Ticket #771: django.po

File django.po, 27.9 KB (added by vlado@…, 12 years ago)
Line 
1# Translation of django.po to.
2# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4# Vladimir Labath <vlado@labath.org>, 2005.
5#
6#, fuzzy
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2005-11-10 20:55-0500\n"
12"PO-Revision-Date: 2005-11-10 23:22-0500\n"
13"Last-Translator: Vladimir Labath <vlado@labath.org>\n"
14"Language-Team: Slovak <info@labath.org>\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19#: contrib/admin/models/admin.py:6
20msgid "action time"
21msgstr "čas udalosti"
22
23#: contrib/admin/models/admin.py:9
24msgid "object id"
25msgstr "objekt id"
26
27#: contrib/admin/models/admin.py:10
28msgid "object repr"
29msgstr "objekt repr"
30
31#: contrib/admin/models/admin.py:11
32msgid "action flag"
33msgstr "návestie udalosti"
34
35#: contrib/admin/models/admin.py:12
36msgid "change message"
37msgstr "zmena zprávy"
38
39#: contrib/admin/models/admin.py:15
40msgid "log entry"
41msgstr "záznam priebehu"
42
43#: contrib/admin/models/admin.py:16
44msgid "log entries"
45msgstr "záznamy priebehu"
46
47#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
48#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
49#: contrib/admin/templates/admin/base.html:29
50#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
51#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
52#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:4
53#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
54#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
55msgid "Home"
56msgstr "Začiatok"
57
58#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
59msgid "History"
60msgstr "História"
61
62#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:18
63msgid "Date/time"
64msgstr "Dátum/čas"
65
66#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:19 models/auth.py:47
67msgid "User"
68msgstr "Uživateľ"
69
70#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:20
71msgid "Action"
72msgstr "Udalosť"
73
74#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:26
75msgid "DATE_WITH_TIME_FULL"
76msgstr "PLNY_DATUM_AJ_CAS"
77
78#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:36
79msgid "This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this admin site."
80msgstr "Tento object nemá históriu zmien. Možno nebol pridaný prostredníctvom tohoto web admina"
81
82#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:4
83msgid "Django site admin"
84msgstr "Django web admin"
85
86#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:7
87msgid "Django administration"
88msgstr "Administrácia Django"
89
90#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
91msgid "Server error"
92msgstr "Chyba servera"
93
94#: contrib/admin/templates/admin/500.html:6
95msgid "Server error (500)"
96msgstr "Chyba servera (500)"
97
98#: contrib/admin/templates/admin/500.html:9
99msgid "Server Error <em>(500)</em>"
100msgstr "Chyba servera <em>(500)</em>"
101
102#: contrib/admin/templates/admin/500.html:10
103msgid "There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
104msgstr "Vznikla chyba. Prostredníctvom e-mailu  bol o nej informovaný správca a chyba by mala byť o chviľu odstránená. Ďakujeme za vašu trpezlivosť."
105
106#: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
107#: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
108msgid "Page not found"
109msgstr "Stránka nebola nájdená"
110
111#: contrib/admin/templates/admin/404.html:10
112msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
113msgstr "Ľutujeme, ale požadovaná stránka nebola nájdená."
114
115#: contrib/admin/templates/admin/index.html:27
116msgid "Add"
117msgstr "Pridaj"
118
119#: contrib/admin/templates/admin/index.html:33
120msgid "Change"
121msgstr "Zmeň"
122
123#: contrib/admin/templates/admin/index.html:43
124msgid "You don't have permission to edit anything."
125msgstr "Nemáte povolenie na zmeny ."
126
127#: contrib/admin/templates/admin/index.html:51
128msgid "Recent Actions"
129msgstr "Posledné udalosti"
130
131#: contrib/admin/templates/admin/index.html:52
132msgid "My Actions"
133msgstr "Moje udalosti"
134
135#: contrib/admin/templates/admin/index.html:56
136msgid "None available"
137msgstr "Nepovolené"
138
139#: contrib/admin/templates/admin/login.html:15
140msgid "Username:"
141msgstr "Meno:"
142
143#: contrib/admin/templates/admin/login.html:18
144msgid "Password:"
145msgstr "Heslo:"
146
147#: contrib/admin/templates/admin/login.html:20
148msgid "Have you <a href=\"/password_reset/\">forgotten your password</a>?"
