Ticket #843: django.po

File django.po, 46.1 KB (added by vlado@…, 15 years ago)
Line 
1# Translation of django.po to.
2# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4# Vladimir Labath <vlado@labath.org>, 2005.
5#
6#, fuzzy
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2005-11-19 09:48-0500\n"
12"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
13"Last-Translator: Vladimir Labath <vlado@labath.org>\n"
14"Language-Team: Slovak <sk@li.org>\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19#: contrib/redirects/models/redirects.py:7
20msgid "redirect from"
21msgstr "presmerovaný z"
22
23#: contrib/redirects/models/redirects.py:8
24msgid ""
25"This should be an absolute path, excluding the domain name. Example: '/"
26"events/search/'."
27msgstr ""
28"Tu by sa mala použiť absolútna cesta, bez domény. Napr.: '/events/search/'."
29
30#: contrib/redirects/models/redirects.py:9
31msgid "redirect to"
32msgstr "presmerovaný na "
33
34#: contrib/redirects/models/redirects.py:10
35msgid ""
36"This can be either an absolute path (as above) or a full URL starting with "
37"'http://'."
38msgstr ""
39"Tu môže byť buď absolútna cesta (ako hore) alebo plné  URL začínajúce s "
40"'http://'."
41
42#: contrib/redirects/models/redirects.py:12
43msgid "redirect"
44msgstr "presmerovanie"
45
46#: contrib/redirects/models/redirects.py:13
47msgid "redirects"
48msgstr "presmerovania"
49
50#: contrib/comments/models/comments.py:8
51#: contrib/comments/models/comments.py:161
52#, fuzzy
53msgid "object ID"
54msgstr "Ukáž objekt id"
55
56#: contrib/comments/models/comments.py:9
57msgid "headline"
58msgstr "titulok"
59
60#: contrib/comments/models/comments.py:10
61#: contrib/comments/models/comments.py:162
62#, fuzzy
63msgid "comment"
64msgstr "obsah"
65
66#: contrib/comments/models/comments.py:11
67msgid "rating #1"
68msgstr "hodnotenie #1"
69
70#: contrib/comments/models/comments.py:12
71msgid "rating #2"
72msgstr "hodnotenie #2"
73
74#: contrib/comments/models/comments.py:13
75msgid "rating #3"
76msgstr "hodnotenie #3"
77
78#: contrib/comments/models/comments.py:14
79msgid "rating #4"
80msgstr "hodnotenie #4"
81
82#: contrib/comments/models/comments.py:15
83msgid "rating #5"
84msgstr "hodnotenie #5"
85
86#: contrib/comments/models/comments.py:16
87msgid "rating #6"
88msgstr "hodnotenie #6"
89
90#: contrib/comments/models/comments.py:17
91msgid "rating #7"
92msgstr "hodnotenie #7"
93
94#: contrib/comments/models/comments.py:18
95msgid "rating #8"
96msgstr "hodnotenie #8"
97
98#: contrib/comments/models/comments.py:23
99msgid "is valid rating"
100msgstr "je platné hodnotenie"
101
102#: contrib/comments/models/comments.py:24
103#: contrib/comments/models/comments.py:164
104msgid "date/time submitted"
105msgstr "dítum/čas odoslania"
106
107#: contrib/comments/models/comments.py:25
108#: contrib/comments/models/comments.py:165
109msgid "is public"
110msgstr "je zverejnený"
111
112#: contrib/comments/models/comments.py:26 contrib/admin/views/doc.py:274
113#, fuzzy
114msgid "IP address"
115msgstr "IP adresa"
116
117#: contrib/comments/models/comments.py:27
118msgid "is removed"
119msgstr "je vymazaný"
120
121#: contrib/comments/models/comments.py:27
122msgid ""
123"Check this box if the comment is inappropriate. A \"This comment has been "
124"removed\" message will be displayed instead."
125msgstr ""
126"Označ túto voľbu ak je komentár nevhodný.  \"Tento komentár bol vymazaný\" "
127"sa zobrazí namiesto neho."
128
129#: contrib/comments/models/comments.py:31
130msgid "Comment"
131msgstr "Komentár"
132
133#: contrib/comments/models/comments.py:32
134#, fuzzy
135msgid "Comments"
136msgstr "Komentáre"
137
138#: contrib/comments/models/comments.py:85
139#: contrib/comments/models/comments.py:204
140#, fuzzy
141msgid "Content object"
142msgstr "Obsah objectu"
143
144#: contrib/comments/models/comments.py:113
145#, python-format
146msgid ""
147"Posted by %(user)s at %(date)s\n"
148"\n"
149"%(comment)s\n"
150"\n"
151"http://%(domain)s%(url)s"
152msgstr ""
153"Poslal %(user)s at %(date)s\n"
154"\n"
155"%(comment)s\n"
156"\n"
157"http://%(domain)s%(url)s"
158
159#: contrib/comments/models/comments.py:163
160#, fuzzy
161msgid "person's name"
162msgstr "meno osoby"
163
164#: contrib/comments/models/comments.py:166
165#, fuzzy
166msgid "ip address"
167msgstr "ip adresa"
168
169#: contrib/comments/models/comments.py:168
170msgid "approved by staff"
171msgstr "schvalený za zamestnanca"
172
173#: contrib/comments/models/comments.py:172
174#, fuzzy
175msgid "Free comment"
176msgstr "Voľný komentár"
177
178#: contrib/comments/models/comments.py:173
179#, fuzzy
180msgid "Free comments"
181msgstr "Voľné komentáre"
182
183#: contrib/comments/models/comments.py:209
184msgid "score"
185msgstr "stav"
186
187#: contrib/comments/models/comments.py:210
188#, fuzzy
189msgid "score date"
190msgstr "dátum konca platnosti"
191
192#: contrib/comments/models/comments.py:213
193msgid "Karma score"
194msgstr "Karma stav"
195
196#: contrib/comments/models/comments.py:214
197msgid "Karma scores"
198msgstr "Karma stavy"
199
200#: contrib/comments/models/comments.py:223
201#, python-format
202msgid "%(score)d rating by %(user)s"
203msgstr "%(score)d hodnotil  %(user)s"
204
205#: contrib/comments/models/comments.py:248
206#, fuzzy
207msgid "flag date"
208msgstr "návestie dátumu"
209
210#: contrib/comments/models/comments.py:251
211#, fuzzy
212msgid "User flag"
213msgstr "Návestie uživateľa"
214
215#: contrib/comments/models/comments.py:252
216#, fuzzy
217msgid "User flags"
218msgstr "Návestia užívateľa"
219
220#: contrib/comments/models/comments.py:256
221#, python-format
222msgid "Flag by %r"
223msgstr "Návestie %r"
224
225#: contrib/comments/models/comments.py:271
226#, fuzzy, python-format
227msgid ""
228"This comment was flagged by %(user)s:\n"
229"\n"
230"%(text)s"
231msgstr ""
232"Tento komentár bol označený %(user)s:\n"
233"\n"
234"%(text)s"
235
236#: contrib/comments/models/comments.py:278
237#, fuzzy
238msgid "deletion date"
239msgstr "vymazaný dátum"
240
241#: contrib/comments/models/comments.py:281
242msgid "Moderator deletion"
243msgstr "Prostredník mazania"
244
245#: contrib/comments/models/comments.py:282
246msgid "Moderator deletions"
247msgstr "Prostredník mazaní"
248
249#: contrib/comments/models/comments.py:286
250#, python-format
251msgid "Moderator deletion by %r"
252msgstr "Prostredník mazania bol %r"
253
254#: contrib/comments/views/karma.py:18
255msgid "Anonymous users cannot vote"
256msgstr "Ak chcete hlasovať, najprv sa musíte prihlásiť"
257
258#: contrib/comments/views/karma.py:22
259#, fuzzy
260msgid "Invalid comment ID"
261msgstr "Neplatný komentár ID"
262
263#: contrib/comments/views/karma.py:24
264msgid "No voting for yourself"
265msgstr "Nemožete voliť vlastný príspevok"
266
267#: contrib/comments/views/comments.py:25
268msgid ""
269"This rating is required because you've entered at least one other rating."
