Ticket #2011: django.po

File django.po, 52.7 KB (added by vlado@…, 13 years ago)
Line 
1# Translation of django.po to.
2# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4# Vladimir Labath <vlado@labath.org>, 2005.
5#
6#, fuzzy
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2006-05-25 20:55-0400\n"
12"PO-Revision-Date: 2005-11-10 23:22-0500\n"
13"Last-Translator: Vladimir Labath <vlado@labath.org>\n"
14"Language-Team: Slovak <sk@li.org>\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19#: contrib/contenttypes/models.py:25
20msgid "python model class name"
21msgstr "pythonové meno triedy modelu"
22
23#: contrib/contenttypes/models.py:28
24msgid "content type"
25msgstr "typ obsahu"
26
27#: contrib/contenttypes/models.py:29
28msgid "content types"
29msgstr "typy obsahu"
30
31#: contrib/auth/models.py:13 contrib/auth/models.py:26
32msgid "name"
33msgstr "meno"
34
35#: contrib/auth/models.py:15
36msgid "codename"
37msgstr "codename"
38
39#: contrib/auth/models.py:17
40msgid "permission"
41msgstr "povolenie"
42
43#: contrib/auth/models.py:18 contrib/auth/models.py:27
44msgid "permissions"
45msgstr "povolenia"
46
47#: contrib/auth/models.py:29
48msgid "group"
49msgstr "skupina"
50
51#: contrib/auth/models.py:30 contrib/auth/models.py:65
52msgid "groups"
53msgstr "skupiny"
54
55#: contrib/auth/models.py:55
56msgid "username"
57msgstr "užívateľské meno"
58
59#: contrib/auth/models.py:56
60msgid "first name"
61msgstr "krstné meno"
62
63#: contrib/auth/models.py:57
64msgid "last name"
65msgstr "priezvisko"
66
67#: contrib/auth/models.py:58
68msgid "e-mail address"
69msgstr "e-mailová adresa"
70
71#: contrib/auth/models.py:59
72msgid "password"
73msgstr "heslo"
74
75#: contrib/auth/models.py:59
76msgid "Use '[algo]$[salt]$[hexdigest]'"
77msgstr "Použi '[algo]$[salt]$[hexdigest]'"
78
79#: contrib/auth/models.py:60
80msgid "staff status"
81msgstr "štatút zamestnanca"
82
83#: contrib/auth/models.py:60
84msgid "Designates whether the user can log into this admin site."
85msgstr "Označenie, ak užívateľ má oprávnenie vstúpiť ako administrátor."
86
87#: contrib/auth/models.py:61
88msgid "active"
89msgstr "aktívny"
90
91#: contrib/auth/models.py:62
92msgid "superuser status"
93msgstr "štatút superužívateľa"
94
95#: contrib/auth/models.py:63
96msgid "last login"
97msgstr "posledné prihlásenie"
98
99#: contrib/auth/models.py:64
100msgid "date joined"
101msgstr "dátum registrácie"
102
103#: contrib/auth/models.py:66
104msgid ""
105"In addition to the permissions manually assigned, this user will also get "
106"all permissions granted to each group he/she is in."
107msgstr ""
108"Okrem ručne vložených povolení, tento uživateľ dostane všetky povolenia  "
109"skupin, v ktorých sa nachádza."
110
111#: contrib/auth/models.py:67
112msgid "user permissions"
113msgstr "pridelené povolenia"
114
115#: contrib/auth/models.py:70
116msgid "user"
117msgstr "uživateľ"
118
119#: contrib/auth/models.py:71
120msgid "users"
121msgstr "užívatelia"
122
123#: contrib/auth/models.py:76
124msgid "Personal info"
125msgstr "Osobné údaje"
126
127#: contrib/auth/models.py:77
128msgid "Permissions"
129msgstr "Povolenia"
130
131#: contrib/auth/models.py:78
132msgid "Important dates"
133msgstr "Dôležité údaje"
134
135#: contrib/auth/models.py:79
136msgid "Groups"
137msgstr "Skupiny"
138
139#: contrib/auth/models.py:219
140msgid "message"
141msgstr "zpráva"
142
143#: contrib/auth/forms.py:30
144msgid ""
145"Your Web browser doesn't appear to have cookies enabled. Cookies are "
146"required for logging in."
147msgstr ""
148"Vyzerá, že tvoj web prehliadač nedovoľuje prístup ku cookies. Cookies sú  "
149"nevýhnutné aby si sa mohol prihlásiť."
150
151#: contrib/auth/forms.py:36 contrib/auth/forms.py:41
152#: contrib/admin/views/decorators.py:9
153msgid ""
154"Please enter a correct username and password. Note that both fields are case-"
155"sensitive."
156msgstr ""
157"Prosím, vlož spávne meno užvateľa ako aj heslo. Pripomínam, že obe "
158"polia rozlišujú malé a veľké písmena"
159
160#: contrib/redirects/models.py:7
161msgid "redirect from"
162msgstr "presmerovaný z"
163
164#: contrib/redirects/models.py:8
165msgid ""
166"This should be an absolute path, excluding the domain name. Example: '/"
167"events/search/'."
168msgstr ""
169"Tu by sa mala použiť absolútna cesta, bez domény. Napr.: '/events/search/'."
170
171#: contrib/redirects/models.py:9
172msgid "redirect to"
173msgstr "presmerovaný na "
174
175#: contrib/redirects/models.py:10
176msgid ""
177"This can be either an absolute path (as above) or a full URL starting with "
178"'http://'."
179msgstr ""
180"Tu môže byť buď absolútna cesta (ako hore) alebo plné  URL začínajúce s "
181"'http://'."
182
183#: contrib/redirects/models.py:12
184msgid "redirect"
185msgstr "presmerovanie"
186
187#: contrib/redirects/models.py:13
188msgid "redirects"
189msgstr "presmerovania"
190
191#: contrib/comments/models.py:67 contrib/comments/models.py:166
192msgid "object ID"
193msgstr "objekt ID"
194
195#: contrib/comments/models.py:68
196msgid "headline"
197msgstr "titulok"
198
199#: contrib/comments/models.py:69 contrib/comments/models.py:90
200#: contrib/comments/models.py:167
201msgid "comment"
202msgstr "komentár"
203
204#: contrib/comments/models.py:70
205msgid "rating #1"
206msgstr "hodnotenie #1"
207
208#: contrib/comments/models.py:71
209msgid "rating #2"
210msgstr "hodnotenie #2"
211
212#: contrib/comments/models.py:72
213msgid "rating #3"
214msgstr "hodnotenie #3"
215
216#: contrib/comments/models.py:73
217msgid "rating #4"
218msgstr "hodnotenie #4"
219
220#: contrib/comments/models.py:74
221msgid "rating #5"
222msgstr "hodnotenie #5"
223
224#: contrib/comments/models.py:75
225msgid "rating #6"
226msgstr "hodnotenie #6"
227
228#: contrib/comments/models.py:76
229msgid "rating #7"
230msgstr "hodnotenie #7"
231
232#: contrib/comments/models.py:77
233msgid "rating #8"
234msgstr "hodnotenie #8"
235
236#: contrib/comments/models.py:82
237msgid "is valid rating"
238msgstr "je platné hodnotenie"
239
240#: contrib/comments/models.py:83 contrib/comments/models.py:169
241msgid "date/time submitted"
242msgstr "dátum/čas poslania"
243
244#: contrib/comments/models.py:84 contrib/comments/models.py:170
245msgid "is public"
246msgstr "je zveréjnený"
247
248#: contrib/comments/models.py:85 contrib/admin/views/doc.py:292
249msgid "IP address"
250msgstr "IP adresa"
251
252#: contrib/comments/models.py:86
253msgid "is removed"
254msgstr "je vymazaný"
255
256#: contrib/comments/models.py:86
257msgid ""
258"Check this box if the comment is inappropriate. A \"This comment has been "
259"removed\" message will be displayed instead."
260msgstr ""
261"Ak je tento komentár nevhodný, tu ho poznač.  \"Tento komentár bol vymazaný"
262"\" táto správa sa objaví namiesto neho."
