Ticket #976: django.po

File django.po, 47.8 KB (added by vlado@…, 14 years ago)
Line 
1# Translation of django.po to.
2# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4# Vladimir Labath <vlado@labath.org>, 2005.
5#
6#, fuzzy
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2005-12-01 09:46-0500\n"
12"PO-Revision-Date: 2005-11-10 23:22-0500\n"
13"Last-Translator: Vladimir Labath <vlado@labath.org>\n"
14"Language-Team: Slovak <sk@li.org>\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19#: contrib/redirects/models/redirects.py:7
20msgid "redirect from"
21msgstr "presmerovaný z"
22
23#: contrib/redirects/models/redirects.py:8
24msgid ""
25"This should be an absolute path, excluding the domain name. Example: '/"
26"events/search/'."
27msgstr ""
28"Tu by sa mala použiť absolútna cesta, bez domény. Napr.: '/events/search/'."
29
30#: contrib/redirects/models/redirects.py:9
31msgid "redirect to"
32msgstr "presmerovaný na "
33
34#: contrib/redirects/models/redirects.py:10
35msgid ""
36"This can be either an absolute path (as above) or a full URL starting with "
37"'http://'."
38msgstr ""
39"Tu môže byť buď absolútna cesta (ako hore) alebo plné  URL začínajúce s "
40"'http://'."
41
42#: contrib/redirects/models/redirects.py:12
43msgid "redirect"
44msgstr "presmerovanie"
45
46#: contrib/redirects/models/redirects.py:13
47msgid "redirects"
48msgstr "presmerovania"
49
50#: contrib/comments/models/comments.py:8
51#: contrib/comments/models/comments.py:161
52msgid "object ID"
53msgstr "objekt ID"
54
55#: contrib/comments/models/comments.py:9
56msgid "headline"
57msgstr "titulok"
58
59#: contrib/comments/models/comments.py:10
60#: contrib/comments/models/comments.py:162
61msgid "comment"
62msgstr "komentár"
63
64#: contrib/comments/models/comments.py:11
65msgid "rating #1"
66msgstr "hodnotenie #1"
67
68#: contrib/comments/models/comments.py:12
69msgid "rating #2"
70msgstr "hodnotenie #2"
71
72#: contrib/comments/models/comments.py:13
73msgid "rating #3"
74msgstr "hodnotenie #3"
75
76#: contrib/comments/models/comments.py:14
77msgid "rating #4"
78msgstr "hodnotenie #4"
79
80#: contrib/comments/models/comments.py:15
81msgid "rating #5"
82msgstr "hodnotenie #5"
83
84#: contrib/comments/models/comments.py:16
85msgid "rating #6"
86msgstr "hodnotenie #6"
87
88#: contrib/comments/models/comments.py:17
89msgid "rating #7"
90msgstr "hodnotenie #7"
91
92#: contrib/comments/models/comments.py:18
93msgid "rating #8"
94msgstr "hodnotenie #8"
95
96#: contrib/comments/models/comments.py:23
97msgid "is valid rating"
98msgstr "je platné hodnotenie"
99
100#: contrib/comments/models/comments.py:24
101#: contrib/comments/models/comments.py:164
102msgid "date/time submitted"
103msgstr "dátum/čas poslania"
104
105#: contrib/comments/models/comments.py:25
106#: contrib/comments/models/comments.py:165
107msgid "is public"
108msgstr "je zveréjnený"
109
110#: contrib/comments/models/comments.py:26 contrib/admin/views/doc.py:256
111msgid "IP address"
112msgstr "IP adresa"
113
114#: contrib/comments/models/comments.py:27
115msgid "is removed"
116msgstr "je vymazaný"
117
118#: contrib/comments/models/comments.py:27
119msgid ""
120"Check this box if the comment is inappropriate. A \"This comment has been "
121"removed\" message will be displayed instead."
122msgstr ""
123"Ak je tento komentár nevhodný, tu ho poznačte.  \"Tento komentár bol vymazaný"
124"\" táto správa sa objaví namiesto neho."
125
126#: contrib/comments/models/comments.py:31
127msgid "Comment"
128msgstr "Komentár"
129
130#: contrib/comments/models/comments.py:32
131msgid "Comments"
132msgstr "Komentáre"
133
134#: contrib/comments/models/comments.py:85
135#: contrib/comments/models/comments.py:204
136msgid "Content object"
137msgstr "Obsah objektu"
138
139#: contrib/comments/models/comments.py:113
140#, python-format
141msgid ""
142"Posted by %(user)s at %(date)s\n"
143"\n"
144"%(comment)s\n"
145"\n"
146"http://%(domain)s%(url)s"
147msgstr ""
148"Od  %(user)s dňa %(date)s\n"
149"\n"
150"%(comment)s\n"
151"\n"
152"http://%(domain)s%(url)s"
153
154#: contrib/comments/models/comments.py:163
155msgid "person's name"
156msgstr "krstné meno"
157
158#: contrib/comments/models/comments.py:166
159msgid "ip address"
160msgstr "ip adresa"
161
162#: contrib/comments/models/comments.py:168
163msgid "approved by staff"
164msgstr "je zamestnancom"
165
166#: contrib/comments/models/comments.py:172
167msgid "Free comment"
168msgstr "Voľný komentár"
169
170#: contrib/comments/models/comments.py:173
171msgid "Free comments"
172msgstr "Voľné komentáre"
173
174#: contrib/comments/models/comments.py:209
175msgid "score"
176msgstr "stav"
177
178#: contrib/comments/models/comments.py:210
179msgid "score date"
180msgstr "údaje stavu"
181
182#: contrib/comments/models/comments.py:213
183msgid "Karma score"
184msgstr "Karma údaj"
185
186#: contrib/comments/models/comments.py:214
187msgid "Karma scores"
188msgstr "Karma údaje"
189
190#: contrib/comments/models/comments.py:223
191#, python-format
192msgid "%(score)d rating by %(user)s"
193msgstr "%(score)d hodnotiteľ %(user)s"
194
195#: contrib/comments/models/comments.py:248
196msgid "flag date"
197msgstr "dátumové návestie"
198
199#: contrib/comments/models/comments.py:251
200msgid "User flag"
201msgstr "Návestie uživateľa"
202
203#: contrib/comments/models/comments.py:252
204msgid "User flags"
205msgstr "Návestia užívateľa"
206
207#: contrib/comments/models/comments.py:256
208#, python-format
209msgid "Flag by %r"
210msgstr " %r návestie"
211
212#: contrib/comments/models/comments.py:271
213#, python-format
214msgid ""
215"This comment was flagged by %(user)s:\n"
216"\n"
217"%(text)s"
218msgstr ""
219"Tento komentár bol označený užívateľom  %(user)s:\n"
220"\n"
221"%(text)s"
222
223#: contrib/comments/models/comments.py:278
224msgid "deletion date"
225msgstr "odstránené dátumy"
226
227#: contrib/comments/models/comments.py:281
228msgid "Moderator deletion"
229msgstr "Moderátor odstránenia"
230
231#: contrib/comments/models/comments.py:282
232msgid "Moderator deletions"
233msgstr "Moderátor odstránení"
234
235#: contrib/comments/models/comments.py:286
236#, python-format
237msgid "Moderator deletion by %r"
238msgstr "Moderátor odstránenia %r"
239
240#: contrib/comments/views/karma.py:18
241msgid "Anonymous users cannot vote"
242msgstr "Hlasovať môžu len prihlásení užívatelia"
243
244#: contrib/comments/views/karma.py:22
245msgid "Invalid comment ID"
246msgstr "Chybné ID komentára"
247
248#: contrib/comments/views/karma.py:24
249msgid "No voting for yourself"
250msgstr "Nemôžeš hlasovať za seba"
251
252#: contrib/comments/views/comments.py:25
253msgid ""
254"This rating is required because you've entered at least one other rating."