149msgstr "Zabudli ste<a href=\"/password_reset/\"> vaše heslo</a>?"
150
151#: contrib/admin/templates/admin/login.html:24
152msgid "Log in"
153msgstr "Prihlásenie"
154
155#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
156msgid "Welcome,"
157msgstr "Vítajte,"
158
159#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
160msgid "Change password"
161msgstr "Zmena hesla"
162
163#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
164msgid "Log out"
165msgstr "Odhlásenie"
166
167#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:7
168#, python-format
169msgid "Deleting the %(object_name)s '%(object)s' would result in deleting related objects, but your account doesn't have permission to delete the following types of objects:"
170msgstr "Vymazaním objektu %(object_name)s '%(object)s' môžete spôsobiť vymazanie súvisiacich objektov, ale váš účet nemá povolenie na mazanie nasledujúcich typov objektov:"
171
172#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:14
173#, python-format
174msgid "Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of the following related items will be deleted:"
175msgstr "Ste si istý, že chcete vymazať %(object_name)s \"%(object)s\"? Všetky nasledujúce objekty budú tiež vymazané :"
176
177#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:18
178msgid "Yes, I'm sure"
179msgstr "Ano, som si istý"
180
181#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
182#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
183#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:6
184#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:10
185msgid "Password change"
186msgstr "Zmena hesla"
187
188#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:6
189#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:10
190msgid "Password change successful"
191msgstr "Heslo bolo úspešne zmenené"
192
193#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:12
194msgid "Your password was changed."
195msgstr "Vaše heslo bolo zmenené."
196
197#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
198#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:6
199#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
200msgid "Password reset"
201msgstr "Obnova hesla"
202
203#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:12
204msgid "Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset your password and e-mail the new one to you."
205msgstr "Zabudli ste vaše heslo? Vložte nižšie vašu e-mail adresu, a nové heslo vám bude na ňu zaslané ."
206
207#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
208msgid "E-mail address:"
209msgstr "E-mailová adresa"
210
211#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
212msgid "Reset my password"
213msgstr "Obnova môjho hesla"
214
215#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:8
216msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
217msgstr "Ďakujeme vám, za stráveny čas na našej stránke."
218
219#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:10
220msgid "Log in again"
221msgstr "Prihláste sa znovu"
222
223#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:6
224#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:10
225msgid "Password reset successful"
226msgstr "Heslo bolo úspešne obnovené"
227
228#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:12
229msgid "We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You should be receiving it shortly."
230msgstr "Poslali sme vám,  nové heslo na vami uvedenú emailovú adresu.Mali by ste ho dostať čo najskôr."
231
232#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:12
233msgid "Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new password twice so we can verify you typed it in correctly."
234msgstr "Kvôli bezpečnosti vložte prosím vaše staré heslo, a potom dvakrát vaše nové heslo, tým môžeme skontrolovať jeho správnosť."
235
236#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:17
237msgid "Old password:"
238msgstr "Staré heslo:"
239
240#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:19
241msgid "New password:"
242msgstr "Nové heslo:"
243
244#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:21
245msgid "Confirm password:"
246msgstr "Potvrdenie hesla:"
247
248#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:23
249msgid "Change my password"
250msgstr "Zmena môjho hesla"
251
252#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:2
253msgid "You're receiving this e-mail because you requested a password reset"
254msgstr "Dostali ste túto správu preto, lebo ste požadovali obnoviť vaše heslo"
255
256#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:3
257#, python-format
258msgid "for your user account at %(site_name)s"
259msgstr "pre váš užívateľský účet na %(site_name)s"
260
261#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:5
262#, python-format
263msgid "Your new password is: %(new_password)s"
264msgstr "Vaše nové heslo je: %(new_password)s"
265
266#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:7
267msgid "Feel free to change this password by going to this page:"
268msgstr "Môžete zmeniť toto heslo na nasledujúcej stránke:"
269
270#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:11
271msgid "Your username, in case you've forgotten:"
272msgstr "Vaše užívateľské meno, ak ste ho zabudli:"
273
274#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:13
275msgid "Thanks for using our site!"