270msgstr ""
271"Táto voľba je nevyhnutná nakoľko je pokračovaním vašej predchádzajúcej."
272
273#: contrib/comments/views/comments.py:109
274#, fuzzy, python-format
275msgid ""
276"This comment was posted by a user who has posted fewer than %(count)s "
277"comment:\n"
278"\n"
279"%(text)s"
280msgid_plural ""
281"This comment was posted by a user who has posted fewer than %(count)s "
282"comments:\n"
283"\n"
284"%(text)s"
285msgstr[0] ""
286"Tento komentár bol poslaný užívateľom, ktorý ma menej než %(count)s "
287"komentár:\n"
288"\n"
289"%(text)s"
290msgstr[1] ""
291"Tento komentár bol poslaný užívateľom, ktorý ma menej než %(count)s "
292"komentárov:\n"
293"\n"
294"%(text)s"
295
296#: contrib/comments/views/comments.py:114
297#, python-format
298msgid ""
299"This comment was posted by a sketchy user:\n"
300"\n"
301"%(text)s"
302msgstr ""
303"Tento komentár bol poslaný prchkým uzívateľom:\n"
304"\n"
305"%(text)s"
306
307#: contrib/comments/views/comments.py:186
308#: contrib/comments/views/comments.py:277
309msgid "Only POSTs are allowed"
310msgstr "Sú povolené len POST metódy"
311
312#: contrib/comments/views/comments.py:190
313#: contrib/comments/views/comments.py:281
314msgid "One or more of the required fields wasn't submitted"
315msgstr "Jedno alebo viac požadovaných polí nebolo postúpených"
316
317#: contrib/comments/views/comments.py:194
318#: contrib/comments/views/comments.py:283
319msgid "Somebody tampered with the comment form (security violation)"
320msgstr "Bola zistena neoprávnená manipulácia s formulárom komentára "
321
322#: contrib/comments/views/comments.py:204
323#: contrib/comments/views/comments.py:289
324msgid ""
325"The comment form had an invalid 'target' parameter -- the object ID was "
326"invalid"
327msgstr "Formulár kometára má chybný výstupný parameter -- objectID bol chybný"
328
329#: contrib/comments/views/comments.py:254
330#: contrib/comments/views/comments.py:318
331msgid "The comment form didn't provide either 'preview' or 'post'"
332msgstr "Neprišla ani jedna z možných volieb 'preview' alebo 'post'"
333
334#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:6 contrib/admin/views/doc.py:284
335msgid "URL"
336msgstr "URL"
337
338#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:7
339msgid ""
340"Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
341msgstr ""
342"Príklad: '/about/contact/'. Uistite sa, že máte vložené ako úvodné tak aj "
343"záverečné lomítka."
344
345#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:8
346msgid "title"
347msgstr "názov"
348
349#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:9
350msgid "content"
351msgstr "obsah"
352
353#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:10
354msgid "enable comments"
355msgstr "povolené komentáre"
356
357#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:11
358msgid "template name"
359msgstr "meno predlohy"
360
361#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:12
362#, fuzzy
363msgid ""
364"Example: 'flatpages/contact_page'. If this isn't provided, the system will "
365"use 'flatpages/default'."
366msgstr ""
367"Príklad: 'flatfiles/contact_page'. Ak sa toto nevykonalo,  systém použije  "
368"'flatfiles/default'."
369
370#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:13
371msgid "registration required"
372msgstr "musíte byť zaregistrovaný"
373
374#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:13
375msgid "If this is checked, only logged-in users will be able to view the page."
376msgstr ""
377"Ak je toto označené, potom len prihlásený užívateľ môže vidieť túto stránku."
378
379#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:17
380msgid "flat page"
381msgstr "plochá stránka"
382
383#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:18
384msgid "flat pages"
385msgstr "ploché stránky"
386
387#: contrib/admin/filterspecs.py:32
388#, python-format
389msgid ""
390"<h3>By %s:</h3>\n"
391"<ul>\n"
392msgstr ""
393"<h3>Od %s:</h3>\n"
394"<ul>\n"
395
396#: contrib/admin/filterspecs.py:62 contrib/admin/filterspecs.py:79
397#: contrib/admin/filterspecs.py:134
398msgid "All"
399msgstr "Všetko"
400
401#: contrib/admin/filterspecs.py:100
402#, fuzzy
403msgid "Any date"
404msgstr "Ľubovoľný dátum"
405
406#: contrib/admin/filterspecs.py:101
407#, fuzzy
408msgid "Today"
409msgstr "Dnes"
410
411#: contrib/admin/filterspecs.py:104
412msgid "Past 7 days"
413msgstr "Posledných 7 dní"
414
415#: contrib/admin/filterspecs.py:106
416msgid "This month"
417msgstr "Tento mesiac"
418
419#: contrib/admin/filterspecs.py:108
420msgid "This year"
421msgstr "Tento rok"
422
423#: contrib/admin/filterspecs.py:134
424msgid "Yes"
425msgstr "Áno"
426
427#: contrib/admin/filterspecs.py:134
428#, fuzzy
429msgid "No"
430msgstr "Nie"
431
432#: contrib/admin/filterspecs.py:142
433msgid "Unknown"
434msgstr "Neznámy"
435
436#: contrib/admin/models/admin.py:6
437msgid "action time"
438msgstr "čas udalosti"
439
440#: contrib/admin/models/admin.py:9
441msgid "object id"
442msgstr "objekt id"
443
444#: contrib/admin/models/admin.py:10
445msgid "object repr"
446msgstr "objekt repr"
447
448#: contrib/admin/models/admin.py:11
449msgid "action flag"
450msgstr "návestie udalosti"
451
452#: contrib/admin/models/admin.py:12
453msgid "change message"
454msgstr "zmena zprávy"
455
456#: contrib/admin/models/admin.py:15
457msgid "log entry"
458msgstr "záznam priebehu"
459
460#: contrib/admin/models/admin.py:16
461msgid "log entries"
462msgstr "záznamy priebehu"
463
464#: contrib/admin/templatetags/admin_list.py:283
465msgid "All dates"
466msgstr "Všetky dátumy"
467
468#: contrib/admin/views/decorators.py:22
469#: contrib/admin/templates/admin/login.html:24
470msgid "Log in"
471msgstr "Prihlásenie"
472
473#: contrib/admin/views/decorators.py:56
474msgid ""
475"Please log in again, because your session has expired. Don't worry: Your "
476"submission has been saved."
