Ticket #3655: django.po

File django.po, 63.9 KB (added by mikko@…, 12 years ago)
Line 
1# Swedish translation of Django
2# Copyright (C) 2005
3# This file is distributed under the same license as the Django package.
4#
5#
6# Robin Sonefors <ozamosi@blinkenlights.se>, 2005.
7# Ludvig Ericson <ludvig.ericson@gmail.com>, 2007.
8# Mikko Hellsing <mikko@sorl.net>, 2007.
9msgid ""
10msgstr ""
11"Project-Id-Version: django\n"
12"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13"POT-Creation-Date: 2007-03-06 00:17+0100\n"
14"PO-Revision-Date: 2007-03-06 01:46+0100\n"
15"Last-Translator: Mikko Hellsing <mikko@sorl.net>\n"
16"Language-Team: Django translators <djangoi18n@googlegroups.com>\n"
17"MIME-Version: 1.0\n"
18"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20"Plural-Forms:  nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
21"X-Poedit-Language: Swedish\n"
22"X-Poedit-Country: SWEDEN\n"
23
24#: oldforms/__init__.py:352 db/models/fields/__init__.py:116
25#: db/models/fields/__init__.py:273 db/models/fields/__init__.py:609
26#: db/models/fields/__init__.py:620 newforms/models.py:177
27#: newforms/fields.py:78 newforms/fields.py:374 newforms/fields.py:450
28#: newforms/fields.py:461
29msgid "This field is required."
30msgstr "Det här fältet är obligatoriskt."
31
32#: oldforms/__init__.py:387
33#, python-format
34msgid "Ensure your text is less than %s character."
35msgid_plural "Ensure your text is less than %s characters."
36msgstr[0] "Se till att din text är kortare än %s tecken."
37msgstr[1] "Se till att din text är kortare än %s tecken."
38
39#: oldforms/__init__.py:392
40msgid "Line breaks are not allowed here."
41msgstr "Radbrytningar är inte tillåtna här."
42
43#: oldforms/__init__.py:493 oldforms/__init__.py:566 oldforms/__init__.py:605
44#, python-format
45msgid "Select a valid choice; '%(data)s' is not in %(choices)s."
46msgstr "Välj ett giltigt alternativ. '%(data)s' finns inte bland %(choices)s."
47
48#: oldforms/__init__.py:572 newforms/widgets.py:170
49#: contrib/admin/filterspecs.py:150
50msgid "Unknown"
51msgstr "Okänt"
52
53#: oldforms/__init__.py:572 newforms/widgets.py:170
54#: contrib/admin/filterspecs.py:143
55msgid "Yes"
56msgstr "Ja"
57
58#: oldforms/__init__.py:572 newforms/widgets.py:170
59#: contrib/admin/filterspecs.py:143
60msgid "No"
61msgstr "Nej"
62
63#: oldforms/__init__.py:667 core/validators.py:173 core/validators.py:444
64msgid "No file was submitted. Check the encoding type on the form."
65msgstr "Ingen fil skickad. Kontrollera enkodningen i form taggen."
66
67#: oldforms/__init__.py:669
68msgid "The submitted file is empty."
69msgstr "Den insända filen är tom."
70
71#: oldforms/__init__.py:725
72msgid "Enter a whole number between -32,768 and 32,767."
73msgstr "Fyll i ett heltal mellan -32768 och 32767."
74
75#: oldforms/__init__.py:735
76msgid "Enter a positive number."
77msgstr "Fyll i ett positivt heltal."
78
79#: oldforms/__init__.py:745
80msgid "Enter a whole number between 0 and 32,767."
81msgstr "Fyll i ett heltal mellan 0 och 32767."
82
83#: db/models/manipulators.py:307
84#, python-format
85msgid "%(object)s with this %(type)s already exists for the given %(field)s."
86msgstr "%(object)s med typen %(type)s finns redan för %(field)s."
87
88#: db/models/manipulators.py:308 contrib/admin/views/main.py:335
89#: contrib/admin/views/main.py:337 contrib/admin/views/main.py:339
90msgid "and"
91msgstr "och"
92
93#: db/models/fields/__init__.py:42
94#, python-format
95msgid "%(optname)s with this %(fieldname)s already exists."
96msgstr "%(optname)s med det här %(fieldname)s finns redan."
97
98#: db/models/fields/__init__.py:366
99msgid "This value must be an integer."
100msgstr "Det här värdet måste vara ett heltal."
101
102#: db/models/fields/__init__.py:401
103msgid "This value must be either True or False."
104msgstr "Det här värdet måste vara True eller False"
105
106#: db/models/fields/__init__.py:422
107msgid "This field cannot be null."
108msgstr "Det här fältet får inte vara null."
109
110#: db/models/fields/__init__.py:456 core/validators.py:147
111msgid "Enter a valid date in YYYY-MM-DD format."
112msgstr "Fyll i ett giltigt datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD."
113
114#: db/models/fields/__init__.py:525 core/validators.py:156
115msgid "Enter a valid date/time in YYYY-MM-DD HH:MM format."
116msgstr "Fyll i en giltig tidpunkt i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD HH:MM"
117
118#: db/models/fields/__init__.py:629
119msgid "Enter a valid filename."
120msgstr "Fyll i ett giltigt filnamn."
121
122#: db/models/fields/related.py:53
123#, python-format
124msgid "Please enter a valid %s."
125msgstr "Var god fyll i ett giltigt %s."
126
127#: db/models/fields/related.py:642
128msgid "Separate multiple IDs with commas."
129msgstr "Separera flera ID:n med kommatecken."
130
131#: db/models/fields/related.py:644
132msgid "Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
133msgstr "Håll ner \"Control\", eller \"Command\" på en Mac, för att välja mer än en."
134
135#: db/models/fields/related.py:691
136#, python-format
137msgid "Please enter valid %(self)s IDs. The value %(value)r is invalid."
138msgid_plural "Please enter valid %(self)s IDs. The values %(value)r are invalid."
139msgstr[0] "Var god och fyll giltiga %(self)s ID-nummer. Värdet %(value)r är ogiltigt."
140msgstr[1] "Var god och fyll giltiga %(self)s ID-nummer. Värdena %(value)r är ogiltiga."
141
142#: conf/global_settings.py:39
143msgid "Arabic"
144msgstr "Arabiska"
145
146#: conf/global_settings.py:40
147msgid "Bengali"
148msgstr "Bengaliska"
149
150#: conf/global_settings.py:41
151msgid "Catalan"
152msgstr "Katalanska"
153
154#: conf/global_settings.py:42
155msgid "Czech"
156msgstr "Tjeckiska"
157
158#: conf/global_settings.py:43
159msgid "Welsh"
160msgstr "Walesiska"
161
162#: conf/global_settings.py:44
163msgid "Danish"
164msgstr "Danska"
165
166#: conf/global_settings.py:45
167msgid "German"
168msgstr "Tyska"
169
170#: conf/global_settings.py:46
171msgid "Greek"
172msgstr "Grekiska"
173
174#: conf/global_settings.py:47
175msgid "English"
176msgstr "Engelska"
177
178#: conf/global_settings.py:48
179msgid "Spanish"
180msgstr "Spanska"
181
182#: conf/global_settings.py:49
183msgid "Argentinean Spanish"
184msgstr "Argentisk Spanska"
185
186#: conf/global_settings.py:50
187msgid "Finnish"
188msgstr "Finska"
189
190#: conf/global_settings.py:51
191msgid "French"
192msgstr "Franska"
193
194#: conf/global_settings.py:52
195msgid "Galician"
196msgstr "Galisiska"
197
198#: conf/global_settings.py:53
199msgid "Hungarian"
200msgstr "Ungerska"
201
202#: conf/global_settings.py:54
203msgid "Hebrew"
204msgstr "Hebreiska"
205
206#: conf/global_settings.py:55
207msgid "Icelandic"
208msgstr "Isländska"
209
210#: conf/global_settings.py:56
211msgid "Italian"
212msgstr "Italienska"
213
214#: conf/global_settings.py:57
215msgid "Japanese"
216msgstr "Japanska"
217
218#: conf/global_settings.py:58
219msgid "Kannada"
220msgstr "Kannada"
221
222#: conf/global_settings.py:59
223msgid "Latvian"
224msgstr "Lettiska"
225
226#: conf/global_settings.py:60
227msgid "Macedonian"
228msgstr "Makedonska"
229
230#: conf/global_settings.py:61
231msgid "Dutch"
232msgstr "Holländska"
233
234#: conf/global_settings.py:62
235msgid "Norwegian"
236msgstr "Norska"
237
238#: conf/global_settings.py:63
239msgid "Polish"
240msgstr "Polska"
241
242#: conf/global_settings.py:64
243msgid "Brazilian"
244msgstr "Brasilianska"
245
246#: conf/global_settings.py:65
247msgid "Romanian"
248msgstr "Rumänska"
249
250#: conf/global_settings.py:66
251msgid "Russian"
252msgstr "Ryska"
253
254#: conf/global_settings.py:67
255msgid "Slovak"
256msgstr "Slovakiska"
257
258#: conf/global_settings.py:68
259msgid "Slovenian"
260msgstr "Slovenska"
261
262#: conf/global_settings.py:69
263msgid "Serbian"
264msgstr "Serbiska"
265
266#: conf/global_settings.py:70
267msgid "Swedish"
268msgstr "Svenska"
269
270#: conf/global_settings.py:71
271msgid "Tamil"
272msgstr "Tamil"
273
274#: conf/global_settings.py:72
275msgid "Turkish"
276msgstr "Turkiska"
277
278#: conf/global_settings.py:73
279msgid "Ukrainian"
280msgstr "Ukrainska"
281
282#: conf/global_settings.py:74
283msgid "Simplified Chinese"
284msgstr "Förenklad Kinesiska"
285
286#: conf/global_settings.py:75
287msgid "Traditional Chinese"
288msgstr "Traditionell Kinesiska"
289
290#: core/validators.py:64
291msgid "This value must contain only letters, numbers and underscores."
