Ticket #1526: django.po

File django.po, 51.0 KB (added by vlado@…, 12 years ago)
Line 
1# Translation of django.po to.
2# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4# Vladimir Labath <vlado@labath.org>, 2005.
5#
6#, fuzzy
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2006-03-21 09:01-0500\n"
12"PO-Revision-Date: 2005-11-10 23:22-0500\n"
13"Last-Translator: Vladimir Labath <vlado@labath.org>\n"
14"Language-Team: Slovak <sk@li.org>\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19#: contrib/redirects/models/redirects.py:7
20msgid "redirect from"
21msgstr "presmerovaný z"
22
23#: contrib/redirects/models/redirects.py:8
24msgid ""
25"This should be an absolute path, excluding the domain name. Example: '/"
26"events/search/'."
27msgstr ""
28"Tu by sa mala použiť absolútna cesta, bez domény. Napr.: '/events/search/'."
29
30#: contrib/redirects/models/redirects.py:9
31msgid "redirect to"
32msgstr "presmerovaný na "
33
34#: contrib/redirects/models/redirects.py:10
35msgid ""
36"This can be either an absolute path (as above) or a full URL starting with "
37"'http://'."
38msgstr ""
39"Tu môže byť buď absolútna cesta (ako hore) alebo plné  URL začínajúce s "
40"'http://'."
41
42#: contrib/redirects/models/redirects.py:12
43msgid "redirect"
44msgstr "presmerovanie"
45
46#: contrib/redirects/models/redirects.py:13
47msgid "redirects"
48msgstr "presmerovania"
49
50#: contrib/comments/models/comments.py:8
51#: contrib/comments/models/comments.py:161
52msgid "object ID"
53msgstr "objekt ID"
54
55#: contrib/comments/models/comments.py:9
56msgid "headline"
57msgstr "titulok"
58
59#: contrib/comments/models/comments.py:10
60#: contrib/comments/models/comments.py:162
61msgid "comment"
62msgstr "komentár"
63
64#: contrib/comments/models/comments.py:11
65msgid "rating #1"
66msgstr "hodnotenie #1"
67
68#: contrib/comments/models/comments.py:12
69msgid "rating #2"
70msgstr "hodnotenie #2"
71
72#: contrib/comments/models/comments.py:13
73msgid "rating #3"
74msgstr "hodnotenie #3"
75
76#: contrib/comments/models/comments.py:14
77msgid "rating #4"
78msgstr "hodnotenie #4"
79
80#: contrib/comments/models/comments.py:15
81msgid "rating #5"
82msgstr "hodnotenie #5"
83
84#: contrib/comments/models/comments.py:16
85msgid "rating #6"
86msgstr "hodnotenie #6"
87
88#: contrib/comments/models/comments.py:17
89msgid "rating #7"
90msgstr "hodnotenie #7"
91
92#: contrib/comments/models/comments.py:18
93msgid "rating #8"
94msgstr "hodnotenie #8"
95
96#: contrib/comments/models/comments.py:23
97msgid "is valid rating"
98msgstr "je platné hodnotenie"
99
100#: contrib/comments/models/comments.py:24
101#: contrib/comments/models/comments.py:164
102msgid "date/time submitted"
103msgstr "dátum/čas poslania"
104
105#: contrib/comments/models/comments.py:25
106#: contrib/comments/models/comments.py:165
107msgid "is public"
108msgstr "je zveréjnený"
109
110#: contrib/comments/models/comments.py:26 contrib/admin/views/doc.py:257
111msgid "IP address"
112msgstr "IP adresa"
113
114#: contrib/comments/models/comments.py:27
115msgid "is removed"
116msgstr "je vymazaný"
117
118#: contrib/comments/models/comments.py:27
119msgid ""
120"Check this box if the comment is inappropriate. A \"This comment has been "
121"removed\" message will be displayed instead."
122msgstr ""
123"Ak je tento komentár nevhodný, tu ho poznačte.  \"Tento komentár bol vymazaný"
124"\" táto správa sa objaví namiesto neho."
125
126#: contrib/comments/models/comments.py:31
127msgid "Comment"
128msgstr "Komentár"
129
130#: contrib/comments/models/comments.py:32
131msgid "Comments"
132msgstr "Komentáre"
133
134#: contrib/comments/models/comments.py:85
135#: contrib/comments/models/comments.py:204
136msgid "Content object"
137msgstr "Obsah objektu"
138
139#: contrib/comments/models/comments.py:113
140#, python-format
141msgid ""
142"Posted by %(user)s at %(date)s\n"
143"\n"
144"%(comment)s\n"
145"\n"
146"http://%(domain)s%(url)s"
147msgstr ""
148"Od  %(user)s dňa %(date)s\n"
149"\n"
150"%(comment)s\n"
151"\n"
152"http://%(domain)s%(url)s"
153
154#: contrib/comments/models/comments.py:163
155msgid "person's name"
156msgstr "osobné meno"
157
158#: contrib/comments/models/comments.py:166
159msgid "ip address"
160msgstr "ip adresa"
161
162#: contrib/comments/models/comments.py:168
163msgid "approved by staff"
164msgstr "je zamestnancom"
165
166#: contrib/comments/models/comments.py:172
167msgid "Free comment"
168msgstr "Voľný komentár"
169
170#: contrib/comments/models/comments.py:173
171msgid "Free comments"
172msgstr "Voľné komentáre"
173
174#: contrib/comments/models/comments.py:209
175msgid "score"
176msgstr "stav"
177
178#: contrib/comments/models/comments.py:210
179msgid "score date"
180msgstr "údaje stavu"
181
182#: contrib/comments/models/comments.py:213
183msgid "Karma score"
184msgstr "Karma údaj"
185
186#: contrib/comments/models/comments.py:214
187msgid "Karma scores"
188msgstr "Karma údaje"
189
190#: contrib/comments/models/comments.py:223
191#, python-format
192msgid "%(score)d rating by %(user)s"
193msgstr "%(score)d hodnotiteľ %(user)s"
194
195#: contrib/comments/models/comments.py:248
196msgid "flag date"
197msgstr "dátumové návestie"
198
199#: contrib/comments/models/comments.py:251
200msgid "User flag"
201msgstr "Návestie uživateľa"
202
203#: contrib/comments/models/comments.py:252
204msgid "User flags"
205msgstr "Návestia užívateľa"
206
207#: contrib/comments/models/comments.py:256
208#, python-format
209msgid "Flag by %r"
210msgstr " %r návestie"
211
212#: contrib/comments/models/comments.py:271
213#, python-format
214msgid ""
215"This comment was flagged by %(user)s:\n"
216"\n"
217"%(text)s"
218msgstr ""
219"Tento komentár bol označený užívateľom  %(user)s:\n"
220"\n"
221"%(text)s"
222
223#: contrib/comments/models/comments.py:278
224msgid "deletion date"
225msgstr "odstránené dátumy"
226
227#: contrib/comments/models/comments.py:281
228msgid "Moderator deletion"
229msgstr "Moderátor odstránenia"
230
231#: contrib/comments/models/comments.py:282
232msgid "Moderator deletions"
233msgstr "Moderátor odstránení"
234
235#: contrib/comments/models/comments.py:286
236#, python-format
237msgid "Moderator deletion by %r"
238msgstr "Moderátor odstránenia %r"
239
240#: contrib/comments/views/karma.py:18
241msgid "Anonymous users cannot vote"
242msgstr "Hlasovať môžu len prihlásení užívatelia"
243
244#: contrib/comments/views/karma.py:22
245msgid "Invalid comment ID"
246msgstr "Chybné ID komentára"
247
248#: contrib/comments/views/karma.py:24
249msgid "No voting for yourself"
250msgstr "Nemôžeš hlasovať za seba"
251
252#: contrib/comments/views/comments.py:25
253msgid ""
254"This rating is required because you've entered at least one other rating."