477msgstr ""
478"Prosím prihláste sa znova, vaše sedenie stratilo platnosť. Žiadne obavy: "
479"Všetko čo ste vložili bolo uchované."
480
481#: contrib/admin/views/decorators.py:63
482msgid ""
483"Looks like your browser isn't configured to accept cookies. Please enable "
484"cookies, reload this page, and try again."
485msgstr ""
486"Vyzera, že váš prehliadač neakceptuje  cookies. Prosím povoľte cookies, "
487"znovu natiahnite túto stránku, a skúste znova."
488
489#: contrib/admin/views/decorators.py:77
490msgid "Usernames cannot contain the '@' character."
491msgstr "Meno užívateľa nemôže obsahovať znak '@'."
492
493#: contrib/admin/views/decorators.py:79
494#, python-format
495msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
496msgstr ""
497"Vaša emailová adresa nie je vaším užívateľským menon. Skuste toto '%s' "
498"namiesto nej"
499
500#: contrib/admin/views/main.py:50
501#, fuzzy
502msgid "Site administration"
503msgstr "Spáva webu"
504
505#: contrib/admin/views/main.py:65
506#, python-format
507msgid "Select %s"
508msgstr "Vyber %s"
509
510#: contrib/admin/views/main.py:66
511#, python-format
512msgid "Select %s to change"
513msgstr "Vyber %s na zmenu"
514
515#: contrib/admin/views/main.py:428
516#, python-format
517msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully."
518msgstr " %(name)s \"%(obj)s\" bol úspešne pridaný."
519
520#: contrib/admin/views/main.py:433 contrib/admin/views/main.py:509
521msgid "You may edit it again below."
522msgstr "Môžete to zmeniť znovu nižšie."
523
524#: contrib/admin/views/main.py:441 contrib/admin/views/main.py:518
525#, python-format
526msgid "You may add another %s below."
527msgstr "Môžete pridať ďalší %s nižšie."
528
529#: contrib/admin/views/main.py:458
530#, fuzzy, python-format
531msgid "Add %s"
532msgstr "Pridaj"
533
534#: contrib/admin/views/main.py:474
535#, python-format
536msgid "Added %s."
537msgstr "Pridal %s"
538
539#: contrib/admin/views/main.py:474 contrib/admin/views/main.py:476
540#: contrib/admin/views/main.py:478
541msgid "and"
542msgstr "a"
543
544#: contrib/admin/views/main.py:476
545#, fuzzy, python-format
546msgid "Changed %s."
547msgstr "Zmenený"
548
549#: contrib/admin/views/main.py:478
550#, python-format
551msgid "Deleted %s."
552msgstr "Vymazaný"
553
554#: contrib/admin/views/main.py:481
555msgid "No fields changed."
556msgstr "Polia neboli zmenené."
557
558#: contrib/admin/views/main.py:506
559#, python-format
560msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was changed successfully."
561msgstr " %(name)s \"%(obj)s\" bol úspešne zmenený."
562
563#: contrib/admin/views/main.py:515
564#, python-format
565msgid ""
566"The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
567msgstr ""
568" %(name)s \"%(obj)s\" bol úspešne pridaný. Môžete ho zmeniť zase nižšie."
569
570#: contrib/admin/views/main.py:553
571#, fuzzy, python-format
572msgid "Change %s"
573msgstr "Zmeň"
574
575#: contrib/admin/views/main.py:633
576#, python-format
577msgid "One or more %(fieldname)s in %(name)s: %(obj)s"
578msgstr "Jeden alebo viac %(fieldname)s v %(name)s: %(obj)s"
579
580#: contrib/admin/views/main.py:638
581#, python-format
582msgid "One or more %(fieldname)s in %(name)s:"
583msgstr "jeden alebo viac %(fieldname)s v %(name)s:"
584
585#: contrib/admin/views/main.py:667
586#, python-format
587msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was deleted successfully."
588msgstr " %(name)s \"%(obj)s\" bol úspešne vymazaný."
589
590#: contrib/admin/views/main.py:670
591msgid "Are you sure?"
592msgstr "Ste si istý/á?"
593
594#: contrib/admin/views/main.py:685
595#, fuzzy, python-format
596msgid "Change history: %s"
597msgstr "Zmena histórie:"
598
599#: contrib/admin/views/doc.py:262 contrib/admin/views/doc.py:271
600#: contrib/admin/views/doc.py:273 contrib/admin/views/doc.py:278
601#: contrib/admin/views/doc.py:279 contrib/admin/views/doc.py:281
602msgid "Integer"
603msgstr "Integer"
604
605#: contrib/admin/views/doc.py:263
606msgid "Boolean (Either True or False)"
607msgstr "Boolean (Buď True alebo False)"
608
609#: contrib/admin/views/doc.py:264
610#, python-format
611msgid "String (up to %(maxlength)s)"
612msgstr "Reťazec (maximálne do  %(maxlength)s)"
613
614#: contrib/admin/views/doc.py:265
615msgid "Comma-separated integers"
616msgstr "Celé čísla oddelené čiarkami"
617
618#: contrib/admin/views/doc.py:266
619#, fuzzy
620msgid "Date (without time)"
621msgstr "Dátum (bez času)"
622
623#: contrib/admin/views/doc.py:267
624#, fuzzy
625msgid "Date (with time)"
626msgstr "Dátum (a čas)"
627
628#: contrib/admin/views/doc.py:268
629#, fuzzy
630msgid "E-mail address"
631msgstr "E-mailová adresa"
632
633#: contrib/admin/views/doc.py:269 contrib/admin/views/doc.py:272
634msgid "File path"
635msgstr "Cesta k súboru"
636
637#: contrib/admin/views/doc.py:270
638#, fuzzy
639msgid "Decimal number"
640msgstr "Desiatkové číslo"
641
642#: contrib/admin/views/doc.py:276
643msgid "Boolean (Either True, False or None)"
644msgstr "Boolean (Možné hodnoty sú True, False alebo None)"
645
646#: contrib/admin/views/doc.py:277
647#, fuzzy
648msgid "Phone number"
649msgstr "Číslo telefónu"
650
651#: contrib/admin/views/doc.py:280
652msgid "String (up to 50)"
653msgstr "Reťazec (maximálne do 50 znakov)"
654
655#: contrib/admin/views/doc.py:282
656msgid "Text"
657msgstr "Text"
658
659#: contrib/admin/views/doc.py:283
660msgid "Time"
661msgstr "Čas"
662
663#: contrib/admin/views/doc.py:285
664msgid "U.S. state (two uppercase letters)"
665msgstr "U.S. štát (dve veľké písmená)"
666
667#: contrib/admin/views/doc.py:286
668msgid "XML text"
669msgstr "XML text"
670
671#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
672#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
673#: contrib/admin/templates/admin/base.html:29
674#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:5
675#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:12
676#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
677#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
678#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:4
679#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
680#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
681#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
682msgid "Home"
683msgstr "Začiatok"
684
685#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
686#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:19
687msgid "History"
688msgstr "História"
689
690#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:18
691msgid "Date/time"
692msgstr "Dátum/čas"
693
694#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:19 models/auth.py:47
695msgid "User"
696msgstr "Uživateľ"
697
698#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:20
699msgid "Action"
700msgstr "Udalosť"
701
702#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:26
703msgid "DATE_WITH_TIME_FULL"
704msgstr "PLNY_DATUM_AJ_CAS"
705
706#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:36
707msgid ""
708"This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this "
709"admin site."