292msgstr "Det här värdet får bara innehålla bokstäver, tal och understräck."
293
294#: core/validators.py:68
295msgid ""
296"This value must contain only letters, numbers, underscores, dashes or "
297"slashes."
298msgstr ""
299"Det här värdet får bara innehålla bokstäver, siffror, understräck, sträck "
300"och snedsträck"
301
302#: core/validators.py:72
303msgid "This value must contain only letters, numbers, underscores or hyphens."
304msgstr "Det här värdet får bara innehålla bokstäver, siffror, understräck eller sträck ."
305
306#: core/validators.py:76
307msgid "Uppercase letters are not allowed here."
308msgstr "Stora bokstäver är inte tillåtna här."
309
310#: core/validators.py:80
311msgid "Lowercase letters are not allowed here."
312msgstr "Små bokstäver är inte tillåtna här."
313
314#: core/validators.py:87
315msgid "Enter only digits separated by commas."
316msgstr "Fyll enbart i siffror avskilda med kommatecken."
317
318#: core/validators.py:99
319msgid "Enter valid e-mail addresses separated by commas."
320msgstr "Fyll i giltiga e-postadresser avskilda med kommatecken."
321
322#: core/validators.py:103
323msgid "Please enter a valid IP address."
324msgstr "Var god fyll i en giltigt IP-adress."
325
326#: core/validators.py:107
327msgid "Empty values are not allowed here."
328msgstr "Tomma värden är inte tillåtna här."
329
330#: core/validators.py:111
331msgid "Non-numeric characters aren't allowed here."
332msgstr "Icke-numeriska tecken är inte tillåtna här."
333
334#: core/validators.py:115
335msgid "This value can't be comprised solely of digits."
336msgstr "Det här värdet kan inte enbart bestå av siffror."
337
338#: core/validators.py:120 newforms/fields.py:126
339msgid "Enter a whole number."
340msgstr "Fyll i ett heltal."
341
342#: core/validators.py:124
343msgid "Only alphabetical characters are allowed here."
344msgstr "Endast bokstäver är tillåtna här."
345
346#: core/validators.py:139
347msgid "Year must be 1900 or later."
348msgstr "Årtal måste vara 1900 eller senare."
349
350#: core/validators.py:143
351#, python-format
352msgid "Invalid date: %s."
353msgstr "Felaktigt datum: %s"
354
355#: core/validators.py:152
356msgid "Enter a valid time in HH:MM format."
357msgstr "Fyll i en giltig tid i formatet HH:MM"
358
359#: core/validators.py:161 newforms/fields.py:269
360msgid "Enter a valid e-mail address."
361msgstr "Fyll i en giltig e-postadress."
362
363#: core/validators.py:177
364msgid ""
365"Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a "
366"corrupted image."
367msgstr ""
368"Ladda upp en giltig bild. Filen du laddade upp var antingen ingen bild eller en "
369"korrupt bild."
370
371#: core/validators.py:184
372#, python-format
373msgid "The URL %s does not point to a valid image."
374msgstr "URL:en %s pekar inte på en giltig bild."
375
376#: core/validators.py:188
377#, python-format
378msgid "Phone numbers must be in XXX-XXX-XXXX format. \"%s\" is invalid."
379msgstr ""
380"Telefonnummer måste vara i det amerikanska formatet XXX-XXX-XXXX. \"%s\" är "
381"ogiltigt."
382
383#: core/validators.py:196
384#, python-format
385msgid "The URL %s does not point to a valid QuickTime video."
386msgstr "URL:en %s pekar inte på en giltig QuickTime-video."
387
388#: core/validators.py:200
389msgid "A valid URL is required."
390msgstr "En giltig URL krävs."
391
392#: core/validators.py:214
393#, python-format
394msgid ""
395"Valid HTML is required. Specific errors are:\n"
396"%s"
397msgstr ""
398"Giltig HTML krävs. Specifika fel är:\n"
399"%s"
400
401#: core/validators.py:221
402#, python-format
403msgid "Badly formed XML: %s"
404msgstr "Missformad XML: %s"
405
406#: core/validators.py:238
407#, python-format
408msgid "Invalid URL: %s"
409msgstr "Felaktig URL: %s"
410
411#: core/validators.py:243 core/validators.py:245
412#, python-format
413msgid "The URL %s is a broken link."
414msgstr "URL:en %s är en trasig länk."
415
416#: core/validators.py:251
417msgid "Enter a valid U.S. state abbreviation."
418msgstr "Fyll i en giltig förkortning för en amerikansk delstat"
419
420#: core/validators.py:265
421#, python-format
422msgid "Watch your mouth! The word %s is not allowed here."
423msgid_plural "Watch your mouth! The words %s are not allowed here."
424msgstr[0] "Akta din tunga! Ordet %s är inte tillåtet här."
425msgstr[1] "Akta din tunga! Orden %s är inte tillåtna här."
426
427#: core/validators.py:272
428#, python-format
429msgid "This field must match the '%s' field."
430msgstr "Det här fältet måste matcha fältet '%s'."
431
432#: core/validators.py:291
433msgid "Please enter something for at least one field."
434msgstr "Fyll i något i minst ett fält."
435
436#: core/validators.py:300 core/validators.py:311
437msgid "Please enter both fields or leave them both empty."
438msgstr "Fyll antingen i båda fälten, eller lämna båda tomma"
439
440#: core/validators.py:319
441#, python-format
442msgid "This field must be given if %(field)s is %(value)s"
443msgstr "Det är fältet måste anges om %(field)s är %(value)s"
444
445#: core/validators.py:332
446#, python-format
447msgid "This field must be given if %(field)s is not %(value)s"
448msgstr "Det här fältet måste anges om %(field)s inte är %(value)s"
449
450#: core/validators.py:351
451msgid "Duplicate values are not allowed."
452msgstr "Upprepade värden är inte tillåtna."
453
454#: core/validators.py:366
455#, python-format
456msgid "This value must be between %(lower)s and %(upper)s."
457msgstr "Det här värdet måste mellan %(lower)s och %(upper)s."
458
459#: core/validators.py:368
460#, python-format
461msgid "This value must be at least %s."
462msgstr "Det här värdet måste minsta vara %s."
463
464#: core/validators.py:370
465#, python-format
466msgid "This value must be no more than %s."
467msgstr "Det här värdet får inte vara mer än %s."
468
469#: core/validators.py:406
470#, python-format
471msgid "This value must be a power of %s."
472msgstr "Det här värdet måste vara en multipel av %s."
473
474#: core/validators.py:417
475msgid "Please enter a valid decimal number."
476msgstr "Fyll i ett giltigt decimaltal."
477
478#: core/validators.py:421
479#, python-format
480msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s total digit."
481msgid_plural "Please enter a valid decimal number with at most %s total digits."
482msgstr[0] "Fyll i ett giltigt decimaltal med mindre än %s siffra totalt."
483msgstr[1] "Fyll i ett giltigt decimaltal med mindre än %s siffror totalt."
484
485#: core/validators.py:424
486#, python-format
487msgid "Please enter a valid decimal number with a whole part of at most %s digit."
488msgid_plural "Please enter a valid decimal number with a whole part of at most %s digits."
489msgstr[0] "Fyll i ett giltigt decimaltal med en heltalsdel som inte är mer än %s siffra."
490msgstr[1] "Fyll i ett giltigt decimaltal med en heltalsdel som inte är mer än %s siffror."
491
492#: core/validators.py:427
493#, python-format
494msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal place."
495msgid_plural "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal places."
496msgstr[0] "Fyll i ett giltigt decimaltal med %s decimal som mest."
497msgstr[1] "Fyll i ett giltigt decimaltal med %s decimaler som mest."
498
499#: core/validators.py:437
500#, python-format
501msgid "Make sure your uploaded file is at least %s bytes big."
502msgstr "Se till att filen du laddade upp är minst %s bytes stor."
503
504#: core/validators.py:438
505#, python-format
506msgid "Make sure your uploaded file is at most %s bytes big."
507msgstr "Se till att filen du laddade upp är som mest %s bytes stor."
508
509#: core/validators.py:455
510msgid "The format for this field is wrong."
511msgstr "Formatet på det här fältet är fel."
512
513#: core/validators.py:470
514msgid "This field is invalid."
515msgstr "Det här fältet är ogiltigt."
516
517#: core/validators.py:506
518#, python-format
519msgid "Could not retrieve anything from %s."
520msgstr "Kunde inte hämta något från %s."
521
522#: core/validators.py:509
523#, python-format
524msgid "The URL %(url)s returned the invalid Content-Type header '%(contenttype)s'."
525msgstr "URL:en %(url)s returnerade den ogiltiga Content-Type headern '%(contenttype)s'"
526
527#: core/validators.py:542
528#, python-format
529msgid ""
530"Please close the unclosed %(tag)s tag from line %(line)s. (Line starts with "
531"\"%(start)s\".)"
532msgstr ""
533"Var god avsluta den oavslutade taggen %(tag)s på rad %(line)s. (Raden börjar "
534"med \"%(start)s\".)"
535
536#: core/validators.py:546
537#, python-format
538msgid ""
539"Some text starting on line %(line)s is not allowed in that context. (Line "
540"starts with \"%(start)s\".)"
541msgstr ""
542"En del text från rad %(line)s är inte tillåtet i det sammanhanget. (Raden "
543"börjar med \"%(start)s\".)"
544
545#: core/validators.py:551
546#, python-format
547msgid ""
548"\"%(attr)s\" on line %(line)s is an invalid attribute. (Line starts with \"%"
549"(start)s\".)"
