Ticket #1976: django.po

File django.po, 52.6 KB (added by vlado@…, 12 years ago)
Line 
1# Translation of django.po to.
2# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4# Vladimir Labath <vlado@labath.org>, 2005.
5#
6#, fuzzy
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2006-05-16 10:12+0200\n"
12"PO-Revision-Date: 2005-11-10 23:22-0500\n"
13"Last-Translator: Vladimir Labath <vlado@labath.org>\n"
14"Language-Team: Slovak <sk@li.org>\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19#: contrib/comments/models.py:67 contrib/comments/models.py:166
20msgid "object ID"
21msgstr "objekt ID"
22
23#: contrib/comments/models.py:68
24msgid "headline"
25msgstr "titulok"
26
27#: contrib/comments/models.py:69 contrib/comments/models.py:90
28#: contrib/comments/models.py:167
29msgid "comment"
30msgstr "komentár"
31
32#: contrib/comments/models.py:70
33msgid "rating #1"
34msgstr "hodnotenie #1"
35
36#: contrib/comments/models.py:71
37msgid "rating #2"
38msgstr "hodnotenie #2"
39
40#: contrib/comments/models.py:72
41msgid "rating #3"
42msgstr "hodnotenie #3"
43
44#: contrib/comments/models.py:73
45msgid "rating #4"
46msgstr "hodnotenie #4"
47
48#: contrib/comments/models.py:74
49msgid "rating #5"
50msgstr "hodnotenie #5"
51
52#: contrib/comments/models.py:75
53msgid "rating #6"
54msgstr "hodnotenie #6"
55
56#: contrib/comments/models.py:76
57msgid "rating #7"
58msgstr "hodnotenie #7"
59
60#: contrib/comments/models.py:77
61msgid "rating #8"
62msgstr "hodnotenie #8"
63
64#: contrib/comments/models.py:82
65msgid "is valid rating"
66msgstr "je platné hodnotenie"
67
68#: contrib/comments/models.py:83 contrib/comments/models.py:169
69msgid "date/time submitted"
70msgstr "dátum/čas poslania"
71
72#: contrib/comments/models.py:84 contrib/comments/models.py:170
73msgid "is public"
74msgstr "je zveréjnený"
75
76#: contrib/comments/models.py:85 contrib/admin/views/doc.py:289
77msgid "IP address"
78msgstr "IP adresa"
79
80#: contrib/comments/models.py:86
81msgid "is removed"
82msgstr "je vymazaný"
83
84#: contrib/comments/models.py:86
85msgid ""
86"Check this box if the comment is inappropriate. A \"This comment has been "
87"removed\" message will be displayed instead."
88msgstr ""
89"Ak je tento komentár nevhodný, tu ho poznačte.  \"Tento komentár bol vymazaný"
90"\" táto správa sa objaví namiesto neho."
91
92#: contrib/comments/models.py:91
93msgid "comments"
94msgstr "komentáre"
95
96#: contrib/comments/models.py:131 contrib/comments/models.py:207
97msgid "Content object"
98msgstr "Obsah objektu"
99
100#: contrib/comments/models.py:159
101#, python-format
102msgid ""
103"Posted by %(user)s at %(date)s\n"
104"\n"
105"%(comment)s\n"
106"\n"
107"http://%(domain)s%(url)s"
108msgstr ""
109"Od  %(user)s dňa %(date)s\n"
110"\n"
111"%(comment)s\n"
112"\n"
113"http://%(domain)s%(url)s"
114
115#: contrib/comments/models.py:168
116msgid "person's name"
117msgstr "osobné meno"
118
119#: contrib/comments/models.py:171
120msgid "ip address"
121msgstr "ip adresa"
122
123#: contrib/comments/models.py:173
124msgid "approved by staff"
125msgstr "je zamestnancom"
126
127#: contrib/comments/models.py:176
128msgid "free comment"
129msgstr "voľný komentár"
130
131#: contrib/comments/models.py:177
132msgid "free comments"
133msgstr "voľné komentáre"
134
135#: contrib/comments/models.py:233
136msgid "score"
137msgstr "stav"
138
139#: contrib/comments/models.py:234
140msgid "score date"
141msgstr "údaje stavu"
142
143#: contrib/comments/models.py:237
144msgid "karma score"
145msgstr "karma údaj"
146
147#: contrib/comments/models.py:238
148msgid "karma scores"
149msgstr "karma údaje"
150
151#: contrib/comments/models.py:242
152#, python-format
153msgid "%(score)d rating by %(user)s"
154msgstr "%(score)d hodnotiteľ %(user)s"
155
156#: contrib/comments/models.py:258
157#, python-format
158msgid ""
159"This comment was flagged by %(user)s:\n"
160"\n"
161"%(text)s"
162msgstr ""
163"Tento komentár bol označený užívateľom  %(user)s:\n"
164"\n"
165"%(text)s"
166
167#: contrib/comments/models.py:265
168msgid "flag date"
169msgstr "dátumové návestie"
170
171#: contrib/comments/models.py:268
172msgid "user flag"
173msgstr "návestie uživateľa"
174
175#: contrib/comments/models.py:269
176msgid "user flags"
177msgstr "návestia užívateľa"
178
179#: contrib/comments/models.py:273
180#, python-format
181msgid "Flag by %r"
182msgstr " %r návestie"
183
184#: contrib/comments/models.py:278
185msgid "deletion date"
186msgstr "odstránené dátumy"
187
188#: contrib/comments/models.py:280
189msgid "moderator deletion"
190msgstr "moderátor odstránenia"
191
192#: contrib/comments/models.py:281
193msgid "moderator deletions"
194msgstr "moderátor odstránení"
195
196#: contrib/comments/models.py:285
197#, python-format
198msgid "Moderator deletion by %r"
199msgstr "Moderátor odstránenia %r"
200
201#: contrib/comments/views/karma.py:19
202msgid "Anonymous users cannot vote"
203msgstr "Hlasovať môžu len prihlásení užívatelia"
204
205#: contrib/comments/views/karma.py:23
206msgid "Invalid comment ID"
207msgstr "Chybné ID komentára"
208
209#: contrib/comments/views/karma.py:25
210msgid "No voting for yourself"
211msgstr "Nemôžeš hlasovať za seba"
212
213#: contrib/comments/views/comments.py:28
214msgid ""
215"This rating is required because you've entered at least one other rating."
216msgstr "Toto hlasovanie je nevyhnutné, lebo súvisí s predchádzjúcou voľbou."
217
218#: contrib/comments/views/comments.py:112
219#, python-format
220msgid ""
221"This comment was posted by a user who has posted fewer than %(count)s "
222"comment:\n"
223"\n"
224"%(text)s"
225msgid_plural ""
226"This comment was posted by a user who has posted fewer than %(count)s "
227"comments:\n"
228"\n"
229"%(text)s"
230msgstr[0] ""
231"Tento komentár je od užívateľa, ktorý doteraz poslal minimálne %(count)s "
232"komentár:\n"
233"\n"
234"%(text)s"
235msgstr[1] ""
236"Tento komentár je od užívateľa, ktorý doteraz poslal najmenej %(count)s "
237"komentárov:\n"
238"\n"
239"%(text)s"
240
241#: contrib/comments/views/comments.py:117
242#, python-format
243msgid ""
244"This comment was posted by a sketchy user:\n"
245"\n"
246"%(text)s"
247msgstr ""
248"Tento komentár je od veľmi náznakového užívateľa:\n"
249"\n"
250"%(text)s"
251
252#: contrib/comments/views/comments.py:189
253#: contrib/comments/views/comments.py:280
254msgid "Only POSTs are allowed"
255msgstr "Dovolené sú len POST"
256
257#: contrib/comments/views/comments.py:193
258#: contrib/comments/views/comments.py:284
259msgid "One or more of the required fields wasn't submitted"
260msgstr "Jedno alebo viac povinných polí nebolo vložených"
261
262#: contrib/comments/views/comments.py:197
263#: contrib/comments/views/comments.py:286
264msgid "Somebody tampered with the comment form (security violation)"
265msgstr "Niekto skúšal manipulovať s formulárom komentára (porušená bezpečnosť)"
266
267#: contrib/comments/views/comments.py:207
268#: contrib/comments/views/comments.py:292
269msgid ""
270"The comment form had an invalid 'target' parameter -- the object ID was "
271"invalid"
272msgstr ""
273"Formulár komentára ma chybný 'cieľový' parameter  -- the objekt ID bol "
274"poškodený"
275
276#: contrib/comments/views/comments.py:257
277#: contrib/comments/views/comments.py:321
278msgid "The comment form didn't provide either 'preview' or 'post'"
279msgstr "Formulár komentára neposkytuje odpoveď buď 'prezri' alebo 'pošli'"
280
281#: contrib/comments/templates/comments/form.html:6
282#: contrib/comments/templates/comments/form.html:8
283#: contrib/admin/templates/admin/login.html:17
284msgid "Username:"
285msgstr "Meno:"
286
287#: contrib/comments/templates/comments/form.html:6
288#: contrib/admin/templates/admin/login.html:20
289msgid "Password:"
290msgstr "Heslo:"
291
292#: contrib/comments/templates/comments/form.html:6
293msgid "Forgotten your password?"