710msgstr ""
711"Tento object nemá históriu zmien. Možno nebol pridaný prostredníctvom tohoto "
712"web admina"
713
714#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:4
715msgid "Django site admin"
716msgstr "Django web admin"
717
718#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:7
719msgid "Django administration"
720msgstr "Administrácia Django"
721
722#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
723msgid "Server error"
724msgstr "Chyba servera"
725
726#: contrib/admin/templates/admin/500.html:6
727msgid "Server error (500)"
728msgstr "Chyba servera (500)"
729
730#: contrib/admin/templates/admin/500.html:9
731msgid "Server Error <em>(500)</em>"
732msgstr "Chyba servera <em>(500)</em>"
733
734#: contrib/admin/templates/admin/500.html:10
735msgid ""
736"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
737"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
738msgstr ""
739"Vznikla chyba. Prostredníctvom e-mailu  bol o nej informovaný správca a "
740"chyba by mala byť o chviľu odstránená. Ďakujeme za vašu trpezlivosť."
741
742#: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
743#: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
744#, fuzzy
745msgid "Page not found"
746msgstr ""
747"#-#-#-#-#  django.po (PACKAGE VERSION)  #-#-#-#-#\n"
748"Stránka nebola nájdená\n"
749"#-#-#-#-#  django.po (PACKAGE VERSION)  #-#-#-#-#\n"
750"Stránka sa nenašla"
751
752#: contrib/admin/templates/admin/404.html:10
753msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
754msgstr "Ľutujeme, ale požadovaná stránka nebola nájdená."
755
756#: contrib/admin/templates/admin/index.html:27
757#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:14
758msgid "Add"
759msgstr "Pridaj"
760
761#: contrib/admin/templates/admin/index.html:33
762msgid "Change"
763msgstr "Zmeň"
764
765#: contrib/admin/templates/admin/index.html:43
766msgid "You don't have permission to edit anything."
767msgstr "Nemáte povolenie na zmeny ."
768
769#: contrib/admin/templates/admin/index.html:51
770msgid "Recent Actions"
771msgstr "Posledné udalosti"
772
773#: contrib/admin/templates/admin/index.html:52
774msgid "My Actions"
775msgstr "Moje udalosti"
776
777#: contrib/admin/templates/admin/index.html:56
778msgid "None available"
779msgstr "Nepovolené"
780
781#: contrib/admin/templates/admin/login.html:15
782msgid "Username:"
783msgstr "Meno užívateľa:"
784
785#: contrib/admin/templates/admin/login.html:18
786msgid "Password:"
787msgstr "Heslo:"
788
789#: contrib/admin/templates/admin/login.html:20
790msgid "Have you <a href=\"/password_reset/\">forgotten your password</a>?"
791msgstr "Zabudli ste<a href=\"/password_reset/\"> vaše heslo</a>?"
792
793#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
794msgid "Welcome,"
795msgstr "Vítajte,"
796
797#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
798msgid "Change password"
799msgstr "Zmena hesla"
800
801#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
802msgid "Log out"
803msgstr "Odhlásenie"
804
805#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:7
806#, python-format
807msgid ""
808"Deleting the %(object_name)s '%(object)s' would result in deleting related "
809"objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
810"types of objects:"
811msgstr ""
812"Vymazaním objektu %(object_name)s '%(object)s' môžete spôsobiť vymazanie "
813"súvisiacich objektov, ale váš účet nemá povolenie na mazanie nasledujúcich "
814"typov objektov:"
815
816#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:14
817#, python-format
818msgid ""
819"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of "
820"the following related items will be deleted:"
821msgstr ""
822"Ste si istý, že chcete vymazať %(object_name)s \"%(object)s\"? Všetky "
823"nasledujúce objekty budú tiež vymazané :"
824
825#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:18
826msgid "Yes, I'm sure"
827msgstr "Ano, som si istý"
828
829#: contrib/admin/templates/admin/template_debug.html:7
830msgid "Error in Template"
831msgstr "Chyba v predlohe"
832
833#: contrib/admin/templates/admin/template_debug.html:9
834#, python-format
835msgid ""
836"\n"
837"In template %(name)s, error at line %(line)s:\n"
838msgstr ""
839"\n"
840"V predlohe %(name)s, chyba na riadku %(line)s:\n"
841
842#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:10
843#, fuzzy, python-format
844msgid "Add %(name)s"
845msgstr "Pridaj %(name)s"
846
847#: contrib/admin/templates/admin/filter.html:1
848#, python-format
849msgid " By %(title)s "
850msgstr "Podľa %(title)s "
851
852#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:20
853msgid "View on site"
854msgstr "Pozri tu"
855
856#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:28
857msgid "Please correct the error below."
858msgid_plural "Please correct the errors below."
859msgstr[0] "Prosím opravte chybu, je nižšie"
860msgstr[1] "Prosím opravte chyby, sú nižšie"
861
862#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:45
863msgid "Ordering"
864msgstr "Objednávanie"
865
866#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:48
867msgid "Order:"
868msgstr "Objednávka:"
869
870#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:3
871msgid "Delete"
872msgstr "Vymazať"
873
874#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:4
875msgid "Save as new"
876msgstr "Uložiť ako nový"
877
878#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:5
879msgid "Save and add another"
880msgstr "Uložiť a pridať ďalší"
881
882#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:6
883msgid "Save and continue editing"
884msgstr "Uložiť a pokračovať editovať"
885
886#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:7
887#, fuzzy
888msgid "Save"
889msgstr "Uložiť"
890
891#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
892#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
893#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:6
894#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:10
895msgid "Password change"
896msgstr "Zmena hesla"
897
898#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:6
899#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:10
900msgid "Password change successful"
901msgstr "Heslo bolo úspešne zmenené"
902
903#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:12
904msgid "Your password was changed."
905msgstr "Vaše heslo bolo zmenené."
906
907#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
908#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:6
909#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
910msgid "Password reset"
911msgstr "Obnova hesla"
912
913#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:12
914msgid ""
915"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset "
916"your password and e-mail the new one to you."
917msgstr ""
918"Zabudli ste vaše heslo? Vložte nižšie vašu e-mail adresu, a nové heslo vám "
919"bude na ňu zaslané ."
920
921#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
922msgid "E-mail address:"
923msgstr "E-mailová adresa:"
924
925#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
926msgid "Reset my password"
927msgstr "Obnova môjho hesla"
928
929#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:8
930msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
931msgstr "Ďakujeme vám, za stráveny čas na našej stránke."