550msgstr ""
551"\"%(attr)s\" på rad %(line)s är inte ett giltigt attribut. (Raden startar "
552"med \"%(start)s\".)"
553
554#: core/validators.py:556
555#, python-format
556msgid ""
557"\"<%(tag)s>\" on line %(line)s is an invalid tag. (Line starts with \"%"
558"(start)s\".)"
559msgstr ""
560"\"<%(tag)s>\" på rad %(line)s är en ogiltig tagg. (Raden börjar med \"%"
561"(start)s\".)"
562
563#: core/validators.py:560
564#, python-format
565msgid ""
566"A tag on line %(line)s is missing one or more required attributes. (Line "
567"starts with \"%(start)s\".)"
568msgstr ""
569"En tagg på rad %(line)s saknar en eller flera nödvändiga attribut. (Raden "
570"börjar med \"%(start)s\".)"
571
572#: core/validators.py:565
573#, python-format
574msgid ""
575"The \"%(attr)s\" attribute on line %(line)s has an invalid value. (Line "
576"starts with \"%(start)s\".)"
577msgstr ""
578"Attributet \"%(attr)s\" på rad %(line)s har ett ogiltigt värde. (Raden "
579"börjar med \"%(start)s\".)"
580
581#: views/generic/create_update.py:43
582#, python-format
583msgid "The %(verbose_name)s was created successfully."
584msgstr "%(verbose_name)s skapades framgångsrikt."
585
586#: views/generic/create_update.py:117
587#, python-format
588msgid "The %(verbose_name)s was updated successfully."
589msgstr " %(verbose_name)s uppdaterades framgångsrikt."
590
591#: views/generic/create_update.py:184
592#, python-format
593msgid "The %(verbose_name)s was deleted."
594msgstr "%(verbose_name)s togs bort."
595
596#: newforms/models.py:164 newforms/fields.py:360
597msgid "Select a valid choice. That choice is not one of the available choices."
598msgstr "Välj ett giltigt alternativ. Det valet finns inte bland tillgängliga alternativ."
599
600#: newforms/models.py:181 newforms/fields.py:378 newforms/fields.py:454
601msgid "Enter a list of values."
602msgstr "Fyll i en lista med värden."
603
604#: newforms/models.py:187 newforms/fields.py:387
605#, python-format
606msgid "Select a valid choice. %s is not one of the available choices."
607msgstr "Välj ett giltigt alternativ. '%s' finns inte bland tillgängliga alternativ."
608
609#: newforms/fields.py:101 newforms/fields.py:254
610#, python-format
611msgid "Ensure this value has at most %d characters."
612msgstr "Se till att din text inte har mer än %d tecken."
613
614#: newforms/fields.py:103 newforms/fields.py:256
615#, python-format
616msgid "Ensure this value has at least %d characters."
617msgstr "Se till att din text har minst %d tecken."
618
619#: newforms/fields.py:128
620#, python-format
621msgid "Ensure this value is less than or equal to %s."
622msgstr "Se till att detta värdet är mindre än eller lika med %s."
623
624#: newforms/fields.py:130
625#, python-format
626msgid "Ensure this value is greater than or equal to %s."
627msgstr "Se till att detta värde är större eller lika med %s."
628
629#: newforms/fields.py:163
630msgid "Enter a valid date."
631msgstr "Fyll i ett giltigt datum."
632
633#: newforms/fields.py:190
634msgid "Enter a valid time."
635msgstr "Fyll i en giltig tid."
636
637#: newforms/fields.py:226
638msgid "Enter a valid date/time."
639msgstr "Fyll i ett giltigt datum/tid."
640
641#: newforms/fields.py:240
642msgid "Enter a valid value."
643msgstr "Fyll i ett giltigt värde."
644
645#: newforms/fields.py:287 newforms/fields.py:309
646msgid "Enter a valid URL."
647msgstr "Fyll i ett giltigt URL."
648
649#: newforms/fields.py:311
650msgid "This URL appears to be a broken link."
651msgstr "Detta URL verkar vara en trasig länk."
652
653#: contrib/contenttypes/models.py:26
654msgid "python model class name"
655msgstr "python model class namn"
656
657#: contrib/contenttypes/models.py:29
658msgid "content type"
659msgstr "innehållstyp"
660
661#: contrib/contenttypes/models.py:30
662msgid "content types"
663msgstr "innehållstyper"
664
665#: contrib/auth/views.py:39
666msgid "Logged out"
667msgstr "Utloggad"
668
669#: contrib/auth/models.py:38 contrib/auth/models.py:57
670msgid "name"
671msgstr "namn"
672
673#: contrib/auth/models.py:40
674msgid "codename"
675msgstr "kodnamn"
676
677#: contrib/auth/models.py:42
678msgid "permission"
679msgstr "rättighet"
680
681#: contrib/auth/models.py:43 contrib/auth/models.py:58
682msgid "permissions"
683msgstr "rättigheter"
684
685#: contrib/auth/models.py:60
686msgid "group"
687msgstr "grupp"
688
689#: contrib/auth/models.py:61 contrib/auth/models.py:100
690msgid "groups"
691msgstr "grupper"
692
693#: contrib/auth/models.py:90
694msgid "username"
695msgstr "användarnamn"
696
697#: contrib/auth/models.py:90
698msgid ""
699"Required. 30 characters or fewer. Alphanumeric characters only (letters, "
700"digits and underscores)."
701msgstr "Obligatorisk. 30 tecken eller mindre. Endast bokstäver, siffror eller understräck."
702
703#: contrib/auth/models.py:91
704msgid "first name"
705msgstr "förnamn"
706
707#: contrib/auth/models.py:92
708msgid "last name"
709msgstr "efternamn"
710
711#: contrib/auth/models.py:93
712msgid "e-mail address"
713msgstr "e-postadress"
714
715#: contrib/auth/models.py:94
716msgid "password"
717msgstr "lösenord"
718
719#: contrib/auth/models.py:94
720msgid ""
721"Use '[algo]$[salt]$[hexdigest]' or use the <a href=\"password/\">change "
722"password form</a>."
723msgstr "Använd '[algo]$[salt]$[hexdigest]' eller använd <a href=\"password/\">Ändra lösenord</a>."
724
725#: contrib/auth/models.py:95
726msgid "staff status"
727msgstr "personalstatus"
728
729#: contrib/auth/models.py:95
730msgid "Designates whether the user can log into this admin site."
731msgstr "Avgör om användaren kan logga in till den här administrationssidan."
732
733#: contrib/auth/models.py:96
734msgid "active"
735msgstr "aktiv"
736
737#: contrib/auth/models.py:96
738msgid ""
739"Designates whether this user can log into the Django admin. Unselect this "
740"instead of deleting accounts."
741msgstr ""
742"Avgör om användaren kan logga in till Django admin. Av-markera denna "
743"istället för att ta bort konton."
744
745#: contrib/auth/models.py:97
746msgid "superuser status"
747msgstr "superanvändare"
748
749#: contrib/auth/models.py:97
750msgid ""
751"Designates that this user has all permissions without explicitly assigning "
752"them."
753msgstr ""
754"Bestämmer att användaren har alla rättigheter utan att uttryckligen tilldela "
755"dem"
756
757#: contrib/auth/models.py:98
758msgid "last login"
759msgstr "senaste inloggning"
760
761#: contrib/auth/models.py:99
762msgid "date joined"
763msgstr "registreringsdatum"
764
765#: contrib/auth/models.py:101
766msgid ""
767"In addition to the permissions manually assigned, this user will also get "
768"all permissions granted to each group he/she is in."
769msgstr ""
770"Förutom de rättigheterna som utdelas manuellt så kommer användaren dessutom "
771"få samma rättigheter som de grupper där han/hon är medlem."
772
773#: contrib/auth/models.py:102
774msgid "user permissions"
775msgstr "användarättigheter"
776
777#: contrib/auth/models.py:105
778msgid "user"
779msgstr "användare"
780
781#: contrib/auth/models.py:106
782msgid "users"
783msgstr "användare"
784
785#: contrib/auth/models.py:111
786msgid "Personal info"
787msgstr "Personlig information"
788
789#: contrib/auth/models.py:112
790msgid "Permissions"
791msgstr "Rättigheter"
792
793#: contrib/auth/models.py:113
794msgid "Important dates"
795msgstr "Viktiga datum"
796
797#: contrib/auth/models.py:114
798msgid "Groups"
799msgstr "Grupper"
800
801#: contrib/auth/models.py:258
802msgid "message"
803msgstr "meddelande"
804
805#: contrib/auth/forms.py:17 contrib/auth/forms.py:138
806msgid "The two password fields didn't match."
807msgstr "De båda lösenorden stämde inte överens."
808
809#: contrib/auth/forms.py:25
810msgid "A user with that username already exists."
811msgstr "En användare med det användarnamnet finns redan."
812
813#: contrib/auth/forms.py:53
814msgid ""
815"Your Web browser doesn't appear to have cookies enabled. Cookies are "
816"required for logging in."
817msgstr ""
818"Din webläsare verkar inte stödja cookies. Cookie behövs för att kunna logga "
819"in."
820
821#: contrib/auth/forms.py:60 contrib/admin/views/decorators.py:10
822msgid ""
823"Please enter a correct username and password. Note that both fields are case-"
824"sensitive."
825msgstr ""
826"V.G. ange ett korrekt användarnamn och lösenord. Notera att båda fält är "
827"skiftlägeskänsliga."
828
829#: contrib/auth/forms.py:62
830msgid "This account is inactive."
831msgstr "Detta konto är inaktivt."
832
833#: contrib/auth/forms.py:85
834msgid ""
835"That e-mail address doesn't have an associated user account. Are you sure "
836"you've registered?"