255msgstr "Toto hlasovanie je nevyhnutné, lebo súvisí s predchádzjúcou voľbou."
256
257#: contrib/comments/views/comments.py:109
258#, python-format
259msgid ""
260"This comment was posted by a user who has posted fewer than %(count)s "
261"comment:\n"
262"\n"
263"%(text)s"
264msgid_plural ""
265"This comment was posted by a user who has posted fewer than %(count)s "
266"comments:\n"
267"\n"
268"%(text)s"
269msgstr[0] ""
270"Tento komentár je od užívateľa, ktorý doteraz poslal minimálne %(count)s "
271"komentár:\n"
272"\n"
273"%(text)s"
274msgstr[1] ""
275"Tento komentár je od užívateľa, ktorý doteraz poslal najmenej %(count)s "
276"komentárov:\n"
277"\n"
278"%(text)s"
279
280#: contrib/comments/views/comments.py:114
281#, python-format
282msgid ""
283"This comment was posted by a sketchy user:\n"
284"\n"
285"%(text)s"
286msgstr ""
287"Tento komentár je od veľmi náznakového užívateľa:\n"
288"\n"
289"%(text)s"
290
291#: contrib/comments/views/comments.py:186
292#: contrib/comments/views/comments.py:277
293msgid "Only POSTs are allowed"
294msgstr "Dovolené sú len POST"
295
296#: contrib/comments/views/comments.py:190
297#: contrib/comments/views/comments.py:281
298msgid "One or more of the required fields wasn't submitted"
299msgstr "Jedno alebo viac povinných polí nebolo vložených"
300
301#: contrib/comments/views/comments.py:194
302#: contrib/comments/views/comments.py:283
303msgid "Somebody tampered with the comment form (security violation)"
304msgstr "Niekto skúšal manipulovať s formulárom komentára (porušená bezpečnosť)"
305
306#: contrib/comments/views/comments.py:204
307#: contrib/comments/views/comments.py:289
308msgid ""
309"The comment form had an invalid 'target' parameter -- the object ID was "
310"invalid"
311msgstr ""
312"Formulár komentára ma chybný 'cieľový' parameter  -- the objekt ID bol "
313"poškodený"
314
315#: contrib/comments/views/comments.py:254
316#: contrib/comments/views/comments.py:318
317msgid "The comment form didn't provide either 'preview' or 'post'"
318msgstr "Formulár komentára neposkytuje odpoveď buď 'prezri' alebo 'pošli'"
319
320#: contrib/comments/templates/comments/freeform.html:4
321msgid "Your name:"
322msgstr "Vaše meno:"
323
324#: contrib/comments/templates/comments/freeform.html:5
325#: contrib/comments/templates/comments/form.html:27
326msgid "Comment:"
327msgstr "Komentár:"
328
329#: contrib/comments/templates/comments/freeform.html:9
330#: contrib/comments/templates/comments/form.html:32
331msgid "Preview comment"
332msgstr "Pozri komentár"
333
334#: contrib/comments/templates/comments/form.html:6
335#: contrib/comments/templates/comments/form.html:8
336#: contrib/admin/templates/admin/login.html:15
337msgid "Username:"
338msgstr "Meno:"
339
340#: contrib/comments/templates/comments/form.html:6
341#: contrib/admin/templates/admin/login.html:18
342msgid "Password:"
343msgstr "Heslo:"
344
345#: contrib/comments/templates/comments/form.html:6
346msgid "Forgotten your password?"
347msgstr "Zabudol si svoje heslo?"
348
349#: contrib/comments/templates/comments/form.html:8
350#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:3
351#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:4
352#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:9
353#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
354#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:3
355#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
356#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:4
357#: contrib/admin/templates/admin_doc/view_detail.html:4
358#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_tag_index.html:5
359#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_detail.html:4
360#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_filter_index.html:5
361#: contrib/admin/templates/admin_doc/missing_docutils.html:4
362#: contrib/admin/templates/admin_doc/view_index.html:5
363#: contrib/admin/templates/admin_doc/model_detail.html:3
364#: contrib/admin/templates/admin_doc/index.html:4
365#: contrib/admin/templates/admin_doc/model_index.html:5
366msgid "Log out"
367msgstr "Odhlásenie"
368
369#: contrib/comments/templates/comments/form.html:12
370msgid "Ratings"
371msgstr "Hodnotenia"
372
373#: contrib/comments/templates/comments/form.html:12
374#: contrib/comments/templates/comments/form.html:23
375msgid "Required"
376msgstr "Požadované"
377
378#: contrib/comments/templates/comments/form.html:12
379#: contrib/comments/templates/comments/form.html:23
380msgid "Optional"
381msgstr "Voliteľné"
382
383#: contrib/comments/templates/comments/form.html:23
384msgid "Post a photo"
385msgstr "Pošli foto"
386
387#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:6 contrib/admin/views/doc.py:268
388msgid "URL"
389msgstr "URL"
390
391#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:7
392msgid ""
393"Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
394msgstr ""
395"Príklad: '/about/contact/'. Uistite sa, že máte vložené ako úvodné tak aj "
396"záverečné lomítka."
397
398#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:8
399msgid "title"
400msgstr "názov"
401
402#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:9
403msgid "content"
404msgstr "obsah"
405
406#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:10
407msgid "enable comments"
408msgstr "povolené komentáre"
409
410#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:11
411msgid "template name"
412msgstr "meno predlohy"
413
414#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:12
415msgid ""
416"Example: 'flatpages/contact_page'. If this isn't provided, the system will "
417"use 'flatpages/default'."
418msgstr ""
419"Príklad: 'flatpages/contact_page'. Ak sa toto nevykonalo,  systém použije  "
420"'flatpages/default'."
421
422#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:13
423msgid "registration required"
424msgstr "musíte byť zaregistrovaný"
425
426#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:13
427msgid "If this is checked, only logged-in users will be able to view the page."
428msgstr ""
429"Ak je toto označené, potom len prihlásený užívateľ môže vidieť túto stránku."
430
431#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:17
432msgid "flat page"
433msgstr "plochá stránka"
434
435#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:18
436msgid "flat pages"
437msgstr "ploché stránky"
438
439#: contrib/admin/filterspecs.py:40
440#, python-format
441msgid ""
442"<h3>By %s:</h3>\n"
443"<ul>\n"
444msgstr ""
445"<h3>Od %s:</h3>\n"
446"<ul>\n"
447
448#: contrib/admin/filterspecs.py:70 contrib/admin/filterspecs.py:88
449#: contrib/admin/filterspecs.py:143
450msgid "All"
451msgstr "Všetko"
452
453#: contrib/admin/filterspecs.py:109
454msgid "Any date"
455msgstr "Všetky dátumy"
456
457#: contrib/admin/filterspecs.py:110
458msgid "Today"
459msgstr "Dnes"
460
461#: contrib/admin/filterspecs.py:113
462msgid "Past 7 days"
463msgstr "Posledných 7 dní"
464
465#: contrib/admin/filterspecs.py:115
466msgid "This month"
467msgstr "Tento mesiac"
468
469#: contrib/admin/filterspecs.py:117
470msgid "This year"
471msgstr "Tento rok"
472
473#: contrib/admin/filterspecs.py:143
474msgid "Yes"
475msgstr "Áno"
476
477#: contrib/admin/filterspecs.py:143
478msgid "No"
479msgstr "Nie"
480
481#: contrib/admin/filterspecs.py:150
482msgid "Unknown"
483msgstr "Neznámy"
484
485#: contrib/admin/models/admin.py:6
486msgid "action time"
487msgstr "čas udalosti"
488
489#: contrib/admin/models/admin.py:9
490msgid "object id"
491msgstr "objekt id"
492
493#: contrib/admin/models/admin.py:10
494msgid "object repr"
495msgstr "objekt repr"
496
497#: contrib/admin/models/admin.py:11
498msgid "action flag"
499msgstr "návestie udalosti"
500
501#: contrib/admin/models/admin.py:12
502msgid "change message"
503msgstr "zmena zprávy"
504
505#: contrib/admin/models/admin.py:15
506msgid "log entry"
507msgstr "záznam priebehu"
508
509#: contrib/admin/models/admin.py:16
510msgid "log entries"
511msgstr "záznamy priebehu"
512
513#: contrib/admin/templatetags/admin_list.py:240
514msgid "All dates"
515msgstr "Všetky dátumy"
516
517#: contrib/admin/views/decorators.py:9 parts/auth/formfields.py:33
518#: parts/auth/formfields.py:38
519msgid ""
520"Please enter a correct username and password. Note that both fields are case-"
521"sensitive."