255msgstr "Toto hlasovanie je nevyhnutné, lebo súvisí s predchádzjúcou voľbou."
256
257#: contrib/comments/views/comments.py:109
258#, python-format
259msgid ""
260"This comment was posted by a user who has posted fewer than %(count)s "
261"comment:\n"
262"\n"
263"%(text)s"
264msgid_plural ""
265"This comment was posted by a user who has posted fewer than %(count)s "
266"comments:\n"
267"\n"
268"%(text)s"
269msgstr[0] ""
270"Tento komentár je od užívateľa, ktorý doteraz poslal minimálne %(count)s "
271"komentár:\n"
272"\n"
273"%(text)s"
274msgstr[1] ""
275"Tento komentár je od užívateľa, ktorý doteraz poslal najmenej %(count)s "
276"komentárov:\n"
277"\n"
278"%(text)s"
279
280#: contrib/comments/views/comments.py:114
281#, python-format
282msgid ""
283"This comment was posted by a sketchy user:\n"
284"\n"
285"%(text)s"
286msgstr ""
287"Tento komentár je od veľmi náznakového užívateľa:\n"
288"\n"
289"%(text)s"
290
291#: contrib/comments/views/comments.py:186
292#: contrib/comments/views/comments.py:277
293msgid "Only POSTs are allowed"
294msgstr "Dovolené sú len POST"
295
296#: contrib/comments/views/comments.py:190
297#: contrib/comments/views/comments.py:281
298msgid "One or more of the required fields wasn't submitted"
299msgstr "Jedno alebo viac povinných polí nebolo vložených"
300
301#: contrib/comments/views/comments.py:194
302#: contrib/comments/views/comments.py:283
303msgid "Somebody tampered with the comment form (security violation)"
304msgstr "Niekto skúšal manipulovať s formulárom komentára (porušená bezpečnosť)"
305
306#: contrib/comments/views/comments.py:204
307#: contrib/comments/views/comments.py:289
308msgid ""
309"The comment form had an invalid 'target' parameter -- the object ID was "
310"invalid"
311msgstr ""
312"Formulár komentára ma chybný 'cieľový' parameter  -- the objekt ID bol "
313"poškodený"
314
315#: contrib/comments/views/comments.py:254
316#: contrib/comments/views/comments.py:318
317msgid "The comment form didn't provide either 'preview' or 'post'"
318msgstr "Formulár komentára neposkytuje odpoveď buď 'prezri' alebo 'pošli'"
319
320#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:6 contrib/admin/views/doc.py:267
321msgid "URL"
322msgstr "URL"
323
324#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:7
325msgid ""
326"Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
327msgstr ""
328"Príklad: '/about/contact/'. Uistite sa, že máte vložené ako úvodné tak aj "
329"záverečné lomítka."
330
331#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:8
332msgid "title"
333msgstr "názov"
334
335#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:9
336msgid "content"
337msgstr "obsah"
338
339#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:10
340msgid "enable comments"
341msgstr "povolené komentáre"
342
343#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:11
344msgid "template name"
345msgstr "meno predlohy"
346
347#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:12
348msgid ""
349"Example: 'flatpages/contact_page'. If this isn't provided, the system will "
350"use 'flatpages/default'."
351msgstr ""
352"Príklad: 'flatpages/contact_page'. Ak sa toto nevykonalo,  systém použije  "
353"'flatpages/default'."
354
355#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:13
356msgid "registration required"
357msgstr "musíte byť zaregistrovaný"
358
359#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:13
360msgid "If this is checked, only logged-in users will be able to view the page."
361msgstr ""
362"Ak je toto označené, potom len prihlásený užívateľ môže vidieť túto stránku."
363
364#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:17
365msgid "flat page"
366msgstr "plochá stránka"
367
368#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:18
369msgid "flat pages"
370msgstr "ploché stránky"
371
372#: contrib/admin/filterspecs.py:40
373#, python-format
374msgid ""
375"<h3>By %s:</h3>\n"
376"<ul>\n"
377msgstr ""
378"<h3>Od %s:</h3>\n"
379"<ul>\n"
380
381#: contrib/admin/filterspecs.py:70 contrib/admin/filterspecs.py:88
382#: contrib/admin/filterspecs.py:143
383msgid "All"
384msgstr "Všetko"
385
386#: contrib/admin/filterspecs.py:109
387msgid "Any date"
388msgstr "Ľubovoľný dátum"
389
390#: contrib/admin/filterspecs.py:110
391msgid "Today"
392msgstr "Dnes"
393
394#: contrib/admin/filterspecs.py:113
395msgid "Past 7 days"
396msgstr "Posledných 7 dní"
397
398#: contrib/admin/filterspecs.py:115
399msgid "This month"
400msgstr "Tento mesiac"
401
402#: contrib/admin/filterspecs.py:117
403msgid "This year"
404msgstr "Tento rok"
405
406#: contrib/admin/filterspecs.py:143
407msgid "Yes"
408msgstr "Áno"
409
410#: contrib/admin/filterspecs.py:143
411msgid "No"
412msgstr "Nie"
413
414#: contrib/admin/filterspecs.py:150
415msgid "Unknown"
416msgstr "Neznámy"
417
418#: contrib/admin/models/admin.py:6
419msgid "action time"
420msgstr "čas udalosti"
421
422#: contrib/admin/models/admin.py:9
423msgid "object id"
424msgstr "objekt id"
425
426#: contrib/admin/models/admin.py:10
427msgid "object repr"
428msgstr "objekt repr"
429
430#: contrib/admin/models/admin.py:11
431msgid "action flag"
432msgstr "návestie udalosti"
433
434#: contrib/admin/models/admin.py:12
435msgid "change message"
436msgstr "zmena zprávy"
437
438#: contrib/admin/models/admin.py:15
439msgid "log entry"
440msgstr "záznam priebehu"
441
442#: contrib/admin/models/admin.py:16
443msgid "log entries"
444msgstr "záznamy priebehu"
445
446#: contrib/admin/templatetags/admin_list.py:245
447msgid "All dates"
448msgstr "Všetky dátumy"
449
450#: contrib/admin/views/decorators.py:22
451#: contrib/admin/templates/admin/login.html:24
452msgid "Log in"
453msgstr "Prihlásenie"
454
455#: contrib/admin/views/decorators.py:56
456msgid ""
457"Please log in again, because your session has expired. Don't worry: Your "
458"submission has been saved."
459msgstr ""
460"Prosím prihlaste sa znovu, lebo čas vášho sedenia vypršal. Nemajte obavy: "
461"Vaše údaje su uchované."
