Ticket #767: django.po

File django.po , 26.0 KB (added by anonymous, 12 years ago)
Line 
1# Translation of django.po to Czech
2# Copyright (C) 2005 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the DJANGO package.
4# Radek Svarz <translate@svarz.cz>, 2005.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: Django Czech translation\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10"POT-Creation-Date: 2005-11-10 05:53-0600\n"
11"PO-Revision-Date: 2005-11-10 19:29+0100\n"
12"Last-Translator: Radek Svarz <translate@svarz.cz>\n"
13"Language-Team: Czech\n"
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
18"X-Poedit-Language: Czech\n"
19"X-Poedit-Country: CZECH REPUBLIC\n"
20
21#: contrib/admin/models/admin.py:6
22msgid "action time"
23msgstr "čas akce"
24
25#: contrib/admin/models/admin.py:9
26msgid "object id"
27msgstr "object id"
28
29#: contrib/admin/models/admin.py:10
30msgid "object repr"
31msgstr "object repr"
32
33#: contrib/admin/models/admin.py:11
34msgid "action flag"
35msgstr "příznak akce"
36
37#: contrib/admin/models/admin.py:12
38msgid "change message"
39msgstr "zpráva změny"
40
41#: contrib/admin/models/admin.py:15
42msgid "log entry"
43msgstr "log záznam"
44
45#: contrib/admin/models/admin.py:16
46msgid "log entries"
47msgstr "log záznamy"
48
49#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
50#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
51#: contrib/admin/templates/admin/base.html:29
52#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
53#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
54#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:4
55#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
56#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
57msgid "Home"
58msgstr "Domů"
59
60#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
61msgid "History"
62msgstr "Historie"
63
64#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:18
65msgid "Date/time"
66msgstr "Datum/čas"
67
68#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:19
69#: models/auth.py:47
70msgid "User"
71msgstr "Uživatel"
72
73#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:20
74msgid "Action"
75msgstr "Akce"
76
77#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:26
78msgid "DATE_WITH_TIME_FULL"
79msgstr "Plné datum s časem"
80
81#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:36
82msgid "This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this admin site."
83msgstr "Tento objekt nemá historii změn. Pravděpodobně nebyl přidán přes administrátorské rozhraní."
84
85#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:4
86msgid "Django site admin"
87msgstr "Django správa webu"
88
89#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:7
90msgid "Django administration"
91msgstr "Django správa"
92
93#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
94msgid "Server error"
95msgstr "Chyba serveru"
96
97#: contrib/admin/templates/admin/500.html:6
98msgid "Server error (500)"
99msgstr "Chyba serveru (500)"
100
101#: contrib/admin/templates/admin/500.html:9
102msgid "Server Error <em>(500)</em>"
103msgstr "Chyba serveru <em>(500)</em>"
104
105#: contrib/admin/templates/admin/500.html:10
106msgid "There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
107msgstr "Nastala chyba. Ta byla oznámena administrátorovi serveru pomocí e-mailu a měla by být brzy odstraněna. Děkujeme za trpělivost."
108
109#: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
110#: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
111msgid "Page not found"
112msgstr "Stránka nenalezena"
113
114#: contrib/admin/templates/admin/404.html:10
115msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
116msgstr "Je nám líto, ale vyžádaná stránka nebyla nalezena."
117
118#: contrib/admin/templates/admin/index.html:27
119msgid "Add"
120msgstr "Přidat"
121
122#: contrib/admin/templates/admin/index.html:33
123msgid "Change"
124msgstr "Změnit"
125
126#: contrib/admin/templates/admin/index.html:43
127msgid "You don't have permission to edit anything."
128msgstr "Nemáte oprávnění nic měnit."
129
130#: contrib/admin/templates/admin/index.html:51
131msgid "Recent Actions"
132msgstr "Poslední akce"
133
134#: contrib/admin/templates/admin/index.html:52
135msgid "My Actions"
136msgstr "Mé akce"
137
138#: contrib/admin/templates/admin/index.html:56
139msgid "None available"
140msgstr "Nic"
141
142#: contrib/admin/templates/admin/login.html:15
143msgid "Username:"
144msgstr "Uživatelské jméno:"
145
146#: contrib/admin/templates/admin/login.html:18
147msgid "Password:"
148msgstr "Heslo:"
149
150#: contrib/admin/templates/admin/login.html:20
151msgid "Have you <a href=\"/password_reset/\">forgotten your password</a>?"