522msgstr ""
523"Prosím, vložte spávne meno užvateľa ako aj heslo. Pripomínam, že obe "
524"poliarozlišujú malé a veľké písmena"
525
526#: contrib/admin/views/decorators.py:23
527#: contrib/admin/templates/admin/login.html:24
528msgid "Log in"
529msgstr "Prihlásenie"
530
531#: contrib/admin/views/decorators.py:61
532msgid ""
533"Please log in again, because your session has expired. Don't worry: Your "
534"submission has been saved."
535msgstr ""
536"Prosím prihlaste sa znovu, lebo čas vášho sedenia vypršal. Nemajte obavy: "
537"Vaše údaje su uchované."
538
539#: contrib/admin/views/decorators.py:68
540msgid ""
541"Looks like your browser isn't configured to accept cookies. Please enable "
542"cookies, reload this page, and try again."
543msgstr ""
544"Vyzerá, že váš prehliadač nemá povolené cookies. Prosím povoľte cookies, "
545"znovu načítajte túto stránku a skúste činnosť znovu."
546
547#: contrib/admin/views/decorators.py:82
548msgid "Usernames cannot contain the '@' character."
549msgstr "Meno užívateľa nemože obsahovať  znak '@' ."
550
551#: contrib/admin/views/decorators.py:84
552#, python-format
553msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
554msgstr "Vaša e-mailova adresa nie je vaše užívateľské meno. Skúste '%s'."
555
556#: contrib/admin/views/main.py:52
557msgid "Site administration"
558msgstr "Administrácia webu"
559
560#: contrib/admin/views/main.py:67
561#, python-format
562msgid "Select %s"
563msgstr "Výber %s"
564
565#: contrib/admin/views/main.py:68
566#, python-format
567msgid "Select %s to change"
568msgstr "Výber %s na zmenu"
569
570#: contrib/admin/views/main.py:410
571#, python-format
572msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully."
573msgstr "Objekt  %(name)s \"%(obj)s\" bol úspešne pridaný."
574
575#: contrib/admin/views/main.py:415 contrib/admin/views/main.py:492
576msgid "You may edit it again below."
577msgstr "Môžete urobiť zmeny zase nižšie."
578
579#: contrib/admin/views/main.py:423 contrib/admin/views/main.py:501
580#, python-format
581msgid "You may add another %s below."
582msgstr "Môžete pridať ďalší %s nižšie."
583
584#: contrib/admin/views/main.py:441
585#, python-format
586msgid "Add %s"
587msgstr "Pridaj %s"
588
589#: contrib/admin/views/main.py:457
590#, python-format
591msgid "Added %s."
592msgstr "Bol pridaný %s."
593
594#: contrib/admin/views/main.py:457 contrib/admin/views/main.py:459
595#: contrib/admin/views/main.py:461
596msgid "and"
597msgstr "a"
598
599#: contrib/admin/views/main.py:459
600#, python-format
601msgid "Changed %s."
602msgstr "Bol zmenený %s"
603
604#: contrib/admin/views/main.py:461
605#, python-format
606msgid "Deleted %s."
607msgstr "Bol vymazaný %s."
608
609#: contrib/admin/views/main.py:464
610msgid "No fields changed."
611msgstr "Polia neboli zmenené."
612
613#: contrib/admin/views/main.py:489
614#, python-format
615msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was changed successfully."
616msgstr "Objekt %(name)s \"%(obj)s\" boli úspešne zmenený."
617
618#: contrib/admin/views/main.py:498
619#, python-format
620msgid ""
621"The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
622msgstr ""
623"Objekt %(name)s \"%(obj)s\" bol úspešne zmenený. Ďalšie zmeny môžete urobiť "
624"zase nižšie."
625
626#: contrib/admin/views/main.py:536
627#, python-format
628msgid "Change %s"
629msgstr "Zmeň %s"
630
631#: contrib/admin/views/main.py:615
632#, python-format
633msgid "One or more %(fieldname)s in %(name)s: %(obj)s"
634msgstr "Jeden alebo viac %(fieldname)s v %(name)s: %(obj)s"
635
636#: contrib/admin/views/main.py:620
637#, python-format
638msgid "One or more %(fieldname)s in %(name)s:"
639msgstr "Jeden alebo viac %(fieldname)s v %(name)s:"
640
641#: contrib/admin/views/main.py:649
642#, python-format
643msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was deleted successfully."
644msgstr "Objekt %(name)s \"%(obj)s\" bol úspešne vymazaný."
645
646#: contrib/admin/views/main.py:652
647msgid "Are you sure?"
648msgstr "Ste si istý?"
649
650#: contrib/admin/views/main.py:667
651#, python-format
652msgid "Change history: %s"
653msgstr "Zmena histórie:"
654
655#: contrib/admin/views/doc.py:245 contrib/admin/views/doc.py:254
656#: contrib/admin/views/doc.py:256 contrib/admin/views/doc.py:262
657#: contrib/admin/views/doc.py:263 contrib/admin/views/doc.py:265
658msgid "Integer"
659msgstr "Celočíselná hodnota"
660
661#: contrib/admin/views/doc.py:246
662msgid "Boolean (Either True or False)"
663msgstr "Logická hodnota (buď True alebo False)"
664
665#: contrib/admin/views/doc.py:247 contrib/admin/views/doc.py:264
666#, python-format
667msgid "String (up to %(maxlength)s)"
668msgstr "Dĺžka reťazca (maximálne do %(maxlength)s)"
669
670#: contrib/admin/views/doc.py:248
671msgid "Comma-separated integers"
672msgstr "Čiarka oddeľuje celé čísla"
673
674#: contrib/admin/views/doc.py:249
675msgid "Date (without time)"
676msgstr "Dátum (bez času)"
677
678#: contrib/admin/views/doc.py:250
679msgid "Date (with time)"
680msgstr "Dátum ( a čas)"
681
682#: contrib/admin/views/doc.py:251
683msgid "E-mail address"
684msgstr "E-mailová adresa"
685
686#: contrib/admin/views/doc.py:252 contrib/admin/views/doc.py:255
687msgid "File path"
688msgstr "Cesta k súboru"
689
690#: contrib/admin/views/doc.py:253
691msgid "Decimal number"
692msgstr "Desiatkové číslo"
693
694#: contrib/admin/views/doc.py:259
695msgid "Boolean (Either True, False or None)"
696msgstr "Logická hodnota (buď True, False alebo None)"
697
698#: contrib/admin/views/doc.py:260
699msgid "Relation to parent model"
700msgstr "Má vzťah na rodičovský model"
701
702#: contrib/admin/views/doc.py:261
703msgid "Phone number"
704msgstr "Číslo telefónu"
705
706#: contrib/admin/views/doc.py:266
707msgid "Text"
708msgstr "Text"
709
710#: contrib/admin/views/doc.py:267
711msgid "Time"
712msgstr "Čas"
713
714#: contrib/admin/views/doc.py:269
715msgid "U.S. state (two uppercase letters)"
716msgstr "U.S. štát (dve veľké písmena)"
717
718#: contrib/admin/views/doc.py:270
719msgid "XML text"
720msgstr "XML text"
721
722#: contrib/admin/templates/widget/file.html:2
723msgid "Currently:"
724msgstr "Aktuálny:"
725
726#: contrib/admin/templates/widget/file.html:4
727msgid "Delete this file."