462
463#: contrib/admin/views/decorators.py:63
464msgid ""
465"Looks like your browser isn't configured to accept cookies. Please enable "
466"cookies, reload this page, and try again."
467msgstr ""
468"Vyzerá, že váš prehliadač nemá povolené cookies. Prosím povoľte cookies, "
469"znovu načítajte túto stránku a skúste činnosť znovu."
470
471#: contrib/admin/views/decorators.py:77
472msgid "Usernames cannot contain the '@' character."
473msgstr "Meno užívateľa nemože obsahovať  znak '@' ."
474
475#: contrib/admin/views/decorators.py:79
476#, python-format
477msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
478msgstr "Vaša e-mailova adresa nie je vaše užívateľské meno. Skúste '%s'."
479
480#: contrib/admin/views/main.py:49
481msgid "Site administration"
482msgstr "Administrácia webu"
483
484#: contrib/admin/views/main.py:64
485#, python-format
486msgid "Select %s"
487msgstr "Výber %s"
488
489#: contrib/admin/views/main.py:65
490#, python-format
491msgid "Select %s to change"
492msgstr "Výber %s na zmenu"
493
494#: contrib/admin/views/main.py:407
495#, python-format
496msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully."
497msgstr "Objekt  %(name)s \"%(obj)s\" bol úspešne pridaný."
498
499#: contrib/admin/views/main.py:412 contrib/admin/views/main.py:488
500msgid "You may edit it again below."
501msgstr "Môžete urobiť zmeny zase nižšie."
502
503#: contrib/admin/views/main.py:420 contrib/admin/views/main.py:497
504#, python-format
505msgid "You may add another %s below."
506msgstr "Môžete pridať ďalší %s nižšie."
507
508#: contrib/admin/views/main.py:437
509#, python-format
510msgid "Add %s"
511msgstr "Pridaj %s"
512
513#: contrib/admin/views/main.py:453
514#, python-format
515msgid "Added %s."
516msgstr "Bol pridaný %s."
517
518#: contrib/admin/views/main.py:453 contrib/admin/views/main.py:455
519#: contrib/admin/views/main.py:457
520msgid "and"
521msgstr "a"
522
523#: contrib/admin/views/main.py:455
524#, python-format
525msgid "Changed %s."
526msgstr "Bol zmenený %s"
527
528#: contrib/admin/views/main.py:457
529#, python-format
530msgid "Deleted %s."
531msgstr "Bol vymazaný %s."
532
533#: contrib/admin/views/main.py:460
534msgid "No fields changed."
535msgstr "Polia neboli zmenené."
536
537#: contrib/admin/views/main.py:485
538#, python-format
539msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was changed successfully."
540msgstr "Objekt %(name)s \"%(obj)s\" boli úspešne zmenený."
541
542#: contrib/admin/views/main.py:494
543#, python-format
544msgid ""
545"The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
546msgstr ""
547"Objekt %(name)s \"%(obj)s\" bol úspešne zmenený. Ďalšie zmeny môžete urobiť "
548"zase nižšie."
549
550#: contrib/admin/views/main.py:532
551#, python-format
552msgid "Change %s"
553msgstr "Zmeň %s"
554
555#: contrib/admin/views/main.py:610
556#, python-format
557msgid "One or more %(fieldname)s in %(name)s: %(obj)s"
558msgstr "Jeden alebo viac %(fieldname)s v %(name)s: %(obj)s"
559
560#: contrib/admin/views/main.py:615
561#, python-format
562msgid "One or more %(fieldname)s in %(name)s:"
563msgstr "Jeden alebo viac %(fieldname)s v %(name)s:"
564
565#: contrib/admin/views/main.py:644
566#, python-format
567msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was deleted successfully."
568msgstr "Objekt %(name)s \"%(obj)s\" bol úspešne vymazaný."
569
570#: contrib/admin/views/main.py:647
571msgid "Are you sure?"
572msgstr "Ste si istý?"
573
574#: contrib/admin/views/main.py:662
575msgid "Change history: %s"
576msgstr "Zmena histórie:"
577
578#: contrib/admin/views/doc.py:244 contrib/admin/views/doc.py:253
579#: contrib/admin/views/doc.py:255 contrib/admin/views/doc.py:261
580#: contrib/admin/views/doc.py:262 contrib/admin/views/doc.py:264
581msgid "Integer"
582msgstr "Celočíselná hodnota"
583
584#: contrib/admin/views/doc.py:245
585msgid "Boolean (Either True or False)"
586msgstr "Logická hodnota (buď True alebo False)"
587
588#: contrib/admin/views/doc.py:246
589#, python-format
590msgid "String (up to %(maxlength)s)"
591msgstr "Dĺžka reťazca (maximálne do %(maxlength)s)"
592
593#: contrib/admin/views/doc.py:247
594msgid "Comma-separated integers"
595msgstr "Čiarka oddeľuje celé čísla"
596
597#: contrib/admin/views/doc.py:248
598msgid "Date (without time)"
599msgstr "Dátum (bez času)"
600
601#: contrib/admin/views/doc.py:249
602msgid "Date (with time)"
603msgstr "Dátum ( a čas)"
604
605#: contrib/admin/views/doc.py:250
606msgid "E-mail address"
607msgstr "E-mailová adresa"
608
609#: contrib/admin/views/doc.py:251 contrib/admin/views/doc.py:254
610msgid "File path"
611msgstr "Cesta k súboru"
612
613#: contrib/admin/views/doc.py:252
614msgid "Decimal number"
615msgstr "Desiatkové číslo"
616
617#: contrib/admin/views/doc.py:258
618msgid "Boolean (Either True, False or None)"
619msgstr "Logická hodnota (buď True, False alebo None)"
620
621#: contrib/admin/views/doc.py:259
622msgid "Relation to parent model"
623msgstr "Má vzťah na rodičovský model"
624
625#: contrib/admin/views/doc.py:260
626msgid "Phone number"
627msgstr "Číslo telefónu"
628
629#: contrib/admin/views/doc.py:263
630msgid "String (up to 50)"
631msgstr "Reťazec (do 50 )"
632
633#: contrib/admin/views/doc.py:265
634msgid "Text"
635msgstr "Text"
636
637#: contrib/admin/views/doc.py:266
638msgid "Time"
639msgstr "Čas"
640
641#: contrib/admin/views/doc.py:268
642msgid "U.S. state (two uppercase letters)"
643msgstr "U.S. štát (dve veľké písmena)"
644
645#: contrib/admin/views/doc.py:269
646msgid "XML text"
647msgstr "XML text"
648
649#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:3
650#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:4
651#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:8
652#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
653#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:3
654#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:4
655#: contrib/admin/templates/admin_doc/view_detail.html:4
656#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_tag_index.html:5
657#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_detail.html:4
658#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_filter_index.html:5
659#: contrib/admin/templates/admin_doc/missing_docutils.html:4
660#: contrib/admin/templates/admin_doc/view_index.html:5
661#: contrib/admin/templates/admin_doc/model_detail.html:3
662#: contrib/admin/templates/admin_doc/index.html:4
663#: contrib/admin/templates/admin_doc/model_index.html:5
664msgid "Change password"
665msgstr "Zmena hesla"
666
667#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:3
668#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:4
669#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:8
670#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
671#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:3
672#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:4
673#: contrib/admin/templates/admin_doc/view_detail.html:4
674#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_tag_index.html:5
675#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_detail.html:4
676#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_filter_index.html:5
677#: contrib/admin/templates/admin_doc/missing_docutils.html:4
678#: contrib/admin/templates/admin_doc/view_index.html:5
679#: contrib/admin/templates/admin_doc/model_detail.html:3
680#: contrib/admin/templates/admin_doc/index.html:4
681#: contrib/admin/templates/admin_doc/model_index.html:5
682msgid "Log out"
683msgstr "Odhlásenie"
684
685#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
686#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:5
687#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
688#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:11
689#: contrib/admin/templates/admin/base.html:29
690#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
691#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
692#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:4
693#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
694#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
695#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
696msgid "Home"
697msgstr "Začiatok"
698
699#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
700#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:18
701msgid "History"
702msgstr "História"
703
704#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:18
705msgid "Date/time"
706msgstr "Dátum/čas"
707
708#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:19 models/auth.py:47
709msgid "User"
710msgstr "Uživateľ"
711
712#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:20
713msgid "Action"
714msgstr "Udalosť"
715
716#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:26
717msgid "DATE_WITH_TIME_FULL"
718msgstr "PLNY_DATUM_AJ_CAS"
719
720#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:36
721msgid ""
722"This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this "
723"admin site."