152msgstr "<a href=\"/password_reset/\">Zapomněl(a) jste své heslo?</a>"
153
154#: contrib/admin/templates/admin/login.html:24
155msgid "Log in"
156msgstr "Přihlášení"
157
158#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
159msgid "Welcome,"
160msgstr "Vítejte,"
161
162#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
163msgid "Change password"
164msgstr "Změnit heslo"
165
166#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
167msgid "Log out"
168msgstr "Odhlásit se"
169
170#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:7
171#, fuzzy, python-format
172msgid "Deleting the %(object_name)s '%(object)s' would result in deleting related objects, but your account doesn't have permission to delete the following types of objects:"
173msgstr "Mazání %(object_name)s  '%(object)s' by vyústilo ve vymazání souvisejících objektů, ale Váš účet nemá oprávnění pro mazání následujících typů objektů:"
174
175#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:14
176#, python-format
177msgid "Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of the following related items will be deleted:"
178msgstr "Jste si jist(á), že chcete smazat %(object_name)s \"%(object)s\"? Všechny následující související položky budou smazány:"
179
180#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:18
181msgid "Yes, I'm sure"
182msgstr "Ano, jsem si jist"
183
184#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
185#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
186#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:6
187#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:10
188msgid "Password change"
189msgstr "Změna hesla"
190
191#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:6
192#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:10
193msgid "Password change successful"
194msgstr "Změna hesla byla úspěšná"
195
196#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:12
197msgid "Your password was changed."
198msgstr "Vaše heslo bylo změněno."
199
200#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
201#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:6
202#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
203msgid "Password reset"
204msgstr "Obnovení hesla"
205
206#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:12
207msgid "Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset your password and e-mail the new one to you."
208msgstr "Zapomněl(a) jste heslo? Vložte níže Vaši e-mailovou adresu a my Vaše heslo obnovíme a zašleme Vám e-mailem nové."
209
210#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
211msgid "E-mail address:"
212msgstr "E-mailová adresa:"
213
214#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
215msgid "Reset my password"
216msgstr "Obnovit mé heslo"
217
218#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:8
219msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
220msgstr "Děkujeme Vám za Váš strávený čas na našich webových stránkách."
221
222#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:10
223msgid "Log in again"
224msgstr "Přihlašte se znova"
225
226#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:6
227#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:10
228msgid "Password reset successful"
229msgstr "Obnovení hesla bylo úspěšné"
230
231#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:12
232msgid "We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You should be receiving it shortly."
233msgstr "Poslali jsme Vám e-mailem nové heslo na adresu, kterou jste zadal(a). Měl(a) byste ji dostat během okamžiku."
234
235#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:12
236msgid "Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new password twice so we can verify you typed it in correctly."
237msgstr "Prosíme, pro zabezpečení vložte svoje staré heslo a poté vložte dvakrát nové heslo, takže můžeme ověřit, že jste ho napsal(a) správně."
238
239#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:17
240msgid "Old password:"
241msgstr "Staré heslo:"
242
243#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:19
244msgid "New password:"
245msgstr "Nové heslo:"
246
247#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:21
248msgid "Confirm password:"
249msgstr "Potvrdit heslo:"
250
251#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:23
252msgid "Change my password"
253msgstr "Změnit mé heslo:"
254
255#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:2
256msgid "You're receiving this e-mail because you requested a password reset"
257msgstr "Dostal(a) jste tento e-mail, protože jste požádal(a) o obnovení hesla"
258
259#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:3
260#, python-format
261msgid "for your user account at %(site_name)s"
262msgstr "pro Váš uživatelský účet na %(site_name)s"
263
264#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:5
265#, python-format
266msgid "Your new password is: %(new_password)s"
267msgstr "Vaše nové heslo je: %(new_password)s"
268
269#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:7
270msgid "Feel free to change this password by going to this page:"
271msgstr "Můžete změnit toto heslo na následující stránce: "
272
273#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:11
274msgid "Your username, in case you've forgotten:"
275msgstr "Vaše uživatelské jméno, pro případ, že jste zapomněl(a):"
276
277#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:13
278msgid "Thanks for using our site!"
