Ticket #3375: django.po

File django.po, 52.1 KB (added by mikko@…, 11 years ago)
Line 
1# Swedish translation of Django
2# Copyright (C) 2005
3# This file is distributed under the same license as the Django package.
4# Robin Sonefors <ozamosi@blinkenlights.se>, 2005.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: Django\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10"POT-Creation-Date: 2006-05-16 10:13+0200\n"
11"PO-Revision-Date: 2007-01-27 00:32+0100\n"
12"Last-Translator: Mikko Hellsing <mikko@sorl.net>\n"
13"Language-Team: Django translators <djangoi18n@googlegroups.com>\n"
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1\n"
18"X-Poedit-Language: Swedish\n"
19"X-Poedit-Country: SWEDEN\n"
20
21#: contrib/comments/models.py:67
22#: contrib/comments/models.py:166
23msgid "object ID"
24msgstr "objektets ID"
25
26#: contrib/comments/models.py:68
27msgid "headline"
28msgstr "rubrik"
29
30#: contrib/comments/models.py:69
31#: contrib/comments/models.py:90
32#: contrib/comments/models.py:167
33msgid "comment"
34msgstr "kommentar"
35
36#: contrib/comments/models.py:70
37msgid "rating #1"
38msgstr "betyg #1"
39
40#: contrib/comments/models.py:71
41msgid "rating #2"
42msgstr "betyg #2"
43
44#: contrib/comments/models.py:72
45msgid "rating #3"
46msgstr "betyg #3"
47
48#: contrib/comments/models.py:73
49msgid "rating #4"
50msgstr "betyg #4"
51
52#: contrib/comments/models.py:74
53msgid "rating #5"
54msgstr "betyg #5"
55
56#: contrib/comments/models.py:75
57msgid "rating #6"
58msgstr "betyg #6"
59
60#: contrib/comments/models.py:76
61msgid "rating #7"
62msgstr "betyg #7"
63
64#: contrib/comments/models.py:77
65msgid "rating #8"
66msgstr "betyg #8"
67
68#: contrib/comments/models.py:82
69msgid "is valid rating"
70msgstr "är ett giltigt betyg"
71
72#: contrib/comments/models.py:83
73#: contrib/comments/models.py:169
74msgid "date/time submitted"
75msgstr "datum/tid postat"
76
77#: contrib/comments/models.py:84
78#: contrib/comments/models.py:170
79msgid "is public"
80msgstr "är offentligt"
81
82#: contrib/comments/models.py:85
83#: contrib/admin/views/doc.py:289
84msgid "IP address"
85msgstr "IP-adress"
86
87#: contrib/comments/models.py:86
88msgid "is removed"
89msgstr "är borttaget"
90
91#: contrib/comments/models.py:86
92msgid "Check this box if the comment is inappropriate. A \"This comment has been removed\" message will be displayed instead."
93msgstr "Bocka för den här rutan om kommentaren är olämplig. Ett \"Den här kommentaren har tagits bort\"-meddelande kommer visas istället"
94
95#: contrib/comments/models.py:91
96msgid "comments"
97msgstr "kommentarer"
98
99#: contrib/comments/models.py:131
100#: contrib/comments/models.py:207
101msgid "Content object"
102msgstr "Innehållsobjekt"
103
104#: contrib/comments/models.py:159
105#, python-format
106msgid ""
107"Posted by %(user)s at %(date)s\n"
108"\n"
109"%(comment)s\n"
110"\n"
111"http://%(domain)s%(url)s"
112msgstr ""
113"Postat av %(user)s %(date)s\n"
114"\n"
115"%(comment)s\n"
116"\n"
117"http://%(domain)s%(url)s"
118
119#: contrib/comments/models.py:168
120msgid "person's name"
121msgstr "personens namn"
122
123#: contrib/comments/models.py:171
124msgid "ip address"
125msgstr "IP-adress"
126
127#: contrib/comments/models.py:173
128msgid "approved by staff"
129msgstr "godkänd av personal"
130
131#: contrib/comments/models.py:176
132msgid "free comment"
133msgstr "frigör kommentar"
134
135#: contrib/comments/models.py:177
136msgid "free comments"
137msgstr "frigör kommentarer"
138
139#: contrib/comments/models.py:233
140msgid "score"
141msgstr "poäng"
142
143#: contrib/comments/models.py:234
144msgid "score date"
145msgstr "poängens datum"
146
147#: contrib/comments/models.py:237
148msgid "karma score"
149msgstr "karmapoäng"
150
151#: contrib/comments/models.py:238
152msgid "karma scores"
153msgstr "karmapoäng"
154
155#: contrib/comments/models.py:242
156#, python-format
157msgid "%(score)d rating by %(user)s"
158msgstr "Betyget %(score)d av %(user)s"
159
160#: contrib/comments/models.py:258
161#, python-format
162msgid ""
163"This comment was flagged by %(user)s:\n"
164"\n"
165"%(text)s"
166msgstr ""
167"Den här kommentaren flaggades av %(user)s:\n"
168"\n"
169"%(text)s"
170
171#: contrib/comments/models.py:265
172msgid "flag date"
173msgstr "flaggdatum"
174
175#: contrib/comments/models.py:268
176msgid "user flag"
177msgstr "användares flagga"
178
179#: contrib/comments/models.py:269
180msgid "user flags"
181msgstr "användares flaggor"
182
183#: contrib/comments/models.py:273
184#, python-format
185msgid "Flag by %r"
186msgstr "Flaggad av %r"
187
188#: contrib/comments/models.py:278
189msgid "deletion date"
190msgstr "borttagningsdatum"
191
192#: contrib/comments/models.py:280
193msgid "moderator deletion"
194msgstr "Moderators borttagning"
195
196#: contrib/comments/models.py:281
197msgid "moderator deletions"
198msgstr "moderatorers borttagningar"
199
200#: contrib/comments/models.py:285
201#, python-format
202msgid "Moderator deletion by %r"
203msgstr "Moderatorborttagning av %r"
204
205#: contrib/comments/views/karma.py:19
206msgid "Anonymous users cannot vote"
207msgstr "Anonyma användare kan inte rösta"
208
209#: contrib/comments/views/karma.py:23
210msgid "Invalid comment ID"
211msgstr "Kommentaren har ett ogiltigt ID"
212
213#: contrib/comments/views/karma.py:25
214msgid "No voting for yourself"
215msgstr "Du får inte rösta på dig själv"
216
217#: contrib/comments/views/comments.py:28
218msgid "This rating is required because you've entered at least one other rating."
219msgstr "Det här betyget krävs eftersom du har fyllt i minst ett annat betyg."