724msgstr ""
725"Tento object nemá históriu zmien. Možno nebol pridaný prostredníctvom tohoto "
726"web admina"
727
728#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:10
729#, python-format
730msgid "Add %(name)s"
731msgstr ""
732
733#: contrib/admin/templates/admin/filter.html:2
734#, python-format
735msgid " By %(title)s "
736msgstr " Od %(title)s "
737
738#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
739msgid "Server error"
740msgstr "Chyba servera"
741
742#: contrib/admin/templates/admin/500.html:6
743msgid "Server error (500)"
744msgstr "Chyba servera (500)"
745
746#: contrib/admin/templates/admin/500.html:9
747msgid "Server Error <em>(500)</em>"
748msgstr "Chyba servera <em>(500)</em>"
749
750#: contrib/admin/templates/admin/500.html:10
751msgid ""
752"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
753"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
754msgstr ""
755"Vznikla chyba. Prostredníctvom e-mailu  bol o nej informovaný správca a "
756"chyba by mala byť o chviľu odstránená. Ďakujeme za vašu trpezlivosť."
757
758#: contrib/admin/templates/admin/search_form.html:7
759msgid "Go"
760msgstr "Choď"
761
762#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:4
763msgid "Django site admin"
764msgstr "Django web admin"
765
766#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:7
767msgid "Django administration"
768msgstr "Administrácia Django"
769
770#: contrib/admin/templates/admin/index.html:27
771#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:13
772msgid "Add"
773msgstr "Pridaj"
774
775#: contrib/admin/templates/admin/index.html:33
776msgid "Change"
777msgstr "Zmeň"
778
779#: contrib/admin/templates/admin/index.html:43
780msgid "You don't have permission to edit anything."
781msgstr "Nemáte povolenie na zmeny ."
782
783#: contrib/admin/templates/admin/index.html:51
784msgid "Recent Actions"
785msgstr "Posledné udalosti"
786
787#: contrib/admin/templates/admin/index.html:52
788msgid "My Actions"
789msgstr "Moje udalosti"
790
791#: contrib/admin/templates/admin/index.html:56
792msgid "None available"
793msgstr "Nepovolené"
794
795#: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
796#: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
797msgid "Page not found"
798msgstr "Stránka nebola nájdená"
799
800#: contrib/admin/templates/admin/404.html:10
801msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
802msgstr "Ľutujeme, ale požadovaná stránka nebola nájdená."
803
804#: contrib/admin/templates/admin/login.html:15
805msgid "Username:"
806msgstr "Meno:"
807
808#: contrib/admin/templates/admin/login.html:18
809msgid "Password:"
810msgstr "Heslo:"
811
812#: contrib/admin/templates/admin/login.html:20
813msgid "Have you <a href=\"/password_reset/\">forgotten your password</a>?"
814msgstr "Zabudli ste<a href=\"/password_reset/\"> vaše heslo</a>?"
815
816#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:19
817msgid "View on site"
818msgstr "Pozri na webe"
819
820#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:27
821msgid "Please correct the error below."
822msgid_plural "Please correct the errors below."
823msgstr[0] "Opravte chybu, čo je nižšie, prosím."
824msgstr[1] "Opravte chyby, čo sú nižšie, prosím."
825
826#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:44
827msgid "Ordering"
828msgstr "Určenie"
829
830#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:47
831msgid "Order:"
832msgstr "Poradie:"
833
834#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
835msgid "Welcome,"
836msgstr "Vítajte,"
837
838#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:6
839#, python-format
840msgid ""
841"Deleting the %(object_name)s '%(object)s' would result in deleting related "
842"objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
843"types of objects:"
844msgstr ""
845"Vymazaním objektu %(object_name)s '%(object)s' môžete spôsobiť vymazanie "
846"súvisiacich objektov, ale váš účet nemá povolenie na mazanie nasledujúcich "
847"typov objektov:"
848
849#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:13
850#, python-format
851msgid ""
852"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of "
853"the following related items will be deleted:"
854msgstr ""
855"Ste si istý, že chcete vymazať %(object_name)s \"%(object)s\"? Všetky "
856"nasledujúce objekty budú tiež vymazané :"
857
858#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:17
859msgid "Yes, I'm sure"
860msgstr "Ano, som si istý"
861
862#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:3
863msgid "Delete"
864msgstr "Vymazať"
865
866#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:4
867msgid "Save as new"
868msgstr "Zapísať ako nový"
869
870#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:5
871msgid "Save and add another"
872msgstr "Zapísať a pridať ďaší"
873
874#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:6
875msgid "Save and continue editing"
876msgstr "Zapísať a pokračovať v zmenách"
877
878#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:7
879msgid "Save"
880msgstr "Zápis"
881
882#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
883#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
884#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:6
885#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:10
886msgid "Password change"
887msgstr "Zmena hesla"
888
889#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:6
890#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:10
891msgid "Password change successful"
892msgstr "Heslo bolo úspešne zmenené"
893
894#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:12
895msgid "Your password was changed."
896msgstr "Vaše heslo bolo zmenené."
897
898#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
899#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:6
900#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:10
901#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
902msgid "Password reset"
903msgstr "Obnova hesla"
904
905#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:12
906msgid ""
907"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset "
908"your password and e-mail the new one to you."
909msgstr ""
910"Zabudli ste vaše heslo? Vložte nižšie vašu e-mail adresu, a nové heslo vám "
911"bude na ňu zaslané ."
912
913#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
914msgid "E-mail address:"
915msgstr "E-mailová adresa:"
916
917#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
918msgid "Reset my password"
919msgstr "Obnova môjho hesla"
920
921#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:8
922msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
923msgstr "Ďakujeme vám, za stráveny čas na našej stránke."
924
925#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:10
926msgid "Log in again"
927msgstr "Prihláste sa znovu"
928
929#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:6
930#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:10
931msgid "Password reset successful"
932msgstr "Heslo bolo úspešne obnovené"
933
934#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:12
935msgid ""
936"We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You "
937"should be receiving it shortly."
