings.py:42
  1532 msgid "Greek"
  1533 msgstr "Grécký"
  1534 
  1535 #: conf/global_settings.py:43
  1536 msgid "English"
  1537 msgstr "Anglický"
  1538 
  1539 #: conf/global_settings.py:44
  1540 msgid "Spanish"
  1541 msgstr "Španielsky"
  1542 
  1543 #: conf/global_settings.py:45
  1544 msgid "Argentinean Spanish"
  1545 msgstr "Argentínska španielčina"
  1546 
  1547 #: conf/global_settings.py:46
  1548 msgid "French"
  1549 msgstr "Francúzsky"
  1550 
  1551 #: conf/global_settings.py:47
  1552 msgid "Galician"
  1553 msgstr "Galicijský"
  1554 
  1555 #: conf/global_settings.py:48
  1556 msgid "Hungarian"
  1557 msgstr "Maďarský"
  1558 
  1559 #: conf/global_settings.py:49
  1560 msgid "Hebrew"
  1561 msgstr "Hebrejský"
  1562 
  1563 #: conf/global_settings.py:50
  1564 msgid "Icelandic"
  1565 msgstr "Islandský"
  1566 
  1567 #: conf/global_settings.py:51
  1568 msgid "Italian"
  1569 msgstr "Taliansky"
  1570 
  1571 #: conf/global_settings.py:52
  1572 msgid "Japanese"
  1573 msgstr "Japónsky"
  1574 
  1575 #: conf/global_settings.py:53
  1576 msgid "Dutch"
  1577 msgstr "Holándsky"
  1578 
  1579 #: conf/global_settings.py:54
  1580 msgid "Norwegian"
  1581 msgstr "Nórsky"
  1582 
  1583 #: conf/global_settings.py:55
  1584 msgid "Brazilian"
  1585 msgstr "Brazílsky"
  1586 
  1587 #: conf/global_settings.py:56
  1588 msgid "Romanian"
  1589 msgstr "Rumúnsky"
  1590 
  1591 #: conf/global_settings.py:57
  1592 msgid "Russian"
  1593 msgstr "Ruský"
  1594 
  1595 #: conf/global_settings.py:58
  1596 msgid "Slovak"
  1597 msgstr "Slovenský"
  1598 
  1599 #: conf/global_settings.py:59
  1600 msgid "Slovenian"
  1601 msgstr "Slovinský"
  1602 
  1603 #: conf/global_settings.py:60
  1604 msgid "Serbian"
  1605 msgstr "Srbský"
  1606 
  1607 #: conf/global_settings.py:61
  1608 msgid "Swedish"
  1609 msgstr "Švédsky"
  1610 
  1611 #: conf/global_settings.py:62
  1612 msgid "Ukrainian"
  1613 msgstr "Ukrajínsky"
  1614 
  1615 #: conf/global_settings.py:63
  1616 msgid "Simplified Chinese"
  1617 msgstr "Zjednodušená činština "
  1618 
  1619 #: conf/global_settings.py:64
  1620 msgid "Traditional Chinese"
  1621 msgstr "Tradičná čínština"
  1622 
  1623 #: db/models/manipulators.py:302
  1624 #, python-format
  1625 msgid "%(object)s with this %(type)s already exists for the given %(field)s."
  1626 msgstr "%(object)s s %(type)s už existuje pre prvok  %(field)s."
  1627 
  1628 #: db/models/fields/__init__.py:40
  1629 #, python-format
  1630 msgid "%(optname)s with this %(fieldname)s already exists."
  1631 msgstr "%(optname)s s %(fieldname)s už existuje."
  1632 
  1633 #: db/models/fields/__init__.py:114 db/models/fields/__init__.py:265
  1634 #: db/models/fields/__init__.py:542 db/models/fields/__init__.py:553
  1635 #: forms/__init__.py:346
  1636 msgid "This field is required."
  1637 msgstr "Toto pole  je nevyhnutné."
  1638 
  1639 #: db/models/fields/__init__.py:337
  1640 msgid "This value must be an integer."
  1641 msgstr "Táto hodnota musí byť integer."
  1642 
  1643 #: db/models/fields/__init__.py:369
  1644 msgid "This value must be either True or False."
  1645 msgstr "Táto hodnota musí byť buď True alebo False."
  1646 
  1647 #: db/models/fields/__init__.py:385
  1648 msgid "This field cannot be null."