263
264#: contrib/comments/models.py:91
265msgid "comments"
266msgstr "komentáre"
267
268#: contrib/comments/models.py:131 contrib/comments/models.py:207
269msgid "Content object"
270msgstr "Obsah objektu"
271
272#: contrib/comments/models.py:159
273#, python-format
274msgid ""
275"Posted by %(user)s at %(date)s\n"
276"\n"
277"%(comment)s\n"
278"\n"
279"http://%(domain)s%(url)s"
280msgstr ""
281"Od  %(user)s dňa %(date)s\n"
282"\n"
283"%(comment)s\n"
284"\n"
285"http://%(domain)s%(url)s"
286
287#: contrib/comments/models.py:168
288msgid "person's name"
289msgstr "osobné meno"
290
291#: contrib/comments/models.py:171
292msgid "ip address"
293msgstr "ip adresa"
294
295#: contrib/comments/models.py:173
296msgid "approved by staff"
297msgstr "je zamestnancom"
298
299#: contrib/comments/models.py:176
300msgid "free comment"
301msgstr "voľný komentár"
302
303#: contrib/comments/models.py:177
304msgid "free comments"
305msgstr "voľné komentáre"
306
307#: contrib/comments/models.py:233
308msgid "score"
309msgstr "stav"
310
311#: contrib/comments/models.py:234
312msgid "score date"
313msgstr "údaje stavu"
314
315#: contrib/comments/models.py:237
316msgid "karma score"
317msgstr "karma údaj"
318
319#: contrib/comments/models.py:238
320msgid "karma scores"
321msgstr "karma údaje"
322
323#: contrib/comments/models.py:242
324#, python-format
325msgid "%(score)d rating by %(user)s"
326msgstr "%(score)d hodnotiteľ %(user)s"
327
328#: contrib/comments/models.py:258
329#, python-format
330msgid ""
331"This comment was flagged by %(user)s:\n"
332"\n"
333"%(text)s"
334msgstr ""
335"Tento komentár bol označený užívateľom  %(user)s:\n"
336"\n"
337"%(text)s"
338
339#: contrib/comments/models.py:265
340msgid "flag date"
341msgstr "dátumové návestie"
342
343#: contrib/comments/models.py:268
344msgid "user flag"
345msgstr "návestie uživateľa"
346
347#: contrib/comments/models.py:269
348msgid "user flags"
349msgstr "návestia užívateľa"
350
351#: contrib/comments/models.py:273
352#, python-format
353msgid "Flag by %r"
354msgstr " %r návestie"
355
356#: contrib/comments/models.py:278
357msgid "deletion date"
358msgstr "odstránené dátumy"
359
360#: contrib/comments/models.py:280
361msgid "moderator deletion"
362msgstr "moderátor odstránenia"
363
364#: contrib/comments/models.py:281
365msgid "moderator deletions"
366msgstr "moderátor odstránení"
367
368#: contrib/comments/models.py:285
369#, python-format
370msgid "Moderator deletion by %r"
371msgstr "Moderátor odstránenia %r"
372
373#: contrib/comments/views/karma.py:19
374msgid "Anonymous users cannot vote"
375msgstr "Hlasovať môžu len prihlásení užívatelia"
376
377#: contrib/comments/views/karma.py:23
378msgid "Invalid comment ID"
379msgstr "Chybné ID komentára"
380
381#: contrib/comments/views/karma.py:25
382msgid "No voting for yourself"
383msgstr "Nemôžeš hlasovať za seba"
384
385#: contrib/comments/views/comments.py:28
386msgid ""
387"This rating is required because you've entered at least one other rating."
388msgstr "Toto hlasovanie je nevyhnutné, lebo súvisí s predchádzjúcou voľbou."
389
390#: contrib/comments/views/comments.py:112
391#, python-format
392msgid ""
393"This comment was posted by a user who has posted fewer than %(count)s "
394"comment:\n"
395"\n"
396"%(text)s"
397msgid_plural ""
398"This comment was posted by a user who has posted fewer than %(count)s "
399"comments:\n"
400"\n"
401"%(text)s"
402msgstr[0] ""
403"Tento komentár je od užívateľa, ktorý doteraz poslal minimálne %(count)s "
404"komentár:\n"
405"\n"
406"%(text)s"
407msgstr[1] ""
408"Tento komentár je od užívateľa, ktorý doteraz poslal najmenej %(count)s "
409"komentárov:\n"
410"\n"
411"%(text)s"
412
413#: contrib/comments/views/comments.py:117
414#, python-format
415msgid ""
416"This comment was posted by a sketchy user:\n"
417"\n"
418"%(text)s"
419msgstr ""
420"Tento komentár je od veľmi náznakového užívateľa:\n"
421"\n"
422"%(text)s"
423
424#: contrib/comments/views/comments.py:189
425#: contrib/comments/views/comments.py:280
426msgid "Only POSTs are allowed"
427msgstr "Dovolené sú len POST"
428
429#: contrib/comments/views/comments.py:193
430#: contrib/comments/views/comments.py:284
431msgid "One or more of the required fields wasn't submitted"
432msgstr "Jedno alebo viac povinných polí nebolo vložených"
433
434#: contrib/comments/views/comments.py:197
435#: contrib/comments/views/comments.py:286
436msgid "Somebody tampered with the comment form (security violation)"
437msgstr "Niekto skúšal manipulovať s formulárom komentára (porušená bezpečnosť)"
438
439#: contrib/comments/views/comments.py:207
440#: contrib/comments/views/comments.py:292
441msgid ""
442"The comment form had an invalid 'target' parameter -- the object ID was "
443"invalid"
444msgstr ""
445"Formulár komentára ma chybný 'cieľový' parameter  -- the objekt ID bol "
446"poškodený"
447
448#: contrib/comments/views/comments.py:257
449#: contrib/comments/views/comments.py:321
450msgid "The comment form didn't provide either 'preview' or 'post'"
451msgstr "Formulár komentára neposkytuje odpoveď buď 'prezri' alebo 'pošli'"
452
453#: contrib/comments/templates/comments/freeform.html:4
454msgid "Your name:"
455msgstr "Tvoje meno:"
456
457#: contrib/comments/templates/comments/freeform.html:5
458#: contrib/comments/templates/comments/form.html:27
459msgid "Comment:"
460msgstr "Komentár:"
461
462#: contrib/comments/templates/comments/freeform.html:9
463#: contrib/comments/templates/comments/form.html:32
464msgid "Preview comment"
465msgstr "Pozri komentár"
466
467#: contrib/comments/templates/comments/form.html:6
468#: contrib/comments/templates/comments/form.html:8
469#: contrib/admin/templates/admin/login.html:17
470msgid "Username:"
471msgstr "Meno:"
472
473#: contrib/comments/templates/comments/form.html:6
474#: contrib/admin/templates/admin/login.html:20
475msgid "Password:"
476msgstr "Heslo:"
477
478#: contrib/comments/templates/comments/form.html:6
479msgid "Forgotten your password?"
480msgstr "Zabudol si svoje heslo?"
481
482#: contrib/comments/templates/comments/form.html:8
483#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:3
484#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:5
485#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:10
486#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
487#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:3
488#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:3
489#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
490#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:4
491#: contrib/admin/templates/admin_doc/view_detail.html:4
492#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_tag_index.html:5
493#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_detail.html:4
494#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_filter_index.html:5
495#: contrib/admin/templates/admin_doc/missing_docutils.html:4
496#: contrib/admin/templates/admin_doc/view_index.html:5
497#: contrib/admin/templates/admin_doc/model_detail.html:3
498#: contrib/admin/templates/admin_doc/index.html:4
499#: contrib/admin/templates/admin_doc/model_index.html:5
500msgid "Log out"
501msgstr "Odhlásenie"
502
503#: contrib/comments/templates/comments/form.html:12
504msgid "Ratings"
505msgstr "Hodnotenia"
506
507#: contrib/comments/templates/comments/form.html:12
508#: contrib/comments/templates/comments/form.html:23
509msgid "Required"
510msgstr "Požadované"
511
512#: contrib/comments/templates/comments/form.html:12
513#: contrib/comments/templates/comments/form.html:23
514msgid "Optional"
515msgstr "Voliteľné"
516
517#: contrib/comments/templates/comments/form.html:23
518msgid "Post a photo"
519msgstr "Pošli foto"
520
521#: contrib/flatpages/models.py:7 contrib/admin/views/doc.py:303
522msgid "URL"
523msgstr "URL"
524
525#: contrib/flatpages/models.py:8
526msgid ""
527"Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
528msgstr ""
529"Príklad: '/about/contact/'. Uisti sa, že máš vložené ako úvodné tak aj "
530"záverečné lomítka."