837msgstr ""
838"Den e-postadressen har inte något konto associerat med sig. Är du säker på "
839"att du har registrerat dig?"
840
841#: contrib/auth/forms.py:117
842msgid "The two 'new password' fields didn't match."
843msgstr "De båda nya lösenordsfälten stämde inte överens."
844
845#: contrib/auth/forms.py:124
846msgid "Your old password was entered incorrectly. Please enter it again."
847msgstr "Ditt gamla lösenord var felaktigt ifyllt. Var vänlig fyll i det igen"
848
849#: contrib/redirects/models.py:7
850msgid "redirect from"
851msgstr "vidarebefordra från"
852
853#: contrib/redirects/models.py:8
854msgid ""
855"This should be an absolute path, excluding the domain name. Example: '/"
856"events/search/'."
857msgstr ""
858"Det här bör vara en absolut sökväg, förutom domännamnet. Exempel: '/"
859"handelser/sok/'."
860
861#: contrib/redirects/models.py:9
862msgid "redirect to"
863msgstr "vidarebefordra till"
864
865#: contrib/redirects/models.py:10
866msgid ""
867"This can be either an absolute path (as above) or a full URL starting with "
868"'http://'."
869msgstr ""
870"Detta kan vara antingen en absolut sökväg (som ovan), eller en komplett "
871"URL som börjar med 'http://'."
872
873#: contrib/redirects/models.py:13
874msgid "redirect"
875msgstr "vidarebefordra"
876
877#: contrib/redirects/models.py:14
878msgid "redirects"
879msgstr "vidarebefordringar"
880
881#: contrib/comments/models.py:67 contrib/comments/models.py:166
882msgid "object ID"
883msgstr "objektets ID"
884
885#: contrib/comments/models.py:68
886msgid "headline"
887msgstr "rubrik"
888
889#: contrib/comments/models.py:69 contrib/comments/models.py:90
890#: contrib/comments/models.py:167
891msgid "comment"
892msgstr "kommentar"
893
894#: contrib/comments/models.py:70
895msgid "rating #1"
896msgstr "betyg #1"
897
898#: contrib/comments/models.py:71
899msgid "rating #2"
900msgstr "betyg #2"
901
902#: contrib/comments/models.py:72
903msgid "rating #3"
904msgstr "betyg #3"
905
906#: contrib/comments/models.py:73
907msgid "rating #4"
908msgstr "betyg #4"
909
910#: contrib/comments/models.py:74
911msgid "rating #5"
912msgstr "betyg #5"
913
914#: contrib/comments/models.py:75
915msgid "rating #6"
916msgstr "betyg #6"
917
918#: contrib/comments/models.py:76
919msgid "rating #7"
920msgstr "betyg #7"
921
922#: contrib/comments/models.py:77
923msgid "rating #8"
924msgstr "betyg #8"
925
926#: contrib/comments/models.py:82
927msgid "is valid rating"
928msgstr "är ett giltigt betyg"
929
930#: contrib/comments/models.py:83 contrib/comments/models.py:169
931msgid "date/time submitted"
932msgstr "datum/tid postat"
933
934#: contrib/comments/models.py:84 contrib/comments/models.py:170
935msgid "is public"
936msgstr "är offentligt"
937
938#: contrib/comments/models.py:85 contrib/admin/views/doc.py:304
939msgid "IP address"
940msgstr "IP-adress"
941
942#: contrib/comments/models.py:86
943msgid "is removed"
944msgstr "är borttaget"
945
946#: contrib/comments/models.py:86
947msgid ""
948"Check this box if the comment is inappropriate. A \"This comment has been "
949"removed\" message will be displayed instead."
950msgstr ""
951"Bocka för den här rutan om kommentaren är olämplig. Ett \"Den här "
952"kommentaren har tagits bort\"-meddelande kommer visas istället"
953
954#: contrib/comments/models.py:91
955msgid "comments"
956msgstr "kommentarer"
957
958#: contrib/comments/models.py:131 contrib/comments/models.py:207
959msgid "Content object"
960msgstr "Innehållsobjekt"
961
962#: contrib/comments/models.py:159
963#, python-format
964msgid ""
965"Posted by %(user)s at %(date)s\n"
966"\n"
967"%(comment)s\n"
968"\n"
969"http://%(domain)s%(url)s"
970msgstr ""
971"Postat av %(user)s %(date)s\n"
972"\n"
973"%(comment)s\n"
974"\n"
975"http://%(domain)s%(url)s"
976
977#: contrib/comments/models.py:168
978msgid "person's name"
979msgstr "personens namn"
980
981#: contrib/comments/models.py:171
982msgid "ip address"
983msgstr "IP-adress"
984
985#: contrib/comments/models.py:173
986msgid "approved by staff"
987msgstr "godkänd av personal"
988
989#: contrib/comments/models.py:176
990msgid "free comment"
991msgstr "fri kommentar"
992
993#: contrib/comments/models.py:177
994msgid "free comments"
995msgstr "fria kommentarer"
996
997#: contrib/comments/models.py:233
998msgid "score"
999msgstr "poäng"
1000
1001#: contrib/comments/models.py:234
1002msgid "score date"
1003msgstr "poängdatum"
1004
1005#: contrib/comments/models.py:237
1006msgid "karma score"
1007msgstr "karmapoäng"
1008
1009#: contrib/comments/models.py:238
1010msgid "karma scores"
1011msgstr "karmapoäng"
1012
1013#: contrib/comments/models.py:242
1014#, python-format
1015msgid "%(score)d rating by %(user)s"
1016msgstr "Betyget %(score)d av %(user)s"
1017
1018#: contrib/comments/models.py:258
1019#, python-format
1020msgid ""
1021"This comment was flagged by %(user)s:\n"
1022"\n"
1023"%(text)s"
1024msgstr ""
1025"Den här kommentaren flaggades av %(user)s:\n"
1026"\n"
1027"%(text)s"
1028
1029#: contrib/comments/models.py:265
1030msgid "flag date"
1031msgstr "flaggdatum"
1032
1033#: contrib/comments/models.py:268
1034msgid "user flag"
1035msgstr "användares flagga"
1036
1037#: contrib/comments/models.py:269
1038msgid "user flags"
1039msgstr "användares flaggor"
1040
1041#: contrib/comments/models.py:273
1042#, python-format
1043msgid "Flag by %r"
1044msgstr "Flaggad av %r"
1045
1046#: contrib/comments/models.py:278
1047msgid "deletion date"
1048msgstr "borttagnings-datum"
1049
1050#: contrib/comments/models.py:280
1051msgid "moderator deletion"
1052msgstr "moderator-borttagning"
1053
1054#: contrib/comments/models.py:281
1055msgid "moderator deletions"
1056msgstr "moderator-borttagningar"
1057
1058#: contrib/comments/models.py:285
1059#, python-format
1060msgid "Moderator deletion by %r"
1061msgstr "Moderator-borttagning av %r"
1062
1063#: contrib/comments/views/karma.py:19
1064msgid "Anonymous users cannot vote"
1065msgstr "Anonyma användare kan inte rösta"
1066
1067#: contrib/comments/views/karma.py:23
1068msgid "Invalid comment ID"
1069msgstr "Ogiltig kommentaridentifikation"
1070
1071#: contrib/comments/views/karma.py:25
1072msgid "No voting for yourself"
1073msgstr "Du får inte rösta på dig själv"
1074
1075#: contrib/comments/views/comments.py:27
1076msgid "This rating is required because you've entered at least one other rating."
1077msgstr "Det här betyget krävs eftersom du har fyllt i minst ett annat betyg."