220
221#: contrib/comments/views/comments.py:112
222#, python-format
223msgid ""
224"This comment was posted by a user who has posted fewer than %(count)s comment:\n"
225"\n"
226"%(text)sThis comment was posted by a user who has posted fewer than %(count)s comments:\n"
227"\n"
228"%(text)s"
229msgstr ""
230"Den här kommentaren postades av en användare som har postat färre än %(count)s kommentar:\n"
231"\n"
232"%(text)sDen här kommentaren postades av en användare som har postat färre än %(count)s kommentarer:\n"
233"\n"
234"%(text)s"
235
236#: contrib/comments/views/comments.py:117
237#, python-format
238msgid ""
239"This comment was posted by a sketchy user:\n"
240"\n"
241"%(text)s"
242msgstr ""
243"Den här kommentaren postades av en oseriös användare:\n"
244"\n"
245"%(text)s"
246
247#: contrib/comments/views/comments.py:189
248#: contrib/comments/views/comments.py:280
249msgid "Only POSTs are allowed"
250msgstr "Endast POSTningar är tillåtna"
251
252#: contrib/comments/views/comments.py:193
253#: contrib/comments/views/comments.py:284
254msgid "One or more of the required fields wasn't submitted"
255msgstr "Ett eller fler av fälten som krävs fylldes inte i"
256
257#: contrib/comments/views/comments.py:197
258#: contrib/comments/views/comments.py:286
259msgid "Somebody tampered with the comment form (security violation)"
260msgstr "Någon fifflade med kommenteringsformuläret (säkerhetsbrott)"
261
262#: contrib/comments/views/comments.py:207
263#: contrib/comments/views/comments.py:292
264msgid "The comment form had an invalid 'target' parameter -- the object ID was invalid"
265msgstr "Kommenteringsformuläret har en ogiltig 'target'-parameter -- objektets ID är ogiltigt"
266
267#: contrib/comments/views/comments.py:257
268#: contrib/comments/views/comments.py:321
269msgid "The comment form didn't provide either 'preview' or 'post'"
270msgstr "Kommenteringsformuläret skickade varken 'förhandsgranska' eller 'post'"
271
272#: contrib/comments/templates/comments/form.html:6
273#: contrib/comments/templates/comments/form.html:8
274#: contrib/admin/templates/admin/login.html:17
275msgid "Username:"
276msgstr "Användarnamn:"
277
278#: contrib/comments/templates/comments/form.html:6
279#: contrib/admin/templates/admin/login.html:20
280msgid "Password:"
281msgstr "Lösenord:"
282
283#: contrib/comments/templates/comments/form.html:6
284msgid "Forgotten your password?"
285msgstr "Glömt ditt lösenord?"
286
287#: contrib/comments/templates/comments/form.html:8
288#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:3
289#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:5
290#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
291#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:3
292#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:10
293#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:3
294#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
295#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:4
296#: contrib/admin/templates/admin_doc/view_detail.html:4
297#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_tag_index.html:5
298#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_detail.html:4
299#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_filter_index.html:5
300#: contrib/admin/templates/admin_doc/missing_docutils.html:4
301#: contrib/admin/templates/admin_doc/view_index.html:5
302#: contrib/admin/templates/admin_doc/model_detail.html:3
303#: contrib/admin/templates/admin_doc/index.html:4
304#: contrib/admin/templates/admin_doc/model_index.html:5
305msgid "Log out"
306msgstr "Logga ut"
307
308#: contrib/comments/templates/comments/form.html:12
309msgid "Ratings"
310msgstr "Betyg"
311
312#: contrib/comments/templates/comments/form.html:12
313#: contrib/comments/templates/comments/form.html:23
314msgid "Required"
315msgstr "Obligatorisk"
316
317#: contrib/comments/templates/comments/form.html:12
318#: contrib/comments/templates/comments/form.html:23
319msgid "Optional"
320msgstr "Valfri"
321
322#: contrib/comments/templates/comments/form.html:23
323msgid "Post a photo"
324msgstr "Lägg till foto"
325
326#: contrib/comments/templates/comments/form.html:27
327#: contrib/comments/templates/comments/freeform.html:5
328msgid "Comment:"
329msgstr "Kommentar:"
330
331#: contrib/comments/templates/comments/form.html:32
332#: contrib/comments/templates/comments/freeform.html:9
333msgid "Preview comment"
334msgstr "Förhandsgranska kommentar"
335
336#: contrib/comments/templates/comments/freeform.html:4
337msgid "Your name:"
338msgstr "Ditt namn:"
339
340#: contrib/admin/filterspecs.py:40
341#, python-format
342msgid ""
343"<h3>By %s:</h3>\n"
344"<ul>\n"
345msgstr ""
346"<h3>Av %s:</h3>\n"
347"<ul>\n"
348
349#: contrib/admin/filterspecs.py:70
350#: contrib/admin/filterspecs.py:88
351#: contrib/admin/filterspecs.py:143
352msgid "All"
353msgstr "Alla"
354
355#: contrib/admin/filterspecs.py:109
356msgid "Any date"
357msgstr "Alla datum"
358
359#: contrib/admin/filterspecs.py:110
360msgid "Today"
361msgstr "Idag"
362
363#: contrib/admin/filterspecs.py:113
364msgid "Past 7 days"
365msgstr "Senaste 7 dagarna"
366
367#: contrib/admin/filterspecs.py:115
368msgid "This month"
369msgstr "Den här månaden"
370
371#: contrib/admin/filterspecs.py:117
372msgid "This year"
373msgstr "Det här året"
374
375#: contrib/admin/filterspecs.py:143
376msgid "Yes"
377msgstr "Ja"
378
379#: contrib/admin/filterspecs.py:143
380msgid "No"
381msgstr "Nej"
382
383#: contrib/admin/filterspecs.py:150
384msgid "Unknown"
385msgstr "Okänt"
386
387#: contrib/admin/models.py:16
388msgid "action time"
389msgstr "tid för händelse"
390
391#: contrib/admin/models.py:19
392msgid "object id"
393msgstr "objektets id"
394
395#: contrib/admin/models.py:20
396msgid "object repr"
397msgstr "objektets beskrivning"
398
399#: contrib/admin/models.py:21
400msgid "action flag"
401msgstr "händelseflagga"
402
403#: contrib/admin/models.py:22
404msgid "change message"
405msgstr "ändra meddelande"
406
407#: contrib/admin/models.py:25
408msgid "log entry"
409msgstr "loggpost"
410
411#: contrib/admin/models.py:26
412msgid "log entries"
413msgstr "loggposter"
414
415#: contrib/admin/templatetags/admin_list.py:228
416msgid "All dates"
417msgstr "Alla datum"
418
419#: contrib/admin/views/decorators.py:9
420#: contrib/auth/forms.py:36
421#: contrib/auth/forms.py:41
422msgid "Please enter a correct username and password. Note that both fields are case-sensitive."
423msgstr "V.G. ange ett korrekt användarnamn och lösenord. Systemet skiljer på VERSALER och gemener."
424
425#: contrib/admin/views/decorators.py:23
426#: contrib/admin/templates/admin/login.html:25
427msgid "Log in"
428msgstr "Logga in"
429
430#: contrib/admin/views/decorators.py:61
431msgid "Please log in again, because your session has expired. Don't worry: Your submission has been saved."
432msgstr "Du måste logga in igen, eftersom din session har tagit slut. Oroa dig inte: ditt bidrag har sparats."
433
434#: contrib/admin/views/decorators.py:68
435msgid "Looks like your browser isn't configured to accept cookies. Please enable cookies, reload this page, and try again."
436msgstr "Det ser ut som om din webbläsare inte är konfigurerad att acceptera kakor. Aktivera kakor, ladda om den här sidan, och försök igen."
437
438#: contrib/admin/views/decorators.py:82
439msgid "Usernames cannot contain the '@' character."
440msgstr "Användarnamn kan inte innehålla tecknet '@'."
441
442#: contrib/admin/views/decorators.py:84
443#, python-format
444msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
445msgstr "Din e-postadress är inte ditt användarnamn. Försök med '%s' istället."
446
447#: contrib/admin/views/main.py:226
448msgid "Site administration"
449msgstr "Administration"
450
451#: contrib/admin/views/main.py:260
452#, python-format
453msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully."
454msgstr "%(name)set \"%(obj)s\" lades till."
455
456#: contrib/admin/views/main.py:264
457#: contrib/admin/views/main.py:348
458msgid "You may edit it again below."
459msgstr "Du kan ändra det igen här under."
460
461#: contrib/admin/views/main.py:272
462#: contrib/admin/views/main.py:357
463#, python-format
464msgid "You may add another %s below."
465msgstr "Du kan lägga till en till %s här under"
466
467#: contrib/admin/views/main.py:290
468#, python-format
469msgid "Add %s"
470msgstr "Lägg till %s"
471
472#: contrib/admin/views/main.py:336
473#, python-format
474msgid "Added %s."
475msgstr "Lade till %s."