932
933#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:10
934msgid "Log in again"
935msgstr "Prihláste sa znovu"
936
937#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:6
938#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:10
939msgid "Password reset successful"
940msgstr "Heslo bolo úspešne obnovené"
941
942#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:12
943msgid ""
944"We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You "
945"should be receiving it shortly."
946msgstr ""
947"Poslali sme vám,  nové heslo na vami uvedenú emailovú adresu.Mali by ste ho "
948"dostať čo najskôr."
949
950#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:12
951msgid ""
952"Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
953"password twice so we can verify you typed it in correctly."
954msgstr ""
955"Kvôli bezpečnosti vložte prosím vaše staré heslo, a potom dvakrát vaše nové "
956"heslo, tým môžeme skontrolovať jeho správnosť."
957
958#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:17
959msgid "Old password:"
960msgstr "Staré heslo:"
961
962#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:19
963msgid "New password:"
964msgstr "Nové heslo:"
965
966#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:21
967msgid "Confirm password:"
968msgstr "Potvrdenie hesla:"
969
970#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:23
971msgid "Change my password"
972msgstr "Zmena môjho hesla"
973
974#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:2
975msgid "You're receiving this e-mail because you requested a password reset"
976msgstr "Dostali ste túto správu preto, lebo ste požadovali obnoviť vaše heslo"
977
978#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:3
979#, python-format
980msgid "for your user account at %(site_name)s"
981msgstr "pre váš užívateľský účet na %(site_name)s"
982
983#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:5
984#, python-format
985msgid "Your new password is: %(new_password)s"
986msgstr "Vaše nové heslo je: %(new_password)s"
987
988#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:7
989msgid "Feel free to change this password by going to this page:"
990msgstr "Môžete zmeniť toto heslo na nasledujúcej stránke:"
991
992#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:11
993msgid "Your username, in case you've forgotten:"
994msgstr "Vaše užívateľské meno, ak ste ho zabudli:"
995
996#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:13
997msgid "Thanks for using our site!"
998msgstr "Ďakujeme, že používate naše stránky!"
999
1000#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:15
1001#, python-format
1002msgid "The %(site_name)s team"
1003msgstr "Skupina %(site_name)s"
1004
1005#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
1006msgid "Documentation"
1007msgstr "Dokumentácia"
1008
1009#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
1010msgid "Bookmarklets"
1011msgstr "Záložky"
1012
1013#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:5
1014msgid "Documentation bookmarklets"
1015msgstr "Záložky dokumentácie"
1016
1017#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:9
1018msgid ""
1019"\n"
1020"<p class=\"help\">To install bookmarklets, drag the link to your bookmarks\n"
1021"toolbar, or right-click the link and add it to your bookmarks. Now you can\n"
1022"select the bookmarklet from any page in the site.  Note that some of these\n"
1023"bookmarklets require you to be viewing the site from a computer designated\n"
1024"as \"internal\" (talk to your system administrator if you aren't sure if\n"
1025"your computer is \"internal\").</p>\n"
1026msgstr ""
1027"\n"
1028"<p class=\"help\">Na inštaláciu zarážok, chyťte a potiahnite linku do vášho bookmarks\n"
1029"toolbar, alebo klik pravou myšou na linku a pridať do vášho  bookmarks.\n"
1030" Teraz si môžete vyberať zarážky z ľubovoľnej stránky webu.\n"
1031"Poznámka: pri tvorbe niektorých zarážok, sa vyžaduje aby ste sa pohybovali\n"
1032"po stránke z počítača označeného ako \"internal\" (obrátte sa na vášho \n"
1033"systémového administrátora, ak nie ste si istý či váš počítač je \"internal"
1034"\").</p>\n"
1035
1036#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:19
1037msgid "Documentation for this page"
1038msgstr "Dokumentácia  tejto stránky"
1039
1040#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:20
1041msgid ""
1042"Jumps you from any page to the documentation for the view that generates "
1043"that page."
1044msgstr "Skoč na ľubovoľnú stránku dokumentácie, z ponuky na tejto stránke."
1045
1046#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:22
1047#, fuzzy
1048msgid "Show object ID"
1049msgstr "Ukáž objekt id"
1050
1051#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:23
1052msgid ""
1053"Shows the content-type and unique ID for pages that represent a single "
1054"object."
1055msgstr ""
1056"Ukáž  content-type a jedinečné  ID pre stránky reprezentované jednoduchými "
1057"objektami."
1058
1059#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:25
1060msgid "Edit this object (current window)"
1061msgstr "Edituj tento objekt (aktuálne okno)"
1062
1063#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:26
1064msgid "Jumps to the admin page for pages that represent a single object."
1065msgstr "Skoč na admin stránku z jednoduchých objektov zastupujúcich stránku."
1066
1067#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:28
1068msgid "Edit this object (new window)"
1069msgstr "Edituj tento objekt (nové okno)"
1070
1071#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:29
1072msgid "As above, but opens the admin page in a new window."
1073msgstr "Ako hore, ale otvorí admin stránku v novom okne"
1074
1075#: utils/translation.py:335
1076msgid "DATE_FORMAT"
1077msgstr "DATUM_FORMAT"
1078
1079#: utils/translation.py:336
1080msgid "DATETIME_FORMAT"
1081msgstr "DATUMCAS_FORMAT"
1082
1083#: utils/translation.py:337
1084msgid "TIME_FORMAT"
1085msgstr "CAS_FORMAT"
1086
1087#: utils/dates.py:6
1088msgid "Monday"
1089msgstr "Pondelok"
1090
1091#: utils/dates.py:6
1092msgid "Tuesday"
1093msgstr "Utorok"
1094
1095#: utils/dates.py:6
1096msgid "Wednesday"
1097msgstr "Streda"
1098
1099#: utils/dates.py:6
1100msgid "Thursday"
1101msgstr "Štvrtok"
1102
1103#: utils/dates.py:6
1104msgid "Friday"
1105msgstr "Piatok"
1106
1107#: utils/dates.py:7
1108msgid "Saturday"
1109msgstr "Sobota"
1110
1111#: utils/dates.py:7
1112msgid "Sunday"
1113msgstr "Nedeľa"
1114
1115#: utils/dates.py:14
1116msgid "January"
1117msgstr "Január"
1118
1119#: utils/dates.py:14
1120msgid "February"
1121msgstr "Február"
1122
1123#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
1124msgid "March"
1125msgstr "Marec"
1126
1127#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
1128msgid "April"
1129msgstr "Apríl"
1130
1131#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
1132msgid "May"
1133msgstr "Máj"
1134
1135#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
1136msgid "June"
1137msgstr "Jún"
1138
1139#: utils/dates.py:15 utils/dates.py:27
1140msgid "July"
1141msgstr "Júl"
1142
1143#: utils/dates.py:15
1144msgid "August"
1145msgstr "August"
1146
1147#: utils/dates.py:15
1148msgid "September"
1149msgstr "September"
1150
1151#: utils/dates.py:15
1152msgid "October"
1153msgstr "Octóber"
1154
1155#: utils/dates.py:15
1156msgid "November"
1157msgstr "November"
1158
1159#: utils/dates.py:16
1160msgid "December"
1161msgstr "December"
1162
1163#: utils/dates.py:27
1164msgid "Jan."