1078
1079#: contrib/comments/views/comments.py:111
1080#, python-format
1081msgid ""
1082"This comment was posted by a user who has posted fewer than %(count)s "
1083"comment:\n"
1084"\n"
1085"%(text)s"
1086msgid_plural ""
1087"This comment was posted by a user who has posted fewer than %(count)s "
1088"comments:\n"
1089"\n"
1090"%(text)s"
1091msgstr[0] ""
1092"Den här kommentaren postades av en användare som har postat mindre än "
1093"%(count)s kommentar:\n"
1094"\n"
1095"%(text)s"
1096msgstr[1] ""
1097"Den här kommentaren postades av en användare som har postat mindre än "
1098"%(count)s kommentarer:\n"
1099"\n"
1100"%(text)s"
1101
1102#: contrib/comments/views/comments.py:116
1103#, python-format
1104msgid ""
1105"This comment was posted by a sketchy user:\n"
1106"\n"
1107"%(text)s"
1108msgstr ""
1109"Den här kommentaren postades av en oseriös användare:\n"
1110"\n"
1111"%(text)s"
1112
1113#: contrib/comments/views/comments.py:188
1114#: contrib/comments/views/comments.py:280
1115msgid "Only POSTs are allowed"
1116msgstr "Endast POSTningar är tillåtna"
1117
1118#: contrib/comments/views/comments.py:192
1119#: contrib/comments/views/comments.py:284
1120msgid "One or more of the required fields wasn't submitted"
1121msgstr "Ett eller flera av de obligatoriska fälten var inte ifyllda"
1122
1123#: contrib/comments/views/comments.py:196
1124#: contrib/comments/views/comments.py:286
1125msgid "Somebody tampered with the comment form (security violation)"
1126msgstr "Någon fifflade med kommentarformuläret (säkerhetsbrott)"
1127
1128#: contrib/comments/views/comments.py:206
1129#: contrib/comments/views/comments.py:292
1130msgid ""
1131"The comment form had an invalid 'target' parameter -- the object ID was "
1132"invalid"
1133msgstr ""
1134"Kommentars-formuläret har en ogiltig 'target'-parameter -- objektets ID är "
1135"ogiltigt"
1136
1137#: contrib/comments/views/comments.py:257
1138#: contrib/comments/views/comments.py:321
1139msgid "The comment form didn't provide either 'preview' or 'post'"
1140msgstr "Kommentars-formuläret skickade varken 'förhandsgranska' eller 'post'"
1141
1142#: contrib/comments/templates/comments/freeform.html:4
1143msgid "Your name:"
1144msgstr "Ditt namn:"
1145
1146#: contrib/comments/templates/comments/freeform.html:5
1147#: contrib/comments/templates/comments/form.html:28
1148msgid "Comment:"
1149msgstr "Kommentar:"
1150
1151#: contrib/comments/templates/comments/freeform.html:10
1152#: contrib/comments/templates/comments/form.html:35
1153msgid "Preview comment"
1154msgstr "Förhandsgranska kommentar"
1155
1156#: contrib/comments/templates/comments/form.html:6
1157#: contrib/comments/templates/comments/form.html:8
1158#: contrib/admin/templates/admin/login.html:17
1159msgid "Username:"
1160msgstr "Användarnamn:"
1161
1162#: contrib/comments/templates/comments/form.html:6
1163#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:3
1164#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:5
1165#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:10
1166#: contrib/admin/templates/admin/base.html:25
1167#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:3
1168#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:9
1169#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:3
1170#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
1171#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:4
1172#: contrib/admin/templates/admin_doc/view_detail.html:4
1173#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_tag_index.html:5
1174#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_detail.html:4
1175#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_filter_index.html:5
1176#: contrib/admin/templates/admin_doc/missing_docutils.html:4
1177#: contrib/admin/templates/admin_doc/view_index.html:5
1178#: contrib/admin/templates/admin_doc/model_detail.html:3
1179#: contrib/admin/templates/admin_doc/index.html:4
1180#: contrib/admin/templates/admin_doc/model_index.html:5
1181msgid "Log out"
1182msgstr "Logga ut"
1183
1184#: contrib/comments/templates/comments/form.html:8
1185#: contrib/admin/templates/admin/login.html:20
1186msgid "Password:"
1187msgstr "Lösenord:"
1188
1189#: contrib/comments/templates/comments/form.html:8
1190msgid "Forgotten your password?"
1191msgstr "Glömt ditt lösenord?"
1192
1193#: contrib/comments/templates/comments/form.html:12
1194msgid "Ratings"
1195msgstr "Betyg"
1196
1197#: contrib/comments/templates/comments/form.html:12
1198#: contrib/comments/templates/comments/form.html:23
1199msgid "Required"
1200msgstr "Obligatorisk"
1201
1202#: contrib/comments/templates/comments/form.html:12
1203#: contrib/comments/templates/comments/form.html:23
1204msgid "Optional"
1205msgstr "Valfri"
1206
1207#: contrib/comments/templates/comments/form.html:23
1208msgid "Post a photo"
1209msgstr "Lägg till foto"
1210
1211#: contrib/flatpages/models.py:7 contrib/admin/views/doc.py:315
1212msgid "URL"
1213msgstr "URL"
1214
1215#: contrib/flatpages/models.py:8
1216msgid "Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
1217msgstr "Exempel: '/om/kontakt/'. Se till att ha inledande och avslutande snedsträck."
1218
1219#: contrib/flatpages/models.py:9
1220msgid "title"
1221msgstr "titel"
1222
1223#: contrib/flatpages/models.py:10
1224msgid "content"
1225msgstr "innehåll"
1226
1227#: contrib/flatpages/models.py:11
1228msgid "enable comments"
1229msgstr "aktivera kommentarer"
1230
1231#: contrib/flatpages/models.py:12
1232msgid "template name"
1233msgstr "mallnamn"
1234
1235#: contrib/flatpages/models.py:13
1236msgid ""
1237"Example: 'flatpages/contact_page.html'. If this isn't provided, the system "
1238"will use 'flatpages/default.html'."
1239msgstr ""
1240"Exempel: 'sidor/kontaktsida.html'. Om det här inte fylls i kommer systemet "
1241"att använda 'sidor/default.html'."
1242
1243#: contrib/flatpages/models.py:14
1244msgid "registration required"
1245msgstr "registrering krävs"
1246
1247#: contrib/flatpages/models.py:14
1248msgid "If this is checked, only logged-in users will be able to view the page."
1249msgstr "Om det här bockas i kommer endast inloggade användare att kunna visa sidan"
1250
1251#: contrib/flatpages/models.py:18
1252msgid "flat page"
1253msgstr "flatsida"
1254
1255#: contrib/flatpages/models.py:19
1256msgid "flat pages"
1257msgstr "flatsidor"
1258
1259#: contrib/sessions/models.py:51
1260msgid "session key"
1261msgstr "sessionsnyckel"
1262
1263#: contrib/sessions/models.py:52
1264msgid "session data"
1265msgstr "sessionsdata"
1266
1267#: contrib/sessions/models.py:53
1268msgid "expire date"
1269msgstr "utgångsdatum"
1270
1271#: contrib/sessions/models.py:57
1272msgid "session"
1273msgstr "session"
1274
1275#: contrib/sessions/models.py:58
1276msgid "sessions"
1277msgstr "sessioner"
1278
1279#: contrib/sites/models.py:10
1280msgid "domain name"
1281msgstr "domännamn"
1282
1283#: contrib/sites/models.py:11
1284msgid "display name"
1285msgstr "visat namn"
1286
1287#: contrib/sites/models.py:15
1288msgid "site"
1289msgstr "sida"
1290
1291#: contrib/sites/models.py:16
1292msgid "sites"
1293msgstr "sidor"
1294
1295#: contrib/admin/filterspecs.py:40
1296#, python-format
1297msgid ""
1298"<h3>By %s:</h3>\n"
1299"<ul>\n"
1300msgstr ""
1301"<h3>Av %s:</h3>\n"
1302"<ul>\n"
1303
1304#: contrib/admin/filterspecs.py:70 contrib/admin/filterspecs.py:88
1305#: contrib/admin/filterspecs.py:143 contrib/admin/filterspecs.py:169
1306msgid "All"
1307msgstr "Alla"
1308
1309#: contrib/admin/filterspecs.py:109
1310msgid "Any date"
1311msgstr "Alla datum"
1312
1313#: contrib/admin/filterspecs.py:110
1314msgid "Today"
1315msgstr "Idag"
1316
1317#: contrib/admin/filterspecs.py:113
1318msgid "Past 7 days"
1319msgstr "Senaste 7 dagarna"
1320
1321#: contrib/admin/filterspecs.py:115
1322msgid "This month"
1323msgstr "Den här månaden"
1324
1325#: contrib/admin/filterspecs.py:117
1326msgid "This year"
1327msgstr "Det här året"
1328
1329#: contrib/admin/models.py:16
1330msgid "action time"
1331msgstr "händelsetid"
1332
1333#: contrib/admin/models.py:19
1334msgid "object id"
1335msgstr "objektets id"
1336
1337#: contrib/admin/models.py:20
1338msgid "object repr"
1339msgstr "objektets beskrivning"
1340
1341#: contrib/admin/models.py:21
1342msgid "action flag"
1343msgstr "händelseflagga"
1344
1345#: contrib/admin/models.py:22
1346msgid "change message"
1347msgstr "ändra meddelande"
1348
1349#: contrib/admin/models.py:25
1350msgid "log entry"
1351msgstr "loggpost"
1352
1353#: contrib/admin/models.py:26
1354msgid "log entries"
1355msgstr "loggposter"
1356
1357#: contrib/admin/templatetags/admin_list.py:247
1358msgid "All dates"
1359msgstr "Alla datum"
1360
1361#: contrib/admin/views/decorators.py:24
1362#: contrib/admin/templates/admin/login.html:25
1363msgid "Log in"
1364msgstr "Logga in"
1365
1366#: contrib/admin/views/decorators.py:62
1367msgid ""
1368"Please log in again, because your session has expired. Don't worry: Your "
1369"submission has been saved."
1370msgstr ""
1371"V.G. logga in igen, eftersom din session har tagit slut. Oroa dig inte: ditt "
1372"bidrag har sparats."
1373
1374#: contrib/admin/views/decorators.py:69
1375msgid ""
1376"Looks like your browser isn't configured to accept cookies. Please enable "
1377"cookies, reload this page, and try again."
1378msgstr ""
1379"Det ser ut som om din webläsare inte är konfigurerad att acceptera cookies. "
1380"Aktivera cookies, ladda om den här sidan, och försök igen."
1381
1382#: contrib/admin/views/decorators.py:83
1383msgid "Usernames cannot contain the '@' character."
1384msgstr "Användarnamn kan inte innehålla tecknet '@'."
1385
1386#: contrib/admin/views/decorators.py:85
1387#, python-format
1388msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
1389msgstr "Din e-postadress är inte ditt användarnamn. Försök med '%s' istället."
1390
1391#: contrib/admin/views/auth.py:19 contrib/admin/views/main.py:257
1392#, python-format
1393msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully."
1394msgstr "%(name)set \"%(obj)s\" lades till."
1395
1396#: contrib/admin/views/auth.py:24 contrib/admin/views/main.py:261
1397#: contrib/admin/views/main.py:347
1398msgid "You may edit it again below."
1399msgstr "Du kan ändra det igen här under."
1400
1401#: contrib/admin/views/auth.py:30
1402msgid "Add user"
1403msgstr "Lägg till användare"
1404
1405#: contrib/admin/views/auth.py:57
1406msgid "Password changed successfully."
1407msgstr "Lösenordet ändrades framgångsrikt."