938msgstr ""
939"Poslali sme vám,  nové heslo na vami uvedenú emailovú adresu.Mali by ste ho "
940"dostať čo najskôr."
941
942#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:12
943msgid ""
944"Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
945"password twice so we can verify you typed it in correctly."
946msgstr ""
947"Kvôli bezpečnosti vložte prosím vaše staré heslo, a potom dvakrát vaše nové "
948"heslo, tým môžeme skontrolovať jeho správnosť."
949
950#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:17
951msgid "Old password:"
952msgstr "Staré heslo:"
953
954#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:19
955msgid "New password:"
956msgstr "Nové heslo:"
957
958#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:21
959msgid "Confirm password:"
960msgstr "Potvrdenie hesla:"
961
962#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:23
963msgid "Change my password"
964msgstr "Zmena môjho hesla"
965
966#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:2
967msgid "You're receiving this e-mail because you requested a password reset"
968msgstr "Dostali ste túto správu preto, lebo ste požadovali obnoviť vaše heslo"
969
970#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:3
971#, python-format
972msgid "for your user account at %(site_name)s"
973msgstr "pre váš užívateľský účet na %(site_name)s"
974
975#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:5
976#, python-format
977msgid "Your new password is: %(new_password)s"
978msgstr "Vaše nové heslo je: %(new_password)s"
979
980#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:7
981msgid "Feel free to change this password by going to this page:"
982msgstr "Môžete zmeniť toto heslo na nasledujúcej stránke:"
983
984#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:11
985msgid "Your username, in case you've forgotten:"
986msgstr "Vaše užívateľské meno, ak ste ho zabudli:"
987
988#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:13
989msgid "Thanks for using our site!"
990msgstr "Ďakujeme, že používate naše stránky!"
991
992#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:15
993#, python-format
994msgid "The %(site_name)s team"
995msgstr "Skupina %(site_name)s"
996
997#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
998msgid "Documentation"
999msgstr "Dokumentácia"
1000
1001#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
1002msgid "Bookmarklets"
1003msgstr "Záložky"
1004
1005#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:5
1006msgid "Documentation bookmarklets"
1007msgstr "Dokumentácia záložiek"
1008
1009#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:9
1010msgid ""
1011"\n"
1012"<p class=\"help\">To install bookmarklets, drag the link to your bookmarks\n"
1013"toolbar, or right-click the link and add it to your bookmarks. Now you can\n"
1014"select the bookmarklet from any page in the site.  Note that some of these\n"
1015"bookmarklets require you to be viewing the site from a computer designated\n"
1016"as \"internal\" (talk to your system administrator if you aren't sure if\n"
1017"your computer is \"internal\").</p>\n"
1018msgstr ""
1019"\n"
1020"<p class=\"help\">Na inštaláciu záložiek, potiahnite linku do vášho  "
1021"bookmarks\n"
1022"toolbar, alebo kliknite pravou myšou na linku a pridajte ju do vášho "
1023"bookmarks.\n"
1024"Teraz si môžete vybrať záložku pre ľubovoľnú stránku na webe.  Poznámka:\n"
1025"niektoré záložky vyžadujú aby ste prezerali web z počítača označeného \n"
1026"ako \"internal\" (opýtajte sa vášho systémového administrátora ak nie ste si "
1027"istý/á, \n"
1028"že váš počítač je označený ako \"internal\").</p>\n"
1029
1030#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:19
1031msgid "Documentation for this page"
1032msgstr "Dokumnentácia tejto stránky"
1033
1034#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:20
1035msgid ""
1036"Jumps you from any page to the documentation for the view that generates "
1037"that page."
1038msgstr ""
1039"Skoč z ľubovoľnej stránky do dokumentácie, kde je popísaná generácia tejto "
1040"stránky."
1041
1042#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:22
1043msgid "Show object ID"
1044msgstr "Ukáž objekt ID"
1045
1046#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:23
1047msgid ""
1048"Shows the content-type and unique ID for pages that represent a single "
1049"object."
1050msgstr ""
1051"Ukáž typ obsahu a jednoznačné ID pre stránky, ktoré zatupujú jednoduché "
1052"objekty."
1053
1054#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:25
1055msgid "Edit this object (current window)"
1056msgstr "Edituj tento object (aktuálne okno)"
1057
1058#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:26
1059msgid "Jumps to the admin page for pages that represent a single object."
1060msgstr "Skoč na stránku admina, ktorá zastupuje jednoduchý objekt"
1061
1062#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:28
1063msgid "Edit this object (new window)"
1064msgstr "Editujte tento objekt (nové okno)"
1065
1066#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:29
1067msgid "As above, but opens the admin page in a new window."
1068msgstr "Ako vyššie, ale stranka admina sa otvorí v novom okne."
1069
1070#: utils/translation.py:335
1071msgid "DATE_FORMAT"
1072msgstr "DATUM_FORMAT"
1073
1074#: utils/translation.py:336
1075msgid "DATETIME_FORMAT"
1076msgstr "DATUMCAS_FORMAT"
1077
1078#: utils/translation.py:337
1079msgid "TIME_FORMAT"
1080msgstr "CAS_FORMAT"
1081
1082#: utils/dates.py:6
1083msgid "Monday"
1084msgstr "Pondelok"
1085
1086#: utils/dates.py:6
1087msgid "Tuesday"
1088msgstr "Utorok"
1089
1090#: utils/dates.py:6
1091msgid "Wednesday"
1092msgstr "Streda"
1093
1094#: utils/dates.py:6
1095msgid "Thursday"
1096msgstr "Štvrtok"
1097
1098#: utils/dates.py:6
1099msgid "Friday"
1100msgstr "Piatok"
1101
1102#: utils/dates.py:7
1103msgid "Saturday"
1104msgstr "Sobota"
1105
1106#: utils/dates.py:7
1107msgid "Sunday"
1108msgstr "Nedeľa"
1109
1110#: utils/dates.py:14
1111msgid "January"
1112msgstr "Január"
1113
1114#: utils/dates.py:14
1115msgid "February"
1116msgstr "Február"
1117
1118#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
1119msgid "March"
1120msgstr "Marec"
1121
1122#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
1123msgid "April"
1124msgstr "Apríl"
1125
1126#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
1127msgid "May"
1128msgstr "Máj"
1129
1130#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
1131msgid "June"
1132msgstr "Jún"
1133
1134#: utils/dates.py:15 utils/dates.py:27
1135msgid "July"
1136msgstr "Júl"
1137
1138#: utils/dates.py:15
1139msgid "August"
1140msgstr "August"
1141
1142#: utils/dates.py:15
1143msgid "September"
1144msgstr "September"
1145
1146#: utils/dates.py:15
1147msgid "October"
1148msgstr "Octóber"
1149
1150#: utils/dates.py:15
1151msgid "November"
1152msgstr "November"
1153
1154#: utils/dates.py:16
1155msgid "December"
1156msgstr "December"
1157
1158#: utils/dates.py:27
1159msgid "Jan."
1160msgstr "Jan."
1161
1162#: utils/dates.py:27
1163msgid "Feb."
1164msgstr "Feb."
1165
1166#: utils/dates.py:28
1167msgid "Aug."
1168msgstr "Aug."