  1649 msgstr "Toto pole nemôže obsahovať null."
  1650 
  1651 #: db/models/fields/__init__.py:468 core/validators.py:132
  1652 msgid "Enter a valid date/time in YYYY-MM-DD HH:MM format."
  1653 msgstr "Vlož platný dátum/čas vo formáte RRRR-MM-DD HH:MM"
  1654 
  1655 #: db/models/fields/__init__.py:562
  1656 msgid "Enter a valid filename."
  1657 msgstr "Vlož platné meno súboru."
  1658 
  1659 #: db/models/fields/related.py:43
  1660 #, python-format
  1661 msgid "Please enter a valid %s."
  1662 msgstr "Prosím vlož platné %s."
  1663 
  1664 #: db/models/fields/related.py:579
  1665 msgid "Separate multiple IDs with commas."
  1666 msgstr "Oddeľ viacnásobné ID  čiarkami."
  1667 
  1668 #: db/models/fields/related.py:581
  1669 msgid ""
  1670 "Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
   2530#: utils/dateformat.py:46
   2531msgid "PM"
  16712532msgstr ""
  1672 " Podržte \"Control\", alebo \"Command\" na  Mac_u, na výber viac ako jednej "
  1673 "položky."
  16742533
  1675 #: db/models/fields/related.py:625
  1676 #, python-format
  1677 msgid "Please enter valid %(self)s IDs. The value %(value)r is invalid."
  1678 msgid_plural ""
  1679 "Please enter valid %(self)s IDs. The values %(value)r are invalid."
  1680 msgstr[0] "Prosím vlož platné %(self)s IDs. Hodnota  %(value)r je neplatná."
  1681 msgstr[1] "Prosím vlož platné %(self)s IDs. Hodnoty  %(value)r sú neplatné."
  1682 
  1683 #: forms/__init__.py:380
  1684 #, python-format
  1685 msgid "Ensure your text is less than %s character."
  1686 msgid_plural "Ensure your text is less than %s characters."
  1687 msgstr[0] "Zabezpeč aby tvoj text bol menší ako %s znak."
  1688 msgstr[1] "Zabezpeč aby tvoj text bol menší ako %s znakov."
  1689 
  1690 #: forms/__init__.py:385
  1691 msgid "Line breaks are not allowed here."
  1692 msgstr "Nový riadok tu nieje povolený."
  1693 
  1694 #: forms/__init__.py:480 forms/__init__.py:551 forms/__init__.py:589
  1695 #, python-format
  1696 msgid "Select a valid choice; '%(data)s' is not in %(choices)s."
  1697 msgstr "Vyber si platnú voľbu; '%(data)s' nie je v %(choices)s."
  1698 
  1699 #: forms/__init__.py:645
  1700 msgid "The submitted file is empty."
  1701 msgstr "Poslaný súbor je prázdný."
  1702 
  1703 #: forms/__init__.py:699
  1704 msgid "Enter a whole number between -32,768 and 32,767."
  1705 msgstr "Vlož celé číslo s hodnotou medzi -32768 a 32767."
  1706 
  1707 #: forms/__init__.py:708
  1708 msgid "Enter a positive number."
  1709 msgstr "Vlož celé kladné číslo."
  1710 
  1711 #: forms/__init__.py:717
  1712 msgid "Enter a whole number between 0 and 32,767."
  1713 msgstr "Vlož celé číslo s hodnotou medzi 0 a 32767."
  1714 
  1715 #: core/validators.py:60
  1716 msgid "This value must contain only letters, numbers and underscores."
  1717 msgstr "Toto môže obsahovať len písmená, číslice a podčiarkovníky."
  1718 
  1719 #: core/validators.py:64
  1720 msgid ""
  1721 "This value must contain only letters, numbers, underscores, dashes or "
  1722 "slashes."
   2534#: utils/dateformat.py:47
   2535msgid "AM"
  17232536msgstr ""
  1724 "Toto môže obsahovať len písmena, číslice, podčiarkovniky, pomlčky a lomítka."
  17252537
  1726 #: core/validators.py:72
  1727 msgid "Uppercase letters are not allowed here."
  1728 msgstr "Veľké písmená tu nie sú povolené."
   2538#: utils/dateformat.py:95
   2539msgid "midnight"
   2540msgstr "polnoc"
  17292541
  1730 #: core/validators.py:76
  1731 msgid "Lowercase letters are not allowed here."