1408
1409#: contrib/admin/views/auth.py:64
1410#, python-format
1411msgid "Change password: %s"
1412msgstr "Ändra lösenord: %s"
1413
1414#: contrib/admin/views/main.py:223
1415msgid "Site administration"
1416msgstr "Administration"
1417
1418#: contrib/admin/views/main.py:271 contrib/admin/views/main.py:356
1419#, python-format
1420msgid "You may add another %s below."
1421msgstr "Du kan lägga till en till %s här under."
1422
1423#: contrib/admin/views/main.py:289
1424#, python-format
1425msgid "Add %s"
1426msgstr "Lägg till %s"
1427
1428#: contrib/admin/views/main.py:335
1429#, python-format
1430msgid "Added %s."
1431msgstr "Lade till %s."
1432
1433#: contrib/admin/views/main.py:337
1434#, python-format
1435msgid "Changed %s."
1436msgstr "Ändrade %s."
1437
1438#: contrib/admin/views/main.py:339
1439#, python-format
1440msgid "Deleted %s."
1441msgstr "Tog bort %s."
1442
1443#: contrib/admin/views/main.py:342
1444msgid "No fields changed."
1445msgstr "Inga fält ändrade."
1446
1447#: contrib/admin/views/main.py:345
1448#, python-format
1449msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was changed successfully."
1450msgstr "%(name)set \"%(obj)s\" ändrades."
1451
1452#: contrib/admin/views/main.py:353
1453#, python-format
1454msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
1455msgstr "%(name)set \"%(obj)s\" lades till. Du kan ändra det igen här under."
1456
1457#: contrib/admin/views/main.py:391
1458#, python-format
1459msgid "Change %s"
1460msgstr "Ändra %s"
1461
1462#: contrib/admin/views/main.py:476
1463#, python-format
1464msgid "One or more %(fieldname)s in %(name)s: %(obj)s"
1465msgstr "Ett eller flera %(fieldname)s i %(name)s: %(obj)s"
1466
1467#: contrib/admin/views/main.py:481
1468#, python-format
1469msgid "One or more %(fieldname)s in %(name)s:"
1470msgstr "Ett eller flera %(fieldname)s i %(name)s:"
1471
1472#: contrib/admin/views/main.py:514
1473#, python-format
1474msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was deleted successfully."
1475msgstr "%(name)set \"%(obj)s\" togs bort."
1476
1477#: contrib/admin/views/main.py:517
1478msgid "Are you sure?"
1479msgstr "Är du säker?"
1480
1481#: contrib/admin/views/main.py:539
1482#, python-format
1483msgid "Change history: %s"
1484msgstr "Ändra historien: %s"
1485
1486#: contrib/admin/views/main.py:573
1487#, python-format
1488msgid "Select %s"
1489msgstr "Välj %s"
1490
1491#: contrib/admin/views/main.py:573
1492#, python-format
1493msgid "Select %s to change"
1494msgstr "Välj %s att ändra"
1495
1496#: contrib/admin/views/main.py:768
1497msgid "Database error"
1498msgstr "Databas fel"
1499
1500#: contrib/admin/views/doc.py:46 contrib/admin/views/doc.py:48
1501#: contrib/admin/views/doc.py:50
1502msgid "tag:"
1503msgstr "tagg:"
1504
1505#: contrib/admin/views/doc.py:77 contrib/admin/views/doc.py:79
1506#: contrib/admin/views/doc.py:81
1507msgid "filter:"
1508msgstr "filter:"
1509
1510#: contrib/admin/views/doc.py:135 contrib/admin/views/doc.py:137
1511#: contrib/admin/views/doc.py:139
1512msgid "view:"
1513msgstr "Vy:"
1514
1515#: contrib/admin/views/doc.py:164
1516#, python-format
1517msgid "App %r not found"
1518msgstr "Applikation %r hittades inte"
1519
1520#: contrib/admin/views/doc.py:171
1521#, python-format
1522msgid "Model %(model_name)r not found in app %(app_label)r"
1523msgstr "Modellen %(model_name)r hittades inte i applikation %(app_label)r"
1524
1525#: contrib/admin/views/doc.py:183
1526#, python-format
1527msgid "the related `%(app_label)s.%(data_type)s` object"
1528msgstr "Det sammalänkade `%(app_label)s.%(data_type)s` objektet"
1529
1530#: contrib/admin/views/doc.py:183 contrib/admin/views/doc.py:205
1531#: contrib/admin/views/doc.py:219 contrib/admin/views/doc.py:224
1532msgid "model:"
1533msgstr "modell:"
1534
1535#: contrib/admin/views/doc.py:214
1536#, python-format
1537msgid "related `%(app_label)s.%(object_name)s` objects"
1538msgstr "sammanlänkade `%(app_label)s.%(object_name)s` objekt"
1539
1540#: contrib/admin/views/doc.py:219
1541#, python-format
1542msgid "all %s"
1543msgstr "alla %s"
1544
1545#: contrib/admin/views/doc.py:224
1546#, python-format
1547msgid "number of %s"
1548msgstr "antal %s"
1549
1550#: contrib/admin/views/doc.py:229
1551#, python-format
1552msgid "Fields on %s objects"
1553msgstr "Fält på %s objekt"
1554
1555#: contrib/admin/views/doc.py:291 contrib/admin/views/doc.py:301
1556#: contrib/admin/views/doc.py:303 contrib/admin/views/doc.py:309
1557#: contrib/admin/views/doc.py:310 contrib/admin/views/doc.py:312
1558msgid "Integer"
1559msgstr "Heltal"
1560
1561#: contrib/admin/views/doc.py:292
1562msgid "Boolean (Either True or False)"
1563msgstr "Boolesk (antingen Sann eller Falsk)"
1564
1565#: contrib/admin/views/doc.py:293 contrib/admin/views/doc.py:311
1566#, python-format
1567msgid "String (up to %(maxlength)s)"
1568msgstr "Sträng (upp till %(maxlength)s)"
1569
1570#: contrib/admin/views/doc.py:294
1571msgid "Comma-separated integers"
1572msgstr "Komma-separerade heltal"
1573
1574#: contrib/admin/views/doc.py:295
1575msgid "Date (without time)"
1576msgstr "Datum (utan tid)"
1577
1578#: contrib/admin/views/doc.py:296
1579msgid "Date (with time)"
1580msgstr "Datum (med tid)"
1581
1582#: contrib/admin/views/doc.py:297
1583msgid "E-mail address"
1584msgstr "E-postadress:"
1585
1586#: contrib/admin/views/doc.py:298 contrib/admin/views/doc.py:299
1587#: contrib/admin/views/doc.py:302
1588msgid "File path"
1589msgstr "Sökväg"
1590
1591#: contrib/admin/views/doc.py:300
1592msgid "Decimal number"
1593msgstr "Decimaltal"
1594
1595#: contrib/admin/views/doc.py:306
1596msgid "Boolean (Either True, False or None)"
1597msgstr "Boolesk (antingen Sann, Falsk eller Inget)"
1598
1599#: contrib/admin/views/doc.py:307
1600msgid "Relation to parent model"
1601msgstr "Relation till förälder modell"
1602
1603#: contrib/admin/views/doc.py:308
1604msgid "Phone number"
1605msgstr "Telefonnummer"
1606
1607#: contrib/admin/views/doc.py:313
1608msgid "Text"
1609msgstr "Text"
1610
1611#: contrib/admin/views/doc.py:314
1612msgid "Time"
1613msgstr "Tid"
1614
1615#: contrib/admin/views/doc.py:316
1616msgid "U.S. state (two uppercase letters)"
1617msgstr "Stat i USA (två stora bokstäver)"
1618
1619#: contrib/admin/views/doc.py:317
1620msgid "XML text"
1621msgstr "XML-text"
1622
1623#: contrib/admin/views/doc.py:343
1624#, python-format
1625msgid "%s does not appear to be a urlpattern object"
1626msgstr "%s verkar inte vara ett urlmönster-objekt"
1627
1628#: contrib/admin/templates/widget/file.html:2
1629msgid "Currently:"
1630msgstr "Nuvarande:"
1631
1632#: contrib/admin/templates/widget/file.html:3
1633msgid "Change:"
1634msgstr "Ändra:"
1635
1636#: contrib/admin/templates/widget/date_time.html:3
1637msgid "Date:"
1638msgstr "Datum:"
1639
1640#: contrib/admin/templates/widget/date_time.html:4
1641msgid "Time:"
1642msgstr "Tid:"
1643
1644#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:3
1645#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:5
1646#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:10
1647#: contrib/admin/templates/admin/base.html:25
1648#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:3
1649#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:9
1650#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:3
1651#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
1652#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
1653msgid "Documentation"
1654msgstr "Dokumentation"
1655
1656#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:3
1657#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:5
1658#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:10
1659#: contrib/admin/templates/admin/base.html:25
1660#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:3
1661#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:9
1662#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:15
1663#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:46
1664#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:3
1665#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
1666#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:4
1667#: contrib/admin/templates/admin_doc/view_detail.html:4
1668#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_tag_index.html:5
1669#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_detail.html:4
1670#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_filter_index.html:5
1671#: contrib/admin/templates/admin_doc/missing_docutils.html:4
1672#: contrib/admin/templates/admin_doc/view_index.html:5
1673#: contrib/admin/templates/admin_doc/model_detail.html:3
1674#: contrib/admin/templates/admin_doc/index.html:4
1675#: contrib/admin/templates/admin_doc/model_index.html:5
1676msgid "Change password"
1677msgstr "Ändra lösenord"
1678
1679#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
1680#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:6
1681#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
1682#: contrib/admin/templates/admin/invalid_setup.html:4
1683#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:13
1684#: contrib/admin/templates/admin/base.html:30
1685#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:6
1686#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:12
1687#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
1688#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
1689#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:4
1690#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
1691#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
1692#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
1693msgid "Home"
1694msgstr "Hem"
1695
1696#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
1697#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:21
1698msgid "History"
1699msgstr "Historik"
1700
1701#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:18
1702msgid "Date/time"
1703msgstr "Datum/tid"
1704
1705#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:19
1706msgid "User"
1707msgstr "Användare"
1708
1709#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:20
1710msgid "Action"
1711msgstr "Händelse"
1712
1713#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:26
1714msgid "DATE_WITH_TIME_FULL"
1715msgstr "D j F Y, H:i:s"
1716
1717#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:36
1718msgid ""
1719"This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this "
1720"admin site."