476
477#: contrib/admin/views/main.py:336
478#: contrib/admin/views/main.py:338
479#: contrib/admin/views/main.py:340
480msgid "and"
481msgstr "och"
482
483#: contrib/admin/views/main.py:338
484#, python-format
485msgid "Changed %s."
486msgstr "Ändrade %s."
487
488#: contrib/admin/views/main.py:340
489#, python-format
490msgid "Deleted %s."
491msgstr "Tog bort %s."
492
493#: contrib/admin/views/main.py:343
494msgid "No fields changed."
495msgstr "Inga fält ändrade."
496
497#: contrib/admin/views/main.py:346
498#, python-format
499msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was changed successfully."
500msgstr "%(name)set \"%(obj)s\" ändrades."
501
502#: contrib/admin/views/main.py:354
503#, python-format
504msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
505msgstr "%(name)set \"%(obj)s\" lades till. Du kan ändra det igen här under."
506
507#: contrib/admin/views/main.py:392
508#, python-format
509msgid "Change %s"
510msgstr "Ändra %s"
511
512#: contrib/admin/views/main.py:470
513#, python-format
514msgid "One or more %(fieldname)s in %(name)s: %(obj)s"
515msgstr "Ett eller flera %(fieldname)s i %(name)s: %(obj)s"
516
517#: contrib/admin/views/main.py:475
518#, python-format
519msgid "One or more %(fieldname)s in %(name)s:"
520msgstr "Ett eller flera %(fieldname)s i %(name)s:"
521
522#: contrib/admin/views/main.py:508
523#, python-format
524msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was deleted successfully."
525msgstr "%(name)set \"%(obj)s\" togs bort."
526
527#: contrib/admin/views/main.py:511
528msgid "Are you sure?"
529msgstr "Är du säker?"
530
531#: contrib/admin/views/main.py:533
532#, python-format
533msgid "Change history: %s"
534msgstr "Ändra historien: %s"
535
536#: contrib/admin/views/main.py:565
537#, python-format
538msgid "Select %s"
539msgstr "Välj %s"
540
541#: contrib/admin/views/main.py:565
542#, python-format
543msgid "Select %s to change"
544msgstr "Välj %s att ändra"
545
546#: contrib/admin/views/doc.py:277
547#: contrib/admin/views/doc.py:286
548#: contrib/admin/views/doc.py:288
549#: contrib/admin/views/doc.py:294
550#: contrib/admin/views/doc.py:295
551#: contrib/admin/views/doc.py:297
552msgid "Integer"
553msgstr "Heltal"
554
555#: contrib/admin/views/doc.py:278
556msgid "Boolean (Either True or False)"
557msgstr "Boolesk (antingen Sann eller Falsk)"
558
559#: contrib/admin/views/doc.py:279
560#: contrib/admin/views/doc.py:296
561#, python-format
562msgid "String (up to %(maxlength)s)"
563msgstr "Sträng (upp till %(maxlength)s)"
564
565#: contrib/admin/views/doc.py:280
566msgid "Comma-separated integers"
567msgstr "Komma-separerade heltal"
568
569#: contrib/admin/views/doc.py:281
570msgid "Date (without time)"
571msgstr "Datum (utan tid)"
572
573#: contrib/admin/views/doc.py:282
574msgid "Date (with time)"
575msgstr "Datum (med tid)"
576
577#: contrib/admin/views/doc.py:283
578msgid "E-mail address"
579msgstr "E-postadress:"
580
581#: contrib/admin/views/doc.py:284
582#: contrib/admin/views/doc.py:287
583msgid "File path"
584msgstr "Sökväg"
585
586#: contrib/admin/views/doc.py:285
587msgid "Decimal number"
588msgstr "decemaltal"
589
590#: contrib/admin/views/doc.py:291
591msgid "Boolean (Either True, False or None)"
592msgstr "Boolesk (antingen Sann, Falsk eller Inget)"
593
594#: contrib/admin/views/doc.py:292
595msgid "Relation to parent model"
596msgstr "Relation till förälder"
597
598#: contrib/admin/views/doc.py:293
599msgid "Phone number"
600msgstr "Telefonnummer"
601
602#: contrib/admin/views/doc.py:298
603msgid "Text"
604msgstr "Text"
605
606#: contrib/admin/views/doc.py:299
607msgid "Time"
608msgstr "Tid"
609
610#: contrib/admin/views/doc.py:300
611#: contrib/flatpages/models.py:7
612msgid "URL"
613msgstr "URL"
614
615#: contrib/admin/views/doc.py:301
616msgid "U.S. state (two uppercase letters)"
617msgstr "Stat i USA (två stora bokstäver)"
618
619#: contrib/admin/views/doc.py:302
620msgid "XML text"
621msgstr "XML-text"
622
623#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:3
624#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:5
625#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
626#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:3
627#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:10
628#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:3
629#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
630#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
631msgid "Documentation"
632msgstr "Dokumentation"
633
634#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:3
635#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:5
636#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
637#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:3
638#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:10
639#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:3
640#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
641#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:4
642#: contrib/admin/templates/admin_doc/view_detail.html:4
643#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_tag_index.html:5
644#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_detail.html:4
645#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_filter_index.html:5
646#: contrib/admin/templates/admin_doc/missing_docutils.html:4
647#: contrib/admin/templates/admin_doc/view_index.html:5
648#: contrib/admin/templates/admin_doc/model_detail.html:3
649#: contrib/admin/templates/admin_doc/index.html:4
650#: contrib/admin/templates/admin_doc/model_index.html:5
651msgid "Change password"
652msgstr "Ändra lösenord"
653
654#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
655#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
656#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:6
657#: contrib/admin/templates/admin/base.html:28
658#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:6
659#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:13
660#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
661#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
662#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:4
663#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
664#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
665#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
666msgid "Home"
667msgstr "Hem"
668
669#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
670#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:20
671msgid "History"
672msgstr "Historik"
673
674#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:18
675msgid "Date/time"
676msgstr "Datum/tid"
677
678#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:19
679msgid "User"
680msgstr "Användare"
681
682#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:20
683msgid "Action"
684msgstr "Händelse"
685
686#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:26
687msgid "DATE_WITH_TIME_FULL"
688msgstr "D j F Y, H:i:s"
689
690#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:36
691msgid "This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this admin site."
692msgstr "Det här objektet har ingen ändringshistorik. Det lades antagligen inte till i den här admin-sidan"
693
694#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:4
695msgid "Django site admin"
696msgstr "Djangos sidadministration"
697
698#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:7
699msgid "Django administration"
700msgstr "Administration för Django"
701
702#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
703msgid "Server error"
704msgstr "Serverfel"
705
706#: contrib/admin/templates/admin/500.html:6
707msgid "Server error (500)"
708msgstr "Serverfel (500)"
709
710#: contrib/admin/templates/admin/500.html:9
711msgid "Server Error <em>(500)</em>"
712msgstr "Serverfel <em>(500)</em>"
713
714#: contrib/admin/templates/admin/500.html:10
715msgid "There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
716msgstr "Ett fel har uppstått. Sidadministratören har meddelats via e-post och felet bör åtgärdas snart. Tack för ditt tålamod."
717
718#: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
719#: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
720msgid "Page not found"
721msgstr "Sidan kunde inte hittas"
722
723#: contrib/admin/templates/admin/404.html:10
724msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
725msgstr "Vi är ledsna, men den efterfrågade sidan kunde inte hittas."
726
727#: contrib/admin/templates/admin/index.html:17
728#, python-format
729msgid "Models available in the %(name)s application."
730msgstr "Modeller tillgängliga i applikationen för %(name)s"
731
732#: contrib/admin/templates/admin/index.html:28
733#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:15
734msgid "Add"
735msgstr "Lägg&nbsp;till"
736
737#: contrib/admin/templates/admin/index.html:34
738msgid "Change"
739msgstr "Ändra"
740
741#: contrib/admin/templates/admin/index.html:44
742msgid "You don't have permission to edit anything."
