Ticket #1025: django.po

File django.po, 47.9 KB (added by vlado@…, 12 years ago)
Line 
1# Translation of django.po to.
2# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4# Vladimir Labath <vlado@labath.org>, 2005.
5#
6#, fuzzy
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2005-12-07 22:10-0500\n"
12"PO-Revision-Date: 2005-11-10 23:22-0500\n"
13"Last-Translator: Vladimir Labath <vlado@labath.org>\n"
14"Language-Team: Slovak <sk@li.org>\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19#: contrib/redirects/models/redirects.py:7
20msgid "redirect from"
21msgstr "presmerovaný z"
22
23#: contrib/redirects/models/redirects.py:8
24msgid ""
25"This should be an absolute path, excluding the domain name. Example: '/"
26"events/search/'."
27msgstr ""
28"Tu by sa mala použiť absolútna cesta, bez domény. Napr.: '/events/search/'."
29
30#: contrib/redirects/models/redirects.py:9
31msgid "redirect to"
32msgstr "presmerovaný na "
33
34#: contrib/redirects/models/redirects.py:10
35msgid ""
36"This can be either an absolute path (as above) or a full URL starting with "
37"'http://'."
38msgstr ""
39"Tu môže byť buď absolútna cesta (ako hore) alebo plné  URL začínajúce s "
40"'http://'."
41
42#: contrib/redirects/models/redirects.py:12
43msgid "redirect"
44msgstr "presmerovanie"
45
46#: contrib/redirects/models/redirects.py:13
47msgid "redirects"
48msgstr "presmerovania"
49
50#: contrib/comments/models/comments.py:8
51#: contrib/comments/models/comments.py:161
52msgid "object ID"
53msgstr "objekt ID"
54
55#: contrib/comments/models/comments.py:9
56msgid "headline"
57msgstr "titulok"
58
59#: contrib/comments/models/comments.py:10
60#: contrib/comments/models/comments.py:162
61msgid "comment"
62msgstr "komentár"
63
64#: contrib/comments/models/comments.py:11
65msgid "rating #1"
66msgstr "hodnotenie #1"
67
68#: contrib/comments/models/comments.py:12
69msgid "rating #2"
70msgstr "hodnotenie #2"
71
72#: contrib/comments/models/comments.py:13
73msgid "rating #3"
74msgstr "hodnotenie #3"
75
76#: contrib/comments/models/comments.py:14
77msgid "rating #4"
78msgstr "hodnotenie #4"
79
80#: contrib/comments/models/comments.py:15
81msgid "rating #5"
82msgstr "hodnotenie #5"
83
84#: contrib/comments/models/comments.py:16
85msgid "rating #6"
86msgstr "hodnotenie #6"
87
88#: contrib/comments/models/comments.py:17
89msgid "rating #7"
90msgstr "hodnotenie #7"
91
92#: contrib/comments/models/comments.py:18
93msgid "rating #8"
94msgstr "hodnotenie #8"
95
96#: contrib/comments/models/comments.py:23
97msgid "is valid rating"
98msgstr "je platné hodnotenie"
99
100#: contrib/comments/models/comments.py:24
101#: contrib/comments/models/comments.py:164
102msgid "date/time submitted"
103msgstr "dátum/čas poslania"
104
105#: contrib/comments/models/comments.py:25
106#: contrib/comments/models/comments.py:165
107msgid "is public"
108msgstr "je zveréjnený"
109
110#: contrib/comments/models/comments.py:26 contrib/admin/views/doc.py:256
111msgid "IP address"
112msgstr "IP adresa"
113
114#: contrib/comments/models/comments.py:27
115msgid "is removed"
116msgstr "je vymazaný"
117
118#: contrib/comments/models/comments.py:27
119msgid ""
120"Check this box if the comment is inappropriate. A \"This comment has been "
121"removed\" message will be displayed instead."
122msgstr ""
123"Ak je tento komentár nevhodný, tu ho poznačte.  \"Tento komentár bol vymazaný"
124"\" táto správa sa objaví namiesto neho."
125
126#: contrib/comments/models/comments.py:31
127msgid "Comment"
128msgstr "Komentár"
129
130#: contrib/comments/models/comments.py:32
131msgid "Comments"
132msgstr "Komentáre"
133
134#: contrib/comments/models/comments.py:85
135#: contrib/comments/models/comments.py:204
136msgid "Content object"
137msgstr "Obsah objektu"
138
139#: contrib/comments/models/comments.py:113
140#, python-format
141msgid ""
142"Posted by %(user)s at %(date)s\n"
143"\n"
144"%(comment)s\n"
145"\n"
146"http://%(domain)s%(url)s"
147msgstr ""
148"Od  %(user)s dňa %(date)s\n"
149"\n"
150"%(comment)s\n"
151"\n"
152"http://%(domain)s%(url)s"
153
154#: contrib/comments/models/comments.py:163
155msgid "person's name"
156msgstr "osobné meno"
157
158#: contrib/comments/models/comments.py:166
159msgid "ip address"
160msgstr "ip adresa"
161
162#: contrib/comments/models/comments.py:168
163msgid "approved by staff"
164msgstr "je zamestnancom"
165
166#: contrib/comments/models/comments.py:172
167msgid "Free comment"
168msgstr "Voľný komentár"
169
170#: contrib/comments/models/comments.py:173
171msgid "Free comments"
172msgstr "Voľné komentáre"
173
174#: contrib/comments/models/comments.py:209
175msgid "score"
176msgstr "stav"
177
178#: contrib/comments/models/comments.py:210
179msgid "score date"
180msgstr "údaje stavu"
181
182#: contrib/comments/models/comments.py:213
183msgid "Karma score"
184msgstr "Karma údaj"
185
186#: contrib/comments/models/comments.py:214
187msgid "Karma scores"
188msgstr "Karma údaje"
189
190#: contrib/comments/models/comments.py:223
191#, python-format
192msgid "%(score)d rating by %(user)s"
193msgstr "%(score)d hodnotiteľ %(user)s"
194
195#: contrib/comments/models/comments.py:248
196msgid "flag date"
197msgstr "dátumové návestie"
198
199#: contrib/comments/models/comments.py:251
200msgid "User flag"
201msgstr "Návestie uživateľa"
202
203#: contrib/comments/models/comments.py:252
204msgid "User flags"
205msgstr "Návestia užívateľa"
206
207#: contrib/comments/models/comments.py:256
208#, python-format
209msgid "Flag by %r"
210msgstr " %r návestie"
211
212#: contrib/comments/models/comments.py:271
213#, python-format
214msgid ""
215"This comment was flagged by %(user)s:\n"
216"\n"
217"%(text)s"
218msgstr ""
219"Tento komentár bol označený užívateľom  %(user)s:\n"
220"\n"
221"%(text)s"
222
223#: contrib/comments/models/comments.py:278
224msgid "deletion date"
225msgstr "odstránené dátumy"
226
227#: contrib/comments/models/comments.py:281
228msgid "Moderator deletion"
229msgstr "Moderátor odstránenia"
230
231#: contrib/comments/models/comments.py:282
232msgid "Moderator deletions"
233msgstr "Moderátor odstránení"
234
235#: contrib/comments/models/comments.py:286
236#, python-format
237msgid "Moderator deletion by %r"
238msgstr "Moderátor odstránenia %r"
239
240#: contrib/comments/views/karma.py:18
241msgid "Anonymous users cannot vote"
242msgstr "Hlasovať môžu len prihlásení užívatelia"
243
244#: contrib/comments/views/karma.py:22
245msgid "Invalid comment ID"
246msgstr "Chybné ID komentára"
247
248#: contrib/comments/views/karma.py:24
249msgid "No voting for yourself"
250msgstr "Nemôžeš hlasovať za seba"
251
252#: contrib/comments/views/comments.py:25
253msgid ""
254"This rating is required because you've entered at least one other rating."