276msgstr "Ďakujeme, že používate naše stránky!"
277
278#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:15
279#, python-format
280msgid "The %(site_name)s team"
281msgstr "Skupina %(site_name)s"
282
283#: utils/dates.py:6
284msgid "Monday"
285msgstr "Pondelok"
286
287#: utils/dates.py:6
288msgid "Tuesday"
289msgstr "Utorok"
290
291#: utils/dates.py:6
292msgid "Wednesday"
293msgstr "Streda"
294
295#: utils/dates.py:6
296msgid "Thursday"
297msgstr "Štvrtok"
298
299#: utils/dates.py:6
300msgid "Friday"
301msgstr "Piatok"
302
303#: utils/dates.py:7
304msgid "Saturday"
305msgstr "Sobota"
306
307#: utils/dates.py:7
308msgid "Sunday"
309msgstr "Nedeľa"
310
311#: utils/dates.py:14
312msgid "January"
313msgstr "Január"
314
315#: utils/dates.py:14
316msgid "February"
317msgstr "Február"
318
319#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
320msgid "March"
321msgstr "Marec"
322
323#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
324msgid "April"
325msgstr "Apríl"
326
327#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
328msgid "May"
329msgstr "Máj"
330
331#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
332msgid "June"
333msgstr "Jún"
334
335#: utils/dates.py:15 utils/dates.py:27
336msgid "July"
337msgstr "Júl"
338
339#: utils/dates.py:15
340msgid "August"
341msgstr "August"
342
343#: utils/dates.py:15
344msgid "September"
345msgstr "September"
346
347#: utils/dates.py:15
348msgid "October"
349msgstr "Octóber"
350
351#: utils/dates.py:15
352msgid "November"
353msgstr "November"
354
355#: utils/dates.py:16
356msgid "December"
357msgstr "December"
358
359#: utils/dates.py:27
360msgid "Jan."
361msgstr ""
362
363#: utils/dates.py:27
364msgid "Feb."
365msgstr ""
366
367#: utils/dates.py:28
368msgid "Aug."
369msgstr ""
370
371#: utils/dates.py:28
372msgid "Sept."
373msgstr ""
374
375#: utils/dates.py:28
376msgid "Oct."
377msgstr ""
378
379#: utils/dates.py:28
380msgid "Nov."
381msgstr ""
382
383#: utils/dates.py:28
384msgid "Dec."
385msgstr ""
386
387#: models/core.py:7
388msgid "domain name"
389msgstr "meno domény"
390
391#: models/core.py:8
392msgid "display name"
393msgstr "zobrazené meno"
394
395#: models/core.py:10
396msgid "site"
397msgstr "web"
398
399#: models/core.py:11
400msgid "sites"
401msgstr "weby"
402
403#: models/core.py:28
404msgid "label"
405msgstr "popis"
406
407#: models/core.py:29 models/core.py:40 models/auth.py:6 models/auth.py:19
408msgid "name"
409msgstr "meno"
410
411#: models/core.py:31
412msgid "package"
413msgstr "balík"
414
415#: models/core.py:32
416msgid "packages"
417msgstr "balíky"
418
419#: models/core.py:42
420msgid "python module name"
421msgstr "meno python modulu"
422
423#: models/core.py:44
424msgid "content type"
425msgstr "typ obsahu"
426
427#: models/core.py:45
428msgid "content types"
429msgstr "typy obsahu"
430
431#: models/core.py:68
432msgid "redirect from"
433msgstr "presmerovaný z"
434
435#: models/core.py:69
436msgid "This should be an absolute path, excluding the domain name. Example: '/events/search/'."