743msgstr "Du har inte rätt att ändra något."
744
745#: contrib/admin/templates/admin/index.html:52
746msgid "Recent Actions"
747msgstr "Senaste händelserna"
748
749#: contrib/admin/templates/admin/index.html:53
750msgid "My Actions"
751msgstr "Mina händelser"
752
753#: contrib/admin/templates/admin/index.html:57
754msgid "None available"
755msgstr "Inga tillgängliga"
756
757#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:11
758#, python-format
759msgid "Add %(name)s"
760msgstr "Lägg till %(name)s"
761
762#: contrib/admin/templates/admin/login.html:22
763msgid "Have you <a href=\"/password_reset/\">forgotten your password</a>?"
764msgstr "Har du <a href=\"/password_reset/\">glömt ditt lösenord</a>?"
765
766#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
767msgid "Welcome,"
768msgstr "Välkommen,"
769
770#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:9
771#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:3
772msgid "Delete"
773msgstr "Ta bort"
774
775#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:14
776#, python-format
777msgid "Deleting the %(object_name)s '%(object)s' would result in deleting related objects, but your account doesn't have permission to delete the following types of objects:"
778msgstr "Att ta bort %(object_name)s '%(object)s' skulle innebära att besläktade objekt togs bort, men ditt konto har inte rättigheter att ta bort följande objekttyper:"
779
780#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:21
781#, python-format
782msgid "Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of the following related items will be deleted:"
783msgstr "Är du säker på att du vill ta bort %(object_name)s \"%(object)s\"? Följande besläktade föremål kommer att tas bort:"
784
785#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:26
786msgid "Yes, I'm sure"
787msgstr "Ja, jag är säker"
788
789#: contrib/admin/templates/admin/filter.html:2
790#, python-format
791msgid " By %(title)s "
792msgstr " Efter %(title)s "
793
794#: contrib/admin/templates/admin/search_form.html:8
795msgid "Go"
796msgstr "Utför"
797
798#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:21
799msgid "View on site"
800msgstr "Visa på hemsidan"
801
802#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:30
803msgid "Please correct the error below."
804msgid_plural "Please correct the errors below."
805msgstr[0] "Rätta till felet nedan."
806msgstr[1] "Rätta till felen nedan."
807
808#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:48
809msgid "Ordering"
810msgstr "Sortering"
811
812#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:51
813msgid "Order:"
814msgstr "Sortera:"
815
816#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:4
817msgid "Save as new"
818msgstr "Spara som ny"
819
820#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:5
821msgid "Save and add another"
822msgstr "Spara och lägg till ytterligare en"
823
824#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:6
825msgid "Save and continue editing"
826msgstr "Spara och fortsätt redigera"
827
828#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:7
829msgid "Save"
830msgstr "Spara"
831
832#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
833#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
834#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:6
835#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:10
836msgid "Password change"
837msgstr "Ändra lösenord"
838
839#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:6
840#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:10
841msgid "Password change successful"
842msgstr "Lösenordet ändrades"
843
844#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:12
845msgid "Your password was changed."
846msgstr "Ditt lösenord har ändrats."
847
848#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
849#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:6
850#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:10
851#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
852msgid "Password reset"
853msgstr "Nollställ lösenordet"
854
855#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:12
856msgid "Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset your password and e-mail the new one to you."
857msgstr "Har du glömt ditt lösenord? Fyll i din e-postadress nedan, så nollställer vi ditt lösenord och mailar det nya till dig."
858
859#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
860msgid "E-mail address:"
861msgstr "E-postadress:"
862
863#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
864msgid "Reset my password"
865msgstr "Nollställ mitt lösenord"
866
867#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:8
868msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
869msgstr "Tack för att du spenderade kvalitetstid med webbsidan idag."
870
871#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:10
872msgid "Log in again"
873msgstr "Logga in igen"
874
875#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:6
876#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:10
877msgid "Password reset successful"
878msgstr "Nollställning av lösenordet lyckades"
879
880#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:12
881msgid "We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You should be receiving it shortly."
882msgstr "Vi har skickat ett nytt lösenord till e-postadressen du fyllde i. Det bör anlända snarast."
883
884#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:12
885msgid "Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new password twice so we can verify you typed it in correctly."
886msgstr "Var god fyll i ditt gamla lösenord, för säkerhets skull, och skriv sedan in det nya lösenordet två gånger så vi kan kontrollera att du skrev det rätt."
887
888#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:17
889msgid "Old password:"
890msgstr "Gamla lösenordet:"
891
892#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:19
893msgid "New password:"
894msgstr "Nytt lösenord:"
895
896#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:21
897msgid "Confirm password:"
898msgstr "Bekräfta lösenord:"
899
900#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:23
901msgid "Change my password"
902msgstr "Ändra mitt lösenord"
903
904#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:2
905msgid "You're receiving this e-mail because you requested a password reset"
906msgstr "Du får det här mailet eftersom du bad om att få lösenordet nollställt"
907
908#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:3
909#, python-format
910msgid "for your user account at %(site_name)s"
911msgstr "för ditt användarkonto på %(site_name)s"
912
913#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:5
914#, python-format
915msgid "Your new password is: %(new_password)s"
916msgstr "Ditt nya lösenord är: %(new_password)s"
917
918#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:7
919msgid "Feel free to change this password by going to this page:"
920msgstr "Känn dig välkommen att ändra det här lösenordet genom att gå till den här sidan:"
921
922#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:11
923msgid "Your username, in case you've forgotten:"
924msgstr "Ditt användarnamn, om du har glömt:"
925
926#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:13
927msgid "Thanks for using our site!"
928msgstr "Tack för att du använder vår sida!"
929
930#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:15
931#, python-format
932msgid "The %(site_name)s team"
933msgstr "%(site_name)s-laget"
934
935#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
936msgid "Bookmarklets"
937msgstr "Smarta bokmärken"
938
939#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:5
940msgid "Documentation bookmarklets"
941msgstr "Smarta bokmärken för dokumentation"
942
943#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:9
944msgid ""
945"\n"
946"<p class=\"help\">To install bookmarklets, drag the link to your bookmarks\n"
947"toolbar, or right-click the link and add it to your bookmarks. Now you can\n"
948"select the bookmarklet from any page in the site.  Note that some of these\n"
949"bookmarklets require you to be viewing the site from a computer designated\n"
950"as \"internal\" (talk to your system administrator if you aren't sure if\n"
951"your computer is \"internal\").</p>\n"
952msgstr ""
953"\n"
954"<p class=\"help\">För att installera smarta bokmärken, dra länken till din\n"
955"verktygsrad med bokmärken, eller högerklicka på länken och lägg till den\n"
956"till dina bokmärken. Nu kan du välja det smarta bokmärket från alla sidor\n"
957"på hemsidan. Notera att några av desa smarta bokmärken kräver att du tittar\n"
958"på sidan på en dator som är \"intern\" (prata med din systemadministratör\n"
959"om du inte är säker på om din dator är \"intern\")</p>\n"
960
961#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:19
962msgid "Documentation for this page"
963msgstr "Dokumentation för den här sidan"
964
965#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:20
966msgid "Jumps you from any page to the documentation for the view that generates that page."
967msgstr "Förflyttar dig från valfri sida till dokumentationen för vyn som genererar den sidan."
968
969#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:22
970msgid "Show object ID"
971msgstr "Visa objektets id"
972
973#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:23
974msgid "Shows the content-type and unique ID for pages that represent a single object."
975msgstr "Visa innehållstypen och ID:t för sidor som representerar ett enskillt objekt."
976
977#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:25
978msgid "Edit this object (current window)"
979msgstr "Redigera det här objektet (nuvarande fönster)"
980
981#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:26
982msgid "Jumps to the admin page for pages that represent a single object."