255msgstr "Toto hlasovanie je nevyhnutné, lebo súvisí s predchádzjúcou voľbou."
256
257#: contrib/comments/views/comments.py:109
258#, python-format
259msgid ""
260"This comment was posted by a user who has posted fewer than %(count)s "
261"comment:\n"
262"\n"
263"%(text)s"
264msgid_plural ""
265"This comment was posted by a user who has posted fewer than %(count)s "
266"comments:\n"
267"\n"
268"%(text)s"
269msgstr[0] ""
270"Tento komentár je od užívateľa, ktorý doteraz poslal minimálne %(count)s "
271"komentár:\n"
272"\n"
273"%(text)s"
274msgstr[1] ""
275"Tento komentár je od užívateľa, ktorý doteraz poslal najmenej %(count)s "
276"komentárov:\n"
277"\n"
278"%(text)s"
279
280#: contrib/comments/views/comments.py:114
281#, python-format
282msgid ""
283"This comment was posted by a sketchy user:\n"
284"\n"
285"%(text)s"
286msgstr ""
287"Tento komentár je od veľmi náznakového užívateľa:\n"
288"\n"
289"%(text)s"
290
291#: contrib/comments/views/comments.py:186
292#: contrib/comments/views/comments.py:277
293msgid "Only POSTs are allowed"
294msgstr "Dovolené sú len POST"
295
296#: contrib/comments/views/comments.py:190
297#: contrib/comments/views/comments.py:281
298msgid "One or more of the required fields wasn't submitted"
299msgstr "Jedno alebo viac povinných polí nebolo vložených"
300
301#: contrib/comments/views/comments.py:194
302#: contrib/comments/views/comments.py:283
303msgid "Somebody tampered with the comment form (security violation)"
304msgstr "Niekto skúšal manipulovať s formulárom komentára (porušená bezpečnosť)"
305
306#: contrib/comments/views/comments.py:204
307#: contrib/comments/views/comments.py:289
308msgid ""
309"The comment form had an invalid 'target' parameter -- the object ID was "
310"invalid"
311msgstr ""
312"Formulár komentára ma chybný 'cieľový' parameter  -- the objekt ID bol "
313"poškodený"
314
315#: contrib/comments/views/comments.py:254
316#: contrib/comments/views/comments.py:318
317msgid "The comment form didn't provide either 'preview' or 'post'"
318msgstr "Formulár komentára neposkytuje odpoveď buď 'prezri' alebo 'pošli'"
319
320#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:6 contrib/admin/views/doc.py:267
321msgid "URL"
322msgstr "URL"
323
324#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:7
325msgid ""
326"Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
327msgstr ""
328"Príklad: '/about/contact/'. Uistite sa, že máte vložené ako úvodné tak aj "
329"záverečné lomítka."
330
331#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:8
332msgid "title"
333msgstr "názov"
334
335#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:9
336msgid "content"
337msgstr "obsah"
338
339#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:10
340msgid "enable comments"
341msgstr "povolené komentáre"
342
343#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:11
344msgid "template name"
345msgstr "meno predlohy"
346
347#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:12
348msgid ""
349"Example: 'flatpages/contact_page'. If this isn't provided, the system will "
350"use 'flatpages/default'."
351msgstr ""
352"Príklad: 'flatpages/contact_page'. Ak sa toto nevykonalo,  systém použije  "
353"'flatpages/default'."
354
355#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:13
356msgid "registration required"
357msgstr "musíte byť zaregistrovaný"
358
359#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:13
360msgid "If this is checked, only logged-in users will be able to view the page."
361msgstr ""
362"Ak je toto označené, potom len prihlásený užívateľ môže vidieť túto stránku."
363
364#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:17
365msgid "flat page"
366msgstr "plochá stránka"
367
368#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:18
369msgid "flat pages"
370msgstr "ploché stránky"
371
372#: contrib/admin/filterspecs.py:40
373#, python-format
374msgid ""
375"<h3>By %s:</h3>\n"
376"<ul>\n"
377msgstr ""
378"<h3>Od %s:</h3>\n"
379"<ul>\n"
380
381#: contrib/admin/filterspecs.py:70 contrib/admin/filterspecs.py:88
382#: contrib/admin/filterspecs.py:143
383msgid "All"
384msgstr "Všetko"
385
386#: contrib/admin/filterspecs.py:109
387msgid "Any date"
388msgstr "Všetky dátumy"
389
390#: contrib/admin/filterspecs.py:110
391msgid "Today"
392msgstr "Dnes"
393
394#: contrib/admin/filterspecs.py:113
395msgid "Past 7 days"
396msgstr "Posledných 7 dní"
397
398#: contrib/admin/filterspecs.py:115
399msgid "This month"
400msgstr "Tento mesiac"
401
402#: contrib/admin/filterspecs.py:117
403msgid "This year"
404msgstr "Tento rok"
405
406#: contrib/admin/filterspecs.py:143
407msgid "Yes"
408msgstr "Áno"
409
410#: contrib/admin/filterspecs.py:143
411msgid "No"
412msgstr "Nie"
413
414#: contrib/admin/filterspecs.py:150
415msgid "Unknown"
416msgstr "Neznámy"
417
418#: contrib/admin/models/admin.py:6
419msgid "action time"
420msgstr "čas udalosti"
421
422#: contrib/admin/models/admin.py:9
423msgid "object id"
424msgstr "objekt id"
425
426#: contrib/admin/models/admin.py:10
427msgid "object repr"
428msgstr "objekt repr"
429
430#: contrib/admin/models/admin.py:11
431msgid "action flag"
432msgstr "návestie udalosti"
433
434#: contrib/admin/models/admin.py:12
435msgid "change message"
436msgstr "zmena zprávy"
437
438#: contrib/admin/models/admin.py:15
439msgid "log entry"
440msgstr "záznam priebehu"
441
442#: contrib/admin/models/admin.py:16
443msgid "log entries"
444msgstr "záznamy priebehu"
445
446#: contrib/admin/templatetags/admin_list.py:245
447msgid "All dates"
448msgstr "Všetky dátumy"
449
450#: contrib/admin/views/decorators.py:22
451#: contrib/admin/templates/admin/login.html:24
452msgid "Log in"
453msgstr "Prihlásenie"
454
455#: contrib/admin/views/decorators.py:56
456msgid ""
457"Please log in again, because your session has expired. Don't worry: Your "
458"submission has been saved."
459msgstr ""
460"Prosím prihlaste sa znovu, lebo čas vášho sedenia vypršal. Nemajte obavy: "
461"Vaše údaje su uchované."
462
463#: contrib/admin/views/decorators.py:63
464msgid ""
465"Looks like your browser isn't configured to accept cookies. Please enable "
466"cookies, reload this page, and try again."