728msgstr "Vymaž tento súbor."
729
730#: contrib/admin/templates/widget/file.html:6
731msgid "Change:"
732msgstr "Zmeň:"
733
734#: contrib/admin/templates/widget/date_time.html:3
735msgid "Date:"
736msgstr "Dátum:"
737
738#: contrib/admin/templates/widget/date_time.html:4
739msgid "Time:"
740msgstr "Čas"
741
742#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:3
743#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:4
744#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:9
745#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
746#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:3
747#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
748#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
749msgid "Documentation"
750msgstr "Dokumentácia"
751
752#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:3
753#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:4
754#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:9
755#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
756#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:3
757#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
758#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:4
759#: contrib/admin/templates/admin_doc/view_detail.html:4
760#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_tag_index.html:5
761#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_detail.html:4
762#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_filter_index.html:5
763#: contrib/admin/templates/admin_doc/missing_docutils.html:4
764#: contrib/admin/templates/admin_doc/view_index.html:5
765#: contrib/admin/templates/admin_doc/model_detail.html:3
766#: contrib/admin/templates/admin_doc/index.html:4
767#: contrib/admin/templates/admin_doc/model_index.html:5
768msgid "Change password"
769msgstr "Zmena hesla"
770
771#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
772#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:5
773#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
774#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:12
775#: contrib/admin/templates/admin/base.html:28
776#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
777#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
778#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:4
779#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
780#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
781#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
782msgid "Home"
783msgstr "Začiatok"
784
785#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
786#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:19
787msgid "History"
788msgstr "História"
789
790#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:18
791msgid "Date/time"
792msgstr "Dátum/čas"
793
794#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:19 models/auth.py:47
795msgid "User"
796msgstr "Uživateľ"
797
798#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:20
799msgid "Action"
800msgstr "Udalosť"
801
802#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:26
803msgid "DATE_WITH_TIME_FULL"
804msgstr "PLNY_DATUM_AJ_CAS"
805
806#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:36
807msgid ""
808"This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this "
809"admin site."
810msgstr ""
811"Tento object nemá históriu zmien. Možno nebol pridaný prostredníctvom tohoto "
812"web admina"
813
814#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:10
815#, python-format
816msgid "Add %(name)s"
817msgstr "Pridaj %(name)s"
818
819#: contrib/admin/templates/admin/filter.html:2
820#, python-format
821msgid " By %(title)s "
822msgstr " Od %(title)s "
823
824#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
825msgid "Server error"
826msgstr "Chyba servera"
827
828#: contrib/admin/templates/admin/500.html:6
829msgid "Server error (500)"
830msgstr "Chyba servera (500)"
831
832#: contrib/admin/templates/admin/500.html:9
833msgid "Server Error <em>(500)</em>"
834msgstr "Chyba servera <em>(500)</em>"
835
836#: contrib/admin/templates/admin/500.html:10
837msgid ""
838"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
839"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
840msgstr ""
841"Vznikla chyba. Prostredníctvom e-mailu  bol o nej informovaný správca a "
842"chyba by mala byť o chviľu odstránená. Ďakujeme za vašu trpezlivosť."
843
844#: contrib/admin/templates/admin/search_form.html:8
845msgid "Go"
846msgstr "Choď"
847
848#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:4
849msgid "Django site admin"
850msgstr "Django web admin"
851
852#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:7
853msgid "Django administration"
854msgstr "Administrácia Django"
855
856#: contrib/admin/templates/admin/index.html:27
857#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:14
858msgid "Add"
859msgstr "Pridaj"
860
861#: contrib/admin/templates/admin/index.html:33
862msgid "Change"
863msgstr "Zmeň"
864
865#: contrib/admin/templates/admin/index.html:43
866msgid "You don't have permission to edit anything."
867msgstr "Nemáte povolenie na zmeny ."
868
869#: contrib/admin/templates/admin/index.html:51
870msgid "Recent Actions"
871msgstr "Posledné udalosti"
872
873#: contrib/admin/templates/admin/index.html:52
874msgid "My Actions"
875msgstr "Moje udalosti"
876
877#: contrib/admin/templates/admin/index.html:56
878msgid "None available"
879msgstr "Nepovolené"
880
881#: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
882#: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
883msgid "Page not found"
884msgstr "Stránka nebola nájdená"
885
886#: contrib/admin/templates/admin/404.html:10
887msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
888msgstr "Ľutujeme, ale požadovaná stránka nebola nájdená."
889
890#: contrib/admin/templates/admin/login.html:20
891msgid "Have you <a href=\"/password_reset/\">forgotten your password</a>?"
892msgstr "Zabudli ste<a href=\"/password_reset/\"> vaše heslo</a>?"
893
894#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:20
895msgid "View on site"
896msgstr "Pozri na webe"
897
898#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:28
899msgid "Please correct the error below."
900msgid_plural "Please correct the errors below."
901msgstr[0] "Opravte chybu, čo je nižšie, prosím."
902msgstr[1] "Opravte chyby, čo sú nižšie, prosím."
903
904#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:45
905msgid "Ordering"
906msgstr "Určenie"
907
908#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:48
909msgid "Order:"
910msgstr "Poradie:"
911
912#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
913msgid "Welcome,"
914msgstr "Vítajte,"
915
916#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:6
917#, python-format
918msgid ""
919"Deleting the %(object_name)s '%(object)s' would result in deleting related "
920"objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
921"types of objects:"
922msgstr ""
923"Vymazaním objektu %(object_name)s '%(object)s' môžete spôsobiť vymazanie "
924"súvisiacich objektov, ale váš účet nemá povolenie na mazanie nasledujúcich "
925"typov objektov:"
926
927#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:13
928#, python-format
929msgid ""
930"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of "
931"the following related items will be deleted:"
932msgstr ""
933"Ste si istý, že chcete vymazať %(object_name)s \"%(object)s\"? Všetky "
934"nasledujúce objekty budú tiež vymazané :"
935
936#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:17
937msgid "Yes, I'm sure"
938msgstr "Ano, som si istý"
939
940#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:3
941msgid "Delete"
942msgstr "Vymazať"
943
944#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:4
945msgid "Save as new"
946msgstr "Zapísať ako nový"
947
948#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:5
949msgid "Save and add another"
950msgstr "Zapísať a pridať ďaší"
951
952#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:6
953msgid "Save and continue editing"
954msgstr "Zapísať a pokračovať v zmenách"
955
956#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:7
957msgid "Save"
958msgstr "Zápis"
959
960#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
961#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
962#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:6
963#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:10
964msgid "Password change"
965msgstr "Zmena hesla"
966
967#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:6
968#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:10
969msgid "Password change successful"
970msgstr "Heslo bolo úspešne zmenené"
971
972#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:12
973msgid "Your password was changed."
974msgstr "Vaše heslo bolo zmenené."
975
976#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
977#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:6
978#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:10
979#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
980msgid "Password reset"
981msgstr "Obnova hesla"
982
983#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:12
984msgid ""
985"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset "
986"your password and e-mail the new one to you."