1165msgstr "Jan."
1166
1167#: utils/dates.py:27
1168msgid "Feb."
1169msgstr "Feb."
1170
1171#: utils/dates.py:28
1172msgid "Aug."
1173msgstr "Aug."
1174
1175#: utils/dates.py:28
1176msgid "Sept."
1177msgstr "Sept."
1178
1179#: utils/dates.py:28
1180msgid "Oct."
1181msgstr "Oct."
1182
1183#: utils/dates.py:28
1184msgid "Nov."
1185msgstr "Nov."
1186
1187#: utils/dates.py:28
1188msgid "Dec."
1189msgstr "Dec."
1190
1191#: models/core.py:7
1192msgid "domain name"
1193msgstr "meno domény"
1194
1195#: models/core.py:8
1196msgid "display name"
1197msgstr "zobrazené meno"
1198
1199#: models/core.py:10
1200msgid "site"
1201msgstr "web"
1202
1203#: models/core.py:11
1204msgid "sites"
1205msgstr "weby"
1206
1207#: models/core.py:28
1208msgid "label"
1209msgstr "popis"
1210
1211#: models/core.py:29 models/core.py:40 models/auth.py:6 models/auth.py:19
1212msgid "name"
1213msgstr "meno"
1214
1215#: models/core.py:31
1216msgid "package"
1217msgstr "balík"
1218
1219#: models/core.py:32
1220msgid "packages"
1221msgstr "balíky"
1222
1223#: models/core.py:42
1224msgid "python module name"
1225msgstr "meno python modulu"
1226
1227#: models/core.py:44
1228msgid "content type"
1229msgstr "typ obsahu"
1230
1231#: models/core.py:45
1232msgid "content types"
1233msgstr "typy obsahu"
1234
1235#: models/core.py:67
1236msgid "session key"
1237msgstr "kľúč sedenia"
1238
1239#: models/core.py:68
1240msgid "session data"
1241msgstr "údaje sedenia"
1242
1243#: models/core.py:69
1244msgid "expire date"
1245msgstr "dátum konca platnosti"
1246
1247#: models/core.py:71
1248msgid "session"
1249msgstr "sedenie"
1250
1251#: models/core.py:72
1252msgid "sessions"
1253msgstr "sedenia"
1254
1255#: models/auth.py:8
1256msgid "codename"
1257msgstr "codename"
1258
1259#: models/auth.py:10
1260msgid "Permission"
1261msgstr "Povolenie"
1262
1263#: models/auth.py:11 models/auth.py:58
1264msgid "Permissions"
1265msgstr "Povolenia"
1266
1267#: models/auth.py:22
1268msgid "Group"
1269msgstr "Skupina"
1270
1271#: models/auth.py:23 models/auth.py:60
1272msgid "Groups"
1273msgstr "Skupiny"
1274
1275#: models/auth.py:33
1276msgid "username"
1277msgstr "užívateľské meno"
1278
1279#: models/auth.py:34
1280msgid "first name"
1281msgstr "krstné meno"
1282
1283#: models/auth.py:35
1284msgid "last name"
1285msgstr "priezvisko"
1286
1287#: models/auth.py:36
1288msgid "e-mail address"
1289msgstr "emailová adresa"
1290
1291#: models/auth.py:37
1292msgid "password"
1293msgstr "heslo"
1294
1295#: models/auth.py:37
1296msgid "Use an MD5 hash -- not the raw password."
1297msgstr ""
1298"Vložte takú hodnotu hesla , ako vám ju vráti MD5, nevkladajte ho priamo. "
1299
1300#: models/auth.py:38
1301msgid "staff status"
1302msgstr "zamestnanecká príslušnosť"
1303
1304#: models/auth.py:38
1305msgid "Designates whether the user can log into this admin site."
1306msgstr "Označenie, ak užívateľ má oprávnenie vstúpiť ako administrátor."
1307
1308#: models/auth.py:39
1309msgid "active"
1310msgstr "aktívny"
1311
1312#: models/auth.py:40
1313msgid "superuser status"
1314msgstr "superuživateľská príslušnosť"
1315
1316#: models/auth.py:41
1317msgid "last login"
1318msgstr "posledné prihlásenie"
1319
1320#: models/auth.py:42
1321msgid "date joined"
1322msgstr "dátum registrácie"
1323
1324#: models/auth.py:44
1325msgid ""
1326"In addition to the permissions manually assigned, this user will also get "
1327"all permissions granted to each group he/she is in."
1328msgstr ""
1329"Okrem ručne vložených povolení, tento uživateľ dostane všetky povolenia  "
1330"skupin, v ktorých sa nachádza."
1331
1332#: models/auth.py:48
1333msgid "Users"
1334msgstr "Užívatelia"
1335
1336#: models/auth.py:57
1337msgid "Personal info"
1338msgstr "Osobné údaje"
1339
1340#: models/auth.py:59
1341msgid "Important dates"
1342msgstr "Dôležité údaje"
1343
1344#: models/auth.py:195
1345msgid "Message"
1346msgstr "Zpráva"
1347
1348#: conf/global_settings.py:37
1349msgid "Bengali"
1350msgstr "Bengálsky"
1351
1352#: conf/global_settings.py:38
1353msgid "Czech"
1354msgstr "Český"
1355
1356#: conf/global_settings.py:39
1357msgid "Welsh"
1358msgstr "Waleský"
1359
1360#: conf/global_settings.py:40
1361#, fuzzy
1362msgid "Danish"
1363msgstr "Španielsky"
1364
1365#: conf/global_settings.py:41
1366msgid "German"
1367msgstr "Nemecký"
1368
1369#: conf/global_settings.py:42
1370msgid "English"
1371msgstr "Anglický"
1372
1373#: conf/global_settings.py:43
1374msgid "Spanish"
1375msgstr "Španielsky"
1376
1377#: conf/global_settings.py:44
1378msgid "French"
1379msgstr "Francúzsky"
1380
1381#: conf/global_settings.py:45
1382msgid "Galician"
1383msgstr "Galicijský"
1384
1385#: conf/global_settings.py:46
1386msgid "Icelandic"
1387msgstr "Islandský"
1388
1389#: conf/global_settings.py:47
1390msgid "Italian"
1391msgstr "Taliansky"
1392
1393#: conf/global_settings.py:48
1394msgid "Norwegian"
1395msgstr "Nórsky"
1396
1397#: conf/global_settings.py:49
1398msgid "Brazilian"
1399msgstr "Brazílsky"
1400
1401#: conf/global_settings.py:50
1402msgid "Romanian"
1403msgstr "Rumúnsky"
1404
1405#: conf/global_settings.py:51
1406msgid "Russian"
1407msgstr "Ruský"
1408
1409#: conf/global_settings.py:52
1410msgid "Slovak"
1411msgstr "Slovenský"
1412
1413#: conf/global_settings.py:53
1414msgid "Serbian"
1415msgstr "Srbský"
1416
1417#: conf/global_settings.py:54
1418msgid "Swedish"
1419msgstr "Švédsky"
1420
1421#: conf/global_settings.py:55
1422msgid "Simplified Chinese"
1423msgstr "Zjednodušená činština "
1424
1425#: core/formfields.py:59 core/meta/fields.py:287 core/meta/fields.py:484
1426#: core/meta/fields.py:495
1427#, fuzzy
1428msgid "This field is required."