294msgstr "Zabudol si svoje heslo?"
295
296#: contrib/comments/templates/comments/form.html:8
297#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:3
298#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:5
299#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
300#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:3
301#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:10
302#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:3
303#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
304#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:4
305#: contrib/admin/templates/admin_doc/view_detail.html:4
306#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_tag_index.html:5
307#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_detail.html:4
308#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_filter_index.html:5
309#: contrib/admin/templates/admin_doc/missing_docutils.html:4
310#: contrib/admin/templates/admin_doc/view_index.html:5
311#: contrib/admin/templates/admin_doc/model_detail.html:3
312#: contrib/admin/templates/admin_doc/index.html:4
313#: contrib/admin/templates/admin_doc/model_index.html:5
314msgid "Log out"
315msgstr "Odhlásenie"
316
317#: contrib/comments/templates/comments/form.html:12
318msgid "Ratings"
319msgstr "Hodnotenia"
320
321#: contrib/comments/templates/comments/form.html:12
322#: contrib/comments/templates/comments/form.html:23
323msgid "Required"
324msgstr "Požadované"
325
326#: contrib/comments/templates/comments/form.html:12
327#: contrib/comments/templates/comments/form.html:23
328msgid "Optional"
329msgstr "Voliteľné"
330
331#: contrib/comments/templates/comments/form.html:23
332msgid "Post a photo"
333msgstr "Pošli foto"
334
335#: contrib/comments/templates/comments/form.html:27
336#: contrib/comments/templates/comments/freeform.html:5
337msgid "Comment:"
338msgstr "Komentár:"
339
340#: contrib/comments/templates/comments/form.html:32
341#: contrib/comments/templates/comments/freeform.html:9
342msgid "Preview comment"
343msgstr "Pozri komentár"
344
345#: contrib/comments/templates/comments/freeform.html:4
346msgid "Your name:"
347msgstr "Vaše meno:"
348
349#: contrib/admin/filterspecs.py:40
350#, python-format
351msgid ""
352"<h3>By %s:</h3>\n"
353"<ul>\n"
354msgstr ""
355"<h3>Od %s:</h3>\n"
356"<ul>\n"
357
358#: contrib/admin/filterspecs.py:70 contrib/admin/filterspecs.py:88
359#: contrib/admin/filterspecs.py:143
360msgid "All"
361msgstr "Všetko"
362
363#: contrib/admin/filterspecs.py:109
364msgid "Any date"
365msgstr "Všetky dátumy"
366
367#: contrib/admin/filterspecs.py:110
368msgid "Today"
369msgstr "Dnes"
370
371#: contrib/admin/filterspecs.py:113
372msgid "Past 7 days"
373msgstr "Posledných 7 dní"
374
375#: contrib/admin/filterspecs.py:115
376msgid "This month"
377msgstr "Tento mesiac"
378
379#: contrib/admin/filterspecs.py:117
380msgid "This year"
381msgstr "Tento rok"
382
383#: contrib/admin/filterspecs.py:143
384msgid "Yes"
385msgstr "Áno"
386
387#: contrib/admin/filterspecs.py:143
388msgid "No"
389msgstr "Nie"
390
391#: contrib/admin/filterspecs.py:150
392msgid "Unknown"
393msgstr "Neznámy"
394
395#: contrib/admin/models.py:16
396msgid "action time"
397msgstr "čas udalosti"
398
399#: contrib/admin/models.py:19
400msgid "object id"
401msgstr "objekt id"
402
403#: contrib/admin/models.py:20
404msgid "object repr"
405msgstr "objekt repr"
406
407#: contrib/admin/models.py:21
408msgid "action flag"
409msgstr "návestie udalosti"
410
411#: contrib/admin/models.py:22
412msgid "change message"
413msgstr "zmena zprávy"
414
415#: contrib/admin/models.py:25
416msgid "log entry"
417msgstr "záznam priebehu"
418
419#: contrib/admin/models.py:26
420msgid "log entries"
421msgstr "záznamy priebehu"
422
423#: contrib/admin/templatetags/admin_list.py:228
424msgid "All dates"
425msgstr "Všetky dátumy"
426
427#: contrib/admin/views/decorators.py:9 contrib/auth/forms.py:36
428#: contrib/auth/forms.py:41
429msgid ""
430"Please enter a correct username and password. Note that both fields are case-"
431"sensitive."
432msgstr ""
433"Prosím, vložte spávne meno užvateľa ako aj heslo. Pripomínam, že obe "
434"poliarozlišujú malé a veľké písmena"
435
436#: contrib/admin/views/decorators.py:23
437#: contrib/admin/templates/admin/login.html:25
438msgid "Log in"
439msgstr "Prihlásenie"
440
441#: contrib/admin/views/decorators.py:61
442msgid ""
443"Please log in again, because your session has expired. Don't worry: Your "
444"submission has been saved."
445msgstr ""
446"Prosím prihlaste sa znovu, lebo čas vášho sedenia vypršal. Nemajte obavy: "
447"Vaše údaje su uchované."
448
449#: contrib/admin/views/decorators.py:68
450msgid ""
451"Looks like your browser isn't configured to accept cookies. Please enable "
452"cookies, reload this page, and try again."
453msgstr ""
454"Vyzerá, že váš prehliadač nemá povolené cookies. Prosím povoľte cookies, "
455"znovu načítajte túto stránku a skúste činnosť znovu."
456
457#: contrib/admin/views/decorators.py:82
458msgid "Usernames cannot contain the '@' character."
459msgstr "Meno užívateľa nemože obsahovať  znak '@' ."
460
461#: contrib/admin/views/decorators.py:84
462#, python-format
463msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
464msgstr "Vaša e-mailova adresa nie je vaše užívateľské meno. Skúste '%s'."
465
466#: contrib/admin/views/main.py:226
467msgid "Site administration"
468msgstr "Administrácia webu"
469
470#: contrib/admin/views/main.py:260
471#, python-format
472msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully."
473msgstr "Objekt  %(name)s \"%(obj)s\" bol úspešne pridaný."
474
475#: contrib/admin/views/main.py:264 contrib/admin/views/main.py:348
476msgid "You may edit it again below."
477msgstr "Môžete urobiť zmeny zase nižšie."
478
479#: contrib/admin/views/main.py:272 contrib/admin/views/main.py:357
480#, python-format
481msgid "You may add another %s below."
482msgstr "Môžete pridať ďalší %s nižšie."
483
484#: contrib/admin/views/main.py:290
485#, python-format
486msgid "Add %s"
487msgstr "Pridaj %s"
488
489#: contrib/admin/views/main.py:336
490#, python-format
491msgid "Added %s."
492msgstr "Bol pridaný %s."
493
494#: contrib/admin/views/main.py:336 contrib/admin/views/main.py:338
495#: contrib/admin/views/main.py:340
496msgid "and"
497msgstr "a"
498
499#: contrib/admin/views/main.py:338
500#, python-format
501msgid "Changed %s."