987msgstr ""
988"Zabudli ste vaše heslo? Vložte nižšie vašu e-mail adresu, a nové heslo vám "
989"bude na ňu zaslané ."
990
991#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
992msgid "E-mail address:"
993msgstr "E-mailová adresa:"
994
995#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
996msgid "Reset my password"
997msgstr "Obnova môjho hesla"
998
999#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:8
1000msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
1001msgstr "Ďakujeme vám, za stráveny čas na našej stránke."
1002
1003#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:10
1004msgid "Log in again"
1005msgstr "Prihláste sa znovu"
1006
1007#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:6
1008#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:10
1009msgid "Password reset successful"
1010msgstr "Heslo bolo úspešne obnovené"
1011
1012#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:12
1013msgid ""
1014"We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You "
1015"should be receiving it shortly."
1016msgstr ""
1017"Poslali sme vám,  nové heslo na vami uvedenú emailovú adresu.Mali by ste ho "
1018"dostať čo najskôr."
1019
1020#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:12
1021msgid ""
1022"Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
1023"password twice so we can verify you typed it in correctly."
1024msgstr ""
1025"Kvôli bezpečnosti vložte prosím vaše staré heslo, a potom dvakrát vaše nové "
1026"heslo, tým môžeme skontrolovať jeho správnosť."
1027
1028#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:17
1029msgid "Old password:"
1030msgstr "Staré heslo:"
1031
1032#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:19
1033msgid "New password:"
1034msgstr "Nové heslo:"
1035
1036#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:21
1037msgid "Confirm password:"
1038msgstr "Potvrdenie hesla:"
1039
1040#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:23
1041msgid "Change my password"
1042msgstr "Zmena môjho hesla"
1043
1044#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:2
1045msgid "You're receiving this e-mail because you requested a password reset"
1046msgstr "Dostali ste túto správu preto, lebo ste požadovali obnoviť vaše heslo"
1047
1048#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:3
1049#, python-format
1050msgid "for your user account at %(site_name)s"
1051msgstr "pre váš užívateľský účet na %(site_name)s"
1052
1053#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:5
1054#, python-format
1055msgid "Your new password is: %(new_password)s"
1056msgstr "Vaše nové heslo je: %(new_password)s"
1057
1058#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:7
1059msgid "Feel free to change this password by going to this page:"
1060msgstr "Môžete zmeniť toto heslo na nasledujúcej stránke:"
1061
1062#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:11
1063msgid "Your username, in case you've forgotten:"
1064msgstr "Vaše užívateľské meno, ak ste ho zabudli:"
1065
1066#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:13
1067msgid "Thanks for using our site!"
1068msgstr "Ďakujeme, že používate naše stránky!"
1069
1070#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:15
1071#, python-format
1072msgid "The %(site_name)s team"
1073msgstr "Skupina %(site_name)s"
1074
1075#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
1076msgid "Bookmarklets"
1077msgstr "Záložky"
1078
1079#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:5
1080msgid "Documentation bookmarklets"
1081msgstr "Dokumentácia záložiek"
1082
1083#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:9
1084msgid ""
1085"\n"
1086"<p class=\"help\">To install bookmarklets, drag the link to your bookmarks\n"
1087"toolbar, or right-click the link and add it to your bookmarks. Now you can\n"
1088"select the bookmarklet from any page in the site.  Note that some of these\n"
1089"bookmarklets require you to be viewing the site from a computer designated\n"
1090"as \"internal\" (talk to your system administrator if you aren't sure if\n"
1091"your computer is \"internal\").</p>\n"
1092msgstr ""
1093"\n"
1094"<p class=\"help\">Na inštaláciu záložiek, potiahnite linku do vášho  "
1095"bookmarks\n"
1096"toolbar, alebo kliknite pravou myšou na linku a pridajte ju do vášho "
1097"bookmarks.\n"
1098"Teraz si môžete vybrať záložku pre ľubovoľnú stránku na webe.  Poznámka:\n"
1099"niektoré záložky vyžadujú aby ste prezerali web z počítača označeného \n"
1100"ako \"internal\" (opýtajte sa vášho systémového administrátora ak nie ste si "
1101"istý/á, \n"
1102"že váš počítač je označený ako \"internal\").</p>\n"
1103
1104#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:19
1105msgid "Documentation for this page"
1106msgstr "Dokumnentácia tejto stránky"
1107
1108#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:20
1109msgid ""
1110"Jumps you from any page to the documentation for the view that generates "
1111"that page."
1112msgstr ""
1113"Skoč z ľubovoľnej stránky do dokumentácie, kde je popísaná generácia tejto "
1114"stránky."
1115
1116#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:22
1117msgid "Show object ID"
1118msgstr "Ukáž objekt ID"
1119
1120#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:23
1121msgid ""
1122"Shows the content-type and unique ID for pages that represent a single "
1123"object."
1124msgstr ""
1125"Ukáž typ obsahu a jednoznačné ID pre stránky, ktoré zatupujú jednoduché "
1126"objekty."
1127
1128#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:25
1129msgid "Edit this object (current window)"
1130msgstr "Edituj tento object (aktuálne okno)"
1131
1132#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:26
1133msgid "Jumps to the admin page for pages that represent a single object."
1134msgstr "Skoč na stránku admina, ktorá zastupuje jednoduchý objekt"
1135
1136#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:28
1137msgid "Edit this object (new window)"
1138msgstr "Editujte tento objekt (nové okno)"
1139
1140#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:29
1141msgid "As above, but opens the admin page in a new window."
1142msgstr "Ako vyššie, ale stranka admina sa otvorí v novom okne."
1143
1144#: utils/translation.py:350
1145msgid "DATE_FORMAT"
1146msgstr ""
1147
1148#: utils/translation.py:351
1149msgid "DATETIME_FORMAT"
1150msgstr ""
1151
1152#: utils/translation.py:352
1153msgid "TIME_FORMAT"
1154msgstr ""
1155
1156#: utils/dates.py:6
1157msgid "Monday"
1158msgstr "Pondelok"
1159
1160#: utils/dates.py:6
1161msgid "Tuesday"
1162msgstr "Utorok"
1163
1164#: utils/dates.py:6
1165msgid "Wednesday"
1166msgstr "Streda"
1167
1168#: utils/dates.py:6
1169msgid "Thursday"
1170msgstr "Štvrtok"
1171
1172#: utils/dates.py:6
1173msgid "Friday"
1174msgstr "Piatok"
1175
1176#: utils/dates.py:7
1177msgid "Saturday"
1178msgstr "Sobota"
1179
1180#: utils/dates.py:7
1181msgid "Sunday"
1182msgstr "Nedeľa"
1183
1184#: utils/dates.py:14
1185msgid "January"
1186msgstr "Január"
1187
1188#: utils/dates.py:14
1189msgid "February"
1190msgstr "Február"
1191
1192#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
1193msgid "March"
1194msgstr "Marec"
1195
1196#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
1197msgid "April"
1198msgstr "Apríl"
1199
1200#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
1201msgid "May"
1202msgstr "Máj"
1203
1204#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
1205msgid "June"
1206msgstr "Jún"
1207
1208#: utils/dates.py:15 utils/dates.py:27
1209msgid "July"
1210msgstr "Júl"
1211
1212#: utils/dates.py:15
1213msgid "August"
1214msgstr "August"
1215
1216#: utils/dates.py:15
1217msgid "September"
1218msgstr "September"
1219
1220#: utils/dates.py:15
1221msgid "October"
1222msgstr "Október"
1223
1224#: utils/dates.py:15
1225msgid "November"
1226msgstr "November"
1227
1228#: utils/dates.py:16
1229msgid "December"
1230msgstr "December"
1231
1232#: utils/dates.py:27
1233msgid "Jan."
1234msgstr "Jan."
1235
1236#: utils/dates.py:27
1237msgid "Feb."