531
532#: contrib/flatpages/models.py:9
533msgid "title"
534msgstr "názov"
535
536#: contrib/flatpages/models.py:10
537msgid "content"
538msgstr "obsah"
539
540#: contrib/flatpages/models.py:11
541msgid "enable comments"
542msgstr "povolené komentáre"
543
544#: contrib/flatpages/models.py:12
545msgid "template name"
546msgstr "meno predlohy"
547
548#: contrib/flatpages/models.py:13
549msgid ""
550"Example: 'flatpages/contact_page'. If this isn't provided, the system will "
551"use 'flatpages/default'."
552msgstr ""
553"Príklad: 'flatpages/contact_page'. Ak sa toto nevykonalo,  systém použije  "
554"'flatpages/default'."
555
556#: contrib/flatpages/models.py:14
557msgid "registration required"
558msgstr "musíte byť zaregistrovaný"
559
560#: contrib/flatpages/models.py:14
561msgid "If this is checked, only logged-in users will be able to view the page."
562msgstr ""
563"Ak je toto označené, potom len prihlásený užívateľ môže vidieť túto stránku."
564
565#: contrib/flatpages/models.py:18
566msgid "flat page"
567msgstr "plochá stránka"
568
569#: contrib/flatpages/models.py:19
570msgid "flat pages"
571msgstr "ploché stránky"
572
573#: contrib/sessions/models.py:35
574msgid "session key"
575msgstr "kľúč sedenia"
576
577#: contrib/sessions/models.py:36
578msgid "session data"
579msgstr "údaje sedenia"
580
581#: contrib/sessions/models.py:37
582msgid "expire date"
583msgstr "dátum konca platnosti"
584
585#: contrib/sessions/models.py:41
586msgid "session"
587msgstr "sedenie"
588
589#: contrib/sessions/models.py:42
590msgid "sessions"
591msgstr "sedenia"
592
593#: contrib/sites/models.py:10
594msgid "domain name"
595msgstr "meno domény"
596
597#: contrib/sites/models.py:11
598msgid "display name"
599msgstr "zobrazené meno"
600
601#: contrib/sites/models.py:15
602msgid "site"
603msgstr "web"
604
605#: contrib/sites/models.py:16
606msgid "sites"
607msgstr "weby"
608
609#: contrib/admin/filterspecs.py:40
610#, python-format
611msgid ""
612"<h3>By %s:</h3>\n"
613"<ul>\n"
614msgstr ""
615"<h3>Od %s:</h3>\n"
616"<ul>\n"
617
618#: contrib/admin/filterspecs.py:70 contrib/admin/filterspecs.py:88
619#: contrib/admin/filterspecs.py:143
620msgid "All"
621msgstr "Všetko"
622
623#: contrib/admin/filterspecs.py:109
624msgid "Any date"
625msgstr "Všetky dátumy"
626
627#: contrib/admin/filterspecs.py:110
628msgid "Today"
629msgstr "Dnes"
630
631#: contrib/admin/filterspecs.py:113
632msgid "Past 7 days"
633msgstr "Posledných 7 dní"
634
635#: contrib/admin/filterspecs.py:115
636msgid "This month"
637msgstr "Tento mesiac"
638
639#: contrib/admin/filterspecs.py:117
640msgid "This year"
641msgstr "Tento rok"
642
643#: contrib/admin/filterspecs.py:143
644msgid "Yes"
645msgstr "Áno"
646
647#: contrib/admin/filterspecs.py:143
648msgid "No"
649msgstr "Nie"
650
651#: contrib/admin/filterspecs.py:150
652msgid "Unknown"
653msgstr "Neznámy"
654
655#: contrib/admin/models.py:16
656msgid "action time"
657msgstr "čas udalosti"
658
659#: contrib/admin/models.py:19
660msgid "object id"
661msgstr "objekt id"
662
663#: contrib/admin/models.py:20
664msgid "object repr"
665msgstr "objekt repr"
666
667#: contrib/admin/models.py:21
668msgid "action flag"
669msgstr "návestie udalosti"
670
671#: contrib/admin/models.py:22
672msgid "change message"
673msgstr "zmena zprávy"
674
675#: contrib/admin/models.py:25
676msgid "log entry"
677msgstr "záznam priebehu"
678
679#: contrib/admin/models.py:26
680msgid "log entries"
681msgstr "záznamy priebehu"
682
683#: contrib/admin/templatetags/admin_list.py:228
684msgid "All dates"
685msgstr "Všetky dátumy"
686
687#: contrib/admin/views/decorators.py:23
688#: contrib/admin/templates/admin/login.html:25
689msgid "Log in"
690msgstr "Prihlásenie"
691
692#: contrib/admin/views/decorators.py:61
693msgid ""
694"Please log in again, because your session has expired. Don't worry: Your "
695"submission has been saved."
696msgstr ""
697"Prosím prihlas sa znovu, lebo čas tvojho sedenia vypršal. Nemaj obavy: "
698"tvoje údaje su uchované."
699
700#: contrib/admin/views/decorators.py:68
701msgid ""
702"Looks like your browser isn't configured to accept cookies. Please enable "
703"cookies, reload this page, and try again."
704msgstr ""
705"Vyzerá, že tvoj prehliadač nemá povolené cookies. Prosím, povoľ cookies, "
706"znovu načítaj túto stránku a skús činnosť znovu."
707
708#: contrib/admin/views/decorators.py:82
709msgid "Usernames cannot contain the '@' character."
710msgstr "Meno užívateľa nemože obsahovať  znak '@' ."
711
712#: contrib/admin/views/decorators.py:84
713#, python-format
714msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
715msgstr "Tvoja e-mailova adresa nie je tvoje užívateľské meno. Skús '%s'."
716
717#: contrib/admin/views/main.py:226
718msgid "Site administration"
719msgstr "Administrácia webu"
720
721#: contrib/admin/views/main.py:260
722#, python-format
723msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully."
724msgstr "Objekt  %(name)s \"%(obj)s\" bol úspešne pridaný."
725
726#: contrib/admin/views/main.py:264 contrib/admin/views/main.py:348
727msgid "You may edit it again below."
728msgstr "Môžeš urobiť zmeny zase nižšie."
729
730#: contrib/admin/views/main.py:272 contrib/admin/views/main.py:357
731#, python-format
732msgid "You may add another %s below."
733msgstr "Môžeš pridať ďalší %s nižšie."
734
735#: contrib/admin/views/main.py:290
736#, python-format
737msgid "Add %s"
738msgstr "Pridaj %s"
739
740#: contrib/admin/views/main.py:336
741#, python-format
742msgid "Added %s."
743msgstr "Bol pridaný %s."
744
745#: contrib/admin/views/main.py:336 contrib/admin/views/main.py:338
746#: contrib/admin/views/main.py:340
747msgid "and"
748msgstr "a"
749
750#: contrib/admin/views/main.py:338
751#, python-format
752msgid "Changed %s."
753msgstr "Bol zmenený %s"
754
755#: contrib/admin/views/main.py:340
756#, python-format
757msgid "Deleted %s."
758msgstr "Bol vymazaný %s."
759
760#: contrib/admin/views/main.py:343
761msgid "No fields changed."
762msgstr "Polia neboli zmenené."
763
764#: contrib/admin/views/main.py:346
765#, python-format
766msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was changed successfully."
767msgstr "Objekt %(name)s \"%(obj)s\" boli úspešne zmenený."
768
769#: contrib/admin/views/main.py:354
770#, python-format
771msgid ""
772"The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
773msgstr ""
774"Objekt %(name)s \"%(obj)s\" bol úspešne zmenený. Ďalšie zmeny môžeš urobiť "
775"zase nižšie."