  1732 msgstr "Malé písmena tu nie sú povolené."
   2542#: utils/dateformat.py:97
   2543msgid "noon"
   2544msgstr "poludnie"
  17332545
  1734 #: core/validators.py:83
  1735 msgid "Enter only digits separated by commas."
  1736 msgstr "Vlož len číslice, oddelené čiarkami."
  1737 
  1738 #: core/validators.py:95
  1739 msgid "Enter valid e-mail addresses separated by commas."
  1740 msgstr "Vlož platné e-mail adresy oddelené čiarkami."
  1741 
  1742 #: core/validators.py:99
  1743 msgid "Please enter a valid IP address."
  1744 msgstr "Prosím vlož platnú IP adresu."
  1745 
  1746 #: core/validators.py:103
  1747 msgid "Empty values are not allowed here."
  1748 msgstr "Prázdne hodnoty tu nie sú povolené."
  1749 
  1750 #: core/validators.py:107
  1751 msgid "Non-numeric characters aren't allowed here."
  1752 msgstr "Znaky, ktoré nie sú číslicami, tu nie sú povolené."
  1753 
  1754 #: core/validators.py:111
  1755 msgid "This value can't be comprised solely of digits."
  1756 msgstr "Tento údaj nemôže byť vytvorený len z číslic."
  1757 
  1758 #: core/validators.py:116
  1759 msgid "Enter a whole number."
  1760 msgstr "Vlož celé číslo."
  1761 
  1762 #: core/validators.py:120
  1763 msgid "Only alphabetical characters are allowed here."
  1764 msgstr "Tu sú povolené len alfanumerické znaky."
  1765 
  1766 #: core/validators.py:124
  1767 msgid "Enter a valid date in YYYY-MM-DD format."
  1768 msgstr "Vlož platný dátum vo formáte RRRR-MM-DD."
  1769 
  1770 #: core/validators.py:128
  1771 msgid "Enter a valid time in HH:MM format."
  1772 msgstr "Vlož platný čas vo formáte HH:MM."
  1773 
  1774 #: core/validators.py:136
  1775 msgid "Enter a valid e-mail address."
  1776 msgstr "Vlož platnú e-mail adresu."
  1777 
  1778 #: core/validators.py:148
  1779 msgid ""
  1780 "Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a "
  1781 "corrupted image."
   2546#: utils/translation/trans_real.py:362
   2547msgid "DATE_FORMAT"
  17822548msgstr ""
  1783 "Nahraj platný obrázok. Súbor, ktorý si nahral buď nebol obrázok alebo je "
  1784 "nahratý poškodený obrázok."
  17852549
  1786 #: core/validators.py:155
  1787 #, python-format
  1788 msgid "The URL %s does not point to a valid image."
  1789 msgstr "URL %s neukazuje na platný obrázok."
  1790 
  1791 #: core/validators.py:159
  1792 #, python-format
  1793 msgid "Phone numbers must be in XXX-XXX-XXXX format. \"%s\" is invalid."
   2550#: utils/translation/trans_real.py:363
   2551msgid "DATETIME_FORMAT"
  17942552msgstr ""
  1795 "Telefónne číslo musí mať formát XXX-XXX-XXXX. Číslo \"%s\" je neplatné."
  17962553
  1797 #: core/validators.py:167
  1798 #, python-format
  1799 msgid "The URL %s does not point to a valid QuickTime video."
  1800 msgstr "URL %s neukazuje na platné QuickTime video."
  1801 
  1802 #: core/validators.py:171
  1803 msgid "A valid URL is required."
  1804 msgstr "Platné URL je požadované."
  1805 
  1806 #: core/validators.py:185
  1807 #, python-format
  1808 msgid ""
  1809 "Valid HTML is required. Specific errors are:\n"
  1810 "%s"
   2554#: utils/translation/trans_real.py:364
   2555msgid "TIME_FORMAT"
  18112556msgstr ""
  1812 "Je požadovaná bezchybná stránka  HTML. Zistené chyby sú:\n"
  1813 "%s"
  18142557
  1815 #: core/validators.py:192
  1816 #, python-format
  1817 msgid "Badly formed XML: %s"
  1818 msgstr "Chybne formované XML: %s"
  1819 
  1820 #: core/validators.py:202
  1821 #, python-format
  1822 msgid "Invalid URL: %s"
  1823 msgstr "Neplatné URL: %s"
  1824 
  1825 #: core/validators.py:206 core/validators.py:208
  1826 #, python-format
  1827 msgid "The URL %s is a broken link."