502msgstr "Bol zmenený %s"
503
504#: contrib/admin/views/main.py:340
505#, python-format
506msgid "Deleted %s."
507msgstr "Bol vymazaný %s."
508
509#: contrib/admin/views/main.py:343
510msgid "No fields changed."
511msgstr "Polia neboli zmenené."
512
513#: contrib/admin/views/main.py:346
514#, python-format
515msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was changed successfully."
516msgstr "Objekt %(name)s \"%(obj)s\" boli úspešne zmenený."
517
518#: contrib/admin/views/main.py:354
519#, python-format
520msgid ""
521"The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
522msgstr ""
523"Objekt %(name)s \"%(obj)s\" bol úspešne zmenený. Ďalšie zmeny môžete urobiť "
524"zase nižšie."
525
526#: contrib/admin/views/main.py:392
527#, python-format
528msgid "Change %s"
529msgstr "Zmeň %s"
530
531#: contrib/admin/views/main.py:470
532#, python-format
533msgid "One or more %(fieldname)s in %(name)s: %(obj)s"
534msgstr "Jeden alebo viac %(fieldname)s v %(name)s: %(obj)s"
535
536#: contrib/admin/views/main.py:475
537#, python-format
538msgid "One or more %(fieldname)s in %(name)s:"
539msgstr "Jeden alebo viac %(fieldname)s v %(name)s:"
540
541#: contrib/admin/views/main.py:508
542#, python-format
543msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was deleted successfully."
544msgstr "Objekt %(name)s \"%(obj)s\" bol úspešne vymazaný."
545
546#: contrib/admin/views/main.py:511
547msgid "Are you sure?"
548msgstr "Ste si istý?"
549
550#: contrib/admin/views/main.py:533
551#, python-format
552msgid "Change history: %s"
553msgstr "Zmena histórie:"
554
555#: contrib/admin/views/main.py:565
556#, python-format
557msgid "Select %s"
558msgstr "Výber %s"
559
560#: contrib/admin/views/main.py:565
561#, python-format
562msgid "Select %s to change"
563msgstr "Výber %s na zmenu"
564
565#: contrib/admin/views/doc.py:277 contrib/admin/views/doc.py:286
566#: contrib/admin/views/doc.py:288 contrib/admin/views/doc.py:294
567#: contrib/admin/views/doc.py:295 contrib/admin/views/doc.py:297
568msgid "Integer"
569msgstr "Celočíselná hodnota"
570
571#: contrib/admin/views/doc.py:278
572msgid "Boolean (Either True or False)"
573msgstr "Logická hodnota (buď True alebo False)"
574
575#: contrib/admin/views/doc.py:279 contrib/admin/views/doc.py:296
576#, python-format
577msgid "String (up to %(maxlength)s)"
578msgstr "Dĺžka reťazca (maximálne do %(maxlength)s)"
579
580#: contrib/admin/views/doc.py:280
581msgid "Comma-separated integers"
582msgstr "Čiarka oddeľuje celé čísla"
583
584#: contrib/admin/views/doc.py:281
585msgid "Date (without time)"
586msgstr "Dátum (bez času)"
587
588#: contrib/admin/views/doc.py:282
589msgid "Date (with time)"
590msgstr "Dátum ( a čas)"
591
592#: contrib/admin/views/doc.py:283
593msgid "E-mail address"
594msgstr "E-mailová adresa"
595
596#: contrib/admin/views/doc.py:284 contrib/admin/views/doc.py:287
597msgid "File path"
598msgstr "Cesta k súboru"
599
600#: contrib/admin/views/doc.py:285
601msgid "Decimal number"
602msgstr "Desiatkové číslo"
603
604#: contrib/admin/views/doc.py:291
605msgid "Boolean (Either True, False or None)"
606msgstr "Logická hodnota (buď True, False alebo None)"
607
608#: contrib/admin/views/doc.py:292
609msgid "Relation to parent model"
610msgstr "Má vzťah na rodičovský model"
611
612#: contrib/admin/views/doc.py:293
613msgid "Phone number"
614msgstr "Číslo telefónu"
615
616#: contrib/admin/views/doc.py:298
617msgid "Text"
618msgstr "Text"
619
620#: contrib/admin/views/doc.py:299
621msgid "Time"
622msgstr "Čas"
623
624#: contrib/admin/views/doc.py:300 contrib/flatpages/models.py:7
625msgid "URL"
626msgstr "URL"
627
628#: contrib/admin/views/doc.py:301
629msgid "U.S. state (two uppercase letters)"
630msgstr "U.S. štát (dve veľké písmena)"
631
632#: contrib/admin/views/doc.py:302
633msgid "XML text"
634msgstr "XML text"
635
636#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:3
637#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:5
638#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
639#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:3
640#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:10
641#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:3
642#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
643#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
644msgid "Documentation"
645msgstr "Dokumentácia"
646
647#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:3
648#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:5
649#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
650#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:3
651#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:10
652#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:3
653#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
654#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:4
655#: contrib/admin/templates/admin_doc/view_detail.html:4
656#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_tag_index.html:5
657#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_detail.html:4
658#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_filter_index.html:5
659#: contrib/admin/templates/admin_doc/missing_docutils.html:4
660#: contrib/admin/templates/admin_doc/view_index.html:5
661#: contrib/admin/templates/admin_doc/model_detail.html:3
662#: contrib/admin/templates/admin_doc/index.html:4
663#: contrib/admin/templates/admin_doc/model_index.html:5
664msgid "Change password"
665msgstr "Zmena hesla"
666
667#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
668#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
669#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:6
670#: contrib/admin/templates/admin/base.html:28
671#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:6
672#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:13
673#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
674#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
675#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:4
676#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
677#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
678#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
679msgid "Home"
680msgstr "Začiatok"
681
682#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
683#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:20
684msgid "History"
685msgstr "História"
686
687#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:18
688msgid "Date/time"
689msgstr "Dátum/čas"
690
691#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:19
692msgid "User"
693msgstr "Uživateľ"
694
695#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:20
696msgid "Action"
697msgstr "Udalosť"
698
699#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:26
700msgid "DATE_WITH_TIME_FULL"
701msgstr "PLNY_DATUM_AJ_CAS"
702
703#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:36
704msgid ""
705"This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this "
706"admin site."
707msgstr ""
708"Tento object nemá históriu zmien. Možno nebol pridaný prostredníctvom tohoto "
709"web admina"
710
711#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:4
712msgid "Django site admin"
713msgstr "Django web admin"
714
715#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:7
716msgid "Django administration"
717msgstr "Administrácia Django"
718
719#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
720msgid "Server error"
721msgstr "Chyba servera"
722
723#: contrib/admin/templates/admin/500.html:6
724msgid "Server error (500)"
725msgstr "Chyba servera (500)"
726
727#: contrib/admin/templates/admin/500.html:9
728msgid "Server Error <em>(500)</em>"
729msgstr "Chyba servera <em>(500)</em>"
730
731#: contrib/admin/templates/admin/500.html:10
732msgid ""
733"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
734"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
735msgstr ""
736"Vznikla chyba. Prostredníctvom e-mailu  bol o nej informovaný správca a "
737"chyba by mala byť o chviľu odstránená. Ďakujeme za vašu trpezlivosť."
738
739#: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
740#: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
741msgid "Page not found"
742msgstr "Stránka nebola nájdená"
743
744#: contrib/admin/templates/admin/404.html:10
745msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
746msgstr "Ľutujeme, ale požadovaná stránka nebola nájdená."
747
748#: contrib/admin/templates/admin/index.html:17
749#, python-format
750msgid "Models available in the %(name)s application."
751msgstr ""
752
753#: contrib/admin/templates/admin/index.html:28
754#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:15
755msgid "Add"
756msgstr "Pridaj"
757
758#: contrib/admin/templates/admin/index.html:34
759msgid "Change"
760msgstr "Zmeň"
761
762#: contrib/admin/templates/admin/index.html:44
763msgid "You don't have permission to edit anything."
764msgstr "Nemáte povolenie na zmeny ."