467msgstr ""
468"Vyzerá, že váš prehliadač nemá povolené cookies. Prosím povoľte cookies, "
469"znovu načítajte túto stránku a skúste činnosť znovu."
470
471#: contrib/admin/views/decorators.py:77
472msgid "Usernames cannot contain the '@' character."
473msgstr "Meno užívateľa nemože obsahovať  znak '@' ."
474
475#: contrib/admin/views/decorators.py:79
476#, python-format
477msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
478msgstr "Vaša e-mailova adresa nie je vaše užívateľské meno. Skúste '%s'."
479
480#: contrib/admin/views/main.py:52
481msgid "Site administration"
482msgstr "Administrácia webu"
483
484#: contrib/admin/views/main.py:67
485#, python-format
486msgid "Select %s"
487msgstr "Výber %s"
488
489#: contrib/admin/views/main.py:68
490#, python-format
491msgid "Select %s to change"
492msgstr "Výber %s na zmenu"
493
494#: contrib/admin/views/main.py:410
495#, python-format
496msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully."
497msgstr "Objekt  %(name)s \"%(obj)s\" bol úspešne pridaný."
498
499#: contrib/admin/views/main.py:415 contrib/admin/views/main.py:491
500msgid "You may edit it again below."
501msgstr "Môžete urobiť zmeny zase nižšie."
502
503#: contrib/admin/views/main.py:423 contrib/admin/views/main.py:500
504#, python-format
505msgid "You may add another %s below."
506msgstr "Môžete pridať ďalší %s nižšie."
507
508#: contrib/admin/views/main.py:440
509#, python-format
510msgid "Add %s"
511msgstr "Pridaj %s"
512
513#: contrib/admin/views/main.py:456
514#, python-format
515msgid "Added %s."
516msgstr "Bol pridaný %s."
517
518#: contrib/admin/views/main.py:456 contrib/admin/views/main.py:458
519#: contrib/admin/views/main.py:460
520msgid "and"
521msgstr "a"
522
523#: contrib/admin/views/main.py:458
524#, python-format
525msgid "Changed %s."
526msgstr "Bol zmenený %s"
527
528#: contrib/admin/views/main.py:460
529#, python-format
530msgid "Deleted %s."
531msgstr "Bol vymazaný %s."
532
533#: contrib/admin/views/main.py:463
534msgid "No fields changed."
535msgstr "Polia neboli zmenené."
536
537#: contrib/admin/views/main.py:488
538#, python-format
539msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was changed successfully."
540msgstr "Objekt %(name)s \"%(obj)s\" boli úspešne zmenený."
541
542#: contrib/admin/views/main.py:497
543#, python-format
544msgid ""
545"The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
546msgstr ""
547"Objekt %(name)s \"%(obj)s\" bol úspešne zmenený. Ďalšie zmeny môžete urobiť "
548"zase nižšie."
549
550#: contrib/admin/views/main.py:535
551#, python-format
552msgid "Change %s"
553msgstr "Zmeň %s"
554
555#: contrib/admin/views/main.py:613
556#, python-format
557msgid "One or more %(fieldname)s in %(name)s: %(obj)s"
558msgstr "Jeden alebo viac %(fieldname)s v %(name)s: %(obj)s"
559
560#: contrib/admin/views/main.py:618
561#, python-format
562msgid "One or more %(fieldname)s in %(name)s:"
563msgstr "Jeden alebo viac %(fieldname)s v %(name)s:"
564
565#: contrib/admin/views/main.py:647
566#, python-format
567msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was deleted successfully."
568msgstr "Objekt %(name)s \"%(obj)s\" bol úspešne vymazaný."
569
570#: contrib/admin/views/main.py:650
571msgid "Are you sure?"
572msgstr "Ste si istý?"
573
574#: contrib/admin/views/main.py:665
575#,  python-format
576msgid "Change history: %s"
577msgstr "Zmena histórie:"
578
579#: contrib/admin/views/doc.py:244 contrib/admin/views/doc.py:253
580#: contrib/admin/views/doc.py:255 contrib/admin/views/doc.py:261
581#: contrib/admin/views/doc.py:262 contrib/admin/views/doc.py:264
582msgid "Integer"
583msgstr "Celočíselná hodnota"
584
585#: contrib/admin/views/doc.py:245
586msgid "Boolean (Either True or False)"
587msgstr "Logická hodnota (buď True alebo False)"
588
589#: contrib/admin/views/doc.py:246
590#, python-format
591msgid "String (up to %(maxlength)s)"
592msgstr "Dĺžka reťazca (maximálne do %(maxlength)s)"
593
594#: contrib/admin/views/doc.py:247
595msgid "Comma-separated integers"
596msgstr "Čiarka oddeľuje celé čísla"
597
598#: contrib/admin/views/doc.py:248
599msgid "Date (without time)"
600msgstr "Dátum (bez času)"
601
602#: contrib/admin/views/doc.py:249
603msgid "Date (with time)"
604msgstr "Dátum ( a čas)"
605
606#: contrib/admin/views/doc.py:250
607msgid "E-mail address"
608msgstr "E-mailová adresa"
609
610#: contrib/admin/views/doc.py:251 contrib/admin/views/doc.py:254
611msgid "File path"
612msgstr "Cesta k súboru"
613
614#: contrib/admin/views/doc.py:252
615msgid "Decimal number"
616msgstr "Desiatkové číslo"
617
618#: contrib/admin/views/doc.py:258
619msgid "Boolean (Either True, False or None)"
620msgstr "Logická hodnota (buď True, False alebo None)"
621
622#: contrib/admin/views/doc.py:259
623msgid "Relation to parent model"
624msgstr "Má vzťah na rodičovský model"
625
626#: contrib/admin/views/doc.py:260
627msgid "Phone number"
628msgstr "Číslo telefónu"
629
630#: contrib/admin/views/doc.py:263
631msgid "String (up to 50)"
632msgstr "Reťazec (do 50 )"
633
634#: contrib/admin/views/doc.py:265
635msgid "Text"
636msgstr "Text"
637
638#: contrib/admin/views/doc.py:266
639msgid "Time"
640msgstr "Čas"
641
642#: contrib/admin/views/doc.py:268
643msgid "U.S. state (two uppercase letters)"
644msgstr "U.S. štát (dve veľké písmena)"
645
646#: contrib/admin/views/doc.py:269
647msgid "XML text"
648msgstr "XML text"
649
650#: contrib/admin/templates/widget/date_time.html:3
651msgid "Date:"
652msgstr ""
653
654#: contrib/admin/templates/widget/date_time.html:4
655msgid "Time:"
656msgstr "Čas"
657
658#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:3
659#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:4
660#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:9
661#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
662#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:3
663#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:4
664#: contrib/admin/templates/admin_doc/view_detail.html:4
665#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_tag_index.html:5
666#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_detail.html:4
667#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_filter_index.html:5
668#: contrib/admin/templates/admin_doc/missing_docutils.html:4
669#: contrib/admin/templates/admin_doc/view_index.html:5
670#: contrib/admin/templates/admin_doc/model_detail.html:3
671#: contrib/admin/templates/admin_doc/index.html:4
672#: contrib/admin/templates/admin_doc/model_index.html:5
673msgid "Change password"
674msgstr "Zmena hesla"
675
676#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:3
677#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:4
678#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:9
679#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
680#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:3
681#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:4
682#: contrib/admin/templates/admin_doc/view_detail.html:4
683#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_tag_index.html:5
684#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_detail.html:4
685#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_filter_index.html:5
686#: contrib/admin/templates/admin_doc/missing_docutils.html:4
687#: contrib/admin/templates/admin_doc/view_index.html:5
688#: contrib/admin/templates/admin_doc/model_detail.html:3
689#: contrib/admin/templates/admin_doc/index.html:4
690#: contrib/admin/templates/admin_doc/model_index.html:5
691msgid "Log out"
692msgstr "Odhlásenie"
693
694#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
695#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:5
696#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
697#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:12
698#: contrib/admin/templates/admin/base.html:29
699#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
700#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
701#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:4
702#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
703#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
704#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
705msgid "Home"
706msgstr "Začiatok"
707
708#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
709#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:19
710msgid "History"
711msgstr "História"
712
713#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:18
714msgid "Date/time"
715msgstr "Dátum/čas"
716
717#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:19 models/auth.py:47
718msgid "User"
719msgstr "Uživateľ"
720
721#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:20
722msgid "Action"
723msgstr "Udalosť"
724
725#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:26
726msgid "DATE_WITH_TIME_FULL"
727msgstr "PLNY_DATUM_AJ_CAS"
728
729#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:36
730msgid ""
731"This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this "
732"admin site."