  1828 msgstr "Odkaz na URL %s je neplatný."
  1829 
  1830 #: core/validators.py:214
  1831 msgid "Enter a valid U.S. state abbreviation."
  1832 msgstr "Vlož platnú skratku U.S. štátu."
  1833 
  1834 #: core/validators.py:229
  1835 #, python-format
  1836 msgid "Watch your mouth! The word %s is not allowed here."
  1837 msgid_plural "Watch your mouth! The words %s are not allowed here."
  1838 msgstr[0] "Vyjadruj sa slušne! Slovo %s tu nie je dovolené použivať."
  1839 msgstr[1] "Vyjadruj sa slušne! Slová %s tu nie je dovolené použivať."
  1840 
  1841 #: core/validators.py:236
  1842 #, python-format
  1843 msgid "This field must match the '%s' field."
  1844 msgstr "Toto pole sa musí zhodovať s poľom '%s'. "
  1845 
  1846 #: core/validators.py:255
  1847 msgid "Please enter something for at least one field."
  1848 msgstr "Prosím vlož niečo aspoň pre jedno pole."
  1849 
  1850 #: core/validators.py:264 core/validators.py:275
  1851 msgid "Please enter both fields or leave them both empty."
  1852 msgstr "Prosím vlož obidve polia, alebo nechaj ich obe prázdne. "
  1853 
  1854 #: core/validators.py:282
  1855 #, python-format
  1856 msgid "This field must be given if %(field)s is %(value)s"
  1857 msgstr "Toto pole musí byť vyplnené tak, že %(field)s obsahuje %(value)s"
  1858 
  1859 #: core/validators.py:294
  1860 #, python-format
  1861 msgid "This field must be given if %(field)s is not %(value)s"
   2558#: utils/translation/trans_real.py:380
   2559msgid "YEAR_MONTH_FORMAT"
  18622560msgstr ""
  1863 "Toto pole musí byť vyplnené tak, že %(field)s nesmie obsahovať %(value)s"
  18642561
  1865 #: core/validators.py:313
  1866 msgid "Duplicate values are not allowed."
  1867 msgstr "Duplicitné hodnoty nie sú povolené."
  1868 
  1869 #: core/validators.py:336
  1870 #, python-format
  1871 msgid "This value must be a power of %s."
  1872 msgstr "Táto hodnota musí byť mocninou  %s."
  1873 
  1874 #: core/validators.py:347
  1875 msgid "Please enter a valid decimal number."
  1876 msgstr "Prosím vlož platné desiatkové číslo. "
  1877 
  1878 #: core/validators.py:349
  1879 #, python-format
  1880 msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s total digit."
  1881 msgid_plural ""
  1882 "Please enter a valid decimal number with at most %s total digits."
  1883 msgstr[0] "Prosím vlož platné desiatkové číslo s najviac %s číslicou."
  1884 msgstr[1] "Prosím vlož platné desiatkové číslo s najviac %s číslicami."
  1885 
  1886 #: core/validators.py:352
  1887 #, python-format
  1888 msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal place."
  1889 msgid_plural ""
  1890 "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal places."
  1891 msgstr[0] "Prosím vlož platné desatinné číslo s najviac %s desatinným miestom."
  1892 msgstr[1] ""
  1893 "Prosím vlož platné desatinné číslo s najviac %s desatinnými miestami."
  1894 
  1895 #: core/validators.py:362
  1896 #, python-format
  1897 msgid "Make sure your uploaded file is at least %s bytes big."
  1898 msgstr "Presvedč sa, že posielaný súbor nemá menej ako %s bytov."
  1899 
  1900 #: core/validators.py:363
  1901 #, python-format
  1902 msgid "Make sure your uploaded file is at most %s bytes big."
  1903 msgstr "Presvedč sa, že posielaný súbor nemá viac ako %s bytov."
  1904 
  1905 #: core/validators.py:376
  1906 msgid "The format for this field is wrong."
  1907 msgstr "Formát pre toto pole je chybný."
  1908 
  1909 #: core/validators.py:391
  1910 msgid "This field is invalid."
  1911 msgstr "Toto pole nie je platné."
  1912 
  1913 #: core/validators.py:426
  1914 #, python-format
  1915 msgid "Could not retrieve anything from %s."