1238msgstr "Feb."
1239
1240#: utils/dates.py:28
1241msgid "Aug."
1242msgstr "Aug."
1243
1244#: utils/dates.py:28
1245msgid "Sept."
1246msgstr "Sept."
1247
1248#: utils/dates.py:28
1249msgid "Oct."
1250msgstr "Okt."
1251
1252#: utils/dates.py:28
1253msgid "Nov."
1254msgstr "Nov."
1255
1256#: utils/dates.py:28
1257msgid "Dec."
1258msgstr "Dec."
1259
1260#: utils/timesince.py:12
1261msgid "year"
1262msgid_plural "years"
1263msgstr[0] "rok"
1264msgstr[1] "rokov"
1265
1266#: utils/timesince.py:13
1267msgid "month"
1268msgid_plural "months"
1269msgstr[0] "mesiac"
1270msgstr[1] "mesiacov"
1271
1272#: utils/timesince.py:14
1273msgid "day"
1274msgid_plural "days"
1275msgstr[0] "ďeň"
1276msgstr[1] "dní"
1277
1278#: utils/timesince.py:15
1279msgid "hour"
1280msgid_plural "hours"
1281msgstr[0] "hodina"
1282msgstr[1] "hodín"
1283
1284#: utils/timesince.py:16
1285msgid "minute"
1286msgid_plural "minutes"
1287msgstr[0] "minúta"
1288msgstr[1] "minút"
1289
1290#: models/core.py:7
1291msgid "domain name"
1292msgstr "meno domény"
1293
1294#: models/core.py:8
1295msgid "display name"
1296msgstr "zobrazené meno"
1297
1298#: models/core.py:10
1299msgid "site"
1300msgstr "web"
1301
1302#: models/core.py:11
1303msgid "sites"
1304msgstr "weby"
1305
1306#: models/core.py:28
1307msgid "label"
1308msgstr "popis"
1309
1310#: models/core.py:29 models/core.py:40 models/auth.py:6 models/auth.py:19
1311msgid "name"
1312msgstr "meno"
1313
1314#: models/core.py:31
1315msgid "package"
1316msgstr "balík"
1317
1318#: models/core.py:32
1319msgid "packages"
1320msgstr "balíky"
1321
1322#: models/core.py:42
1323msgid "python module name"
1324msgstr "meno python modulu"
1325
1326#: models/core.py:44
1327msgid "content type"
1328msgstr "typ obsahu"
1329
1330#: models/core.py:45
1331msgid "content types"
1332msgstr "typy obsahu"
1333
1334#: models/core.py:67
1335msgid "session key"
1336msgstr "kľúč sedenia"
1337
1338#: models/core.py:68
1339msgid "session data"
1340msgstr "údaje sedenia"
1341
1342#: models/core.py:69
1343msgid "expire date"
1344msgstr "dátum konca platnosti"
1345
1346#: models/core.py:71
1347msgid "session"
1348msgstr "sedenie"
1349
1350#: models/core.py:72
1351msgid "sessions"
1352msgstr "sedenia"
1353
1354#: models/auth.py:8
1355msgid "codename"
1356msgstr "codename"
1357
1358#: models/auth.py:10
1359msgid "Permission"
1360msgstr "Povolenie"
1361
1362#: models/auth.py:11 models/auth.py:58
1363msgid "Permissions"
1364msgstr "Povolenia"
1365
1366#: models/auth.py:22
1367msgid "Group"
1368msgstr "Skupina"
1369
1370#: models/auth.py:23 models/auth.py:60
1371msgid "Groups"
1372msgstr "Skupiny"
1373
1374#: models/auth.py:33
1375msgid "username"
1376msgstr "užívateľské meno"
1377
1378#: models/auth.py:34
1379msgid "first name"
1380msgstr "krstné meno"
1381
1382#: models/auth.py:35
1383msgid "last name"
1384msgstr "priezvisko"
1385
1386#: models/auth.py:36
1387msgid "e-mail address"
1388msgstr "e-mailová adresa"
1389
1390#: models/auth.py:37
1391msgid "password"
1392msgstr "heslo"
1393
1394#: models/auth.py:37
1395msgid "Use '[algo]$[salt]$[hexdigest]'"
1396msgstr "Použi '[algo]$[salt]$[hexdigest]'"
1397
1398#: models/auth.py:38
1399msgid "staff status"
1400msgstr "štatút zamestnanca"
1401
1402#: models/auth.py:38
1403msgid "Designates whether the user can log into this admin site."
1404msgstr "Označenie, ak užívateľ má oprávnenie vstúpiť ako administrátor."
1405
1406#: models/auth.py:39
1407msgid "active"
1408msgstr "aktívny"
1409
1410#: models/auth.py:40
1411msgid "superuser status"
1412msgstr "štatút superužívateľa"
1413
1414#: models/auth.py:41
1415msgid "last login"
1416msgstr "posledné prihlásenie"
1417
1418#: models/auth.py:42
1419msgid "date joined"
1420msgstr "dátum registrácie"
1421
1422#: models/auth.py:44
1423msgid ""
1424"In addition to the permissions manually assigned, this user will also get "
1425"all permissions granted to each group he/she is in."
1426msgstr ""
1427"Okrem ručne vložených povolení, tento uživateľ dostane všetky povolenia  "
1428"skupin, v ktorých sa nachádza."
1429
1430#: models/auth.py:48
1431msgid "Users"
1432msgstr "Užívatelia"
1433
1434#: models/auth.py:57
1435msgid "Personal info"
1436msgstr "Osobné údaje"
1437
1438#: models/auth.py:59
1439msgid "Important dates"
1440msgstr "Dôležité údaje"
1441
1442#: models/auth.py:216
1443msgid "Message"
1444msgstr "Zpráva"
1445
1446#: conf/global_settings.py:37
1447msgid "Bengali"
1448msgstr "Bengálsky"
1449
1450#: conf/global_settings.py:38
1451msgid "Czech"
1452msgstr "Český"
1453
1454#: conf/global_settings.py:39
1455msgid "Welsh"
1456msgstr "Waleský"
1457
1458#: conf/global_settings.py:40
1459msgid "Danish"
1460msgstr "Dánsky"
1461
1462#: conf/global_settings.py:41
1463msgid "German"
1464msgstr "Nemecký"
1465
1466#: conf/global_settings.py:42
1467msgid "Greek"
1468msgstr ""
1469
1470#: conf/global_settings.py:43
1471msgid "English"
1472msgstr "Anglický"
1473
1474#: conf/global_settings.py:44
1475msgid "Spanish"
1476msgstr "Španielsky"
1477
1478#: conf/global_settings.py:45
1479msgid "French"
1480msgstr "Francúzsky"
1481
1482#: conf/global_settings.py:46
1483msgid "Galician"
1484msgstr "Galicijský"
1485
1486#: conf/global_settings.py:47
1487msgid "Icelandic"
1488msgstr "Islandský"
1489
1490#: conf/global_settings.py:48
1491msgid "Italian"
1492msgstr "Taliansky"
1493
1494#: conf/global_settings.py:49
1495msgid "Japanese"
1496msgstr "Japónsky"
1497
1498#: conf/global_settings.py:50
1499msgid "Dutch"
1500msgstr "Holándsky"
1501
1502#: conf/global_settings.py:51
1503msgid "Norwegian"
1504msgstr "Nórsky"
1505
1506#: conf/global_settings.py:52
1507msgid "Brazilian"
1508msgstr "Brazílsky"
1509
1510#: conf/global_settings.py:53
1511msgid "Romanian"
1512msgstr "Rumúnsky"
1513
1514#: conf/global_settings.py:54
1515msgid "Russian"
1516msgstr "Ruský"
1517
1518#: conf/global_settings.py:55
1519msgid "Slovak"
1520msgstr "Slovenský"
1521
1522#: conf/global_settings.py:56
1523msgid "Slovenian"
1524msgstr "Slovinský"
1525
1526#: conf/global_settings.py:57
1527msgid "Serbian"
1528msgstr "Srbský"
1529
1530#: conf/global_settings.py:58
1531msgid "Swedish"
1532msgstr "Švédsky"
1533
1534#: conf/global_settings.py:59
1535msgid "Simplified Chinese"
1536msgstr "Zjednodušená činština "
1537
1538#: conf/global_settings.py:60
1539msgid "Traditional Chinese"
1540msgstr "Tradičná čínština"
1541
1542#: core/formfields.py:59 core/meta/fields.py:283 core/meta/fields.py:486
1543#: core/meta/fields.py:497
1544msgid "This field is required."