1721msgstr ""
1722"Det här objektet har ingen ändringshistorik. Det lades antagligen inte till "
1723"i den här admin-sidan"
1724
1725#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:12
1726#, python-format
1727msgid "Add %(name)s"
1728msgstr "Lägg till %(name)s"
1729
1730#: contrib/admin/templates/admin/filter.html:2
1731#, python-format
1732msgid " By %(filter_title)s "
1733msgstr " Av %(filter_title)s "
1734
1735#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
1736msgid "Server error"
1737msgstr "Serverfel"
1738
1739#: contrib/admin/templates/admin/500.html:6
1740msgid "Server error (500)"
1741msgstr "Serverfel (500)"
1742
1743#: contrib/admin/templates/admin/500.html:9
1744msgid "Server Error <em>(500)</em>"
1745msgstr "Serverfel <em>(500)</em>"
1746
1747#: contrib/admin/templates/admin/500.html:10
1748msgid ""
1749"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
1750"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
1751msgstr ""
1752"Ett fel har uppstått. Administratören har meddelats via e-post och "
1753"felet bör åtgärdas snart. Tack för ditt tålamod."
1754
1755#: contrib/admin/templates/admin/invalid_setup.html:8
1756msgid ""
1757"Something's wrong with your database installation. Make sure the appropriate "
1758"database tables have been created, and make sure the database is readable by "
1759"the appropriate user."
1760msgstr ""
1761"Någonting är fel med din databasinstallation. Se till att de rätta tabellerna har "
1762"skapats och att databasen är läsbar av rätt användare."
1763
1764#: contrib/admin/templates/admin/search_form.html:8
1765msgid "Go"
1766msgstr "Utför"
1767
1768#: contrib/admin/templates/admin/search_form.html:10
1769#, python-format
1770msgid "1 result"
1771msgid_plural "%(counter)s results"
1772msgstr[0] "1 resultat"
1773msgstr[1] "%(counter)s resultat"
1774
1775#: contrib/admin/templates/admin/search_form.html:10
1776#, python-format
1777msgid "%(full_result_count)s total"
1778msgstr "%(full_result_count)s totalt"
1779
1780#: contrib/admin/templates/admin/pagination.html:10
1781msgid "Show all"
1782msgstr "Visa alla"
1783
1784#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:4
1785msgid "Django site admin"
1786msgstr "Django sidadministration"
1787
1788#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:7
1789msgid "Django administration"
1790msgstr "Django administration"
1791
1792#: contrib/admin/templates/admin/filters.html:4
1793msgid "Filter"
1794msgstr "Filter"
1795
1796#: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
1797#: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
1798msgid "Page not found"
1799msgstr "Sidan kunde inte hittas"
1800
1801#: contrib/admin/templates/admin/404.html:10
1802msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
1803msgstr "Vi är ledsna, men den efterfrågade sidan kunde inte hittas."
1804
1805#: contrib/admin/templates/admin/index.html:17
1806#, python-format
1807msgid "Models available in the %(name)s application."
1808msgstr "Modeller tillgängliga i %(name)s applikationen."
1809
1810#: contrib/admin/templates/admin/index.html:18
1811#, python-format
1812msgid "%(name)s"
1813msgstr "%(name)s"
1814
1815#: contrib/admin/templates/admin/index.html:28
1816#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:15
1817msgid "Add"
1818msgstr "Lägg&nbsp;till"
1819
1820#: contrib/admin/templates/admin/index.html:34
1821msgid "Change"
1822msgstr "Ändra"
1823
1824#: contrib/admin/templates/admin/index.html:44
1825msgid "You don't have permission to edit anything."
1826msgstr "Du har inte rättigheter att ändra något."
1827
1828#: contrib/admin/templates/admin/index.html:52
1829msgid "Recent Actions"
1830msgstr "Senaste händelserna"
1831
1832#: contrib/admin/templates/admin/index.html:53
1833msgid "My Actions"
1834msgstr "Mina händelser"
1835
1836#: contrib/admin/templates/admin/index.html:57
1837msgid "None available"
1838msgstr "Inga tillgängliga"
1839
1840#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:22
1841msgid "View on site"
1842msgstr "Visa på hemsidan"
1843
1844#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:32
1845#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:24
1846msgid "Please correct the error below."
1847msgid_plural "Please correct the errors below."
1848msgstr[0] "Rätta till felet nedan."
1849msgstr[1] "Rätta till felen nedan."
1850
1851#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:50
1852msgid "Ordering"
1853msgstr "Sortering"
1854
1855#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:53
1856msgid "Order:"
1857msgstr "Sortera:"
1858
1859#: contrib/admin/templates/admin/base.html:25
1860msgid "Welcome,"
1861msgstr "Välkommen,"
1862
1863#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:9
1864#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:3
1865msgid "Delete"
1866msgstr "Ta bort"
1867
1868#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:14
1869#, python-format
1870msgid ""
1871"Deleting the %(object_name)s '%(escaped_object)s' would result in deleting "
1872"related objects, but your account doesn't have permission to delete the "
1873"following types of objects:"
1874msgstr ""
1875"Att ta bort %(object_name)s '%(escaped_object)s' skulle innebära att besläktade "
1876"objekt togs bort, men ditt konto har inte rättigheter att ta bort följande "
1877"objekttyper:"
1878
1879#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:21
1880#, python-format
1881msgid ""
1882"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(escaped_object)s\"? "
1883"All of the following related items will be deleted:"
1884msgstr ""
1885"Är du säker på att du vill ta bort %(object_name)s \"%(escaped_object)s\"? Alla "
1886"dessa sammanlänkade objekt kommer att tas bort:"
1887
1888#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:26
1889msgid "Yes, I'm sure"
1890msgstr "Ja, jag är säker"
1891
1892#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:4
1893msgid "Save as new"
1894msgstr "Spara som ny"
1895
1896#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:5
1897msgid "Save and add another"
1898msgstr "Spara och lägg till ytterligare en"
1899
1900#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:6
1901msgid "Save and continue editing"
1902msgstr "Spara och fortsätt redigera"
1903
1904#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:7
1905msgid "Save"
1906msgstr "Spara"
1907
1908#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:28
1909#, python-format
1910msgid "Enter a new password for the user <strong>%(username)s</strong>."
1911msgstr "Ange nytt lösenord för användaren <strong>%(username)s</strong>."
1912
1913#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:34
1914#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:18
1915msgid "Password"
1916msgstr "Lösenord"
1917
1918#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:39
1919#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:23
1920msgid "Password (again)"
1921msgstr "lösenord (igen)"
1922
1923#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:40
1924#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:24
1925msgid "Enter the same password as above, for verification."
1926msgstr "Fyll i samma lösenord som ovan för verifiering."
1927
1928#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:6
1929msgid ""
1930"First, enter a username and password. Then, you'll be able to edit more user "
1931"options."
1932msgstr ""
1933"Ange först ett användarnamn och ett lösenord sedan kommer du att kunna "
1934"ändra fler användaralternativ."
1935
1936#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:12
1937msgid "Username"
1938msgstr "Användarnamn"
1939
1940#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
1941#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
1942#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:6
1943#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:10
1944msgid "Password change"
1945msgstr "Ändra lösenord"
1946
1947#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:6
1948#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:10
1949msgid "Password change successful"
1950msgstr "Lösenordet ändrades"
1951
1952#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:12
1953msgid "Your password was changed."
1954msgstr "Ditt lösenord har ändrats."
1955
1956#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
1957#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:6
1958#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:10
1959#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
1960msgid "Password reset"
1961msgstr "Nollställ lösenordet"
1962
1963#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:12
1964msgid ""
1965"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset "
1966"your password and e-mail the new one to you."
1967msgstr ""
1968"Har du glömt ditt lösenord? Fyll i din e-postadress nedan, så nollställer vi "
1969"ditt lösenord och mailar det nya till dig."
1970
1971#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
1972msgid "E-mail address:"
1973msgstr "E-postadress:"
1974
1975#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
1976msgid "Reset my password"
1977msgstr "Nollställ mitt lösenord"
1978
1979#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:8
1980msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
1981msgstr "Tack för att du spenderade kvalitetstid med websidan idag."
1982
1983#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:10
1984msgid "Log in again"
1985msgstr "Logga in igen"
1986
1987#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:6
1988#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:10
1989msgid "Password reset successful"
1990msgstr "Nollställning av lösenordet lyckades"
1991
1992#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:12
1993msgid ""
1994"We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You "
1995"should be receiving it shortly."
1996msgstr ""
1997"Vi har skickat ett nytt lösenord till e-postadressen du fyllde i. Det bör "
1998"anlända snarast."
1999
2000#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:12
2001msgid ""
2002"Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
2003"password twice so we can verify you typed it in correctly."
2004msgstr ""
2005"Var god fyll i ditt gamla lösenord, för säkerhets skull, och skriv sedan in "
2006"det nya lösenordet två gånger så vi kan kontrollera att du skrev det rätt."