765
766#: contrib/admin/templates/admin/index.html:52
767msgid "Recent Actions"
768msgstr "Posledné udalosti"
769
770#: contrib/admin/templates/admin/index.html:53
771msgid "My Actions"
772msgstr "Moje udalosti"
773
774#: contrib/admin/templates/admin/index.html:57
775msgid "None available"
776msgstr "Nepovolené"
777
778#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:11
779#, python-format
780msgid "Add %(name)s"
781msgstr "Pridaj %(name)s"
782
783#: contrib/admin/templates/admin/login.html:22
784msgid "Have you <a href=\"/password_reset/\">forgotten your password</a>?"
785msgstr "Zabudli ste<a href=\"/password_reset/\"> vaše heslo</a>?"
786
787#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
788msgid "Welcome,"
789msgstr "Vítajte,"
790
791#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:9
792#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:3
793msgid "Delete"
794msgstr "Vymazať"
795
796#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:14
797#, python-format
798msgid ""
799"Deleting the %(object_name)s '%(object)s' would result in deleting related "
800"objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
801"types of objects:"
802msgstr ""
803"Vymazaním objektu %(object_name)s '%(object)s' môžete spôsobiť vymazanie "
804"súvisiacich objektov, ale váš účet nemá povolenie na mazanie nasledujúcich "
805"typov objektov:"
806
807#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:21
808#, python-format
809msgid ""
810"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of "
811"the following related items will be deleted:"
812msgstr ""
813"Ste si istý, že chcete vymazať %(object_name)s \"%(object)s\"? Všetky "
814"nasledujúce objekty budú tiež vymazané :"
815
816#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:26
817msgid "Yes, I'm sure"
818msgstr "Ano, som si istý"
819
820#: contrib/admin/templates/admin/filter.html:2
821#, python-format
822msgid " By %(title)s "
823msgstr " Od %(title)s "
824
825#: contrib/admin/templates/admin/search_form.html:8
826msgid "Go"
827msgstr "Choď"
828
829#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:21
830msgid "View on site"
831msgstr "Pozri na webe"
832
833#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:30
834msgid "Please correct the error below."
835msgid_plural "Please correct the errors below."
836msgstr[0] "Opravte chybu, čo je nižšie, prosím."
837msgstr[1] "Opravte chyby, čo sú nižšie, prosím."
838
839#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:48
840msgid "Ordering"
841msgstr "Určenie"
842
843#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:51
844msgid "Order:"
845msgstr "Poradie:"
846
847#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:4
848msgid "Save as new"
849msgstr "Zapísať ako nový"
850
851#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:5
852msgid "Save and add another"
853msgstr "Zapísať a pridať ďaší"
854
855#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:6
856msgid "Save and continue editing"
857msgstr "Zapísať a pokračovať v zmenách"
858
859#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:7
860msgid "Save"
861msgstr "Zápis"
862
863#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
864#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
865#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:6
866#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:10
867msgid "Password change"
868msgstr "Zmena hesla"
869
870#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:6
871#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:10
872msgid "Password change successful"
873msgstr "Heslo bolo úspešne zmenené"
874
875#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:12
876msgid "Your password was changed."
877msgstr "Vaše heslo bolo zmenené."
878
879#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
880#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:6
881#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:10
882#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
883msgid "Password reset"
884msgstr "Obnova hesla"
885
886#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:12
887msgid ""
888"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset "
889"your password and e-mail the new one to you."
890msgstr ""
891"Zabudli ste vaše heslo? Vložte nižšie vašu e-mail adresu, a nové heslo vám "
892"bude na ňu zaslané ."
893
894#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
895msgid "E-mail address:"
896msgstr "E-mailová adresa:"
897
898#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
899msgid "Reset my password"
900msgstr "Obnova môjho hesla"
901
902#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:8
903msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
904msgstr "Ďakujeme vám, za stráveny čas na našej stránke."
905
906#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:10
907msgid "Log in again"
908msgstr "Prihláste sa znovu"
909
910#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:6
911#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:10
912msgid "Password reset successful"
913msgstr "Heslo bolo úspešne obnovené"
914
915#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:12
916msgid ""
917"We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You "
918"should be receiving it shortly."
919msgstr ""
920"Poslali sme vám,  nové heslo na vami uvedenú emailovú adresu.Mali by ste ho "
921"dostať čo najskôr."
922
923#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:12
924msgid ""
925"Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
926"password twice so we can verify you typed it in correctly."
927msgstr ""
928"Kvôli bezpečnosti vložte prosím vaše staré heslo, a potom dvakrát vaše nové "
929"heslo, tým môžeme skontrolovať jeho správnosť."
930
931#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:17
932msgid "Old password:"
933msgstr "Staré heslo:"
934
935#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:19
936msgid "New password:"
937msgstr "Nové heslo:"
938
939#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:21
940msgid "Confirm password:"
941msgstr "Potvrdenie hesla:"
942
943#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:23
944msgid "Change my password"
945msgstr "Zmena môjho hesla"
946
947#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:2
948msgid "You're receiving this e-mail because you requested a password reset"
949msgstr "Dostali ste túto správu preto, lebo ste požadovali obnoviť vaše heslo"
950
951#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:3
952#, python-format
953msgid "for your user account at %(site_name)s"
954msgstr "pre váš užívateľský účet na %(site_name)s"
955
956#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:5
957#, python-format
958msgid "Your new password is: %(new_password)s"
959msgstr "Vaše nové heslo je: %(new_password)s"
960
961#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:7
962msgid "Feel free to change this password by going to this page:"
963msgstr "Môžete zmeniť toto heslo na nasledujúcej stránke:"
964
965#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:11
966msgid "Your username, in case you've forgotten:"
967msgstr "Vaše užívateľské meno, ak ste ho zabudli:"
968
969#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:13
970msgid "Thanks for using our site!"
971msgstr "Ďakujeme, že používate naše stránky!"
972
973#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:15
974#, python-format
975msgid "The %(site_name)s team"
976msgstr "Skupina %(site_name)s"
977
978#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
979msgid "Bookmarklets"
980msgstr "Záložky"
981
982#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:5
983msgid "Documentation bookmarklets"
984msgstr "Dokumentácia záložiek"
985
986#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:9
987msgid ""
988"\n"
989"<p class=\"help\">To install bookmarklets, drag the link to your bookmarks\n"
990"toolbar, or right-click the link and add it to your bookmarks. Now you can\n"
991"select the bookmarklet from any page in the site.  Note that some of these\n"
992"bookmarklets require you to be viewing the site from a computer designated\n"
993"as \"internal\" (talk to your system administrator if you aren't sure if\n"
994"your computer is \"internal\").</p>\n"
995msgstr ""
996"\n"
997"<p class=\"help\">Na inštaláciu záložiek, potiahnite linku do vášho  "
998"bookmarks\n"
999"toolbar, alebo kliknite pravou myšou na linku a pridajte ju do vášho "
1000"bookmarks.\n"
1001"Teraz si môžete vybrať záložku pre ľubovoľnú stránku na webe.  Poznámka:\n"
1002"niektoré záložky vyžadujú aby ste prezerali web z počítača označeného \n"
1003"ako \"internal\" (opýtajte sa vášho systémového administrátora ak nie ste si "
1004"istý/á, \n"
1005"že váš počítač je označený ako \"internal\").</p>\n"
1006
1007#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:19
1008msgid "Documentation for this page"
1009msgstr "Dokumnentácia tejto stránky"
1010
1011#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:20
1012msgid ""
1013"Jumps you from any page to the documentation for the view that generates "
1014"that page."
1015msgstr ""
1016"Skoč z ľubovoľnej stránky do dokumentácie, kde je popísaná generácia tejto "
1017"stránky."
1018
1019#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:22
1020msgid "Show object ID"
1021msgstr "Ukáž objekt ID"
1022
1023#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:23
1024msgid ""
1025"Shows the content-type and unique ID for pages that represent a single "
1026"object."
1027msgstr ""
1028"Ukáž typ obsahu a jednoznačné ID pre stránky, ktoré zatupujú jednoduché "
1029"objekty."
1030
1031#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:25
1032msgid "Edit this object (current window)"
1033msgstr "Edituj tento object (aktuálne okno)"
1034
1035#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:26
1036msgid "Jumps to the admin page for pages that represent a single object."