776
777#: contrib/admin/views/main.py:392
778#, python-format
779msgid "Change %s"
780msgstr "Zmeň %s"
781
782#: contrib/admin/views/main.py:470
783#, python-format
784msgid "One or more %(fieldname)s in %(name)s: %(obj)s"
785msgstr "Jeden alebo viac %(fieldname)s v %(name)s: %(obj)s"
786
787#: contrib/admin/views/main.py:475
788#, python-format
789msgid "One or more %(fieldname)s in %(name)s:"
790msgstr "Jeden alebo viac %(fieldname)s v %(name)s:"
791
792#: contrib/admin/views/main.py:508
793#, python-format
794msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was deleted successfully."
795msgstr "Objekt %(name)s \"%(obj)s\" bol úspešne vymazaný."
796
797#: contrib/admin/views/main.py:511
798msgid "Are you sure?"
799msgstr "Si si istý?"
800
801#: contrib/admin/views/main.py:533
802#, python-format
803msgid "Change history: %s"
804msgstr "Zmena histórie:"
805
806#: contrib/admin/views/main.py:565
807#, python-format
808msgid "Select %s"
809msgstr "Výber %s"
810
811#: contrib/admin/views/main.py:565
812#, python-format
813msgid "Select %s to change"
814msgstr "Výber %s na zmenu"
815
816#: contrib/admin/views/doc.py:279 contrib/admin/views/doc.py:289
817#: contrib/admin/views/doc.py:291 contrib/admin/views/doc.py:297
818#: contrib/admin/views/doc.py:298 contrib/admin/views/doc.py:300
819msgid "Integer"
820msgstr "Celočíselná hodnota"
821
822#: contrib/admin/views/doc.py:280
823msgid "Boolean (Either True or False)"
824msgstr "Logická hodnota (buď True alebo False)"
825
826#: contrib/admin/views/doc.py:281 contrib/admin/views/doc.py:299
827#, python-format
828msgid "String (up to %(maxlength)s)"
829msgstr "Dĺžka reťazca (maximálne do %(maxlength)s)"
830
831#: contrib/admin/views/doc.py:282
832msgid "Comma-separated integers"
833msgstr "Čiarka oddeľuje celé čísla"
834
835#: contrib/admin/views/doc.py:283
836msgid "Date (without time)"
837msgstr "Dátum (bez času)"
838
839#: contrib/admin/views/doc.py:284
840msgid "Date (with time)"
841msgstr "Dátum ( a čas)"
842
843#: contrib/admin/views/doc.py:285
844msgid "E-mail address"
845msgstr "E-mailová adresa"
846
847#: contrib/admin/views/doc.py:286 contrib/admin/views/doc.py:287
848#: contrib/admin/views/doc.py:290
849msgid "File path"
850msgstr "Cesta k súboru"
851
852#: contrib/admin/views/doc.py:288
853msgid "Decimal number"
854msgstr "Desiatkové číslo"
855
856#: contrib/admin/views/doc.py:294
857msgid "Boolean (Either True, False or None)"
858msgstr "Logická hodnota (buď True, False alebo None)"
859
860#: contrib/admin/views/doc.py:295
861msgid "Relation to parent model"
862msgstr "Má vzťah na rodičovský model"
863
864#: contrib/admin/views/doc.py:296
865msgid "Phone number"
866msgstr "Číslo telefónu"
867
868#: contrib/admin/views/doc.py:301
869msgid "Text"
870msgstr "Text"
871
872#: contrib/admin/views/doc.py:302
873msgid "Time"
874msgstr "Čas"
875
876#: contrib/admin/views/doc.py:304
877msgid "U.S. state (two uppercase letters)"
878msgstr "U.S. štát (dve veľké písmena)"
879
880#: contrib/admin/views/doc.py:305
881msgid "XML text"
882msgstr "XML text"
883
884#: contrib/admin/templates/widget/file.html:2
885msgid "Currently:"
886msgstr "Aktuálny:"
887
888#: contrib/admin/templates/widget/file.html:3
889msgid "Change:"
890msgstr "Zmeň:"
891
892#: contrib/admin/templates/widget/date_time.html:3
893msgid "Date:"
894msgstr "Dátum:"
895
896#: contrib/admin/templates/widget/date_time.html:4
897msgid "Time:"
898msgstr "Čas:"
899
900#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:3
901#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:5
902#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:10
903#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
904#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:3
905#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:3
906#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
907#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
908msgid "Documentation"
909msgstr "Dokumentácia"
910
911#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:3
912#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:5
913#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:10
914#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
915#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:3
916#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:3
917#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
918#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:4
919#: contrib/admin/templates/admin_doc/view_detail.html:4
920#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_tag_index.html:5
921#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_detail.html:4
922#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_filter_index.html:5
923#: contrib/admin/templates/admin_doc/missing_docutils.html:4
924#: contrib/admin/templates/admin_doc/view_index.html:5
925#: contrib/admin/templates/admin_doc/model_detail.html:3
926#: contrib/admin/templates/admin_doc/index.html:4
927#: contrib/admin/templates/admin_doc/model_index.html:5
928msgid "Change password"
929msgstr "Zmeň heslo"
930
931#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
932#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:6
933#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
934#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:13
935#: contrib/admin/templates/admin/base.html:28
936#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:6
937#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
938#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
939#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:4
940#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
941#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
942#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
943msgid "Home"
944msgstr "Začiatok"
945
946#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
947#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:20
948msgid "History"
949msgstr "História"
950
951#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:18
952msgid "Date/time"
953msgstr "Dátum/čas"
954
955#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:19
956msgid "User"
957msgstr "Uživateľ"
958
959#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:20
960msgid "Action"
961msgstr "Udalosť"
962
963#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:26
964msgid "DATE_WITH_TIME_FULL"
965msgstr "PLNY_DATUM_AJ_CAS"
966
967#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:36
968msgid ""
969"This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this "
970"admin site."
971msgstr ""
972"Tento object nemá históriu zmien. Možno nebol pridaný prostredníctvom tohoto "
973"web admina"
974
975#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:11
976#, python-format
977msgid "Add %(name)s"
978msgstr "Pridaj %(name)s"
979
980#: contrib/admin/templates/admin/filter.html:2
981#, python-format
982msgid " By %(title)s "
983msgstr " Od %(title)s "
984
985#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
986msgid "Server error"
987msgstr "Chyba servera"
988
989#: contrib/admin/templates/admin/500.html:6
990msgid "Server error (500)"
991msgstr "Chyba servera (500)"
992
993#: contrib/admin/templates/admin/500.html:9
994msgid "Server Error <em>(500)</em>"
995msgstr "Chyba servera <em>(500)</em>"
996
997#: contrib/admin/templates/admin/500.html:10
998msgid ""
999"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
1000"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
1001msgstr ""
1002"Vznikla chyba. Prostredníctvom e-mailu  bol o nej informovaný správca a "
1003"táto by mala byť o chviľu odstránená. Ďakujeme za tvoju trpezlivosť."
1004
1005#: contrib/admin/templates/admin/search_form.html:8
1006msgid "Go"
1007msgstr "Choď"
1008
1009#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:4
1010msgid "Django site admin"
1011msgstr "Django web admin"
1012
1013#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:7
1014msgid "Django administration"
1015msgstr "Administrácia Django"
1016
1017#: contrib/admin/templates/admin/index.html:17
1018#, python-format
1019msgid "Models available in the %(name)s application."
1020msgstr "Model je prístupný v %(name)s aplikácií."
1021
1022#: contrib/admin/templates/admin/index.html:28
1023#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:15
1024msgid "Add"
1025msgstr "Pridaj"
1026
1027#: contrib/admin/templates/admin/index.html:34
1028msgid "Change"
1029msgstr "Zmeň"
1030
1031#: contrib/admin/templates/admin/index.html:44
1032msgid "You don't have permission to edit anything."
1033msgstr "Nemáš povolenie na zmeny ."