1169
1170#: utils/dates.py:28
1171msgid "Sept."
1172msgstr "Sept."
1173
1174#: utils/dates.py:28
1175msgid "Oct."
1176msgstr "Oct."
1177
1178#: utils/dates.py:28
1179msgid "Nov."
1180msgstr "Nov."
1181
1182#: utils/dates.py:28
1183msgid "Dec."
1184msgstr "Dec."
1185
1186#: utils/timesince.py:12
1187msgid "year"
1188msgid_plural "years"
1189msgstr[0] "rok"
1190msgstr[1] "rokov"
1191
1192#: utils/timesince.py:13
1193msgid "month"
1194msgid_plural "months"
1195msgstr[0] "mesiac"
1196msgstr[1] "mesiacov"
1197
1198#: utils/timesince.py:14
1199msgid "day"
1200msgid_plural "days"
1201msgstr[0] "ďeň"
1202msgstr[1] "dní"
1203
1204#: utils/timesince.py:15
1205msgid "hour"
1206msgid_plural "hours"
1207msgstr[0] "hodina"
1208msgstr[1] "hodín"
1209
1210#: utils/timesince.py:16
1211msgid "minute"
1212msgid_plural "minutes"
1213msgstr[0] "minúta"
1214msgstr[1] "minút"
1215
1216#: models/core.py:7
1217msgid "domain name"
1218msgstr "meno domény"
1219
1220#: models/core.py:8
1221msgid "display name"
1222msgstr "zobrazené meno"
1223
1224#: models/core.py:10
1225msgid "site"
1226msgstr "web"
1227
1228#: models/core.py:11
1229msgid "sites"
1230msgstr "weby"
1231
1232#: models/core.py:28
1233msgid "label"
1234msgstr "popis"
1235
1236#: models/core.py:29 models/core.py:40 models/auth.py:6 models/auth.py:19
1237msgid "name"
1238msgstr "meno"
1239
1240#: models/core.py:31
1241msgid "package"
1242msgstr "balík"
1243
1244#: models/core.py:32
1245msgid "packages"
1246msgstr "balíky"
1247
1248#: models/core.py:42
1249msgid "python module name"
1250msgstr "meno python modulu"
1251
1252#: models/core.py:44
1253msgid "content type"
1254msgstr "typ obsahu"
1255
1256#: models/core.py:45
1257msgid "content types"
1258msgstr "typy obsahu"
1259
1260#: models/core.py:67
1261msgid "session key"
1262msgstr "kľúč sedenia"
1263
1264#: models/core.py:68
1265msgid "session data"
1266msgstr "údaje sedenia"
1267
1268#: models/core.py:69
1269msgid "expire date"
1270msgstr "dátum konca platnosti"
1271
1272#: models/core.py:71
1273msgid "session"
1274msgstr "sedenie"
1275
1276#: models/core.py:72
1277msgid "sessions"
1278msgstr "sedenia"
1279
1280#: models/auth.py:8
1281msgid "codename"
1282msgstr "codename"
1283
1284#: models/auth.py:10
1285msgid "Permission"
1286msgstr "Povolenie"
1287
1288#: models/auth.py:11 models/auth.py:58
1289msgid "Permissions"
1290msgstr "Povolenia"
1291
1292#: models/auth.py:22
1293msgid "Group"
1294msgstr "Skupina"
1295
1296#: models/auth.py:23 models/auth.py:60
1297msgid "Groups"
1298msgstr "Skupiny"
1299
1300#: models/auth.py:33
1301msgid "username"
1302msgstr "užívateľské meno"
1303
1304#: models/auth.py:34
1305msgid "first name"
1306msgstr "krstné meno"
1307
1308#: models/auth.py:35
1309msgid "last name"
1310msgstr "priezvisko"
1311
1312#: models/auth.py:36
1313msgid "e-mail address"
1314msgstr "e-mailová adresa"
1315
1316#: models/auth.py:37
1317msgid "password"
1318msgstr "heslo"
1319
1320#: models/auth.py:37
1321msgid "Use '[algo]$[salt]$[hexdigest]'"
1322msgstr "Použi '[algo]$[salt]$[hexdigest]'"
1323
1324#: models/auth.py:38
1325msgid "staff status"
1326msgstr "zamestnanecká príslušnosť"
1327
1328#: models/auth.py:38
1329msgid "Designates whether the user can log into this admin site."
1330msgstr "Označenie, ak užívateľ má oprávnenie vstúpiť ako administrátor."
1331
1332#: models/auth.py:39
1333msgid "active"
1334msgstr "aktívny"
1335
1336#: models/auth.py:40
1337msgid "superuser status"
1338msgstr "superuživateľská príslušnosť"
1339
1340#: models/auth.py:41
1341msgid "last login"
1342msgstr "posledné prihlásenie"
1343
1344#: models/auth.py:42
1345msgid "date joined"
1346msgstr "dátum registrácie"
1347
1348#: models/auth.py:44
1349msgid ""
1350"In addition to the permissions manually assigned, this user will also get "
1351"all permissions granted to each group he/she is in."
1352msgstr ""
1353"Okrem ručne vložených povolení, tento uživateľ dostane všetky povolenia  "
1354"skupin, v ktorých sa nachádza."
1355
1356#: models/auth.py:48
1357msgid "Users"
1358msgstr "Užívatelia"
1359
1360#: models/auth.py:57
1361msgid "Personal info"
1362msgstr "Osobné údaje"
1363
1364#: models/auth.py:59
1365msgid "Important dates"
1366msgstr "Dôležité údaje"
1367
1368#: models/auth.py:216
1369msgid "Message"
1370msgstr "Zpráva"
1371
1372#: conf/global_settings.py:37
1373msgid "Bengali"
1374msgstr "Bengálsky"
1375
1376#: conf/global_settings.py:38
1377msgid "Czech"
1378msgstr "Český"
1379
1380#: conf/global_settings.py:39
1381msgid "Welsh"
1382msgstr "Waleský"
1383
1384#: conf/global_settings.py:40
1385msgid "Danish"
1386msgstr "Dánsky"
1387
1388#: conf/global_settings.py:41
1389msgid "German"
1390msgstr "Nemecký"
1391
1392#: conf/global_settings.py:42
1393msgid "English"
1394msgstr "Anglický"
1395
1396#: conf/global_settings.py:43
1397msgid "Spanish"
1398msgstr "Španielsky"
1399
1400#: conf/global_settings.py:44
1401msgid "French"
1402msgstr "Francúzsky"
1403
1404#: conf/global_settings.py:45
1405msgid "Galician"
1406msgstr "Galicijský"
1407
1408#: conf/global_settings.py:46
1409msgid "Icelandic"
1410msgstr "Islandský"
1411
1412#: conf/global_settings.py:47
1413msgid "Italian"
1414msgstr "Taliansky"
1415
1416#: conf/global_settings.py:48
1417msgid "Norwegian"
1418msgstr "Nórsky"
1419
1420#: conf/global_settings.py:49
1421msgid "Brazilian"
1422msgstr "Brazílsky"
1423
1424#: conf/global_settings.py:50
1425msgid "Romanian"
1426msgstr "Rumúnsky"
1427
1428#: conf/global_settings.py:51
1429msgid "Russian"
1430msgstr "Ruský"
1431
1432#: conf/global_settings.py:52
1433msgid "Slovak"
1434msgstr "Slovenský"
1435
1436#: conf/global_settings.py:53
1437msgid "Serbian"
1438msgstr "Srbský"
1439
1440#: conf/global_settings.py:54
1441msgid "Swedish"
1442msgstr "Švédsky"
1443
1444#: conf/global_settings.py:55
1445msgid "Simplified Chinese"
1446msgstr "Zjednodušená činština "
1447
1448#: core/formfields.py:59 core/meta/fields.py:285 core/meta/fields.py:488
1449#: core/meta/fields.py:499
1450msgid "This field is required."