733msgstr ""
734"Tento object nemá históriu zmien. Možno nebol pridaný prostredníctvom tohoto "
735"web admina"
736
737#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:10
738#, python-format
739msgid "Add %(name)s"
740msgstr ""
741
742#: contrib/admin/templates/admin/filter.html:2
743#, python-format
744msgid " By %(title)s "
745msgstr " Od %(title)s "
746
747#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
748msgid "Server error"
749msgstr "Chyba servera"
750
751#: contrib/admin/templates/admin/500.html:6
752msgid "Server error (500)"
753msgstr "Chyba servera (500)"
754
755#: contrib/admin/templates/admin/500.html:9
756msgid "Server Error <em>(500)</em>"
757msgstr "Chyba servera <em>(500)</em>"
758
759#: contrib/admin/templates/admin/500.html:10
760msgid ""
761"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
762"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
763msgstr ""
764"Vznikla chyba. Prostredníctvom e-mailu  bol o nej informovaný správca a "
765"chyba by mala byť o chviľu odstránená. Ďakujeme za vašu trpezlivosť."
766
767#: contrib/admin/templates/admin/search_form.html:7
768msgid "Go"
769msgstr "Choď"
770
771#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:4
772msgid "Django site admin"
773msgstr "Django web admin"
774
775#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:7
776msgid "Django administration"
777msgstr "Administrácia Django"
778
779#: contrib/admin/templates/admin/index.html:27
780#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:14
781msgid "Add"
782msgstr "Pridaj"
783
784#: contrib/admin/templates/admin/index.html:33
785msgid "Change"
786msgstr "Zmeň"
787
788#: contrib/admin/templates/admin/index.html:43
789msgid "You don't have permission to edit anything."
790msgstr "Nemáte povolenie na zmeny ."
791
792#: contrib/admin/templates/admin/index.html:51
793msgid "Recent Actions"
794msgstr "Posledné udalosti"
795
796#: contrib/admin/templates/admin/index.html:52
797msgid "My Actions"
798msgstr "Moje udalosti"
799
800#: contrib/admin/templates/admin/index.html:56
801msgid "None available"
802msgstr "Nepovolené"
803
804#: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
805#: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
806msgid "Page not found"
807msgstr "Stránka nebola nájdená"
808
809#: contrib/admin/templates/admin/404.html:10
810msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
811msgstr "Ľutujeme, ale požadovaná stránka nebola nájdená."
812
813#: contrib/admin/templates/admin/login.html:15
814msgid "Username:"
815msgstr "Meno:"
816
817#: contrib/admin/templates/admin/login.html:18
818msgid "Password:"
819msgstr "Heslo:"
820
821#: contrib/admin/templates/admin/login.html:20
822msgid "Have you <a href=\"/password_reset/\">forgotten your password</a>?"
823msgstr "Zabudli ste<a href=\"/password_reset/\"> vaše heslo</a>?"
824
825#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:20
826msgid "View on site"
827msgstr "Pozri na webe"
828
829#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:28
830msgid "Please correct the error below."
831msgid_plural "Please correct the errors below."
832msgstr[0] "Opravte chybu, čo je nižšie, prosím."
833msgstr[1] "Opravte chyby, čo sú nižšie, prosím."
834
835#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:45
836msgid "Ordering"
837msgstr "Určenie"
838
839#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:48
840msgid "Order:"
841msgstr "Poradie:"
842
843#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
844msgid "Welcome,"
845msgstr "Vítajte,"
846
847#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:6
848#, python-format
849msgid ""
850"Deleting the %(object_name)s '%(object)s' would result in deleting related "
851"objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
852"types of objects:"
853msgstr ""
854"Vymazaním objektu %(object_name)s '%(object)s' môžete spôsobiť vymazanie "
855"súvisiacich objektov, ale váš účet nemá povolenie na mazanie nasledujúcich "
856"typov objektov:"
857
858#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:13
859#, python-format
860msgid ""
861"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of "
862"the following related items will be deleted:"
863msgstr ""
864"Ste si istý, že chcete vymazať %(object_name)s \"%(object)s\"? Všetky "
865"nasledujúce objekty budú tiež vymazané :"
866
867#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:17
868msgid "Yes, I'm sure"
869msgstr "Ano, som si istý"
870
871#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:3
872msgid "Delete"
873msgstr "Vymazať"
874
875#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:4
876msgid "Save as new"
877msgstr "Zapísať ako nový"
878
879#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:5
880msgid "Save and add another"
881msgstr "Zapísať a pridať ďaší"
882
883#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:6
884msgid "Save and continue editing"
885msgstr "Zapísať a pokračovať v zmenách"
886
887#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:7
888msgid "Save"
889msgstr "Zápis"
890
891#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
892#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
893#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:6
894#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:10
895msgid "Password change"
896msgstr "Zmena hesla"
897
898#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:6
899#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:10
900msgid "Password change successful"
901msgstr "Heslo bolo úspešne zmenené"
902
903#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:12
904msgid "Your password was changed."
905msgstr "Vaše heslo bolo zmenené."
906
907#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
908#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:6
909#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:10
910#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
911msgid "Password reset"
912msgstr "Obnova hesla"
913
914#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:12
915msgid ""
916"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset "
917"your password and e-mail the new one to you."
918msgstr ""
919"Zabudli ste vaše heslo? Vložte nižšie vašu e-mail adresu, a nové heslo vám "
920"bude na ňu zaslané ."
921
922#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
923msgid "E-mail address:"
924msgstr "E-mailová adresa:"
925
926#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
927msgid "Reset my password"
928msgstr "Obnova môjho hesla"
929
930#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:8
931msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
932msgstr "Ďakujeme vám, za stráveny čas na našej stránke."