1034
1035#: contrib/admin/templates/admin/index.html:52
1036msgid "Recent Actions"
1037msgstr "Posledné udalosti"
1038
1039#: contrib/admin/templates/admin/index.html:53
1040msgid "My Actions"
1041msgstr "Moje udalosti"
1042
1043#: contrib/admin/templates/admin/index.html:57
1044msgid "None available"
1045msgstr "Nepovolené"
1046
1047#: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
1048#: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
1049msgid "Page not found"
1050msgstr "Stránka nebola nájdená"
1051
1052#: contrib/admin/templates/admin/404.html:10
1053msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
1054msgstr "Ľutujeme, ale požadovaná stránka nebola nájdená."
1055
1056#: contrib/admin/templates/admin/login.html:22
1057msgid "Have you <a href=\"/password_reset/\">forgotten your password</a>?"
1058msgstr "Zabudol si<a href=\"/password_reset/\"> svoje heslo</a>?"
1059
1060#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:21
1061msgid "View on site"
1062msgstr "Pozri na webe"
1063
1064#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:30
1065msgid "Please correct the error below."
1066msgid_plural "Please correct the errors below."
1067msgstr[0] "Oprav chybu, čo je nižšie, prosím."
1068msgstr[1] "Oprav chyby, čo sú nižšie, prosím."
1069
1070#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:48
1071msgid "Ordering"
1072msgstr "Určenie"
1073
1074#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:51
1075msgid "Order:"
1076msgstr "Poradie:"
1077
1078#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
1079msgid "Welcome,"
1080msgstr "Vítajte,"
1081
1082#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:9
1083#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:3
1084msgid "Delete"
1085msgstr "Vymazať"
1086
1087#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:14
1088#, python-format
1089msgid ""
1090"Deleting the %(object_name)s '%(object)s' would result in deleting related "
1091"objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
1092"types of objects:"
1093msgstr ""
1094"Vymazaním objektu %(object_name)s '%(object)s' môžeš spôsobiť vymazanie "
1095"súvisiacich objektov, ale tvoj účet nemá povolenie na mazanie nasledujúcich "
1096"typov objektov:"
1097
1098#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:21
1099#, python-format
1100msgid ""
1101"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of "
1102"the following related items will be deleted:"
1103msgstr ""
1104"Si si istý, že chceš vymazať %(object_name)s \"%(object)s\"? Všetky "
1105"nasledujúce objekty budú tiež vymazané :"
1106
1107#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:26
1108msgid "Yes, I'm sure"
1109msgstr "Ano, som si istý"
1110
1111#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:4
1112msgid "Save as new"
1113msgstr "Zapísať ako nový"
1114
1115#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:5
1116msgid "Save and add another"
1117msgstr "Zapísať a pridať ďaší"
1118
1119#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:6
1120msgid "Save and continue editing"
1121msgstr "Zapísať a pokračovať v zmenách"
1122
1123#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:7
1124msgid "Save"
1125msgstr "Zápis"
1126
1127#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
1128#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
1129#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:6
1130#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:10
1131msgid "Password change"
1132msgstr "Zmeň heslo"
1133
1134#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:6
1135#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:10
1136msgid "Password change successful"
1137msgstr "Heslo bolo úspešne zmenené"
1138
1139#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:12
1140msgid "Your password was changed."
1141msgstr "Tvoje heslo bolo zmenené."
1142
1143#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
1144#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:6
1145#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:10
1146#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
1147msgid "Password reset"
1148msgstr "Generácia nového hesla"
1149
1150#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:12
1151msgid ""
1152"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset "
1153"your password and e-mail the new one to you."
1154msgstr ""
1155"Zabudol si svoje heslo? Vlož nižšie tvoju e-mail adresu, a nové heslo ti "
1156"bude na ňu zaslané ."
1157
1158#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
1159msgid "E-mail address:"
1160msgstr "E-mailová adresa:"
1161
1162#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
1163msgid "Reset my password"
1164msgstr "Obnova môjho hesla"
1165
1166#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:8
1167msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
1168msgstr "Ďakujeme ti, za stráveny čas na našej stránke."
1169
1170#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:10
1171msgid "Log in again"
1172msgstr "Prihlás sa znovu"
1173
1174#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:6
1175#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:10
1176msgid "Password reset successful"
1177msgstr "Heslo bolo úspešne vygenerované"
1178
1179#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:12
1180msgid ""
1181"We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You "
1182"should be receiving it shortly."
1183msgstr ""
1184"Poslali sme ti,  nové heslo na tebou uvedenú emailovú adresu. Mal by si ho "
1185"dostať čo najskôr."
1186
1187#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:12
1188msgid ""
1189"Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
1190"password twice so we can verify you typed it in correctly."
1191msgstr ""
1192"Kvôli bezpečnosti vlož prosím tvoje staré heslo, a potom dvakrát tvoje nové "
1193"heslo, tým môžeme skontrolovať jeho správnosť."
1194
1195#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:17
1196msgid "Old password:"
1197msgstr "Staré heslo:"
1198
1199#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:19
1200msgid "New password:"
1201msgstr "Nové heslo:"
1202
1203#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:21
1204msgid "Confirm password:"
1205msgstr "Potvrdenie hesla:"
1206
1207#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:23
1208msgid "Change my password"
1209msgstr "Zmeň svoje heslo"
1210
1211#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:2
1212msgid "You're receiving this e-mail because you requested a password reset"
1213msgstr "Dostal si túto správu preto, lebo si požadoval vygenerovať tvoje heslo"
1214
1215#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:3
1216#, python-format
1217msgid "for your user account at %(site_name)s"
1218msgstr "pre tvoj užívateľský účet na %(site_name)s"
1219
1220#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:5
1221#, python-format
1222msgid "Your new password is: %(new_password)s"
1223msgstr "Tvoje nové heslo je: %(new_password)s"
1224
1225#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:7
1226msgid "Feel free to change this password by going to this page:"
1227msgstr "Môžeš zmeniť toto heslo na nasledujúcej stránke:"
1228
1229#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:11
1230msgid "Your username, in case you've forgotten:"
1231msgstr "Tvoje užívateľské meno, ak si ho zabudol:"
1232
1233#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:13
1234msgid "Thanks for using our site!"
1235msgstr "Ďakujeme, že používaš naše stránky!"
1236
1237#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:15
1238#, python-format
1239msgid "The %(site_name)s team"
1240msgstr "Skupina %(site_name)s"
1241
1242#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
1243msgid "Bookmarklets"
1244msgstr "Záložky"
1245
1246#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:5
1247msgid "Documentation bookmarklets"
1248msgstr "Dokumentácia záložiek"
1249
1250#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:9
1251msgid ""
1252"\n"
1253"<p class=\"help\">To install bookmarklets, drag the link to your bookmarks\n"
1254"toolbar, or right-click the link and add it to your bookmarks. Now you can\n"
1255"select the bookmarklet from any page in the site.  Note that some of these\n"
1256"bookmarklets require you to be viewing the site from a computer designated\n"
1257"as \"internal\" (talk to your system administrator if you aren't sure if\n"
1258"your computer is \"internal\").</p>\n"
1259msgstr ""
1260"\n"
1261"<p class=\"help\">Na inštaláciu záložiek, potiahni linku do tvojho  "
1262"bookmarks\n"
1263"toolbar, alebo klikni pravou myšou na linku a pridaj ju do tvojho "
1264"bookmarks.\n"
1265"Teraz si môžeš vybrať záložku pre ľubovoľnú stránku na webe.  Poznámka:\n"
1266"niektoré záložky vyžadujú aby si prezeral web z počítača označeného \n"
1267"ako \"internal\" (opýtaj sa vášho systémového administrátora ak si si nie  "
1268"istý/á, \n"
1269"že tvoj počítač je označený ako \"internal\").</p>\n"
1270
1271#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:19
1272msgid "Documentation for this page"
1273msgstr "Dokumnentácia tejto stránky"
1274
1275#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:20
1276msgid ""
1277"Jumps you from any page to the documentation for the view that generates "
1278"that page."
1279msgstr ""
1280"Skoč z ľubovoľnej stránky do dokumentácie, kde je popísaná generácia tejto "
1281"stránky."
1282
1283#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:22
1284msgid "Show object ID"
1285msgstr "Ukáž objekt ID"
1286
1287#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:23
1288msgid ""
1289"Shows the content-type and unique ID for pages that represent a single "
1290"object."