1037msgstr "Skoč na stránku admina, ktorá zastupuje jednoduchý objekt"
1038
1039#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:28
1040msgid "Edit this object (new window)"
1041msgstr "Editujte tento objekt (nové okno)"
1042
1043#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:29
1044msgid "As above, but opens the admin page in a new window."
1045msgstr "Ako vyššie, ale stranka admina sa otvorí v novom okne."
1046
1047#: contrib/admin/templates/widget/date_time.html:3
1048msgid "Date:"
1049msgstr "Dátum:"
1050
1051#: contrib/admin/templates/widget/date_time.html:4
1052msgid "Time:"
1053msgstr "Čas"
1054
1055#: contrib/admin/templates/widget/file.html:2
1056msgid "Currently:"
1057msgstr "Aktuálny:"
1058
1059#: contrib/admin/templates/widget/file.html:3
1060msgid "Change:"
1061msgstr "Zmeň:"
1062
1063#: contrib/redirects/models.py:7
1064msgid "redirect from"
1065msgstr "presmerovaný z"
1066
1067#: contrib/redirects/models.py:8
1068msgid ""
1069"This should be an absolute path, excluding the domain name. Example: '/"
1070"events/search/'."
1071msgstr ""
1072"Tu by sa mala použiť absolútna cesta, bez domény. Napr.: '/events/search/'."
1073
1074#: contrib/redirects/models.py:9
1075msgid "redirect to"
1076msgstr "presmerovaný na "
1077
1078#: contrib/redirects/models.py:10
1079msgid ""
1080"This can be either an absolute path (as above) or a full URL starting with "
1081"'http://'."
1082msgstr ""
1083"Tu môže byť buď absolútna cesta (ako hore) alebo plné  URL začínajúce s "
1084"'http://'."
1085
1086#: contrib/redirects/models.py:12
1087msgid "redirect"
1088msgstr "presmerovanie"
1089
1090#: contrib/redirects/models.py:13
1091msgid "redirects"
1092msgstr "presmerovania"
1093
1094#: contrib/flatpages/models.py:8
1095msgid ""
1096"Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
1097msgstr ""
1098"Príklad: '/about/contact/'. Uistite sa, že máte vložené ako úvodné tak aj "
1099"záverečné lomítka."
1100
1101#: contrib/flatpages/models.py:9
1102msgid "title"
1103msgstr "názov"
1104
1105#: contrib/flatpages/models.py:10
1106msgid "content"
1107msgstr "obsah"
1108
1109#: contrib/flatpages/models.py:11
1110msgid "enable comments"
1111msgstr "povolené komentáre"
1112
1113#: contrib/flatpages/models.py:12
1114msgid "template name"
1115msgstr "meno predlohy"
1116
1117#: contrib/flatpages/models.py:13
1118msgid ""
1119"Example: 'flatpages/contact_page'. If this isn't provided, the system will "
1120"use 'flatpages/default'."
1121msgstr ""
1122"Príklad: 'flatpages/contact_page'. Ak sa toto nevykonalo,  systém použije  "
1123"'flatpages/default'."
1124
1125#: contrib/flatpages/models.py:14
1126msgid "registration required"
1127msgstr "musíte byť zaregistrovaný"
1128
1129#: contrib/flatpages/models.py:14
1130msgid "If this is checked, only logged-in users will be able to view the page."
1131msgstr ""
1132"Ak je toto označené, potom len prihlásený užívateľ môže vidieť túto stránku."
1133
1134#: contrib/flatpages/models.py:18
1135msgid "flat page"
1136msgstr "plochá stránka"
1137
1138#: contrib/flatpages/models.py:19
1139msgid "flat pages"
1140msgstr "ploché stránky"
1141
1142#: contrib/auth/models.py:13 contrib/auth/models.py:26
1143msgid "name"
1144msgstr "meno"
1145
1146#: contrib/auth/models.py:15
1147msgid "codename"
1148msgstr "codename"
1149
1150#: contrib/auth/models.py:17
1151msgid "permission"
1152msgstr "povolenie"
1153
1154#: contrib/auth/models.py:18 contrib/auth/models.py:27
1155msgid "permissions"
1156msgstr "povolenia"
1157
1158#: contrib/auth/models.py:29
1159msgid "group"
1160msgstr "skupina"
1161
1162#: contrib/auth/models.py:30 contrib/auth/models.py:65
1163msgid "groups"
1164msgstr "skupiny"
1165
1166#: contrib/auth/models.py:55
1167msgid "username"
1168msgstr "užívateľské meno"
1169
1170#: contrib/auth/models.py:56
1171msgid "first name"
1172msgstr "krstné meno"
1173
1174#: contrib/auth/models.py:57
1175msgid "last name"
1176msgstr "priezvisko"
1177
1178#: contrib/auth/models.py:58
1179msgid "e-mail address"
1180msgstr "e-mailová adresa"
1181
1182#: contrib/auth/models.py:59
1183msgid "password"
1184msgstr "heslo"
1185
1186#: contrib/auth/models.py:59
1187msgid "Use '[algo]$[salt]$[hexdigest]'"
1188msgstr "Použi '[algo]$[salt]$[hexdigest]'"
1189
1190#: contrib/auth/models.py:60
1191msgid "staff status"
1192msgstr "štatút zamestnanca"
1193
1194#: contrib/auth/models.py:60
1195msgid "Designates whether the user can log into this admin site."
1196msgstr "Označenie, ak užívateľ má oprávnenie vstúpiť ako administrátor."
1197
1198#: contrib/auth/models.py:61
1199msgid "active"
1200msgstr "aktívny"
1201
1202#: contrib/auth/models.py:62
1203msgid "superuser status"
1204msgstr "štatút superužívateľa"
1205
1206#: contrib/auth/models.py:63
1207msgid "last login"
1208msgstr "posledné prihlásenie"
1209
1210#: contrib/auth/models.py:64
1211msgid "date joined"
1212msgstr "dátum registrácie"
1213
1214#: contrib/auth/models.py:66
1215msgid ""
1216"In addition to the permissions manually assigned, this user will also get "
1217"all permissions granted to each group he/she is in."
1218msgstr ""
1219"Okrem ručne vložených povolení, tento uživateľ dostane všetky povolenia  "
1220"skupin, v ktorých sa nachádza."
1221
1222#: contrib/auth/models.py:67
1223msgid "user permissions"
1224msgstr "pridelené povolenia"
1225
1226#: contrib/auth/models.py:70
1227msgid "user"
1228msgstr "Uživateľ"
1229
1230#: contrib/auth/models.py:71
1231msgid "users"
1232msgstr "Užívatelia"
1233
1234#: contrib/auth/models.py:76
1235msgid "Personal info"
1236msgstr "Osobné údaje"
1237
1238#: contrib/auth/models.py:77
1239msgid "Permissions"
1240msgstr "Povolenia"
1241
1242#: contrib/auth/models.py:78
1243msgid "Important dates"
1244msgstr "Dôležité údaje"
1245
1246#: contrib/auth/models.py:79
1247msgid "Groups"
1248msgstr "Skupiny"
1249
1250#: contrib/auth/models.py:219
1251msgid "message"
1252msgstr "zpráva"
1253
1254#: contrib/auth/forms.py:30
1255msgid ""
1256"Your Web browser doesn't appear to have cookies enabled. Cookies are "
1257"required for logging in."
1258msgstr ""
1259"Vyzerá, že váš web prehliadač nedovoľuje prístup ku cookies. Cookies sú  "
1260"nevýhnutné aby ste sa mohli prilásiť."