933
934#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:10
935msgid "Log in again"
936msgstr "Prihláste sa znovu"
937
938#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:6
939#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:10
940msgid "Password reset successful"
941msgstr "Heslo bolo úspešne obnovené"
942
943#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:12
944msgid ""
945"We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You "
946"should be receiving it shortly."
947msgstr ""
948"Poslali sme vám,  nové heslo na vami uvedenú emailovú adresu.Mali by ste ho "
949"dostať čo najskôr."
950
951#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:12
952msgid ""
953"Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
954"password twice so we can verify you typed it in correctly."
955msgstr ""
956"Kvôli bezpečnosti vložte prosím vaše staré heslo, a potom dvakrát vaše nové "
957"heslo, tým môžeme skontrolovať jeho správnosť."
958
959#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:17
960msgid "Old password:"
961msgstr "Staré heslo:"
962
963#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:19
964msgid "New password:"
965msgstr "Nové heslo:"
966
967#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:21
968msgid "Confirm password:"
969msgstr "Potvrdenie hesla:"
970
971#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:23
972msgid "Change my password"
973msgstr "Zmena môjho hesla"
974
975#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:2
976msgid "You're receiving this e-mail because you requested a password reset"
977msgstr "Dostali ste túto správu preto, lebo ste požadovali obnoviť vaše heslo"
978
979#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:3
980#, python-format
981msgid "for your user account at %(site_name)s"
982msgstr "pre váš užívateľský účet na %(site_name)s"
983
984#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:5
985#, python-format
986msgid "Your new password is: %(new_password)s"
987msgstr "Vaše nové heslo je: %(new_password)s"
988
989#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:7
990msgid "Feel free to change this password by going to this page:"
991msgstr "Môžete zmeniť toto heslo na nasledujúcej stránke:"
992
993#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:11
994msgid "Your username, in case you've forgotten:"
995msgstr "Vaše užívateľské meno, ak ste ho zabudli:"
996
997#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:13
998msgid "Thanks for using our site!"
999msgstr "Ďakujeme, že používate naše stránky!"
1000
1001#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:15
1002#, python-format
1003msgid "The %(site_name)s team"
1004msgstr "Skupina %(site_name)s"
1005
1006#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
1007msgid "Documentation"
1008msgstr "Dokumentácia"
1009
1010#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
1011msgid "Bookmarklets"
1012msgstr "Záložky"
1013
1014#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:5
1015msgid "Documentation bookmarklets"
1016msgstr "Dokumentácia záložiek"
1017
1018#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:9
1019msgid ""
1020"\n"
1021"<p class=\"help\">To install bookmarklets, drag the link to your bookmarks\n"
1022"toolbar, or right-click the link and add it to your bookmarks. Now you can\n"
1023"select the bookmarklet from any page in the site.  Note that some of these\n"
1024"bookmarklets require you to be viewing the site from a computer designated\n"
1025"as \"internal\" (talk to your system administrator if you aren't sure if\n"
1026"your computer is \"internal\").</p>\n"
1027msgstr ""
1028"\n"
1029"<p class=\"help\">Na inštaláciu záložiek, potiahnite linku do vášho  "
1030"bookmarks\n"
1031"toolbar, alebo kliknite pravou myšou na linku a pridajte ju do vášho "
1032"bookmarks.\n"
1033"Teraz si môžete vybrať záložku pre ľubovoľnú stránku na webe.  Poznámka:\n"
1034"niektoré záložky vyžadujú aby ste prezerali web z počítača označeného \n"
1035"ako \"internal\" (opýtajte sa vášho systémového administrátora ak nie ste si "
1036"istý/á, \n"
1037"že váš počítač je označený ako \"internal\").</p>\n"
1038
1039#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:19
1040msgid "Documentation for this page"
1041msgstr "Dokumnentácia tejto stránky"
1042
1043#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:20
1044msgid ""
1045"Jumps you from any page to the documentation for the view that generates "
1046"that page."
1047msgstr ""
1048"Skoč z ľubovoľnej stránky do dokumentácie, kde je popísaná generácia tejto "
1049"stránky."
1050
1051#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:22
1052msgid "Show object ID"
1053msgstr "Ukáž objekt ID"
1054
1055#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:23
1056msgid ""
1057"Shows the content-type and unique ID for pages that represent a single "
1058"object."
1059msgstr ""
1060"Ukáž typ obsahu a jednoznačné ID pre stránky, ktoré zatupujú jednoduché "
1061"objekty."
1062
1063#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:25
1064msgid "Edit this object (current window)"
1065msgstr "Edituj tento object (aktuálne okno)"
1066
1067#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:26
1068msgid "Jumps to the admin page for pages that represent a single object."
1069msgstr "Skoč na stránku admina, ktorá zastupuje jednoduchý objekt"
1070
1071#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:28
1072msgid "Edit this object (new window)"
1073msgstr "Editujte tento objekt (nové okno)"
1074
1075#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:29
1076msgid "As above, but opens the admin page in a new window."
1077msgstr "Ako vyššie, ale stranka admina sa otvorí v novom okne."
1078
1079#: utils/translation.py:350
1080msgid "DATE_FORMAT"
1081msgstr ""
1082
1083#: utils/translation.py:351
1084msgid "DATETIME_FORMAT"
1085msgstr ""
1086
1087#: utils/translation.py:352
1088msgid "TIME_FORMAT"
1089msgstr ""
1090
1091#: utils/dates.py:6
1092msgid "Monday"
1093msgstr "Pondelok"
1094
1095#: utils/dates.py:6
1096msgid "Tuesday"
1097msgstr "Utorok"
1098
1099#: utils/dates.py:6
1100msgid "Wednesday"
1101msgstr "Streda"
1102
1103#: utils/dates.py:6
1104msgid "Thursday"
1105msgstr "Štvrtok"
1106
1107#: utils/dates.py:6
1108msgid "Friday"
1109msgstr "Piatok"
1110
1111#: utils/dates.py:7
1112msgid "Saturday"
1113msgstr "Sobota"
1114
1115#: utils/dates.py:7
1116msgid "Sunday"
1117msgstr "Nedeľa"
1118
1119#: utils/dates.py:14
1120msgid "January"
1121msgstr "Január"
1122
1123#: utils/dates.py:14
1124msgid "February"
1125msgstr "Február"
1126
1127#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
1128msgid "March"
1129msgstr "Marec"
1130
1131#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
1132msgid "April"
1133msgstr "Apríl"
1134
1135#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
1136msgid "May"
1137msgstr "Máj"
1138
1139#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
1140msgid "June"
1141msgstr "Jún"
1142
1143#: utils/dates.py:15 utils/dates.py:27
1144msgid "July"
1145msgstr "Júl"
1146
1147#: utils/dates.py:15
1148msgid "August"
1149msgstr "August"
1150
1151#: utils/dates.py:15
1152msgid "September"
1153msgstr "September"
1154
1155#: utils/dates.py:15
1156msgid "October"
1157msgstr "Október"
1158
1159#: utils/dates.py:15
1160msgid "November"
1161msgstr "November"
1162
1163#: utils/dates.py:16
1164msgid "December"
1165msgstr "December"
1166
1167#: utils/dates.py:27
1168msgid "Jan."
1169msgstr "Jan."
1170
1171#: utils/dates.py:27
1172msgid "Feb."
1173msgstr "Feb."