983msgstr "Hoppar till administrationssidan för sidor som representerar ett enskillt objekt."
984
985#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:28
986msgid "Edit this object (new window)"
987msgstr "Redigera det här objektet (nytt fönster)"
988
989#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:29
990msgid "As above, but opens the admin page in a new window."
991msgstr "Som ovan, men öppnaradministrationssidan i ett nytt fönster."
992
993#: contrib/admin/templates/widget/date_time.html:3
994msgid "Date:"
995msgstr "Datum:"
996
997#: contrib/admin/templates/widget/date_time.html:4
998msgid "Time:"
999msgstr "Tid:"
1000
1001#: contrib/admin/templates/widget/file.html:2
1002msgid "Currently:"
1003msgstr "Nuvarande:"
1004
1005#: contrib/admin/templates/widget/file.html:3
1006msgid "Change:"
1007msgstr "Ändra:"
1008
1009#: contrib/redirects/models.py:7
1010msgid "redirect from"
1011msgstr "vidarebefodra från"
1012
1013#: contrib/redirects/models.py:8
1014msgid "This should be an absolute path, excluding the domain name. Example: '/events/search/'."
1015msgstr "Det här bör vara en absolut sökväg, förutom domännamnet. Exempel: '/handelser/sok/'."
1016
1017#: contrib/redirects/models.py:9
1018msgid "redirect to"
1019msgstr "vidarebefodra till"
1020
1021#: contrib/redirects/models.py:10
1022msgid "This can be either an absolute path (as above) or a full URL starting with 'http://'."
1023msgstr "Det här kan vara antingen en absolut sökväg (som ovan), eller en komplett adress som börjar med 'http://'."
1024
1025#: contrib/redirects/models.py:12
1026msgid "redirect"
1027msgstr "vidarebefodra"
1028
1029#: contrib/redirects/models.py:13
1030msgid "redirects"
1031msgstr "vidarebefodringar"
1032
1033#: contrib/flatpages/models.py:8
1034msgid "Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
1035msgstr "Exempel: '/om/kontakt/'. Se till att ha inledande och avslutande snedsträck."
1036
1037#: contrib/flatpages/models.py:9
1038msgid "title"
1039msgstr "titel"
1040
1041#: contrib/flatpages/models.py:10
1042msgid "content"
1043msgstr "innehåll"
1044
1045#: contrib/flatpages/models.py:11
1046msgid "enable comments"
1047msgstr "aktivera kommentarer"
1048
1049#: contrib/flatpages/models.py:12
1050msgid "template name"
1051msgstr "mallnamn"
1052
1053#: contrib/flatpages/models.py:13
1054msgid "Example: 'flatpages/contact_page'. If this isn't provided, the system will use 'flatpages/default'."
1055msgstr "Exempel: 'flatpages/kontaktsida'. Om det här inte fylls i kommer systemet att använda 'flatpages/default'."
1056
1057#: contrib/flatpages/models.py:14
1058msgid "registration required"
1059msgstr "registrering krävs"
1060
1061#: contrib/flatpages/models.py:14
1062msgid "If this is checked, only logged-in users will be able to view the page."
1063msgstr "Om det här bockas i kommer endast inloggade användare att kunna visa sidan"
1064
1065#: contrib/flatpages/models.py:18
1066msgid "flat page"
1067msgstr "flatsida"
1068
1069#: contrib/flatpages/models.py:19
1070msgid "flat pages"
1071msgstr "flatsidor"
1072
1073#: contrib/auth/models.py:13
1074#: contrib/auth/models.py:26
1075msgid "name"
1076msgstr "namn"
1077
1078#: contrib/auth/models.py:15
1079msgid "codename"
1080msgstr "kodnamn"
1081
1082#: contrib/auth/models.py:17
1083msgid "permission"
1084msgstr "rättighet"
1085
1086#: contrib/auth/models.py:18
1087#: contrib/auth/models.py:27
1088msgid "permissions"
1089msgstr "rättigheter"
1090
1091#: contrib/auth/models.py:29
1092msgid "group"
1093msgstr "grupp"
1094
1095#: contrib/auth/models.py:30
1096#: contrib/auth/models.py:65
1097msgid "groups"
1098msgstr "grupper"
1099
1100#: contrib/auth/models.py:55
1101msgid "username"
1102msgstr "användarnamn"
1103
1104#: contrib/auth/models.py:56
1105msgid "first name"
1106msgstr "förnamn"
1107
1108#: contrib/auth/models.py:57
1109msgid "last name"
1110msgstr "efternamn"
1111
1112#: contrib/auth/models.py:58
1113msgid "e-mail address"
1114msgstr "e-postadress"
1115
1116#: contrib/auth/models.py:59
1117msgid "password"
1118msgstr "lösenord"
1119
1120#: contrib/auth/models.py:59
1121msgid "Use '[algo]$[salt]$[hexdigest]'"
1122msgstr "Använd '[algo]$[salt]$[hexdigest]'"
1123
1124#: contrib/auth/models.py:60
1125msgid "staff status"
1126msgstr "personalstatus"
1127
1128#: contrib/auth/models.py:60
1129msgid "Designates whether the user can log into this admin site."
1130msgstr "Avgör om användaren kan logga in till den här administrationssidan."
1131
1132#: contrib/auth/models.py:61
1133msgid "active"
1134msgstr "aktiv"
1135
1136#: contrib/auth/models.py:62
1137msgid "superuser status"
1138msgstr "superanvändare"
1139
1140#: contrib/auth/models.py:63
1141msgid "last login"
1142msgstr "senaste inloggning"
1143
1144#: contrib/auth/models.py:64
1145msgid "date joined"
1146msgstr "registreringsdatum"
1147
1148#: contrib/auth/models.py:66
1149msgid "In addition to the permissions manually assigned, this user will also get all permissions granted to each group he/she is in."
1150msgstr "Förutom de rättigheterna som utdelas manuellt så kommer användaren dessutom få samma rättigheter som de grupper där han/hon är medlem."
1151
1152#: contrib/auth/models.py:67
1153msgid "user permissions"
1154msgstr "användarättigheter"
1155
1156#: contrib/auth/models.py:70
1157msgid "user"
1158msgstr "användare"
1159
1160#: contrib/auth/models.py:71
1161msgid "users"
1162msgstr "användare"
1163
1164#: contrib/auth/models.py:76
1165msgid "Personal info"
1166msgstr "Personlig information"
1167
1168#: contrib/auth/models.py:77
1169msgid "Permissions"
1170msgstr "Rättigheter"
1171
1172#: contrib/auth/models.py:78
1173msgid "Important dates"
1174msgstr "Viktiga datum"
1175
1176#: contrib/auth/models.py:79
1177msgid "Groups"
1178msgstr "Grupper"
1179
1180#: contrib/auth/models.py:219
1181msgid "message"
1182msgstr "meddelande"
1183
1184#: contrib/auth/forms.py:30
1185msgid "Your Web browser doesn't appear to have cookies enabled. Cookies are required for logging in."
1186msgstr "Din webläsare verkar inte stödja cookies. Cookie behövs för att kunna logga in."