1429msgstr "Toto pole nie je platné."
1430
1431#: core/formfields.py:338
1432#, fuzzy, python-format
1433msgid "Ensure your text is less than %s character"
1434msgid_plural "Ensure your text is less than %s characters."
1435msgstr[0] "Uistite sa, že text je kratší ako %s znakov."
1436msgstr[1] "Uistite sa, že text je kratší ako %s znakov."
1437
1438#: core/formfields.py:343
1439#, fuzzy
1440msgid "Line breaks are not allowed here."
1441msgstr "Malé písmena tu nie sú povolené."
1442
1443#: core/formfields.py:439 core/formfields.py:510 core/formfields.py:548
1444#, python-format
1445msgid "Select a valid choice; '%(data)s' is not in %(choices)s."
1446msgstr "Určená platná voľba; '%(data)s' sa nenachádza v %(choices)s."
1447
1448#: core/formfields.py:604
1449msgid "The submitted file is empty."
1450msgstr "Poslaný súbor je prázdny."
1451
1452#: core/formfields.py:658
1453#, fuzzy
1454msgid "Enter a whole number between -32,768 and 32,767."
1455msgstr "Vložte celé číslo."
1456
1457#: core/formfields.py:667
1458#, fuzzy
1459msgid "Enter a positive number."
1460msgstr "Vložte celé číslo."
1461
1462#: core/formfields.py:676
1463#, fuzzy
1464msgid "Enter a whole number between 0 and 32,767."
1465msgstr "Vložte celé číslo."
1466
1467#: core/validators.py:59
1468msgid "This value must contain only letters, numbers and underscores."
1469msgstr "Toto môže obsahovať len písmená, číslice a podčiarkovníky."
1470
1471#: core/validators.py:63
1472msgid "This value must contain only letters, numbers, underscores and slashes."
1473msgstr "Toto môže obsahovať len písmena, číslice, podčiarkovniky a lomítka."
1474
1475#: core/validators.py:71
1476msgid "Uppercase letters are not allowed here."
1477msgstr "Veľké písmená tu nie sú povolené."
1478
1479#: core/validators.py:75
1480msgid "Lowercase letters are not allowed here."
1481msgstr "Malé písmena tu nie sú povolené."
1482
1483#: core/validators.py:82
1484msgid "Enter only digits separated by commas."
1485msgstr "Vložte len číslice, oddelené čiarkami."
1486
1487#: core/validators.py:94
1488msgid "Enter valid e-mail addresses separated by commas."
1489msgstr "Vložte platné e-mail adresy oddelené čiarkami."
1490
1491#: core/validators.py:98
1492msgid "Please enter a valid IP address."
1493msgstr "Prosím vložte platnú IP adresu."
1494
1495#: core/validators.py:102
1496msgid "Empty values are not allowed here."
1497msgstr "Prázdne hodnoty tu nie sú povolené."
1498
1499#: core/validators.py:106
1500msgid "Non-numeric characters aren't allowed here."
1501msgstr "Znaky, ktoré nie sú číslicami, tu nie sú povolené."
1502
1503#: core/validators.py:110
1504msgid "This value can't be comprised solely of digits."
1505msgstr "Tento údaj nemôže byť vytvorený len z číslic."
1506
1507#: core/validators.py:115
1508msgid "Enter a whole number."
1509msgstr "Vložte celé číslo."
1510
1511#: core/validators.py:119
1512msgid "Only alphabetical characters are allowed here."
1513msgstr "Tu sú povolené len alfanumerické znaky."
1514
1515#: core/validators.py:123
1516msgid "Enter a valid date in YYYY-MM-DD format."
1517msgstr "Vložte platný dátum vo formáte RRRR-MM-DD."
1518
1519#: core/validators.py:127
1520msgid "Enter a valid time in HH:MM format."
1521msgstr "Vložte platný čas vo formáte HH:MM."
1522
1523#: core/validators.py:131
1524msgid "Enter a valid date/time in YYYY-MM-DD HH:MM format."
1525msgstr "Vlož platný dátum/čas vo formáte RRRR-MM-DD HH:MM"
1526
1527#: core/validators.py:135
1528msgid "Enter a valid e-mail address."
1529msgstr "Vložte platnú e-mail adresu."
1530
1531#: core/validators.py:147
1532msgid ""
1533"Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a "
1534"corrupted image."
1535msgstr ""
1536"Nahrajte platný obrázok. Súbor, ktorý ste nahrali buď nebol obrázok alebo je "
1537"nahratý poškodený obrázok."
1538
1539#: core/validators.py:154
1540#, python-format
1541msgid "The URL %s does not point to a valid image."
1542msgstr "URL %s neodkazuje na platný obrázok."
1543
1544#: core/validators.py:158
1545#, python-format
1546msgid "Phone numbers must be in XXX-XXX-XXXX format. \"%s\" is invalid."
1547msgstr "Telefónne číslo musí mať formát XXX-XXX-XXXX. \"%s\" je neplatné."
1548
1549#: core/validators.py:166
1550#, python-format
1551msgid "The URL %s does not point to a valid QuickTime video."
1552msgstr "URL %s neodkazuje na platné QuickTime video."
1553
1554#: core/validators.py:170
1555msgid "A valid URL is required."
1556msgstr "Platné URL je požadované."
1557
1558#: core/validators.py:184
1559#, python-format
1560msgid ""
1561"Valid HTML is required. Specific errors are:\n"
1562"%s"
1563msgstr ""
1564"Platná HTML je požadovaná. Konkrétne chyby sú:\n"
1565"%s"
1566
1567#: core/validators.py:191
1568#, python-format
1569msgid "Badly formed XML: %s"
1570msgstr "Zle formované XML: %s"
1571
1572#: core/validators.py:201
1573#, python-format
1574msgid "Invalid URL: %s"
1575msgstr "Neplatný URL %s"
1576
1577#: core/validators.py:205 core/validators.py:207
1578#, python-format
1579msgid "The URL %s is a broken link."
1580msgstr "Odkaz na URL %s je neplatný."
1581
1582#: core/validators.py:213
1583msgid "Enter a valid U.S. state abbreviation."
1584msgstr "Vložte platnú skratku U.S. štátu."
1585
1586#: core/validators.py:228
1587#, python-format
1588msgid "Watch your mouth! The word %s is not allowed here."
1589msgid_plural "Watch your mouth! The words %s are not allowed here."
1590msgstr[0] "Vyjadrujte sa slušne! Slovo %s tu nie je dovolené použivať."
1591msgstr[1] "Vyjadrujte sa slušne! Slová %s tu nie je dovolené použivať."