437msgstr "Tu by sa mala použiť absolútna cesta, bez domény. Napr.: '/events/search/'."
438
439#: models/core.py:70
440msgid "redirect to"
441msgstr "presmerovaný na "
442
443#: models/core.py:71
444msgid "This can be either an absolute path (as above) or a full URL starting with 'http://'."
445msgstr "Tu môže byť buď absolútna cesta (ako hore) alebo plné  URL začínajúce s 'http://'."
446
447#: models/core.py:73
448msgid "redirect"
449msgstr "presmerovanie"
450
451#: models/core.py:74
452msgid "redirects"
453msgstr "presmerovania"
454
455#: models/core.py:87
456msgid "URL"
457msgstr "URL"
458
459#: models/core.py:88
460msgid "Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
461msgstr "Príklad: '/about/contact/'. Uistite sa, že máte vložené ako úvodné tak aj záverečné lomítka."
462
463#: models/core.py:89
464msgid "title"
465msgstr "názov"
466
467#: models/core.py:90
468msgid "content"
469msgstr "obsah"
470
471#: models/core.py:91
472msgid "enable comments"
473msgstr "povolené komentáre"
474
475#: models/core.py:92
476msgid "template name"
477msgstr "meno predlohy"
478
479#: models/core.py:93
480msgid "Example: 'flatpages/contact_page'. If this isn't provided, the system will use 'flatpages/default'."
481msgstr "Príklad: 'flatpages/contact_page'. Ak sa toto nevykonalo,  systém použije  'flatpages/default'."
482
483#: models/core.py:94
484msgid "registration required"
485msgstr "musíte byť zaregistrovaný"
486
487#: models/core.py:94
488msgid "If this is checked, only logged-in users will be able to view the page."
489msgstr "Ak je toto označené, potom len prihlásený užívateľ môže vidieť túto stránku."
490
491#: models/core.py:98
492msgid "flat page"
493msgstr "plochá stránka"
494
495#: models/core.py:99
496msgid "flat pages"
497msgstr "ploché stránky"
498
499#: models/core.py:117
500msgid "session key"
501msgstr "kľúč sedenia"
502
503#: models/core.py:118
504msgid "session data"
505msgstr "údaje sedenia"
506
507#: models/core.py:119
508msgid "expire date"
509msgstr "dátum konca platnosti"
510
511#: models/core.py:121
512msgid "session"
513msgstr "sedenie"
514
515#: models/core.py:122
516msgid "sessions"
517msgstr "sedenia"
518
519#: models/auth.py:8
520msgid "codename"
521msgstr "codename"
522
523#: models/auth.py:10
524msgid "Permission"
525msgstr "Povolenie"
526
527#: models/auth.py:11 models/auth.py:58
528msgid "Permissions"
529msgstr "Povolenia"
530
531#: models/auth.py:22
532msgid "Group"
533msgstr "Skupina"
534
535#: models/auth.py:23 models/auth.py:60
536msgid "Groups"
537msgstr "Skupiny"
538
539#: models/auth.py:33
540msgid "username"
541msgstr "užívateľské meno"
542
543#: models/auth.py:34
544msgid "first name"
545msgstr "meno"
546
547#: models/auth.py:35
548msgid "last name"
549msgstr "priezvisko"
550
551#: models/auth.py:36
552msgid "e-mail address"
553msgstr "emailová adresa"
554
555#: models/auth.py:37
556msgid "password"
557msgstr "heslo"
558
559#: models/auth.py:37
560msgid "Use an MD5 hash -- not the raw password."
561msgstr "Vložte takú hodnotu hesla , ako vám ju vráti MD5, nevkladajte ho priamo. "
562
563#: models/auth.py:38
564msgid "staff status"
565msgstr "zamestnanecká príslušnosť"
566
567#: models/auth.py:38
568msgid "Designates whether the user can log into this admin site."
569msgstr "Označenie, ak užívateľ má oprávnenie vstúpiť ako administrátor."