1187
1188#: contrib/contenttypes/models.py:25
1189msgid "python model class name"
1190msgstr "python model class namn"
1191
1192#: contrib/contenttypes/models.py:28
1193msgid "content type"
1194msgstr "innehållstyp"
1195
1196#: contrib/contenttypes/models.py:29
1197msgid "content types"
1198msgstr "innehållstyper"
1199
1200#: contrib/sessions/models.py:35
1201msgid "session key"
1202msgstr "sessionsnyckel"
1203
1204#: contrib/sessions/models.py:36
1205msgid "session data"
1206msgstr "sessionsdata"
1207
1208#: contrib/sessions/models.py:37
1209msgid "expire date"
1210msgstr "utgångsdatum"
1211
1212#: contrib/sessions/models.py:41
1213msgid "session"
1214msgstr "session"
1215
1216#: contrib/sessions/models.py:42
1217msgid "sessions"
1218msgstr "sessioner"
1219
1220#: contrib/sites/models.py:10
1221msgid "domain name"
1222msgstr "domännamn"
1223
1224#: contrib/sites/models.py:11
1225msgid "display name"
1226msgstr "visat namn"
1227
1228#: contrib/sites/models.py:15
1229msgid "site"
1230msgstr "hemsida"
1231
1232#: contrib/sites/models.py:16
1233msgid "sites"
1234msgstr "hemsidor"
1235
1236#: utils/translation.py:360
1237msgid "DATE_FORMAT"
1238msgstr "Y-m-d"
1239
1240#: utils/translation.py:361
1241msgid "DATETIME_FORMAT"
1242msgstr "Y-m-d, H:i"
1243
1244#: utils/translation.py:362
1245msgid "TIME_FORMAT"
1246msgstr "H:i:s"
1247
1248#: utils/dates.py:6
1249msgid "Monday"
1250msgstr "måndag"
1251
1252#: utils/dates.py:6
1253msgid "Tuesday"
1254msgstr "tisdag"
1255
1256#: utils/dates.py:6
1257msgid "Wednesday"
1258msgstr "onsdag"
1259
1260#: utils/dates.py:6
1261msgid "Thursday"
1262msgstr "torsdag"
1263
1264#: utils/dates.py:6
1265msgid "Friday"
1266msgstr "fredag"
1267
1268#: utils/dates.py:7
1269msgid "Saturday"
1270msgstr "lördag"
1271
1272#: utils/dates.py:7
1273msgid "Sunday"
1274msgstr "söndag"
1275
1276#: utils/dates.py:14
1277msgid "January"
1278msgstr "januari"
1279
1280#: utils/dates.py:14
1281msgid "February"
1282msgstr "februari"
1283
1284#: utils/dates.py:14
1285#: utils/dates.py:27
1286msgid "March"
1287msgstr "mars"
1288
1289#: utils/dates.py:14
1290#: utils/dates.py:27
1291msgid "April"
1292msgstr "april"
1293
1294#: utils/dates.py:14
1295#: utils/dates.py:27
1296msgid "May"
1297msgstr "maj"
1298
1299#: utils/dates.py:14
1300#: utils/dates.py:27
1301msgid "June"
1302msgstr "juni"
1303
1304#: utils/dates.py:15
1305#: utils/dates.py:27
1306msgid "July"
1307msgstr "juli"
1308
1309#: utils/dates.py:15
1310msgid "August"
1311msgstr "augusti"
1312
1313#: utils/dates.py:15
1314msgid "September"
1315msgstr "september"
1316
1317#: utils/dates.py:15
1318msgid "October"
1319msgstr "oktober"
1320
1321#: utils/dates.py:15
1322msgid "November"
1323msgstr "november"
1324
1325#: utils/dates.py:16
1326msgid "December"
1327msgstr "december"
1328
1329#: utils/dates.py:19
1330msgid "jan"
1331msgstr "jan"
1332
1333#: utils/dates.py:19
1334msgid "feb"
1335msgstr "feb"
1336
1337#: utils/dates.py:19
1338msgid "mar"
1339msgstr "mars"
1340
1341#: utils/dates.py:19
1342msgid "apr"
1343msgstr "apr"
1344
1345#: utils/dates.py:19
1346msgid "may"
1347msgstr "maj"
1348
1349#: utils/dates.py:19
1350msgid "jun"
1351msgstr "juni"
1352
1353#: utils/dates.py:20
1354msgid "jul"
1355msgstr "juli"
1356
1357#: utils/dates.py:20
1358msgid "aug"
1359msgstr "aug"
1360
1361#: utils/dates.py:20
1362msgid "sep"
1363msgstr "sept"
1364
1365#: utils/dates.py:20
1366msgid "oct"
1367msgstr "okt"
1368
1369#: utils/dates.py:20
1370msgid "nov"
1371msgstr "nov"
1372
1373#: utils/dates.py:20
1374msgid "dec"
1375msgstr "dec"
1376
1377#: utils/dates.py:27
1378msgid "Jan."
1379msgstr "jan"
1380
1381#: utils/dates.py:27
1382msgid "Feb."
1383msgstr "feb"
1384
1385#: utils/dates.py:28
1386msgid "Aug."
1387msgstr "aug"
1388
1389#: utils/dates.py:28
1390msgid "Sept."
1391msgstr "sept"
1392
1393#: utils/dates.py:28
1394msgid "Oct."
1395msgstr "okt"
1396
1397#: utils/dates.py:28
1398msgid "Nov."
1399msgstr "nov"
1400
1401#: utils/dates.py:28
1402msgid "Dec."
1403msgstr "dec"
1404
1405#: utils/timesince.py:12
1406msgid "year"
1407msgid_plural "years"
1408msgstr[0] "år"
1409msgstr[1] "år"
1410
1411#: utils/timesince.py:13
1412msgid "month"
1413msgid_plural "months"
1414msgstr[0] "månad"
1415msgstr[1] "månader"
1416
1417#: utils/timesince.py:14
1418msgid "week"
1419msgstr "vecka"
1420
1421#: utils/timesince.py:15
1422msgid "day"
1423msgid_plural "days"
1424msgstr[0] "dag"
1425msgstr[1] "dagar"
1426
1427#: utils/timesince.py:16
1428msgid "hour"
1429msgid_plural "hours"
1430msgstr[0] "timme"
1431msgstr[1] "timmar"
1432
1433#: utils/timesince.py:17
1434msgid "minute"
1435msgid_plural "minutes"
1436msgstr[0] "minut"
1437msgstr[1] "minuter"
1438
1439#: conf/global_settings.py:37
1440msgid "Bengali"
1441msgstr "Bengaliska"
1442
1443#: conf/global_settings.py:38
1444msgid "Czech"
1445msgstr "Tjeckiska"
1446
1447#: conf/global_settings.py:39
1448msgid "Welsh"
1449msgstr "Walesiska"
1450
1451#: conf/global_settings.py:40
1452msgid "Danish"
1453msgstr "Danska"
1454
1455#: conf/global_settings.py:41
1456msgid "German"
1457msgstr "Tyska"
1458
1459#: conf/global_settings.py:42
1460msgid "Greek"
1461msgstr "Grekiska"
1462
1463#: conf/global_settings.py:43
1464msgid "English"
1465msgstr "Engelska"
1466
1467#: conf/global_settings.py:44
1468msgid "Spanish"
1469msgstr "Spanska"
1470
1471#: conf/global_settings.py:45
1472msgid "French"
1473msgstr "Franska"
1474
1475#: conf/global_settings.py:46
1476msgid "Galician"
1477msgstr "Galisiska"
1478
1479#: conf/global_settings.py:47
1480msgid "Hungarian"
1481msgstr "Ungerska"
1482
1483#: conf/global_settings.py:48
1484msgid "Hebrew"
1485msgstr "Hebreiska"
1486
1487#: conf/global_settings.py:49
1488msgid "Icelandic"
1489msgstr "Isländska"
1490
1491#: conf/global_settings.py:50
1492msgid "Italian"
1493msgstr "Italienska"
1494
1495#: conf/global_settings.py:51
1496msgid "Japanese"
1497msgstr "Japanska"
1498
1499#: conf/global_settings.py:52
1500msgid "Dutch"
1501msgstr "Holländska"
1502
1503#: conf/global_settings.py:53
1504msgid "Norwegian"
1505msgstr "Norska"
1506
1507#: conf/global_settings.py:54
1508msgid "Brazilian"
1509msgstr "Brasilianska"
1510
1511#: conf/global_settings.py:55
1512msgid "Romanian"
1513msgstr "Rumänska"
1514
1515#: conf/global_settings.py:56
1516msgid "Russian"
1517msgstr "Ryska"
1518
1519#: conf/global_settings.py:57
1520msgid "Slovak"
1521msgstr "Slovakiska"
1522
1523#: conf/global_settings.py:58
1524msgid "Slovenian"
1525msgstr "Slovakiska"
1526
1527#: conf/global_settings.py:59
1528msgid "Serbian"
1529msgstr "Serbiska"
1530
1531#: conf/global_settings.py:60
1532msgid "Swedish"
1533msgstr "Svenska"
1534
1535#: conf/global_settings.py:61
1536msgid "Ukrainian"
1537msgstr "Ukrainska"
1538
1539#: conf/global_settings.py:62
1540msgid "Simplified Chinese"
1541msgstr "Förenklad kinesiska"
1542
1543#: conf/global_settings.py:63
1544msgid "Traditional Chinese"
1545msgstr "Traditionell Kinesiska"
1546
1547#: core/validators.py:60
1548msgid "This value must contain only letters, numbers and underscores."