279msgstr "Děkujeme za používání našeho webu!"
280
281#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:15
282#, python-format
283msgid "The %(site_name)s team"
284msgstr "Tým %(site_name)s"
285
286#: utils/dates.py:6
287msgid "Monday"
288msgstr "Pondělí"
289
290#: utils/dates.py:6
291msgid "Tuesday"
292msgstr "Úterý"
293
294#: utils/dates.py:6
295msgid "Wednesday"
296msgstr "Středa"
297
298#: utils/dates.py:6
299msgid "Thursday"
300msgstr "Čtvrtek"
301
302#: utils/dates.py:6
303msgid "Friday"
304msgstr "Pátek"
305
306#: utils/dates.py:7
307msgid "Saturday"
308msgstr "Sobota"
309
310#: utils/dates.py:7
311msgid "Sunday"
312msgstr "Neděle"
313
314#: utils/dates.py:14
315msgid "January"
316msgstr "Leden"
317
318#: utils/dates.py:14
319msgid "February"
320msgstr "Únor"
321
322#: utils/dates.py:14
323#: utils/dates.py:27
324msgid "March"
325msgstr "Březen"
326
327#: utils/dates.py:14
328#: utils/dates.py:27
329msgid "April"
330msgstr "Duben"
331
332#: utils/dates.py:14
333#: utils/dates.py:27
334msgid "May"
335msgstr "Květen"
336
337#: utils/dates.py:14
338#: utils/dates.py:27
339msgid "June"
340msgstr "Červen"
341
342#: utils/dates.py:15
343#: utils/dates.py:27
344msgid "July"
345msgstr "Červenec"
346
347#: utils/dates.py:15
348msgid "August"
349msgstr "Srpen"
350
351#: utils/dates.py:15
352msgid "September"
353msgstr "Září"
354
355#: utils/dates.py:15
356msgid "October"
357msgstr "Říjen"
358
359#: utils/dates.py:15
360msgid "November"
361msgstr "Listopad"
362
363#: utils/dates.py:16
364msgid "December"
365msgstr "Prosinec"
366
367#: utils/dates.py:27
368msgid "Jan."
369msgstr "Led."
370
371#: utils/dates.py:27
372msgid "Feb."
373msgstr "Ún."
374
375#: utils/dates.py:28
376msgid "Aug."
377msgstr "Srp."
378
379#: utils/dates.py:28
380msgid "Sept."
381msgstr "Zář."
382
383#: utils/dates.py:28
384msgid "Oct."
385msgstr "Říj."
386
387#: utils/dates.py:28
388msgid "Nov."
389msgstr "List."
390
391#: utils/dates.py:28
392msgid "Dec."
393msgstr "Pros."
394
395#: models/core.py:7
396msgid "domain name"
397msgstr "jméno domény"
398
399#: models/core.py:8
400msgid "display name"
401msgstr "zobrazené jméno"
402
403#: models/core.py:10
404msgid "site"
405msgstr "web"
406
407#: models/core.py:11
408msgid "sites"
409msgstr "weby"
410
411#: models/core.py:28
412msgid "label"
413msgstr "nadpis"
414
415#: models/core.py:29
416#: models/core.py:40
417#: models/auth.py:6
418#: models/auth.py:19
419msgid "name"
420msgstr "jméno"
421
422#: models/core.py:31
423msgid "package"
424msgstr "balík"
425
426#: models/core.py:32
427msgid "packages"
428msgstr "balíky"
429
430#: models/core.py:42
431msgid "python module name"
432msgstr "jméno modulu Pythonu"
433
434#: models/core.py:44
435msgid "content type"
436msgstr "typ obsahu"
437
438#: models/core.py:45
439msgid "content types"
440msgstr "typy obsahu"
441
442#: models/core.py:68
443msgid "redirect from"
444msgstr "přesměrovat z"
445
446#: models/core.py:69
447msgid "This should be an absolute path, excluding the domain name. Example: '/events/search/'."