1545msgstr "Toto pole  je nevyhnutné."
1546
1547#: core/formfields.py:338
1548#, python-format
1549msgid "Ensure your text is less than %s character."
1550msgid_plural "Ensure your text is less than %s characters."
1551msgstr[0] "Zabezpečte aby váš text bol menší ako %s znak."
1552msgstr[1] "Zabezpečte aby váš text bol menší ako %s znakov."
1553
1554#: core/formfields.py:343
1555msgid "Line breaks are not allowed here."
1556msgstr "Nový riadok tu nieje povolený."
1557
1558#: core/formfields.py:438 core/formfields.py:509 core/formfields.py:547
1559#, python-format
1560msgid "Select a valid choice; '%(data)s' is not in %(choices)s."
1561msgstr "Vyberte si platnú voľbu; '%(data)s' nie je v %(choices)s."
1562
1563#: core/formfields.py:603
1564msgid "The submitted file is empty."
1565msgstr "Poslaný súbor je prázdný."
1566
1567#: core/formfields.py:657
1568msgid "Enter a whole number between -32,768 and 32,767."
1569msgstr "Vložte celé číslo s hodnotou medzi -32768 a 32767."
1570
1571#: core/formfields.py:666
1572msgid "Enter a positive number."
1573msgstr "Vložte celé kladné číslo."
1574
1575#: core/formfields.py:675
1576msgid "Enter a whole number between 0 and 32,767."
1577msgstr "Vložte celé číslo s hodnotou medzi 0 a 32767."
1578
1579#: core/validators.py:61
1580msgid "This value must contain only letters, numbers and underscores."
1581msgstr "Toto môže obsahovať len písmená, číslice a podčiarkovníky."
1582
1583#: core/validators.py:65
1584msgid ""
1585"This value must contain only letters, numbers, underscores, dashes or "
1586"slashes."
1587msgstr "Toto môže obsahovať len písmena, číslice, podčiarkovniky, pomlčky a lomítka."
1588
1589#: core/validators.py:73
1590msgid "Uppercase letters are not allowed here."
1591msgstr "Veľké písmená tu nie sú povolené."
1592
1593#: core/validators.py:77
1594msgid "Lowercase letters are not allowed here."
1595msgstr "Malé písmena tu nie sú povolené."
1596
1597#: core/validators.py:84
1598msgid "Enter only digits separated by commas."
1599msgstr "Vložte len číslice, oddelené čiarkami."
1600
1601#: core/validators.py:96
1602msgid "Enter valid e-mail addresses separated by commas."
1603msgstr "Vložte platné e-mail adresy oddelené čiarkami."
1604
1605#: core/validators.py:100
1606msgid "Please enter a valid IP address."
1607msgstr "Prosím vložte platnú IP adresu."
1608
1609#: core/validators.py:104
1610msgid "Empty values are not allowed here."
1611msgstr "Prázdne hodnoty tu nie sú povolené."
1612
1613#: core/validators.py:108
1614msgid "Non-numeric characters aren't allowed here."
1615msgstr "Znaky, ktoré nie sú číslicami, tu nie sú povolené."
1616
1617#: core/validators.py:112
1618msgid "This value can't be comprised solely of digits."
1619msgstr "Tento údaj nemôže byť vytvorený len z číslic."
1620
1621#: core/validators.py:117
1622msgid "Enter a whole number."
1623msgstr "Vložte celé číslo."
1624
1625#: core/validators.py:121
1626msgid "Only alphabetical characters are allowed here."
1627msgstr "Tu sú povolené len alfanumerické znaky."
1628
1629#: core/validators.py:125
1630msgid "Enter a valid date in YYYY-MM-DD format."
1631msgstr "Vložte platný dátum vo formáte RRRR-MM-DD."
1632
1633#: core/validators.py:129
1634msgid "Enter a valid time in HH:MM format."
1635msgstr "Vložte platný čas vo formáte HH:MM."
1636
1637#: core/validators.py:133
1638msgid "Enter a valid date/time in YYYY-MM-DD HH:MM format."
1639msgstr "Vlož platný dátum/čas vo formáte RRRR-MM-DD HH:MM"
1640
1641#: core/validators.py:137
1642msgid "Enter a valid e-mail address."
1643msgstr "Vložte platnú e-mail adresu."
1644
1645#: core/validators.py:149
1646msgid ""
1647"Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a "
1648"corrupted image."
1649msgstr ""
1650"Nahrajte platný obrázok. Súbor, ktorý ste nahrali buď nebol obrázok alebo je "
1651"nahratý poškodený obrázok."
1652
1653#: core/validators.py:156
1654#, python-format
1655msgid "The URL %s does not point to a valid image."
1656msgstr "URL %s neukazuje na platný obrázok."
1657
1658#: core/validators.py:160
1659#, python-format
1660msgid "Phone numbers must be in XXX-XXX-XXXX format. \"%s\" is invalid."
1661msgstr ""
1662"Telefónne číslo musí mať formát XXX-XXX-XXXX. Číslo \"%s\" je neplatné."
1663
1664#: core/validators.py:168
1665#, python-format
1666msgid "The URL %s does not point to a valid QuickTime video."
1667msgstr "URL %s neukazuje na platné QuickTime video."
1668
1669#: core/validators.py:172
1670msgid "A valid URL is required."
1671msgstr "Platné URL je požadované."
1672
1673#: core/validators.py:186
1674#, python-format
1675msgid ""
1676"Valid HTML is required. Specific errors are:\n"
1677"%s"
1678msgstr ""
1679"Je požadovaná bezchybná stránka  HTML. Zistené chyby sú:\n"
1680"%s"
1681
1682#: core/validators.py:193
1683#, python-format
1684msgid "Badly formed XML: %s"
1685msgstr "Chybne formované XML: %s"
1686
1687#: core/validators.py:203
1688#, python-format
1689msgid "Invalid URL: %s"
1690msgstr "Neplatné URL: %s"
1691
1692#: core/validators.py:207 core/validators.py:209
1693#, python-format
1694msgid "The URL %s is a broken link."
1695msgstr "Odkaz na URL %s je neplatný."
1696
1697#: core/validators.py:215
1698msgid "Enter a valid U.S. state abbreviation."
1699msgstr "Vložte platnú skratku U.S. štátu."
1700
1701#: core/validators.py:230
1702#, python-format
1703msgid "Watch your mouth! The word %s is not allowed here."
1704msgid_plural "Watch your mouth! The words %s are not allowed here."
1705msgstr[0] "Vyjadrujte sa slušne! Slovo %s tu nie je dovolené použivať."
1706msgstr[1] "Vyjadrujte sa slušne! Slová %s tu nie je dovolené použivať."
1707
1708#: core/validators.py:237
1709#, python-format
1710msgid "This field must match the '%s' field."
1711msgstr "Toto pole sa musí zhodovať s poľom '%s'. "
1712
1713#: core/validators.py:256
1714msgid "Please enter something for at least one field."