570
571#: models/auth.py:39
572msgid "active"
573msgstr "aktívny"
574
575#: models/auth.py:40
576msgid "superuser status"
577msgstr "superuživateľská príslušnosť"
578
579#: models/auth.py:41
580msgid "last login"
581msgstr "posledné prihlásenie"
582
583#: models/auth.py:42
584msgid "date joined"
585msgstr "dátum registrácie"
586
587#: models/auth.py:44
588msgid "In addition to the permissions manually assigned, this user will also get all permissions granted to each group he/she is in."
589msgstr "Okrem ručne vložených povolení, tento uživateľ dostane všetky povolenia  skupin, v ktorých sa nachádza."
590
591#: models/auth.py:48
592msgid "Users"
593msgstr "Užívatelia"
594
595#: models/auth.py:57
596msgid "Personal info"
597msgstr "Osobné údaje"
598
599#: models/auth.py:59
600msgid "Important dates"
601msgstr "Dôležité údaje"
602
603#: models/auth.py:182
604msgid "Message"
605msgstr "Zpráva"
606
607#: conf/global_settings.py:36
608msgid "Bengali"
609msgstr ""
610
611#: conf/global_settings.py:37
612msgid "Czech"
613msgstr "Český"
614
615#: conf/global_settings.py:38
616msgid "Welsh"
617msgstr ""
618
619#: conf/global_settings.py:39
620msgid "German"
621msgstr "Nemecký"
622
623#: conf/global_settings.py:40
624msgid "English"
625msgstr "Anglický"
626
627#: conf/global_settings.py:41
628msgid "Spanish"
629msgstr "Španielsky"
630
631#: conf/global_settings.py:42
632msgid "French"
633msgstr "Francúzsky"
634
635#: conf/global_settings.py:43
636msgid "Galician"
637msgstr "Galicijský"
638
639#: conf/global_settings.py:44
640msgid "Italian"
641msgstr "Taliansky"
642
643#: conf/global_settings.py:45
644msgid "Norwegian"
645msgstr "Nórsky"
646
647#: conf/global_settings.py:46
648msgid "Brazilian"
649msgstr "Brazílsky"
650
651#: conf/global_settings.py:47
652msgid "Romanian"
653msgstr ""
654
655#: conf/global_settings.py:48
656msgid "Russian"
657msgstr "Ruský"
658
659#: conf/global_settings.py:49
660msgid "Slovak"
661msgstr ""
662
663#: conf/global_settings.py:50
664msgid "Serbian"
665msgstr "Srbský"
666
667#: conf/global_settings.py:51
668msgid "Simplified Chinese"
669msgstr "Zjednodušená činština "
670
671#: core/validators.py:59
672msgid "This value must contain only letters, numbers and underscores."
673msgstr "Toto môže obsahovať len písmená, číslice a podčiarkovníky."
674
675#: core/validators.py:63
676msgid "This value must contain only letters, numbers, underscores and slashes."
677msgstr "Toto môže obsahovať len písmena, číslice, podčiarkovniky a lomítka."
678
679#: core/validators.py:71
680msgid "Uppercase letters are not allowed here."
681msgstr "Veľké písmená tu nie sú povolené."
682
683#: core/validators.py:75
684msgid "Lowercase letters are not allowed here."
685msgstr "Malé písmena tu nie sú povolené."
686
687#: core/validators.py:82
688msgid "Enter only digits separated by commas."
689msgstr "Vložte len číslice, oddelené čiarkami."
690
691#: core/validators.py:94
692msgid "Enter valid e-mail addresses separated by commas."
693msgstr "Vložte platné e-mail adresy oddelené čiarkami."
694
695#: core/validators.py:98
696msgid "Please enter a valid IP address."
697msgstr "Prosím vložte platnú IP adresu."
698
699#: core/validators.py:102
700msgid "Empty values are not allowed here."
701msgstr "Prázdne hodnoty tu nie sú povolené."
702
703#: core/validators.py:106
704msgid "Non-numeric characters aren't allowed here."
705msgstr "Znaky, ktoré nie sú číslicami, tu nie sú povolené."