448msgstr "Toto by měla být absolutní cesta, bez domény. Např.  '/udalosti/hledat/'."
449
450#: models/core.py:70
451msgid "redirect to"
452msgstr "přesměrovat na"
453
454#: models/core.py:71
455msgid "This can be either an absolute path (as above) or a full URL starting with 'http://'."
456msgstr "Toto může být buď absolutní cesta (jako nahoře) nebo plné URL začínající na 'http://'."
457
458#: models/core.py:73
459msgid "redirect"
460msgstr "přesměrovat"
461
462#: models/core.py:74
463msgid "redirects"
464msgstr "přesměrování"
465
466#: models/core.py:87
467msgid "URL"
468msgstr "URL"
469
470#: models/core.py:88
471msgid "Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
472msgstr "Příklad: '/o/kontakt/'. Ujistěte se, že máte počáteční a konečná lomítka."
473
474#: models/core.py:89
475msgid "title"
476msgstr "titulek"
477
478#: models/core.py:90
479msgid "content"
480msgstr "obsah"
481
482#: models/core.py:91
483msgid "enable comments"
484msgstr "povolit komentáře"
485
486#: models/core.py:92
487msgid "template name"
488msgstr "jméno šablony"
489
490#: models/core.py:93
491msgid "Example: 'flatfiles/contact_page'. If this isn't provided, the system will use 'flatfiles/default'."
492msgstr "Například: 'flatfiles/kontaktni_stranka'. Pokud toto není zadáno, systém použije 'flatfiles/default'."
493
494#: models/core.py:94
495msgid "registration required"
496msgstr "nutná registrace"
497
498#: models/core.py:94
499msgid "If this is checked, only logged-in users will be able to view the page."
500msgstr "Pokud je zaškrtnuto, pouze přihlášení uživatelé budou moci prohlížet tuto stránku."
501
502#: models/core.py:98
503msgid "flat page"
504msgstr "statická stránka"
505
506#: models/core.py:99
507msgid "flat pages"
508msgstr "statické stránky"
509
510#: models/core.py:117
511msgid "session key"
512msgstr "klíč sezení"
513
514#: models/core.py:118
515msgid "session data"
516msgstr "data sezení"
517
518#: models/core.py:119
519msgid "expire date"
520msgstr "datum expirace"
521
522#: models/core.py:121
523msgid "session"
524msgstr "sezení"
525
526#: models/core.py:122
527msgid "sessions"
528msgstr "sezení"
529
530#: models/auth.py:8
531msgid "codename"
532msgstr "codename"
533
534#: models/auth.py:10
535msgid "Permission"
536msgstr "Oprávnění"
537
538#: models/auth.py:11
539#: models/auth.py:58
540msgid "Permissions"
541msgstr "Oprávnění"
542
543#: models/auth.py:22
544msgid "Group"
545msgstr "Skupina"
546
547#: models/auth.py:23
548#: models/auth.py:60
549msgid "Groups"
550msgstr "Skupiny"
551
552#: models/auth.py:33
553msgid "username"
554msgstr "uživatelské jméno"
555
556#: models/auth.py:34
557msgid "first name"
558msgstr "křestní jméno"
559
560#: models/auth.py:35
561msgid "last name"
562msgstr "příjmení"
563
564#: models/auth.py:36
565msgid "e-mail address"
566msgstr "e-mailová adresa"
567
568#: models/auth.py:37
569msgid "password"
570msgstr "heslo"
571
572#: models/auth.py:37
573msgid "Use an MD5 hash -- not the raw password."
574msgstr "Použije se MD5 hash -- ne čisté heslo."
575
576#: models/auth.py:38
577#, fuzzy
578msgid "staff status"
579msgstr "povolí přístup do administrativní aplikace"
580
581#: models/auth.py:38
582msgid "Designates whether the user can log into this admin site."
583msgstr "Rozhodne, zda se může uživatel přihlásit do správy webu."
584
585#: models/auth.py:39
586msgid "active"
587msgstr "aktivní"
588
589#: models/auth.py:40
590msgid "superuser status"
591msgstr "stav superuživatel"
592
593#: models/auth.py:41
594msgid "last login"
595msgstr "poslední přihlášení"
596
597#: models/auth.py:42
598msgid "date joined"
599msgstr "datum zaregistrování"
600
601#: models/auth.py:44
602msgid "In addition to the permissions manually assigned, this user will also get all permissions granted to each group he/she is in."