1715msgstr "Prosím vložte niečo aspoň pre jedno pole."
1716
1717#: core/validators.py:265 core/validators.py:276
1718msgid "Please enter both fields or leave them both empty."
1719msgstr "Prosím vložte obidve polia, alebo nechajte ich obe prázdne. "
1720
1721#: core/validators.py:283
1722#, python-format
1723msgid "This field must be given if %(field)s is %(value)s"
1724msgstr "Toto pole musí byť vyplnené tak, že %(field)s obsahuje %(value)s"
1725
1726#: core/validators.py:295
1727#, python-format
1728msgid "This field must be given if %(field)s is not %(value)s"
1729msgstr ""
1730"Toto pole musí byť vyplnené tak, že %(field)s nesmie obsahovať %(value)s"
1731
1732#: core/validators.py:314
1733msgid "Duplicate values are not allowed."
1734msgstr "Duplicitné hodnoty nie sú povolené."
1735
1736#: core/validators.py:337
1737#, python-format
1738msgid "This value must be a power of %s."
1739msgstr "Táto hodnota musí byť mocninou  %s."
1740
1741#: core/validators.py:348
1742msgid "Please enter a valid decimal number."
1743msgstr "Prosím vložte platné desiatkové číslo. "
1744
1745#: core/validators.py:350
1746#, python-format
1747msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s total digit."
1748msgid_plural ""
1749"Please enter a valid decimal number with at most %s total digits."
1750msgstr[0] "Prosím vložte platné desiatkové číslo s najviac %s číslicou."
1751msgstr[1] "Prosím vložte platné desiatkové číslo s najviac %s číslicami."
1752
1753#: core/validators.py:353
1754#, python-format
1755msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal place."
1756msgid_plural ""
1757"Please enter a valid decimal number with at most %s decimal places."
1758msgstr[0] ""
1759"Prosím vložte platné desatinné číslo s najviac %s desatinným miestom."
1760msgstr[1] ""
1761"Prosím vložte platné desatinné číslo s najviac %s desatinnými miestami."
1762
1763#: core/validators.py:363
1764#, python-format
1765msgid "Make sure your uploaded file is at least %s bytes big."
1766msgstr "Presvedčte sa, že posielaný súbor nemá menej ako %s bytov."
1767
1768#: core/validators.py:364
1769#, python-format
1770msgid "Make sure your uploaded file is at most %s bytes big."
1771msgstr "Presvedčte sa, že posielaný súbor nemá viac ako %s bytov."
1772
1773#: core/validators.py:377
1774msgid "The format for this field is wrong."
1775msgstr "Formát pre toto pole je chybný."
1776
1777#: core/validators.py:392
1778msgid "This field is invalid."
1779msgstr "Toto pole nie je platné."
1780
1781#: core/validators.py:427
1782#, python-format
1783msgid "Could not retrieve anything from %s."
1784msgstr "Nič som nemohol získať z %s."
1785
1786#: core/validators.py:430
1787#, python-format
1788msgid ""
1789"The URL %(url)s returned the invalid Content-Type header '%(contenttype)s'."
1790msgstr ""
1791" URL %(url)s vrátilo neplatnú hlavičku  Content-Type  '%(contenttype)s'."
1792
1793#: core/validators.py:463
1794#, python-format
1795msgid ""
1796"Please close the unclosed %(tag)s tag from line %(line)s. (Line starts with "
1797"\"%(start)s\".)"
1798msgstr ""
1799"Prosím zavrite nezavretý  %(tag)s popisovač v riadku %(line)s. (Riadok "
1800"začína s  \"%(start)s\".)"
1801
1802#: core/validators.py:467
1803#, python-format
1804msgid ""
1805"Some text starting on line %(line)s is not allowed in that context. (Line "
1806"starts with \"%(start)s\".)"
1807msgstr ""
1808"Nejaký text začínajúci na riadku %(line)s nie je povolený v tomto kontexte. "
1809"(Riadok začína s \"%(start)s\".)"
1810
1811#: core/validators.py:472
1812#, python-format
1813msgid ""
1814"\"%(attr)s\" on line %(line)s is an invalid attribute. (Line starts with \"%"
1815"(start)s\".)"
1816msgstr ""
1817"\"%(attr)s\" na riadku %(line)s je neplatný atribút. (Riadok začína s \"%"
1818"(start)s\".)"
1819
1820#: core/validators.py:477
1821#, python-format
1822msgid ""
1823"\"<%(tag)s>\" on line %(line)s is an invalid tag. (Line starts with \"%"
1824"(start)s\".)"
1825msgstr ""
1826"\"<%(tag)s>\" na riadku %(line)s je neplatný popisovač. (Riadok začína s \"%"
1827"(start)s\".)"
1828
1829#: core/validators.py:481
1830#, python-format
1831msgid ""
1832"A tag on line %(line)s is missing one or more required attributes. (Line "
1833"starts with \"%(start)s\".)"
1834msgstr ""
1835"Popisovaču na riadku %(line)s chýba jeden alebo viac atribútov. (Riadok "
1836"začína s \"%(start)s\".)"
1837
1838#: core/validators.py:486
1839#, python-format
1840msgid ""
1841"The \"%(attr)s\" attribute on line %(line)s has an invalid value. (Line "
1842"starts with \"%(start)s\".)"
1843msgstr ""
1844"Atribút \"%(attr)s\" na riadku %(line)s má neplatnú hodnotu. (Riadok začína "
1845"s \"%(start)s\".)"
1846
1847#: core/meta/__init__.py:1962
1848#, python-format
1849msgid "%(object)s with this %(type)s already exists for the given %(field)s."
1850msgstr "%(object)s s %(type)s už existuje pre prvok  %(field)s."
1851
1852#: core/meta/fields.py:46
1853#, python-format
1854msgid "Please enter a valid %s."
1855msgstr "Prosím vložte platné %s."
1856
1857#: core/meta/fields.py:60
1858#, python-format
1859msgid "%(optname)s with this %(fieldname)s already exists."
1860msgstr "%(optname)s s %(fieldname)s už existuje."
1861
1862#: core/meta/fields.py:129
1863msgid " Separate multiple IDs with commas."
1864msgstr "Identifikátory oddeľte  čiarkami."
1865
1866#: core/meta/fields.py:132
1867msgid ""
1868" Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
1869msgstr ""
1870" Podržte \"Control\", alebo \"Command\" na  Mac_u, na výber viac ako jednej "
1871"položky."
1872
1873#: core/meta/fields.py:506
1874msgid "Enter a valid filename."
1875msgstr "Vložte platné meno súboru."
1876
1877#: core/meta/fields.py:780
1878#, python-format
1879msgid "Please enter valid %(self)s IDs. The value %(value)r is invalid."
1880msgid_plural ""
1881"Please enter valid %(self)s IDs. The values %(value)r are invalid."
1882msgstr[0] "Prosím vložte platné %(self)s IDs. Hodnota  %(value)r je neplatná."
1883msgstr[1] "Prosím vložte platné %(self)s IDs. Hodnoty  %(value)r sú neplatné."
1884
1885#: core/template/defaultfilters.py:379
1886msgid "yes,no,maybe"
1887msgstr "ano,nie,možno"
1888
1889#: parts/auth/formfields.py:27
1890msgid ""
1891"Your Web browser doesn't appear to have cookies enabled. Cookies are "
1892"required for logging in."
1893msgstr ""
1894"Vyzerá, že váš web prehliadač nedovoľuje prístup ku cookies. Cookies sú  "
1895"nevýhnutné aby ste sa mohli prilásiť."
1896
1897#~ msgid "String (up to 50)"
1898#~ msgstr "Reťazec (do 50 )"
Back to Top