1451msgstr "Toto pole  je nevyhnutné."
1452
1453#: core/formfields.py:336
1454#, python-format
1455msgid "Ensure your text is less than %s character."
1456msgid_plural "Ensure your text is less than %s characters."
1457msgstr[0] "Zabezpečte aby váš text bol menší ako %s znak."
1458msgstr[1] "Zabezpečte aby váš text bol menší ako %s znakov."
1459
1460#: core/formfields.py:341
1461msgid "Line breaks are not allowed here."
1462msgstr "Nový riadok tu nieje povolený."
1463
1464#: core/formfields.py:436 core/formfields.py:507 core/formfields.py:545
1465#, python-format
1466msgid "Select a valid choice; '%(data)s' is not in %(choices)s."
1467msgstr "Vyberte si platnú voľbu; '%(data)s' nie je v %(choices)s."
1468
1469#: core/formfields.py:601
1470msgid "The submitted file is empty."
1471msgstr "Poslaný súbor je prázdný."
1472
1473#: core/formfields.py:655
1474msgid "Enter a whole number between -32,768 and 32,767."
1475msgstr "Vložte celé číslo s hodnotou medzi -32768 a 32767."
1476
1477#: core/formfields.py:664
1478msgid "Enter a positive number."
1479msgstr "Vložte celé kladné číslo."
1480
1481#: core/formfields.py:673
1482msgid "Enter a whole number between 0 and 32,767."
1483msgstr "Vložte celé číslo s hodnotou medzi 0 a 32767."
1484
1485#: core/validators.py:62
1486msgid "This value must contain only letters, numbers and underscores."
1487msgstr "Toto môže obsahovať len písmená, číslice a podčiarkovníky."
1488
1489#: core/validators.py:66
1490msgid "This value must contain only letters, numbers, underscores and slashes."
1491msgstr "Toto môže obsahovať len písmena, číslice, podčiarkovniky a lomítka."
1492
1493#: core/validators.py:74
1494msgid "Uppercase letters are not allowed here."
1495msgstr "Veľké písmená tu nie sú povolené."
1496
1497#: core/validators.py:78
1498msgid "Lowercase letters are not allowed here."
1499msgstr "Malé písmena tu nie sú povolené."
1500
1501#: core/validators.py:85
1502msgid "Enter only digits separated by commas."
1503msgstr "Vložte len číslice, oddelené čiarkami."
1504
1505#: core/validators.py:97
1506msgid "Enter valid e-mail addresses separated by commas."
1507msgstr "Vložte platné e-mail adresy oddelené čiarkami."
1508
1509#: core/validators.py:101
1510msgid "Please enter a valid IP address."
1511msgstr "Prosím vložte platnú IP adresu."
1512
1513#: core/validators.py:105
1514msgid "Empty values are not allowed here."
1515msgstr "Prázdne hodnoty tu nie sú povolené."
1516
1517#: core/validators.py:109
1518msgid "Non-numeric characters aren't allowed here."
1519msgstr "Znaky, ktoré nie sú číslicami, tu nie sú povolené."
1520
1521#: core/validators.py:113
1522msgid "This value can't be comprised solely of digits."
1523msgstr "Tento údaj nemôže byť vytvorený len z číslic."
1524
1525#: core/validators.py:118
1526msgid "Enter a whole number."
1527msgstr "Vložte celé číslo."
1528
1529#: core/validators.py:122
1530msgid "Only alphabetical characters are allowed here."
1531msgstr "Tu sú povolené len alfanumerické znaky."
1532
1533#: core/validators.py:126
1534msgid "Enter a valid date in YYYY-MM-DD format."
1535msgstr "Vložte platný dátum vo formáte RRRR-MM-DD."
1536
1537#: core/validators.py:130
1538msgid "Enter a valid time in HH:MM format."
1539msgstr "Vložte platný čas vo formáte HH:MM."
1540
1541#: core/validators.py:134
1542msgid "Enter a valid date/time in YYYY-MM-DD HH:MM format."
1543msgstr "Vlož platný dátum/čas vo formáte RRRR-MM-DD HH:MM"
1544
1545#: core/validators.py:138
1546msgid "Enter a valid e-mail address."
1547msgstr "Vložte platnú e-mail adresu."
1548
1549#: core/validators.py:150
1550msgid ""
1551"Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a "
1552"corrupted image."
1553msgstr ""
1554"Nahrajte platný obrázok. Súbor, ktorý ste nahrali buď nebol obrázok alebo je "
1555"nahratý poškodený obrázok."
1556
1557#: core/validators.py:157
1558#, python-format
1559msgid "The URL %s does not point to a valid image."
1560msgstr "URL %s neukazuje na platný obrázok."
1561
1562#: core/validators.py:161
1563#, python-format
1564msgid "Phone numbers must be in XXX-XXX-XXXX format. \"%s\" is invalid."
1565msgstr ""
1566"Telefónne číslo musí mať formát XXX-XXX-XXXX. Číslo \"%s\" je neplatné."
1567
1568#: core/validators.py:169
1569#, python-format
1570msgid "The URL %s does not point to a valid QuickTime video."
1571msgstr "URL %s neukazuje na platné QuickTime video."
1572
1573#: core/validators.py:173
1574msgid "A valid URL is required."
1575msgstr "Platné URL je požadované."
1576
1577#: core/validators.py:187
1578#, python-format
1579msgid ""
1580"Valid HTML is required. Specific errors are:\n"
1581"%s"
1582msgstr ""
1583"Je požadovaná bezchybná stránka  HTML. Zistené chyby sú:\n"
1584"%s"
1585
1586#: core/validators.py:194
1587#, python-format
1588msgid "Badly formed XML: %s"
1589msgstr "Chybne formované XML: %s"
1590
1591#: core/validators.py:204
1592#, python-format
1593msgid "Invalid URL: %s"
1594msgstr "Neplatné URL: %s"
1595
1596#: core/validators.py:208 core/validators.py:210
1597#, python-format
1598msgid "The URL %s is a broken link."
1599msgstr "Odkaz na URL %s je neplatný."
1600
1601#: core/validators.py:216
1602msgid "Enter a valid U.S. state abbreviation."
1603msgstr "Vložte platnú skratku U.S. štátu."
1604
1605#: core/validators.py:231
1606#, python-format
1607msgid "Watch your mouth! The word %s is not allowed here."
1608msgid_plural "Watch your mouth! The words %s are not allowed here."
1609msgstr[0] "Vyjadrujte sa slušne! Slovo %s tu nie je dovolené použivať."
1610msgstr[1] "Vyjadrujte sa slušne! Slová %s tu nie je dovolené použivať."