1261
1262#: contrib/contenttypes/models.py:25
1263msgid "python model class name"
1264msgstr "pythonové meno triedy modelu"
1265
1266#: contrib/contenttypes/models.py:28
1267msgid "content type"
1268msgstr "typ obsahu"
1269
1270#: contrib/contenttypes/models.py:29
1271msgid "content types"
1272msgstr "typy obsahu"
1273
1274#: contrib/sessions/models.py:35
1275msgid "session key"
1276msgstr "kľúč sedenia"
1277
1278#: contrib/sessions/models.py:36
1279msgid "session data"
1280msgstr "údaje sedenia"
1281
1282#: contrib/sessions/models.py:37
1283msgid "expire date"
1284msgstr "dátum konca platnosti"
1285
1286#: contrib/sessions/models.py:41
1287msgid "session"
1288msgstr "sedenie"
1289
1290#: contrib/sessions/models.py:42
1291msgid "sessions"
1292msgstr "sedenia"
1293
1294#: contrib/sites/models.py:10
1295msgid "domain name"
1296msgstr "meno domény"
1297
1298#: contrib/sites/models.py:11
1299msgid "display name"
1300msgstr "zobrazené meno"
1301
1302#: contrib/sites/models.py:15
1303msgid "site"
1304msgstr "web"
1305
1306#: contrib/sites/models.py:16
1307msgid "sites"
1308msgstr "weby"
1309
1310#: utils/translation.py:360
1311msgid "DATE_FORMAT"
1312msgstr ""
1313
1314#: utils/translation.py:361
1315msgid "DATETIME_FORMAT"
1316msgstr ""
1317
1318#: utils/translation.py:362
1319msgid "TIME_FORMAT"
1320msgstr ""
1321
1322#: utils/dates.py:6
1323msgid "Monday"
1324msgstr "Pondelok"
1325
1326#: utils/dates.py:6
1327msgid "Tuesday"
1328msgstr "Utorok"
1329
1330#: utils/dates.py:6
1331msgid "Wednesday"
1332msgstr "Streda"
1333
1334#: utils/dates.py:6
1335msgid "Thursday"
1336msgstr "Štvrtok"
1337
1338#: utils/dates.py:6
1339msgid "Friday"
1340msgstr "Piatok"
1341
1342#: utils/dates.py:7
1343msgid "Saturday"
1344msgstr "Sobota"
1345
1346#: utils/dates.py:7
1347msgid "Sunday"
1348msgstr "Nedeľa"
1349
1350#: utils/dates.py:14
1351msgid "January"
1352msgstr "Január"
1353
1354#: utils/dates.py:14
1355msgid "February"
1356msgstr "Február"
1357
1358#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
1359msgid "March"
1360msgstr "Marec"
1361
1362#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
1363msgid "April"
1364msgstr "Apríl"
1365
1366#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
1367msgid "May"
1368msgstr "Máj"
1369
1370#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
1371msgid "June"
1372msgstr "Jún"
1373
1374#: utils/dates.py:15 utils/dates.py:27
1375msgid "July"
1376msgstr "Júl"
1377
1378#: utils/dates.py:15
1379msgid "August"
1380msgstr "August"
1381
1382#: utils/dates.py:15
1383msgid "September"
1384msgstr "September"
1385
1386#: utils/dates.py:15
1387msgid "October"
1388msgstr "Október"
1389
1390#: utils/dates.py:15
1391msgid "November"
1392msgstr "November"
1393
1394#: utils/dates.py:16
1395msgid "December"
1396msgstr "December"
1397
1398#: utils/dates.py:19
1399msgid "jan"
1400msgstr "a"
1401
1402#: utils/dates.py:19
1403msgid "feb"
1404msgstr ""
1405
1406#: utils/dates.py:19
1407msgid "mar"
1408msgstr ""
1409
1410#: utils/dates.py:19
1411msgid "apr"
1412msgstr ""
1413
1414#: utils/dates.py:19
1415msgid "may"
1416msgstr "máj"
1417
1418#: utils/dates.py:19
1419msgid "jun"
1420msgstr "jún"
1421
1422#: utils/dates.py:20
1423msgid "jul"
1424msgstr "júl"
1425
1426#: utils/dates.py:20
1427msgid "aug"
1428msgstr ""
1429
1430#: utils/dates.py:20
1431msgid "sep"
1432msgstr ""
1433
1434#: utils/dates.py:20
1435msgid "oct"
1436msgstr "okt"
1437
1438#: utils/dates.py:20
1439msgid "nov"
1440msgstr ""
1441
1442#: utils/dates.py:20
1443msgid "dec"
1444msgstr ""
1445
1446#: utils/dates.py:27
1447msgid "Jan."
1448msgstr "Jan."
1449
1450#: utils/dates.py:27
1451msgid "Feb."
1452msgstr "Feb."
1453
1454#: utils/dates.py:28
1455msgid "Aug."
1456msgstr "Aug."
1457
1458#: utils/dates.py:28
1459msgid "Sept."
1460msgstr "Sept."
1461
1462#: utils/dates.py:28
1463msgid "Oct."
1464msgstr "Okt."
1465
1466#: utils/dates.py:28
1467msgid "Nov."
1468msgstr "Nov."
1469
1470#: utils/dates.py:28
1471msgid "Dec."
1472msgstr "Dec."
1473
1474#: utils/timesince.py:12
1475msgid "year"
1476msgid_plural "years"
1477msgstr[0] "rok"
1478msgstr[1] "rokov"
1479
1480#: utils/timesince.py:13
1481msgid "month"
1482msgid_plural "months"
1483msgstr[0] "mesiac"
1484msgstr[1] "mesiacov"
1485
1486#: utils/timesince.py:14
1487msgid "week"
1488msgid_plural "weeks"
1489msgstr[0] ""
1490msgstr[1] ""
1491
1492#: utils/timesince.py:15
1493msgid "day"
1494msgid_plural "days"
1495msgstr[0] "ďeň"
1496msgstr[1] "dní"
1497
1498#: utils/timesince.py:16
1499msgid "hour"
1500msgid_plural "hours"
1501msgstr[0] "hodina"
1502msgstr[1] "hodín"
1503
1504#: utils/timesince.py:17
1505msgid "minute"
1506msgid_plural "minutes"
1507msgstr[0] "minúta"
1508msgstr[1] "minút"
1509
1510#: conf/global_settings.py:37
1511msgid "Bengali"
1512msgstr "Bengálsky"
1513
1514#: conf/global_settings.py:38
1515msgid "Czech"
1516msgstr "Český"
1517
1518#: conf/global_settings.py:39
1519msgid "Welsh"
1520msgstr "Waleský"
1521
1522#: conf/global_settings.py:40
1523msgid "Danish"
1524msgstr "Dánsky"
1525
1526#: conf/global_settings.py:41
1527msgid "German"
1528msgstr "Nemecký"
1529
1530#: conf/global_settings.py:42
1531msgid "Greek"
1532msgstr ""
1533
1534#: conf/global_settings.py:43
1535msgid "English"
1536msgstr "Anglický"
1537
1538#: conf/global_settings.py:44
1539msgid "Spanish"
1540msgstr "Španielsky"
1541
1542#: conf/global_settings.py:45
1543msgid "French"
1544msgstr "Francúzsky"
1545
1546#: conf/global_settings.py:46
1547msgid "Galician"
1548msgstr "Galicijský"
1549
1550#: conf/global_settings.py:47
1551msgid "Hungarian"
1552msgstr ""
1553
1554#: conf/global_settings.py:48
1555msgid "Hebrew"
1556msgstr ""
1557
1558#: conf/global_settings.py:49
1559msgid "Icelandic"
1560msgstr "Islandský"
1561
1562#: conf/global_settings.py:50
1563msgid "Italian"
1564msgstr "Taliansky"
1565
1566#: conf/global_settings.py:51
1567msgid "Japanese"
1568msgstr "Japónsky"
1569
1570#: conf/global_settings.py:52
1571msgid "Dutch"
1572msgstr "Holándsky"
1573
1574#: conf/global_settings.py:53
1575msgid "Norwegian"
1576msgstr "Nórsky"
1577
1578#: conf/global_settings.py:54
1579msgid "Brazilian"
1580msgstr "Brazílsky"
1581
1582#: conf/global_settings.py:55
1583msgid "Romanian"
1584msgstr "Rumúnsky"
1585
1586#: conf/global_settings.py:56
1587msgid "Russian"
1588msgstr "Ruský"
1589
1590#: conf/global_settings.py:57
1591msgid "Slovak"
1592msgstr "Slovenský"
1593
1594#: conf/global_settings.py:58
1595msgid "Slovenian"
1596msgstr "Slovinský"
1597
1598#: conf/global_settings.py:59
1599msgid "Serbian"
1600msgstr "Srbský"
1601
1602#: conf/global_settings.py:60
1603msgid "Swedish"
1604msgstr "Švédsky"
1605
1606#: conf/global_settings.py:61
1607msgid "Ukrainian"
1608msgstr "Ukrajínsky"
1609
1610#: conf/global_settings.py:62
1611msgid "Simplified Chinese"
1612msgstr "Zjednodušená činština "
1613
1614#: conf/global_settings.py:63
1615msgid "Traditional Chinese"
1616msgstr "Tradičná čínština"
1617
1618#: core/validators.py:60
1619msgid "This value must contain only letters, numbers and underscores."