  1916 msgstr "Nič som nemohol získať z %s."
  1917 
  1918 #: core/validators.py:429
  1919 #, python-format
  1920 msgid ""
  1921 "The URL %(url)s returned the invalid Content-Type header '%(contenttype)s'."
   2562#: utils/translation/trans_real.py:381
   2563msgid "MONTH_DAY_FORMAT"
  19222564msgstr ""
  1923 " URL %(url)s vrátilo neplatnú hlavičku  Content-Type  '%(contenttype)s'."
  19242565
  1925 #: core/validators.py:462
  1926 #, python-format
  1927 msgid ""
  1928 "Please close the unclosed %(tag)s tag from line %(line)s. (Line starts with "
  1929 "\"%(start)s\".)"
  1930 msgstr ""
  1931 "Prosím zavri nezavretý  %(tag)s popisovač v riadku %(line)s. (Riadok začína "
  1932 "s  \"%(start)s\".)"
  1933 
  1934 #: core/validators.py:466
  1935 #, python-format
  1936 msgid ""
  1937 "Some text starting on line %(line)s is not allowed in that context. (Line "
  1938 "starts with \"%(start)s\".)"
  1939 msgstr ""
  1940 "Nejaký text začínajúci na riadku %(line)s nie je povolený v tomto kontexte. "
  1941 "(Riadok začína s \"%(start)s\".)"
  1942 
  1943 #: core/validators.py:471
  1944 #, python-format
  1945 msgid ""
  1946 "\"%(attr)s\" on line %(line)s is an invalid attribute. (Line starts with \"%"
  1947 "(start)s\".)"
  1948 msgstr ""
  1949 "\"%(attr)s\" na riadku %(line)s je neplatný atribút. (Riadok začína s \"%"
  1950 "(start)s\".)"
  1951 
  1952 #: core/validators.py:476
  1953 #, python-format
  1954 msgid ""
  1955 "\"<%(tag)s>\" on line %(line)s is an invalid tag. (Line starts with \"%"
  1956 "(start)s\".)"
  1957 msgstr ""
  1958 "\"<%(tag)s>\" na riadku %(line)s je neplatný popisovač. (Riadok začína s \"%"
  1959 "(start)s\".)"
  1960 
  1961 #: core/validators.py:480
  1962 #, python-format
  1963 msgid ""
  1964 "A tag on line %(line)s is missing one or more required attributes. (Line "
  1965 "starts with \"%(start)s\".)"
  1966 msgstr ""
  1967 "Popisovaču na riadku %(line)s chýba jeden alebo viac atribútov. (Riadok "
  1968 "začína s \"%(start)s\".)"
  1969 
  1970 #: core/validators.py:485
  1971 #, python-format
  1972 msgid ""
  1973 "The \"%(attr)s\" attribute on line %(line)s has an invalid value. (Line "
  1974 "starts with \"%(start)s\".)"
  1975 msgstr ""
  1976 "Atribút \"%(attr)s\" na riadku %(line)s má neplatnú hodnotu. (Riadok začína "
  1977 "s \"%(start)s\".)"
  1978 
  1979 #: template/defaultfilters.py:383
   2566#: template/defaultfilters.py:491
  19802567msgid "yes,no,maybe"
  1981 msgstr "ano,nie,možno"
   2568msgstr "áno,nie,možno"
  19822569
  1983 #~ msgid "Comment"
  1984 #~ msgstr "Komentár"
  1985 
  1986 #~ msgid "Comments"
  1987 #~ msgstr "Komentáre"
  1988 
  1989 #~ msgid "Delete this file."
  1990 #~ msgstr "Vymaž tento súbor."
  1991 
  1992 #~ msgid "label"
  1993 #~ msgstr "popis"
  1994 
  1995 #~ msgid "package"
  1996 #~ msgstr "balík"
  1997 
  1998 #~ msgid "packages"
  1999 #~ msgstr "balíky"
  2000 
  2001 #~ msgid "String (up to 50)"
  2002 #~ msgstr "Reťazec (do 50 )"
 • djangojs.po

   
  1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
  2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
  3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
  4 # VLADO LABATH  <vlado@labath.org>, 2005.