2007
2008#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:17
2009msgid "Old password:"
2010msgstr "Gamla lösenordet:"
2011
2012#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:19
2013msgid "New password:"
2014msgstr "Nytt lösenord:"
2015
2016#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:21
2017msgid "Confirm password:"
2018msgstr "Bekräfta lösenord:"
2019
2020#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:23
2021msgid "Change my password"
2022msgstr "Ändra mitt lösenord"
2023
2024#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:2
2025msgid "You're receiving this e-mail because you requested a password reset"
2026msgstr "Du får det här mailet eftersom du bad om att få lösenordet nollställt"
2027
2028#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:3
2029#, python-format
2030msgid "for your user account at %(site_name)s"
2031msgstr "för ditt användarkonto på %(site_name)s"
2032
2033#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:5
2034#, python-format
2035msgid "Your new password is: %(new_password)s"
2036msgstr "Ditt nya lösenord är: %(new_password)s"
2037
2038#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:7
2039msgid "Feel free to change this password by going to this page:"
2040msgstr ""
2041"Känn dig välkommen att ändra det här lösenordet genom att gå till den här "
2042"sidan:"
2043
2044#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:11
2045msgid "Your username, in case you've forgotten:"
2046msgstr "Ditt användarnamn, om du har glömt:"
2047
2048#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:13
2049msgid "Thanks for using our site!"
2050msgstr "Tack för att du använder vår sida!"
2051
2052#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:15
2053#, python-format
2054msgid "The %(site_name)s team"
2055msgstr "%(site_name)s-laget"
2056
2057#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
2058msgid "Bookmarklets"
2059msgstr "Smarta bokmärken"
2060
2061#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:5
2062msgid "Documentation bookmarklets"
2063msgstr "Smarta bokmärken för dokumentation"
2064
2065#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:9
2066msgid ""
2067"\n"
2068"<p class=\"help\">To install bookmarklets, drag the link to your bookmarks\n"
2069"toolbar, or right-click the link and add it to your bookmarks. Now you can\n"
2070"select the bookmarklet from any page in the site.  Note that some of these\n"
2071"bookmarklets require you to be viewing the site from a computer designated\n"
2072"as \"internal\" (talk to your system administrator if you aren't sure if\n"
2073"your computer is \"internal\").</p>\n"
2074msgstr ""
2075"\n"
2076"<p class=\"help\">För att installera smarta bokmärken, dra länken till din\n"
2077"verktygsrad med bokmärken, eller högerklicka på länken och lägg till den\n"
2078"till dina bokmärken. Nu kan du välja det smarta bokmärket från alla sidor\n"
2079"på hemsidan. Observera att några av dessa smarta bokmärken kräver att du besöker\n"
2080"sidan från en dator som är \"intern\" (tala med din systemadministratör\n"
2081"om du inte är säker på om din dator är \"intern\").</p>\n"
2082
2083#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:19
2084msgid "Documentation for this page"
2085msgstr "Dokumentation för den här sidan"
2086
2087#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:20
2088msgid ""
2089"Jumps you from any page to the documentation for the view that generates "
2090"that page."
2091msgstr ""
2092"Förflyttar dig från valfri sida till dokumentationen för vyn som genererar "
2093"den sidan."
2094
2095#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:22
2096msgid "Show object ID"
2097msgstr "Visa objektets ID"
2098
2099#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:23
2100msgid ""
2101"Shows the content-type and unique ID for pages that represent a single "
2102"object."
2103msgstr ""
2104"Visa innehållstypen och det unika ID:t för sidor som representerar ett "
2105"enskilt objekt."
2106
2107#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:25
2108msgid "Edit this object (current window)"
2109msgstr "Redigera det här objektet (nuvarande fönster)"
2110
2111#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:26
2112msgid "Jumps to the admin page for pages that represent a single object."
2113msgstr ""
2114"Hoppar till administrationssidan för sidor som representerar ett enskilt "
2115"objekt."
2116
2117#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:28
2118msgid "Edit this object (new window)"
2119msgstr "Redigera det här objektet (nytt fönster)"
2120
2121#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:29
2122msgid "As above, but opens the admin page in a new window."
2123msgstr "Som ovan, men öppnar administrationssidan i ett nytt fönster."
2124
2125#: contrib/localflavor/uk/forms.py:18
2126msgid "Enter a postcode. A space is required between the two postcode parts."
2127msgstr "Fyll i ett postnummer. Du måste ha mellanslag mellan nummerdelarna."
2128
2129#: contrib/localflavor/usa/forms.py:17
2130msgid "Enter a zip code in the format XXXXX or XXXXX-XXXX."
2131msgstr "Fyll i zipkod i formatet XXXXX eller XXXXX-XXXX."
2132
2133#: utils/dates.py:6
2134msgid "Monday"
2135msgstr "Måndag"
2136
2137#: utils/dates.py:6
2138msgid "Tuesday"
2139msgstr "Tisdag"
2140
2141#: utils/dates.py:6
2142msgid "Wednesday"
2143msgstr "Onsdag"
2144
2145#: utils/dates.py:6
2146msgid "Thursday"
2147msgstr "Torsdag"
2148
2149#: utils/dates.py:6
2150msgid "Friday"
2151msgstr "Fredag"
2152
2153#: utils/dates.py:7
2154msgid "Saturday"
2155msgstr "Lördag"
2156
2157#: utils/dates.py:7
2158msgid "Sunday"
2159msgstr "Söndag"
2160
2161#: utils/dates.py:14
2162msgid "January"
2163msgstr "Januari"
2164
2165#: utils/dates.py:14
2166msgid "February"
2167msgstr "Februari"
2168
2169#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
2170msgid "March"
2171msgstr "Mars"
2172
2173#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
2174msgid "April"
2175msgstr "April"
2176
2177#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
2178msgid "May"
2179msgstr "Maj"
2180
2181#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
2182msgid "June"
2183msgstr "Juni"
2184
2185#: utils/dates.py:15 utils/dates.py:27
2186msgid "July"
2187msgstr "Juli"
2188
2189#: utils/dates.py:15
2190msgid "August"
2191msgstr "Augusti"
2192
2193#: utils/dates.py:15
2194msgid "September"
2195msgstr "September"
2196
2197#: utils/dates.py:15
2198msgid "October"
2199msgstr "Oktober"
2200
2201#: utils/dates.py:15
2202msgid "November"
2203msgstr "November"
2204
2205#: utils/dates.py:16
2206msgid "December"
2207msgstr "december"
2208
2209#: utils/dates.py:19
2210msgid "jan"
2211msgstr "jan"
2212
2213#: utils/dates.py:19
2214msgid "feb"
2215msgstr "feb"
2216
2217#: utils/dates.py:19
2218msgid "mar"
2219msgstr "mars"
2220
2221#: utils/dates.py:19
2222msgid "apr"
2223msgstr "apr"
2224
2225#: utils/dates.py:19
2226msgid "may"
2227msgstr "maj"
2228
2229#: utils/dates.py:19
2230msgid "jun"
2231msgstr "juni"
2232
2233#: utils/dates.py:20
2234msgid "jul"
2235msgstr "juli"
2236
2237#: utils/dates.py:20
2238msgid "aug"
2239msgstr "aug"
2240
2241#: utils/dates.py:20
2242msgid "sep"
2243msgstr "sept"
2244
2245#: utils/dates.py:20
2246msgid "oct"
2247msgstr "okt"
2248
2249#: utils/dates.py:20
2250msgid "nov"
2251msgstr "nov"
2252
2253#: utils/dates.py:20
2254msgid "dec"
2255msgstr "dec"
2256
2257#: utils/dates.py:27
2258msgid "Jan."
2259msgstr "jan"
2260
2261#: utils/dates.py:27
2262msgid "Feb."
2263msgstr "feb"
2264
2265#: utils/dates.py:28
2266msgid "Aug."
2267msgstr "aug"
2268
2269#: utils/dates.py:28
2270msgid "Sept."
2271msgstr "sept"
2272
2273#: utils/dates.py:28
2274msgid "Oct."
2275msgstr "okt"
2276
2277#: utils/dates.py:28
2278msgid "Nov."
2279msgstr "nov"
2280
2281#: utils/dates.py:28
2282msgid "Dec."
2283msgstr "dec"
2284
2285#: utils/timesince.py:12
2286msgid "year"
2287msgid_plural "years"
2288msgstr[0] "år"
2289msgstr[1] "år"
2290
2291#: utils/timesince.py:13
2292msgid "month"
2293msgid_plural "months"
2294msgstr[0] "månad"
2295msgstr[1] "månader"
2296
2297#: utils/timesince.py:14
2298msgid "week"
2299msgid_plural "weeks"
2300msgstr[0] "vecka"
2301msgstr[1] "veckor"
2302
2303#: utils/timesince.py:15
2304msgid "day"
2305msgid_plural "days"
2306msgstr[0] "dag"
2307msgstr[1] "dagar"
2308
2309#: utils/timesince.py:16
2310msgid "hour"
2311msgid_plural "hours"
2312msgstr[0] "timme"
2313msgstr[1] "timmar"
2314
2315#: utils/timesince.py:17
2316msgid "minute"
2317msgid_plural "minutes"
2318msgstr[0] "minut"
2319msgstr[1] "minuter"
2320
2321#: utils/translation/trans_real.py:362
2322msgid "DATE_FORMAT"
2323msgstr ""
2324
2325#: utils/translation/trans_real.py:363
2326msgid "DATETIME_FORMAT"
2327msgstr ""
2328
2329#: utils/translation/trans_real.py:364
2330msgid "TIME_FORMAT"
2331msgstr ""
2332
2333#: utils/translation/trans_real.py:380
2334msgid "YEAR_MONTH_FORMAT"
2335msgstr ""
2336
2337#: utils/translation/trans_real.py:381
2338msgid "MONTH_DAY_FORMAT"
2339msgstr ""
2340
2341#: template/defaultfilters.py:490
2342msgid "yes,no,maybe"
2343msgstr "ja,nej,kanske"
2344
Back to Top