706
707#: core/validators.py:110
708msgid "This value can't be comprised solely of digits."
709msgstr "Tento údaj nemôže byť vytvorený len z číslic."
710
711#: core/validators.py:115
712msgid "Enter a whole number."
713msgstr "Vložte celé číslo."
714
715#: core/validators.py:119
716msgid "Only alphabetical characters are allowed here."
717msgstr "Tu sú povolené len alfanumerické znaky."
718
719#: core/validators.py:123
720msgid "Enter a valid date in YYYY-MM-DD format."
721msgstr "Vložte platný dátum vo formáte RRRR-MM-DD."
722
723#: core/validators.py:127
724msgid "Enter a valid time in HH:MM format."
725msgstr "Vložte platný čas vo formáte HH:MM."
726
727#: core/validators.py:131
728msgid "Enter a valid date/time in YYYY-MM-DD HH:MM format."
729msgstr "Vlož platný dátum/čas vo formáte RRRR-MM-DD HH:MM"
730
731#: core/validators.py:135
732msgid "Enter a valid e-mail address."
733msgstr "Vložte platnú e-mail adresu."
734
735#: core/validators.py:147
736msgid "Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a corrupted image."
737msgstr "Nahrajte platný obrázok. Súbor, ktorý ste nahrali buď nebol obrázok alebo je nahratý poškodený obrázok."
738
739#: core/validators.py:154
740#, python-format
741msgid "The URL %s does not point to a valid image."
742msgstr "URL %s neodkazuje na platný obrázok."
743
744#: core/validators.py:158
745#, python-format
746msgid "Phone numbers must be in XXX-XXX-XXXX format. \"%s\" is invalid."
747msgstr "Telefónne číslo musí mať formát XXX-XXX-XXXX. \"%s\" je neplatné."
748
749#: core/validators.py:166
750#, python-format
751msgid "The URL %s does not point to a valid QuickTime video."
752msgstr "URL %s neodkazuje na platné QuickTime video."
753
754#: core/validators.py:170
755msgid "A valid URL is required."
756msgstr "Platné URL je požadované."
757
758#: core/validators.py:184
759#, python-format
760msgid ""
761"Valid HTML is required. Specific errors are:\n"
762"%s"
763msgstr ""
764"Platná HTML je požadovaná. Konkrétne chyby sú:\n"
765"%s"
766
767#: core/validators.py:191
768#, python-format
769msgid "Badly formed XML: %s"
770msgstr "Zle formované XML: %s"
771
772#: core/validators.py:201
773#, python-format
774msgid "Invalid URL: %s"
775msgstr "Neplatný URL %s"
776
777#: core/validators.py:203
778#, python-format
779msgid "The URL %s is a broken link."
780msgstr "Odkaz na URL %s je neplatný."
781
782#: core/validators.py:209
783msgid "Enter a valid U.S. state abbreviation."
784msgstr "Vložte platnú skratku U.S. štátu."
785
786#: core/validators.py:224
787#, python-format
788msgid "Watch your mouth! The word %s is not allowed here."
789msgid_plural "Watch your mouth! The words %s are not allowed here."
790msgstr[0] "Vyjadrujte sa slušne! Slovo %s tu nie je dovolené použivať."
791msgstr[1] "Vyjadrujte sa slušne! Slová %s tu nie je dovolené použivať."
792
793#: core/validators.py:231
794#, python-format
795msgid "This field must match the '%s' field."
796msgstr "Toto pole sa musí zhodovať s poľom '%s'. "
797
798#: core/validators.py:250
799msgid "Please enter something for at least one field."
800msgstr "Prosím vložte niečo aspoň pre jedno pole."
801
802#: core/validators.py:259 core/validators.py:270
803msgid "Please enter both fields or leave them both empty."