1620msgstr "Toto môže obsahovať len písmená, číslice a podčiarkovníky."
1621
1622#: core/validators.py:64
1623msgid ""
1624"This value must contain only letters, numbers, underscores, dashes or "
1625"slashes."
1626msgstr ""
1627"Toto môže obsahovať len písmena, číslice, podčiarkovniky, pomlčky a lomítka."
1628
1629#: core/validators.py:72
1630msgid "Uppercase letters are not allowed here."
1631msgstr "Veľké písmená tu nie sú povolené."
1632
1633#: core/validators.py:76
1634msgid "Lowercase letters are not allowed here."
1635msgstr "Malé písmena tu nie sú povolené."
1636
1637#: core/validators.py:83
1638msgid "Enter only digits separated by commas."
1639msgstr "Vložte len číslice, oddelené čiarkami."
1640
1641#: core/validators.py:95
1642msgid "Enter valid e-mail addresses separated by commas."
1643msgstr "Vložte platné e-mail adresy oddelené čiarkami."
1644
1645#: core/validators.py:99
1646msgid "Please enter a valid IP address."
1647msgstr "Prosím vložte platnú IP adresu."
1648
1649#: core/validators.py:103
1650msgid "Empty values are not allowed here."
1651msgstr "Prázdne hodnoty tu nie sú povolené."
1652
1653#: core/validators.py:107
1654msgid "Non-numeric characters aren't allowed here."
1655msgstr "Znaky, ktoré nie sú číslicami, tu nie sú povolené."
1656
1657#: core/validators.py:111
1658msgid "This value can't be comprised solely of digits."
1659msgstr "Tento údaj nemôže byť vytvorený len z číslic."
1660
1661#: core/validators.py:116
1662msgid "Enter a whole number."
1663msgstr "Vložte celé číslo."
1664
1665#: core/validators.py:120
1666msgid "Only alphabetical characters are allowed here."
1667msgstr "Tu sú povolené len alfanumerické znaky."
1668
1669#: core/validators.py:124
1670msgid "Enter a valid date in YYYY-MM-DD format."
1671msgstr "Vložte platný dátum vo formáte RRRR-MM-DD."
1672
1673#: core/validators.py:128
1674msgid "Enter a valid time in HH:MM format."
1675msgstr "Vložte platný čas vo formáte HH:MM."
1676
1677#: core/validators.py:132 db/models/fields/__init__.py:468
1678msgid "Enter a valid date/time in YYYY-MM-DD HH:MM format."
1679msgstr "Vlož platný dátum/čas vo formáte RRRR-MM-DD HH:MM"
1680
1681#: core/validators.py:136
1682msgid "Enter a valid e-mail address."
1683msgstr "Vložte platnú e-mail adresu."
1684
1685#: core/validators.py:148
1686msgid ""
1687"Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a "
1688"corrupted image."
1689msgstr ""
1690"Nahrajte platný obrázok. Súbor, ktorý ste nahrali buď nebol obrázok alebo je "
1691"nahratý poškodený obrázok."
1692
1693#: core/validators.py:155
1694#, python-format
1695msgid "The URL %s does not point to a valid image."
1696msgstr "URL %s neukazuje na platný obrázok."
1697
1698#: core/validators.py:159
1699#, python-format
1700msgid "Phone numbers must be in XXX-XXX-XXXX format. \"%s\" is invalid."
1701msgstr ""
1702"Telefónne číslo musí mať formát XXX-XXX-XXXX. Číslo \"%s\" je neplatné."
1703
1704#: core/validators.py:167
1705#, python-format
1706msgid "The URL %s does not point to a valid QuickTime video."
1707msgstr "URL %s neukazuje na platné QuickTime video."
1708
1709#: core/validators.py:171
1710msgid "A valid URL is required."
1711msgstr "Platné URL je požadované."
1712
1713#: core/validators.py:185
1714#, python-format
1715msgid ""
1716"Valid HTML is required. Specific errors are:\n"
1717"%s"
1718msgstr ""
1719"Je požadovaná bezchybná stránka  HTML. Zistené chyby sú:\n"
1720"%s"
1721
1722#: core/validators.py:192
1723#, python-format
1724msgid "Badly formed XML: %s"
1725msgstr "Chybne formované XML: %s"
1726
1727#: core/validators.py:202
1728#, python-format
1729msgid "Invalid URL: %s"
1730msgstr "Neplatné URL: %s"
1731
1732#: core/validators.py:206 core/validators.py:208
1733#, python-format
1734msgid "The URL %s is a broken link."
1735msgstr "Odkaz na URL %s je neplatný."
1736
1737#: core/validators.py:214
1738msgid "Enter a valid U.S. state abbreviation."
1739msgstr "Vložte platnú skratku U.S. štátu."
1740
1741#: core/validators.py:229
1742#, python-format
1743msgid "Watch your mouth! The word %s is not allowed here."
1744msgid_plural "Watch your mouth! The words %s are not allowed here."
1745msgstr[0] "Vyjadrujte sa slušne! Slovo %s tu nie je dovolené použivať."
1746msgstr[1] "Vyjadrujte sa slušne! Slová %s tu nie je dovolené použivať."
1747
1748#: core/validators.py:236
1749#, python-format
1750msgid "This field must match the '%s' field."
1751msgstr "Toto pole sa musí zhodovať s poľom '%s'. "
1752
1753#: core/validators.py:255
1754msgid "Please enter something for at least one field."
1755msgstr "Prosím vložte niečo aspoň pre jedno pole."
1756
1757#: core/validators.py:264 core/validators.py:275
1758msgid "Please enter both fields or leave them both empty."
1759msgstr "Prosím vložte obidve polia, alebo nechajte ich obe prázdne. "
1760
1761#: core/validators.py:282
1762#, python-format
1763msgid "This field must be given if %(field)s is %(value)s"
1764msgstr "Toto pole musí byť vyplnené tak, že %(field)s obsahuje %(value)s"
1765
1766#: core/validators.py:294
1767#, python-format
1768msgid "This field must be given if %(field)s is not %(value)s"
1769msgstr ""
1770"Toto pole musí byť vyplnené tak, že %(field)s nesmie obsahovať %(value)s"
1771
1772#: core/validators.py:313
1773msgid "Duplicate values are not allowed."
1774msgstr "Duplicitné hodnoty nie sú povolené."
1775
1776#: core/validators.py:336
1777#, python-format
1778msgid "This value must be a power of %s."
1779msgstr "Táto hodnota musí byť mocninou  %s."
1780
1781#: core/validators.py:347
1782msgid "Please enter a valid decimal number."
1783msgstr "Prosím vložte platné desiatkové číslo. "
1784
1785#: core/validators.py:349
1786#, python-format
1787msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s total digit."
1788msgid_plural ""
1789"Please enter a valid decimal number with at most %s total digits."
1790msgstr[0] "Prosím vložte platné desiatkové číslo s najviac %s číslicou."
1791msgstr[1] "Prosím vložte platné desiatkové číslo s najviac %s číslicami."
1792
1793#: core/validators.py:352
1794#, python-format
1795msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal place."
1796msgid_plural ""
1797"Please enter a valid decimal number with at most %s decimal places."
1798msgstr[0] ""
1799"Prosím vložte platné desatinné číslo s najviac %s desatinným miestom."