  5 #
  6 #, fuzzy
   1#
  72msgid ""
  83msgstr ""
  9 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
   4"Project-Id-Version: Django 1.0\n"
  105"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  11 "POT-Creation-Date: 2005-12-18 19:38-0500\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2005-12-18 19:26-0500\n"
  13 "Last-Translator: VLADO LABATH  <vlado@labath.org>\n"
  14 "Language-Team: LANGUAGE <sk@li.org>\n"
   6"POT-Creation-Date: 2007-04-01 19:21+0200\n"
   7"PO-Revision-Date: 2007-04-03 21:48+0200\n"
   8"Last-Translator:  <>\n"
   9"Language-Team: \n"
  1510"MIME-Version: 1.0\n"
  16 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
  17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
   11"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
   12"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
  1813
  1914#: contrib/admin/media/js/SelectFilter2.js:33
  2015#, perl-format
   
  2318
  2419#: contrib/admin/media/js/SelectFilter2.js:41
  2520msgid "Choose all"
  26 msgstr "Vyber všetko"
   21msgstr "Vybrať všetko"
  2722
  2823#: contrib/admin/media/js/SelectFilter2.js:46
  2924msgid "Add"
  30 msgstr "Pridaj"
   25msgstr "Pridať"
  3126
  3227#: contrib/admin/media/js/SelectFilter2.js:48
  3328msgid "Remove"
  34 msgstr "Vymaž"
   29msgstr "Vymazať"
  3530
  3631#: contrib/admin/media/js/SelectFilter2.js:53
  3732#, perl-format
   
  4035
  4136#: contrib/admin/media/js/SelectFilter2.js:54
  4237msgid "Select your choice(s) and click "
  43 msgstr "Vyber si svoju voľbu a klikni"
   38msgstr "Vyberte položku a kliknite"
  4439
  4540#: contrib/admin/media/js/SelectFilter2.js:59
  4641msgid "Clear all"
  47 msgstr "Vyčisti všetko"
   42msgstr "Odstrániť vybrané"
  4843
  49 #: contrib/admin/media/js/dateparse.js:26
   44#: contrib/admin/media/js/dateparse.js:32
  5045#: contrib/admin/media/js/calendar.js:24
  5146msgid ""
  5247"January February March April May June July August September October November "
   
  5550"Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November "
  5651"December"
  5752
  58 #: contrib/admin/media/js/dateparse.js:27
   53#: contrib/admin/media/js/dateparse.js:33
  5954msgid "Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday"
  6055msgstr "Nedeľa Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota"
  6156
   
  6358msgid "S M T W T F S"
  6459msgstr "N P U S Š P S"
  6560
  66 #: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:45
  67 #: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:80
   61#: contrib/admin/media/js/admin/CollapsedFieldsets.js:34
   62#: contrib/admin/media/js/admin/CollapsedFieldsets.js:72
   63msgid "Show"
   64msgstr "Zobraziť"
   65
   66#: contrib/admin/media/js/admin/CollapsedFieldsets.js:63
   67msgid "Hide"
   68msgstr "Skryť"
   69
   70#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:47
   71#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:81
  6872msgid "Now"
  6973msgstr "Práve teraz"
  7074
  71 #: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:48
   75#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:51
  7276msgid "Clock"
  7377msgstr "Hodiny"
  7478
  75 #: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:77
   79#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:78
  7680msgid "Choose a time"
  77 msgstr "Vyber čas"
   81msgstr "Vybrať čas"
  7882
  79 #: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:81
   83#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:82
  8084msgid "Midnight"
  8185msgstr "Polnoc"
  8286
  83 #: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:82
   87#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:83
  8488msgid "6 a.m."
  8589msgstr "6 ráno"
  8690
  87 #: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:83
   91#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:84
  8892msgid "Noon"
  8993msgstr "Poludnie"
  9094
  91 #: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:87
  92 #: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:168
   95#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:88
   96#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:183
  9397msgid "Cancel"
  94 msgstr "Zruš"
   98msgstr "Zruš"
  9599
  96 #: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:111
  97 #: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:162
   100#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:128
   101#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:177
  98102msgid "Today"
  99103msgstr "Dnes"
  100104
  101 #: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:114
   105#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:132
  102106msgid "Calendar"
  103107msgstr "Kalendár"
  104108
  105 #: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:160
   109#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:175
  106110msgid "Yesterday"
  107111msgstr "Včera"
  108112
  109 #: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:164
   113#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:179
  110114msgid "Tomorrow"
  111115msgstr "Zajtra"
   116
Back to Top