1549msgstr "Det här värdet får bara innehålla bokstäver, tal och understräck."
1550
1551#: core/validators.py:64
1552msgid "This value must contain only letters, numbers, underscores, dashes or slashes."
1553msgstr "Det här värdet får bara innehålla bokstäver, siffror, understräck, sträck och snedsträck"
1554
1555#: core/validators.py:72
1556msgid "Uppercase letters are not allowed here."
1557msgstr "Stora bokstäver är inte tillåtna här."
1558
1559#: core/validators.py:76
1560msgid "Lowercase letters are not allowed here."
1561msgstr "Små bokstäver är inte tillåtna här."
1562
1563#: core/validators.py:83
1564msgid "Enter only digits separated by commas."
1565msgstr "Fyll enbart i siffror avskillda med kommatecken."
1566
1567#: core/validators.py:95
1568msgid "Enter valid e-mail addresses separated by commas."
1569msgstr "Fyll i giltiga e-postadresser avskillda med kommatecken."
1570
1571#: core/validators.py:99
1572msgid "Please enter a valid IP address."
1573msgstr "Var god fyll i ett giltigt IP-nummer."
1574
1575#: core/validators.py:103
1576msgid "Empty values are not allowed here."
1577msgstr "Tomma värden är inte tillåtna här."
1578
1579#: core/validators.py:107
1580msgid "Non-numeric characters aren't allowed here."
1581msgstr "Icke-numeriska tecken är inte tillåtna här."
1582
1583#: core/validators.py:111
1584msgid "This value can't be comprised solely of digits."
1585msgstr "Det här värdet kan inte enbart bestå av siffror."
1586
1587#: core/validators.py:116
1588msgid "Enter a whole number."
1589msgstr "Fyll i ett heltal."
1590
1591#: core/validators.py:120
1592msgid "Only alphabetical characters are allowed here."
1593msgstr "Endast alfabetiska bokstäver är tillåtna här."
1594
1595#: core/validators.py:124
1596msgid "Enter a valid date in YYYY-MM-DD format."
1597msgstr "Fyll i ett giltigt datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD."
1598
1599#: core/validators.py:128
1600msgid "Enter a valid time in HH:MM format."
1601msgstr "Fyll i en giltig tid i formatet TT:MM"
1602
1603#: core/validators.py:132
1604#: db/models/fields/__init__.py:468
1605msgid "Enter a valid date/time in YYYY-MM-DD HH:MM format."
1606msgstr "Fyll i en giltig tidpunkt i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM"
1607
1608#: core/validators.py:136
1609msgid "Enter a valid e-mail address."
1610msgstr "Fyll i en giltig e-postadress."
1611
1612#: core/validators.py:148
1613msgid "Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a corrupted image."
1614msgstr "Ladda upp en giltig bild. Filen du laddade upp var antingen inte en bild, eller så var det en korrupt bild."
1615
1616#: core/validators.py:155
1617#, python-format
1618msgid "The URL %s does not point to a valid image."
1619msgstr "Adressen %s pekar inte till en giltig bild."
1620
1621#: core/validators.py:159
1622#, python-format
1623msgid "Phone numbers must be in XXX-XXX-XXXX format. \"%s\" is invalid."
1624msgstr "Telefonnummer måste vara i det amerikanska formatet XXX-XXX-XXXX. \"%s\" är ogiltigt."
1625
1626#: core/validators.py:167
1627#, python-format
1628msgid "The URL %s does not point to a valid QuickTime video."
1629msgstr "Adressen %s pekar inte till en giltig QuickTime-video."
1630
1631#: core/validators.py:171
1632msgid "A valid URL is required."
1633msgstr "En giltig adress krävs."
1634
1635#: core/validators.py:185
1636#, python-format
1637msgid ""
1638"Valid HTML is required. Specific errors are:\n"
1639"%s"
1640msgstr ""
1641"Giltig HTML krävs. Specifika fel är:\n"
1642"%s"
1643
1644#: core/validators.py:192
1645#, python-format
1646msgid "Badly formed XML: %s"
1647msgstr "Missformad XML: %s"
1648
1649#: core/validators.py:202
1650#, python-format
1651msgid "Invalid URL: %s"
1652msgstr "Felaktig URL: %s"
1653
1654#: core/validators.py:206
1655#: core/validators.py:208
1656#, python-format
1657msgid "The URL %s is a broken link."
1658msgstr "URL:en %s är en trasig länk."
1659
1660#: core/validators.py:214
1661msgid "Enter a valid U.S. state abbreviation."
1662msgstr "Fyll i en giltig förkortning för en amerikansk delstat"
1663
1664#: core/validators.py:229
1665#, python-format
1666msgid "Watch your mouth! The word %s is not allowed here."
1667msgid_plural "Watch your mouth! The words %s are not allowed here."
1668msgstr[0] "Håll i tungan! Ordet %s är inte tillåtet här."
1669msgstr[1] "Håll i tungan! Orden %s är inte tillåtna här."
1670
1671#: core/validators.py:236
1672#, python-format
1673msgid "This field must match the '%s' field."
1674msgstr "Det här fältet måste matcha fältet '%s'."
1675
1676#: core/validators.py:255
1677msgid "Please enter something for at least one field."
1678msgstr "Fyll i något i minst ett fält."
1679
1680#: core/validators.py:264
1681#: core/validators.py:275
1682msgid "Please enter both fields or leave them both empty."
1683msgstr "Fyll antingen i båda fälten, eller lämna båda tomma"
1684
1685#: core/validators.py:282
1686#, python-format
1687msgid "This field must be given if %(field)s is %(value)s"
1688msgstr "Det är fältet måste anges om %(field)s är %(value)s"
1689
1690#: core/validators.py:294
1691#, python-format
1692msgid "This field must be given if %(field)s is not %(value)s"
1693msgstr "Det här fältet måste anges om %(field)s inte är %(value)s"
1694
1695#: core/validators.py:313
1696msgid "Duplicate values are not allowed."
1697msgstr "Upprepade värden är inte tillåtna."
1698
1699#: core/validators.py:336
1700#, python-format
1701msgid "This value must be a power of %s."
1702msgstr "Det här värdet måste vara en multipel av %s."
1703
1704#: core/validators.py:347
1705msgid "Please enter a valid decimal number."
1706msgstr "Fyll i ett giltigt decimaltal."
1707
1708#: core/validators.py:349
1709#, python-format
1710msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s total digit."
1711msgid_plural "Please enter a valid decimal number with at most %s total digits."
1712msgstr[0] "Fyll i ett giltigt decimaltal med mindre än %s siffra totalt."
1713msgstr[1] "Fyll i ett giltigt decimaltal med mindre än %s siffror totalt."
1714
1715#: core/validators.py:352
1716#, python-format
1717msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal place."