603msgstr "Kromě manuálně přidělených oprávnění uživatel dostane všechna oprávnění pro každou skupinu, ve které je."
604
605#: models/auth.py:48
606msgid "Users"
607msgstr "Uživatelé"
608
609#: models/auth.py:57
610msgid "Personal info"
611msgstr "Osobní informace"
612
613#: models/auth.py:59
614msgid "Important dates"
615msgstr "Důležitá data"
616
617#: models/auth.py:182
618msgid "Message"
619msgstr "Zpráva"
620
621#: conf/global_settings.py:36
622msgid "Bengali"
623msgstr "Bengálsky"
624
625#: conf/global_settings.py:37
626msgid "Czech"
627msgstr "Česky"
628
629#: conf/global_settings.py:38
630msgid "Welsh"
631msgstr "Welšsky"
632
633#: conf/global_settings.py:39
634msgid "German"
635msgstr "Německy"
636
637#: conf/global_settings.py:40
638msgid "English"
639msgstr "Anglicky"
640
641#: conf/global_settings.py:41
642msgid "Spanish"
643msgstr "Španělsky"
644
645#: conf/global_settings.py:42
646msgid "French"
647msgstr "Francouzsky"
648
649#: conf/global_settings.py:43
650msgid "Galician"
651msgstr "Galicijsky"
652
653#: conf/global_settings.py:44
654msgid "Italian"
655msgstr "Italsky"
656
657#: conf/global_settings.py:45
658msgid "Norwegian"
659msgstr "Norsky"
660
661#: conf/global_settings.py:46
662msgid "Brazilian"
663msgstr "Brazilsky"
664
665#: conf/global_settings.py:47
666msgid "Romanian"
667msgstr "Rumunsky"
668
669#: conf/global_settings.py:48
670msgid "Russian"
671msgstr "Rusky"
672
673#: conf/global_settings.py:49
674msgid "Slovak"
675msgstr "Slovensky"
676
677#: conf/global_settings.py:50
678msgid "Serbian"
679msgstr "Srbsky"
680
681#: conf/global_settings.py:51
682msgid "Simplified Chinese"
683msgstr "Jednoduchá čínština"
684
685#: core/validators.py:59
686msgid "This value must contain only letters, numbers and underscores."
687msgstr "Tato hodnota musí obsahovat pouze znaky, čísla nebo podtržítka."
688
689#: core/validators.py:63
690msgid "This value must contain only letters, numbers, underscores and slashes."
691msgstr "Tato hodnota musí obsahovat pouze znaky, čísla, podtržítka nebo lomítka."
692
693#: core/validators.py:71
694msgid "Uppercase letters are not allowed here."
695msgstr "Velká písmena zde nejsou povolená."
696
697#: core/validators.py:75
698msgid "Lowercase letters are not allowed here."
699msgstr "Malá písmena zde nejsou povolená."
700
701#: core/validators.py:82
702msgid "Enter only digits separated by commas."
703msgstr "Vložte pouze cifry oddělené čárkami."
704
705#: core/validators.py:94
706msgid "Enter valid e-mail addresses separated by commas."
707msgstr "Vložte platné e-mailové adresy oddělené čárkami."
708
709#: core/validators.py:98
710msgid "Please enter a valid IP address."
711msgstr "Prosíme, zadejte platnou IP adresu."
712
713#: core/validators.py:102
714msgid "Empty values are not allowed here."
715msgstr "Zde nejsou povolené prázdné hodnoty."
716
717#: core/validators.py:106
718msgid "Non-numeric characters aren't allowed here."
719msgstr "Znaky, které nejsou čísla, nejsou zde povoleny."
720
721#: core/validators.py:110
722msgid "This value can't be comprised solely of digits."
723msgstr "Tato hodnota nemůže být složená pouze z cifer."
724
725#: core/validators.py:115
726msgid "Enter a whole number."
727msgstr "Vložte celé číslo."
728
729#: core/validators.py:119
730msgid "Only alphabetical characters are allowed here."