1800msgstr[1] ""
1801"Prosím vložte platné desatinné číslo s najviac %s desatinnými miestami."
1802
1803#: core/validators.py:362
1804#, python-format
1805msgid "Make sure your uploaded file is at least %s bytes big."
1806msgstr "Presvedčte sa, že posielaný súbor nemá menej ako %s bytov."
1807
1808#: core/validators.py:363
1809#, python-format
1810msgid "Make sure your uploaded file is at most %s bytes big."
1811msgstr "Presvedčte sa, že posielaný súbor nemá viac ako %s bytov."
1812
1813#: core/validators.py:376
1814msgid "The format for this field is wrong."
1815msgstr "Formát pre toto pole je chybný."
1816
1817#: core/validators.py:391
1818msgid "This field is invalid."
1819msgstr "Toto pole nie je platné."
1820
1821#: core/validators.py:426
1822#, python-format
1823msgid "Could not retrieve anything from %s."
1824msgstr "Nič som nemohol získať z %s."
1825
1826#: core/validators.py:429
1827#, python-format
1828msgid ""
1829"The URL %(url)s returned the invalid Content-Type header '%(contenttype)s'."
1830msgstr ""
1831" URL %(url)s vrátilo neplatnú hlavičku  Content-Type  '%(contenttype)s'."
1832
1833#: core/validators.py:462
1834#, python-format
1835msgid ""
1836"Please close the unclosed %(tag)s tag from line %(line)s. (Line starts with "
1837"\"%(start)s\".)"
1838msgstr ""
1839"Prosím zavrite nezavretý  %(tag)s popisovač v riadku %(line)s. (Riadok "
1840"začína s  \"%(start)s\".)"
1841
1842#: core/validators.py:466
1843#, python-format
1844msgid ""
1845"Some text starting on line %(line)s is not allowed in that context. (Line "
1846"starts with \"%(start)s\".)"
1847msgstr ""
1848"Nejaký text začínajúci na riadku %(line)s nie je povolený v tomto kontexte. "
1849"(Riadok začína s \"%(start)s\".)"
1850
1851#: core/validators.py:471
1852#, python-format
1853msgid ""
1854"\"%(attr)s\" on line %(line)s is an invalid attribute. (Line starts with \"%"
1855"(start)s\".)"
1856msgstr ""
1857"\"%(attr)s\" na riadku %(line)s je neplatný atribút. (Riadok začína s \"%"
1858"(start)s\".)"
1859
1860#: core/validators.py:476
1861#, python-format
1862msgid ""
1863"\"<%(tag)s>\" on line %(line)s is an invalid tag. (Line starts with \"%"
1864"(start)s\".)"
1865msgstr ""
1866"\"<%(tag)s>\" na riadku %(line)s je neplatný popisovač. (Riadok začína s \"%"
1867"(start)s\".)"
1868
1869#: core/validators.py:480
1870#, python-format
1871msgid ""
1872"A tag on line %(line)s is missing one or more required attributes. (Line "
1873"starts with \"%(start)s\".)"
1874msgstr ""
1875"Popisovaču na riadku %(line)s chýba jeden alebo viac atribútov. (Riadok "
1876"začína s \"%(start)s\".)"
1877
1878#: core/validators.py:485
1879#, python-format
1880msgid ""
1881"The \"%(attr)s\" attribute on line %(line)s has an invalid value. (Line "
1882"starts with \"%(start)s\".)"
1883msgstr ""
1884"Atribút \"%(attr)s\" na riadku %(line)s má neplatnú hodnotu. (Riadok začína "
1885"s \"%(start)s\".)"
1886
1887#: db/models/manipulators.py:302
1888#, python-format
1889msgid "%(object)s with this %(type)s already exists for the given %(field)s."
1890msgstr "%(object)s s %(type)s už existuje pre prvok  %(field)s."
1891
1892#: db/models/fields/__init__.py:40
1893#, python-format
1894msgid "%(optname)s with this %(fieldname)s already exists."
1895msgstr "%(optname)s s %(fieldname)s už existuje."
1896
1897#: db/models/fields/__init__.py:114 db/models/fields/__init__.py:265
1898#: db/models/fields/__init__.py:542 db/models/fields/__init__.py:553
1899#: forms/__init__.py:346
1900msgid "This field is required."
1901msgstr "Toto pole  je nevyhnutné."
1902
1903#: db/models/fields/__init__.py:337
1904msgid "This value must be an integer."
1905msgstr "Táto hodnota musí byť integer."
1906
1907#: db/models/fields/__init__.py:369
1908msgid "This value must be either True or False."
1909msgstr "Táto hodnota musí byť buď True alebo False."
1910
1911#: db/models/fields/__init__.py:385
1912msgid "This field cannot be null."
1913msgstr "Toto pole nemôže obsahovať null."
1914
1915#: db/models/fields/__init__.py:562
1916msgid "Enter a valid filename."
1917msgstr "Vložte platné meno súboru."
1918
1919#: db/models/fields/related.py:43
1920#, python-format
1921msgid "Please enter a valid %s."
1922msgstr "Prosím vložte platné %s."
1923
1924#: db/models/fields/related.py:579
1925msgid "Separate multiple IDs with commas."
1926msgstr "Oddeľte viacnásobné ID  čiarkami."
1927
1928#: db/models/fields/related.py:581
1929msgid ""
1930"Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
1931msgstr ""
1932" Podržte \"Control\", alebo \"Command\" na  Mac_u, na výber viac ako jednej "
1933"položky."
1934
1935#: db/models/fields/related.py:625
1936#, python-format
1937msgid "Please enter valid %(self)s IDs. The value %(value)r is invalid."
1938msgid_plural ""
1939"Please enter valid %(self)s IDs. The values %(value)r are invalid."
1940msgstr[0] "Prosím vložte platné %(self)s IDs. Hodnota  %(value)r je neplatná."
1941msgstr[1] "Prosím vložte platné %(self)s IDs. Hodnoty  %(value)r sú neplatné."
1942
1943#: forms/__init__.py:380
1944#, python-format
1945msgid "Ensure your text is less than %s character."
1946msgid_plural "Ensure your text is less than %s characters."
1947msgstr[0] "Zabezpečte aby váš text bol menší ako %s znak."
1948msgstr[1] "Zabezpečte aby váš text bol menší ako %s znakov."
1949
1950#: forms/__init__.py:385
1951msgid "Line breaks are not allowed here."
1952msgstr "Nový riadok tu nieje povolený."
1953
1954#: forms/__init__.py:480 forms/__init__.py:551 forms/__init__.py:589
1955#, python-format
1956msgid "Select a valid choice; '%(data)s' is not in %(choices)s."
1957msgstr "Vyberte si platnú voľbu; '%(data)s' nie je v %(choices)s."
1958
1959#: forms/__init__.py:645
1960msgid "The submitted file is empty."
1961msgstr "Poslaný súbor je prázdný."
1962
1963#: forms/__init__.py:699
1964msgid "Enter a whole number between -32,768 and 32,767."
1965msgstr "Vložte celé číslo s hodnotou medzi -32768 a 32767."
1966
1967#: forms/__init__.py:708
1968msgid "Enter a positive number."
1969msgstr "Vložte celé kladné číslo."
1970
1971#: forms/__init__.py:717
1972msgid "Enter a whole number between 0 and 32,767."
1973msgstr "Vložte celé číslo s hodnotou medzi 0 a 32767."
1974
1975#: template/defaultfilters.py:379
1976msgid "yes,no,maybe"
1977msgstr "ano,nie,možno"
1978
1979#~ msgid "Comment"
1980#~ msgstr "Komentár"
1981
1982#~ msgid "Comments"
1983#~ msgstr "Komentáre"
1984
1985#~ msgid "Delete this file."
1986#~ msgstr "Vymaž tento súbor."
1987
1988#~ msgid "label"
1989#~ msgstr "popis"
1990
1991#~ msgid "package"
1992#~ msgstr "balík"
1993
1994#~ msgid "packages"
1995#~ msgstr "balíky"
1996
1997#~ msgid "String (up to 50)"
1998#~ msgstr "Reťazec (do 50 )"
Back to Top