804msgstr "Prosím vložte obidve polia, alebo nechajte ich obe prázdne. "
805
806#: core/validators.py:277
807#, python-format
808msgid "This field must be given if %(field)s is %(value)s"
809msgstr "Toto pole musí byť vyplnené tak, že %(field)s obsahuje %(value)s"
810
811#: core/validators.py:289
812#, python-format
813msgid "This field must be given if %(field)s is not %(value)s"
814msgstr ""
815"Toto pole musí byť vyplnené tak, že %(field)s nesmie obsahovať %(value)s"
816
817#: core/validators.py:308
818msgid "Duplicate values are not allowed."
819msgstr "Duplicitné hodnoty nie sú povolené."
820
821#: core/validators.py:331
822#, python-format
823msgid "This value must be a power of %s."
824msgstr "Táto hodnota musí byť mocninou  %s."
825
826#: core/validators.py:342
827msgid "Please enter a valid decimal number."
828msgstr "Prosím vložte platné desiatkové číslo. "
829
830#: core/validators.py:344
831#, python-format
832msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s total digit."
833msgid_plural "Please enter a valid decimal number with at most %s total digits."
834msgstr[0] "Prosím vložte platné desiatkové číslo s najviac %s číslicou."
835msgstr[1] "Prosím vložte platné desiatkové číslo s najviac %s číslicami."
836
837#: core/validators.py:347
838#, python-format
839msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal place."
840msgid_plural "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal places."
841msgstr[0] "Prosím vložte platné desatinné číslo s najviac %s desatinným miestom."
842msgstr[1] "Prosím vložte platné desatinné číslo s najviac %s desatinnými miestami."
843
844#: core/validators.py:357
845#, python-format
846msgid "Make sure your uploaded file is at least %s bytes big."
847msgstr "Presvedčte sa, že posielaný súbor nemá menej ako %s bytov."
848
849#: core/validators.py:358
850#, python-format
851msgid "Make sure your uploaded file is at most %s bytes big."
852msgstr "Presvedčte sa, že posielaný súbor nemá viac ako %s bytov."
853
854#: core/validators.py:371
855msgid "The format for this field is wrong."
856msgstr "Formát pre toto pole je chybný."
857
858#: core/validators.py:386
859msgid "This field is invalid."
860msgstr "Toto pole nie je platné."
861
862#: core/validators.py:421
863#, python-format
864msgid "Could not retrieve anything from %s."
865msgstr "Nič som nemohol získať z %s."
866
867#: core/validators.py:424
868#, python-format
869msgid "The URL %(url)s returned the invalid Content-Type header '%(contenttype)s'."
870msgstr " URL %(url)s vrátilo neplatnú hlavičku  Content-Type  '%(contenttype)s'."
871
872#: core/validators.py:457
873#, python-format
874msgid "Please close the unclosed %(tag)s tag from line %(line)s. (Line starts with \"%(start)s\".)"
875msgstr "Prosím zavrite nezavretý  %(tag)s popisovač v riadku %(line)s. (Riadok začína s  \"%(start)s\".)"
876
877#: core/validators.py:461
878#, python-format
879msgid "Some text starting on line %(line)s is not allowed in that context. (Line starts with \"%(start)s\".)"
880msgstr "Nejaký text začínajúci na riadku %(line)s nie je povolený v tomto kontexte. (Riadok začína s \"%(start)s\".)"
881
882#: core/validators.py:466
883#, python-format
884msgid "\"%(attr)s\" on line %(line)s is an invalid attribute. (Line starts with \"%(start)s\".)"
885msgstr "\"%(attr)s\" na riadku %(line)s je neplatný atribút. (Riadok začína s \"%(start)s\".)"
886
887#: core/validators.py:471
888#, python-format
889msgid "\"<%(tag)s>\" on line %(line)s is an invalid tag. (Line starts with \"%(start)s\".)"
890msgstr "\"<%(tag)s>\" na riadku %(line)s je neplatný popisovač. (Riadok začína s \"%(start)s\".)"
891
892#: core/validators.py:475
893#, python-format
894msgid "A tag on line %(line)s is missing one or more required attributes. (Line starts with \"%(start)s\".)"
895msgstr "Popisovaču na riadku %(line)s chýba jeden alebo viac atribútov. (Riadok začína s \"%(start)s\".)"