731msgstr "Zde jsou povoleny pouze alfanumerické znaky."
732
733#: core/validators.py:123
734msgid "Enter a valid date in YYYY-MM-DD format."
735msgstr "Vložte platné datum ve formátu RRRR-MM-DD."
736
737#: core/validators.py:127
738msgid "Enter a valid time in HH:MM format."
739msgstr "Vložte platný čas ve formátu HH:MM."
740
741#: core/validators.py:131
742msgid "Enter a valid date/time in YYYY-MM-DD HH:MM format."
743msgstr "Vložte platné datum a čas ve formátu RRRR-MM-DD HH:MM."
744
745#: core/validators.py:135
746msgid "Enter a valid e-mail address."
747msgstr "Vložte platnou e-mailovou adresu."
748
749#: core/validators.py:147
750msgid "Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a corrupted image."
751msgstr "Nahrajte na server platný obrázek. Soubor, který jste nahrál(a) nebyl obrázek, nebo byl porušen."
752
753#: core/validators.py:154
754#, python-format
755msgid "The URL %s does not point to a valid image."
756msgstr "URL %s neukazuje na platný obrázek."
757
758#: core/validators.py:158
759#, python-format
760msgid "Phone numbers must be in XXX-XXX-XXXX format. \"%s\" is invalid."
761msgstr "Telefonní čísla musí být ve formátu XXX-XXX-XXXX. \"%s\" není platné."
762
763#: core/validators.py:166
764#, python-format
765msgid "The URL %s does not point to a valid QuickTime video."
766msgstr "URL %s neodkazuje na platné video ve formátu QuickTime."
767
768#: core/validators.py:170
769msgid "A valid URL is required."
770msgstr "Je vyžadováno platné URL."
771
772#: core/validators.py:184
773#, python-format
774msgid ""
775"Valid HTML is required. Specific errors are:\n"
776"%s"
777msgstr ""
778"Je vyžadováno platné HTML. Konkrétní chyby jsou:\n"
779"%s"
780
781#: core/validators.py:191
782#, python-format
783msgid "Badly formed XML: %s"
784msgstr "Špatně formované XML: %s"
785
786#: core/validators.py:201
787#, python-format
788msgid "Invalid URL: %s"
789msgstr "Neplatné URL: %s"
790
791#: core/validators.py:203
792#, python-format
793msgid "The URL %s is a broken link."
794msgstr "Odkaz na URL %s je rozbitý."
795
796#: core/validators.py:209
797msgid "Enter a valid U.S. state abbreviation."
798msgstr "Vložte platnou zkraku U.S. státu."
799
800#: core/validators.py:224
801#, python-format
802msgid "Watch your mouth! The word %s is not allowed here."
803msgid_plural "Watch your mouth! The words %s are not allowed here."
804msgstr[0] "Mluvte slušně! Slovo %s zde není přípustné."
805msgstr[1] "Mluvte slušně! Slova %s zde nejsou přípustná."
806msgstr[2] "Mluvte slušně! Slova %s zde nejsou přípustná."
807
808#: core/validators.py:231
809#, python-format
810msgid "This field must match the '%s' field."
811msgstr "Toto pole se musí shodovat s polem '%s'."
812
813#: core/validators.py:250
814msgid "Please enter something for at least one field."
815msgstr "Prosíme, vložte něco alespoň pro jedno pole."
816
817#: core/validators.py:259
818#: core/validators.py:270
819msgid "Please enter both fields or leave them both empty."
820msgstr "Prosíme, vložte obě pole, nebo je nechte obě prázdná."
821
822#: core/validators.py:277
823#, python-format
824msgid "This field must be given if %(field)s is %(value)s"
825msgstr "Toto pole musí být vyplněno, když %(field)s má %(value)s"
826
827#: core/validators.py:289
828#, python-format
829msgid "This field must be given if %(field)s is not %(value)s"
830msgstr "Toto pole musí být vyplněno, když %(field)s nemá %(value)s"
831
832#: core/validators.py:308
833msgid "Duplicate values are not allowed."
834msgstr "Duplikátní hodnoty nejsou povolené."
835
836#: core/validators.py:331
837#, python-format
838msgid "This value must be a power of %s."