1174
1175#: utils/dates.py:28
1176msgid "Aug."
1177msgstr "Aug."
1178
1179#: utils/dates.py:28
1180msgid "Sept."
1181msgstr "Sept."
1182
1183#: utils/dates.py:28
1184msgid "Oct."
1185msgstr "Okt."
1186
1187#: utils/dates.py:28
1188msgid "Nov."
1189msgstr "Nov."
1190
1191#: utils/dates.py:28
1192msgid "Dec."
1193msgstr "Dec."
1194
1195#: utils/timesince.py:12
1196msgid "year"
1197msgid_plural "years"
1198msgstr[0] "rok"
1199msgstr[1] "rokov"
1200
1201#: utils/timesince.py:13
1202msgid "month"
1203msgid_plural "months"
1204msgstr[0] "mesiac"
1205msgstr[1] "mesiacov"
1206
1207#: utils/timesince.py:14
1208msgid "day"
1209msgid_plural "days"
1210msgstr[0] "ďeň"
1211msgstr[1] "dní"
1212
1213#: utils/timesince.py:15
1214msgid "hour"
1215msgid_plural "hours"
1216msgstr[0] "hodina"
1217msgstr[1] "hodín"
1218
1219#: utils/timesince.py:16
1220msgid "minute"
1221msgid_plural "minutes"
1222msgstr[0] "minúta"
1223msgstr[1] "minút"
1224
1225#: models/core.py:7
1226msgid "domain name"
1227msgstr "meno domény"
1228
1229#: models/core.py:8
1230msgid "display name"
1231msgstr "zobrazené meno"
1232
1233#: models/core.py:10
1234msgid "site"
1235msgstr "web"
1236
1237#: models/core.py:11
1238msgid "sites"
1239msgstr "weby"
1240
1241#: models/core.py:28
1242msgid "label"
1243msgstr "popis"
1244
1245#: models/core.py:29 models/core.py:40 models/auth.py:6 models/auth.py:19
1246msgid "name"
1247msgstr "meno"
1248
1249#: models/core.py:31
1250msgid "package"
1251msgstr "balík"
1252
1253#: models/core.py:32
1254msgid "packages"
1255msgstr "balíky"
1256
1257#: models/core.py:42
1258msgid "python module name"
1259msgstr "meno python modulu"
1260
1261#: models/core.py:44
1262msgid "content type"
1263msgstr "typ obsahu"
1264
1265#: models/core.py:45
1266msgid "content types"
1267msgstr "typy obsahu"
1268
1269#: models/core.py:67
1270msgid "session key"
1271msgstr "kľúč sedenia"
1272
1273#: models/core.py:68
1274msgid "session data"
1275msgstr "údaje sedenia"
1276
1277#: models/core.py:69
1278msgid "expire date"
1279msgstr "dátum konca platnosti"
1280
1281#: models/core.py:71
1282msgid "session"
1283msgstr "sedenie"
1284
1285#: models/core.py:72
1286msgid "sessions"
1287msgstr "sedenia"
1288
1289#: models/auth.py:8
1290msgid "codename"
1291msgstr "codename"
1292
1293#: models/auth.py:10
1294msgid "Permission"
1295msgstr "Povolenie"
1296
1297#: models/auth.py:11 models/auth.py:58
1298msgid "Permissions"
1299msgstr "Povolenia"
1300
1301#: models/auth.py:22
1302msgid "Group"
1303msgstr "Skupina"
1304
1305#: models/auth.py:23 models/auth.py:60
1306msgid "Groups"
1307msgstr "Skupiny"
1308
1309#: models/auth.py:33
1310msgid "username"
1311msgstr "užívateľské meno"
1312
1313#: models/auth.py:34
1314msgid "first name"
1315msgstr "krstné meno"
1316
1317#: models/auth.py:35
1318msgid "last name"
1319msgstr "priezvisko"
1320
1321#: models/auth.py:36
1322msgid "e-mail address"
1323msgstr "e-mailová adresa"
1324
1325#: models/auth.py:37
1326msgid "password"
1327msgstr "heslo"
1328
1329#: models/auth.py:37
1330msgid "Use '[algo]$[salt]$[hexdigest]'"
1331msgstr "Použi '[algo]$[salt]$[hexdigest]'"
1332
1333#: models/auth.py:38
1334msgid "staff status"
1335msgstr "štatút zamestnanca"
1336
1337#: models/auth.py:38
1338msgid "Designates whether the user can log into this admin site."
1339msgstr "Označenie, ak užívateľ má oprávnenie vstúpiť ako administrátor."
1340
1341#: models/auth.py:39
1342msgid "active"
1343msgstr "aktívny"
1344
1345#: models/auth.py:40
1346msgid "superuser status"
1347msgstr "štatút superužívateľa"
1348
1349#: models/auth.py:41
1350msgid "last login"
1351msgstr "posledné prihlásenie"
1352
1353#: models/auth.py:42
1354msgid "date joined"
1355msgstr "dátum registrácie"
1356
1357#: models/auth.py:44
1358msgid ""
1359"In addition to the permissions manually assigned, this user will also get "
1360"all permissions granted to each group he/she is in."
1361msgstr ""
1362"Okrem ručne vložených povolení, tento uživateľ dostane všetky povolenia  "
1363"skupin, v ktorých sa nachádza."
1364
1365#: models/auth.py:48
1366msgid "Users"
1367msgstr "Užívatelia"
1368
1369#: models/auth.py:57
1370msgid "Personal info"
1371msgstr "Osobné údaje"
1372
1373#: models/auth.py:59
1374msgid "Important dates"
1375msgstr "Dôležité údaje"
1376
1377#: models/auth.py:216
1378msgid "Message"
1379msgstr "Zpráva"
1380
1381#: conf/global_settings.py:37
1382msgid "Bengali"
1383msgstr "Bengálsky"
1384
1385#: conf/global_settings.py:38
1386msgid "Czech"
1387msgstr "Český"
1388
1389#: conf/global_settings.py:39
1390msgid "Welsh"
1391msgstr "Waleský"
1392
1393#: conf/global_settings.py:40
1394msgid "Danish"
1395msgstr "Dánsky"
1396
1397#: conf/global_settings.py:41
1398msgid "German"
1399msgstr "Nemecký"
1400
1401#: conf/global_settings.py:42
1402msgid "English"
1403msgstr "Anglický"
1404
1405#: conf/global_settings.py:43
1406msgid "Spanish"
1407msgstr "Španielsky"
1408
1409#: conf/global_settings.py:44
1410msgid "French"
1411msgstr "Francúzsky"
1412
1413#: conf/global_settings.py:45
1414msgid "Galician"
1415msgstr "Galicijský"
1416
1417#: conf/global_settings.py:46
1418msgid "Icelandic"
1419msgstr "Islandský"
1420
1421#: conf/global_settings.py:47
1422msgid "Italian"
1423msgstr "Taliansky"
1424
1425#: conf/global_settings.py:48
1426msgid "Norwegian"
1427msgstr "Nórsky"
1428
1429#: conf/global_settings.py:49
1430msgid "Brazilian"
1431msgstr "Brazílsky"
1432
1433#: conf/global_settings.py:50
1434msgid "Romanian"
1435msgstr "Rumúnsky"
1436
1437#: conf/global_settings.py:51
1438msgid "Russian"
1439msgstr "Ruský"
1440
1441#: conf/global_settings.py:52
1442msgid "Slovak"
1443msgstr "Slovenský"
1444
1445#: conf/global_settings.py:53
1446msgid "Serbian"
1447msgstr "Srbský"
1448
1449#: conf/global_settings.py:54
1450msgid "Swedish"
1451msgstr "Švédsky"
1452
1453#: conf/global_settings.py:55
1454msgid "Simplified Chinese"
1455msgstr "Zjednodušená činština "
1456
1457#: core/formfields.py:59 core/meta/fields.py:285 core/meta/fields.py:488
1458#: core/meta/fields.py:499
1459msgid "This field is required."