1291msgstr ""
1292"Ukáž typ obsahu a jednoznačné ID pre stránky, ktoré zatupujú jednoduché "
1293"objekty."
1294
1295#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:25
1296msgid "Edit this object (current window)"
1297msgstr "Edituj tento object (aktuálne okno)"
1298
1299#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:26
1300msgid "Jumps to the admin page for pages that represent a single object."
1301msgstr "Skoč na stránku admina, ktorá zastupuje jednoduchý objekt"
1302
1303#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:28
1304msgid "Edit this object (new window)"
1305msgstr "Edituj tento objekt (nové okno)"
1306
1307#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:29
1308msgid "As above, but opens the admin page in a new window."
1309msgstr "Ako vyššie, ale stranka admina sa otvorí v novom okne."
1310
1311#: utils/translation.py:363
1312msgid "DATE_FORMAT"
1313msgstr ""
1314
1315#: utils/translation.py:364
1316msgid "DATETIME_FORMAT"
1317msgstr ""
1318
1319#: utils/translation.py:365
1320msgid "TIME_FORMAT"
1321msgstr ""
1322
1323#: utils/dates.py:6
1324msgid "Monday"
1325msgstr "Pondelok"
1326
1327#: utils/dates.py:6
1328msgid "Tuesday"
1329msgstr "Utorok"
1330
1331#: utils/dates.py:6
1332msgid "Wednesday"
1333msgstr "Streda"
1334
1335#: utils/dates.py:6
1336msgid "Thursday"
1337msgstr "Štvrtok"
1338
1339#: utils/dates.py:6
1340msgid "Friday"
1341msgstr "Piatok"
1342
1343#: utils/dates.py:7
1344msgid "Saturday"
1345msgstr "Sobota"
1346
1347#: utils/dates.py:7
1348msgid "Sunday"
1349msgstr "Nedeľa"
1350
1351#: utils/dates.py:14
1352msgid "January"
1353msgstr "Január"
1354
1355#: utils/dates.py:14
1356msgid "February"
1357msgstr "Február"
1358
1359#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
1360msgid "March"
1361msgstr "Marec"
1362
1363#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
1364msgid "April"
1365msgstr "Apríl"
1366
1367#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
1368msgid "May"
1369msgstr "Máj"
1370
1371#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
1372msgid "June"
1373msgstr "Jún"
1374
1375#: utils/dates.py:15 utils/dates.py:27
1376msgid "July"
1377msgstr "Júl"
1378
1379#: utils/dates.py:15
1380msgid "August"
1381msgstr "August"
1382
1383#: utils/dates.py:15
1384msgid "September"
1385msgstr "September"
1386
1387#: utils/dates.py:15
1388msgid "October"
1389msgstr "Október"
1390
1391#: utils/dates.py:15
1392msgid "November"
1393msgstr "November"
1394
1395#: utils/dates.py:16
1396msgid "December"
1397msgstr "December"
1398
1399#: utils/dates.py:19
1400msgid "jan"
1401msgstr ""
1402
1403#: utils/dates.py:19
1404msgid "feb"
1405msgstr ""
1406
1407#: utils/dates.py:19
1408msgid "mar"
1409msgstr ""
1410
1411#: utils/dates.py:19
1412msgid "apr"
1413msgstr ""
1414
1415#: utils/dates.py:19
1416msgid "may"
1417msgstr "máj"
1418
1419#: utils/dates.py:19
1420msgid "jun"
1421msgstr "jún"
1422
1423#: utils/dates.py:20
1424msgid "jul"
1425msgstr "júl"
1426
1427#: utils/dates.py:20
1428msgid "aug"
1429msgstr ""
1430
1431#: utils/dates.py:20
1432msgid "sep"
1433msgstr ""
1434
1435#: utils/dates.py:20
1436msgid "oct"
1437msgstr "okt"
1438
1439#: utils/dates.py:20
1440msgid "nov"
1441msgstr ""
1442
1443#: utils/dates.py:20
1444msgid "dec"
1445msgstr ""
1446
1447#: utils/dates.py:27
1448msgid "Jan."
1449msgstr "Jan."
1450
1451#: utils/dates.py:27
1452msgid "Feb."
1453msgstr "Feb."
1454
1455#: utils/dates.py:28
1456msgid "Aug."
1457msgstr "Aug."
1458
1459#: utils/dates.py:28
1460msgid "Sept."
1461msgstr "Sept."
1462
1463#: utils/dates.py:28
1464msgid "Oct."
1465msgstr "Okt."
1466
1467#: utils/dates.py:28
1468msgid "Nov."
1469msgstr "Nov."
1470
1471#: utils/dates.py:28
1472msgid "Dec."
1473msgstr "Dec."
1474
1475#: utils/timesince.py:12
1476msgid "year"
1477msgid_plural "years"
1478msgstr[0] "rok"
1479msgstr[1] "rokov"
1480
1481#: utils/timesince.py:13
1482msgid "month"
1483msgid_plural "months"
1484msgstr[0] "mesiac"
1485msgstr[1] "mesiacov"
1486
1487#: utils/timesince.py:14
1488msgid "week"
1489msgid_plural "weeks"
1490msgstr[0] ""
1491msgstr[1] ""
1492
1493#: utils/timesince.py:15
1494msgid "day"
1495msgid_plural "days"
1496msgstr[0] "ďeň"
1497msgstr[1] "dní"
1498
1499#: utils/timesince.py:16
1500msgid "hour"
1501msgid_plural "hours"
1502msgstr[0] "hodina"
1503msgstr[1] "hodín"
1504
1505#: utils/timesince.py:17
1506msgid "minute"
1507msgid_plural "minutes"
1508msgstr[0] "minúta"
1509msgstr[1] "minút"
1510
1511#: conf/global_settings.py:37
1512msgid "Bengali"
1513msgstr "Bengálsky"
1514
1515#: conf/global_settings.py:38
1516msgid "Czech"
1517msgstr "Český"
1518
1519#: conf/global_settings.py:39
1520msgid "Welsh"
1521msgstr "Waleský"
1522
1523#: conf/global_settings.py:40
1524msgid "Danish"
1525msgstr "Dánsky"
1526
1527#: conf/global_settings.py:41
1528msgid "German"
1529msgstr "Nemecký"
1530
1531#: conf/global_settings.py:42
1532msgid "Greek"
1533msgstr "Grécký"
1534
1535#: conf/global_settings.py:43
1536msgid "English"
1537msgstr "Anglický"
1538
1539#: conf/global_settings.py:44
1540msgid "Spanish"
1541msgstr "Španielsky"
1542
1543#: conf/global_settings.py:45
1544msgid "Argentinean Spanish"
1545msgstr "Argentínska španielčina"
1546
1547#: conf/global_settings.py:46
1548msgid "French"
1549msgstr "Francúzsky"
1550
1551#: conf/global_settings.py:47
1552msgid "Galician"
1553msgstr "Galicijský"
1554
1555#: conf/global_settings.py:48
1556msgid "Hungarian"
1557msgstr "Maďarský"
1558
1559#: conf/global_settings.py:49
1560msgid "Hebrew"
1561msgstr "Hebrejský"
1562
1563#: conf/global_settings.py:50
1564msgid "Icelandic"
1565msgstr "Islandský"
1566
1567#: conf/global_settings.py:51
1568msgid "Italian"
1569msgstr "Taliansky"
1570
1571#: conf/global_settings.py:52
1572msgid "Japanese"
1573msgstr "Japónsky"
1574
1575#: conf/global_settings.py:53
1576msgid "Dutch"
1577msgstr "Holándsky"
1578
1579#: conf/global_settings.py:54
1580msgid "Norwegian"
1581msgstr "Nórsky"
1582
1583#: conf/global_settings.py:55
1584msgid "Brazilian"
1585msgstr "Brazílsky"
1586
1587#: conf/global_settings.py:56
1588msgid "Romanian"
1589msgstr "Rumúnsky"
1590
1591#: conf/global_settings.py:57
1592msgid "Russian"
1593msgstr "Ruský"
1594
1595#: conf/global_settings.py:58
1596msgid "Slovak"
1597msgstr "Slovenský"
1598
1599#: conf/global_settings.py:59
1600msgid "Slovenian"
1601msgstr "Slovinský"
1602
1603#: conf/global_settings.py:60
1604msgid "Serbian"
1605msgstr "Srbský"
1606
1607#: conf/global_settings.py:61
1608msgid "Swedish"
1609msgstr "Švédsky"
1610
1611#: conf/global_settings.py:62
1612msgid "Ukrainian"
1613msgstr "Ukrajínsky"
1614
1615#: conf/global_settings.py:63
1616msgid "Simplified Chinese"
1617msgstr "Zjednodušená činština "
1618
1619#: conf/global_settings.py:64
1620msgid "Traditional Chinese"
1621msgstr "Tradičná čínština"
1622
1623#: db/models/manipulators.py:302
1624#, python-format
1625msgid "%(object)s with this %(type)s already exists for the given %(field)s."