1611
1612#: core/validators.py:238
1613#, python-format
1614msgid "This field must match the '%s' field."
1615msgstr "Toto pole sa musí zhodovať s poľom '%s'. "
1616
1617#: core/validators.py:257
1618msgid "Please enter something for at least one field."
1619msgstr "Prosím vložte niečo aspoň pre jedno pole."
1620
1621#: core/validators.py:266 core/validators.py:277
1622msgid "Please enter both fields or leave them both empty."
1623msgstr "Prosím vložte obidve polia, alebo nechajte ich obe prázdne. "
1624
1625#: core/validators.py:284
1626#, python-format
1627msgid "This field must be given if %(field)s is %(value)s"
1628msgstr "Toto pole musí byť vyplnené tak, že %(field)s obsahuje %(value)s"
1629
1630#: core/validators.py:296
1631#, python-format
1632msgid "This field must be given if %(field)s is not %(value)s"
1633msgstr ""
1634"Toto pole musí byť vyplnené tak, že %(field)s nesmie obsahovať %(value)s"
1635
1636#: core/validators.py:315
1637msgid "Duplicate values are not allowed."
1638msgstr "Duplicitné hodnoty nie sú povolené."
1639
1640#: core/validators.py:338
1641#, python-format
1642msgid "This value must be a power of %s."
1643msgstr "Táto hodnota musí byť mocninou  %s."
1644
1645#: core/validators.py:349
1646msgid "Please enter a valid decimal number."
1647msgstr "Prosím vložte platné desiatkové číslo. "
1648
1649#: core/validators.py:351
1650#, python-format
1651msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s total digit."
1652msgid_plural ""
1653"Please enter a valid decimal number with at most %s total digits."
1654msgstr[0] "Prosím vložte platné desiatkové číslo s najviac %s číslicou."
1655msgstr[1] "Prosím vložte platné desiatkové číslo s najviac %s číslicami."
1656
1657#: core/validators.py:354
1658#, python-format
1659msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal place."
1660msgid_plural ""
1661"Please enter a valid decimal number with at most %s decimal places."
1662msgstr[0] ""
1663"Prosím vložte platné desatinné číslo s najviac %s desatinným miestom."
1664msgstr[1] ""
1665"Prosím vložte platné desatinné číslo s najviac %s desatinnými miestami."
1666
1667#: core/validators.py:364
1668#, python-format
1669msgid "Make sure your uploaded file is at least %s bytes big."
1670msgstr "Presvedčte sa, že posielaný súbor nemá menej ako %s bytov."
1671
1672#: core/validators.py:365
1673#, python-format
1674msgid "Make sure your uploaded file is at most %s bytes big."
1675msgstr "Presvedčte sa, že posielaný súbor nemá viac ako %s bytov."
1676
1677#: core/validators.py:378
1678msgid "The format for this field is wrong."
1679msgstr "Formát pre toto pole je chybný."
1680
1681#: core/validators.py:393
1682msgid "This field is invalid."
1683msgstr "Toto pole nie je platné."
1684
1685#: core/validators.py:428
1686#, python-format
1687msgid "Could not retrieve anything from %s."
1688msgstr "Nič som nemohol získať z %s."
1689
1690#: core/validators.py:431
1691#, python-format
1692msgid ""
1693"The URL %(url)s returned the invalid Content-Type header '%(contenttype)s'."
1694msgstr ""
1695" URL %(url)s vrátilo neplatnú hlavičku  Content-Type  '%(contenttype)s'."
1696
1697#: core/validators.py:464
1698#, python-format
1699msgid ""
1700"Please close the unclosed %(tag)s tag from line %(line)s. (Line starts with "
1701"\"%(start)s\".)"
1702msgstr ""
1703"Prosím zavrite nezavretý  %(tag)s popisovač v riadku %(line)s. (Riadok "
1704"začína s  \"%(start)s\".)"
1705
1706#: core/validators.py:468
1707#, python-format
1708msgid ""
1709"Some text starting on line %(line)s is not allowed in that context. (Line "
1710"starts with \"%(start)s\".)"
1711msgstr ""
1712"Nejaký text začínajúci na riadku %(line)s nie je povolený v tomto kontexte. "
1713"(Riadok začína s \"%(start)s\".)"
1714
1715#: core/validators.py:473
1716#, python-format
1717msgid ""
1718"\"%(attr)s\" on line %(line)s is an invalid attribute. (Line starts with \"%"
1719"(start)s\".)"
1720msgstr ""
1721"\"%(attr)s\" na riadku %(line)s je neplatný atribút. (Riadok začína s \"%"
1722"(start)s\".)"
1723
1724#: core/validators.py:478
1725#, python-format
1726msgid ""
1727"\"<%(tag)s>\" on line %(line)s is an invalid tag. (Line starts with \"%"
1728"(start)s\".)"
1729msgstr ""
1730"\"<%(tag)s>\" na riadku %(line)s je neplatný popisovač. (Riadok začína s \"%"
1731"(start)s\".)"
1732
1733#: core/validators.py:482
1734#, python-format
1735msgid ""
1736"A tag on line %(line)s is missing one or more required attributes. (Line "
1737"starts with \"%(start)s\".)"
1738msgstr ""
1739"Popisovaču na riadku %(line)s chýba jeden alebo viac atribútov. (Riadok "
1740"začína s \"%(start)s\".)"
1741
1742#: core/validators.py:487
1743#, python-format
1744msgid ""
1745"The \"%(attr)s\" attribute on line %(line)s has an invalid value. (Line "
1746"starts with \"%(start)s\".)"
1747msgstr ""
1748"Atribút \"%(attr)s\" na riadku %(line)s má neplatnú hodnotu. (Riadok začína "
1749"s \"%(start)s\".)"
1750
1751#: core/meta/fields.py:46
1752#, python-format
1753msgid "Please enter a valid %s."
1754msgstr "Prosím vložte platné %s."
1755
1756#: core/meta/fields.py:60
1757#, python-format
1758msgid "%(optname)s with this %(fieldname)s already exists."
1759msgstr "%(optname)s s %(fieldname)s už existuje."
1760
1761#: core/meta/fields.py:129
1762msgid " Separate multiple IDs with commas."
1763msgstr "Identifikátory oddeľte  čiarkami."
1764
1765#: core/meta/fields.py:132
1766msgid ""
1767" Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
1768msgstr ""
1769" Podržte \"Control\", alebo \"Command\" na  Mac_u, na výber viac ako jednej "
1770"položky."
1771
1772#: core/meta/fields.py:508
1773msgid "Enter a valid filename."
1774msgstr "Vložte platné meno súboru."
1775
1776#: core/meta/fields.py:777
1777#, python-format
1778msgid "Please enter valid %(self)s IDs. The value %(value)r is invalid."
1779msgid_plural ""
1780"Please enter valid %(self)s IDs. The values %(value)r are invalid."
1781msgstr[0] "Prosím vložte platné %(self)s IDs. Hodnota  %(value)r je neplatná."
1782msgstr[1] "Prosím vložte platné %(self)s IDs. Hodnoty  %(value)r sú neplatné."
1783
1784#: core/template/defaultfilters.py:354
1785msgid "yes,no,maybe"
1786msgstr "ano,nie,možno"
Back to Top