1460msgstr "Toto pole  je nevyhnutné."
1461
1462#: core/formfields.py:336
1463#, python-format
1464msgid "Ensure your text is less than %s character."
1465msgid_plural "Ensure your text is less than %s characters."
1466msgstr[0] "Zabezpečte aby váš text bol menší ako %s znak."
1467msgstr[1] "Zabezpečte aby váš text bol menší ako %s znakov."
1468
1469#: core/formfields.py:341
1470msgid "Line breaks are not allowed here."
1471msgstr "Nový riadok tu nieje povolený."
1472
1473#: core/formfields.py:436 core/formfields.py:507 core/formfields.py:545
1474#, python-format
1475msgid "Select a valid choice; '%(data)s' is not in %(choices)s."
1476msgstr "Vyberte si platnú voľbu; '%(data)s' nie je v %(choices)s."
1477
1478#: core/formfields.py:601
1479msgid "The submitted file is empty."
1480msgstr "Poslaný súbor je prázdný."
1481
1482#: core/formfields.py:655
1483msgid "Enter a whole number between -32,768 and 32,767."
1484msgstr "Vložte celé číslo s hodnotou medzi -32768 a 32767."
1485
1486#: core/formfields.py:664
1487msgid "Enter a positive number."
1488msgstr "Vložte celé kladné číslo."
1489
1490#: core/formfields.py:673
1491msgid "Enter a whole number between 0 and 32,767."
1492msgstr "Vložte celé číslo s hodnotou medzi 0 a 32767."
1493
1494#: core/validators.py:62
1495msgid "This value must contain only letters, numbers and underscores."
1496msgstr "Toto môže obsahovať len písmená, číslice a podčiarkovníky."
1497
1498#: core/validators.py:66
1499msgid "This value must contain only letters, numbers, underscores and slashes."
1500msgstr "Toto môže obsahovať len písmena, číslice, podčiarkovniky a lomítka."
1501
1502#: core/validators.py:74
1503msgid "Uppercase letters are not allowed here."
1504msgstr "Veľké písmená tu nie sú povolené."
1505
1506#: core/validators.py:78
1507msgid "Lowercase letters are not allowed here."
1508msgstr "Malé písmena tu nie sú povolené."
1509
1510#: core/validators.py:85
1511msgid "Enter only digits separated by commas."
1512msgstr "Vložte len číslice, oddelené čiarkami."
1513
1514#: core/validators.py:97
1515msgid "Enter valid e-mail addresses separated by commas."
1516msgstr "Vložte platné e-mail adresy oddelené čiarkami."
1517
1518#: core/validators.py:101
1519msgid "Please enter a valid IP address."
1520msgstr "Prosím vložte platnú IP adresu."
1521
1522#: core/validators.py:105
1523msgid "Empty values are not allowed here."
1524msgstr "Prázdne hodnoty tu nie sú povolené."
1525
1526#: core/validators.py:109
1527msgid "Non-numeric characters aren't allowed here."
1528msgstr "Znaky, ktoré nie sú číslicami, tu nie sú povolené."
1529
1530#: core/validators.py:113
1531msgid "This value can't be comprised solely of digits."
1532msgstr "Tento údaj nemôže byť vytvorený len z číslic."
1533
1534#: core/validators.py:118
1535msgid "Enter a whole number."
1536msgstr "Vložte celé číslo."
1537
1538#: core/validators.py:122
1539msgid "Only alphabetical characters are allowed here."
1540msgstr "Tu sú povolené len alfanumerické znaky."
1541
1542#: core/validators.py:126
1543msgid "Enter a valid date in YYYY-MM-DD format."
1544msgstr "Vložte platný dátum vo formáte RRRR-MM-DD."
1545
1546#: core/validators.py:130
1547msgid "Enter a valid time in HH:MM format."
1548msgstr "Vložte platný čas vo formáte HH:MM."
1549
1550#: core/validators.py:134
1551msgid "Enter a valid date/time in YYYY-MM-DD HH:MM format."
1552msgstr "Vlož platný dátum/čas vo formáte RRRR-MM-DD HH:MM"
1553
1554#: core/validators.py:138
1555msgid "Enter a valid e-mail address."
1556msgstr "Vložte platnú e-mail adresu."
1557
1558#: core/validators.py:150
1559msgid ""
1560"Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a "
1561"corrupted image."
1562msgstr ""
1563"Nahrajte platný obrázok. Súbor, ktorý ste nahrali buď nebol obrázok alebo je "
1564"nahratý poškodený obrázok."
1565
1566#: core/validators.py:157
1567#, python-format
1568msgid "The URL %s does not point to a valid image."
1569msgstr "URL %s neukazuje na platný obrázok."
1570
1571#: core/validators.py:161
1572#, python-format
1573msgid "Phone numbers must be in XXX-XXX-XXXX format. \"%s\" is invalid."
1574msgstr ""
1575"Telefónne číslo musí mať formát XXX-XXX-XXXX. Číslo \"%s\" je neplatné."
1576
1577#: core/validators.py:169
1578#, python-format
1579msgid "The URL %s does not point to a valid QuickTime video."
1580msgstr "URL %s neukazuje na platné QuickTime video."
1581
1582#: core/validators.py:173
1583msgid "A valid URL is required."
1584msgstr "Platné URL je požadované."
1585
1586#: core/validators.py:187
1587#, python-format
1588msgid ""
1589"Valid HTML is required. Specific errors are:\n"
1590"%s"
1591msgstr ""
1592"Je požadovaná bezchybná stránka  HTML. Zistené chyby sú:\n"
1593"%s"
1594
1595#: core/validators.py:194
1596#, python-format
1597msgid "Badly formed XML: %s"
1598msgstr "Chybne formované XML: %s"
1599
1600#: core/validators.py:204
1601#, python-format
1602msgid "Invalid URL: %s"
1603msgstr "Neplatné URL: %s"
1604
1605#: core/validators.py:208 core/validators.py:210
1606#, python-format
1607msgid "The URL %s is a broken link."
1608msgstr "Odkaz na URL %s je neplatný."
1609
1610#: core/validators.py:216
1611msgid "Enter a valid U.S. state abbreviation."
1612msgstr "Vložte platnú skratku U.S. štátu."
1613
1614#: core/validators.py:231
1615#, python-format
1616msgid "Watch your mouth! The word %s is not allowed here."
1617msgid_plural "Watch your mouth! The words %s are not allowed here."
1618msgstr[0] "Vyjadrujte sa slušne! Slovo %s tu nie je dovolené použivať."
1619msgstr[1] "Vyjadrujte sa slušne! Slová %s tu nie je dovolené použivať."