1718msgid_plural "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal places."
1719msgstr[0] "Fyll i ett giltigt decimaltal med som mest %s decimalsiffra."
1720msgstr[1] "Fyll i ett giltigt decimaltal med som mest %s decimalsiffror."
1721
1722#: core/validators.py:362
1723#, python-format
1724msgid "Make sure your uploaded file is at least %s bytes big."
1725msgstr "Se till att filen du laddade upp är minst %s bytes stor."
1726
1727#: core/validators.py:363
1728#, python-format
1729msgid "Make sure your uploaded file is at most %s bytes big."
1730msgstr "Se till att filen du laddade upp är max %s bytes stor."
1731
1732#: core/validators.py:376
1733msgid "The format for this field is wrong."
1734msgstr "Formatet på det här fältet är fel."
1735
1736#: core/validators.py:391
1737msgid "This field is invalid."
1738msgstr "Det här fältet är ogiltigt."
1739
1740#: core/validators.py:426
1741#, python-format
1742msgid "Could not retrieve anything from %s."
1743msgstr "Kunde inte hämta något från %s."
1744
1745#: core/validators.py:429
1746#, python-format
1747msgid "The URL %(url)s returned the invalid Content-Type header '%(contenttype)s'."
1748msgstr "Adressen %(url)s returnerade det ogiltiga innehållstyphuvudet (Content-Type header) '%(contenttype)s'"
1749
1750#: core/validators.py:462
1751#, python-format
1752msgid "Please close the unclosed %(tag)s tag from line %(line)s. (Line starts with \"%(start)s\".)"
1753msgstr "Var god avsluta den oavslutade taggen %(tag)s på rad %(line)s. (Raden börjar med \"%(start)s\".)"
1754
1755#: core/validators.py:466
1756#, python-format
1757msgid "Some text starting on line %(line)s is not allowed in that context. (Line starts with \"%(start)s\".)"
1758msgstr "En del text från rad %(line)s är inte tillåtet i det sammanhanget. (Raden börjar med \"%(start)s\".)"
1759
1760#: core/validators.py:471
1761#, python-format
1762msgid "\"%(attr)s\" on line %(line)s is an invalid attribute. (Line starts with \"%(start)s\".)"
1763msgstr "\"%(attr)s\" på rad %(line)s är inte ett gilltigt attribut. (Raden startar med \"%(start)s\".)"
1764
1765#: core/validators.py:476
1766#, python-format
1767msgid "\"<%(tag)s>\" on line %(line)s is an invalid tag. (Line starts with \"%(start)s\".)"
1768msgstr "\"<%(tag)s>\" på rad %(line)s är inte en giltig tagg. (Raden börjar med \"%(start)s\".)"
1769
1770#: core/validators.py:480
1771#, python-format
1772msgid "A tag on line %(line)s is missing one or more required attributes. (Line starts with \"%(start)s\".)"
1773msgstr "En tagg på rad %(line)s saknar en eller flera nödvändiga attribut. (Raden börjar med \"%(start)s\".)"
1774
1775#: core/validators.py:485
1776#, python-format
1777msgid "The \"%(attr)s\" attribute on line %(line)s has an invalid value. (Line starts with \"%(start)s\".)"
1778msgstr "Attributet \"%(attr)s\" på rad %(line)s har ett ogiltigt värde. (Raden börjar med \"%(start)s\".)"
1779
1780#: db/models/manipulators.py:302
1781#, python-format
1782msgid "%(object)s with this %(type)s already exists for the given %(field)s."
1783msgstr "%(object)s med typen %(type)s finns redan för %(field)s."
1784
1785#: db/models/fields/__init__.py:40
1786#, python-format
1787msgid "%(optname)s with this %(fieldname)s already exists."
1788msgstr "%(optname)s med det här %(fieldname)s finns redan."
1789
1790#: db/models/fields/__init__.py:114
1791#: db/models/fields/__init__.py:265
1792#: db/models/fields/__init__.py:542
1793#: db/models/fields/__init__.py:553
1794#: forms/__init__.py:346
1795msgid "This field is required."
1796msgstr "Det här fältet är obligatoriskt."
1797
1798#: db/models/fields/__init__.py:337
1799msgid "This value must be an integer."
1800msgstr "Det här värdet måste vara ett heltal"
1801
1802#: db/models/fields/__init__.py:369
1803msgid "This value must be either True or False."
1804msgstr "Det här värdet måste vara True eller False"
1805
1806#: db/models/fields/__init__.py:385
1807msgid "This field cannot be null."
1808msgstr "Det här fältet får inte vara null"
1809
1810#: db/models/fields/__init__.py:562
1811msgid "Enter a valid filename."
1812msgstr "Fyll i ett giltigt filnamn."
1813
1814#: db/models/fields/related.py:43
1815#, python-format
1816msgid "Please enter a valid %s."
1817msgstr "Var god fyll i ett giltigt %s."
1818
1819#: db/models/fields/related.py:579
1820msgid "Separate multiple IDs with commas."
1821msgstr "Separera flera ID:n med kommatecken."
1822
1823#: db/models/fields/related.py:581
1824msgid "Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
1825msgstr "Håll ner \"Control\", eller \"Command\" på en Mac, för att välja mer än en."
1826
1827#: db/models/fields/related.py:625
1828#, python-format
1829msgid "Please enter valid %(self)s IDs. The value %(value)r is invalid."
1830msgid_plural "Please enter valid %(self)s IDs. The values %(value)r are invalid."
1831msgstr[0] "Var god och fyll giltiga %(self)s ID. Värdet %(value)r är ogiltigt."
1832msgstr[1] "Var god och fyll giltiga %(self)s ID. Värdena %(value)r är ogiltigt."
1833
1834#: forms/__init__.py:380
1835#, python-format
1836msgid "Ensure your text is less than %s character."
1837msgid_plural "Ensure your text is less than %s characters."
1838msgstr[0] "Se till att din text är kortare än %s tecken."
1839msgstr[1] "Se till att din text är kortare än %s tecken."
1840
1841#: forms/__init__.py:385
1842msgid "Line breaks are not allowed here."
1843msgstr "Radbrytningar är inte tillåtna här."
1844
1845#: forms/__init__.py:480
1846#: forms/__init__.py:551
1847#: forms/__init__.py:589
1848#, python-format
1849msgid "Select a valid choice; '%(data)s' is not in %(choices)s."
1850msgstr "Välj ett giltigt alternativ. '%(data)s' finns inte bland %(choices)s"
1851
1852#: forms/__init__.py:645
1853msgid "The submitted file is empty."
1854msgstr "Den insända filen är tom."
1855
1856#: forms/__init__.py:699
1857msgid "Enter a whole number between -32,768 and 32,767."
1858msgstr "Fyll i ett heltal mellan -32 768 och 32 767."
1859
1860#: forms/__init__.py:708
1861msgid "Enter a positive number."
1862msgstr "Fyll i ett positivt heltal."
1863
1864#: forms/__init__.py:717
1865msgid "Enter a whole number between 0 and 32,767."
1866msgstr "Fyll i ett heltal mellan 0 och 32 767."
1867
1868#: template/defaultfilters.py:379
1869msgid "yes,no,maybe"
1870msgstr "ja,nej,kanske"
1871
1872#~ msgid "Comment"
1873#~ msgstr "Kommentar"
1874#~ msgid "Comments"
1875#~ msgstr "Kommentarer"
1876#~ msgid "String (up to 50)"
1877#~ msgstr "Sträng (upp till 50)"
1878#~ msgid "label"
1879#~ msgstr "etikett"
1880#~ msgid "package"
1881#~ msgstr "paket"
1882#~ msgid "packages"
1883#~ msgstr "paket"
1884
1885#, fuzzy
1886#~ msgid "count"
1887#~ msgstr "innehåll"
1888
Back to Top