839msgstr "Tato hodnota musí být mocninou %s."
840
841#: core/validators.py:342
842msgid "Please enter a valid decimal number."
843msgstr "Prosíme, vložte platné číslo."
844
845#: core/validators.py:344
846#, python-format
847msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s total digit."
848msgid_plural "Please enter a valid decimal number with at most %s total digits."
849msgstr[0] "Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s cifrou celkem."
850msgstr[1] "Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s ciframi celkem."
851msgstr[2] "Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s ciframi celkem."
852
853#: core/validators.py:347
854#, python-format
855msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal place."
856msgid_plural "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal places."
857msgstr[0] "Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s cifrou za desetinnou čárkou celkem."
858msgstr[1] "Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s ciframi za desetinnou čárkou celkem."
859msgstr[2] "Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s ciframi za desetinnou čárkou celkem."
860
861#: core/validators.py:357
862#, python-format
863msgid "Make sure your uploaded file is at least %s bytes big."
864msgstr "Ujistěte se, že posílaný soubor je velký nejméně %s bytů."
865
866#: core/validators.py:358
867#, python-format
868msgid "Make sure your uploaded file is at most %s bytes big."
869msgstr "Ujistěte se, že posílaný soubor je velký nejvíce %s bytů."
870
871#: core/validators.py:371
872msgid "The format for this field is wrong."
873msgstr "Formát pro toto pole je špatný."
874
875#: core/validators.py:386
876msgid "This field is invalid."
877msgstr "Toto pole není platné."
878
879#: core/validators.py:421
880#, python-format
881msgid "Could not retrieve anything from %s."
882msgstr "Nemohl jsem získat nic z %s."
883
884#: core/validators.py:424
885#, python-format
886msgid "The URL %(url)s returned the invalid Content-Type header '%(contenttype)s'."
887msgstr "URL %(url)s vrátilo neplatnou hlavičku Content-Type '%(contenttype)s'."
888
889#: core/validators.py:457
890#, python-format
891msgid "Please close the unclosed %(tag)s tag from line %(line)s. (Line starts with \"%(start)s\".)"
892msgstr "Prosíme, zavřete nezavřenou značku %(tag)s z řádky %(line)s. (Řádka začíná s \"%(start)s\".)"
893
894#: core/validators.py:461
895#, python-format
896msgid "Some text starting on line %(line)s is not allowed in that context. (Line starts with \"%(start)s\".)"
897msgstr "Nějaký text začínající na řádce %(line)s není povolen v tomto kontextu. (Řádka začíná s \"%(start)s\".)"
898
899#: core/validators.py:466
900#, python-format
901msgid "\"%(attr)s\" on line %(line)s is an invalid attribute. (Line starts with \"%(start)s\".)"
902msgstr "\"%(attr)s\" na řádce %(line)s je neplatný atribut. (Řádka začíná s \"%(start)s\".)"
903
904#: core/validators.py:471
905#, python-format
906msgid "\"<%(tag)s>\" on line %(line)s is an invalid tag. (Line starts with \"%(start)s\".)"
907msgstr "\"<%(tag)s>\" na řádce %(line)s je neplatná značka. (Řádka začíná s \"%(start)s\".)"
908
909#: core/validators.py:475
910#, python-format
911msgid "A tag on line %(line)s is missing one or more required attributes. (Line starts with \"%(start)s\".)"
912msgstr "Značce na řádce %(line)s schází jeden nebo více požadovaných atributů. (Řádka začíná s \"%(start)s\".)"
913
914#: core/validators.py:480
915#, python-format
916msgid "The \"%(attr)s\" attribute on line %(line)s has an invalid value. (Line starts with \"%(start)s\".)"
917msgstr "Atribut \"%(attr)s\" na řádce %(line)s má neplatnou hodnotu. (Řádka začína s \"%(start)s\".)"
918
919#: core/meta/fields.py:111
920msgid " Separate multiple IDs with commas."
921msgstr "Oddělte více identifikátorů čárkami."
922
923#: core/meta/fields.py:114
924msgid " Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
925msgstr "Podržte  \"Control\", nebo \"Command\" na Macu pro vybrání více jak jedné položky."
926
Back to Top