1626msgstr "%(object)s s %(type)s už existuje pre prvok  %(field)s."
1627
1628#: db/models/fields/__init__.py:40
1629#, python-format
1630msgid "%(optname)s with this %(fieldname)s already exists."
1631msgstr "%(optname)s s %(fieldname)s už existuje."
1632
1633#: db/models/fields/__init__.py:114 db/models/fields/__init__.py:265
1634#: db/models/fields/__init__.py:542 db/models/fields/__init__.py:553
1635#: forms/__init__.py:346
1636msgid "This field is required."
1637msgstr "Toto pole  je nevyhnutné."
1638
1639#: db/models/fields/__init__.py:337
1640msgid "This value must be an integer."
1641msgstr "Táto hodnota musí byť integer."
1642
1643#: db/models/fields/__init__.py:369
1644msgid "This value must be either True or False."
1645msgstr "Táto hodnota musí byť buď True alebo False."
1646
1647#: db/models/fields/__init__.py:385
1648msgid "This field cannot be null."
1649msgstr "Toto pole nemôže obsahovať null."
1650
1651#: db/models/fields/__init__.py:468 core/validators.py:132
1652msgid "Enter a valid date/time in YYYY-MM-DD HH:MM format."
1653msgstr "Vlož platný dátum/čas vo formáte RRRR-MM-DD HH:MM"
1654
1655#: db/models/fields/__init__.py:562
1656msgid "Enter a valid filename."
1657msgstr "Vlož platné meno súboru."
1658
1659#: db/models/fields/related.py:43
1660#, python-format
1661msgid "Please enter a valid %s."
1662msgstr "Prosím vlož platné %s."
1663
1664#: db/models/fields/related.py:579
1665msgid "Separate multiple IDs with commas."
1666msgstr "Oddeľ viacnásobné ID  čiarkami."
1667
1668#: db/models/fields/related.py:581
1669msgid ""
1670"Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
1671msgstr ""
1672" Podržte \"Control\", alebo \"Command\" na  Mac_u, na výber viac ako jednej "
1673"položky."
1674
1675#: db/models/fields/related.py:625
1676#, python-format
1677msgid "Please enter valid %(self)s IDs. The value %(value)r is invalid."
1678msgid_plural ""
1679"Please enter valid %(self)s IDs. The values %(value)r are invalid."
1680msgstr[0] "Prosím vlož platné %(self)s IDs. Hodnota  %(value)r je neplatná."
1681msgstr[1] "Prosím vlož platné %(self)s IDs. Hodnoty  %(value)r sú neplatné."
1682
1683#: forms/__init__.py:380
1684#, python-format
1685msgid "Ensure your text is less than %s character."
1686msgid_plural "Ensure your text is less than %s characters."
1687msgstr[0] "Zabezpeč aby tvoj text bol menší ako %s znak."
1688msgstr[1] "Zabezpeč aby tvoj text bol menší ako %s znakov."
1689
1690#: forms/__init__.py:385
1691msgid "Line breaks are not allowed here."
1692msgstr "Nový riadok tu nieje povolený."
1693
1694#: forms/__init__.py:480 forms/__init__.py:551 forms/__init__.py:589
1695#, python-format
1696msgid "Select a valid choice; '%(data)s' is not in %(choices)s."
1697msgstr "Vyber si platnú voľbu; '%(data)s' nie je v %(choices)s."
1698
1699#: forms/__init__.py:645
1700msgid "The submitted file is empty."
1701msgstr "Poslaný súbor je prázdný."
1702
1703#: forms/__init__.py:699
1704msgid "Enter a whole number between -32,768 and 32,767."
1705msgstr "Vlož celé číslo s hodnotou medzi -32768 a 32767."
1706
1707#: forms/__init__.py:708
1708msgid "Enter a positive number."
1709msgstr "Vlož celé kladné číslo."
1710
1711#: forms/__init__.py:717
1712msgid "Enter a whole number between 0 and 32,767."
1713msgstr "Vlož celé číslo s hodnotou medzi 0 a 32767."
1714
1715#: core/validators.py:60
1716msgid "This value must contain only letters, numbers and underscores."
1717msgstr "Toto môže obsahovať len písmená, číslice a podčiarkovníky."
1718
1719#: core/validators.py:64
1720msgid ""
1721"This value must contain only letters, numbers, underscores, dashes or "
1722"slashes."
1723msgstr ""
1724"Toto môže obsahovať len písmena, číslice, podčiarkovniky, pomlčky a lomítka."
1725
1726#: core/validators.py:72
1727msgid "Uppercase letters are not allowed here."
1728msgstr "Veľké písmená tu nie sú povolené."
1729
1730#: core/validators.py:76
1731msgid "Lowercase letters are not allowed here."
1732msgstr "Malé písmena tu nie sú povolené."
1733
1734#: core/validators.py:83
1735msgid "Enter only digits separated by commas."
1736msgstr "Vlož len číslice, oddelené čiarkami."
1737
1738#: core/validators.py:95
1739msgid "Enter valid e-mail addresses separated by commas."
1740msgstr "Vlož platné e-mail adresy oddelené čiarkami."
1741
1742#: core/validators.py:99
1743msgid "Please enter a valid IP address."
1744msgstr "Prosím vlož platnú IP adresu."
1745
1746#: core/validators.py:103
1747msgid "Empty values are not allowed here."
1748msgstr "Prázdne hodnoty tu nie sú povolené."
1749
1750#: core/validators.py:107
1751msgid "Non-numeric characters aren't allowed here."
1752msgstr "Znaky, ktoré nie sú číslicami, tu nie sú povolené."
1753
1754#: core/validators.py:111
1755msgid "This value can't be comprised solely of digits."
1756msgstr "Tento údaj nemôže byť vytvorený len z číslic."
1757
1758#: core/validators.py:116
1759msgid "Enter a whole number."
1760msgstr "Vlož celé číslo."
1761
1762#: core/validators.py:120
1763msgid "Only alphabetical characters are allowed here."
1764msgstr "Tu sú povolené len alfanumerické znaky."
1765
1766#: core/validators.py:124
1767msgid "Enter a valid date in YYYY-MM-DD format."
1768msgstr "Vlož platný dátum vo formáte RRRR-MM-DD."
1769
1770#: core/validators.py:128
1771msgid "Enter a valid time in HH:MM format."
1772msgstr "Vlož platný čas vo formáte HH:MM."
1773
1774#: core/validators.py:136
1775msgid "Enter a valid e-mail address."
1776msgstr "Vlož platnú e-mail adresu."
1777
1778#: core/validators.py:148
1779msgid ""
1780"Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a "
1781"corrupted image."
1782msgstr ""
1783"Nahraj platný obrázok. Súbor, ktorý si nahral buď nebol obrázok alebo je "
1784"nahratý poškodený obrázok."
1785
1786#: core/validators.py:155
1787#, python-format
1788msgid "The URL %s does not point to a valid image."
1789msgstr "URL %s neukazuje na platný obrázok."
1790
1791#: core/validators.py:159
1792#, python-format
1793msgid "Phone numbers must be in XXX-XXX-XXXX format. \"%s\" is invalid."
1794msgstr ""
1795"Telefónne číslo musí mať formát XXX-XXX-XXXX. Číslo \"%s\" je neplatné."