1620
1621#: core/validators.py:238
1622#, python-format
1623msgid "This field must match the '%s' field."
1624msgstr "Toto pole sa musí zhodovať s poľom '%s'. "
1625
1626#: core/validators.py:257
1627msgid "Please enter something for at least one field."
1628msgstr "Prosím vložte niečo aspoň pre jedno pole."
1629
1630#: core/validators.py:266 core/validators.py:277
1631msgid "Please enter both fields or leave them both empty."
1632msgstr "Prosím vložte obidve polia, alebo nechajte ich obe prázdne. "
1633
1634#: core/validators.py:284
1635#, python-format
1636msgid "This field must be given if %(field)s is %(value)s"
1637msgstr "Toto pole musí byť vyplnené tak, že %(field)s obsahuje %(value)s"
1638
1639#: core/validators.py:296
1640#, python-format
1641msgid "This field must be given if %(field)s is not %(value)s"
1642msgstr ""
1643"Toto pole musí byť vyplnené tak, že %(field)s nesmie obsahovať %(value)s"
1644
1645#: core/validators.py:315
1646msgid "Duplicate values are not allowed."
1647msgstr "Duplicitné hodnoty nie sú povolené."
1648
1649#: core/validators.py:338
1650#, python-format
1651msgid "This value must be a power of %s."
1652msgstr "Táto hodnota musí byť mocninou  %s."
1653
1654#: core/validators.py:349
1655msgid "Please enter a valid decimal number."
1656msgstr "Prosím vložte platné desiatkové číslo. "
1657
1658#: core/validators.py:351
1659#, python-format
1660msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s total digit."
1661msgid_plural ""
1662"Please enter a valid decimal number with at most %s total digits."
1663msgstr[0] "Prosím vložte platné desiatkové číslo s najviac %s číslicou."
1664msgstr[1] "Prosím vložte platné desiatkové číslo s najviac %s číslicami."
1665
1666#: core/validators.py:354
1667#, python-format
1668msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal place."
1669msgid_plural ""
1670"Please enter a valid decimal number with at most %s decimal places."
1671msgstr[0] ""
1672"Prosím vložte platné desatinné číslo s najviac %s desatinným miestom."
1673msgstr[1] ""
1674"Prosím vložte platné desatinné číslo s najviac %s desatinnými miestami."
1675
1676#: core/validators.py:364
1677#, python-format
1678msgid "Make sure your uploaded file is at least %s bytes big."
1679msgstr "Presvedčte sa, že posielaný súbor nemá menej ako %s bytov."
1680
1681#: core/validators.py:365
1682#, python-format
1683msgid "Make sure your uploaded file is at most %s bytes big."
1684msgstr "Presvedčte sa, že posielaný súbor nemá viac ako %s bytov."
1685
1686#: core/validators.py:378
1687msgid "The format for this field is wrong."
1688msgstr "Formát pre toto pole je chybný."
1689
1690#: core/validators.py:393
1691msgid "This field is invalid."
1692msgstr "Toto pole nie je platné."
1693
1694#: core/validators.py:428
1695#, python-format
1696msgid "Could not retrieve anything from %s."
1697msgstr "Nič som nemohol získať z %s."
1698
1699#: core/validators.py:431
1700#, python-format
1701msgid ""
1702"The URL %(url)s returned the invalid Content-Type header '%(contenttype)s'."
1703msgstr ""
1704" URL %(url)s vrátilo neplatnú hlavičku  Content-Type  '%(contenttype)s'."
1705
1706#: core/validators.py:464
1707#, python-format
1708msgid ""
1709"Please close the unclosed %(tag)s tag from line %(line)s. (Line starts with "
1710"\"%(start)s\".)"
1711msgstr ""
1712"Prosím zavrite nezavretý  %(tag)s popisovač v riadku %(line)s. (Riadok "
1713"začína s  \"%(start)s\".)"
1714
1715#: core/validators.py:468
1716#, python-format
1717msgid ""
1718"Some text starting on line %(line)s is not allowed in that context. (Line "
1719"starts with \"%(start)s\".)"
1720msgstr ""
1721"Nejaký text začínajúci na riadku %(line)s nie je povolený v tomto kontexte. "
1722"(Riadok začína s \"%(start)s\".)"
1723
1724#: core/validators.py:473
1725#, python-format
1726msgid ""
1727"\"%(attr)s\" on line %(line)s is an invalid attribute. (Line starts with \"%"
1728"(start)s\".)"
1729msgstr ""
1730"\"%(attr)s\" na riadku %(line)s je neplatný atribút. (Riadok začína s \"%"
1731"(start)s\".)"
1732
1733#: core/validators.py:478
1734#, python-format
1735msgid ""
1736"\"<%(tag)s>\" on line %(line)s is an invalid tag. (Line starts with \"%"
1737"(start)s\".)"
1738msgstr ""
1739"\"<%(tag)s>\" na riadku %(line)s je neplatný popisovač. (Riadok začína s \"%"
1740"(start)s\".)"
1741
1742#: core/validators.py:482
1743#, python-format
1744msgid ""
1745"A tag on line %(line)s is missing one or more required attributes. (Line "
1746"starts with \"%(start)s\".)"
1747msgstr ""
1748"Popisovaču na riadku %(line)s chýba jeden alebo viac atribútov. (Riadok "
1749"začína s \"%(start)s\".)"
1750
1751#: core/validators.py:487
1752#, python-format
1753msgid ""
1754"The \"%(attr)s\" attribute on line %(line)s has an invalid value. (Line "
1755"starts with \"%(start)s\".)"
1756msgstr ""
1757"Atribút \"%(attr)s\" na riadku %(line)s má neplatnú hodnotu. (Riadok začína "
1758"s \"%(start)s\".)"
1759
1760#: core/meta/fields.py:46
1761#, python-format
1762msgid "Please enter a valid %s."
1763msgstr "Prosím vložte platné %s."
1764
1765#: core/meta/fields.py:60
1766#, python-format
1767msgid "%(optname)s with this %(fieldname)s already exists."
1768msgstr "%(optname)s s %(fieldname)s už existuje."
1769
1770#: core/meta/fields.py:129
1771msgid " Separate multiple IDs with commas."
1772msgstr "Identifikátory oddeľte  čiarkami."
1773
1774#: core/meta/fields.py:132
1775msgid ""
1776" Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
1777msgstr ""
1778" Podržte \"Control\", alebo \"Command\" na  Mac_u, na výber viac ako jednej "
1779"položky."
1780
1781#: core/meta/fields.py:508
1782msgid "Enter a valid filename."
1783msgstr "Vložte platné meno súboru."
1784
1785#: core/meta/fields.py:777
1786#, python-format
1787msgid "Please enter valid %(self)s IDs. The value %(value)r is invalid."
1788msgid_plural ""
1789"Please enter valid %(self)s IDs. The values %(value)r are invalid."
1790msgstr[0] "Prosím vložte platné %(self)s IDs. Hodnota  %(value)r je neplatná."
1791msgstr[1] "Prosím vložte platné %(self)s IDs. Hodnoty  %(value)r sú neplatné."
1792
1793#: core/template/defaultfilters.py:354
1794msgid "yes,no,maybe"
1795msgstr "ano,nie,možno"
Back to Top