896
897#: core/validators.py:480
898#, python-format
899msgid "The \"%(attr)s\" attribute on line %(line)s has an invalid value. (Line starts with \"%(start)s\".)"
900msgstr "Atribút \"%(attr)s\" na riadku %(line)s má neplatnú hodnotu. (Riadok začína s \"%(start)s\".)"
901
902#: core/meta/fields.py:111
903msgid " Separate multiple IDs with commas."
904msgstr "Identifikátory oddeľte  čiarkami."
905
906#: core/meta/fields.py:114
907msgid " Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
908msgstr " Podržte \"Control\", alebo \"Command\" na  Mac_u, na výber viac ako jednej položky."
909
910#:templates/comments/posted.html :5
911msgid "Comment posted"
912msgstr "Komentár bol poslaný"
913 
914#:templates/comments/posted.html :9
915msgid "Comment posted successfully"
916msgstr "Komentár bol úspešne odoslaný"
917 
918#:templates/comments/posted.html :11
919msgid "Thanks for contributing."
920msgstr "Ďakujeme za príspevok."
921 
922#:templates/comments/posted.html :11
923msgid "View your comment"
924msgstr "Pozri svôj príspevok"
925 
926#:commit
927#templates/blog/entries_detail.html:24
928msgid "Post a comment"
929msgstr "Pošli komentár"
930
931#templates/blog/entries_detail.html:15
932msgid "Comments"
933msgstr "Komentáre"
934
935#:templates/comments/free_preview.html :40
936msgid "Comment"
937msgstr "Komentár"
938
939#:templates/comments/free_preview.html :34
940msgid "Your name"
941msgstr "Vaše meno"
942
943#:templates/comments/free_preview.html :5
944msgid "Preview revised comment"
945msgstr "Prezretie upraveného komentára"
946
947#:templates/comments/free_preview.html :25
948msgid "Post public comment"
949msgstr "Zveréjniť komentár"
950
951#:templates/comments/free_preview.html :5
952msgid "Preview comment"
953msgstr "Prezrieť komentár"
954
955#:templates/comments/free_preview.html :13
956msgid "Preview your comment"
957msgstr "Prezrite si svoj komentár"
958
959#:templates/comments/free_preview.html :22
960msgid "Posted by"
961msgstr "Poslané"
962
963#:templates/comments/free_preview.html :27
964msgid "Or edit it again"
965msgstr "Alebo ho vytvorte znova"
966
967#:templates/comments/free_preview.html :18
968msgid "Please correct the following errors."
969msgstr "Odstráňte nasledujúce chyby, prosím."
970
971#:templates/404.html :10
972msgid "Looks like you followed a bad link. If you think it is our fault, please <a href=\"http://doma.myvtoronte.com/staznost/\">let us know</a>"
973msgstr "Pozrite si linku , kde vzikla chyba. Ak si myslíte, že je to naša chyba, <a href=\"http://doma.myvtoronte.com/staznost/\">dajte nám to vedieť</a>, prosím"
974
975#:templates/404.html :12
976msgid "Here is a link to the <a href=\"/\">homepage</a>. You know, just in case"
977msgstr "Tu je adresa <a href=\"/\">úvodnej stránky</a>. Ak by ste ju potrebovali"
978
979#:templates/comments/freecomments.html :9
980msgid "Recent comments"
981msgstr "Posledný komentár"
982
983#:templates/comments/freecomments.html :9
984msgid "Previous"
985msgstr "Predchádzajúci/a"
986
987#:templates/comments/freecomments.html :10
988msgid "Page"
989msgstr "Stránka"
990
991#:templates/comments/freecomments.html :11
992msgid "Next"
993msgstr "Ďalší/ia"
994
995#:templates/blog/entries_archive.html :9
996msgid "Latest entries"
997msgstr "Posledné záznamy"
998
999#:templates/blog/entries_archive_day.html :9
1000msgid "archive"
1001msgstr "archív"
1002
1003
1004
Back to Top