1796
1797#: core/validators.py:167
1798#, python-format
1799msgid "The URL %s does not point to a valid QuickTime video."
1800msgstr "URL %s neukazuje na platné QuickTime video."
1801
1802#: core/validators.py:171
1803msgid "A valid URL is required."
1804msgstr "Platné URL je požadované."
1805
1806#: core/validators.py:185
1807#, python-format
1808msgid ""
1809"Valid HTML is required. Specific errors are:\n"
1810"%s"
1811msgstr ""
1812"Je požadovaná bezchybná stránka  HTML. Zistené chyby sú:\n"
1813"%s"
1814
1815#: core/validators.py:192
1816#, python-format
1817msgid "Badly formed XML: %s"
1818msgstr "Chybne formované XML: %s"
1819
1820#: core/validators.py:202
1821#, python-format
1822msgid "Invalid URL: %s"
1823msgstr "Neplatné URL: %s"
1824
1825#: core/validators.py:206 core/validators.py:208
1826#, python-format
1827msgid "The URL %s is a broken link."
1828msgstr "Odkaz na URL %s je neplatný."
1829
1830#: core/validators.py:214
1831msgid "Enter a valid U.S. state abbreviation."
1832msgstr "Vlož platnú skratku U.S. štátu."
1833
1834#: core/validators.py:229
1835#, python-format
1836msgid "Watch your mouth! The word %s is not allowed here."
1837msgid_plural "Watch your mouth! The words %s are not allowed here."
1838msgstr[0] "Vyjadruj sa slušne! Slovo %s tu nie je dovolené použivať."
1839msgstr[1] "Vyjadruj sa slušne! Slová %s tu nie je dovolené použivať."
1840
1841#: core/validators.py:236
1842#, python-format
1843msgid "This field must match the '%s' field."
1844msgstr "Toto pole sa musí zhodovať s poľom '%s'. "
1845
1846#: core/validators.py:255
1847msgid "Please enter something for at least one field."
1848msgstr "Prosím vlož niečo aspoň pre jedno pole."
1849
1850#: core/validators.py:264 core/validators.py:275
1851msgid "Please enter both fields or leave them both empty."
1852msgstr "Prosím vlož obidve polia, alebo nechaj ich obe prázdne. "
1853
1854#: core/validators.py:282
1855#, python-format
1856msgid "This field must be given if %(field)s is %(value)s"
1857msgstr "Toto pole musí byť vyplnené tak, že %(field)s obsahuje %(value)s"
1858
1859#: core/validators.py:294
1860#, python-format
1861msgid "This field must be given if %(field)s is not %(value)s"
1862msgstr ""
1863"Toto pole musí byť vyplnené tak, že %(field)s nesmie obsahovať %(value)s"
1864
1865#: core/validators.py:313
1866msgid "Duplicate values are not allowed."
1867msgstr "Duplicitné hodnoty nie sú povolené."
1868
1869#: core/validators.py:336
1870#, python-format
1871msgid "This value must be a power of %s."
1872msgstr "Táto hodnota musí byť mocninou  %s."
1873
1874#: core/validators.py:347
1875msgid "Please enter a valid decimal number."
1876msgstr "Prosím vlož platné desiatkové číslo. "
1877
1878#: core/validators.py:349
1879#, python-format
1880msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s total digit."
1881msgid_plural ""
1882"Please enter a valid decimal number with at most %s total digits."
1883msgstr[0] "Prosím vlož platné desiatkové číslo s najviac %s číslicou."
1884msgstr[1] "Prosím vlož platné desiatkové číslo s najviac %s číslicami."
1885
1886#: core/validators.py:352
1887#, python-format
1888msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal place."
1889msgid_plural ""
1890"Please enter a valid decimal number with at most %s decimal places."
1891msgstr[0] ""
1892"Prosím vlož platné desatinné číslo s najviac %s desatinným miestom."
1893msgstr[1] ""
1894"Prosím vlož platné desatinné číslo s najviac %s desatinnými miestami."
1895
1896#: core/validators.py:362
1897#, python-format
1898msgid "Make sure your uploaded file is at least %s bytes big."
1899msgstr "Presvedč sa, že posielaný súbor nemá menej ako %s bytov."
1900
1901#: core/validators.py:363
1902#, python-format
1903msgid "Make sure your uploaded file is at most %s bytes big."
1904msgstr "Presvedč sa, že posielaný súbor nemá viac ako %s bytov."
1905
1906#: core/validators.py:376
1907msgid "The format for this field is wrong."
1908msgstr "Formát pre toto pole je chybný."
1909
1910#: core/validators.py:391
1911msgid "This field is invalid."
1912msgstr "Toto pole nie je platné."
1913
1914#: core/validators.py:426
1915#, python-format
1916msgid "Could not retrieve anything from %s."
1917msgstr "Nič som nemohol získať z %s."
1918
1919#: core/validators.py:429
1920#, python-format
1921msgid ""
1922"The URL %(url)s returned the invalid Content-Type header '%(contenttype)s'."
1923msgstr ""
1924" URL %(url)s vrátilo neplatnú hlavičku  Content-Type  '%(contenttype)s'."
1925
1926#: core/validators.py:462
1927#, python-format
1928msgid ""
1929"Please close the unclosed %(tag)s tag from line %(line)s. (Line starts with "
1930"\"%(start)s\".)"
1931msgstr ""
1932"Prosím zavri nezavretý  %(tag)s popisovač v riadku %(line)s. (Riadok "
1933"začína s  \"%(start)s\".)"
1934
1935#: core/validators.py:466
1936#, python-format
1937msgid ""
1938"Some text starting on line %(line)s is not allowed in that context. (Line "
1939"starts with \"%(start)s\".)"
1940msgstr ""
1941"Nejaký text začínajúci na riadku %(line)s nie je povolený v tomto kontexte. "
1942"(Riadok začína s \"%(start)s\".)"
1943
1944#: core/validators.py:471
1945#, python-format
1946msgid ""
1947"\"%(attr)s\" on line %(line)s is an invalid attribute. (Line starts with \"%"
1948"(start)s\".)"
1949msgstr ""
1950"\"%(attr)s\" na riadku %(line)s je neplatný atribút. (Riadok začína s \"%"
1951"(start)s\".)"
1952
1953#: core/validators.py:476
1954#, python-format
1955msgid ""
1956"\"<%(tag)s>\" on line %(line)s is an invalid tag. (Line starts with \"%"
1957"(start)s\".)"
1958msgstr ""
1959"\"<%(tag)s>\" na riadku %(line)s je neplatný popisovač. (Riadok začína s \"%"
1960"(start)s\".)"
1961
1962#: core/validators.py:480
1963#, python-format
1964msgid ""
1965"A tag on line %(line)s is missing one or more required attributes. (Line "
1966"starts with \"%(start)s\".)"
1967msgstr ""
1968"Popisovaču na riadku %(line)s chýba jeden alebo viac atribútov. (Riadok "
1969"začína s \"%(start)s\".)"
1970
1971#: core/validators.py:485
1972#, python-format
1973msgid ""
1974"The \"%(attr)s\" attribute on line %(line)s has an invalid value. (Line "
1975"starts with \"%(start)s\".)"
1976msgstr ""
1977"Atribút \"%(attr)s\" na riadku %(line)s má neplatnú hodnotu. (Riadok začína "
1978"s \"%(start)s\".)"
1979
1980#: template/defaultfilters.py:383
1981msgid "yes,no,maybe"
1982msgstr "ano,nie,možno"
1983
1984#~ msgid "Comment"
1985#~ msgstr "Komentár"
1986
1987#~ msgid "Comments"
1988#~ msgstr "Komentáre"
1989
1990#~ msgid "Delete this file."
1991#~ msgstr "Vymaž tento súbor."
1992
1993#~ msgid "label"
1994#~ msgstr "popis"
1995
1996#~ msgid "package"
1997#~ msgstr "balík"
1998
1999#~ msgid "packages"
2000#~ msgstr "balíky"
2001
2002#~ msgid "String (up to 50)"
2003#~ msgstr "Reťazec (do 50 )"
Back to Top