1592
1593#: core/validators.py:235
1594#, python-format
1595msgid "This field must match the '%s' field."
1596msgstr "Toto pole sa musí zhodovať s poľom '%s'. "
1597
1598#: core/validators.py:254
1599msgid "Please enter something for at least one field."
1600msgstr "Prosím vložte niečo aspoň pre jedno pole."
1601
1602#: core/validators.py:263 core/validators.py:274
1603msgid "Please enter both fields or leave them both empty."
1604msgstr "Prosím vložte obidve polia, alebo nechajte ich obe prázdne. "
1605
1606#: core/validators.py:281
1607#, python-format
1608msgid "This field must be given if %(field)s is %(value)s"
1609msgstr "Toto pole musí byť vyplnené tak, že %(field)s obsahuje %(value)s"
1610
1611#: core/validators.py:293
1612#, python-format
1613msgid "This field must be given if %(field)s is not %(value)s"
1614msgstr ""
1615"Toto pole musí byť vyplnené tak, že %(field)s nesmie obsahovať %(value)s"
1616
1617#: core/validators.py:312
1618msgid "Duplicate values are not allowed."
1619msgstr "Duplicitné hodnoty nie sú povolené."
1620
1621#: core/validators.py:335
1622#, python-format
1623msgid "This value must be a power of %s."
1624msgstr "Táto hodnota musí byť mocninou  %s."
1625
1626#: core/validators.py:346
1627msgid "Please enter a valid decimal number."
1628msgstr "Prosím vložte platné desiatkové číslo. "
1629
1630#: core/validators.py:348
1631#, python-format
1632msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s total digit."
1633msgid_plural ""
1634"Please enter a valid decimal number with at most %s total digits."
1635msgstr[0] "Prosím vložte platné desiatkové číslo s najviac %s číslicou."
1636msgstr[1] "Prosím vložte platné desiatkové číslo s najviac %s číslicami."
1637
1638#: core/validators.py:351
1639#, python-format
1640msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal place."
1641msgid_plural ""
1642"Please enter a valid decimal number with at most %s decimal places."
1643msgstr[0] ""
1644"Prosím vložte platné desatinné číslo s najviac %s desatinným miestom."
1645msgstr[1] ""
1646"Prosím vložte platné desatinné číslo s najviac %s desatinnými miestami."
1647
1648#: core/validators.py:361
1649#, python-format
1650msgid "Make sure your uploaded file is at least %s bytes big."
1651msgstr "Presvedčte sa, že posielaný súbor nemá menej ako %s bytov."
1652
1653#: core/validators.py:362
1654#, python-format
1655msgid "Make sure your uploaded file is at most %s bytes big."
1656msgstr "Presvedčte sa, že posielaný súbor nemá viac ako %s bytov."
1657
1658#: core/validators.py:375
1659msgid "The format for this field is wrong."
1660msgstr "Formát pre toto pole je chybný."
1661
1662#: core/validators.py:390
1663msgid "This field is invalid."
1664msgstr "Toto pole nie je platné."
1665
1666#: core/validators.py:425
1667#, python-format
1668msgid "Could not retrieve anything from %s."
1669msgstr "Nič som nemohol získať z %s."
1670
1671#: core/validators.py:428
1672#, python-format
1673msgid ""
1674"The URL %(url)s returned the invalid Content-Type header '%(contenttype)s'."
1675msgstr ""
1676" URL %(url)s vrátilo neplatnú hlavičku  Content-Type  '%(contenttype)s'."
1677
1678#: core/validators.py:461
1679#, python-format
1680msgid ""
1681"Please close the unclosed %(tag)s tag from line %(line)s. (Line starts with "
1682"\"%(start)s\".)"
1683msgstr ""
1684"Prosím zavrite nezavretý  %(tag)s popisovač v riadku %(line)s. (Riadok "
1685"začína s  \"%(start)s\".)"
1686
1687#: core/validators.py:465
1688#, python-format
1689msgid ""
1690"Some text starting on line %(line)s is not allowed in that context. (Line "
1691"starts with \"%(start)s\".)"
1692msgstr ""
1693"Nejaký text začínajúci na riadku %(line)s nie je povolený v tomto kontexte. "
1694"(Riadok začína s \"%(start)s\".)"
1695
1696#: core/validators.py:470
1697#, python-format
1698msgid ""
1699"\"%(attr)s\" on line %(line)s is an invalid attribute. (Line starts with \"%"
1700"(start)s\".)"
1701msgstr ""
1702"\"%(attr)s\" na riadku %(line)s je neplatný atribút. (Riadok začína s \"%"
1703"(start)s\".)"
1704
1705#: core/validators.py:475
1706#, python-format
1707msgid ""
1708"\"<%(tag)s>\" on line %(line)s is an invalid tag. (Line starts with \"%"
1709"(start)s\".)"
1710msgstr ""
1711"\"<%(tag)s>\" na riadku %(line)s je neplatný popisovač. (Riadok začína s \"%"
1712"(start)s\".)"
1713
1714#: core/validators.py:479
1715#, python-format
1716msgid ""
1717"A tag on line %(line)s is missing one or more required attributes. (Line "
1718"starts with \"%(start)s\".)"
1719msgstr ""
1720"Popisovaču na riadku %(line)s chýba jeden alebo viac atribútov. (Riadok "
1721"začína s \"%(start)s\".)"
1722
1723#: core/validators.py:484
1724#, python-format
1725msgid ""
1726"The \"%(attr)s\" attribute on line %(line)s has an invalid value. (Line "
1727"starts with \"%(start)s\".)"
1728msgstr ""
1729"Atribút \"%(attr)s\" na riadku %(line)s má neplatnú hodnotu. (Riadok začína "
1730"s \"%(start)s\".)"
1731
1732#: core/meta/fields.py:46
1733#, fuzzy, python-format
1734msgid "Please enter a valid %s."
1735msgstr "Prosím vložte platné %s."
1736
1737#: core/meta/fields.py:60
1738#, python-format
1739msgid "%(optname)s with this %(fieldname)s already exists."
1740msgstr "%(optname)s s týmto %(fieldname)s už existuje."
1741
1742#: core/meta/fields.py:131
1743msgid " Separate multiple IDs with commas."
1744msgstr "Identifikátory oddeľte  čiarkami."
1745
1746#: core/meta/fields.py:134
1747msgid ""
1748" Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
1749msgstr ""
1750" Podržte \"Control\", alebo \"Command\" na  Mac_u, na výber viac ako jednej "
1751"položky."
1752
1753#: core/meta/fields.py:504
1754#, fuzzy
1755msgid "Enter a valid filename."
1756msgstr "Vložte platné meno súboru."
1757
1758#: core/meta/fields.py:773
1759#, python-format
1760msgid "Please enter valid %(self)s IDs. The value %(value)r is invalid."
1761msgid_plural ""
1762"Please enter valid %(self)s IDs. The values %(value)r are invalid"
1763msgstr[0] "Prosím vložte platné %(self)s IDs. Hodnota %(value)r je chybná"
1764msgstr[1] "Prosím vložte platné %(self)s IDs. Hodnoty %(value)r sú chybné"
Back to Top